Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

rsm.nl

Nederland stijgt naar 7e plaats op internationale handelsindex van ...

PERSBERICHT Embargo tot woensdag 23 mei 2012, 15:00 uur (CET)

Het Global Enabling Trade rapport bevat dit jaar per land informatie over welke factoren als

meest problematisch worden gezien voor import en export. Wereldwijd zijn dit met name

tarifaire en non-tarifaire belemmeringen voor vrije handel en een belastende

douaneadministratie. Ook bedrijven in Nederland ervaren tarifaire en non-tarifaire

belemmeringen als meest problematisch bij het importeren van goederen (27% van de

respondenten geeft dit aan), gevolgd door opgelegde technische benodigdheden en standaarden.

Meest problematische factoren voor export zijn voor bedrijven in Nederland het

identificeren van potentiële markten en kopers (18,7% van de respondenten geeft dit aan),

gevolgd door de benodigdheden geassocieerd met de zogenaamde regels van oorsprong

(‘rules of origin’) van goederen.

Over de Enabling Trade Index

De Enabling Trade Index (ETI) 2012 bestaat uit vier brede categorieën, de zogenaamde ‘issue areas’:

(1) Markttoegang: de mate waarin buitenlandse goederenstromen welkom zijn in een land en

buitenlandse markten toegankelijk zijn voor exporteurs in dit land.

(2) Grensadministratie: de mate waarin de grensadministratie de in- en uitvoer van goederen

faciliteert.

(3) Infrastructuur: de mate waarin een kwalitatief hoogwaardige transport en ICT infrastructuur

aanwezig is om goederenstromen binnen en over de grenzen te faciliteren.

(4) Bedrijfsomgeving: De mate waarin politiek, regelgeving en veiligheid in een land impact hebben

op de bedrijfsvoering van importeurs en exporteurs.

Deze categorieën zijn opgedeeld in negen verschillende pilaren, waaraan weer diverse variabelen

verbonden zijn die van invloed zijn op de mate waarin economieën in staat zijn te profiteren van

internationale handel. Voorbeelden hiervan zijn het aantal benodigde dagen om te exporteren en

importeren, de hiervoor benodigde documentatie, vervoerskosten, de complexiteit van opgelegde

tarieven, corruptie, de hoogwaardigheid en aanwezigheid van transport en ICT infrastructuur en

regelgeving met betrekking tot eigendomsrechten en het inhuren van buitenlands personeel. Door

maatregelen te nemen die deze ‘ingrediënten’ van de openheid voor internationale handel positief

beïnvloeden kunnen beleidsmakers economische groei mogelijk aanwakkeren.

-----

Hogere handelsbarrières in China, India, Rusland en VS, terwijl Zuidoost-Azië opener is

geworden

Grootmachten China (56 e ), India (100 e ), Rusland (112 e ) en de Verenigde Staten (23 e ) blijken

allen minder open te zijn geworden voor internationale handel. De lagere positie van de

Verenigde Staten is voornamelijk het resultaat van een verslechterde infrastructuur en nieuwe

regelgeving die minder bevorderlijk is voor internationale handel. Met name de forse dalingen

van India (16 plaatsen naar beneden op de ranglijst, en daarmee behorend tot de grootste

dalers in de ranking) en China (8 plaatsen gedaald) zijn echter opvallend gezien de

toegenomen rol van beide landen in de wereldhandel. Daarentegen blijken de handelsbarrières

van Zuidoost-Aziatische landen, waaronder Thailand (57 e ), Indonesië (58 e ) en de Filippijnen

(72 e ), juist afgenomen. Dit laatste is volgens het World Economic Forum vooral te danken aan

de totstandkoming van de ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) in 2010. Veel landen in

Rotterdam School of Management, Erasmus University Media & Public Relations Manager: Marianne Schouten

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Tel: +31 10 408 2877; mschouten@rsm.nl

www.rsm.nl www.rsm.nl/newsroom

More magazines by this user
Similar magazines