Handout om signalen met ouders te bespreken - The Busy People

thebusypeople.nl

Handout om signalen met ouders te bespreken - The Busy People

THEBUSYPEOPLE.NL

informatie voor ouders

geen wachtlijsten – intensieve en effectieve behandelingen – behandeling wordt vergoed


Als u vermoedt dAt uw kind AdHd Heeft

Ieder mens is uniek. Dat is merkbaar doordat de ene persoon zich bijvoorbeeld minder kan

concentreren of impulsiever is dan de ander. Maar wordt zijn of haar ontwikkeling geremd

of ebt het levensplezier weg door de gevolgen hiervan, dan is het tijd om problemen in de

toekomst te voorkomen.

Onderstaande signalen en voorbeelden van problemen helpen u om deze afweging te maken.

Signalen

• Het gevoel dat hij/zij onder niveau presteert, weten

dat hij/zij méér kan

• Moeilijkheden met organiseren (bijvoorbeeld van

schooltaken of bijbaan)

• Veel taken tegelijkertijd hebben lopen, en daarbij

moeite om deze af te ronden

• Neiging om sterke prikkels (‘kicks’) op te zoeken

• Steeds uitstellen van zaken of moeite hebben met

opstarten ervan

• Zich snel verveeld voelen

• Snel afgeleid zijn, maar ook hypergefocust kunnen

zijn

• Creatief, intuïtief, enthousiast

• Moeite met repeterende handelingen

• Ongeduld bij gebrek aan (nieuwe) prikkels

• Impulsiviteit

• Rusteloosheid

• Tobberigheid, zich nutteloos voelen/doorlopend

zorgen maken

• Stemmingswisselingen

• Een familiehistorie van ADHD

Voorbeelden uit de praktijk

• Spanningen op school door

concentratiegebrek, verminderde

prestaties

• Teruggetrokken of niet

succesvol gedrag in relatie tot

leeftijdgenoten

• Veelvuldig wisselen van school

of bijbaan

• Spanningen thuis; verstoorde

opgroei- en opvoedsituatie

• Chronische problemen met het

gevoel van eigenwaarde

• Zichzelf als ‘anders’ of ‘minder’

bestempelen

• Vertonen van bewust risicovol

gedrag, bijvoorbeeld vandalisme

• Verstoorde omgang met anderen,

door bijvoorbeeld woedeuitbarstingen

en/of sociale

terugtrekking

• Middelenmisbruik (‘zelfmedicatie’)

The Busy People is het enige gespecialiseerde ADHD-centrum in de regio Groot Amsterdam dat een combinatie biedt van

medische ADHD-expertise, therapie en praktische ondersteuning, daar waar problemen zich voordoen. Zonder wachttijden.

Professionals en ouders kunnen The Busy People dagelijks gratis bellen voor advies, consult of aanmelding.

thebusypeople.nl info@thebusypeople.nl (020) 820 26 60