15.09.2013 Views

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rijn IJssel en<br />

Openluchtmuseum<br />

“droog zwemmen”<br />

<strong>Arnhem</strong>s Meisje<br />

krijgt gezicht aan<br />

de Broerenstraat<br />

Uit de Kunst Gegrepen<br />

adopteert avond Business<br />

Club Velperbroeck<br />

Januari 2010 | jaargang 4 | #1<br />

Kamer <strong>van</strong> Koophandel<br />

<strong>bijt</strong> <strong>het</strong> <strong>spits</strong> <strong>af</strong> <strong>met</strong> nieuwjaarsbijeenKomst


JAGYBA Sport & Health onderscheidt zich:<br />

e<br />

1 I.S.A. gecertificeerde Sportcentrum door <strong>het</strong> NOC*NSF<br />

34 jaar kwaliteit en persoonlijke aandacht<br />

Gediplomeerd en vakkundig personeel<br />

Opleider opleiding Sport & Bewegen ROC A12<br />

Landelijke dekking<br />

Uw partner in kantoorautomatisering voor <strong>het</strong> MKB!<br />

Periodiek systeembeheer op lokatie<br />

Remote netwerkbeheer 24/7<br />

Verkoop hard- en software<br />

Uitgebreide technische dienst<br />

Implementatie IP-videobewakingsystemen<br />

Realisatie Smartboard opstellingen<br />

Aanleg en uitbreiding infrastructuren<br />

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55<br />

E info@access-computer-centre.nl W www.access-computer-centre.nl<br />

JAGYBA<br />

www.jagyba.nl<br />

&<br />

SPORT HEALTH<br />

Your wellness let’s care about it ...<br />

Eiberstraat 18<br />

6883 EJ Velp<br />

T. 026-3646341<br />

E. info@jagyba.nl<br />

Diverse mogelijkheden voor bedrijfsfitness programma’s<br />

Kosten volledig <strong>af</strong>trekbaar, gratis digitale enquête op maat!<br />

BEWEGEN • ONTSPANNEN • ONTMOETEN • GENIETEN<br />

Landelijk netwerk bedrijfsfitness<br />

Meest veelzijdige sport / lesaanbod<br />

Ruime openingstijden / 7 dagen per week<br />

Aangesloten bij Fit!vak, brancheorganisatie<br />

Als enige in de regio aangesloten bij :<br />

Vereniging Exclusieve Sportcentra<br />

Met de revolutionaire Slim Belly heeft u binnen vier weken twee<br />

kledingmaten minder. Er zijn u al veel deelnemers voorgegaan.<br />

Geef u nu op en start in februari!


WINST<br />

Goed Begin<br />

een goed begin is <strong>het</strong> halve werk. dat belooft wat voor 2010 als we de eerste editie <strong>van</strong> dit jaar <strong>van</strong> <strong>Zakelijk</strong><br />

<strong>Arnhem</strong> mogen geloven. tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten <strong>van</strong> verschillende ondernemersverenigingen<br />

en de Kamer <strong>van</strong> Koophandel waren er niets dan lovende woorden over ondernemers, kansen die er liggen<br />

en ook gegrepen worden. Ondanks de economische recessie.<br />

Brigitte en Bertus elsman vormen <strong>het</strong> mooiste voorbeeld. tegen de wind in verhuisde <strong>het</strong> ondernemersduo<br />

<strong>met</strong> hun dierenspeciaalzaak Faunaland XL Sacha naar een tien keer zo groot pand aan de rijksweg in duiven.<br />

Voor hun spirit werden zij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst <strong>van</strong> mKB duiven gekroond tot ‘duivense onder-<br />

nemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar 2009’. maar ook aan de Broerenstraat in <strong>Arnhem</strong> staat iets moois te gebeuren. dominique<br />

en Julian Brouwer openen op 22 februari naast dudok hun eigen grand c<strong>af</strong>é. Zus en broer zien <strong>het</strong> helemaal<br />

zitten. een eigen horecagelegenheid aan de voet <strong>van</strong> de eusebiuskerk in een prachtig monumentaal pand.<br />

u leest <strong>het</strong> allemaal in <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong>.<br />

marc Peeters <strong>van</strong> Peeters trainingen verwoordt <strong>het</strong> mooi in zijn maandelijkse column. ‘Het ondernemerschap<br />

vraagt om een creatieve input bij <strong>het</strong> steeds weer op een verantwoorde manier invullen <strong>van</strong> de uitdagingen<br />

die op je pad komen. Kijken naar mogelijkheden in plaats <strong>van</strong> beperkingen.’ dat die beperkingen er soms wel<br />

degelijk zijn, bleek uit de toespraak <strong>van</strong> Kamer <strong>van</strong> Koophandel-voorzitter Gert-Jan Oplaat tijdens de drukbezochte<br />

nieuwjaarsbijeenkomst <strong>van</strong> de Kamer <strong>van</strong> Koophandel Centraal Gelderland. Hij g<strong>af</strong> de gemeenten<br />

een boodschappenlijstje <strong>met</strong> actiepunten mee om ondernemers beter te faciliteren en de dienstverlening aan<br />

<strong>het</strong> bedrijfsleven te verbeteren.<br />

Werk aan de winkel dus in 2010 voor <strong>het</strong> bedrijfsleven én de overheid.<br />

Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol jaar toe.<br />

Colofon<br />

Marketing 16, 6921 RE Duiven<br />

T. 026 318 25 99<br />

F. 026 311 24 22<br />

info@zakelijk-arnhem.nl<br />

www.zakelijk-arnhem.nl<br />

Uitgever<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong><br />

Marien Nijland<br />

Bladcoördinatie<br />

Marien Nijland<br />

Redactie<br />

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,<br />

Albert Oost<br />

Fotogt<strong>af</strong>ie<br />

Marion Keijzer<br />

Serge Chamuleau<br />

Opmaak<br />

Adfomedia, Duiven<br />

Druk<br />

Adfomedia, Duiven<br />

Advertenties<br />

T. 026 318 25 99<br />

Marien Nijland: 06 16 46 91 15<br />

Petra Bakker: 026 31 82 599<br />

advertenties@zakelijk-arnhem.nl<br />

Rijn IJssel en<br />

Openluchtmuseum<br />

“droog zwemmen”<br />

<strong>Arnhem</strong>s Meisje<br />

krijgt gezicht aan<br />

de Broerenstraat<br />

in dit nummer<br />

Voorwoord 3<br />

Rijn IJssel en Openluchtmuseum 5<br />

werken samen<br />

Kort zakelijk nieuws 7<br />

Column Alwin Klein 7<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 8<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst 9<br />

Kamer <strong>van</strong> Koophandel<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst Westervoort 10<br />

‘Verkiezing ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar’<br />

Column Marc Peeters 11<br />

Ondernemersduo opent 12<br />

‘<strong>Arnhem</strong>s Meisje’<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 14<br />

Column Ger Bouwman 15<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst MKB Duiven 16<br />

‘verkiezing onder nemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar’<br />

Business Club Velperbroeck 17<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst BizzNet 18<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 18<br />

Column Hans Heijwegen 19<br />

Kort <strong>Zakelijk</strong> Nieuws 21<br />

Stadsregio <strong>Arnhem</strong> Nijmegen 22<br />

Business Partners 23<br />

Columnisten:<br />

Hans Heijwegen (Heylo), Marc Peeters<br />

(Peeters Trainingen), Ger Bouwman<br />

(Secureon) en Alwin Klein (Advocatenpunt)<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 3<br />

Uit de Kunst Gegrepen<br />

adopteert avond Business<br />

Club Velperbroeck<br />

Januari 2010 | jaargang 4 | #1<br />

KAMER VAN KOOPHANDEL<br />

BIJT HET SPITS AF MET NIEUWJAARSBIJEENKOMST<br />

Redactie & tips<br />

redactie@zakelijk-arnhem.nl<br />

JAnuAri 2010<br />

JAARGANG 4, NUMMER 1<br />

Deze uitgave is <strong>met</strong> grote zorg samengesteld, desondanks<br />

zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever is<br />

derhalve niet aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-)<br />

gevolgen hier<strong>van</strong> en is niet verantwoordelijk voor de inhoud<br />

<strong>van</strong> de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke<br />

wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen<br />

zonder voor<strong>af</strong>gaande toestemming <strong>van</strong> de uitgever.<br />

<strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> verschijnt 10x per jaar. Het magazine wordt<br />

op naam verspreid bij alle bedrijven in <strong>Arnhem</strong>, Duiven,<br />

Elst, Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden,<br />

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en<br />

Rijnwaarden.


Vers bloed cadeau<br />

in uw organisatie?<br />

Schrijf u dan <strong>van</strong> 15 t/m 22 februari in<br />

voor 1 <strong>van</strong> de 100 jongerenvouchers<br />

<strong>met</strong> een bedrag <strong>van</strong> elk € 2500 !<br />

Weten hoe? kijk op www.versbloedcadeau.nl<br />

Wat is een<br />

jongerenvoucher?<br />

Jonge mensen moeten hun plek zien te vinden op de arbeidsmarkt.<br />

In economisch zware tijden is dat voor hen extra lastig. Daarom<br />

heeft <strong>het</strong> kabinet in mei 2009 een actieplan Jeugdwerkloosheid<br />

gepresenteerd. De regio Gelderland-Midden zet onder andere in<br />

op de jongerenvoucher. Deze vouchers zijn bedoeld om de eerste<br />

praktijkervaring na of tijdens de opleiding in <strong>het</strong> bedrijfsleven<br />

voor beide kanten te vergemakkelijken. Ook de andere regelingen<br />

die er zijn worden volop ingezet.<br />

De jongerenvoucher heeft een gegarandeerd startbedrag <strong>van</strong><br />

maar liefst € 2.500. Van maandag 15 februari 12.00 uur t/m maandag<br />

22 februari 17.00 uur staat de inschrijving voor 100 vouchers open<br />

voor werkgevers die graag vers bloed in hun organisatie willen<br />

hebben. Biedt u een jongere zonder werk een baan voor tenminste<br />

6 maanden volgens de spelregels <strong>van</strong> de jongerenvoucher? Vul dan<br />

<strong>het</strong> digitale formulier op de website in (tussen 15 en 22 februari).<br />

Na sluiting <strong>van</strong> de inschrijving worden de vouchers toegewezen.<br />

U krijgt <strong>van</strong>zelf bericht.<br />

Dit is een initiatief <strong>van</strong> VNO NCW Midden, Kamer <strong>van</strong> Koophandel,<br />

UWV Werkbedrijf, COLO en samenwerkende gemeenten Gelderland<br />

Midden.<br />

Meer weten over de spelregels, de procedure, de overhandiging en<br />

de uitbetaling? Kijk op www.versbloedcadeau.nl<br />

www.versbloedcadeau.nl


Tekst: Susan Swaters Fotogr<strong>af</strong>ie: Marion Keijzer<br />

Rijn IJssel en Openluchtmuseum werken samen<br />

,,Droog zwemmen in de klas slaat niet aan”<br />

Wie praat over kruisbestuiving tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt in <strong>Arnhem</strong> op zijn wenken bediend. De samenwerking<br />

tussen Rijn IJssel en <strong>het</strong> Openluchtmuseum is niet gestoeld op gebaande paden, maar <strong>het</strong> mes snijdt wel aan twee kanten.<br />

,,Nee, wij zoeken geen klassieke stage bij <strong>het</strong> Openluchtmuseum”, bevestigt Anja Hagenaars, sectordirecteur Economie en<br />

Uiterlijke verzorging bij Rijn IJssel. Samen <strong>met</strong> Adelheid Ponsioen, directeur bedrijfsvoering <strong>van</strong> <strong>het</strong> Openluchtmuseum, vertelt<br />

ze over wat hen wél bindt.<br />

,,eigenlijk is <strong>het</strong> voor ons als school heel simpel”, steekt Anja<br />

Hagenaars <strong>van</strong> wal. ,,Willen wij aansluiting vinden bij de wereld<br />

<strong>van</strong> onze studenten en de arbeidsmarkt, dan zul je een betekenisvolle<br />

verbintenis aan moeten gaan <strong>met</strong> je omgeving. Wij<br />

moeten niet denken dat wij alleen weten hoe <strong>het</strong> allemaal moet,<br />

je moet <strong>het</strong> samen doen. Anders leveren we gedateerde mensen<br />

op de arbeidsmarkt <strong>af</strong>. daarom hebben we enkele jaren geleden<br />

contact gezocht <strong>met</strong> <strong>het</strong> Openluchtmuseum.”<br />

Open armen<br />

Adelheid Ponsioen ontving de mensen <strong>van</strong> rijn iJssel <strong>met</strong> open<br />

armen. ,,de zoektocht <strong>van</strong> de school om goed aan te sluiten bij<br />

de jongeren, is een zoektocht die <strong>het</strong> Openluchtmuseum ook<br />

heeft. de doelgroep mbo’ers, die <strong>het</strong> rijn iJssel opleidt, komt<br />

hier veel minder, maar over tien, twintig jaar zijn zij wel onze<br />

bezoekers. moeten wij ze dan op dezelfde manier entertainen<br />

als we dat nu doen of niet? Wat <strong>van</strong>daag actueel is, is over vijf<br />

jaar al geschiedenis. Je moet daarom dealen <strong>met</strong> de samenleving<br />

waarin we nu leven, een gedigitaliseerde en multiculturele<br />

samenleving. moeten we een multimediatour gaan ontwikkelen<br />

ja of nee? Hoe betrekken we niet Westerse invloeden in onze<br />

geschiedenis? We willen graag weten hoe de jongeren nu denken<br />

en leven. door deze samenwerking hebben we gemakkelijk<br />

toegang tot deze groep en kunnen ze als een soort panel fungeren.”<br />

Digitale discussie<br />

de school en <strong>het</strong> museum<br />

betrokken de studenten<br />

via een digitale<br />

discussie nadrukkelijk<br />

bij de manier waarop de<br />

samenwerking gestalte<br />

moest krijgen. daaruit<br />

werden twee instrumenten<br />

gedefinieerd: een<br />

bijdrage leveren aan bij-<br />

Adelheid Ponsioen en Anja Hagenaars: ,,Je moet<br />

op een andere manier gebruik maken <strong>van</strong> elkaar”<br />

zondere projecten en <strong>het</strong> vervullen <strong>van</strong> onderzoeksopdrachten.<br />

twee keer al voegde een groot aantal studenten <strong>van</strong> rijn iJssel<br />

<strong>met</strong> succes activiteiten toe aan de uitvoering <strong>van</strong> een bijzonder<br />

evenement bij <strong>het</strong> Openluchtmuseum: in 2008 tijdens ‘Second<br />

marriage’ en in 2009 tijdens de ‘Hollanddag’. ,,Wat zij doen<br />

moet een meerwaarde hebben en echt in <strong>het</strong> verlengde liggen<br />

<strong>van</strong> hun opleiding”, stelt Adelheid Ponsioen. ,,dan zie je dat ze<br />

in staat zijn om hele leuke dingen te bedenken <strong>met</strong> een knipoog<br />

naar <strong>het</strong> verleden.” Ook Anja Hagenaars is positief. ,,dit is een<br />

ideale manier om theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.<br />

droog zwemmen in de klas slaat helemaal niet aan. Je moet<br />

ze een contextrijke leeromgeving aanbieden. daar leren ze<br />

hun verantwoordelijkheid nemen. Wij onderschrijven aan welke<br />

competenties ze gewerkt hebben en kennen daar leerpunten<br />

aan toe.”<br />

de eerste onderzoeksopdracht is ook bijna <strong>af</strong>gerond, maar over<br />

de voorlopige resultaten kan Adelheid Ponsioen nog niet veel<br />

kwijt. ,,We hebben studenten <strong>van</strong> small business de opdracht<br />

gegeven om te kijken hoe zij binnen <strong>het</strong> museum invulling zouden<br />

geven aan de horeca. ‘ Kom maar <strong>met</strong> een businessplan’<br />

hebben we gezegd.”<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 5


Niet de eerste, Wel de beste!<br />

Niet de eerste, Wel de beste!<br />

Niet de eerste, Wel de beste!<br />

Dakbedekkingen<br />

Dakbedekkingen<br />

en<br />

en<br />

Onderhoudsbedrijf<br />

Onderhoudsbedrijf<br />

specialisten in <strong>het</strong> repareren <strong>van</strong> Daken en gOten<br />

specialisten in <strong>het</strong> repareren <strong>van</strong> Daken en gOten<br />

specialisten in <strong>het</strong> repareren <strong>van</strong> Daken en gOten<br />

(<br />

servicedienst bij calamiteiten 06-23309179<br />

( servicedienst bij calamiteiten 06-23309179<br />

servicedienst bij calamiteiten 06-23309179<br />

(<br />

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk<br />

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk<br />

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk<br />

www.heuveling-DakDekkers.nl<br />

www.heuveling-DakDekkers.nl 026-3218659<br />

026-3218659<br />

www.heuveling-DakDekkers.nl 026-3218659<br />

Pieter Calandweg 28 | <strong>Arnhem</strong> | T 026 3617074


kORt zAkelijk nieUws<br />

Eerste franchisenemer<br />

start op 1 februari 2010<br />

in Nijmegen<br />

Executive Home Rentals (EHR), de verhuurbemiddelingsorganisatie<br />

voor de zakelijke markt, biedt ondernemers <strong>van</strong><strong>af</strong> 2010 de<br />

kans om via franchising mee te profiteren <strong>van</strong> haar succes. EHR<br />

richt zich op <strong>het</strong> hogere segment en staat vooral bekend om haar<br />

uitstekende service. Door <strong>met</strong> franchisenemers samen te werken<br />

wil de organisatie verder groeien en haar dienstverlening uitbreiden.<br />

De lancering <strong>van</strong> de franchise formule vond plaats tijdens<br />

de succesvolle dienstenveiling en tevens 15-jarig jubileumviering<br />

<strong>van</strong> Executive Home Rentals, woensdag 16 december jl.<br />

de doelstelling is 20 vestigingen<br />

te openen, verspreid over heel<br />

nederland. dit wordt gerealiseerd<br />

in een periode <strong>van</strong> maximaal 3 jaar.<br />

Franchisenemers worden ondersteund<br />

<strong>van</strong>uit <strong>het</strong> hoofdkantoor in<br />

<strong>Arnhem</strong> en kunnen bouwen op een<br />

ruime kennis en ervaring <strong>met</strong> een<br />

uitgebreid netwerk. eHr helpt <strong>het</strong><br />

bedrijfsleven, expats en particulieren<br />

al vijftien jaar bij de tijdelijke huur<br />

en verhuur <strong>van</strong> woningen. de eerste<br />

franchiseovereenkomst is reeds<br />

getekend. in januari heeft voormalig<br />

makelaar monique Brandwijk de deuren <strong>van</strong> eHr nijmegen geopend.<br />

Collega’s<br />

altijd binnen handbereik<br />

Internetondernemer Ben Woldring, marktleider <strong>met</strong> vergelijkingsites<br />

als Bellen.com, Internetten.nl, Gaslicht.com, pleit in zijn<br />

column op Filevrijkantoor.nl voor meer werken op <strong>af</strong>stand door<br />

grote concerns. Om te veel reizen te voorkomen werkt intensief<br />

gebruik <strong>van</strong> allerlei communicatiemiddelen uitstekend en zeer<br />

efficiënt. Collega’s zijn altijd ‘binnen handbereik’, ook al werken<br />

ze een paar honderd kilo<strong>met</strong>er verderop.<br />

Ben Woldring: “door de locatie <strong>van</strong> ons hoofdkantoor in noord-<br />

Groningen communiceren we al meer dan tien jaar vaak <strong>met</strong> videoconference<br />

calls om zo veel mogelijk tijdrovende ritten te beperken.”<br />

multinationals hebben de economische crisis aangegrepen om in kosten<br />

te snijden. een veel genomen maatregel is medewerkers minder te<br />

laten reizen voor <strong>af</strong>spraken, of dit nu per auto, trein of vliegtuig is. <strong>met</strong><br />

internet, telefoon, e-mail en tele- en videoconferences kun je uitstekend<br />

contacten onderhouden. dit geldt vooral voor functies die worden<br />

geschaard onder de noemer ‘kennisfuncties’. Als meer mensen<br />

binnen alle grote concerns één of twee dagen per week thuiswerken,<br />

scheelt dat veel reizen voor woon-werkverkeer en dus files.<br />

cOlUmn<br />

Alwin Klein<br />

Advocatenpunt<br />

De Overmaat 26<br />

T 026 – 32 70 134<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

INCASSOMOGELIJKHEDEN<br />

BIJ FAILLISSEMENT<br />

Iedere ondernemer heeft er dezer dagen mee te maken,<br />

debiteuren die omvallen. U als concurrente crediteur bent<br />

vaak als laatste aan de beurt als er nog iets te verdelen<br />

valt, in de regel zijn preferente crediteuren als de bank en<br />

de belastingdienst u al voor geweest.<br />

Mocht u al voor een faillissement beslag hebben gelegd,<br />

dan komt dit bij een faillissement te vervallen. Hoewel de<br />

mogelijkheden voor concurrente schuldeisers beperkt<br />

zijn, zijn er twee wettelijke bepalingen die mogelijk wel in<br />

uw situatie uitkomst kunnen bieden.<br />

Recht <strong>van</strong> reclame<br />

Leveranciers kunnen gebruik maken <strong>van</strong> <strong>het</strong> zogenoemde<br />

recht <strong>van</strong> reclame. Dat wil zeggen dat ze geleverde maar<br />

niet betaalde goederen kunnen terugvorderen bij een<br />

faillissement. Dit hoeft u <strong>van</strong> tevoren niet vast te leggen,<br />

want <strong>het</strong> Burgerlijk Wetboek vermeldt <strong>het</strong> recht <strong>van</strong><br />

reclame. Voorwaarde is wel dat de goederen niet langer<br />

dan 60 dagen in bezit zijn <strong>van</strong> de failliete klant. Ook<br />

mogen er niet meer dan 60 dagen zijn verstreken na de<br />

vastgestelde betalingtermijn. Als u aan deze voorwaarde<br />

voldoet, kunt u <strong>met</strong> de curator <strong>het</strong> ophalen <strong>van</strong> de goederen<br />

legaal regelen. En hoeft u dus niet zelf bij <strong>het</strong> bedrijf<br />

aan te kloppen.<br />

Eigendomsvoorbehoud<br />

Als een faillissement of uitstel <strong>van</strong> betaling wordt aangevraagd<br />

dan wel uitgesproken en <strong>het</strong> recht <strong>van</strong> reclame<br />

niet meer geldt, kunt u fluiten naar uw goederen en uw<br />

geld. Om schade te voorkomen, neemt u in de Algemene<br />

Voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op. Dat wil<br />

zeggen dat de klant pas eigenaar <strong>van</strong> uw goederen is op<br />

<strong>het</strong> moment dat er volledig en voor alle geleverde goederen<br />

betaald is. Aan dit eigendomsvoorbehoud zijn geen<br />

maximale termijnen gesteld. De goederen moeten zich er<br />

wel voor lenen. Vooral bij <strong>het</strong> leveren <strong>van</strong> dure goederen,<br />

zoals machines, waarbij de klant vaak in termijnen betaalt,<br />

is <strong>het</strong> eigendomsvoorbehoud prima geschikt. Zo’n eigendomvoorbehoud<br />

kunt u beter niet zelf opstellen. Een<br />

advocaat maakt ze op maat. Als een voorbehoud niet<br />

waterdicht is, werkt <strong>het</strong> niet en schiet u uw doel voorbij.<br />

Het beste resultaat is nog altijd een strak debiteurenbeleid.<br />

Indien een klant een betalingsregeling wil, leg dit<br />

dan goed vast en laat de klant voor de regeling tekenen.<br />

Als <strong>het</strong> dan toch mis gaat staat u een stuk sterker in een<br />

procedure, in elk geval krijgt u sneller een vonnis zodat u<br />

direct tot invordering over kunt gaan.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 7


Velperbroek krijgt een vrije rechts<strong>af</strong><br />

<strong>van</strong> Pleyroute richting Duitsland<br />

tot eind maart is er voor automobilisten overlast te verwachten<br />

op de <strong>Arnhem</strong>se Pleyroute wegens werkzaamheden.<br />

er worden extra rijstroken aangelegd, verkeerslichten<br />

ver<strong>van</strong>gen en een vrije ‘rechts<strong>af</strong>fer’ gecreëerd voor<br />

verkeer richting westervoort en Duitsland.<br />

Beter Bereikbaar KAn verwacht <strong>met</strong> deze maatregelen de doorstroming<br />

op de Pleyroute aanzienlijk te verbeteren. Omdat de<br />

werkzaamheden ’s nachts plaatsvinden, zal de weggebruiker<br />

er weinig hinder <strong>van</strong> ondervinden. tot en <strong>met</strong> eind maart wordt<br />

elke nacht <strong>van</strong> ’s avonds 21.00 uur tot ’s ochtends 06.00 uur<br />

aan de weg gewerkt.<br />

tussen Lange Water en <strong>het</strong> Verkeersplein Velperbroek wordt <strong>het</strong><br />

aantal rijstroken <strong>van</strong> twee naar drie uitgebreid. Verder wordt de<br />

<strong>af</strong>slag richting de A12 (richting Westervoort en duitsland) buiten<br />

de verkeerslichten om geleid, zodat hier een zogenaamde ‘vrije<br />

rechts<strong>af</strong>fer’ ontstaat. er ontstaat daardoor meer ‘groentijd’ voor<br />

<strong>het</strong> verkeer op de overige opstelstroken voor <strong>het</strong> Verkeersplein<br />

Velperbroek. door deze maatregelen ontstaat meer capaciteit,<br />

kan <strong>het</strong> verkeer beter voorsorteren op de gewenste richting en<br />

wikkelt <strong>het</strong> verkeer beter <strong>af</strong>.<br />

Mobiel schoonmaakteam<br />

zorgt voor schone Brengbussen<br />

Onlangs heeft jan walraven, namens de stadsregio <strong>Arnhem</strong><br />

nijmegen, de concessie busvervoer aan novio overhandigd.<br />

Onder de naam Breng gaat novio <strong>het</strong> busvervoer in<br />

de stadsregio tot eind 2012 verzorgen. Ook verwelkomde<br />

hij <strong>het</strong> eerste mobiele schoonmaakteam. Dit enthousiaste<br />

team, dat bestaat uit de mensen <strong>met</strong> een verstandelijke<br />

beperking, zorgt er <strong>van</strong><strong>af</strong> <strong>het</strong> busstation <strong>Arnhem</strong> cs voor<br />

dat de nieuwe Brengbussen altijd spik en span zijn. in de<br />

loop <strong>van</strong> 2010 komt er ook een mobiel schoonmaakteam in<br />

nijmegen.<br />

Sinds medio 13 december verzorgt Breng <strong>het</strong> busvervoer in de<br />

Stadsregio <strong>Arnhem</strong> nijmegen. de Stadsregio <strong>Arnhem</strong> nijmegen<br />

en busmaatschappij novio willen meer reizigers voor de bus<br />

interesseren. <strong>met</strong> de nieuwe huisstijl, een marketingcampagne,<br />

extra busverbindingen en schone moderne en toegankelijke<br />

bussen wil novio in drie jaar tijd ruim 15% meer reizigers trekken.<br />

Breng staat voor gemakkelijk, veilig, betrouwbaar en duurzaam<br />

openbaar vervoer. Alle bussen in de stadsregio krijgen<br />

dezelfde naam en stijl.<br />

Bij Breng draait alles om de reiziger en zijn omgeving. daarom<br />

steunt Breng ook diverse sociale initiatieven in de regio. Breng<br />

werkt samen <strong>met</strong> de organisatie Zideris uit rhenen. een mobiel<br />

schoonmaakteam <strong>van</strong> Zideris gaat er <strong>van</strong><strong>af</strong> <strong>het</strong> busstation<br />

Logitracon verandert naam in<br />

Vat Logistics Eastern Europe<br />

Het Duivense logitracon gaat verder onder een andere<br />

naam: Vat logistics eastern europe. Het transportbedrijf<br />

richt zich vervolgens volledig op de Oost­europese markt.<br />

Omdat logitracon groei verwacht, wordt op 1 maart in<br />

Duiven een nieuw op­ en overslagcentrum <strong>van</strong> 15.000 vierkante<br />

<strong>met</strong>er in gebruik genomen.<br />

Vat Logistics eastern europe is al sinds twee jaar onderdeel <strong>van</strong><br />

Vat Logistics rotterdam. <strong>met</strong> de naamswijziging verwachten de<br />

aandeelhouders <strong>van</strong> Logitracon meer duidelijkheid te creëren in<br />

de markt over de gezamenlijke activiteiten en een grotere synergie<br />

te bereiken. daarnaast zal VAt Logistics een grotere naamsbekendheid<br />

krijgen in rusland en de Oekraïne. Vat Logistics<br />

eastern europe opent op korte termijn kantoren in de regio’s<br />

Jekatarinenburg en novosibirsk. tegelijkertijd is er een shortsea-dienst<br />

opgezet <strong>van</strong>uit Amsterdam naar St. Petersburg.<br />

<strong>Arnhem</strong> CS voor zorgen dat de Brengbussen schoon blijven.<br />

in <strong>het</strong> schoonmaakteam werken minimaal vier en maximaal zes<br />

medewerkers. er is altijd een persoon bij voor de begeleiding.<br />

Het team is inmiddels een dag per week aan <strong>het</strong> werk. de werktijd<br />

wordt langzaam uitgebreid tot vier dagen. Van<strong>af</strong> 1 april is <strong>het</strong><br />

team naar verwachting <strong>van</strong> maandag tot en <strong>met</strong> donderdag aan<br />

<strong>het</strong> werk. Ze gaan de bussen in, ruimen de bussen op en maken<br />

schoon. Het team draagt herkenbare Brengkleding.<br />

Jan Walraven en cliënten <strong>van</strong> Ciderus die de schoonmaak <strong>van</strong> de bussen<br />

voor hun rekening gaan nemen.<br />

pagina 8 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst<br />

Kamer <strong>van</strong> Koophandel<br />

Boodschappenlijstje voor gemeenten<br />

Het grootste netwerkevent <strong>van</strong> de regio – de nieuwjaarsbijeenkomst<br />

<strong>van</strong> de Kamer <strong>van</strong> Koophandel Centraal Gelderland –<br />

vond dit jaar traditiegetrouw weer plaats op de eerste maandag<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> nieuwe jaar in hotel en congrescentrum Papendal.<br />

ruim 900 aanwezigen uit de meest uiteenlopende sectoren<br />

konden <strong>het</strong> thema – Kracht, Vertrouwen en Kansen – zeker<br />

waarderen. KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat: “er is alle vertrouwen<br />

dat we uiteindelijk sterker uit deze periode komen dan we<br />

tot voor kort voor mogelijk hielden. dan moet <strong>het</strong> bedrijfsleven<br />

natuurlijk wel de ruimte krijgen om letterlijk en figuurlijk de vleugels<br />

uit te slaan.”<br />

Gert-Jan Oplaat g<strong>af</strong> de gemeenten in Centraal Gelderland een<br />

boodschappenlijstje <strong>met</strong> vijf actiepunten mee voor 2010. Hij<br />

deed dat <strong>met</strong> <strong>het</strong> oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.<br />

doel is om ondernemers beter te kunnen faciliteren en de<br />

dienstverlening aan <strong>het</strong> bedrijfsleven te verbeteren. Zo pleitte<br />

Oplaat voor een vereenvoudiging <strong>van</strong> <strong>het</strong> vergunningstelsel.<br />

Procedures voor <strong>het</strong> aanvragen <strong>van</strong> een vergunning kunnen<br />

veel korter, sommige vergunningen kunnen zelfs worden <strong>af</strong>gesch<strong>af</strong>t.<br />

Verder moeten gemeenten veel simpeler te werk gaan<br />

in hun omgang <strong>met</strong> ondernemers. Hij riep ze op de ‘martin<br />

Buitink technology is verhuisd naar een nieuw onderkomen<br />

op bedrijventerrein Gra<strong>af</strong>staete in Duiven. Het nieuwe pand<br />

aan de typogra<strong>af</strong> 1 heeft een oppervlakte <strong>van</strong> 2100 vierkante<br />

<strong>met</strong>er. Dat is bijna twintig procent meer dan <strong>het</strong> vorige<br />

onderkomen op nieuwgra<strong>af</strong>.<br />

Stor-mentaliteit’ aan te nemen <strong>met</strong> een verwijzing naar de man<br />

achter <strong>het</strong> Achterhoeks Centrum voor technologie die op een<br />

heel directe manier praat en overlegt <strong>met</strong> ondernemers. Ook<br />

hield Oplaat een pleidooi voor één vaste contactpersoon voor<br />

ondernemers bij gemeenten om <strong>het</strong> ‘kastje-naar-de-muureffect’<br />

te vermijden.<br />

daarnaast kunnen ambtenaren best eens wat ondernemender<br />

worden en meedenken <strong>met</strong> <strong>het</strong> bedrijfsleven. te vaak schieten<br />

ze in de ‘kan niet-reflex’ als ondernemers <strong>met</strong> onorthodoxe<br />

ideeën aankloppen bij gemeenten. tot slot riep Oplaat gemeenten<br />

op regionaal en euregionaal te denken: “u leeft niet op een<br />

eiland: stem uw beleid dus <strong>af</strong> op dat <strong>van</strong> de buurgemeenten.”<br />

Buitink Technology Duiven is verhuisd<br />

Buitink technology had dringend meer ruimte nodig door de<br />

groei die <strong>het</strong> bedrijf doormaakt. Het leveringsprogramma is de<br />

<strong>af</strong>gelopen tien jaar sterk uitgebreid. Buitink technologie heeft bij<br />

de nieuwbouw ingezet op milieu en duurzaamheid. Opvallend is<br />

de gevel. Hierin is een aantal opblaasbare halve bol-elementen<br />

geïntegreerd, gemaakt <strong>van</strong> zeildoek en folie. Producten waar<br />

Buitink technologie zich in gespecialiseerd heeft.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 9


Martin Wieleman Ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> Jaar<br />

in Westervoort<br />

Op de nieuwjaarsparty <strong>van</strong> Ondernemend Westervoort, 15<br />

januari jl., is Martin Wieleman <strong>van</strong> Zalencentrum Wieleman<br />

uitgeroepen tot Ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> Jaar 2009. Hij is<br />

daarmee de opvolger <strong>van</strong> William Boekhorst <strong>van</strong> Slagerij<br />

Hetterschijt. Het was de tweede maal dat de verkiezing<br />

werd georganiseerd door Ondernemend Westervoort.<br />

martin Wieleman werd geroemd om zijn betrokkenheid bij<br />

Westervoort. Zonder <strong>het</strong> Zalencentrum zou Westervoort niet<br />

meer <strong>het</strong>zelfde zijn. Wieleman biedt onderdak aan vele verenigingen,<br />

vergaderingen, bruiloften en andere grote feesten.<br />

daarnaast is martin Wieleman de initiatiefnemer <strong>van</strong> vele activiteiten<br />

in Westervoort. Hij was zeer trots <strong>met</strong> zijn uitverkiezing tot<br />

Ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> Jaar. ,,ik had <strong>het</strong> totaal niet verwacht, zeker<br />

gezien de sterke concurrentie”, aldus de ras Westervoorter. de<br />

andere genomineerden waren Gelderse reststoffen recycling,<br />

Huidverbeteringsinstituut Odeon, interieurontwerp Concept &<br />

images en Van essen Banden en Beton.<br />

de jury, bestaande uit oud-burgemeester Johan <strong>van</strong> Osch en<br />

oud-ondernemers Jan terberg en Frans Louwaard, bracht de<br />

<strong>af</strong>gelopen weken een bedrijfsbezoek bij de vijf genomineerde<br />

ondernemers. tijdens dit bezoek kregen de heren een rondleiding<br />

door <strong>het</strong> bedrijf en legden zij de ondernemers vele vra-<br />

Tekst: Sjoerd Bisselink<br />

gen voor. Hiermee toetsten zij de<br />

ondernemers op 12 belangrijke<br />

criteria, waaronder de geschiedenis<br />

<strong>van</strong> de onderneming, de<br />

ondernemerspassie, de betekenis<br />

voor Westervoort, toekomstvisie,<br />

personeelsmanagement en<br />

innovatie.<br />

uit <strong>het</strong> juryrapport bleek dat<br />

Zalencentrum Wieleman positief<br />

voldeed aan alle opgestelde criteria.<br />

Het familiebedrijf wordt niet<br />

voor niets <strong>het</strong> tweede dorpshuis<br />

<strong>van</strong> Westervoort genoemd. Het<br />

is moeilijk voor te stellen dat er<br />

iemand is in Westervoort die nog<br />

nooit in Wieleman is geweest.<br />

martin zijn sociale rol in <strong>het</strong> dorp,<br />

zijn initiatiefrijke plannen en innovatieve<br />

ondernemerschap hebben<br />

Westervoort de <strong>af</strong>gelopen<br />

jaren kleur gegeven. martin denkt<br />

mee <strong>met</strong> de klant, is altijd op<br />

zoek naar nieuwe ideeën en hecht gigantisch veel waarde aan<br />

zijn personeel.<br />

Wieleman heeft een paginagrote advertentie gewonnen en een<br />

trofee, ontworpen door kunstenaar Albert Sanders. martin en<br />

zijn vrouw diny kregen de trofee uit handen <strong>van</strong> burgemeester<br />

Jos Geukers, die zelf volmondig kon bevestigen dat de winnaars<br />

altijd klaar staat voor de medemens. de verkiezing werd<br />

gesponsord door rabobank <strong>Arnhem</strong> en Omstreken.<br />

pagina 10 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws<br />

blijvend resultaat...<br />

Training & Coaching<br />

Van der Valk Hotel Duiven<br />

opent de deuren<br />

Het nieuwe Van der Valk Hotel in duiven is open. eind vorig jaar<br />

vond de officiële openingsplechtigheid plaats <strong>van</strong> <strong>het</strong> pand aan<br />

de rijksweg A12. inmiddels hebben veel mensen <strong>het</strong> nieuwe<br />

bedrijf <strong>met</strong> een bezoek vereerd en is een groot aantal ondernemersverenigingen<br />

al te gast geweest.<br />

Van der Valk Hotel duiven is 60 <strong>met</strong>er hoog en heeft 14 verdiepingen.<br />

er zitten 148 hotel<strong>kamer</strong>s, vier luxe suites en een<br />

wellness<strong>af</strong>deling inclusief zwembad in. de bouw nam ruim twee<br />

jaar in beslag. Ook ondernemers kunnen er prima terecht <strong>met</strong><br />

diverse multifunctionele vergaderzalen voorzien <strong>van</strong> de nieuwste<br />

technieken.<br />

cOlUmn<br />

Marc Peeters<br />

Peeters Trainingen<br />

Marketing 10<br />

6921 RE Duiven<br />

M 06 41 22 71 81<br />

OUT OF THE BOx<br />

Met verbazing kijk ik soms naar <strong>het</strong> gedrag <strong>van</strong> mensen om mij<br />

heen. Ik denk dat ik mezelf mag rekenen tot de ruimdenkende<br />

Nederlander én ik ben in <strong>het</strong> bezit <strong>van</strong> een behoorlijke portie<br />

acceptatie. Maar toch kan <strong>het</strong> gedrag <strong>van</strong> mensen soms verbazingwekkend<br />

zijn.<br />

De manier waarop mensen <strong>met</strong> een probleem omgaan onderscheidt<br />

de echte notoire ondernemer <strong>van</strong> de mensen zonder<br />

ondernemersgeest.<br />

En paar weken geleden veranderde Nederland in Winter<br />

Wonderland en dat ontregelde de dienstregeling <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

openbaar vervoer. Het nieuwsbericht luidde ‘mensen gestrand<br />

op stations’. Op tv gaven ze in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> dit nieuws een<br />

interview weer <strong>met</strong> een gestrande reiziger. De man g<strong>af</strong> aan al<br />

zes uur te wachten op zijn trein. Zes uur! Zes uur lang gefocust<br />

op <strong>het</strong> probleem. Zes uur lang geen uitweg meer en overgeleverd<br />

zijn aan wat anderen doen of niet doen. Zes uur lang<br />

klagen over iets wat je niet kunt veranderen. Zes uur lang geen<br />

mogelijkheden zien en al die tijd als verloren beschouwen op<br />

<strong>het</strong> toch al korte leven wat we hebben. En <strong>het</strong> ergste is nog dat<br />

deze man zes uur lang slachtoffer is geweest <strong>van</strong> zijn gebrek<br />

aan creativiteit en oplossend vermogen.<br />

Elke ondernemend mens had zich niet neergelegd bij de situatie,<br />

maar was op zoek gegaan naar oplossingen. Kijkend naar<br />

de mogelijkheden in plaats <strong>van</strong> de beperkingen had hij zich<br />

aangepast, <strong>af</strong>gestemd, oplossingen gezocht en zijn behoefte<br />

om thuis of op <strong>het</strong> werk te komen ingezet als motivatie om verder<br />

te kijken dan zijn neus lang is. Een ondernemer heeft <strong>het</strong><br />

vermogen om te bewegen binnen de mogelijkheden. Hij krijgt<br />

<strong>met</strong> uitdagingen en problemen te maken die veel groter zijn<br />

dan een trein die niet rijdt. Bewegen op een snel veranderende<br />

markt, op de economische schommelingen en <strong>het</strong> <strong>af</strong>stemmen<br />

<strong>van</strong> diensten en producten zijn talenten <strong>van</strong> u als ondernemer.<br />

Omdat u daar dagelijks mee bezig bent heeft u een mindset,<br />

die u de vaardigheid geeft om altijd mogelijkheden te zien en<br />

deze te benutten. Echt ondernemerschap laat de situatie niet<br />

sturend zijn, maar bestuurt de situatie.<br />

Het ondernemerschap vraagt om creatieve input bij <strong>het</strong> steeds<br />

weer op een verantwoorde man ier invullen <strong>van</strong> de uitdagingen<br />

die op uw pad komen. Dat maakt <strong>het</strong> leuk en soms<br />

avontuurlijk, maar bovenal geeft <strong>het</strong> vaardigheden die <strong>het</strong><br />

leven wat gemakkelijker maken.<br />

Aandacht geven aan de oplossing laat immers <strong>het</strong> probleem<br />

kleiner worden.<br />

Succes,<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 11<br />

Marc


Jong ondernemersduo Julian en Dominique Brouwer opent Grand C<strong>af</strong>é<br />

<strong>Arnhem</strong>s Meisje krijgt gezicht<br />

aan de Broerenstraat<br />

De smaak <strong>van</strong> <strong>Arnhem</strong>se meisjes is voor veel mensen gesneden koek. maar nu <strong>het</strong> <strong>Arnhem</strong>se meisje ook in een andere verschijningsvorm<br />

dan de traditionele lokale lekkernij gezicht krijgt aan de Broerenstraat 41 is alom nieuwsgierigheid gewekt.<br />

Hoe zal <strong>het</strong> nieuwe Grand c<strong>af</strong>é <strong>van</strong> julian (21) en Dominique Brouwer (24) eruit zien? Broer en zus geven alvast opening <strong>van</strong><br />

zaken.<br />

Ze kennen de tekeningen uit hun hoofd en weten precies hoe<br />

hun horecagelegenheid er straks uit komt te zien. maar voor een<br />

buitenstaander is <strong>het</strong> amper voor te stellen dat <strong>het</strong> op de plek<br />

waar nu nog hard gewerkt wordt <strong>van</strong><strong>af</strong> 22 februari big business<br />

is. eten, drinken, vergaderen, loungen en feesten, alles is er<br />

mogelijk. Het was vader Jos die <strong>het</strong> zestiende-eeuwse pand in<br />

de zomer <strong>van</strong> 2008 via internet op <strong>het</strong> spoor kwam. dominique:<br />

“Het pand heeft meerdere bewoners gehad, maar niet eerder<br />

horeca. de vorige eigenaar was een bureau voor rechtshulp,<br />

dus <strong>het</strong> gebouw bestond uit allemaal kleine kantoortjes. niet<br />

iets waar je <strong>met</strong>een een florerende horecazaak in ziet.”<br />

Vernieuwend concept<br />

maar Jos Brouwer keek er <strong>met</strong> andere ogen naar, ogen die wel<br />

wat gewend zijn. de 50-jarige ondernemer was nog maar 23<br />

toen hij samen <strong>met</strong> zijn vrouw Jolanda naast hun pannenkoekenhuis<br />

in Babberich de meest bekende uitgaansgelegenheid<br />

in de regio opende. Jarenlang kwamen mensen <strong>van</strong> heinde en<br />

verre naar discotheek display, toen enorm vernieuwend <strong>met</strong><br />

meerdere bars onder één dak. display was lange tijd ‘the place<br />

to be’. Op <strong>het</strong> hoogtepunt verkochten Jos en Jolanda de zaak<br />

en bouwden ze vijftig kilo<strong>met</strong>er verderop in Wesel een nieuw<br />

uitgaanscentrum: empire Plaza. dat <strong>het</strong> bloed ook bij hun kinderen<br />

kruipt waar <strong>het</strong> niet gaan kan, laten de plannen nu wel<br />

pagina 12 ZAKELIJK ARNHEM


zien. Julian: “We zien <strong>het</strong> helemaal zitten. Het is namelijk aan de<br />

voet <strong>van</strong> de eusebiuskerk, een prachtige plek, waar veel mensen<br />

<strong>af</strong>komen op de wekelijkse markt en een verscheidenheid<br />

aan evenementen plaatsvindt. dat we naast de gevestigde orde<br />

dudok zitten, zien we niet als een obstakel. We kunnen elkaar<br />

alleen maar versterken.”<br />

Opmerkelijke stap<br />

Voor dominique is de start <strong>van</strong> een grand c<strong>af</strong>é opmerkelijk,<br />

omdat ze bijna klaar is <strong>met</strong> haar studie europees recht. “ik<br />

moet alleen mijn scriptie nog verdedigen”, lacht dominique.<br />

de plannen voor een carrière als advocate laat ze varen.<br />

“Julian en ik hebben altijd <strong>met</strong> heel veel plezier in de horeca<br />

gewerkt. Bij Zalencentrum Wieleman in Westervoort, eet- en<br />

drinkc<strong>af</strong>é de Stad in Zevenaar en bij vele kermissen in de<br />

regio. mijn plan was om eerst een aantal jaren in de advocatuur<br />

te werken, veel geld te verdienen en dan een eigen<br />

horecazaak te beginnen. echter, deze kans doet zich nu al<br />

voor. dit is toch veel leuker dan een kantoorbaan?” Julian<br />

Brouwer antwoordt <strong>met</strong> een volmondig ‘ja’. Hij woonde al<br />

in <strong>Arnhem</strong> en rondde in de dependance <strong>van</strong> de vakschool<br />

Wageningen aan de Apeldoornseweg in juni 2008 zijn vierjarige<br />

managementopleiding <strong>af</strong>. ”dit is een droom,” erkent hij,<br />

“maar we moeten <strong>het</strong> zelf wel waarmaken. natuurlijk, onze<br />

moeder zal er straks ook veel zijn en onze vader is <strong>met</strong> zijn<br />

ervaring op de achtergrond aanwezig. maar dominique en ik<br />

zijn <strong>het</strong> gezicht <strong>van</strong> de zaak, wij zorgen voor de dagelijkse<br />

gang <strong>van</strong> zaken.”<br />

Stijlvol<br />

nog even de laatste loodjes en dan gaat <strong>het</strong> op 22 februari<br />

echt gebeuren. “Het vervelendste was <strong>het</strong> oneindige wachten<br />

op alle vergunningen”, kijken Julian en dominique terug<br />

op <strong>het</strong> <strong>af</strong>gelopen jaar. ‘Het pand is een gemeentelijk monument,<br />

de eisen <strong>van</strong> de gemeente gaan ver.’ daarnaast is <strong>het</strong><br />

erg leuk dat <strong>het</strong> hele proces is gevolgd door <strong>het</strong> programma<br />

‘ik begin voor mezelf’, dat <strong>van</strong><strong>af</strong> maart te zien zal zijn op rtL<br />

Tekst: Susan Swaters Fotogr<strong>af</strong>ie: Marion Keijzer<br />

4.” Warmte en gezelligheid wil <strong>het</strong> ondernemersduo straks uitstralen<br />

<strong>met</strong> hun grand c<strong>af</strong>é. <strong>Arnhem</strong>s meisje is laagdrempelig,<br />

maar wel stijlvol. “en er mogen ondanks de naam ook mannen<br />

komen,” grapt Julian. “We hebben voor de naam ‘<strong>Arnhem</strong>se<br />

meisje’ gekozen omdat <strong>het</strong> een typische naam is voor de stad<br />

<strong>Arnhem</strong> en belangrijk, je vergeet <strong>het</strong> niet meer!” iedereen is<br />

welkom voor ont<strong>bijt</strong>, lunch of diner, een drankje, maar ook een<br />

bruiloft. Grand C<strong>af</strong>é <strong>Arnhem</strong>s meisje is midden in <strong>het</strong> politieke<br />

hart <strong>van</strong> <strong>Arnhem</strong> gevestigd, de zakelijke gast is er <strong>van</strong> harte<br />

welkom. er is een aparte vergaderzaal <strong>met</strong> audiovisuele ondersteuning<br />

en een intiem dakterras voor een zomerse bedrijfsborrel.<br />

Julian: ,,Onze openingstijden zijn ruim. Zes dagen per<br />

week zijn we <strong>van</strong><strong>af</strong> 9.00 uur geopend (op zondag <strong>van</strong><strong>af</strong> 11.00<br />

uur) en op vrijdag en zaterdag gaan we door tot 02.00 uur. de<br />

vrijdagavond zal een fijne jazzy sfeer uitstralen, <strong>met</strong> live muziek.<br />

We hebben nu al aanmeldingen <strong>van</strong> mensen die hun feestje hier<br />

willen houden, zonder iets gezien te hebben. Heel gek eigenlijk,<br />

maar zo snel gaat <strong>het</strong> nieuws! Veel mensen vinden <strong>het</strong> bijzonder<br />

wat er hier te gebeuren staat.”<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 13


kORt zAkelijk nieUws<br />

Nieuwe toekomst voor de wielen<br />

Simako motoren en Bert duursma motoren, twee BmW motorraddealers,<br />

gaan sinds 1 januari 2010 verder als één bedrijf. <strong>met</strong> een<br />

hele nieuwe toekomst voor de wielen: Simako-Bdm. BmW dealers<br />

onderscheiden zich veelal doordat zij slechts één merk vertegenwoordigen.<br />

de <strong>af</strong>gelopen jaren is bewezen dat dit een goede manier<br />

is om BmW rijders optimaal <strong>van</strong> dienst te zijn. de kennis en ervaring<br />

in de werkplaats, de mogelijkheid om <strong>het</strong> totale assortiment<br />

te bieden en <strong>het</strong> feit dat je ook voor een gebruikte BmW altijd een<br />

ruime keuze hebt, zijn ijzersterke argumenten voor een éénmerkstrategie.<br />

nu twee specialisten elkaar hebben weten te vinden,<br />

betekent dit meer <strong>van</strong> <strong>het</strong>zelfde. in positieve zin. Gecontroleerde<br />

schaalvergroting en elkaar aanvullen, zorgen ervoor dat op twee<br />

plaatsen <strong>het</strong> beste uit twee werelden samenkomt: <strong>het</strong> beste uit de<br />

wereld <strong>van</strong> BmW motorrad.<br />

Koen teunissen en Wilco <strong>van</strong> toorn, sinds 2008 jaar de nieuwe<br />

eigenaren <strong>van</strong> Simako motoren in elst, zien kansen. de <strong>af</strong>gelopen<br />

twee jaar heeft Simako in elst een nieuw gezicht gekregen. in elst<br />

is bewezen dat een nieuwe enthousiaste aanpak een gerenommeerde<br />

motorzaak als Simako extra elan kan geven. die uitdaging<br />

zien beide mannen ook voor Apeldoorn. Bert duursma motoren<br />

is de <strong>af</strong>gelopen tien jaar een begrip geworden in de motorwereld,<br />

<strong>met</strong> name in <strong>het</strong> segment <strong>van</strong> enduro en GS. nu doet de kans<br />

zich voor om ook de vestiging Apeldoorn een nieuwe impuls te<br />

geven, waardoor Simako-Bdm een vaste waarde wordt voor de<br />

DVOCATENPUNT<br />

Kwaliteit hoeft<br />

niet duur te zijn!<br />

www.advocatenpunt.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong><br />

De Overmaat 26<br />

6831 AH <strong>Arnhem</strong><br />

Tel. 026-3270134<br />

Advocatenpunt Duiven<br />

Pastoriestraat 1<br />

6921 BV Duiven<br />

Tel. 0316-283999<br />

Koen Teunissen (links) <strong>van</strong> Simako-BDM en de vorige eigenaar, Bert Duursma.<br />

BmW rijder <strong>met</strong> vertrouwen voor de toekomst. Bert duursma blijft<br />

in de toekomst betrokken bij Simako-Bdm voor <strong>het</strong> organiseren<br />

<strong>van</strong> evenementen zoals motortoertochten, motorreizen, allroad- en<br />

offroad trainingen.<br />

Zaterdag 13 februari 2010 stellen de nieuwe eigenaren zich voor in<br />

Apeldoorn en wordt Bert en tineke duursma een <strong>af</strong>scheidsreceptie<br />

aangeboden <strong>van</strong><strong>af</strong> 13:00 uur. Het Bdm-BmW dakar team <strong>met</strong><br />

Frans Verhoeven zal dan aanwezig zijn om te verslag te doen over<br />

de prestaties <strong>van</strong> <strong>het</strong> team tijdens de dakar die <strong>van</strong> 1 tot 17 januari<br />

in Zuid Amerika werd gehouden.<br />

• Arbeidsrecht<br />

• Algemene voorwaarden<br />

• Alimentatie<br />

• Bestuursrecht<br />

• Contracten<br />

• Echtscheiding & Omgang<br />

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als<br />

particulieren de navolgende tarieven:<br />

Los uurtarief € 165,-<br />

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-<br />

B (20-uur) € 135,-<br />

C (40-uur) € 120,-<br />

De uren <strong>van</strong> een MKB-pakket dienen voor<strong>af</strong> te worden<br />

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren<br />

kan een pakket interessant zijn in geval <strong>van</strong> een<br />

procedure.<br />

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten<br />

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp<br />

mogelijk.<br />

Gratis oriënterend gesprek na <strong>af</strong>spraak.<br />

Advocatenpunt Velp<br />

Kastanjelaan 8<br />

6883 HX Velp<br />

Tel. 026-3273574<br />

• Faillissementsrecht<br />

• Huurrecht<br />

woon- & bedrijfsruimte<br />

• Incasso’s<br />

• Ondernemingsrecht<br />

• Str<strong>af</strong>recht


kORt zAkelijk nieUws<br />

Keurmerk<br />

voor werkgevers<br />

die zich onderscheiden<br />

Presikha<strong>af</strong> Bedrijven heeft aan dertien werkgevers uit de<br />

regio midden Gelderland <strong>het</strong> PresikGAAF!­keurmerk uitgereikt.<br />

Dit nieuwe keurmerk wordt toegekend aan bedrijven<br />

die voldoen aan een aantal criteria. Het belangrijkste criterium<br />

is dat bij <strong>het</strong> bedrijf medewerkers <strong>met</strong> een <strong>af</strong>stand tot<br />

de arbeidsmarkt aan <strong>het</strong> werk zijn.<br />

een on<strong>af</strong>hankelijke commissie <strong>van</strong> prominente werkgevers uit de<br />

regio heeft na onderzoek besloten welke werkgevers dit keurmerk<br />

verdienen. Het gaat om bedrijven die naast <strong>het</strong> aan <strong>het</strong><br />

werk hebben <strong>van</strong> werknemers <strong>met</strong> een <strong>af</strong>stand tot de arbeidsmarkt,<br />

ook Presikha<strong>af</strong> Bedrijven een warm hart toedragen en<br />

als ambassadeur willen optreden. de dertien werkgevers die <strong>het</strong><br />

keurmerk in ont<strong>van</strong>gst namen, mogen zich ‘ambassadeur <strong>van</strong><br />

Presikha<strong>af</strong> Bedrijven’ noemen.<br />

de ambassadeurs zijn mond en riksen (<strong>Arnhem</strong>), Promens<br />

(Zevenaar), nederlands Openluchtmuseum (<strong>Arnhem</strong>), Synerlogic<br />

(duiven), WiSA (<strong>Arnhem</strong>), Bazo Staalbeheer BV (Velp), 2 Switch<br />

Wijk- en woonservice (regio Gelderland), Willemsen de Koning<br />

BV (<strong>Arnhem</strong>), nedStack BV (<strong>Arnhem</strong>), Bierman Kwekerij (ressen),<br />

Het Gelders Archief (<strong>Arnhem</strong>), Openbare basisschool de Spil<br />

(duiven), iSS landscaping services BV (<strong>Arnhem</strong>).<br />

Didams bedrijf koopt<br />

postkantoor in Velp<br />

Het voormalige postkantoor in Velp is aangekocht door <strong>het</strong><br />

didamse bedrijf Giesbers multimedia. Het pand aan de<br />

Hoofdstraat staat al jaren leeg. Het telt een oppervlakte <strong>van</strong><br />

1800 vierkante <strong>met</strong>er. Het pand stond te koop sinds de zomer<br />

<strong>van</strong> 2007.<br />

cOlUmn<br />

Ger Bouwman<br />

Secureon<br />

Retail Cash Innovatie<br />

Zevenaar<br />

T: 0313 - 63 00 92<br />

E: info@secureon.nl<br />

I: www.secureon.nl<br />

SLIMMER BEVEILIGEN<br />

Goed nieuws voor alle ondernemers die cash geld verwerken. Het saaie<br />

en onveilige dagelijkse tellen <strong>van</strong> de cash omzet kan <strong>van</strong><strong>af</strong> 2010 door<br />

een slimme innovatie worden overgeslagen. Nee, niet door cashgeld te<br />

weigeren. De gemiddelde consument blijft nog voor jaren <strong>het</strong> liefst veel<br />

zaken betalen <strong>met</strong> bankbiljetten en muntjes. Lekker overzichtelijk vindt<br />

men dat. Maar hoe dan wel?<br />

Cash omzet zonder tellen naar de bank? Ja en nee.<br />

Ja, u of uw medewerker raakt <strong>het</strong> geld na <strong>af</strong>roming bij de kassa niet<br />

meer aan. Geen extra verleiding meer tot een ongewenste ‘privé <strong>af</strong>roming’<br />

en heel snel klaar <strong>met</strong> de kasopmaak.<br />

Nee, de bankbiljetten worden wel degelijk geteld en bovendien eerst op<br />

echtheid gecontroleerd. Valse biljetten worden geweigerd.<br />

Hoe dat kan? Ik neem aan dat u bekend bent <strong>met</strong> <strong>het</strong> fenomeen <strong>af</strong>romen<br />

<strong>van</strong> bankbiljetten bij de kassa. Soms <strong>met</strong> buispost, maar meestal<br />

in een ‘dom’ <strong>af</strong>roomkluisje, verankerd bij de kassa. Een verstandig<br />

wapen tegen een al te succesvolle ongewenste graai uit de kassalade.<br />

Helaas zien we bij ondernemers en overheid nog steeds veel voorbeelden<br />

<strong>van</strong> wel zeer primitieve, onveilige en inefficiënte behandeling <strong>van</strong><br />

cashgeld. Dat kan dus heel anders en veel veiliger.<br />

Slimme ontwerpers hebben de <strong>af</strong>roomkluis intelligent gemaakt door<br />

er o.a. een bankbiljettenlezer <strong>met</strong> echtheidscontrole in te bouwen. Het<br />

getelde geld kan er bovendien uitsluitend door bevoegde personen in<br />

een <strong>af</strong>gesloten en verzegelde verpakking worden uitgenomen. Die verpakking<br />

kan zo naar de bank of <strong>met</strong> de professionele geldtransporteur<br />

mee. Vanuit de software kunnen tal <strong>van</strong> overzichten worden geproduceerd,<br />

zoals o.a. de actuele inhoud <strong>van</strong> <strong>het</strong> kluisje en de foutloze<br />

bankstorting. Zelfs <strong>van</strong><strong>af</strong> <strong>af</strong>stand via internet of op de werkvloer <strong>met</strong><br />

een PDA.<br />

Mag ik een voorspelling doen? Binnen een aantal jaren is zo’n cash collector<br />

net zo normaal in de Retail en Horeca als nu een kassacomputer.<br />

Het bijzondere <strong>van</strong> deze beveiliging innovatie is dat <strong>het</strong> zich heel snel<br />

terugverdient door kostenbesparing op arbeidsloon en derving.<br />

De kasopmaak was nog nooit zo eenvoudig.<br />

Ger Bouwman<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 15


‘Voor gek verklaarde’ Brigitte en Bertus Elsman<br />

Duivense ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar 2009<br />

DUiVen ­ De eretitel ‘Rabobank liemersePoort Duivense ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar 2009’ is toegekend aan Brigitte en Bertus<br />

elsman <strong>van</strong> dierenspeciaalzaak Faunaland Xl sascha. De prijs werd donderdag 7 januari door burgemeester Henk zomerdijk<br />

uitgereikt tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst <strong>van</strong> ondernemersvereniging mkB Duiven. De speciale stimuleringsprijs<br />

<strong>van</strong> totaalnet voor startende ondernemers in de gemeente Duiven werd gewonnen door colin Hogen esch <strong>met</strong> zijn<br />

bedrijf check infra.<br />

Brigitte en Bertus elsman zijn volgens burgemeester Zomerdijk<br />

ondernemers waar <strong>het</strong> enthousiasme en de beleving <strong>van</strong> <strong>af</strong><br />

spat. Het echtpaar verhuisde dit jaar hun winkel <strong>van</strong> de elshof<br />

Passage naar een tien keer zo groot pand aan de rijksweg,<br />

waar ze al lang een oogje op hadden. ,,Ze werden door menigeen<br />

voor gek verklaard, maar Bertus en Brigitte zagen wel<br />

degelijk mogelijkheden en grepen die toen ze zich voordeden.<br />

die spirit maakt <strong>van</strong> iemand een echte ondernemer”, citeerde<br />

de burgervader uit <strong>het</strong> juryrapport.<br />

De winnaars <strong>van</strong> de Duivense ondernemersprijzen. V.l.n.r. Bertus Elsman, Brigitte Elsman,<br />

Colin Hogen Esch en burgemeester Henk Zomerdijk.<br />

de nieuwe winkel <strong>van</strong> de ondernemende echtpaar is volgens<br />

Zomerdijk de nieuwe standaard voor dierenwinkels. ,,dat geldt<br />

niet alleen voor <strong>het</strong> mega-assortiment, maar ook voor zaken<br />

als klantenbinding en deskundigheid. Brigitte en Bertus zijn<br />

ook maatschappelijk betrokken ondernemers. in de zaak worden<br />

schoolklassen ont<strong>van</strong>gen en allerlei evenementen worden<br />

gesponsord. en een deel <strong>van</strong> de omzet gaat naar de dierenambulance<br />

en de dierenbescherming.”<br />

Bertus en Brigitte elsman waren na de uitreiking diep onder de<br />

indruk <strong>van</strong> de vele loftuitingen. Ze droegen hun prijs op aan hun<br />

personeel voor hun geweldige inzet en aan hun vrienden en kennissen<br />

die <strong>het</strong> paar altijd hebben geholpen. ,,mijn ouders zijn<br />

overleden maar ik weet zeker dat ze onwijs trots op ons zouden<br />

zijn”, aldus Brigitte, die tijdens haar dankwoordje een traantje<br />

moest wegpinken. de duivense ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar ontving<br />

als prijs een kunstwerk dat is gemaakt door oud-ondernemer en<br />

tegenwoordig beeldend kunstenaar theet derksen.<br />

Burgemeester Zomerdijk was ook vol lof over de vier andere<br />

kandidaten, die net geen duivense ondernemer <strong>van</strong> <strong>het</strong> jaar<br />

werden. ,,Van mij hadden ze <strong>het</strong> allemaal mogen worden, maar<br />

helaas ik ga daar niet over.” de overige genomineerden waren<br />

ernst Paar <strong>van</strong> erpa, Wilco ubbing <strong>van</strong> Acces Computer Centre,<br />

erik roordink en John Post <strong>van</strong> tSB Bescom en roy Willemsen<br />

en mark Scheepbouwer <strong>van</strong> Schade Service Groessen. een jury<br />

onder voorzitterschap <strong>van</strong> Hans Willems bepaalde uiteindelijk<br />

wie de winnaar werd.<br />

Startende ondernemer Colin Hogen esch streed <strong>met</strong> Jeannette<br />

Ketels <strong>van</strong> Curves duiven en Hendrik elsinga <strong>van</strong> Administratie-<br />

en belastingadviesburo H. elsinga om de stimuleringsprijs voor<br />

ondernemers die de <strong>af</strong>gelopen drie jaar een bedrijf zijn begonnen.<br />

Hogen esch heeft zich gespecialiseerd in <strong>het</strong> leggen <strong>van</strong><br />

kunststofvloeren op speelplaatsen. Hij begon zijn bedrijf Check<br />

infra in april 2008 en is actief in <strong>het</strong> gehele land. ,,Colin moet<br />

<strong>van</strong>uit een moeilijke markt op zoek naar <strong>af</strong>nemers. door keihard<br />

te werken, kwaliteit te leveren en innovatief te zijn, zijn wij er <strong>van</strong><br />

overtuigd dat Colin <strong>het</strong> gaat redden”, aldus juryvoorzitter Jeroen<br />

rouwenhorst. de stimuleringsprijs is een cheque ter waarde <strong>van</strong><br />

1500 euro <strong>van</strong> totaalnet internet service voor <strong>het</strong> bouwen <strong>van</strong><br />

een nieuwe of <strong>het</strong> verbeteren <strong>van</strong> een bestaande website.<br />

De genomineerden voor de ondernemersprijzen <strong>van</strong> MKB Duiven.<br />

Op de foto staand John Post (TSB Bescom), burgemeester Zomerdijk, Ernst Paar<br />

(Erpa Instruments), Eric Roordink (TSB Bescom), Wilco Ubing (Access Computer Centre),<br />

Roy Willemsen (Schade Service Groessen), Mark Scheepbouwer (Schade Service Groessen)<br />

en Jeanette Ketels (Curves Duiven). Voorste rij Bertus Elsman, Brigitte Elsman, Colin Hogen<br />

Esch en Hendrik Elsinga (administratie- en belastingadviesburo H.Elsinga).<br />

pagina 16 ZAKELIJK ARNHEM


BUsinessclUB VelPeRBROeck<br />

Nieuw:<br />

Restaurants adopteren<br />

een avond bij BCV<br />

Nieuw dit jaar is bij de culinaire netwerkclub BusinessClub<br />

Velperbroeck (BCV) dat restaurants een bijeenkomst mogen<br />

‘adopteren’. Eigenaar Cees Dijkstra <strong>van</strong> Restaurant Uit de<br />

Kunst Gegrepen uit Velp g<strong>af</strong> <strong>het</strong> startschot dit jaar.<br />

‘een mooie manier om mijn restaurant onder de aandacht te<br />

brengen bij ondernemers uit omgeving <strong>Arnhem</strong>. Samen <strong>met</strong><br />

mijn sous-chef hebben wij een speciaal ‘Kunstenaarsmenu’<br />

samengesteld dat de deelnemers hebben bereid. Onze kaart is<br />

overwegend Frans <strong>met</strong> mediterrane en noord Afrikaanse invloeden,’<br />

aldus dijkstra.<br />

Uit de kunstmenu<br />

Het menu deze bijeenkomst bestond uit voor<strong>af</strong> een sashimi lobster<br />

salade gevolgd door een hertenbiefstuk <strong>met</strong> een ratatouille.<br />

de avond werd <strong>af</strong>gesloten <strong>met</strong> een lemon posset. Helemaal uit<br />

de kunst!<br />

Cees Dijkstra <strong>van</strong> Restaurant Uit de Kunst Gegrepen <strong>met</strong> de helpende hand.<br />

Ook een avond adopteren?<br />

Wil je als restaurant ook een avond adopteren? en zo op een<br />

interactieve wijze je restaurant onder de aandacht brengen bij<br />

de <strong>Arnhem</strong>se ondernemers? neem dan contact op <strong>met</strong> Bastiaan<br />

Schlosser, info@bcvnetwerk.nl.<br />

[kader]<br />

Kom kennismaken<br />

Op dinsdag 9 maart a.s. is de volgende bijeenkomst. Voor<br />

slechts € 37,50 p.p. excl. btw kook je mee deze avond en laat jij<br />

ook jouw visitekaartje een ingrediënt zijn. Opgeven doe je door<br />

een mailtje te sturen naar info@bcvnetwerk.nl.<br />

Samen sterk!<br />

AGenDA 2010 BcV<br />

dinsdag 9 maart<br />

Koken <strong>met</strong> elkaar<br />

17.00 – 21.00 uur<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

dinsdag 13 april<br />

Koken <strong>met</strong> elkaar<br />

17.00 – 21.00 uur<br />

Kook&Barbecue Business – Velp<br />

meer info? www.bcvnetwerk.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 17<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Tekst: Barbara Schlosser<br />

De sashimi lobster salade krijgt de finishing touch <strong>van</strong> Marjon Wierink <strong>van</strong> BDO.


Eerste nieuwjaarsbijeenkomst<br />

Businessclub BizzNet in de Peerdestal<br />

Begin januari kwam businessclub Bizznet bijeen in de sfeervolle<br />

accommodatie <strong>van</strong> businessclub lid de Peerdestal te ellecom.<br />

inmiddels is <strong>het</strong> een traditie geworden om hier jaarlijks de<br />

nieuwjaarsbijeenkomst te starten. na de nieuwjaarstoespraak<br />

<strong>van</strong> voorzitter Lex Hendriks konden de vele aanwezigen <strong>van</strong><br />

bedrijven uit groot <strong>Arnhem</strong> genieten <strong>van</strong> een gezellige avond.<br />

tijdens deze bijeenkomst werden de nieuwe eigenaren <strong>van</strong><br />

de Peerdestal nog even voorgesteld aan de aanwezigen. Kees<br />

<strong>van</strong> mierlo heeft enige tijd geleden <strong>af</strong>scheid genomen <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> bedrijf, de bedrijfsvoering is nu in handen <strong>van</strong> michel <strong>van</strong><br />

mierlo en de nieuwe eigenaren tjitske Boersma en michael<br />

Ariëns. de gastheren/dame <strong>van</strong> deze<br />

avond, de Peerdestal en Wijnhandel <strong>van</strong><br />

Appeldoorn, zorgden voor een uitstekend<br />

buffet en tevens was er een wijnproeverij<br />

aan gekoppeld. de winnaar <strong>van</strong><br />

deze proeverij Paul Zijlmaker mocht zich<br />

gelukkig prijzen <strong>met</strong> een fantastische<br />

fles Prosecco, aangeboden door <strong>van</strong><br />

Appeldoorn.<br />

Wethouder Hans elsenaar was namens<br />

de Gemeente rheden aanwezig. Jaarlijks<br />

wordt er door de leden <strong>van</strong> Bizznet een<br />

kleinschalig project gekozen waarbij er<br />

een persoonlijke betrokkenheid is en die<br />

geen landelijke ondersteuning geniet.<br />

in <strong>het</strong> kader <strong>van</strong> de maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid is er een speciale<br />

commissie opgericht waar de leden<br />

hun ideeën en betrokkenheid kunnen<br />

Vijf miljoen om lokale economie<br />

te ondersteunen<br />

Het college <strong>van</strong> B & w <strong>van</strong> de gemeente <strong>Arnhem</strong> vraagt de<br />

gemeenteraad een fonds <strong>van</strong> vijf miljoen euro om ondernemersinitiatieven<br />

te steunen en gemeentelijke acties uit te<br />

voeren. Hierdoor moet <strong>Arnhem</strong> een aantrekkelijke stad blijven<br />

voor bedrijven, bewoners en bezoekers.<br />

Het college vindt dat juist in een economisch moeilijke tijd een<br />

extra impuls nodig is om bestaande werkgelegenheid te behouden<br />

en nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. de gemeenteraad wordt<br />

daarom gevraagd een Fonds Stimulering economie in te stellen<br />

en daarvoor vijf miljoen uit te trekken. Het college stelt voor twee<br />

acties direct uit te voeren. een winkelstraatmanager gaat twee<br />

jaar werken aan verbetering <strong>van</strong> de winkelgebieden Steenstraat<br />

inbrengen. dit jaar is gekozen voor <strong>het</strong> project ‘Kinderen <strong>van</strong><br />

myanmar‘. Lex Hendriks, voorzitter <strong>van</strong> Bizznet en tevens mede<br />

initiatiefnemer <strong>van</strong> dit project, g<strong>af</strong> een uitgebreide presentatie<br />

<strong>van</strong> de initiatieven. Vanuit de businessclub wordt er jaarlijks<br />

een vast bedrag gedoneerd aan <strong>het</strong> gekozen project en tevens<br />

kunnen de businessclubleden individueel nog bedragen overmaken.<br />

Voor de bijeenkomsten <strong>van</strong> Bizznet wordt telkens een andere<br />

locatie gekozen. de eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag<br />

25 maart bij de Kempenaer Advocaten te <strong>Arnhem</strong>.<br />

en Hommelsestraat / Hommelseweg. rijk en provincie dragen 180<br />

mille bij in de kosten en de gemeente 60 mille. daarnaast gaat<br />

de vertrouwenspersoon dóór om ondernemers in <strong>het</strong> midden- en<br />

kleinbedrijf overeind te houden. in <strong>het</strong> tweede halfjaar <strong>van</strong> 2009 is<br />

dat gelukt bij acht bedrijven <strong>met</strong> 120 arbeidsplaatsen. Wethouder<br />

Cees Jansen <strong>van</strong> economische Zaken: “dankzij <strong>het</strong> fonds kunnen<br />

we maatregelen nemen waar ondernemers en inwoners <strong>van</strong> profiteren.<br />

ik hoop dat we snel aan de slag kunnen. Het is aan ondernemers<br />

en instellingen om <strong>met</strong> plannen te komen, die ze kunnen<br />

waarmaken <strong>met</strong> eigen inbreng en ondersteuning <strong>van</strong>uit <strong>het</strong> fonds.<br />

een gemeentelijke ‘aanjager’ kan hen helpen bij <strong>het</strong> maken <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> plan. We gaan de plannen niet heel streng toetsen. Het gaat<br />

immers om vernieuwende ideeën die we een kans willen geven.”<br />

pagina 18 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws<br />

96 Méganes <strong>met</strong> lage<br />

uitstoot en <strong>bijt</strong>elling<br />

<strong>af</strong>geleverd door<br />

Bochane aan Eiffel<br />

Een grote groep professionals <strong>van</strong> zakelijk dienstverlener<br />

Eiffel rijdt <strong>van</strong><strong>af</strong> nu in de zuinige en schone Renault Mégane.<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> heeft in samenwerking <strong>met</strong> leasemaatschappij<br />

ALD Automotive 96 exemplaren <strong>af</strong>geleverd <strong>van</strong><br />

de Renault Mégane dCi 90 Expression <strong>met</strong> <strong>het</strong> Pack Business,<br />

die dankzij zijn lage CO 2 -uitstoot in <strong>het</strong> <strong>bijt</strong>ellingtarief <strong>van</strong> 20<br />

procent valt.<br />

(v.l.n.r.) Bart <strong>van</strong> Ingen, Directeur Commercie (Eiffel); Mark Goeman, Account Manager Senior<br />

(ALD Automotive); Gerrit <strong>van</strong> Ginkel, Fleet Manager (Eiffel); Bas Verschoor, Key Account Manager<br />

Fleetsales (Renault Nederland); Mark Dalhuisen, Vestigingsmanager (Renault-dealer Bochane<br />

<strong>Arnhem</strong>); Lloyd de Meza, Manager Fleet & Business Sales (Renault Nederland).<br />

Autobedrijf Bochane, renault en eiffel kennen elkaar al lang: <strong>het</strong><br />

merk is sinds de oprichting <strong>van</strong> eiffel een voorkeursleverancier voor<br />

<strong>het</strong> eiffel-wagenpark. de auto’s worden overwegend <strong>af</strong>geleverd in<br />

de kleur rouge Vif, oftewel rood: de huisstijlkleur <strong>van</strong> de zakelijk<br />

dienstverlener. de 96 méganes zijn in één keer <strong>af</strong>geleverd door<br />

renault-dealer Bochane <strong>Arnhem</strong>, ook al jaren een vaste partner<br />

<strong>van</strong> eiffel als <strong>het</strong> om mobiliteit gaat. ALd Automotive, sinds 2008 de<br />

leasemaatschappij <strong>van</strong> eiffel, heeft ervoor gezorgd dat <strong>het</strong> bestaande<br />

eiffel-wagenpark eerder kon worden ver<strong>van</strong>gen door de nieuwe,<br />

zuinige renaults mégane dCi 90 expression.<br />

dat de keuze op renault is gevallen, is niet alleen <strong>het</strong> gevolg <strong>van</strong> de<br />

jarenlange goede verstandhouding. “eiffel wil maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen en is iSO-gecertificeerd”, legt Van Ginkel uit.<br />

“daarom hebben wij ons vastgelegd op CO 2 -reductie binnen ons<br />

wagenpark. de renault mégane <strong>met</strong> zijn CO 2 -uitstoot <strong>van</strong> slechts<br />

115 gr/km en energielabel A past perfect binnen dat beleid.”<br />

cOlUmn<br />

Hans Heijwegen<br />

Administratiekantoor Heylo<br />

Industrieweg Oost 13A,<br />

6662 NE Elst (Gld.)<br />

T. 0481 35 35 44<br />

EEN NIEUW JAAR<br />

MET VEEL ONZEKERHEDEN<br />

Allereerst hoop ik dat u een bijzonder goed 2010 zult hebben zowel<br />

zakelijk als prive gezien. Het is wel wat laat, maar <strong>het</strong> is ook de 1e <strong>Zakelijk</strong> <strong>Arnhem</strong> <strong>van</strong> dit jaar.<br />

Net als in 2009 zal ook 2010 een moeilijk jaar worden. De crisis die<br />

in 2009 in alle hevigheid de kop op stak is nog niet geluwd en alle<br />

grote namen in de financiële wereld waarschuwen nog steeds dat<br />

de crisis nog niet voorbij is. De vraag is nu wanneer gaat <strong>het</strong> voorbij?<br />

We hebben bij veel bedrijven een ontslaggolf gezien die ingezet<br />

werd door de economische omstandigheden. Om nog meer body<br />

te krijgen zou <strong>het</strong> mij niet verbazen als deze trend zich in 2010 nog<br />

verder doorzet. Maar ook kleine bedrijfjes, voornamelijk in de bouw,<br />

hebben <strong>het</strong> moeilijk omdat ze minder ingehuurd worden. Toch lijkt dit<br />

ook vreemd, want als ik de kleinere bouwbedrijven hoor en <strong>af</strong>spraken<br />

wil maken over <strong>het</strong> verbouwen <strong>van</strong> je woning, dan lijken ze <strong>het</strong> best<br />

wel druk te hebben. Dit kan natuurlijk veroorzaakt worden doordat<br />

mensen kiezen voor een verbouwing ipv de aankoop <strong>van</strong> een andere<br />

woning. Dit verklaart ook waarom kleinere bouwbedrijven <strong>het</strong> best<br />

wel druk hebben.<br />

De centrale vraag voor 2010 is of de economie wat aantrekt. Van<br />

de ene kant zijn er best wel signalen geweest de <strong>af</strong>gelopen tijd, kijk<br />

bijvoorbeeld naar de beurzen en <strong>het</strong> aantrekken <strong>van</strong> de woningmarkt.<br />

Deze signalen zijn echter nog behoorlijk pril en de vraag is of <strong>het</strong><br />

zich doorzet. Laten we in ieder geval hopen <strong>van</strong> wel. Tegenstelde<br />

berichten hoor je <strong>van</strong>uit de detailhandel, moeilijke tijden, weinig verkoop<br />

en tegen kostprijs je spullen <strong>van</strong> de hand doen. In deze sector<br />

vallen uiteindelijk misschien wel de grootste klappen in 2010. Ook de<br />

werkloosheid stijgt nog steeds en op dit moment is <strong>het</strong> zeer moeilijk<br />

een nieuwe baan te vinden, bedrijven zijn huiverig nieuwe mensen<br />

aan te nemen tegen <strong>het</strong> licht <strong>van</strong> de huidige tijd. Personeel aannemen<br />

gebeurt op dit moment vaak op basis <strong>van</strong> tijdelijke contracten,<br />

wat weer nadelig is, omdat dan de woningmarkt niet verder aantrekt<br />

omdat veel banken bij <strong>het</strong> verstrekken <strong>van</strong> hypotheek toch <strong>het</strong> liefst<br />

een vast contract hebben in plaats <strong>van</strong> een flexcontract.<br />

Tot slot wil ik <strong>het</strong> nog hebben over <strong>het</strong> loslaten <strong>van</strong> <strong>het</strong> urencriterium<br />

voor de zelfstandigen<strong>af</strong>trek. Dit is <strong>met</strong> ingang <strong>van</strong> 2010 losgelaten<br />

wat in feite goed nieuws is voor de deeltijdondernemer. Waar zij eerst<br />

niet voor zelfstandigen<strong>af</strong>trek in aanmerking dreigden te komen kan<br />

dit nu wel. Wel is de uitvoering iets veranderd. De zelfstandigen<strong>af</strong>trek<br />

kan nooit meer bedragen dan de behaalde winst, waardoor er in principe<br />

geen belastingvoordeel meer uit gehaald kan worden omdat <strong>het</strong><br />

inkomen voor de deeltijdondernemer uit winst nooit lager is dan € 0<br />

terwijl dit voorheen wel mogelijk was. We zullen <strong>van</strong><strong>af</strong> 2011 de effecten<br />

zien aangezien de belastingdienst ongetwijfeld minder belasting<br />

binnenhaalt, wat toch weer ergens <strong>van</strong>daan moet komen. Wij blijven<br />

<strong>het</strong> in ieder geval volgen. Tot de volgende keer.<br />

Hans Heijwegen<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 19


Voor alle werknemers in de:<br />

Bouw<br />

Metaal<br />

Techniek<br />

Grond-, wegen<br />

waterbouw<br />

Alle overige<br />

beroepsgroepen<br />

Het Ambacht 10 B - 6931 EZ Westervoort (NL) - Tel: +31(0) 26 - 319 09 59<br />

Fax: +31(0) 26 - 319 09 50 - www.euroselectief.nl - info@euroselectief.nl<br />

SMB Willems is in veel opzichten niet te vergelijken <strong>met</strong> andere<br />

schoonmaakbedrijven. Wij onderscheiden ons op een aantal<br />

belangrijke aspecten <strong>van</strong> dienstverlening:<br />

De kwaliteit staat voorop, is hoogwaardig en wordt<br />

altijd nageleefd!<br />

Wij zijn deskundig <strong>met</strong> een schat aan kennis en<br />

ervaring op <strong>het</strong> gebied <strong>van</strong> duurzame schoonmaakdienstverlening<br />

en onderhoudswerkzaamheden!<br />

Communicatie zien wij als instrument voor goede<br />

begeleiding!<br />

SMB Willems maakt concrete <strong>af</strong>spraken, die staan!<br />

SMB Willems heeft te allen tijde een flexibele houding!<br />

Samen <strong>met</strong> haar gekwalificeerde<br />

personeel biedt SMB Willems u een<br />

schoon vooruitzicht!<br />

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!<br />

SMB Willems<br />

Kromwijkplaats 2<br />

6843 GR ARNHEM<br />

www.smbwillems.nl<br />

Tel. 026-3891119<br />

Fax 026-3891613<br />

info@smbwillems.nl<br />

Dan bent u bij ons aan <strong>het</strong> juiste adres!<br />

biedt u een<br />

schoon vooruitzicht.<br />

Schoonmaakdienstverlening<br />

Glasbewassing<br />

Specialistische reiniging<br />

Plaag- en ongediertebestrijding<br />

Verhuisdiensten<br />

Tuin- en groenonderhoud<br />

www.smbwillems.nl<br />

WIJ BIEDEN U:<br />

450 m showroom<br />

Deskundig advies<br />

Technische kennis<br />

Montage<br />

Ruime keus!<br />

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!


APS: Tweedehands luxe<br />

producten nieuwste trend<br />

Hergebruik <strong>van</strong> luxeproducten is bij rijken dé nieuwe trend in<br />

2010. Liefhebbers <strong>van</strong> tweedehands - én gloednieuwe exclusieve<br />

producten kunnen nu hun hart ophalen op de site SellGo.nl.<br />

Hier vinden verkopers en kopers <strong>van</strong> Second Life Luxury Goods<br />

elkaar. de één moet noodgedwongen <strong>af</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> t<strong>af</strong>elzilver, terwijl<br />

de ander zoekt naar betaalbare luxe hebbedingetjes. deze site<br />

vult de behoefte aan mooi, smaakvol, exclusief en betaalbaar.<br />

de tijd <strong>van</strong> ongelimiteerd shoppen en geld smijten is voorbij.<br />

Want hoewel de recessie achter ons lijkt, merken velen de crisis<br />

nog in hun portemonnee. dat geldt zeker voor miljonairs die een<br />

deel <strong>van</strong> hun vermogen op de beurs zagen verdampen. Zij kiezen<br />

daarom nog bewuster voor<br />

kwaliteit en duurzaamheid.<br />

dit past bovendien<br />

in een mondiale ontwikkeling<br />

<strong>van</strong> duurzaamheid.<br />

en verantwoorde vintage<br />

is pas écht deftig.<br />

selectie<br />

een site als Sellgo.nl was er voor de nederlandse en Belgische<br />

markt nog niet. Het biedt een breed aanbod in <strong>het</strong> topsegment<br />

onder één dak. de layout is transparant; in één oogopslag krijg<br />

je door fotoweergave een duidelijk overzicht <strong>van</strong> de advertenties,<br />

zonder storende elementen als bewegende banners. daarmee<br />

onderscheidt deze digitale handel- en advertentiesite zich <strong>van</strong><br />

andere digitale marktplaatsen. de kleine adverteerder staat in<br />

de spotlights. door de rubriekenindeling en de verplichte (lage)<br />

bijdrage bij advertentieplaatsing, scheidt Sellgo.nl <strong>het</strong> k<strong>af</strong> <strong>van</strong><br />

<strong>het</strong> koren.<br />

Slecht leesgedrag rondom<br />

non-fictie boeken aangepakt<br />

mensen kopen of lezen een boek voor een groot gedeelte op<br />

basis <strong>van</strong> wat ze lezen op de omslag. de website www.boekinzicht.nl<br />

zegt daarover: “Op zich is <strong>het</strong> niet zo erg dat een boek<br />

gekocht wordt op basis <strong>van</strong> de omslag, maar <strong>het</strong> opmerkelijke<br />

is dat dit niet alleen bij romans gebeurt, maar ook bij zakelijke<br />

en informatieve boeken. deze bijna wispelturige manier waarop<br />

mensen beslissen in welk boek ze hun tijd zullen steken, verklaart<br />

voor een gedeelte de achteruitgang in <strong>het</strong> leesgedrag <strong>van</strong> zakelijke<br />

en informatieve boeken in nederland.”<br />

driekwart <strong>van</strong> de boekenkopers, koopt een ander boek dan<br />

gepland. Zeventig procent koopt bovendien meer boeken dan zij<br />

zich hadden voorgenomen. en boekenleners zijn nog impulsiever<br />

dan kopers. dat blijkt uit de <strong>met</strong>ing <strong>van</strong> intomart GfK <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

leen-, lees- en aankoopgedrag <strong>van</strong> consumenten, uitgevoerd in<br />

opdracht <strong>van</strong> de Stichting marktonderzoek Boekenvak. Het is de<br />

vijfde keer sinds begin 2007 dat intomart GfK deze <strong>met</strong>ing heeft<br />

uitgevoerd.<br />

APS: Drinkwater<br />

in 2010 niet duurder<br />

Vitens, <strong>het</strong> grootste drinkwaterbedrijf <strong>van</strong> nederland, houdt<br />

in 2010 wederom haar drinkwatertarieven voor huishoudens<br />

gelijk. Alleen bij klanten in de regio Utrecht stijgt de gemiddelde<br />

waterrekening een fractie. Alle 5,4 miljoen Vitensklanten<br />

betalen in 2010 gemiddeld 136 euro per jaar voor<br />

hun waterrekening. De drinkwatertarieven 2010 werden<br />

<strong>van</strong>daag door de aandeelhoudende gemeenten & provincies<br />

vastgesteld.<br />

“Voor Vitens staat <strong>het</strong> belang <strong>van</strong> de klant voorop. dat vertaalt<br />

zich in ons streven naar <strong>het</strong> beste drinkwater, maar ook in onze<br />

tarieven. deze behoren tot de laagste <strong>van</strong> nederland. een liter<br />

Vitens-water kost slechts 0,0013 euro. Het nemen <strong>van</strong> een verfrissende<br />

douche kost de klant ook in <strong>het</strong> komende jaar slechts<br />

10 eurocent. Service is daarbij voor ons ook een belangrijke<br />

factor. ik ben er trots op dat de klant in <strong>het</strong> derde kwartaal 2009<br />

de Vitens-klantenservice <strong>met</strong> een 7,8 waardeerde”, aldus rik<br />

<strong>van</strong> terwisga, voorzitter <strong>van</strong> de raad <strong>van</strong> Bestuur.<br />

de drinkwatertarieven maken onderdeel uit <strong>van</strong> de Vitensbegroting<br />

2010. daarbij gaat Vitens fors investeren in de verduurzaming<br />

<strong>van</strong> haar productieprocessen. Het bedrijf verwacht<br />

binnenkort de start aan te kondigen <strong>van</strong> een project waarmee<br />

de uitstoot <strong>van</strong> broeikasgassen <strong>met</strong> 30% ten opzichte <strong>van</strong> peiljaar<br />

2008 wordt teruggebracht. tevens verwacht Vitens in 2010<br />

te investeren in de leveringszekerheid. in totaal gaat <strong>het</strong> bedrijf<br />

110 miljoen euro in <strong>het</strong> komende jaar investeren.<br />

(1) De gemiddelde jaarrekening voor klanten in de regio Utrecht<br />

stijgt <strong>van</strong> 133 euro in 2009 naar 136 euro in 2010.<br />

Boek-inzicht.nl stelt dat de manier waarop mensen<br />

onderzoeken in welk boek ze <strong>het</strong> best hun tijd kunnen<br />

investeren, <strong>van</strong> grote invloed is op <strong>het</strong> leesgedrag.<br />

uit onderzoek dat teletekst onder 4.000<br />

mensen hield, g<strong>af</strong> vier <strong>van</strong> de tien ondervraagden<br />

toe dat ze zich niet lang genoeg konden concentreren<br />

bij <strong>het</strong> lezen <strong>van</strong> boeken. Verschillende<br />

onderzoeken tonen aan dat een gebrek aan tijd<br />

hier<strong>van</strong> de grootste oorzaak is. Zo bleek uit <strong>het</strong><br />

onderzoek <strong>van</strong> teletekst dat de top drie redenen<br />

om geen boeken te lezen waren: te moe (48%),<br />

liever televisie kijken (46%), achter de computer<br />

zitten (26%) en overwerken (21%). <strong>met</strong> meer dan 12.000 unieke<br />

bezoekers al in de eerste drie maanden, kan men stellen dat <strong>het</strong><br />

initiatief goed is opgepakt. dit werd tevens nog eens bevestigd<br />

door uitgeverijen zoals thema, Andromeda en Pearson education,<br />

die vrij snel besloten Boek-inzicht.nl te steunen.<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 21


26 miljoen extra voor verkeer- en vervoerbeleid<br />

Stadsregio <strong>Arnhem</strong> Nijmegen<br />

De stadsregio heeft <strong>van</strong> <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> Verkeer en<br />

Waterstaat (V&W) 26 miljoen euro extra gekregen voor 2010.<br />

Dit is bovenop <strong>het</strong> reguliere bedrag dat alle stadsregio’s<br />

en provincies krijgen. Het ministerie geeft hiermee aan de<br />

mobiliteitsplannen <strong>van</strong> de stadsregio te steunen.<br />

Sinds 2005 stelt <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> V&W de zogenaamde Brede<br />

doel uitkering (Bdu) beschikbaar aan de 19 provincies en stadsregio’s<br />

in nederland. die kunnen vervolgens zelf bepalen voor<br />

welke mobiliteitsprojecten zij <strong>het</strong> budget inzetten. Voorwaarde<br />

is wel dat deze projecten de mobiliteitsdoelstellingen <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

ministerie <strong>van</strong> V&W ondersteunen. Het regionale beleid moet een<br />

vertaling zijn <strong>van</strong> <strong>het</strong> landelijke beleid.<br />

de stadsregio heeft ruim 101 miljoen euro <strong>van</strong> <strong>het</strong> ministerie<br />

<strong>van</strong> Verkeer en Waterstaat gekregen voor <strong>het</strong> verkeer- en vervoerbeleid<br />

in 2010. ruim 73 miljoen euro <strong>van</strong> dit bedrag is <strong>het</strong><br />

zogenaamde relatieve aandeel Bdu, dit is 3,79 % <strong>van</strong> <strong>het</strong> totale<br />

landelijke budget. Voor de verdeling <strong>van</strong> <strong>het</strong> totale bedrag over<br />

de 19 provincies en stadsregio’s kijkt <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> V&W<br />

naar <strong>het</strong> aantal woningen en de omgevingsadressendichtheid<br />

(gemiddeld aantal adressen per km 2 ). Op basis daar<strong>van</strong> wordt<br />

<strong>het</strong> percentage berekend.<br />

naast <strong>het</strong> relatieve aandeel Bdu, verdeelt <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong><br />

V&W ook een absoluut aandeel Bdu <strong>met</strong> een tijdelijk karakter.<br />

de provincies en stadsregio’s presenteren hun projecten aan<br />

<strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> V&W, dat vervolgens inhoudelijk bepaalt in<br />

welke projecten ze willen investeren. de stadsregio heeft haar<br />

mobiliteitsplannen <strong>met</strong> succes bij <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> V&W op de<br />

agenda gezet. Voor 2010 heeft de stadsregio ruim 26 miljoen<br />

extra uit <strong>het</strong> Bdu gekregen. dit is maar liefst 8,7 % <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

bedrag dat landelijk beschikbaar is.<br />

de 73 miljoen die de stadsregio jaarlijks krijgt <strong>van</strong> <strong>het</strong> rijk wordt<br />

besteed aan openbaar vervoer en investeringen in de infrastructuur<br />

voor <strong>het</strong> openbaar vervoer, de auto, de fiets en verkeersveiligheid<br />

projecten. de extra bijdrage <strong>van</strong> 26 miljoen voor 2010 is<br />

o.a. bestemd voor:<br />

• de aanleg <strong>van</strong> meer stations en railinfrastructuur in de stadsregio<br />

(Stadsregiorail);<br />

APK Service Jan<br />

ons motto; goed is goed<br />

Vredeburgstraat 32<br />

6931 ED Westervoort<br />

tel 026 8400220<br />

fax 026 8445705<br />

info@apkservicejan.nl<br />

Afspraak mag,<br />

hoeft niet<br />

haal en breng service voor bedrijven zie onze site,<br />

bij extra service.<br />

www.apkservicejan.nl<br />

• meer treinen tussen <strong>Arnhem</strong> en doetinchem voor de komende<br />

drie jaar;<br />

• de aanleg <strong>van</strong> snelle busverbindingen tussen nijmegen en<br />

<strong>Arnhem</strong> en tussen Liemers en <strong>Arnhem</strong>;<br />

• <strong>het</strong> verhogen en toegankelijk maken <strong>van</strong> de bushaltes in de<br />

Stadsregio <strong>Arnhem</strong> nijmegen;<br />

• de aanleg <strong>van</strong> <strong>het</strong> rijnWaalpad, een snelfietsroute tussen<br />

nijmegen en <strong>Arnhem</strong>;<br />

• <strong>het</strong> Offensief Bereikbaarheid, een initiatief waarin bedrijfsleven<br />

en regionale overheden samenwerken om de stadsregio bereikbaar<br />

te houden;<br />

• Slim Prijzen; de beloningsproeven op de Waalbrug en de<br />

regioring;<br />

• de aanleg <strong>van</strong> een P+r terrein in Velp.<br />

daarnaast heeft de stadsregio in 2009 ook een subsidie <strong>van</strong><br />

€ 6,3 miljoen euro voor binnenhavens toegezegd gekregen.<br />

deze subsidie maakt <strong>het</strong> ministerie <strong>van</strong> V&W rechtstreeks over<br />

aan de betrokken gemeenten.<br />

Benefietconcert<br />

Lauws Smartlappenkoor<br />

Liedjes <strong>van</strong> toen en nu. Datum: 27 februari 2010<br />

Aan<strong>van</strong>g: 20.15 uur zaal geopend 19.30 uur<br />

Zalencentrum Wieleman.<br />

dorpstraat 11 te Westervoort.<br />

Het Benefietconcert wordt gegeven ten behoeve <strong>van</strong><br />

Pax kinderhulp Westervoort/duiven.<br />

Kaarten te koop via: Zalencentrum Wieleman,<br />

Liemers Hobby Cirkel, Atelier dorothy,<br />

dorpstraat 43 te Groessen.<br />

www.paxwestervoortduiven.nl<br />

Helpt u ons mee kaarten te verkopen voor deze avond?<br />

de kaarten bedragen € 22,50 p.p en <strong>het</strong> tweede kaartje kost<br />

€ 2,50 inclusief koffie/thee bij binnenkomst. in de pauze zal er<br />

een grote verloting worden gehouden.<br />

HELP ONS HELPEN! LAAT EEN KIND EVEN KIND ZIJN.<br />

gespecialiseerd in <strong>het</strong> repareren en onderhouden<br />

<strong>van</strong> Atag, Nefit & Valiant verwarmingsapparatuur<br />

Alteveer 21<br />

6881 BH Velp<br />

Tel.: 026 - 3640392<br />

Fax: 026 - 3640555<br />

Mob.: 06 - 22508616<br />

E-mail welkom@servicetechniekvelp.nl<br />

www.servicetechniekvelp.nl


BUsiness PARtneRs<br />

DiGicOncePt<br />

Het COmPLete<br />

internetCOnCePt<br />

Een website die je zelf op elk moment <strong>van</strong> de dag kunt<br />

wijzigen ? Even snel een bericht of product toevoegen?<br />

Dat kan heel gemakkelijk <strong>met</strong> de Digimanager<br />

<strong>van</strong> Digiconcept. Een eigen webwinkel om producten<br />

online te verkopen? Beter vindbaar zijn via google?<br />

Een nieuwe eigen zaak en u heeft een professionele<br />

website nodig? Of heeft uw website gewoonweg een<br />

make-over nodig? DigiConcept biedt een passende<br />

oplossing.<br />

In slechts drie eenvoudige stappen staat uw bedrijf<br />

online! Elk bedrijf is anders en vereist een andere<br />

aanpak. Belangrijk is daarbij dat uw website precies<br />

aansluit bij de doelstellingen <strong>van</strong> uw bedrijf én<br />

volledig is toege<strong>spits</strong>t op de wensen <strong>van</strong> uw klanten.<br />

DigiConcept levert niet alleen kostenbesparende<br />

basismodules, maar ook maatwerk; klantspecifieke<br />

oplossingen die totaal zijn <strong>af</strong>gestemd op uw wensen<br />

en interne systemen.<br />

DigiConcept / Brendy Bosveld<br />

Koopmansweg 2, 6515 AL Nijmegen<br />

(Oosterhout Gld.)<br />

T 06 290 169 67<br />

E info@digiconcept.nl I www.digiconcept.nl<br />

‘Access tO cOmPUtinG’<br />

KIEST VOOR NIEUWE KOERS<br />

foto: Jacques Kok<br />

Access Computer Centre BV<br />

heeft haar koers gewijzigd. Onder<br />

de nieuwe naam ‘Access to<br />

computing’ focust <strong>het</strong> Duivense<br />

bedrijf zich nog nadrukkelijker<br />

op zorgeloze automatisering in<br />

<strong>het</strong> bedrijfsleven.<br />

“Een PC kun je tegenwoordig overal kopen. Maar een<br />

computer ook daarna zonder problemen laten functioneren,<br />

is een heel ander verhaal”, legt directeur Wilco<br />

Ubing <strong>van</strong> Access to computing uit. “Voor <strong>het</strong> bedrijfsleven<br />

is <strong>het</strong> noodzakelijk om zorgeloos toegang te<br />

houden tot de systemen en <strong>het</strong> netwerk. En juist dat<br />

is ons sterke punt.”<br />

Bij een groot aantal bedrijven - zoals Dela uitvaartverzorging,<br />

Lengers Yachts en voetbalclub Vitesse - heeft<br />

Access to computing complete systemen geïnstalleerd,<br />

die vervolgens ook periodiek beheerd en onderhouden<br />

worden. Computerstoringen worden daardoor<br />

voorkomen en waar nodig supersnel opgelost. Ubing:<br />

“Alles draait bij ons om kwaliteit. Daarom zijn we ISOgecertificeerd.<br />

We werken <strong>met</strong> strakke procedures<br />

en praten begrijpelijke taal. Wij ontzorgen bedrijven.<br />

Access to computing doet niet aan symptoombestrijding.<br />

Als er problemen zijn focussen we ons op de<br />

oorzaak, zodat je een integrale oplossing krijgt. Zodat<br />

bedrijven onder alle omstandigheden ‘access to computing’<br />

houden.”<br />

Access to computing / Wilco Ubbing<br />

Marketing 43 6921 RE Duiven<br />

T 026-3214801 E info@accesstocomputing.nl<br />

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet<br />

MUVA Makelaars <strong>Arnhem</strong> Mike Inge www.muva.nl<br />

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl<br />

erren Protectie <strong>Arnhem</strong> Hans erren www.erren.nl<br />

Advocatenpunt <strong>Arnhem</strong> Alwin klein www.advocatenpunt.nl<br />

Gelre Sign <strong>Arnhem</strong> Pascal Defesche www.gelresign.nl<br />

Heylo <strong>Arnhem</strong> Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl<br />

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik <strong>van</strong> ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl<br />

De Heide Smid Duiven Bert Wisselink www.heidesmid.nl<br />

Goede Gasten <strong>Arnhem</strong> Patrick Hofstede www.goedegasten.nl<br />

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen <strong>Arnhem</strong> Frank <strong>van</strong> Dijk www.drostenzonen.nl<br />

Ambiance Bistro en Grand C<strong>af</strong>e <strong>Arnhem</strong> Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl<br />

Grand C<strong>af</strong>e Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandc<strong>af</strong>erutgers.nl<br />

Autobedrijf Bochane <strong>Arnhem</strong> Mark Dalhuisen www.bochane.nl<br />

KPN Business Center <strong>Arnhem</strong> <strong>Arnhem</strong> Critstel Hensen www.kpn.nl<br />

BDO CampsObers <strong>Arnhem</strong> Jeroen <strong>van</strong> Erve www.bdo.nl<br />

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl<br />

Schäfer Shop <strong>Arnhem</strong> John <strong>van</strong> Maanen www.schaefer-shop.nl<br />

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld www.digiconcept.nl<br />

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl<br />

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl<br />

Heuveling Dakbedekkingen <strong>Arnhem</strong> Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl<br />

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl<br />

Gami Telecom <strong>Arnhem</strong> Patricia Grotenbreg www.gamitele.com<br />

Claimproof <strong>Arnhem</strong> Bertil <strong>van</strong> der Molen www.claimproof.nl<br />

Strijbosh Thunissen Makelaars <strong>Arnhem</strong> Jacco Vogelaar www.stmakelaars.nl<br />

Wouter Boekschoten <strong>Arnhem</strong> Wouter Boekschoten www.wouterboekschoten.nl<br />

Cevesin Dieren Roland <strong>van</strong> Essen www.cevesin.nl<br />

Access to computing BV Duiven Wilco Ubing www.accesstocomputing.nl<br />

ProCa-MPP Com. B.V. Velp Bastiaan Schlosser www.proca-mpp.nl<br />

Brasserie Hugo’s Velp Jan <strong>van</strong> Anholt www.brasserie-hugos.nl<br />

Gr<strong>af</strong>isch Bedrijf<br />

Outhuis en Kemperman Velp Steven Outhuis www.outhuis.nl<br />

SMB Willems<br />

(Schoonmaak-, Multiservice- en Bedrijfsdiensten <strong>Arnhem</strong> Tim De Jong www.smbwillems.nl<br />

RijnIJssel<br />

Economie & Uiterlijke verzorging <strong>Arnhem</strong> Anetta Roenhorst www.rijnijssel.nl<br />

APK Service Jan Westervoort Jan Artentsen www.apkserviceservicejan.nl<br />

Euroselectief Westervoort Harry Belder www.euroselectief.nl<br />

ZAKELIJK ARNHEM pagina 23


AdfoPRINT bReIdT<br />

dRukkeRIj uIT<br />

Begin september hebben wij als AdfoMedia in Duiven onze drukkerij AdfoPrint uitgebreid<br />

<strong>met</strong> een nieuwe full-colour drukpers en een grote hechtstraat. Hierdoor kunnen<br />

wij onze klanten sneller voorzien <strong>van</strong> kwalitatief goed drukwerk. Deze investering is<br />

noodzakelijk door de groei en ambitie <strong>van</strong> AdfoPrint.<br />

Met deze nieuwe drukpers en hechtstraat<br />

kunnen wij als AdfoPrint <strong>het</strong> meest<br />

voorkomende drukwerk in eigen huis<br />

verzorgen, <strong>van</strong> huisstijldrukwerk tot complete<br />

magazines.<br />

Sinds 1991 beschikt AdfoMedia over een<br />

drukkerij. Sinds de oprichting houden<br />

management en medewerkers zich bezig<br />

<strong>met</strong> de nieuwste ontwikkelingen en verdere<br />

professionalisering. Daarom is deze<br />

uitbreiding een logische stap in <strong>het</strong> dertig<br />

jarige bestaan <strong>van</strong> ons bedrijf.<br />

Directeur Marc Eusman: “In de huidige<br />

markt is <strong>het</strong> steeds belangrijker om efficiënt<br />

te werken. Met de investering in deze<br />

nieuwe apparatuur blijven we in staat om<br />

onze klanten te voorzien <strong>van</strong> mooi drukwerk<br />

tegen een goede prijs, zonder een<br />

lange wachttijd.”<br />

AdfoMedia is een full-service reclame- en<br />

marketingcommunicatiebureau <strong>met</strong> frisse<br />

gefundeerde ideeën. Deze ideeën komen<br />

tot uiting in onze concepten, vormgeving<br />

en <strong>het</strong> uitvoeren <strong>van</strong> diverse campagnes<br />

binnen onze discipline <strong>van</strong> marketingcommunicatie.<br />

offsetdrukkerij & gr<strong>af</strong>ische producties<br />

Marketing 16 - 6921 RE Duiven - Tel. 026 - 311 44 66 - www.adfoprint.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!