Duurzame voordelen van Volkswagen

volkswagen.century.nl

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen


Wat betekenen de fiscale regelingen voor u?

Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Jaarlijks en soms zelfs halfjaarlijks past de overheid haar grenswaarden voor CO2-uitstoot aan. Omdat het niet altijd even overzichtelijk is

wat deze wijzigingen nu precies voor ú als zakelijke rijder, particuliere rijder of voor u als ondernemer betekenen, benoemen we kort de

fiscale regelingen op autogebied en zetten we de duurzame modellen van Volkswagen op een rij. Tenslotte hebben we de meestgestelde

vragen over motorrijtuigenbelasting, BPM en bijtelling voor u samengevat. Deze vindt u achter in de brochure.

Huidige fiscale regelingen op autogebied

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

Zodra u een auto rijdt, bent u verplicht motorrijtuigenbelasting te

betalen. Hoeveel motorrijtuigenbelasting u betaalt is afhankelijk van

factoren als het gewicht en het soort voertuig dat u rijdt. Er bestaat

momenteel een vrijstelling voor bepaalde personenauto's met een

lage CO2-uitstoot, aanhangwagens en caravans.

Voorbeeld Golf BlueMotion per 1 maart 2013

➔ Cataloguswaarde = € 25.490,-

➔ Bijtelling = 14%

➔ Loonbelastingtarief = 42%

➔ Uw bijtelling bedraagt:

€ 24.590,- x 14% x 42% / 12 maanden = €125,per

maand

Brandstofverbruik Ø 3,2 L/100km (1L op 31,3 km), CO 2-uitstoot Ø 85 g/km.

BPM

Iedereen die voor de eerste keer een personenauto registreert in het

kentekenregister, betaalt eenmalig belasting op personenauto's en

motorrijwielen (BPM). De BPM van personenauto’s wordt berekend op

basis van de CO2-uitstoot (zuinigheid) van de auto. Elektrische auto’s

en zeer zuinige auto’s zijn vrijgesteld van BPM.

Bijtelling voor leaserijders

Als u met uw auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé

rijdt, krijgt u te maken met bijtelling. Het privégebruik van een zakenauto

wordt namelijk aangemerkt als ‘loon in natura’ en daarover moet

loonbelasting worden betaald. Bijtelling is dus een extra bedrag dat

wordt opgeteld bij uw loon. Er zijn verschillende bijtellingspercentages:

0%, 14%, 20% en 25%. Het standaardpercentage is afhankelijk van het

brandstofverbruik van de auto (en daarmee de CO2-uitstoot). Hierin

geldt; 'hoe minder CO2-uitstoot, hoe lager het percentage bijtelling'.


Investeringsaftrek voor ondernemers

In 2013 kan voor personenauto’s gebruik gemaakt worden van

twee vormen van investeringsaftrek. De gewone kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

(KIA) van maximaal 28% kan gebruikt worden

als ondernemers zelf investeren in een zeer zuinige personenauto.

De auto mag daarvoor in 2013 een maximale CO2-uitstoot hebben

van 88 gram/km bij diesel of 95 gram/km in overige gevallen.

Nieuw in 2013 is een extra aftrekmogelijkheid bovenop de kleinschalig-heidsinvesteringsaftrek.

Die extra aftrek betreft 13,5% milieuinvesteringsaftrek

(MIA) op de aanschaf van een nieuwe auto die aan

deze CO2-uitstootnormen voldoet. De investering moet daarvoor binnen

drie maanden na het tekenen van de order worden aan gemeld bij

Agentschap NL. Deze milieu-investeringsaftrek kan ook worden toegepast

bij operational lease. De leasemaatschappij doet dan zelf de aanvraag

voor deze aftrekpost en zal dit in het leasetarief verwerken.

De totale investeringsaftrek kan door deze nieuwe regeling in

2013 oplopen tot 41,5%! Voor meer informatie kunt u terecht bij

uw belastingadviseur of de dealer bij u in de buurt.

Rekenvoorbeeld Jetta Hybrid

Investeringsbedrag inclusief btw 29.990

Investeringsbedrag exclusief btw 24.785

Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (max. 28%) 6.940

Milieu-investeringsaftrek (13,5%) 3.346

Totale extra aftrek 10.286

Regionale subsidies

Niet alleen de landelijke overheid, maar ook diverse provincies en

gemeentes bieden subsidies aan ten behoeve van de aanschaf van

schonere auto’s. Denk hierbij aan subsidies voor aardgas die relevant

kunnen zijn voor onze EcoFuel-modellen. Laat u zich dus goed

informeren over de subsidieregelingen die gelden in uw regio.


Duurzame voordelen van Volkswagen

Zakelijke rijders zijn gevoelig voor fiscale regelingen die een gunstig effect hebben op de totale kosten die de aanschaf van een auto met zich

meebrengen. Maar ook particuliere rijders kijken in deze tijden goed waar extra voordeel te behalen valt. Het is dus zaak om de Volkswagenmodellen

die consumenten dit jaar duurzame voordelen kunnen bieden, scherp in het vizier te krijgen.

Onderstaand overzicht helpt hierbij.

Hieronder ziet u de gunstigste bijtellingspercentages

van een aantal Volkswagen-modellen.

14% bijtelling

up!

14% bijtelling

Polo BlueMotion

14% bijtelling

Golf BlueMotion

14% bijtelling

Jetta Hybrid

20% bijtelling

up!

20% bijtelling

Polo

20% bijtelling

Polo BlueGT

20% bijtelling

Golf

20% bijtelling

Golf GTD

20% bijtelling

Jetta

20% bijtelling

Passat

20% bijtelling

Golf Variant

20% bijtelling

Passat Variant

Volkswagen-modellen motorrijtuigenbelasting vrij 2013

➔ Alle up!-versies

➔ Polo BlueMotion en Polo BlueGT

➔ Golf 1.4 TSI (met cilinderuitschakeling)

➔ Golf BlueMotion

➔ Jetta Hybrid

Volkswagen-modellen met investeringsaftrek

➔ up! 60 pk en up! EcoFuel

➔ Polo BlueMotion

➔ Golf BlueMotion

➔ Jetta Hybrid


Meestgestelde vragen

Motorrijtuigenbelasting en BPM De Polo BlueGT 1.4 TSI 140pk is vrijgesteld

van motorrijtuigenbelasting tot 2014.

Verandert in 2013 de regelgeving met betrekking

tot vrijstelling van motorrijtuigenbelasting?

➔ Nee. De huidige regelgeving blijft ongewijzigd tot

1 januari 2014.

Wat verandert er in de vrijstelling van motorrijtuigen-

belasting per 1 januari 2014?

➔ Per 1 januari 2014 komt deze vrijstelling te vervallen.

Wordt de BPM afgeschaft?

➔ Nee. De BPM wordt niet afgeschaft maar de berekening

ervan verandert wel.

Wat verandert er in de berekening van de BPM?

➔ De procentuele BPM-toeslag is per 1 januari 2013

vervallen en is dan volledig vervangen door een

CO2-afhankelijke BPM-heffing.

Klopt het dat alle auto’s die vrijgesteld zijn van

motorrijtuigenbelasting, ook 14% bijtelling hebben?

➔ Nee. Dat is niet het geval. De CO2-normen voor

MRB en bijtelling verschillen.


Bijtelling

Hoe bereken ik mijn bijtellingsbedrag?

Uw maandelijkse bijtelling berekent u op basis van:

➔ de cataloguswaarde van uw auto;

➔ het bijtellingspercentage voor deze auto;

➔ het loonbelastingtarief van uw bovenste schijf.

Wat is de cataloguswaarde?

➔ Dat is de oorspronkelijke consumentenprijs van de auto met

meeruitvoeringen zoals deze vanaf de fabriek is geleverd (inclusief

BPM en BTW). Met consumentenprijs wordt de prijs op de officiële

prijslijst bedoeld. Eventueel verleende korting blijft hierbij

buiten beschouwing.

Tijdvak 2013 2014 2015

Eerste tenaamstelling in tijdvak Eerste tenaamstelling in tijdvak Eerste tenaamstelling in tijdvak

Bijtelling 60 maanden 60 maanden 60 maanden

Benzine*/

Aardgas

Diesel*

14% ≤ 95 gram ≤ 88 gram ≤ 82 gram

20% 96 t/m 124 gram 89 t/m 117 gram 83 t/m 110 gram

14% ≤ 88 gram ≤ 85 gram ≤ 82 gram

20% 89 t/m 112 gram 86 t/m 111 gram 83 t/m 110 gram

Elektrisch 0% 7%

Motorrijtuigenbelasting Vrijstelling t/m 110 gram (benzine) en t/m 95 gram (diesel) Vrijstelling t/m 50 gram (ongeacht brandstof)

*Rijdt u in een hybride? Afhankelijk van of het een benzine- of dieselmodel is, zijn bovenstaande regels toepasbaar.

Betaal ik over accessoires ook bijtelling?

➔ Nee. Accessoires die door uw dealer na kentekenaanvraag

gemonteerd zijn, vallen buiten de cataloguswaarde, dus hierover

betaalt u geen bijtelling.

De auto die ik ga rijden is tweedehands, betaal ik dan

minder bijtelling?

➔ Nee. De oorspronkelijke catalogusprijs verandert nooit, dus ook het

bedrag waarover u bijtelling betaalt, verandert niet. Alleen voor

oldtimers geldt een bijzondere regeling.

Wat is mijn bijtellingspercentage?

➔ Met behulp van onderstaand schema, kunt u uw huidige

bijtellingspercentage opzoeken.


Bijtellingswijzigingen

Gaan de bijtellingsregels veranderen?

➔ Ja. Jaarlijks worden per 1 januari de CO2-grenzen van de

bijtellingscategorieën aangescherpt.

Moet ik voor mijn huidige auto straks meer

bijtelling betalen?

➔ Nee. Uw auto houdt gedurende 60 maanden het bijtellingspercentage

dat hij had op het moment van de eerste tenaamstelling.

De maandelijkse bijtelling voor uw huidige auto kan in die

periode dus alleen veranderen wanneer u in een andere

loonbelastingschaal terecht komt.

Heb ik bij een gebruikte auto ook recht op een

lagere bijtelling?

➔ Ja. Als een auto op de kentekendatum in een gunstige

bijtellingscategorie valt, geldt die bijtelling voor 60 maanden

ongeacht de berijder.

Is het verstandig om vóór 1 januari een andere auto

te gaan rijden?

➔ Dat hangt er vanaf welke auto u op het oog heeft. Voor sommige

auto‘s gaat het bijtellingspercentage na 1 januari inderdaad

omhoog en stijgt dus het bijtellings-bedrag. Ook hangt het

antwoord op deze vraag af van de looptijd van uw huidige

leasecontract. Indien dit contract nog niet afloopt en u toch wilt

wisselen, kunt u dat met uw leasemaatschappij bespreken.

Betaling bijtelling

Hoe betaal ik mijn bijtelling?

➔ Uw werkgever draagt deze voor u af door dit te verrekenen

met uw salaris.

Ik betaal een eigen bijdrage voor mijn auto, is dat hetzelfde

als bijtelling?

➔ Nee. De eigen bijdrage gaat naar uw werkgever, bijtelling

gaat naar de fiscus.

Kan ik mijn eigen bijdrage voor privé gebruik van de

bijtelling aftrekken?

➔ Ja. De eigen bijdrage mag van uw bruto-bijtelling afgetrokken

worden. Uw werkgever dient dit te verrekenen.

Kan ik zomaar stoppen met het bijtellen van mijn auto?

➔ Nee. Dat kan alleen per 1 januari van het jaar.


Duurzame voordelen van Volkswagen

Gedrukt in Nederland

Hoewel bij het samenstellen van deze brochure uiterste zorgvuldigheid is betracht, aanvaardt Pon’s Automobielhandel B.V. geen

enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze informatie in specifieke situaties. Deze brochure is louter informatief van aard.

De tekst van deze brochure is bijgewerkt tot 1 januari 2013. Niet uitgesloten is dat bij volgende parlementaire behandeling

wijzigingen optreden in de in deze brochure omschreven plannen en wetsvoorstellen.

Uitgave: april 2013

Bestelnummer: 1VWVoordeel

volkswagen.nl

facebook.com/volkswagenNL

twitter.com/volkswagenNL

youtube.com/volkswagenNL

Similar magazines