15.09.2013 Views

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

Lees ook het interview met Otto Wijnen in Meeting Magazine

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MEETING DE PROFESSIONAL

“KLEINSTE ENERGIE-

LEVERANCIER

VAN NEDERLAND”

Wie kent het niet: een congres met een vol dagprogramma, diverse sprekers over het onderwerp. De namen van de sprekers zijn indrukwekkend, ze

hebben een paar uitstekende professionals uitgenodigd. Aan vakkennis zal het niet ontbreken die dag, maar helaas aan gegaap ook niet. Want het

geven van presentaties is niet een sterke kant van veel sprekers, hoe tegenstrijdig het ook klinkt. Na een dag luisteren en vooral meelezen op de

powerpoint-slides, ben je suf, moe en murw. Tot de laatste spreker plotseling wel een hele rare wending in zijn verhaal heeft.

Meeting Magazine.nl ging het gesprek aan met een

professional die op geheel eigen wijze - en geheel

eigenwijs - zijn bijdrage leveren aan een congres.

Aan tafel zit Otto Wijnen, dagvoorzitter en fakespeecher.

Wijnen omschrijft zichzelf als ‘de kleinste

energieleverancier van Nederland’. “Energie

geven is het beste wat ik kan”, vertelt hij. “Ik ben

begonnen bij recreatie en toerisme, waar ik heb geleerd

om met een grote diversiteit aan doelgroepen

te werken. Inventariseren wat de behoefte is van

een groep en daar je programma op afstemmen.

Van daaruit ben ik op het theaterpodium terecht

gekomen, vooral kindertheater. Daarna is het een

stuk makkelijker om voor volwassenen te spelen,

want kinderen zijn het moeilijkste publiek. Ik heb

allerlei typetjes gespeeld; van de butler bij de deur

tot een vreemde fotograaf tussen de gasten. De

meest uiteenlopende feesten heb ik op mogen luisteren

als typetje. Ik heb de theaterkriebels gekregen

en ze ook nooit meer kwijtgeraakt.”

Wijnen is met een omweg weer bij het theater terecht

gekomen. “Ik heb eerst een multimediaal

bedrijf gehad, in de tijd dat websites hot waren. Dit

bleek uiteindelijk niets voor mij, ik miste het theater

veel te veel. Ik ben teruggegaan, maar dit keer

met de kennis van multimedia. En dat gebruik ik

enorm veel in mijn werk bij de fake speech.”

Borrel-energie

Wat is de fakespeech? Wijnen: “Kort door de bocht;

ik zorg dat aan het eind van een evenement de energie

weer wordt verhoogd. Je ziet dat bij congressen

en seminars de energie afneemt na de lunch,

waarna het van de kwaliteit van de middagsprekers

afhangt wat er gebeurt. Of het energiepeil daalt

tot nul en men denkt: ‘als ik nu weg ga, ben ik nog

voor de fi le thuis’, of de sprekers zijn zo goed dat

42 MAART 2010

ze nog voor iets energie zorgen in de zaal zodat iedereen

het tot het eind haalt. Vaak is de afsluitende

borrel dan een ondergeschoven kindje, terwijl daar

veel gebeurt. Men komt veelal om te netwerken en

dus moet er nog borrel-energie zijn. Voor die energie

word ik ingehuurd.”

Wijnen wordt als spreker op de agenda gezet als

zogenaamde deskundige op het gebied van het

onderwerp van de dag. “Ik heb net een groot Europees

onderzoek gedaan en dat wordt volgende week

gepresenteerd. De uitkomst is heel bijzonder en dus

ben ik ontzettend blij dat ik vandaag hier de gelegenheid

krijg om de opzienbarende resultaten te

mogen toetsen, want u behoort tot de doelgroep…

Vervolgens begin ik een inhoudelijk verhaal en

dwaal gigantisch af tot op het punt dat men - soms

met plaatsvervangende schaamte - denkt: ‘wanneer

komt hij nu met dat onderzoek?’ Maar ik houd het

allemaal toch net zo geloofwaardig dat men me

lang serieus neemt. Na een kwartier ga ik over op

interactie en ga ik de zaal in. Wel is het heel belangrijk

dit veilig te houden voor de aanwezigen; ik

laat mensen altijd in hun waarde. Uiteindelijk besluit

ik met wat hilarische fi lmpjes en een slotlied,

daar bouw ik dan naartoe. ‘Ik weet het, het past

niet in de Nederlandse cultuur om te zingen. Maar

ik dacht, laat ik nu eens proberen of wij, als nuchter

volkje, …’ Uiteindelijk verleid ik ze altijd weer om

mee te zingen met het slotlied waardoor iedereen

uit zijn schulp kruipt.

Na de afsluiting loopt iedereen de zaal uit met een

bijna onrealistisch gevoel: ‘nou joh, wat was dit nu

weer…wanneer had jij in de gaten dat het nep was?’

Het effect is dat mensen hebben gelachen, gezongen,

dat geeft een band. En men gaat heel anders de

borrel in en uiteindelijk naar huis met een verhaal.

Dat is de belangrijkste waarde die ik toevoeg.”

Waterval

Eén van de grote successen is het onderdeel over de

desktop-hill. “Als spreker ga ik in op het gebruik

van de computer. Met wat omwegen kom ik uiteindelijk

uit bij Windows xp, bekend bij de meeste

mensen. ‘Dan kent u ongetwijfeld dit bureaublad’,

en op het scherm verschijnt de groene heuvel met

blauwe lucht. Herkenning in de zaal! Dan stap ik

even weg van het spreekgestoelte en vertel dat ik

daar met mijn vrouw naartoe ben geweest. ‘De

foto intrigeerde me zo, dat veel speurwerk ons

naar Nieuw Zeeland bracht.’ Ik schilder de hele

reis, vertel over hotelkamers en barretjes waar we

navraag deden, over modderpaadjes en hekjes die

we door moesten, om uiteindelijk aan te komen op

de desbetreffende heuvel. Dan verbazing alom, vertel

ik de zaal. ‘Waarom heeft de fotograaf van dat

bureaublad nu juist voor deze uitsnede gekozen?

Iets naar links is het zoveel mooier.’ En achter mij

op het scherm draait het beeld naar links en daar

verschijnt een enorme waterval, door mij er vakkundig

bij gephotoshopt. ‘Maar helaas, keuzes zijn

gemaakt’, en dan klik ik snel terug. En zo absurdistisch

wordt het…”

Advies

De meeste impact heeft de fakespeech aan het eind

van een bijeenkomst. Maar voor de lunch is ook

een mogelijkheid, geeft Wijnen aan. “Maar als start

van een seminar of congres is lastig. Na mij komt

de volgende inhoudelijke spreker en die heeft het

dan erg moeilijk. Ik ben een parodie op een serieuze

spreker en men kijkt daarna toch anders naar

de mensen op het podium.”

“Mijn act komt ook het meest tot zijn recht tijdens

congressen en seminars, waar ik als één van de

sprekers op de agenda sta. Maar ik word ook nog

MEETINGMAGAZINE.NL 43


MEETING

wel eens ingezet voor bijvoorbeeld de opening van

het studiejaar op een school.”

Een tendens die Wijnen waarneemt, is dat hij als

act steeds later wordt geboekt. “Maar hoe eerder ik

erbij betrokken wordt, hoe eerder we dingen kunnen

afstemmen. Onlangs bij mijn optreden bij de

Nederlandsche Bank mocht ik ook mee adviseren

over de afsluiting, want ik was de opmaat naar de

lunch. Wanneer je mij als afsluiting van de ochtend

hebt, moet je er zorg voor dragen dat de middag

niet met een sisser afl oopt. Samen met de opdrachtgever

kijk ik hoe ze dit kunnen voorkomen,

en dat werkt goed.”

Vast stramien

Improvisatie is geen onderdeel van zijn act.

“Ik reageer wel sterk op wat er gebeurt in de

zaal, maar ik ben geen stand up comedian. Mijn

uitgangspunt in een standaard verhaal en dat

pas ik aan, naar de inhoud van het congres. Ik

doe onderzoek naar de laatste ontwikkelingen,

zodat men echt het gevoel heeft dat ik een serieuze

onderzoeker ben. Maar ik houd me vast

aan mijn vaste stramien van de fakespeech,

omdat ik alleen dan kan garanderen dat het de

juiste kwaliteit heeft. Als ik het uit de losse pols

moet doen, verkoop ik iedere keer een try out

en weet ik niet of het voldoet aan de wensen van

de klant.”

Publiek

“De speech wordt altijd goed ontvangen bij hbo en

hbo+ publiek”, vertelt Wijnen. “De reactie begint

altijd met de verrassing, ‘hè, het is niet echt’. Men

voelt zich in het ootje genomen. Maar iedereen

kan dit altijd waarderen. Ooit heb ik de speech

voor een twaalfkoppige directie gedaan. Na afl oop

vertelden ze me, ‘ik heb in tijden niet zo gelachen’.

Dat neem ik graag mee naar huis.”

De fakespeech is niet het enige product van Wijnen.

Ook de congresquiz is onderdeel van zijn

repertoire. “Dit is vooral een ludieke actie voor

groepen van 80 tot 100 man. Ik krijg vooraf de beschikking

over de powerpoints van de sprekers, en

ga op zoek naar wetenswaardigheden en fi lmpjes

over het onderwerp. De deelnemers scharen zich

rondom vier quiztafels, waarna de fi lmpjes en vragen

op ze worden afgevuurd. Men kan ontzettend

fanatiek worden. Het is geweldig als er een ‘ik hou

van Holland sfeertje’ ontstaat.

Het is begonnen met een typetje in een glitterjasje,

maar gedurende de jaren is het steeds serieuzer

geworden. Net als bij de fakespeech zoek ik steeds

meer naar authenticiteit. Ik blijf dicht bij mezelf, ik

ben Otto op het podium. Wel Otto in de energieke

modus, maar niet een adhd stuitertypetje.”

Omdat hij ook achter de schermen komt van congressen,

ziet Wijnen veel. “Hoe alles werkt, hoe

ict is geregeld, hoe de locatie wordt ingezet en het

effect van de catering. Hierin wordt gelukkig geinvesteerd,

want dit zijn belangrijke punten. Maar

ook zie ik waar ruimte is voor verbetering. Vaak

zijn dit de sprekers en hun ego. De beste presentatie

die ik ooit heb gezien, was waarbij de spreker

opkwam met maar één slide in zijn powerpointpresentatie

met daarop: ‘vragen?’. Hij zei: ‘u weet

wie ik ben en voor welke fi rma ik werk, daar zijn

vast vragen over’. En ja, er ging direct een vinger

de lucht in. Vanaf dat moment ging zijn - zeer

geslaagde - presentatie volledig in interactie met

de zaal. Hij hoefde geen ego te bevredigen door

een half uur te vertellen hoe goed hij was. Heel

bevrijdend!

Men vergeet vaak dat een presentatie het middel

bij uitstek is om te enthousiasmeren, te motiveren,

te raken. Als je er gaat staan om je bulletpoints

af te werken, gebruik je het medium verkeerd.

Sprankelen is het doel! Maar nu is het vaak versuffend

en word ik aan het eind van de dag ten tonele

gevoerd om de zaal wakker te maken. Hoe leuk ik

mijn werk ook vind, het is eigenlijk zonde dat het

noodzakelijk is. Ik zal eerlijk toegeven; als alle

sprekers zich zouden toeleggen op het goed presenteren

waardoor de zaal actief en energiek blijft,

geef ik mijn werk er graag voor op!”

WWW.FAKESPEECH.NL

DE PROFESSIONAL

MEETINGMAGAZINE.NL 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!