Veilige toepassing Medische Technologie

static.competence.biz

Veilige toepassing Medische Technologie

Veilige toepassing

Medische

Technologie

29 November 2012

Hugo Hurts

Directeur Geneesmiddelen en

Medische Technologie

Ministerie van VWS


1.Stand van zaken veilige

toepassing medische

technologie

2.Zorgkosten versus

betaalbaarheid

3.2013 en verder


Stand van zaken veilige toepassing medische

technologie

• Brief Tweede Kamer 22 december 2011

• Convenant veilige toepassing medische technologie in

ziekenhuizen (NVZ/NFU en RN)

• Overzicht van rapporten

3


Belangrijke rapporten

• 2008 Staat van de Gezondheidszorg: ‘Risico’s van medische

technologie onderschat’, IGZ

• 2010 ‘Monitor zorggerelateerde schade 2008, dossieronderzoek

in Nederlandse ziekenhuizen, Emgo/Nivel

• 2010 ‘Medical devices: managing the mismatch, an outcome of

the priority medical devices project, WHO

• 2011 ‘Medische technologie at risk? Onderzoek naar risico’s bij

medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen

of te reduceren’, Expertgroep medische technologie

• 2011 ‘Sectorstudie medische hulpmiddelen’, Ecorys

4


Hoofdlijnen uit de rapporten

• Risico’s met name in de toepassing van medische technologie

•Raden van Bestuur verantwoordelijk voor medische technologie

•In opleidingen te weinig aandacht voor patiëntveiligheid inclusief

veilige toepassing medische technologie

• Onderhoud niet optimaal

• Inkoop op basis van risicoanalyse

• Samenwerking fabrikanten en zorginstellingen

• Incidenten moeten worden gemeld

5


VWS acties

• IVM rapport taakprofiel coördinator medische technologie

• Onderzoek vaardigheidseisen m.b.t. veilige toepassing medische

technologie (RIVM)

• Uitwisseling kennis en ervaring

• Registratie van implantaten (inclusief melden van complicaties)

6


Betaalbaarheid van de gezondheidszorg

Er bestaat een verband tussen medisch-technologische

ontwikkelingen en de uitgavenontwikkeling in de zorg. Dat is een

verband met meerdere gezichten. Hoe dan ook is het onmisbaar

dat er een veilige toepassing plaatsvindt om onnodige kosten te

voorkomen!

• Betere zorgverlening maar wel stijging van de zorguitgaven.

• Voor meer kwaliteit moet vaak meer worden betaald.

• Door nieuwe technologische innovaties is het mogelijk meer

mensen te behandelen en te verzorgen.

• Voorkomen van verspilling

7


De ‘wet’ van de gelijkblijvende zorgkosten door

medische technologie

8

Goedkope en

arbeidsbesparende

producten leiden niet

tot volumegroei

Nieuwe producten

zijn soms duur, maar

in NL wordt dit

beteugeld door

nieuwe financiële

arrangementen

Effectieve producten

verlagen

ziekteverzuim en

verhogen

zelfredzaamheid en

verminderen de

totale zorgkosten

de zorg

wordt niet

duurder!

betere diagnostiek

leidt tot selectievere

behandeling

Minder belastende

technologie leidt tot

minder complicaties

en minder ligdagen,

zonder oprekking van

het indicatiegebied


Randvoorwaarden veilige toepassing medische

technologie

In 2013 wordt de rol van de overheid afgebouwd. Het is aan het

‘veld’ om de veilige toepassing van medische technologie in de

praktijk verder uit te werken.

9


Veilige toepassing van medische technologie is van groot belang:

• uit het oogpunt van patiëntveiligheid

• ook vanuit financieel oogpunt

Mouwen opstropen en aan de slag! (ook de bestuurders…)

10

More magazines by this user
Similar magazines