het hele programma - Scoop

scez.nl

het hele programma - Scoop

9 KIVI NIRIA-lezingen

met als thema

‘Waterveiligheid sinds

1953’

Georganiseerd door KIVI NIRIA en het Watersnoodmuseum

Locatie van de lezingen:

Watersnoodmuseum

Weg van de Buitenlandse Pers 5

4305 RJ OUWERKERK

0111-644382

info@watersnoodmuseum.nl

Aanmelden via info@watersnoodmuseum.nl


Op 1 februari 2013 is het 60 jaar geleden dat Zeeland, Zuid-Holland, West-Brabant en ook Texel werden

getroffen door het water. Reden voor KIVI NIRIA om in samenwerking met het Watersnoodmuseum een

serie van 9 lezingen te organiseren in aanloop naar de herdenking op 1 februari. Vanaf 29 november tot

en met 31 januari is er, met uitzondering van 27 december, elke donderdagmiddag een interessante,

gevarieerde lezing in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Donderdag 29 november 2012

Donderdag 6 december 2012

Donderdag 13 december 2012

Donderdag 20 december 2012

Spreker: Prof. ir. J. M. Schrijnen

Onderwerp: Deltawerken 2.0 in een internationaal perspectief

Schrijnen was van 2008 tot september 2012 programmadirecteur Zuidwestelijke

Delta. Hij heeft zich in vele functies voor overheden, maar ook in diverse besturen in

de architectuur- en kunstsector en in de wetenschap ingezet. Tijdens het derde

Nationaal Deltacongres in Ahoy in Rotterdam, recentelijk, kreeg hij de Koninklijke

onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn baanbrekende werk.

Spreker: Wouter Jonkhoff

Onderwerp: Kleine Kansen, Grote gevolgen

‘de doelmatigheid van dijken’

Wouter Jonkhoff (1976) studeerde algemene economie aan de Vrije Universiteit

Amsterdam. Sinds 2004 is hij werkzaam bij TNO, waar hij onderzoek doet naar de

economische gevolgen van klimaatverandering voor Nederland. Hij heeft diverse

rapporten uitgebracht over de doelmatigheid van waterkeringen en de toekomst

van het Nederlandse watermanagement.

Spreker: Ad Koppejan

Onderwerp: Kansen voor economie en natuur in de Zuidwestelijke Delta

voor burgers, ondernemers en politici

Namens het CDA was Koppejan van 2006 tot 2012 lid van de Tweede Kamer . Als

Kamerlid was hij de woordvoerder op het gebied van Economie,

Ondernemerschap, Innovatie, Internationale Handel, MKB, Maatschappelijk

verantwoord ondernemen(MVO), Recreatie en Toerisme, Visserij, Postmarkt en

Telecom en internet. Voor hij in de Kamer kwam was hij zelfstandig ondernemer,

dat lag stil toen hij Tweede Kamerlid was, inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijf

weer opgepakt.

Spreker: Nelleke Launspach

Onderwerp: ‘Schoôn é’: De Zuidwestelijke Delta in geuren en kleuren

Nelleke Launspach is hoofdredacteur van onder meer Zeeland Glossy, Home ID

2012-2013 en een Glossy magazine voor personeel van Ballast Nedam. Zij heeft

een restaurant waar volgens de Franse keuken wordt gekookt: Landgoed De

Olmenhorst in Lisserbroek. Ook schreef ze verschillende kookboeken waaronder

Een Hutkoffer vol recepten en Het groot culinair croquetten kookboek. Haar lezing

heeft een culinaire invalshoek.


Donderdag 3 januari 2013

Donderdag 10 januari 2013

Donderdag 17 januari 2013

Donderdag 24 januari 2013

Donderdag 31

januari 2013

Spreker: Bas Jonkman

Onderwerp: Overstromingsrisico’s in NL en lessen uit overstromingen elders

Nederland is de best beveiligde delta in de wereld. Maar hoe veilig zijn wij in ons

land? Nieuwe kennis geeft inzicht in de sterkte van en zwakke plekken in onze

dijken en de schade en slachtoffers door overstromingen. Prof. dr. ir. Bas Jonkman

is hoogleraar waterbouwkunde aan de TU Delft. Hij is daar verantwoordelijk

voor het onderwijs en onderzoek van overstromingsrisico’s en

waterbouwkundige constructies.

Spreker: Ir. B.W.A.H. Parmet

Onderwerp: Het Deltaprogramma; Werk aan de Delta

Ir. Bart Parmet is directeur Deltaprogramma en Staf Deltacommissaris. Ook is

hij verantwoordelijk voor het onderzoek dat in het kader van de commissie

wordt gedaan; de interactie met de omgeving en de communicatie vanuit de

commissie en het voorbereiden van de eindrapportage en alle logistieke

processen rond de commissie.

Spreker: Bas Kolen

Onderwerp: Wat als het toch gebeurd?

Benutten van evacuatie en zelfredzaamheid.

Over de nieuwste inzichten rondom evacueren in Nederland en de rol van

zelfredzaamheid hierin. Bas Kolen is senior adviseur waterveiligheid en

crisisbeheersing bij HKV lijn in water en ook als onderzoeker verbonden aan de

Radbout Universiteit Nijmegen en Crisislab. Vanuit HKV adviseert hij diverse

Nederlandse organisaties over waterveiligheid .

Spreker: Eric-Jan Pleijster

Onderwerp: Eindelijk in de Delta

‘de Delta belicht vanuit de landschapsarchitect’

Pleijster is landschapsarchitect bij LOLA Landscape Architects in Rotterdam. In

2008 won hij de tweede prijs in de Eo Wijers competitie waar hij in 2002 al eens

de eerste prijs had. Ook was hij winnaar van de Delta Water Award in 2009.

Voorbeelden van zijn werk zijn het Vechtpark en de Overhoeksche Waard.

Spreker: Annebeth Loois

Onderwerp: Een ‘serious game’ als versnelling van je bestuurlijk proces

‘Serious games in de water- en gebiedsontwikkeling’

Annebeth Loois is als hydrologe, proces manager en docent watermanagement in

staat de brug te slaan tussen gamma en béta wetenschappen. Als projectleider bij

Tygron bouwt zij aan deze brug door serious gaming. Serious games zijn hét middel

om de complexe materie van water, klimaat en gebiedsontwikkeling begrijpbaar te

maken en hanteerbaar. Een van de door Tygron ontwikkelde serious games is de

Deltaviewer, te zien in het Watersnoodmuseum en ontwikkeld in opdracht van de

Deltacommissaris.


Elke lezing kent het volgende programma:

15.30—16.00 uur: Inloop met koffie en Bolus

16.00—17.00 uur: Lezing

17.00—17.30 uur: Hapje en drankje om na te praten

Kosten: € 7,50 per lezing per persoon; te reserveren via info@watersnoodmuseum.nl. Na aanmelding

ontvangt u een bevestiging. Betaling mogelijk vooraf of aan de kassa van het museum.

Speciale museum-aanbieding: het boek Watersnood van Kees Slager van € 69,00 voor € 49,00

Optioneel bij te boeken:

Vanaf 18.00 uur: Speciaal voor de bezoekers van deze lezingen: een 3-gangen-menu bij de naastgelegen

Brasserie De Vierbannen. Bekend en geroemd om zijn uitstekende, seizoensgerichte kaart. Zie ook

www.devierbannen.nl

Kosten voor deze optie: € 25,- per maaltijd, (excl. drankjes). Reserveren via: brasserie@devierbannen.nl

=====================================================================================

Organisatie in handen van:

KIVI NIRIA: Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA is de beroepsvereniging van ingenieurs en

techniekstudenten. Het netwerk behartigt de belangen van ingenieurs en ondersteunt haar leden in hun

beroepsuitoefening. KIVI NIRIA telt momenteel 23.000 leden.

KIVI NIRIA organiseert ter gelegenheid van de herdenking van De Ramp in 1953, 60 jaar geleden, naast

deze lezingenserie op 31 januari het symposium ‘Water Governance & Veiligheid’. Locatie: Drijvend

Paviljoen, Tillemakade 99 in Rotterdam. Dit samen met Water Governance Centrum, de Vereniging voor

Waterstaat en Landinrichting en de waterkring van de Vereniging van Bestuurskunde. Meer info en

aanmelden via: www.kiviniria.nl.

Het doel van het symposium is het bepalen van een beeld hoe om te gaan met Governance om Nederland

toekomstbestendig waterveilig te houden. De huidige aanpak heeft zijn grens bereikt; de

maatschappelijke haalbaarheid van onze technisch ingestoken veiligheidsnormen staat ter discussie.

Voldoet de huidige norm van water governance om een adequaat antwoord te vinden op de

waterveiligheidsvraagstukken van morgen? Is het meer een publieke of een private aangelegenheid?

Watersnoodmuseum: In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt het verhaal van 1 februari 1953 en

de tijd daarna verteld. De expositie, 3.500 m 2 groot, is te vinden in vier betonnen Phoenix-caissons, die

op 6 november 1953 werden gebruikt om het dijkgat bij Ouwerkerk te dichten. Beelden, geluiden, foto’s,

krantenknipsels, getuigenissen en andere materialen bieden een indrukwekkende tentoonstelling voor

jong en oud.

Vanaf 2013 is er in een deel van caisson 3 en caisson 4 tevens aandacht voor bewustwording rondom

overstromingen onder de titel Flood Aware (Provincie Zeeland) en de ontwikkelingen op het gebied van

veiligheid, economie en ecologie onder de titel Ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta. Een project,

gerealiseerd dankzij Rijkswaterstaat Zeeland, waarmee gekeken wordt naar hetgeen sinds 1953 is bereikt

en geleerd. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen via: www.watersnoodmuseum.nl

More magazines by this user
Similar magazines