16.09.2013 Views

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

Entre Nous December 2012 - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

... van Annemarie Mulder,<br />

De Hofdames Tuinontwerp<br />

Op de werkplek...<br />

“Geen tuin is hetzelfde. Als ik een ontwerp maak, moet ik<br />

rekening houden met zowel praktische als esthetische aspecten.<br />

In elk seizoen moet er iets te beleven zijn. Bij de aanleg van<br />

borders en paden moet je blijven opletten dat je overal bij kunt<br />

komen om te snoeien of wieden.”<br />

Annemarie vertelt over haar bedrijf dat zij al 25 jaar heeft. In 2010<br />

heeft ze een grote verandering doorgezet: van buitenwerk naar<br />

binnenwerk. Lichamelijk werd het spitten, wieden en sjouwen te<br />

zwaar. Ze koos er voor de nadruk op het ontwerpen te leggen.<br />

Ze laat het tekenprogramma zien op de computer. Hoewel<br />

Annemarie ook nog ontwerpt met potlood en papier, is het grote<br />

voordeel van digitaal ontwerpen wel dat het makkelijk door te<br />

sturen is naar de klant en dat je kunt ontwerpen in elk gewenst<br />

formaat. “Ik laat me graag inspireren door voorbeeldtuinen en ga<br />

elk jaar naar die van Mien Ruys. Ook in het buitenland is er van<br />

alles te bezichtigen. De Engelsen houden erg van tuinieren, dus<br />

ook daar kan ik mijn hart ophalen”.<br />

Sinds kort biedt Annemarie een nieuwe service aan: het vierseizoenen-abonnement,<br />

tuinadvies op maat. In elk seizoen loopt<br />

ze samen met haar klant de tuin door en adviseert wat er zou<br />

moeten gebeuren. Hoe moet je snoeien, hoe kun je de schutting<br />

vervangen en waar koop ik mooie planten? Annemarie adviseert<br />

hoe jij dat zelf het beste kunt uitvoeren om te komen tot je eigen<br />

mooie ‘hof’. Want lekker in een tuin zitten die er mooi bijstaat, dat<br />

willen we allemaal wel!<br />

door Anne Begheyn<br />

Het idee is dat je ondernemers<br />

de ruimte moet geven.<br />

Op weg naar een gezond economisch Nederland lopen ondernemers voorop. Daarom<br />

krijgen ze van Rabobank alle ruimte. Dat doen we door ondernemers met elkaar in<br />

contact te brengen. Waardoor ideeën en kennis eenvoudig worden uitgewisseld.<br />

Daarmee verruimt u als ondernemer direct uw blikveld. Dat is de gedachte. Dat is het idee.<br />

Rabobank investeert graag in<br />

ondernemerschap.<br />

Bel voor een afspraak (030) 287 80 00 of kijk op<br />

www.rabobank.nl/utrecht<br />

· Ruime en moderne zalen<br />

· In Utrecht en Rotterdam<br />

· Prima bereikbaar<br />

Samen voor resultaat!<br />

Rabobank. Een bank met ideeën.<br />

· Uitstekende service<br />

· Zeer gastvrij<br />

· Goede restaurants<br />

Samen maken wij een succes van uw bijeenkomst!<br />

www.bcn.nl<br />

BCN Utrecht • BCN Utrecht CS • BCN Rotterdam • reserveringen@bcn.nl<br />

Drukwerk is mede mogelijk gemaakt door Libertas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!