15.09.2013 Views

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

Behalve een belangrijke transportader is de Nijl al ... - Gijs Stenger

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

De vruchtbare oevers

van de Nijl, gezien

vanuit de Zekrayaat;

rechts: prachtige

zonsondergang;

dorpje langs de Nijl.

met een bootje vol riet op weg naar de kant. Zijn dieren

zullen naar hartelust smullen van het mooi groene gewas.

Opeens is er wat ophef. Abdul, Damir en zelfs de raïs komen

de trap opgerend en rennen over het bovendek naar achter.

‘Big fish! Big fish!’ schreeuwt Mohammed. Maar als we

komen kijken, is er geen vis te bekennen. Alleen de kok, die

op zoek naar verkoeling in het water is gesprongen en zich

aan een touw laat meeslepen.

Kamelenmarkt

Een van de voordelen van deze manier van reizen is, behalve

de sfeer en de intimiteit, dat de dahabiya, in tegenstelling

tot de veel grotere moderne nijlcruiseschepen, op plaatsen

kan aanleggen waar dat voor die grote varende hotels

onmogelijk is.

Behalve de indrukwekkende tempels van Horus in Edfu en

Luxor

Voordat je je inscheept op een dahabiya is

een bezoek aan de tempel van Karnak en de

Vallei der Koningen in de omgeving van

Luxor zeer de moeite waard.

Bereikbaarheid

Voor een Nijltocht per dahabiya vertrek je

vanuit Luxor (transfer naar Esna) of Aswan.

Beide met Egypt Air via Cairo te bereiken.

www.egyptair.nl

Tips en praktische informatie

Kijk voor meer informatie op:

• www.nile-dahabiya.com

de dubbeltempel van Horus en Sobek in Kom Ombo,

plaatsen waar de grote nijlcruiseschepen ook komen,

bezoeken we ook El Kab en Daraw. Daraw is bekend om

zijn kamelenmarkt. Kamelenhandelaren uit Soedan trekken

door de Libische woestijn om hier hun handel aan te bieden.

Door de kleine stoffige straatjes slalommen tuktuks tussen de

ezels door, en overal zie je winkeltjes in felle kleuren die de

meest uiteenlopende waar aanprijzen. Van kruiwagens tot

zakken gedroogd riet en van vers fruit tot vers geslachte

kameel die gevild voor de winkel hangt.

Terug op de Zekrayaat gonzen de indrukken nog door mijn

hoofd. Het is nog een klein stukje naar Aswan en terwijl er

wat felucca’s voorbijzeilen, denk ik aan de Egyptische goden

Seth en Noet, Horis en Isis. Mede door de fantastische

bemanning, die ons van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat

heeft vertroeteld, was het een goddelijk avontuur. •

• www.egypt.travel

• www.djedreizen.nl

De Gouden


Joie Tip

Na een bezoek aan de tempel van Luxor een heerlijke avond bij restaurant Sofra.

Hier worden uitstekende traditionele gerechten geserveerd. www.sofra.com.eg.

Joie de Vivre104 105 Joie de Vivre

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!