16.09.2013 Views

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

voordelen van het hebben van een levensdoel?<br />

n van een levensdoel heeft veel voordelen. De voordelen van het hebben van een<br />

s-en-samenleving.infonu.nl/levensvisie/90795-bepaal-je-levensdoel-de-zin-van-je-leven.html<br />

rden zijn: succes, erkenning, beroemdheid, rijkdom, status, comfort en prestatie, ]<br />

l zijn voorbehouden aan een geselecteerd gezelschap.<br />

Redactioneel<br />

We bedachten dit jaar een geheel nieuwe styling en maakten<br />

en passant ook nog een dubbeldik nummer rond het lustrum.<br />

Ambitieus en leuk om te doen! Dat moet gezegd. Hoe lang elk<br />

item precies moet zijn, maakten we ons toen niet zo druk om. We<br />

konden lekker spelen met hoe we de tekst en foto’s over de pagina’s<br />

verdeelden. Dit keer moesten we echt keuzes maken. Wat<br />

er nu voor je ligt, die vorm zullen we waarschijnlijk aanhouden. Er<br />

zal hier en daar nog wel geschoven worden. De kleuren kunnen<br />

wel van nummer tot nummer wisselen. De huisstijl van <strong>Entre</strong><br />

<strong>Femmes</strong> heeft immers meerdere kleuren – en die verdelen we<br />

telkens anders.<br />

Dit nummer gaat vooral over boeken, in ieder geval in de infographic<br />

en op de themapagina. Wat heeft een ondernemer er<br />

aan ze te schrijven, hoe kan een eigen boek je marketing ten<br />

goede komen? Binnen <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong> zijn namelijk veel boeken<br />

geschreven – en ook recent nog. Dus we gingen de schrijfsters<br />

in ons midden maar eens af. Conclusie: schrijf een boek – goede<br />

kans dat het je nieuwe klandizie oplevert, en anders wel een heel<br />

bijzondere ervaring!<br />

Veel leesplezier weer!<br />

door Corinne Bekker<br />

het doel #2 van velen in onze maatschappij (alleen overtroffen door gewicht verliezen)?<br />

het voor jou betekenen, en voor je familie, je toekomst en je ambities voor je leven?<br />

w.businessbootcamp.nl<br />

u je een boek schrijven?<br />

nieuwe concepten. Enthousiast vertelt Pauline dat zij ervan overtuigd<br />

is dat we in de toekomst anders met de verschillende media om<br />

zullen gaan. Tv kijken zal anders gaan worden, veel meer on demand<br />

en ook vaker online dan op de ‘gewone’ tv. Dat levert weer nieuwe<br />

kansen op.<br />

Ondernemen vindt Pauline een feestje, zeker ook met Monika als<br />

compagnon. Ze werken alle twee heel hard en hebben allebei hun<br />

sterke punten. Twee jaar geleden hadden ze niet kunnen dromen dat ze<br />

hier al zouden staan.<br />

door Heleen Scheer<br />

infographic<br />

Een boek schrijven is doel 2 in onze maatschappij. Gewicht verliezen staat op 1.<br />

Voordelen van het hebben van een<br />

levensdoel<br />

1. Passie 2. Energie 3. Bijdrage<br />

aan de wereld 4. Concentratie<br />

5. Gemak en overzicht<br />

(Bron: mens-en-samenleving.infonu.nl. | Ontwerp: Nelleke van der Vaart / Veek studio)<br />

geheim<br />

‘Boekie doen?’ Het is naar verluidt de standaard openingszin<br />

van de uitgever die ons deze zomer uit de slaap hield met de<br />

Vijftig Tinten-trilogie van E.L. James. Voor wie de afgelopen zes<br />

maanden op zolder zijn eigen boek zat te schrijven of om andere<br />

redenen geen boekwinkel binnen is geweest en alle media<br />

heeft genegeerd, zal ik deze bestseller nog even samenvatten:<br />

bakvis wordt verliefd op bloedmooie, rijke, kinky man die haar<br />

aan zich wil onderwerpen. Over de drie boeken waarin dit verhaal<br />

wordt uitgesponnen en waaraan inmiddels miljoenen lezers<br />

plezier hebben beleefd, wil ik het verder niet hebben. Maar bestsellers<br />

zijn het in elk geval. En zoals bij elke bestseller proberen<br />

we met z’n allen het geheim ervan te achterhalen.<br />

Liddie Austin zei onlangs: ‘Een bestseller is over het algemeen<br />

een goed boek dat goed en op het juiste moment in de markt is<br />

gezet.’ Over wat ‘een goed boek’ is, valt te twisten. Maar over<br />

de noodzaak van krachtige ondersteuning middels onderscheidende<br />

pr en nauwkeurige timing is eigenlijk iedereen het wel<br />

eens.<br />

Column<br />

Een boek is wat dat betreft niet anders dan de diensten en<br />

producten die je als ondernemer dagelijks aan de man/vrouw<br />

brengt. En een eigen boek is wel bij uitstek het middel om<br />

jouw expertise te laten blijken. Misschien haal je die 100.000<br />

exemplaren niet (de gemiddelde auteur verkoopt er zo’n 2000),<br />

maar het is je visitekaartje, een instrument bij workshops,<br />

trainingen en lezingen en het tastbare bewijs van jou als<br />

specialist.<br />

En wil je dan toch weten hoe jouw boek een bestseller wordt?<br />

Schrijf een boek dat je lezers elkaar aan zullen bevelen.<br />

Of, zoals Peter Buwalda, een van de weinige succesvolle<br />

debutanten van de afgelopen jaren, het zegt: ‘Een aanrader<br />

schrijven – dat is misschien wel het geheim. Alleen aanraders<br />

worden bestsellers.’<br />

door Eva Reinders<br />

Colofon: <strong>Entre</strong> <strong>Nous</strong> wordt vijf keer per jaar verstuurd naar de<br />

leden van <strong>Entre</strong> <strong>Femmes</strong>, netwerk voor vrouwelijke ondernemers<br />

in de provincie Utrecht.<br />

Secretariaat: Steenarend 44 – 3435 GW Nieuwegein – T 030<br />

2436593 – info@entrefemmes.nl – www.entrefemmes.nl<br />

Redactie: Anne Begheyn, Eva Reinders, Heleen Scheer,<br />

Nelleke van der Vaart (infographic). Fotografie: Jeannette<br />

Schols. Eindredactie: Corinne Bekker, 100% Bekker, Utrecht.<br />

Ontwerp en opmaak: Elsbeth Kool, Kooldesign, Utrecht.<br />

Drukwerk en mailing: Rijnja Repro, Utrecht

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!