persoonlijk bewust communiceren met nlp op ... - Perfectmanage

perfectmanage.nl

persoonlijk bewust communiceren met nlp op ... - Perfectmanage

PERSOONLIJK BEWUST COMMUNICEREN MET NLP OP BONAIRE

Veranderende organisaties

Bedrijven zijn voortdurend bezig om zich aan snel

veranderende omgevingen aan te passen, vooraan te blijven

en winst te maken. Non-profitorganisaties hebben vaak te

maken met hogere eisen waaraan met minder middelen moet

worden voldaan. Mensen werken harder onder die

voortdurende druk om te presteren en meer te bereiken.

Een must voor elke manager

Om je werkleven tot een succes te maken en je professionele

doelen te bereiken is meer nodig dan kwalificaties, ervaring en

vaardigheden die op je baan betrekking hebben.

Tegenwoordig draait veel op het werk om buitengewone

communicatieve vaardigheden en het vermogen om flexibel te

zijn en voortdurend te veranderen.

Inzicht in de principes en de methoden van Neuro Linguïstisch

Programmeren kunnen je helpen om een uitmuntende

beïnvloeder te worden en het zelfbewustzijn en de technieken

te verwerven om je te kunnen aanpassen, te veranderen en je

aspiraties te verwezenlijken.

Als je doet wat je altijd hebt gedaan, zul je altijd krijgen wat

je hebt gekregen. Met andere woorden, als je een ander resultaat

wenst, zul je alternatieven moeten zoeken voor je gedrag

totdat je het gewenste resultaat krijgt!

ISE persoonlijkheids- en culturenmodel

In deze training leer je het ISE persoonlijkheids- en

culturenmodel te gebruiken. Het is een universeel bruikbaar

model voor (zelf)management, advieswerk, onderwijs en

coaching.

Het is gebaseerd op leertheorieën en op modellen uit NLP en

op de ontwikkelingspsychologie.

Het definieert een cultuur van een persoon, groep of

organisatie als de dominante manier van omgaan met

(nieuwe) situaties. Het verklaart voor mensen met elke

culturele achtergrond onder meer:

- Welke normen en waarden voor hen belangrijk zijn.

- Hoe ze omgaan met loyaliteit,(zelf)leiderschap,

verantwoordelijkheid en met conflicten.

- Welke specifieke vaardigheden ze hebben.

- Waarmee en hoe ze zich motiveren.

- Hoe ze omgaan met nieuwe situaties.

- Hoe hun gedrag is in interactie met andere mensen in

werk- en privérelaties.

- Wat hun optimale traject is voor hun professionele

ontwikkeling en persoonlijke groei.

Ook geeft het model aan hoe cultuurverschillen zijn te

overbruggen en geeft het de deelnemers aan onze

trainingen een helder inzicht in hun persoonlijk functioneren in

al hun sociale relaties.

Mede hierdoor zijn onze trainingen kort, intensief en effectief,

waarbij het leerresultaat onafhankelijk is van het

opleidingsniveau of van de culturele achtergrond van de

deelnemers.

More magazines by this user
Similar magazines