Nota Dierenwelzijn - Gemeente Heerhugowaard

heerhugowaard.nl

Nota Dierenwelzijn - Gemeente Heerhugowaard

9. Sportvisserij

Dierenwelzijn zal altijd een begrip zijn dat ruimte voor discussie geeft. Sportvisserij is typisch een

voorbeeld van zo’n discussie onderwerp. De gemeente Heerhugowaard vindt verenigingen

belangrijk voor een gemeente en stelt tevens dierenwelzijn hoog in het vaandel. Met de

aanwezigheid van felle voorstanders en felle tegenstanders probeert de gemeente ook voor

sportvisserij de beste beslissing te maken voor het overgrote deel van de inwoners van

Heerhugowaard.

9.1 Belangen afweging

Er kunnen tegenstrijdige belangen een rol spelen wanneer het aankomt op dierenwelzijn. De

sportvisserij is daar een voorbeeld van. Dierenwelzijnsorganisaties stellen dat sportvissen in strijd

is met dierenwelzijn. De gemeente kiest in het kader van Sportvisserij er niet voor om sportvissen

tegen te gaan. Dit betekent dat de gemeente kiest voor het verenigingsleven en belang van

hengelsportorganisaties en niet voor het mogelijk verminderen van vissenleed.

Zowel de rijksoverheid als de belangenverenigingen hebben gedragscodes opgesteld om de

schade aan vissen zoveel mogelijk te beperken. Het Hoogheemraadschap Hollands

Noorderkwartier (HHNK) is sinds 2006 belast met het beheer en onderhoud van het stedelijk

water in de gemeente. Hengelsportvereniging VIOD heeft voor de wateren in Heerhugowaard de

visrechten gehuurd. De vereniging VIOD houdt zich niet alleen bezig met vissen en haar leden,

maar ook met het visstandbeheer. Zij maken bijvoorbeeld inventarisaties van de visstand in de

gemeente. Hierbij is de vissenpopulatie gebaat en wordt er voor een gezonde waterhuishouding

gezorgd.

18

More magazines by this user
Similar magazines