Views
5 years ago

binnenwerk lente 2013.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...

binnenwerk lente 2013.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...

binnenwerk lente 2013.indd - Natuurbeschermingsvereniging De

Colofon De Steltkluut Uitgave van NatuurbeschermingsverenigingDe Steltkluut” verschijnt 4x per jaar. Overname is toegestaan, mits bronvermelding. Auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen. Contributie 2013 De contributie voor 2013 bedraagt € 20,00 over te maken op rekening IBANnummer: NL81RABO.01366.05.540 t.n.v. Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut, Terneuzen Adresgegevens: Postbus 319, 4530 AH Terneuzen www.steltkluut.nl info@steltkluut.nl Contactadressen Werkgroepen Planologie A. Paauwe G.v.d. Nissestraat 48, 4532 AE Zaamslag Vogels A. Wieland Liniestraat 13, 4561 ZS Hulst 0114-317026 Landschapsbeheer / Bomen L. Calle Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen 0115-617416 Planten P. Maas Rembrandtlaan 11, 4532 HP Terneuzen 0115-617004 Insecten J. de Bakker Past. Willemsstraat 5, 4586 AJ Lamswaarde 0114-690482 Jeugd M. Spruyt Notendijksepad 2, 4583 SZ Terhole 0114-314280 jeugdgroep@steltkluut.nl 2013 Inhoud Steltkluut In de schijnwerper 2 Voorjaarsvergadering/ Presentatie 3 Bijzonder bezoekerscentrum 4 Nieuwe landelijke vogelatlas 5 Jaar van de patrijs 6 - 7 Waarnemingen 8 -9 Natuurherstel / Website 10-13 Traditioneel beheer 14 Sovon avond 2012 15 Agenda t Stekkertje 16 - 17 Spreeuw Sjakie 1 Bloeiende bomen en struiken 2 - 3 Raadsel 3 Wat is eigenlijk een bloem? 4 Paaseieren verven met uienschil 5 Mijn naam is ... Haas 6 - 7 Bestuur: A. Paauwe, voorzitter voorzitter@steltkluut.nl L. Calle, secretaris secretaris@steltkluut.nl W. Wisse, penningmeester penningmeester@steltkluut.nl Leden K. Rijk, R. Goossens, R. Kregting, P. Calle Redactie: redactie@steltkluut.nl Website: webmaster@steltkluut.nl B. de Maat Excursies: excursies@steltkluut.nl Verenigingsruimte: Walstraat 7, 4531 ED Terneuzen 0115-61 74 16 openingstijden: woensdag 10:30-17:00 uur zaterdag 10:30-16:00 uur ISSN 1875-1385 colofon / inhoud De Steltkluut Ontwerp & Layout: Elisabeth Hoek- 2D Digital Design Uiterste inleverdatum voor de kopij: 01-05-2013 1

binnenwerk lente 2012.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...
binnenwerk zomer 2011-2.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...
binnenwerk zomer 2012.indd - Natuurbeschermingsvereniging De ...
Steltkluut winter 2012 - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
*HENK/ binnenwerk - Feltkamp.nl
op tsjok LENTE 2010 - t Sjokkepoeike
Steltkluut herfst 2011 - Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
NIEUWSBRIEF STROEVE JANUARI 2013.indd - Stroeve & Lemberger
MEIJEL Binnenwerk 057.indd - Medelo
uitnodiging brunchcongres 2013.indd - Foodservice Solutions
Prijscourant maart 2013.indd - Smaragd Wijnen
Handbal KAMPIOEN 2013.indd - Handbalvereniging KRAS/Volendam
Klik hier voor het hele artikel in Management Executive, nr. 2 (2013)
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Folia-Magazine-30-jaargang-2012-2013
de Groote Klok - februari 2013 - de Groote Sociëteit Zwolle
159412 CaseWare Magazine -uitgave juni 2013 -