Drie Mannenkoren van klein tot groot voor De invulling van uw ...

deltamannenensemble.nl

Drie Mannenkoren van klein tot groot voor De invulling van uw ...

Delta MannenenSeMBle (DMe)

Het mannenensemble (DME) is in 2010 opgericht

en bestaat uit maximaal 20 geoefende,

warme mannenstemmen, die met groot

enthousiasme en gedrevenheid geestelijke

liederen instuderen en uitvoeren. Dit onder

leiding van dirigent Dinant Struik, die al zo’n 30

jaren mannenkoren dirigeert en als organist

Stephan Folmer (ook al weer 25 jaar organist

van het Duivelands Mannenkoor). Dus met de

ervaring van de leidinggevenden zit het wel

goed!

Het DME repeteert ongeveer 1x per 4 weken

op woensdagavond en de leden komen

dan van heinde en ver naar Dirksland voor

een heerlijke avond zingen: Hoekse Waard,

Barendrecht, Ridderkerk, Goeree Overflakkee

en Schouwen Duiveland: dan is ook gelijk de

naam Delta Mannenensemble duidelijk.

Het repertoire van het DME zit in de

“romantische hoek” en bestaat uit zowel

Nederlandstalig als ook anderstalig werk

(maar er zijn ook avonden dat er uitsluitend

NL wordt gezongen als de organisatie

daaraan de voorkeur geeft). Kortom, een

repertoire waar ook de aloude, schitterende

psalmen in al hun schoonheid op gevoelvolle

wijze worden vertolkt.

Het DME staat dus niet open voor nieuwe

leden, want groter dan 20 mag het ensemble

niet worden.

Zie ook www.deltamannenensemble.nl

Verdere informatie: Pieter Flikweert:

06 20 25 18 88 of pieter_flikweert@hotmail.com

Drie Mannenkoren van klein tot

groot voor De invulling van

uw Muzikale avonD of concert

Elk van de in deze folder voorgestelde mannenkoren kunnen u helpen invulling te geven aan

uw zangavond of concert, mits deze een christelijk karakter heeft en de opbrengst voor een

zogenaamd “goed doel” is. U kunt 1 koor als gastkoor laten komen, maar ook 2 of zelfs 3

is mogelijk indien u zelf geen koor beschikbaar heeft. Het aantal zangers loopt van

20 (Deltamannenensemble) naar bijna 50 (Christelijk Ouddorps Mannenkoor) en naar

80 (Duivelands Mannenkoor). Voor bijna iedere kerk is dus een koor voorhanden.

Alle 3 de koren zingen een repertoire wat de koren gelijk in een hokje plaatst:

de gevoelig romantische hoek. Waarbij zoveel mensen zich prima thuisvoelen

omdat het “goed in het gehoor” ligt.

Op de volgende pagina’s treft u een introductie aan van de 3 koren, welke onder leiding staan

van dirigent Dinant Struik, aan, met de namen van de contactpersonen.

U kunt hen benaderen voor verdere informatie als u een van de koren wilt uitnodigen.

De NH kerk te Dreischor, oefenruimte DMK

Impressie van de “bloemenschuuravond” van COM

Het DMK in concert in Zierikzee


DuivelanDS Mannenkoor cHriSteliJk ouDDorPS Mannenkoor (coM)

Het Duivelands Mannenkoor bestaat al

sinds 1981 en is gevestigd te Oosterland op

Schouwen-Duiveland. De, van Schouwen,

Tholen en Goeree-Overflakkee afkomstige

mannen repeteren in de prachtige NH kerk

van Dreischor met zijn geweldige akoestiek.

Het koor, bestaande uit +/- 80 mannen,

is een middelgroot mannenkoor met een

gemengde samenstelling van leden. Van 18

tot 80 jaar zijn ze lid van deze vriendenclub

waar een fantastische sfeer heerst.

Het Duivelands Mannenkoor maakte 4 cd’s

en de 5e wordt in november 2013 dv opgenomen

in de schitterende Evangelisch

Lutherse Kerk te den Haag. Dit wordt een

Kerst-CD.

Het koor werkt per jaar mee aan ongeveer

10 concerten waarvan de Oranjezang

(Koninginnedag in de nieuwe kerk van

Zierikzee) en de zomerzangavond in

Dreischor wel het meest bekend zijn.

Het koor repeteert op woensdag

om de 14 dagen.

Zie ook www.duivelandsmannenkoor.nl

Verdere informatie: Stephan Folmer:

0111-641351 of scfolmer@filternet.nl

Sinds 2010 is het Christelijk Ouddorps

Mannenkoor (COM) aan het groeien.

In betrekkelijk korte tijd veranderde de

oefenlocatie, het tijdstip van oefenen, de

frequentie, de dirigent en de organist.

Sinds dat moment is het Christelijk Ouddorps

Mannenkoor (COM) een levendige club

enthousiaste zangers van +/- 50 mannen,

afkomstig van de “kop van Goeree”.

Er wordt geoefend in de centrale hal van

de gloednieuwe christelijke basisschool van

Ouddorp. Ook hier van jong tot oud !

Het Christelijk Ouddorps Mannenkoor (COM)

zingt tijdens de repetities veel a capella,

maar er wordt ook gebruik gemaakt van de

talenten van organist Willem den Boer die als

organist aan het koor is verbonden.

(zie ook www.willemdenboer.nl)

Het COM geeft steeds vaker concerten

en uitvoeringen waarvan de zogenaamde

“bloemenschuuravond” bij de familie Klepper

in Ouddorp een hoogtepunt is. Op deze

avond, in de 2e helft van juni, wordt deze

grote loods geheel gevuld met stoelen en

vormt het decor voor een ontspannende

avond met muzikale hoogtepunten,

verzorgd door COM en een gastkoor.

Ook zingt het COM regelmatig samen als

groot samengesteld mannenkoor met het

Duivelands Mannenkoor.

Het koor repeteert op maandag

om de 14 dagen.

Zie ook www.christelijkouddorpsmannenkoor.nl

Verdere informatie: Wim Grinwis:

0187-682455 of wgrinwis@gmail.com

Foto: Krijn Grinwis

Similar magazines