15.09.2013 Views

Download pdf - Cebeo

Download pdf - Cebeo

Download pdf - Cebeo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PRODUCTCATALOGUS

13•14

TECHNISCHE & ARCHITECTURALE VERLICHTING


Inhoud

Lichttechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

Laagspannings- en inbouwdownlights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Badkamerverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Displaystralers en stroomrails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Inbouwarmaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Opbouwarmaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Universele en plexi opbouwarmaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Balkstrippen, industriële armaturen en draagrailsystemen . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Waterdichte armaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Decoratieve & industriële pendelarmaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Aanwezigheids- en bewegingsmelders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Multifunctioneel ophangsysteem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Werfverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Buitenverlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Technische data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3


01

02

03

04

05

06

4

Productoverzicht

LAAGSPANNINGSSPOTS & INBOUWDOWNLIGHTS

16-29 30-36 37-40 41-46 47 48 49-58 59

MES / DES

EES

ALU

DESIP

MM

KUP

ENQ

KAR

SQR

EQ

STR

EWH

DAW

BADKAMERVERLICHTING

LTS-CD

LTS-ECFE

LTS-ECZ

BEOS

BEO

EPZN, EPZP

BEOQ OBUS LTS-CSA

LTS-CSAF

LTS-CDE/

LTSCDDIM

LTS-SONIC

EHRN

EHCN

63-65 66 67-69 70 71 72 73

PALERMO

ROMANO

TALLIN

STROOMRAILS

76-80

SCH SPR

S-111

SLU

FLAIR KASHIMA

DAYTON

PADOVA

INBOUWARMATUREN

93-95 96-98

INDI 2 SYM

INDI-SYM

INDI-MIX

STBN

PLU

IXTRA

SHAVERLIGHT

SABINA MARINER COMO

83 84 84 85 86 87

CLASSEO-2

CLASSEO-O

99-100

REL-M

RED

OPBOUW- EN PENDELARMATUREN

SLLN SGRM

SGRD

ELA-CIRCLE ELA-OP

ELA-PR

LTS-SK LTS-TORE

101 102-103 104-105 106-108

ELA CLEAN

ROOM SOP

ELA CLEAN

ROOM SM

ELA-AM/AD

ELA-SG

ELA-SM

EHI

88-89

LTS-AUR

110-112

ILSG

ILWD

ILHR-O

ILHR

118 119 120-121 122-123 124 125 126-127 128 129-130 132-133 135-136

FLY II ARIAN T5 SUN T5 EURO VARIO AOS T5 ASY LINEO T5 EURO II NAPOLI T5 ROMA

LUX

PLEXI OPBOUWARMATUREN

RKL RKLZ QUADRO-

LITE

RONDO-LITE RONDO-

LITEB

TNL-BAS

OP-RWAO

OP-RWAP

EL2-STO

EL2-STP

115

DEDRA

140-141 142 143 143 143 144 145 146 147

AOT-T5 EURO-LINE T5

LKA

LINEO-I

EURO II-BWS

GYM T5


WDP-PACN

WDP-PACE

WDP-PACPC

WDP-PACEPC

WDP-N

BALKSTRIPPEN, INDUSTRIËLE ARMATUREN EN DRAAGRAILSYSTEMEN

150-157 158-159 160-161

TRX

TRX-T5

WDP-PACN T5

WDP-PACE T5

WDP-PACPC T5

WDP-PACEPC T5

WDP-LZP

WDP-LZ

WDP-PAC

MINI T5

MULTI-FUNCTIONELE OPHANGSYSTEMEN

DECORATIEVE & INDUSTRIËLE PENDELARMATUREN

PACEMAKER IHK

IHD

1-KANAAL

2 KANALEN

1-KANAAL

DIMUITVOERING

SLAVE

PAT

SAM

PATMA

227

LUS

DWARSANKER

162-167

TRA SPEEDLINE MINI T5

AT-T5

MINISTRIP T8

MINILINE

AANWEZIGHEIDS- EN BEWEGINGSMELDERS

1-KANAAL

ZEER GROOT

BEREIK

11

MONTPAR-

NASSE

MINILITE

FLATLITE

WDP-PAD ALS-BAS

EURO

LINE-AQUA

PLAFOND

1-KANAAL

168 169-173 175

SFF

SFX

TNL-RFI

TNL-RFIA

REK

MAG

WATERDICHTE ARMATUREN

WDO LR

204 205 206 207 208

ENERGY BOX IN BOX OUT

216-219 220 221 222 223

MESSINA SERVER

GTX

FLUOSPOT

RANDA

STYLE

MINI FRAN

COLORGUARD

180-182 183 184-187 188 190 192-193 194-200 201

MINI PLAFOND PLAFOND

1-KANAAL 1-KANAAL

ZEER GROOT

BEREIK

WERFVERLICHTING

231

MASTER

TYPE

MINI / MAXI

BUITENVERLICHTING

236-238 239 240 242-246 247-253

FRAN / MAXI

COSMO

EVOLUTION

LEO

JOLLY

MYRA

07

08

09

10

12

13

5


HOOFDSTUK 0

Lichttechniek


Lichttechniek

Lichttechniek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Kleurtemperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Reflectiefactoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lichttechnische begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Lichtbronnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Lichtkleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Kleurweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

77


0

8

TECHNOLUX • Lichttechniek 8

Lichttechniek

De kwaliteit van een verlichtingsinstallatie wordt niet enkel bepaald

door de gebruikte toestellen, maar net zo goed door de manier waarop

ze worden toegepast. Een perfecte harmonie tussen toesteldesign

en lichttechniek enerzijds en het interieur, de omgeving en de werkomstandigheden

anderzijds, is een noodzaak.

Onze verlichtingsspecialisten beschikken over een ruime kennis en

heben ervaring met het oplossen van verlichtingsproblemen. Ze maken,

indien gewenst of vereist, gebruik van computerberekeningsprogramma’s.

De interpretatie van de berekende planning vertaald en de

vertaling ervan naar een economisch verantwoord aanbod, gebeurt

steeds in overleg tussen de lichtadviseur en de klant-eindgebruiker.

Zo kunnen onze specialisten steeds oplossingen op maat van de klant

aanbieden.

In een kantoor bijvoorbeeld worden soms verschillende taken uitgevoerd.

Dit vereist een flexibele, economische en technische benadering

die aangepast kan worden aan de specifieke werksituatie.

Onze lichtadviseurs zorgen niet alleen voor een gedetailleerd verlichtingsplan,

maar dragen ook zorg voor het gewenste verlichtingscomfort

en de juiste sfeer, en dat heeft een grote invloed op het welzijn en

op de prestatie.

Omdat elke situatie toch steeds een beetje anders is kunnen wij stellen

dat wat zich in een bepaald lokaal of ruimte afspeelt bepalend zal zijn

voor de benadering en de uitwerking van het verlichtingsvoorstel.

Drie belangrijke factoren onderscheiden zich:

- de visuele prestatie

- de visuele sfeer

- het visueel comfort

Afhankelijk van de activiteit of de werkzaamheid, zal de ene de bovenhand

krijgen op de andere.

De visuele prestatie definieert de snelheid en precisie waarmee een

taak wordt uitgevoerd. De prestatie verbetert als het verlichtingsniveau

en de verblindingsbeperking aangepast zijn aan de taak.

De visuele sfeer is wat wij waarnemen als algemeen effect van de

ruimte, en is dus bepalend voor het gevoel van welzijn. De belangrijkste

elementen van de visuele sfeer zijn de kleur van het licht, de richting

ervan en het schaduweffect.

Het visueel comfort creëert de aangename omstandigheden die

zorgen voor het oogcomfort, en kunnen bijvoorbeeld vermoeidheid

voorkomen. Het visuele comfort wordt o.a. bepaald door de kleurweergave

en de harmonieuze lichtverspreiding in de ruimte.

De som van deze drie factoren is steeds gelijk aan 100%, en wordt

de visuele omgeving genoemd. De procentuele samenstelling van de

visuele omgeving kan dus voor elke taak verschillend zijn.

LICHT

Zichtbaar licht is een elektromagnetische straling met een golflengte

tussen 380 en 780 nm (nanometer, 1 nm = 10 -9 m) (fig. 1).

Een gamma van bepaalde golflengtes correspondeert met een kleurindruk.

De perceptie van identieke kleuren kan

ook bekomen worden door het mengen van verschillende

golflengtes. Anders dan ons gehoor,

kunnen ogen het individueel onderscheid bij een

mix van verschillende golflengtes niet onderscheiden,

het oog neemt enkel het globaal resultaat

waar. Daarom geeft de lichtkleur geen uitsluitsel

over de spectrale samenstelling van het licht.

(fig. 1)

Het oog evalueert het verschil van de helderheid van een verlicht oppervlak,

verlicht met lichtbronnen van dezelfde intensiteit maar een

andere golflengte.

Zoals blijkt uit het verloop van de relatieve spectrale ooggevoeligheid

van de helderheid. (fig. 2).

KLEUR

(fig. 2)

De kleur van een lichtbron hangt af van de spectrale samenstelling

van het licht die hij uitzendt. Anderzijds wordt de waargenomen kleur

van een licht-reflecterend oppervlak bepaald door twee eigenschappen:

de spectrale samenstelling van het erop vallende licht en de

reflectiecoëfficiënt van het oppervlak. Een oppervlak is gekleurd doordat

het golflengtes selectief reflecteert. De reflectiecoëf- ficiënt van

rode verf toont bijvoorbeeld aan dat het een hoog percentage van de

rode golflengtes reflecteert en slechts weinig of niets van het blauwe

einde van het spectrum. Maar een rood geverfd voorwerp kan alleen

rood overkomen als het licht dat daarop valt voldoende rode straling

bevat, zodat deze gereflecteerd kan worden. Bovendien zal het donker

lijken als het wordt verlicht met een lichtbron die geen rode straling

afgeeft.

Het mengen van verschillende kleuren licht.

Als gekleurde lichtbundels worden gemengd, zal het resultaat altijd

helderder zijn dan de individuele kleuren, en als de juiste kleuren worden

gemengd met de juiste intensiteiten, zal dat resulteren in wit

licht. Dit staat bekend als 'additieve kleurmenging'. De drie basiskleuren

voor licht zijn rood, groen en violetblauw. Deze worden de ‘primaire

kleuren’ genoemd en additieve menging ervan kan alle andere

kleuren opleveren, met inbegrip van wit. Dus:

rood + groen = geel

rood + violetblauw = magenta (purperachtig rood)

groen + violetblauw = cyaan (hemelsblauw)

rood + groen + violetblauw = wit

De kleuren geel, magenta en cyaan worden

de secundaire of complementaire kleuren

genoemd aangezien ze bestaan uit combinaties

van primaire kleuren.


KLEURTEMPERATUUR

Lampen geven niet allemaal dezelfde kleur licht. Zo is er een opvallend

verschil tussen het uitgesproken gele licht van natriumlampen en het

relatief witte licht van de meeste andere lampen. Maar ook daar is het

ene wit het andere niet.

Licht wordt in de spreektaal wel eens als ‘koel’ of ‘warm’ aangeduid.

Voor een objectieve vergelijking van de lichtkleur van lichtbronnen gaan

deze subjectieve termen niet op. Er is een exacte maat nodig. Die is

gevonden in het begrip ‘kleurtemperatuur’. De kleurenschaal van het

licht is vergelijkbaar met het licht dat wordt uitgezonden door een ijzeren

staaf die sterk wordt verhit.

Zo kan de lichtkleur worden aangegeven door een getal met de aanduiding

'Kelvin' als eenheid.

In de praktijk gaan we uit van de volgende vier categorieën:

• 2500 - 2800 K - Extra-warmwit

De kleurtemperatuur van LED lampen, gloeilampen, fluorescentielampen

en com-pacte fluorescentielampen met de kleur /827 en /927,

evenals SDW-T ‘White SON’-lampen. Doorgaans toegepast in gezellige

en behaaglijke omgevingen waar men de nadruk op een ontspannende

omgeving legt.

• 2800 - 3500 K - Warmwit

De kleur van LED lampen, halogeenlampen, fluorescentie- en metaalhalogeenlampen

met de kleur /830. Toegepast op plaatsen waar mensen

werkzaam zijn en een gastvrije, comfortabele sfeer gewenst is.

LICHTTECHNISCHE BEGRIPPEN

Begrip Eenheid Symbool Verklaring

Lichtstroom Lumen Ø

(lm)

Lichtsterkte Candela I

(cd)

Verlichtingssterkte Lux E

(lx)

Luminantie cd/m2 L

• 3500 - 5000 K - Neutraal wit

De lichtkleur van LED-lampen, fluorescentielampen met de kleur /840

en /940, de metaalhalogeenlampen /942. Doorgaans toegepast in zakelijke

omgevingen en kantoren waar een impressie van koele efficiëntie

gewenst is.

• 5000 K en hoger - Koelwit

Daglicht en koel daglicht. De lichtkleur die het best overeenkomt met

natuurlijk daglicht, zoals de fluorescentiekleuren /850, /865, /950 en

/965.

REFLECTIEFACTOREN

Van de hoeveelheid licht die op wanden,

plafonds of op de vloer valt,

wordt een gedeelte gereflecteerd.

Hoe helderder deze oppervlaktes

zijn, hoe groter de hoeveelheid

gereflecteerd licht. Hoe donkerder,

hoe minder.

De tabel geeft u een idee van het

reflectiepercentage bij bepaalde

kleuren. Deze waarden zijn nodig

voor het berekenen van uw verlichtingsinstallatie.

Een fundamenteel begrip uit de lichttechniek. De waarde ‘lichtstroom’ geeft de totale hoeveelheid

licht aan die een lichtbron per seconde uitstraalt in alle richtingen.

Specifieke lichtstroom

Sluit aan op het begrip ‘lichtstroom’. Duidt de hoeveelheid licht aan die een bepaalde lichtbron

per watt per seconde uitstraalt.

Eenheid: lumen per watt - lm/W.

Het begrip ‘lichtsterkte’ geeft informatie over de hoeveelheid licht die een lichtbron, per

eenheid van ruimtehoek, in een bepaalde richting uitzendt. Het begrip is dus richting afhankelijk.

Lichtsterkte wordt uitgedrukt in candela, veelal bij een lichtstroom van 1000 lumen

(lumen/sterradiaal = candela = cd.).

Het begrip ‘verlichtingssterkte’, ook verlichtingsniveau genoemd, drukt een resultaat

uit. Het geeft de hoeveelheid lichtstroom per oppervlakte-eenheid aan op een bepaald punt

in de ruimte. Eenvoudig gezegd ‘hoeveel licht’ valt er op een bepaalde plek. Verlichtingssterkte

kan u meten maar is niet te zien. Wat men waarneemt zijn de reflectieverschillen van

het opvallende licht.

Het begrip ‘luminantie’ of helderheid geeft de lichtsterkte per m 2 schijnbaar oppervlak van

een lichtbron of van een verlicht vlak aan. Bij aangelichte vlakken is de luminantie afhankelijk

van zowel de verlichtingssterkte als van de reflectie-eigenschappen van het vlak zelf.

0

TECHNOLUX • Lichttechniek 9

9


0

10

TECHNOLUX • Lichttechniek

10

LICHTBRONNEN - LICHTKLEUR - KLEURWEERGAVE INDEX

LICHTBRONNEN

De keuze van de armatuur wordt

bepaald door de lichtbron. De

keuze van de lichtbron is op haar

beurt afhankelijk van de eisen

die door de omgeving gesteld

worden betreffende de lichtkleur

en de kleurweergave.

DIAGRAM VAN KRUITHOFF

In zone 1 zijn de stralingen in het gebied rood, oranje

of geel overdadig. Het verkregen licht is irreëel. Te

warm.

In zone 2 is het verkregen licht comfortabel.

In zone 3 zijn de stralingen in het gebied blauw,

groenblauw of groen te overdadig. Het verkregen

licht is te schemerig. Te koud.

LICHTKLEUR

De kleurtemperatuur in Kelvin is bepalend voor de lichtkleur van de

lamp. Naarmate bij algemene verlichting de verlichtingssterkte groter

is, is het aanbevolen ook een hogere kleurtemperatuur te kiezen.

Daar waar het daglicht geen relevante bijdrage levert, kan de lichtkleur

het best in harmonie met het kleurschema gekozen worden.

KLEURWEERGAVE INDEX (Ra)

De kleurweergave index geeft aan in welke mate de lichtbron de

kleuren van de aangestraalde objecten natuurgetrouw weergeeft. De

kleurweergave wordt bepaald door het specifieke spectrum van de

lichtbron. De aanwezigheid en regelmatige verdeling van alle kleuren

in het spectrum is belangrijk voor een goede kleurweergave. Wanneer

het spectrum dat van het daglicht

benadert, is de natuurgetrouwe

kleurweergave optimaal.

De kleurweergave index wordt

uitgedrukt in een schaal van 0 tot

100:

90-100 zeer goed

80-90 goed

60-80 matig


HET JUISTE GEBRUIK VAN FLUORESCENTIELAMPEN

Een aangepaste kleurtemperatuur en de juiste kleurweergave maken

het ons gemakkelijker om onze omgeving te herkennen. De sfeer in

een kunstmatig verlichte ruimte wordt bepaald door de kleurtemperatuur

en de kwaliteit van de kleurweergave van de lichtbron.

De met hout en stof ingerichte ruimten in warme of donkere kleuren

vragen een warm licht met een temperatuur van 830 of 930. Hoe

neutraler de inrichting van de ruimte, hoe lager de kleurtemperatuur

kan zijn. Inrichtingen met veel chroom,

glas, marmer of zwart en wit komen het best tot

hun recht met een neutrale en koude verlichting

met een temperatuur van 840 en 940.

Correct gebruik van fluorescentielampen Onze aanbeveling Ook geschikt

Warmwit Neutraalwit Koelwit daglicht

Philips lichtkleuren 827 830 930 840 940 950 865 965 850

CIE kleurweergavegroep 1 B 1 B 1 A 1 B 1 A 1 A 1 B 1 A 1 B

Winkels

Kruidenierswaren

Vlees

Textiel, lederwaren

Meubilair, vloerbedekking

Sport, recreatie

Foto’s, horloges en juwelen

Cosmetica, kapsalons

Bloemen

Boekwinkels

Industrie

Werkplaatsen

Elektro- en mechanische montage

Textielproductie

Drukkerijen, grafische bedrijven

Kleurtests

Verfwinkels

Magazijnen

Plantenteelt

Kantoren, scholen

Kantoorruimten

Vergaderruimten

Lesruimten

Lobby’s, gangen

Overige

Woningen

Restaurants

Musea

Sport, multifunctionele ruimten

Ziekenzalen

Behandelkamers

Bron: Philips

0

11

TECHNOLUX • Lichttechniek

11


HOOFDSTUK 1

Laagspanning &

inbouwdownlights


Laagspanning

MES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

DES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

DESB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

DESK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

EES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ALU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

DESIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

KUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

EES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ENQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

TRM, TRR, TAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Cardanische inbouwspots

KAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

SQR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

STR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Oriëntatieverlichting

EWH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

DAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Inbouwlights - energielampen

LTS-CDE/CDDIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

LTS-ECFE, LTS-ECZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

BEOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

BEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

EPZN, EPZP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

BEOQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

OBUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Inbouwdownlights - ontladingslampen

LTS-CSA 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

LTS-CSA 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

LTS-CSAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

LTS-CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

LTS-SONIC 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

LTS-SONIC 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

EHRN, EHCN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

EHI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

13


1

14

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

14


Kleuren reeks

MES, DES, EES, MM, DESIP

1 - Wit

3 - Goud

4 - Chroom

5 - Geborsteld metaal

9 - Chroom mat

Halogeen

LS-inbouwspots

De laagspannings inbouwspots geschikt voor standaard dichroïdelampen

ø 51 mm kunnen ook gebruikt worden voor hoogvolt halogeenlampen

230V met lampvoet GU10. Hiervoor moet steeds een

afzonderlijke lampfitting bijbesteld worden. De inbouwspots worden

standaard geleverd met GY6, 35 of G4.

Zowel standaard- als energiezuinige versies, die de lampenleveranciers

op de markt brengen, kunnen gebruikt worden.

LED-lampen met lampvoeten GY6, 35 of GU10 kunnen eveneens

in onze inbouwspots gebruikt worden.

Opgelet, er kunnen echter steeds kleine afwijkingen voorkomen

waardoor de lamp minder goed of niet in de laagspanningsspots

passen. Het is derhalve raadzaam dit eerst uit te testen of ons te

raadplegen. Merk ook op dat de nodige inbouwdiepte kan verschillen.

Deze lampen zijn doorgaans iets hoger.

Lampmontage zonder springveer.

1

15

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

15


1

16 Halogeen LS-inbouwspots MES

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

16

MES-5503•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/20-50 W. Vaste

metalen uitvoering.

Kleuren:

1. wit

3. goud

4. chroom

5. geborsteld metaal

Referentie

MES-55031 wit

MES-55033 goud

MES-55034 chroom

MES-55035 geborsteld met.

Ø 60 mm

MES-5505•

(•) kleur in te vullen

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 68 mm

LS-halogeen inbouwspot voor di-

chroïdelamp 12 V/20-50 W. Zwenkbare

uitvoering.

Kleuren:

1. wit

3. goud

4. chroom

5. geborsteld metaal

MES-55051 wit

MES-55053 goud

MES-55054 chroom

MES-55055 geborsteld met.

Halogeen LS-inbouwspots voor dichroïdelampen

Ø 51 mm

Kwaliteit aan extreem gunstige prijzen

Standaard inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen type dichroïde

Ø 51 mm 12 V/20-50 W, lampvoet GU5,3.

De reeks MES-5500 zijn types uit gestampte staalplaat in vaste of zwenkbare

uitvoering. Verkrijgbaar in wit, goud, chroom of geborsteld metaal.

Uiterst voordelige prijs/kwaliteitsverhouding.

IP20

MES-5511•

(•) kleur in te vullen

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 68 mm

LS-halogeen inbouwspot voor di-

chroïdelamp 12 V/20-50 W. Zwenkbare

uitvoering zonder springveer.

Ook hoogvolt halogeen GU10.

Lampvoet afzonderlijk bij te bestellen.

Kleuren:

1. wit

3. goud

4. chroom

5. geborsteld metaal

MES-55111 wit

MES-55113 goud

MES-55114 chroom

MES-55115 geborsteld met.

MR 16

max. 50W

MES-5511•

Eenvoudige

lampvervanging

zonder springveer.

Ook voor hoogvolt

halogeenlampen met

lampvoet GU10.

Lampvoet afzonderlijk

bij te bestellen.

Zie pag. 28


DES-5584•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor di-

chroïdelamp 12 V/20-50 W. Vaste

drukgeut uitvoering.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

Referentie

DES-55841 wit

DES-55844 chroom

DES-55845 geborsteld metaal

DES-55849 chroom mat

Ø 62 mm

MR16

max 50 W

DES-5535•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor di-

chroïdelamp 12 V/20-50 W. Zwenkbare

drukgeut uitvoering.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

Referentie

DES-55351 wit

DES-55354 chroom

DES-55355 geborsteld metaal

DES-55359 chroom mat

Ø 68 mm

DES-5550•

MR16

max 50 W

Halogeen LS-inbouwspots DES

Halogeen LS-inbouwspots voor dichroïdelampen Ø 51mm.

Kwaliteit aan zéér gunstige voorwaarden

Standaard inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen type dichroïde

Ø 51 mm 12 V/20-50 W, lampvoet GU5,3. De reeks DES-55000 bestaat

uit types vervaardigd uit drukgeut in vaste, zwenkbare of richtbare uitvoering.

Verkrijgbaar in de kleuren wit, chroom, geborsteld metaal en chroom

mat.

De inbouwspots kunnen van een kwalitatieve aansluiting voorzien worden

- klembeugel met trekontlasting en lusterklem (ref. DES-55002 afzonderlijk

bij te bestellen zie blz. 28).

De serie DES is ook geschikt voor de 220 V halogeenlamp met GU10

lampvoet (kan niet bij DES-5550•). Ref. DES 55003 afzonderlijk bij te bestellen,

deze omvat klembeugel met trekontlasting, lusterklem en lampvoet

met 160 mm lange draden (zie blz 28).

IP20

DES-5536•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor di-

chroïdelamp 12 V/20-50 W oriëntabele

drukgeut uitvoering (180° draaibaar).

Lampmontage zonder springveer,

gemakkelijke montage.

Kleuren:

1. wit

3. goud

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

Referentie

DES-55361 wit

DES-55363 goud

DES-55364 chroom

DES-55365 geborsteld metaal

DES-55369 chroom mat

Ø 81 mm

MR16

max 50 W

DES-5550•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/35 W aluminium

drukgeut uitvoering. Lampmontage

zonder springveer.

Extreem goed richtbaar. Zwenkbaar

85° - draaibaar 355°.

Kleuren:

1. wit

5. geborsteld metaal

Referentie

DES-55501 wit

DES-55505 geborsteld metaal

Ø 98 mm

MR16

max 35 W

1

17

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

17


1

18 Halogeen LS-inbouwspot DES, DESB, DESK

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

18

DES-5537 •

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/20-50 W, lampvoet

GU5,3, aluminium drukgeut

uitvoering, draaibaar 30°. Lampbevestiging

zonder springveer. Kan

ook gebruikt worden voor hoogvolt

halogeenlamp met lampvoet

GU10. Ref. 55003 afzonderlijk bij

te bestellen.

Kleuren:

1. wit 4. chroom

3. goud 5. geborsteld metaal

Referentie

DES-55371 wit

DES-55373 goud

DES-55374 chroom

DES-55375 geborsteld metaal

Ø 68 mm

DESB-5538 •

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/20-50 W lampvoet

GU5,3, aluminium drukgeut.

Afdekring Bi-color, 30° zwenkbaar.

Kan ook gebruikt worden met

hoogvolt halogeenlamp met lampvoet

GU10. Ref. 55003 afzonderlijk

bij te bestellen.

Kleuren:

3. goud / goud geborsteld

4. chroom / metaal geborsteld

5. goud / geborsteld metaal

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 73 mm

DESB-55383 goud

DESB-55384 chroom

DESB-55385 geborsteld metaal

Halogeen LS-inbouwspots voor

dichroïdelampen Ø 51 mm - MR16

Standaard inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen type

dichroïde Ø 51 mm 12 V/20-50 W.

De reeks DES-5537 is vervaardigd uit drukgeut, richtbare uitvoering.

De reeks DESB-5538 zijn zeer decoratieve inbouwspots eveneens richtbaar

maar in de uitvoering Bi-color.

Halogeen LS-inbouwspots voor

dichroïdelampen Ø 35 mm - MR11

DESK standaard inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen type

dichroïde Ø 35 mm 12 V/20-35 W. Vaste uitvoering.

IP20

DESK-5583 •

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

ø 35 mm MR11-12 V/

20-35W lampvoet GZ4. Vaste

aluminium drukgeut uitvoering.

Kleuren:

1. wit

3. goud

4. chroom

5. geborsteld metaal

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 45 mm

DESK-55831 wit

DESK-55833 goud

DESK-55834 chroom

DESK-55835 geborsteld metaal

MR 11

max. 35W


EES 55080

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12 V/20-50 W.

Vaste edelstaal uitvoering.

Referentie

EES-55080 edelstaal

Ø 60 mm

EES 55090

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 68 mm

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12 V/20-50 W.

Zwenkbare edelstaal uitvoering.

EES-55090 edelstaal

MR 16

max. 50W

Halogeen LS-inbouwspots EES

Edelstaal

Halogeen LS-inbouwspots voor

dichroïdelampen Ø 51 mm. Edelstaal.

Standaard inbouwspots voor laagspanningslampen type dichroïde

Ø 51 mm 12 V/20-50 W, lampvoet GU5,3.

De types uit de reeks EES zijn vervaardigd uit stainless steel, vaste of

zwenkbare uitvoering.

Ook te gebruiken met hoogvolt halogeenlamp met lampvoet GU10, toebehoren

DES-55003 afzonderlijk bij te bestellen.

IP20

EES 55110

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12 V/20-50 W.

Zwenkbare edelstaal uitvoering.

Zonder springveer.

Referentie

EES-55110 edelstaal

Ø 68 mm

MR 16

max. 50W

1

19

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

19


1

20 Halogeen LS-inbouwspot

Aluminium

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

20

ALU-57560

LS-halogeen inbouwspot. Geborsteld

massief aluminium. 45°

zwenkbaar en 360° draaibaar.

Ronde plafondopening ø 80 mm.

Richtbaar binnengedeelte afneembaar

voor lampenwissel. Kan ook

gebruikt worden voor hoogvolt halogeenlamp

met lampvoet GU10.

Ref. 54995 afzonderlijk bij te bestellen.

Referentie

ALU-57560 aluminium

Ø 80 mm

ALU-55480

LS-halogeen inbouwspot. Massief

aluminium. 30° zwenkbaar. Ronde

plafondopening ø 68 mm. Zwenkbare

afdekring, afneembaar, met

clipssluiting voor lampenwissel.

Gebruik: ook voor inbouw in betonplafonds

of andere plaatsen met

temperatuurgevoelige omstandigheden.

Kan ook gebruikt worden

voor hoogvolt halogeenlamp met

lampvoet GU10. Ref. 54995 afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie

MR 16

max. 50W Ø 68 mm

ALU-55480 aluminium

MR 16

max. 50W

Halogeen LS-inbouwspots voor dichroïdelampen

ø 51 mm. Aluminium.

Standaard richtbare inbouwspot voor laagspanningshalogeenlampen type

dichroïde ø 51 mm 12V/20-50W, lampvoet GU5,3. Uitvoering in massief

aluminium. Lampbevestiging zonder springveer.

Ook te gebruiken met hoogvolt halogeenlamp met lampvoet GU10, toebehoren

ref. DES 54995 afzonderlijk bij te bestellen.

IP20


DESIP-5588•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/20-50 W aluminium

drukgeut en afdekglas.

Vaste uitvoering.

Kleuren:

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

IP44

Referentie

DESIP-55884 chroom

DESIP-55885 geborsteld metaal

DESIP-55889 chroom mat

Ø 70 mm

MR 16

max. 50W

DESIP-5589•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12 V/20-50 W aluminium

drukgeut en afdekglas.

Vaste uitvoering.

Kleuren:

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

IP43

Referentie

DESIP-55895 geborsteld metaal

DESIP-55899 chroom mat

Ø 102 mm

MR 16

max. 50W

Halogeen LS-inbouwspot DESIP

Hogere IP-waarde

Halogeen LS-inbouwspots met hogere IPwaarde.

De reeks DESIP zijn LS-inbouwspots met afdekglas en zodoende een

hogere beschermingsgraad. Geschikt voor dichroïdelampen 12V/20-35 of

50W zoals vermeld. Lampvoet GU5,3.

IP43 voor de DESIP-5589.

IP44 voor de DESIP-5588, DESIP-5594 en DESIP-5591.

Vervaardigd uit drukgeut, vaste uitvoering.

De reeks DESIP-5594 kan ook gebruikt worden met de hoogvolt halogeenlamp

met lampvoet GU10. Afzonderlijke lampvoet bij te bestellen.

IP43 / IP44

DESIP-5594•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12 V/20-35 W, aluminium

drukgeut. Behuizing metaalplaat

(zwart), bladveren. Frontdeel

voor lampwissel volledig uitneembaar.

Zekerheidsglas.

Kleuren:

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

IP44

Referentie

DESIP-55944 chroom

DESIP-55945 geborsteld metaal

DESIP-55949 chroom mat

Ø 78 mm

05

MR 16

max. 35W

DESIP-5591•

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot uit aluminium

drukgeut voor dichroïdelamp

12 V/20-35 W en voorzien van een

afdekglas. Het toestel heeft een

vierkant afwerkkader en een ronde

inbouwopening. Vaste uitvoering.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

9. chroom mat

IP44

Referentie

DESIP-55911 wit

DESIP-55914 chroom

DESIP-55915 geborsteld metaal

DESIP-55919 chroom mat

Ø 78 mm

MR 16

max. 35W

1

21

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

21


1

22 Halogeen LS-meubel inbouwspots MM - LP

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

22

MM-5501•

(•) kleur in te vullen

Ondiep inbouwspotje (slechts

20 mm) voor inbouw in meubels

max. 20 W ook wanneer gebruik

gemaakt wordt van het matte of

heldere afdekglaasje, lampvoet G4.

(beide meegeleverd)

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

Referentie

MM-55011 wit

MM-55014 chroom

MM-55015 geborsteld metaal

Ø 57 mm

G4

max 20 W

MM-5502•

(•) kleur in te vullen

Opbouw meubelspotje (slechts 29

mm hoog) voor stifthalogeenlampje

20 W ook wanneer gebruik gemaakt

wordt van afdekglaasje

(beide meegeleverd).

Metalen behuizing.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

Referentie

MM-55021 wit

MM-55024 chroom

MM-55025 geborsteld metaal

max 20 W

Halogeen LS-spots voor meubels, inbouw en opbouw

MM

Laagspanningsspot voor meubels, inbouw of opbouw voor stifthalogeen

max. 20 Watt. Inbouwlaagspanningsspot geschikt om in te bouwen in

meubels M M . Maximum vermogen 20 Watt ook wanneer gebruikt met

afdekglas.

Verkrijgbaar in de kleuren: wit, chroom en geborsteld metaal.

MM-5512•

Elegante en kwalitatieve reeks van inbouw- en opbouwspots voor een

com-pacte fluorescentielamp MicroLynx. De armaturen hebben een zeer

beperkte (inbouw)diepte. Deze armaturen zijn vervaardigd uit metaal en

kunnen in verschillende kleuren verkregen worden.

MM-5504•

(•) kleur in te vullen

Ondiep en richtbaar meubelinbouwspotje

(20 mm). Geschikt voor

stifthalogeenlamp max. 20 W.

Metalen behuizing.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

5. geborsteld metaal

Referentie

MM-55041 wit

MM-55044 chroom

MM-55045 geborsteld metaal

30 mm

Ø 57 mm

68 mm

max 20 W

MM-5512•

(•) kleur in te vullen

Inbouwspot voor compacte fluorescentielamp

MicroLynx GX53.

Zeer beperkte inbouwdiepte van

slechts 13 mm.

Kleuren:

1. wit

4. chroom

9. chroom mat

IP20 M M IP20 M M IP20 M M IP20 M M

M M M M M M

G4 G4

Referentie

MM-55121 wit

MM-55124 chroom

MM-55129 chroom mat

Ø 80 mm

GX53

max 9 W


Kleuren reeks KUP

WB - wit mat CH - chroom

AL - alu mat ZN - zwart mat

ZA - zaponato GO - goud

Halogeen

LS-inbouwspots

KUP

1

23

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

23


1

24 Halogeen LS-inbouwspots - KUP

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

24

KUP-ID020

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12V tot max. 50 W.

Oriënteerbare uitvoering, alu drukgeut,

voorzien van opclipsbare aansluitklem

met trekontlasting.

Referentie

KUP-ID020/WB wit

KUP-ID020/GO goud

KUP-ID020/AL alu-mat

KUP-ID020/ZN zwart

KUP-ID020/ZA zaponato

Ø 75 mm

KUP-ID040

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12V tot max. 50 W.

Oriënteerbaar en uitzwenkbaar tot

60°, alu drukgeut, voorzien van opclipsbare

aansluitklem met trekontlasting.

Referentie

KUP-ID040/WB wit

Ø 96 mm

Halogeen inbouwspots voor LS-dichroïdelampen

Kwalitatieve standaard inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen

type dichroïde Ø 51 mm 12V/20-50 W, lampvoet GU5,3. Vaste, oriënteerbare

of uitzwenkbare versie. Behuizing uit drukgeut aluminium of zamak.

KUP-ID020 verkrijgbaar in wit, goud, zwart, zaponato of alu mat, KUP-

ID040 verkrijgbaar in wit. Andere uitvoeringen voor projectbestelling verkrijgbaar

op aanvraag.

IP20

Thermo Concept

De inbouwspot KUP-ID040 beschikt

over het zekerheidslabel.

Dit betekent dat hij geplaatst kan

worden in normaal brandbare oppervlakten

zoals hout, stoffen en

behang, omdat de temperatuur van

de behuizing in contact met het plafond

de 90°C niet overschrijdt.


KUP-OY010••

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12V tot max. 50 W.

Vaste uitvoering, alu drukgeut,

voorzien van opclipsbare aansluitklem

met trekontlasting.

Referentie

KUP-OY010/WB wit

KUP-OY010/ZN zwart

KUP-OY010/GO goud

KUP-OY010/CH chroom

KUP-OY010/AL alu-mat

Ø 65 mm

KUP-OY020••

(•) kleur in te vullen

LS-halogeen inbouwspot voor

dichroïdelamp 12V tot max. 50 W.

Oriënteerbare uitvoering, alu drukgeut,

voorzien van opklikbare aansluitklem

met trekontlasting.

Referentie

KUP-OY020/WB wit

KUP-OY020/ZN zwart

KUP-OY020/GO goud

KUP-OY020/CH chroom

KUP-OY020/AL alu-mat

Ø 75 mm

Halogeen LS-inbouwspots - KUP

Halogeen inbouwspots voor LS-dichroïdelampen

Elegante vormgeving - hoge kwaliteit

Kwalitatieve inbouwspots voor laagspanningshalogeenlampen type

dichroïde ø 51 mm 12V/20-50 W, lampvoet GU5,3.

Vaste of oriënteerbare versie met esthetisch afgeschuinde afdekrand. Behuizing

uit drukgeut aluminium. Verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren,

wit, zwart, goud, chroom of alu mat. Alle inbouwspots zijn voorzien van

een aansluitklem die op de rand van de spot geclipst kan worden. Kwalitatieve

lamphouder met dubbel contact.

IP20

Kwalitatieve opclipsbare

aansluitklem met trekontlasting

standaard meegeleverd

1

25

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

25


1

26 Halogeen LS-inbouwspots IP65 - KUP

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

26

KUP-HS010

LS-halogeen inbouwspot voor dichroïdelamp

12V tot max 50 W.

Vaste uitvoering, alu drukgeut behuizing

voorzien van silicone dichtingsringen,

getemperd afdekglas

roestvrije veerklemmen. Opklikbare

aansluitklem met trekontlasting. De

inbouwspot KUP-HS010 beschikt

over het zekerheidslabel. Dit betekent

dat ze geplaatst kan worden

in normaal brandbare oppervlakten

zoals hout, stoffen en behang, daar

de temperatuur aan de behuizing in

contact met het plafond de 90° niet

overschrijdt.

Referentie

KUP-HS010/WB wit

KUP-HS010/CH chroom

KUP-HS010/ZA zaponato

KUP-HS010/ZN zwart

Ø 75 mm

Waterdichte inbouwspot IP66

voor LS-dichroïdelampen.

Kwalitatieve waterdichte inbouwspot voor laagspanningshalogeenlampen

type dichroïde Ø 51 mm 12V/20-50 W, lampvoet GU5,3.

Vaste inbouwspot. Behuizing uit drukgeut aluminium. De inbouwspot heeft

een dichtheidsgraad IP66, en is beschermd tegen waterstralen, opspattend

water en condensatie. Uitermate geschikt voor badkamers, stortbaden

en keukens.

IP66

SILICONE

DICHTINGEN

POLYESTER

VERF

Montagevoorbeeld

ROESTVRIJ STAAL

GETEMPERD GLAS

ALU-

DRUKGEUT


EES-55600

Richtbare vierkante inbouwspot

voor dichroïde laagspanningslamp

MR16 max. 50W, lampvoet GU5,3.

Behuizing uit plaatstaal en afwerkkader

in edelstaal. De lamp zit diep

in het armatuur zodat de directe

verblinding wordt geminimaliseerd.

Geleverd zonder lamp en laagspanningstransformator.

Plafondopening 85 x 75 mm en inbouwdiepte

125 mm.

IP20

Referentie voor lamp

EES-55600 (edelstaal) 50W

Plafondopening: 85 x 75 mm

Inbouwdiepte: 125 mm

90 x 90 mm

ENQ-500•

(•) kleur in te vullen

Vaste vierkante inbouwspot voor dichroïde

laagspanningslamp MR16

max. 50W, lampvoet GU5,3. Behuizing

uit alu drukgeut. Afwerkkader

verkrijgbaar in wit of alu-grijs gelakt.

Geleverd zonder lamp en laagspanningstransformator.

Plafondopening 85 x 67 mm en inbouwdiepte

90 mm.

IP20

Referentie voor lamp

ENQ-5001 (wit) max. 50W

ENQ-5007 (alu-grijs) max. 50W

Plafondopening: 85 x 67 mm

Inbouwdiepte: 90 mm

90 x 90 mm

Halogeen LS inbouwspot - EES-55600

- ENQ55600

Vierkante halogeen LS-inbouwspots voor

dichroïdelamp ø 51 mm

Eenvoudige en kwalitatieve inbouwspots voor vierkante plafondopening.

Het armatuur EES-55600 is vervaardigd uit plaatstaal en heeft een edelstaal

afwerking. De dichroïdelamp is beperkt richtbaar. De reeks ENQ heeft een

gelakt afwerkkader en is niet richtbaar.

Beide types zijn geschikt voor dichroïdelampen 12 V/20-50 W en moeten

worden voorzien van een afzonderlijk bij te bestellen transformator.

ENQ-501

Vierkante inbouwspot hogere IP-klasse. Dichting met silicone. Vaste uitvoering

met gesatineerd glas. Breedstralend.

ENQ-501•

(•) kleur in te vullen

Vaste vierkante inbouwspot IP44

voor dichroïde laagspanningslamp

MR16 max. 50W, lampvoet GU5,3.

Behuizing uit alu drukgeut. Afwerkkader

verkrijgbaar in wit of alu-grijs

gelakt.

Dichting silicone. Voorzien van gesatineerd

afdekglas. Breedstralend.

Geleverd zonder lamp en laagspanningstransformator.

Plafondopening 76 x 76 mm en inbouwdiepte

130 mm.

IP44

Referentie voor lamp

ENQ-5011 (wit) max. 50W

ENQ-5017 (alu-grijs) max. 50W

Plafondopening: 76 x 76 mm

Inbouwdiepte: 130 mm

90 x 90 mm

1

27

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

27


1

28 Onderdelen en toebehoren LS-spots

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

28

Reeks van fittingen en trekontlastingen.

De standaard LS-inbouwspots kunnen zonder probleem ook uitgerust worden met een hoogvolt halogeenlamp (230 V) of met LED-lampen met een

GU10 lampvoet. Hiervoor kan je eenvoudig de passende lampvoet bijbestellen.

Teneinde een kwalitatieve installatie af te leveren is het raadzaam een trekontlasting bij te bestellen, zo wordt de bedrading stevig op zijn plaats

gehouden. Beide items kunnen ook samen besteld worden in kitvorm.

FIT-55004

Universele fitting voor laagspanningshalogeenlampen

G4, GU5,3

en GY6,35. Porseleinen steentje ø

17 mm, hittebestendige silicone

draden (160 mm) met draadhuls.

Referentie

FIT-55004 universele fitting

Z-HIKIT

Fitting voor het ombouwen van

inbouw laagspanningsspots naar

halogeen 230V GU10.

Eveneens bruikbaar voor LED-lampen

met lampvoet GU10.

Lengte bedrading 15 cm.

Referentie

Z-HIKIT fitting GU10

DES-55003

Kit voor gebruik van 220 volt halogeen-

of LED-lampen met GU10

lampvoet. Geschikt voor laagspanningsspots

DES-5503•, DES-

5505•, DES-5509•, DES-5535•,

DES-5536•, DES-5537•, DES-

5538•, DES-5584•. Voorzien van

trekontlasting, lusterklem en GU10

lampvoet met 160 mm lange bedrading.

Referentie

DES-55003

trekontlasting + GU10 lampvoet


Reeks van veiligheidstransformatoren voor laagspanningshalogeenlampen

Laagspanningstransformatoren

TRM/TRR Reeks van elektronische laagspanningstransformatoren voor laagspanningshalogeenlampen, beschikbaar voor verschillende

vermogens en in verschillende bouwvormen.

TAR De reeks TAR bestaat uit magnetische ringkerntransformatoren IP68 diet in combinatie met buitenverlichtingsarmaturen ge

bruikt kunnen worden.

TRM-•••

Elektronische laagspanningstransformator.

Eén primaire ingang

(1,5 mm 2 ), één secundaire uitgang

(1,5 mm 2 ). Dimbaar met fase aan-

en fase afsnijding. Voorzien van

trekontlasting en overbelastingsbescherming.

Referentie

TRM-060 (60 VA) 10-60 W

afm.: 94 x 31 x 21 mm

TRM-105 (105 VA) 10-105 W

afm.: 107 x 31 x 21 mm

TRR-•••

Ronde bouwvorm, elektronische

laagspanningstransformator. Eén

primaire ingang (1,5 mm 2 ), één secundaire

uitgang (1,5 mm 2 ). Dimbaar

met fase aan- en fase afsnijding.

Voorzien van overbelastingsbescherming.

Referentie

TRR-050 (50 VA) 20-50 W

afm.: 18 x ø 47 mm

TRR-070 (70 VA) 20-70 W

afm.: 22 x ø 53 mm

TRR-105 (105 VA) 35-105 W

afm.: 22 x ø 70 mm

TAR-•••

IP20 M M IP20 M M IP68

Laagspanningstransformator 12V

voor halogeenlampen. Deze transformatoren

zijn uitgerust met een

wartel in- en uitgang en hebben een

dichtingsgraad IP68 en kunnen aldus

in vochtige omgevingen worden

gebruikt. Beschikbaar in 50VA,

100VA en 200VA.

Referentie

TAR-050 50VA

afm.: ø 100 mm H: 80 mm

TAR-100 100VA

afm.: 125 x 125 x 155 mm

TAR-200 200VA

afm.: 125 x 125 x 155 mm

1

29

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

29


1

30

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

30


Cardanische

inbouwspots

1

31

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

31


1

32 Cardanische inbouwspots KAR

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

32

KAR-57501

Inbouwarmatuur voor 1 lichtbron.

De cardanisch opgestelde lamp is

40° kantelbaar en 360° draaibaar.

Bij deze referentie dient 1 fitting type

GU10 te worden bijbesteld.

Zonder LS-transformator en zonder

lamp geleverd.

KAR-57502

Referentie Referentie

KAR-57501 1 lichtbron

bij te bestellen: 1 fitting

FIT-57520 GU10 max. 50W

ø 92 mm

Inbouwarmatuur voor 2 lichtbronnen.

De cardanisch opgestelde

lampen zijn 40° kantelbaar en 360°

draaibaar. Bij deze referentie dienen

2 fittingen type GU10 te worden

bijbesteld.

Zonder LS-transformator en zonder

lamp geleverd.

KAR-57502 2 lichtbronnen

bij te bestellen: 2 fittingen

FIT-57520 GU10 max. 50W

Cardanische inbouwarmaturen voor

12V (GU5,3) of 230V (GU10) halogeenlampen.

Elegante en kwalitatieve reeks van cardanische inbouwarmaturen voor

laagspanningsdichroïdelampen. De armaturen zijn opgebouwd uit vierkante

of rechthoekige kaders die geschikt zijn voor 1, 2, 3 of 4 lichtbronnen

en die door middel van respectievelijk 1, 2, 3 of 4 ronde plafondopeningen

worden ingebouwd. De toestellen kunnen ook gebruikt worden met de

hoogvolt halogeenlamp GU10. Fitting GU10 met ref. 57520 afzonderlijk bij

te bestellen. Afwerking: geborsteld aluminium.

IP24

KAR-57503

Inbouwarmatuur voor 3 lichtbronnen.

De cardanisch opgestelde

lampen zijn 40° kantelbaar en 360°

draaibaar. Bij deze referentie dienen

3 fittingen type GU10 te worden

bijbesteld.

Zonder LS-transformator en zonder

lamp geleverd.

Referentie

KAR-57503 3 lichtbronnen

bij te bestellen: 3 fittingen

FIT-57520 GU10 max. 50W

KAR-57514

Inbouwarmatuur voor 4 lichtbronnen.

De cardanisch opgestelde

lampen zijn 40° kantelbaar en 360°

draaibaar. Bij deze referentie dienen

4 fittingen GU10 te worden bijbesteld.

Zonder LS-transformator en zonder

lamp geleverd.

Referentie

KAR-57514 4 lichtbronnen

bij te bestellen 4 fittingen

FIT-57520 GU10 max. 50W

2 x ø 92 mm 3 x ø 92 mm 4 x ø 92 mm


KAR-57555

Inbouwarmatuur voor 1 lichtbron.

45° zwenkbaar en 360° draaibaar.

Massieve aluminium uitvoering.

Ronde plafondopening van 80

mm. Lampwissel door afneembare

ring. Lampbevestiging zonder

springveer. Geleverd zonder lamp

of transformator.

Referentie

KAR-57555 aluminium

bij te bestellen 1 fitting

FIT-54995

KAR-57556

Inbouwarmatuur voor 2 lichtbronnen.

45° zwenkbaar en 360° draaibaar.

Massieve aluminium uitvoering.

2 ronde plafondopeningen van

80 mm. Lampwissel door afneembare

ring. Lampbevestiging zonder

springveer. Geleverd zonder lamp

of transformator.

Referentie

KAR-57556 aluminium

bij te bestellen 2 fittingen

FIT-54995

Cardanische inbouwspots - KAR

Cardanische inbouwspots voor

12V (GU5,3) of 230V (GU10) halogeenlampen

Kwalitatieve, cardanische inbouwspots voor laagspanningshalogeenlamp

ø 51 mm 12V/20-50 watt. Aluminium uitvoering. Afdekplaat structuur

aluminium, binnengedeelte glanzend aluminium. Het zwenkbare binnengedeelte

is afneembaar en laat een eenvoudige lampwissel toe. Zonder

springveer. De toestellen kunnen ook gebruikt worden met de hoogvolt

halogeenlamp GU10. Fitting GU10 met ref. FIT-54995 afzonderlijk bij

te bestellen.

IP20

KAR-57557

Inbouwarmatuur voor 3 lichtbronnen.

45° zwenkbaar en 360° draaibaar.

Massieve aluminium uitvoering.

3 ronde plafondopeningen van

80 mm. Lampwissel door afneembare

ring. Lampbevestiging zonder

springveer. Geleverd zonder lamp

of transformator.

Referentie

KAR-57557 aluminium

bij te bestellen 3 fittingen

FIT-54995

ø 80 mm 2 x ø 80 mm 3 x ø 80 mm

1

33

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

33


1

34 Inbouwspots voor laagspanning - SQR

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

34

SQR-1507

Vierkant inbouwtoestel voor één laagspanningsdichroïdelamp

ø 51 mm

tot max. 50W, lampvoet GU5,3.

Plafondopening: 114 x 110 mm.

Inbouwdiepte: 125 mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

SQR-1501 (wit)

max. 50W/QR-CBC

SQR-1507 (zilvergrijs)

max. 50W/QR-CBC

Plafondopening: 114 x 110 mm

Inbouwdiepte: 125 mm

SQR-2507

Rechthoekig inbouwtoestel voor

twee laagspanningsdichroïdelampen

ø 51 mm tot max. 50W, lampvoet

GU5,3.

Plafondopening: 110 x 215 mm.

Inbouwdiepte: 125 mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

SQR-2501 (wit)

max. 2 x 50 W/QR-CBC

SQR-2507 (zilvergrijs)

max. 2 x 50 W/QR-CBC

Plafondopening: 110 x 215 mm

Inbouwdiepte: 125 mm

Cardanische inbouwspots voor dichroïdelampen

De reeks SQR is een serie vierkante of rechthoekige inbouwspots voor

laagspanningslampen met cardanische gewrichten waardoor de lampen

in elke richting verdraaibaar zijn. Behuizing in aluminium, met zilvergrijs

afdekkader.

Uitvoeringen voor 1, 2, of 3 dichroïdelampen ø 51 mm tot max. 50 watt.

De toestellen worden geleverd zonder lamp. Laagspanningstransformator

afzonderlijk bij te bestellen.

IP20

SQR-3507

Rechthoekig inbouwtoestel voor

drie laagspanningsdichroïdelampen

ø 51 mm tot max. 50W, lampvoet

GU5,3.

Plafondopening: 110 x 315 mm.

Inbouwdiepte: 125 mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

SQR-3501 (wit)

max. 3 x 50 W/QR-CBC

SQR-3507 (zilvergrijs)

max. 3 x 50 W/QR-CBC

Plafondopening: 110 x 315 mm

Inbouwdiepte: 125 mm

130 x 130 mm 130 x 236 mm 130 x 334 mm


EQ-1757

Vierkant inbouwtoestel voor één

laagspanningslamp 75 W-QR111,

lampvoet G53. Plafondopening:

167 x 167 mm. Inbouwdiepte: 130

mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

EQ-1751 (wit) 75W/QR111

EQ-1757 (zilvergrijs) 75W/QR111

Plafondopening: 167 x 167 mm

Inbouwdiepte: 130 mm

EQ-2757

Rechthoekig inbouwtoestel voor

twee laagspanningslampen 75 W

- QR111, lampvoet G53.

Plafondopening: 167 x 320 mm.

Inbouwdiepte: 130 mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

EQ-2751 (wit) 2 x 75W/QR111

EQ-2757 (zilvergrijs) 2 x 75W/QR111

Plafondopening: 167 x 320 mm

Inbouwdiepte: 130 mm

Inbouwspots voor laagspanning - EQ

Cardanische inbouwspots voor laagspanningslampen

QR111

De reeks EQ is een serie vierkante of rechthoekige inbouwspots voor laagspanningslampen

van de reeks QR111. Voorzien van cardanische gewrichten

waardoor de lamp in elke richting beweegbaar is. Behuizing in aluminium

en naar achteren afgesloten. Afdekkader zilvergrijs.

Uitvoeringen voor 1, 2 of 3 laagspanningslampen 75 W QR111. De toestellen

worden geleverd zonder lamp. Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

IP20

EQ-3757

Rechthoekig inbouwtoestel voor

drie laagspanningslampen 75 W

-QR111, lampvoet G53.

Plafondopening: 167 x 480 mm.

Inbouwdiepte: 130 mm.

Laagspanningstransformator afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp

EQ-3751 (wit) 3 x 75W/QR111

EQ-3757 (zilvergrijs) 3 x 75W/QR111

Plafondopening: 167 x 480 mm

Inbouwdiepte: 130 mm

190 x 190 mm 190 x 340 mm 190 x 500 mm

1

35

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

35


1

36 Inbouwspots voor ontladingslampen - STR

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

36

STR-1707

Vierkant inbouwtoestel voor één

metaalhalogeendamplamp HIT-CE

35 of 70W G12 (spiegel 40°).

Plafondopening: 167 x 167 mm.

Inbouwdiepte: 210 mm.

Voorschakelapparatuur afzonderlijk

bij te bestellen (zie pag 56, 58)

Referentie voor lamp

STR-1701 (wit) 35-70W/HIT

STR-1707 (zilvergrijs) 35-70W/HIT

Plafondopening: 167 x 167 mm

Inbouwdiepte: 210 mm

STR-2707

Rechthoekig inbouwtoestel voor

twee metaalhalogeendamplampen

HIT-CE 35 of 70W G12 (spiegel

40°).

Plafondopening: 320 x 167 mm.

Inbouwdiepte: 210 mm.

Voorschakelapparatuur afzonderlijk

bij te bestellen (zie pag 56, 58)

Referentie voor lamp

STR-2701 (wit) 2x35-70W/HIT

STR-2707 (zilvergrijs) 2x35-70W/HIT

Plafondopening: 320 x 167 mm

Inbouwdiepte: 210 mm

Cardanische inbouwspots voor ontladingslampen HIT

De reeks STR is een serie van vierkante of rechthoekige inbouwspots voor

metaalhalogeendamplampen HIT-CE van 35 of 70W, lampvoet G12.

Voorzien van cardanische gewrichten waardoor de lamp in alle richtingen

verdraaibaar is. Behuizing in aluminium en met gesloten rug. Afdekkader

zilvergrijs.

Aluminium reflector, veiligheidsglas.

Uitvoeringen voor 1, 2 of 3 lampen. De toestellen worden geleverd zonder

lamp en zonder voorschakelapparaat (zie pag 56, 58).

IP20

STR-3707

Rechthoekig inbouwtoestel voor

drie metaalhalogeendamplampen

HIT-CE 35 of 70W G12 (spiegel

40°).

Plafondopening: 480 x 167 mm.

Inbouwdiepte: 210 mm.

Voorschakelapparatuur afzonderlijk

bij te bestellen (zie pag 56, 58)

Referentie voor lamp

STR-3701 (wit) 3x35-70W/HIT

STR-3707 (zilvergrijs) 3x35-70W/HIT

Plafondopening: 480 x 167 mm

Inbouwdiepte: 210 mm

190 x190 mm 190 x 340 mm 190 x 500 mm


Oriëntatieverlichting

1

37

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

37


1

38 Oriëntatieverlichting EWH

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

38

EWH-2007

Inbouwspot geschikt voor oriëntatieverlichting.

Behuizing in staalplaat,

gedeeltelijk open. Geschikt

voor laagspanningssteeklampje

QT-9 max. 20 W, lampvoet G4.

Geleverd zonder vaststaande

aansluitklem en trekontlasting

zonder LS-transformator en zonder

lamp. IP40

Afmetingen: 70 x 70 x 81 mm

Referentie voor lamp

EWH-2007 (alu grijs) max. 20 W

Inbouwopening: 68 x 68 mm

Inbouwdiepte: 31 mm

EWH-2107

Inbouwspot geschikt voor oriëntatieverlichting.

Behuizing in staalplaat,

voorzien van gesatineerd afdekglas.

Geschikt voor laagspanningssteeklampje

QT-9 max. 20 W,

lampvoet G4.

Geleverd zonder vaststaande

aansluitklem en trekontlasting

zonder LS-transformator en zonder

lamp. IP40

Afmetingen: 70 x 70 x 81 mm

Referentie voor lamp

EWH-2107 (alu grijs) max. 20 W

Inbouwopening: 68 x 68 mm

Inbouwdiepte: 47 mm

80 x 80 mm 80 x 80 mm

EWH - Wandinbouwarmatuur voor oriëntatieverlichting

Kleine elegante inbouwtoestelletjes geschikt voor oriëntatieverlichting,

vooral geschikt voor wandmontage. Behuizing in staalplaat. De reeks EWH

is een serie uitvoeringen voor halogeenlaagspanningslampje QT-9, 20 W

en is verkrijgbaar in half open of volledig gesloten uitvoering. (LS-transfo

afzonderlijk bij te bestellen).

IP40

Toebehoren

Z-EWH wandinbouwdoos


DAW-57200

Wandinbouwarmatuur met indirecte

lichtverdeling voor 12V 20W

stifthalogeenlamp QT9, lampvoet

G4. Behuizing drukgeut aluminium.

Geleverd zonder LS-transformator

en zonder lamp.

Referentie

DAW-57200 max. 20W

DAW-57201

Wandinbouwarmatuur met gematteerde

afdekking voor 12V 20W

stifthalogeenlamp QT9, lampvoet

G4. Behuizing drukgeut aluminium.

Geleverd zonder LS-transformator

en zonder lamp.

Referentie

DAW-57201 max. 20W

inbouwopening: 68 x 68 mm inbouwopening: 70 x 70 mm

52

Oriëntatieverlichting DAW

DAW - Wandinbouwarmatuur voor oriëntatieverlichting

Elegante en kwalitatieve reeks van wandinbouw oriëntatiearmaturen met

verschillende decoratieve afdekkingen. De armaturen zijn vervaardigd uit

drukgeut aluminium, ze zijn geschikt voor stifthalogeenlampen 12V tot

max. 20W en zijn enkel leverbaar in alu-grijze afwerking.

Transformator afzonderlijk bij te bestellen.

IP20

1

39

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

39


1

40

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

40


Inbouwdownlights

1

41

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

41


1

42 Inbouwdownlights voor energiespaarlampen LTS-CDE

LTS-CDDIM

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

42

LTS-CDE•••••W

Lamp: TC-DEL

Lampvoet : G24q

Inbouwdownlight met elektronische

ballast en een hoogwaardige

hoogglans aluminium reflector.

Afwerkring in kleur wit.

Referentie voor lamp

LTS-CDE30113W 1x10/13W

LTS-CDE30118W 1x18W

LTS-CDE40118W 1x18W

LTS-CDE40126W 1x26W

LTS-CDE30213W 2x10/13W

LTS-CDE40213W 2x10/13W

LTS-CDE30218W 2x18W

LTS-CDE40218W 2x18W

LTS-CDE40226W 2x26W

LTS-CDE•••••S

Lamp: TC-DEL

Lampvoet : G24q

Inbouwdownlight met elektronische

ballast en een hoogwaardige

hoogglans aluminium reflector.

Afwerkring in kleur zilver.

Referentie voor lamp

LTS-CDE30113S 1x10/13W

LTS-CDE30118S 1x18W

LTS-CDE40118S 1x18W

LTS-CDE40126S 1x26W

LTS-CDE30213S 2x10/13W

LTS-CDE40213S 2x10/13W

LTS-CDE30218S 2x18W

LTS-CDE40218S 2x18W

LTS-CDE40226S 2x26W

Een gamma van professionele hoogwaardige

inbouwdownlights

Inbouwdownlights voor kantoren, administratieve ruimtes, shops, openlandschapsbureaus,

klaslokalen, enz.

Deze groep van downlights omvat armaturen met 2 verschillende dia-

meters nl. inbouwdiameter 195 mm of 228 mm voorzien van een hoog-

waardige aluminium reflector. De armaturen zijn standaard voorzien van

een witte of zilveren afwerkrand met decoratieve accessoires. Het toestel

kan gereedschapsvrij gemonteerd worden.

Verkrijgbaar in 1- en 2-lampsuitvoering (TC-DEL), voorzien van een elektronisch

of dimbaar elektronisch voorschakelapparaat. Verbinding van

toestel en voorschakelapparaat gebeurt d.m.v. voorgemonteerde Wieland

Stekkers.

IP20

LTSCDDIM•••••W

Lamp: TC-DEL

Lampvoet : G24q

Inbouwdownlight met dimbare

elektronische ballast 1-10V en

een hoogwaardige hoogglans aluminium

reflector. Afwerkring in

kleur wit.

Referentie voor lamp

LTSCDDIM30113W 1x10/13W

LTSCDDIM30118W 1x18W

LTSCDDIM40118W 1x18W

LTSCDDIM40126W 1x26W

LTSCDDIM30213W 2x10/13W

LTSCDDIM40213W 2x10/13W

LTSCDDIM30218W 2x18W

LTSCDDIM40218W 2x18W

LTSCDDIM40226W 2x26W

LTSCDDIM•••••S

Lamp: TC-DEL

Lampvoet : G24q

Inbouwdownlight met dimbare

elektronische ballast 1-10V en

een hoogwaardige hoogglans aluminium

reflector. Afwerkring in

kleur zilver.

Referentie voor lamp

LTSCDDIM30113S 1x10/13W

LTSCDDIM30118S 1x18W

LTSCDDIM40118S 1x18W

LTSCDDIM40126S 1x26W

LTSCDDIM30213S 2x10/13W

LTSCDDIM40213S 2x10/13W

LTSCDDIM30218S 2x18W

LTSCDDIM40218S 2x18W

LTSCDDIM40226S 2x26W

Inb. diam. ET AD

LTS-CDE30 195mm 135mm 224mm

LTSCDDIM30 195mm 135mm 224mm

LTS-CDE40 228mm 130mm 260mm

LTSCDDIM40 228mm 130mm 260mm


1.

2.

1. Basisarmatuur en

2. Afdekring bestellen

ET = 105 mm

AD ø 197 mm: inbouwopening: 175 mm

AD ø 230 mm: inbouwopening 207 mm

Inbouwdownlights voor energiespaarlampen LTS-ECFE

LTS-ECFE

Lamp: TC-DEL

Lampvoet: G24q

Basisarmatuur, hoogwaardige hoogglansreflector,

zwenkbare lamphouder.

Behuizing luchtdicht. Afzonderlijke

behuizing voor elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

Ø 197 mm

LTS-ECFE30118 TC-DEL 1x18W

LTS-ECFE30218 TC-DEL 2x18W

Ø 230 mm

LTS-ECFE40126 TC-DEL 1x26W

LTS-ECFE40226 TC-DEL 2x26W

Een gamma professionele hoogwaardige

inbouwdownlights - afdekring - uitvoering in edelstaal

Hoogwaardige hoogglans reflector. Behuizing luchtdicht. Beweegbare

lamphouder voor eenvoudige lampwissel. Systeem voor snelle gereedschapsvrije

montage. Verkrijgbaar in 2 verschillende diameters nl. 197 mm

of 230 mm.

Afzonderlijke behuizing voor het elektronisch voorschakelapparaat.

Verkrijgbaar in 1- of 2-lampsuitvoering (TC-DEL)

Afdekring steeds afzonderlijk bij te bestellen.

Afdekring met mat of helder glas dichtheidsgraad IP44

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat gebeurt d.m.v. voorgemonteerde

Wieland Stekkers.

IP20 / IP44

LTS-ECZ

Afdekring edelstaal

IP20

Edelstaal afdekring passend op spot

LTS-ECFE. Werktuigloos monteerbaar.

Verkrijgbaar in 2 verschillende

diameters en 2 verschillende kleuren

edelstaal (EDEl) of wit (W).

Referentie

Ø 197 mm

LTS-ECZ301EDEL

Afdekring ø 197 mm - edelstaal

LTS-ECZ301W

Afdekring ø 197 mm - wit

Ø 230 mm

LTS-ECZ401EDEL

Afdekring ø 230 mm - edelstaal

LTS-ECZ401W

Afdekring ø 197 mm - wit

LTS-ECZ

Afdekring edelstaal

IP44

Edelstaal afdekring met inliggend helder

of mat afdekglas. Werktuigloos

monteerbaar. Verkrijgbaar in 2 verschillende

diameters.

Referentie

Ø 197 mm

LTS-ECZ310EDEL

IP44 – ring + helder glas

LTS-ECZ312EDEL

IP44 – ring + mat glas

Ø 230 mm

LTS-ECZ410EDEL

IP44 – ring + helder glas

LTS-ECZ412EDEL

IP44 – ring + mat glas

1

43

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

43


1

44 Inbouwdownlights voor energiespaarlampen - BEOS

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

44

BEOS

Lamp: TC-DEL 13-18W

Lampvoet : G24q, GX24q

Inbouwdownlight met elektronisch

voorschakelapparaat voor 1- of 2-

lamps energiespaarlamp. Witgelakte

aluminium afdekring. Geeloxeerde

reflector 60° afscherming.

2-puntsbevestiging.

Referentie voor lamp

BEOS-00113E 1 x 13W

BEOS-00118E 1 x 18W

BEOS-00213E 2 x 13W

BEOS-00218E 2 x 18W

Reeks inbouwdownlights multifuntioneel gebruik

Diameter 180 mm

Reeks inbouwdownlights met witte afdekring. Luchtdicht. Kunststofbehuizing

voor elektronisch voorschakelapparaat.

Geëloxeerde reflector 60°.

IP20

BEOS: afdekring : 180 mm

Inbouwdiepte: 110 mm

Plafondopening: 167 mm


BEO

Lamp: TC-T/E 26,32 of 42W

Lampvoet : G24q, GX24q

Inbouwdownlight met elektronische

multiwatt ballasten. Wit gelakt

aluminium afwerkring. Het toestel is

voorzien van een hoogwaardige 60°

reflector die compleet lichtdicht is.

Toebehoren: afwerkring zilvergrijs

BEO-00509

IP20

Referentie voor lamp

BEO-00226-42EM 2 x TC-T/E

BEO-00509 ring zilvergrijs

A = 230 mm

B = 180 mm

C = 225 mm

A

C

BEO-0051•

Multiwatt downlights voor energiespaarlampen - BEO

(•) kleur te bepalen

Decoratieve ring met gesatineerd

glas waardoor men een IP44-waarde

bekomt. Bestaat met 2 kleuren

van afwerkring, wit en zilvergrijs.

Deze ringen worden werktuigloos

gemonteerd in de plaats van de

standaard ringen van de BEO-

downlights.

IP44

Referentie afdekring

BEO-00511 wit

B

Opmerking:

Bij gebruik van 2 x 42W

VSA steeds naast het

toestel plaatsen

Reeks van multifunctionele inbouwdownlights met

Multiwatt VSA.

Inbouwdownlights uit aluminium drukgeut witgelakt (afzonderlijke ring -

zilvergrijs - verkrijgbaar ref. BEO-00509). Deze toestellen hebben multiwatt

ballasten zodat ze kunnen worden uitgerust met fluorescentie-lampen TC-

T/E van 26W, 32W of 42W. De reflectoren zijn vervaardigd uit hoogwaardig

aluminium en zijn volledig lichtdicht.

Opmerking:

Bij gebruik van 2 x 42W VSA steeds naast het toestel plaatsen

IP20 / IP44

A = afwerkring

B = Inbouwdiepte

C = Inbouwdiameter

A = 225 mm

B = 135 mm

C = 213 mm

1

45

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

45


1

46 Inbouwdownlight voor energiespaarlampen - EPZN

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

46

EPZN-

Lamp: TC-DEL 18 of 26W

Lampvoet : G24q

Hoogwaardige inbouwdownlight

met een gefacetteerde metalen reflector

voorzien van een elektronisch

voorschakelapparaat.

Buitendiameter: 220 mm

Inbouwopening: 200 mm

Inbouwhoogte: 100 mm.

IP20

Referentie voor lamp

EPZN-11801E 1 x TC-D/E18W

EPZN-12601E 1 x TC-D/E26W

EPZN-21801E 2 x TC-D/E18W

EPZN-22601E 2 x TC-D/E26W

Z-GL9

Gematteerd decoratief voorzetglas

dat werktuigloos op de toestellen

EPZN gemonteerd kan worden.

Diameter 220 mm

Referentie

Z-GL9 deco glas

Hoogwaardige inbouwdownlights voor compact

fluorescentielampen

Zeer stabiele inbouwdownlight met een behuizing uit aluminium-drukgeut

en een hoogwaardige gefacetteerde reflector uit metaal. De downlight is

uitgerust met een elektronisch voorschakelapparaat voor één of twee compact

fluorescentielampen en kan werktuigloos worden uitgerust met een

afzonderlijk te bestellen gesattineerd decoratief glas. De standaard versie

is IP20 maar er is ook een uitvoering IP44.

IP20 / IP44

EPZP-

Lamp: TC-DEL 18 of 26W

Lampvoet : G24q

Hoogwaardige inbouwdownlight

met een gefacetteerde metalen reflector

en een afdekglas met dichting,

voorzien van een elektronisch

voorschakelapparaat.

Buitendiameter: 220 mm

Inbouwopening: 200 mm

Inbouwhoogte: 100 mm.

IP44

Referentie voor lamp

EPZP-11801E 1 x TC-D/E18W

EPZP-12601E 1 x TC-D/E26W

EPZP-21801E 2 x TC-D/E18W

EPZP-22601E 2 x TC-D/E26W

ø 200 mm ø 200 mm


BEOQ

Lamp: TC-T/E 26 of 42W

Lampvoet : G24q

Inbouwdownlight met elektronisch

multiwatt voorschakelapparaat.

Hoogglans aluminium reflector.

Referentie

BEOQ-01126-42EM 1 x TC-T/E

BEOQ-01226-42EM 2 x TC-T/E

BEOQ 00592

Gesatineerd glas.

IP40

Referentie

Inbouwdownlight voor energiespaarlampen - BEOQ

BEOQ-00592 glasschijf

Vierkante inbouwdownlights voor

energiespaarlampen

Inbouwdownlights met elektronisch multiwatt voorschakelapparaat voor

lamp van 26 tot 42 watt. Voorschakelapparaatbehuizing uit zwarte kunststof,

lichtdicht. Hoogglansreflector. 3-puntsbevestiging.

IP20

BEOQ afmeting : 240 x 240 mm

Plafondopening: 230 x 230 mm

Inbouwdiepte: 135 mm

1

47

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

47


1

48 Opbouwdownlights voor energiespaarlampen - OBUS

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

48

OBUS

Lamp: TC-D / TC-T 18 of 26W

Lampvoet : G24q

Opbouwdownlight uit plaatstaal

witgelakt voor één of twee compact

fluorescentielampen met een open

reflector uit glanzend aluminium.

IP20

Referentie voor lamp

OBUS118EVG TC-DE 1 x 18W

OBUS218EVG TC-DE 2 x 18W

OBUS226EVG TC-DE 2 x 26W

OBUS CG

Lamp: TC-D / TC-T 18 of 26W

Lampvoet : G24q

Gesloten opbouwdownlight uit

plaatstaal witgelakt voor één of

twee compact fluorescentielampen

met een reflector uit glanzend aluminium

en een gezandstraalde glazen

diffusor.

IP40

Referentie voor lamp

OBUS118CGEVG TC-DE 1 x 18W

OBUS218CGEVG TC-DE 2 x 18W

OBUS226CGEVG TC-DE 2 x 26W

Reeks van opbouwdownlights met verschillende

reflectoren en afschermingen.

Cilindrische opbouwdownlights vervaardigd uit plaatstaal wit gelakt. De

armaturen worden uitgerust met een reflector uit glanzend aluminium geanodiseerd.

De armaturen worden uitgerust met één of twee compacte

fluorescentielampen die horizontaal worden geplaatst. Afhankelijk van de

versie is het toestel open of voorzien van een diffusor uit gezandstraald

glas of een diffusor met parabolische, glanzende lamellen. De armaturen

zijn voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat.

OBUS CG identieke versie maar gesloten, minder hoog en een hogere

dichtheidswaarde IP40.

IP20 / IP40 IK07

OBUS STAR

Lamp: TC-D / TC-T 18 of 26W

Lampvoet : G24q

Opbouwdownlight uit plaatstaal

witgelakt voor één of twee compact

fluorescentielampen met een reflector

uit glanzend aluminium en

raster met parabolische glanzende

lamellen.

IP20

Referentie voor lamp

OBUS118STEVG TC-DE 1 x 18W

OBUS218STEVG TC-DE 2 x 18W

OBUS226STEVG TC-DE 2 x 26W


Inbouwdownlights

voor ontladingslampen

PRI - Reflectortechniek

De reflector is het “hart” van elk verlichtingsarmatuur.

Bij LTS hebben ze PRI (Power Rendering Improved), een unieke reflectortechniek die volgende

eigenschappen perfect combineert:

“De reflector moet zoveel mogelijk licht leveren en het licht sturen naar waar wij het nodig

hebben. Daarbij wordt de rechtstreekse verblinding tot een minimum beperkt en wordt het

licht gelijkmatig en zonder verschuiven van het kleurenspectrum uitgestraald.”

Daarenboven heeft deze reflectortechniek nog een aantal voordelen:

- Hij biedt de hoogst mogelijk lichtoutput (= rendement)

- Hij is bijzonder kleurecht waardoor hij geen gele roze of witte vlakken heeft binnen zijn

uitgestraalde lichtvlak.

- Hij heeft een rotatiesymmetrische lichtbundel met perfect afgesneden randen.

- Doordat de lichtbron binnen deze reflector in zijn eigen “schaduw” staat worden deze niet

supplementair verhit waardoor zijn levensduur aanzienlijk verlengd wordt.

- Door de opbouw van de reflector moet de lichtbron niet perfect in het centrum worden

gepositioneerd om toch een perfecte lichtverdeling te bekomen.

- Door geen strooilicht uit te stralen, worden we niet verblind, enkel wanneer we recht in de

reflector kijken.

1

49

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

49


1

50 Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-CSA 40

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

50

LTS-CSA4035

Lamp : HIT-TC-CE 20, 35, 50 W

Lampvoet : G8.3

Vaste inbouwdownlight. Hoge

rendementsreflector PRI-techniek.

Beschermglas. Diverse spreidingshoeken.

Bescheiden inbouwdiameter

van slechts 105mm.

Referentie voor lamp

LTS-CSA 40350W

(10°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40351W

(15°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40352W

(24°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40353W

(40°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40354W

(60°) HIT-TC-CE 20/35/50W

Afdekring wit of zilvergrijs.

Voorschakelapparaat apart bij te

bestellen.

W= wit

S= zilver

Referentie voor lamp

LTS-CSA 40350S

(10°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40351S

(15°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40352S

(24°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40353S

(40°) HIT-TC-CE 20/35/50W

LTS-CSA 40354S

(60°) HIT-TC-CE 20/35/50W

Een gamma professionele, hoogwaardige

inbouwdownlights voor ontladingslampen.

Kleine inbouwdiameter 105 mm.

Vaste uitvoering.

Vaste inbouwdownlights voor metaalhalogeendamplampen HIT-TC-CE

G8.5 20, 35 en 50 Watt. Afdekring aluminium drukgeut wit of zilvergrijs

met bajonetsluiting. Beschermglas. Hoogwaardige aluminium reflector

(PRI).

Verschillende spreidingshoeken 10°, 15°, 24°, 40° en 60°.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

Voorschakelapparaat afzonderlijk bij te bestellen.

IP20

LTS-CVGKE

Elektronisch voorschakelapparaat

voor 20, 35 of 50W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 210 20W

LTS-CVGKE 360 35W

LTS-CVGKE 510 50W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 210 165 x 43 x 30

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 510 190 x 83 x 35


LTS-CSA6070

Lamp: HIT-TC-CE 20, 35, 50,70W

Lampvoet : G8.5

Richtbare inbouwdownlight. Hoge

rendementsreflector PRI-techniek.

Beschermglas. Diverse spreidingshoeken.

Afdekring wit of zilvergrijs.

Referentie voor lamp

LTS-CSA 60720W

(10°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60710W

(15°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60730W

(24°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60700W

(40°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60740W

(60°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-CSA 60

Voorschakelapparaat apart bij te

bestellen.

W= wit

S= zilver

Referentie voor lamp

LTS-CSA 60720S

(10°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60710S

(15°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60730S

(24°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60700S

(40°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

LTS-CSA 60740S

(60°) HIT-TC-CE 20/35/50/70W

Een gamma professionele, hoogwaardige inbouwdownlights

voor ontladingslampen.

Richtbaar. Inbouwdiameter 134 mm.

Richtbare inbouwdownlight voor metaalhalogeenlampen HIT-TC-CE G8.5

20, 35, 50 en 70 Watt. Afdekring aluminium drukgeut wit of zilvergrijs

met bajonetsluiting. Hoogwaardige aluminium reflector met PRI-techniek.

Beschermglas. Verschillende spreidingshoeken 10°, 15°, 24°, 40° en 60°.

350° draaibaar, 40° zwenkbaar.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

IP20

LTS-CVGKE

Elektronisch voorschakelapparaat

voor 20, 35, 50 of 70W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 210 20W

LTS-CVGKE 360 35W

LTS-CVGKE 510 50W

LTS-CVGKE 710 70W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 210 165 x 43 x 30

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 510 190 x 83 x 35

LTS-CVGKE 710 150 x 79 x 32

1

51

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

51


1

52 Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-CSAF

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

52

LTS-CSAF60200

Lamp: HIT-TC-CE 20/ 35W

Lampvoet : PGJ5

Richtbare inbouwdownlight, stekkerklaar.

Hoogwaardige alu reflector

PRI-techniek 40°. Beschermglas.

Buitenring met bajonetsluiting,

aludrukgeut, wit of zilvergrijs.

Inbouwdiepte: 65 mm

Voorschakelapparaat afzonderlijk

bij te bestellen.

W= wit

S= zilver

Referentie voor lamp

LTS-CSAF60200W 20/35W

LTS-CSAF60200S 20/35W

Inbouw ø : 125 mm

ET = Inbouwdiepte: 65 mm

LTS-CVGME201

Elektronisch voorschakelapparaat

geschikt voor inbouwspot LTS-

CSAF 20 of 35 watt Philips ref.

CDM-Tm20W of CDM-Tm35W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie

LTS-CVGME201

LTS-CVGME351

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGME201 129 x 63 x 32

LTS-CVGME351 129 x 63x 32

Een gamma professionele, hoogwaardige inbouwdownlights

voor ontladingslampen.

Uiterst geringe inbouwdiepte.

Richtbare inbouwdownlight voor metaalhalogeendamplamp HIT-TC-CE/

PGJ5 (Philips) 20/35 watt. Beperkte inbouwdiepte 65 mm. Hoogwaardig

aluminium reflector met PRI-techniek 40°. Buitenring uit aludrukgeut, wit

of zilvergrijs met bajonetsluiting. Beschermglas. Stekkerklaar.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

Voorschakelapparaat afzonderlijk bij te bestellen.

IP20


LTS-CD2701W / S

Lamp: HIT-CE 35, 50 of 70W

Lampvoet : G12

Inbouwdownlight voorzien van een

hoogwaardige hoogglans aluminium

reflector en van UV-filterglas.

Voorschakelapparaat steeds afzonderlijk

bij te bestellen !

W = wit

S = Alu-grijs

LTS-CD2 = inb.diam 162 mm

ET= 180 mm

AD= 184 mm

Referentie voor lamp

Wit

LTS-CD2701W HIT 35/50/70W

Alugrijs

LTS-CD2701S HIT 35/50/70W

LTS-CD3751W / S

Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-CD

Lamp: HIT-CE 35, 70, of 150 W

Lampvoet : G12

Inbouwdownlight voorzien van een

hoogwaardige matte aluminium reflector

en van UV-filterglas.

Voorschakelapparaat steeds afzonderlijk

bestellen !

W = wit

S = Alu-grijs

LTS-CD3 = inb.diam 195 mm

ET= 165 mm

AD= 224 mm

Referentie voor lamp

Wit

LTS-CD3751W HIT 35/70/150W

Alugrijs

TS-CD3751S HIT 35/70/150W

Een gamma van professionele, hoogwaardige

inbouwdownlights voor ontladingslampen.

Inbouwdownlights met verschillende reflectoren voor kantoren, administratieve

ruimtes, shops, openlandschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Deze groep van downlights omvat armaturen met 2 verschillende diameters

nl. inbouwdiameter 162mm of 195mm voorzien van een hoogwaardige

aluminium reflector hoogglans of gematteerd. De armaturen zijn standaard

voorzien van een witte of alu-grijze afwerkrand met decoratieve accessoires.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

De downlights zijn verder voorzien van een UV-filterglas of beschermglas.

Geschikt voor HIT-lampen.

Afzonderlijk bij te bestellen voorschakelapparaat. (zie pag 56, 58).

IP20

LTS-CVGKE

Elektronisch voorschakelapparaat

voor 35, 70 of 150W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 360 35W

LTS-CVGKE 710 70W

LTS-CVGKE 1510 150W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 710 150 x 79 x 32

LTS-CVGKE 1510 210 x 80 x 35

1

53

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

53


1

54

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

54

Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-SONIC40

LTS-SONIC40

Lamp: HIT-TC-CE 20, 35, 50,70W

Lampvoet : G8.5

Richtbare inbouwdownlight. Hoge

rendementsreflector PRI-techniek.

Beschermglas. Diverse spreidingshoeken.

Behuizing en afdekring in

zwart, wit of zilvergrijs.

Voorschakelapparaat apart bij te

bestellen.

W = wit

S = zilver

B = zwart

Referentie voor lamp

wit

LTS-SONIC4015W

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4025W

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4040W

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

zilver

LTS-SONIC4015S

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4025S

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4040S

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

zwart

LTS-SONIC4015B

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4025B

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONIC4040B

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

Een gamma professionele, hoogwaardige inbouwdownlights

voor ontladingslampen.

Richtbaar. Inbouwdiameter 190 mm.

Richtbare inbouwdownlight voor metaalhalogeenlampen HIT-TC-CE G8.5

20, 35, 50, 70 Watt. Afdekring en behuizing uit gegoten aluminium, verkrijgbaar

in zwart, wit of zilvergrijs. Hoogwaardige aluminium reflector met

PRI-techniek. Beschermglas. Verschillende spreidingshoeken 15°, 25° en

40°. 360° draaibaar, 90° zwenkbaar.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

IP20

LTS-CVGKE

Elektronisch voorschakelapparaat

voor 35, 50 of 70W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 360 35W

LTS-CVGKE 510 50W

LTS-CVGKE 710 70W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 510 190 x 83 x 35

LTS-CVGKE 710 210 x 80 x 32


LTS-SONIC50

Lamp: HIT-TC-CE 20, 35, 50,70W

Lampvoet : G8.5

Richtbare inbouwdownlight. Hoge

rendementsreflector PRI-techniek.

Beschermglas. Diverse spreidingshoeken.

Behuizing en afdekring in

zwart, wit of zilvergrijs.

Inbouwkader en voorschakelapparaat

apart bij te bestellen.

W = wit

S = zilver

B = zwart

Inbouwdownlights voor ontladingslampen - LTS-SONIC50

Referentie voor lamp

wit

LTS-SONK5015W

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5025W

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5040W

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

zilver

LTS-SONK5015S

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5025S

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5040S

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

zwart

LTS-SONK5015B

(15°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5025B

(25°) HIT-TC-CE 35/50/70W

LTS-SONK5040B

(40°) HIT-TC-CE 35/50/70W

Een gamma professionele hoogwaardige inbouwdownlights

voor ontladingslampen.

Richtbaar.

Richtbare inbouwdownlight voor metaalhalogeenlampen HIT-TC-CE G8.5

20, 35, 50, 70 Watt. Behuizing en kader uit gegoten aluminium, verkrijgbaar

in zwart, wit of zilvergrijs. Hoogwaardige aluminium reflector met

PRI-techniek. Beschermglas. Verschillende spreidingshoeken 15°, 25° en

40°. 360° draaibaar, 90° zwenkbaar.

Gereedschapsvrije montage en lampenwissel.

IP20

LTS-SONR 50

Inbouwkader voor 1, 2 of 3 inbouwdownlights,

verkrijgbaar in

wit, zilvergrijs of zwart. Kaderdikte

6mm, uit gegoten aluminium. Aanpasbaar

naar de verschillende plafonddiktes.

Inbouwdiepte 150 mm.

Steeds apart bestellen.

Plafondopening :

1-lamp = 178 x 187 mm

2-lamp = 248 x 187 mm

3-lamp = 518 x 187 mm

W = wit - S = zilver - B = zwart

Referentie

1-lamp

LTS-SONR50100W

LTS-SONR50100S

LTS-SONR50100B

2-lamp

LTS-SONR50200W

LTS-SONR50200S

LTS-SONR50200B

3-lamp

LTS-SONR50300W

LTS-SONR50300S

LTS-SONR50300B

LTS-CVGKE

Elektronisch voorschakelapparaat

voor 35, 50 of 70W.

Verbinding van toestel en voorschakelapparaat

gebeurt d.m.v.

voorgemonteerde Wieland Stekkers.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 360 35W

LTS-CVGKE 510 50W

LTS-CVGKE 710 70W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 510 190 x 83 x 35

LTS-CVGKE 710 150 x 79 x 32

1

55

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

55


1

56 Voorschakelapparatuur voor inbouwdownlights LTS-C met ontladingslampen

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

LTS-CVGME201

Elektronisch voorschakelapparaat

geschikt voor inbouwspot LTS-

CSAF 20 of 35 watt Philips ref.

CDM-Tm20W of CDM-Tm35W.

Referentie voor lamp

LTS-CVGME201

HIT-TC-CE/PGJ5 20W

LTS-CVGME351

HIT-TC-CE/PGJ5 35W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGME201 129 x 63 x 32

LTS-CVGME351 129 x 63 x 32

EVG voor HIT

Elektronisch voorschakelapparaat

voor een metaalhalogeendamplamp.

Te gebruiken in combinatie

met de downlights LTS-CD of LTS-

CSA.

Referentie voor lamp

LTS-CVGKE 210 1 x 20W

LTS-CVGKE 360 1 x 35W

LTS-CVGKE 510 1 x 50W

LTS-CVGKE 710 1 x 70W

LTS-CVGKE 1510 1 x 150W

Afmetingen L x B x H

in mm

LTS-CVGKE 210 165 x 43 x 30

LTS-CVGKE 360 150 x 80 x 34

LTS-CVGKE 510 190 x 83 x 35

LTS-CVGKE 710 150 x 79 x 32

LTS-CVGKE 1510 210 x 80 x 35

Een gamma van plug-in voorschakelapparaten voor

downlights met gasontladingslampen.

Voor de inbouwdownlights met gasontladingslampen met referentie

LTS-C..... zijn er speciale voorschakelapparaten te voorzien. Deze zijn uitgerust

met een connector die past bij de connector van de downlights,

hiermee kunnen we een gereedschapsloze installatie garanderen.

IP20


EHRN-••••

(•) kleur in te vullen

Lamp: HIT-CE 70W (max)

Lampvoet : G12

Behuizing uit aluminium drukgeut.

Floodreflector (35°) uit zuiver aluminium.

Zekerheidsglas. 70° zwenkbaar,

350° draaibaar.

Kleur: wit of zilvergrijs.

Voorschakelapparaat afzonderlijk

bij te bestellen.

Referentie voor lamp Referentie voor lamp

Flood 35° max. 70W/HIT

EHRN-7011 wit

EHRN-7017 zilvergrijs

Plafondopening: 175 mm

Inbouwdiepte: 160 mm

Inbouwdownlights voor ontladingslampen - EHRN, EHCN

EHCN-••••

(•) kleur in te vullen

Lamp: HIT-TC 70W (max)

Lampvoet : G8.5

Behuizing uit aluminium drukgeut,

naar achteren gesloten. Floodreflector

(35°) uit zuiver aluminium.

Zekerheidsglas. 40° zwenkbaar,

350° draaibaar.

Kleur: wit of zilvergrijs.

Voorschakelapparaat afzonderlijk

bij te bestellen.

Flood 35° max. 70W/CDM-TC

EHCN-7011 wit

EHCN-7017 zilvergrijs

Plafondopening: 140 mm

Inbouwdiepte: 140 mm

ø 186 mm ø 150 mm

Vaste en richtbare inbouwdownlights voor

ontladingslampen

De reeks EHN, EHRN en EHCN zijn een serie downlights voor metaal-

halogeendamplampen. Vaste of richtbare uitvoering. Hoogwaardige

spiegeltechniek. Zonder lamp of voorschakelapparatuur (zie pag 52)

ESC is een richtbare downlight geschikt voor mini hogedruk natriumdamplamp

(SDW-TG) tot max. 100 W.

IP40

1

57

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights


1

58 Universele voorschakelapparatuur voor ontladingslampen

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

VT-••••EK

Elektronisch voorschakelapparaat

voor metaalhalogeendamplampen

35 en 70W. Kunststofbehuizing,

trekontlasting IP20.

Referentie voor lamp Referentie voor lamp

VT-020EK HIT-20 W

afm.: 188 x 43 x 32 mm

VT-035EK HIT-35 W

afm.: 188 x 43 x 32 mm

VT-351EK HIT-35 W

afm.: 150 x 80 x 35 mm

VT-235EK HIT-2 x 35 W

afm.: 175 x 80 x 37 mm

VT-701EK HIT-70 W

afm.: 150 x 80 x 35 mm

VT-1501EK HIT-150 W

afm.: 224 x 82 x 35 mm

VT-••• M

IP20 IP20

Elektronisch voorschakelapparaat

voor mini hogedruk natriumdamplamp

SDW-TG (50 of 100W).

Kunststofbehuizing.

VT-500M 50 W

afm.: 185 x 90 x 40 mm

VT-1000M 100 W

afm.: 185 x 90 x 40 mm

Elektronische of conventionele voorschakelapparatuur

voor metaalhalogeendamplampen 20, 35, 70 en

150W, of hogedruk natriumdamplampen 50 en

100W.

Gebruiksklare voorschakelunits voor toestellen met ontladingslampen

(metaalhalogeendamplampen en hogedruk natriumdamplampen). Conventioneel

(magnetisch) of elektronisch, in metalen- of kunststofbehuizing.


EHI-700•

Lamp: HIT-DE 70W

Lampvoet : RX7S

Inbouwstraler. Behuizing uit staalplaat.

60° zwenkbaar. Beschermglas.

Reflector uit aluminium.

Voorschakelapparaat apart bij te

bestellen.

Referentie

EHI-7001 Wit

EHI-7007 Alu grijs

Plafondopening: 220 x 128 mm

Inbouwdiepte : 230 mm

EHI-1500•

Lamp: HIT-DE 150W

Lampvoet : RX7S

Inbouwstraler. Behuizing uit staalplaat.

60° zwenkbaar. Beschermglas.

Reflector uit aluminium.

Voorschakelapparaat apart bij te

bestellen.

Referentie

EHI-15001 Wit

EHI-15007 Alu grijs

Plafondopening: 220 x 128 mm

Inbouwdiepte : 230 mm

Inbouwdownlights voor ontladingslampen – EHI

Richtbare inbouwstraler voor ontladingslampen

Inbouwtoestel voor ontladingslampen geschikt voor het verlichten van

winkelruimtes of etalages waar een hoog lichtniveau vereist is.

IP40

1

59

TECHNOLUX • Laagspanning & inbouwdownlights

59


HOOFDSTUK 2

Badkamerverlichting


Wand- en spiegelopbouwarmaturen

Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Tallin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Verlichte spiegels

Flair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Wandopbouwarmaturen

Kashima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Dayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Padova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Ixtra Shaverlight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Plafondopbouwarmaturen

Sabina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Mariner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Opbouwspots

Como . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

61


2

62

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

62

Badkamerverlichting

Voorschriften badkamerverlichting

75 cm

225cm

60 cm

ZONE

2

ZONE

2

ZONE

1

ZONE

0

Spiegelmontage

ZONE

3

ZONE

2 ZONE

2

De spiegelmontagekit kan worden toegepast bij Palermo, Romano en Tallin.

Referentie

AS0992 spiegelmontagekit

60 cm

60 cm radius

TOEGELATEN ELEKTRISCH MATERIEEL

Zone Toegelaten materieel Bescherming

Zone 0 Enkel materieel dat redelijkerwijs nodig is

Voeding ZLVS ≤ 12 V AC IP X7

Voeding ZLVS ≤ 6 V AC IP 00

Zone 1 Waterverwarmer (enkel sanitair en combi) voor IP X4

vaste opstelling

Voeding ZLVS ≤ 12 V AC IP X4

Voeding ZLVS ≤ 6 V AC IP 00

Zone 1 bis Installatie hydromassage met voedingspunt IP X4

Zone 2 Waterverwarmer (enkel sanitair en combi) voor IP X4

vaste opstelling

Verlichting (plaatsing min. 1,6m hoogte) IP X4

Vast opgestelde verwarming en ventilatoren (klasse II) IP X4

Contactdoos via transfo (max 100 W) IP XX

Contactdoos gevoed via differentieelstroomrichting IP XX

(gevoeligheid 10 mA)

Voeding ZLVS ≤ 12 V AC IP 00

Zone 3 Divers elektrisch materieel IP 01

Voeding ZLVS ≤ 12 V AC IP 00

ZLVS: zeer lage veiligheidsspanning

IP X7: beschermd tegen een wateronderdompeling van korte duur

IP X4: spatwaterdicht materieel

IP X1: druipwaterdicht materieel

IP 00: geen bescherming vereist

IP XX: Wij raden aan om contactdozen steeds in volume 3 te

plaatsen. Indien dit onmogelijk is, bij opbouw minimum IPX4,

bij inbouw is er bijzondere zorg te besteden bij plaatsing.


STANDAARD

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor T5-fluorescentielamp.

Verkrijgbaar in 3 lengtes: 600 mm,

900 mm en 1200 mm. Beschikbaar

in 2 kleuren gepolierd chroom

(PC) of mat nikkel (MN).

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0780 (PC) T5 1 x 14W (incl.)

AS0792 (MN) T5 1 x 14W (incl.)

AS0479 (PC) T5 1 x 21W (excl.)

AS0627 (PC) T5 1 x 28W (excl.)

B

A

HIGH-OUTPUT

Wand- en spiegelopbouwarmaturen – PALERMO

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor T5-fluorescentielamp met

Hi-output. Verkrijgbaar in 2 lengtes:

600 mm en 900 mm. Enkel

beschikbaar in gepolierd chroom

(PC).

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0837 (PC) T5 HO 1 x 24W

AS0838 (PC) T5 HO 1 x 39W

Reeks wand- en spiegelopbouwarmaturen – T5

Wand- en spiegelopbouwarmatuur voor T5-fluorescentielamp. Behuizing vervaardigd uit

gepolierd chroom (PC) of mat nikkel (MN) met een polycarbonate afdekkap.

Beschikbaar in de Standaardversie, High-output versie of een versie met trekschakelaar.

Spiegelmontagekit AS0992, apart te bestellen (zie pag. 62)

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

C

TREKSCHAKELAAR

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

met trekschakelaar voor T5-fluorescentielamp.

Enkel beschikbaar

in gepolierd chroom (PC).

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

AS0781 (PC) T5 1 x 14W

Afmetingen A B C

in mm

AS0780 600 40 60

AS0792 600 40 60

AS0479 900 40 60

AS0627 1200 40 60

AS0837 600 40 60

AS0838 900 40 60

AS0781 600 37 60

2

63

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

63


2

64

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

64

Wand- en spiegelopbouwarmaturen – ROMANO

STANDAARD

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor T5-fluorescentielamp uit

gepolierd chroom.Verkrijgbaar in

3 lengtes: 600 mm, 900 mm en

1200 mm.

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0667 T5 1 x 14W

AS0668 T5 1 x 21W

AS0765 T5 1 x 28W

B

A

HIGH-OUTPUT

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor T5-fluorescentielamp met

Hi-output uit gepolierd chroom.

Verkrijgbaar in 2 lengtes: 600 mm

en 900 mm.

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0999 T5 HO 1 x 24W

AS7037 T5 HO 1 x 39W

Reeks wand- en spiegelopbouwarmaturen – T5

Wand- en spiegelopbouwarmatuur voor T5-fluorescentielamp. Behuizing vervaardigd uit

gepolierd chroom met een polycarbonate afdekkap.

Beschikbaar in de Standaardversie of de High-output versie.

Spiegelmontagekit AS0992, apart te bestellen (zie pag. 62)

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

C

Afmetingen A B C

in mm

AS0667 600 40 60

AS0668 900 40 60

AS0765 1200 40 60

AS0999 600 40 60

AS7037 900 40 60


STANDAARD

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor TC-L fluorescentielamp,

lampvoet 2G11. Vervaardigd uit

gepolierd chroom. Verkrijgbaar in

300 mm.

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0531 TC-L 1 x 18W

B

C

HIGH-OUTPUT

Wand- en spiegelopbouwarmatuur

voor T5-fluorescentielamp met

Hi-output. Vervaardigd uit gepolierd

chroom. Verkrijgbaar in

3 lengtes: 600 mm, 900 mm en

1200 mm.

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0661 T5 HO 1 x 24W

AS0693 T5 HO 1 x 39W

AS0902 T5 HO 1 x 54W

A

Wand- en spiegelopbouwarmaturen – TALLIN

Reeks wand- en spiegelopbouwarmaturen – TC-L / T5

Wand- en spiegelopbouwarmatuur voor TC-L / T5-fluorescentielamp.

Behuizing vervaardigd uit gepolierd chroom (PC) met een witte glazen

afdekkap.

Beschikbaar in de Standaardversie of de High-output versie.

Spiegelmontagekit AS0992, apart te bestellen (zie pag. 62)

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

Afmetingen A B C

in mm

AS0531 300 80 50

AS0661 600 80 40

AS0693 900 80 40

AS0902 1200 80 40

2

65

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

65


2

66

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

66

Verlichte spiegels – FLAIR

FLAIR

Spiegel met geïntegreerde T5

High-output fluorescentielamp met

trekschakelaar.

2 x 39W T5 HO incl. (B 900 mm x

H 600 mm) of 2 x 54W T5 HO incl

(B 1250 mm x H600 mm)

Kan niet verticaal gemonteerd

worden.

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

AS7029 T5 HO 2 x 39W

AS0762 T5 HO 2 x 54W

A

B

C

Reeks verlichte spiegels – T5 HO

Spiegel met geïntegreerde T5 High-output fluorescentielamp met

trekschakelaar.

Spiegel beschikbaar in 2 verschillende maten, B 900 mm x H 600 mm

en B 1250 mm x H 600 mm.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

Afmetingen A B C

in mm

AS7029 900 600 40

AS0762 1250 600 40


AS0814

Wand- en kastopbouwarmatuur

voor T5 1 x 8W fluorescentielamp.

Behuizing uit gepolierd chroom

(PC).

Lengte: 350 mm.

Lamp inclusief.

Kastopbouwkit inclusief.

Referentie voor lamp

AS0814 T5 1 x 8W

30

25

170

A

33

AS0961

Wand- en kastopbouwarmatuur

voor T5 1 x 14W fluorescentielamp.

Behuizing uit gepolierd chroom

(PC).

Lengte: 620 mm.

Lamp inclusief.

Kastopbouwkit inclusief.

Referentie voor lamp

AS0961 T5 1 x 14W

30

192

25

170

A

33

Wandopbouwarmaturen – KASHIMA

Reeks wandopbouwarmaturen - T5

Wandopbouwarmatuur voor T5-fluorescentielamp. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom (PC). Kastopbouw mogelijk.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

Kastopbouwkit (inclusief)

192

Afmetingen A

in mm

AS0814 350

AS0961 620

2

67

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

67


2

68

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

68

Wandopbouwarmaturen – DAYTON

DAYTON

Wandarmatuur voor QT14 halogeenlampen.

Behuizing vervaardigd

uit gepolierde chroom met

witte opaalglazen afdekkap.

QT14 G9 2 x 28W

Lamp inclusief

40

290

Referentie voor lamp

AS0335 G9 2 x 28W

36

140

115

40

290

36

140

115

Reeks wandopbouwarmaturen – hoogvolt halogeenlamp

QT14

Wandopbouwarmatuur voor QT14 halogeenlampen. Behuizing

vervaardigd uit gepolierd chroom met een witte opaalglazen afdekkap.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44


ROND

Wandopbouwarmatuur voor QT14

halogeenlampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom (PC)

of mat nikkel (MN) met een witte

opaalglazen afdekkap.

G9 2 x 28W (max)

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

AS0650 (PC) G9 2 x 28W

AS0791 (MN) G9 2 x 28W

360

VIERKANT

Wandopbouwarmatuur voor QT14

halogeenlampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom (PC)

met een witte opaalglazen afdekkap.

G9 2 x 28W (max)

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

AS7028 (PC) G9 2 x 28W

40 82

Reeks wandopbouwarmaturen – QT14 G9

Wandopbouwarmatuur voor QT14 halogeenlampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom (PC) of mat nikkel (MN) met een opaalglazen

afdekkap.

Beschikbaar in een ronde of vierkante versie.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

Wandopbouwarmaturen – PADOVA

2

69

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

69


2

70

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

70

Wandopbouwarmaturen – IXTRA SHAVERLIGHT

IXTRA SHAVERLIGHT

Wandopbouwarmatuur voor TC-L

compact fluorescentielamp. Behuizing

vervaardigd uit gepolierd

chroom met een polycarbonate

afscherming met verwijderbare

trekschakelaar.

Inclusief stopcontact voor elektrische

scheerapparaten of elektrische

tandenborstel.

2G11 1 x 24W

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS0598 2G11 24W

73 80

122

600

247 33

125

10

Reeks wandopbouwarmaturen – TC-L

Wandopbouwarmatuur voor TC-L compact fluorescentielamp. Behuizing

vervaardigd uit gepolierd chroom met een polycarbonate afscherming.

Beschikbaar met stopcontact en verwijderbare trekschakelaar voor

elektrische scheerapparaten of elektrische tandenborstel.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44


SABINA

Plafondopbouwarmatuur voor A60

of TC-TSE-lampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom met

een witte opaalglazen afdekkap.

A60 of TC-TSE-lamp

E27 1 x max. 60W.

Lamp exclusief.

Referentie voor lamp

AS7024 E27 1 x 60W max.

170

60

33.50

170

Plafondopbouwarmaturen – SABINA

Reeks plafondopbouwarmaturen – A60/TC-TSE

Plafondopbouwarmatuur voor A60 of TC-TSE-lampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom met een witte opaalglazen afdekkap.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

2

71

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

71


2

72

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

72

Plafondopbouwarmaturen – MARINER

MARINER

Plafondopbouwarmatuur voor A60

of TC-TSE-lampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom met

een witte opaalglazen afdekkap.

E27 1 x max. 60W.

Lamp exclusief

Ø 300

Referentie voor lamp

AS0270 E27 1 x 60W max.

100

Ø 300

100

Reeks plafondopbouwarmaturen – A60/TC-TSE

Plafondopbouwarmatuur voor A60 of TC-TSE-lampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom met een witte opaalglazen afdekkap.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44


1-LAMP

Muur- of plafondopbouwspot

1 x 35W GU10

ø 90

Lamp inclusief

Referentie voor lamp

AS6106 1 x 35W

125

Ø90 Ø 90

106

2-LAMPS

Muur- of plafondopbouwspot

2 x 35W GU10

Lengte 250 mm x breedte 70 mm

Incl. trekschakelaar (verwijderbaar)

Lampen inclusief

Referentie voor lamp

AS6121 2 x 35W

70

130

250

3-LAMPS CIRKEL

Muur- of plafondopbouwspot

3 x 35W GU10

ø 220

Lampen inclusief

Referentie voor lamp

AS6107 3 x 35W

125

220

Opbouwspots – COMO

Reeks opbouwspots – hoogvolt halogeenlampen

Muur- of plafondopbouwspots voor halogeenlampen. Behuizing vervaardigd

uit gepolierd chroom (PC). Beschikbaar in de 1-lamps, 2-lamps of

3- lamps versie. De 3 lamps versie kan worden gekozen in cirkel model

of recht model.

Geschikt voor zone 2 en 3.

IP44

3-LAMPS RECHT

Muur- of plafondopbouwspot

3 x 35W GU10

Lengte 500 mm x breedte 70 mm

Lampen inclusief

Referentie voor lamp

AS6109 3 x 35W

125

70

500

2

73

TECHNOLUX • Badkamerverlichting

73


HOOFDSTUK 3

Stroomrails


Stroomrails

Opbouwstroomrail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Inbouwstroomrail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Richtbare spots en verlichtingstoestellen voor

3-fasen stroomrail of plafondmontage

SPR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

S-111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

SLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

STBN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

PLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

SLLN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

SGRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

SGRD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

LTS-SK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

LTS-TORE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

LTS-AUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

75


3

76 3-fasen opbouwstroomrail - EUTRAC SCH

TECHNOLUX • Stroomrails

76

Voeding - aarding rechts

SCH-112011 wit

SCH-112012 zwart

SCH-112017 zilver

Voeding - aarding links

SCH-112021 wit

SCH-112022 zwart

SCH-112027 zilver

Middenvoeding waardoor je de rail kan voeden op

de positie naar keuze. Niet geschikt als verbinding.

SCH-152031 wit

SCH-152032 zwart

SCH-152037 zilver

Elektrische doorverbinder met

voedingsmogelijkheid

SCH-112081 wit

SCH-112082 zwart

SCH-112087 zilver

Hoekverbinder met voedingsmogelijkheid,

aarding buiten

SCH-112091 wit

SCH-112092 zwart

SCH-112097 zilver

Hoekverbinder met voedingsmogelijkheid,

aarding binnen

SCH-112101 wit

SCH-112102 zwart

SCH-112107 zilver

Universele opbouw of pendel 3-fasen stroomrail. Profiel uit voorgevormd

aluminium omvat een ingeschoven kunststofprofiel dat vier koperen geleiders

van 2,5 mm 2 bevat.

Vooringedrukte bevestigingsopeningen vergemakkelijken de plaatsing.

De stroomrail is op lengte verzaagbaar. 240V max., 16 A.

mm 1000 2000 3000 4000

wit SCH-101 SCH-201 SCH-301 SCH-401

zwart SCH-102 SCH-202 SCH-302 SCH-402

aluminium SCH-107 SCH-207 SCH-307 SCH-407

X-verbinder met voedingsmogelijkheid

SCH-112161 wit

SCH-112162 zwart

SCH-112167 zllver

Flexibele koppeling

SCH-112111 wit

SCH-112112 zwart

SCH-112117 zilver

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding intern links

SCH-112131 wit

SCH-112132 zwart

SCH-112137 zilver

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding intern rechts

SCH-112121 wit

SCH-112122 zwart

SCH-112127 zilver

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding extern links

SCH-112151 wit

SCH-112152 zwart

SCH-112157 zilver

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding extern rechts

SCH-112141 wit

SCH-112142 zwart

SCH-112147 zilver


Bevestigingsklem voor pendel of

kabelophanging

SCH-0751 wit

SCH-0752 zwart

SCH-0757 zilver

Verbindingsstuk voor gependelde stroomrails

voor staalkabel, grijs

SCH-6980 50 mm

SCH-6990 100 mm

Elektrische doorverbinder

SCH-112061 wit

SCH-112062 zwart

SCH-112067 zilver

Eindstuk

SCH-012171 wit

SCH-012172 zwart

SCH-012177 zilver

Staalkabelophanging voor bevestigingsklem

(verstelbaar)

SCH-3187 1500mm

SCH-3197 3000mm

SCH-6207 6200mm

Standaard staalkabelophanging (geen bevestigingsklem

nodig), in de hoogte verstelbaar,

grijs/chroom (bestellen per 2 stuks)

SCH-6410 1500mm

SCH-6430 3000mm

3-fasen opbouwstroomrail - EUTRAC SCH

Staafpendel met rozet, kan worden ingekort

SCH-9051 600mm wit

SCH-9052 600mm zwart

SCH-9057 600mm zilver

Staafpendel met rozet, kan worden ingekort

SCH-9061 1200mm wit

SCH-9062 1200mm zwart

SCH-9067 1200mm zilver

3

77

TECHNOLUX • Stroomrails

77


3

78 3-fasen inbouwstroomrail - EUTRAC SCH

TECHNOLUX • Stroomrails

78

Eindvoeding incl. kabelset, installatiedoos en

aansluitdoos

SCH-0261 wit

Voeding - aarding

SCH-132011 aarding rechts - wit

SCH-132021 aarding links - wit

Middenvoeding waardoor je de rail kan

voeden op de positie naar keuze.

SCH-152031 wit

Elektrische doorverbinder met

voedingsmogelijkheden, met plafondrand

SCH-132081 wit

Interne elektrische en mechanische voeding

SCH-132061 wit

Hoekverbinder met voedingsmogelijkheid,

aarding buiten

SCH-132091 wit

Universele inbouw 3-fasen stroomrail met afwerkrand. Profiel uit wit gelakt

aluminium, ophanging d.m.v. veerklemmen. Profiel met vier interne koperen

geleiders van 2,5 mm 2. De stroomrail is op lengte verzaagbaar. 240V

max, 16A.

mm 2000 3000 4000

wit SCH-621 SCH-631 SCH-641

Hoekverbinder met voedingsmogelijkheid,

aarding binnen

SCH-132101 wit

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding intern rechts

SCH-132121 wit

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding intern links

SCH-132131 wit

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding extern links

SCH-132151 wit

T-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

aarding extern rechts

SCH-132141 wit

X-verbinder met voedingsaansluitmogelijkheid,

met afwerkrand

SCH-132161 wit


Eindstuk met afwerkrand

SCH-32171 wit

Montageclips voor ophanging in verlaagde

plafonds

SCH-053210 Per 6 stuks-metaal

Voor een eenvoudige planning van de driefasenrail, neem onderstaande schets als hulpmiddel

Doorverbinder

SCH-11208X / SCH-132061

Voeding, aarding links

SCH-11202X / SCH-132021

Bovenaanzicht

T-verbinder, aarding rechts

SCH-11212X / SCH-132121

3-fasen inbouwstroomrail - EUTRAC SCH

Hoekverbinder, aarding buiten

SCH-11209X / SCH-132091

Pendelelement voor draadstang M6

SCH-8880 metaal

Voeding, aarding rechts

SCH-11201X / SCH-132011

X-Verbinder

SCH-11216X

SCH-132161

T-verbinder, aarding links

SCH-11213X / SCH-132131

Hoekverbinder, aarding binnen

SCH-11210X / SCH-132121

3

79

TECHNOLUX • Stroomrails

79


3

80 3-fasen stroomrail - toebehoren

TECHNOLUX • Stroomrails

80

LA30-Universele adapter, polycarbonaat

LA-30 wit

LA-30SW zwart

Montagenippel M10 voor montage van

spots of snoerpendels

SCH-2881 ø 10,5 -13,5mm wit

SCH-2882 ø 10,5 -13,5mm zwart

SCH-2891 ø 13,5 - 16,5mm wit

SCH-2892 ø 13,5 - 16,5mm zwart

Universeel monopunt opbouw (max 10kg)

SCH-9021 wit

SCH-9022 zwart

SCH-9027 zilver

Universeel monopunt inbouw (max 10kg)

SCH-9041 wit

SCH-9042 zwart

SCH-9047 zilver

LA50-Compacte universele adapter,

polycarbonaat

LA-50 wit

LA-50SW zwart

LA-50SI zilver

Montagenippel M10

SCH-0831 voor snoerpendel wit

SCH-0832 voor snoerpendel zwart

SCH-0837 voor snoerpendel zilver

SCH-0841 voor draadstang wit

SCH-0842 voor draadstang zwart

SCH-0847 voor draadstang zilver

Mechanische haak

SCH-0671 wit

SCH-0672 zwart

Kap voor mechanische haak

SCH-2841 wit

SCH-2842 zwart


Displaystralers

3

81

TECHNOLUX • Stroomrails

81


3

82

TECHNOLUX • Stroomrails

82


Displaystralers voor professioneel gebruik

De displaystralers zijn voorzien voor individuele opstelling met een voetplaat (VP) of voor plaatsing op een courante 3-fasen stroomrail, voorzien van

een universele 3F-adaptor (3F).

SPR-1001•

(•) kleur te bepalen

Lamp: PAR (max 75W)

Lampvoet : E27

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Aluminium behuizing.

Silicone afsluiting. 350° draaibaar,

90° zwenkbaar.

Geleverd zonder lamp.

Kan gemonteerd worden met monopunt.

IP20

Referentie voor lamp

SPR-10011 (3F) wit max. 75W

SPR-10017 (3F) alugrijs max. 75W

Richtbare spots en verlichtingstoestellen voor 3-fasen stroomrail of

plafondmontage

S-111•

(•) kleur te bepalen

Lamp: QR111 (max 100W)

Lampvoet : G53

Armatuur in gelakte drukgeut aluminium.

Voorzien van een Eutrac 3-fasen

electronic-multi-adaptor met

geïntegreerde elektronische transformator.

Dit armatuur is 180° kantelbaar

en 350° draaibaar.

Geleverd zonder lamp.

1 = wit

2 = zwart

7 = alugrijs

IP20

Referentie voor lamp

S-1111 (3F) wit max. 100W

S-1112 (3F) zwart max. 100W

S-1117 (3F) alugrijs max. 100W

(VSA doos zwart)

S-1117S (3F) alugrijs max. 100W

(VSA doos alugrijs)

SLU-351• / SLU-701•

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 35W / 70W

Lampvoet : G12

Projector met geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat. Toestel

is uitgerust met een universele 3-fasen

adaptor voor railmontage. Behuizing

uit gegoten aluminium, gelakt

in wit, zwart of alu-grijs. Aluminium

hoogglansreflector 35°. Helder

UV beschermglas.

IP20

Referentie voor lamp

SLU-3511 (wit) HIT-CE 35W

SLU-3512 (zwart) HIT-CE 35W

SLU-3517 (alugrijs) HIT-CE 35W

SLU-7011 (wit) HIT-CE 70W

SLU-7012 (zwart) HIT-CE 70W

SLU-7017 (alugrijs) HIT-CE 70W

Dit armatuur is 350° richtbaar en

90° kantelbaar.

Geleverd zonder lamp.

Kan gemonteerd worden met monopunt.

1 = wit

2 = zwart

7 = alugrijs

3

83

TECHNOLUX • Stroomrails

83


3

84

TECHNOLUX • Stroomrails

84

Richtbare spots en verlichtingstoestellen voor 3-fasen stroomrail of

plafondmontage

Displaystralers voor professioneel gebruik

De displaystralers zijn voorzien voor individuele opstelling met een voetplaat (VP) of voor plaatsing op een courante 3-fasen stroomrail, voorzien van

een universele 3F-adaptor (3F).

STBN-35• / STBN-70•

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 35W of 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail (3F) of met voetplaat

(VP). Behuizing uit gelakte staalplaat.

Aluminium reflector 35°.

Helder UV-beschermglas. 350°

draaibaar, 180° zwenkbaar. Geïntegreerd

elektronisch voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

IP20

Referentie

voor 3-fasen rail

STBN-3511E (EVG) (3F) Wit

STBN-3512E (EVG) (3F) Zwart

STBN-3517E (EVG) (3F) Alu grijs

STBN-7011E (EVG) (3F) Wit

STBN-7012E (EVG) (3F) Zwart

STBN-7017E (EVG) (3F) Alu grijs

Referentie

met voetplaat

STBN-3501E (EVG) (VP) Wit

STBN-3502E (EVG) (VP) Zwart

STBN-3507E (EVG) (VP) Alu grijs

STBN-7001E (EVG) (VP) Wit

STBN-7002E (EVG) (VP) Zwart

STBN-7007E (EVG) (VP) Alu grijs

PLU-351• of PLU-701•

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 35W of 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit gegoten

aluminium. Aluminium reflector 35°.

Helder UV-beschermglas. 350°

draaibaar, 180° zwenkbaar. Geïntegreerd

elektronisch voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

Referentie

PLU-3511 Wit

PLU-3517 Alu grijs

PLU-7011 Wit

PLU-7017 Alu grijs

SLLN•

IP20 IP20

Lamp: T16 (2 x 28W)

Lampvoet : G5

Toestel voor montage op een 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit geanodiseerd

aluminium. 2 opalen afdekkappen

en opale eindafdekking.

350° draaibaar, 290° zwenkbaar.

Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Referentie voor lamp

SLLN-22817 2 x 28W T5 EVG

incl.adaptor


Displaystralers voor professioneel gebruik

De displaystralers zijn voorzien voor individuele opstelling met een voetplaat (VP) of voor plaatsing op een courante 3-fasen stroomrail, voorzien van

een universele 3F-adaptor (3F).

SGRM•

(•) kleur te bepalen

Lamp: Philips CDM-TM 35W

Lampvoet : PGJ5

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail (3F) of met voetplaat (VP)

Behuizing uit gegoten aluminium.

Aluminium reflector 35°. Helder UV-

beschermglas. 350° draaibaar,

100° zwenkbaar. Geïntegreerd

elektronisch voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

IP20

Referentie

SGRM-3511 (EVG) (3F) Wit

SGRM-3517 (EVG) (3F) Alu grijs

SGRM-3501 (EVG) (VP) Wit

SGRM-3507 (EVG) (VP) Alu grijs

Richtbare spots en verlichtingstoestellen voor 3-fasen stroomrail of

plafondmontage

SGRD•

(•) kleur te bepalen

Lamp: Philips CDM-TM 35W

Lampvoet : PGJ5

Richtbare spot met vaste arm en

schroefklem (S). Behuizing uit gegoten

aluminium. Aluminium reflector

35°. Helder UV-beschermglas.

350° draaibaar, 290° zwenkbaar.

Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Uiterst geschikt voor standenbouw.

IP20

Referentie

SGRD-3501 (EVG) (S) Wit

SGRD-3507 (EVG) (S) Alu grijs

3

85

TECHNOLUX • Stroomrails

85


3

86 Richtbare spots voor 3-fasen stroomrail of plafondmontage

TECHNOLUX • Stroomrails

86

Een gamma van hoogwaardige spots voor 3-fasen rails of plafondmontage.

Toestellen vervaardigd uit drukgegoten aluminium. Geschikt voor gasontladingslampen tot 70W. De armaturen zijn voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat

en een UV-filter. Deze armaturen hebben een hoogwaardige afwerking en bestaan voor montage op universele 3-fasen rail (3F) of door

middel van een voetplaat voor rechtstreekse plaatsing op het plafond (D).

LTS-SK1070•••

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 70W

Lampvoet : G12

Hoogwaardige rotatiesymmetrische

spots met een spreidingshoek van

40° voor montage op 3-fasen rail

(3F) of rechtstreeks op plafond

(D). De armaturen zijn voorzien van

een elektronisch voorschakelapparaat.

Armaturen bestaan in witte of

alu, alugrijze of zwarte uitvoering.

De toestellen zijn op bestelling ook

leverbaar voor HIT-CE 35 en 50W

en met verschillende stralingshoeken

15°, 40° en 60°.

Kleuren:

W = Wit / S = Alu / B = Zwart

IP20

Referentie

LTS-SK107022W (3F) 40°

LTS-SK107022S (3F) 40°

LTS-SK107022B (3F) 40°

LTS-SK107023W (D) 40°

LTS-SK107023S (D) 40°

LTS-SK107023B (D) 40°

LTS-SK20700••

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-DE-CE 70W

Lampvoet : RX7S

Hoogwaardige rotatiesymmetrische

spots met een spreidingshoek van

97° voor montage op 3-fasen rail

(3F) of rechtstreeks op plafond

(D). De armaturen zijn voorzien van

een elektronisch voorschakelapparaat.

Armaturen bestaan in witte of

alu, alugrijze of zwarte uitvoering.

De toestellen zijn op bestelling ook

leverbaar voor HIT-DE-CE 35 en

50W.

Kleuren:

W = Wit / S = Alu / B = Zwart

IP20

Referentie

LTS-SK207002W (3F) Flood

LTS-SK207002S (3F) Flood

LTS-SK207002B (3F) Flood

LTS-SK207003W (D) Flood

LTS-SK207003S (D) Flood

LTS-SK207003B (D) Flood


Een gamma hoogwaardige richtbare spots voor 3-fasen rails.

Toestellen vervaardigd uit aluminium. Geschikt voor metaalhalogeendamplampen 20/70 watt. Elektronisch voorschakelapparaat. Hoogwaardige

aluminium reflector PRI-techniek. UV-filter.

LTS-TORE50••••

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 35W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

rail. Elektronisch voorschakelapparaat.

UV-filter. Hoogwaardige aluminium

reflector 40° PRI-techniek.

Behuizing aluminium wit of

zilvergrijs gelakt.

W = wit

S = zilvergrijs

LTS-TORE50

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-CE 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

rail. Elektronisch voorschakelapparaat.

UV-filter. Hoogwaardige aluminium

reflector 40° PRI-techniek.

Behuizing aluminium wit of

zilvergrijs gelakt.

W = wit

S = zilvergrijs

IP20 IP20 IP20

Referentie voor lamp

LTS-TORE503502W (3F) 35W

LTS-TORE503502S (3F) 35W

Referentie voor lamp

LTS-TORE507002W (3F) 70W

LTS-TORE507002S (3F) 70W

Bij de TORE50 en TORE40 richtbare

spots bestaan ook versies

met andere spreidingshoeken

nl. 15, 25 of 60°.

De spots kunnen ook verkregen

worden op voetplaat.

Richtbare spots voor 3-fasen stroomrail

LTS-TORE40••••

(•) kleur te bepalen

Lamp: HIT-TC-CE 20/35W

Lampvoet : G8.5

Richtbare spot voor 3-fasen

rail. Elektronisch voorschakelapparaat.

UV-filter. Hoogwaardige aluminium

reflector 40° PRI-techniek.

Behuizing aluminium wit of

zilvergrijs gelakt.

W = wit

S = zilvergrijs

Referentie voor lamp

LTS-TORE402032W (3F) 20W

LTS-TORE402032S (3F) 20W

LTS-TORE403532W (3F) 35W

LTS-TORE403532S (3F) 35W

3

87

TECHNOLUX • Stroomrails

87


3

88

TECHNOLUX • Stroomrails

88

Richtbare spots voor 3-fasen stroomrail

Een gamma hoogwaardige richtbare spots voor 3-fasen rails.

Toestellen vervaardigd uit aluminium. Geschikt voor metaalhalogeendamplampen 20 tot 70W. Elektronisch voorschakelapparaat. Hoogwaardige aluminium

reflector. PRI EVO-techniek.

LTS-AUR 10•W

Lamp: HIT-CE 35W, 50W, 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig

aluminium (99,98%), met nieuwe

PRI EVO-reflectortechniek, met

beschermingsglas. 355° draaibaar,

90° zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

W= wit

Referentie voor lamp

LTSAUR1035152W (3F)

(15°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035252W (3F)

(25°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035352W (3F)

(35°) HIT-CE 35W

LTSAUR1050152W (3F)

(15°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050252W (3F)

(25°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050352W (3F)

(35°) HIT-CE 50W

LTSAUR1070152W (3F)

(15°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070252W (3F)

(25°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070352W (3F)

(35°) HIT-CE 70W

LTS-AUR 10•S

Lamp: HIT-CE 35W, 50W, 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig

aluminium (99,98%), met nieuwe

PRI EVO-reflectortechniek, met

beschermingsglas. 355° draaibaar,

90° zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

S = zilver

IP20 IP20 IP20

Referentie voor lamp

LTSAUR1035152S (3F)

(15°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035252S (3F)

(25°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035352S (3F)

(35°) HIT-CE 35W

LTSAUR1050152S (3F)

(15°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050252S (3F)

(25°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050352S (3F)

(35°) HIT-CE 50W

LTSAUR1070152S (3F)

(15°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070252S (3F)

(25°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070352S (3F)

(35°) HIT-CE 70W

LTS-AUR 10•B

Lamp: HIT-CE 35W, 50W, 70W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig aluminium

(99,98%), met nieuwe PRI EVOreflectortechniek,

met beschermingsglas.

355° draaibaar, 90°

zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

B = zwart

Referentie voor lamp

LTSAUR1035152B (3F)

(15°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035252B (3F)

(25°) HIT-CE 35W

LTSAUR1035352B (3F)

(35°) HIT-CE 35W

LTSAUR1050152B (3F)

(15°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050252B (3F)

(25°) HIT-CE 50W

LTSAUR1050352B (3F)

(35°) HIT-CE 50W

LTSAUR1070152B (3F)

(15°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070252B (3F)

(25°) HIT-CE 70W

LTSAUR1070352B (3F)

(35°) HIT-CE 70W


LTS-AUR 20•W

Lamp: HIT-TC-CE 20W, 35W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig aluminium

(99,98%), met nieuwe PRI EVO-

reflectortechniek, met beschermingsglas.

355° draaibaar, 90°

zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

W= wit

Referentie voor lamp

LTSAUR20020152W (3F)

(15°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020252W (3F)

(25°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020402W (3F)

(40°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20035152W (3F)

(15°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035252W (3F)

(25°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035402W (3F)

(40°) HIT-TC-CE 35W

Richtbare spots voor 3-fasen stroomrail of plafondmontage

Een gamma hoogwaardige richtbare spots voor 3-fasen rails of plafondmontage.

Toestellen vervaardigd uit aluminium. Geschikt voor metaalhalogeendamplampen 20 tot 70W. Elektronisch voorschakelapparaat. Hoogwaardige aluminium

reflector. PRI EVO- techniek.

LTS-AUR 20•S

Lamp: HIT-TC-CE 20W, 35W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig aluminium

(99,98%), met nieuwe PRI EVOreflectortechniek,

met beschermingsglas.

355° draaibaar, 90°

zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

S = zilver

IP20 IP20 IP20

Referentie voor lamp

LTSAUR20020152S (3F)

(15°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020252S (3F)

(25°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020402S (3F)

(40°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20035152S (3F)

(15°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035252S (3F)

(25°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035402S (3F)

(40°) HIT-TC-CE 35W

LTS-AUR 20•B

Lamp: HIT-TC-CE 20W, 35W

Lampvoet : G12

Richtbare spot voor 3-fasen

stroomrail. Behuizing uit aluminium.

Reflector uit hoogwaardig aluminium

(99,98%), met nieuwe PRI EVOreflectortechniek,

met beschermingsglas.

355° draaibaar, 90°

zwenkbaar. Geïntegreerd elektronisch

voorschakelapparaat.

Geleverd zonder lamp.

Geschikt voor monopunt.

B = zwart

Referentie voor lamp

LTSAUR20020152B (3F)

(15°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020252B (3F)

(25°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20020402B (3F)

(40°) HIT-TC-CE 20W

LTSAUR20035152B (3F)

(15°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035252B (3F)

(25°) HIT-TC-CE 35W

LTSAUR20035402B (3F)

(40°) HIT-TC-CE 35W

3

89

TECHNOLUX • Stroomrails

89


HOOFDSTUK 4

Inbouwarmaturen


“Soft light” armaturen

INDI SYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

INDI 2 SYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

INDI MIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Inbouwarmaturen voor gemoduleerde plafonds MOD

CLASSEO 2 SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

CLASSEO-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

REL-M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

RE-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ELA-CIRCLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ELA-PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

ELA-OP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

ELA Clean Room SOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

ELA Clean Room SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

ELA-AM/AD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

ELA-SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ELA-SM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Inbouwarmaturen voor lamellenplafonds

ILSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

ILWD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

ILHR-O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

ILHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Kit: inbouwarmatuur en bewegingsmelder

DEDRA T5 / VISION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Armatuur voorzien van noodverlichting - op aanvraag

91


4

92

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

92


INDI-SYM

Softlight inbouwarmatuur voor

TC-L 36W of 55W compacte fluorescentielampen,

lampvoet 2G11.

Basis uit plaatstaal met parabo-

lische reflectoren en een geperforeerde

diffusor met interne opale

afscherming. Armaturen zijn uitgerust

met elektronische voorschakelapparaten.

Referentie voor lamp

INDI-SYM155HFGY 1 x 55W

INDI-SYM255HFGY 2 x 55W

INDI-SYM236HFGY 2 x 36W

554

596

596

INDI-SYM•••DIM

Zelfde toestel maar met dimbaar

elektronisch voorschakelapparaat

1-10V.

Referentie voor lamp

Dimbaar elektronisch vsa 1-10V

INDISYM155HFDIM 1 x 55W

INDISYM255HFDIM 2 x 55W

INDISYM236HFDIM 2 x 36W

117

Softlight inbouwarmatuur INDI SYM

Hoogwaardige softlight inbouwarmaturen module 600

voor directe en indirecte verlichting van standingvolle

ruimtes.

Armaturen met een basis uit hoogwaardige wit gelakte staalplaat, die

tevens drager is van de elektrische componenten (fittingen, ballasten enz.).

De toestellen hebben interne parabolische wit gelakte reflectoren voor de

indirecte lichtverdeling. De lampen zelf worden afgeschermd met een wit

gelakte geperforeerde diffusor uit staalplaat met een interne opalen plexiplaat.

De armaturen zijn geschikt voor gemoduleerde plafonds (300/

600/1200) of niet-gemoduleerde plafonds.

IP20 IK07

INDI-SYM•••DALI

Zelfde toestel maar met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

DALI vsa

INDISYM155DALI 1 x 55W

INDISYM255DALI 2 x 55W

INDISYM236DALI 2 x 36W

Op aanvraag

4

93

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

93


4

94

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

94

Softlight inbouwarmatuur INDI 2 SYM

INDI 2 SYM

Softlighttoestel inbouwarmatuur

voor 2 x TC-L 36W of 55W compacte

fluorescentielampen, lampvoet

2G11. Basis uit plaatstaal met

parabolische reflectoren en 2 geperforeerde

diffusors met interne

opale afscherming. Armaturen zijn

uitgerust met elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

INDI2 SYM236HF 2 x 36W

INDI2 SYM255HF 2 x 55W

575 575

116

INDI 2 SYM ••• DIM/DALI

595 595

Zelfde toestel maar met dimbaar

elektronisch voorschakelapparaat

1-10V of DALI.

Referentie voor lamp

Dimbaar elektronisch vsa 1-10V

INDI2SYM236HFDI 2 x 36W

INDI2SYM255HFDI 2 x 55W

DALI vsa

INDI2SYM236DALI 2 x 36W

INDI2SYM255DALI 2 x 55W

Hoogwaardige softlight inbouwarmaturen module 600

voor indirecte verlichting van standingvolle ruimtes.

Armaturen met een basis uit hoogwaardig wit gelakte staalplaat, die

tevens drager is van de elektrische componenten (fittingen, ballasten,

enz.). De toestellen hebben interne parabolische wit gelakte reflectoren

voor indirecte lichtverdeling. De lampen worden afgeschermd met 2 wit

gelakte geperforeerde diffusors (1 per lamp) uit staalplaat met een interne

opalen plexi staalplaat. De armaturen zijn geschikt voor gemoduleerde

plafonds met zichtbaar draagprofiel (600).

IP20 IK07

Op aanvraag


INDI-MIX T5

Softlight inbouwarmatuur voor 3 T5

lampen van elk 24W. Basis uit plaatstaal

met parabolische reflectoren

en een centrale laag luminantieraster

met glanzende parabolische

dwarslamellen. De toestellen zijn

voorzien van 2 afzonderlijke kringen

waardoor ofwel de indirecte verlichting,

ofwel de directe verlichting

ofwel beide kunnen aangestoken

worden. Armaturen zijn uitgerust

met elektronische voorschakelapparaten.

Referentie voor lamp

INDI-MIX 324 3 x 24W T5

595 mm

595 mm

INDI-MIX T5+TCL

Softlight inbouwarmatuur voor 2

TCL-lampen van 55W (indirect) en

1 T5-lamp van 24W (direct). Basis

uit plaatstaal met parabolische reflectoren

en een centrale laag luminantieraster

met glanzende parabolische

dwarslamellen. De toestellen

zijn voorzien van 2 afzonderlijke

kringen waardoor ofwel de indirecte

verlichting, ofwel de directe verlichting

ofwel beide kunnen aangestoken

worden. Armaturen zijn uitgerust

met elektronische voorschakelapparaten.

Referentie voor lamp

INDI-MIX255+124

2 x 55W TCL + 1 x 24W T5

100 mm

Softlight inbouwarmatuur INDI MIX

Hoogwaardige softlight inbouwarmaturen module 600

voor directe en indirecte verlichting van standingvolle

ruimtes.

Armaturen met een basis uit hoogwaardige wit gelakte staalplaat, die

tevens drager is van de elektrische componenten (fittingen, ballasten enz.).

De toestellen worden uitgerust met 3 lampen, 2 voor de indirecte ver-

lichting en 1 voor de directe verlichting. Deze kunnen in 2 afzonderlijke

kringen geschakeld worden. De toestellen hebben interne parabolische

wit gelakte reflectoren voor de indirecte lichtverdeling. De volledig afzonderlijk

geplaatste T5-lamp voor het directe aandeel is afgeschermd door

een centrale, hoogwaardige aluminium reflector met glanzende parabo-

lische dwarslamellen (laagluminantie). De armaturen zijn geschikt voor

gemoduleerde plafonds (300/600/1200). Mogelijkheid van dubbele ontsteking:

directe verlichting (aluminium reflector), indirecte verlichting (zijdelingse

diffusoren), of beide.

IP20 IK07 Op aanvraag

4

95

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

95


4

96

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

96

Inbouwarmaturen T5 - Classeo 2 SG

CLASSEO2SG

Versie geleverd zonder voorgemonteerde

lampen.

Wieland connector GST 18i3

Referentie voor lamp

CLASSEO2SG214 2 x 14W

CLASSEO2SG224 2 x 24W

CLASSEO2SG228 2 x 28W

CLASSEO2SG254 2 x 54W

CLASSEO2SG314 3 x 14W

CLASSEO2SG324 3 x 24W

CLASSEO2SG414 4 x 14W

CLASSEO2SG424 4 x 24W

l

L

b

B

CLASSEO2SG•••+L

Versie geleverd met voorgemonteerde

T5-fluorescentielamp kleur

830 (warm wit).

Wieland connector GST 18i3

Referentie voor lamp

CLASSEO2SG228+L 2 x 28W

CLASSEO2SG254+L 2 x 54W

CLASSEO2SG314+L 3 x 14W

CLASSEO2SG324+L 3 x 24W

CLASSEO2SG414+L 4 x 14W

CLASSEO2SG424+L 4 x 24W

55

Compacte inbouwarmaturen T5 (Ø 16 mm)

Lage luminantie - hoog rendement

2-3-4- lampsuitvoering - Hoogglans spiegeloptiek

Inbouwtoestel uit wit gelakte plaatstaal. Optiek uit parabolisch gevormde

langs- en dwarsreflectoren uit hoogwaardig zuiver aluminium (99,99%),

glanzend MIRO04, speciaal ontworpen voor T5-lampen. Reflector uit microgeperforeerde

plaatstaal, wit gelakt. Beschermingsfolie. Inbouwtoestel

voor modulaire plafonds (module 600x600 en afgeleiden) met zichtbare

T-dragers. Toestellen uitgerust met elektronische voorschakelapparatuur

voor het gebruik van fluorescentielampen T5. Deze toestellen zijn uitermate

geschikt voor gebruik in zowel kantoren als commerciële ruimtes.

Aanbevolen als ideale verlichting voor individuele kantoren, toonzalen,

winkelruimten, enz. Extreem lage inbouwdiepte van slechts 55 mm.

IP20 IK07 Op aanvraag

CLASSEO 2SG•••/L

Versie geleverd met voorgemonteerde

T5-fluorescentielamp kleur

840 (neutraal wit).

Wieland connector GST 18i3

Referentie voor lamp

CLASSEO2SG228/L 2 x 28W

CLASSEO2SG254/L 2 x 54W

CLASSEO2SG314/L 3 x 14W

CLASSEO2SG324/L 3 x 24W

CLASSEO2SG414/L 4 x 14W

CLASSEO2SG424/L 4 x 24W

CLASSEO 2SG•••WIELAND + L

Versie geleverd met voorgemonteerde

T5-fluorescentielamp kleur

830 (warm wit) en 2 x GST 18i3

Wieland connector (M+F).

Referentie voor lamp

CLASSEO2S228W+L 2 x 28W

CLASSEO2S314W+L 3 x 14W

CLASSEO2S414W+L 4 x 14W

Afmetingen L I B b

in mm

CLASSEO2SG214 598 570 298 270

CLASSEO2SG224 598 570 298 270

CLASSEO2SG228 1198 1170 298 270

CLASSEO2SG254 1198 1170 298 270

CLASSEO2SG314 598 570 598 570

CLASSEO2SG324 598 570 598 570

CLASSEO2SG414 598 570 598 570

CLASSEO2SG424 598 570 598 570


Belangrijke opmerking!

Vooraleer fluorescentielampen gedimd mogen worden, moeten ze

eerst minimum 100 uur branden op volle kracht. Zo wordt de levensduur

geoptimaliseerd en het latere dimmen werkt dan feilloos.

Deze opmerking is zéér belangrijk voor alle T5-lampen maar ook aan

te bevelen voor T8 lampen.

CLASSEO2SG•••DIM

Versie geleverd met dimbaar multiwatt

elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

CLASSE0SG22854D 2 x 28/54W

CLASSE0SG31424D 3 x 14/24W

CLASSE0SG41424D 4 x 14/24W

CLASSEO2SG•••DALI

Versie geleverd met DALI multiwatt

voorschakelapparaat

Referentie voor lamp

CLASSE0S22854DA 2 x 28/54W

CLASSE0S31424DA 3 x 14/24W

CLASSE0S41424DA 4 x 14/24W

Referentie

CLASSEO2SG BV Bevestigingsset

Inbouwarmaturen T5 - Classeo 2 SG

CLASSEO 2 SG + MIMO 2

Toestellen CLASSEO 2 SG worden vanuit de fabriek voorzien van een

lichtsensor voor daglichtregeling type MIMO 2 geïntegreerd in het toestel.

Daglichtafhankelijke lichtregeling compenseert de inval van natuurlijk daglicht,

besparing kan oplopen tot 60% (aan de raamzijde). Compensatie van

overbelichting door instelling van een constant lichtniveau, besparing tot

50% is hiermee mogelijk.

Ontsteking op maximumniveau.

Responstijd: +/- 2 minuten

Controle: 1 tot 15 ballasten

Gemakkelijke installatie (zonder aanvullende bekabeling)

CLASSEO2SG•••DIM/MIMO2

Versie geleverd met dimbaar multiwatt

elektronisch voorschakel-

apparaat en voorgemonteerde T5-

fluorescentielamp kleur 840 (neutraal

wit) of 830 (warm wit).

Referentie voor lamp

Kleur 830 + DIM + MIMO 2

CLASSE0S414DM+L 4 x 14W

CLASSE0S314DM+L 3 x 14W

Kleur 840 + DIM + MIMO 2

CLASSE0S314DM/L 3 x 14W

CLASSE0S414DM/L 4 x 14W

MIMO2 MIMO2

45° 45°

1.5-2.5m

1.5-2.5m

CLASSEO 2 SG DIM

Optie: fotocel MIMO 2

- Regeling van het verlichtingsniveau

door het gebruik van de

cel MIMO 2.

- Ontsteking op maximumniveau.

- Keuze van het verlichtingsniveau

d.m.v. een draaischijf.

- Voedingsspanning afgeleid van

de ballast.

- Ondoorzichtig wit en brandwerend

ABS-omhulsel.

lux

lux

lux

lux

4

97

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

97


4

98 Inbouwarmaturen Classeo-O

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

98

CLA-O 314DPBEVG

Inbouwarmatuur met behuizing uit

wit gelakte staalplaat. Een volle, wit

gelakte afdekplaat bevat de rasters.

Hoogglanzend dubbelpara-bolisch

raster speciaal ontworpen voor de

T5-lampen. Het toestel is uitgerust

met een elektronisch, dimbaar of

Dali voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

CLA-O 314DPBEVG 3 x 14W

CLA-O 314DPBDIM 3 x 14W

CLA-O 314DPBDAL 3 x 14W

CLASSEO-OBV Bevestigingsset

voor Classeo-O (2 stuks), voor

plafonddikte min. 5 mm - max. 35 mm

Inbouwopening: 570 x 570 mm

CLA-OP 314DPBEVG

Inbouwarmatuur met behuizing uit

wit gelakte staalplaat. Een geperforeerde,

wit gelakte afdekplaat bevat

de rasters. Hoogglanzend dubbelparabolisch

raster speciaal ontworpen

voor de T5-lampen. Het

toestel is uitgerust met een elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

CLA-OP 314DPBEVG 3 x 14W

CLASSEO-OBV Bevestigingsset

voor Classeo-OP (2 stuks), voor

plafonddikte min. 5 mm - max. 35 mm

55

Compacte inbouwarmaturen T5 (Ø16mm)

Lage luminantie

Economische uitvoering

Inbouwarmaturen voor modulaire plafonds (module 600 x 600 en afgeleiden)

met zichtbare T-profielen. Deze toestellen zijn uitermate geschikt

voor kantoren, administratieve ruimtes, shops, klaslokalen, enz.

IP20

CLA-O 414DPBEVG

Inbouwarmatuur met behuizing uit

wit gelakte staalplaat. Een volle, wit-

gelakte afdekplaat bevat de rasters.

Hoogglanzend dubbelpara-bolisch

raster speciaal ontworpen voor de

T5-lampen. Het toestel is uitgerust

met een elektronisch, dimbaar of

Dali voorschakelappaat.

Referentie voor lamp

CLA-O 414DPBEVG 4 x 14W

CLA-O 414DPBDIM 4 x 14W

CLA-O 414DPBDAL 4 x 14W

CLASSEO-OBV Bevestigingsset

voor Classeo-O (2 stuks), voor

plafonddikte min. 5 mm - max. 35 mm

Afmetingen L x B x H

in mm

CLA-OP 414DPBEVG

Inbouwarmatuur met behuizing uit

wit gelakte staalplaat. Een geperforeerde,

wit gelakte afdekplaat bevat

de rasters. Hoogglanzend dubbelparabolisch

raster speciaal ontworpen

voor de T5 lampen. Het

toestel is uitgerust met een elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

CLA-OP 414DPBEVG 4 x 14W

CLASSEO-OBV Bevestigingsset

voor Classeo-OP (2 stuks), voor

plafonddikte min. 5 mm - max. 35 mm

CLA-O 314DPB 595 595 55

CLA-O 414DPB 595 595 55

CLA-OP 314 DPB 595 595 55

CLA-OP 414 DPB 595 595 55


REL-M ... DPBEVG

Volledig wit gelakte staalplaten behuizing

drager van het elektronische

voorschakelapparaat. Optiek met

parabolische langs- en dwarsreflectoren

uit hoogglanzend aluminium.

Geschikt voor plaatsing in T-profielen

plafonds module 600/600.

Referentie voor lamp

REL-M 418DPB EVG 4 x 18W

M

596

596

Inbouwarmaturen REL-M

Universeel inbouwarmatuur voor zichtbare

T-profielen plafonds module 600

Lage luminantie - Economische uitvoering

Economisch laag-luminantie toestel voor zichtbare T-profielen plafonds

met module 600, met beperkte inbouwhoogte. Basis uit wit gelakte staalplaat.

Dubbel parabolisch raster in hoogglanzend aluminium. Deze toestellen

worden standaard geleverd met elektronische voorschakelapparatuur.

IP20

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

REL-M 418 596 x 596 x 100 287 6,0

4

99

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

99


4

100 Universeel inbouwarmatuur RE-D

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

100

RE-D •••SM/SA EVG

Diepstralende lichtverdeling, geschikt

voor kwalitatieve verlichting

met een economische benadering.

Reflectoren uit zuiver aluminium

(99,90%). V-vormig middendeel en

zijreflectoren zijdemat, dwarslamellen

met dennenboomprofiel. Toestel

voorzien van een elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

RE-D236SM/SAEVG 2 x 36W

RE-D418SM/SAEVG 4 x 18W

RE-D BV Bevestingsset

(4 stuks) voor plafonddikte

min. 25 mm - max. 54 mm

inbouwopening:

2 x 36W BR: 279 mm L: 1179 mm

4 x 18W BR: 579 mm L: 579 mm

RE-D •••DPS EVG

Diep-breedstralende lichtverdeling

met hoge contrastweergave. Zeer

geschikt voor een hoogwaardige en

veeleisende verlichtingsinstallatie.

Door gebruik van een zijdematte

reflector minder gevoelig aan vervuiling.

Reflector met op elkaar afgestemde

matte parabolische

langs- en dwarsreflectoren. Toestel

voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

RE-D 236DPS EVG 2 x 36W

RE-D 418DPS EVG 4 x 18W

RE-D BV Bevestingsset

(4 stuks) voor plafonddikte

min. 25 mm - max. 54 mm

Een compleet gamma van hoogwaardige TL-inbouwarmaturen

Inbouwarmaturen voor module 600 en niet-gemoduleerde plafonds, geschikt

voor kantoren, administratieve ruimtes, shops, openlandschapsbureaus,

klaslokalen, enz. Wit gelakte stabiele metalen basis met afgewerkte

boord waardoor deze armaturen met de nodige beugels ook in nietgemoduleerde

plafonds (gyproc) geplaatst kunnen worden.Verkrijgbaar in

de verschillende gangbare T8 vermogens en van 2 of 4-lampsuitvoeringen,

steeds voorzien van een raster en verkrijgbaar met elektronisch voorschakelapparaat.

De armaturen worden compleet geleverd, d.w.z. basis en raster/optiek

onder één referentie en in één verpakking. Bevestigingsklemmen voor niet

gemoduleerde plafonds steeds afzonderlijk te bestellen (RE-D BV set van

4 stuks).

IP20

RE-D •••DPB EVG

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Raster is uitermate geschikt voor

werkplaatsen met beeldschermgebruik.

Verblindingsbegrenzing

L ≤ 200 cd/m 2 boven de uitstralingshoek

60° loodrecht. Reflector

zuiver aluminium (99,98%) hoogglanzend

(interferentievrij) met parabolisch

gevormde en op elkaar afgestemde

langs- en dwarsreflectoren.

Toestel voorzien van een

elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

RE-D 236DPB EVG 2 x 36W

RE-D 418DPB EVG 4 x 18W

RE-D BV Bevestingsset

(4 stuks) voor plafonddikte

min. 25 mm - max. 54 mm


ELA-C

Basis uit wit gelakte staalplaat. Wit

gelakte afdekkader met ronde uitsparing,

voorzien van een vlakke

opale diffusor in PMMA. Het kader

wordt scharnierend vastgehouden

in het toestel. Verkrijgbaar in T16

circline lamp met elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-C 140 HF 1 x 40W

587

597

587

597

ELA-C DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-C 140 DIM 1 x 40W DIM

95

Inbouwarmaturen – ELA CIRCLE T5

Decoratief inbouwtoestel voor gemoduleerde plafonds

met zichtbaar T-profiel (600)

Inbouwtoestel voor gemoduleerde plafonds met zichtbaar T-profiel. Kunnen

ook gebruikt worden in niet-gemoduleerde plafonds. Inbouwset ELA-

OS afzonderlijk bij te bestellen.

IP20 IK02 Op aanvraag

ELA-C DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-C 140 DALI 1 x 40W DALI

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds.

Referentie

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

Afmetingen L B H C c

in mm

ELA-C 597 597 95 587 587

4

101

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

101


4

102 Inbouwarmaturen ELA PR T5 en TL-D

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

102

ELA-PR HF

Basis uit wit gelakte staalplaat.

Prismatische diffusor vastgehouden

in een metalen kader, met 4

veren bevestigd. Verkrijgbaar in 2-,

3- of 4-lamps T5-(T16) of TL-D

(T26)-uitvoering met elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-PR 236-HF 2 x 36W T26

ELA-PR 418-HF 4 x 18W T26

ELA-PR 436-HF 4 x 36W T26

ELA-PR 228 2 x 28W T16

ELA-PR 254 2 x 54W T16

ELA-PR 314 3 x 14W T16

ELA-PR 414 4 x 14W T16

C

L

c

B

c

B

85

ELA-PR DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-PR 236DIM 2 x 36W DIM T26

ELA-PR 418DIM 4 x 18W DIM T26

ELA-PR 436DIM 4 x 36W DIM T26

ELA-PR 228DIM 2 x 28W DIM T16

ELA-PR 254DIM 2 x 54W DIM T16

ELA-PR 314DIM 3 Cx

14W DIM T16

ELA-PR 414DIM 4 x 14W DIM T16

95

L

c

B

c

B

85

Inbouwtoestel met prismatische diffusor, voor

gemoduleerde plafonds met zichtbare T-profielen

(300/600/1200)

Economisch inbouwtoestel voor modulaire plafonds met zichtbare

T- profielen voor gebruik waar geen hoge eisen aan het verlichtingscomfort

gesteld worden. Kunnen ook ingebouwd worden in niet-gemoduleerde

plafonds. Inbouwset ELA-OS afzonderlijk bij te bestellen.

95

IP20 IK04 Op aanvraag

ELA-PR DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-PR 236DALI 2 x 36W DALI T26

ELA-PR 418DALI 4 x 18W DALI T26

ELA-PR 436DALI 4 x 36W DALI T26

ELA-PR 228DALI 2 x 28W DALI T16

ELA-PR 254DALI 2 x 54W DALI T16

ELA-PR 314DALI 3 x 14W DALI T16

ELA-PR 414DALI 4 x 14W DALI T16

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds.

Referentie

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

Afmetingen L B H C c

in mm

ELA-PR 236 1197 297 95 1185 285

ELA-PR 418 597 597 95 585 585

ELA-PR 436 1197 597 95 1185 585

ELA-PR 228 1297 297 85 1285 285

ELA-PR 254 1297 297 85 1285 285

ELA-PR 314 597 597 95 585 585

ELA-PR 414 597 597 95 585 585


ELA-OP HF

Basis uit wit gelakte staalplaat. Superieure

opale diffusor vastgehouden

in een metalen kader, met 4

veren bevestigd. Verkrijgbaar in 2-,

3- of 4 lamps T5 (T16) of TL-D (T26)

uitvoering met elektronisch voorschakelapparaat.

De T5 versie heeft

een opale diffusor met hoog rendement

(>70%).

Referentie voor lamp

ELA-OP 236-HF 2 x 36W T26

ELA-OP 418-HF 4 x 18W T26

ELA-OP 436-HF 4 x 36W T26

ELA-OP 228 2 x 28W T16

ELA-OP 254 2 x 54W T16

ELA-OP 314 3 x 14W T16

ELA-OP 414 4 x 14W T16

C

L

c

B

c

B

85

ELA-OP DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-OP 236DIM 2 x 36W DIM T26

ELA-OP 418DIM 4 x 18W DIM T26

ELA-OP 436DIM 4 x 36W DIM T26

ELA-OP 228DIM 2 x 28W DIM T16

ELA-OP 254DIM 2 x 54W DIM T16

ELA-OP 314DIM 3 Cx

14W DIM T16

ELA-OP 414DIM 4 x 14W DIM T16

95

L

c

B

c

B

85

Inbouwarmaturen – ELA OP T5 en TL-D

Inbouwtoestel met opalen diffusor, voor gemoduleerde

plafonds met zichtbare T-profielen (300/600/1200).

Economisch inbouwtoestel voor modulaire plafonds met zichtbare T-profielen.

Kunnen ook ingebouwd worden in niet-gemoduleerde plafonds.

Inbouwset ELA-OS afzonderlijk bij te bestellen.

IP20 IK04 Op aanvraag

ELA-OP DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

95

Referentie voor lamp

ELA-OP 236DALI 2 x 36W DALI T26

ELA-OP 418DALI 4 x 18W DALI T26

ELA-OP 436DALI 4 x 36W DALI T26

ELA-OP 228DALI 2 x 28W DALI T16

ELA-OP 254DALI 2 x 54W DALI T16

ELA-OP 314DALI 3 x 14W DALI T16

ELA-OP 414DALI 4 x 14W DALI T16

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds.

Referentie

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

Afmetingen L B H C c

in mm

ELA-OP 236-HF 1197 297 95 1185 285

ELA-OP 418-HF 597 597 95 585 585

ELA-OP 436-HF 1197 597 95 1185 585

ELA-OP 228 1297 297 85 1285 285

ELA-OP 254 1297 297 85 1285 285

ELA-OP 314 597 597 95 585 585

ELA-OP 414 597 597 95 585 585

4

103

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

103


4

104 Inbouwarmaturen – ELA Clean Room SOP

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

104

ELA T5 CR SOP

Hermetisch inbouwarmatuur IP65

met basis uit wit gelakte staalplaat,

voorzien van semi-witte opale plexi

(PMMA) bevestigd in een geëxtrudeerd

wit gelakt aluminium kader.

Kader is bevestigd aan de basis

door 4 onverliesbare schroeven.

Meegeleverd: set ophangbeugels

voor montage in niet-gemoduleerde

plafonds en bijhorende hermetische

afsluitkappen om de IP-graad

te behouden.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSOP228 2 x 28W

ELAT5CRSOP254 2 x 54W

ELAT5CRSOP414 4 x 14W

ELAT5CRSOP424 4 x 24W

c

B

104

C

L

Dichting uit neopreen. Verkrijgbaar

in 2- of 4-lampsuitvoering met elektronisch

voorschakelapparaat.

c

B

Hermetisch inbouwtoestel IP65 met semi-opale plexi

Hermetisch inbouwtoestel IP65 met semi-opale plexi (PMMA).

Dit toestel is ideaal geschikt voor industriële keukens, ziekenhuizen, laboratoria,…

IP65 IK08 Op aanvraag

ELA T5 CR SOP DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSOP228DM 2 x 28W

ELAT5CRSOP254DM 2 x 54W

ELAT5CRSOP414DM 4 x 14W

ELAT5CRSOP424DM 4 x 24W

ELA T5 CR SOP DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSOP228DA 2 x 28W

ELAT5CRSOP254DA 2 x 54W

ELAT5CRSOP414DA 4 x 14W

ELAT5CRSOP424DA 4 x 24W

Afmetingen L B H C c

in mm

ELAT5CRPLSOP228 1195 295 104 1181 275

ELAT5CRPLSOP254 1195 295 104 1181 275

ELAT5CRPLSOP414 595 595 104 581 581

ELAT5CRPLSOP424 595 595 104 581 581


ELA T5 CR SM

Hermetisch laag luminantie inbouwarmatuur

IP65 met basis uit

wit gelakte staalplaat, met optiek uit

parabolisch gevormde langs- en

dwarsreflectoren uit mat geanodiseerd

aluminium. Transparant getemperd

glas, bevestigd in een

geëxtrudeerd wit gelakt aluminium

kader.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSM228 2 x 28W

ELAT5CRSM254 2 x 54W

ELAT5CRSM414 4 x 14W

ELAT5CRSM424 4 x 24W

c

B

104

C

L

Kader is bevestigd aan de basis

door 4 onverliesbare schroeven.

Meegeleverd: set ophangbeugels

voor montage in niet-gemoduleerde

plafonds en bijhorende hermetische

afsluitkappen om de IP-graad

te behouden. Dichting uit neopreen.

Verkrijgbaar in 2- of 4-lampsuitvoering

met elektronisch voorschakelapparaat.

c

B

Inbouwarmaturen – ELA Clean Room SM

Hermetisch laagluminantie inbouwtoestel IP65

Hermetisch laagluminantie inbouwtoestel IP65, met glasafscherming.

Dit toestel is ideaal geschikt voor industriële keukens, ziekenhuizen, laboratoria,…

IP65 IK08 Op aanvraag

ELA T5 CR SM DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSM228DIM 2 x 28W

ELAT5CRSM254DIM 2 x 54W

ELAT5CRSM414DIM 4 x 14W

ELAT5CRSM424DIM 4 x 24W

ELA T5 CR SOP DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELAT5CRSM228DAL 2 x 28W

ELAT5CRSM254DAL 2 x 54W

ELAT5CRSM414DAL 4 x 14W

ELAT5CRSM424DAL 4 x 24W

Afmetingen L B H C c

in mm

ELAT5CRSM228 1195 295 104 1181 275

ELAT5CRSM254 1195 295 104 1181 275

ELAT5CRSM414 595 595 104 581 581

ELAT5CRSM424 595 595 104 581 581

4

105

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

105


4

106 Rasterinbouwarmaturen ELA-AM/AD

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

106

ELA-AM/AD

Volledig wit gelakte staalplaten behuizing

drager van de elek trische

componenten. Optiek met langsreflectoren

uit gesatineerd aluminium

en dwarslamellen met dennenboomprofiel.

Tweelampsuitvoering.

Geschikt voor plaatsing in T-pro-

fielen plafonds. Geleverd met elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-AM/AD136HF 1 x 36W

ELA-AM/AD236HF 2 x 36W

ELA-AM/AD318HF 3 x 18W

ELA-AM/AD336HF 3 x 36W

ELA-AM/AD418HF 4 x 18W

ELA-AM/AD436HF 4 x 36W

185

197

285

297

95

95

585

597

ELA-AM/AD DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

585 / 1185

597 / 1197

Referentie voor lamp

ELA-AM/AD236DIM 2 x 36W

ELA-AM/AD318DIM 3 x 18W

ELA-AM/AD336DIM 3 x 36W

ELA-AM/AD418DIM 4 x 18W

ELA-AM/AD436DIM 4 x 36W

95

585

597

95

Universeel inbouwarmatuur voor zichtbare T-profielen

plafonds module 600 en voor niet-gemoduleerde

plafonds

Economische versie - lage luminantie

Economisch laagluminantietoestel voor zichtbare T-profielen plafonds met

modulemaat 600. Basis uit wit gelakte staalplaat. Optiek met langsreflectoren

uit gesatineerd aluminium en dwarslamellen met dennenboom-

profiel. De toestellen zijn leverbaar met elektronische voorschakelapparatuur

HF, dimbaar voorschakelapparatuur of DALI voorschakelapparatuur.

De toestellen ELA-AM/AD zijn eveneens te gebruiken in niet-gemoduleerde

plafonds maar dan met behulp van de inbouwset ELA-OS.

IP20 IK07

ELA-AM/AD DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELAAM/AD236DALI 2 x 36W

ELAAM/AD318DALI 3 x 18W

ELAAM/AD336DALI 3 x 36W

ELAAM/AD418DALI 4 x 18W

ELAAM/AD436DALI 4 x 36W

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds

Afmetingen L B H C c

in mm

Referentie

Op aanvraag

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

ELA-AM/AD136 1197 185 95 1185 165

ELA-AM/AD236 1197 297 95 1185 285

ELA-AM/AD318 597 597 95 585 585

ELA-AM/AD336 1197 597 95 1185 585

ELA-AM/AD418 597 597 95 585 585

ELA-AM/AD436 1197 597 95 1185 585


ELA-SG

Volledig wit gelakte staalplaten behuizing

drager van de elektrische

componenten. Optiek met parabolische

langs- en dwarsreflectoren

uit hoogglanzend aluminium.

Geschikt voor plaatsing in T-profielen

plafonds module 600/1200.

Afschermingshoek 30°.

Geleverd met elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-SG/236HF 2 x 36W

ELA-SG/318HF 3 x 18W

ELA-SG/418HF 4 x 18W

185

197

285

297

95

95

585

597

585 / 1185

597 / 1197

ELA-SG DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-SG236DIM 2 x 36W DIM

ELA-SG318DIM 3 x 18W DIM

ELA-SG418DIM 4 x 18W DIM

95

585

597

95

Rasterinbouwarmaturen ELA-SG

Universeel inbouwarmatuur voor zichtbare T-profielen

plafonds module 600 en voor niet-gemoduleerde

plafonds (hout, gyproc)

Economische versie – lage luminantie

Hoogglanzend aluminium

Economisch laag-luminantietoestel voor zichtbare T-profielen plafonds met

module 600. Basis uit wit gelakte staalplaat.

Optiek uit parabolisch gevormde langs- en dwarsreflectoren uit glanzend

en geanodiseerd aluminium. Deze toestellen zijn leverbaar met elektronisch,

dimbaar of DALI voorschakelapparaat. De toestellen ELA zijn

eveneens te gebruiken in niet-gemoduleerde plafonds, maar dan met behulp

van de inbouwset ELA-OS.

IP20 IK07 Op aanvraag

ELA-SG DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-SG236DALI 2 x 36W DALI

ELA-SG318DALI 3 x 18W DALI

ELA-SG418DALI 4 x 18W DALI

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds.

Referentie

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

Afmetingen L B H C c

in mm

ELA-SG236 1197 297 95 1185 285

ELA-SG318 597 597 95 585 585

ELA-SG418 597 597 95 585 585

4

107

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

107


4

108 Rasterinbouwarmaturen ELA-SM

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

108

ELA-SM

Volledig wit gelakte staalplaten behuizing

drager van de elektrische

componenten. Optiek met parabolische

langs- en dwarsreflectoren

uit gesatineerd aluminium.

Geschikt voor plaatsing in T-profielen

plafonds module 600/1200.

Afschermingshoek 30°.

Geleverd met elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-SM/236HF 2 x 36W

ELA-SM/318HF 3 x 18W

ELA-SM/418HF 4 x 18W

185

197

285

297

95

95

585

597

ELA-SM DIM

Versie geleverd met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat.

585 / 1185

597 / 1197

Referentie voor lamp

ELA-SM236DIM 2 x 36W DIM

ELA-SM318DIM 3 x 18W DIM

ELA-SM418DIM 4 x 18W DIM

95

585

597

95

Universeel inbouwarmatuur voor zichtbare T-profielen

plafonds module 600 en voor niet-gemoduleerde

plafonds (hout, gyproc)

Economische versie – lage luminantie

Gesatineerd aluminium

Economisch laag-luminantietoestel voor zichtbare T-profielen plafonds met

module 600. Basis uit wit gelakte staalplaat. Optiek uit parabolisch gevormde

langs- en dwarsreflectoren uit gesatineerd en geanodiseerd aluminium.

Deze toestellen zijn leverbaar met elektronisch, dimbaar of DALI voorschakelapparaat.

De toestellen ELA zijn eveneens te gebruiken in niet-gemoduleerde

plafonds, maar dan met behulp van de inbouwset ELA-OS.

IP20 IK07 Op aanvraag

ELA-SG DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ELA-SM236DALI 2 x 36W DALI

ELA-SM318DALI 3 x 18W DALI

ELA-SM418DALI 4 x 18W DALI

ELA-OS

Inbouwset voor inbouw in niet-gemoduleerde

plafonds.

Referentie

ELA-OS inbouwset voor

niet-modulaire plafonds (4 stuks)

Afmetingen L B H C c

in mm

ELA-SM236 1197 297 95 1185 285

ELA-SM318 597 597 95 585 585

ELA-SM418 597 597 95 585 585


Inbouwarmaturen

voor lamellenplafonds

INBOUWARMATUREN VOOR LAMELLENPLAFONDS

Bij de lamellenplafonds bestaan diverse uitvoeringen zowel in materiaal als in afmetingen.

De lamellen kunnen vervaardigd zijn met afgeronde (type R) of rechte kanten

(type B) en worden geplaatst met open schaduwvoeg of vervaardigd als volledig

gesloten (type C).

De meest voorkomende modulematen zijn de volgende :

Module Afmetingen

C A B h

100 80 20 15

100 84 16 15

150C 150 - 15

Module 100 Module 150C

Voor al deze modules zijn diverse toestellen beschikbaar. Ze worden standaard geleverd

met een set kopdragers. Op aanvraag kunnen deze toestellen ook met

langsdragers geleverd worden. Tevens beschikken wij over de mogelijkheid om op

zeer korte termijn inbouwcassettes voor al deze plafonds te leveren in praktisch elke

standaard RAL-kleur.

4

109

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

109


4

110 Inbouwarmaturen voor lamellenplafonds T5– ILSG 100

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

110

ILSG 100

Basis uit wit gelakte staalplaat. Optiek

met parabolisch gevormde

langs- en dwarsreflectoren uit glanzend

en geanodiseerd aluminium.

Optiek blijft aan het toestel hangen

bij lampvervanging. Standaardbreedte

voor 2 lamellen 84R. Afschermingshoek

30°. Optisch blok

scharnierend met veren. Toestel

voor 1- of 2 lampen T5 en elektronisch

multiwatt voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ILSG100128/54 1 x 28/54W

ILSG100135/49 1 x 35/49W

ILSG100228/54 2 x 28/54W

ILSG100235/49 2 x 35/49W

ILSG DIM

Versie geleverd met dimbaar multiwatt

elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ILSG10012854DIM 1x28/54W DIM

ILSG10013549DIM 1x35/49W DIM

ILSG10022854DIM 2x28/54W DIM

ILSG10023549DIM 2x35/49W DIM

64

1197 183 183

Raster inbouwarmatuur voor lamellen plafonds - T5

Economisch – Lage luminantie – MODULE 100

Economisch inbouwtoestel voor lamellenplafonds (module 100- 84R).

Door het gebruik van de lage luminantie optiek is dit inbouwtoestel bijzonder

geschikt voor gebruik in bureelruimten, waar geen hoge verlichtingseisen

worden gesteld.

Deze toestellen beslaan de standaardbreedte van 2 lamellen voor de 1- en

2-lamps (T5)-toestellen. Boven elke lamp is tevens een gesatineerd aluminium

reflector gemonteerd die het rendement van dit toestel gunstig beinvloed.

De langste zijden van het armatuur vallen in de schaduwvoeg van

het plafond.

IP20 IK07 Op aanvraag

ILSG DALI

Versie geleverd met DALI voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

ILSG10012854DAL 1x28/54W DALI

ILSG10013549DAL 1x35/49W DALI

ILSG10022854DAL 2x28/54W DALI

ILSG10023549DAL 2x35/49W DALI


ILWD 100 1••

Basis uit zwart gelakte staalplaat.

Optiek met parabolisch gevormde

langsreflectoren uit gesatineerd en

geanodiseerd aluminium kopspiegelreflector

boven elke lamp. Optiek

blijft aan het toestel hangen bij

lampvervanging. Regelbare beugels

in de hoogte. Elektronisch

voorschakelapparaat 1 lamp.

Referentie voor lamp

ILWD 100 118 HF 1 x 18W

ILWD 100 136 HF 1 x 36W

ILWD 100 158 HF 1 x 58W

B

C

H

L

ILWD 100 2••

Inbouwarmaturen voor lamellenplafonds ILWD 100

Basis uit zwart gelakte staalplaat.

Optiek met parabolisch gevormde

langsreflectoren uit gesatineerd en

geanodiseerd aluminium kopspiegelreflector

boven elke lamp. Optiek

blijft aan het toestel hangen bij

lampvervanging. Regelbare beugels

in de hoogte. Elektronisch

voorschakelapparaat 2 lampen.

Referentie voor lamp

ILWD 100 236 HF 2 x 36W

ILWD 100 258 HF 2 x 58W

B

C

Raster inbouwarmatuur voor lamellen plafonds

Economisch - Lage luminantie - MODULE 100

Economisch inbouwtoestel voor lamellenplafonds (module 100 - 84/16 en

80/20). Door het gebruik van de lage luminantie optiek is dit inbouwtoestel

bijzonder geschikt voor gebruik in bureelruimten waar geen hoge verlichtingseisen

worden gesteld.

Deze toestellen zijn zwart gelakt en beslaan de breedte van één lamel voor

de eenlampsuitvoering en de breedte van twee lamellen voor de dubbellampstoestellen.

Boven elke lamp is tevens een reflector in gesatineerd

aluminium gemonteerd die het rendement van dit toestel gunstig beïnvloedt.

De langste zijden van het armatuur vallen in de schaduwvoeg van

het plafond.

IP20 IK07

Afmetingen L B H C

in mm

ILWD 100 118 640 113 117 90

ILWD 100 136 1250 113 117 90

ILWD 100 158 1550 113 117 90

ILWD 100 218 640 213 106 190

ILWD 100 236 1250 213 106 190

ILWD 100 258 1550 213 106 190

4

111

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

111


4

112 Hermetisch inbouwarmatuur voor lamellenplafonds Module 100 - ILHR O

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

112

BAS ILHR 100 HF

Basis uit wit gelakte staalplaat die

de elektronische ballasten en

andere elektrische componenten

bevat. Elektronische voorschakelapparatuur.

Diffusoren afzonderlijk bestellen.

Referentie voor lamp

BASILHR100136HF 1 x 36W

BASILHR100158HF 1 x 58W

BASILHR100236HF 2 x 36W

BASILHR100258HF 2 x 58W

PLX ILHRO 84C

Opale plexi met rechte hoeken die

mooi aansluiten aan de plafond-

lamellen met rechthoekige afwerking.

Voor een tweelampsuitvoering

2 diffusoren per armatuur bestellen.

Referentie voor lamp

PLXILHRO84C1270 36W

PLXILHRO84C1570 58W

Hoogwaardige inbouwarmaturen voor lamellenplafonds

mod100 IP65 bestemd voor vochtige

ruimten (keuken, douches, sanitair etc.)

Armaturen met een basis uit hoogwaardige wit gelakte staalplaat, die

tevens drager is van de elektrische componenten (fittingen, ballasten enz.).

De afzonderlijk te bestellen opale diffusoren bestaan voor rechte (84C) en

afgeronde lamellen (84R). Toestellen worden standaard geleverd met kopdragers.

Basis en diffusor steeds afzonderlijk te bestellen.

IP65 IK04

PLX ILHRO 84R

Opale plexi met afgeronde hoeken

die mooi aansluiten aan de plafondlamellen

met afgeronde afwerking.

Voor een tweelampsuitvoering

2 diffusoren per armatuur bestellen.

Referentie voor lamp

PLXILHRO84R1270 36W

PLXILHRO84R1570 58W

Afmetingen A B C D

in mm

BAS ILHR 100 136 1270 83 150 113

BAS ILHR 100 158 1570 83 150 113

BAS ILHR 100 236 1270 183 150 213

BAS ILHR 100 258 1570 183 150 213


Kit:

inbouwarmatuur en

bewegingsmelder

4

113

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

113


4

114

TECHNOLUX • Inbouwarmaturen

114


DEDRA T5 4x14W/840

Inbouwtoestel voorzien van 4x14W

T5 lampen met lampkleur 840

(neutraal wit). Lampen incl. Toestel

uit gemoffeld staal in wit. Optiek

uit dubbel parabolisch gevormde

langs- en dwarsreflectoren met

gepolijste afwerking. Aansluiting

met 5-voudige wieland aansluiting.

Zeer lage luminantie (


116

HOOFDSTUK 5

Opbouw- en

pendelarmaturen


Opbouwarmaturen

FLY II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

ARIAN T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

SUN T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

EURO-VARIO T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

EURO-VARIO T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

OAS T5 ASY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

LINEO T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

EURO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

NAPOLI T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

ROMA T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

LUX T8 en T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Pendelarmaturen

LKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

LINEO-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Sporthalarmaturen

EURO II-BWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

GYM-T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

117


5

118 Opbouwarmatuur - FLY II

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

118

FLY II

Witte reflector met bijzonder hoge

reflectiewaarden. Witte geperforeerde

cover. De kopse kanten van

het toestel worden afgesloten door

eindstukken uit geïnjecteerde

kunststof, die de vorm van het toestel

perfect volgen.

Ook verkrijgbaar in dimbaar (1-10V)

of Dali voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

FLYII236EVG 2 x 36W

FLYII236EVGDIM 2 x 36W

FLYII236DALI 2 x 36W

FLYII258EVG 2 x 58W

FLYII258EVGDIM 2 x 58W

FLYII258DALI 2 x 58W

135 mm

FLY II T5

Witte reflector met bijzonder hoge

reflectiewaarden. Witte geperforeerde

cover. De kopse kanten van

het toestel worden afgesloten door

eindstukken uit geïnjecteerde

kunststof, die de vorm van het toestel

perfect volgen.

Deze versie is uitgerust voor T5 lampen

en een standaard, dimbaar

(1-10V) of Dali voorschakelapparaat.

280 mm

Referentie voor lamp

FLYII228/54 2 x 28/54W

FLYII228/54DIM 2 x 28/54W

FLYII228/54DALI 2 x 28/54W

FLYII235/49 2 x 35/49W

FLYII235/49DIM 2 x 35/49W

FLYII235/49DALI 2 x 35/49W

Bijzonder elegante bouwvorm

Lage luminantie - hoog rendement

Decoratief opbouwtoestel “mild licht”, voorzien van een primaire dubbele

parabolische reflector met onder de lampen een secundaire halfcilindervormige

geperforeerde reflector voorzien van een interne opalen lichtdiffusor.

De eindflenzen zijn uit wit gelakt plaatstaal en zijn werktuigloos afneembaar

voor lampenwissel.

Vervangt FLY

IP20

Afmetingen lengte bevestigingsafstand

FLY II 236 1240 mm 900 mm

FLY II 258 1540 mm 1200 mm

FLY II 228/54 T5 1190 mm 900 mm

FLY II 235/49 T5 1490 mm 1200 mm


ARIAN T5

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Raster is uitermate geschikt voor

werkplaatsen met beeldscherm-

gebruik. Verblindingsbegrenzing

L < 200cd/m 2 boven de uitstralingshoek

60° loodrecht. Reflector

zuiver aluminium (99,98%) hoogglanzend

(interferentievrij) met parabolisch

gevormde en op elkaar

afgestemde langs- en dwarsreflectoren.

Referentie voor lamp

ARIAN-T5 228DPB 2 x 28W

ARIAN-T5 235DPB 2 x 35W

ARIAN-T5 414DPB 4 x 14W

ARIAN T5 DIM/DALI

Zelfde toestel maar met dimbaar

elektronisch voorschakelapparaat

1-10V of DALI.

Referentie voor lamp

Dimbaar elektronisch vsa 1-10V

ARIANT5228HFDIM 2 x 28W

ARIANT5235HFDIM 2 x 35W

ARIANT5414HFDIM 4 x 14W

DALI vsa

ARIANT5228DALI 2 x 28W

ARIANT5235DALI 2 x 35W

ARIANT5414DALI 4 x 14W

Rasteropbouwarmaturen Arian T5

Een gamma van esthetische en hoogwaardige

opbouwrasterarmaturen - T5

Opbouwarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes,

shops, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz. Witgelakte stabiele

metalen basis met een zeer elegante schuin aflopende bouwvorm. Dit

benadrukt de beperkte hoogte van 55 mm.

Verkrijgbaar in 2 en 4-lampsuitvoering, steeds voorzien van een laagluminantie

BAP-raster en hoogfrequent, dimbaar of Dali voorschakelapparaat.

IP20

Afmetingen in mm L E

ARIAN T5 228 1220 mm 973 mm

ARIAN T5 235 1520 mm 1274 mm

ARIAN T5 414 620 mm 460 mm

5

119

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

119


5

120

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

120

Opbouwarmaturen SUN T5

SUN-D

Opbouwarmatuur. Door de hoogglans

aluminium, dubbel parabolische

reflector, is dit toestel uitermate

geschikt voor werkplaatsen

met beeldschermgebruik.

Referentie voor lamp

SUN-2801E 1 x 28W/54W

SUN-3501E 1 x 35W/49W

SUN-22801E 2 x 28W/54W

SUN-23501E 2 x 35W/49W

SUN-D DIM

Opbouwarmatuur. Zelfde toestel

maar met dimbaar elektronisch

voorschakelapparaat 1-10V.

Referentie voor lamp

SUN-2801D 1 x 28W/54W

SUN-3501D 1 x 35W/49W

SUN-22801D 2 x 28W/54W

SUN-23501D 2 x 35W/49W

Een gamma van esthetische en hoogwaardige

opbouwrasterarmaturen-T5

Opbouwarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes,

shops, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Witgelakte metalen basis met strakke, rechte afwerking. Raster uit hoogglans

aluminium, dubbel parabolisch.

Beschikbaar in opbouw (directe verlichting) of pendelversie (direct/indirecte

verlichting). Verkijgbaar in 1- of 2-lamps T5 uitvoering met multiwatt

voorschakelapparaat.

IP20

SUN-D S

Opbouwarmatuur. Zelfde toestel

maar met lichtsensor en bewegingsmelder.

Referentie voor lamp

SUN-2801S 1 x 28W/54W

SUN-3501S 1 x 35W/49W

SUN-22801S 2 x 28W/54W

SUN-23501S 2 x 35W/49W

L = lengte L = lengte L = lengte


SUN-P

Pendelarmatuur, direct/indirect

stralend. Via sleufopeningen bovenaan

komt indirect licht vrij.

Geleverd incl. pendelaccessoires.

Door de hoogglans aluminium,

dubbel parabolische reflector, is

dit toestel uitermate geschikt voor

werkplaatsen met beeldschermgebruik.

Referentie voor lamp

SUN-2831E 1 x 28W/54W

SUN-3531E 1 x 35W/49W

SUN-22831E 2 x 28W/54W

SUN-23531E 2 x 35W/49W

SUN-P DIM

Pendelarmatuur, direct/indirect

stralend. Via sleufopeningen bovenaan

komt indirect licht vrij. Geleverd

incl. pendelaccessoires.

Zelfde toestel als SUN-P, maar met

dimbaar elektronische voorschakelapparaat

1-10V.

Referentie voor lamp

SUN-2831D 1 x 28W/54W

SUN-3531D 1 x 35W/49W

SUN-22831D 2 x 28W/54W

SUN-23531D 2 x 35W/49W

SUN-P Sensor

Pendelarmatuur, direct/indirect

stralend. Via sleufopeningen bovenaan

komt indirect licht vrij. Geleverd

incl. pendelaccessoires.

Zelfde toestel als SUN-P, maar met

lichtsensor en bewegingsmelder.

Referentie voor lamp

SUN-2831S 1 x 28W/54W

SUN-3531S 1 x 35W/49W

SUN-22831S 2 x 28W/54W

SUN-23531S 2 x 35W/49W

L = lengte L = lengte L = lengte

Opbouwarmaturen SUN T5

Bij het pendelarmatuur komt via

de sleufopening bovenaan indirect

licht vrij

Afmetingen in mm L

SUN-2801 1250 mm

SUN-3501 1550 mm

SUN-22801 1250 mm

SUN-23501 1550 mm

SUN-2831 1250 mm

SUN-3531 1550 mm

SUN-22831 1250 mm

SUN-23531 1550 mm

5

121

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

121


5

122

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

122

EURO VARIO T5 - EVT5

EVT5-•••DPB

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Rastertype uitermate geschikt voor

werkplaatsen met beeldschermgebruik.

Verblindingsbegrenzing

L ≤ 200 cd/m 2 boven de uitstralingshoek

γ = 60° loodrecht.

Reflector: zuiver aluminium (99,99%)

hoogglanzend (interferentievrij) met

parabolisch gevormde en op elkaar

afgestemde langs- en dwarsreflectoren.

Uitgerust met multiwatt ballasten.

Referentie voor lamp

EVT5-128/154DPB 1 x 28/54W

EVT5-135/49/180 1 x 35/49/80W

EVT5-228/254DPB 2 x 28/54W

EVT5-235/249DPB 2 x 35/49W

EVT5-•••DPB DIM of DALI

Zelfde toestel maar met dimbare

(1-10V) of Dali multiwatt voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

EVT5-128/154DIM 1 x 28/54W

EVT5-128/154DAL 1 x 28/54W

EVT5-135/180DIM 1 x 35/49/80W

EVT5-135/180DAL 1 x 35/49/80W

EVT5-228/254DIM 2 x 28/54W

EVT5-228/254DAL 2 x 28/54W

EVT5-235/249DIM 2 x 35/49W

EVT5-235/249DAL 2 x 35/49W

Een gamma esthetische en hoogwaardige raster

opbouwarmaturen - T5

Hoogte armatuur slechts 65 mm

Opbouwarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes,

shops, bankgebouwen, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Witgelakte stabiele metalen basis met kunststoffen eindstukken. Af-

geschuinde hoeken onder- en bovenaan de armatuur benadrukken de

esthetische vormgeving en de geringe opbouwhoogte. Geschikt voor T5

fluorescentielampen en voorzien van elektronische, dimbare en dali multiwatt

ballasten.

Rasters: hoogglans lage luminantieraster DPB.

Verkrijgbaar in 1- en 2-lampsuitvoering. Verhoogde uitstampingen op de

rug laten een stabiele plaatsing toe en zorgen terzelfdertijd voor een doeltreffende

ventilatie.

Deze toestellen kunnen moeiteloos in een doorlopende lichtlijn worden

gemonteerd met behulp van de kunststoffen connectie. De Euro-Vario

armaturen kunnen d.m.v. staaldraadophanging gependeld worden. Lijnmontagesets

en pendeltoebehoren zijn apart te bestellen.

IP20

Kabelophanging EURO VARIO

Voor de ophanging van het toestel

EURO VARIO moeten zowel set A

als set B besteld worden.

Set A:

1 plafondbevestiging

2 kabeldraden, 2000 mm

2 fijninstellingen

1 aansluitstuk met toevoerleiding

Set B:

2 plafondbevestigingen

2 kabeldraden, 2000 mm

2 fijninstellingen

Referentie

SET-BV A kabelophanging A

SET-BV B kabelophanging B

Lijnmontage koppeling

EURO VARIO

Om de toestellen EURO VARIO in

lijnopstelling te plaatsen maakt men

gebruik van een afzonderlijk bij te

bestellen koppelstuk EV-BV T5 voor

éénlamps en EV-BV2 T5 voor de

tweelampstoestellen.

Referentie

EV-BVT5 lijnmontagestuk 1 lamp

EV-BV2T5 lijnmontagestuk 2 lamps

Afmetingen A L H L2 L1

in mm

EVT5-128/154 168 1220 65 980 1030

EVT5-135/149/180 168 1520 65 1330 1080

EVT5-228/254 253 1220 65 980 1030

EVT5-235/249 253 1520 65 1330 1080


EV-•••DPB

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Rastertype uitermate geschikt

voor werkplaatsen met beeldschermgebruik.Verblindingsbegrenzing

L ≤ 200 cd/m 2 boven de

uitstralingshoek γ = 60° loodrecht.

Reflector: zuiver aluminium (99,99%)

hoogglanzend (interferentievrij) met

parabolisch gevormde en op elkaar

afgestemde langs- en dwarsreflectoren.

Referentie voor lamp

EV-136 DPB EVG 1 x 36W

EV-158 DPB EVG 1 x 58W

EV-236 DPB EVG 2 x 36W

EV-258 DPB EVG 2 x 58W

EVI-•••SBSA

EVI-•••DPB

De toestellen EURO VARIO T8 zijn

eveneens verkrijgbaar in de versie

direct/indirect. Door sleufopeningen

aan de bovenkant van het

toestel komt een indirect verlichtingsaandeel

vrij. De toestellen

worden opgehangen met een

kabelophangset A en B. EURO

VARIO T8 kan zowel individueel

als in lijnmontage opgesteld worden.

Voor lijnmontagestuk direct

of direct/indirect maakt men gebruik

van het lijnmontagestuk EV-

BV of EV-BV2. De toestellen kunnen

zowel verkregen worden met

standaard voorschakelapparatuur

(VVG) als met een elektronisch

voorschakelapparaat (EVG).

EURO VARIO T8 - EV

Een gamma esthetische en hoogwaardige raster

opbouwarmaturen - T8

Opbouwarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes,

shops, bankgebouwen, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Witgelakte stabiele metalen basis met kunststoffen eindstukken. Afgeschuinde

hoeken onder- en bovenaan de armatuur, benadrukken de

esthetische vormgeving en de geringe opbouwhoogte, slechts 85 mm.

Verkrijgbaar in 1- en 2-lampsuitvoering. Verhoogde uitstampingen op de

rug laten een stabiele plaatsing toe en zorgen tevens voor een doeltreffende

ventilatie.

Deze toestellen kunnen moeiteloos in een doorlopende lichtlijn worden

gemonteerd met behulp van de kunststoffen-connectie. De Euro-Vario

armaturen kunnen d.m.v. staaldraadophanging gependeld worden. Lijnmontagesets

en pendeltoebehoren zijn apart te bestellen.

Standaard worden deze armaturen geleverd met elektronische voorschakelapparatuur

(EVG).

IP20

Kabelophanging EURO VARIO

Voor de ophanging van het toestel

EURO VARIO moeten zowel set A

als set B besteld worden.

Set A:

1 plafondbevestiging

2 kabeldraden, 2000 mm

2 fijninstellingen

1 aansluitstuk met toevoerleiding

Set B:

2 plafondbevestigingen

2 kabeldraden, 2000 mm

2 fijninstellingen

Referentie

SET-BV A kabelophanging A

SET-BV B kabelophanging B

Lijnmontage koppeling

EURO VARIO

Om de toestellen EURO VARIO in

lijnopstelling te plaatsen maakt men

gebruik van een afzonderlijk bij te

bestellen koppelstuk EV-BV voor

éénlamps- en EV-BV2 voor de

tweelampstoestellen.

Referentie

EV-BV lijnmontagestuk 1 lamp

EV-BV2 lijnmontagestuk 2 lamps

Afmetingen A L H L1 L2

in mm

EV-136 220 1265 92 1085 1025

EV-158 220 1565 92 1315 1325

EV-236 320 1265 92 1085 1025

EV-258 320 1565 92 1315 1325

5

123

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

123


5

124

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

124

OAS T5 ASY

OAS T5 ASY

Opbouwtoestel met asymmetrische

reflector, basis uit witgelakte

staalplaat. Parabolisch gevormde

spiegelreflector uit gesatineerd en

geanodiseerd aluminium.

Referentie voor lamp

OAS T5 114/24HF 1 x 14W/24W

OAS T5 121/39HF 1 x 21W/39W

OAS T5 128/54HF 1 x 28W/54W

OAS T5 135/49HF 1 x 35W/49W

143

E

L

H

53 60 30

143

114/24 121/39 - 128/54 - 135/49

Opbouwarmatuur met asymmetrische lichtverdeling

Een opbouwtoestel met asymmetrische reflector dat bijzonder geschikt

is voor de verlichting van wanden, etaleerrekken in winkels en schoolborden.

Het gebruik van een asymmetrische reflector in combinatie met een

fluorescentielamp zorgt voor een sobere en egale verlichting. De toestellen

zijn voorzien van een T5-fluorescentielamp en multiwatt voorschakelapparaat.

IP20 Op aanvraag

Afmetingen L B H E

in mm

OAS T5 114/24 HF 578 143 55 400

OAS T5 121/39 HF 578 143 55 700

OAS T5 128/54 HF 1178 143 55 1000

OAS T5 135/49 HF 1478 143 55 1300


LINEO T5 - 1-lamp

Opbouwtoestel vervaardigd uit witgelakte

staalplaat, drager van de

EVG en andere componenten.

1 lamps uitvoering. Geschikt voor

plafondmontage. Uitvoering met

hoogglans dubbel parabool spiegel

optiek.

Uitgerust met multiwatt ballasten.

Referentie voor lamp

LINE0T5128/154 1 x 28/54W

LINE0T5135/4980 1x35/49/80W

LINEO T5 - 2-lamp

Opbouwtoestel vervaardigd uit witgelakte

staalplaat, drager van de

EVG en andere componenten.

2 lamps uitvoering. Geschikt voor

plafondmontage. Uitvoering met

hoogglans dubbel parabool spiegel

optiek.

Uitgerust met multiwatt ballasten.

Referentie voor lamp

LINE0T5228/254 2 x 28/54W

LINE0T5235/249 2 x 35/49W

Opbouwarmaturen - LINEO T5

Bijzonder elegante bouwvorm

Lage luminantie - hoog rendement

De armaturen Lineo zijn uitermate geschikt voor het verlichten van kantoren,

vergaderruimtes enz. waar hoge verlichtingseisen gesteld worden

zowel aan de techniek als esthetiek.

Lage luminantie opbouwarmaturen met een bijzonder elegante bouwvorm

slechts 55 mm hoog. Uitgerust met elektronische multiwatt voorschakelapparatuur

voor T5-lampen. De toestellen kunnen eenvoudig aan het plafond

gemonteerd worden.

De armaturen worden compleet geleverd; d.w.z. behuizing en raster

onder één enkele referentie en in één verpakking.

IP20

De armaturen LINEO kunnen in de

standaarduitvoering eveneens gependeld

opgehangen worden. Ophangset

SET-BVY afzonderlijk bij te

bestellen. De referentie omvat een

set van 2 stuks staaldraad ophanging

met een lengte van 1300 mm,

zonder paviljoen of voedingskabel.

Referentie

SET-BVY Y ophangingsset

Afmetingen L x B x H E E’(*) kg

in mm

LINEO T5 128/54 1200 x 170 x 55 800 980 3,0

LINEO T5 135/49/80 1500 x 170 x 55 1100 1280 3,5

LINEO T5 228/54 1200 x 260 x 55 800 980 4,0

LINEO T5 235/49 1500 x 260 x 55 1100 1280 4,8

E’ (*) = afstand tussen pendelophanging

5

125

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

125


5

126

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

126

Rasteropbouwarmaturen - EURO II

EURO II-•••WB

Standaard lichtspreider met hoge

werkingsgraad en diffuse lichtverdeling.

Reflector: V-vormig, zij- en dwarslamellen

wit gelakt.

Standaard geleverd met elektronisch

voorschakelapparaat (EVG).

Referentie voor lamp

EUR0II-136WBEVG 1 x 36W

EUR0II-158WBEVG 1 x 58W

EUR0II-236WBEVG 2 x 36W

EUR0II-258WBEVG 2 x 58W

EUR0II-418WBEVG 4 x 18W

Een gamma esthetische en hoogwaardige

opbouwrasterarmaturen

Opbouwrasterarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes,

shops, bankgebouwen, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Witgelakte stabiele metalen basis. Afgeschuinde hoeken onderaan de armatuur

benadrukken de esthetische vormgeving en de geringe opbouwhoogte.

Vier types rasters zijn beschikbaar, van standaard witgelakt tot zéér lage

luminantieraster met uitzonderlijke fotometrische prestaties.

Verkrijgbaar in 1-2 en 4-lampsuitvoering.

Verhoogde uitstampingen op de rug laten een stabiele plaatsing toe en

zorgen terzelfdertijd voor een doeltreffende ventilatie. Een set van schuifrondsels

vergemakkelijken het aanschroeven tegen het plafond.

IP20

EURO II-•••SM/SA

Diepstralende lichtverdeling, geschikt

voor een kwalitatieve verlichting

met economische benadering.

Reflectoren uit zuiver aluminium

(99,90%). V-vormig middendeel en

zijreflectoren zijdemat, dwarslamellen

met dennenboomprofiel.

Standaard geleverd met elektronisch

voorschakelapparaat (EVG).

Referentie voor lamp

EUR0II-136SMSAE 1 x 36W

EUR0II-158SMSAE 1 x 58W

EUR0II-236SMSAE 2 x 36W

EUR0II-258SMSAE 2 x 58W

EUR0II-418SMSAE 4 x 18W

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

EURO II-136 1250 x 190 x 100 950 5,5

EURO II-158 1550 x 190 x 100 1250 6,9

EURO II-236 1250 x 312 x 100 950 8,0

EURO II-258 1550 x 312 x 100 1250 10,6

EURO II-418 625 x 625 x 100 290 7,6


De toestellen EURO II worden uitgerust met hoogwaardige

componenten.

Standaard geleverd elektronisch voorschakelapparatuur

(EVG)

Het armatuur EURO II wordt compleet geleverd;

d.w.z. basis en lichtspreiders onder één enkele referentie

en in één verpakking.

EURO II-•••DPS

Diep-breedstralende lichtverdeling

met hoge contrastweergave. Zeer

geschikt voor een hoogwaardige en

veeleisende verlichtingsinstallatie.

Door gebruik van een zijdematte

reflector minder gevoelig voor vervuiling.

Reflector met op elkaar afgestemde

parabolische langs- en

dwarsreflectoren.

De toestellen EURO II met spiegelreflector DPS zijn in alle vermogens

1 x 36W tot 4 x 18W verkrijgbaar voor projecthoeveelheden, dit met

elektronische voorschakelapparatuur.

Raadpleeg ons voor meer informatie.

DPB-rasters met 60°

cut-off hoek

Rasteropbouwarmaturen - EURO II

EURO II-•••DPB-E

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Rastertype uitermate geschikt

voor werkplaatsen met beeldschermgebruik.Verblindingsbegrenzing

L ≤ 200 cd/m 2 boven de

uitstralingshoek = 60° loodrecht.

Reflector uit zuiver aluminium,

hoogglanzend (interferentievrij) met

parabolisch gevormde en op elkaar

afgestemde langs- en dwarsreflectoren.

Referentie voor lamp

EUR0II136DPB-EE 1 x 36W

EUR0II158DPB-EE 1 x 58W

EUR0II236DPB-EE 2 x 36W

EUR0II258DPB-EE 2 x 58W

EUR0II418DPB-EE 4 x 18W

DPB-optieken hebben een

berekende luminantie van minder dan

200 cd/m2 boven de 60°. Deze

optieken zijn uitzonderlijk geschikt

voor lokalen met beeldschermen.

Rasterbevestiging en automatische

aarding van het raster of optiek door

sleepcontactsluiting.

Het raster of de optiek zijn werktuigloos

aan beide zijden uitklopbaar en

ophangbaar.

5

127

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

127


5

128

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

128

Pendel- of plafondarmatuur Napoli T5

NAPOLI T5 - directe

lichtverdeling

Plafondarmatuur met directe lichtverdeling.

Behuizing uit aluminium

grijze staalplaat. Hoogglanzend

dubbel paraboolraster.

Referentie voor lamp

NAPOLI12854ML 1x28/54W

NAPOLI1354980ML 1x35/49/80W

NAPOLI22854ML 2x28/54W

NAPOLI23549ML 2x35/49W

60 mm

B 1105/1405

A 1205/1505

NAPOLI T5 - directe /

indirecte lichtverdeling

120 mm 120 mm

Pendelarmatuur met directe/indirecte

lichtverdeling. Behuizing uit

aluminium grijze staalplaat. Hoogglanzend

dubbel paraboolraster.

Referentie voor lamp

NAPOLIDI12854ML 1x28/54W

NAPOLIDI1354980 1x35/49/80W

NAPOLIDI22854ML 2x28/54W

NAPOLIDI23549ML 2x35/49W

Esthetisch en hoogwaardig pendel- of

plafondarmatuur

Pendel- of plafondarmatuur met een bijzonder elegante rechthoekige

bouwvorm, vervaardigd uit aluminium grijs plaatstaal. Uitgerust met een

multiwatt elektronisch voorschakelapparaat voor T5-lampen. Dit armatuur

is beschikbaar in 2 versies: een plafondversie met directe lichtverdeling of

pendelversie met direct/indirecte lichtverdeling.

Dit armatuur wordt volledig geleverd, d.w.z. behuizing en raster onder één

referentie en in één verpakking. De staalkabel ophanging is steeds afzonderlijk

te bestellen

IP20

NAPOLI T5 ophanging

De Napoli pendelarmaturen worden

opgehangen aan afzonderlijk bij te

bestellen staalkabelophangingen.

Er bestaan een 2-punts ophanging

en een Y-ophanging.

Referentie

SET-A SET-Y Directe lichtverdeling

Directe / indirecte

lichtverdeling

NAPOLI SET-Y Y ophangingsset

lengte 1500 mm met paviljoen, zonder voedingskabel

NAPOLI SET-A 2-punt ophangingsset

lengte 1350 mm met paviljoen, zonder voedingskabel

Afmetingen A B

in mm

NAPOLI 12854 1205 1105

NAPOLI 1354980 1505 1405

NAPOLI 22854 1205 1105

NAPOLI 23549 1505 1405


ROMA•••DPB EVG

Diep-breedstralende lichtverdeling.

Raster is uitermate geschikt voor

werkplaatsen met beeldscherm-

gebruik. Verblindingsbegrenzing

L ≤ 200 cd/m 2 boven de uitstralingshoek

60° loodrecht. Reflector

zuiver aluminium (99,98%) hoogglanzend

(interferentievrij) met parabolisch

gevormde en op elkaar

afgestemde langs- en dwarsreflectoren.

Voorzien van elektronisch

voorschakkelapparaat.

Referentie voor lamp

ROMA136DPB EVG 1 x 36W

ROMA158DPB EVG 1 x 58W

ROMA236DPB EVG 2 x 36W

ROMA258DPB EVG 2 x 58W

Rasteropbouwarmaturen - Roma

Een gamma van prijsgunstige opbouwrasterarmaturen

economische uitvoering

Opbouwarmaturen geschikt voor een economische verlichting van kantoren,

administratieve ruimtes, shops, openlandschapsbureaus, klaslokalen,

enz. Witgelakte stabiele metalen basis. Verkrijgbaar in 1- en 2-lampsuitvoering,

steeds voorzien van een raster en een elektronisch voorschakelapparaat.

IP20

DPB-rasters met 60°

cut-off hoek

DPB-optieken hebben een

berekende luminantie van minder dan

200 cd/m2 boven de 60°. Deze

optieken zijn uitzonderlijk geschikt

voor lokalen met beeldschermen.

5

129

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

129


5

130

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

130

Rasteropbouwarmatuur LUX T8 en T5

LUX T8 1-lamp

Breedstralende lichtverdeling. Geschikt

voor algemene verlichting.

Hoogglans aluminium reflector. Uitgerust

met elektronisch voorschakelapparaat

voor 1 x 58W.

Referentie voor lamp

LUX DPB 158 EVG 1 x 58W

LUX T8 2-lamp

Breedstralende lichtverdeling. Geschikt

voor algemene verlichting.

Hoogglans aluminium reflector. Uitgerust

met elektronisch voorschakelapparaat

voor 2 x 58W.

Referentie voor lamp

LUX DPB 258 EVG 2 x 58W

Een gamma prijsgunstige opbouwarmaturen met een

zéér geringe opbouwhoogte van slechts 65 mm

Opbouwarmatuur geschikt voor het economisch verlichten van ruimtes

zoals administratieve ruimtes, winkelruimtes, klaslokalen enz. Stabiele behuizing

uit witgelakte staalplaat. Moderne vormgeving met zeer lage opbouwhoogte

van 65 mm. Hoogglans aluminiumreflector dubbel parabool.

Door de geringe opbouwhoogte en de lamppositie zijn deze toestellen niet

aan te bevelen voor beeldschermgebruik. Uitermate geschikt voor een

comfortabele algemene verlichting.

IP20

LUX T5 1-lamp

Breedstralende lichtverdeling. Geschikt

voor algemene verlichting.

Hoogglans aluminium reflector.

Uitgerust met multiwatt elektronisch

voorschakelapparaat voor

1 x 28/54W of 1 x 35/49/80W.

Referentie voor lamp

LUX DPB 128/54 1 x 28/54W

LUX DPB 135/80 1 x 35/49/80W

LUX T5 2-lamp

Breedstralende lichtverdeling. Geschikt

voor algemene verlichting.

Hoogglans aluminium reflector.

Uitgerust met multiwatt elektronisch

voorschakelapparaat voor

2 x 28/54W of 2 x 35/49W.

Referentie voor lamp

LUX DPB 228/54 2 x 28/54W

LUX DPB 235/80 2 x 35/49/80W


Pendelarmaturen

LKA

LINEO-I

5

131

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

131


5

132

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

132

Pendelarmatuur LKA

LKA - 1-lamps

Pendelarmatuur voor T5-lampen in

1-lampslengte.

Geanodiseerd aluminium profiel,

met opale afdekking. Het armatuur

is installatieklaar: voorzien van een

transparante voedingskabel (1,5m),

staalkabelophanging (1,5m) en

voorgemonteerde plafondrozet.

Referentie voor lamp

LKA T5 1x54W 1 x 54W

LKA T5 1x49W 1 x 49W

LKA - 2-lamps

lengte: 1 x 54W = 1185 mm / 1 x 49W = 1485 mm

lengte: 2 x 54W = 2265 mm / 2 x 49W = 2865 mm

Pendelarmatuur voor T5-lampen in

2-lampslengte.

Geanodiseerd aluminium profiel,

met opale afdekking. Het armatuur

is installatieklaar: voorzien van een

transparante voedingskabel (1,5m),

staalkabelophanging (1,5m) en

voorgemonteerde plafondrozet.

Geen schaduwvorming tussen de

2 lampen.

Referentie voor lamp

LKA T5 2x54W 2 x 54W

LKA T5 2x49W 2 x 49W

Esthetisch en hoogwaardig pendelarmatuur

Pendelarmatuur met een slanke bouwvorm en opale afdekkap. Beschikbaar

in 1- of 2-lamps lengtes. Uitgerust met een elektronisch voorschakelapparaat

voor T5-lampen.

IP20

90 mm

60 mm


LINEO-I DPB pendel

Gependeld opbouwtoestel met

zelfde eigenschappen als Lineo

maar met een indirect verlichtingsaandeel.

Het armatuur wordt opgehangen

met staaldraden. Ophangset afzonderlijk

bij te bestellen (SET-BVY)

Indirect lichtaandeel door sleufopening

Referentie voor lamp

LINE0I128/54DPB 1x28/54W

LINE0I135/80DPB 1x35/49/80W

LINE0I228/54DPB 2x28/54W

LINE0I235/49DPB 2x35/49W

SET-BV Y Y ophanging (set 2 stuks, lengte: 1300 mm -

zonder paviljoen en voedingskabel)

Pendelarmatuur T5 - LINEO-I

Bijzonder elegante bouwvorm

Lage luminantie - hoog rendement

De armaturen Lineo zijn uitermate geschikt voor het verlichten van kantoren,

vergaderruimtes enz. waar hoge verlichtingseisen gesteld worden

zowel aan de techniek als esthetiek.

Lage luminantie opbouwarmaturen met een bijzonder elegante bouwvorm

slechts 55 mm hoog. Uitgerust met elektronische multiwatt voorschakelapparataar

voor T5-lampen. De Lineo-I is een uitvoering met indirect

lichtaandeel en wordt met staaldraden gependeld opgehangen.

De armaturen worden compleet geleverd; d.w.z. behuizing en raster

onder één enkele referentie en in één verpakking. Staalkabelophanging

voor Lineo-I afzonderlijk bij te bestellen (set van 2 stuks)

IP20

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

LINE0I128/54DPB 1200 x 170 x 55 980 3,5

LINE0I135/80DPB 1500 x 170 x 55 1280 4,8

LINE0I228/54DPB 1200 x 260 x 55 980 4,8

LINE0I235/49DPB 1500 x 260 x 55 1280 4,8

5

133

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

133


5

134

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

134


Detail BWS-raster

EURO II•••BWS/WB

Raster volledig wit. Metalen zijreflectoren

en stalen dwarsschotjes

wit gelakt. De dwarsschotjes zijn

mechanisch versterkt met stalen

staven in de langsrichting geplaatst.

Het raster wordt met veren

in de basis gedrukt en daarna nog

eens met vier zichzelf vastzettende

schroe ven extra beveiligd tegen

loskomen.

Referentie

EUROII258BWSWBE (EVG)

EUROII358BWSWBE (EVG)

EURO II•••SM/SZ

Raster-optiek met mat gesatineerde

zijreflectoren en stalen natuur

verzinkte dwarsschotjes. De dwars-

schotjes zijn mechanisch versterkt

met stalen staven in de langsrichting

geplaatst. Het raster wordt met

veren in de basis gedrukt en daarna

nog eens met vier zichzelf vastzettende

schroeven extra beveiligd

tegen loskomen.

Referentie

EUROII258SMSZEV (EVG)

EUROII358SMSZEV (EVG)

Sporthalarmatuur - EURO II-BWS

Robuuste en esthetische

sporthalarmaturen

Deze EURO II-BWS-toestellen zijn speciaal geadapteerd voor gebruik in

sportzalen. Het raster is versterkt met stalen staven.

Basis uit wit gelakte staalplaat. Afgeschuinde hoeken onderaan benadrukken

de esthetische vormgeving en de geringe opbouwhoogte. Afschermingshoek

30°. Het raster blijft scharnierend ophangen aan de bevestigingsveren

en laat zodoende een gemakkelijke lampvervanging toe. Verkrijgbaar

in 2- of 3-lamps 58 W uitvoering.

Ook tennisbalbestendig.

De armaturen worden compleet geleverd; d.w.z. basis en raster

onder één enkele referentie en in één verpakking.

IP20

Een optionele bevestigingsset is

beschikbaar voor lichtbandmontage

alsook voor het geïnclineerd

ophangen van de

verlichtingsarmaturen.

Elke set omvat:

3 kettingen 0,5 m,

3 zekerheidsringen,

1 U-verbinder, wit gelakt,

4 schroeven,

4 rondsels en 4 moeren

Benodigd aantal: 1 per armatuur + 1

per lichtband

Referentie

Vier zichzelf vastzettende schroeven

verzekeren de bevestiging van

het raster in de basis.

EUROIIBWS/BV258 Bevestigingsset voor 2 x 58W

EUROIIBWS/BV358 Bevestigingsset voor 3 x 58W

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

EUROII-258BWS 1550 x 310 x 100 1250 10,6

EUROII-358BWS 1550 x 490 x 100 1250 16,0

Balbestendigheid

Aangezien er geen Europese norm bestaat voor balbestendigheid

voldoen de Technolux toestellen EURO II-BWS aan de Duitse norm

DIN 57710 Teil 13/VDE 0710 Teil 15/05.81.

5

135

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

135


5

136

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

136

Sporthalarmatuur - GYM T5

GYM T5

Basis uit wit gelakte staalplaat. Optiek

met langsreflectoren en dwarslamellen

uit wit gelakte staalplaat.

Afschermingshoek 30°. Verkrijgbaar

in 2- of 3- lampsuitvoering

met multiwatt voorschakelapparaat.

3-lampsuitvoering standaard

voorzien voor dubbele ontsteking.

Referentie voor lamp

GYM T5 249/80 2 x 49/80W

GYM T5 349/80 3 x 49/80W

E

L

e

90

B B

e

Robuust en esthetische sporthalarmaturen T5

Deze armaturen zijn special geadapteerd voor gebruik in sporthallen. Het

raster is versterkt met stalen staven

Basis uit wit gelakte staalplaat. Optiek met langsreflectoren en dwarslamellen

uit wit gelakte staalplaat. Afschermingshoek 30°. Het raster blijft

scharnierend ophangen aan de bevestigingsveren en laat een gemakkelijke

lampvervanging toe. Verkrijgbaar in

2- of 3-lampsuitvoering. 3-lampsuitvoering standaard voorzien voor dubbele

ontsteking.

Ook tennisbalbestendig

De armaturen worden compleet geleverd; d.w.z. basis en raster onder

één enkele referentie en in één verpakking.

IP20

Balbestendigheid

Aangezien er geen Europese norm bestaat voor balbestendigheid,

voldoen de Technolux toestellen GYM T5 aan de Duitse norm DIN

57710 Teil 13/VDE 0710 Til 15/05.81

Afmetingen L B E e

in mm

GYM T5 249/80 1548 295 1200 240

GYM T5 349/80 1548 438 1200 397


5

137

TECHNOLUX • Opbouwarmaturen & Pendelarmaturen

137


HOOFDSTUK 6

Plexi opbouwarmaturen


Plexi opbouwamaturen

RKL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

RKLZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

QUADRO LITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

RONDO-LITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

RONDO-LITE B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

TNL-BAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

AOT-MINI-T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

EURO-LINE MINI T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Armatuur voorzien van noodverlichting - op aanvraag

139


6

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

140

Universeel opbouwarmatuur RKL

De zeer esthetische universele opbouwarmaturen

RKL zijn zowel bruikbaar voor privédoeleinden

als binnen het projectbereik. De uitvoeringen

met lampen met hoge lichtopbrengst

verdienen extra aandacht. Tevens zijn ook

uitvoeringen met de energiezuinige T5-lampen

beschikbaar. Hun lange levensduur, in combinatie

met de elektronische voorschakelapparatuur,

maken ze eveneens geschikt voor commerciële

tussenruimtes zoals gangen, inkomsthallen

enz. Wanneer gebruik gemaakt

wordt van de decorringen, krijgt het toestel een

extra dimensie.

RKL-Decorringen

De decorringen grootte 2, 3, 4 en 6 zijn afzonderlijk

bij te bestellen bij de corresponderende

armaturenreeks RKL2 / RKL3 / RKL4 of RKL6.

Referentie

RKLDR2WB wit

RKLDR2S zilver

RKLDR2BB blauw

RKLDR3WB wit

RKLDR3S zilver

RKLDR3BB blauw

RKLDR4WB wit

RKLDR4S zilver

RKLDR4BB blauw

RKLDR6WB wit

RKLDR6S zilver

RKLDR6BB blauw


RKL

Opbouwarmaturen met vlakke

ronde verdoken witgelakte metalen

basis, vervaardigd uit diepgetrokken

staalplaat. Ronde gebombeerde

acrylglazen lichtspreider, bevestigd

op de basis met verende klikbevestiging.

Belangrijk: de uitvoering met

E27-lampvoet enkel te gebruiken

als plafondarmatuur.

RKL+DR3WB RKL+DR3S

Referentie voor lamp

RKL2160A 1x60W (E27)

RKL2209TCS 2x9W TC-S

RKL3136TCF 1x36W TC-F

RKL3260A 2x60W (E27)

RKL3211TCS 2x11W TC-S

RKL3218TCD 3x18W TC-D/E

RKL4224TCF 2x24W TC-F

RKL4260A 2x60W A

RKL4318TCD 3x18W TC-D

RKL641115TC-DSE

4x11/15W TC-DSE

9/18W 24/36W 22/40W 11/15W

Universele opbouwarmaturen - RKL

Universele plafond- of wandarmaturen met plexi

afdekkap

Hoge lichtopbrengst

Metalen basis, binnen en buiten wit gelakt. Gebombeerde acrylglazen

lichtspreider (PMMA). Elegant design. Plaatsing tegen wand of plafond.

Extra verzekerde bevestiging van de lichtspreider door veerklemmen. Op

aanvraag kan ook voor projecten een uitvoering met polycarbonate lichtspreider

bekomen worden. Ideaal geschikt voor het verlichten van keukens,

gangen, trapzalen, toonzalen, kleinere ruimten enz. Verkrijgbaar in 4 verschillende

diameters ø 318, ø 388, ø 492 mm en ø 600 mm. Optioneel is

een decoratieve ring verkrijgbaar, deze geeft een extra dimensie aan het

armatuur.

IP40

10

Decorring grootte 2, 3, 4 of 6 afzonderlijk

te bestellen bij het corresponderende

armatuur RKL2 /

RKL3 / RKL4 of RKL6.

Referentie uitvoeringen met EVG

Referentie voor lamp

RKL3211TCSEVG 2x11W TC-S

RKL3136TCFEVG 1x36W TC-F

RKL3122T5EVG 1x22W T5C

RKL3218TLDEVG 2x18W TC-D/E

RKL4224TCFEVG 2x24W TC-F

RKL4236TCFEVG 2x36W TC-F

RKL4140T5EVG 1x40W T5C

RKL4122/40EVG 1x22/40 T5C

RKL6140 EVG 1x40W T8C

RKL6122/40 EVG 1x22/40W T5C

RKL6318TC-DEVG 3x18W TC-D/E

RKL6236TC-FEVG 2x36W TC-F

RKL6324TC-FEVG 3x24W TC-F

Afmetingen Ø x H Decorring

in mm Ø

RKL 2-... 300 x 105 330

RKL 3-... 375 x 125 435

RKL 4-... 480 x 150 540

RKL 6-... 600 x 165 650

6

141

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

141


6

142

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

142

Universele opbouwarmaturen RKL Z

RKLZ

Opbouwarmaturen met vlakke ronde verdoken witgelakte metalen basis,

vervaardigd uit diepgetrokken staalplaat. Lage, ronde opalen lichtspreiders

bevestigd op de basis met verende klikbevestiging voor gebruik

van energiespaarlampen.

Referentie voor lamp lampvoet ø mm

RKLZ3 211 EVG 2 x 11 W TC-S/E 2G7 370

RKLZ3 136 EVG 1 x 36 W TC-F 2G10 370

RKLZ3 122 EVG 1 x 22 W T5 circline 2G x 13 370

RKLZ4 224 EVG 2 x 24 W TC-F 2G10 460

RKLZ4 236 EVG 2 x 36 W TC-F 2G10 460

RKLZ4 140 T5EVG 1 x 40 W T5 circline 2G x 13 460

RKLZ4 122/40EVG 1 x 22 + 1 x 40 W T5 circline 2G x 13 460

Universele plafond- of wandarmaturen met plexi

afdekkap

Metalen basis, binnen en buiten wit gelakt. Opale acrylglazenafdekkap

(PMMA). Elegante vormgeving. Geschikt voor montage tegen plafond en

muur. Extra verzekerde bevestiging van de lichtspreider door veerklemmen.

verkrijgbaar in drie verschillende diameters (ø 300, 370 en 460 mm).

Optioneel is een decoratieve ring verkrijgbaar, kleuren wit, zilvergrijs en

blauw. (zie pag. 140)

IP40

RKLZ met decorring

Decorringen afzonderlijk bij te be-

stellen voor referentie, kleur en af-

metingen ø, zie pag. 140


QUADRO-LITE

Opbouwarmatuur met bescheiden

zichtbare witte polycarbonate basis

geschikt voor 1 of 2 energiezuinige

spaarlampen.

Vierkante afdekkap met afgeschuinde

boorden uit acrylglas.

Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes

200/ 200 en 300/300.

Referentie voor lamp

QL109TC 1 x 9W

QL209TC 2 x 9W

QL211TC 2 x 11W

QL218TCL 2 x 18W

QL218TCLEVG 2 x 18W

RONDO-LITE

Opbouwarmatuur met zichtbare

witte polycarbonate basis geschikt

voor 1 of 2 energiezuinige spaarlampen.

Ronde afgeschuinde afdekkap uit

acrylglas.

Verkrijgbaar in 2 bouwgroottes

ø 260 en ø 360.

Referentie voor lamp

RL109TC 1 x 9W

RL209TC 2 x 9W

RL211TC 2 x 11W

RL218TCL 2 x 18W

RL218TCLEVG 2 x 18W

Universele opbouwarmaturen

Universele plafondarmaturen met plexi afdekkap

Universele opbouwarmaturen voor compacte energiespaarlampen. Behuizing

uit witte polycarbonaat. Acrylglazen kunststof afdekkap (PMMA).

Aantrekkelijke vormgeving. Geschikt voor binnen- en buitengebruik. Zowel

voor wand- als plafondbevestiging.

RONDO-LITE B

Opbouwarmatuur met bescheiden

zichtbare witte polycarbonate basis

geschikt voor 2 energiezuinige

spaarlampen.

Gebombeerde elegant ogende

acrylglazen afdekkap.

ø 385 mm en naar keuze 2 x 11 of

2 x 18 Watt.

Referentie voor lamp

RL-B211TC 2 x 11W

RL-B218TCL 2 x 18W

Afmetingen Afmetingen

Afmetingen

in mm L X B X H kg in mm Ø x H kg in mm

Ø x H kg

QL109TC 200 x 200 x 60 0,9 RL109TC 260 x 60 1,0

QL209TC 200 x 200 x 60 0,9 RL209TC 260 x 60 1,0

QL211TC 300 x 300 x 90 2,0 RL211TC 360 x 90 2,0

QL218TC-L 300 x 300 x 90 2,0 RL218TC-L 360 x 90 2,0

IP65

RL-B211TC 385 x 145 2,0

RL-B218TC-L 385 x 145 2,0

6

143

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

143


6

144

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

144

Opbouwarmaturen - PLEXI KAP

TNL-BAS•••

Opbouwbasis, vervaardigd uit

diepgetrokken staalplaat, wit gelakt.

De basis is drager van alle

elektrische componenten.

Montage tegen het plafond met bijgeleverde

gleufrondsels.

Referentie voor lamp

TNL-BAS 118-I (ind) 1 x 18W

TNL-BAS 136-I (ind) 1 x 36W

TNL-BAS 158-I (ind) 1 x 58W

TNL-BAS 218-I (ind) 2 x 18W

TNL-BAS 236-I (ind) 2 x 36W

TNL-BAS 258-I (ind) 2 x 58W

TNL-BAS 418-I (ind) 4 x 18W

TNL-BAS + OP-RWAO...

TNL-BAS••• EVG

Zelfde toestel maar met elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-BAS 118EVG 1 x 18W EVG

TNL-BAS 136EVG 1 x 36W EVG

TNL-BAS 158EVG 1 x 58W EVG

TNL-BAS 218EVG 2 x 18W EVG

TNL-BAS 236EVG 2 x 36W EVG

TNL-BAS 258EVG 2 x 58W EVG

TNL-BAS 418EVG 4 x 18W EVG

De toestellen/basis TNL-BAS zijn eveneens verkrijgbaar voor fluo-

rescentielampen T5, voorzien van een multilamp elektronisch voorschakelapparaat.

Raadpleeg ons voor meer informatie.

Opbouwarmaturen met plexi kap,

een economische verlichting

Extra vlakke metalen, wit gelakte basis voor 1, 2, of 4 standaard fluorescentielampen.

De basis draagt alle elektrische componenten. Op de

metalen basis wordt een opalen of prismatische afdekkap aangebracht

met behulp van onverliesbare metalen grendels.

Stofdichte uitvoering.

De armatuur biedt een economische verlichting voor de tertiaire, utilitaire

of industriële sector. Ook geschikt voor gebruik in de private woning.

De basis en de plexi afdekkap moeten steeds afzonderlijk besteld

worden en komen in afzonderlijke verpakking.

IP50

OP-RWAO•••

Opale methacrylate lichtspreider

vervaardigd uit één stuk, hoekvast

en verkleuringsvrij. Vasthechting

van de lichtspreider door metalen

grendels.

Referentie

OP-RWAO 118

OP-RWAO 136

OP-RWAO 158

OP-RWAO 218

OP-RWAO 236

OP-RWAO 258

OP-RWAO 418

PP-RWAP

Prismatische methacrylate lichtspreider

vervaardigd uit één stuk.

Vasthechting van de lichtspreider

door onzichtbare metalen grendels.

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

TNL-BAS 118 + OP-RWAO-118 650 x 105 x 85 460 1,8

TNL-BAS 136 + OP-RWAO-136 1260 x 105 x 85 900 2,7

TNL-BAS 158 + OP-RWAO-158 1560 x 105 x 85 1200 3,5

TNL-BAS 218 + OP-RWAO-218 660 x 190 x 85 445 2,2

TNL-BAS 236 + OP-RWAO-236 1260 x 190 x 85 900 4,4

TNL-BAS 258 + OP-RWAO-258 1560 x 190 x 85 1200 5,7

TNL-BAS 418 + OP-RWAO-418 665 x 665 x 85 400 6,8

Zelfde afmetingen TNL-BAS + PP-RWAP

Referentie

PP-RWAP 118

PP-RWAP 136

PP-RWAP 158

PP-RWAP 218

PP-RWAP 236

PP-RWAP 258

PP-RWAP 418


TNL-BAS•••

Opbouwbasis, vervaardigd uit

diepgetrokken staalplaat, wit gelakt.

De basis is drager van alle

elektrische componenten.

Montage tegen het plafond met bijgeleverde

gleufrondsels.

Opbouwarmaturen EURO-LINE standaard

Euro-line standaard zijn opbouw armaturen met een

esthetische plexi afdekkap.

Extra vlakke metalen, wit gelakte basis voor 1 of 2 standaard fluorescentielampen.

De basis is drager van de elektrische componenten.

Op de basis wordt een esthetische elegante plexi afdekkap geplaatst met

de hulp van onverliesbare metalen grendels.

Stofdichte uitvoering.

De armatuur oogt door de afgeschuinde kanten van de opale of prismatische

afdekkap elegant en extra laag. Ideaal voor gebruik in de tertiaire,

utilitaire of commerciële sector waar een esthetische vormgeving van belang

is. Ook geschikt voor gebruik in de private woning.

De basis en de plexi moeten steeds afzonderlijk besteld worden en

komen in afzonderlijke verpakking.

EL2-STO•••

Opale lichtspreider met afgeschuinde

kanten rondom. De lichtspreider

biedt een esthetische aanblik, is uit

één stuk vervaardigd en heeft een

glad oppervlak.

Opmerking:

Alle types TNL-BAS zijn voor projecthoeveelheden verkrijgbaar met elektronisch voorschakelapparaat (EVG).

Referentie wordt dan bv. TNL-BAS118EVG, idem voor andere wattages.

Referentie voor lamp

TNL-BAS 118-I (ind) 1 x 18W

TNL-BAS 136-I (ind) 1 x 36W

TNL-BAS 158-I (ind) 1 x 58W

TNL-BAS 218-I (ind) 2 x 18W

TNL-BAS 236-I (ind) 2 x 36W

TNL-BAS 258-I (ind) 2 x 58W

TNL-BAS + EL2-STO...

TNL-BAS••• EVG

Zelfde toestel maar met elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-BAS 118EVG 1 x 18W EVG

TNL-BAS 136EVG 1 x 36W EVG

TNL-BAS 158EVG 1 x 58W EVG

TNL-BAS 218EVG 2 x 18W EVG

TNL-BAS 236EVG 2 x 36W EVG

TNL-BAS 258EVG 2 x 58W EVG

TNL-BAS 418EVG 4 x 18W EVG

De toestellen/basis TNL-BAS zijn eveneens verkrijgbaar voor fluo-

rescentielampen T5, voorzien van een multilamp elektronisch voorschakelapparaat.

Raadpleeg ons voor meer informatie.

IP50

Referentie

EL2-STO 118

EL2-STO 136

EL2-STO 158

EL2-STO 218

EL2-STO 236

EL2-STO 258

EL2-STP•••

Prismatische lichtspreider voorzien

van een prismastructuur. De lichtspreider

biedt een esthetische aanblik

door de afgeschuinde kanten

rondom.

Referentie

EL2-STP 118

EL2-STP 136

EL2-STP 158

EL2-STP 218

EL2-STP 236

EL2-STP 258

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

TNL-BAS + EL2-STO of STP 118 660 x 106 x 90 460 1,7

TNL-BAS + EL2-STO of STP 136 1270 x 106 x 90 900 2,6

TNL-BAS + EL2-STO of STP 158 1570 x 106 x 90 1200 3,5

TNL-BAS + EL2-STO of STP 218 660 x 190 x 90 460 2,2

TNL-BAS + EL2-STO of STP 236 1270 x 190 x 90 900 4,3

TNL-BAS + EL2-STO of STP 258 1570 x 190 x 90 1200 5,7

6

145

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

145


6

146

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

146

Opbouwarmaturen – AOT-MINI-T5

AOT OP T5

Wit gelakte basis met opale methacrylaat

afdekkap. Het toestel is

voorzien van elektronische multiwatt

ballast. Plexi en basis worden

besteld en geleverd onder code 1.

Referentie voor lamp

AOTMOP T5128/54 1 x 28/54W

AOTMOP T5135/49 1 x 35/49W

AOTMOP T5235/49 2 x 35/49W

AOT PR T5

Wit gelakte basis met prismatische

methacrylaat afdekkap. Het toestel

is voorzien van elektronische multiwatt

ballast. Plexi en basis worden

besteld en geleverd onder code 1.

Referentie voor lamp

AOTMPR T5128/54 1 x 28/54W

AOTMPR T5135/49 1 x 35/49W

AOTMPR T5235/49 2 x 35/49W

Diffuse opbouwarmaturen met opale of prismatische

plexi-kap T5

Extra vlakke metalen, witgelakte basis voor 1 of 2 standaard T5-fluorescentielampen.

De basis draagt alle elektrische componenten. Op de

metalen basis wordt een opalen of prismatische afdekkap aangebracht.

Stofdichte uitvoering.

De armatuur biedt een economische verlichting voor de tertiaire, utilitaire

of industriële sector. Ook geschikt voor gebruik in de private woning.

IP50

Afmetingen L x B x H

in mm

AOTMOP T5128/54 1200 x 90 x 70

AOTMOP T5135/49 1500 x 90 x 70

AOTMOP T5235/49 1500 x 90 x 70

AOTMPR T5128/54 1200 x 90 x 70

AOTMPR T5135/49 1500 x 90 x 70

AOTMPR T5235/49 1500 x 90 x 70


EURO-LINE OP T5

Wit gelakte basis met opale methacrylaat

afdekkap met afgeschuinde

kanten. Het toestel is voorzien van

elektronische multiwatt ballast.

Plexi en basis worden besteld en

geleverd onder code 1.

Referentie voor lamp

ELMOP T5128/54 1 x 28/54W

ELMOP T5135/49 1 x 35/49W

ELMOP T5235/49 2 x 35/49W

EURO-LINE PR T5

Wit gelakte basis met prismatische

methacrylaat afdekkap met

afgeschuinde kanten. Het toestel

is voorzien van elektronische multiwatt

ballast. Plexi en basis worden

besteld en geleverd onder code 1.

Referentie voor lamp

ELMPR T5128/54 1 x 28/54W

ELMPR T5135/49 1 x 35/49W

ELMPR T5235/49 2 x 35/49W

Opbouwarmaturen – EURO-LINE MINI T5

Euro-line Mini T5-opbouwarmaturen met plexi

afdekkap.

Vlakke metalen, wit gelakte basis voor 1 of 2 standaard T5-fluorescentielampen.

De basis is drager van de elektrische componenten. De basis

wordt afgedekt met een opale of prismatische plexi. Stofdichte uitvoering.

De opale of prismatische afdekkap heeft afgeschuinde kanten.

Ideaal voor gebruik in de tertiaire, utilitaire of commerciële sector waar

een esthetische vormgeving van belang is. Ook geschikt voor gebruik in

de private woning.

IP50

Afmetingen L x B x H

in mm

ELMOP T5128/54 1210 x 90 x 70

ELMOP T5135/49 1510 x 90 x 70

ELMOP T5235/49 1510 x 90 x 70

ELMPR T5128/54 1210 x 90 x 70

ELMPR T5135/49 1510 x 90 x 70

ELMPR T5125/49 1510 x 90 x 70

6

147

TECHNOLUX • Plexi opbouwarmaturen

147


HOOFDSTUK 7

Balkstrippen,

industriële armaturen

& draagrailsystemen


Draagrailsystemen

TRX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

TRX-T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

TRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Balkstrippen

SPEEDLINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

MINI T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

AT-T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

MINISTRIP T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

MINILINE ML, MLSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

MINILITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

FLATLITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Balkstrippen - industrieel

SFF, SFX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

TNL-RFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

TNL-RFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Colorguard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

149


7

150

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

150

Draagrailsysteem TRX

Keuze van de bevestiging

plafondmontage, ketting of

staaldraad

Het midden/eindelement met

koppelstuk wordt in het

aanvangselement geschoven en

vergrendeld. Hierdoor wordt de

mechanische en elektrische

verbinding verwezenlijkt.

Draagrail - snelmontagesysteem

Beter... Sneller... TRX

Lichtband-snelmontagesysteem

Verlichtingsinstallaties moeten economisch, kwalitatief, eenvoudig en snel

te installeren zijn. Ze moeten tevens voldoen aan algemeen geldende technische

voorschriften. Het TECHNOLUX-TRX-lichtbandsysteem biedt u

bovendien een werktuigloze montage.

Voorbedraad draagrailsysteem

Snelle montage zonder gereedschap

Draagrailsysteem en onderdelen uit wit gelakte staalplaat. Enerzijds laat

een minimum aan referenties u toe om uw standaardinstallatie af te

werken en te installeren, anderzijds zijn heel wat uitbreidingen mogelijk met

de Prestige-accessoires. Het grote voordeel is een zeer snelle montage,

die bovendien gereedschapsloos kan gebeuren. De koppeling van de

draagrailelementen gebeurt met een hefboomclip en zorgt zowel voor de

mechanische als voor de elektronische doorverbinding. De bevestiging van

de balkstrip gebeurt via inclipsen in de draagrail en vergrendelen met 1/4

slag van de alu-geut vlindermoer. De reflectoren worden met diezelfde

vlindermoer 1/4 verder te draaien eveneens vastgezet.

De elektrische verbinding van de balkstrip gebeurt met een speciale voorgemonteerde

aansluitstekker met fasekeuze.

Standaard met verliesarme voorschakelapparatuur en doorvoerbedrading

5 x 2,5 mm 2

Inclipsen van de ophangers in de

draadrail

(bevestigingsafstand max. 3 m)

TRX-verlichtingselement op de

draagrail inbrengen; de elektrische

verbinding gebeurt gedwongen. Met

een 1/4 slag van de vlindermoer

gebeurt de vergrendeling.

Het elektrisch voeden van het

aanvangselement gebeurt

werktuigloos, vervolgens kan

desnoods de draagrail onder

spanning verder gemonteerd worden

Reflector aanbrengen en met een

verdere 1/4 draai bevestigen.


Het aanvangselement bevat de twee eindkappen van de draagrail, terwijl het

midden/eindelement een koppelstuk bevat.

TRX-draagrail

Aanvangselement

A 58/1

A 58/2

A 58/3

Midden/Eindelement

ME 58/2

ME 58/3

Referentie

Draagrail m

TRX-A 58/1 Aanvangselement 1,53

TRX-A 58/2 Aanvangselement 3,06

TRX-A 58/3 Aanvangselement 4,59

TRX-ME 58/2 Midden/Eindelement 3,06

TRX-ME 58/3 Midden/Eindelement 4,59

Eenvoudig te bestellen en te monteren

Draagrailsysteem TRX

De samenstelling van uw installatie is uiterst eenvoudig. Een minimum aan

onderdelen volstaat om uw lichtband samen te stellen. De draagrails, de

verlichtingselementen en uw keuze van ophanging. Vanzelfsprekend kan

u het rendement van uw installatie verhogen door gebruik te maken van

reflectoren. Een meer esthetische uitstraling samen met een hoogwaardige

lichttechniek zijn zonder meer mogelijk wanneer u gebruik maakt van

de Prestige-accessoires.

IP20

TRX-Basisstrip vrijstralend, 1/58W

en 2/58W

Referentie voor lamp

Verlichtingselement

TRX 158 EVG 1 x 58W

TRX 258 EVG 2 x 58W

1 TRX-DB - plafondbeugel

TRX-SE - eindkap TRX

TRX-BA58/1 - blindafdekking

(1 x 58 watt)

2 TRX-KA - kettingophanger

3 TRX-KP - kabelklem

Referentie

Onderdelen

TRX-DB plafondbeugel

TRX-KA kettingophanger

TRX-SE eindkap TRX

TRX-KP kabelklem

TRX-BA 58/1 blindafdekking 1,53 m

7

151

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

151


7

152

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

152

Draagrailsysteem TRX

Reflectoren

Wit gelakte metalen reflectoren voor

verlichtingselement

R58 1/2FLG

1- of 2 lampsreflector (200 mm)

Referentie

TRX-R581/2FLG

Enkel voor R58 1/2FLG

Lamellenraster

TRX wit gelakt lamellenraster voor

reflector R58 1FLG

Referentie

TRX-LR 1/58

Reflector eindkap

Wit gelakte eindkappen voor TRX-

reflectoren

E1 eindkap 1/2 lamps (200 mm)

Reflectorverbinder

RV. Reflectorverbinder voor het

uitlijnen van de reflectoren R58

1/2FLG (set van 2 stuks)

Referentie

TRX-E1 reflector eindkap

TRX-RV reflectorverbinder

Montage- en berekeningsvoorbeeld

Kabelingang opzij of bovenaan

Aanvang één eenheid

Aanvang twee eenheden

Aanvang één eenheid uitbreiding twee eenheden

Reflectoren-Alu

Hoogglans aluminium reflector voor

verlichtingselement

R58 1/2AH

1-lampsreflector (200mm) of

2-lampsreflector (260mm)

Referentie voor lamp

TRX-R58 1/AH 1 x 58W

TRX-R58 2/AH 2 x 58W

Aanvang twee eenheden uitbreiding twee eenheden

Aanvang één eenheid uitbreiding drie eenheden

TRX-EU

Aanvang twee eenheden uitbreiding drie eenheden

Aanvang één eenheid uitbreiding twee eenheden uitbreiding twee eenheden

Reflectoren-Alu gehamerd

Gehamerde aluminium reflector

voor verlichtingselement

R58 1/2AG

1-lampsreflector (200mm) of

2-lampsreflector (260mm)

Referentie voor lamp

TRX-R58 1/AG 1 x 58W

TRX-R58 2/AG 2 x 58W

Element met 3F-rail

Element met lengte 1,53 m uitgerust

met universele 3-fasen-stroomrail.

Nutbare lengte 3-fasenrail:

790 mm

Referentie m

TRX-EU element 3F-rail 1,53

Berekeningsvoorbeeld voor een lichtband van 40m:

Eenheidslengte 58 W = 1,53m

40m : 1,53m = 26 eenheden van 58W

= 1 aanvangseenheid twee eenheden

+ 8 uitbreidingen van 3 eenheden


Reflector wit - 1-lamps Reflector wit - 2-lamps

Reflector met SM/SA-raster Reflector met SM/SA-raster Reflector met DPB-raster

Reflector HT-diepstralend Reflector met prisma plexi

Referentie

TRX-PR1 158 Reflector wit - 1-lamps

TRX-PR2 258 Reflector wit - 2-lamps

TRX-PR1LR158 Lamellenraster wit - 1-lamps

TRX-PR1SMSA158 Reflector met raster SM/SA - 1-lamps

TRX-PR2SMSA258 Reflector met raster SM/SA - 2-lamps

TRX-PR1DPB158 Reflector met raster DPB - 1-lamps

TRX-PR2DPB258 Reflector met raster DPB - 2-lamps

TRX-PR1 HT 158 Reflector HT diepstralend 1-lamps

TRX-PR1HT158LR Reflector HT met lamellenraster wit 1-lamps

TRX-PR2 HT 258 Reflector HT diepstralend - 2-lamps

TRX-PR1PRISM158 Reflector met prismaplexi - 1-lamps

TRX-PR2PRISM258 Reflector met prismaplexi - 2-lamps

TRX-EDPR1 Reflector eindkap - 1-lamps wit

TRX-EDPR2 Reflector eindkap - 2-lamps wit

TRX-VB PR 1/2 Reflector verbinder (paar)

Draagrailsysteem TRX “Prestige”

Element met 3-fasenstroomrail voor

spots met universele adapter.

Reflector eindkap wit

Reflectorverbinder (paar)

7

153

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

153


7

154

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

154

Draagrailsysteem - TRX

Berekeningsvoorbeeld TRX

In onderstaande tabel kunt u voor het nodig aantal lopende meter ononderbroken lichtband direct aflezen welke componenten en hoeveel u er nodig

heeft. Zo kan zeer snel een prijsofferte gemaakt worden.

Lengte

in m

Eenheden

58W

Aanvang

Draagrail

TRX-A58/1

Aanvang

Draagrail

TRX-A58/2

Aanvang

Draagrail

TRX-A58/3

Draagrail

TRX-ME58/2

2 Eenheden

Draagrail

TRX-ME58/3

3 Eenheden

Ophangklem

TRX-DB

of TRX-KA

Reflector of

lamellen -

rooster

Reflectorverbinder

TRX-RV

(set)

1,53 1 1 - - - - 2 1 - 2

3,06 2 - 1 - - - 2 2 1 2

4,59 3 - - 1 - - 3 3 2 2

6,12 4 1 - - - 1 3 4 3 2

7,65 5 - 1 - - 1 3 5 4 2

9,18 6 - - 1 - 1 4 6 5 2

10,71 7 1 - - - 2 4 7 6 2

12,24 8 - 1 - - 2 5 8 7 2

13,77 9 - - 1 - 2 5 9 8 2

15,30 10 1 - - - 3 6 10 9 2

16,83 11 - 1 - - 3 6 11 10 2

18,36 12 - - 1 - 3 7 12 11 2

19,89 13 1 - - - 4 8 13 12 2

21,42 14 - 1 - - 4 8 14 13 2

22,95 15 - - 1 - 4 9 15 14 2

24,48 16 1 - - - 5 10 16 15 2

26,01 17 - 1 - - 5 10 17 16 2

27,54 18 - - 1 - 5 11 18 17 2

29,07 19 1 - - - 6 12 19 18 2

30,60 20 - 1 - - 6 12 20 19 2

32,13 21 - - 1 - 6 13 21 20 2

33,66 22 1 - - - 7 14 22 21 2

35,19 23 - 1 - - 7 14 23 22 2

36,72 24 - - 1 - 7 15 24 23 2

38,25 25 1 - - - 8 16 25 24 2

39,78 26 - 1 - - 8 16 26 25 2

41,31 27 - - 1 - 8 17 27 26 2

42,84 28 1 - - - 9 18 28 27 2

44,37 29 - 1 - - 9 18 29 28 2

45,90 30 - - 1 - 9 19 30 29 2

Vanzelfsprekend zijn andere combinaties mogelijk wanneer de omstandigheden dit vereisen.

Eindkap

per lijn


Referentie omschrijving m.

Draagrail

TRX-AT5354980/1 Aanvangselement 1,48

TRX-AT5354980/2 Aanvangselement 2,96

TRX-AT5354980/3 Aanvangselement 4,44

TRX-ME 354980/2 Midden / Eindelement 2,96

TRX-ME 354980/3 Midden / Eindelement 4,44

Verlichtingselement

TRX 135/49/80ML Balkstripelement 1 x 35, 1 x 49, 1 x 80 watt

TRX 235/49ML Balkstripelement 2 x 35, 2 x 49 watt

Reflectoren + onderdelen

TRX-R354980 1/2 Reflector wit voor 1 of 2 lampen

TRX-E1 T5 Reflector eindkap

TRX-RV T5 Reflectorverbinder (set van 2 stuks)

Onderdelen

TRX-KA Kettingophanger (2)

TRX-DB Plafondbeugel (1)

TRX-SE Eindkap TRX-element

TRX-KP Kabelklem TRX-element (3)

Het vervangingselement bevat de twee eindkappen van de draagrail, terwijl het middenelement een

koppelstuk bevat.

vrijstralend reflector wit

Draagrailsysteem TRX-T5

TRX-draagrailsysteem voor fluorescentielampen T5

Voorbedraad draagrailsysteem identiek aan het standaard TRX systeem

maar aangepast voor gebruik met fluorescentielampen T5. Snelle

montage zonder gereedschap. Standaard met doorgangsbedrading

5 x 2,5 mm 2.

Balkstrippen met multilamp elektronisch voorschakelapparaat. Door het

verwisselen van de lampvermogens kan het verlichtingsniveau aangepast

worden.

7

155

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

155


7

156

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

156

Draagrailsystemen - TRX-T5

Reflectoren voor draagrailsysteem TRX-T5

Naast de standaard witte reflectoren kunnen ook hoogglans aluminium of gehamerd aluminium reflectoren gemonteerd worden.

Om het geheel esthetischer of lichttechnischer te maken, kunnen er ook designreflectoren, hoogglans of wit gelakt, gemonteerd worden. Kopstukken

voor de reflectoren afzonderlijk bij te bestellen

TRX T5 RFL ALU

Stevige industriële reflector uit gehamerd

aluminium met een breedte

van 170mm, speciaal ontworpen

voor de TRX T5-strips, geschikt

voor algemene verlichting in werkplaatsen,

logistieke centra of magazijnen...

Referentie

TRX-T5 RFLALU

voor lamp 35/49/80W

TRX-T5 RFLV reflectorverbinder

(2 stuks te bestellen/reflector)

60

170

110

TRX T5 RFL ALU SG

Stevige industriële reflector uit aluminium

met een breedte van

170mm, speciaal ontworpen voor

de TRX T5-strips, geschikt voor algemene

verlichting in werkplaatsen,

logistieke centra of magazijnen...

Referentie

TRX-T5 RFLALUSG

voor lamp 35/49/80W

TRX-T5 RFLV reflectorverbinder

(2 stuks te bestellen/reflector)

60

170

110

TRX T5 RFL DLX SG

Universele designreflector uit wit

gelakte staalplaat waarin een laagluminantie

parabolisch gevormde

langsreflector en dwarslamellen

vervaardigd uit hoogglanzend aluminium

rusten. Deze reflector kan

eveneens op TRX T5-strippen 1- of

2-lamps geplaatst worden.

Kopstuk apart te bestellen.

Referentie

TRX-T5 RFLDLXSG149

voor lamp 1 x 49W

TRX-T5 RFLDLXSG249

voor lamp 2 x 49W

TRX-T5 RFLV

reflectorverbinder voor DLX

(2 stuks te bestellen/reflector)

TRX-T5 RFLE

kopstuk voor reflector DLX

60

113

112

TRX T5 RFL DLX BW

Universele designreflector uit wit

gelakte staalplaat voorzien van

een uit wit gelakt aluminium antiverblindingsrooster.

Deze reflector kan

eveneens op TRX T5-strippen 1- of

2-lamps geplaatst worden.

Kopstuk apart te bestellen.

Referentie

TRX-T5 RFLDLXBW

voor lamp 1 of 2 x 49W

TRX-T5 RFLV

reflectorverbinder voor DLX

(2 stuks te bestellen/reflector)

TRX-T5 RFLE

kopstuk voor reflector DLX


Berekeningsvoorbeeld TRX T5

Draagrailsysteem - TRX

In onderstaande tabel kan eenvoudig afgelezen worden welke en hoeveel componenten er nodig zijn voor een bepaalde lengte ononderbroken lichtband.

Zo kan zeer snel een prijsofferte gemaakt worden.

Lengte

in m

Eenheden Ophangklem Aanvang

1 Eenheid

Aanvang

2 Eenheden

Draagrailelement Verlichtingselement Reflectoren, toebehoren

Aanvang

3 Eenheden

Midden/Eind

3 Eenheden

235/49 ML

135/49/80 ML

Reflector

35/49/80

2,96 2 2 - 1 - - 2 2 2 1

4,44 3 3 - - 1 - 3 3 2 2

5,92 4 4 1 - - 1 4 4 2 3

7,40 5 4 - 1 - 1 5 5 2 4

8,88 6 5 - - 1 1 6 6 2 5

10,36 7 5 1 - - 2 7 7 2 6

11,84 8 6 - 1 - 2 8 8 2 7

13,32 9 7 - - 1 2 9 9 2 8

14,80 10 7 1 - - 3 10 10 2 9

16,28 11 8 - 1 - 3 11 11 2 10

17,76 12 8 - - 1 3 12 12 2 11

19,24 13 9 1 - - 4 13 13 2 12

20,72 14 10 - 1 - 4 14 14 2 13

22,20 15 10 - - 1 4 15 15 2 14

23,68 16 11 1 - - 5 16 16 2 15

25,16 17 12 - 1 - 5 17 17 2 16

26,64 18 12 - - 1 5 18 18 2 17

28,12 19 13 1 - - 6 19 19 2 18

29,60 20 13 - 1 - 6 20 20 2 19

31,08 21 14 - - 1 6 21 21 2 20

32,56 22 15 1 - - 7 22 22 2 21

34,04 23 15 - 1 - 7 23 23 2 22

35,52 24 16 - - 1 7 24 24 2 23

37,00 25 16 1 - - 8 25 25 2 24

Eindkap

per lijn

Reflectorverbinder

7

157

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

157


7

158

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

158

Universeel draagrailsysteem-TRA

De draagrail kan zowel recht streeks

tegen het plafond gemonteerd of

aan beugels opgehangen worden.

Met behulp van een doorverbindingsstuk

zijn ze eenvoudig koppelbaar.

Referentie

Onderdelen TRA

6 TRA-ES Eindstuk

4 TRA-DV Doorverbinding

5 TRA-OK Ophangklem TRA-rail

3 TRA-BV Armatuurbevestiging

TRA 58/2 Rail voor 2 units 1 of 2 x 58W 3065mm (1)

TRA 58/3 Rail voor 3 units 1 of 2 x 58W 4595mm (1)

TRA-ES Eindstuk (6)

TRA-DV Doorverbinding (4)

TRA-OK Ophangklem TRA-rail (5)

TRA-BV Armatuurbevestiging (3)

TRA-EPV( * ) Universele armaturenbevestiger (8)

L (mm)

TRA 58/2 2 x 58W 3065

TRA 58/3 3 x 58W 4595

SFF

+

LRU

6

3

7

5

4

SFX

+

LRX

Economisch en eenvoudig te installeren

draagrailsysteem

Eenvoudig, kwalitatief en zéér prijsgunstig draagrailsysteem voor fluorescentiearmaturen.

Een sterk geprofileerde rail uit verzinkte staalplaat, wit

gelakt, kan gebruikt worden voor de bevestiging van diverse verlichtingstoestellen.

De rail is geschikt voor het gebruik van de balkstrippen SFF en

SFX (zie pag. 169). Met de 2 en 3 eenheden lengtes 58 Watt kan u alle

mogelijke lengtes combineren. De rail kan desgewenst op lengte afgezaagd

worden. Wanneer geen ononderbroken lichtband gemaakt wordt, kunnen

de ruimtes tussen twee armaturen opgevuld worden met een kunststoffen

blindafdekking.

Het draagrailsysteem TRA is geschikt voor droge lokalen.

IP20

TRA-DB...

Doorvoerbedrading enkel bij gebruik

van SFN/SFX

TRA-DB 5815

draadbundel 58W 5 x 1,5 mm 2

TRA-DB 5825

draadbundel 58W 5 x 2,5 mm 2

TRA-BA...

Blindafdekking, kunststof, afzaagbaar

- 1 eenheid 58W

Referentie

7

LRU-FL

Reflectorverbinder te gebruiken

voor het uitlijnen van de reflectoren

LRU en LRX

LRU 1-FL

set (2 stuks) 1-lampsreflector

LRU 2-FL

set (2 stuks) 2-lampsreflector

TRA-DB 5815 Doorvoerbedrading (7)

TRA-DB 5825 Doorvoerbedrading (7)

TRA-BA 158 Blindafdekking 1 x 58 (2)

LRU 1-FL Reflectorverbinder 1-lampsreflector

LRU 2-FL Reflectorverbinder 2-lampsreflector

(*) TRA-EPV

Met de TRA-EPV universele armaturenbevestigingsklem

kan elk toestel

tegen de TRA-draagrail ge-

monteerd worden. De klem wordt

eerst bevestigd op de armatuur.

De mechanische bevestiging van

de armatuur op de draagrail gebeurt

dan met een kwartdraai van

de klem en dus gereedschapsloos.


TRA-OK

TRA-DV

TRA-BV

TRA-BA

LRU-FL TRA-ES

Berekeningsvoorbeeld

Universeel draagrailsysteem - TRA

In onderstaande tabel kunt u voor het nodige aantal meter draagrail per lengte direct aflezen welke componenten

u nodig heeft. Zo kan zeer snel een prijsofferte gemaakt worden.

IP 20

Lengte

ca. (m)

Een heden

58W

Draagrail

TRA 58/2

Draagrail

TRA 58/3

Ophangklem

Eindstuk

Door verbinding

Armatuur

bevestiging

Doorvoerbedrading

Reflector

LRU 158

LRX 258

Balkstrip

SFF 158

SFX 258

3,07 2 1 2 2 4 2 2 2

4,60 3 1 2 2 6 3 3 3

6,13 4 2 3 2 1 8 4 4 4

7,66 5 1 1 3 2 1 10 5 5 5

9,19 6 2 4 2 1 12 6 6 6

10,73 7 2 1 4 2 2 14 7 7 7

12,26 8 1 2 5 2 2 16 8 8 8

13,79 9 3 6 2 2 18 9 9 9

15,32 10 2 2 6 2 3 20 10 10 10

16,85 11 1 3 7 2 3 22 11 11 11

18,38 12 4 7 2 3 24 12 12 12

19,92 13 2 3 8 2 4 26 13 13 13

21,45 14 1 4 9 2 4 28 14 14 14

22,98 15 5 9 2 4 30 15 15 15

24,51 16 2 4 10 2 5 32 16 16 16

26,05 17 1 5 11 2 5 34 17 17 17

27,58 18 6 11 2 5 36 18 18 18

29,11 19 2 5 12 2 6 38 19 19 19

30,65 20 1 6 12 2 6 40 20 20 20

32,17 21 7 13 2 6 42 21 21 21

33,72 22 2 6 14 2 7 44 22 22 22

35,24 23 1 7 14 2 7 46 23 23 23

36,76 24 8 15 2 7 48 24 24 24

38,31 25 2 7 15 2 8 50 25 25 25

39,83 26 1 8 16 2 8 52 26 26 26

41,36 27 9 17 2 8 54 27 27 27

42,90 28 2 8 17 2 9 56 28 28 28

44,43 29 1 9 18 2 9 58 29 29 29

45,95 30 10 19 2 9 60 30 30 30

TRA-EPV

Belangrijk:

Bij gebruik met SFF/SFX

Het universeel draagrailsysteem TRA is ook uitermate geschikt voor de lijnopstelling

van o.a. de waterdichte toestellen van het open- (WDO) of gesloten (WDP) type. Per

toestel dient men enkel twee universele armatuurbevestigingsklemmen type TRA-EPV

bij te bestellen. Vanzelfsprekend kunnen ook andere fluoresentietoestellen op de

draagrail gemonteerd worden, eveneens met gebruik van de vermelde klemmen.

7

159

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

159


7

160

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

160

Koppelbare balkstrippen T5 - Speedline

HIGH EFFICIENCY

Lichtbandsysteem voor high efficiency

T5-lampen. Basis is uitgerust

met elektronisch voorschakelapparaat

en snelconnectoren voor

het samenstellen van lichtbandsystemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM)

steeds afzonderlijk bij te bestellen

!

Referentie voor lamp

SPEEDLINE114T5 1 x 14W T5

SPEEDLINE121T5 1 x 21W T5

SPEEDLINE128T5 1 x 28W T5

SPEEDLINE135T5 1 x 35W T5

HIGH OUTPUT

Lichtbandsysteem voor high output

T5-lampen. Basis is uitgerust met

elektronisch voorschakelapparaat

en snelconnectoren voor het samenstellen

van lichtbandsystemen.

Voedingsstuk (SPEEDLIN ALIM)

steeds afzonderlijk bij te bestellen

!

Referentie voor lamp

SPEEDLINE124T5 1 x 24W T5

SPEEDLINE139T5 1 x 39W T5

SPEEDLINE149T5 1 x 49W T5

SPEEDLINE154T5 1 x 54W T5

SPEEDLINE180T5 1 x 80W T5

Lichtbandsysteem voor indirecte randverlichting

zonder schaduwen.

Striparmaturen uit staalplaat wit gelakt met een eenvoudige bevestiging

zonder de strip te openen, dmv. doorgangsbuisjes dwars door de armatuur.

De armaturen worden werktuigloos gekoppeld met Wieland connectoren.

De toestellen zorgen voor een doorlopende verlichting zonder donkere

vlekken omwille van het feit dat de lampen elkaar overlappen. De armaturen

zijn uitgerust met elektronische ballasten die, indien nodig, kunnen

worden vervangen zonder dat men de lichtlijn dient te demonteren. De

aansluiting gebeurt dmv. van een afzonderlijk te bestellen voedingsstuk.

IP20, IK02

DIMMING (HE & HO)

Zelfde als voorgaande maar voorzien

van dimbare multiwatt elektronisch

voorschakelapparaat 1-10V,

5-polig.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM

AL) steeds afzonderlijk bij te bestellen

!

Referentie voor lamp

SPEEDLIN114/24D 1 x 14/24W

SPEEDLIN121/39D 1 x 21/39W

SPEEDLIN128/54D 1 x 28/54W

SPEEDLIN135/80D 1 x 35/49/80W

Afmetingen

in mm L A E

SPEEDLINE114/124 574 490 380

SPEEDLINE121/139 874 790 600

SPEEDLINE128/154 1174 1090 900

SPEEDLINE135/80 1474 1390 1200

SPEEDLINEALIM 84

DIM PUSH BUTTON

Zelfde als voorgaande, maar gestuurd

door drukknop, aangesloten

tussen de nulleider van de voeding

en de sturingsdraad van het

voorschakelapparaat, rechtstreeks

op de ingebouwde controle-eenheid

van elk voorschakelapparaat.

Sturingsgebied: 1 tot 100%.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM

AL) steeds afzonderlijk bestellen!

Referentie voor lamp

SPEEDLINE114PB 1 x 14W

SPEEDLINE121PB 1 x 21W

SPEEDLINE128PB 1 x 28W

SPEEDLINE135PB 1 x 35W

SPEEDLINE124PB 1 x 24W

SPEEDLINE139PB 1 x 39W

SPEEDLINE149PB 1 x 49W

SPEEDLINE154PB 1 x 54W

SPEEDLINE180PB 1 x 80W


DALI

Zelfde als voorgaande, maar met

multiwatt DALI voorschakelapparaat.

Voedingsstuk (SPEEDLIN DIM

AL) steeds afzonderlijk bestellen!

Referentie voor lamp

SPEEDLIN11424DA 1 x 14/24W

SPEEDLIN12139DA 1 x 21/39W

SPEEDLIN12854DA 1 x 28/54W

SPEEDLIN13549DA 1x35/49/80W

VOEDINGSSTUK

Voedingselement bestaat uit 2 eindstukken

en 2 connectoren, 1 voor

voeding en 1 voor doorlussing.

Referentie

SPEEDLIN ALIM.

speedline T5-voeding

SPEEDLIN DIM AL

speedline T5 / DIM

Koppelbare balkstrippen - T5 SPEEDLINE

Om een gelijkmatige lichtlijn te bekomen,

gebruik volgende lampcombinaties.

14W - 21W 28W - 35W met een lichtstroom van 25 lumen/cm

24W - 49W met een lichtstroom van 35 lumen/cm

39W - 54W - 80W met een lichtstroom van 41 à 48 lumen/cm

Berekening van de totale lengte

van een lijn

Lengte (L) van het eerste toestel +

lengte (A) van alle volgende toestellen.

Bv.

1 toestel 114W + 5 toestellen 135W.

1 x 574mm + (5 x 1390 mm)

= 7524mm.

Afmetingen

in mm L A E

SPEEDLINE124T5 574 490 380

SPEEDLINE139T5 874 790 600

SPEEDLINE149T5 1474 1390 1200

SPEEDLINE154T5 1174 1090 900

SPEEDLINE180T5 1474 1390 1200

SPEEDLINEALIM 84

7

161

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

161


7

162

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

162

Universele balkstrippen - MINI T5

MINI T5 (standaard)

Standaard minibalkstrip voor T5-

lamp. Basis en deksel uit wit gelakte

staalplaat. Standaard elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

MINI T5-114 1 x 14W

MINI T5-121 1 x 21W

MINI T5-128 1 x 28W

MINI T5-135 1 x 35W

MINI T5 (HO)

Universele minibalkstrip voor T5-

lamp HO (High Output). Basis en

deksel uit wit gelakte staalplaat.

Elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp Referentie voor lamp

MINI T5-124 1 x 24W

MINI T5-139 1 x 39W

MINI T5-149 1 x 49W

MINI T5-154 1 x 54W

MINI T5-180 1 x 80W

Universele balkstrippen voor T5-lampen, standaard en

HO (High Output) - Dimming

Basis en deksel uit wit gelakte staalplaat uitgerust met elektronische voorschakelapparatuur.

Rotor lamphouders. Uitdrukbare kabelingangen, geschikt

voor wartels M20.

Versie voor 2-lampsuitvoering verkrijgbaar op aanvraag. Naast de standaardversie

is er ook de balkstrip beschikbaar voor HO-T5-lampen. Eveneens

verkrijgbaar in de dimbare versie (1-10V) met multiwatt voorschakelapparaat.

IP20, IK02

MINI T5 DIM (multiwatt)

Standaard minibalkstrip voor T5-

lamp in de dimbare versie. Basis en

deksel uit wit gelakte staalplaat.

Dimbaar elektronisch multiwatt

voorschakelapparaat (1-10V).

MINIT5-11424 DIM 1 x 14/24W

MINIT5-12139 DIM 1 x 21/39W

MINIT5-12854 DIM 1 x 28/54W

MINIT5-1354980D 1 x 35/49/80W

Afmetingen

in mm

L x D

MINI T5-114 576 x 480

MINI T5-121 876 x 780

MINI T5-128 1176 x 1080

MINI T5-135 1476 x 1380

Afmetingen

in mm L x D

MINI T5-124 576 x 480

MINI T5-139 876 x 780

MINI T5-154 1176 x 1080

MINI T5-149 1476 x 1380

MINI T5-180 1476 x 1380


MINI T5 DIM PUSH BUTTON

Standaard minibalkstrip voor T5-

lamp in dimbare versie, gestuurd

door een drukknop, aangesloten

tussen de nulleider van de voeding

en de sturingsdraad van het voorschakelapparaat,

rechtstreeks op

de ingebouwde controle-eenheid

van elk voorschakelapparaat. Sturingsgebied:

1 tot 100%. Basis en

deksel uit wit gelakte plaatstaal.

Max. 4 toestellen op 1 schakelaar.

Referentie voor lamp

MINI T5-114PB 1 x 14W

MINI T5-121PB 1 x 21W

MINI T5-128PB 1 x 28W

MINI T5-135PB 1 x 35W

MINI T5-124PB 1 x 24W

MINI T5-139PB 1 x 39W

MINI T5-149PB 1 x 49W

MINI T5-154PB 1 x 54W

MINI T5-180PB 1 x 80W

MINI T5 DALI

Standaard minibalkstrip voor T5-

met mulitwatt DALI voorschakelapparaat.

Basis en deksel uit wit

gelakte plaatstaal.

Referentie voor lamp

MINIT511424DALI 1 x 14/24W

MINIT512139DALI 1 x 21/39W

MINIT512854DALI 1 x 28/54W

MINIT513580DALI 1x35/49/80W

MINI T5 DIM PUSH BUTTON

PUSH

BUTTON

MINI T5

Gezien de hoge temperatuur die

ontwikkeld wordt door de T5-lampen,

mag het toestel enkel gebruikt

worden waar voldoende warmte-

evacuatie mogelijk is. Zeker niet

geschikt voor kleine gesloten ruimten.

3 N L 1

Universele balkstrippen - MINI T5

7

163

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

163


7

164

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

164

Universele balkstrippen - MINI T5 WIELAND

Strip voor T5 lampen, standaard HO (Hight Output), met Wieland connector voor een snelle montage in lijn

- Basis en deksel uit wit voorgelakte staalplaat.

- Uitgerust met elektronische of dimbare elektronische ballast (drukknopsturing) 50 000 ontstekingen.

- Rotor lamphouders.

- Uitgerust met doorgangsbedrading van 1,5 mm2 en voorzien van een Wieland connector op elk uiteinde.

- Voor de verbinding van de MINI T5, moet men een tussenconnector MINI T5VERB plaatsen.

Deze connector wordt geleverd met een veiligheidskoppelstuk die een uitlijning en een vergrendeling van de connectie verzekert.

- Dimbare versie L (PBW) met Wieland verkrijgbaar. Dimming gebeurt via drukknop zonder dimmer.

N

PUSH

BUTTON

DIMMING

MINI T5 WIELAND

Referentie voor lamp

MINI T5-114 WIE 1 x 14W

MINI T5-121 WIE 1 x 21W

MINI T5-128 WIE 1 x 28W

MINI T5-135 WIE 1 x 35W

MINI T5-124 WIE 1 x 24W

MINI T5-139 WIE 1 x 39W

MINI T5-149 WIE 1 x 49W

MINI T5-154 WIE 1 x 54W

MINI T5-180 WIE 1 x 80W

1

N

2

MINI T PBW (dimbaar)

Dimbare versie (PBW) met Wieland

verkrijgbaar. Dimming gebeurt via

drukknop zonder dimmer.

Referentie voor lamp

MINI T5-114 PBW 1 x 14W

MINI T5-121 PBW 1 x 21W

MINI T5-128 PBW 1 x 28W

MINI T5-135 PBW 1 x 35W

MINI T5-124 PBW 1 x 24W

MINI T5-139 PBW 1 x 39W

MINI T5-149 PBW 1 x 49W

MINI T5-154 PBW 1 x 54W

MINI T5-180 PBW 1 x 80W

L

N

PUSH

BUTTON

DIMMING

Referentie lengte in mm

MINI T5VERB MINI-T5 verbinder, wit 6

MINI T5SNR500 MINI-T5 verbindingssnoer, wit 500

MINI T5SNR1000 MINI-T5 verbindingssnoer, wit 1000

Afmetingen

in mm

L

N

PUSH

BUTTON

DIMMING

Dimming gebeurt enkel via drukknoppen, zonder dimmer.

L E

MINI T5-114 580 480

MINI T5-121 880 780

MINI T5-128 1180 1080

MINI T5-135 1480 1380

1

N

2

1

N

2

Afmetingen

in mm

verbindingssnoer

L E

MINI T5-124 580 480

MINI T5-139 880 780

MINI T5-149 1480 1380

MINI T5-154 1180 1080

MINI T5-180 1480 1380


Referentie voor lamp

AT-T5 114/124ML 1 x 14/24W

AT-T5 121/139ML 1 x 21/39W

AT-T5 128/154ML 1 x 28/54W

AT-T5 1354980ML 1 x 35/49/80W

Toebehoren

ASYMREFL

Asymmetrische reflector uit hoogglans

aluminium.

Referentie

ATT5ASYM 14/24W

ATT5ASYM 21/39W

ATT5ASYM 28/54W

ATT5ASYM 35/49/80W

70 mm

40 mm

E

L

Balkstrip voor T5-fluorescentielampen

Universele strip voor T5-lampen uit wit gelakte staalplaat. Bevestiging van

het deksel gebeurt met kwartmoeren. De balkstrippen zijn uitgerust met

multiwatt ballasten. Door een eenvoudige lampwissel kan het verlichtings-

niveau aangepast worden.

Deze strip kan ook gecombineerd worden met reflectoren.

Vervangt SFNT5.

IP20

SYMREFL

Afmetingen

in mm

Universele balkstrip T5 - AT-T5

Symmetrische reflector uit hoogglans

aluminium.

Referentie

ATT5SYM 14/24W

ATT5SYM 21/39W

ATT5SYM 28/54W

ATT5SYM 35/49/80W

L E

AT-T5 114/24 ML 585 400

AT-T5 121/39 ML 885 700

AT-T5 128/54 ML 1185 900

AT-T5 135/49/80 ML 1485 1200

7

165

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

165


7

166

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

166

Universele balkstrippen - Ministrip T8

MINISTRIP

Compacte strip armaturen geleverd

met fluorescentielampen ø 16 mm.

Referentie voor lamp

MINISTRIP 108 incl.1 x TL 8W

MINISTRIP 113 incl.1 x TL 13W

MINISTRIP

Compacte strip armaturen voor T8-

fluorescentielampen.

Referentie voor lamp

MINISTRIP 115 1 x TLD 15W

MINISTRIP 118 1 x TLD 18W

MINISTRIP 130 1 x TLD 30W

MINISTRIP 136 1 x TLD 36W

Zeer compacte striparmaturen voor T8

Deze lichtbalk met zeer geringe afmeting leent zich perfect voor ruimten

waar men te kampen heeft met beperkte plaats (bv. meubels ed.). Armaturen

bestaan in verschillende vermogens van 8W tot 58W, maar enkel in

1-lampsuitvoeringen.

De armaturen van 8W en 13W worden inclusief lamp 4000K - neutraal

wit geleverd.

IP20, IK02

Referentie voor lamp

MINISTRIP 136HF 1 x TLD 36W

MINISTRIP 158HF 1 x TLD 58W

Afmetingen

in mm

L D B H

MINISTRIP 108 315 240 35 56

MINISTRIP 113 542 470 35 56

MINISTRIP 115 462 375 37 65

MINISTRIP 118 615 470 37 65

MINISTRIP 130 921 750 37 65

MINISTRIP 136 1220 1065 37 65

MINISTRIP 158 1526 1275 37 65


Zonder schakelaar

MINILINE ML

Metalen, wit gelakte balkstrippen

voor klein vermogen fluorescentie

lampen. Beperkte afmetingen.

Geleverd met lamp, in eenheidsverpakking.

Referentie

ML-SET 8 (ind)

ML-SET 13 (ind)

ML 13 Set MLSP 13 Set

IP20 IP20

Met schakelaar

Met acrylglas-prismatische afdekkap

MINILINE MLSP

Huis uit wit gelakte staalplaat, met

volle rug. Witte kunststoffen eindkappen.

Prismatische lichtspreider

zorgt voor een verzorgde afwerking.

Met individuele schakelaar.

Geleverd met lamp, in eenheidsverpakking.

Referentie

MLSP-SET 8 (ind)

MLSP-SET 13 (ind)

Universele striparmaturen - Miniline

Striparmatuur voor kleine afmetingen - Miniline

Wit gelakte balkstrippen in 2 uitvoeringen met kleine afmetingen.

Afmetingen L x B x H E

in mm

ML-8 310 x 35 x 55 250

ML-13 540 x 35 x 55 400

MLSP-8 315 x 40 x 65 250

MLSP-13 545 x 40 x 65 400

7

167

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

167


7

168

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

168

Universele striparmaturen - MINILITE, FLATLITE

MINILITE

Universeel, sierlijk en slank T5-armatuur

met elektronisch voorschakelapparaat,

warmstart. Prismatische

afdekkap. Kabel met stekker

evenals een koppeling voor bandmontage.

Geschikt voor zowel enkelvoudige

opstelling als voor lichtband

(max. 10 armaturen).

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Ideaal voor meubels, rekken, keukens,

vitrines, tentoonstellingskasten,

enz. Geleverd met lamp T5

(ø 16 mm) Osram/Philips lampkleur

840 (neutraal wit).

IP20 MM

Referentie L x H x B (in mm) E (ca) mm

MINILITE T5 8W 370 x 45 x 20 220

MINILITE T5 13W 600 x 45 x 20 450

MINILITE T5 14W 630 x 45 x 20 480

MINILITE T5 21W 930 x 45 x 20 780

MINILITE T5 28W 1230 x 45 x 20 1080

MINILITE T5 35W 1530 x 45 x 20 1380

ML/FL-DB 300mm Verbindingssnoer L 300mm voor Minilite/Flatlite

FLATLITE

Stijlvol en compact armatuur met

zéér geringe hoogte (slechts 20

mm). Geschikt voor fluorescentielamp

8 of 13 Watt. Voorzien van

elektronisch voorschakelapparaat.

Flikkervrije ontsteking. Lage werkingstemperatuur.

Warmstart ontsteking

voor lange levensduur van

de lamp. Gemakkelijke toegang

voor lampwisseling. Geleverd met

aansluitkabel met plug-in systeem,

uitgangsjack voor aansluitkabel

of bandmontage. Geleverd

met lamp. Lampkleur 840 (neutraal

wit).

IP20 MM

Referentie L x H x B (in mm)

FLATLITE T5 8W 340 x 20 x 70

FLATLITE T5 13W 570 x 20 x 70


SFF•••

Robuust metalen huis uit wit gelakte

staalplaat. Een volle rugplaat

zorgt voor een stevige plaatsing

tegen het plafond of op het TRA-

draagrailsysteem. Eindflenzen zijn

voorzien van uitdrukbare kabelingangen.

Geschikt voor één standaard fluorescentielamp.

Referentie voor lamp

SFF 118 (ind) 1 x 18W

SFF 136 (ind) 1 x 36W

SFF 158 (ind) 1 x 58W

SFF 118 EVG 1 x 18W

SFF 136 EVG 1 x 36W

SFF 158 EVG 1 x 58W

SFF

+

LRU

SFX•••

Robuust metalen huis uit wit gelakte

staalplaat. Een volle rugplaat

zorgt voor een stevige plaatsing

tegen het plafond of op het TRA-

draagrailsysteem. Eindflenzen zijn

voorzien van uitdrukbare kabelingangen.

Geschikt voor twee standaard fluorescentielampen

Referentie voor lamp

SFX 218 (ind) 2 x 18W

SFX 236 (ind) 2 x 36W

SFX 258 (ind) 2 x 58W

SFX 236 EVG 2 x 36W

SFX 258 EVG 2 x 58W

SFX

+

LRX

Universele balkstrippen - SFF/SFX

Balkstrip voor standaard fluorescentielamp

De units voor één of twee standaard fluorescentielampen zijn zowel

geschikt voor individuele opstelling als voor montage op het TRA draagrailsysteem

blz. 158. Bovendien kunnen de balkstrippen uitgerust worden

met een passende reflector en vormen zodoende een industrieel verlichtingstoestel

met hoog rendement.

Aangewezen voor gebruik in industriële ruimtes zoals opslagplaatsen,

magazijnen, productiehallen en werkplaatsen.

Een excellente prijs/kwaliteitverhouding

IP20

LRU•••

Reflector voor SFN-strip, vervaardigd

uit wit gelakte staalplaat.

Referentie

LRU 136

LRU 158

LRU1-FL Reflectorverbinder

(zie ook blz 158)

Afmetingen

in mm

L x B x H E

SFF 118 620 x 60 x 100 500

SFF 136 1230 x 60 x 100 750

SFF 158 1530 x 60 x 100 750

SFX 218 620 x101x 105 500

SFX 236 1230 x101x 105 750

SFX 258 1530 x101x 105 750

LRX•••

Reflector voor SFX-strip, vervaardigd

uit wit gelakte staalplaat.

Referentie

LRX 236

LRX 258

LRU2-FL Reflectorverbinder

(zie ook blz 158)

SFF/SFX is verkrijgbaar met dimbaar elektronisch voorschakelapparaat.

Raadpleeg ons.

Reflector L x B x H

LRU 118 618 x 165 x 45

LRU 136 1228 x 165 x 45

LRU 158 1528 x 165 x 45

LRX 218 618 x 215 x 45

LRX 236 1228 x 215 x 45

LRX 258 1528 x 215 x 45

7

169

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

169


7

170

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

170

Industrie-armaturen TNL-RFI

TNL-RFI 1••

Industrie-armatuur witte basis met

witte reflector voor éénlamps-

uitvoering. Bevestiging van de reflector

op de behuizing d.m.v.

kwartslag schroeven. Bevestiging

tegen het plafond met schroeven

of opgehangen aan kettingen.

De armaturen TNL-RFI zijn verkrijgbaar

met elektronisch (HF), dimbaar

elektronisch (HFDIM) of Dali (DALI)

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-RFI158HF 1 x 58W

TNL-RFI158HFDIM 1 x 58W

TNL-RFI158DALI 1 x 58W

TNL-RFI 2••

Industrie-armatuur witte basis met

witte reflector voor tweelamps-

uitvoering. Bevestiging van de reflector

op de behuizing d.m.v.

kwartslag schroeven. Bevestiging

tegen het plafond met schroeven

of opgehangen aan kettingen.

De armaturen TNL-RFI zijn verkrijgbaar

met elektronisch (HF), dimbaar

elektronisch (HFDIM) of Dali (DALI)

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-RFI258HF 2 x 58W

TNL-RFI258HFDIM 2 x 58W

TNL-RFI258DALI 2 x 58W

Industrie-armatuur met witte reflector

Economische uitvoering

Zeer prijsgunstig industriearmatuur met wit gelakte reflector. Een wit

gelakte trapeziumvormige behuizing is de drager van de elektrische componenten.

De behuizing wordt afgedicht met een wit gelakte reflector. De

armatuur is geschikt voor plafondbevestiging of ophanging aan kettingen.

Uitvoering in één of tweelamps. De toestellen TNL-RFI kunnen desgewenst

in lijnmontage opgesteld worden. Uitermate geschikt voor de

verlichting van industriële ruimtes.

IP20, IK02

Opening voor ophanging aan een

ketting

Snelle bevestiging van de reflector

met kwartslagmoeren

Afmetingen L I H D

in mm

TNL-RFI 158 1525 245 125 1250

TNL-RFI 258 1525 245 125 1250


TNL-RFIA 1••

Industrie-armatuur witte basis met

gehamerde aluminium reflector

voor éénlampsuitvoering. Bevestiging

van de reflector op de behuizing

d.m.v. kwartslag schroeven.

Bevestiging tegen het plafond met

schroeven of opgehangen aan kettingen.

De armaturen TNL-RFIA zijn verkrijgbaar

met elektronisch (HF),

dimbaar elektronisch (HFDM) of

Dali (DALI) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-RFIA158HF 1 x 58W

TNL-RFIA158HFDM 1 x 58W

TNL-RFIA158DALI 1 x 58W

TNL-RFIA 2••

Industrie-armatuur witte basis met

gehamerde aluminium reflector

voor tweelampsuitvoering. Bevestiging

van de reflector op de behuizing

d.m.v. kwartslag schroeven.

Bevestiging tegen het plafond met

schroeven of opgehangen aan kettingen.

De armaturen TNL-RFIA zijn verkrijgbaar

met elektronisch (HF),

dimbaar elektronisch (HFDM) of

Dali (DALI) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

TNL-RFIA258HF 2 x 58W

TNL-RFIA258HFDM 2 x 58W

TNL-RFIA258DALI 2 x 58W

Industrie-armaturen TNL-RFIA

Industrie-armatuur met gehamerde geanodiseerde

aluminium reflector

Economische uitvoering

Zeer prijsgunstig industrie-armatuur met gehamerde en geanodiseerde

aluminium reflector. Een wit gelakte trapeziumvormige behuizing is de

drager van de elektrische componenten. De behuizing wordt afgedicht met

een alu gehamerde reflector. De armatuur is geschikt voor plafondbevestiging

of ophanging aan kettingen. Uitvoering in één- of tweelamps. De

toestellen TNL-RFIA kunnen desgewenst in lijnmontage opgesteld worden.

Uitermate geschikt voor de verlichting van industriële ruimtes.

IP20, IK02

Opening voor ophanging aan een

ketting

Snelle bevestiging van de reflector

met kwartslagmoeren

Afmetingen L I H D

in mm

TNL-RFIA 158 1525 245 125 1250

TNL-RFIA 258 1525 245 125 1250

7

171

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

171


7

172

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

172

Industrie-armaturen REK

REK

Industrieel armatuur met diepstralende

lichtverdeling. De reflector is

voorzien van twee dwarsverstevigingen

die de vormstabiliteit van de

reflector garanderen.

De armaturen zijn verkrijgbaar met

elektronisch (HF), dimbaar elektronisch

(HFDIM) of Dali (DALI) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

REK158HF 1 x 58W

REK258HF 2 x 58W

REK158HFDIM 1 x 58W

REK258HFDIM 2 x 58W

REK158DALI 1 x 58W

REK258DALI 2 x 58W

REKT5

Industrieel armatuur met diepstralende

lichtverdeling. De reflector is

voorzien van twee dwarsverstevigingen

die de vormstabiliteit van de

reflector garanderen, geschikt voor

T5-lampen HO.

De armaturen zijn verkrijgbaar met

multiwatt elektronisch (HF), dimbaar

elektronisch (HFDIM) of Dali

(DALI) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

REK1354980HF 1 x 35/49/80W

REK23549HF 2 x 35/49W

REK280HF 2 x 80W

REK1354980HFDIM 1x35/49/80W

REK2354980HFDIM 2x35/49/80W

REK1354980DALI 1 x 35/49/80W

REK2354980DALI 2 x 35/49/80W

Industrie-armatuur met diepstralende reflector voor

T8- en T5-lampen. Speciaal ontworpen voor plaatsing

in magazijnen met hoge rekken en smalle gangen.

Balkvormige basis, wit gelakt, die de elektrische componenten draagt.

Kantelbare kopstukken uit staalplaat, voorzien van rotor lamphouders.

Parabolische diepstralende reflector uit glanzend gehamerd aluminium.

Vormstabiliteit van de reflector wordt verzekerd door 2 dwarsverstevigingen.

Vervangingsmogelijkheid met reflector MAG.

IP20, IK02

Kantelbare kopstukken uit staalplaat.

Vormstabiliteit verzekerd door 2

dwarsbevestigingen.

Afmetingen

in mm

L D H I

REK/1/58 1545 1240 160 355

REK/2/58 1545 1240 160 355

REKT5 1490 1160 155 280


MAG

Industrieel armatuur met breedstralende

lichtverdeling. De reflector

is voorzien van twee dwarsverstevigingen

die de vormstabiliteit

van de reflector garanderen.

De armaturen zijn verkrijgbaar met

elektronisch (HF), dimbaar elektronisch

(HFDIM) of Dali (DALI) voorschakelapparaat

Referentie voor lamp

MAG158HF 1 x 58W

MAG258HF 2 x 58W

MAG158HFDIM 1 x 58W

MAG258HFDIM 2 x 58W

MAG158DALI 1 x 58W

MAG258DALI 2 x 58W

MAGT5

Industrieel armatuur met breedstralende

lichtverdeling. De reflector

is voorzien van twee dwarsverstevigingen

die de vormstabiliteit

van de reflector garanderen, geschikt

voor T5-lampen HO.

De armaturen zijn verkrijgbaar met

multiwatt elektronisch (HF) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

MAG1354980HF 1 x 35/49/80W

MAG23549HF 2 x 35/49W

MAG280HF 2 x 80W

MAG480HF 4 x 80W

Industrie-armaturen MAG

Industrie-armatuur met breedstralende reflector voor

T8- en T5-lampen. Speciaal ontworpen voor plaatsing

in magazijnen, opslagruimtes, loodsen ...

Balkvormige basis, wit gelakt, die de elektrische componenten draagt.

Kantelbare kopstukken uit staalplaat, voorzien van rotor lamphouders.

Parabolische breedstralende reflector uit glanzend gehamerd aluminium,

voorzien aan de bovenkant van gleuven om de koeling van de lampen te

verbeteren en het opwaartse contrast te verminderen (enkel T8).

Vormstabiliteit van de reflector wordt verzekerd door 2 dwarsverstevigingen.

Uitgerust met elektronische ballast voor standaard en HO T5 lampen.

Vervangingsmogelijkheid met reflector REK (voor grote hoogtes).

IP20, IK02

MAGT5•• DIM/DALI

Zelfde toestel als MAGT5 maar

met dimbaar elektronisch (HFDIM)

of Dali (DALI) voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

MAG1354980HFDIM 1x35/49/80W

MAG23549HFDIM 2 x 35/49W

MAG280HFDIM 2 x 80W

MAG480HFDIM 4 x 80W

MAG1354980HFDAL 1x35/49/80W

MAG23549HFDALI 2 x 35/49W

MAG280HFDALI 2 x 80W

MAG480HFDALI 4 x 80W

Kantelbare kopstukken uit staalplaat

Afmetingen

in mm

L D H I

MAG/1/58 1545 1240 200 240

MAG/2/58 1545 1240 200 240

MAGT5 1490 1160 155 185

7

173

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

173


Fluorescentielampen uitgerust met Colorguard

Rose (Natura). Ideaal geschikt

voor de opwaardering van vleeswaren.

Colorguard

Decoratie: fluorescentielampen uitgerust

met Oranje Colorguard buizen.


Voor fluolampen T8

Lengte 1495mm

Gekleurde buis zonder lamp.

Referentie kleur

COLORGUARD58W-A amber

COLORGUARD58W-B blauw

COLORGUARD58W-G groen

COLORGUARD58W-N natura-roze

COLORGUARD58W-O oranje

COLORGUARD58W-R rood

COLORGUARD58W-Y geel

Teneinde een optimaal resultaat te bekomen is het aanbevolen om

fluorescentielampen te gebruiken die qua kleurtemperatuur reeds zo

dicht mogelijk in de buurt liggen van het finaal te bereiken resultaat.

Nevenstaande tabel kan u hierbij helpen.

Gekleurde buizen voor fluorescentielampen.

Colorguard

Beschikbaar in T5 en T8. Vervaardigd in polycarbonaat. Filtert 100% UV-

stralen. Gemakkelijke plaatsing van de buis.

Standaardlengtes: T8 - 1495mm, T5 - 1445mm. Andere lengtes op aanvraag

of bestaande lengtes kunnen versneden worden.

Toepassingen: recreatiegebieden, decoratiemogelijkheden in levendige

kleuren (blauw, rood, groen, oranje ...)

Voor verkoop van verse producten, vlees en vis (koud licht), banketbakkerijen

(warm licht), gelieve ons te raadplegen (moeten omwille van veiligheidsredenen

verlijmd worden op de lamp)

Lampen in de referentie niet inbegrepen.

Voor fluolampen T5

Lengte 1445mm

Gekleurde buis zonder lamp.

Niet toepasbaar voor

HO T5-lampen

Referentie kleur

COLORGUARD35W-A amber

COLORGUARD35W-B blauw

COLORGUARD35W-G groen

COLORGUARD35W-N natura - roze

COLORGUARD35W-O oranje

COLORGUARD35W-R rood

COLORGUARD35W-Y geel

Kleur van de buis Kleur van de lampen (°K)

ROOD 2700/3000 K

GROEN 6500 K

BLAUW 6500 K

AMBER 2700 K

NATURA - ROZE 6500 K

ORANJE 2700 K

GEEL 2700/4000 K

7

175

TECHNOLUX • Balkstrippen, Industriële armaturen en draagrailsystemen

175


176

HOOFDSTUK 8

Waterdichte

armaturen


Waterdichte armaturen

WDP-PACN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

WDP-PACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

WDP-PACPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

WDP-PACEPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

WDP-N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

WDP-PACN T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

WDP-PACE T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

WDP-PACPC T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

WDP-PACEPC T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

WDP-LZP T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

WDP-LZ T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

WDP-LZP T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

WDP-LZ T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

WDP-PAC MINI PAC T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

WDP-P SSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

WDP-P ASP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

WDP-PAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

ALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

EUROLINE AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

WDO T8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

WDO T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

LR-LRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

177


8

178

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

178

Waterdichte armaturen

VERLICHTING VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN:

MEER DAN WATERDICHT

Technolux bevat een reeks toestellen voor toepassingen in extreme omstandigheden.

Dit assortiment is van het Duitse Pracht, een merk dat synoniem staat voor topkwaliteit,

en bestaat uit producten met een IP-klasse van 65 en hoger.

Een standaard waterdicht toestel is namelijk niet geschikt voor gebruik in extreme omstandigheden

zoals varkensstallen, koeienstallen, champignonkwekerijen, plaatsen in

de openlucht zonder afscherming… De toestellen van

Pracht zijn hiervoor wél de juiste keuze.

Wat is er nu bijzonder aan deze toestellen van? Een eerste

belangrijke troef is het gebruik van Prachtopal ® voor

de reflector. Deze reflector combineert een bestendigheid

tegen chemische producten (oliën, solvents, reinigingsmiddelen…)

en slagvastheid. Bovendien is de lichtopbrengst

beter dan van gelijkaardige toestellen, zodat er

minder van nodig zijn voor een optimaal resultaat.

Een andere belangrijke troef van deze oplossingen, is

dat ze bijzonder milieuvriendelijk zijn. Hiervoor ontwikkelde

Pracht zijn exclusieve NAWAROH ® oplossing:

het gaat om toestellen die uit hernieuwbare plantaardige

grondstoffen vervaardigd zijn en bovendien voor 98%

recycleerbaar zijn. Dit is een uitstekende en kwalitatieve

oplossing voor bedrijven die veel belang hechten aan de

zorg voor het milieu!

Cebeo stelde een aparte cataloog samen met verlichtingstoepassingen

voor extreme omstandigheden.

U kan hem downloaden op www.cebeo.be of vraag

ernaar in uw Cebeo filiaal of aan uw Cebeo contactperspoon.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Een standaard waterdicht toestel is niet geschikt om te gebruiken in extreme omstandigheden zoals varkensstallen, koeienstallen,

champignonkwekerijen, plaatsen in de buitenlucht zonder afscherming,…

Voor deze extreme omstandigheden, verwijzen we jullie door naar deze catalogus. Je kan hem downloaden van de website

(www.cebeo.be), of aanvragen in uw filiaal of via uw vertegenwoordiger.


CHEMISCHE WEERSTAND VAN ARMATUREN

Waterdichte armaturen

De onderstaande tabel geeft een idee van de chemische weerstand van de belangrijkste chemische materialen die in armaturen gebruikt worden.

Deze gegevens gelden bij een temperatuur van 22°C. Waar nodig worden concentraties vermeld. De combinatie van verschillende chemische

stoffen kan zwaardere gevolgen hebben.

Legende: ● bestand

▲ tamelijk bestand

■ niet bestand

Chemisch product Polystyreen Methacrylaat Polycarbonaat Polyester Aluminium

RAADGEVINGEN VOOR ONDERHOUD

(PMMA) (PC)

Aceton ■ ■ ■ ■ ●

Alcohol tot 30% ● ● ● ● ▲

Koolwaterstof ■ ▲ ■ ▲ ●

Geconcentreerde alcohol ■ ■ ▲ ●

Ammoniak (zie catalogus "Een toepassing in extreme omstandigheden") ● ● ■ ▲ ●

Zwavelzuur 50% ● ● ● ● ▲

Zwaveldioxide ▲

Aniline ■ ■ ■ ■ ●

Ether ■ ■ ■ ▲ ●

Ethyl acetaat (azijn zuurzout) ■ ■ ■ ■ ●

Benzol ■ ■ ■ ■ ▲

Azijnzuur 50% ● ▲ ● ● ▲

Azijnzuur 30% ● ■ ▲ ● ■

Salpeterzuur 10% ▲ ● ● ● ■

Salpeterzuur 20% ▲ ▲ ▲ ▲ ■

Zoutzuur 15% ● ● ● ● ■

Zoutzuur 20% ▲ ● ▲ ● ▲

Zwavelzuur 50% ● ● ● ● ■

Zwavelzuur 70% ▲ ▲ ▲ ● ■

Zeewater ● ● ● ● ▲

Natrium chloride ● ● ● ● ●

Methylchloride ■ ■ ■ ■ ▲

Terpentijnolie ▲ ▲ ● ●

Petrolium ether ■ ● ▲ ● ●

Natrium (hydroxide) ● ● ● ● ■

Bijtend natrium (hydroxide) 2% ● ● ■ ▲ ■

Bijtend natrium (hydroxide) 10% ● ● ■ ■ ■

Fenylzuur (carbol zuur) ■ ■ ■ ■ ▲

Chloroform ■ ■ ■ ■ ●

Glycerine ● ● ▲ ● ●

Waterstof sulfide ▲ ● ● ● ●

Benzine normaal ● ● ▲ ● ●

Super brandstof ● ● ■ ● ●

Tetrachloor koolstof ■ ■ ■ ● ●

Trichloorethyleen ■ ■ ■ ■ ●

Synthetisch zeepsop ● ● ▲ ● ▲

Wij bevelen een regelmatig onderhoud aan van de plexi’s, optieken en roosters van de verlichtingstoestellen (bij voorkeur bij elke

lampvervanging).

Het reinigen kan gebeuren met licht zeephoudend water of met een kleine hoeveelheid afwasmiddel.

Alle producten op basis van chloorethyleen en disolventen zijn te vermijden.

8

179

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

179


8

180

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

180

Waterdichte armaturen WDP-PACN

WDP-PACE

WDP-PACN

Standaard waterdichte toestellen.

Behuizing glasvezelversterkte polyester,

lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar.

Methacrylate afdekkap.

Referentie voor lamp

WDP-PACN 118 (ind) 1 x 18W

WDP-PACN 136 (ind) 1 x 36W

WDP-PACN 136CMP 1 x 36W

WDP-PACN 158 (ind) 1 x 58W

WDP-PACN 158CMP 1 x 58W

Referentie voor lamp

WDP-PACN 118EVG 1 x 18W

WDP-PACN 136EVG 1 x 36W

WDP-PACN 158EVG 1 x 58W

Waterdichte toestellen met transparante afdekkap in

methacrylaat (PMMA)

Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte

polyesterbasis met dichtingspakking, aan beide zijden

voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van de elektrische componenten,

kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische

aansluiting vergemakkelijkt.

Afdekkap uit methacrylaat, inwendig gepareld, uitwendig glad.

Afdekkap wordt met kunststof clips bevestigd op de basis (18 W-6 clips,

36 W-8 clips, 58 W-10 clips).

IP65

WDP-PACE

Standaard waterdichte toestellen.

Vernieuwde, smallere, elegante behuizing

uit glasvezelversterkte polyester,

lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar.

Methacrylate afdekkap.

Referentie voor lamp

WDP-PACE 218 (ind) 2 x 18W

WDP-PACE 236 (ind) 2 x 36W

WDP-PACE 258 (ind) 2 x 58W

Geblazen methacrylate afdekkap

(PMMA). Glashelder langs de buitenkant,

binnenin gepareld.

Referentie voor lamp

WDP-PACE 218EVG 2 x 18W

WDP-PACE 236EVG 2 x 36W

WDP-PACE 258EVG 2 x 58W

Afmetingen L E H B kg

in mm

WDP-PACN 118 660 500 105 90 1,8

WDP-PACN 136 1270 800 105 90 2,4

WDP-PACN 158 1570 1100 105 90 3,2

WDP-PACE 218 680 470 90 140 1,6

WDP-PACE 236 1285 800 90 140 3,3

WDP-PACE 258 1585 1100 90 140 4,4


WDP-PAC

Standaard waterdichte toestellen

met polycarbonate afdekkap. Behuizing

glasvezelversterkte polyester,

lichtgrijs.

Referentie voor lamp

WDP-PAC PC 118 1 x 18W

WDP-PAC PC 136 1 x 36W

WDP-PAC PC 158 1 x 58W

De afdekkap wordt bevestigd op de

basis met onverliesbare klemmen

(18W-6 clips, 36W-8 clips, 58W-

10 clips).

Referentie voor lamp

WDP-PACPC118EVG 1 x 18W

WDP-PACPC136EVG 1 x 36W

WDP-PACPC158EVG 1 x 58W

Waterdichte armaturen WDP-PACPC..

WDP-PACEPC

Waterdichte toestellen uit robuuste en hoogwaardige

materialen vervaardigd

Transparante afdekkap in slagvast polycarbonaat

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte

polyesterbasis met dichtingspakking, aan beide zijden

voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van de elektrische componenten,

kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische

aansluiting vergemakkelijkt.

Polycarbonate afdekkap.

De afdekkap wordt bevestigd op de basis met onverliesbare klemmen

(18 W-6 clips, 36 W-8 clips, 58 W-10 clips).

IP65

WDP-PACEPC

Standaard waterdichte toestellen

met polycarbonate afdekkap. Vernieuwde,

smallere, elegante behuizing

uit glasvezelversterkte polyester,

lichtgrijs. Moeilijk ontvlambaar.

Referentie voor lamp

WDP-PACEPC 218 2 x 18W

WDP-PACEPC 236 2 x 36W

WDP-PACEPC 258 2 x 58W

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDP-PACPC 118 660 x 90 x 105 500 1,9

WDP-PACPC 136 1270 x 90 x 105 800 2,5

WDP-PACPC 158 1570 x 90 x 105 1100 3,3

WDP-PACEPC 218 680 x 140 x 90 450 1,7

WDP-PACEPC 236 1285 x 140 x 90 800 3,3

WDP-PACEPC 258 1585 x 140 x 90 1100 4,7

6J

Afdekkap vervaardigd uit gespoten

slagvast polycarbonaat, inwendig

voorzien van berekende prismatische

structuur, uitwendig glad.

Referentie voor lamp

WDPPACEPC218EVG 2 x 18W

WDPPACEPC236EVG 2 x 36W

WDPPACEPC258EVG 2 x 58W

8

181

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

181


8

182

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

182

Waterdichte armaturen WDP-N

WDP-N

Standaard waterdichte toestellen.

Behuizing glasvezelversterkte

polyester, lichtgrijs, moeilijk ontvlambaar.

Methacrylate afdekkap.

Referentie voor lamp

WDP-N 218 (ind) 2 x 18W

WDP-N 236 (ind) 2 x 36W

WDP-N 236 CMP 2 x 36W

WDP-N 258 (ind) 2 x 58W

WDP-N 258 CMP 2 x 58W

Geblazen methacrylate afdekkap

(PMMA). Glashelder langs de buitenkant,

binnenin gepareld.

Referentie voor lamp

WDP-N 218EVG 2 x 18W

WDP-N 236EVG 2 x 36W

WDP-N 258EVG 2 x 58W

Waterdichte toestellen met transparante afdekkap in

methacrylaat

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte

polyesterbasis met dichtingspakking, aan beide zijden

voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van de elektrische componenten,

kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische

aansluiting vergemakkelijkt.

Afdekkap uit methacrylaat, inwendig gepareld, uitwendig glad.

Afdekkap wordt met kunststof clips bevestigd op de basis (18 W-6 clips,

36 W-8 clips, 58 W-10 clips).

IP65

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDP-N 218 685 x 185 x 105 450 2,8

WDP-N 236 1295 x 185 x 105 800 4,3

WDP-N 258 1595 x 185 x 105 1100 5,4


WDP-PACN T5ML

Waterdicht toestel, glasvezelversterkte

polyester basis. Geblazen

acrylglazen afdekkap (PMMA) uitwendig

glad, binnenin gepareld.

Sluiting kap met kunststof

clips.

Referentie voor lamp

WDPPACNML128/54 1x28/54W

WDPPACNML135/80 1x35/49/80W

Waterdichte armaturen WDP-PACN T5 / WDP-PACE T5 / ;;;;

WDP-PACPC T5 / WDP-PACEPC T5

WDP-PACE T5ML

Waterdicht toestel, nieuwe slankere

glasvezelversterkte polyester basis.

Geblazen acrylglazen afdekkap

(PMMA) uitwendig glad, binnenin

gepareld. Sluiting kap met kunststof

clips.

Referentie voor lamp

WDPPACEML228/54 2x28/54W

WDPPACEML235/49 2x35/49/80W

Waterdichte toestellen reeks PAC maar voor gebruik

met fluorescentielampen T5

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze met glasvezelversterkte

polyester basis met dichtingspakking. Aan beide zijden voorzien

van een kabelingang.

Technische gegevens identiek aan de toestellen voor fluorescentielampen

T8 maar hier voorzien van een multiwatt elektronisch voorschakelapparaat

voor fluorescentielampen T5. Door het verwisselen van de lampen kan het

verlichtingsniveau aangepast worden.

IP65

WDP-PACPC T5ML

Waterdicht toestel, glasvezelversterkte

polyester basis. Slagvaste

gespoten polycarbonate afdekkap.

Uitwendig glad, binnenin voorzien

van bestudeerde prismastructuur.

3-delige onverliesbare klemmen.

Referentie voor lamp

WDPPACPCML12854 1x28/54W

WDPPACPCML13549

1x35/49/80W

WDP-PACEPC T5ML

Waterdicht toestel, glasvezelversterkte

polyester basis. Slagvaste

gespoten polycarbonate afdekkap.

Uitwendig glad, binnenin voorzien

van bestudeerde prismastructuur.

3-delige onverliesbare klemmen.

Referentie voor lamp

WDPPACPCML22854 2x28/54W

WDPPACPCML23549

2x35/49/80W

Afmetingen L E H B kg

in mm

WDPPACNT5 1270 800 105 90 1,9

WDPPACET5 1570 1100 90 140 2,6

WDPPACPCT5 1270 800 105 90 2,7

WDPPACEPCT5 1570 1100 90 140 3,2

8

183

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

183


8

184

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

184

Waterdichte armaturen WDP-LZP T8

WDP-LZP

• Polyester behuizing lichtgrijs, afdekkap

uit helder slagvast polycarbonaat

(PC) met lineaire prismastructuur.

Kabelingangen bovenaan

en op de zijkanten.

• Meervoudige onverliesbare sluitklemmen

uit inox (V2A).

• Plafondbevestiging met edelstaalklemmen

(meegeleverd). Armatuur

eenvoudig in te clipsen op

de gemonteerde plafondbeugel of

Referentie voor lamp

WDPLZP 136 (ind) 1 x 36W

WDPLZP 158 (ind) 1 x 58W

WDPLZP 236 (ind) 2 x 36W

WDPLZP 258 (ind) 2 x 58W

op te hangen aan ketting of staalkabel

met meegeleverde klemmen,

waardoor een bijzonder eenvoudige

montage mogelijk is.

• Standaard verliesarme voorschakelapparatuur.

Elektronisch voorschakelapparaat

(EVG) eveneens

standaard verkrijgbaar.

• Polycarbonate afdekkap voorzien

van inwendige lineaire prismastructuur,

uitwendig glad, waardoor gemakkelijk

te onderhouden.

Referentie voor lamp

WDPLZP 136 CMP 1 x 36W

WDPLZP 158 CMP 1 x 58W

WDPLZP 236 CMP 2 x 36W

WDPLZP 258 CMP 2 x 58W

Waterdichte toestellen van de nieuwste generatie

Elegante industriële vormgeving, hoog rendement

Multifunctionele bevestiging

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing

uit polyester voorzien van kabelingangen.

Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.

De armaturen hebben een hoog lichtrendement.

Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.

De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de

basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

Bevestigingsmogelijkheden Bevestigingsbereik van de

bevestigingsklem: +/- 65 mm

Plafond/

direct

Plafond/

klem

100

Ketting/

klem

IP65

Hoogglans reflector

WDP-LZP kan worden gecombineerd

met een hoogglans reflector.

De reflector dient apart besteld te

worden.

Referentie voor lamp

WDPLZPRF1362854 1 x 36W

WDPLZPRF1583580 1 x 58W

WDPLZPRF2362854 2 x 36W

WDPLZPRF2583549 2 x 58W

65 mm

Multifunctionele bevestiging, variabel

op de behuizing te clipsen.

Snellere, eenvoudigere en prijsgunstigere

montage

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDPLZP 136 1270 x 120 x 100 800 - 930 2,6

WDPLZP 158 1570 x 120 x 100 1100 - 1230 3,4

WDPLZP 236 1270 x 185 x 100 800 - 930 3,9

WDPLZP 258 1570 x 185 x 100 1100 - 1230 5,4


WDP-LZ

• Behuizing lichtgrijs, afdekkap uit

helder slagvast polycarbonaat (PC)

met lineaire prismastructuur. Kabelingangen

bovenaan en op de zijkanten.

• Meervoudige onverliesbare sluitklemmen

uit inox (V2A).

• Plafondbevestiging met edelstaalklemmen

(meegeleverd). Armatuur

eenvoudig in te clipsen op

de gemonteerde plafondbeugel of

Referentie voor lamp

WDPLZ 118 (ind) 1 x 18W

WDPLZ 136 (ind) 1 x 36W

WDPLZ 158 (ind) 1 x 58W

WDPLZ 218 (ind) 2 x 18W

WDPLZ 236 (ind) 2 x 36W

WDPLZ 258 (ind) 2 x 58W

op te hangen aan ketting of staalkabel

met meegeleverde klemmen,

waardoor een bijzonder eenvoudige

montage mogelijk is.

• Standaard verliesarme voorschakelapparatuur.

Elektronisch voorschakelapparaat

(EVG) eveneens

standaard verkrijgbaar.

• Polycarbonate afdekkap voorzien

van inwendige lineaire prismastructuur,

uitwendig glad, waardoor gemakkelijk

te onderhouden.

Referentie voor lamp

WDPLZ118EVG 1 x 18W

WDPLZ136EVG 1 x 36W

WDPLZ158EVG 1 x 58W

WDPLZ218EVG 2 x 18W

WDPLZ236EVG 2 x 36W

WDPLZ258EVG 2 x 58W

95

Waterdichte armaturen WDP-LZ T8

Waterdichte toestellen van de nieuwste generatie

Elegante industriële vormgeving, hoog rendement

Eenvoudige en snelle montage

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing

uit polycarbaat voorzien van kabelingangen.

Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.

De armaturen hebben een hoog lichtrendement.

Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.

De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de

basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

IP65

Behuizing met vaste klem voor plafondbevestiging...

... of om op te hangen

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDPLZ 118 660 x 115 x 95 360 1,6

WDPLZ 136 1265 x 115 x 95 720 2,4

WDPLZ 158 1565 x 115 x 95 900 3,1

WDPLZ 218 660 x 175 x 95 360 2,1

WDPLZ 236 1265 x 175 x 95 720 3,7

WDPLZ 258 1565 x 175 x 95 900 4,9

8

185

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

185


8

186

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

186

Waterdichte armaturen WDP-LZP T5

WDP-LZP

• Polyester behuizing lichtgrijs, afdekkap

uit helder slagvast polycarbonaat

(PC) met lineaire prismastructuur.

Kabelingangen bovenaan

en op de zijkanten.

• Meervoudige onverliesbare sluitklemmen

uit inox (V2A).

• Plafondbevestiging met edelstaalklemmen

(meegeleverd). Armatuur

eenvoudig in te clipsen op

de gemonteerde plafondbeugel of

Referentie voor lamp

WDPLZPT5128/154 1 x 28/54W

WDPLZPT5135/149 1 x 35/49W

op te hangen aan ketting of staalkabel

met meegeleverde klemmen,

waardoor een bijzonder eenvoudige

montage mogelijk is.

• Polycarbonate afdekkap voorzien

van inwendige lineaire prismastructuur,

uitwendig glad, waardoor gemakkelijk

te onderhouden.

• Standaard voorzien van multilamp

elektronisch voorschakelapparaat,

waardoor het lichtniveau aangepast

kan worden.

Referentie voor lamp

WDPLZPT5228/254 2 x 28/54W

WDPLZPT5235/249 2 x 35/49W

Waterdichte toestellen geschikt voor T5-lampen

Elegante industriële vormgeving, hoog rendement

Multifunctionele bevestiging

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing

in polyester voorzien van kabelingangen.

Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.

De armaturen hebben een hoog lichtrendement.

Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.

De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de

basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

Bevestigingsmogelijkheden Bevestigingsbereik van de

bevestigingsklem: +/- 65 mm

Plafond/

direct

Plafond/

klem

Ketting/

klem

IP65

Hoogglans reflector

WDP-LZP T5 kan worden gecombineerd

met hoogglans reflector.

De reflector dient apart besteld te

worden.

Referentie voor lamp

WDPLZPRF1362854 1 x 28/54W

WDPLZPRF1583580 1x35/49/80W

WDPLZPRF2362854 2 x 28/54W

WDPLZPRF2583549 2 x 35/49W

65 mm

Multifunctionele bevestiging, variabel

op de behuizing te clipsen.

Snellere eenvoudigere en prijsgunstigere

montage

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDP-LZP T5 128/154 1270 x 120 x 100 800-930 2,4

WDP-LZP T5 135/149/180 1570 x 120 x 100 1100-1230 3,1

WDP-LZP T5 228/254 1270 x 185 x 100 800-930 3,7

WDP-LZP T5 235/249 1570 x 185 x 100 110-1230 4,9


WDP-LZ

• Behuizing lichtgrijs, afdekkap uit

helder slagvast polycarbonaat (PC)

met lineaire prismastructuur. Kabelingangen

bovenaan en op de zijkanten.

• Meervoudige onverliesbare sluitklemmen

uit inox (V2A).

• Plafondbevestiging met edelstaalklemmen

(meegeleverd). Armatuur

eenvoudig in te clipsen op

de gemonteerde plafondbeugel of

Referentie voor lamp

WDPLZT5114/24 1 x 14/24W

WDPLZT5128/54 1 x 28/54W

WDPLZT5135/80 1 x 35/49/80W

op te hangen aan ketting of staalkabel

met meegeleverde klemmen,

waardoor een bijzonder eenvoudige

montage mogelijk is.

• Polycarbonate afdekkap voorzien

van inwendige lineaire prismastructuur,

uitwendig glad, waardoor gemakkelijk

te onderhouden.

• Standaard voorzien van multilamp

elektronisch voorschakelapparaat,

waardoor het lichtniveau aangepast

kan worden.

Referentie voor lamp

WDPLZT5214/24 2 x 14/24W

WDPLZT5228/54 2 x 28/54W

WDPLZT5235/49 2 x 35/49W

Waterdichte armaturen WDP-LZ T5

Waterdichte toestellen geschikt voor T5-lampen

Elegante industriële vormgeving, hoog rendement

Eenvoudige en snelle montage

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze behuizing

uit polycarbaat voorzien van kabelingangen.

Afdekkap uit helder slagvast polycarbonaat.

De armaturen hebben een hoog lichtrendement.

Kabelingangen zowel aan de bovenkant als op de zijkanten.

De afdekkap wordt met onverliesbare inox klemmen bevestigd op de

basis (58W - 10 klemmen, 36W - 8 klemmen).

IP65

Behuizing met klem voor plafondbevestiging...

... of om op te hangen

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDP-LZ T5ML 114/124 660 x 115 x 95 360 1,6

WDP-LZ T5ML 128/154 1265 x 115 x 95 720 2,4

WDP-LZ T5ML 135/149/180 1565 x 115 x 95 900 3,1

WDP-LZ T5ML 214/224 660 x 175 x 95 360 2,1

WDP-LZ T5ML 228/254 1265 x 175 x 95 720 3,7

WDP-LZ T5ML 235/249 1565 x 175 x 95 900 4,9

8

187

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

187


8

188

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

188

Waterdichte armaturen - WDP-PAC Mini PC T5

WDP-PAC MINI T5

Waterdicht toestel, glasvezelversterkte

polyester basis. Slagvast

gespoten polycarbonate afdekkap.

Uitwendig glad, binnenin voorzien

van bestudeerde prismastructuur.

Referentie voor lamp

WDPPACMINI12854 1 x 28/54W

WDPPACMINI13549 1 x 35/49/80W

H

B

Afmetingen L H B

WDPPACMINI12854 1210 90 65

WDPPACMINI13549 1510 90 65

Waterdichte toestellen uit robuuste en hoogwaardige

materialen vervaardigd - T5

Transparante afdekkap in slagvast polycarbonaat

smalle uitvoering

Waterdichte armaturen voor 1-lampsuitvoering van het gesloten type IP65.

Lichtgrijze, met glasvezelversterkte polyester basis met dichtingspakking.

Aan beide zijden voorzien van een kabelingang.

Reflector uit wit gelakte staalplaat, drager van elektrische componenten,

kan aan nylonkabeltjes met veerhaakjes worden vastgehangen, wat de

elektrische aansluiting vergemakkelijkt.

Voorzien van een multiwatt voorschakelapparaat. Door het wisselen van

de lampen kan het verlichtingsniveau aangepast worden.

Polycarbonate afdekkap.

De afdekkap wordt bevestigd op basis van onverliesbare inox klemmen.

Plafondbevestiging uit inox meegeleverd.

plafond/direct plafond/klem ketting/klem

65 mm

IP65

Plafondbevestiging variabel

op de behuizing te clipsen.


1-lamps

Symmetrische lichtverdeling

WDP-P 2/136 SSP

WDP-P 2/158 SSP

Referentie voor lamp

WDP-P 2/136 SSP (ind) 1 x 36W

WDP-P 2/158 SSP (ind) 1 x 58W

1-lamps

Asymmetrische lichtverdeling

WDP-P 2/136 ASP

WDP-P 2/158 ASP

Referentie voor lamp

WDP-P 2/136 ASP (ind) 1 x 36W

WDP-P 2/158 ASP (ind) 1 x 58W

Waterdichte armaturen - spiegelreflector

Waterdichte toestellen met transparante

polycarbonate afdekkap

Energiebesparende uitvoering

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Lichtgrijze, met glasvezelversterkte

polyesterbasis, aan beide zijden voorzien van een kabelingang.

De reflector is drager van de elektrische componenten en kan aan

nylonkabeltjes met veerhaakjes worden opgehangen, wat de elektrische

aansluiting vergemakkelijkt.

Afdekkap vervaardigd uit gespoten slagvast polycarbonaat, inwendig

voorzien van berekende prismatische structuur, uitwendig glad.

Armatuur voorzien van een hoogglans spiegel reflector, symmetrisch of

asymmetrisch.

IP65

2-lamps

Symmetrische lichtverdeling

WDP-P 236 SSP

WDP-P 258 SSP

Referentie voor lamp

WDP-P 2/36 SSP (ind) 2 x 36W

WDP-P 2/58 SSP (ind) 2 x 58W

De afdekkap wordt bevestigd op de

basis met onverliesbare klemmen

(18W-6 clips, 36W-8 clips, 58W-10

clips).

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

WDP-P 2/136 SSP 1290 x 175 x 110 800 3,2

WDP-P 2/158 SSP 1590 x 175 x 110 1100 4,4

WDP-P 2/136 ASP 1290 x 175 x 110 800 3,2

WDP-P 2/158 ASP 1590 x 175 x 110 1100 4,4

WDP-P 236 SSP 1290 x 175 x 110 800 5,1

WDP-P 258 SSP 1590 x 175 x 110 1100 6,5

6J

WDP-P ASP

WDP-P SSP

Deze toestellen zijn op aanvraag

verkrijgbaar met EVG (elektronisch

voorschakelapparaat) of

in de uitvoering met T5-lampen.

8

189

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

189


8

190

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

190

Waterdichte armaturen WDP-PAD

WDP-PAD

Behuizing uit glasvezelversterkte

polyester, lichtgrijs, moeilijk ontvlambaar.

Onverliesbare inox klemmen.

Bijkomende kabelingangen

op de beide zijkanten of bovenaan

het toestel. Geblazen methacrylate

afdekkap (PMMA), helder, buitenuit

glad en binnenin gepareld. Verliesarm

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

Acrylglas afdekkap

WDP-PAD118VVG 1 x 18W

WDP-PAD136VVG 1 x 36W

WDP-PAD158VVG 1 x 58W

WDP-PAD218VVG 2 x 18W

WDP-PAD236VVG 2 x 36W

WDP-PAD258VVG 2 x 58W

WDP-PAD (EVG)

Behuizing uit glasvezelversterkte

polyester, lichtgrijs, moeilijk ontvlambaar.

Onverliesbare inox klemmen.

Bijkomende kabelingangen

op de beide zijkanten of bovenaan

het toestel. Geblazen methacrylate

afdekkap (PMMA), helder, buitenuit

glad en binnenin gepareld. Elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

Acrylglas afdekkap

WDP-PAD118EVG 1 x 18W

WDP-PAD136EVG 1 x 36W

WDP-PAD158EVG 1 x 58W

WDP-PAD218EVG 2 x 18W

WDP-PAD236EVG 2 x 36W

Waterdichte toestellen met nieuwe elegante

vormgeving. Awardwinnend design, hoog rendement.

Uiterst eenvoudige en snelle montage

Waterdichte armaturen van het gesloten type IP65. Behuizing uit met glasvezelversterke

polyester, lichtgrijs van kleur en moeilijk ontvlambaar. Voorzien

van onverliesbare inox V2A-klemmen. Afdekkap, glad aan de buitenkant,

binnenin gepareld. Reflector uit wit gelakte staalplaat, dragers van

de elektrische componenten. Verkrijgbaar in de standaard uitvoering met

verliesarm voorschakelapparaat of met elektronische voorschakelapparatuur

warmstart. Standaardversie met geblazen acrylglas afdekkap.

Beschermklasse I, klasse II op aanvraag verkrijgbaar.

Elegante onverliesbare inox klemmen

18 watt 6 klemmen

36 watt 8 klemmen

58 watt 8 klemmen

Eenvoudige clipsbevestiging voor

de reflector

WDP-PAD258EVG 2 x 58W Geïntegreerd glijrondsel voor een

eenvoudige en snelle plafondmontage

Afdekkapophanging mogelijk

IP65

Dubbele kabelarmsluiting, zowel op

zijkant als boven

Afmetingen L E H

in mm

PAD 1x18 690 450 110

PAD 1x36 1300 800 110

PAD 1x58 1600 1000 110

PAD 2x18 690 450 110

PAD 2x36 1300 800 110

PAD 2x58 1600 1000 110

Uitvoering T5 op aanvraag (met multiwatt ballast)


Vervangplexi’s voor:

WDP-N, WDP-PACN

(methacrylaat)

VP-WDP-N 118

VP-WDP-N 136

VP-WDP-N 158

VP-WDP-N 218

VP-WDP-N 236

VP-WDP-N 258

WDP-LZ

(polycarbonaat)

VP-WDPLZ 118

VP-WDPLZ 136

VP-WDPLZ 158

VP-WDPLZ 218

VP-WDPLZ 236

VP-WDPLZ 258

1

2

3

4

Toebehoren - onderdelen waterdichte toestellen - WDP

WDP-P, WDP-PACPC

(polycarbonaat)

VP-WDP-P 118

VP-WDP-P 136

VP-WDP-P 158

VP-WDP-P 218

VP-WDP-P 236

VP-WDP-P 258

WDP-LZP

(polycarbonaat)

VP-WDPLZP 136

VP-WDPLZP 158

VP-WDPLZP 236

VP-WDPLZP 258

5

6

7

8

Afzonderlijk leverbaar:

RC-WDP (1) Reserveclips WDP

IC-WDP (2) Inox clips WDP

OK-WDP (3) Onverliesbare klem WDP

OK-WDPRZ (4) Onverliesbare klem WDP-RZX

IK-WDPPAD (5) Onverliesbare klem inox WDP-PAD

IK-WDPLZ (6) Onverliesbare klem inox WDP-LZ

IK-WDPLZP (7) Onverliesbare klem inox WDP-LZP

OPH-M 10x15 (8) Universele ophanger WDP/WDO...

WDP-PACE

(methacrylaat)

VP-WDP-PACE218

VP-WDP-PACE236

VP-WDP-PACE258

WDP-PACEPC

(polycarbonaat)

VP-WDPPACEPC218

VP-WDPPACEPC236

VP-WDPPACEPC258

WDP-PAD

(methacrylaat)

VP-WDP-PAD118

VP-WDP-PAD136

VP-WDP-PAD158

VP-WDP-PAD218

VP-WDP-PAD236

VP-WDP-PAD258

...

8

191

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

191


8

192

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

192

Waterdichte armaturen - ALS

ALS-BAS

Basis uit met glasvezelversterkte

polyester, lichtgrijze kleur. Voorzien

van een neoprene dichting. Een

metalen platine is drager van alle

elektrische componenten en wordt

op de basis bevestigd.

Referentie voor lamp

ALS-BAS 118-I (ind) 1 x 18W

ALS-BAS 136-I (ind) 1 x 36W

ALS-BAS 158-I (ind) 1 x 58W

ALS-BAS 236-I (ind) 2 x 36W

ALS-BAS 258-I (ind) 2 x 58W

ALS-BAS 418-I (ind) 4 x 18W

ALS-BAS 118EVG 1 x 18W

ALS-BAS 136EVG 1 x 36W

ALS-BAS 158EVG 1 x 58W

ALS-BAS 236EVG 2 x 36W

ALS-BAS 258EVG 2 x 58W

OP-RWAO•••

OP-ALSOW418

Opale methacrylate lichtspreider

vervaardigd uit één stuk, hoekvast

en verkleuringsvrij. Vasthechting

van de lichtspreider door verende

kunststof-clips.

Referentie

OP-RWAO 118

OP-RWAO 136

OP-RWAO 158

OP-RWAO 236

OP-RWAO 258

OP-ALSOW 418

Diffuse waterdichte opbouwarmaturen met opale of

prismatische plexi-kap

Waterdicht verlichtingsarmatuur met lichtgrijze glasvezelversterkte polyesterbasis

van geringe hoogte. De basis draagt alle elektrische componenten.

Op de polyesterbasis wordt een opale of prismatische afdekkap aangebracht

met behulp van onzichtbare clipsen.

De armatuur is geschikt voor de tertiaire en industriële sector.

De basis en de afdekkap moeten steeds afzonderlijk besteld worden

en komen in afzonderlijke verpakking.

IP54

PP-RWAP

PP-ALSPW418

Prismatische methacrylate lichtspreider

vervaardigd uit één stuk.

Vasthechting van de lichtspreider

door verende kunststof-clips.

Referentie

PP-RWAP 118

PP-RWAP 136

PP-RWAP 158

PP-RWAP 236

PP-RWAP 258

PP-ALSPW 418

ALS-BAS + OPRWAO

Basis en lichtspreider afzonderlijk

te bestellen

Afmetingen in mm L x B x H E kg

ALS-BAS 118 + OP-RWAO-118 650 x 105 x 100 430 2,0

ALS-BAS 136 + OP-RWAO-136 1260 x 105 x 95 740 2,9

ALS-BAS 158 + OP-RWAO-158 1560 x 105 x 95 850 3,9

ALS-BAS 236 + OP-RWAO-236 1260 x 190 x 95 750 4,3

ALS-BAS 258 + OP-RWAO-258 1560 x 190 x 95 900 5,8

ALS-BAS 418 + OP-ALSOW-418 640 x 640 x 110 420 9,0

Zelfde afmetingen ALS-BAS + PP-RWAP, uitzondering

ALS-BAS 418 + PP-ALS PW418 665 x 665 x 110 420 9,0


ALS-BAS

Basis uit met glasvezelversterkte

polyester, lichtgrijze kleur. Voorzien

van een neoprene dichting. De basis

is tevens drager van alle elek-

trische componenten.

Referentie voor lamp

ALS-BAS 118-I (ind) 1 x 18W

ALS-BAS 136-I (ind) 1 x 36W

ALS-BAS 158-I (ind) 1 x 58W

ALS-BAS 236-I (ind) 2 x 36W

ALS-BAS 258-I (ind) 2 x 58W

ALS-BAS 118EVG 1 x 18W

ALS-BAS 136EVG 1 x 36W

ALS-BAS 158EVG 1 x 58W

ALS-BAS 236EVG 2 x 36W

ALS-BAS 258EVG 2 x 58W

EL2-STO•••

Opale lichtspreider met afgeschuinde

kanten rondom. De lichtspreider

biedt een esthetische aanblik, is uit

één stuk vervaardigd en heeft een

glad oppervlak.

Referentie

EL2-STO 118

EL2-STO 136

EL2-STO 158

EL2-STO 236

EL2-STO 258

Waterdichte armaturen EURO LINE-Aqua

Euro-Line Aqua zijn waterdichte opbouwarmaturen met

een esthetische plexi afdekkap

Bestemd voor ruimtes of vochtige lokalen waar het uiterlijk van het toestel

belangrijk is.

De vrij vlakke basis van de EURO-LINE AQUA is vervaardigd uit grijze

glasvezelversterkte polyester en tevens drager van alle elektrische componenten.

Op deze basis wordt een esthetische en elegante opale of prismatische

afdekkap bevestigd d.m.v. onzichtbare clips. De waterdichte

uitvoering wordt bekomen door een neopreme dichting. Door de afgeschuinde

hoeken van de plexi afdekkap oogt het waterdichte armatuur

extra vlak.

Basis en plexi moeten steeds afzonderlijk besteld worden en komen

in een afzonderlijke verpakking.

IP54

EL2-STP•••

De lichtspreider is voorzien van een

berekende prismastructuur en is

eveneens voorzien van afgeschuinde

kanten rondom.

Referentie

EL2-STP 118

EL2-STP 136

EL2-STP 158

EL2-STP 236

EL2-STP 258

ALS-BAS + EL2-STO

Basis en lichtspreider afzonderlijk

te bestellen

Afmetingen L x B x H E kg

in mm

ALS-BAS 118 + EL2-STO 118 660 x 105 x 100 430 1,9

ALS-BAS 136 + EL2-STO 136 1270 x 105 x 100 740 2,9

ALS-BAS 158 + EL2-STO 158 1570 x 105 x 100 850 4,0

ALS-BAS 236 + EL2-STO 236 1270 x 190 x 95 750 8,5

ALS-BAS 258 + EL2-STO 258 1570 x 190 x 95 900 10,0

Zelfde afmetingen TNL-BAS + EL2-STP

ALS-BAS + EL2-STP

Basis en lichtspreider afzonderlijk

te bestellen

8

193

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

193


8

194

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

194

Waterdichte armaturen WDO

Stof- en waterdichte armaturen van het open type

Dubbele isolatie

Het gamma bestaat uit 1- of 2-lampstoestellen in TL-D of T5. De balk bevat alle

elektrische componenten.

Standaard heeft de armatuur onbeschermde lampen.

Diverse accessoires completeren het gamma voor veeleisende toepassingen.

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar, met glasvezelversterkte polyester.

Lichtgrijze kleur. Hoge dichtheidsgraad. IP65.

De kap wordt op de basis bevestigd met kunststoffen schroeven.

Starter van buitenaf bereikbaar.

De waterdichte lamphouders uit polycarbonaat zijn geschikt voor

fluorescentielampen ø 26 mm. Armatuur aan beide zijden voorzien van

kabelingangen.

Diverse onderdelen voor uiteenlopende toepassingen

De armaturen “WDO” kunnen worden uitgerust met:

- een polycarbonate beschermbuis

- een polycarbonate parabool spiegelreflector

- wit gelakte metalen reflector of alu spiegelreflector

- beschermkorf


WDO-EUROFFL1••

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar,

met glasvezelversterkte polyester.

Lichtgrijze kleur. Hoge dichtheidsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd

met kunststoffen schroeven. Starter

van buitenaf bereikbaar.

De waterdichte lamphouders uit polycarbonaat

zijn geschikt voor fluorescentielampen

ø 26 mm.

Armatuur aan beide zijden voorzien

van kabelingangen.

Referentie voor lamp

WDO-EUROFFL 118 (ind) 1 x 18W

WDO-EUROFFL 136 (ind) 1 x 36W

WDO-EUROFFL 158 (ind) 1 x 58W

WDO-EUROFFL118E (EVG) 1x18W

WDO-EUROFFL136E (EVG) 1x36W

WDO-EUROFFL158E (EVG) 1x58W

WDO-EUROFFL 2••

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar,

met glasvezelversterkte polyester.

Lichtgrijze kleur. Hoge dichtheidsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd

met kunststoffen schroeven. Starter

van buitenaf bereikbaar.

De waterdichte lamphouders uit polycarbonaat

zijn geschikt voor fluorescentielampen

ø 26 mm.

Armatuur aan beide zijden voorzien

van kabelingangen.

Referentie voor lamp

WDO-EUROFFL 218 (ind) 2 x 18W

WDO-EUROFFL 236 (ind) 2 x 36W

WDO-EUROFFL 258 (ind) 2 x 58W

WDO-EUROFFL218E (EVG) 2x18W

WDO-EUROFFL236E (EVG) 2x36W

WDO-EUROFFL258E (EVG) 2x58W

Waterdichte armaturen - WDO T8

Stof- en waterdichte armaturen van het open type

Dubbele isolatie

Diverse onderdelen voor uiteenlopende toepassingen

Het gamma bestaat uit 1- of 2-lampstoestellen van 18, 36 of 58 Watt. De

balk bevat alle elektrische componenten. Standaard heeft de armatuur

onbeschermde lampen. Diverse accessoires completeren het gamma voor

veeleisende toepassingen. De armatuur kan worden uitgerust met:

- een polycarbonate beschermbuis

- een polycarbonate parabool spiegelreflector

- wit gelakte metalen reflector of Alu spiegelreflector

IP65

8

195

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

195


8

196

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

196

Waterdichte armaturen - WDO T8

Toebehoren

FFLR...WB

Metalen, wit gelakte reflector voor

standaard WDO armaturen. Kunnen

zonder meer gemonteerd worden

op het deksel van de behuizing.

Referentie L x B

FFLR 136 WB 1260 x 140

FFLR 158 WB 1560 x 140

FFLR 236 WB 1260 x 195

FFLR 258 WB 1560 x 195

FFLR...AH

Aluhoogglans spiegelreflector voor

WDO-FFLR.

Referentie L x B

FFLR 136 AH 1260 x 140

FFLR 158 AH 1560 x 140

FFLR 236 AH 1260 x 195

FFLR 258 AH 1560 x 195

LS..

Polycarbonate beschermbuis voor

standaard WDO armatuur.

Inclusief schroefringen (2 x FFL-

LSR 38).

LSR..

Polycarbonate beschermbuis met

inwendige hoogglans reflector voor

standaard WDO-armatuur.

Inclusief schroefringen (2 x FFL-

LSDSR II).

Referentie

LS 18 Ø 38 mm

LS 36 Ø 38 mm

LS 58 Ø 38 mm

FFL-LSR 38 schroefring

LSR 18 Ø 38 mm

LSR 36 Ø 38 mm

LSR 58 Ø 38 mm

LSR beschermbuis met reflector:

30% meer lichtopbrengst. 360° draaibaar.

DSR

Polycarbonate parabool spiegel-

reflector kan eenvoudig en zonder

gereedschap gemonteerd worden

op het standaard WDO-armatuur.

2 schroefringen meegeleverd in de

verpakking.

Referentie L x B

DSR II 18 PC 570 x 105

DSR II 36 PC 1180 x 105

DSR II 58 PC 1480 x 105

57

57


SG•••

Beschermkorf voor waterdichte

WDP- en WDO-armaturen. Verzinkte

staaldraad. Voorzien van 2 bevestigingsbeugels.

Referentie Afm. in mm

SG 136 B: 135 H: 140 L: 1305

SG 158 B: 135 H: 140 L: 1605

SG 236 B: 235 H: 140 L: 1305

SG 258 B: 235 H: 140 L: 1605

1 FFL-FR1 (vervangingsonderdeel)

Enkelvoudige lampvoet WDO

2 FFL-FR2 (vervangingsonderdeel)

Dubbele lampvoet WDO

Referentie

1

FFL-FR1 (1)

FFL-FR2 (2)

2

Referentie

Waterdichte armaturen - WDO T8

Toebehoren

3

3 FFL-LSR38

Schroefring voor polycarbonate

beschermbuis

4 FFL-LSDSR II

Schroefring voor parabool

spiegelreflector

4 FFL-LSDSR II

Schroefring voor fluorescentie

lamp Ø 38 mm

5 FFL-LSR 26 (vervangingsonderdeel)

Schroefring voor fluorescentie

lamp Ø 26 mm

FFL-LSR 38 (3)

FFL-LSDSR II (4)

FFL-LSR 26 (5)

4

5

Ophangklem voor WDO-EURO

FFL. Geschikt voor plafond-,

pendel- en draagrailmontage.

Referentie

WDO-EUROFFL-BS

Set (2 stuks) ophangklemmen voor

WDO-EUROFFL (incl. afdichting

bevestigingsopeningen)

8

197

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

197


8

198

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

198

Waterdichte armaturen - WDO T5

WDO-EUROFFL 1.. T5

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar,

met glasvezelversterkte polyester.

Lichtgrijze kleur. Hoge dichtingsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd

met kunststoffen schroeven.

De waterdichte lamphouders uit

polycarbonaat zijn geschikt voor

fluorescentielampen T5. Armaturen

zijn aan beide zijden voorzien van

kabelingangen.

Referentie voor lamp

WDOEUROFFL11424 1 x 14/24W

WDOEUROFFL12854 1 x 28/54W

WDOEUROFFL13580 1 x 35/49/80W

615/1215/1515

60 125

Stof- en waterdichte armaturen van het open type T5

Dubbele isolatie

Diverse onderdelen voor uiteenlopende toepassingen

Het gamma bestaat uit 1- of 2-lampstoestellen met T5-fluorescentielampen.

Standaard heeft het armatuur onbeschermde lampen.

Diverse accessoires vervolledigen het gamma voor veeleisende toepassingen.

De armatuur kan worden uitgerust met:

- polycarbonate beschermbuis

- een polycarbonate parabool spiegelreflector

- wit gelakte metalen reflectoren of Alu spiegelreflector

Bij lagere temperaturen daalt de lichtstroom van T5-lampen (bedrijfstemperatuur

is optimaal bij 35°C). Daarom is het aangeraden om met een

beschermbuis te werken.

Vervangt WDO-KKN T5

IP65

WDO-EUROFFL 2.. T5

Armatuurhuis uit moeilijk ontvlambaar,

met glasvezelversterkte polyester.

Lichtgrijze kleur. Hoge dichtingsgraad.

De kap wordt op de basis bevestigd

met kunststoffen schroeven.

De waterdichte lamphouders uit

polycarbonaat zijn geschikt voor

fluorescentielampen T5. Armaturen

zijn aan beide zijden voorzien van

kabelingangen.

Referentie voor lamp

WDOEUROFFL21424 2 x 14/24W

WDOEUROFFL22854 2 x 28/54W

WDOEUROFFL23549 2 x 35/49W


FFLR...WB

Metalen, wit gelakte reflector voor

standaard WDO armaturen. Kunnen

zonder meer gemonteerd worden op

het deksel van de behuizing.

Referentie L x B

FFLRT5114/24WB 615 x 140

FFLRT5128/54WB 1210 x 140

FFLRT5135/80WB 1510 x 140

FFLRT5214/24WB 615 x 195

FFLRT5228/54WB 1210 x 195

FFLRT5235/49WB 1510 x 195

FFLR...AH

Aluhoogglans spiegelreflector voor

standaard WDO-armatuur.

Referentie L x B

FFLRT5114/24AH 615 x 140

FFLRT5128/54AH 1210 x 140

FFLRT5135/80AH 1510 x 140

FFLRT5214/24AH 615 x 195

FFLRT5228/54AH 1210 x 195

FFLRT5235/49AH 1510 x 195

LS..

Polycarbonate beschermbuis voor

standaard WDO armatuur.

Schroefringen meegeleverd in verpakking.

LSR..

Waterdichte armaturen - WDO T5

Toebehoren

Polycarbonate beschermbuis met

inwendige hoogglans reflector voor

standaard WDO-armatuur.

Schroefringen meegeleverd in verpakking.

Referentie

LS T5 14/24 PC Ø 16 mm

LS T5 28/54 PC Ø 16 mm

LS T5 35/80 PC Ø 16 mm

LSR T5 14/24 PC Ø 16 mm

LSR T5 28/54 PC Ø 16 mm

LSR T5 35/80 PC Ø 16 mm

LSR beschermbuis met reflector:

30% meer lichtopbrengst. 360° draaibaar.

DSR

Polycarbonate parabool spiegelreflector

kan eenvoudig en zonder gereedschap

gemonteerd worden op

het standaard WDO-armatuur.

2 schroefringen meegeleverd in de

verpakking.

Referentie L x B

DSRIIT5 14/24PC 615 x 105

DSRIIT5 28/54PC 1130 x 105

DSRIIT5 35/80PC 1430 x 105

57

57

8

199

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

199


8

200

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

200

Waterdichte armaturen - WDO T5

Toebehoren

SG•••

Beschermkorf voor waterdichte

WDP- en WDO-armaturen. Verzinkte

staaldraad. Voorzien van 2 bevestigingsbeugels.

Referentie Afm. in mm

SG 128/54 B:135 H:140 L:1305

SG 228/54 B:235 H:140 L:1305

SG 135/49/80 B:135 H:140 L:1605

SG 235/49 B:235 H:140 L:1605

Ophangklem voor WDO-EURO FFL.

Geschikt voor plafond-, pendel- en

draagrailmontage.

Referentie

WDO-EUROFFL-BS

Set (2 stuks) ophangklemmen voor

WDO-EUROFFL (incl. afdichting

bevestigingsopeningen)


LR

Waterdicht armatuur met heldere

beschermbuis (polycarbonaat). Geschikt

voor T5-lampen. Elektronisch

voorschakelapparaat. Eindkappen

lichtgrijs.

Referentie voor lamp

LR-1400 1 x 14W

LR-2100 1 x 21W

LR-2800 1 x 28W

LR-3500 1 x 35W

55

LRO

Waterdicht armatuur met gesatineerde

beschermbuis (polycarbonaat).

Geschikt voor T5-lampen.

Elektronisch voorschakelapparaat.

Eindkappen lichtgrijs. Uitermate geschikt

voor gebruik met gekleurde

fluorescentielampen.

Referentie voor lamp

LRO-1400 1 x 14W

LRO-2100 1 x 21W

LRO-2800 1 x 28W

LRO-3500 1 x 35W

L 30

lengte: LR-1400 = 640 mm

LR-2100 = 940 mm

LR-2800 = 1240 mm

LR-3500 = 1540 mm

Waterdichte armaturen - LR

Tubulaire waterdichte armaturen

Hoge dichtheidsgraad - IP67

Tubulair waterdicht armatuur. Heldere of gesatineerde buis uit polycarbonaat.

Geëloxeerde aluminium frame die alle elektrische componenten

draagt, uitschuifbaar. Twee kopstukken met enerzijds kabelingang, anderzijds

blinde eindkap. (Tweede kabelingangskap bijgeleverd). Doorvoerbedrading

3 x 1,5 mm 2 aan beide uiteinden driepolige steekklemmen. Geintegreerd

elektronisch voorschakelapparaat. Geschikt voor architecturale

verlichting, voor bijzondere omstandigheden en speciale lampen (bv. koelruimtes,

gekleurd licht,...).

IP67

Z-LR1

Montageset (2 stuks), voor opbouwmontage.

Benodigde onderdelen

Referentie

Z-LR1 montageset

voor opbouwmontage

Z-LR2 montageset

voor pendelophanging

Z-LR2

Montageset (2 stuks), voor pendelophanging.

Gebruik met gekleurde T5-lamp

(bv. in combinatie met colorguard)

8

201

TECHNOLUX • Waterdichte armaturen

201


202

HOOFDSTUK 9

Decoratieve & indust

pendelarmaturen

HOOFDSTUK 9

Decoratieve & indust

pendelarmaturen


iële

riële

Decoratieve en industriële pendelarmaturen

PACEMAKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

IHK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

IHD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Industriële downlights

ENERGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

BOX IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

BOX OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Armatuur voorzien van noodverlichting - op aanvraag

203


204 Industriële downlight - PACEMAKER

204

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen 9

Reflector aluminium

Behuizing

Referentie

Reflector lexalite prismatisch

Referentie voor lamp

PM 250W HQL HQL/HPL-N 250W

PM 250W SON NAV_E of SON of HQI-E 250W

PM 400W HQL HQL/HPL-N 400W

PM 400W SON NAV_E of SON of HQI-E 400W

Reflector

PM REFL ALU Reflector aluminium

PM REFL PRISM * Reflector lexalite prismatisch – 563 mm

*PM REFL PRISM enkel combineren met een 250W lamp voorzien

van coating

Economische verlichting voor industriële ruimten

Industriële downlight met aluminium reflector of lexalite prismatische reflector

voor ontladingslampen. De behuizing is gemaakt uit gegoten aluminium

en heeft een voorgemonteerde haak voor pendelmontage, en een voorgemonteerde

elektrische kabel (3 x 2,5 mm 2 ) van 1 meter, die de installatie

vergemakkelijkt. Daarenboven kan de reflector snel geïnstalleerd

worden d.m.v. een schroeffitting.

Hulpverlichting mogelijk

Het verlichtingstoestel met ontladingslamp kan worden voorzien van hulpverlichting

(250W halogeen). Met deze hulpverlichting wordt het licht onmiddellijk

aangeschakeld en schakelt weer uit als 80% van het verlichtingsniveau

is bereikt. Hiervoor dient men een aparte referentie te bestellen, die

voorzien is van een extra E27-lamphouder.

Dit toestel is ideaal geschikt voor de verlichting van binnenruimten in industrie

zoals productiehallen, opslagruimten, enz.

Behuizing en reflector zijn steeds apart te bestellen.

IP23 IP65

Hulpverlichting

Accessoires

Referentie

PM SAFETY GLASS Beschermglas

PM WIRE GUARD Beschermrooster

*beschermglas enkel bruikbaar op aluminium reflector

Hulpverlichting

Beschermrooster

Referentie voor lamp

PM 250W HQL HV HQL/HPL-N 250W + extra lampvoet E27

PM 250W SON HV NAV_E of SON of HQI-E 250W

+ extra lampvoet E27

PM 400W HQL HV HQL/HPL-N 400W + extra lampvoet E27

PM 400W SON HV NAV_E of SON of HQI-E 400W

+ extra lampvoet E27

Afmetingen

in mm ØB H

Aluminium reflector 485 662

Prisma reflector 563 735


IHK-•••••

Pendeldownlight met lexalite-acrylreflector

ø 315 mm voor stan-

daard gloeilamp, equivalente energiespaarlamp

E27, TC-DEL met

elektronisch voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

IHK-10007 E27, max. 105 W

IHK-22607 2 x 26 W/TC-DEL

IHK-•••••M

Pendeldownlight met aluminiumreflector

ø 340 mm voor standaard

gloeilamp, equivalente energiespaarlamp

E27 of energiespaarlamp

TC-DEL 26W met elektronisch

voorschakelapparaat.

Referentie voor lamp

IHK-10007M E27, max. 105 W

IHK-22607M 2 x 26W/TC-DEL

Pendeldownlights - IHK, IHD

Industriële of semi-industriële pendeldownlights

Pendeldownlight voor standaardgloeilamp, equivalente energiespaarlamp

E27, energiespaarlamp TC-DEL of ontladingslamp CDM-TP.

Behuizing uit geëxtrudeerd aluminium zilverkleurig (RAL 9006). Voorzien

van aansluitkabel (3000 mm). Ophanging Z-IH te voorzien als toebehoren.

Reflector: Lexalite-acrylreflector of aluminiumreflector.

Geschikt voor commerciële ruimtes of semi-industriële toepassingen.

De referentie omvat voorschakelapparaatgedeelte en de reflector

(afzonderlijk verpakt).

IHD-•••••

Pendeldownlight met lexalite-acrylreflector

ø 410 mm voor energiespaarlamp

of metaalhalogeendamplamp.

Voorzien van voorschakelapparaat.

TC-DEL, TC-TEL uitvoering met

EVG.

CDM-TP uitvoering met standaard

VSA.

Referentie voor lamp

IHD-22607 2 x 26 W/TC-DEL

IHD-32607 3 x 26 W/TC-DEL

IHD-24207 2 x 42 W/TC-TEL

IHD-7007 70 W/CDM-TP

IHD-15007 150 W/CDM-TP

IHD-•••••M

Pendeldownlight met aluminiumreflector

ø 450 mm voor energiespaarlamp

of metaalhalogeendamplamp.

Voorzien van voorschakelapparaat.

TC-DEL, TC-TEL uitvoering met

EVG.

CDM-TP uitvoering met standaard

VSA.

Referentie voor lamp

IHD-22607M 2 x 26 W/TC-DEL

IHD-32607M 3 x 26 W/TC-DEL

IHD-24207M 2 x 42 W/TC-TEL

IHD-7007M 70 W/CDM-TP

IHD-15007M 150 W/CDM-TP

IHK ø 165 IHD ø 207

150 mm

Acrylreflector: H = 190 mm

ø 315 mm

Aluminiumreflector: H = 240 mm

ø 340 mm

H

IP20

Z-IH Toebehoren

Staaldraad ophanging, 3000 mm

(inkortbaar), met plafondafdekkap

aluminium.

Referentie

Z-IH ophanging

120 mm

Acrylreflector: H = 435 mm

ø 410 mm

Aluminiumreflector: H = 440 mm

ø 450 mm

H

205

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen 9

205


9

206

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen

206

Industriële opbouwdownlights - ENERGY

ENERGY

breedstralende reflector

Opbouwarmatuur, met basis uit wit

gelakte staalplaat. Zeer performante

breedstralende reflector (LOR

98%) uit gesatineerd, geanodiseerd

aluminium. Geschikt voor opbouw-

(montagebeugels meegeleverd) of

pendelmontage. Geleverd inclusief

T5-fluorescentielampen, lampkleur

4000K (neutraal wit).

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

LNA449Z 4 x 49W

LNA473Z 4 x 73W

175

492

513

ENERGY

breedstralende reflector met

bewegingsmelder en

daglichtsensor

Zelfde toestel, maar geleverd met

een bewegingsmelder en daglichtsensor,

geschikt voor grotere hoogtes

tot 16 meter. Geleverd inclusief

T5-fluorescentielampen, lampkleur

4000K (neutraal wit).

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

IHPLNA449Z 4 x 49W

IHPLNA473Z 4 x 73W

81

68

150

Esthetische en efficiënte verlichting voor industriële

ruimten

Met zijn modern design en zijn zeer geavanceerde, efficiënte reflector-

systeem is dit toestel geschikt voor gebruik in winkels en industriële installaties.

Opbouwarmaturen, met basis uit wit gelakte staalplaat. Hoog performante

reflector (LOR 98%) uit gesatineerd, geanodiseerd aluminium. Geschikt

voor opbouw- (montagebeugels meegeleverd) of pendelmontage.

Geleverd inclusief 49W of 73W T5-fluorescentielamp in 4000K (neutraal

wit).

IP20

ENERGY

smalle bundel reflector

Opbouwarmatuur, met basis uit wit

gelakte staalplaat. Hoog performante

smalle bundel reflector (LOR

98%) uit gesatineerd, geanodiseerd

aluminium. Geschikt voor opbouw-

(montagebeugels meegeleverd) of

pendelmontage. Geleverd inclusief

T5-fluorescentielampen, lampkleur

4000K (neutraal wit).

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

LNR449Z 4 x 49W

LNR473Z 4 x 73W

L

918

898

944

Op aanvraag

ENERGY

smalle bundel reflector met

bewegingsmelder en

daglichtsensor

Zelfde toestel, maar geleverd met

een bewegingsmelder en daglichtsensor,

geschikt voor grotere hoogtes

tot 16 meter. Geleverd inclusief

T5-fluorescentielampen, lampkleur

4000K (neutraal wit).

Lamp inclusief.

Referentie voor lamp

IHPLNR449Z 4 x 49W

IHPLNR473Z 4 x 73W

Afmetingen in mm L

LNA449Z 1484

LNA473Z 1484

IHPLNA449Z 1604

IHPLNA473Z 1604

LNR449Z 1484

LNR473Z 1484

IHPLNR449Z 1604

IHPLNR473Z 1604


BOX IN 250 NAH

Inbouwarmatuur voor gasontladingslampen

250W, voorzien van

geïntegreerd VSA. Geschikt voor

volgende General Electric lampen:

LU250/HO/T/40

CMH250/T/U/830/E40

HIE250/HBU/LU

ARC250/T/H/742/E40

Referentie voor lamp

BOX IN 250NAH 1 x 250W

Het beschermrooster van de

BOX OUT kan ook op de BOX IN

gemonteerd worden.

Industriële inbouwdownlights - BOX IN

Inbouwtoestel voor gasontladingslampen bestemd

voor de verlichting van sporthallen, overdekking van

benzinestations enz..

Plafondinbouwarmatuur met een behuizing uit wit gelakte staalplaat. De

toestellen bezitten een afwerkrand van 35 mm, wat ervoor zorgt dat in-

bouwen vrij eenvoudig gaat. De armaturen zijn voorzien van een gefacetteerde

reflector uit glanzend en geanodiseerd aluminium. De ingebouwde

elektrische toebehoren zijn gemonteerd op een afneembare basisplaat. De

toestellen worden afgesloten met een hittebestendig veiligheidsglas voorzien

van een siliconen dichting en bevestigd d.m.v. 4 onverliesbare

schroeven. Het toestel is voorzien van 4 ophangbeugels.

Standaard dichtingsgraad IP54.

IP54

207

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen 9

207


208 Industriële opbouwdownlights - BOX OUT

208

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen 9

BOX OUT 250NAH

Opbouwarmatuur voor gasontladingslampen

250W, voorzien van

geïntegreerd VSA. Geschikt voor

volgende General Electric lampen:

LU250/HO/T/40

CMH250/T/U/830/E40

HIE250/HBU/LU

ARC250/T/H/742/E40

Referentie voor lamp

BOX OUT 250NAH 1 x 250W

BOX OUT BR

Beschermrooster.

Met gebruik van het beschermrooster

worden de armaturen BOX OUT

balwerpzeker.

Referentie

BOX OUT BR beschermrooster

Opbouwtoestel voor gasontladingslampen bestemd

voor de verlichting van sporthallen, overdekking van

bezinestations enz....

Plafondopbouwarmatuur met een behuizing uit wit gelakte staalplaat. De

armaturen zijn voorzien van een gefacetteerde reflector uit glanzend en

geanodiseerd aluminium. De ingebouwde elektrische toebehoren zijn

gemonteerd op een afneembare basisplaat. De toestellen worden afgesloten

met een hittebestendig veiligheidsglas voorzien van een siliconen

dichting en bevestigd d.m.v. 4 onverliesbare schroeven. Geschikt voor

plafondbevestiging of kettingophanging.

Standaard dichtingsgraad IP54.

IP54


209

TECHNOLUX • Decoratieve & industriële pendelarmaturen 9

209


210

HOOFDSTUK 10

Aanwezigheids-

en bewegingsmelders


Aanwezigheidsmelders

1-KANAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

2-KANALEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

1-KANAAL DIMUITVOERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .