Klik hier om de folder te downloaden - Christengemeentejoshua

christengemeentejoshua.nl

Klik hier om de folder te downloaden - Christengemeentejoshua

Als u meer wilt weten dan kunt u dit invullen

Naam: ...............................................................

Adres: ...............................................................

Plaats: ...............................................................

Telefoon: ..........................................................

E-mail: ...............................................................

Ik wil graag:

Bezoek

Gebed

Een gesprek

Even gebeld worden

www.christengemeentejoshua.nl

Correspondentieadres

Fam. Smienk

Richterstraat 32

7482 ZW Haaksbergen

Contactpersonen

Elzo Edens (gemeenteleider)

Trees Edens

E-mail: e.edens@home.nl

053-5729257

John en Wilna Smienk

E-mail: wsmienk@hotmail.com

053-5722124

“De Vader zelf heeft u lief”

Joh. 16:27

Van harte

WELKOM

Christengemeente

Joshua


Een stukje geschiedenis

In 2004 vonden enkele inwoners van Haaksbergen

elkaar in het verlangen om vanuit hun christelijke

overtuiging meer te kunnen betekenen voor

hun omgeving. Zo ontstond er een huisgemeente:

op zondag was er een samenkomst en ook was

er door de week bijbelstudie of een gebedskring.

Langzamerhand werd de kring van belangstellenden

uitgebreid zodat er al spoedig werd uitgeweken

naar een grotere ruimte, waar sinds januari

2006 de gemeente bij elkaar komt.

De naam

“Joshua” is een van de Hebreeuwse namen van

Jezus. De betekenis is: “redding” of “De Here redt”.

We hebben deze naam gekozen omdat Jezus voor

ons de basis is van ons geloof, omdat we geloven

dat we Zijn redding nodig hebben om tot het doel

te komen dat God met elk van ons heeft.

Wat, waar en wanneer

Samenkomst: zondagochtend 10 uur in het Harmoniegebouw,

Uitterhoevestraat 7 te Haaksbergen

Bidstond: elke maandagavond om 19.00 uur

Kringavond: eens in de 14 dagen op donderdagavond

om 20.00 uur

Bèta-cursus (vervolg Alpha-cursus): eens in de 14

dagen op dinsdag om 19.30 uur

Joshua-kids: zondagochtend 10 uur, plaats: Harmoniegebouw

Wat doen wij?

In al onze bijeenkomsten en activiteiten

willen wij tot uitdrukking laten komen dat

God ons aan elkaar gegeven heeft om

samen Hem te zoeken, en elkaar op te

bouwen in geloof. We willen ons daarbij

laten samenbinden door Zijn liefde en

die de basis laten zijn van alles wat we

ondernemen.

Dit maken we concreet in:

De samenkomst op de zondagochtend. Hier

wordt gezongen, gebeden en geluisterd naar

een woordverkondiging vanuit de Bijbel

De Joshua-kids: een kinderclub op de zondagochtend,

bedoeld voor groep 3-8 van de basisschool

Bijbelstudie: we verdiepen ons in enkele gedeelten

uit de Bijbel en kijken wat die in ons leven

voor uitwerking kan hebben

Gebedsbijeenskomsten: onderwerpen die op

onszelf betrekking hebben of die ons na aan het

hart liggen brengen we voor God’s aangezicht

Het organiseren van de Alpha-cursus: een serie

van 11 avonden waarop we met een groep

mensen van binnen en buiten de gemeente gezamenlijk

de maaltijd gebruiken en de basisprincipes

van het christelijk geloof behandelen

Activiteiten voor de jeugd

Diaconale hulp: proberen te helpen bij nood,

eerst binnen, maar ook buiten de eigen gemeente

Pastorale zorg: het verlenen van hulp bij problemen

die te maken hebben met de kwaliteit van

leven en relaties, gebaseerd op de principes die

God ons aanreikt

Wat geloven wij?

De mens is een wonderbaar wezen. Hij kan

de grootste kunstwerken maken, hij kan

door zijn vernuft de meest fantastische uitvindingen

doen. Hij kan zich roem vergaren

en rijkdom. Toch komt het moment dat hij

dit alles achter zal moeten laten en hem gevraagd

zal worden wat hij tijdens zijn leven

heeft nagestreefd. Dan zal blijken dat alles

wat we in onze eigen kracht gepresenteerd

hebben van geen enkele waarde is om toegelaten

te worden in het eeuwige rijk van

God, onze schepper.

God heeft de mens gemaakt uit liefde, met

het doel om in een intieme relatie met Hem

te leven. Door ongehoorzaamheid is er een

breuk gekomen die scheiding heeft veroorzaakt:

de heilige, smetteloze God kon zich

niet meer verbinden met de gevallen mens.

Op heel veel manieren kunnen we om ons

heen zien wat de gevolgen zijn als de mens

de wereld volgens eigen inzichten inricht...

Het is God’s diepste verlangen om deze

kloof te overbruggen en de relatie met ons

te herstellen. De mens is daartoe echter

vanuit zijn eigen natuur niet in staat.

Als blijk van ultieme liefde heeft God Zijn

zoon Jezus gestuurd, die in onze plaats geboet

heeft voor alles wat uit onze menselijke

(en dus zondige) natuur voortkomt. Hij

ging daarbij tot het uiterste: Hij stierf onder

vreselijke pijnen aan het kruis.

God heeft dit offer geaccepteerd en Jezus

weer opgewekt uit de dood. Elke mens die

gelooft dat Jezus’ kruisdood ook voor hem/

haar persoonlijk nodig was en aan God vergeving

vraagt voor het feit dat hij zijn weg

zonder Hem heeft willen gaan ontvangt

vergeving en wordt door Hem als Zijn kind

aangenomen. Dan mogen we een nieuw leven

beginnen, waarbij Hij zelf ons de weg

wil wijzen door Zijn Woord, de Bijbel, en Zijn

Heilige Geest, als onze Helper.

Similar magazines