15.09.2013 Views

TE HUUR - Huys van Schrift

TE HUUR - Huys van Schrift

TE HUUR - Huys van Schrift

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

kijk voor een actueel nieuwbouwaanbod op

www.destentor.nl/nieuwbouw

editie noord

Nieuwbouw is een commerciële bijlage van de Stentor en valt buiten de verantwoordelijkheid van de dagbladredactie.

Oktober 2009

Subsidies

voor nieuwbouw

Ontwikkelingen

in kaart

Bouwen naar

eigen wens


02

Rebo Vastgoedmanagement

Tel. 0570 - 612 752

Keizerstraat 10 - Deventer

www.rebogroep.nl

ZATERDAG 24 OKTOBER

OPEN HUIS

van 10.00 - 12.00 uur

SCHOLLENKAMP 11

Zie onze website voor meerdere open huizen

BORCULO - SCHOLLENKAMP

Royale twee-onder-een-kap woningen met garage. De woningen

beschikken over een ruime woonkamer en half open keuken die

volledig is voorzien van inbouwapparatuur. Op de 1e verdieping

bevinden zich drie slaapkamers, een fraaie badkamer met ligbad,

separate douche en 2e toilet. Op de 2e verdieping is een riante zolder.

PROFITEER NU DE KOMENDE 2 JAAR VAN EEN ZEER AANTREKKELIJKE

HUURKORTING: 1e jaar € 125,00 p.m. 2e jaar € 75,00 p.m.

Huurprijzen incl. huurkorting v.a. € 785,00 p.m.

Makelaardij oz J. van Werkhoven

Tel. 074-2430855

Enschedesestraat 99 - Hengelo (ov)

www.vanwerkhoven.com

TE HUUR 40 stijlvolle appartementen

op een toplocatie in Zwolle

■OMRINGD DOOR WATER EN NATUUR

■ VAN ALLE GEMAKKEN VOORZIEN

■ HOOGWAARDIG AFWERKINGSNIVEAU

■ UNIEKE WOONOMGEVING

■ WOONOPPERVLAK VANAF 85M 2

HUURPRIJS VANAF 915 EURO

■ ZONNIGE EN LICHTE APPARTEMENTEN

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met één van onderstaande verhurende partijen.

Actys Wonen bv

Telefoon: 038 498 1801

www.wonenmetactys.nl

ten Hag Makelaarsgroep B.V.

Telefoon: 038 426 9988

www.tenhag.nl

OPEN HUIS

Zaterdag 24 oktober van

11.00 tot 14.00 uur

Vrijblijvende bezichtiging

van diverse appartementen

en modelwoning

Locatie:

De Burcht, tegenover Restaurant

Urbana (Wipstrikkerallee 213)

Voor elke

huurder

een gratis

interieuradvies!

www.deburchtwipstrikpark.nl

EEN NIEUWE WONING KOPEN? NU ZEKER!

Uw oog laten vallen op een woning in de Apeldoornse projecten De Vrijheid of De Zonnewoningen in Welgelegenpark?

Dan is dít het moment om de stap te wagen dankzij Kopen met Subsidie.

Appartementen de Vrijheid

Nieuwe prijs dankzij aankoopsubsidie!

kopen met subsidieprijs:

v.a. € 195.000,- v.o.n.

Alle appartementen hebben uitzicht op het kanaal.

Zonnewoningen:

Nieuwe prijs dankzij aankoopsubsidie!

kopen met subsidieprijs:

v.a. € 219.375,- v.o.n.

Eénmalige aankoopsubsidie voor iedereen

Koopt u nu een woning in Welgelegenpark, dan betaalt u dankzij de regeling Kopen met Subsidie een forse lagere prijs.

Deze subsidie is voor iedereen van toepassing. Vraag naar de voorwaarden bij de verkopend makelaar. Inruil van huidige

woning is onder voorwaarden bespreekbaar.

Koop Zeker Nu

in Apeldoorn

Spelregels

voor meer informatie: www.welgelegenpark.nl | (055) 522 02 26 www.koopzeker.nu

Kopen met Subsidie maakt deel

uit van de woonservice Koop

Zeker Nu. Kijk voor de spelregels

op www.koopzeker.nu

of neem contact op met de

verkopend makelaar.


Hypotheekregelingen

in soorten en maten

"Wacht

niet af!

Koop!"

Een huis kopen lijkt in tijden van economische

recessie een riskante aangelegenheid.

Toch kan het ook juist voordelen hebben.

Bovendien is het behoorlijk belangrijk dat we

ons niet laten meeslepen door

paniekgevoelens. 'Enerzijds heb je de kopers

van de huizen, anderzijds de ontwikkelaars,

bouwers en inrichters die belang hebben bij

nieuwbouw en de (ver)koop van huizen. Het is

een olievlek die zich rondom de verkoop van

dat ene huis verspreidt, waarvan veel partijen

meeprofiteren', zegt Eric Jol, hypothecair

planner bij Thoma hypotheken te Lochem.

Geld moet rollen, beamen Eijbert Reijerse en

Nico Rijnbende van de afdeling hypotheken

van Rabobank Apeldoorn e.o.: 'Het helpt niet

als er berichten de wereld ingestuurd worden

dat je eerst je huis moet verkopen. Zo praten

we de economie juist in een dip.'

Het is nog steeds een goede investering om een huis te kopen,

meent Jol. 'Maar de termijn waarbinnen je de kosten koper terugverdient

is niet meer, zoals voorheen, één tot anderhalf jaar.'

Daarom zijn bij het kopen van een huis goede en reële adviezen een

must. Er zijn diverse regelingen die het voor kopers bijvoorbeeld

makkelijker haalbaar maken om een passende hypotheek te vinden.

Eric Jol, Eijbert Reijerse en Nico Rijnbende belichten deze regelingen.

Steuntje in de rug

Voor starters op de woningmarkt zijn er twee mogelijkheden om

een financieel steuntje in de rug te krijgen. 'Een landelijke regeling

is de koopsubsidie, waarbij extra financiering mogelijk wordt middels

een toegepaste rekenregel', zegt Jol. 'Er is echter een strenge

inkomensnorm en het bedrag van de koopsom is beperkt.' De aanvrager

kan, indien aan de voorwaarden voldaan wordt, een subsidie

in de vorm van maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten ontvangen.

'Op gemeentelijk niveau is er de starterslening, een aanvullende

lening op een reguliere hypotheek. In Lochem en Apeldoorn

gaat dat om een bedrag van circa 36.000 euro. De eerste drie jaar

ben je lastenvrij en daarna wordt bekeken of je aflossing en rente

kunt betalen. Daarbij staat de rente voor een lange periode vast.'

Met de starterslening kan ongeveer 160 euro per maand op de

woonlasten bespaart worden. Jol: 'Het is bedoeld voor mensen met

een laag startsalaris, vooruitlopend op hun carrière.' Bij de

Rabobank is met een soortgelijk doel ook een generatie-hypotheek

mogelijk. Rijnbende: 'Daarbij staan ouders of grootouders garant.

Ook dat is een adviesgevoelige hypotheek die goed besproken moet

worden.'

Verhoging hypotheekgarantie

'De Nationale Hypotheekgarantie is tijdelijk verhoogd van 265.000

naar 350.000 euro', zegt Jol. Het kabinet wil daarmee de effecten

van de kredietcrisis op de woningmarkt tegengaan. De verhoging

blijft van kracht tot 1 januari 2011. Met de Nationale

Hypotheekgarantie kan een moeilijke periode overbrugd worden

(Woonlastenfaciliteit) en bij langdurige betalingsproblemen wordt

een eventuele restantschuld betaald uit het Waarborgfonds. Met de

NHG wordt een lagere hypotheekrente betaald. Die rentekorting

kan oplopen tot 0,8%, wat al snel jaarlijks enkele honderden euro's

kan schelen.

Bij het afsluiten van NHG wordt eenmalig 0,45% over het hypotheekbedrag

betaald. Alle kosten die gemaakt worden om NHG te

verkrijgen zijn fiscaal aftrekbaar. Daardoor zijn deze kosten gemiddeld

in een jaar terugverdiend. 'Het geeft een veilig gevoel dat de

overheid achter je staat', vindt Rijnbende. 'Op een financiering van

zo'n 200.000 euro is het een behoorlijk bedrag.'

Winst delen met Koopgarant

De mogelijkheden bij een koopgarantwoning verschillen per project.

Reijerse: 'Een voorbeeld daarvan is uitponding. Daarbij kan een

huurder zijn woning kopen van de woningcorporatie of vastgoedbelegger,

voor een bedrag dat 25% minder is dan de eigenlijke

waarde. Dit gebeurt verplicht met hypotheekgarantie. Bij de

verkoop wordt de winst gedeeld.' Dat gebeurt op basis van de

verstrekte korting. Hoe hoger die is, hoe lager het aandeel voor de

bewoner. De koopgarantwoning wordt ook voor de volgende

koper betaalbaar gehouden, doordat de vastgoedbelegger of

woningcorporatie de woning terugkoopt. De regeling kan ook

worden toegepast bij nieuwbouwwoningen.

Confrontatie

Volgens Nico Rijnbende moeten starters er vooral op letten dat zij

appels met appels vergelijken: 'Misschien lijkt de ene hypotheek

voordeliger dan de andere, maar heeft deze bijvoorbeeld geen boetevrije

aflossing. Mensen wonen gemiddeld zeven jaar in een huis,

nemen daarna een vervolgstap. Dan worden zij geconfronteerd met

de consequenties.' Bewust zijn, luidt het devies. 'Zorg dat je een

integraal advies krijgt. Wat is je toekomstplan? Zorg voor een financiële

planning voor je hele leven, niet alleen voor de aankoop van je

huis', vult Reijerse aan. 'Kijk naar het totaalplaatje. Verstandig is om

tegelijk een rechtsbijstand- en schadeverzekering af te sluiten.'

Nuttige tips

Tip van Reijerse en Rijnbende: 'Let op dat je een betrouwbare instelling

inschakelt, waar alle certificaten en diploma's aanwezig zijn.

Een goede adviseur neemt bovendien de tijd voor zijn klanten. Het

gaat om gevoel, niet om cijfers.' De Rabobank heeft een interessante

najaarsactie voor huizenkopers die zich richt op starters en doorstromers.

'Met ontzettend lage tarieven en hoge kwaliteit.'

Tip van Eric Jol: 'Volg de nieuwste ontwikkelingen op het gebied

van kopen en verkopen. Via internet bijvoorbeeld. Een eigen initiatief

is internetbieden.nl. Nu nog voor bestaande woningen, maar er

komt ook een nieuwbouwvariant.' Thoma heeft overigens een starters

hypotheek plan gemaakt dat antwoord geeft op alle voorkomende

vragen. Tenslotte: 'Goed wonen is pure emotie. In een

goedkoop huis dat je niet past, aard je niet.'

Samenvattend vinden de heren alledrie dat dit juist een goed

moment kan zijn om een huis te kopen. 'Als je de financiële mogelijkheid

hebt is het nu makkelijker om te onderhandelen: er is veel

aanbod en de prijs kan nog wel eens omlaag', zegt Eijbert Reijerse.

Eric Jol: 'Wacht niet af! Koop!'

Colofon

03

Eric Jol (links), hypothecair planner

bij Thoma hypotheken te Lochem:

'Het is nog steeds een goede

investering om een huis te kopen.'

Nieuwbouw is een commerciële

bijlage van de Stentor en valt

buiten de verantwoordelijkheid

van de dagbladredactie

Uitgever:

De Stentor B.V.

Algemeen directeur:

Rienk Feenstra

Bladmanager:

Jacques Janssen

Commercieel

redactiemanagement:

Nadine Kolkman

Redactie:

Bureau Comma

Karen de Jager

Fotografie:

Patrick van Gemert

Frans Paalman

Advertentieverkoop:

Verkoopteam de Stentor

Vormgeving:

Dick Huis in 't Veld

Druk:

Wegener Nieuwsdruk Twente

Met bijzondere dank aan:

www.nieuwbouw.com

Niets uit deze uitgave mag

worden overgenomen zonder

voorafgaande schriftelijke

toestemming van de uitgever.


04

De tijd dat er op elke hoek van de straat een nieuwbouwproject verrees, is

al even geleden. Toch is het minder somber gesteld met de woningmarkt

dan sommige berichten doen voorkomen. Er wordt nog steeds ontwikkeld

en gebouwd. Een blik op de actuele nieuwbouwprojecten in de regio.

In het dorp IJsselmuiden staan een aantal nieuwbouwprojecten op stapel. In het centrum

worden bijvoorbeeld 28 appartementen gebouwd in het Kulturhuus. Daarnaast

wordt Plan het Bos ontwikkeld. 'Plan het Bos komt op een aansprekende locatie, dicht

bij de kern van het dorp', begint Marino van der Starre,

makelaar bij IJssel Makelaardij in Kampen. 'Het is een

mooi groot gebied, dat met de rug naar een landelijke

omgeving ligt.'

Ruim opgezet

De woningen zijn gebouwd rondom een middenterrein.

Het ruim opgezette project is een groene leefomgeving.

'Alle huizen hebben grote tuinen. In de wijk

komen verschillende soorten woningen, waarvan sommige

een landelijke stijl hebben. Daarnaast zijn er

herenhuizen, zowel vrijstaand als geschakeld. Door de serres hebben ze een oudere

uitstraling', vertelt Van der Starre. Plan het Bos is geschikt voor verschillende doelgroepen,

van jong tot oud. 'De woningen die nu verkocht zijn, trekken jonge en

oudere gezinnen met kinderen tot stellen en ouderen. Het zijn veel mensen die nu

woonachtig zijn in IJsselmuiden of Kampen, maar ook uit hele andere delen van het

land. Dat gemêleerde gezelschap komt mede door de diversiteit van het woningaanbod.

De eerste kopers hebben inmiddels hun intrek genomen.' In totaal zijn er nog

twintig woningen beschikbaar. Voor de verkoop van dit project loopt op dit moment

De Nieuwe Tanerij in Zwolle is een mix tussen mooi en historisch wonen in het centrum van de stad.

Nieuwbouw in kaart in regio Zwolle

Woningen voor alle segmenten

Geleid door de commandant

Nadat de Johan van den Kornputkazerne zijn deuren sloot, kocht de gemeente

Steenwijkerland het terrein op en liet een plan ontwikkelen voor woningbouw. In

totaal worden er vierhonderd woningen ontwikkeld. De eerste fase, de

Commandant, bestaat uit 55 woningen met veranda, waarvan vijftig twee-onderéén-kapwoningen

en vijf vrijstaande woningen. Naar verwachting is de totale ontwikkeling

van de deelwijk in 2012 afgerond.

'Er mag geen huis

gebouwd worden van

sinaasappelkistjeshout'

een campagne. De verkopende partijen van Plan het Bos werken onder meer met

spectaculaire verkoopcondities voor de huidige woning.

Parcours in Dedemsvaart

Op een terrein van 26 hectare wordt in Dedemsvaart een ruim opgezet nieuwbouwproject

gerealiseerd: Parcours. De voormalige bouwgronden in het zuiden van

Dedemsvaart worden omgetoverd tot een schitterend landgoed. Bebossing en open

velden wisselen elkaar af. Opvallend in dit project is dat kopers de vrije hand hebben

in de architectuur van hun woningen, uiteraard binnen

gestelde kaders. Jan Sinke, projectontwikkelaar van

Parcours vertelt. 'Dit plan is ontstaan vanuit een behoefte

van de gemeente Hardenberg. In het woonplan van

2004-2005 bleek vraag te zijn naar woningen in het

topsegment. De gemeente zocht een locatie waar

mensen kunnen wonen, die behoefte hebben aan

ruimte. Een andere voorwaarde was dat de toekomstige

bewoners op hun eigen manier mogen bouwen. Wel

met restricties. Er mag bijvoorbeeld geen huis gebouwd

worden van sinaasappelkistjeshout.'

Luxe, vrijheid en privacy

Luxe, vrijheid en privacy. Dat zijn de kernwoorden voor Parcours in Dedemsvaart. Op

het landgoed zijn negentigduizend bomen geplant, waterpartijen aangelegd en de

eerste wegen zijn begaanbaar. Sinke: 'De eerste zes huizen zijn nu gebouwd. De

architectuur van de woningen is heel verschillend. De één is traditioneel gebouwd,

een ander bijvoorbeeld in een Amerikaanse stijl. Het is precies zoals we voor ogen

hadden. De woningen zijn qua uitstraling heel anders, toch bijt dit elkaar niet. Dit

komt omdat de huizen op grote kavels staan. De kavelgrootte varieert tussen de 2500

en 7700 vierkante meter.' Een andere eis voor dit project was dat de prijzen per vierkante

meter, concurreren met de grondprijzen in Duitsland. 'En dat is gelukt. Dit project

is echt uniek. In het begin werd er in de samenleving wat afwachtend gereageerd

op de plannen. Afgelopen winter was er echter een moment dat de vijvers bevroren

waren. Toen stond het halve dorp daar op het ijs bij een koek-en-zopie-tent. Parcours

hoort nu dus echt bij Dedemsvaart!'

Starten op de woningmarkt

Niet alleen in het hogere segment wordt ontwikkeld. Er zijn ook mogelijkheden voor

starters. In de Zwolse wijk Aa-landen wordt voor het eerst in jaren uitgebreid. Op de


hoek van de Beulakerwiede wordt een appartementencomplex gebouwd. Het huidige

gebouw, een oude supermarkt, wordt gesloopt waarna de bouw kan starten. 'De Aalanden

is een aantrekkelijke woonomgeving. Het is een rustige, groene wijk. Voor

starters waren er nog weinig mogelijkheden in de wijk. Daar komt met het project

Beulakerstaete verandering in', vertelt Richard Bos, makelaar bij Margadant. In het

complex komen 34 appartementen. De meeste daarvan hebben twee kamers, vier

hebben een mogelijkheid voor een derde kamer.

Subsidiemogelijkheden

De appartementen hebben een vraagprijs vanaf 143.500 euro vrij op naam. Bos: 'De

oppervlakte van een appartement bedraagt ongeveer 55 vierkante meter. In de woonkamer

zit een open keuken. Daarnaast is er een slaapkamer, badkamer en een apart

toilet. De woningen worden compleet opgeleverd met een keuken en sanitair.

Eigenlijk hoef je alleen de vloer- en wandafwerking te regelen en dan kun je er zo in.

Ideaal voor starters! Deze appartementen kunnen gekocht worden met subsidie.

Starters komen in aanmerking voor de starterslening van de gemeente Zwolle en

koopsubsidie van SenterNovem. Hiermee hebben we geadverteerd en dat sloeg aan.

Er komen veel jongeren te wonen in Beulakerstaete. Op dit moment zijn nog vier van

de 34 appartementen beschikbaar.'

Commercie en wonen

Ook in het centrum van de stad, worden appartementen gebouwd. Project De

Nieuwe Tanerij is het sprekende voorbeeld van hoe wonen en commercie hand in

hand kunnen gaan. Eric van der Werfhorst van Bemog projectontwikkeling uit Zwolle

vertelt over dit unieke concept. 'De Nieuwe Tanerij omvat vier projecten. Het meest

bekend is het Flevogebouw. Daar komen winkels op de benedenverdieping. Op de

bovenste twee verdiepingen komen appartementen, met een oppervlakte variërend

tussen de 130 en 230 vierkante meter. De appartementen voldoen aan alle moderne

eisen van deze tijd. Door de hoge plafonds van vier meter blijft het oude karakter van

dit gebouw in ere.' Links en rechts naast het Flevogebouw komen 't Huis aan de

Spannende wijk door

particulier opdrachtgeverschap

De nieuwe fase van de wijk de Kiezebos III in Heino, wordt een wijk met veel keuzevrijheid

voor de kopers. Er worden 110 woningen gebouwd, waarvan er 26 vrijstaand

zijn. Die vrijstaande woningen worden allemaal via particulier opdrachtgeverschap

uitgegeven, wat inhoudt dat de koper zelf kan bepalen wat voor huis

erop komt. De kopers kunnen zelf aan de slag met bijvoorbeeld de kleur van

kozijnen of de indeling van de woonkamer. De één wil vanuit de woonkamer uitkijken

op straat en de ander op zijn eigen tuin? Geen probleem, veel is mogelijk,

zelfs verspringing van de gevel. Hierdoor ontstaat naar verwachting een spannende

wijk met verschillende bouwstijlen. Op dit moment staan vierhonderd

Heinoërs ingeschreven voor een kavel.

05

Voor het eerst in jaren wordt er in de Aa-landen in Zwolle nieuw gebouwd.

Project Beulakerstaete trekt veel starters op de woningmarkt.

Uitzicht op de Vecht

Appartementencomplex De Vechtwachter in Hardenberg is een complex waarbij

de architect geïnspireerd is door de vele oude kastelen in de provincie Overijssel.

Zo heeft het hoge ramen, balkons, dakkapellen en puntdaken. De koper van een

appartement op deze locatie geniet aan de ene kant van een prachtig uitzicht op

de Vecht en aan de andere kant van een uitzicht op het centrum van Hardenberg.

De eigenaren van de drie appartementen op de begane grond hebben een eigen

tuin op de Vechtdijk. Alle achttien koopappartementen hebben een grote loggia

en een privé-parkeerplaats onder het complex.

Achtergracht en De 12 Apostelen. Het concept is hier hetzelfde als bij het

Flevogebouw. Op de begane grond komt een grote winkelruimte, op de verdiepingen

daarboven worden appartementen gecreëerd.

Ritmeestershof

Nieuw in het plan van De Nieuwe Tanerij is de Ritmeestershof. 'Aan de Assiesstraat,

tegenover parkeerdek het Noordereiland, worden zeventien appartementen en drie

stadswoningen gerealiseerd. Deze woningen komen vanaf 225.000 euro op de markt.

Een heel ander segment dan het Flevogebouw en 't Huis aan de Achtergracht. In De

Nieuwe Tanerij wordt modern en historisch wonen gecombineerd.'

Marino van der Starre van IJssel Makelaardij is positief over de verkoop van Plan het Bos.


06

TE

Een project van

in opdracht van

Stichting Pensioenfonds

Interpolis

HUUR

IN HOLTEN

6 TWEE-ONDER-ÉÉN KAP

HUURWONINGEN MET GARAGE

ZATERDAG 31 OKTOBER

OPEN HUIS

van 10.00 - 12.00 uur

ATALANTA 14

AandezuidwestelijkekantvanHolteninhetwoonplanDeLiesen,wordenmooietwee

onderéénkapwoningengebouwd.Iederewoningisvoorzienvaneenopenkeukenmet

inbouwapparatuur, zoals keramische kookplaat, oven, koel-/vriescombinatie en vaatwasser

(woonkamermetdekeukenzijnca.60m2).

De badkamer is voorzien van een ligbad, separate douche en tweede toilet. Op de verdieping

zijn drie slaapkamers, middels een vaste trap heeft u toegang tot de zolderverdieping.

Alle woningen zijn voorzien van een garage. Huurprijs v.a.: € 910,- per maand

Rebo Vastgoedmanagement - Tel. 0570 - 612 752

Keizerstraat 10 - Deventer - www.rebogroep.nl

Plaggemars Makelaars O.G - Tel. 0546 - 571 272

Tolgaarde 1 - Wierden - www.plaggemarsmakelaars.nl

Thuishaven nabij Kampen...

hier is permanent buitendijks wonen mogelijk

Nabij Kampen realiseert ‘De Gilden Ontwikkeling Kampen’

25 koopwoningen in Zaanse stijl. Een ‘once in a lifetime’

kans voor vrijheidgenieters. Waar anders is permanent

buitendijks wonen mogelijk?

Aan u de keus of u een bouwkavel koopt of een bouwkavel

met complete woning. De mogelijkheid bestaat om zelf

een woningbouwplan te realiseren.

1

14

2

15

THUIS

haven

Type Rietmus Type Rietlijster Type Rietgors

3 4

13 waterwoningen

5

18 20

16 17 19 21 22

12 dijkwoningen

Ontwikkeling

De Gilden Ontwikkeling Kampen B.V.

tel. 038 - 3370240

www.degilden.nl

6 7 8

Informatie en verkoop

9

10

23 24 25

Makelaars- en Assurantiekantoor Renes

tel. 038 - 3313563

www.renesmakelaardij.nl

www.mijnthuishaven.nl

• Prijzen dijkkavels vanaf 93.660,- en waterkavels

vanaf 221.130,- incl. BTW V.O.N.

• Oppervlakte varieert van 218 tot 855 m 2

• Verkoopgarantie eigen woning mogelijk!*

*Vraag naar de voorwaarden.

Verkoopgarantie

eigen woning

mogelijk!*

11

12

13

Ook losse

kavelverkoop

mogelijk!

Hypodomus Zwolle (voorheen Meeùs)

tel. 038 - 8200055

www.hypodomus.nl

Apeldoorn

Comfort, rust en ruimte in een groene omgeving

Het comfort ziet u bijvoorbeeld terug in de indeling: woonkamer, keuken, badkamer en

slaapkamer bevinden zich allemaal op de begane grond. De parkbungalows liggen aan

een brede groenstrook, een ideaal vertrekpunt voor een wandel- of een fietstocht.

Inhoud: circa 425 m³.

Kijk op www.zonnepark.net voor meer informatie.

Ontwikkeling:

Zonnepark Parkbungalows

Koopsom vanaf 327.500,- v.o.n.

t 055 5260 888 www.thoma.nl

APELDOORN BERKELLAND BRUMMEN DEVENTER

GORSSEL LOCHEM RIJSSEN ZUTPHEN

PRIJZEN VANAF

€ 225.000,- VON

RITMEESTERSHOF

W O N E N I N H E T S T A D S H A R T V A N Z W O L L E

Projectontwikkelaar: Verkoopinformatie:

www.bemog.nl

12 appartementen Assiesstraat

Luxe afgewerkte 3-kamerappartementen (75

tot 95 m 2 ) met eigen buitenruimte en parkeerplaats.

De bovensteappartementen hebben

bovendien een eigen dakterras!

Flexibel in te delen 4-laags stadswoningen

(150 m 2 ) met eigen terras, parkeerplaats en

mogelijkheden voor commerciële activiteiten

op de begane grond!

Ruime, 3 kamerappartement (105 tot 135 m 2 )

met speelse indeling en balkon gelegen in

de toren. Door de vele raampartijen is het

erg licht van binnen en heeft u een veelzijdig

uitzicht naar buiten!

Hypodomus Zwolle

Burg. van Roijensingel 1

8011 CS Zwolle

W W W . R I T M E E S T E R S H O F . N L

BINNENKORT

IN DE

VERKOOP

3 stadswoningen Schoolmeesterssteeg

5 appartementen Heiligeweg

Elke woning en appartement beschikt over een eigen parkeerplaats in de parkeergarage.

Tel: 038-8200055

zwolle@hypodomus.nl

www.hypodomus.nl


Op deze en de volgende pagina’s willen wij u een zo

compleet mogelijk beeld geven van de nieuwbouwprojecten

in het verspreidingsgebied van de Stentor.

De nummers op de onderstaande infographic verwijzen

naar de nummering op deze registratiepagina’s.

Wanneer u informatie wenst omtrent één of meerdere

projecten kunt u contact opnemen met de makelaar

die vermeld staat bij het betreffende project of via

onze website: www.destentor.nl/nieuwbouw

Lelystad

15

16

Zeewolde

Harderwijk

E l

Dronten

Emmeloord

1

Biddinghuizen

Nunspeet

Marknesse

Kampen

Elburg

Oldebroek

Projectoverzicht:

Zwolle e.o., Flevoland, Veluwe Noord

BALKBRUG Kasteel

Koopsom Minimum prijs: € 249950

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

Rondeel

Koopsom Minimum prijs: € 419950

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

BANT 27 riante woningen

Koopsom Minimum prijs: € 196409 Maximum prijs: € 249901

Makelaar Sinke Makelaars Emmeloord

Aannemer Projectontwikkeling en Bouwbedrijf Heutink

Wentelploeg

Koopsom Minimum prijs: € 309000 Maximum prijs: € 309000

Makelaar Makelaardij De Munt

Aannemer Bouwbedrijf U. Veenstra B.V.

BEERZERVELD 2 vrijstaande woning

Koopsom Minimum prijs: € 339000

Makelaars Vrieling Makelaardij / Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

6 appartementen Westerweg

Koopsom Minimum prijs: € 209000 Maximum prijs: € 225000

Makelaa r Oosterhave Makelaars

Aannemer Bouwbedrijf Karsten

BERGENTHEIM Slotstaete - 13 appartementen en 2 penthouses

Koopsom Minimum prijs: € 135000 Maximum prijs: € 290000

Makelaar Vrieling Makelaardij

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

BIDDINGHUIZEN Buitenplaats Veluwemeer

Koopsom Minimum prijs: € 449000 Maximum prijs: € 533000

Makelaar Bieze Makelaars

Aannemer Ontwikkelingscombinatie Buitenplaats Veluwemeer B.V.

De Kaai fase III, appartementen Zonnebaars

Koopsom Minimum prijs: € 198000 Maximum prijs: € 210000

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

4

5

7

6

8

18

Ossenzijl

12

14

13

Oldemarkt

Epe

Wezep

1

Genemuiden

Hattem

Heerde

Giethoorn

Zwolle

23

22

9

Hasselt

25

Wapenveld

Steenwijk

24

21

Olst

Wijhe

19

Rouveen

Havelte

17

Meppell

Staphorst

20

Ruinerwold

Nieuwleusen

Dalfsen

Heeten

Raalte

Dedemsvaart

3 2

Ommen

Rijssen

Hardenberg

07

Gramsbergen

BLOKZIJL Noordermaten

Koopsom Minimum prijs: € 237000 Maximum prijs: € 239000

Makelaars Bonthuis en Vaartjes ERA Makelaars / Klappe Makelaardij o.z.

Aannemers Wetland Wonen / Vastbouw Oost BV

Geschakelde zuiderzeewoningen

Koopsom Minimum prijs: € 171000 Maximum prijs: € 199000

Makelaar Hypodomus

Aanneme r Woonconcept Projectontwikkeling BV

DEDEMSVAART 12 woningen 'De Purmer'

2

Koopsom Minimum prijs: € 157900 Maximum prijs: € 181900

Makelaar Vrieling Makelaardij

Aannemer Van Dijk Bouw

Parcours 33

Koopsom Minimum prijs: € 662592

Makelaar ERA Veghtstaete Dalfsen

Aannemer Aannemings en Afbouwbedrijf Haafkes

6 luxe watervilla's 'De Biesbos'

3

Koopsom Minimum prijs: € 410000 Maximum prijs: € 430000

Makelaar Vrieling Makelaardij

Aannemer Van Dijk Bouw

Koopsom

Patiowoningen 'De Beemster'

Minimum prijs: € 259000

Makelaar Vrieling Makelaardij

Aannemer Van Dijk Bouw

Langewijk 94a

Koopsom Minimum prijs: € 255000

Makelaar Spans Garantiemakelaars

Aannemer Aannemingsbedrijf Snijder

DOORNSPIJK De Enk

Koopsom Minimum prijs: € 239500 Maximum prijs: € 269500

Makelaar Midden Nederland Makelaars

Aannemer NCB Projectontwikkeling en Projectrealisatie

DRONTEN Mansardekap woningen Groothuis Brouwersgilde

Koopsom Minimum prijs: € 249000 Maximum prijs: € 255000

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Groothuis Woningbouw

Koopsom

De Gilden fase 1 deel 3, 2 onder 1 kapwoning met aangeb. garage

Minimum prijs: € 254600

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Bramer Projectontwikkeling B.V.

10

11


08

Projectoverzicht: Zwolle e.o., Flevoland, Veluwe Noord

Kijk ook op www.destentor.nl/nieuwbouw

DRONTEN Hollandse Vaart

Koopsom Minimum prijs: € 194000 Maximum prijs: € 209000

Makelaars Woltjer ERA Makelaardij o.g. en Assurantiën / Van der Linden Dronten

Aannemers Trebbe Oost & Noord B.V. / Synchroon

Hollandse Vaart

Koopsom Minimum prijs: € 187500 Maximum prijs: € 234500

Makelaar Van der Linden Dronten

Aannemers Trebbe Oost & Noord B.V. / Synchroon

Het Heuvelpark, appartementen in het centrum

Koopsom Minimum prijs: € 259000 Maximum prijs: € 435000

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Synchroon

Koopsom

De Gilden fase 2 deel 1, vrijstaand woning, Van der Steeg

Minimum prijs: € 289000

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

Tij De Boeg

Koopsom Minimum prijs: € 184000 Maximum prijs: € 220000

Makelaars Sinke Makelaars Dronten / Van der Linden Dronten

Aannemer Oost Flevoland Woondiensten

De Gilden fase 1 deel 2, Groothuis

Koopsom Minimum prijs: € 187600 Maximum prijs: € 239500

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Groothuis Woningbouw

Koopsom

2 onder 1 kapwoning, Troffel en Wijngaard

Minimum prijs: € 239000

Makelaar Sinke Makelaars Dronten

Aannemer Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

De Grutto

Koopsom Minimum prijs: € 149750 Maximum prijs: € 158500

Makelaars Sinke Makelaars Dronten / Van der Linden Dronten

Aannemer Oost Flevoland Woondiensten

De Kiekendief

Koopsom Minimum prijs: € 286000 Maximum prijs: € 409800

Makelaar Woltjer ERA Makelaardij o.g. en Assurantiën

Aannemer WPO Planontwikkeling bv

Het Heuvelpark

Koopsom Minimum prijs: € 249000 Maximum prijs: € 429000

Makelaars Sinke Makelaars Dronten / Flipse Makelaardij

Aannemers Trebbe Oost & Noord B.V. / Synchroon

Bries

Koopsom Minimum prijs: € 209500 Maximum prijs: € 310000

Makelaars Sinke Makelaars Dronten / Van der Linden Dronten

Aannemer Oost Flevoland Woondiensten

EMMELOORD Boomklever

Koopsom Minimum prijs: € 178950

Makelaar HMG Makelaars

Aannemer megahome.nl

21 woningen in Emmelhage

Koopsom Minimum prijs: € 287300 Maximum prijs: € 298800

Makelaar Sinke Makelaars Emmeloord

Aannemers Partiplan BV / Van Egmond Projectbouw B.V.

De Beleving in Emmelhage

Koopsom Minimum prijs: € 162500 Maximum prijs: € 195000

Makelaars Sinke Makelaars Emmeloord / Woonaccent Makelaars Emmeloord

Aannemer Bemog Projektontwikkeling B.V.

Tjiftjaf

Koopsom Minimum prijs: € 319950

Makelaar HMG Makelaars

Aannemer megahome.nl

'De Es' type B

Koopsom Minimum prijs: € 375500 Maximum prijs: € 448450

Makelaar Woonaccent Makelaars Emmeloord

Aannemer WPO Planontwikkeling bv

Hoekse Waard 42

Koopsom Minimum prijs: € 399000 Maximum prijs: € 399000

Makelaar Makelaardij De Munt

Aannemer Ter Steege Vastgoed Lelystad

Koopsom

Emmelhage Boswonen fase 1B

Minimum prijs: € 249500

Makelaar Makelaardij De Munt

Aannemer Bouwbedrijf Van Pijkeren b.v.

Twee onder één kapwoningen in jaren 30-stijl

Koopsom Minimum prijs: € 267300

Makelaar Makelaardij De Munt

Aannemer Ter Steege Vastgoed Lelystad

ESPEL Binnenkruier en Papiermolen te Espel

Koopsom Minimum prijs: € 299000 Maximum prijs: € 309000

Makelaar Makelaardij De Munt

Aannemer Bouwbedrijf U. Veenstra B.V.

Heutink

Koopsom Minimum prijs: € 183671

Makelaars Arcuris Bloemendaal Makelaars / Sinke Makelaars Emmeloord

Aannemer Projectontwikkeling en Bouwbedrijf Heutink

GENEMUIDEN Julianastaete

Koopsom Minimum prijs: € 209000 Maximum prijs: € 229000

Makelaar Bonthuis en Vaartjes ERA Makelaars

Aannemers Pleijsier Bouw Genemuiden BV / Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

GIETHOORN Rialto

Koopsom Minimum prijs: € 349950

Makelaar De Boer en Ten Hoeve Makelaardij o.g. B.V.

Aannemer megahome.nl

Cornelisgaard

Koopsom Minimum prijs: € 330000 Maximum prijs: € 499000

Makelaar De Boer en Ten Hoeve Makelaardij o.g. B.V.

Aannemer WPO Planontwikkeling bv

4

5

6

7

8

9

Koopsom

Gieterse Poort

Minimum prijs: € 224500 Maximum prijs: € 249000

Makelaar De Boer en Ten Hoeve Makelaardij o.g. B.V.

Aannemer WPO Planontwikkeling bv

GRAFHORST Thuishaven - Rietgors

Koopsom Minimum prijs: € 850560 Maximum prijs: € 941280

Makelaars Hypodomus / Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer De Gilden Ontwikkeling Kampen BV

Thuishaven - Rietlijster

Koopsom Minimum prijs: € 618130 Maximum prijs: € 759880

Makelaars Hypodomus / Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer De Gilden Ontwikkeling Kampen BV

Thuishaven - Rietmus

Koopsom Minimum prijs: € 705190 Maximum prijs: € 750550

Makelaars Hypodomus / Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer De Gilden Ontwikkeling Kampen BV

HARDENBERG Anzano

Koopsom Minimum prijs: € 342500 Maximum prijs: € 350000

Makelaars Lamberink Gar.mak. /Deen Mak. /DANES mak. /Vrieling Mak. / Mijn makelaar Vechtdal

Aannemer Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Erve Nijsinck 7

Koopsom Minimum prijs: € 395000 Maximum prijs: € 395000

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

Anna Charlottehof

10

Koopsom Minimum prijs: € 290000 Maximum prijs: € 445000

Makelaar Mijn makelaar Vechtdal

Aannemer Bohan Projectontwikkeling BV

Molckenbourstraat 35

Koopsom Minimum prijs: € 361000 Maximum prijs: € 361000

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

Voorststraat 31

Koopsom Minimum prijs: € 371000 Maximum prijs: € 371000

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

Locarno

Koopsom Minimum prijs: € 284500 Maximum prijs: € 294500

Makelaar Deen Makelaars en Hypotheekadviseurs

Aannemer Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Van Voorststraat 33

Koopsom Minimum prijs: € 351000 Maximum prijs: € 351000

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Exel's Aannemingsbedrijf Lemele B.V.

Montpellier

11

Koopsom Minimum prijs: € 338750

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

Royan

Koopsom Minimum prijs: € 269500 Maximum prijs: € 271500

Makelaars Lamberink Gar.mak. /Deen Mak. /DANES mak. /Vrieling Mak. / Mijn makelaar Vechtdal

Aannemer Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Venezia

Koopsom Minimum prijs: € 344000 Maximum prijs: € 345000

Makelaars Lamberink Gar.mak. /Deen Mak. /DANES mak. /Vrieling Mak. / Mijn makelaar Vechtdal

Aanneme r Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Milano

Koopsom Minimum prijs: $ 284000 Maximum prijs: $ 323000

Makelaars Lamberink Gar.mak. /Deen Mak. /DANES mak. /Vrieling Mak. / Mijn makelaar Vechtdal

Aannemer Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Stadsvilla's

Koopsom Minimum prijs: € 375000 Maximum prijs: € 375000

Makelaar Deen Makelaars en Hypotheekadviseurs

Aanneme r Stegeman Bouw BV

Molckenbourstraat 50, 52, 54, 56

Koopsom Minimum prijs: € 252500 Maximum prijs: € 279900

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Bouwbedrijf J.van Kampen v.o.f.

Particuliere kavels (Parente)

Koopsom Minimum prijs: € 135000 Maximum prijs: € 155000

Makelaars Lamberink Gar.mak. /Deen Mak. /DANES mak. /Vrieling Mak. / Mijn makelaar Vechtdal

Aannemer Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis Rijssen B.V.

Huetestraat 2, 4, 6, 8, 10, 12

Koopsom Minimum prijs: € 295000 Maximum prijs: € 301000

Makelaar Makelaarskantoor M. Bouwman

Aannemer Van Dijk Bouw

Lyon

Koopsom Minimum prijs: € 255000

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

IJHORST Fresno

Koopsom Minimum prijs: $ 260950

Makelaar Slot-Poortman, Stapel & Co

Aannemer megahome.nl

Houston

Koopsom Minimum prijs: € 329950

Makelaar Slot-Poortman, Stapel & Co

Aannemer megahome.nl

IJSSELMUIDEN Het Bos

Koopsom Minimum prijs: € 281200 Maximum prijs: € 313200

Makelaar IJssel Makelaardij

Aannemer Groothuis Woningbouw

KAMPEN 2 fraaie apparmenten (maisonettes) aan de Morrensteeg/Oudestraat

Koopsom Minimum prijs: € 210000 Maximum prijs: € 269000

Makelaar IJssel Makelaardij

Aannemer Bouwbedrijf van der Weerd B.V.


KAMPEN Royaal appartement met berging en parkeerplaats bij de IJssel

Koopsom Minimum prijs: € 272000 Maximum prijs: € 327000

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemers VolkerWessels Vastgoed BV / Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv

Ruime geschakelde woningen bij de IJssel met uitzicht over vennetje

Koopsom Minimum prijs: € 245000 Maximum prijs: € 275000

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemers VolkerWessels Vastgoed BV / Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv

Nieuwbouwappartement 'Ignis' centraal gelegen in Kampen

Koopsom Minimum prijs: € 239500 Maximum prijs: € 239500

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer deltaWonen, lokatie Noordweg

Het Speelwerk & Het Schuttersmagazijn

12

Koopsom Minimum prijs: € 159000 Maximum prijs: € 244000

Makelaar IJssel Makelaardij

Aannemer DeltaWonen

Luxe appartementen aan de Burgwal 36; appartement 5

Koopsom Minimum prijs: € 21000 Maximum prijs: € 21000

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer Aanemersbedrijf Maarten van Hoeven

De Nieuwe Hanzewijk: Woningtype Lubeck

Koopsom Minimum prijs: € 232500 Maximum prijs: € 257000

Makelaars Makelaars- en assurantiekantoor Renes / IJssel Makelaardij

Aannemer DeltaWonen

Appartementen Berkpark

Koopsom Minimum prijs: € 375500 Maximum prijs: € 517500

Makelaar Bramer Makelaars

Aannemer Mateboer Projectontwikkeling B.V.

Appartementen Berkpark

13

Koopsom Minimum prijs: € 375500 Maximum prijs: € 507500

Makelaar Bramer Makelaars

Aannemer Mateboer Projectontwikkeling B.V.

Royale twee onder een kap woningen in de jaren 30 stijl

Koopsom Minimum prijs: € 365000 Maximum prijs: € 365000

Makelaar Bramer Makelaars

Aannemers Mateboer Projectontwikkeling B.V. / Wensink en Prins b.v. / ACK Aannemers Combin.Kampen

Nieuwbouwplan Graafschap/Molenstraat, ideaal voor starters.

Koopsom Minimum prijs: € 186500 Maximum prijs: € 188000

Makelaars Makelaars- en assurantiekantoor Renes / IJssel Makelaardij

Aannemer De Gilden Ontwikkeling Kampen BV

Woonboerderij net buiten Kampen met recht van opstal 14

Koopsom Minimum prijs: € 625000 Maximum prijs: € 625000

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer Bouwbedrijf van der Weerd B.V.

Luxe appartementen aan de Burgwal 36; appartement 1

Koopsom Minimum prijs: € 425000 Maximum prijs: € 425000

Makelaar Makelaars- en assurantiekantoor Renes

Aannemer Aanemersbedrijf Maarten van Hoeven

LELYSTAD 32 sfeervolle stadsvilla's in Lelystad

Koopsom Minimum prijs: € 265628

Makelaar Arcuris Bloemendaal Makelaars

Aannemer Bokma Wonen b.v.

Maranatha vrijstaand

Koopsom Minimum prijs: € 372500

Makelaars Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Kingma Bouw B.V.

Maranatha twee-onder-één-kap

Koopsom Minimum prijs: € 249500 Maximum prijs: € 272500

Makelaars Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aanneme r Kingma Bouw B.V.

Villapark-Oost

Koopsom Minimum prijs: € 399000 Maximum prijs: € 399000

Makelaars Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Kingma Bouw B.V.

PARKEILAND - Exclusief wonen op een eiland!

15

Koopsom Minimum prijs: € 385000 Maximum prijs: € 420000

Makelaar De Boer de actieve makelaar

Aannemer Moes Bouwbedrijf West B.V.

De Gaarden

Koopsom Minimum prijs: € 289000

Makelaars Sinke Makelaars Lelystad / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Kingma Bouw B.V.

15 drie onder één kap woning

Koopsom Minimum prijs: € 387500 Maximum prijs: € 395000

Makelaars Levago Projektontwikkeling B.V. / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemers Bouwmaatschappij Ufkes Apeldoorn B.V. / Levago Projektontwikkeling B.V.

29 geschakelde en vrijstaande villa's Hanzepark

Koopsom Minimum prijs: € 259900 Maximum prijs: € 359900

Makelaar Van der Linden Lelystad

Aannemer Groothuis Woningbouw

Polderhof / Polderzicht, Werkeiland te Lelystad-Haven

16

Koopsom Minimum prijs: € 244000 Maximum prijs: € 269000

Makelaar De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Waterfront Hotel Exploitatie B.V.

Houtribhoogte, Dijkwoning 1

Koopsom Minimum prijs: € 379000

Makelaars Van der Linden Lelystad / De Boer de actieve makelaar

Aannemer Zuiderzee vastgoed BV

Hanzepark type Saenre: 4 ruime vrijstaande woningen met garage

Koopsom Minimum prijs: € 359000

Makelaars VLIEG Makelaars / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Ter Steege Vastgoed Lelystad

Hanzepark type Ruysdael: 5 ruime vrijst. woningen met garage

Koopsom Minimum prijs: € 359000

Makelaars VLIEG Makelaars / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Ter Steege Vastgoed Lelystad

Projectoverzicht: Zwolle e.o., Flevoland, Veluwe Noord

Kijk ook op www.destentor.nl/nieuwbouw

09

LEMMER Appartementencomplex Súderstaete

Koopsom Minimum prijs: € 249000 Maximum prijs: € 419000

Makelaar Mijn Makelaar Heerenveen

Aannemer Ster Projectontwikkeling

Luxe appartementen en maisonettes aan het water.

Koopsom Minimum prijs: € 425000 Maximum prijs: € 595000

Makelaar Leeflang Makelaardij

AannemerVrieshorst Project BV

MEPPEL Berggierslanden - 12 rijwoningen

Koopsom Minimum prijs: € 195000

Makelaar Boertjes Makelaardij

Aannemer BAM Vastgoed BV

Berggierslanden, De Weidslanden

Koopsom Minimum prijs: € 239500 Maximum prijs: € 285000

Makelaar Hypodomus

Aannemer HVG, Heijmans Vastgoed, regio Noord

Wonen in Berggierslanden, type Roerdomp

17

Koopsom Minimum prijs: € 335500 Maximum prijs: € 359500

Makelaars Woonaccent Makelaars Jan Weide / Van Dorsten Makelaars

Aannemer AM | Noord-Oost

Berggierslanden - fase 4: De Arend

Koopsom Minimum prijs: € 274000

Makelaar Boertjes Makelaardij

Aannemers Dons en Troost / BAM Vastgoed BV

Appartementencomplex 'De Woldhorst'

Koopsom Minimum prijs: € 234000 Maximum prijs: € 337000

Makelaar Van Dorsten Makelaars

Aannemer Synchroon

NIEUWLEUSEN 'Zandspeur - Burg. van Hoevellstraat'

Koopsom Minimum prijs: € 380000 Maximum prijs: € 390000

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer Bouwbedrijf Louis Wijnhout

8 koopappartementen Eerstelijncentrum (ELC) Burg. Backxlaan

Koopsom Minimum prijs: € 225000 Maximum prijs: € 305000

Makelaar ERA Veghtstaete Dalfsen

Aannemer Dons en Troost

NUNSPEET Heidelaantje

Koopsom Minimum prijs: € 540000

Makelaar De Boer de actieve makelaar

Aannemer Allure Bouw B.V.

Heidelaantje

18

Koopsom Minimum prijs: € 379000

Makelaar De Boer de actieve makelaar

Aannemer Allure Bouw B.V.

Schorsendal type Eikenhout

Koopsom Minimum prijs: € 477500 Maximum prijs: € 565000

Makelaar Makelaardij Van de Loosdrecht

Aannemer Projectontwikkeling Noordersluis

Schorsendal type Berkenschors

Koopsom Minimum prijs: € 472500 Maximum prijs: € 565000

Makelaar Makelaardij Van de Loosdrecht

Aannemer Projectontwikkeling Noordersluis

Harderwijkerweg

Koopsom Minimum prijs: € 585000

Makelaar Drieklomp Makelaars

Aannemer Allure Bouw B.V.

'De Korenburgh'

Koopsom Minimum prijs: € 495000 Maximum prijs: € 495000

Makelaar Makelaardij Van de Loosdrecht

Aannemer Pleijsier Bouw Genemuiden BV

OMMEN Walton

Koopsom Minimum prijs: € 369950

Makelaars Boertjes Makelaardij / Makelaarskantoor M. Bouwman / megahome.nl

Aannemer megahome.nl

Venice

Koopsom Minimum prijs: € 234950

Makelaars Boertjes Makelaardij / Makelaarskantoor M. Bouwman / megahome.nl

Aannemer megahome.nl

Arrierpoort

Koopsom Minimum prijs: € 260000 Maximum prijs: € 260000

Makelaars Makelaarskantoor M. Bouwman / Weenink en Jansen Makelaars b.v. Ommen

Aannemer Planoform Vastgoedontwikeling

OSSENZIJL Kuitenpad

Koopsom Maximum prijs: € 169500

Makelaar De 4 Linden Makelaardij

Aannemer Witkamp Bouw B.V.

ROUVEEN Fresno

Koopsom Minimum prijs: € 259950

Makelaar Slot-Poortman, Stapel & Co

Aannemer megahome.nl

Durand

19

Koopsom Minimum prijs: € 329950

Makelaar Slot-Poortman, Stapel & Co

Aannemer megahome.nl

RUTTEN Drie ruime starterswoningen

Koopsom Minimum prijs: € 199900

Makelaar

Aannemer

Makelaardij De Munt

SLAGHAREN Schietspoel

Koopsom Minimum prijs: € 289950

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

Twijnspil

Koopsom Minimum prijs: € 289950

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl


10

Projectoverzicht: Zwolle e.o., Flevoland, Veluwe Noord

Kijk ook op www.destentor.nl/nieuwbouw

SLAGHAREN Spinnewiel

Koopsom Minimum prijs: € 229950

Makelaar Boertjes Makelaardij, Assurantiën en Hypotheken

Aannemer megahome.nl

Sterkerijstraat te Slagharen

Koopsom Minimum prijs: € 172500 Maximum prijs: € 187500

Makelaar Mijn makelaar Vechtdal

Aannemers Woningstichting de Veste / Archem & Eerde Planontwikkeling BV

STAPHORST Tapuit

Koopsom Minimum prijs: € 369950

Makelaar Boertjes Makelaardij

Aannemer megahome.nl

'De Slagen' Eiland op de Esch type Roerdomp

20

Koopsom Minimum prijs: € 419950

Makelaa r Boertjes Makelaardij

Aannemers Van Dijk Bouw / megahome.nl

'De Slagen' Lanen en Hoven type Schubert

Koopsom Minimum prijs: € 277950

Makelaar Boertjes Makelaardij

Aannemers Van Dijk Bouw / megahome.nl

Rameau

Koopsom Minimum prijs: € 339950

Makelaar Boertjes Makelaardij

Aannemer megahome.nl

STEENWIJK Appartementen De Burcht

Koopsom Minimum prijs: € 229000 Maximum prijs: € 284000

Makelaar Hypodomus

Aannemer s Dura Vermeer Bouw Hengelo BV / Woonconcept Projectontwikkeling BV

Eeserwold Eeser Landgoed

Koopsom Minimum prijs: € 700000 Maximum prijs: € 750000

Makelaar Hypodomus

Aannemer Geveke Ontwikkeling BV

De Commandant

21

Koopsom Minimum prijs: € 364000 Maximum prijs: € 380000

Makelaar Hypodomus

AannemerVan Wijnen Projectontwikkeling Noord B.V.

Steenwijk-West

Koopsom Minimum prijs: € 167500 Maximum prijs: € 170000

Makelaar Hypodomus

Aannemer Woonconcept Projectontwikkeling BV

Woning met bedrijfsruimte Groot Verlaat te Steenwijk

Koopsom Minimum prijs: € 345000 Maximum prijs: € 345000

Makelaar Mijn Makelaar Jitse de Boer bv

Aannemer E. de Boer & Zoon Aannemersbedrijf

T_HARDE 3 vrijstaande woningen

Koopsom Minimum prijs: € 545000 Maximum prijs: € 600000

Makelaar Van Der Linde Makelaardij

Aannemer Prins Project B.V.

TOLLEBEEK 36 koopwoningen in een groene, wiedse omgeving

Koopsom Minimum prijs: € 226900 Maximum prijs: € 248900

Makelaar Sinke Makelaars Emmeloord

Aannemer ZeemanVastgoed

URK Ostera

Koopsom Minimum prijs: € 169000 Maximum prijs: € 199000

Makelaar Sinke Makelaardij Urk

Aannemer Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

Plan de Zeewijk; Waterwoningen

Koopsom Minimum prijs: € 358000 Maximum prijs: € 399000

Makelaar Sinke Makelaardij Urk

Aannemer Bouwbedrijf B.J. Van der Steeg

VOLLENHOVE Noordwal - West

KoopsomMinimum prijs: € 267922

MakelaarDe 4 Linden Makelaardij

Maximum prijs: € 267922

AannemerProjectontwikkeling en Bouwbedrijf Heutink

VOORST Vrijstaande woningen op maat in het hart van de Stedendriehoek

Koopsom Minimum prijs: € 349500 Maximum prijs: € 359500

Makelaars Bieze Makelaars / Bieze Makelaars

Aannemer Aannemingsbedrijf A.J. Bessels

WAPENVELD Betaalbaar én luxe wonen aan Klapperdijk 25!

Koopsom Minimum prijs: € 135000 Maximum prijs: € 170000

Makelaars Riphagen & Pul Makelaars / De Haan Makelaars

Aannemer Schutte bouw en ontwikkeling

Luxe wonen op de Veluwe - Modelwoning te bezichtigen! 22

Koopsom Minimum prijs: € 199000 Maximum prijs: € 259000

Makelaar Bieze Makelaars

AannemerSchutte bouw en ontwikkeling

ZWARTSLUIS De Sethe

Koopsom Minimum prijs: € 368000 Maximum prijs: € 625000

Makelaars Bramer Makelaars / Bonthuis en Vaartjes ERA Makelaars / Bert Leistra ERA Makelaardij

Aannemers De Brug Vastgoed / Janssen de Jong Projectontwikkeling

Klein Lageland

Koopsom Minimum prijs: € 472400 Maximum prijs: € 472400

Makelaar Bonthuis en Vaartjes ERA Makelaars

Aannemer Combinatie van Dijk/Riezebos

ZWOLLE De nieuwe Tanerij - Flevogebouw

Koopsom Minimum prijs: € 580500 Maximum prijs: € 873900

Makelaar De Graaf van Vilsteren b.v. Makelaars o.g.

Aannemer Bemog Projektontwikkeling B.V.

47 woningen Nieuw Geren in Zwolle-Zuid

23

Koopsom Minimum prijs: € 437500 Maximum prijs: € 467500

Makelaars ten Hag makelaarsgroep / Van der Linden Zwolle

Aannemer Hegeman VNO Bouwontwikkeling

Molen Oever, appartementen

Koopsom Minimum prijs: € 157500 Maximum prijs: € 275000

Makelaar ten Hag makelaarsgroep

Aannemer Nijhuis Bouw B.V.

Koopsom

Bellevue

Minimum prijs: € 261000 Maximum prijs: € 304500

Makelaar Bramer Makelaars

Aannemers Trebbe Oost & Noord B.V. / DLH Ontwikkeling BV

Wipstrikpark

Koopsom Minimum prijs: € 307980

Makelaar Bramer Makelaars

Aannemers Moes Bouwbedrijf Oost B.V. / DLH Ontwikkeling BV

Werkerhoven 'Bonkenhavestraat' (Stadshagen)

Koopsom Minimum prijs: € 316500 Maximum prijs: € 327500

Makelaar Goudzwaard Makelaardij Zwolle

Aannemer Bouwbedrijf Van Pijkeren b.v.

Werkerhoven 'Bonkenhavestraat' type C6 (Stadshagen)

Koopsom Minimum prijs: € 370000

Makelaar Goudzwaard Makelaardij Zwolle

Aannemer Bouwbedrijf Van Pijkeren b.v.

Molen Oever, eengezinswoningen

Koopsom Minimum prijs: € 210000 Maximum prijs: € 365000

Makelaar ten Hag makelaarsgroep

Aanneme r Nijhuis Bouw B.V.

Buitenplaats Boshof, landgoedvilla B

Koopsom Minimum prijs: € 860000

Makelaar Margadant Makelaardij BV

Aannemer Van Heijst & Partners B.V.

Havezate - Breecamp-Oost (Stadshagen)

Koopsom Maximum prijs: € 155000

Makelaar SWZ Woningcorporatie

Aannemers BAM Vastgoed BV / SWZ Woningcorporatie

De nieuwe Tanerij - Huis aan de Achtergracht

Koopsom Minimum prijs: € 800000

Makelaar De Graaf van Vilsteren b.v. Makelaars o.g.

Aannemer Bemog Projektontwikkeling B.V.

Stradivarius (24 luxe appartementen en 2 riante penthouses)

Koopsom Minimum prijs: € 239000 Maximum prijs: € 395000

Makelaars Van der Linden Zwolle / Hypodomus / Van Dorsten Makelaars

Aannemer Projectteam Holtenbroek 1

Beulakerstaete

Koopsom Minimum prijs: € 143500 Maximum prijs: € 154500

Makelaar Margadant Makelaardij BV

Aannemers Aannemingsbedrijf K.K. Heutink BV / Koraal Vastgoed CV

Amati (7 eengezinswoningen)

Koopsom Minimum prijs: € 258000 Maximum prijs: € 268000

Makelaars Van der Linden Zwolle / Hypodomus / Van Dorsten Makelaars

Aannemer Projectteam Holtenbroek 1

15 rijwoningen Werkerhoven

Koopsom Minimum prijs: € 198500 Maximum prijs: € 228000

Makelaar De Graaf van Vilsteren b.v. Makelaars o.g.

Aannemer De Gilden Ontwikkeling Kampen BV

Buitenplaats Boshof, landgoedvilla A

Koopsom Minimum prijs: € 875000

Makelaar Margadant Makelaardij BV

Aannemer Van Heijst & Partners B.V.

TE HUUR

LELYSTAD Appartementencomplex Fensalir

Huursom Minimum prijs: € 925

Makelaar VLIEG Makelaars

Aannemer Ter Steege Vastgoed Lelystad

Hanzekade

Huursom Minimum prijs: € 658 Maximum prijs: € 914

Makelaars VLIEG Makelaars / De 4 Linden Makelaardij B.V.

Aannemer Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

STEENWIJK Woning met bedrijfsruimte Groot Verlaat te Steenwijk

Huursom Minimum prijs: € 1800 Maximum prijs: € 1800

Makelaar Mijn Makelaar Jitse de Boer bv

Aannemer E. de Boer & Zoon Aannemersbedrijf

ZWOLLE Plantage - Breecamp-Oost (Stadshagen)

Huursom Maximum prijs: € 647

Makelaar SWZ Woningcorporatie

Aannemers BAM Vastgoed BV / SWZ Woningcorporatie

Havezate - Breecamp-Oost (Stadshagen)

Huursom Maximum prijs: € 647

Makelaar SWZ Woningcorporatie

AannemersBAM Vastgoed BV / SWZ Woningcorporatie

24

25


REBO beheert 12 royale 2-onder-1-kapwoningen in

RIJSSEN in de nieuwe wijk Veeneslagen-West.

Het betreft 2 verschillende typen woningen

gelegen aan de Dovenetel 59 t/m 69 en

Pinksterbloem 10 t/m 20.

Indeling Dovenetel: Entree, ruime woonkamer met luxe

keuken. De keuken is v.v. inbouwapparatuur als kooktoestel,

afzuigkap, oven, vaatwasser en koel-/vriescombinatie. Vanuit

de woonkamer heeft u 2 openslaande deuren naar de tuin en

tevens heeft u vanuit de woonkamer toegang tot de garage.

Op de 1e verdieping zijn 3 ruime slaapkamers aanwezig, de

badkamer is v.v. een ligbad, separate douche, tweede toilet en

wastafel. Via een vlizotrap heeft u toegang tot de zolder, welke

als bergruimte gebruikt kan worden.

Indeling Pinksterbloem: Entree, ruime woon- en eetkamer met

luxe keuken v.v. inbouwapparatuur als kooktoestel, vaatwasser,

koel/vriescombinatie, afzuigkap en combimagnetron.

Aangrenzend een royale bijkeuken die toegang biedt tot de

inpandige garage/berging en achtertuin. Op de 1e verdieping

bevinden zich 3 slaapkamers, luxe badkamer met bad, douche,

toilet en vaste wastafel. Via een vaste trap is de ruime zolder

(50m2) bereikbaar.

Zes compacte

stadsappartementen

Meer informatie:

TE HUUR

Profiteer nu de komende 2 jaar van een zeer aantrekkelijke HUURKORTING:

1e jaar € 120,00 p.m. 2e jaar € 60,00 p.m.

Dovenetel type Grenoble Pinksterbloem type Ravenna

Kijk voor actuele nieuwbouwprojecten

op www.destentor.nl/nieuwbouw

Turn-key, zeer hoog

afwerkingniveau

Duurzaam: energiezuinig

en korting op de

hypotheek!

Margadant Makelaardij B.V.

Nieuwe Markt 15, 8011 PE ZWOLLE

tel: 038 - 422 43 33

e-mail: makelaardij@margadant.nl

Binnenkort in verkoop:

Sfeervolle nieuwbouw

in het hart van Zwolle

De Zon van Swoll

De Zon van Swoll is een project van Stichting Monumentum Scholae volgens de filosofie van Domeco

Compacte luxe

11

OPEN HUIS

zaterdag 24 oktober

van 10.00 tot 12.00 uur

aan de Pinksterbloem 12

Zie onze website voor meerdere open huizen

www.rebogroep.nl

Postbus 111, 7400 AC Deventer

0570 612 752

vgmdeventer@rebogroep.nl

Plaggemars Makelaars OG

Tolgaarde 1, Wierden

0546 571 272

www.plaggemarsmakelaars.nl

De appartementen in De Zon van Swoll zijn volledig ‘af’:

gestuukte wanden, een eikenhouten parketvloer,

designbadkamer, inbouw kledingkasten en een

handgemaakte keuken met inbouwapparatuur van

Houtwerk Hattem. Ook luxe: een lift en videointercom.

Prijsindicatie: E 165.000 tot 192.000 v.o.n. 56-76m 2

Duurzaam

De Zon van Swoll is voorzien van de nieuwste installaties op het gebied

van duurzaamheid; een combiwarmtepomp en zonneboiler. Direct gevolg:

een veel lagere energierekening en korting op de hypotheek.

Ambiance

Architect Gijs Hooft Graafland tekende voor een klassieke ambiance;

een prachtige entree met karakteristieke lantaarns, roedeverdeelde

deuren en een handgeschilderde naam in de nok van het gebouw.

De Zon van Swoll komt binnenkort in verkoop. Oplevering zomer 2010.


12

TE HUUR

2-onder-1-kapwoningen met garage

en eengezinswoningen in Wierden-Zuidbroek

INFORMATIE EN VERHUUR

ROYAAL WONEN AAN DE RAND VAN HET DORP WIERDEN

Deze 2-onder-1-kapwoningen met garage en ruime eengezinswoningen

zijn geïnspireerd op de architectuur van de jaren dertig.

Ze zijn ruim opgezet. De sfeervolle woonkamer ligt aan de straatzijde.

Aan de tuin ligt de royale leefkeuken met zwart composiet

aanrechtblad en ingebouwde kookplaat, afzuigkap, combimagnetron,

vaatwasser en koel-/vriescombinatie. Op de verdieping

zijn 3 mooie slaapkamers en een grote badkamer met ligbad, douche

en toilet. De zolderverdieping kan dienen als extra slaapkamer.

De tuin ligt op het westen.

U kunt kiezen uit 18 woningen in 3 verschillende typen.

De ruime eengezinswoningen hebben een gelijke opzet als de

2-onder-1-kapwoningen, maar zijn geschakeld. De woonkamer

ligt aan de tuin en de keuken aan de straatzijde. Bij de hoekwoning

is dit omgekeerd. Deze is ook royaler opgezet. De tuin ligt op het

zuiden. Er zijn in totaal 6 eengezinswoningen te huur.

T: 0570-61 27 52

vgmdeventer@rebogroep.nl

www.rebogroep.nl

Verwachte oplevering begin 2010

T: 0546-57 12 72

info@plaggemarsmakelaars.nl

www.plaggemarsmakelaars.nl


Geen huis uit de standaard boekjes'

Bouwen naar

eigen wens

De één wilde een speels huis met een efficiënte indeling.

De ander had een heel specifieke wens: ruimte voor een biljart.

Allebei lieten ze een huis bouwen dat aan hun wensen en

eisen zou voldoen. Antsje van den Berg uit IJsselmuiden en

Ivanka van Dijk uit Hasselt vertellen over de keuzes die ze

maakten, de mee- en tegenvallers en het resultaat.

'Dit huis voelt als een warme jas.'

Antsje van den Berg woonde samen met haar vriend in een twee-ondereen-kapwoning

in Kampen toen het idee ontstond om in een vrijstaand

huis te gaan wonen. Toen er in IJsselmuiden vrije kavels beschikbaar kwamen,

grepen ze hun kans én werden ingeloot. 'We wilden graag een huis

dat we naar eigen wens konden indelen, met een tuin zoals wij voor ogen

hadden. In eerste instantie begonnen we vanuit een vrij standaard huis te

denken dat we konden aanpassen. Totdat een kennis van ons, Robert Flier

van Sec.architecten in Kampen, aanbood om er eens naar te kijken. Hij is

toen met onze wensen en eisen aan het schetsen gegaan.'

Speels

De grootte van het huis was niet heel belangrijk. Wel dat het speels en efficiënt was

ingedeeld. Zonder garage, maar met een werkkamer, een open keuken en een mooie

ruime badkamer. En het liefst vier slaapkamers. 'We waren direct heel enthousiast over

zijn eerste voorstel', zegt Antsje. 'Het is een huis geworden dat je niet in de standaard

boekjes ziet. Dat zat hem vooral in de speelsigheid.' De eerste tekening kwam niet

door de keuring van de gemeente. 'De gevel stak net een beetje teveel uit, de roedeverdeling

in de ramen mocht niet op de manier zoals wij dat wilden, en er waren nog

veel kleine dingen die niet beschreven stonden in de voorwaarden, maar die niet werden

goedgekeurd omdat het niet in de sfeer paste. Uiteindelijk heeft het zo'n vijf

maanden geduurd voordat we konden bouwen.'

Keuzes

En toen begon het echt. Er moesten keuzes worden gemaakt over dakpannen, deurknoppen,

vensterbanken, spacwerk, de kleur van de stenen, hang- en sluitwerk, metselwerk

en nog veel, heel veel meer. 'We moesten constant goed opletten', blikt

Antsje terug. 'We hadden dit nog nooit eerder gedaan, dus je laat je zo iets aanpraten.

Het is echt raadzaam om iemand te zoeken die je in het hele proces begeleidt. Bij

ons deed Robert dat.'

Toch kon ook hij niet voorkomen dat sommige details net iets anders uitpakten dan

de verwachting was. 'We zijn ontzettend tevreden met het resultaat, maar er zijn wat

kleine dingen die anders waren dan verwacht. Zo hebben we een rollaag boven de

ramen, die we eigenlijk niet gewild hadden. Maar andere dingen pakten juist goed

uit, zoals veel mooiere plaatjes op de verlichtingsknopjes en loden regenpijpen. Daar

hadden we nooit over nagedacht. Dat was eigenlijk een positieve verrassing. Op het

moment dat je ziet dat iets anders wordt dan je gehoopt had, baal je er van. Nu is het

prima. Het wordt steeds meer zoals we het voor ogen hadden. Uiteindelijk ben je zo

drie jaar verder voordat alles helemaal klaar is. Toch zouden we het zo weer doen.'

Ruimte voor biljart

Ook Ivanka van Dijk praat vol enthousiasme over het huis dat zij en haar man in

Hasselt hebben laten bouwen. De wensen: vrijstaand en groot genoeg voor een biljart.

Ivanka: 'Dat laatste wilde vooral mijn man heel graag. Toen we bezig waren met

de bouw, zijn we op zoek gegaan naar een biljart. Tijdens de bouw is die naar zolder

getakeld.' Lachend: 'Hij komt er ook nooit meer af, nu er een trap in zit past dat niet

meer.'

Notariswoning

Voordat het biljart naar boven kon worden gebracht, was er al een heel proces achter

de rug. Er moest een bouwbedrijf en een architect worden gezocht. Er werden schetsen

gemaakt en weer bijgewerkt, materialen uitgezocht en gepuzzeld over de indeling.

'Het huis is een zogenoemde notariswoning geworden', vertelt

Ivanka. 'De voordeur zit in het midden. Wanneer je het huis binnenloopt,

kom je in een halletje met toilet. Na de hal kom je in de woonkamer, links

is de werkhoek en de keuken. Vanuit de kamer en de keuken kijken we uit

over de weilanden, heel mooi.'

Zowel Ivanka als haar man hadden uitgesproken ideeën over de woning.

Aan Witteveen Oolbekkink architecten de taak om daar een technische

invulling aan te geven. 'We wilden graag een garage aan het huis vast. De

architect stelde voor om die in een donkere steen te bouwen, zodat het

minder in het oog springt. Ook de voordeur die in het midden zit was een

wens van ons. Dat bracht weer consequenties met zich mee voor de

plaatsing van de wc. We hebben soms flink moeten puzzelen om alles een

plekje te kunnen geven.'

Warme jas

De enige grote tegenvaller was de plaatsing van de trappen. 'Pas als de

muren staan, zie je echt hoe de indeling wordt. Nu komen twee trappen

niet uit zoals we gepland hadden. De trap op de eerste verdieping is precies

naast de slaapkamerdeur, terwijl we die met een extra draai in het

midden van de overloop hadden gewild. Door de aparte dakconstructie

kreeg ook de trap naar zolder een iets andere plek.' Uiteindelijk is ze meer

dan tevreden. 'Het is helemaal ons huis. Dat is nog best even spannend,

want veel zaken kies je al ver van te voren uit. We hebben ons wel eens

afgevraagd: "wat hadden we hier ook alweer voor bedacht?" Pas als alles

erin staat, weet je dat je keuzes goed hebben uitgepakt. Nu voelt het huis

als een warme jas. Alleen de vijver nog afmaken en dan is het helemaal

klaar.'

Ivanka van Dijk in Hasselt: 'Tijdens de bouw wilden wij graag

een planning hebben, het liefst wilde ik een datum horen

waarop we konden verhuizen, maar zo werkt het niet.'

13

Antsje van den Berg voor haar woning in IJsselmuiden. 'De voorwaarde van

de gemeente was dat het huis een landelijke uitstraling moest hebben.

Wij houden van strak en modern. Uiteindelijk zijn we tot een ontwerp

gekomen waar we ons allemaal in konden vinden.'


Betaalbaar wonen

in de wijk Aa-landen

te Zwolle.

34 KOOPAPPARTEMENTEN

met interessante financieringsmogelijkheden

Meer informatie en verkoop:

Nieuwe Markt 15 ZWOLLE

T. 038 - 422 43 33

F. 038 - 422 38 88

www.margadant.nl

Projectfinanciering:

* rente 10 jaar vast, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, onder voorbehoud van rentewijzigingen

Ongekende vrijheid. Ontwerp met uw architect uw

droomhuis op een kavel van 600 m 2 tot 4000 m 2 .

DIT PROJECT WORDT ZEER COMPLEET OPGELEVERD:

Parkeerplaatsen – Rondom het gebouw komen

voldoende parkeerplaatsen

Badkamer – Badkamer is voorzien van douche en u heeft

de keuze uit diverse luxe tegelpakketten (Villeroy & Boch)

Keuken – De keuken wordt compleet opgeleverd

inclusief gaskookplaat, afzuigkap, koelkast en magnetron

en u heeft ruime keuze in kleuren.

Veiligheid – De centrale hal is afgesloten en

de hoofdentree deur is door middel van een

intercominstallatie met videofoon vanuit het

appartement te openen.

Lift – Het woongebouw wordt voorzien van een

personenlift.

Centrale berging – Op de begane grond is een centrale

berging voor o.a. uw fiets.

SLAAPKAMER

600 - 4.000 m 2 Uw vrijheid. Uw stijl.

WONEN

TERRAS
www.almelonoordoost.nl

KEUKEN

5.25

2.45

3.04

5.04

BERGING

type B

WM

CV

15

Nog 4 appartementen te koop

Start bouw DECEMBER 2009

Koopsom vanaf € 146.000 v.o.n.

indicatie hypotheeklasten circa € 450,- (netto) per maand*


Het betere wonen

Het betere wonen begint bij Ons Huis. Met vier tot de verbeelding sprekende projecten op prachtplekjes

in Apeldoorn. Of u nu starter bent of toe aan de volgende stap in uw wooncarrière, bij Ons Huis maakt u

uw woondromen werkelijkheid. Informeer nu naar úw mogelijkheden bij De HuisMakelaar!

Verkoop:

Waterloseweg 3,

Postbus 979, 7301 BE Apeldoorn

Telefoon: 055 526 25 40

welkom@dehuismakelaar.com

www.dehuismakelaar.com

Ontwikkelaar:

Ons Huis Ontwikkeling Vastgoed B.V.

Waterloseweg 3, Postbus 24, 7300 AA Apeldoorn

Riant wonen in Apeldoorn. Helemaal Ons Huis

Sparta Luce. Gelijkvloers woongenot

Met Sparta Luce realiseert Ons Huis een bijzonder appartementencomplex in een

bijzondere parkachtige setting. Het naastgelegen Spartahof met vrijstaande woningen

versterkt deze bijzondere sfeer. Wonen in Sparta Luce betekent wonen in licht en

ruimte. U kunt kiezen uit 15 verschillende typen appartementen met eigen parkeerplek

in de onder het gebouw gelegen parkeergarage. Over woongenot gesproken!

Vanaf € 229.000,- v.o.n.

www.spartaluce.nl

Een podium voor gewild wonen

sparta luce

stijlvol wonen in apeldoorn

De bouw van fase 2A van ’t Podium is gestart! Nu al staat vast dat dit straks een bijzonder

gewilde buurt is. Voor nieuwkomers en doorstromers, voor jonge gezinnen

en ouderen. ’t Podium biedt ruimte aan iedereen. U kunt kiezen uit een gevarieerd

woonaanbod met drie verdiepingen tellende stadswoningen, hofwoningen en even

lichte als royale appartementen. Woningen met dakterrassen, balkons en diepe tuinen.

En: een eigen parkeerplaats. Wie wil dat nu niet?

Vanaf € 220.000,- v.o.n.

www.podiumapeldoorn.nl

Finesse. Ruim wonen aan de rand

van Apeldoorn

Ruim wonen krijgt pas echt betekenis aan de zuidrand van Zuidbroek. Waar 14 vrijstaande

villa’s (nog enkele te koop!) op ruime kavels u welkom heten. Dit is Finesse!

De architectuur van deze modern-klassieke villa’s doet met z’n opvallend hoge kappen,

z’n sfeervolle erker en dakkappellen denken aan de luxueuze sfeer uit de jaren ’30.

Rianter en completer dan in Finesse kunt u niet wonen! De villa‘s zijn direct te betrekken.

Vanaf € 479.000.- v.o.n.

www.zuidbroekfinesse.nl

Vlindertuin. Daar sla je je vleugels uit

Dé woonverrassing in Apeldoorn is zonder twijfel Vlindertuin. Onder architectuur

van Erick van Egeraat ontwikkelt Ons Huis aan de voet van de Vellertheuvel ruime,

karakteristieke eengezinswoningen. Twee-onder-één kappers én rijwoningen.

In Vlindertuin woon je ‘buiten’ op een terp, op steenworp afstand van de stad.

De ideale plek om als gezin je vleugels uit te slaan en een toekomst op te bouwen!

Binnenkort in verkoop.

www.vlindertuinapeldoorn.nl

nieuwbouw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!