Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

rsm.nl

Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Dit jaar is een recordaantal van 132 economieën meegenomen. Voor elke van deze

economieën is een gedetailleerd profiel opgesteld, waarin duidelijk wordt welke zaken

veranderd zouden moeten worden om in de toekomst meer te kunnen profiteren van de

internationale handel en zich beter te positioneren in de globale arbeidsverdeling.

De ranglijst geeft in feite weer op welke wijze en in welke mate landen handelsbarrières hebben

opgebouwd die het profiteren van internationale handel in de weg staan. Op grond hiervan

kunnen beleidsmakers maatregelen nemen die de openheid voor internationale handel positief

beïnvloeden. Dit is zeker van belang voor een kleine open economie als Nederland die voor

welvaartscreatie grotendeels afhankelijk is van florissante internationale handel. Het rapport

biedt dan ook handvatten om economische groei aan te wakkeren ten tijde van de huidige

crisis.

De Enabling Trade Index gebruikt een combinatie van harde data van de Verenigde Naties,

Wereldbank, Wereldhandelsorganisatie en andere publiekelijk beschikbare bronnen alsmede de

(grotendeels kwalitatieve) resultaten van een wereldwijd uitgevoerde Executive Opinion Survey.

Voor Nederland wordt deze survey namens het World Economic Forum jaarlijks gecoördineerd

door INSCOPE Research for Innovation vanuit de Rotterdam School of Management, Erasmus

Universiteit.

Singapore en Hong Kong blijven Enabling Trade Index domineren, Nederland stijgt naar

7 e positie

Net als in voorgaande jaren wordt de top 10 van de Enabling Trade Index gedomineerd door

landen met een relatief kleine thuismarkt met een groot belang bij een efficiënt en uitgebreid

internationaal handelsverkeer. En net als in 2009 en 2010 wordt de ranglijst overtuigend

aangevoerd door Singapore. Hong Kong (in 2008 nog op nummer één, gevolgd door Singapore,

Zweden, Noorwegen en Canada) staat opnieuw op de tweede plaats, maar de afstand met

Singapore is gegroeid en relatief groot geworden. De Scandinavische landen Denemarken en

Zweden hebben hun respectievelijk derde en vierde positie gehandhaafd. De top 4 is daarmee

onveranderd ten opzichte van de vorige editie van het rapport in 2010. Nieuw Zeeland houdt

vast aan een opwaartse trend in de ranking en komt nieuw binnen op de vijfde positie. Finland

(voorheen 12 e ) volgt op de voet en komt in één klap in de top 10. Nederland stijgt drie plaatsen

naar de 7 e positie, en verstevigt daarmee haar positie in deze top. De top 10 wordt

gecompleteerd door Zwitserland, Canada en Luxemburg, maar deze landen zijn wel allen

gedaald. Tabel 1 toont een compleet overzicht van de nieuwe top 10 inclusief wijzigingen ten

opzichte van het vorige (2010) rapport.

Tabel 1 – World Economic Forum ‘Enabling Trade Index’ 2012 Top 10

Land

Ranking 2012

Ranking 2010

Singapore 1

1


Hong Kong 2 2 ◄

Denemarken 3 3 ◄

Zweden 4 4 ◄

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom

More magazines by this user
Similar magazines