Views
4 years ago

Bijlage 9 Archeologie - Gemeente Weert

Bijlage 9 Archeologie - Gemeente Weert

Bijlage 9 Archeologie - Gemeente

 • Page 58 and 59:

  memo De opgraving van fase 1 is gep

 • Page 60 and 61:

  Colofon Opdrachtgever: Gemeente Wee

 • Page 62 and 63:

  1 INLEIDING Van 6 februari tot en m

 • Page 64 and 65:

  4 ONDERZOEKSSTRATEGIE 4.1 DE LIGGIN

 • Page 66 and 67:

  de datering van de vindplaatsen kan

 • Page 68 and 69:

  espectievelijk ten westen en ten oo

 • Page 70 and 71:

  waarden criteria score fysieke kwal

 • Page 72 and 73:

  een onbekende datering (8). Nogmaal

 • Page 74 and 75:

  9 FIGURENLIJST Fig. 1. De ligging v

 • Page 76 and 77:

  BIJLAGE 2 SPORENLIJST In deze bijla

 • Page 78 and 79:

  wp sp definitie diepte datering vla

 • Page 80 and 81:

  wp sp definitie diepte datering vla

 • Page 82 and 83:

  wp sp definitie diepte datering vla

 • Page 84 and 85:

  item wp sp vnr mat soort vorm type

 • Page 86 and 87:

  BIJLAGE 4 OVERZICHT VAN DE PROEFSLE

 • Page 88 and 89:

  WEERT-KAMPERSHOEK NOORD 2006 RAKERS

 • Page 90 and 91:

  0 50 m 73 1 A B 74 75 Fig. 4. Weert

 • Page 92 and 93:

  0 25 m 8 Fig. 6. Weert-Kampershoek

 • Page 94 and 95:

  WEERT-KAMPERSHOEK NOORD 2006 RAKERS

 • Page 96 and 97:

  De serie Zuidnederlandse Archeologi

 • Page 99 and 100:

  1 inleiding Van maandag 26 november

 • Page 101 and 102:

  Op het moment dat het eerste Progra

 • Page 103 and 104:

  Het gebied van Weert-Nederweert lig

 • Page 105 and 106:

  Bij het proefsleuvenonderzoek zijn

 • Page 107 and 108:

  Deze vindplaats is eveneens een gra

 • Page 109 and 110:

  Vindplaats 6. In proefsleuf 264 lig

 • Page 111 and 112:

  Het laat- en post-middeleeuwse aard

 • Page 113 and 114:

  Rosveld prachtige voorwerpen tevoor

 • Page 115 and 116:

  10 literatuur Bisschops, J.H., 1973

 • Page 117 and 118:

  11 figurenlijst Fig 1. De ligging v

 • Page 119 and 120:

  ijlage 2 beantwoording vragen progr

 • Page 121 and 122:

  ijlage 3 sporenlijst Deze lijst bev

 • Page 123 and 124:

  wp sp definitie tek diepte begin ei

 • Page 125 and 126:

  wp sp definitie tek diepte begin ei

 • Page 127 and 128:

  wp sp definitie tek diepte begin ei

 • Page 129 and 130:

  ijlage 4 vondstenlijst In dit overz

 • Page 131 and 132:

  wp sp vnr mat soort vorm type n frg

 • Page 133 and 134:

  wp sp vnr mat soort vorm type n frg

 • Page 135 and 136:

  wp sp vnr mat soort vorm type n frg

 • Page 137 and 138:

  WEERT-KAMPERSHOEK NOORD 2006-2007 1

 • Page 139 and 140:

  RINGBAAN-NOORD MOLENWEG 0 100 m Fig

 • Page 141 and 142:

  0 25 m 200 201 202 202 203 208 207

 • Page 143 and 144:

  227-2 Z N 32.30 227-5 227-5-12 227-

 • Page 145:

  WEERT-KAMPERSHOEK NOORD 2006-2007 0

Bijlage 15 Landschappelijke inpassing Hulsweg 2 - Gemeente Weert
Beleidsnotitie Archeologie Gemeente Wijdemeren
Faxafdruk op volledige pagina - Gemeente Weert
Met ons. In Weert. - Gemeente Weert
raadsbesluit 982 aria Wèert ptember I - Gemeente Weert
Bijlage 9 DPO tuincentra - Gemeente Lansingerland
Bijlagen Jabaay bv aan de Gebroken Meeldijk 68 Gemeente ...
Bijlage 16 Bijlagenboek - Archeologie - Provincie Zuid-Holland
Nota Stiltegebieden 2012.pdf - Gemeente Weert
Visie Natuur in Weert (Consortium AHV).pdf - Gemeente Weert
Archeologie in West-Friesland 5 Gemeente Opmeer
Bodemfunctieklassekaart Weert.pdf - Gemeente Weert
Brand? Dat overkomt mij niet! - Gemeente Weert
Kampershoek 2.0.pdf - Gemeente Weert
Folder Kwijtschelding gemeentelijke belastingen - Gemeente Weert
Bijlage 2 Archeologisch onderzoek - Gemeente Waalwijk
Bijlage 3 Archeologisch bureau- en ... - Gemeente Hattem