16.09.2013 Views

Inhoudsopgave Rondom Dalfsen nr's 1 - 50 - Historische Kring ...

Inhoudsopgave Rondom Dalfsen nr's 1 - 50 - Historische Kring ...

Inhoudsopgave Rondom Dalfsen nr's 1 - 50 - Historische Kring ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Inhoudsopgave</strong> <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> <strong>nr's</strong> 1 - <strong>50</strong><br />

Pag. nr. Artikel Ondertitel Gedichten Auteur(s) Beschrijving afbeelding Soort afbeelding Herkomst<br />

1-1 Titelpagina<br />

1-2 Colofon<br />

1-3 Bij het begin Smit H.<br />

1-4 De gemeentevlag van <strong>Dalfsen</strong> Klarenbeek C.J.<br />

1-4 Het gemeentewapen Klarenbeek C.J.<br />

1-5 De grenzen van de gemeente <strong>Dalfsen</strong> (1) Klarenbeek C.J.<br />

1-6 Gemeentegrenzen, 1818 kaart<br />

1-7 Gemeentegrenzen, 1818 kaart<br />

1-8 De Prinsenstraat van kerkpad tot winkelstraat Klein Willink A.W. Prinsenstaat, ca. 1900 luchtfoto P.O.M., coll.<br />

1-8 Prinsenstaat tekening Goutbeek Johan<br />

1-9 Kerkdijkje foto<br />

1-9 Prinsenstraat foto<br />

1-10 Prinsenstraat foto<br />

1-11 Prinsenstraat foto<br />

1-12 Prinsenstraat foto<br />

1-13 Brief wijkverdeling, 1920 document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

1-14 Het kanaal dat nooit gegraven werd Snel H.<br />

1-15 Wie is Wie??? Schoolfoto Openb. school Zwolscheweg groepsfoto<br />

1-15 Spoorwegstation Geerds Koos Station tekening Goutbeek Johan<br />

1-16 Sporen uit het verleden (1) Goutbeek Ab Vuurstenen tekening Goutbeek Ab<br />

1-16 Vecht kaart Goutbeek Ab<br />

1-17 Vuurstenen tekening Goutbeek Ab<br />

1-18 Rivierduin in Hessum foto<br />

1-19 Tijdschema prehistorie tekening<br />

1-20 Verleden en heden Bloemendalstraat hoek Pastoriestraat foto<br />

2-1 Titelpagina<br />

2-2 Colofon<br />

2-3 Uit de geschiedenis van <strong>Dalfsen</strong> (1) Pereboom F. Bedelaressen tekening Goutbeek Johan<br />

2-4<br />

2-5<br />

2-6 De grenzen van de gemeente <strong>Dalfsen</strong> (2) Klarenbeek C.J. Gemeentegrenzen, 1818 kaart<br />

2-7<br />

2-8 De eerste Vechtbrug Halfman C.Z. Vechtbrug foto<br />

2-9 Vechtbrug foto<br />

2-9 Vechtbrug tekening<br />

2-10 Vechtbrug foto<br />

2-11 Vechtbrug foto<br />

2-12 Aanbesteding brug document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

2-13 Tarieven document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

2-13 Brug foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

2-14 Sporen uit het verleden (2) Goutbeek Ab Vuurstenen tekening Goutbeek Ab<br />

2-15<br />

2-16<br />

2-17<br />

2-18 <strong>Dalfsen</strong> Bouwers Lenze, L. Vecht foto Goutbeek Johan<br />

2-19 Het kanaal dat nooit gegraven werd Snel H.<br />

2-19 Namen Openb. school pag. R.D. nr 1, pag. 15<br />

2-19 Wie is Wie??? Chr. school <strong>Dalfsen</strong>, 1936 schoolfoto<br />

2-20 Verleden en heden Wilhelminastraat foto<br />

3-41 Titelpagina<br />

3-42 Colofon<br />

3-43 De Joodse familie Blein Brandorff G. Synagoge tekening Goutbeek Johan<br />

3-44<br />

3-45 Familie Blein groepsfoto<br />

3-46<br />

3-47 Westermolen Geerds Koos Westermolen foto Goutbeek Johan<br />

3-48 Oranjefeest te <strong>Dalfsen</strong> Redactie Optocht Oranjefeest foto<br />

3-49 Programma Oranjefeest document<br />

3-<strong>50</strong> Oranjefeest foto<br />

3-51 Oranjefeest foto<br />

3-52 Oranjefeest foto<br />

3-52 Oranjefeest foto<br />

3-53 Namen Chr. school <strong>Dalfsen</strong> R.D. nr 2, pag. 19 J.<br />

3-53 Nogmaals de brug Broekema K.<br />

3-53 Wie is Wie??? schoolfoto Goutbeek, coll. Johan<br />

3-54 De grenzen van de gemeente <strong>Dalfsen</strong> (3) Klarenbeek C.J. Gemeentegrenzen, 1818 kaart<br />

3-55<br />

3-56 Sporen uit het verleden (3) Goutbeek Ab Bijlen tekening<br />

3-57<br />

3-58<br />

3-59<br />

3-60 Verleden en heden Ruitenborghstraat foto<br />

4-61 Titelpagina<br />

4-62 Colofon<br />

4-63 Drinkwatervoorziening Hulsman H.N. Sloop watertoren foto W.M.O, Zwolle<br />

4-64 Sloop watertoren foto Wijnberger Jan<br />

4-65 Situatietekening watertoren tekening<br />

4-66 Stoeppalen of stoepstenen Goutbeek Johan Stoeppaal tekening Goutbeek Johan<br />

4-67 Stoeppaal Wilhelminastraat tekening Goutbeek Johan<br />

4-68 Burenhulp (1) Snel H.<br />

4-69 Schilderij boerenbruiloft schilderij <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

4-70


4-71 Namen Chr. school <strong>Dalfsen</strong> R.D. nr. 3, pag. 53<br />

4-71 Wie is Wie??? Soli Deo Gloria groepsfoto<br />

4-72 Heideanjer Bruin-Willemsen, de A. Verspreidingskaart kaart<br />

4-73 Heideanjer tekening Goutbeek Johan<br />

4-74 De grenzen van de gemeente <strong>Dalfsen</strong> (4) Klarenbeek C.J. Gemeentegrenzen, 1818 kaart<br />

4-75<br />

4-76 Mysteries rond de Dalfser moppen Kamphuis-van Beinum M. Frijling advertentie<br />

4-77 Overweg advertentie<br />

4-78 Familiestamboom stamboom<br />

4-79 Beinum, van, M. advertentie<br />

4-79 <strong>Dalfsen</strong>, plattegrond kaart<br />

4-80 Verleden en heden Vechtdijk, Vechtstraat foto Goutbeek Johan<br />

5-81 Titelpagina<br />

5-82 Colofon<br />

5-83 De legendarische Dalfser stekappel Goutbeek Ab Appelbloesem tekening Goutbeek Johan<br />

5-84 't Mullers en zijn bewoners Roelofs E. Molens <strong>Dalfsen</strong>, 1600 kaart<br />

5-85 t Huys Schuylenbergh tekening<br />

5-86 Gerner, 1780 kaart<br />

5-87 De installatie burgemeester Ynzonides, 1919 groepsfoto<br />

5-88<br />

5-89 Boerderij 't Mullers foto<br />

5-90 Klederdrachten Klederdracht foto Lenteren, van M.S.<br />

5-91 Klederdracht foto Lenteren, van M.S.<br />

5-92 Tempelman-Mulder M. Klederdracht tekening<br />

5-93 Klederdracht foto<br />

5-93 Klederdracht tekening<br />

5-94 Klederdracht foto<br />

5-95 Kasteel Rechteren schilderij P.O.M., coll.<br />

5-96 Zeven generaties kleermakers Kroeze-Wijnberger A.L. Emmastraat 4 foto<br />

5-96 Wijnberger Jan Klaas Ruiters foto<br />

5-97 Kwartierstaat Ruiters stamboom<br />

5-98 Koesteeg, Emmastraat foto<br />

5-99 Namen zangver. Soli Deo Gloria R.D. nr. 4, pag 71<br />

5-99 Wie is Wie??? Chr. school Ancum, 1929 schoolfoto<br />

5-100 Verleden en heden Hoonhorst foto Goutbeek Johan<br />

6-101 Titelpagina<br />

6-102 Colofon<br />

6-103 Oorlog is niet echt voorbij Lenteren van Jan<br />

6-104 Mobilisatie en oorlog Roosjen L.<br />

6-104 Oorlogsherinneringskruis (certificaat) document Schuurman K.<br />

6-105 Krant De Nederlander, 28 augustus 1939 krantenartikel Rijksinst. Oorlogsdoc.<br />

6-106 Na de capitulatie Evertse-Crince Le Roy A.M.C. Persoonsbewijzen document Tempelman J.<br />

6-107 Bonkaarten document<br />

6-107 Weekrantsoen document<br />

6-108 Stamkaart document Tempelman J.<br />

6-108 Krantenberichten krantenartikel Dalfser Courant<br />

6-109 Opheffing politieke partijen en verenigingen Evertse-Crince Le Roy A.M.C. Foto's documenten foto's <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

6-110 Onderduikers Kamphuis-van Beinum M. Huisje aan de Stokte foto Goutbeek Johan<br />

6-111 Ook paarden moesten onderduiken Goutbeek Ab<br />

6-111 Rookartikelen foto Goutbeek Johan<br />

6-111 Mussert bij N.S.B. <strong>Dalfsen</strong> foto Toorn J.G.<br />

6-112 Rechteren in oorlogsjaren Halfman C.Z. Kasteel Rechteren foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

6-113 Opgeblazen brug foto Canada, Public. Arch.<br />

6-114 Canadezen op turfschip foto Canada, Public. Arch.<br />

6-115 Canadezen op turfschip foto Canada, Public. Arch.<br />

6-116 Proclamatie document Tempelman J.<br />

6-116 Krantenartikelen krantenartikel Dalfser Courant<br />

6-117 Clandestien slachten Evertse-Crince Le Roy A.M.C. Geslacht varken foto Berends J.<br />

6-118 De oude Dalfser klokken Jachtgeweren Goutbeek Ab Toren met klok N.H. kerk foto Toorn J.G.<br />

6-119 Diverse afbeeldingen oorlog 1940 -1945 foto<br />

6-120 Bommen Evertse-Crince Le Roy A.M.C. Twee geallieerde vliegers foto's Toorn J.G.<br />

6-120 Document document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

6-121 Der Vau geht hoch!!!!!! Klein Willink A.W. V 1 foto Jaarboek Cult. Hist., 1951<br />

6-122 V 2 foto's Jaarboek Cult. Hist., 1951<br />

6-123 De Prinsenstraat foto Spaarnestad<br />

6-123 Krant Luctor et Emergo krantenartikel Goutbeek, coll. Ab<br />

6-124 Bevrijding <strong>Dalfsen</strong> Welzen-Sipkes, van C.A. Canadezen in dorp foto's Canada, Public. Arch.<br />

6-125 Canadezen in dorp foto's Canada, Public. Arch.<br />

6-126 Marinus Jan Elisa van der Veen Marinus Jan Elisa van der Veen foto Toorn J.G.<br />

6-126 Sipke Jacob Baarsma Sipke Jacob Baarsma foto Toorn J.G.<br />

6-127 Herm Onderdijk Herm Onderdijk foto Schuurman K.<br />

6-128 Proclamatie bevrijding Proclamatie bevrijding document<br />

7-129 Titelpagina<br />

7-130 Colofon<br />

7-131 Die grillige, oeroude Overijsselse Vecht Goutbeek Ab Meanderende rivier tekening Goutbeek Ab<br />

7-131 Veldhuis J.A.<br />

7-132 Oude rivierlopen in kaart kaart Goutbeek Ab<br />

7-133 Oude rivierlopen in kaart kaart Goutbeek Ab<br />

7-134 Vechtdal tekening Goutbeek Ab<br />

7-135 Rivierloop Vecht tekening Goutbeek Ab<br />

7-136 Kötgebiente Seemann Broos Spelende kinderen tekening Goutbeek Johan<br />

7-137 Namen Chr. school Ankum R.D. nr. 5, pag. 99 A.<br />

7-137 Wie is Wie ?? Bestuur Oranjevereniging groepsfoto Goutbeek, coll. Ab<br />

7-138 Smederij Wesselink Brugplein foto Goutbeek.coll. Johan<br />

7-139 Smederij Wesselink Brugplein foto Goutbeek,coll. Johan<br />

7-140 Ongehuwde moeders in de achttiende eeuw Pereboom F.<br />

7-141


7-142 Moeder met kind tekening Goutbeek Johan<br />

7-143<br />

7-144 Burenhulp (2) Snel H.<br />

7-145 Begrafenis schilderij Noot-Huijgen G.<br />

7-146 Luiken in rouwstand tekening Goutbeek Johan<br />

7-147 Begrafenisstoet foto Leussen, van, mevr., coll.<br />

7-148 Verleden en heden Kerkbuurt, Lemelerveld foto Huisman coll.<br />

7-148 Kerkbuurt, Lemelerveld foto Goutbeek Johan<br />

8-149 Titelpagina<br />

8-1<strong>50</strong> Colofon<br />

8-151 Sigarenindustrie te <strong>Dalfsen</strong> Halfman C.Z. Vechtstraat foto Goutbeek, coll. Johan<br />

8-151 Sigaren advertentie Wandelgids, 1903<br />

8-152 Sigaren advertentie VVV-gids,1915<br />

8-153 Sigaren advertentie VVV-gids,1915<br />

8-153 Vechtdijk foto Halfman C.Z.<br />

8-154 Sigarenfabriek. Poppenallee, Emmen foto Goutbeek Johan<br />

8-155 Sigaren advertentie Dalfser Courant<br />

8-155 Sigarendoosje foto Sol-Dekker J.H.<br />

8-156 Rekening document Goutbeek, coll. Ab<br />

8-157 Een vergeten hovenier op Huize Den Berg Goudriaan T.<br />

8-158 Huize De Horte foto Goutbeek Johan<br />

8-159 Huize De Horte foto Goutbeek Johan<br />

8-160 Burenhulp (3) Snel H.<br />

8-160 Muts tijdens rouw foto Goutbeek Ab<br />

8-161<br />

8-162 Sieraden tijdens rouw foto Goutbeek Ab<br />

8-163 Namen Oranjevereniging R.D. nr. 7, pag. 137 A.<br />

8-163 Wie is Wie ?? Meisjesvereniging <strong>Dalfsen</strong>, 1905 - 1906 groepsfoto Goutbeek, coll. Ab<br />

8-164 Een oude koningsweg Goutbeek Ab Koningsweg kaart Goutbeek Ab<br />

8-165 Millingersteeg foto's Goutbeek Johan<br />

8-166 Heinoseweg foto Goutbeek Johan<br />

8-167 Oude Vechtsteeg foto's Goutbeek Johan<br />

8-168 Verleden en heden Kerkplein foto Goutbeek, coll. Ab<br />

9-169 Titelpagina Kerkplein foto Goutbeek Johan<br />

9-170 Colofon<br />

9-171 Garregie Seemann Broos tekening Goutbeek Johan<br />

9-172 De onderdelen van een boerenwoning Dijsselhof H.J. Boerengereedschap tekening Goutbeek Johan<br />

9-173 Slîpst en foto Goutbeek Johan<br />

9-174 Slepkaore met melkbussen foto Kolk, van der J.<br />

9-175 "De Molendijk breekt door" Goutbeek Ab Plattegrond <strong>Dalfsen</strong> kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

9-175 Dijkdoorbraak foto Goutbeek, coll. Ab<br />

9-176 Dijkdoorbraak foto Goutbeek, coll. Ab<br />

9-176 Dijk bij <strong>Dalfsen</strong> bezweken krantenartikel Goutbeek, coll. Ab<br />

9-177 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-178 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-179 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-180 Dijkdoorbraak foto Goutbeek, coll. Ab<br />

9-181 Dijkdoorbraak foto Goutbeek, coll. Ab<br />

9-182 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-183 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-183 Toffe jongens Doorenbos Clinge Gedicht, 1926 krantenartikel Nieuws van den Dag, Het<br />

9-184 Dijkdoorbraak foto's Goutbeek, coll. Ab<br />

9-184 Briefkaart kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

9-185 "Looft Hem met snarenspel en orgel …." Pereboom F. Orgel Ned. Herv. Kerk foto Goutbeek Ab<br />

9-186 Kaarsenkronen foto Goutbeek Ab<br />

9-187 Orgel Ned. Herv. Kerk na restauratie foto Goutbeek Ab<br />

9-188 Waterschap Geerds Koos <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek Johan<br />

9-189 Waterschap Geerds Koos <strong>Dalfsen</strong><br />

9-190 Kievitsbloem Bruin-Willemsen, de A. Kievitsbloem tekening Goutbeek Johan<br />

9-191 Wie is Wie ?? Kinderen voor het postkantoor in 1928 groepsfoto<br />

9-191 Namen Meisjesver. <strong>Dalfsen</strong> R.D. nr. 8, pag. 163<br />

9-192 Verleden en heden Julianastraat, Ruitenborghstraat foto Goutbeek Johan<br />

10-193 Titelpagina<br />

10-194 Colofon<br />

10-195 Drukkerij Eshuis 1891-1991 Weenen van P. Gos Eshuis foto<br />

10-195 Drukkerij Eshuis, Prinsenstraat foto<br />

10-196 Drukkerij Eshuis, ca. 1940 foto's<br />

10-197 Drukkerij Eshuis, ca. 1965 foto<br />

10-198 Drukkerij Eshuis 60-jarig bestaan groepsfoto<br />

10-199 Wie is Wie ?? Openbare school <strong>Dalfsen</strong>, 1910 groepsfoto<br />

10-199 Namen kinderen postkantoor R.D. nr. 9, pag. 191<br />

10-200 Verschuur op Huize Bellingeweer 1861-1891 (1) Ploeger-van Santen T. Brief van G.P. Verschuur, 16 augustus, 1865 document<br />

10-200 Ploeger R.J.<br />

10-201<br />

10-202<br />

10-203<br />

10-204 <strong>Dalfsen</strong> schilderij Verschuur G.P.<br />

10-205 <strong>Dalfsen</strong> schilderij Verschuur G.P.<br />

10-206<br />

10-207 Fantasie-tafereel van G.P Verschuur schilderij Rijksbur. v. kunsth. doc.<br />

10-208<br />

10-209 Meester Loman Kamp, van der Greet Meester Loman foto Loman, familiearchief<br />

10-210 Openbare school Hessum foto Loman, familiearchief<br />

10-211 Bij inwijding der nieuwe school document Loman, familiearchief<br />

10-212 Bij inwijding der nieuwe school document Loman, familiearchief<br />

10-213 Bij inwijding der nieuwe school document Loman, familiearchief<br />

10-214 Openbare school <strong>Dalfsen</strong> foto Loman, familiearchief


10-214 Gezin Loman groepsfoto Loman, familiearchief<br />

10-215 Document document Loman, familiearchief<br />

10-216 Verleden en heden Vechtdijk foto<br />

11-217 Titelpagina<br />

11-218 Colofon<br />

11-219 <strong>Dalfsen</strong> en de afscheiding van België Kamphuis-van Beinum M. Plattegrond Antwerpen kaart<br />

11-220 Oproep militaire dienst document Goutbeek, coll. Ab<br />

11-221 Ontslag militaire dienst document Goutbeek, coll. Ab<br />

11-222 Antwerpen Citadel, ca. 1833 tekening<br />

11-223<br />

11-224 Wie is Wie ?? Wandelsportvereniging, 1937 groepsfoto Goutbeek Ab<br />

11-224 Namen Openb. Sch. <strong>Dalfsen</strong> R.D. nr.10, pag. 199<br />

11-225 Zicht Tempelman J. Uit Dalfser toren, 1949 foto Tempelman A.<br />

11-226 Gebroeders Ruiters (kleermakers) Julianastraat foto Goutbeek, coll. Johan<br />

11-227 Gebroeders Ruiters (kleermakers) Julianastraat foto Goutbeek, coll. Johan<br />

11-228 Huize Bellingeweer (2) Ploeger-van Santen T. Topografische kaart <strong>Dalfsen</strong>, 1851 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

11-229 Ploeger R.J.<br />

11-230 Kaart <strong>Dalfsen</strong> met Bellingeweer tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

11-231 Uit het lidmatenboek Gereformeerde Kerk <strong>Dalfsen</strong> document<br />

11-231 Het huis Bellingeweer in Groningen tekening Ommelander Borgen, de<br />

11-232<br />

11-233 Kadastrale situatie Bellingeweer kaart<br />

11-234 Verkoop Bellingeweer, 1891 krantenartikel Dalfser Courant<br />

11-235 Bellingeweer, ca. 1910 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

11-236 Verleden en heden Oudleusen foto's Goutbeek Johan<br />

12-237 Titelpagina<br />

12-238 Colofon<br />

12-239 De lindelaan van Huis De Leemcule te <strong>Dalfsen</strong> (1) Haan, de, Mr. W. Huis De Leemcule foto Goutbeek Johan<br />

12-240 Minuutkaart Marke Rosengaerde kaart Ver. Beoef. Ov. Regt en Geschiedenis<br />

12-241 Huis De Leemcule pentekening P.O.M., coll.<br />

12-242 Ongedateerde kaart Leemcule e.o., ca. 1658 kaart<br />

12-242 Ongedaterde kaart Leemcule e.o., 1725 kaart Rive, de la Pieter<br />

12-242 Leemcule e.o. , ca., 1780 kaart<br />

12-243 Kaart Leemcule e.o., ca. 1783 kaart Wyck, v.d. H.J.<br />

12-244 Havezate Leemcule minuutplan, 1820 kaart Lith, van S.<br />

12-244 Leemcule e.o., 1843 kaart Stafkaart<br />

12-245 Gentiaan en gentiaanblauwtje Bruin-Willemsen, de A. Mieren foto Entomologische berichten 1963<br />

12-245 Gentiaan tekening Goutbeek Johan<br />

12-246 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> vanaf de oostzijde, 1920 tekening Vigelius A.F.<br />

12-247 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> vanaf de oostzijde, 1920 tekening Vigelius A.F.<br />

12-248 Hoogwater op de Vecht 1925-1926 Platje J. De Hendrika zeilend op de Vecht, 1926 foto Platje J.<br />

12-249 De Hendrika liggend aan de kade te <strong>Dalfsen</strong>, 1932 foto Platje J.<br />

12-2<strong>50</strong> En iej krrriegt ok een buukien Lenthe van Wim<br />

12-251 De Bijbel tekening Goutbeek Johan<br />

12-252 Kerstkransjes Bruggeman-van der Linde Annie Oliebollen, knijpertjes foto Goutbeek Johan<br />

12-253 Oliebollen Bruggeman-van der Linde Annie Kerstkransen, krentebrood foto Goutbeek Johan<br />

12-254 Knotwilg Bouwers Lenze, L. Knotwilg foto Wijnberger Jan<br />

12-255 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 11, pag. 224 R.<br />

12-255 Rectificatie namen uit R. D. nr. 9, pag.191<br />

12-255 Wie is Wie ?? Kinderkoor "Jong Leven" van Soli Deo Gloria, 1942 groepsfoto Pasman- Jans<br />

12-256 Verleden en heden Molenweg foto Goutbeek, coll. Johan<br />

13-257 Titelpagina<br />

13-258 Colofon<br />

13-259 Van <strong>Dalfsen</strong> naar Zwolle omstreeks 1900 Snel H. De Ruitenborgh, 1827 tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

13-260 Landgoed de Bese tekening Erven J.J. Tijl Zwolle<br />

13-261 Landgoed de Bese tekening Erven J.J. Tijl Zwolle<br />

13-262 Gasverlichting in <strong>Dalfsen</strong> Hulsman H.N. Gasfabriek <strong>Dalfsen</strong> krantenartikel Dalfser Courant<br />

13-262 Kerkplein (gaslantaarn) foto Goutbeek, coll. Ab<br />

13-263 Postkantoor (gaslantaarn) foto Goutbeek, coll. Ab<br />

13-264 Benoid gasmachines in bedrijf, 1914 foto Gas, blad<br />

13-264 Zwolscheweg foto<br />

13-265 Benoid luchtgas toestel foto Gas, blad<br />

13-266 Eens stonk het as de pest in Het Rode Hert Pereboom F. Het Rode Hert e.o.,1820, kadastrale minuutplan tekening<br />

13-266 Herberg Het Roode Hert, 1908 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

13-267 Café Het Roode Hert, 1953 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

13-268 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1870 schilderij Smits Jan Gerard<br />

13-269 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1870 schilderij Smits Jan Gerard<br />

13-270 Beschrijving van schilderij op pag. 268, 269 Ploeger-van Santen T.<br />

13-270 Beschrijving van pentekening op pag. 246, 247 Goutbeek Ab Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> vanaf de oostzijde, 1920 tekening Vigelius A.F.<br />

13-271 Wie is Wie ?? R.K. school Hoonhorst, 1937 groepsfoto Klarenbeek C.J.<br />

13-271 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 12, pag. 255<br />

13-272 De lindelaan van Huis De Leemcule te <strong>Dalfsen</strong> (2) Haan, de, Mr. W. Hofwijck en de proporties van de mens tekening Vitruvius<br />

13-273 Orientatietekeningen, zonnedeclinatie tekening<br />

13-274 Adelsboekje Baron Mulert document<br />

13-275 Lindeboom op de dijk bij De Leemcule foto Wijnberger Jan<br />

13-276 Joodse onderduikers bij de familie Huisman Brandorff G. Echtpaar A. Huisman en H. Huisman-de Jonge foto<br />

13-277 Gedenksteen familie Frank, begr.pl. Hardenberg foto<br />

13-278 Oosteinde, Hardenberg, winkel van Frank foto<br />

13-279 Genealogie van de familie Frank stamboom<br />

14-280 Verleden en heden Bloemendalstraat (hoek) foto Goutbeek Johan<br />

14-281 Titelpagina<br />

14-282 Colofon<br />

14-283 De Mercurius van <strong>Dalfsen</strong> Goutbeek Ab Mercurius foto<br />

14-284 Logo <strong>Historische</strong> <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong> logo<br />

14-285 Openbaring (19 : 8) Bouwers Lenze, L. Waterlelie foto Goutbeek Ab<br />

14-286 Gezondheidszorg in de jaren '<strong>50</strong> - '60 Welzen-Sipkes, van C.A. Dokter Te Rae foto Boekel, mevr., coll.<br />

14-287 Wegen kunnen veranderen in modderpoelen foto Boekel, mevr., coll.


14-288 Dokter Plate foto Boekel, mevr., coll.<br />

14-288 Briefjes van dokter van der Pot document Pot, van der, dokter, archief<br />

14-289 Dokter Van der Pot foto Boekel, mevr., coll.<br />

14-290 Begrafenis foto Boekel, mevr., coll.<br />

14-291 Begrafenis foto Boekel, mevr., coll.<br />

14-292 Feesten in Franse tijd Snel H.<br />

14-293 Ereboog met ovaal tekening Goutbeek Johan<br />

14-294 Bericht, voorschrift document<br />

14-295 Bericht, voorschrift document<br />

14-296 <strong>Dalfsen</strong> aan het begin van deze eeuw (1) Hendriksen G. Station <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

14-297 Kerkplein foto Goutbeek, coll. Ab<br />

14-298 Smederij Breman foto Goutbeek, coll. Ab<br />

14-298 Prinsenstraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

14-299 Wie is Wie ?? Schoolreisje naar "De Leemkuile" Hattem, 1931 groepsfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

14-299 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 13, pag. 271<br />

14-300 Verleden en heden Schoolstraat , ca. 19<strong>50</strong> foto Wijnberger Jan<br />

14-300 Schoolstraat , 1992 foto Goutbeek Johan<br />

15-301 Titelpagina<br />

15-302 Colofon<br />

15-303 <strong>Dalfsen</strong> aan het begin van deze eeuw (2) Hendriksen G. Koesteeg foto Goutbeek, coll. Johan<br />

15-304 Emmastraat foto Goutbeek, coll. Johan<br />

15-305 Licht uit - licht aan! Hulsman H.N. Brugplein foto Goutbeek, coll. Johan<br />

15-306 Elektriciteitscentrale foto Goutbeek, coll. Johan<br />

15-307 Verordening electriciteitsbedrijf document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

15-308 Meester Hinze's lange leertijd Pereboom F.<br />

15-309 Organist tekening Goutbeek Johan<br />

15-310 Een koale knollentrekkeri-je Lenthe, van Wim Knollentrekken tekening Goutbeek Johan<br />

15-311 Knollentrekken tekening Goutbeek Johan<br />

15-312<br />

15-313 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 14, pag. 299<br />

15-313 Wie is Wie ?? Bezoek aan N.C.R.V. studio foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

15-314 Prentbriefkaarten Goutbeek Ab Kunstfotokaart , ca. 1875 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

15-314 Het visitekaartje kaart Kamp, van der, coll. Greet<br />

15-314 Voorlopers van de prentbriefkaart kaart Kamp, van der, coll. Greet<br />

15-315 Briefkaarten kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

15-316 Prentbriefkaarten kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

15-317 Prentbriefkaarten kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

15-318 Reclame drukkerij reclame Goutbeek, coll. Ab<br />

15-318 Diverse poststempels document Goutbeek, coll. Ab<br />

15-319 Diverse postzegels postzegel Goutbeek, coll. Ab<br />

15-320 Verleden en heden Stationsweg Lemelerveld, ca. 1900, 1992 foto<br />

16-321 Titelpagina<br />

16-322 Colofon<br />

16-323 Bijna verdwenen "kunst" in vruchtboomvormen Veldhuis J.H. Leibomen op Den Aalshorst foto Veldhuis J.H.<br />

16-324 Snoeivormen tekening Goutbeek Johan<br />

16-324 Fruittuin Mataram foto<br />

16-325 Snoeivormen tekening Goutbeek Johan<br />

16-325 Leiboom met porceleinen naamplaatje foto Veldhuis J.H.<br />

16-326 Snoeivormen tekening Goutbeek Johan<br />

16-326 Leiboom tegen muur foto Veldhuis J.H.<br />

16-327 Honderd jaar Jacobs Halfman C.Z. De zaak van P.P.G. Jacobs foto Jacobs, coll.<br />

16-328 A.J.F. Jacobs foto Jacobs, coll.<br />

16-328 De zaak van A.J.F. Jacobs foto Jacobs, coll.<br />

16-329 Boerderij, Jacobs, Wilhelminastraat foto Jacobs, coll.<br />

16-330 Wilhelminastraat voor , 1967 foto Jacobs, coll.<br />

16-330 Jacobs Meubelen, Wilhelminastraat, 1993 foto Jacobs, coll.<br />

16-331 Teunisbloem Bruin-Willemsen, de A. Teunisbloem tekening Goutbeek Johan<br />

16-332 De geschiedenis van de "Westermolen" in <strong>Dalfsen</strong> (1) Bakker J.S.<br />

16-333 Westermolen (met zagerij) foto Bakker J.S.<br />

16-334 Interieur Westermolen foto's Teusink G.<br />

16-335 Interieur Westermolen foto's Teusink G.<br />

16-336<br />

16-337 Westermolen foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

16-338<br />

16-339 Het uitbreken van de oorlog (1940-1945) Platje J. Loswal te <strong>Dalfsen</strong> foto Platje J.<br />

16-340 Landschap Tempelman J. Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek Johan<br />

16-341 De Indië-jaren 1945 - 19<strong>50</strong> Stokvis G.J.<br />

16-342 Ereteken voor Orde en Vrede (ere)teken Reiling H.<br />

16-343 Gerrit Paskamp foto Reiling H.<br />

16-343 Harm Jan van den Berg foto Reiling H.<br />

16-343 Hendrikus Antonius Mars foto Reiling H.<br />

16-343 Johannes Gerardus Hunfridus Broeks foto Reiling H.<br />

16-343 Patrouille in Indië foto's Reiling H.<br />

16-344 Bamboe brug foto Reiling H.<br />

16-344 Brug over een kali foto Reiling H.<br />

16-345 Bewijs om demobilisatiespeldje te mogen dragen document Reiling H.<br />

16-345 Graf van Hendrikus Antonius Mars foto Reiling H.<br />

16-345 Demobilisatiespeldje tekening Reiling H.<br />

16-346 Monument t.n.g.v. gesneuvelde. <strong>Dalfsen</strong>aren Indië foto Reiling H.<br />

16-346 Onth. monument t.n.g.v. gesn. <strong>Dalfsen</strong>aren Indië foto Reiling H.<br />

16-347 Wie is Wie?? Aanleg waterleiding in de Bloemendalstr. , ca.1936 foto Koopman, mevr.<br />

16-347 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 15, pag. 312<br />

16-348 Verleden en heden Brugplein, 1955, 1993 foto<br />

17-349 Titelpagina<br />

17-3<strong>50</strong> Colofon<br />

17-351 Rechteren in de Literatuur Mensuma A.J. Kasteel Rechteren 1729 tekening Haen, de A.<br />

17-352 Plattegrond Rechteren 1863 tekening Goutbeek Ab


17-353 Rechteren, gezicht van het bordes foto Vogt A.F.W.<br />

17-354 Plattegrond Rechteren tekening Eberson L.H.<br />

17-355 Brug kasteel Rechteren foto Goutbeek Ab<br />

17-356 De catechiseermeesters Pereboom F. Collectezak tekening Goutbeek Johan<br />

17-357 Wie is Wie?? Dorpsschool, Ruitenborghstraat schoolfoto<br />

17-357 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 16, pag. 347<br />

17-358 Gezicht vanuit de toren op de Vechtbrug , 1953 foto Teusink G.<br />

17-359 Gezicht vanuit de toren op de Vechtbrug , 1953 foto Teusink G.<br />

17-360 Koningsvaren Bruin-Willemsen, de A.<br />

17-361 Koningsvaren foto Goutbeek Johan<br />

17-362 <strong>Dalfsen</strong> na de brand van 1670 tekening P.O.M., coll.<br />

17-363 De geschiedenis van de "Westermolen" in <strong>Dalfsen</strong> (2) Bakker J.S.<br />

17-364 Westermolen voor de restauratie van , 1955 foto Goutbeek Ab<br />

17-365<br />

17-366 Restauratie Westermolen , 1955 foto's Goutbeek Johan<br />

17-367 Westermolen , 1993 foto Goutbeek Johan<br />

17-368 Verleden en heden Van der Veenstraat, 1960, 1992 foto<br />

18-369 Titelpagina<br />

18-370 Colofon<br />

18-371 De Overijsselse Vecht een vestingslinie Goutbeek Ab<br />

18-372 Vecht, vestingslinie kaart Rive, de la, 1726-1731<br />

18-373 Monding Regge kaart Rive, de la, 1726-1731<br />

18-374 Dorp <strong>Dalfsen</strong> tot aan Vechterweerd kaart Rive, de la, 1726-1731<br />

18-375 De Leemcule foto P.O.M., coll.<br />

18-376 De Ruitenborgh tekening P.O.M., coll.<br />

18-377 Vechterweerd tekening P.O.M., coll.<br />

18-377 Doorsnee van een liniewal tekening<br />

18-377 De beschonken soldaat Hilaries Dr. M.<br />

18-378 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> met melkbussen foto<br />

18-379 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> met melkbussen foto<br />

18-380 De kruidenierswinkel van Wansink op de Belte Kamp, van der Greet Interieur winkel Wansink foto Dijk van mevr., coll. J.<br />

18-381 Kruidenierswinkel van Wansink foto Goutbeek, coll. Ab<br />

18-381 Gezin Wansink foto<br />

18-382 De botterham Goutbeek Johan Opoe tekening Goutbeek Johan<br />

18-383 De laatste hoge fabrieksschoorsteen Hulsman H.N. Stoomzuivelfabriek bij oprichting , 1917 foto<br />

18-383 Roomboterwikkel foto<br />

18-384 Bijvoegsel Staatscourant, 3-11-1916 document<br />

18-384 E. de Graaf als melkventer foto<br />

18-384 Bouwtekening zuivelfabriek tekening<br />

18-385 Agenda ledenvergadering "Coodal" , 1921 document<br />

18-385 Contract van Aanbesteding "Coodal" document<br />

18-385 Oproep inschrijving obligatielening "Coodal" document<br />

18-386 Fabriek "Coodal" , ca. 1980 foto<br />

18-386 Tegelplateau "Coodal" , 1937 foto<br />

18-387 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 17, pag. 357<br />

18-387 Wie is Wie?? School in Hessum schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

18-388 Verleden en heden Koffiestraatje, 1960, 1993 foto<br />

19-389 Titelpagina<br />

19-390 Colofon<br />

19-391 De Israëlische begraafplaats te <strong>Dalfsen</strong> (Gerner) Brandorff G. Plattegrond van de Israëlische begraafplaats kaart<br />

19-392 Grafstenen op de Israëlische begraafplaats foto Goutbeek Johan<br />

19-393 Grafstenen op de Israëlische begraafplaats foto Goutbeek Johan<br />

19-394 Grafstenen op de Israëlische begraafplaats foto Goutbeek Johan<br />

19-395 Grafstenen op de Israëlische begraafplaats foto Goutbeek Johan<br />

19-396 De Israëlische begraafplaats aan de Gerner Es foto Goutbeek Johan<br />

19-397 Wie is Wie?? Vermoedelijk Geref. meisjesver. <strong>Dalfsen</strong> , ca. 1935 foto<br />

19-397 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 18, pag. 387<br />

19-398 Luchtfoto van <strong>Dalfsen</strong> luchtfoto AeroCamera<br />

19-399 Luchtfoto van <strong>Dalfsen</strong> luchtfoto AeroCamera<br />

19-400 Jacob Tempelman (1) Tempelman (Oosterwolde) J. Het gezin Tempelman foto Tempelman, coll. J.<br />

19-400 Jacob Tempelman foto Tempelman, coll. J.<br />

19-401 Jacob Tempelman en Gerrit van Pijkeren foto Tempelman, coll. J.<br />

19-402 Galwesp Geerds Koos Galappel tekening Goutbeek Johan<br />

19-403 De historische plaats van de Hessemsche schipper Kamp, van, der Greet De Hessumse schipper foto Pierik, fam.<br />

19-404 Koffiedrinken op het land. foto Pierik, fam.<br />

19-405 Familie van Leusen foto Pierik, fam.<br />

19-406 Rogge maaien foto Pierik, fam.<br />

19-407 Opoe van Leusen foto Pierik, fam.<br />

19-407 Vrouw Pierik en opoe van Leusen foto Pierik, fam.<br />

19-408 Verleden en heden Lemelerveld (brug) , 1925, 1994 foto<br />

20-409 Titelpagina<br />

20-410 Colofon<br />

20-411 Jacob Tempelman (2) Tempelman (Oosterwolde) J. Artikelen op de bon , 1918 krantenartikel Dalfser Courant<br />

20-412 Artikel over diefstal , 1913 krantenartikel Dalfser Courant<br />

20-412 Verordening heffing hondenbelasting krantenartikel Dalfser Courant<br />

20-413 Inzameling eikels en kastanjes , 1918 krantenartikel Dalfser Courant<br />

20-413 Procesverbaal document Tempelman, coll. J.<br />

20-414 Rapport document Tempelman, coll. J.<br />

20-415 Naam en toenaam Michel-Beumer, mevr.<br />

20-415 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 19, pag. 397<br />

20-415 Wie is Wie?? Circus groepsfoto<br />

20-416 De familie van Beinum en <strong>Dalfsen</strong> Kamerlingh Onnes G.A. Eedt voor de Landmeters , 1703 document<br />

20-417 Eedtaflegging Landmeter Samuel v. Beinum, 1732 document<br />

20-418 Havezaadt den Berg , ca. 1741 kaart Beinum van Samuel<br />

20-419 Havezaadt den Berg , ca. 1741 kaart Beinum van Samuel<br />

20-420 Eedtaflegging Landmeter Roelof Eleveld, 1727 document<br />

20-421 S. v. Beinum prov. landmeter in Ov., 1772 document


20-422 De tuin voor Huis Den Berg foto<br />

20-423 Tuin met fruitbomen foto<br />

20-424 Grasklokje Bruin-Willemsen, de A. Grasklokje tekening Goutbeek Johan<br />

20-424 Vindplaatsen grasklokje na 19<strong>50</strong> kaart Atlas van de Ned. Flora 3<br />

20-425 Volksontwikkeling en de Openbare Bibliotheek Hulsman H.N. Vermoed. brandstoffenkant. Achter gem.huis foto<br />

20-426 Verzoek Openb. Leeszaal en Bibliotheek , 1922 krantenartikel Dalfser Courant<br />

20-426 Groene gebouwtje achter oude gem. Huis foto Goutbeek Johan<br />

20-427 Brandweerkazerne met ruimte voor bibliotheek foto<br />

20-427 Bibliotheek voor de verhuizing in oktober 1994 foto<br />

20-428 Rivierbedding Bouwers Lenze, L. Rivier foto Goutbeek Johan<br />

21-429 Titelpagina IJzerplastiek voor de Mavo (Hans Ittman) foto Goutbeek Johan<br />

21-430 Colofon<br />

21-431 Oogst ging in de zomer van 1894 verloren door hoge waterstand Lenthe, van Wim Verzoeken tot schadevergoeding, 1895 document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

21-432 Intekenlijst voor verloting, 1895 document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

21-432 Kwitantie (voor gekocht hooi) document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

21-433 Schadevergoedingen, 1895 document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

21-433 Uit het jaaroverzicht 1894 van de gemeente <strong>Dalfsen</strong> document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

21-434 100 jaar speelgoedgeschiedenis op een oude zolder Kamp, van, der Greet Speelgoed foto Goutbeek Johan<br />

21-435 De Ulo-Mavo in <strong>Dalfsen</strong> 1955-1994 Klaassen H.J. Ulo in de Openb. school <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek Johan<br />

21-436 Leerkrachten Ulo , ca. 1958 foto Goutbeek Johan<br />

21-436 Ulo 2e klas , 1955 foto Klaassen A.<br />

21-437 Ulo eerste klas in 2e leerjaar op schoolkamp foto<br />

21-437 De mavo in 1994 foto<br />

21-438 IJspret op oude Vechtarm op Bellingeweer , ca.1955 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

21-439 IJspret op oude Vechtarm op Bellingeweer , ca.1955 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

21-440 Leidekkers en loodgieters Goutbeek Ab Leien (dekkers), lood (gieters) foto's, illustraties Goutbeek Ab<br />

21-441 Leien (dekkers), lood (gieters) foto's, illustraties Goutbeek Ab<br />

21-442 Leien (dekkers), lood (gieters) foto's, illustraties Goutbeek Ab<br />

21-443 Leien (dekkers), lood (gieters) foto's, illustraties Goutbeek Ab<br />

21-444 Trotseerloodjes, 1692, 1991 foto's, illustraties Goutbeek Ab<br />

21-444 "Dat gaat van een leien dakje" Goutbeek Ab<br />

21-445 Wie is wie??<br />

21-445 Naam en toenaam Michel-Beumer, mevr.<br />

21-445 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 20, pag. 415 Jubilarissen gem. <strong>Dalfsen</strong> Govers, Veldhuis , 1947 groepsfoto<br />

21-445 Boerdijk H.B.<br />

21-446 Van doodgravers en hondenslagers Pereboom F.<br />

21-447 Hondenslager tekening Goutbeek Johan<br />

21-448 Hymne Geerds Koos Bomen foto Goutbeek Johan<br />

22-449 Titelpagina Tank op Veerland , 1945 foto Goutbeek, coll. Johan<br />

22-4<strong>50</strong> Colofon<br />

22-451 De militaire opmars tot bevrijding van <strong>Dalfsen</strong> Redactie Troepenbeweging, april 1945 kaart<br />

22-452 Interview met dhr. G. Wennemars Oudleusen één dag eerder bevrijd Redactie Boerderij(en) fam. Wennemars foto<br />

22-453 Redactie Landkaarten geallieerden kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

22-454 Interview met dhr. H.J. Hogeboom Bevrijding Dalmsholte op 11 april Redactie Erf van familie Hogeboom foto<br />

22-455 Redactie Ouders van Hendrik Hogeboom foto<br />

22-455 Vickers-Armstrong (bommenwerper) Redactie<br />

22-456 Interview met dhr. C. Halfman Bevrijding Rechteren 13 april Redactie<br />

22-456 Opgraven vliegtuigmotor , 1992 foto<br />

22-457 Kasteel Rechteren tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

22-458 Interview met mevrouw H. van der Vegt Bevrijdingsdag van Hendrina v.d. Vegt Redactie Van der Vecht met onderduiker foto Vegt-van der Kamp, van der, coll. H.<br />

22-459 Ouders van Hendrik van der Vegt foto Vegt-van der Kamp, van der, coll. H.<br />

22-459 Uit de 2e wereldoorlog artikel Landsdrukkerij de, 1944<br />

22-460 Interview met mevrouw en de heer Boschman Henk en Klazien vertellen over bevrijdingsdag Redactie Boerderij van de fam. Boschman Zwolscheweg foto Boschman, fam., coll.<br />

22-461 Onthulling monument ter naged. S.J. Baarsma foto Boschman, fam., coll.<br />

22-462 Overzicht gebeurtenissen tijdens de bevrijding kaart<br />

22-463 Overzicht gebeurtenissen tijdens de bevrijding<br />

22-464 Interv. M. Linthorst-Gorter en W. Gorter-van der Kolk Bevrijdingsdag aan de Vechtdijk Redactie De Keet aan de Vecht met het roeibootje foto Linthorst-Gorter, mevr., coll. M.<br />

22-465 Brugwachtershuisje foto Gorter- v.d. Kolk, coll. Willy<br />

22-466 Brugwachtershuisje op het Brugplein Ervaringen Jan Platje op bevrijdingsdag Redactie Het overzetten van de Canadezen foto Platje, coll. J.<br />

22-467 Schip met vlag in de boom foto Platje, coll. J.<br />

22-467 Truppenkarte kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

22-468 Interview met de heer J. Bekedam Bevrijdingsdag op De Broekhuizen Redactie Johannes en Hendrikje Bekedam en H.de Haan foto Bekedam, fam., coll.<br />

22-469 Tentwagen van fam. Bekedam foto Bekedam, fam., coll.<br />

22-469 Herinneringen van een Canadese bevrijder Otterman Robert, G.<br />

22-470 Brief van Otterman naar A. Goutbeek document Goutbeek, coll. Johan<br />

22-470 Bezoek dhr. Otterman aan <strong>Dalfsen</strong> foto<br />

22-471 Wie is Wie?? Buurtvereniging Julianastr./Molenstr./Brugplein foto's<br />

22-471 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 21, pag. 445<br />

22-472 De bevrijding van Oudleusen Lenthe, van Wim Klaas en Aaltje Lans, zoon Jan en Kees Walter foto Lans, fam., coll.<br />

22-473 Opoe "Rieke" van der Vegt foto Nijkamp, fam, coll.<br />

22-474 Hendrik Jan Nijkamp foto Nijkamp, fam, coll.<br />

22-475 De bevrijding van <strong>Dalfsen</strong> Vriesland, van Victor, E.<br />

22-476 Gek en Wijs tijdens Seijss boekje<br />

23-477 Titelpagina<br />

23-478 Colofon<br />

23-479 Den Aalshorst bestaat 3<strong>50</strong> jaar: 1644-1994 Roekx, Ing. H.H.<br />

23-480 Huize Den Aalshorst , 1910 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

23-481 Huidige achterzijde Huize Den Aalshorst foto Goutbeek Johan<br />

23-482<br />

23-483 Huize Den Aalshorst foto Goutbeek Johan<br />

23-484 Boterbloem Bruin-Willemsen, de A. Boterbloem tekening Goutbeek, coll. Johan<br />

23-485 <strong>Dalfsen</strong> en de Kartografie Goutbeek Ab Anonieme kaart omg. <strong>Dalfsen</strong>, Ommen, 1526 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

23-486 Fragment Ten Have-kaart Overijssel, 1652 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

23-487 Fragment Ten Have-kaart Overijssel, 1652 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

23-488 Fragment krt van Gron, Frl, Drenthe en Ov., 1559 kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

23-489<br />

23-490 Fragment verbeterde krt Johan van Doetinchem kaart Goutbeek, coll. Ab


23-490<br />

23-491 <strong>50</strong> jaar Vechtruiters Kamp, van der Greet Vaandel van de Vechtruiters foto Kamp, van der Greet<br />

23-492 Leussen, van H.J. Het winnende achttal in Hardenberg, 1960 foto Vechtruiters, coll.<br />

23-492 Ruiterhuwelijksstoet op de Koesteeg foto Vechtruiters, coll.<br />

23-493 Concours naast de Gereformeerde Kerk foto Goutbeek Johan<br />

23-494 Overhand. trofee door Gravin v. Rechteren Limpurg foto Vechtruiters, coll.<br />

23-494 Uitreiking eremedaille dhr D.J. Goos , 1995 foto Wesselink J.<br />

23-495 Wie is Wie?? Huishoudschool , 1953 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

23-495 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 22, pag. 471<br />

23-496 Huize Den Aalshorst, 1841 tekening Feith L.R.<br />

24-497 Titelpagina<br />

24-498 Colofon<br />

24-499 De oorkonde van 947 Ouweneel A.P. Het rijk van Otto 1, 936-973 kaart Thieme's <strong>Historische</strong> Wereldatlas<br />

24-<strong>50</strong>0 Kroning van Otto 1 te Aken, 936 tekening<br />

24-<strong>50</strong>1 De originele oorkonde uit 947 document<br />

24-<strong>50</strong>2 Grootzegel tekening<br />

24-<strong>50</strong>3 Klerk geeft regelafstand aan met een griffel tekening<br />

24-<strong>50</strong>4 Detail oorkonde van 947 op ware grootte oorkonde<br />

24-<strong>50</strong>5 Schrijver en leerjongen tekening Augustinus, De Civitate Deo<br />

24-<strong>50</strong>6 Een boerderij in de sneeuw foto Cambier, Sr. J.<br />

24-<strong>50</strong>7 Een boerderij in de sneeuw foto Cambier, Sr. J.<br />

24-<strong>50</strong>8 Situatieschets, Herte of Het Ierte kaart<br />

24-<strong>50</strong>9 Herte of Het Ierte foto Goutbeek Johan<br />

24-510 De spreeuw in de pot vinden.. Groeneweg G.C. De spreeuwpot van huis Gerner tekening Goutbeek Ab<br />

24-510 Spreeuwpot met zitstokje foto Goutbeek Johan<br />

24-511 Fragment van de boerderij met spreeuwpotten schilderij Potter Paulus<br />

24-511 Vindpaatsen in Nederland tekening Groeneweg G.C.<br />

24-512 Wie is Wie?? Leden gymnastiekver. "Hercules" , ca. 1930 groepsfoto Goutbeek Ab<br />

24-512 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 23, pag. 495<br />

24-513 De moderne maalderij van Feijen Roelofs E. De oorspronkelijke maalderij van Feijen foto Roelofs, coll. E.<br />

24-514 Vignet tiidschrift "De Stijl" vignet<br />

24-515 De maalderij van Feijen foto Roelofs, coll. E.<br />

24-516 Decemberbespiegelingen rond kinderspeelgoed Kamp, van der Greet Kinderspeelgoed foto's Goutbeek Johan<br />

25-517 Titelpagina<br />

25-518 Colofon<br />

25-519 Het landgoed Broekhuizen Goutbeek Ab Broekhuizen kaart Kad. Atlas Ov., 1832<br />

25-520 Huis Broekhuizen foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

25-521 Detail Hottinger kaart, 1777 kaart<br />

25-522 Hoveniershuisje foto Goutbeek Ab<br />

25-522 Vechterweerd, Broekhuise kaart Rive, de la P.<br />

25-523 Lindeboom met hoveniershuisje foto Goutbeek Ab<br />

25-524 "Gait-Jan", de woudloper van Hessum Uit: HET LEVEN<br />

25-525<br />

25-526<br />

25-527 Uit de Dalfser Courant van 1895/1896 Redactie<br />

25-528 Smid Veldhuis in Lenthe foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

25-529 Smid Veldhuis in Lenthe foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

25-530 Wie is Wie??<br />

25-530 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 24, pag. 512 Openbare school Oudleusen , 1919 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

25-531 Voorouderonderzoek Slot P.<br />

25-531 Wijnberger G.J<br />

25-532 Het Laar en 't Olde Laar, ca.1783 kaart<br />

25-533 Kwartierstaat geslacht Laarman stamboom<br />

25-534<br />

25-535 Geboorteacte F. J. Laarman, Ommen, 1821 document<br />

25-536 Honingbij Geerds Koos Honingbij tekening Goutbeek Johan<br />

25-537 Uit de Dalfser Courant van 10 januari 1896 Dalfser Courant Kasteel Rechteren, ca. 18<strong>50</strong> tekening<br />

25-538 Oude bouwlanden en stuifwallen Drost H. "Sticken", eiken foto Goutbeek Johan<br />

25-539 Zandweg tussen de essen foto Goutbeek Johan<br />

25-540 Essen en stuifwallen kaart Topografische Dienst<br />

25-541<br />

25-542 Verleden en heden Ruitenborghstraat foto<br />

26-543 Titelpagina<br />

26-544 Colofon<br />

26-545 De Dalfser Rio-band in de vijftiger jaren Wesselink H. Revue "Beurzen open, dijken dicht" krantenartikel<br />

26-546 "RIO-BAND" foto's Wesselink H.<br />

26-547 "RIO-BAND" foto's Wesselink H.<br />

26-548 Het Hongerveld in Oudleusen Holsappel E. Kadastrale atlas sectie I, Vechterweerd 3e blad kaart<br />

26-548 Oenen, van I.<br />

26-549 Kadastrale atlas sectie D, Oudleusen 2e blad kaart<br />

26-5<strong>50</strong> Topkaart uitg. No. 305 kaart<br />

26-551 Wie is Wie?? Chr. lagere school aan de Zwolscheweg , 1944-1945 schoolfoto Goutbeek, coll. Johan<br />

26-551 Dalfsermoppenlied Redactie Chr. Zangver. Soli Deo Gloria groepsfoto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

26-551 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 25, pag. 530<br />

26-552 <strong>Dalfsen</strong> e.o. tekening Goutbeek Johan<br />

26-553 <strong>Dalfsen</strong> e.o. tekening Goutbeek Johan<br />

26-554 Kwartierstaat Polhaar Ploeger-van Santen T. Boerderij Polhaar foto Goutbeek, coll. Johan<br />

26-554 Schoolstraat, huis fam. Polhaar foto Goutbeek, coll. Johan<br />

26-555 Detail krt. Kadastr. Atlassectie K. 1e blad kaart<br />

26-555 Kwartierstaat Polhaar stamboom<br />

26-556 Beetwortel-suikerfabriek Hulsman H.N. Oorspronkelijk bedrijf , ca. 1880 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-557 Begr. van het benodigd kapitaal suikerfabr., 1865 document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-557 Suikerfabriek in 1889 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-558 Machinehal met stoommachines foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-558 Op het bordes met procesketels foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-559 Het ketelhuis foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-559 Gemoderniseerde suikerfabriek foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente


26-559 Interieur van de suikerfabriek foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-560 Drukvaten foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-560 Machinekamer suikerfabriek foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-560 Spoorlijn Deventer-Ommen , ca. 1910 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-561 Veiling, publieke verkopen voorm. Suikerfabriek advertentie <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

26-562 Verleden en heden Prinsenstraat , ca. 1900, 1994 foto<br />

27-563 Titelpagina<br />

27-564 Colofon<br />

27-565 G.W.Dijsselhof Goutbeek Ab Boerderij fam. Dijsselhof, Dalmsholterweg schilderij Tuten, Heeten, coll. G.H.<br />

27-565 Tekening M. Dijsselhof-Keuchenius tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

27-566 Muurtekening katten, G.W. Dijsselhof tekening Goutbeek, coll. Johan<br />

27-566 Boerderij Dijsselhof kaart Top. Kaart, 1833<br />

27-566 Boekversieringen, G.W. Dijsselhof tekening Goutbeek, coll. Johan<br />

27-567 Kabeljauw foto Goutbeek Johan<br />

27-568 Artikel Dijsselhof, 22-07-1892 krantenartikel Dalfser Courant<br />

27-568 Kamerscherm foto Elsevier, deel 30 , 1905<br />

27-568 Armstoel foto Rijksmuseum<br />

27-569 Artikel Dijsselhof, 20-06-1924 krantenartikel Dalfser Courant<br />

27-570 Zomaar een kistje Holsappel E. Kistje met documenten foto Goutbeek Johan<br />

27-571 Wie is Wie?? Openbare lagere school , 1936 schoolfoto<br />

27-571 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 26, pag. 551 Probatum est, 1863 Buser T.H.<br />

27-572 Kerkzilver Ploeger-van Santen T. Kerkzilver foto's Goutbeek Johan<br />

27-573 Kerkzilver foto's Goutbeek Johan<br />

27-574 De Kemminckhorst in Oudleusen Oenen, van W. Kadastrale kaart, 1832 kaart<br />

27-575 Boerderij Kemminckhorst foto Timmerman A.<br />

27-576 Akte veiling, 1915 document Timmerman A.<br />

27-577 Vecht foto Goutbeek Johan<br />

27-578 Gebrandschilderde ramen in de R.K. kerk in <strong>Dalfsen</strong> Klarenbeek C.J. Glas-in-loodramen foto Goutbeek Johan<br />

27-579 De Leuge plaatse bij 't vuur Lenthe, van Wim<br />

27-580 Interieur boerderij tekening Goutbeek Johan<br />

27-581 Dialectgedicht<br />

27-582 Verleden en heden Molendijk, 1955, 1996 foto's<br />

28-583 Titelpagina<br />

28-584 Colofon<br />

28-585 Muntvondsten in <strong>Dalfsen</strong> Aalders H. Munten foto's Goutbeek Johan<br />

28-585 Vindplaats munten kaart<br />

28-586 Munten foto's Goutbeek Johan<br />

28-586 Jacobakannetje foto Goutbeek Johan<br />

28-587 Kruudmoes Meulen, van der H. Eettafereel foto Goutbeek Johan<br />

28-588 Kervel tekening Duitsche Flora<br />

28-589 Het postkantoor in <strong>Dalfsen</strong> Hulsman H.N. Postkantoor <strong>Dalfsen</strong>, 1910 foto Goutbeek, coll. Johan<br />

28-590 PTT-personeel , 1937 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

28-591 Postkantoor <strong>Dalfsen</strong>, 1910 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

28-592 Bloemendalstraat, ca. 1900 foto Goutbeek, coll. Johan<br />

28-593 Bloemendalstraat, ca. 1900 foto Goutbeek, coll. Johan<br />

28-594 Wijziging gemeentegrens van <strong>Dalfsen</strong> Klarenbeek C.J. Wet 5 sept. 1996 tot gem.herindeling krantenartikel Staatsblad, 1996<br />

28-595 Kaart grenswijziging, 1 jan. 1997 kaart Prov. Overijssel<br />

28-596 Bakkerij Vijge Kamphuis-van Beinum M. Bakkerij Vijge foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

28-596 Kamp, van der Greet Bakker Vijge foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

28-597 De ringmuur om kasteel Rechteren Goutbeek Ab<br />

28-598 Plattegrond ringmuur tekening Goutbeek Ab<br />

28-599 Reconstructie ringmuur tekening Goutbeek Johan<br />

28-600 Kasteel Rechteren litho<br />

28-601 Wie is Wie?? Hervormde jongens- en meisjesvereniging , 1957 groepsfoto Hoekstra-Grakist, mevr., coll.<br />

28-601 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 27, pag. 571<br />

28-602 Verleden en heden Emmastraat, 1955, 1996 foto<br />

29-603 Titelpagina<br />

29-604 Colofon<br />

29-605 Hooibergen in Oost-Nederland Goutbeek Ab Hooibergen foto's Goutbeek Ab<br />

29-605 Rietendak tekening Goutbeek Ab<br />

29-606 Hooibergen foto's, tekeningen Goutbeek Ab<br />

29-607 Hooibergen tekening Goutbeek Ab<br />

29-608 Opnieuw in beeld Padvindersgroep "De Vechtkamp", 1939 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

29-608 Namen uit <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 28, pag. 601<br />

29-609 De Noord-Ooster Lokaal Spoorweg Hulsman H.N. Prospectus document<br />

29-610 Detailkaart spoorlijn Groningen-Zwolle kaart<br />

29-611 Bouwtekening halte tekening<br />

29-612 Station <strong>Dalfsen</strong> met locomotief , 1910 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

29-613 Station <strong>Dalfsen</strong> met locomotief , 1910 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

29-614 Bouwtekening station <strong>Dalfsen</strong> tekening<br />

29-615 Dienstregeling , 1908 document<br />

29-615 Station <strong>Dalfsen</strong>, 1965 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

29-616 Wie bij het water staat Bouwers Lenze, L. Lisdodde tekening Goutbeek Johan<br />

29-617 Smederij Veldhuis 100 jaar Kamp, van der F.G.H. Smid Veldhuis foto Veldhuis, fam., archief<br />

29-618 Smederij Veldhuis foto Veldhuis, fam., archief<br />

29-618 Reclameborden foto Goutbeek Johan<br />

29-619 De Heksenbezems van de Mataram Bosma J.<br />

29-619 Artikel uit "De levende natuur", 1905 Meulemeester P.J.A.J.<br />

29-620 Heksenbezem foto Goutbeek Ab<br />

29-621 Heksenbezem foto Goutbeek Ab<br />

29-622 Verleden en heden Van Ankumspad, 1987, 1997 foto's Goutbeek Johan<br />

30-623 Titelpagina<br />

30-624 Colofon<br />

30-625 Er is toekomst voor het verleden Elfers L.V.<br />

30-626 De familie Roons op het Kerkplein Goutbeek Johan Huis Roons, Kerkplein foto Goutbeek, coll. Johan<br />

30-627 Familieportretten Roons foto's Roons, fam. archief<br />

30-628 Familieportretten Roons foto's Roons, fam. archief


30-629 Familieportretten Roons foto's Roons, fam. archief<br />

30-630 Familieportret Roons foto Roons, fam. archief<br />

30-630 Familiestamboom Roons stamboom<br />

30-631 Ken uw dorp Fotopuzzel foto's<br />

30-632 De Hervomde pastorie te <strong>Dalfsen</strong> Welzen-Sipkes, van C.A. Pastorie, ca. 1860 foto Hoorn, stichting Verloren gem.arch.<br />

30-633 Brief Jhr.ir.J.P. Laman Trip, 1838 document<br />

30-634 Pastorie Herv. Gem. <strong>Dalfsen</strong>, 1938 tekening<br />

30-635 Pastorie Herv. Gem. <strong>Dalfsen</strong>, 1938 tekening<br />

30-636 Pastorie Herv. Gem. <strong>Dalfsen</strong> foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

30-636 Pastorie Herv. Gem. <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek Johan<br />

30-637 Manuscriptkaart van Den Aalshorst en Sandwyk Goutbeek Ab Schets huis Sandwyk kaart Goutbeek Johan<br />

30-638 Krt. Boerderijnamen kaart Goutbeek Johan<br />

30-639 Wapen fam. De Famars-Vriesen foto Goutbeek Johan<br />

30-639 Reconstructietekening Sandwyk tekening Goutbeek Johan<br />

30-640 Gien ienvoudige cursus Dalser dialect. Lenthe, van Wim<br />

30-641 Fotocollage gemeente <strong>Dalfsen</strong> foto's<br />

30-642 Kniepertjesijzers Ploeger-van Santen T. Kniepertjesijzer foto Goutbeek Johan<br />

30-642 Oude prent, de wafelbakster, 1567 gravure Boymans van Beuningen<br />

30-643 Kniepertjesijzers foto's Goutbeek Johan<br />

30-643 Het kniepertjes bakken foto Goutbeek Johan<br />

30-644 IJzerkoekenoproer Arends R. Oudeprent oproer gravure Drents Museum<br />

30-645 Opnieuw in beeld Muziekvereniging Excelsior , 1947 groepsfoto<br />

30-646 Verleden en heden Hoek Kerkplein/Bloemendalstraat foto's Goutbeek Johan<br />

31-647 Titelpagina<br />

31-648 Colofon<br />

31-649 100 jaar Oranjevereniging <strong>Dalfsen</strong> (1) Ploeger-van Santen T Artikel Dalfser Courant, 1898 krantenartikel <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

31-6<strong>50</strong> Brief, 2 juli 1907 document Oranjevereniging<br />

31-6<strong>50</strong> Programma Koninginnefeest , 1900 document Oranjevereniging<br />

31-651 Ereboog foto Goutbeek, coll. Ab<br />

31-652 Brieven en advertentie document Oranjevereniging<br />

31-653 Oranjefeest foto's Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-653 Volksfeest te <strong>Dalfsen</strong> advertentie Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-654 Oranjefeest foto's Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-655 Oranjefeest foto's Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-656<br />

31-657 Opnieuw in beeld R.K. Lagere school <strong>Dalfsen</strong>, 1954 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-657 Het regent het zegent Bodenheim Nelly<br />

31-658 Kleermaker Klaas Wijnberger Wijnberger Jan Klaas Wijnberger, 1965 foto Wijnberger, coll. Jan<br />

31-659 Klaas Wijnberger en zijn vrouw Dientje foto Wijnberger, coll. Jan<br />

31-659 Prinsenstraat foto Wijnberger, coll. Jan<br />

31-660 Ze kwamen tijdens de oorlog neer in <strong>Dalfsen</strong> Sievers Jan<br />

31-661 Algemene Begraafplaats <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek Johan<br />

31-662<br />

31-663 Luchtfoto <strong>Dalfsen</strong>, 15 maart 1945 luchtfoto Bekke Hr.<br />

31-664 Vliegtuigbemanning foto Bekke Hr.<br />

31-665 Bemanningslid foto Roebersen-Croes, mevr.<br />

31-666<br />

31-667 Grafsteen van J.M. Dunsmuir foto Goutbeek Johan<br />

31-668 R.K. Cyriacusschool Hoonhorst bestaat 75 jaar Damman W. Klassenaanteekenboek van juf Schiller document<br />

31-669 De eerste onderwijskrachten R.K. school Hoonhorst foto Lankhorst H.W.M.<br />

31-669 School Hoonhorst, 1912 foto<br />

31-670 Verleden en heden Acherkant winkel Chris de Lange, Brugplein foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

31-670 Raadhuisstraat, 1998 foto Goutbeek Johan<br />

32-671 Titelpagina<br />

32-672 Colofon<br />

32-673 Onthullingen rond de "Wilhelminaboom"in <strong>Dalfsen</strong> Kamp, van der Greet Kastanjeboom, Ruitenborghstraat foto Goutbeek, coll. Johan<br />

32-674 Opnieuw in beeld Chr. basisschool Sjaloom, 1923 foto's Bekedam-Lindeboom, mevr. H.<br />

32-674 Lekkernijen Laurillard, Dr. E.<br />

32-675 Chr. basisschool Sjaloom, 1923 foto's Bekedam-Lindeboom, mevr. H.<br />

32-676 100 jaar Oranjevereniging <strong>Dalfsen</strong> (2) Ploeger-van Santen T Optochten Oranjefeest foto's Berends J.<br />

32-677 Oranjefeest foto's Oranjevereniging J.<br />

32-678 Lenteren, van M.S.<br />

32-679<br />

32-680<br />

32-681<br />

32-682<br />

32-683<br />

32-684 Een dorpsomroeper in <strong>Dalfsen</strong> Nijland-Bartels A. Ewold Mensink, 1948 foto Nijland-Bartels A.<br />

32-685 De bel van de dorpsomroeper foto Goutbeek Johan<br />

32-685 Bart Bartels foto Nijland-Bartels A.<br />

32-685 Krantenbericht, 24 sept. 1948 krantenartikel Dalfser Courant<br />

32-686 De Christelijke basisschool bestaat dit jaar 75 jaar Ruitenberg J. Schuldbekentenis, 12 okt. 1922 document Sjaloom, schoolarchief<br />

32-686 Kooijker J.<br />

32-687 Brief, 27 maart 1923 document Sjaloom, schoolarchief<br />

32-688 Sjaloom foto's Sjaloom, schoolarchief<br />

32-689 Rekeningen document Sjaloom, schoolarchief<br />

32-690 Verleden en heden Rondweg <strong>Dalfsen</strong>, 1961 en 1998 foto's Goutbeek, coll. Johan<br />

33-691 Titelpagina<br />

33-692 Colofon<br />

33-693 Smederij Bos in Oudleusen Hist. Werkgr. Oudleusen Smederij Bos, ca. 1955 foto Bos, fam. Archief<br />

33-694 Beslaan van paarden tekening Meilink W.<br />

33-694 Diploma document Bos, fam. Archief<br />

33-695 Smederij tekening Meilink W.<br />

33-696 Familie Bos foto's Bos, fam. Archief<br />

33-697 De geschiedenis van het Armenhuis in <strong>Dalfsen</strong> Tel T. Bepalingen diakoniehuis document Ned. Herv. Kerk, <strong>Dalfsen</strong><br />

33-698 Bepalingen diakoniehuis document Ned. Herv. Kerk, <strong>Dalfsen</strong><br />

33-699


33-700 Reconstructie Armenhuis tekening Goutbeek Johan<br />

33-701 Reconstructie Armenhuis tekening Goutbeek Johan<br />

33-702 Financiële stukken document Ned. Herv. Kerk, <strong>Dalfsen</strong><br />

33-703 Ned. Herv. Kerk en Armenhuis foto Goutbeek, coll. Ab<br />

33-704 Instructielijst document Ned. Herv. Kerk <strong>Dalfsen</strong><br />

33-704 Advertentie, 24 juli 1908 advertentie Dalfser Courant<br />

33-705 Huisregels document Ned. Herv. Kerk, <strong>Dalfsen</strong><br />

33-706 Kerknieuws, 2 okt. 1908 document Dalfser Courant<br />

33-707 Berichten Dalfser Courant, 1922 krantenartikel Dalfser Courant<br />

33-707 Voedingslijst document Ned. Herv. Kerk, <strong>Dalfsen</strong><br />

33-707 Ned. Herv. Kerk en Armenhuis foto Goutbeek, coll. Ab<br />

33-708 Opnieuw in beeld Toneelvereniging , 1951 foto<br />

33-709 Gemeentelijke herindeling Lenthe, van Wim Dedemsweg foto Groot Ned. Boerenboek nr. 103<br />

33-710 Verleden en heden Kerkplein/Vechtstraat foto's Goutbeek Johan<br />

34-711 Titelpagina<br />

34-712 Colofon<br />

34-713 Het verhaal van Johannes van der Kamp Makkinga Henk Kleiensteeg 33, nu Julianastraat foto Kamp, van der, coll. J.<br />

34-714 Pamflet, 1939 document Kamp, van der, coll. J.<br />

34-714 Ausweis J.van der Kamp, 11 juli 1944 document Kamp, van der, coll. J.<br />

34-715 Verplichte tewerkstelling J. v.d. Kamp 25 sept '42 document Kamp, van der, coll. J.<br />

34-716 Baubataillon met J.v.d. Kamp foto Kamp, van der, coll. J.<br />

34-717 Reg. Ned. Volksherstel 9 mei '45 en verlofpas document Kamp, van der, coll. J.<br />

34-717 Prinses Juliana en prins Bernard, 1930 ansichtkaart Kamp, van der, coll. J.<br />

34-718 Johannes v.d. Kamp in Pools legeruniform '42 foto Kamp, van der, coll. J.<br />

34-718 Verlofpas van J.v.d. Kamp, 13 - 15 maart '43 document Kamp, van der, coll. J.<br />

34-718 Briefkaart van Johannes van der Kamp 10 juli '44 kaart Kamp, van der, coll. J.<br />

34-719 De Vecht gaf en nam Goutbeek Ab Vecht bij De Stokte, Kad. Atlas 1832 tekening Kad. Atlas Ov., 1832<br />

34-719 Meanderende rivier tekening Goutbeek Ab<br />

34-720 De zeer hoge waterstand Vecht, nov. 98 foto Goutbeek Ab<br />

34-721 De zeer hoge waterstand Vecht, nov. 98 foto Goutbeek Ab<br />

34-722 Weggespoelde kadasterperc. Hessum tekening Kad. Atlas Ov., 1832<br />

34-722 Dinkeldal , 1997 foto Goutbeek Ab<br />

34-723 Opnieuw in beeld Openbare kleuterschool <strong>Dalfsen</strong>, ca. 19<strong>50</strong> schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

34-724 Een charter uit 1429 Ploeger-van Santen T. Zegelafbeelding tekening Rechteren, archief<br />

34-725 Akte plaatsing draagbaar altaar, 1429 document Rechteren, archief<br />

34-726 Charter (omslagblad), 1429 document Rechteren, archief<br />

34-726 Charter (vertaling), 1429 document Rechteren, archief<br />

34-726 Kasteel Rechteren voor 1900 foto Kleine monumentenreeks Mensuma<br />

34-727 Tante Janna uit Oudleusen Hist. Werkgr. Oudleusen Tanta Janna met Jolanda van Leussen, 29 juli 1972 foto Dunnewind J.<br />

34-728<br />

34-729 Janna Dunnewind met zelfgemaakte poppen, 1984 foto Dunnewind J.<br />

34-730 Verleden en heden Van der Veenstraat, 1999 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

34-730 Van der Veenstraat, 1958 foto Goutbeek Johan<br />

35-731 Titelpagina<br />

35-732 Colofon<br />

35-733 De dierenartsenpraktijk in de twintigste eeuw Haan, de S. Veearts Brink met echtgenote foto Veerman G.J.<br />

35-733 Veearts Zwaagstra, 1891- 1968 foto Kreijkes H.<br />

35-733 Smidt W.J.<br />

35-734 Dijkstraat nr. 4, woonhuis Zwaagstra foto Kreijkes H.<br />

35-735 Dierenarts de Haan, behandeling kopziekte foto Haan, de S.<br />

35-735 Weekhout (boerderij), Ruitenborghstr. Beatrixstr. foto Goutbeek Ab<br />

35-736 Dorpskern <strong>Dalfsen</strong> kaart<br />

35-736 Hooibergjes t.o. huishoudschool (Beatrix) foto Goutbeek Ab<br />

35-737 Kaart grootvee Hessum, Rechteren kaart<br />

35-737 Keizersnee, veeartsen de Haan, Koeslag , ca. 1965 foto Koeslag B.C.<br />

35-738 Koe met kopziekte foto Koeslag B.C.<br />

35-738 Dierenartsenpraktijk aan de van Ittersumstraat foto Bistervels G.E.M.<br />

35-739<br />

35-740 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> in de jaren <strong>50</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

35-741 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong> in de jaren <strong>50</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

35-742 De Baarsmastraat bestaat <strong>50</strong> jaar Feringa J. Baarsmastr. in aanbouw , 1948/1949 foto Goutbeek Ab<br />

35-742 Baarsmastraat (versierd), 1999 foto Bistervels G.E.M.<br />

35-743 Optocht (wagen Baarsmastr.) , 1993 foto Feringa J.<br />

35-743 Optocht (boerenbruiloft Baarsmastr.) , 1961 foto Feringa J.<br />

35-744 De Kruiskuil op de Stappenbelt Overkamp H.J.A. Top. Kaart Prov. Ov., 1849 kaart<br />

35-744 Kunstwerk viergemeentenpunt foto Bistervels G.E.M.<br />

35-745 Broodknoop hakken bij viergemeentenpunt foto Bistervels G.E.M.<br />

35-745 Onthulling kunstwerk viergemeentenpunt foto Bistervels G.E.M.<br />

35-746 Pellevogels Zand, van 't H. Pellevogel (vlinder) foto Goutbeek Ab<br />

35-747 Opnieuw in beeld Gemengde zangver. 'Zanglust', 3 aug. 1948 foto Linthorst-Gorter, mevr. M.<br />

35-748 Oude waterput aan de Poppenallee, 1986 tekening Goutbeek Johan<br />

35-749 In memoriam Johan Goutbeek Bestuur en redactie<br />

35-7<strong>50</strong> Verleden en heden Politiebureau op het Kerkplein, eind jaren '60 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

35-7<strong>50</strong> Woning/winkelkomplex, 1999 foto Bistervels G.E.M.<br />

36-751 Titelpagina<br />

36-752 Colofon<br />

36-752 Wat er in <strong>Dalfsen</strong> de voorbije eeuw verdween Goutbeek Ab<br />

36-752 Hulsman H.N.<br />

36-752 Lenteren, van M.S.<br />

36-752 Redactie<br />

36-753 Veldwachter Veldwachter de Lange foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-754 Klederdracht Moeder Van der Kolk met plooimuts foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-754 Het echtpaar Kooiker, ca. 1943 foto Kooiker, fam., coll.<br />

36-755 Trouw en rouw Bruidsstoet. J. Veldhuis/H. Scholten, 10 juli '40 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-755 Begrafenisstoet foto Goutbeek Ab<br />

36-756 Vervoer De oude brug over de Vecht foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-756 Turfschip van Jacob van der Vegte foto Goutbeek, coll. Ab


36-757 Per spoor foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-757 Tolhuis foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-757 Veerhuis foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-758 Marskramer Poortier met wagen foto Goutbeek Johan<br />

36-758 Poortier bij klant foto Goutbeek Johan<br />

36-759 Rokende meilers Rokende meilers foto Goutbeek Ab<br />

36-759 Rokende meilers foto Goutbeek Ab<br />

36-760 Kantonnier Kantonnier J.H. van der Kamp foto Kempen- van der Kamp, van, coll. T.<br />

36-761 Kantonnier J.H. van der Kamp foto Kempen- van der Kamp, van, coll.<br />

36-762 Fabrieken Egberts' Cichorei & Peekoffie affiche Goutbeek, coll. Ab<br />

36-762 Beetwortelsuikerfabriek foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-762 Cichoreifabriek foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-763 Elektriciteitscentrale in <strong>Dalfsen</strong>, V. Bruggenplein foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-763 Gas water en licht Gaslantaarn Koestraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-763 Lantaarn aan de Grutte Moole in de Prinsenstraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-763 Lantaarn in de Prinsenstraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-763 Watertoren Welsummerweg foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-764 Melken Antje van Leussen aan het melken foto Leussen, van H.J.<br />

36-764 Melkbussen aan de Heinoseweg foto Goutbeek Ab<br />

36-765 Stal van Leussen (met eerste melkrobots) foto Bistervels G.E.M.<br />

36-765 Melkvaarders voor de zuivelfabr. Statum in L'veld foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-765 Melkfabriek in <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

36-766 Oogsten Bernard Zwienenberg maait rogge foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-766 Dorsmachine foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-766 Strobalen foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-766 Graanschoven foto Goutbeek Ab<br />

36-768 Mesten W. van Leusen aan het mesten, omstreeks 1980 foto's Goutbeek Ab<br />

36-769 Karnen Karnen bij Scholten op Den Aalshorst foto's Schiphorst- Scholten, mevr., coll.<br />

36-770 Wonen Plaggenhut foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

36-770 Boerderij van Boschman in de Kniepe foto Bosman, fam.<br />

37-771 Titelpagina<br />

37-772 Colofon<br />

37-773 Honderd jaar Excelsior (1) Kolk, van der Gerrit Uitnodig. oprichtingsverg. Excelsior, 20/4 1900 advertentie Dalfser Courant<br />

37-774 Vaandel Excelsior uit 1907 foto Bistervels G.E.M.<br />

37-774 Vaandel Excelsior uit 1935 foto Bistervels G.E.M.<br />

37-775 Programma concert Excelsior, 7 juni 1920 document Excelsior, coll.<br />

37-775 Het Fanfarekorps omstreeks 1920 foto Excelsior, coll.<br />

37-776 Boog ter gelegenh. van 30-j bestaan Excelsior foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

37-777 Excelsior in nieuwe uniformen, mei 1960 foto Excelsior, coll.<br />

37-777 Het nieuwe instrumentarium foto Pasman W.<br />

37-778 De Vechtboertjes foto Excelsior, coll.<br />

37-779 Essen Goutbeek Ab Plattegr. v. boerderij a/d Frankenw. 3e/4e eeuw tekening Westerheem, jaarg. XIII 1964<br />

37-779 Schema van een es tekening<br />

37-780 De Gerner Es foto Goutbeek Ab<br />

37-781 De Gerner Es foto Goutbeek Ab<br />

37-782 Kaart met essen kaart<br />

37-783 Hendrikje van der Vegt- Sluiter Hist. Werkgr. Oudleusen Boerderij Dommelerdijk 13 foto<br />

37-784 Hendrikje en Gerrit van der Vegt, 1929 foto<br />

37-784 Hendrikje aan het melken in de zestiger jaren foto<br />

37-785 t Leussenerslag, 1783 kaart Hottinger<br />

37-786 Oudleusen kaart Top. Kaart, 1911<br />

37-787 Opnieuw in beeld Chr. Lagere school a/d Ruitenborghstr. , 19<strong>50</strong> schoolfoto Goutbeek- Broekema, mevr.,coll. T.<br />

37-788 De geschilderde ramen van De Leemcule Goutbeek Ab Leemcule tekening Stedelijk Museum Zwolle., coll.<br />

37-788 Almanak, 1841 document<br />

37-789 Leemcule tekening Kad. Atlas Ov., 1832<br />

37-790 Verleden en heden De Kerkstraat, Hoonhorst , 1920 foto Flierman, mevr., coll. T.<br />

37-790 De Kerkstraat, Hoonhorst, 2000 foto Bistervels G.E.M.<br />

38-791 Titelpagina<br />

38-792 Colofon<br />

38-793 Het Groene Kruis - <strong>Dalfsen</strong> (1) Welzen, van W.N. Gezondheid is de grootste schat tekening<br />

38-793 Welzen-Sipkes, van C.A. Huisbezoekster en wijkverpleegster tekening<br />

38-794 Een tbc-huisje, mevrouw D. Jansen foto Huisjes- Jansen, coll. D.<br />

38-795 Het Groene Kruisgebouw in de Oosterstraat foto Groene Kruis, archief<br />

38-796 Steen, Groene Kruisgebouw met namen bestuur foto Bistervels G.E.M.<br />

38-796 De vuilnisbelt t.o. Groene Kruisgebouw foto Goutbeek, coll. Johan<br />

38-797 Het zinken armbad foto Bistervels G.E.M.<br />

38-797 Uitleenartikelen foto Groene Kruis, archief<br />

38-798 Persoonlijke mijmeringen op monumentendag Kamphuis-van Beinum M. De kerk op het Kerkplein in <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-799 Een van de kastanjebomen op het Kerkplein foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-799 Het snoepwinkeltje van Jochie Wallast foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-800 De Gruttemoole foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-800 Zeilschepen op de Vecht foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-800 De dikke bom op de weg naar Den Berg foto Wijnberger Jan<br />

38-801 Zwembad in de Vecht t.o. de Keet foto Kamphuis- van Beinum, coll. M.<br />

38-801 De buutpaal voor Stegeman in de Prinsenstraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-802 Bakkerij van Beinum, ca. 1927 foto Kamphuis- van Beinum, coll. M.<br />

38-803 Bakkerij van Beinum, ca. 1927 foto Kamphuis- van Beinum, coll. M.<br />

38-804 De Schaatsvijver bij Den Berg foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-804 Logement De Ruiter foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-805 De trein bij het station foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-805 Speeltuin Madrid t.o. kasteel Rechteren foto Steenwijk, coll. H.<br />

38-806 De Horte foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-807 Honderd jaar Excelsior (2) Kolk, van der Gerrit Vaandel Excelsior , ca. 1985 foto Bistervels G.E.M.<br />

38-807 "Opwekking", 6 mei 1965 krantenartikel Dalfser Courant<br />

38-808 Marionettes voor kasteel Rechteren, 80-j. verj.dag foto Excelsior, coll.<br />

38-809 Minirettes in de Wilhelminastr. Koninginnedag '82 foto Excelsior, coll.


38-809 Opening ver. Gebouw, De Vier Gezichten, 1988 foto Berends J.<br />

38-810 De Vechtboertjes, taptoe Gerner, 13 mei 2000 foto Excelsior, coll.<br />

38-810 Oorkonde Kon. Ondersch. Excelsior, 8 nov 1999 document Bistervels G.E.M.<br />

38-811 Jub. uitv. t.g.v. 100 j. best. in de Trefkoele, 2000 foto Bistervels G.E.M.<br />

38-812 Opnieuw in beeld R.K. gemengd koor Bel Canto, ca. 1955 foto Kloosterman, Ommen H.C.<br />

38-813 Een oude prentbriefkaart Goutbeek Ab Kasteel Rechteren, voor- en achterzijde foto Goutbeek, coll. Ab<br />

38-813 Rectificatie <strong>Rondom</strong> <strong>Dalfsen</strong> nr. 37 Kerkstraat Hoonhorst, 2000 foto Bistervels G.E.M.<br />

38-814 Verleden en heden Marswetering, Heinosew., afslag Hoonhorst, 1946 foto Bistervels G.E.M.<br />

38-814 Marswetering genomen vanaf de Calunabrug, 2000 foto Bistervels G.E.M.<br />

39-815 Titelpagina<br />

39-816 Colofon<br />

39-817 Van ijzer tot ijs Bergman E. Smederij van Bergman in de Prinsenstraat foto Goutbeek, coll. Ab<br />

39-817 Overname smederij door R. Bergman, 28 okt 1932 advertentie Dalfser Courant<br />

39-817 Ongeval krantenartikel Dalfser Courant<br />

39-818 Woonhuis Bergman in de Prinsenstraat foto Teusink G.<br />

39-818 Vergunning melkzaak voorzijde, 4 feb. 1946 document Bergman, fam., coll.<br />

39-818 Aank. opening zaak in zuivelproducten, 31 mei '46 krantenartikel Dalfser Courant<br />

39-818 Vakantieaankondiging, 12 september 1941 krantenartikel Dalfser Courant<br />

39-819 Roelof Bergman op de houtskoolmeiler in Beerze foto Dukino, fam.<br />

39-819 Vergunning melkzaak achterzijde, 4 feb. 1946 document Bergman, fam., coll.<br />

39-820 IJsvergunning, 16 juni 1949 document Bergman, fam., coll.<br />

39-820 Roelof met ponywagen bij Van Hulzen foto Bergman, fam., coll.<br />

39-820 Roelof op de trapbakfiets met tante Teune foto Bergman, fam., coll.<br />

39-821 Schoolkinderen krijgen een ijsje foto Bergman, fam., coll.<br />

39-821 Roelof en Berta 65 jaar getrouwd foto Dalfser Courant<br />

39-822 Opnieuw in beeld Ochtendwandeling van De Vogelvriend , ca. 1965 groepsfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

39-822 Wisseling van eeuwen Goutbeek Ab<br />

39-823 Grafiek artikel Demilt F.<br />

39-824 Boerderijtje in Hessum foto Goutbeek Ab<br />

39-825 Boerderijtje in Hessum foto Goutbeek Ab<br />

39-826 Dr. Reep Verloren, dominee te <strong>Dalfsen</strong>, 1832 - 1861 Santen, van M.J.P. Orders omtrent Pieter document<br />

39-827 Reep Verloren (portret) tekening<br />

39-828 Pastorie Ned. Herv. Kerk <strong>Dalfsen</strong> pentekening Rhijnvis Feith Louis<br />

39-829 Reep Verloren (emeritus-dominee) foto<br />

39-830 Het Groene Kruis - <strong>Dalfsen</strong> (2) Welzen, van W.N. Jong gewend is Oud gedaan tekening<br />

39-830 Welzen-Sipkes, van C.A.<br />

39-831 Portemonnee van de heer Mensink foto Bistervels G.E.M.<br />

39-832 Groene Kruisgebouw in de Ruitenborghstraat foto Groene Kruis, archief<br />

39-833 Uitleenartikel(stoomketel) foto Bistervels G.E.M.<br />

39-834 Verleden en heden Bloemendalstraat, aanleg riolering, 1955 foto Kolk, van der G.<br />

39-834 Bloemendalstraat met nieuwe bestrating, 2000 foto Bistervels G.E.M.<br />

40-835 Titelpagina<br />

40-836 Colofon<br />

40-837 J.J. te Rae, huisarts te <strong>Dalfsen</strong> Hultink H. Vestiging J.J. te Rae, arts, 15 jan. 1908 advertentie Dalfser Courant<br />

40-837 Dr. te Rae met zijn dochter Nelleke foto Horreus de Haas, coll. G.<br />

40-838 Kentekenbewijs op naam van Dr. te Rae, document Horreus de Haas, coll. G.<br />

40-838 Rekening van Te Rae van f 1,= document<br />

40-838 Ingemetselde steen, Kerkplein foto Bistervels G.E.M.<br />

40-838 Inmetselen eerste steen door dochter Nelleke, '36 foto Horreus de Haas, coll. G.<br />

40-839 Reflexhamer foto Bistervels G.E.M.<br />

40-839 Doktersinstrumenten foto's Bistervels G.E.M.<br />

40-840 De tbc-lijder moet voorzichtig zijn met fluimen tekening<br />

40-840 Indienststelling ziekenauto, febr. 1913 advertentie Dalfser Courant<br />

40-840 Familiefoto met mevr. Te Rae- Rood foto Horreus de Haas, coll. G.<br />

40-841 Sterrenbossen en zichtlanen Goutbeek Ab Zichtlaan Den Berg vanuit het huis foto Goutbeek Ab<br />

40-842 Zichtlaan Den Berg vanuit het huis foto Goutbeek Ab<br />

40-842 Zichtlaan van huize Den Berg foto Goutbeek Ab<br />

40-843 Zichtkanaal van Den Aalshorst kaart Kad. Atlas Ov., 1832<br />

40-844 Overzichtsk. met inget. zichtlanen,sterrebossen kaart Goutbeek Ab<br />

40-845 Overzichtsk. met inget. zichtlanen,sterrebossen kaart Goutbeek Ab<br />

40-846 Landgoed Bese gravure Goutbeek, coll. Ab<br />

40-846 Starnbosch luchtfoto Topografische Dienst<br />

40-847 Sterrenbos bij Zandwijk (detail) tekening Aalshorst Den, coll.<br />

40-847 Broekhuizen en Vechterweerd, 1777 kaart Rijksarchief, alg., Den Haag, coll.<br />

40-848 De luchtbeschermingsdienst in <strong>Dalfsen</strong> Sievers Jan Oefening luisterpost <strong>Dalfsen</strong> document <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

40-849 Overz. persoonl. uitrusting leden luchtbesch.dienst document Werkgroep Documentatie 1939-1945<br />

40-849 Aanstelling en legitimatiebewijs luchtbescherming document Bistervels G.E.M.<br />

40-8<strong>50</strong> Functionarissen N.V.L. <strong>Dalfsen</strong> foto's Tempelman, fotocollage P.<br />

40-851 Voorsch. betr. het verduisteren, openb. bekendm. document<br />

40-852 Luchtbeschermingsverordening, 24 januari 1942 document<br />

40-853 Opnieuw in beeld Openbare Lagere school Lenthe, ca. 1937 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

40-854 Verleden en heden Pastoriestr. - hoek Bloemendalstr., ca 1955 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

40-854 Pastoriestr. - hoek Bloemendalstr., ca 1955 foto Bistervels G.E.M.<br />

41-855 Titelpagina<br />

41-856 Colofon<br />

41-857 De Rijkspolitie (De vijftiger en zestiger jaren) Lenteren, van M.S. Prinsenstraat, eerste bureau Rijkspolitie foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-857 Lenteren, van Jan Bureau Rijkspolitie aan de Molendijk foto Berends J.<br />

41-857 Bureau Rijkspolitie achter de N.H. Kerk foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-858 Motor met zijspan foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-858 Rijkspolitie, groep <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1957 foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-859 Paasvoetbaltournooi, poolwinners, 1962 foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-860 Zwaan reinigen foto Lenteren, van, coll. M.S.<br />

41-861 De geschiedenis van erve Bloemers Holsappel- van Oenen Tiny Bakhuisje (stenen schuurtje) erve Bloemers foto Bistervels G.E.M.<br />

41-861 Kozijn met tekst foto Bistervels G.E.M.<br />

41-861 Bloemers, erve, achteraanzicht, 1983 foto Holsappel, fam., coll.<br />

41-862 Thijshuis, 1832 kaart Kad. Atlas Ov., 1832<br />

41-863 Bloemers, erve, vooraanzicht, 2001 foto Bistervels G.E.M.


41-864 Bloemers, erve, najaar 19<strong>50</strong> luchtfoto<br />

41-865 Bloemers, erve, najaar 19<strong>50</strong> luchtfoto<br />

41-866 De Blauwe Brug Goutbeek Ab Ruitenborgh tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

41-866 tekening Kad. Atlas Ov., 1832<br />

41-866 Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

41-867 Rutenberg, 1635 kaart Bartholt Bartholt<br />

41-867 Rutenberg, 1606 kaart Doetinchem, van Johan<br />

41-867 Rutenbergh, 1573 kaart Grooten Christian<br />

41-868 Ruitenbergh, 1652 kaart Have, ten<br />

41-868 Ruijtenbergh, 1726-1731 kaart Rive, de la<br />

41-869 Oude loop van de Vecht bij de Ruitenberg kaart Goutbeek Ab<br />

41-870 Loop van de Vecht bij <strong>Dalfsen</strong> tekening Goutbeek Ab<br />

41-871 Opnieuw in beeld Openbare Kleuterschool <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1930 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

41-872 Nogmaals de familie "Polhaar" in <strong>Dalfsen</strong> Slot P. Stamreeks Polhaar stamboom<br />

41-873 Stamreeks Polhaar stamboom<br />

41-874 Verleden en heden Kleine Leemcule begin zestiger jaren foto Lenteren, van M.S.<br />

41-874 Kleine Leemcule, 2001 foto Santen van M.J.P.<br />

42-875 Titelpagina<br />

42-876 Colofon<br />

42-877 De ijlbode van Rechteren Welzen-Sipkes, van C.A. A.L. Scheen, geb. 1839 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-878 Tableau in Rechteren Schaap, Ds. K. A.L. Scheen, geb. 1882 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-879 Een oud Dalfser geslacht Wijnberger Jan Vechtstr., fam. Wijnberger foto Wijnberger, coll. Jan<br />

42-880 Gerrit Wienen - veeverloskundige en huisslachter Smidt W.J. Wienen, vader en zn, cursusleider Bosman, 1932 foto Vries- Wienen, de, coll. S.<br />

42-881 Getuigschrift Vee- Verloskundige, Wienen, 1932 document Vries- Wienen, de, coll. S.<br />

42-882 Diploma Praktische Vee- Verlosk., Wienen, 1932 document Vries- Wienen, de, coll. S.<br />

42-883 Geslacht varken, Wienen foto Vries- Wienen, de, coll. S.<br />

42-884 Wintergezicht op de oude Vechtbrug foto Wijnberger, coll. Jan<br />

42-885 Wintergezicht op de oude Vechtbrug foto Wijnberger, coll. Jan<br />

42-886 O.L.S. te Ankum en J. Vink bijna kwart eeuw Kamp, van, der Greet Meester Vink voor de klas foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-886 Vossersteeg, voormalige onderwijzerswoning foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-887 Openbare Lagere school Ankum, ca. 1956 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-888 Korfballen op het schoolplein foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-888 Meester Vink, december 1961 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-889 Kerststal, kerstfeest van Ankum's school, 19<strong>50</strong> tekening Clifford W.A.C.J.<br />

42-890 De klomp een halve eeuw geleden Goutbeek Ab Inkooplijst voor klompen document Goutbeek, coll. Ab<br />

42-890 Ab Goutbeek op zijn "halfjes" foto Goutbeek, coll. Ab<br />

42-891 Trip- of leertjesklomp tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

42-891 Bos klompen tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

42-892 Klomp met strowis tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

42-892 Klomp gerepareerd met ijzeren bandje tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

42-892 Klomp gerepareerd met ijzeren draadje tekening Goutbeek, coll. Ab<br />

42-893 Opnieuw in beeld Openbare Lagere school Ankum, ca. 1948 Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-894 Verleden en heden Schoolstraat voor 19<strong>50</strong> foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

42-894 Schoolstraat, 2001 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

43-895 Titelpagina<br />

43-896 Colofon<br />

43-897 Bomber Pilot Oliver Korpela Tempelman Jaap Oliver Korpela op oude begraafplaats <strong>Dalfsen</strong> foto<br />

43-898 Brief van O. Korpela naar zijn ouders, 5 sept. 1944 document<br />

43-899 De R.A.F.-raid van 23/24-9-1944 kaart Bekke, coll. G.A.<br />

43-899 De twee passages van het Dortmund-Eemskanaal luchtfoto Bekke, coll. G.A.<br />

43-899 Na de aanval nabij het dorp Ladbergen, 2 okt. '44 luchtfoto Bekke, coll. G.A.<br />

43-900 Overzicht plaatsen neergekomen vliegtuigen kaart Bekke, coll. G.A.<br />

43-900 Onderduikplaats, varkensschuur van de fam. Dijk foto Bekke, coll. G.A.<br />

43-901 Bericht van vermissing Oliver Korpela, 27 okt '44 krantenartikel Toronto Daily Star<br />

43-901 Brief bemanningsleden document Bekke, coll. G.A.<br />

43-902 Oliver Korpela en Jaap Tempelman foto Bekke, coll. G.A.<br />

43-903 Opnieuw in beeld Binnenlandse Strijdkrachten, 1945 groepsfoto<br />

43-904 De molenmakers Feijen, Schiller en Bisschop (1) Kloosterman Ben Wilhelminastraat, molens foto Vegt, v.d., coll. B.H.<br />

43-905 Molen Feijen (De Herstelde) foto<br />

43-905 Molen van Snel foto<br />

43-906 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1890 schilderij Snijder-Scheen, mevr. J.<br />

43-907 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong>, ca. 1890 schilderij Snijder-Scheen, mevr. J.<br />

43-908 Bidprentje van Joh. Gerh. Otto Feijen 15 sept 1873 document<br />

43-909 Windzaagmolen Feijen, 1832 kaart Kad. Atlas Ov., 1832<br />

43-909 Theodorus Feijen en zijn vrouw en kinderen groepsfoto<br />

43-910 Houtzaagmolen van Feijen te koop, 5 febr. 1864 advertentie Zwolsche Courant<br />

43-911 Anthonius Joh. Hendrikus Feijen met zijn gezin foto<br />

43-912 Feijen, nieuwe moderne maalderij, 1930 foto<br />

43-912 Feiien, april 2002 foto<br />

43-913 April Goutbeek Ab Een fluitje constructietekening Goutbeek Ab<br />

43-913 Een hoppe constructietekening Goutbeek Ab<br />

43-914 De Telgenbelt Hist. Werkgr. Oudleusen J.<br />

43-914 Top. Kaart, detail (Telgenbelt), 1932 kaart Top. Kaart, 1932<br />

43-914 Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

43-915 Boerderij de Telgenbelt, 2002 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

43-916 Haard met tegels, detail foto Veen- Kijk i/d Vegte, v.d., mevr., coll.<br />

43-916 Klaas Kijk i/d Vegte met zijn vrouw Annigje foto Veen- Kijk i/d Vegte, v.d., mevr., coll.<br />

43-917 Klaas Kijk i/d Vegte met zijn geiten foto Veen- Kijk i/d Vegte, v.d., mevr., coll.<br />

43-918 Verleden en heden Het Brugplein eind vijftiger jaren foto<br />

43-918 Het Burgemeester van Bruggenplein, 2002 foto<br />

44-919 Titelpagina<br />

44-920 Colofon<br />

44-921 Van doktershuis tot groepspraktijk Welzen, van W.N. Kerkplein, doktershuis foto Goutbeek, coll. Ab<br />

44-922 Het huis van dokter Plate, Ruitenborghstraat foto Plate, coll. D.M.<br />

44-923 Groepspraktijk Hultink H. Artsen : Hazewinkel, v/d Pot, Hultink en Plate foto's<br />

44-923 Huis van dokter v/d Pot foto Lint van, coll. P.<br />

44-923 Logo groepspraktijk tekening


44-924 Eerste steenlegging gr.praktijk, Erik Jan Hultink foto Plate, coll. D.M.<br />

44-924 De ingepakte bomen voor de groepspraktijk foto Plate, coll. D.M.<br />

44-925 Dokter-Dominee Seyger van Rechteren en de VOC Goutbeek Ab Seyger van Rechteren (portret) schilderij Dutch Paint. in Soviet Museums<br />

44-926 Journaal Oost-Indien, 1639 document Hist. Centrum Overijssel<br />

44-926 Ghedicht ter eeren aan den Autheur Onbekend Route(s) heen- en terugreis kaart Spiegel Histotiael IX 1974<br />

44-927 VOC schepen op de rede van Texel schilderij<br />

44-928 VOC schepen op de rede van Texel schilderij<br />

44-929 Seijger van Rechteren, 1635 kopergravure Hist. Centrum Overijssel<br />

44-930<br />

44-931 De molenmakers Feijen, Schiller en Bisschop (2) Kloosterman Ben Boerderij op de Goldkamp foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

44-932 Houten kruis met Christus figuur, Schiller, ca.1860 foto Schiller, fam., coll.<br />

44-932 Gevelsteen in de molen van Zuidwolde foto Schiller, fam., coll.<br />

44-933 Johan Schiller met kinderen en broer Henry groepsfoto Schiller, fam., coll.<br />

44-934 Marie Schiller, 1893-1977 foto Schiller, fam., coll.<br />

44-934 Joh. Woltherus Schiller, 1847 - 1925 foto Schiller, fam., coll.<br />

44-935 Henry Schiller en Mina Noordman en kinderen, 1948 groepsfoto Schiller, fam., coll.<br />

44-936 Theod. M. Kappers met dochter en T. Fakkert, 1910 groepsfoto Schiller, fam., coll.<br />

44-937 Opnieuw in beeld R.K. lagere school Hoonhorst, ca. 1931 schoolfoto<br />

44-938 Verleden en heden Vechtstraat omstreeks 1960 foto<br />

44-938 Vechtstraat in 2002 foto<br />

45-939 Titelpagina<br />

45-940 Colofon<br />

45-941 Bakkers in <strong>Dalfsen</strong> en omgeving Diverse auteurs<br />

45-941 Bakkerij Snel-Heilhof Redactie Winkel van Snel, Jansje, Dina, Opa en Opoe, 1916 foto Heilhof, fam., coll.<br />

45-942 Opa en opoe Snel, ca. 1938 groepsfoto Heilhof, fam., coll.<br />

45-942 Alie en Dinie Heilhof met Hennie v. Brussel, 1955 groepsfoto Heilhof, fam., coll.<br />

45-942 Johan en Dientje Heilhof, ca. 1960 groepsfoto Heilhof, fam., coll.<br />

45-943 Bakker Spijker Redactie Bakker Spijker met echtgenote groepsfoto Spijker, coll. J.<br />

45-943 Winkel van Spijker aan de Vossersteeg foto Spijker, coll. J.<br />

45-944 Echtpaar Spijker- Dekker met krentebrood groepsfoto Spijker, coll. J.<br />

45-944 Mevrouw Spijker groepsfoto Spijker, coll. J.<br />

45-945 Kruidenier Kolstein Redactie Winkel Gerner G 13, Hessenweg foto Kolstein, coll. K.<br />

45-946 Familie Kolstein groepsfoto Kolstein, coll. K.<br />

45-946 Familie Kolstein groepsfoto Kolstein, coll. K.<br />

45-947 Bakkerij Tijhaar Hoonhorst Redactie Winkel Tijhaar, ca. 1932 foto Tijhaar, fam., coll.<br />

45-947 Bedrijfsvergunning, 29 sept. 1928 document Tijhaar, fam., coll.<br />

45-948 Bakker R. Lingeman foto Lingeman, fam., coll.<br />

45-949 Bakker R. Lingeman foto Lingeman, fam., coll.<br />

45-9<strong>50</strong> Bakkerij Tijhaar Hoonhorst Familiefoto Tijhaar groepsfoto Tijhaar fam., coll.<br />

45-9<strong>50</strong> Kruidenier Lingeman Redactie<br />

45-951 De molenmakers Feijen, Schiller en Bisschop (3) Kloosterman Ben<br />

45-952 Huis W. Bisschop Welsum foto<br />

45-952 Gezicht op <strong>Dalfsen</strong>, Molendijk, 1920 tekening Vigelius A.F.<br />

45-953 Familiefoto Willem Bisschop, 1930 groepsfoto<br />

45-954 Vernieuwing Westermolen, 1998 foto<br />

45-954 Molen Balkbrug, 1974 foto Vos, Studio Henk<br />

45-954 Molen Hoonhorst foto<br />

45-955 Opnieuw in beeld Christelijke lagere school Lemelerveld, 1923 schoolfoto<br />

45-956 't Kästfeest van Derk en Jentie Leussen, van Wim Kerst tekening<br />

45-957<br />

45-958 Verleden en heden R.K. Kerk Hoonhorst, begin zestiger jaren foto<br />

45-958 R.K. Kerk Hoonhorst, 2002 foto<br />

46-959 Titelpagina<br />

46-960 Colofon<br />

46-961 100 jaar station <strong>Dalfsen</strong> Kamphorst Wico Stoomtrein foto Wijnberger Jan<br />

46-961 Tabor Gertie<br />

46-962 Stoomtrein, 1931 foto Tabor, coll. Gertie<br />

46-963 Overweg Vidal, 1979 foto Hoekstra Jaap<br />

46-964 Treinstel 4088, "Koploper", 1991 foto Hoekstra Jaap<br />

46-964 Station <strong>Dalfsen</strong> foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-965 Berend van der Vegte met bakfiets foto Lubberts- van der Vegte, coll. Klazien<br />

46-966 Stoomtrein bij station <strong>Dalfsen</strong>, begin 1900 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-967 Blauwe Engel foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-968 Olietrein, 1963 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-968 Laad- en losplaats station <strong>Dalfsen</strong> foto Lubberts- van der Vegte, coll. Klazien<br />

46-969 Klaas van Haitsma bij het bedienen van het "blok" foto Haitsma van mevr., coll M.J.<br />

46-970 Ontspoorde goederentrein, 1918 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-971<br />

46-972 Scholieren in trein foto Jans, coll. Gerrit<br />

46-973 Akte, toestemming reizen document Stegeman, coll. Jo<br />

46-974 Stoomlocomotief, "Beyer Peacock" foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-974 Familieportretten Verhoeven foto's Verhoeven, coll. Leo<br />

46-975 HULDE, 5 jan. 1952 Philia Akte van aanstelling G.W. Zielman, 1912 document Bergman- Hekman, coll. Willie<br />

46-976 Anekdotes spoor Marktgangers Anoniem Marktgangers op station <strong>Dalfsen</strong> foto Haitsma van mevr., coll. M.J.<br />

46-976 Trein stopt voor "slepkoare" Beeke, van der Henk Blauwe Engel met pech, jaren vijftig foto Beeke, van der Henk<br />

46-977 Belevenissen scholieren met trein in de oorlogsjaren Lange de Trudy<br />

46-977 Jans Gerrit<br />

46-977 Tuut Jan<br />

46-978 Het wonen, leven en werken op het station Kamphorst Wico Stationschef Kamphorst op het perron foto Kamphorst, coll. Wico<br />

46-979 Gezin Kamphorst, 19<strong>50</strong> groepsfoto Kamphorst, coll. Wico<br />

46-979 Wico Kamphorst, Ben v/d Vegt op perron <strong>Dalfsen</strong> foto Kamphorst, coll. Wico<br />

46-980 100 jr. wandelen vanuit het 1e baanvak van de Noord-Ooster Kamp, van der Greet Gezin Loman groepsfoto Kamp, van der, coll. Greet<br />

46-981 De laatste stoomtrein van Zwolle naar <strong>Dalfsen</strong> Hoekstra W. en J. Perron met treinen schilderij Berserik Hermanus<br />

46-982 Verleden en heden Stationschef Wijfje foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

46-982 Huidige situatie station, 2003 foto Kolk, van der Annemarie<br />

47-983 Titelpagina<br />

47-984 Colofon


47-985 Rooms-Katholieke school <strong>Dalfsen</strong> bestaat 75 jaar Beltman Henk Pastoor J. IJ. Galama foto Beltman Henk<br />

47-986 De R.K. scholen te <strong>Dalfsen</strong> foto Goutbeek, coll. Ab<br />

47-986 Het zusterhuis in aanbouw, 1927 foto Goutbeek, coll. Ab<br />

47-987 Zusters voor het zusterhuis foto Beltman Henk<br />

47-988 Kleuterschool "De Zonnige Kant" foto Beltman Henk<br />

47-989 Personeel R.K. school <strong>Dalfsen</strong> foto Beltman Henk<br />

47-990 Gevelversiering kleuterschool "De Zonnige Kant" foto Beltman Henk<br />

47-990 Driedaagse - Kamp, 1964 foto Beltman Henk<br />

47-991 Team R.K. school <strong>Dalfsen</strong>, 1983 foto Beltman Henk<br />

47-992 Mozaïek "Spelende kinderen", 1962 foto Beltman Henk<br />

47-992 Klas zes, 1966 foto Beltman Henk<br />

47-993 Kinderen die de eerste H. Communie doen, 1985 foto Beltman Henk<br />

47-993 Lijst schoolleiding kleuterschool en basisschool document Beltman Henk<br />

47-994 Een vierde Ruitenborgh Goutbeek A. De Ruitenborgh, 1732 kaart Rive, de la<br />

47-994 De Ruitenborgh, 1783 kaart Hottinger<br />

47-995 De Ruitenborgh, 1929 tekening Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

47-995 De Ruitenborgh, 1832 kaart Kad. Atlas Ov., 1832<br />

47-996 De Ruitenborgh met poort, ca. 1900 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

47-996 Johan Dijk en echtgenote foto Dijk, coll. Berend<br />

47-997 Karnen, karntonnen en karnmolens Kloosterman Ben Ouderwetse karnton tekening Francq Berkhey, le<br />

47-998 Karnen tekening Francq Berkhey, le<br />

47-999 Karnen tekening Francq Berkhey, le<br />

47-1000 Karnen tekening Francq Berkhey, le<br />

47-1000 Roskarnmolen, Hofwijk foto Kloosterman Ben<br />

47-1001 Opnieuw in beeld R.K. lagere school <strong>Dalfsen</strong>, 1968 schoolfoto Beltman Henk<br />

47-1002 Verleden en heden De Gekroonde Beetwortel L'veld, ca. 1900 foto Huisman, coll. H.<br />

47-1002 Kroonplein, Lemelerveld, 2003 foto Kempen- van der Kamp, van, coll. H.<br />

48-1003 Titelpagina<br />

48-1004 Colofon<br />

48-1005 <strong>Historische</strong> graffiti Goutbeek Ab Diverse graffiti op bomen foto's Goutbeek Ab<br />

48-1006 Het ijzer werd gesmeed toen het nog heet was Tempelman Jaap Smederij foto Tempelman, coll. Jaap<br />

48-1007 Vestiging smid Bisschop, 1926 advertentie Zwolsche Post<br />

48-1007 G.J. Hendriksen, 1938 foto<br />

48-1007 H.J. Bisschop beslaat een paard., 1926 foto<br />

48-1007 T. Breman op landbouwbeurs <strong>Dalfsen</strong>, 1923 foto<br />

48-1008 Advertentie gebr. Breman, 1915 advertentie Dalfser Courant<br />

48-1008 J. Tempelman beslaat een paard foto<br />

48-1008 J. Tempelman in de smederij foto<br />

48-1008 Reclamebord hoefsmid foto<br />

48-1009 Rekening Tempelman, 1953 document Tempelman, coll.<br />

48-1009 Werkplaats Tempelman-Prins, 1965 foto Tempelman, coll.<br />

48-1010 Land- en tuinbouwmechanisatie Tempelman foto Tempelman, coll. J.<br />

48-1010 Personeel Moraal-Tempelman, 1985 foto Tempelman, coll.<br />

48-1010 Personeel Tempelman, 1953 foto Tempelman, coll.<br />

48-1010 Smederij Tempelman, 1953 foto Tempelman, coll.<br />

48-1011 Erkend Landbouw- Mechanisatiebedrijf Smecoma foto<br />

48-1011 De Smit. Smid aan het smeden tekening<br />

48-1011 Rabobank schenkt <strong>Historische</strong> <strong>Kring</strong> <strong>50</strong>00 euro Redactie Overhandiging gift van de Rabobank foto Uijlenbroek Frank<br />

48-1012 Bruiloftsstoet bij de Potsenhoek, Westerhof-Bloemers foto Tempelman, coll.<br />

48-1013 Bruiloftsstoet bij de Potsenhoek, Westerhof-Bloemers foto Tempelman, coll.<br />

48-1014 V2-raketten in <strong>Dalfsen</strong> Veldhuis Rudie Mobiele kraan voor overladen V2 foto<br />

48-1014 Makkinga Henk<br />

48-1015 Jhr. H.L.M. Von Martels Dankern foto<br />

48-1015 Meilerwagen met V2 foto<br />

48-1016 Feuerleitpanzer foto<br />

48-1017 De heer D.J. Kooiker foto<br />

48-1017 De heer T.G.W. Broeks foto<br />

48-1018 De heer A. de Groot foto<br />

48-1018 De heer F. Prins foto<br />

48-1019 Hanomag SS-100 trekker met aanhangwagen foto<br />

48-1020 Lanceerplek op de Mataram, 1945 foto<br />

48-1020 Kniepertjesopbrengst voor <strong>Historische</strong> <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong> Redactie Overhandiging kniepertjesopbrengst foto Beeke, van der Henk<br />

48-1021 Opnieuw in beeld Chr. Lagere school Hessum Klas 4, 5 en 6, 1944 foto<br />

48-1022 Verleden en heden Veldhuis, hoek Ruitenborghstr./Julianastr., ca. '65 foto<br />

48-1022 Hoek Ruitenborghstr./Julianastr., 2003 foto<br />

49-1023 Titelpagina<br />

49-1024 Colofon<br />

49-1025 <strong>Dalfsen</strong> heeft een nieuwe ambtsketen Klomp Janny Burgemeesters van <strong>Dalfsen</strong> vanaf 1844 - nu foto's <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

49-1026 De oude ambtsketen foto's Beeke, van der Henk<br />

49-1026 De nieuwe ambtsketen foto's Winters, coll. Dick<br />

49-1027 Dick Winters maakt de ambtsketen foto Klomp Janny<br />

49-1027 Stokvisdennen Tempelman, Beilen Jaap<br />

49-1028 De baker van <strong>Dalfsen</strong> Kolk, van der Gerrit Martha de Graaf foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1028 Voorm. pand hoek Julianastr./Molenstr. foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1029 De baker met de zoveelste boreling foto Gorter- v.d. Kolk, coll. Willy<br />

49-1029 Roelof de Graaf met hondenkar bij spoorwegstation foto Gorter- v.d. Kolk, coll. Willy<br />

49-1029 Martha de Graaf bij de gemeenschappelijke pomp foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1030 Noar de markt! Oenen van- Bouwhuis Willie De laatste koe werd ingeladen, ca. 1990 foto Wildvank, fam., coll.<br />

49-1030 Baarslag Henk<br />

49-1031 De Ford met dubbele cabine foto Wildvank, fam., coll.<br />

49-1032 J. Dunnewind op de Dodge vrachtauto, ca. 1943 foto Dunnewind, fam., coll.<br />

49-1033 J. Dunnewind op de Dodge vrachtauto, ca. 1943 foto Dunnewind, fam., coll.<br />

49-1034 Overzicht van de aanvoer vee (veemarkt Zwolle) document<br />

49-1034 Handelen over de prijs van een koe, 1991 foto Kloosterman, fam., coll.<br />

49-1035 Gebeurtenissen op Rechteren in de jaren 1940 - 1945 Sievers Jan Kasteel Rechteren luchtfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1036 Ruïne boerderij fam van der Stouwe, 1944 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1037 Geëvacueerde tijdelijke bewoners kasteel Rechteren foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente


49-1037 Ds. O.S. Cazemier, predikant foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1037 Zeegert Bijl, hoofdonderwijzer in Hessum foto Stolk- Bijl, mevr., coll. Adrie<br />

49-1038<br />

49-1039 "Het Masker" en het naoorlogs toneel in <strong>Dalfsen</strong> Kamp, van der Greet Scène uit toneelstuk “Drie is te veel” foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1039 Leden van "Het Masker" foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

49-1040 Een lijst met opgevoerde stukken document<br />

49-1040 Programmablad, "Drie is te veel" document<br />

49-1041 Opnieuw in beeld Chr. Lagere school Hessum, klas 1,2 en 3, 1944 schoolfoto<br />

49-1042 Verleden en heden Voorm. Openb. Lagere school Hessum, ca. 1910 foto <strong>Dalfsen</strong>, gemeente<br />

49-1042 Huidige situatie voorm. school Hessum, 2004 foto Beeke, van der Henk<br />

<strong>50</strong>-1043 Titelpagina<br />

<strong>50</strong>-1044 Colofon<br />

<strong>50</strong>-1045 Opening van het Historisch Centrum <strong>Dalfsen</strong> Redactie Oorkonde, opening Hist. Centrum <strong>Dalfsen</strong> document Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1046 Het Beatrixgebouw Redactie Het Beatrixgebouw sinds 1975 foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1047 Collage opening Hist. Centrum <strong>Dalfsen</strong> foto's Beeke, van der Henk<br />

<strong>50</strong>-1048 Kookles aan de huishoudschool foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1048 Personeel Beatrixschool, 1980 schoolfoto Busker, coll. A<br />

<strong>50</strong>-1049 Opnieuw in beeld Huishoudschool <strong>Dalfsen</strong>, 1938/1939 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-10<strong>50</strong> Belevenissen van drie oud-leerlingen van de huishoudschool Oene- de Weerd, van Jansje Beatrixgebouw luchtfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-10<strong>50</strong> Belevenissen van drie oud-leerlingen van de huishoudschool Middelveld- de Leeuw Annie<br />

<strong>50</strong>-10<strong>50</strong> Belevenissen van drie oud-leerlingen van de huishoudschool Roebersen- Bijker Géke<br />

<strong>50</strong>-10<strong>50</strong> Huishoudschool <strong>Dalfsen</strong>, 1952/1953 schoolfoto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1051 Kookles aan de huishoudschool foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1052 Opening van het Historisch Centrum <strong>Dalfsen</strong> Opening Hist. Centrum <strong>Dalfsen</strong> fotocollage Beeke, van der Henk<br />

<strong>50</strong>-1053 Opening Hist. Centrum <strong>Dalfsen</strong> fotocollage Beeke, van der Henk<br />

<strong>50</strong>-1054 Bakkers in <strong>Dalfsen</strong> en omgeving Diverse auteurs<br />

<strong>50</strong>-1054 Bakkerij Eshuis Land- Eshuis Anne Het oude huis bakkerij Eshuis foto Land- Eshuis, coll. Anne<br />

<strong>50</strong>-1054 Bruggeman- Evertse Willemien De winkel van tante To en tante Hennie, 1929 foto Land- Eshuis, coll. Anne<br />

<strong>50</strong>-1054 De Schoutenhof kaart Goutbeek, coll. Ab<br />

<strong>50</strong>-1055 Mevr. J. Post-Huzen, 26 juli 1939 foto Bruggeman- Evertse, coll. Willemien<br />

<strong>50</strong>-1055 Opa Post, Vechtdijk, ca. 1939 foto Bruggeman- Evertse, coll. Willemien<br />

<strong>50</strong>-1055 Mieke en Anne, koninginnedag, ca '49/'<strong>50</strong> foto Land- Eshuis, coll. Anne<br />

<strong>50</strong>-1056 Van der Linde's Bakkerij en Levensmiddelenbedrijf Bruggeman-van der Linde Annie Opa van der Linde met de broodkar, Julianastr. foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1056 Linde, van der Geert Bakker Eshuis en knecht Joh. Bloemers, ca. 1958 foto Land- Eshuis, coll. Anne<br />

<strong>50</strong>-1057 Geertje, Gerrit jr. en sr. voor de winkel foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1058 Annie met de bakfiets, Wilhelminastraat foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1058 Geert, Koninginnefeest, 30 aug 1948 foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1058 Gerrit met ponywagen foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1058 Opening eerste zelfbedieningswinkel in <strong>Dalfsen</strong> foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1059 Van der Linde gaat met ponywagen bezorgen advertentie Dalfser Courant<br />

<strong>50</strong>-1059 Echtpaar van der Linde in de winkel, 1952 foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1059 Gerrit jr. en sr. en Geert met auto's foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie<br />

<strong>50</strong>-1060 Bakkerij Schuurman Goutbeek Ab Bakker Schuurman met venterswagen foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll.<br />

<strong>50</strong>-1061 Bakker Schuurman voor winkel en café foto Hist. <strong>Kring</strong> <strong>Dalfsen</strong>, coll. `<br />

<strong>50</strong>-1061 Deegkneden tekening Gids, Museumdorp Cloppenburg<br />

<strong>50</strong>-1062 Verleden en heden C1000, anno 2004 foto Beeke, van der Henk<br />

<strong>50</strong>-1062 Verleden en heden Van der Linde's Bakkerij en Levensmidd.bedr., 1952 foto Bruggeman- van der Linde, coll. Annie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!