15.09.2013 Views

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

kamer van koophandel bijt het spits af met ... - Zakelijk Arnhem

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Rijn IJssel en

Openluchtmuseum

“droog zwemmen”

Arnhems Meisje

krijgt gezicht aan

de Broerenstraat

Uit de Kunst Gegrepen

adopteert avond Business

Club Velperbroeck

Januari 2010 | jaargang 4 | #1

Kamer van Koophandel

bijt het spits af met nieuwjaarsbijeenKomst


JAGYBA Sport & Health onderscheidt zich:

e

1 I.S.A. gecertificeerde Sportcentrum door het NOC*NSF

34 jaar kwaliteit en persoonlijke aandacht

Gediplomeerd en vakkundig personeel

Opleider opleiding Sport & Bewegen ROC A12

Landelijke dekking

Uw partner in kantoorautomatisering voor het MKB!

Periodiek systeembeheer op lokatie

Remote netwerkbeheer 24/7

Verkoop hard- en software

Uitgebreide technische dienst

Implementatie IP-videobewakingsystemen

Realisatie Smartboard opstellingen

Aanleg en uitbreiding infrastructuren

Marketing 43 6921 RE Duiven T 026 321 48 01 F 026 321 01 55

E info@access-computer-centre.nl W www.access-computer-centre.nl

JAGYBA

www.jagyba.nl

&

SPORT HEALTH

Your wellness let’s care about it ...

Eiberstraat 18

6883 EJ Velp

T. 026-3646341

E. info@jagyba.nl

Diverse mogelijkheden voor bedrijfsfitness programma’s

Kosten volledig aftrekbaar, gratis digitale enquête op maat!

BEWEGEN • ONTSPANNEN • ONTMOETEN • GENIETEN

Landelijk netwerk bedrijfsfitness

Meest veelzijdige sport / lesaanbod

Ruime openingstijden / 7 dagen per week

Aangesloten bij Fit!vak, brancheorganisatie

Als enige in de regio aangesloten bij :

Vereniging Exclusieve Sportcentra

Met de revolutionaire Slim Belly heeft u binnen vier weken twee

kledingmaten minder. Er zijn u al veel deelnemers voorgegaan.

Geef u nu op en start in februari!


WINST

Goed Begin

een goed begin is het halve werk. dat belooft wat voor 2010 als we de eerste editie van dit jaar van Zakelijk

Arnhem mogen geloven. tijdens de nieuwjaarsbijeenkomsten van verschillende ondernemersverenigingen

en de Kamer van Koophandel waren er niets dan lovende woorden over ondernemers, kansen die er liggen

en ook gegrepen worden. Ondanks de economische recessie.

Brigitte en Bertus elsman vormen het mooiste voorbeeld. tegen de wind in verhuisde het ondernemersduo

met hun dierenspeciaalzaak Faunaland XL Sacha naar een tien keer zo groot pand aan de rijksweg in duiven.

Voor hun spirit werden zij tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van mKB duiven gekroond tot ‘duivense onder-

nemer van het jaar 2009’. maar ook aan de Broerenstraat in Arnhem staat iets moois te gebeuren. dominique

en Julian Brouwer openen op 22 februari naast dudok hun eigen grand café. Zus en broer zien het helemaal

zitten. een eigen horecagelegenheid aan de voet van de eusebiuskerk in een prachtig monumentaal pand.

u leest het allemaal in Zakelijk Arnhem.

marc Peeters van Peeters trainingen verwoordt het mooi in zijn maandelijkse column. ‘Het ondernemerschap

vraagt om een creatieve input bij het steeds weer op een verantwoorde manier invullen van de uitdagingen

die op je pad komen. Kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.’ dat die beperkingen er soms wel

degelijk zijn, bleek uit de toespraak van Kamer van Koophandel-voorzitter Gert-Jan Oplaat tijdens de drukbezochte

nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Hij gaf de gemeenten

een boodschappenlijstje met actiepunten mee om ondernemers beter te faciliteren en de dienstverlening aan

het bedrijfsleven te verbeteren.

Werk aan de winkel dus in 2010 voor het bedrijfsleven én de overheid.

Wij wensen u veel leesplezier en een succesvol jaar toe.

Colofon

Marketing 16, 6921 RE Duiven

T. 026 318 25 99

F. 026 311 24 22

info@zakelijk-arnhem.nl

www.zakelijk-arnhem.nl

Uitgever

Zakelijk Arnhem

Marien Nijland

Bladcoördinatie

Marien Nijland

Redactie

Susan Swaters, Sjoerd Geurts,

Albert Oost

Fotogtafie

Marion Keijzer

Serge Chamuleau

Opmaak

Adfomedia, Duiven

Druk

Adfomedia, Duiven

Advertenties

T. 026 318 25 99

Marien Nijland: 06 16 46 91 15

Petra Bakker: 026 31 82 599

advertenties@zakelijk-arnhem.nl

Rijn IJssel en

Openluchtmuseum

“droog zwemmen”

Arnhems Meisje

krijgt gezicht aan

de Broerenstraat

in dit nummer

Voorwoord 3

Rijn IJssel en Openluchtmuseum 5

werken samen

Kort zakelijk nieuws 7

Column Alwin Klein 7

Kort Zakelijk Nieuws 8

Nieuwjaarsbijeenkomst 9

Kamer van Koophandel

Nieuwjaarsbijeenkomst Westervoort 10

‘Verkiezing ondernemer van het jaar’

Column Marc Peeters 11

Ondernemersduo opent 12

Arnhems Meisje’

Kort Zakelijk Nieuws 14

Column Ger Bouwman 15

Nieuwjaarsbijeenkomst MKB Duiven 16

‘verkiezing onder nemer van het jaar’

Business Club Velperbroeck 17

Nieuwjaarsbijeenkomst BizzNet 18

Kort Zakelijk Nieuws 18

Column Hans Heijwegen 19

Kort Zakelijk Nieuws 21

Stadsregio Arnhem Nijmegen 22

Business Partners 23

Columnisten:

Hans Heijwegen (Heylo), Marc Peeters

(Peeters Trainingen), Ger Bouwman

(Secureon) en Alwin Klein (Advocatenpunt)

ZAKELIJK ARNHEM pagina 3

Uit de Kunst Gegrepen

adopteert avond Business

Club Velperbroeck

Januari 2010 | jaargang 4 | #1

KAMER VAN KOOPHANDEL

BIJT HET SPITS AF MET NIEUWJAARSBIJEENKOMST

Redactie & tips

redactie@zakelijk-arnhem.nl

JAnuAri 2010

JAARGANG 4, NUMMER 1

Deze uitgave is met grote zorg samengesteld, desondanks

zijn fouten nooit helemaal te voorkomen. De uitgever is

derhalve niet aansprakelijk te stellen voor de (mogelijke-)

gevolgen hiervan en is niet verantwoordelijk voor de inhoud

van de advertenties. Niets uit deze uitgave mag op welke

wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen

zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Zakelijk Arnhem verschijnt 10x per jaar. Het magazine wordt

op naam verspreid bij alle bedrijven in Arnhem, Duiven,

Elst, Giesbeek, Huissen, Lathum, Oosterbeek, Rheden,

Rozendaal, Velp en Westervoort, Zevenaar, Didam en

Rijnwaarden.


Vers bloed cadeau

in uw organisatie?

Schrijf u dan van 15 t/m 22 februari in

voor 1 van de 100 jongerenvouchers

met een bedrag van elk € 2500 !

Weten hoe? kijk op www.versbloedcadeau.nl

Wat is een

jongerenvoucher?

Jonge mensen moeten hun plek zien te vinden op de arbeidsmarkt.

In economisch zware tijden is dat voor hen extra lastig. Daarom

heeft het kabinet in mei 2009 een actieplan Jeugdwerkloosheid

gepresenteerd. De regio Gelderland-Midden zet onder andere in

op de jongerenvoucher. Deze vouchers zijn bedoeld om de eerste

praktijkervaring na of tijdens de opleiding in het bedrijfsleven

voor beide kanten te vergemakkelijken. Ook de andere regelingen

die er zijn worden volop ingezet.

De jongerenvoucher heeft een gegarandeerd startbedrag van

maar liefst € 2.500. Van maandag 15 februari 12.00 uur t/m maandag

22 februari 17.00 uur staat de inschrijving voor 100 vouchers open

voor werkgevers die graag vers bloed in hun organisatie willen

hebben. Biedt u een jongere zonder werk een baan voor tenminste

6 maanden volgens de spelregels van de jongerenvoucher? Vul dan

het digitale formulier op de website in (tussen 15 en 22 februari).

Na sluiting van de inschrijving worden de vouchers toegewezen.

U krijgt vanzelf bericht.

Dit is een initiatief van VNO NCW Midden, Kamer van Koophandel,

UWV Werkbedrijf, COLO en samenwerkende gemeenten Gelderland

Midden.

Meer weten over de spelregels, de procedure, de overhandiging en

de uitbetaling? Kijk op www.versbloedcadeau.nl

www.versbloedcadeau.nl


Tekst: Susan Swaters Fotografie: Marion Keijzer

Rijn IJssel en Openluchtmuseum werken samen

,,Droog zwemmen in de klas slaat niet aan”

Wie praat over kruisbestuiving tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt in Arnhem op zijn wenken bediend. De samenwerking

tussen Rijn IJssel en het Openluchtmuseum is niet gestoeld op gebaande paden, maar het mes snijdt wel aan twee kanten.

,,Nee, wij zoeken geen klassieke stage bij het Openluchtmuseum”, bevestigt Anja Hagenaars, sectordirecteur Economie en

Uiterlijke verzorging bij Rijn IJssel. Samen met Adelheid Ponsioen, directeur bedrijfsvoering van het Openluchtmuseum, vertelt

ze over wat hen wél bindt.

,,eigenlijk is het voor ons als school heel simpel”, steekt Anja

Hagenaars van wal. ,,Willen wij aansluiting vinden bij de wereld

van onze studenten en de arbeidsmarkt, dan zul je een betekenisvolle

verbintenis aan moeten gaan met je omgeving. Wij

moeten niet denken dat wij alleen weten hoe het allemaal moet,

je moet het samen doen. Anders leveren we gedateerde mensen

op de arbeidsmarkt af. daarom hebben we enkele jaren geleden

contact gezocht met het Openluchtmuseum.”

Open armen

Adelheid Ponsioen ontving de mensen van rijn iJssel met open

armen. ,,de zoektocht van de school om goed aan te sluiten bij

de jongeren, is een zoektocht die het Openluchtmuseum ook

heeft. de doelgroep mbo’ers, die het rijn iJssel opleidt, komt

hier veel minder, maar over tien, twintig jaar zijn zij wel onze

bezoekers. moeten wij ze dan op dezelfde manier entertainen

als we dat nu doen of niet? Wat vandaag actueel is, is over vijf

jaar al geschiedenis. Je moet daarom dealen met de samenleving

waarin we nu leven, een gedigitaliseerde en multiculturele

samenleving. moeten we een multimediatour gaan ontwikkelen

ja of nee? Hoe betrekken we niet Westerse invloeden in onze

geschiedenis? We willen graag weten hoe de jongeren nu denken

en leven. door deze samenwerking hebben we gemakkelijk

toegang tot deze groep en kunnen ze als een soort panel fungeren.”

Digitale discussie

de school en het museum

betrokken de studenten

via een digitale

discussie nadrukkelijk

bij de manier waarop de

samenwerking gestalte

moest krijgen. daaruit

werden twee instrumenten

gedefinieerd: een

bijdrage leveren aan bij-

Adelheid Ponsioen en Anja Hagenaars: ,,Je moet

op een andere manier gebruik maken van elkaar”

zondere projecten en het vervullen van onderzoeksopdrachten.

twee keer al voegde een groot aantal studenten van rijn iJssel

met succes activiteiten toe aan de uitvoering van een bijzonder

evenement bij het Openluchtmuseum: in 2008 tijdens ‘Second

marriage’ en in 2009 tijdens de ‘Hollanddag’. ,,Wat zij doen

moet een meerwaarde hebben en echt in het verlengde liggen

van hun opleiding”, stelt Adelheid Ponsioen. ,,dan zie je dat ze

in staat zijn om hele leuke dingen te bedenken met een knipoog

naar het verleden.” Ook Anja Hagenaars is positief. ,,dit is een

ideale manier om theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.

droog zwemmen in de klas slaat helemaal niet aan. Je moet

ze een contextrijke leeromgeving aanbieden. daar leren ze

hun verantwoordelijkheid nemen. Wij onderschrijven aan welke

competenties ze gewerkt hebben en kennen daar leerpunten

aan toe.”

de eerste onderzoeksopdracht is ook bijna afgerond, maar over

de voorlopige resultaten kan Adelheid Ponsioen nog niet veel

kwijt. ,,We hebben studenten van small business de opdracht

gegeven om te kijken hoe zij binnen het museum invulling zouden

geven aan de horeca. ‘ Kom maar met een businessplan’

hebben we gezegd.”

ZAKELIJK ARNHEM pagina 5


Niet de eerste, Wel de beste!

Niet de eerste, Wel de beste!

Niet de eerste, Wel de beste!

Dakbedekkingen

Dakbedekkingen

en

en

Onderhoudsbedrijf

Onderhoudsbedrijf

specialisten in het repareren van Daken en gOten

specialisten in het repareren van Daken en gOten

specialisten in het repareren van Daken en gOten

(

servicedienst bij calamiteiten 06-23309179

( servicedienst bij calamiteiten 06-23309179

servicedienst bij calamiteiten 06-23309179

(

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk

velux ramen lichtkoepels Dakpannen platte daken kraan service Zinkwerk

www.heuveling-DakDekkers.nl

www.heuveling-DakDekkers.nl 026-3218659

026-3218659

www.heuveling-DakDekkers.nl 026-3218659

Pieter Calandweg 28 | Arnhem | T 026 3617074


kORt zAkelijk nieUws

Eerste franchisenemer

start op 1 februari 2010

in Nijmegen

Executive Home Rentals (EHR), de verhuurbemiddelingsorganisatie

voor de zakelijke markt, biedt ondernemers vanaf 2010 de

kans om via franchising mee te profiteren van haar succes. EHR

richt zich op het hogere segment en staat vooral bekend om haar

uitstekende service. Door met franchisenemers samen te werken

wil de organisatie verder groeien en haar dienstverlening uitbreiden.

De lancering van de franchise formule vond plaats tijdens

de succesvolle dienstenveiling en tevens 15-jarig jubileumviering

van Executive Home Rentals, woensdag 16 december jl.

de doelstelling is 20 vestigingen

te openen, verspreid over heel

nederland. dit wordt gerealiseerd

in een periode van maximaal 3 jaar.

Franchisenemers worden ondersteund

vanuit het hoofdkantoor in

Arnhem en kunnen bouwen op een

ruime kennis en ervaring met een

uitgebreid netwerk. eHr helpt het

bedrijfsleven, expats en particulieren

al vijftien jaar bij de tijdelijke huur

en verhuur van woningen. de eerste

franchiseovereenkomst is reeds

getekend. in januari heeft voormalig

makelaar monique Brandwijk de deuren van eHr nijmegen geopend.

Collega’s

altijd binnen handbereik

Internetondernemer Ben Woldring, marktleider met vergelijkingsites

als Bellen.com, Internetten.nl, Gaslicht.com, pleit in zijn

column op Filevrijkantoor.nl voor meer werken op afstand door

grote concerns. Om te veel reizen te voorkomen werkt intensief

gebruik van allerlei communicatiemiddelen uitstekend en zeer

efficiënt. Collega’s zijn altijd ‘binnen handbereik’, ook al werken

ze een paar honderd kilometer verderop.

Ben Woldring: “door de locatie van ons hoofdkantoor in noord-

Groningen communiceren we al meer dan tien jaar vaak met videoconference

calls om zo veel mogelijk tijdrovende ritten te beperken.”

multinationals hebben de economische crisis aangegrepen om in kosten

te snijden. een veel genomen maatregel is medewerkers minder te

laten reizen voor afspraken, of dit nu per auto, trein of vliegtuig is. met

internet, telefoon, e-mail en tele- en videoconferences kun je uitstekend

contacten onderhouden. dit geldt vooral voor functies die worden

geschaard onder de noemer ‘kennisfuncties’. Als meer mensen

binnen alle grote concerns één of twee dagen per week thuiswerken,

scheelt dat veel reizen voor woon-werkverkeer en dus files.

cOlUmn

Alwin Klein

Advocatenpunt

De Overmaat 26

T 026 – 32 70 134

www.advocatenpunt.nl

INCASSOMOGELIJKHEDEN

BIJ FAILLISSEMENT

Iedere ondernemer heeft er dezer dagen mee te maken,

debiteuren die omvallen. U als concurrente crediteur bent

vaak als laatste aan de beurt als er nog iets te verdelen

valt, in de regel zijn preferente crediteuren als de bank en

de belastingdienst u al voor geweest.

Mocht u al voor een faillissement beslag hebben gelegd,

dan komt dit bij een faillissement te vervallen. Hoewel de

mogelijkheden voor concurrente schuldeisers beperkt

zijn, zijn er twee wettelijke bepalingen die mogelijk wel in

uw situatie uitkomst kunnen bieden.

Recht van reclame

Leveranciers kunnen gebruik maken van het zogenoemde

recht van reclame. Dat wil zeggen dat ze geleverde maar

niet betaalde goederen kunnen terugvorderen bij een

faillissement. Dit hoeft u van tevoren niet vast te leggen,

want het Burgerlijk Wetboek vermeldt het recht van

reclame. Voorwaarde is wel dat de goederen niet langer

dan 60 dagen in bezit zijn van de failliete klant. Ook

mogen er niet meer dan 60 dagen zijn verstreken na de

vastgestelde betalingtermijn. Als u aan deze voorwaarde

voldoet, kunt u met de curator het ophalen van de goederen

legaal regelen. En hoeft u dus niet zelf bij het bedrijf

aan te kloppen.

Eigendomsvoorbehoud

Als een faillissement of uitstel van betaling wordt aangevraagd

dan wel uitgesproken en het recht van reclame

niet meer geldt, kunt u fluiten naar uw goederen en uw

geld. Om schade te voorkomen, neemt u in de Algemene

Voorwaarden een eigendomsvoorbehoud op. Dat wil

zeggen dat de klant pas eigenaar van uw goederen is op

het moment dat er volledig en voor alle geleverde goederen

betaald is. Aan dit eigendomsvoorbehoud zijn geen

maximale termijnen gesteld. De goederen moeten zich er

wel voor lenen. Vooral bij het leveren van dure goederen,

zoals machines, waarbij de klant vaak in termijnen betaalt,

is het eigendomsvoorbehoud prima geschikt. Zo’n eigendomvoorbehoud

kunt u beter niet zelf opstellen. Een

advocaat maakt ze op maat. Als een voorbehoud niet

waterdicht is, werkt het niet en schiet u uw doel voorbij.

Het beste resultaat is nog altijd een strak debiteurenbeleid.

Indien een klant een betalingsregeling wil, leg dit

dan goed vast en laat de klant voor de regeling tekenen.

Als het dan toch mis gaat staat u een stuk sterker in een

procedure, in elk geval krijgt u sneller een vonnis zodat u

direct tot invordering over kunt gaan.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 7


Velperbroek krijgt een vrije rechtsaf

van Pleyroute richting Duitsland

tot eind maart is er voor automobilisten overlast te verwachten

op de Arnhemse Pleyroute wegens werkzaamheden.

er worden extra rijstroken aangelegd, verkeerslichten

vervangen en een vrije ‘rechtsaffer’ gecreëerd voor

verkeer richting westervoort en Duitsland.

Beter Bereikbaar KAn verwacht met deze maatregelen de doorstroming

op de Pleyroute aanzienlijk te verbeteren. Omdat de

werkzaamheden ’s nachts plaatsvinden, zal de weggebruiker

er weinig hinder van ondervinden. tot en met eind maart wordt

elke nacht van ’s avonds 21.00 uur tot ’s ochtends 06.00 uur

aan de weg gewerkt.

tussen Lange Water en het Verkeersplein Velperbroek wordt het

aantal rijstroken van twee naar drie uitgebreid. Verder wordt de

afslag richting de A12 (richting Westervoort en duitsland) buiten

de verkeerslichten om geleid, zodat hier een zogenaamde ‘vrije

rechtsaffer’ ontstaat. er ontstaat daardoor meer ‘groentijd’ voor

het verkeer op de overige opstelstroken voor het Verkeersplein

Velperbroek. door deze maatregelen ontstaat meer capaciteit,

kan het verkeer beter voorsorteren op de gewenste richting en

wikkelt het verkeer beter af.

Mobiel schoonmaakteam

zorgt voor schone Brengbussen

Onlangs heeft jan walraven, namens de stadsregio Arnhem

nijmegen, de concessie busvervoer aan novio overhandigd.

Onder de naam Breng gaat novio het busvervoer in

de stadsregio tot eind 2012 verzorgen. Ook verwelkomde

hij het eerste mobiele schoonmaakteam. Dit enthousiaste

team, dat bestaat uit de mensen met een verstandelijke

beperking, zorgt er vanaf het busstation Arnhem cs voor

dat de nieuwe Brengbussen altijd spik en span zijn. in de

loop van 2010 komt er ook een mobiel schoonmaakteam in

nijmegen.

Sinds medio 13 december verzorgt Breng het busvervoer in de

Stadsregio Arnhem nijmegen. de Stadsregio Arnhem nijmegen

en busmaatschappij novio willen meer reizigers voor de bus

interesseren. met de nieuwe huisstijl, een marketingcampagne,

extra busverbindingen en schone moderne en toegankelijke

bussen wil novio in drie jaar tijd ruim 15% meer reizigers trekken.

Breng staat voor gemakkelijk, veilig, betrouwbaar en duurzaam

openbaar vervoer. Alle bussen in de stadsregio krijgen

dezelfde naam en stijl.

Bij Breng draait alles om de reiziger en zijn omgeving. daarom

steunt Breng ook diverse sociale initiatieven in de regio. Breng

werkt samen met de organisatie Zideris uit rhenen. een mobiel

schoonmaakteam van Zideris gaat er vanaf het busstation

Logitracon verandert naam in

Vat Logistics Eastern Europe

Het Duivense logitracon gaat verder onder een andere

naam: Vat logistics eastern europe. Het transportbedrijf

richt zich vervolgens volledig op de Oost­europese markt.

Omdat logitracon groei verwacht, wordt op 1 maart in

Duiven een nieuw op­ en overslagcentrum van 15.000 vierkante

meter in gebruik genomen.

Vat Logistics eastern europe is al sinds twee jaar onderdeel van

Vat Logistics rotterdam. met de naamswijziging verwachten de

aandeelhouders van Logitracon meer duidelijkheid te creëren in

de markt over de gezamenlijke activiteiten en een grotere synergie

te bereiken. daarnaast zal VAt Logistics een grotere naamsbekendheid

krijgen in rusland en de Oekraïne. Vat Logistics

eastern europe opent op korte termijn kantoren in de regio’s

Jekatarinenburg en novosibirsk. tegelijkertijd is er een shortsea-dienst

opgezet vanuit Amsterdam naar St. Petersburg.

Arnhem CS voor zorgen dat de Brengbussen schoon blijven.

in het schoonmaakteam werken minimaal vier en maximaal zes

medewerkers. er is altijd een persoon bij voor de begeleiding.

Het team is inmiddels een dag per week aan het werk. de werktijd

wordt langzaam uitgebreid tot vier dagen. Vanaf 1 april is het

team naar verwachting van maandag tot en met donderdag aan

het werk. Ze gaan de bussen in, ruimen de bussen op en maken

schoon. Het team draagt herkenbare Brengkleding.

Jan Walraven en cliënten van Ciderus die de schoonmaak van de bussen

voor hun rekening gaan nemen.

pagina 8 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws

Nieuwjaarsbijeenkomst

Kamer van Koophandel

Boodschappenlijstje voor gemeenten

Het grootste netwerkevent van de regio – de nieuwjaarsbijeenkomst

van de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland –

vond dit jaar traditiegetrouw weer plaats op de eerste maandag

van het nieuwe jaar in hotel en congrescentrum Papendal.

ruim 900 aanwezigen uit de meest uiteenlopende sectoren

konden het thema – Kracht, Vertrouwen en Kansen – zeker

waarderen. KvK-voorzitter Gert-Jan Oplaat: “er is alle vertrouwen

dat we uiteindelijk sterker uit deze periode komen dan we

tot voor kort voor mogelijk hielden. dan moet het bedrijfsleven

natuurlijk wel de ruimte krijgen om letterlijk en figuurlijk de vleugels

uit te slaan.”

Gert-Jan Oplaat gaf de gemeenten in Centraal Gelderland een

boodschappenlijstje met vijf actiepunten mee voor 2010. Hij

deed dat met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen.

doel is om ondernemers beter te kunnen faciliteren en de

dienstverlening aan het bedrijfsleven te verbeteren. Zo pleitte

Oplaat voor een vereenvoudiging van het vergunningstelsel.

Procedures voor het aanvragen van een vergunning kunnen

veel korter, sommige vergunningen kunnen zelfs worden afgeschaft.

Verder moeten gemeenten veel simpeler te werk gaan

in hun omgang met ondernemers. Hij riep ze op de ‘martin

Buitink technology is verhuisd naar een nieuw onderkomen

op bedrijventerrein Graafstaete in Duiven. Het nieuwe pand

aan de typograaf 1 heeft een oppervlakte van 2100 vierkante

meter. Dat is bijna twintig procent meer dan het vorige

onderkomen op nieuwgraaf.

Stor-mentaliteit’ aan te nemen met een verwijzing naar de man

achter het Achterhoeks Centrum voor technologie die op een

heel directe manier praat en overlegt met ondernemers. Ook

hield Oplaat een pleidooi voor één vaste contactpersoon voor

ondernemers bij gemeenten om het ‘kastje-naar-de-muureffect’

te vermijden.

daarnaast kunnen ambtenaren best eens wat ondernemender

worden en meedenken met het bedrijfsleven. te vaak schieten

ze in de ‘kan niet-reflex’ als ondernemers met onorthodoxe

ideeën aankloppen bij gemeenten. tot slot riep Oplaat gemeenten

op regionaal en euregionaal te denken: “u leeft niet op een

eiland: stem uw beleid dus af op dat van de buurgemeenten.”

Buitink Technology Duiven is verhuisd

Buitink technology had dringend meer ruimte nodig door de

groei die het bedrijf doormaakt. Het leveringsprogramma is de

afgelopen tien jaar sterk uitgebreid. Buitink technologie heeft bij

de nieuwbouw ingezet op milieu en duurzaamheid. Opvallend is

de gevel. Hierin is een aantal opblaasbare halve bol-elementen

geïntegreerd, gemaakt van zeildoek en folie. Producten waar

Buitink technologie zich in gespecialiseerd heeft.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 9


Martin Wieleman Ondernemer van het Jaar

in Westervoort

Op de nieuwjaarsparty van Ondernemend Westervoort, 15

januari jl., is Martin Wieleman van Zalencentrum Wieleman

uitgeroepen tot Ondernemer van het Jaar 2009. Hij is

daarmee de opvolger van William Boekhorst van Slagerij

Hetterschijt. Het was de tweede maal dat de verkiezing

werd georganiseerd door Ondernemend Westervoort.

martin Wieleman werd geroemd om zijn betrokkenheid bij

Westervoort. Zonder het Zalencentrum zou Westervoort niet

meer hetzelfde zijn. Wieleman biedt onderdak aan vele verenigingen,

vergaderingen, bruiloften en andere grote feesten.

daarnaast is martin Wieleman de initiatiefnemer van vele activiteiten

in Westervoort. Hij was zeer trots met zijn uitverkiezing tot

Ondernemer van het Jaar. ,,ik had het totaal niet verwacht, zeker

gezien de sterke concurrentie”, aldus de ras Westervoorter. de

andere genomineerden waren Gelderse reststoffen recycling,

Huidverbeteringsinstituut Odeon, interieurontwerp Concept &

images en Van essen Banden en Beton.

de jury, bestaande uit oud-burgemeester Johan van Osch en

oud-ondernemers Jan terberg en Frans Louwaard, bracht de

afgelopen weken een bedrijfsbezoek bij de vijf genomineerde

ondernemers. tijdens dit bezoek kregen de heren een rondleiding

door het bedrijf en legden zij de ondernemers vele vra-

Tekst: Sjoerd Bisselink

gen voor. Hiermee toetsten zij de

ondernemers op 12 belangrijke

criteria, waaronder de geschiedenis

van de onderneming, de

ondernemerspassie, de betekenis

voor Westervoort, toekomstvisie,

personeelsmanagement en

innovatie.

uit het juryrapport bleek dat

Zalencentrum Wieleman positief

voldeed aan alle opgestelde criteria.

Het familiebedrijf wordt niet

voor niets het tweede dorpshuis

van Westervoort genoemd. Het

is moeilijk voor te stellen dat er

iemand is in Westervoort die nog

nooit in Wieleman is geweest.

martin zijn sociale rol in het dorp,

zijn initiatiefrijke plannen en innovatieve

ondernemerschap hebben

Westervoort de afgelopen

jaren kleur gegeven. martin denkt

mee met de klant, is altijd op

zoek naar nieuwe ideeën en hecht gigantisch veel waarde aan

zijn personeel.

Wieleman heeft een paginagrote advertentie gewonnen en een

trofee, ontworpen door kunstenaar Albert Sanders. martin en

zijn vrouw diny kregen de trofee uit handen van burgemeester

Jos Geukers, die zelf volmondig kon bevestigen dat de winnaars

altijd klaar staat voor de medemens. de verkiezing werd

gesponsord door rabobank Arnhem en Omstreken.

pagina 10 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws

blijvend resultaat...

Training & Coaching

Van der Valk Hotel Duiven

opent de deuren

Het nieuwe Van der Valk Hotel in duiven is open. eind vorig jaar

vond de officiële openingsplechtigheid plaats van het pand aan

de rijksweg A12. inmiddels hebben veel mensen het nieuwe

bedrijf met een bezoek vereerd en is een groot aantal ondernemersverenigingen

al te gast geweest.

Van der Valk Hotel duiven is 60 meter hoog en heeft 14 verdiepingen.

er zitten 148 hotelkamers, vier luxe suites en een

wellnessafdeling inclusief zwembad in. de bouw nam ruim twee

jaar in beslag. Ook ondernemers kunnen er prima terecht met

diverse multifunctionele vergaderzalen voorzien van de nieuwste

technieken.

cOlUmn

Marc Peeters

Peeters Trainingen

Marketing 10

6921 RE Duiven

M 06 41 22 71 81

OUT OF THE BOx

Met verbazing kijk ik soms naar het gedrag van mensen om mij

heen. Ik denk dat ik mezelf mag rekenen tot de ruimdenkende

Nederlander én ik ben in het bezit van een behoorlijke portie

acceptatie. Maar toch kan het gedrag van mensen soms verbazingwekkend

zijn.

De manier waarop mensen met een probleem omgaan onderscheidt

de echte notoire ondernemer van de mensen zonder

ondernemersgeest.

En paar weken geleden veranderde Nederland in Winter

Wonderland en dat ontregelde de dienstregeling van het

openbaar vervoer. Het nieuwsbericht luidde ‘mensen gestrand

op stations’. Op tv gaven ze in het kader van dit nieuws een

interview weer met een gestrande reiziger. De man gaf aan al

zes uur te wachten op zijn trein. Zes uur! Zes uur lang gefocust

op het probleem. Zes uur lang geen uitweg meer en overgeleverd

zijn aan wat anderen doen of niet doen. Zes uur lang

klagen over iets wat je niet kunt veranderen. Zes uur lang geen

mogelijkheden zien en al die tijd als verloren beschouwen op

het toch al korte leven wat we hebben. En het ergste is nog dat

deze man zes uur lang slachtoffer is geweest van zijn gebrek

aan creativiteit en oplossend vermogen.

Elke ondernemend mens had zich niet neergelegd bij de situatie,

maar was op zoek gegaan naar oplossingen. Kijkend naar

de mogelijkheden in plaats van de beperkingen had hij zich

aangepast, afgestemd, oplossingen gezocht en zijn behoefte

om thuis of op het werk te komen ingezet als motivatie om verder

te kijken dan zijn neus lang is. Een ondernemer heeft het

vermogen om te bewegen binnen de mogelijkheden. Hij krijgt

met uitdagingen en problemen te maken die veel groter zijn

dan een trein die niet rijdt. Bewegen op een snel veranderende

markt, op de economische schommelingen en het afstemmen

van diensten en producten zijn talenten van u als ondernemer.

Omdat u daar dagelijks mee bezig bent heeft u een mindset,

die u de vaardigheid geeft om altijd mogelijkheden te zien en

deze te benutten. Echt ondernemerschap laat de situatie niet

sturend zijn, maar bestuurt de situatie.

Het ondernemerschap vraagt om creatieve input bij het steeds

weer op een verantwoorde man ier invullen van de uitdagingen

die op uw pad komen. Dat maakt het leuk en soms

avontuurlijk, maar bovenal geeft het vaardigheden die het

leven wat gemakkelijker maken.

Aandacht geven aan de oplossing laat immers het probleem

kleiner worden.

Succes,

ZAKELIJK ARNHEM pagina 11

Marc


Jong ondernemersduo Julian en Dominique Brouwer opent Grand Café

Arnhems Meisje krijgt gezicht

aan de Broerenstraat

De smaak van Arnhemse meisjes is voor veel mensen gesneden koek. maar nu het Arnhemse meisje ook in een andere verschijningsvorm

dan de traditionele lokale lekkernij gezicht krijgt aan de Broerenstraat 41 is alom nieuwsgierigheid gewekt.

Hoe zal het nieuwe Grand café van julian (21) en Dominique Brouwer (24) eruit zien? Broer en zus geven alvast opening van

zaken.

Ze kennen de tekeningen uit hun hoofd en weten precies hoe

hun horecagelegenheid er straks uit komt te zien. maar voor een

buitenstaander is het amper voor te stellen dat het op de plek

waar nu nog hard gewerkt wordt vanaf 22 februari big business

is. eten, drinken, vergaderen, loungen en feesten, alles is er

mogelijk. Het was vader Jos die het zestiende-eeuwse pand in

de zomer van 2008 via internet op het spoor kwam. dominique:

“Het pand heeft meerdere bewoners gehad, maar niet eerder

horeca. de vorige eigenaar was een bureau voor rechtshulp,

dus het gebouw bestond uit allemaal kleine kantoortjes. niet

iets waar je meteen een florerende horecazaak in ziet.”

Vernieuwend concept

maar Jos Brouwer keek er met andere ogen naar, ogen die wel

wat gewend zijn. de 50-jarige ondernemer was nog maar 23

toen hij samen met zijn vrouw Jolanda naast hun pannenkoekenhuis

in Babberich de meest bekende uitgaansgelegenheid

in de regio opende. Jarenlang kwamen mensen van heinde en

verre naar discotheek display, toen enorm vernieuwend met

meerdere bars onder één dak. display was lange tijd ‘the place

to be’. Op het hoogtepunt verkochten Jos en Jolanda de zaak

en bouwden ze vijftig kilometer verderop in Wesel een nieuw

uitgaanscentrum: empire Plaza. dat het bloed ook bij hun kinderen

kruipt waar het niet gaan kan, laten de plannen nu wel

pagina 12 ZAKELIJK ARNHEM


zien. Julian: “We zien het helemaal zitten. Het is namelijk aan de

voet van de eusebiuskerk, een prachtige plek, waar veel mensen

afkomen op de wekelijkse markt en een verscheidenheid

aan evenementen plaatsvindt. dat we naast de gevestigde orde

dudok zitten, zien we niet als een obstakel. We kunnen elkaar

alleen maar versterken.”

Opmerkelijke stap

Voor dominique is de start van een grand café opmerkelijk,

omdat ze bijna klaar is met haar studie europees recht. “ik

moet alleen mijn scriptie nog verdedigen”, lacht dominique.

de plannen voor een carrière als advocate laat ze varen.

“Julian en ik hebben altijd met heel veel plezier in de horeca

gewerkt. Bij Zalencentrum Wieleman in Westervoort, eet- en

drinkcafé de Stad in Zevenaar en bij vele kermissen in de

regio. mijn plan was om eerst een aantal jaren in de advocatuur

te werken, veel geld te verdienen en dan een eigen

horecazaak te beginnen. echter, deze kans doet zich nu al

voor. dit is toch veel leuker dan een kantoorbaan?” Julian

Brouwer antwoordt met een volmondig ‘ja’. Hij woonde al

in Arnhem en rondde in de dependance van de vakschool

Wageningen aan de Apeldoornseweg in juni 2008 zijn vierjarige

managementopleiding af. ”dit is een droom,” erkent hij,

“maar we moeten het zelf wel waarmaken. natuurlijk, onze

moeder zal er straks ook veel zijn en onze vader is met zijn

ervaring op de achtergrond aanwezig. maar dominique en ik

zijn het gezicht van de zaak, wij zorgen voor de dagelijkse

gang van zaken.”

Stijlvol

nog even de laatste loodjes en dan gaat het op 22 februari

echt gebeuren. “Het vervelendste was het oneindige wachten

op alle vergunningen”, kijken Julian en dominique terug

op het afgelopen jaar. ‘Het pand is een gemeentelijk monument,

de eisen van de gemeente gaan ver.’ daarnaast is het

erg leuk dat het hele proces is gevolgd door het programma

‘ik begin voor mezelf’, dat vanaf maart te zien zal zijn op rtL

Tekst: Susan Swaters Fotografie: Marion Keijzer

4.” Warmte en gezelligheid wil het ondernemersduo straks uitstralen

met hun grand café. Arnhems meisje is laagdrempelig,

maar wel stijlvol. “en er mogen ondanks de naam ook mannen

komen,” grapt Julian. “We hebben voor de naam ‘Arnhemse

meisje’ gekozen omdat het een typische naam is voor de stad

Arnhem en belangrijk, je vergeet het niet meer!” iedereen is

welkom voor ontbijt, lunch of diner, een drankje, maar ook een

bruiloft. Grand Café Arnhems meisje is midden in het politieke

hart van Arnhem gevestigd, de zakelijke gast is er van harte

welkom. er is een aparte vergaderzaal met audiovisuele ondersteuning

en een intiem dakterras voor een zomerse bedrijfsborrel.

Julian: ,,Onze openingstijden zijn ruim. Zes dagen per

week zijn we vanaf 9.00 uur geopend (op zondag vanaf 11.00

uur) en op vrijdag en zaterdag gaan we door tot 02.00 uur. de

vrijdagavond zal een fijne jazzy sfeer uitstralen, met live muziek.

We hebben nu al aanmeldingen van mensen die hun feestje hier

willen houden, zonder iets gezien te hebben. Heel gek eigenlijk,

maar zo snel gaat het nieuws! Veel mensen vinden het bijzonder

wat er hier te gebeuren staat.”

ZAKELIJK ARNHEM pagina 13


kORt zAkelijk nieUws

Nieuwe toekomst voor de wielen

Simako motoren en Bert duursma motoren, twee BmW motorraddealers,

gaan sinds 1 januari 2010 verder als één bedrijf. met een

hele nieuwe toekomst voor de wielen: Simako-Bdm. BmW dealers

onderscheiden zich veelal doordat zij slechts één merk vertegenwoordigen.

de afgelopen jaren is bewezen dat dit een goede manier

is om BmW rijders optimaal van dienst te zijn. de kennis en ervaring

in de werkplaats, de mogelijkheid om het totale assortiment

te bieden en het feit dat je ook voor een gebruikte BmW altijd een

ruime keuze hebt, zijn ijzersterke argumenten voor een éénmerkstrategie.

nu twee specialisten elkaar hebben weten te vinden,

betekent dit meer van hetzelfde. in positieve zin. Gecontroleerde

schaalvergroting en elkaar aanvullen, zorgen ervoor dat op twee

plaatsen het beste uit twee werelden samenkomt: het beste uit de

wereld van BmW motorrad.

Koen teunissen en Wilco van toorn, sinds 2008 jaar de nieuwe

eigenaren van Simako motoren in elst, zien kansen. de afgelopen

twee jaar heeft Simako in elst een nieuw gezicht gekregen. in elst

is bewezen dat een nieuwe enthousiaste aanpak een gerenommeerde

motorzaak als Simako extra elan kan geven. die uitdaging

zien beide mannen ook voor Apeldoorn. Bert duursma motoren

is de afgelopen tien jaar een begrip geworden in de motorwereld,

met name in het segment van enduro en GS. nu doet de kans

zich voor om ook de vestiging Apeldoorn een nieuwe impuls te

geven, waardoor Simako-Bdm een vaste waarde wordt voor de

DVOCATENPUNT

Kwaliteit hoeft

niet duur te zijn!

www.advocatenpunt.nl

Advocatenpunt Arnhem

De Overmaat 26

6831 AH Arnhem

Tel. 026-3270134

Advocatenpunt Duiven

Pastoriestraat 1

6921 BV Duiven

Tel. 0316-283999

Koen Teunissen (links) van Simako-BDM en de vorige eigenaar, Bert Duursma.

BmW rijder met vertrouwen voor de toekomst. Bert duursma blijft

in de toekomst betrokken bij Simako-Bdm voor het organiseren

van evenementen zoals motortoertochten, motorreizen, allroad- en

offroad trainingen.

Zaterdag 13 februari 2010 stellen de nieuwe eigenaren zich voor in

Apeldoorn en wordt Bert en tineke duursma een afscheidsreceptie

aangeboden vanaf 13:00 uur. Het Bdm-BmW dakar team met

Frans Verhoeven zal dan aanwezig zijn om te verslag te doen over

de prestaties van het team tijdens de dakar die van 1 tot 17 januari

in Zuid Amerika werd gehouden.

• Arbeidsrecht

• Algemene voorwaarden

• Alimentatie

• Bestuursrecht

• Contracten

• Echtscheiding & Omgang

Advocatenpunt hanteert voor zowel ondernemers als

particulieren de navolgende tarieven:

Los uurtarief € 165,-

MKB-pakket A ( 8-uur) € 150,-

B (20-uur) € 135,-

C (40-uur) € 120,-

De uren van een MKB-pakket dienen vooraf te worden

voldaan, en blijven drie jaar geldig. Ook voor particulieren

kan een pakket interessant zijn in geval van een

procedure.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 8% kantoorkosten

en BTW, tevens is gefinancierde rechtshulp

mogelijk.

Gratis oriënterend gesprek na afspraak.

Advocatenpunt Velp

Kastanjelaan 8

6883 HX Velp

Tel. 026-3273574

• Faillissementsrecht

• Huurrecht

woon- & bedrijfsruimte

• Incasso’s

• Ondernemingsrecht

• Strafrecht


kORt zAkelijk nieUws

Keurmerk

voor werkgevers

die zich onderscheiden

Presikhaaf Bedrijven heeft aan dertien werkgevers uit de

regio midden Gelderland het PresikGAAF!­keurmerk uitgereikt.

Dit nieuwe keurmerk wordt toegekend aan bedrijven

die voldoen aan een aantal criteria. Het belangrijkste criterium

is dat bij het bedrijf medewerkers met een afstand tot

de arbeidsmarkt aan het werk zijn.

een onafhankelijke commissie van prominente werkgevers uit de

regio heeft na onderzoek besloten welke werkgevers dit keurmerk

verdienen. Het gaat om bedrijven die naast het aan het

werk hebben van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt,

ook Presikhaaf Bedrijven een warm hart toedragen en

als ambassadeur willen optreden. de dertien werkgevers die het

keurmerk in ontvangst namen, mogen zich ‘ambassadeur van

Presikhaaf Bedrijven’ noemen.

de ambassadeurs zijn mond en riksen (Arnhem), Promens

(Zevenaar), nederlands Openluchtmuseum (Arnhem), Synerlogic

(duiven), WiSA (Arnhem), Bazo Staalbeheer BV (Velp), 2 Switch

Wijk- en woonservice (regio Gelderland), Willemsen de Koning

BV (Arnhem), nedStack BV (Arnhem), Bierman Kwekerij (ressen),

Het Gelders Archief (Arnhem), Openbare basisschool de Spil

(duiven), iSS landscaping services BV (Arnhem).

Didams bedrijf koopt

postkantoor in Velp

Het voormalige postkantoor in Velp is aangekocht door het

didamse bedrijf Giesbers multimedia. Het pand aan de

Hoofdstraat staat al jaren leeg. Het telt een oppervlakte van

1800 vierkante meter. Het pand stond te koop sinds de zomer

van 2007.

cOlUmn

Ger Bouwman

Secureon

Retail Cash Innovatie

Zevenaar

T: 0313 - 63 00 92

E: info@secureon.nl

I: www.secureon.nl

SLIMMER BEVEILIGEN

Goed nieuws voor alle ondernemers die cash geld verwerken. Het saaie

en onveilige dagelijkse tellen van de cash omzet kan vanaf 2010 door

een slimme innovatie worden overgeslagen. Nee, niet door cashgeld te

weigeren. De gemiddelde consument blijft nog voor jaren het liefst veel

zaken betalen met bankbiljetten en muntjes. Lekker overzichtelijk vindt

men dat. Maar hoe dan wel?

Cash omzet zonder tellen naar de bank? Ja en nee.

Ja, u of uw medewerker raakt het geld na afroming bij de kassa niet

meer aan. Geen extra verleiding meer tot een ongewenste ‘privé afroming’

en heel snel klaar met de kasopmaak.

Nee, de bankbiljetten worden wel degelijk geteld en bovendien eerst op

echtheid gecontroleerd. Valse biljetten worden geweigerd.

Hoe dat kan? Ik neem aan dat u bekend bent met het fenomeen afromen

van bankbiljetten bij de kassa. Soms met buispost, maar meestal

in een ‘dom’ afroomkluisje, verankerd bij de kassa. Een verstandig

wapen tegen een al te succesvolle ongewenste graai uit de kassalade.

Helaas zien we bij ondernemers en overheid nog steeds veel voorbeelden

van wel zeer primitieve, onveilige en inefficiënte behandeling van

cashgeld. Dat kan dus heel anders en veel veiliger.

Slimme ontwerpers hebben de afroomkluis intelligent gemaakt door

er o.a. een bankbiljettenlezer met echtheidscontrole in te bouwen. Het

getelde geld kan er bovendien uitsluitend door bevoegde personen in

een afgesloten en verzegelde verpakking worden uitgenomen. Die verpakking

kan zo naar de bank of met de professionele geldtransporteur

mee. Vanuit de software kunnen tal van overzichten worden geproduceerd,

zoals o.a. de actuele inhoud van het kluisje en de foutloze

bankstorting. Zelfs vanaf afstand via internet of op de werkvloer met

een PDA.

Mag ik een voorspelling doen? Binnen een aantal jaren is zo’n cash collector

net zo normaal in de Retail en Horeca als nu een kassacomputer.

Het bijzondere van deze beveiliging innovatie is dat het zich heel snel

terugverdient door kostenbesparing op arbeidsloon en derving.

De kasopmaak was nog nooit zo eenvoudig.

Ger Bouwman

ZAKELIJK ARNHEM pagina 15


‘Voor gek verklaarde’ Brigitte en Bertus Elsman

Duivense ondernemer van het jaar 2009

DUiVen ­ De eretitel ‘Rabobank liemersePoort Duivense ondernemer van het jaar 2009’ is toegekend aan Brigitte en Bertus

elsman van dierenspeciaalzaak Faunaland Xl sascha. De prijs werd donderdag 7 januari door burgemeester Henk zomerdijk

uitgereikt tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van ondernemersvereniging mkB Duiven. De speciale stimuleringsprijs

van totaalnet voor startende ondernemers in de gemeente Duiven werd gewonnen door colin Hogen esch met zijn

bedrijf check infra.

Brigitte en Bertus elsman zijn volgens burgemeester Zomerdijk

ondernemers waar het enthousiasme en de beleving van af

spat. Het echtpaar verhuisde dit jaar hun winkel van de elshof

Passage naar een tien keer zo groot pand aan de rijksweg,

waar ze al lang een oogje op hadden. ,,Ze werden door menigeen

voor gek verklaard, maar Bertus en Brigitte zagen wel

degelijk mogelijkheden en grepen die toen ze zich voordeden.

die spirit maakt van iemand een echte ondernemer”, citeerde

de burgervader uit het juryrapport.

De winnaars van de Duivense ondernemersprijzen. V.l.n.r. Bertus Elsman, Brigitte Elsman,

Colin Hogen Esch en burgemeester Henk Zomerdijk.

de nieuwe winkel van de ondernemende echtpaar is volgens

Zomerdijk de nieuwe standaard voor dierenwinkels. ,,dat geldt

niet alleen voor het mega-assortiment, maar ook voor zaken

als klantenbinding en deskundigheid. Brigitte en Bertus zijn

ook maatschappelijk betrokken ondernemers. in de zaak worden

schoolklassen ontvangen en allerlei evenementen worden

gesponsord. en een deel van de omzet gaat naar de dierenambulance

en de dierenbescherming.”

Bertus en Brigitte elsman waren na de uitreiking diep onder de

indruk van de vele loftuitingen. Ze droegen hun prijs op aan hun

personeel voor hun geweldige inzet en aan hun vrienden en kennissen

die het paar altijd hebben geholpen. ,,mijn ouders zijn

overleden maar ik weet zeker dat ze onwijs trots op ons zouden

zijn”, aldus Brigitte, die tijdens haar dankwoordje een traantje

moest wegpinken. de duivense ondernemer van het jaar ontving

als prijs een kunstwerk dat is gemaakt door oud-ondernemer en

tegenwoordig beeldend kunstenaar theet derksen.

Burgemeester Zomerdijk was ook vol lof over de vier andere

kandidaten, die net geen duivense ondernemer van het jaar

werden. ,,Van mij hadden ze het allemaal mogen worden, maar

helaas ik ga daar niet over.” de overige genomineerden waren

ernst Paar van erpa, Wilco ubbing van Acces Computer Centre,

erik roordink en John Post van tSB Bescom en roy Willemsen

en mark Scheepbouwer van Schade Service Groessen. een jury

onder voorzitterschap van Hans Willems bepaalde uiteindelijk

wie de winnaar werd.

Startende ondernemer Colin Hogen esch streed met Jeannette

Ketels van Curves duiven en Hendrik elsinga van Administratie-

en belastingadviesburo H. elsinga om de stimuleringsprijs voor

ondernemers die de afgelopen drie jaar een bedrijf zijn begonnen.

Hogen esch heeft zich gespecialiseerd in het leggen van

kunststofvloeren op speelplaatsen. Hij begon zijn bedrijf Check

infra in april 2008 en is actief in het gehele land. ,,Colin moet

vanuit een moeilijke markt op zoek naar afnemers. door keihard

te werken, kwaliteit te leveren en innovatief te zijn, zijn wij er van

overtuigd dat Colin het gaat redden”, aldus juryvoorzitter Jeroen

rouwenhorst. de stimuleringsprijs is een cheque ter waarde van

1500 euro van totaalnet internet service voor het bouwen van

een nieuwe of het verbeteren van een bestaande website.

De genomineerden voor de ondernemersprijzen van MKB Duiven.

Op de foto staand John Post (TSB Bescom), burgemeester Zomerdijk, Ernst Paar

(Erpa Instruments), Eric Roordink (TSB Bescom), Wilco Ubing (Access Computer Centre),

Roy Willemsen (Schade Service Groessen), Mark Scheepbouwer (Schade Service Groessen)

en Jeanette Ketels (Curves Duiven). Voorste rij Bertus Elsman, Brigitte Elsman, Colin Hogen

Esch en Hendrik Elsinga (administratie- en belastingadviesburo H.Elsinga).

pagina 16 ZAKELIJK ARNHEM


BUsinessclUB VelPeRBROeck

Nieuw:

Restaurants adopteren

een avond bij BCV

Nieuw dit jaar is bij de culinaire netwerkclub BusinessClub

Velperbroeck (BCV) dat restaurants een bijeenkomst mogen

‘adopteren’. Eigenaar Cees Dijkstra van Restaurant Uit de

Kunst Gegrepen uit Velp gaf het startschot dit jaar.

‘een mooie manier om mijn restaurant onder de aandacht te

brengen bij ondernemers uit omgeving Arnhem. Samen met

mijn sous-chef hebben wij een speciaal ‘Kunstenaarsmenu’

samengesteld dat de deelnemers hebben bereid. Onze kaart is

overwegend Frans met mediterrane en noord Afrikaanse invloeden,’

aldus dijkstra.

Uit de kunstmenu

Het menu deze bijeenkomst bestond uit vooraf een sashimi lobster

salade gevolgd door een hertenbiefstuk met een ratatouille.

de avond werd afgesloten met een lemon posset. Helemaal uit

de kunst!

Cees Dijkstra van Restaurant Uit de Kunst Gegrepen met de helpende hand.

Ook een avond adopteren?

Wil je als restaurant ook een avond adopteren? en zo op een

interactieve wijze je restaurant onder de aandacht brengen bij

de Arnhemse ondernemers? neem dan contact op met Bastiaan

Schlosser, info@bcvnetwerk.nl.

[kader]

Kom kennismaken

Op dinsdag 9 maart a.s. is de volgende bijeenkomst. Voor

slechts € 37,50 p.p. excl. btw kook je mee deze avond en laat jij

ook jouw visitekaartje een ingrediënt zijn. Opgeven doe je door

een mailtje te sturen naar info@bcvnetwerk.nl.

Samen sterk!

AGenDA 2010 BcV

dinsdag 9 maart

Koken met elkaar

17.00 – 21.00 uur

Kook&Barbecue Business – Velp

dinsdag 13 april

Koken met elkaar

17.00 – 21.00 uur

Kook&Barbecue Business – Velp

meer info? www.bcvnetwerk.nl

ZAKELIJK ARNHEM pagina 17
Tekst: Barbara Schlosser

De sashimi lobster salade krijgt de finishing touch van Marjon Wierink van BDO.


Eerste nieuwjaarsbijeenkomst

Businessclub BizzNet in de Peerdestal

Begin januari kwam businessclub Bizznet bijeen in de sfeervolle

accommodatie van businessclub lid de Peerdestal te ellecom.

inmiddels is het een traditie geworden om hier jaarlijks de

nieuwjaarsbijeenkomst te starten. na de nieuwjaarstoespraak

van voorzitter Lex Hendriks konden de vele aanwezigen van

bedrijven uit groot Arnhem genieten van een gezellige avond.

tijdens deze bijeenkomst werden de nieuwe eigenaren van

de Peerdestal nog even voorgesteld aan de aanwezigen. Kees

van mierlo heeft enige tijd geleden afscheid genomen van

het bedrijf, de bedrijfsvoering is nu in handen van michel van

mierlo en de nieuwe eigenaren tjitske Boersma en michael

Ariëns. de gastheren/dame van deze

avond, de Peerdestal en Wijnhandel van

Appeldoorn, zorgden voor een uitstekend

buffet en tevens was er een wijnproeverij

aan gekoppeld. de winnaar van

deze proeverij Paul Zijlmaker mocht zich

gelukkig prijzen met een fantastische

fles Prosecco, aangeboden door van

Appeldoorn.

Wethouder Hans elsenaar was namens

de Gemeente rheden aanwezig. Jaarlijks

wordt er door de leden van Bizznet een

kleinschalig project gekozen waarbij er

een persoonlijke betrokkenheid is en die

geen landelijke ondersteuning geniet.

in het kader van de maatschappelijke

verantwoordelijkheid is er een speciale

commissie opgericht waar de leden

hun ideeën en betrokkenheid kunnen

Vijf miljoen om lokale economie

te ondersteunen

Het college van B & w van de gemeente Arnhem vraagt de

gemeenteraad een fonds van vijf miljoen euro om ondernemersinitiatieven

te steunen en gemeentelijke acties uit te

voeren. Hierdoor moet Arnhem een aantrekkelijke stad blijven

voor bedrijven, bewoners en bezoekers.

Het college vindt dat juist in een economisch moeilijke tijd een

extra impuls nodig is om bestaande werkgelegenheid te behouden

en nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen. de gemeenteraad wordt

daarom gevraagd een Fonds Stimulering economie in te stellen

en daarvoor vijf miljoen uit te trekken. Het college stelt voor twee

acties direct uit te voeren. een winkelstraatmanager gaat twee

jaar werken aan verbetering van de winkelgebieden Steenstraat

inbrengen. dit jaar is gekozen voor het project ‘Kinderen van

myanmar‘. Lex Hendriks, voorzitter van Bizznet en tevens mede

initiatiefnemer van dit project, gaf een uitgebreide presentatie

van de initiatieven. Vanuit de businessclub wordt er jaarlijks

een vast bedrag gedoneerd aan het gekozen project en tevens

kunnen de businessclubleden individueel nog bedragen overmaken.

Voor de bijeenkomsten van Bizznet wordt telkens een andere

locatie gekozen. de eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag

25 maart bij de Kempenaer Advocaten te Arnhem.

en Hommelsestraat / Hommelseweg. rijk en provincie dragen 180

mille bij in de kosten en de gemeente 60 mille. daarnaast gaat

de vertrouwenspersoon dóór om ondernemers in het midden- en

kleinbedrijf overeind te houden. in het tweede halfjaar van 2009 is

dat gelukt bij acht bedrijven met 120 arbeidsplaatsen. Wethouder

Cees Jansen van economische Zaken: “dankzij het fonds kunnen

we maatregelen nemen waar ondernemers en inwoners van profiteren.

ik hoop dat we snel aan de slag kunnen. Het is aan ondernemers

en instellingen om met plannen te komen, die ze kunnen

waarmaken met eigen inbreng en ondersteuning vanuit het fonds.

een gemeentelijke ‘aanjager’ kan hen helpen bij het maken van

het plan. We gaan de plannen niet heel streng toetsen. Het gaat

immers om vernieuwende ideeën die we een kans willen geven.”

pagina 18 ZAKELIJK ARNHEM


kORt zAkelijk nieUws

96 Méganes met lage

uitstoot en bijtelling

afgeleverd door

Bochane aan Eiffel

Een grote groep professionals van zakelijk dienstverlener

Eiffel rijdt vanaf nu in de zuinige en schone Renault Mégane.

Autobedrijf Bochane Arnhem heeft in samenwerking met leasemaatschappij

ALD Automotive 96 exemplaren afgeleverd van

de Renault Mégane dCi 90 Expression met het Pack Business,

die dankzij zijn lage CO 2 -uitstoot in het bijtellingtarief van 20

procent valt.

(v.l.n.r.) Bart van Ingen, Directeur Commercie (Eiffel); Mark Goeman, Account Manager Senior

(ALD Automotive); Gerrit van Ginkel, Fleet Manager (Eiffel); Bas Verschoor, Key Account Manager

Fleetsales (Renault Nederland); Mark Dalhuisen, Vestigingsmanager (Renault-dealer Bochane

Arnhem); Lloyd de Meza, Manager Fleet & Business Sales (Renault Nederland).

Autobedrijf Bochane, renault en eiffel kennen elkaar al lang: het

merk is sinds de oprichting van eiffel een voorkeursleverancier voor

het eiffel-wagenpark. de auto’s worden overwegend afgeleverd in

de kleur rouge Vif, oftewel rood: de huisstijlkleur van de zakelijk

dienstverlener. de 96 méganes zijn in één keer afgeleverd door

renault-dealer Bochane Arnhem, ook al jaren een vaste partner

van eiffel als het om mobiliteit gaat. ALd Automotive, sinds 2008 de

leasemaatschappij van eiffel, heeft ervoor gezorgd dat het bestaande

eiffel-wagenpark eerder kon worden vervangen door de nieuwe,

zuinige renaults mégane dCi 90 expression.

dat de keuze op renault is gevallen, is niet alleen het gevolg van de

jarenlange goede verstandhouding. “eiffel wil maatschappelijk verantwoord

ondernemen en is iSO-gecertificeerd”, legt Van Ginkel uit.

“daarom hebben wij ons vastgelegd op CO 2 -reductie binnen ons

wagenpark. de renault mégane met zijn CO 2 -uitstoot van slechts

115 gr/km en energielabel A past perfect binnen dat beleid.”

cOlUmn

Hans Heijwegen

Administratiekantoor Heylo

Industrieweg Oost 13A,

6662 NE Elst (Gld.)

T. 0481 35 35 44

EEN NIEUW JAAR

MET VEEL ONZEKERHEDEN

Allereerst hoop ik dat u een bijzonder goed 2010 zult hebben zowel

zakelijk als prive gezien. Het is wel wat laat, maar het is ook de 1e Zakelijk Arnhem van dit jaar.

Net als in 2009 zal ook 2010 een moeilijk jaar worden. De crisis die

in 2009 in alle hevigheid de kop op stak is nog niet geluwd en alle

grote namen in de financiële wereld waarschuwen nog steeds dat

de crisis nog niet voorbij is. De vraag is nu wanneer gaat het voorbij?

We hebben bij veel bedrijven een ontslaggolf gezien die ingezet

werd door de economische omstandigheden. Om nog meer body

te krijgen zou het mij niet verbazen als deze trend zich in 2010 nog

verder doorzet. Maar ook kleine bedrijfjes, voornamelijk in de bouw,

hebben het moeilijk omdat ze minder ingehuurd worden. Toch lijkt dit

ook vreemd, want als ik de kleinere bouwbedrijven hoor en afspraken

wil maken over het verbouwen van je woning, dan lijken ze het best

wel druk te hebben. Dit kan natuurlijk veroorzaakt worden doordat

mensen kiezen voor een verbouwing ipv de aankoop van een andere

woning. Dit verklaart ook waarom kleinere bouwbedrijven het best

wel druk hebben.

De centrale vraag voor 2010 is of de economie wat aantrekt. Van

de ene kant zijn er best wel signalen geweest de afgelopen tijd, kijk

bijvoorbeeld naar de beurzen en het aantrekken van de woningmarkt.

Deze signalen zijn echter nog behoorlijk pril en de vraag is of het

zich doorzet. Laten we in ieder geval hopen van wel. Tegenstelde

berichten hoor je vanuit de detailhandel, moeilijke tijden, weinig verkoop

en tegen kostprijs je spullen van de hand doen. In deze sector

vallen uiteindelijk misschien wel de grootste klappen in 2010. Ook de

werkloosheid stijgt nog steeds en op dit moment is het zeer moeilijk

een nieuwe baan te vinden, bedrijven zijn huiverig nieuwe mensen

aan te nemen tegen het licht van de huidige tijd. Personeel aannemen

gebeurt op dit moment vaak op basis van tijdelijke contracten,

wat weer nadelig is, omdat dan de woningmarkt niet verder aantrekt

omdat veel banken bij het verstrekken van hypotheek toch het liefst

een vast contract hebben in plaats van een flexcontract.

Tot slot wil ik het nog hebben over het loslaten van het urencriterium

voor de zelfstandigenaftrek. Dit is met ingang van 2010 losgelaten

wat in feite goed nieuws is voor de deeltijdondernemer. Waar zij eerst

niet voor zelfstandigenaftrek in aanmerking dreigden te komen kan

dit nu wel. Wel is de uitvoering iets veranderd. De zelfstandigenaftrek

kan nooit meer bedragen dan de behaalde winst, waardoor er in principe

geen belastingvoordeel meer uit gehaald kan worden omdat het

inkomen voor de deeltijdondernemer uit winst nooit lager is dan € 0

terwijl dit voorheen wel mogelijk was. We zullen vanaf 2011 de effecten

zien aangezien de belastingdienst ongetwijfeld minder belasting

binnenhaalt, wat toch weer ergens vandaan moet komen. Wij blijven

het in ieder geval volgen. Tot de volgende keer.

Hans Heijwegen

ZAKELIJK ARNHEM pagina 19


Voor alle werknemers in de:

Bouw

Metaal

Techniek

Grond-, wegen

waterbouw

Alle overige

beroepsgroepen

Het Ambacht 10 B - 6931 EZ Westervoort (NL) - Tel: +31(0) 26 - 319 09 59

Fax: +31(0) 26 - 319 09 50 - www.euroselectief.nl - info@euroselectief.nl

SMB Willems is in veel opzichten niet te vergelijken met andere

schoonmaakbedrijven. Wij onderscheiden ons op een aantal

belangrijke aspecten van dienstverlening:

De kwaliteit staat voorop, is hoogwaardig en wordt

altijd nageleefd!

Wij zijn deskundig met een schat aan kennis en

ervaring op het gebied van duurzame schoonmaakdienstverlening

en onderhoudswerkzaamheden!

Communicatie zien wij als instrument voor goede

begeleiding!

SMB Willems maakt concrete afspraken, die staan!

SMB Willems heeft te allen tijde een flexibele houding!

Samen met haar gekwalificeerde

personeel biedt SMB Willems u een

schoon vooruitzicht!

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!

SMB Willems

Kromwijkplaats 2

6843 GR ARNHEM

www.smbwillems.nl

Tel. 026-3891119

Fax 026-3891613

info@smbwillems.nl

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

biedt u een

schoon vooruitzicht.

Schoonmaakdienstverlening

Glasbewassing

Specialistische reiniging

Plaag- en ongediertebestrijding

Verhuisdiensten

Tuin- en groenonderhoud

www.smbwillems.nl

WIJ BIEDEN U:

450 m showroom

Deskundig advies

Technische kennis

Montage

Ruime keus!

Wij zijn pas tevreden als u dat bent!


APS: Tweedehands luxe

producten nieuwste trend

Hergebruik van luxeproducten is bij rijken dé nieuwe trend in

2010. Liefhebbers van tweedehands - én gloednieuwe exclusieve

producten kunnen nu hun hart ophalen op de site SellGo.nl.

Hier vinden verkopers en kopers van Second Life Luxury Goods

elkaar. de één moet noodgedwongen af van het tafelzilver, terwijl

de ander zoekt naar betaalbare luxe hebbedingetjes. deze site

vult de behoefte aan mooi, smaakvol, exclusief en betaalbaar.

de tijd van ongelimiteerd shoppen en geld smijten is voorbij.

Want hoewel de recessie achter ons lijkt, merken velen de crisis

nog in hun portemonnee. dat geldt zeker voor miljonairs die een

deel van hun vermogen op de beurs zagen verdampen. Zij kiezen

daarom nog bewuster voor

kwaliteit en duurzaamheid.

dit past bovendien

in een mondiale ontwikkeling

van duurzaamheid.

en verantwoorde vintage

is pas écht deftig.

selectie

een site als Sellgo.nl was er voor de nederlandse en Belgische

markt nog niet. Het biedt een breed aanbod in het topsegment

onder één dak. de layout is transparant; in één oogopslag krijg

je door fotoweergave een duidelijk overzicht van de advertenties,

zonder storende elementen als bewegende banners. daarmee

onderscheidt deze digitale handel- en advertentiesite zich van

andere digitale marktplaatsen. de kleine adverteerder staat in

de spotlights. door de rubriekenindeling en de verplichte (lage)

bijdrage bij advertentieplaatsing, scheidt Sellgo.nl het kaf van

het koren.

Slecht leesgedrag rondom

non-fictie boeken aangepakt

mensen kopen of lezen een boek voor een groot gedeelte op

basis van wat ze lezen op de omslag. de website www.boekinzicht.nl

zegt daarover: “Op zich is het niet zo erg dat een boek

gekocht wordt op basis van de omslag, maar het opmerkelijke

is dat dit niet alleen bij romans gebeurt, maar ook bij zakelijke

en informatieve boeken. deze bijna wispelturige manier waarop

mensen beslissen in welk boek ze hun tijd zullen steken, verklaart

voor een gedeelte de achteruitgang in het leesgedrag van zakelijke

en informatieve boeken in nederland.”

driekwart van de boekenkopers, koopt een ander boek dan

gepland. Zeventig procent koopt bovendien meer boeken dan zij

zich hadden voorgenomen. en boekenleners zijn nog impulsiever

dan kopers. dat blijkt uit de meting van intomart GfK van het

leen-, lees- en aankoopgedrag van consumenten, uitgevoerd in

opdracht van de Stichting marktonderzoek Boekenvak. Het is de

vijfde keer sinds begin 2007 dat intomart GfK deze meting heeft

uitgevoerd.

APS: Drinkwater

in 2010 niet duurder

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van nederland, houdt

in 2010 wederom haar drinkwatertarieven voor huishoudens

gelijk. Alleen bij klanten in de regio Utrecht stijgt de gemiddelde

waterrekening een fractie. Alle 5,4 miljoen Vitensklanten

betalen in 2010 gemiddeld 136 euro per jaar voor

hun waterrekening. De drinkwatertarieven 2010 werden

vandaag door de aandeelhoudende gemeenten & provincies

vastgesteld.

“Voor Vitens staat het belang van de klant voorop. dat vertaalt

zich in ons streven naar het beste drinkwater, maar ook in onze

tarieven. deze behoren tot de laagste van nederland. een liter

Vitens-water kost slechts 0,0013 euro. Het nemen van een verfrissende

douche kost de klant ook in het komende jaar slechts

10 eurocent. Service is daarbij voor ons ook een belangrijke

factor. ik ben er trots op dat de klant in het derde kwartaal 2009

de Vitens-klantenservice met een 7,8 waardeerde”, aldus rik

van terwisga, voorzitter van de raad van Bestuur.

de drinkwatertarieven maken onderdeel uit van de Vitensbegroting

2010. daarbij gaat Vitens fors investeren in de verduurzaming

van haar productieprocessen. Het bedrijf verwacht

binnenkort de start aan te kondigen van een project waarmee

de uitstoot van broeikasgassen met 30% ten opzichte van peiljaar

2008 wordt teruggebracht. tevens verwacht Vitens in 2010

te investeren in de leveringszekerheid. in totaal gaat het bedrijf

110 miljoen euro in het komende jaar investeren.

(1) De gemiddelde jaarrekening voor klanten in de regio Utrecht

stijgt van 133 euro in 2009 naar 136 euro in 2010.

Boek-inzicht.nl stelt dat de manier waarop mensen

onderzoeken in welk boek ze het best hun tijd kunnen

investeren, van grote invloed is op het leesgedrag.

uit onderzoek dat teletekst onder 4.000

mensen hield, gaf vier van de tien ondervraagden

toe dat ze zich niet lang genoeg konden concentreren

bij het lezen van boeken. Verschillende

onderzoeken tonen aan dat een gebrek aan tijd

hiervan de grootste oorzaak is. Zo bleek uit het

onderzoek van teletekst dat de top drie redenen

om geen boeken te lezen waren: te moe (48%),

liever televisie kijken (46%), achter de computer

zitten (26%) en overwerken (21%). met meer dan 12.000 unieke

bezoekers al in de eerste drie maanden, kan men stellen dat het

initiatief goed is opgepakt. dit werd tevens nog eens bevestigd

door uitgeverijen zoals thema, Andromeda en Pearson education,

die vrij snel besloten Boek-inzicht.nl te steunen.

ZAKELIJK ARNHEM pagina 21


26 miljoen extra voor verkeer- en vervoerbeleid

Stadsregio Arnhem Nijmegen

De stadsregio heeft van het ministerie van Verkeer en

Waterstaat (V&W) 26 miljoen euro extra gekregen voor 2010.

Dit is bovenop het reguliere bedrag dat alle stadsregio’s

en provincies krijgen. Het ministerie geeft hiermee aan de

mobiliteitsplannen van de stadsregio te steunen.

Sinds 2005 stelt het ministerie van V&W de zogenaamde Brede

doel uitkering (Bdu) beschikbaar aan de 19 provincies en stadsregio’s

in nederland. die kunnen vervolgens zelf bepalen voor

welke mobiliteitsprojecten zij het budget inzetten. Voorwaarde

is wel dat deze projecten de mobiliteitsdoelstellingen van het

ministerie van V&W ondersteunen. Het regionale beleid moet een

vertaling zijn van het landelijke beleid.

de stadsregio heeft ruim 101 miljoen euro van het ministerie

van Verkeer en Waterstaat gekregen voor het verkeer- en vervoerbeleid

in 2010. ruim 73 miljoen euro van dit bedrag is het

zogenaamde relatieve aandeel Bdu, dit is 3,79 % van het totale

landelijke budget. Voor de verdeling van het totale bedrag over

de 19 provincies en stadsregio’s kijkt het ministerie van V&W

naar het aantal woningen en de omgevingsadressendichtheid

(gemiddeld aantal adressen per km 2 ). Op basis daarvan wordt

het percentage berekend.

naast het relatieve aandeel Bdu, verdeelt het ministerie van

V&W ook een absoluut aandeel Bdu met een tijdelijk karakter.

de provincies en stadsregio’s presenteren hun projecten aan

het ministerie van V&W, dat vervolgens inhoudelijk bepaalt in

welke projecten ze willen investeren. de stadsregio heeft haar

mobiliteitsplannen met succes bij het ministerie van V&W op de

agenda gezet. Voor 2010 heeft de stadsregio ruim 26 miljoen

extra uit het Bdu gekregen. dit is maar liefst 8,7 % van het

bedrag dat landelijk beschikbaar is.

de 73 miljoen die de stadsregio jaarlijks krijgt van het rijk wordt

besteed aan openbaar vervoer en investeringen in de infrastructuur

voor het openbaar vervoer, de auto, de fiets en verkeersveiligheid

projecten. de extra bijdrage van 26 miljoen voor 2010 is

o.a. bestemd voor:

• de aanleg van meer stations en railinfrastructuur in de stadsregio

(Stadsregiorail);

APK Service Jan

ons motto; goed is goed

Vredeburgstraat 32

6931 ED Westervoort

tel 026 8400220

fax 026 8445705

info@apkservicejan.nl

Afspraak mag,

hoeft niet

haal en breng service voor bedrijven zie onze site,

bij extra service.

www.apkservicejan.nl

• meer treinen tussen Arnhem en doetinchem voor de komende

drie jaar;

• de aanleg van snelle busverbindingen tussen nijmegen en

Arnhem en tussen Liemers en Arnhem;

het verhogen en toegankelijk maken van de bushaltes in de

Stadsregio Arnhem nijmegen;

• de aanleg van het rijnWaalpad, een snelfietsroute tussen

nijmegen en Arnhem;

het Offensief Bereikbaarheid, een initiatief waarin bedrijfsleven

en regionale overheden samenwerken om de stadsregio bereikbaar

te houden;

• Slim Prijzen; de beloningsproeven op de Waalbrug en de

regioring;

• de aanleg van een P+r terrein in Velp.

daarnaast heeft de stadsregio in 2009 ook een subsidie van

€ 6,3 miljoen euro voor binnenhavens toegezegd gekregen.

deze subsidie maakt het ministerie van V&W rechtstreeks over

aan de betrokken gemeenten.

Benefietconcert

Lauws Smartlappenkoor

Liedjes van toen en nu. Datum: 27 februari 2010

Aanvang: 20.15 uur zaal geopend 19.30 uur

Zalencentrum Wieleman.

dorpstraat 11 te Westervoort.

Het Benefietconcert wordt gegeven ten behoeve van

Pax kinderhulp Westervoort/duiven.

Kaarten te koop via: Zalencentrum Wieleman,

Liemers Hobby Cirkel, Atelier dorothy,

dorpstraat 43 te Groessen.

www.paxwestervoortduiven.nl

Helpt u ons mee kaarten te verkopen voor deze avond?

de kaarten bedragen € 22,50 p.p en het tweede kaartje kost

€ 2,50 inclusief koffie/thee bij binnenkomst. in de pauze zal er

een grote verloting worden gehouden.

HELP ONS HELPEN! LAAT EEN KIND EVEN KIND ZIJN.

gespecialiseerd in het repareren en onderhouden

van Atag, Nefit & Valiant verwarmingsapparatuur

Alteveer 21

6881 BH Velp

Tel.: 026 - 3640392

Fax: 026 - 3640555

Mob.: 06 - 22508616

E-mail welkom@servicetechniekvelp.nl

www.servicetechniekvelp.nl


BUsiness PARtneRs

DiGicOncePt

Het COmPLete

internetCOnCePt

Een website die je zelf op elk moment van de dag kunt

wijzigen ? Even snel een bericht of product toevoegen?

Dat kan heel gemakkelijk met de Digimanager

van Digiconcept. Een eigen webwinkel om producten

online te verkopen? Beter vindbaar zijn via google?

Een nieuwe eigen zaak en u heeft een professionele

website nodig? Of heeft uw website gewoonweg een

make-over nodig? DigiConcept biedt een passende

oplossing.

In slechts drie eenvoudige stappen staat uw bedrijf

online! Elk bedrijf is anders en vereist een andere

aanpak. Belangrijk is daarbij dat uw website precies

aansluit bij de doelstellingen van uw bedrijf én

volledig is toegespitst op de wensen van uw klanten.

DigiConcept levert niet alleen kostenbesparende

basismodules, maar ook maatwerk; klantspecifieke

oplossingen die totaal zijn afgestemd op uw wensen

en interne systemen.

DigiConcept / Brendy Bosveld

Koopmansweg 2, 6515 AL Nijmegen

(Oosterhout Gld.)

T 06 290 169 67

E info@digiconcept.nl I www.digiconcept.nl

‘Access tO cOmPUtinG’

KIEST VOOR NIEUWE KOERS

foto: Jacques Kok

Access Computer Centre BV

heeft haar koers gewijzigd. Onder

de nieuwe naam ‘Access to

computing’ focust het Duivense

bedrijf zich nog nadrukkelijker

op zorgeloze automatisering in

het bedrijfsleven.

“Een PC kun je tegenwoordig overal kopen. Maar een

computer ook daarna zonder problemen laten functioneren,

is een heel ander verhaal”, legt directeur Wilco

Ubing van Access to computing uit. “Voor het bedrijfsleven

is het noodzakelijk om zorgeloos toegang te

houden tot de systemen en het netwerk. En juist dat

is ons sterke punt.”

Bij een groot aantal bedrijven - zoals Dela uitvaartverzorging,

Lengers Yachts en voetbalclub Vitesse - heeft

Access to computing complete systemen geïnstalleerd,

die vervolgens ook periodiek beheerd en onderhouden

worden. Computerstoringen worden daardoor

voorkomen en waar nodig supersnel opgelost. Ubing:

“Alles draait bij ons om kwaliteit. Daarom zijn we ISOgecertificeerd.

We werken met strakke procedures

en praten begrijpelijke taal. Wij ontzorgen bedrijven.

Access to computing doet niet aan symptoombestrijding.

Als er problemen zijn focussen we ons op de

oorzaak, zodat je een integrale oplossing krijgt. Zodat

bedrijven onder alle omstandigheden ‘access to computing’

houden.”

Access to computing / Wilco Ubbing

Marketing 43 6921 RE Duiven

T 026-3214801 E info@accesstocomputing.nl

Bedrijf Plaats Contactpersoon Internet

MUVA Makelaars Arnhem Mike Inge www.muva.nl

Bloem & Object Aerdt Anita Hendriksen www.bloemenobject.nl

erren Protectie Arnhem Hans erren www.erren.nl

Advocatenpunt Arnhem Alwin klein www.advocatenpunt.nl

Gelre Sign Arnhem Pascal Defesche www.gelresign.nl

Heylo Arnhem Hans Heywegen www.administratiekantoorheylo.nl

Gelderse Vlaggenhandel Giesbeek Erik van ‘t Wout www.geldersevlaggenhandel.nl

De Heide Smid Duiven Bert Wisselink www.heidesmid.nl

Goede Gasten Arnhem Patrick Hofstede www.goedegasten.nl

Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen Arnhem Frank van Dijk www.drostenzonen.nl

Ambiance Bistro en Grand Cafe Arnhem Kenan Özdemir www.bistro-ambiance.nl

Grand Cafe Rutgers Lathum Erik Rutgers www.grandcaferutgers.nl

Autobedrijf Bochane Arnhem Mark Dalhuisen www.bochane.nl

KPN Business Center Arnhem Arnhem Critstel Hensen www.kpn.nl

BDO CampsObers Arnhem Jeroen van Erve www.bdo.nl

AdfoMedia Duiven Marc Eusman www.adfomedia.nl

Schäfer Shop Arnhem John van Maanen www.schaefer-shop.nl

DigiConcept Nijmegen Brendy Bosveld www.digiconcept.nl

Peeters Trainingen Duiven Marc Peeters www.peeterstrainingen.nl

Jagyba Sport & Health Velp Lex Hendriks www.jagyba.nl

Heuveling Dakbedekkingen Arnhem Emiel Heuveling www.heuveling-dakdekkers.nl

Service Techniek Velp Velp Werner Christiaanse www.servicetechniekvelp.nl

Gami Telecom Arnhem Patricia Grotenbreg www.gamitele.com

Claimproof Arnhem Bertil van der Molen www.claimproof.nl

Strijbosh Thunissen Makelaars Arnhem Jacco Vogelaar www.stmakelaars.nl

Wouter Boekschoten Arnhem Wouter Boekschoten www.wouterboekschoten.nl

Cevesin Dieren Roland van Essen www.cevesin.nl

Access to computing BV Duiven Wilco Ubing www.accesstocomputing.nl

ProCa-MPP Com. B.V. Velp Bastiaan Schlosser www.proca-mpp.nl

Brasserie Hugo’s Velp Jan van Anholt www.brasserie-hugos.nl

Grafisch Bedrijf

Outhuis en Kemperman Velp Steven Outhuis www.outhuis.nl

SMB Willems

(Schoonmaak-, Multiservice- en Bedrijfsdiensten Arnhem Tim De Jong www.smbwillems.nl

RijnIJssel

Economie & Uiterlijke verzorging Arnhem Anetta Roenhorst www.rijnijssel.nl

APK Service Jan Westervoort Jan Artentsen www.apkserviceservicejan.nl

Euroselectief Westervoort Harry Belder www.euroselectief.nl

ZAKELIJK ARNHEM pagina 23


AdfoPRINT bReIdT

dRukkeRIj uIT

Begin september hebben wij als AdfoMedia in Duiven onze drukkerij AdfoPrint uitgebreid

met een nieuwe full-colour drukpers en een grote hechtstraat. Hierdoor kunnen

wij onze klanten sneller voorzien van kwalitatief goed drukwerk. Deze investering is

noodzakelijk door de groei en ambitie van AdfoPrint.

Met deze nieuwe drukpers en hechtstraat

kunnen wij als AdfoPrint het meest

voorkomende drukwerk in eigen huis

verzorgen, van huisstijldrukwerk tot complete

magazines.

Sinds 1991 beschikt AdfoMedia over een

drukkerij. Sinds de oprichting houden

management en medewerkers zich bezig

met de nieuwste ontwikkelingen en verdere

professionalisering. Daarom is deze

uitbreiding een logische stap in het dertig

jarige bestaan van ons bedrijf.

Directeur Marc Eusman: “In de huidige

markt is het steeds belangrijker om efficiënt

te werken. Met de investering in deze

nieuwe apparatuur blijven we in staat om

onze klanten te voorzien van mooi drukwerk

tegen een goede prijs, zonder een

lange wachttijd.”

AdfoMedia is een full-service reclame- en

marketingcommunicatiebureau met frisse

gefundeerde ideeën. Deze ideeën komen

tot uiting in onze concepten, vormgeving

en het uitvoeren van diverse campagnes

binnen onze discipline van marketingcommunicatie.

offsetdrukkerij & grafische producties

Marketing 16 - 6921 RE Duiven - Tel. 026 - 311 44 66 - www.adfoprint.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!