administratieve gids - Stad Oudenaarde

oudenaarde.be

administratieve gids - Stad Oudenaarde

EUTHANASIE

Elke meerderjarige inwoner van Oudenaarde kan de wil tot euthanasie laten registreren bij dienst bevolking.

Het registratieformulier kan bekomen worden via het E-loket van de stad Oudenaarde of afgehaald

worden aan de balie.

1. Vul de aanvraag volledig in en laat door alle betrokken personen ondertekenen (aangever, eventueel

gevolmachtigden, getuigen en vertrouwenspersonen);

2. Bezorg dit formulier aan dienst bevolking;

3. Deze registreert de gegevens en stuurt ze door naar het Ministerie van Volksgezondheid, waar ze

worden bewaard;

De verklaring is 5 jaar geldig vanaf de datum van ondertekening en kan op ieder moment herzien of

ingetrokken worden. Bij dienst bevolking gebeurt enkel de registratie.

Dienst bevolking

Tel. 055/33 51 61

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

ATTEST VAN ERFOPVOLGING

De rekeningen van een overledene kunnen worden geblokkeerd op basis van een “attest van erfopvolging”.

Dit attest wordt kosteloos afgeleverd door de lokale registratiekantoren van de FOD Financiën.

HUISNUMMERING

Wie een nieuwe woning heeft gebouwd en een huisnummer wil aanvragen, kan terecht bij:

Dienst bevolking

Tel. 055/33 51 61

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

LAATSTE WILSBESCHIKKING

Naast de gewone begrafenis bestaat de mogelijkheid tot crematie. De keuze tussen begrafenis en crematie

is een louter persoonlijke aangelegenheid. Iedereen kan bij dienst bevolking zijn of haar keuze

laten registreren. Dit kan zijn:

• Begraving;

• Crematie;

• Crematie gevolgd door begraving;

• Bijzetting;

• Bewaring;

• Uitstrooiing van de as;

Tevens kan men de keuze van uitvaartplechtigheid registreren. Een uitvaartplechtigheid volgens de

katholieke, protestantse, anglicaanse, orthodoxe, joodse of islamitische godsdienst of volgens de vrijzinnige

of neutraal filosofische overtuiging of voor absoluut geen uitvaartplechtigheid.

Deze gegevens worden opgenomen in het bevolkingsregister. Dit gebeurt tegen ontvangstbewijs. Later

wijzigen is mogelijk. Dan wordt enkel de meest recente vermelding behouden.

De dienst burgerlijke stand dient steeds na te gaan of er een dergelijke wilsbeschikking bestaat en zo ja,

dan dient deze bijgevoegd bij de aangifte van overlijden.

Dienst bevolking

Tel. 055/33 51 61

Fax 055/33 51 20

bevolking@oudenaarde.be

DIENSTEN BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND

3

More magazines by this user
Similar magazines