Jaargang 9, september/ oktober 2009, nr. 4 - Hibin

hibin.nl

Jaargang 9, september/ oktober 2009, nr. 4 - Hibin

Logistiek

Jaargang 9, september/oktober 2009, nr. 4

‘Just in time’ kan best wat langzamer

Hercules Taskforce

Bedrijfsbezoeken bieden

expertise en klankbord

Duurzaamheid

Duurzaam inkopen heeft de

toekomst

Hibin Personeel & Zorg

Ondersteuning bij bestrijding

Mexicaanse griep


Jubilarissen

De heer G. Kuiper vierde op 11 augustus

zijn 40-jarig jubileum in de Handel in

Bouwmaterialen

De heer P.A. van Harten nam op 24

september na ruim 24 jaar afscheid als

directeur van BMN Hagens in Zeist

De heer L.H.J. Gillis was op 24 september

2009 25 jaar in dienst bij Imabo Jac Klijn in

Kaatsheuvel

De heer G.J.W. Vereijken is op 1 oktober

2009 25 jaar in dienst bij Van Neerbos

Bouwmaterialen B.V. in Weert

De heer G.J.M. van Dongen is op 1 oktober

2009 25 jaar in dienst bij Imabo Logus

Bergen op Zoom B.V.

De heer W.J.M. in ‘t Groen is op 2 november

2009 40 jaar in dienst bij Imabo Jac

Klijn in Kaatsheuvel

Hoop en vrees

Het eerste halfjaar leefde de hele bouwsector tussen hoop en

vrees. Want wat zou het tweede halfjaar brengen? Inmiddels

is het tweede halfjaar aangebroken en is er reden om naast de

vrees ook weer hoop te hebben. Niet dat het nu ineens goed

gaat. Verre van dat. Maar er zijn een aantal indicatoren die

aangeven dat we de bodem van de crisis bereikt hebben. En

er wordt al weer voorzichtig gesproken over enkele “groene

scheuten”. Natuurlijk weten we als bouwbranche wel dat die

bodem voor ons altijd later komt en dat hetzelfde geldt voor

het herstel. Maar enig perspectief lijkt er weer te zijn.

In de tussentijd zijn we er natuurlijk zelf bij om het verblijf op

de bodem zo kort mogelijk te houden. Macro-economische

ontwikkelingen kun je vanuit je bureaustoel niet ombuigen,

maar je kunt de tekenen des tijds wel ‘lezen’ en maatregelen

nemen. Koninklijke Hibin doet dat op twee fronten tegelijk.

Zo blijven we inzetten op het actief en intensief ondersteunen

van leden, onder andere met de Hercules Taskforce waarvan

de eerste bevindingen in deze editie van Hibinfo zijn terug

te vinden.

Daarnaast leveren we een bijdrage aan de kostenbesparing bij

leden door de contributie voor 2010 te verlagen met 15 %.

Dit voor Hibin substantiële inkomstenverlies zal gepaard

gaan met snijden in de kosten. Zo zal de lagere begroting

onder meer betekenen dat we in 2010 de algemene

ledenvergadering en de branchedag gaan samenvoegen.

Ook besparen we op huisvesting en op de kosten voor de

Hibinfo, die minder frequent zal gaan verschijnen. De ingreep

leidt tevens tot besparingen in personele zin waaronder het

noodgedwongen vertrek van Egon Wolf, onze medewerker

communicatie.

Uitgangspunt bij de maatregelen is dat de dienstverlening aan

leden, zeker waar het de directe ondersteuning in het kader

van de recessie betreft, er niet onder mag leiden.

Door verder taken te herzien en waar mogelijk samen te

werken met andere partijen hopen we toch onze doelen

waar te kunnen blijven maken.

Gert Smit

Voorzitter


Kort nieuws

Koninklijke Hibin, Bouwend Nederland,

ING en Uneto-VNI samen duurzaam

Op dinsdag 27 oktober vindt de eerste bijeenkomst

‘Duurzame Business in de Bouw’ plaats in het ING

House aan de Zuidas in Amsterdam. Koninklijke

Hibin is een van de organiserende partijen. De organisatoren

willen bewijzen dat duurzaamheid gelijk is

aan business. ‘De huidige turbulente tijden vragen om

visie en ondernemerschap. Om hier sterker uit te

komen moeten strategische keuzes worden gemaakt.

Voor de Bouwsector een uitstekend momentum

voor toepassing van meer duurzame innovatie en samenwerking

voor een structurele verbetering van

het sectorrendement’, zo staat in de uitnodiging. De

bijeenkomst duurt van 15.00 tot 19.00 uur en omvat

onder andere een keuze uit drie workshops.

| Geen gedonder

met SCHÖNOX SK |

Het is de eerste uit een serie van tien regionale bijeenkomsten

van ondernemers en opdrachtgevers

uit de bouwketen. Het initiatief komt van ING en is

inhoudelijk in nauw overleg met MVO Nederland,

Bouwend Nederland, UNETO-VNI en Koninklijke

Hibin uitgewerkt. Per bijeenkomst verwacht men

50-60 bezoekers uit de desbetreffende regio. Hibinleden

ontvangen een uitnodiging per brief. Maar ook

zonder zo’n brief kunt u zich aanmelden via het

Hibin-bureau (info@hibin.nl of 026 – 363 35 55).

De andere bijeenkomsten vinden plaats in de periode

november 2009 – maart 2010. Daarvoor zijn nog

geen exacte data en locaties bekend.

Al meer dan 30 jaar kunt u zelfs onder zware omstandigheden met SCHÖNOX SK

rustig in zee steken. Deze tegellijm is zeer flexibel, vervormbaar en biedt grote

zekerheid. Extra ondergrondvoorbehandeling is meestal overbodig.

| Let´s stick together | www.schoenox.nl |

Advertentie

6.114.11nl-10/08 SK_1/2.indd 1 10.10.2008 9:13:11 Uhr

I

I

I

13


4

Donderdag 15 oktober organiseert Hibin voor de twee-

de maal dit jaar een P&O-middag. Deze wordt gehouden

bij AWVN en VNO-NCW in Den Haag. Het centrale

onderwerp die middag is loon- en functiesystemen.

AWVN, dat het ORBA-systeem ondersteunt, zal over

dit onderwerp een presentatie verzorgen.

Doel van de middag is om inzicht te krijgen in wat een

dergelijk systeem kan en hoe HR-professionals er voordeel

mee kunnen behalen voor hun bedrijf. Het gaat daarbij

niet alleen om ORBA maar ook om andere systemen.

Binnenkort gaat een cao-werkgroep van start die tot

Benchmarker.nl ontwikkelt op dit moment een speciale

website gericht op consumenten, met tips over wonen,

verbouwen, verhuizen en financiën. Bezoekers van de

site moeten zo goed mogelijk geholpen worden met advies

om hun woonwensen mogelijk te maken. Het concept

is vooral gericht op beeldmateriaal; dus filmpjes en

foto’s met uitleg over alles wat mensen aan hun huis of

tuin kunnen of willen (laten) veranderen of (laten) maken.

De organisatie zoekt naar bedrijven die (praktische)

input kunnen geven om de inhoud van de site te

optimaliseren. Kansen dus voor Hibinleden die op deze

manier slim iets aan gratis publiciteit willen doen.

Meer informatie:

Mail naar kees@benchmarker.nl

Kort nieuws

Gezocht: advies

De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen

(VVNH) vierde op 25 september haar 100-jarig bestaan.

De overkoepelende organisatie van ruim 300

groothandelsbedrijven in hout heeft de afgelopen

eeuw de branche kwalitatief en kwantitatief gerepresenteerd.

De VVNH staat twee keer stil bij de eeuwviering.

Op 25 september vond het jubileumfeest

plaats. Op 1 december volgt een inhoudelijk seminar

15 oktober: P&O-middag

taak krijgt om partijen te adviseren over vernieuwing

van het loon- en functiegebouw uit de cao. De discussie

op donderdag 15 oktober zal mede worden gebruikt

voor het programma van eisen dat deze werkgroep

gaat opstellen.

Verder zal ook worden stilgestaan bij de cao en daaraan

gerelateerde activiteiten.

Belangstellenden kunnen zich voor deze middag opgeven

door een mail te sturen aan:

m.steenbakkers@ijsselhof.nl.

Jan Bom

vertrekt uit

Hibin-bestuur

Als gevolg van zijn recente vertrek bij Raab

Karcher/Saint Gobain Distribution heeft Jan

Bom zijn functie als bestuurslid van Koninklijke

Hibin neergelegd.

Het bestuur beraadt zich over de invulling van

de nu ontstane vacature.

VVNH viert eeuwfeest

in Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Aanmelden

daarvoor is nog mogelijk. www.100jaarvvnh.nl


Met IsoBouw kunt u altijd

‘ja’ verkopen.

IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk.

Door steeds goed naar u en uw afnemers te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte, innovatieve

oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en winstgevender kunt werken. Zo zorgen onze

duurzame isolatieconcepten ervoor dat u kunt uitblinken in de markt. Onze uiterst betrouwbare leveringen

en kwalitatief hoogstaande producten zorgen ervoor dat wij een klanttevredenheid van 99,9% scoren.

Zoals uw klanten van u verwachten. Daarbij zijn het de details die een wereld van verschil maken.

Meer weten over onze innovaties? Kijk op onze website of maak een afspraak: 0493-49 81 11.

www.isobouw.nl/handelaren

5


6

Kort nieuws

Filmopnames

‘De slimme kracht achter de bouw’

‘De slimme kracht achter de bouw’, aantrekkelijk voor

jongeren om in te werken. De bouwmaterialenhandel wil

zichzelf sterker positioneren als interessante en aangename

werkgever voor jongeren. Want het mag dan nu recessie

zijn, wanneer de economie straks aantrekt zal de

behoefte aan instromende jongeren in de branche groot

zijn. Dit zal niet alleen in de bouwmaterialenhandel het

geval zijn, maar ook in andere sectoren. Daarom werkt

Koninklijke Hibin op dit moment aan een arbeidsmarktcampagne

die straks meteen kan worden ingezet wanneer

het herstel zich aandient. De naam: LIFT. Onlangs

vonden in Rotterdam filmopnames plaats.

Een speciale roadshow vormt de belangrijkste pijler van

de campagne. Een verbouwde bus gaat door heel

Nederland ROC’s aandoen. Leerlingen kunnen in de

Donderdag 17 september is door het bestuur van

Koninklijke Hibin een nieuw cao-eindbod voorgelegd

aan de vakbonden. Eind juni was al een principeakkoord

bereikt, maar dat bleek kort daarna toch

niet acceptabel voor de bonden, ondanks dat dit akkoord

begin juli door hun achterban was goedgekeurd.

In het nieuwe eindbod is rekening gehouden

met een aantal bezwaren ten aanzien van dit eerdere

principeakkoord.

Dinsdag 13 oktober organiseren Syntens en haar branchepartners,

waaronder Koninklijke Hibin, in de

Heidehal in Nieuwegein het brancheseminar

‘Ketensamenwerking: Slimmer samenwerken in de

bouw loont’. Met alles over het gezamenlijk vergroten

bus ruiken aan het werk in de bouwmaterialenhandel,

bijvoorbeeld door een film te bekijken. Onder andere

Rotterdam was locatie voor een deel van de opnames

voor deze film. Daar werd bij enkele bouwlocaties gefilmd.

In het filmpje ‘beelden’ vier acteurs elk een functie

in de bouwmaterialenhandel uit: adviseur/verkoper

binnendienst, planner logistiek, medewerker showroom

en magazijnmedewerker.

Wanneer het filmpje in première gaat is nog niet be-

kend. Dat hangt af van de economische ontwikkelingen.

Op uitgebreide schaal jongeren werven in een periode

waarin overal de broekriem wordt aangehaald, gebeurt

niet. Maar om straks – bij economisch herstel – meteen

te kunnen doorpakken zorgt Hibin dat de campagne

klaar staat.

Eindbod cao naar de bonden

Verwacht wordt dan ook dat de leden van de bonden

akkoord zullen gaan met het eindbod van werkgevers.

De ledenraadpleging door de bonden vond

plaats op het moment dat deze Hibinfo gedrukt werd.

Wanneer de leden akkoord gaan, kan eind september

sprake zijn van een nieuwe cao.

Voor actuele informatie over dit onderwerp:

www.hibincao.nl, of www.hibin.nl.

13 oktober: seminar

‘Slimmer samenwerken in de bouw loont’

van de efficiency bij bouwproducten, slim logistiek samenwerken

in de bouwketen en het drastisch verlagen

van de faalkosten. Bijwonen van het seminar is gratis.

Meer informatie en inschrijven via

www.mediaplaza.nl/agenda.


De feiten op een rijtje: het consumentenvertrouwen is

momenteel snel herstellende. In augustus bedroeg dat

-17, terwijl het in maart (op het dieptepunt) nog -34

was. In 2003 was dat cijfer nog veel negatiever, met

scores tussen -29 en -40. “Daarbij heeft de consument

veel gespaard de afgelopen tijd en bij voldoende vertrouwen

gaat hij dat geld uitgeven”, legt Schop uit. “Bij

het niveau zoals dat nu is, zal dat meer en meer gebeuren.

En om een idee te geven van de kracht van de

woonconsument: de 3,3 miljoen huiseigenaren hoeven

gemiddeld maar € 1.000 uit te geven aan woningonderhoud

en –verbetering om 30% verlies in de nieuwbouwproductie

te compenseren.

Psychische kwestie

Want juist dat consumentenvertrouwen is de sleutel,

weet Schop. De consument moet het geld dat hij

heeft, gaan uitgeven. “Logisch dat dat tot dusver niet

gebeurde”, verklaart hij. “Het is een psychische

kwestie. Er kwam economische hel en verdoemenis

op de mensen af. Die gingen dus massaal oppotten.

Maar wanneer dat geld weer wordt uitgegeven gaan

de bouw en de bouwmaterialenhandel alleen maar

profiteren. Waarbij moet worden aangetekend dat

de bouw wat dat betreft altijd achter andere sectoren

aanloopt en pas later profiteert van het herstel.

Dat geldt dus automatisch ook voor de bouwmaterialenhandel.”

Andere cijfers waar Schop op wijst om zijn overtuiging

te staven: de woningbouwproductie komt volgens

BouwKennis dit jaar uit op ca 70.500 woningen en in

2010 op ca 60.000. Dat is nog steeds meer dan de

59.000 van 2003, dat als een slecht jaar voor de bouw

wordt gezien. En het aantal faillissementen in de bouw

en installatiesector tot en met het tweede kwartaal

van dit jaar bedraagt 484. Dat is weliswaar hoger dan

de aantallen van 887 en 855 bedrijven die in respectie-

Marktinformatie

Herstel nadert, afwachten loont echter niet

De bouw en de bouwmaterialenhandel ondervinden absoluut negatieve gevolgen van de economische crisis. Maar

doemdenken is nergens goed voor; (voorzichtig) herstel nadert. Dat is de overtuiging van Jan-Paul Schop, Managing

Partner van USP, dat onderzoek verricht naar en adviseert over vraagstukken op het gebied van de bouw.

velijk 2003 en 2004 failliet gingen, maar bij de interpretatie

van de cijfers past enige nuance. Schop: “Het

merendeel van die stijging zit bij de ZZP’ers en juist

deze groep is enorm gegroeid de afgelopen jaren. En

banken zullen eerder restrictief geweest zijn in het

eerste kwartaal van dit jaar, toen de financiële crisis

op zijn top was, dan in een herstellende economie.

Dus de ontwikkeling van het aantal faillissementen is

feitelijk hoopgevend.”

Angst onnodig

Toch wordt het de komende tijd nog zwaar voor de

bouw, betoogt Schop. “Maar angst voor een implosie

waarbij een tsunami van faillissementen aanstaande is,

is onnodig. Bovendien: de beurzen blijven stabiel en

deze signalen zullen de consument voldoende vertrouwen

geven om het verbouwen en upgraden van de woning

op te pakken. Dat is het begin van het herstel.

Waarmee ik overigens niet wil zeggen dat de bouwmaterialenhandel

niets zal merken van de crisis. Er zal

echt een mindere periode zijn. Vooral dat deel van de

handel dat zich richt op de grotere bouwprojecten zal

het nog even moeilijk hebben. Maar de handel die het

moet hebben van de bouw- en klusmarkt zal betrekkelijk

snel aantrekken.”

Wel wil Schop de bouwmaterialenbranche nog meege-

ven dat ze zelf ook wat kan ondernemen om te probe-

ren het tij te keren. “Niks doen betekent sowieso

wachten op betere tijden. Het gaat er om loop in je

zaak te krijgen. Mensen je showroom in lokken. Hoe?

Bijvoorbeeld aantrekkelijke acties ontwikkelen. Neem

bijvoorbeeld het energiezuinig maken van je woning.

Hoe doe je dat? Ontwikkel samen met aannemers een

open dag in je showroom. Leg de consument uit hoe

hij de subsidieregels kan benutten en met welke materialen.

Creatief zijn. Zelf business genereren. Dat is

immers ook ondernemerschap.”

7


18

Hercules Taskforce

Bedrijfsbezoeken bieden Hibin-leden

expertise en klankbord

Een van de ‘wapens’ van Hercules Taskforce in de strijd tegen de gevolgen van de economische crisis is het bedrijfs-

bezoek van teams van deskundigen van Hibin Opleidingen en Hibin Personeel & Zorg. Ter plekke overleggen ze met

Hibin-leden en adviseren vervolgens wat die het beste kunnen doen om de crisis het hoofd te bieden. Inmiddels zijn

de eerste bedrijfsbezoeken afgelegd. “De mogelijkheid is er, maak er gebruik van!”

Hans Schoonbeeg (Hibin Opleidingen) en Eva van

Leeuwen (Hibin Personeel & Zorg) zijn onderdeel van

het omvangrijke Hercules Taskforce. Zij legden gezamenlijk

enkele bedrijfsbezoeken af. Samen vertegenwoordigen

ze het complete spectrum aan kennis dat

Hibin de leden kan bieden: van personeelszaken (o.a.

deeltijd-WW, ontslagkwesties) tot opleidingszaken

(Mbo-trajecten met specifieke bouwmaterialencomponenten,

vaktechnisch opleiden).

Klankbord

“Wat me vooral is opgevallen, is dat de bedrijven waar

we zijn geweest zelf al in het hoofd en op papier besluiten

hadden genomen over hoe het verder zou

moeten”, typeert Hans Schoonbeeg. “Eigenlijk waren

wij vooral een klankbord voor ze. Men wilde toetsen

of de zelf ontwikkelde oplossingen ook wel echt de

beste waren. Bijvoorbeeld het bedrijf waar een deel

van de handel erg is teruggevallen, maar een ander

deel juist goede omzet blijft genereren. De directie

had zelf al maatregelen ontwikkeld. Bijvoorbeeld extra

inzetten op het segment dat wel goed loopt. De medewerkers

die zich bezighouden met het deel dat het

slecht doet krijgen deeltijd-WW, en gaan ondertussen

hun persoonlijke kennis upgraden. Daarna kunnen ze

dan aan de slag in het segment van de zaak dat het wel

goed doet. Wij konden niet anders dan bevestigen dat

het een prima oplossing is. En het mooie is ook nog

dat het intern in goede harmonie verloopt. Iedereen

tevreden dus.”

“Wat mij van onze bezoeken is bijgebleven, is de posi-

tieve instelling van de ondernemers”, vertelt Eva van

Leeuwen. “Ze kijken naar de toekomst, in plaats van

dat ze in het moment blijven hangen. Natuurlijk, het is

zwaar, het zal niet makkelijk zijn om er uit te komen,


maar er is een houding van: ‘we doen ons best.’ Dat is

mooi om te zien, want in andere sectoren waar ik

kom, zie ik vaak een veel negatievere instelling.”

“Bovendien zie ik dat de bedrijven in de bouwmaterialenhandel

juist bezig zijn om hun medewerkers zoveel

mogelijk binnen te houden. Men wil helemaal geen gedwongen

ontslagen, maar wil de kennis juist behouden

voor straks, wanneer de economie weer aantrekt.

Ook dat is erg positief.”

Ging het in deze gevallen over bedrijven die zelf al

maatregelen genomen hadden, Hercules Taskforce

biedt wanneer nodig meer dan een extra toets.

Bedrijven met vraagstukken als gevolg van de crisis

krijgen concrete handvatten in de vorm van een adviesrapport.

Aan de hand daarvan volgt een maatregelenpakket,

helemaal toegespitst op de bedrijfssituatie.

Daarmee kan de ondernemer dan meteen aan de slag.

Tevredenheid

Bij de bezochte bedrijven overheerst na afloop tevredenheid,

concluderen Schoonbeeg en Van Leeuwen.

“Men was blij dat we een klankbord boden”, legt

Tijdelijke contributieverlaging

Om haar leden zoveel mogelijk te ondersteunen en

financieel te ontlasten tijdens deze recessie verlaagt

Koninklijke Hibin de contributie voor 2010 met 15%.

Dit betekent weliswaar een aanzienlijk inkomstenverlies

voor Hibin, maar door een aantal maatregelen

wordt de dienstverlening aan de leden toch gewaarborgd.

Zo worden in 2010 de algemene ledenverga-

Hercules Taskforce

De deskundigen van Hercules Taskforce bieden concrete handvatten, waarmee de werkgever meteen aan de slag kan.

Schoonbeeg uit. “Zodat er uiteindelijk de zekerheid was

dat er goed gehandeld werd. Een bouwmaterialenhandelaar

is in eerste instantie ondernemer. Ondersteuning

op de gebieden van Personeel & Organisatie en

Opleidingen wordt dan erg op prijs gesteld.”

Van Leeuwen: “Daarom denk ik dat het slim is dat

bedrijven die ook met dergelijke vragen zitten gebruikmaken

van Hercules Taskforce. Het is altijd

goed om te peilen of je op de goede weg zit, of dat

er misschien een andere visie is waaraan je nog niet

gedacht had. Wij zijn experts en bieden goede adviezen.

Natuurlijk is het lastig om je als ondernemers op

deze manier bloot te geven. Het is nooit prettig om

toe te geven dat het ergens niet goed gaat. Maar wij

bieden hulp en werken vertrouwelijk, dus alle informatie

blijft binnenskamers.”

Schoonbeeg: “Hibin kan met Hercules Taskforce een

meerwaarde betekenen voor bedrijven die in zwaar

weer zitten. De mogelijkheid is er, maak er gebruik van!”

Meer weten over de bedrijfsbezoeken?

www.hibin.nl, of email: info@hibin.nl.

dering en de Branchedag samengevoegd. Daarnaast

wordt bespaard op huisvesting en op de frequentie

van Hibinfo, die in 2010 minder vaak zal verschijnen.

Bovendien wordt bezuinigd op de personele bezetting.

In de loop van 2010 beoordeelt het Hibinbestuur

of het nodig is om de contributieverlaging

met nog een jaar te verlengen.

9


10

Hibin Personeel & Zorg

Mexicaanse griep: geen paniek

Welk percentage mensen gaat getroffen worden? Hoe gevaarlijk is het virus? Welke voorzorgsmaatregelen kunnen

we het beste treffen? Vragen volop over de Mexicaanse griep. Hibin Personeel & Zorg heeft antwoorden én een aan-

tal praktische tips die kunnen zorgen dat het besmettingsgevaar wordt geminimaliseerd. Bovendien zorgen de me-

dewerkers van Personeel & Zorg dat ze op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen om alle vragen uit de

Hibin Personeel & Zorg was aanvankelijk van plan om

zelf in het najaar naar geïnteresseerde bedrijven in de

bouwmaterialenhandel toe te gaan om medewerkers te

vaccineren. Helaas is het vaccin en de verspreiding ervan

voorbehouden aan de overheid.

“Wat wij wel kunnen doen? Nou, bijvoorbeeld voorlichting

geven”, vertelt Martine Boersma-Kuipers (Hibin

Personeel & Zorg). Tot nu hebben we een handvol vragen

gekregen. Bijvoorbeeld wat te doen als een van de

medewerkers besmet blijkt met het virus. Maar van

echte paniek, of een groot aantal voorkomende gevallen

lijkt nog geen sprake te zijn.”

branche te kunnen beantwoorden.

Muteren

De komende maanden zullen moeten uitwijzen in welke

omvang de Mexicaanse griep zich gaat manifesteren. In

schattingen wordt er vooralsnog van uitgegaan dat zo’n

30% van de mensen ziek zal worden, vooral in de leeftijdsgroep

tussen 15 en 60 jaar. “Op dit moment lijkt

het gevaar van de griep zelf mee te vallen”, weet

Boersma-Kuipers. “De verschijnselen zijn niet ernstiger

dan die van de ‘gewone’ griep. Maar de angst van artsen

is echter dat het virus gaat muteren en er een agressievere

variant ontstaat. Mocht dat zo zijn, dan moeten

mogelijk andere maatregelen genomen worden en kan


Wel vaccineren tegen wintergriep

Hibin Personeel & Zorg vaccineert dit jaar wel tegen

de ‘gewone’ wintergriep. Net als andere jaren

kunnen bedrijven die geïnteresseerd zijn zich aanmelden.

Personeel & Zorg komt naar de bedrijven

toe om de medewerkers in te enten. Het vaccin bevat

overigens geen bestanddelen van het

het zo zijn dat bedrijven met een groter aantal zieken te

maken krijgen.”

Het probleem is juist het grootst voor bedrijven. Het

risico bestaat namelijk dat een groter aantal personeelsleden

dan normaal tegelijkertijd ziek wordt. Dat

kan bedrijfsprocessen ernstig verstoren. Bedrijven die

nu al een aantal maatregelen nemen, kunnen eventuele

problemen straks beter opvangen. Op de sites www.

grieppandemie.nl, www.rivm.nl en www.postbus51.nl

staat een handleiding die werkgevers helpt bij het zorgen

voor een zo goed mogelijke bedrijfscontinuïteit.

Hibin Personeel & Zorg

Tips om besmetting

te voorkomen

• Persoonlijke hygiëne is van groot belang. Zorg

dus dat medewerkers regelmatig hun handen

(kunnen) wassen. Papieren doekjes om handen

te drogen zijn veel beter dan handdoeken.

• Maak toetsenborden, deurklinken regelmatig

schoon en zorg dat elke ruimte goed geventi-

leerd wordt.

• Bij niezen geen hand voor de mond, maar bij-

voorbeeld een elleboog.

• Wie ziekteverschijnselen vertoont, moet zo min

mogelijk aanwezig zijn. Zo is de kans om collega’s

te besmetten zo klein mogelijk.

Meer op:

www.hibinpz.nl

Mexicaanse virus en biedt dus slechts een kleine bescherming

tegen de Mexicaanse griep.

Meer weten of aanmelden:

Hibin Personeel & Zorg (026) 363 35 10,

info@hibinpz.nl

Natuurlijk kan vooraf een aantal voorzorgsmaatregelen

worden genomen, waardoor het risico op verspreiding

van de Mexicaanse griep op de werkvloer

zo klein mogelijk wordt. Maar de werkgever kan

niet alles controleren. De basis is zo gezond mogelijk

leven, om op deze manier een goede weerstand

te kweken. Dat is echter iets waar de werkgever

weinig invloed op heeft. Medewerkers moeten dit

zelf doen.

Personeel & Zorg volgt de komende maanden alle

actuele informatie op de voet en houdt op deze manier

de Hibinleden zo goed mogelijk geïnformeerd.

11


12

Hibin Opleidingen

Mbo-opleidingstraject als kans voor de toekomst

De economische crisis biedt wel degelijk kansen. Kansen bijvoorbeeld om medewerkers met potentie bij te scho-

len. Zodat het mogelijk is om meteen in te spelen op veranderende marktomstandigheden. Én straks, wanneer

de economie weer aantrekt, meteen door te kunnen pakken met medewerkers die extra gekwalificeerd en ge-

motiveerd zijn. Daarom biedt Hibin Opleidingen nu de mogelijkheid om in de regio een Mbo-opleidingstraject te

Het gaat om drie Mbo-opleidingen:

• Mbo Commercieel Medewerker op niveau 3

> bestemd voor (nieuwe) commerciële medewerkers

aan de balie of in de binnendienst

• Mbo Logistiek Medewerker op niveau 2

> bestemd voor (nieuwe) magazijn- of

haalmedewerkers

• Mbo Baliemedewerker op niveau 2

> bestemd voor (nieuwe) baliemedewerkers

volgen. Dat kan nagenoeg kostenneutraal.

De opleidingen worden gegeven in de regio, en wanneer

gewenst gedeeltelijk in company. De medewerker volgt

dan de beroepsbegeleidende leerweg. Dankzij overheidssteun

aan bedrijven die medewerkers een Mbo-traject

laten volgen kan dit zelfs bijna kostenneutraal. Het volgende

kostenplaatje laat dit zien.

Elke opleiding bestaat uit drie kerntaken. Die worden

aangevuld met één basisopleiding en zeven bouwdeel-


De nieuwe editie van de poster van Hibin Opleidingen is

er! Enkele weken geleden rolde hij van de persen en kort

daarna lag de poster bij u in de bus.

Heeft u hem gemist of wilt u extra exemplaren aanvragen?

Mail:

info@hibinopleidingen.nl.

Hibin Opleidingen

Indicatie cursusgeld Mbo en overige opleidingskosten € 1.500 (kosten)

Bouwen en Bouwmaterialen A € 1.400 (kosten)

Bouwen en Bouwmaterialen B € 1.885 (kosten)

Bouwdeelcursussen (vijf stuks naar keuze) € 1.600 (kosten)

Wet Vermindering Afdracht € 5.310 (baten)

Korting Hibinleden (standaard + Hercules) € 977 (baten)

Totaal kosten: € 6.385

Totaal baten: € 6.287

Dit is slechts een voorbeeld, individuele gevallen kunnen afwijken.

cursussen van Hibin Opleidingen. In het geval van de

opleiding Mbo Commercieel Medewerker gaat het om

twee aanvullende basisopleidingen.

Duur

De Mbo-opleidingen Logistiek Medewerker op niveau

2 en Baliemedewerker op niveau 2 duren 42 dagdelen,

verspreid over 1,5 jaar. Tweeëntwintig dagdelen

worden ingevuld door het ROC, 20 dagdelen door

KCBM Soesterberg. In het geval van de Mbo-opleiding

Commercieel Medewerker op niveau 3 zijn dat 55

dagdelen, verspreid over twee jaar. Vijfentwintig daarvan

worden ingevuld door het ROC, 30 door KCBM

Soesterberg. In company uitvoering is ook mogelijk.

EVC

Ervaren medewerkers kunnen kiezen voor een EVC-procedure.

Hiermee kunnen ze het Mbo-traject verkorten.

Doorgroeimogelijkheden

Voor de medewerker die een van de drie Mbo-opleidingen

gevolgd heeft geldt dat hij hierna nog kan kiezen

voor een aantal vervolgopleidingen. Die variëren

per gevolgde Mbo-opleiding.

Meer weten?

www.hibinopleidingen.nl

Of mail: info@hibinopleidingen.nl

Nieuwe poster Hibin Opleidingen

Bouwdeel cursuss

Commercieel

De Klant in de Showroom

Waar: Soesterberg

Duur: 2 dagen, maandag van 14.00 - 21.00 uur

Data: 7 september en 21 september 2009

Verko

Alles voor een solide

én uitdagende baan in de

bouwmaterialenhandel!

Hibin Opleidingen najaar 2009

Vakopleidingen

Bestek en tekening lezen

Waar: Soesterberg

Duur: 2 dagen, dinsdag van 14.00 - 21.00 uur

Data: 10 en 24 november 2009

Bouwen en Bouwmaterialen A (Assortiment & Klanten)

Waar: Soesterberg

Duur: 4 dagen, woensdag van 14.00 - 21.00 uur.

Data: 16 september, 30 september, 14 oktober en 28 oktober 2009

Bouwen en bouwmaterialen B (Verkoop in kort bestek)

Waar: Soesterberg

Duur: 5 dagen, dinsdag van 14.00 tot 20.00 uur.

Data: 17 november, 1 december, 15 december 2009; 12 januari en

26 januari 2010.

CTB-1 (Bouwen en Bouwmaterialen

Waar: Soesterberg

Duur:

13


14

Duurzaamheid

“Duurzaamheid is absoluut een blijvend verhaal”

Is duurzaam ondernemen een hype? Of juist hét succes voor de toekomst? De rijksoverheid wil in 2010 voor 100 pro-

cent duurzaam inkopen, gemeenten en provincies en waterschappen streven naar respectievelijk 75 en 50 procent in

datzelfde jaar. Kansen voor de bouwmaterialenbranche? Of gaat dit besluit de handel niet of nauwelijks veranderen?

Theo van der Bom (directeur NEVI, kennisnetwerk voor inkoop en supply management) weet het zeker: duurzaam

inkopen biedt interessante mogelijkheden.


Tijdens de Branchedag leidde Theo van der Bom al een

workshop over duurzaam inkopen. Wat hem toen

vooral opviel was de wat afwachtende houding van de

deelnemers. Er waren vooral veel vragen. “’Waar investeer

ik in als ik duurzaam wil inkopen?’, en ‘Moet ik nu

al investeren als ik kies voor duurzaamheid, of moet ik

juist wachten?’”, vat hij dat wat hij hoorde samen. “Heel

begrijpelijk. Ik heb geprobeerd de aanwezigen te overtuigen

dat een focus op duurzaamheid in het aanbod

juist voor de bouwmaterialenhandel verstandig is.

Interesse was er wel degelijk, het leeft absoluut. Maar

als men het echt goed wil doen, moet het niet alleen bij

woorden blijven, maar zijn ook daden nodig.”

Blijvend verhaal

Want kansen biedt dit volop, is zijn overtuiging.

Sterker nog: de bouwmaterialenhandel moet mee.

“Duurzaamheid is absoluut een blijvend verhaal”, licht

Meer weten over duurzaam inkopen?

Zowel het ministerie van VROM (www.vrom.nl/

duurzaaminkopen) als ook SenterNovem (www.

senternovem.nl/duurzaaminkopen) bieden op hun

website alle benodigde achtergrondinfo over duurzaam

inkopen. Verder is er uiteraard de website

van NEVI: www.nevi.nl

Van der Bom toe. “Kijk naar de automobielindustrie,

of de supermarktindustrie: die zijn al een stuk verder

als het gaat om duurzaamheid en duurzaam inkopen.

Of het nu gaat om economische motieven, of morele

motieven: duurzaamheid is een trend voor nu én voor

de toekomst.”

Hij baseert zich daarbij onder andere op de zoge-

naamde Duurzaamheidsbarometer van PriceWaterhouseCoopers.

Die meet periodiek trends in de

markt op het gebied van duurzaamheid. “De

Duurzaamheidsbarometer laat zien dat bedrijven en

organisaties die kiezen voor duurzaamheid en maatschappelijk

verantwoord ondernemen niet afremmen,

maar juist steeds meer initiatieven ontplooien”,

legt hij uit. “Het aantal organisaties dat hetzelfde

gaat doen zal in de toekomst alleen maar stijgen.

Duurzaamheid

Wat dat betreft is het overheidsbesluit om te kiezen

voor duurzaam inkopen natuurlijk een belangrijke

stimulans. Maar vergis je niet: een groot aantal ondernemers

handelt ook vanuit de overtuiging dat de

aarde op een gegeven moment uitgeput is en dat

kinderen en kleinkinderen iets fatsoenlijks moet

worden nagelaten.”

Veel winst

Kansen dus, die de bouwmaterialenhandel moet pakken.

Maar hoe dan? Begin met je te verdiepen in duurzaamheid,

betoogt Van der Bom. “Wat is duurzaamheid?

Ga in overleg met aannemers en bouwbedrijven.

Wat is hun beleid op dit gebied? En in het verlengde

daarvan: duurzaam ondernemen past alleen wanneer

je ook kiest voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dus dat moet ook in orde zijn. Natuurlijk is de

bouwmaterialenbranche al bezig met bijvoorbeeld

FSC-producten, maar dat is niet hele verhaal. Daar

kan nog veel winst worden behaald.”

Wie het goed wil doen, kan wat Van der Bom betreft

het beste zo snel mogelijk starten, voor zover dat nog

niet gebeurd is. Immers: 2010 is al dichtbij. Van der

Bom: “De rijksoverheid gaat straks eisen stellen aan de

aannemer. Die moet werken met duurzame producten.

Dus die aannemer verwacht straks van zijn toeleveranciers

ook duurzame producten. Kortom: hoe sneller je

als bouwmaterialenhandelaar start, des te beter zijn je

kansen straks. Wil je het echt goed doen, dan zorg je

dat duurzaam ondernemen doordringt tot je hele organisatie.

Het moet verder gaan dan het niveau van de directeur

of bedrijfsleider. Alleen zo kun je de vruchten

plukken van duurzaam ondernemen. En zo blijft het niet

alleen bij woorden, maar worden het ook daden.”

15


161

Marktinformatie

Crisis veroorzaakt verschuiving opdrachtgevers

In tijden van recessie kunnen er verschuivingen optreden in het type opdrachtgevers waar bouwbedrijven voor wer-

ken. Een anticyclische overheid kan een grotere opdrachtgevende rol vervullen, terwijl commerciële bedrijven wellicht

minder te besteden hebben. Daarnaast zal de renovatiemarkt de komende jaren terrein winnen. De verwachting is dat

deze ontwikkeling versneld wordt door de economische crisis. De markt voor grote nieuwbouwprojecten stagneert,

terwijl kleinschalig (renovatie)werk in theorie veel minder conjunctuurgevoelig is. BouwKennis toetste deze theorie aan

de praktijk in onderzoek voor de BouwKennis Marketing Score Card Trends & Ontwikkelingen Ruwbouw.

Om na te gaan of de recessie gevolgen heeft voor het

soort opdrachtgevers, is grote aannemers gevraagd of

bepaalde opdrachtgevers als gevolg van de economische

crisis belangrijker zijn geworden. Gemiddeld zegt bijna de

helft van de hoofdaannemers (48%) dat er door de crisis

inderdaad bepaalde opdrachtgevers belangrijker zijn geworden.

Bij de antwoorden is onderscheid gemaakt tussen

middelgrote aannemers met tussen de 10 en 20 voltijd

werknemers (fte) en grote aannemers met meer dan

20 fte. Hierbij is opvallend dat meer grote (55%) dan middelgrote

(42%) aannemers een verschuiving zien in het

type opdrachtgever.

Woningcorporaties en particulieren belangrij-

kere opdrachtgevers

Hoofdaannemers die aangeven dat bepaalde opdrachtgevers

belangrijker zijn geworden, hebben vooral woningcorporaties

in belang zien toenemen. Met name voor

grote aannemers met meer dan 20 fte zijn woningbouwcorporaties

belangrijker geworden als opdrachtgever.

Van hen zegt 54% dat corporaties belangrijker worden

tegenover 35% van de middelgrote bedrijven. Middelgrote

bedrijven krijgen juist meer opdrachten van particulieren.

Meer dan de helft (52%) van de middelgrote aannemers

noemt particulieren als belangrijkere opdrachtgever in

crisistijd versus 27% van de grote bedrijven.

Opdrachtgevers die voor hoofdaannemers be-

langrijker zijn geworden door de crisis (in %)

Woningcorporaties 46

Particulieren 37

Bedrijven 34

Gemeenten 29

Zorginstellingen 28

Scholen 20

Andere aannemers 11

Rijksoverheid 10

Provincies 5

Handelaren 3

Anders 1

Weet niet/geen mening

Bron: BouwKennis, april 2009

1

Het verschil tussen de grote en middelgrote aannemers

is te verklaren doordat kleinere aannemers sowieso

meer voor particulieren werken dan grote bedrijven. Van

de middelgrote aannemers zegt namelijk maar liefst 85%

dat de particulier hun belangrijkste opdrachtgever is, bij

de grote aannemers is dit slechts 38%. Voor grote aannemers

is het bedrijfsleven nog steeds de belangrijkste

opdrachtgever, direct gevolgd door woningcorporaties

(respectievelijk 41% en 40%). Door de crisis lijken de woningcorporaties

als opdrachtgever verder in belang toe te

nemen, omdat de corporatiesector minder geraakt

wordt door de crisis dan het bedrijfsleven. Daarnaast zijn

stimuleringsregelingen van de overheid onder andere gericht

op energiezuinigheid in de bestaande woningvoorraad.

Dit zorgt ervoor dat de renovatiemarkt verder is

aangetrokken, zowel onder particulieren als bij woningcorporaties.

Opmars renovatiesector

De renovatiemarkt is al enige tijd in opmars. De overheid

focust zich de komende jaren op stedelijke herstructurering

en binnenstedelijk bouwen, terwijl trends als duurzaam

bouwen en de noodzaak tot energiebesparing

groeien. Onder invloed van de mondiale kredietcrisis

heerst er bovendien onzekerheid op de nieuwbouw-


markt. Consumenten stellen hun verhuizing uit en ook

bedrijven zijn voorzichtig met grote investeringen. Deze

stagnering draagt bij aan de verwachting dat het belang

van de renovatiemarkt zal groeien.

Maar is dit proces nu ook al aan de gang? Om dit te ach-

terhalen is de grote hoofdaannemers de stelling voorge-

legd: ‘Bent u, als gevolg van de economische crisis, meer

renovatie- en onderhoudsactiviteiten gaan uitvoeren?’.

Gemiddeld één op de vijf hoofdaannemers geeft aan dat

dit zo is. Bijna driekwart richt zich niet sterker op de renovatiemarkt.

Het aandeel bedrijven dat als gevolg van de

crisis meer renovatie- of onderhoudsactiviteiten uitvoert,

is net als het soort opdrachtgever, afhankelijk van

het formaat. Van de middelgrote aannemers met een fte

van 10 tot 20 geldt dat bijna een kwart zich meer richt

Marktinformatie

op de renovatieactiviteiten. Bij grote aannemers met

meer dan 20 fte is dit 18%.

Dat vooral middelgrote aannemers zich door de crisis

meer gaan richten op het renovatiesegment, komt omdat

deze markt al voor een belangrijk deel hun werkterrein

is. Grote bouwbedrijven zijn veel vaker actief op de

nieuwbouwmarkt, zowel in de woning- als in de utiliteitsbouw.

Door de crisis is de nieuwbouwproductie echter

gestagneerd. Vooral grote aannemers zullen op zoek

moeten naar nieuwe typen opdrachten. Dit blijkt ook uit

het feit dat duidelijk meer grote dan middelgrote aannemers

een verschuiving zien in het type opdrachtgevers.

Middelgrote opdrachtgevers doen veelal renovatiewerk

in opdracht van particulieren en ook in crisistijd zullen ze

dat blijven doen.

17


18

Logistiek

Just in time kan best wat later

Rapporten, artikelen, blogs, speciale congressen over supply chain mangement: het verzet groeit tegen de

‘just in time terreur’. Logistiek moet met verstand, en niet louter met als uitgangspunt ‘spoed’, zo vinden

steeds meer betrokkenen. Logistiek onthaasten dus. Maar gaat dat lukken? En hoe kunnen we voorraadbeheer

Snel-sneller-snelst was de laatste jaren het devies.

Goederen zo snel mogelijk van A naar B vervoeren, op

welke manier dan ook. Maar de wind is gedraaid, een

groeiend aantal deskundigen en ondernemers is er van

overtuigd dat ‘just in time’ best wat meer tijd mag kosten.

Want dat levert wel degelijk wat op. Toch lijkt onthaasting

in supply chain management een proces dat tijd kost.

Mentaliteitsverandering en ook écht doen zijn geen

kwestie van over één nacht ijs gaan.

Onthaasting

Tijdens het 8e Nationaal Supply Chain Management

Congres dit voorjaar was het een hot item.

Vooraanstaande logistiek managers van bijvoorbeeld

Betapress en Samsung gaven daar onomwonden aan

groot voorstander te zijn van onthaasting in de keten.

“De supply chain is oververhit geraakt”, luidde de conclusie.

En tijdens een congres over trends in de logistieke

keten van Vereniging Klantordergestuurde Logistiek

(VKL) liet een onderzoekje onder aanwezige ondernemers

zien dat een meerderheid absoluut de voordelen

ziet van een zekere onthaasting in hun supply chains.

Maar: men verwacht dat dit in de praktijk niet snel gaat

gebeuren. Er valt dus nog een wereld te winnen.

Suzanne Smit begrijpt deze geluiden wel. Ze is als

Business Consultant werkzaam bij Logica op het project

‘Onthaasten in de Keten’, in het kader van het programma

‘Duurzame Logistiek’. Dat project is opgestart door

Connekt, met de bedoeling om onthaasten in de logistieke

keten te promoten en uit te werken. “De afgelopen

jaren, tot pakweg medio 2008, zag je dat logistiek een

onderwerp was dat laag op de agenda stond”, legt ze uit.

en goederentransport anders en verstandiger aanpakken?

“De economie draaide als een trein, nergens was noodzaak

om bijvoorbeeld op cijfers die te maken hebben met

logistiek te focussen. Logistiek was iets waar je als ondernemer

pas naar ging kijken wanneer ergens echt op kosten

bezuinigd moest worden. Maar dankzij de groeiende

aandacht voor milieu en duurzaamheid, gekoppeld aan de

economische recessie, is duidelijk aan het worden dat

sturen in de logistieke keten nuttig en haalbaar is.”

Logistieke concepten

Dat sturen kan door bijvoorbeeld beter voorraadbeheer,

gebruiken van andere vervoersmodaliteit, werken met

een breder tijdsvenster, verschuiven van voorraad en het

scheiden van goederen met hoge en lage omloopsnelheid.

Inmiddels zijn verschillende logistieke concepten

ontwikkeld die kunnen helpen. Zo kunnen leveranciers

de voorraad van klanten meten en bepalen wanneer deze

moet worden aangevuld, op basis van afspraken over minimale

en maximale voorraadniveaus. De leverancier kan

zelf de tijdstippen van voorraadaanvulling bepalen, en zo

het aantal transportbewegingen reduceren.

Ander voorbeeld: afschaffen van strikte afspraken met de

toeleverancier over betaling wanneer de goederen fysiek

worden afgeleverd. Dit stimuleert juist het vroeg aanleveren

van goederen, en niet het minimaliseren van transport

en het optimaliseren van de voorraad. Maar ook is

het mogelijk om de klantvraag te voorspellen en zo het

transport van goederen naar voren of naar achteren in

de keten te verschuiven.

Samenwerking

Smit realiseert zich als geen ander dat onthaasten in de


keten iets is waar geen algemene blauwdruk voor te ont-

werpen is. Elke onderneming steekt anders in elkaar. “En

samenwerking met alle schakels in de keten telt zwaar”,

vertelt ze. “Iedereen moet er dus in geloven en er ook

naar handelen. Wanneer een schakel afhaakt, is optimaliseren

al praktisch onmogelijk. En elkaar vertrouwen. De

inkoper kijkt wel eens anders aan tegen het onderwerp

dan de logistiek manager. Goed afstemmen dus. En natuurlijk

kan altijd sprake zijn van high valuable goods,

waarbij elke dag dat ze langer onderweg zijn, de waarde

ervan daalt en er dus geld verloren wordt. Onthaasten

kan ook weer niet altijd.”

Checklist: logistiek onthaasten?

Herkent u een van onderstaande situaties binnen uw

bedrijf, dan zijn er mogelijkheden om te onthaasten:

• U constateert aan het einde van de maand dat het

aantal (spoed)leveranties toeneemt.

• U stemt als verkoper het aflevertijdstip van goede-

ren af met uw klant, zonder het aflevertijdstip af te

stemmen met uw logistiek dienstverlener.

• U bestelt een hoeveelheid producten voor morgen,

maar u heeft morgen maar een deel van die produc-

ten direct nodig.

• U ontvangt bulkproducten via wegtransport.

• U laat uw voorraad aanvullen met fluctuerende hoe-

veelheden en Less than Full Truck Loads (LTL).

• U heeft uw goederen snel nodig en daarom vervoert

u uw goederen via luchttransport.

Logistiek

Toch moet onthaasten in de keten serieus worden aangepakt,

waarschuwt Smit. “Wanneer we blijven rennen,

zullen steeds meer leveringen onherroepelijk te laat komen.

De wegen lopen vol, cijfers laten onomstotelijk zien

dat dit alleen nog maar erger wordt, als we zo doorgaan.

Juist nu, tijdens deze recessie, is een goed moment om te

werken aan onthaasten. Pak de kansen die de crisis ook

biedt. Want behalve CO2-reductie levert het onherroepelijk

ook kostenreductie op.”

Meer weten?

www.duurzamelogistiek.nl

19


Dynamische kalender

Agenda

12 oktober Bestuursvergadering Afdeling Zuid-Holland

13 oktober Bijeenkomst Buitengewone Leden

13 oktober Seminar ‘Slimmer samenwerken in de bouw loont’

Nieuwegein

15 oktober Bijeenkomst P&O-netwerk

20 oktober Bestuursvergadering Koninklijke Hibin

21 oktober Commissie Consumentenzaken

27 oktober Bijeenkomst ‘Duurzame Business in de Bouw’ Amsterdam

27 oktober Commissie Vakopleiding

Colofon

Hibinfo is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van

Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin).

Hibinfo verschijnt tweemaandelijks en wordt verspreid

onder leden en relaties van de Hibin.

Overname van artikelen uit deze uitgave is,

mits integraal, toegestaan onder voorwaarde

van bronvermelding.

Agenda

Oplage: 1.300

Redactieadres: Koninklijke Hibin, t.a.v. Egon Wolf,

postbus 2161, 6802 CD Arnhem, 026 - 363 35 55,

hibinfo@hibin.nl.

2 november Afdelingsvergadering Zuid-Holland

3 november Bestuursvergadering Afdeling Brabant West en Midden

3 november Commissie Vakopleiding

3 november Afdelingsvergadering Noord-Holland

4 november Afdelingsvergadering Nederland Noord

5 november Vergadering FCB (Fonds Collectieve Belangen)

9 november Afdelingsvergadering Brabant Oost

10 november Afdelingsvergadering Midden Nederland

12 november Afdelingsvergadering Oost-Nederland

16 november Bijeenkomst Adviesraad

19 november Afdelingsvergadering Limburg

19 november Afdelingsvergadering Zeeland

25 november Afdelingsvergadering Brabant West en Midden

Cursuskalender

1 oktober Bouwdeelcursus Buitenwanden

1 oktober Verkopen in de bouwmaterialenhandel

5 oktober Salesmanagement in de bouwmaterialenhandel

5 oktober Klantgericht debiteuren bewaken

7 oktober Bouwdeelcursus Binnenwanden

12 oktober Werken met mensen en managementvaardigheden in de

bouwmaterialenhandel

13 oktober CTB-2 (Projectverkoop en –belevering)

13 oktober Verkopen aan de afhaalbalie

26 oktober CTB-3 (Resultaatgericht accountmanagement)

27 oktober CTB-1 (Bouwen en bouwmaterialen C)

3 november Verkopen in de bouwmaterialenhandel

5 november Bouwdeelcursus Hellend Dak

9 november Aanvallende Binnendienst

10 november Bestek en Tekening lezen

10 november Verkopen aan de afhaalbalie

11 november Bouwdeelcursus Fundering en Vloeren

12 november Logistiek in de bouwmaterialenhandel

17 november Bouwen en bouwmaterialen B (Verkoop in kort bestek)

17 november Commercieel onderhandelen

19 november Bouwdeelcursus Tegels op Wanden en Vloeren

25 november Bouwdeelcursus Binnenwanden

30 november Klantgerichte magazijn- / baliemedewerker

Kijk voor meer informatie over de cursussen op www.hibinopleidingen.nl.

Redactiecommissie: Egon Wolf, Jaap Breunesse, Peter

van Heijgen, Ghislaine Hoenderboom en Gert Smit.

Concept, tekst, ontwerp en lay-out: Bijl, partners in

public relations, Rotterdam.

More magazines by this user
Similar magazines