Bloemenbureau Blad - Hydrangeaworld.com

hydrangeaworld.com

Bloemenbureau Blad - Hydrangeaworld.com

Relatiemagazine voor producenten en handelaren in de sierteelt

Bloemenbureau Blad

Mei | 2010 02

Dit is Paul Poelstra. Zijn verede-

lingsbedrijf heeft onder meer

de Red Naomi! in portefeuille.

Slimme marketing helpt zijn

bedrijf en kwekers met creëren

van vraag naar nieuwe cultivars.

Marketing stimuleert

vraag noviteiten

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 1


Column

Vraagcreatie

Vorig jaar om deze tijd was de hoogspanning bij

het Bloemenbureau voelbaar. We zaten midden

in de Moederdagcampagne met Frans Bauer.

Die was in korte tijd ontwikkeld, maar liet

meteen zien waar het ons om gaat in de nieuwe

benadering van de consument. We willen de

consument vooral activeren om vaker en meer

bloemen en planten te kopen. In het najaar

volgde de campagne 'Mooi hè… wat bloemen

doen', met de consument in de hoofdrol, Ilse

de Lange op de achtergrond en met varianten

over de grens. Begin 2010 lanceerden we een

internationale plantencampagne, met de boodschap

'Een plant geeft je meer dan je denkt'.

De resultaten laten zien dat we de consument

weten te raken met onze producten én onze

boodschappen.

Initiatieven die hard nodig zijn om als sector

op termijn sterker uit de strijd te komen. Want

strijd is het. Het gaat mij aan het hart om

te zien dat het marktaandeel van Nederland

onder druk staat. De wereld is in crisis en ook

u voelt dat elke dag. Er zijn geen groeimarkten

die de klappen kunnen opvangen. We zijn een

wereldspeler in een wereldomvattende crisis,

en dat merken we.

Ons antwoord op deze situatie is vraag creëren

bij de consument. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld

weten wie die consument is en waar hij

zich als shopper laat zien. Met die kennis gaan

we in het komende jaar niet alleen zelf aan de

slag. Vanuit onze onafhankelijke positie praten

we er bijvoorbeeld over met internationale

winkelketens. En we komen er mee naar u toe.

Zodat u nog beter in staat bent om meer met

de consument te doen. Zodat we samen kunnen

werken aan de noodzakelijke marktverruiming.

U leest er alles over in dit Bloemenbureau Blad.

We staan nu weer aan de vooravond van

Moederdag. Met slimme marketing creëren we

extra vraag en het goede gevoel bij consument

en shopper. In binnen- en buitenland.

Ivo G.J. Brautigam

Algemeen Directeur

Rubrieken

Artikelen

2 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org

6

14

10

16

3 Kort

8 Campagne-ABCD nuttig en nodig

14 Bloemist kan straks niet meer zónder onze website

18 Onderweg met het Bloemenbureau

20 Service

23 Zomerbloemenkwekers Kees en Marjoleen Dogge

24 Campagne

Inhoud

6 1 Bijzondere dag, 6 weken actie

De voorjaarscampagne zet consumenten aan ook na Moederdag een

mooie bos bloemen te kopen.

10 Italiaanse bruiden vinden bloemen

via Vogue en Facebook

Website, facebook-groep tot en met store locator: alle digitale registers

gaan open op de Latijnse bruidsbloemenmarkt.

12 Marketing helpt bij opvallen van nieuwe cultivars

Een beetje mazzel en uitgekiende marketing maken verschil tussen

verliezen en verdienen aan noviteiten.

16 Consument centraal in bloemistenshows

Het Bloemenbureau concentreert shows dit jaar in Spanje, Polen en

Rusland.


Stemmen voor

balkon- en terrasplant

Consumenten mogen via www.libelle.nl op hun favoriete balkon- en terrasplant

van volgend jaar stemmen. Dit jaar hebben de deskundigen de

Petunia en Anisodontea aangewezen.

De meimaand is het startsein voor

eenjarige zomerbloeiers en kuipplanten.

Hierbij staat ieder jaar een balkon- en

terrasplant centraal. De keuze kwam tot

nu toe altijd tot stand in overleg met LTO

en de betrokken kwekers. Voor dit jaar

wezen zij Petunia aan als de balkonplant

en Anisodontea als de terrasplant.

Volgend jaar gaat dat anders. De

bezoekers van Libelle.nl mogen stemmen

op voorgeselecteerde genomineerden.

Ze kunnen kiezen uit drie balkon- en drie

terraskandidaten.

Onthaasten De afgelopen campagnes

benadrukten dat balkon- en terrasplanten

je vooral vrolijk maken. Met planten op

balkon en terras begint het heerlijke (zomerse)

buitenleven weer. Deze boodschap

krijgt vanaf nu een extra laagje: ook

balkon- en terrasplanten geven je meer

dan je denkt. Ze helpen onthaasten,

geven je rust en extra 'genietmomenten'.

In het blad Flair (bereikt ca. 680.000

vrouwen) verschijnt een special van twee

pagina's met die boodschap.

Het effect van de jaarlijkse pr-campagne

wordt nauwkeurig gemeten. In 2008 investeerde

het Bloemenbureau een bedrag

van € 60.000,- in onder meer persberichten

en fotografie. Dat leverde publicaties

op in maar liefst 8 miljoen uitgaven.

De vergelijkbare ruimte aan advertenties

zou € 500.000 kosten. De campagne van

2009 kostte € 50.000,- en 'scoorde' ruim

drie ton. Dit jaar is het doel met

€ 50.000,- de doelgroep te overstelpen

met de uitgebreide boodschap.

Nieuw daarbij is de interactie met de

doelgroep, zoals met de verkiezing onder

consumenten. In de periode van 3 tot

en met 30 mei kunnen bezoeksters op

Libelle.nl een testje doen welke plant het

beste bij hen past. Vervolgens kunnen

ze doorklikken naar een wedstrijdsite en

daar hun stem uitbrengen op een van de

nominaties. Begin juni worden de winnende

plant en winnende lezeres bekend

gemaakt.

Orchideeëncampagne:

eerste persdossiers in juni klaar

De consumentenpers speelt een

belangrijke rol binnen de komende

orchideeëncampagne. In

juni ontvangen redacteuren van

consumentenbladen informatiesets

over orchideeën.

Om dat te halen, begon kort geleden

de fotografie van alle producten. In

april ontvingen pr-bureaus in Nederland,

Frankrijk, Duitsland, Engeland en

Noord-Italië de briefing. In die landen

komen orchideeën de komende tijd

extra in het zonnetje. "De bureaus maken

een voorstel en dat bespreken we

ook nog in april. We werken met deze

bureaus om te zorgen dat de campagne

daar zo goed mogelijk aansluit bij de

consumenten in die landen", vertelt

Linda van der Slot van het Projectbureau

van Bloemenbureau Holland.

Twaalf soorten orchideeën komen in

de schijnwerpers, waarvan de Phalaenopsis

de meest verkochte is. Door

variatie te tonen kunnen consumenten

afwisseling zoeken en raken ze niet

'orchidee-moe.'

Bloemenbureau eindigt turbulent jaar positief

In maart sloot Bloemenbureau Holland het financiële

jaar 2009 af. Ondanks een ingrijpende reorganisatie

laat de jaarrekening een minieme plus in het resultaat

zien.

In de keuzes die het Bloemenbureau

maakt, is de

consument meer en meer het

uitgangspunt. De samenwerking

met marktpartijen is nu

vooral gericht op het verster-

ken van onze gezamenlijke

kracht naar de consument.

De consument vaker en meer

bloemen en planten laten

kopen, dat is het ultieme doel.

In 2009 is daarin €17,4 miljoen

geïnvesteerd.

De reorganisatie die eind 2009

is doorgevoerd, zal vanaf 2010

leiden tot een structurele

besparing in de bedrijfskosten

van €1 miljoen. De begroting

van het Bloemenbureau voor

2010 bedraagt €18 miljoen,

een reductie van maar liefst

18% ten opzichte van 2009.

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 3


Brigitte Hagen:

Nominatie Versmarketeer 2010

Als enige kandidaat uit de sierteelt is projectmanager Brigitte Hagen van

Bloemenbureau Holland genomineerd als Versmarketeer van 2010.

Genomineerde Versmarketeer

Brigitte Hagen: "100 pagina's

chrysant in 2009."

De nominatie is gebaseerd op haar rol

in de imagocampagne voor chrysanten,

Just Chrysanthemum. Op 19 mei kiest

de jury een winnaar uit tien genomineerden.

Aanvankelijk leek dat ook

niet bijster geslaagd, totdat

een Italiaans vakblad veertien

pagina’s publiceerde

"Vijf jaar geleden kwam je nergens binnen

met een verhaal over chrysanten.

Vorig jaar besteedden vakbladen in elf

landen daarentegen in totaal honderd

pagina’s aan de bloem. Ondertussen

zijn er ook belangrijke handelspartijen

die promotieacties met chrysanten op

willen zetten. En dan niet op prijs",

benoemt Brigitte Hagen een resultaat

van de campagne. Voor dat resultaat is

vijf jaar hard gewerkt. De partners in

de campagne – veredelaars, kwekers

en Bloemenbureau – steken vaak hun

nek uit om spraakmakend en vernieuwend

te zijn. De nominatie is er een

teken van dat dit niet onopgemerkt is

gebleven, denkt Hagen.

Je staat op 19 mei op het podium in

een galajurk en je wint. Wat zeg je in

je dankwoord?

"Ehh, zo ver ben ik nog niet. Ik ga in

elk geval de partners noemen. Zij

hebben immers ook hun nek uitgestoken

en risico gelopen met bepaalde

activiteiten."

Wat pakte goed uit en wat minder?

"We hebben tijd en energie gestoken

in de samenwerking met een kappersmerk.

Dat is helaas niet van de grond

gekomen. We hebben ook meegedaan

aan de verkiezing van Miss Italië.

Aanvankelijk leek dat ook niet bijster

geslaagd, totdat een Italiaans vakblad

veertien pagina’s

publiceerde over

chrysanten en de

verkiezing daarvoor

als aanleiding

gebruikte en de

Italiaanse toparrangeur

een chrysant

als handelsmerk

ging gebruiken. De samenwerking met

modeontwerper Edwin Oudshoorn

pakte meteen goed uit. De jurken die

hij ontwierp, brachten veel publiciteit.

Door hem hebben we ook foto’s kunnen

maken van de winnares van America’s

Next Topmodel 2008 op een bed van

chrysanten."

Meer informatie:

www.versmarketeer.nl en www.justchrys.com

Prijzengeld al

gedeeltelijk geïnvesteerd

Begin dit jaar stond Desiree Aanhane

met een enorme cheque in handen op

een podium op de Keukenhof naast

directeur Ivo Brautigam van Bloemenbureau

Holland. Ze won een wedstrijd

van de Flower Marketing Professionals.

Het Bloemenbureau draagt € 5.000 bij

aan het uitvoeren van haar winnende

marketingplan.

En, is het geld al op?

“Eh, nee. Ik heb het plan geschreven voor het

bedrijf van mijn vader en zijn broer. Een lijnrijdersbedrijf

dat met twee wagens op Duitsland

en twee op Frankrijk rijdt. Bij lijnrijders is

marketing echter vaak een ondergeschoven

kindje. Het kost dus tijd om een en ander van

de grond te krijgen. Temeer omdat het bedrijf

ook zelf een investering zal moeten doen.”

Wat houdt jouw plan in?

“Dat is een uitgebreid verhaal, maar de kern

is dat ik op allerlei manieren onze klanten, de

bloemisten, dichter bij ons wil betrekken én bij

de campagnes van het Bloemenbureau. Een idee

is om videoschermen in onze vrachtwagens te

plaatsen. Om zo bloemisten te inspireren met

onder meer de commercials van het Bloemenbureau.”

Voor de lange termijn dus…

“Ja, maar op korte termijn doen we ook iets.

We zetten zwaar in op de voorjaarsactie van het

Bloemenbureau. Van een deel van het prijzengeld

hebben we extra kortingscoupons gekocht

voor onze Duitse en Franse bloemisten. Die

klagen dat ze veel moeite hebben klanten voor

herhalingsaankopen binnen te krijgen. Deze

actie speelt daar perfect op in. We haken liever

aan dan dat we zelf iets verzinnen.”

4 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org

Winnares

Desiree

Aanhane


'Paroles de Fleurs' rendeert

Paroles de Fleurs is een bijzonder en

zeer on-Frans fenomeen. Onder andere

verzendorganisaties, producenten, handelaren

en importeurs die elkaar normaal

gesproken de tent uitvechten, zitten hier

gebroederlijk met het Bloemenbureau

aan tafel.

Samen met een sterk en slim pr-bureau

bedenken en lanceren ze collectieve

campagnes met een enorm bereik en

effect. Als Franse radio- of televisieprogramma's

boeketten weggegeven, dan zit

dit collectief daar achter. Hetzelfde geldt

voor puzzels en prijsvragen in kranten

en tijdschriften waarmee boeketten te

winnen vallen.

Waar vind je ze nog, investeringen met 2.100% rendement?

In Frankrijk. Daar brengt elke euro die het collectief Paroles

de Fleurs in bloemenpromotie stopt ruim € 21,- aan mediawaarde

op.

Schaamrood In 2004 ging een Frans

vakblad in op het verzoek van een Nederlandse

exporteur om met een aantal

betrokken partijen en Bloemenbureau

Holland een rondetafelconferentie te

houden over bloemenpromotie. Dat het

Nederlandse Bloemenbureau in die jaren

de enige partij was die iets aan collectieve

promotie in Frankrijk deed, joeg de

deelnemers het schaamrood op de kaken.

Met Paroles de Fleurs hebben ze daaraan

iets gedaan.

Hollands tintje Aan het collectief

kleeft een Hollands tintje. Ron Jeronimus

(senior regiomanager Zuid-Europa

Strijd tussen supermarkten

De Nederlandse supermarkten hebben er een nieuw strijdtoneel bij.

Via internet gaan consumenten bepalen wat ze de beste bloemensupermarkt

van 2010 vinden.

De wedstrijd om de titel 'Beste Bloemensupermarkt 2010' komt uit de koker van

Bloemenbureau Holland, dat in Engeland, Duitsland en Frankrijk positieve ervaringen

heeft met vergelijkbare winkelwedstrijden. Michiel de Jong (shopper marketeer):

"Het imago van bloemen en planten in de supermarkt staat onder druk. Een

wedstrijd als deze is een mooie manier om iedereen weer op scherp te zetten en

positieve publiciteit rond het supermarktboeket te creëren."

Via onder meer hoezen, winkelmateriaal,

flyers en free publicity worden

consumenten verwezen naar een speciale

website (www.bestebloemensupermarkt.nl)

waar ze hun stem kunnen

uitbrengen op een supermarktketen.

Ook moeten ze aangeven waarom ze

juist op deze winkel stemmen. Meedoen kan van begin mei tot 1 augustus, daarna

begint de verwerking van de inzendingen. Daaruit hoopt het Bloemenbureau weer

nieuwe inzichten over consumenten op te steken. Michiel de Jong: "Tussen het

moment waarop een consument een supermarkt betreedt en het moment waarop

hij of zij een boeket in het winkelwagentje legt, speelt zich onnoemelijk veel af.

Dat proces proberen we beter te begrijpen en te doorgronden."

van het Bloemenbureau) is al sinds de

oprichting secretaris van deze club en

lid van de communicatiecommissie. Hij

brengt de partijen bij elkaar en bewaakt

het generieke karakter van de reclame,

dat die niet is gericht op Frans product.

Ook stemt hij de reclame af op de Franse

activiteiten van het Bloemenbureau.

Ook de Nederlandse exporteur is er nog

steeds bij betrokken.

Wie niet sterk is… Met bescheiden

financiële middelen veel publiciteit

genereren, dat is waar Paroles de Fleurs

goed in is. Op de gezamenlijke investering

van € 65.000 van de zestien leden

gaf de Franse overheid € 110.000 subsidie.

Vorig jaar leverde dit voor ruim € 1,4

miljoen mediawaarde op. Die waarde is in

gedrukte media gemeten in millimeters

en op de radio in zendtijd.

Campagne België

van start

Tijdens de Gentse Floraliën is de samenwerking tussen

Bloemenbureau Holland en VLAM bezegeld met de

uitreiking van het eerste promotiepakket voor Belgische

bloemisten. 'Floristen' in België gaan massaal meedoen met

de bloemencampagne rond Moederdag. Rokus Hassefras

van het Bloemenbureau overhandigde het eerste pakket aan

Eric de Vos (links op de foto), productmanager Sierteelt van

de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing).

Het is de eerste keer dat een Nederlandse campagne ook in

België wordt ingezet.

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 5


Voorjaarscampagne nieuwe stijl:

1 bijzondere dag, 6 weken actie

Billboards

De voorjaarscampagne leunt sterk op

radiocommercials. ('vertel waarom

jouw moeder bloemen verdient met

Moederdag…' ). Verder komen er banners

op websites. Alleen in Nederland

is de campagne ook op straat zichtbaar,

via posters in abri's.

Rond Moederdag, maar ook erna willen

bloemisten graag veel bloemen verkopen.

De Voorjaarscampagne moet dat voor elkaar

krijgen.

Moederdag is traditioneel een superdag voor de bloemensector.

Dus richtten Moederdagcampagnes zich jarenlang

op aandacht voor bloemen in de aanloop naar die dag.

Om ook na de feestdag een bloemetje extra te verkopen,

bevat de voorjaarscampagne van dit jaar voor het eerst

kortingsbonnen. In de drie weken vóór Moederdag kan

de bloemist die weggeven aan wie een boeket koopt. De

bonnen zijn inwisselbaar in de drie weken ná Moederdag.

"Zo creëren we rond één specifieke dag een actieperiode

van zes weken", vat consumer marketeer Rolant Cornelis

de campagne in één zin samen.

Het Bloemenbureau voert de actie in Nederland, België,

Frankrijk en Duitsland. Emotie is de basis. Consumenten

kunnen op www.mooiwatbloemendoen.nl opschrijven

waarom hun moeder een gratis boeket verdient. De

duizend meest bijzondere verhalen worden beloond met

een gratis boeket.

Voor het eerst pakt het Bloemenbureau

Moederdag zó centraal

aan. Alle landen werken met

hetzelfde thema, met hetzelfde

campagnebeeld en alle materialen

zijn centraal ingekocht. Behalve

een krachtig en eenduidig

beeld levert het ook financieel

voordeel op. Rolant Cornelis: "Zo

kunnen wij maximaal investeren

in advertenties en in radiocommercials.

We voeren nu ook voor

het eerst actie in heel Duitsland.

Voorheen beperkten we ons

vanuit budgettaire overwegingen

6 Bloemenbureau|Blad Januari Mei 2010

2010 www.flowercouncil.org www.flowercouncil.org


tot de deelstaat Noordrijn-Westfalen

en de grote steden."

Nieuwe klanten De kortingsbonnen

van € 2,50 en € 5,00 zitten in het

pakket dat bloemisten gratis konden

aanvragen. Die korting komt voor

rekening van de bloemist. Een sigaar

uit eigen doos? Rolant Cornelis:

"Nee. In de aanloop naar Moederdag

zetten wij het product drie weken

prominent in de etalage. Vervolgens

zorgen we nog eens voor drie weken

extra verkoopondersteuning met

de bonnen, die ook nieuwe klanten

de winkel binnen moeten brengen.

Dat levert veel aandacht op voor

bloemen. We adviseren de bloemist

daar gebruik van te maken en er

door de korting ook zelf in te investeren.

Die actie is bewust gepland

in de periode na Moederdag. Dit is

nog vrij nieuw in de sector maar het

is een beproefde techniek. En die

korting is natuurlijk maar een fractie

van de kosten die je als bloemist

moet maken om zelf zo een actie

op te zetten en nieuwe klanten te

werven."

Over het hanteren van het 'kortingswapen'

is met het reclamebureau

lang gediscussieerd. Is het niet

te 'plat' en doet het niet te veel

afbreuk aan de status van een mooi

boeket bloemen? Rolant Cornelis:

"Daar staat tegenover dat consumenten

gewend raken aan kortingen.

Zelfs luxe automerken werken er

mee. Bovendien heeft de bloemenbranche

het zwaar, dus niets

doen is geen optie. En verder is er

niks verplicht. Als een bloemist de

bonnen niet inzet is dat zijn keuze.

In de publiekscampagne reppen we

er ook met geen woord over. Maar

het is voor de

bloemist een

uitstekend

middel om zijn

relatie met de

klant te uiten, te waarderen en verder

te ontwikkelen. Wij willen ook

met de nodige pr-campagnes in veel

vrouwentijdschriften voor zoveel

mogelijk bezoekers in de bloemenwinkel

zorgen. Daarna is het aan de

bloemist om het af te maken."

"De bloemenbranche heeft het

zwaar, dus niets doen is geen optie"

Wie het laatst lacht Bloemist Edwin

Smeets van Bloemenhuis De Zonnestraal

uit Meerssen gaat er in elk

geval mee aan de slag. Nog voor de

campagne officieel was geïntrodu-

ceerd stuurde hij al een mailtje om

pakketten te bestellen en de organisatie

te complimenteren. Smeets:

"Dat was omdat ik weet hoeveel

tijd, geld, moeite en energie het

kost om steeds met iets nieuws te

komen. Wij gaan in elk geval groots

uitpakken met die kortingsactie en

er veel reclame voor maken. Eerder

was er een vergelijkbare actie via

een drogisterijketen. Daar hebben

we toen ook massaal op ingehaakt.

Leverde ons vijftienhonderd bonnen

op en dan weet je wel wie er het

laatst lacht!"

Bloemenbureau Holland hoopt

uiteraard op nog veel meer lachende

bloemisten. De resultaten van de

voorjaarscampagne worden op twee

manieren in kaart gebracht. Het

wordt gemonitord via de websites in

de landen waar de campagne loopt.

En het Productschap Tuinbouw

gaat de effecten van de campagne

meten bij zowel bloemisten als

consumenten. Rolant Cornelis: "Het

was een logistieke nachtmerrie om

dit in korte tijd – we zijn in januari

begonnen – voor elkaar te krijgen.

Maar we hopen dit concept straks

ook voor andere bijzondere dagen te

kunnen gebruiken."

Meer info: www.mooiwatbloemendoen.nl

Authentiek

Bloemen vormen een

product met een emotionele

lading dat bovendien

sterk stoelt op eerlijkheid

en authenticiteit.

Dat is letterlijk in beeld

gebracht op de posters

voor de moederdagpromotie.

Geen professionele

fotomodellen,

maar echte moeders

met hun kinderen stonden

voor de camera.

Bijna uitverkocht

Het Bloemenbureau maakte

in totaal 15.300 pakketten

aan. In Duitsland en

België is al het beschikbare

materiaal door bloemisten

besteld. Bij het ter perse

gaan van dit blad waren

nog enige pakketten voor

Nederland en Frankrijk leverbaar.

Daarvoor kwamen

nog bestellingen binnen.

Twee bonnen

Alleen Nederland kent

twee soorten kortingsbonnen;

van € 2,50 en

van € 5,00. De andere landen

kennen alleen bonnen

van € 5,00. Dat heeft

te maken met hogere

boeketprijzen en hogere

bestedingen in die landen.

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 7


Campagne-ABCD

nuttig & nodig

Bloemen-ABCD

ABCD-model Bloemenbureau Holland

gebruikt bij haar campagnes het zogenoemde

ABCD-model, een marketing-hulpmiddel om

campagnes goed af te stemmen op de doelgroep.

Die campagnes beginnen met (A) het Aandacht

trekken van de klant, waarna het vervolgens

zaak is om (B) Begrip en voorkeur te kweken

voor het product. Als het goed is leidt dit tot (C)

Conversie (aankoop) en (D) een Duurzame relatie

met de klant. Afhankelijk van de doelstellingen

wordt bij de ene campagne nadruk gelegd op

bijvoorbeeld A en C, en bij een andere meer op

Campagne najaar 2009: Mooi hè… wat bloemen doen

Doel: de relevantie van bloemen laten zien, gericht op emoties

A: aandacht trekken

Televisiespotjes zijn bij

uitstek geschikt om emoties

op te roepen bij kijkers en

te laten zien wat bloemen

met je doen. De spotjes zijn

geprogrammeerd rondom

bekend 'vrouwenprogramma's'

op RTL4 en 5 en 8 en Net5,

zoals Gooische Vrouwen. Ook

koopt het Bloemenbureau advertentieruimte

op Hyves en

de website van vrouwenblad

Bloemenbureau Holland gaat niet over één nacht ijs bij het bedenken

van haar promotiecampagnes. Achter iedere campagne schuilt een

uitgekiende strategie. Drie praktijkvoorbeelden van de ABCD-aanpak.

Libelle. Vrouwen zijn eerder

geneigd om bloemen te

geven. Ze geven die aan een

vriendin, moeder of dochter.

B: voorkeur kweken

Televisiespotjes en webreclame

verleiden maar liefst

8.773 mensen om de website

www.mooiwatbloemendoen.nl

te bezoeken. Hier kunnen ze

iemand voordragen die in hun

ogen een boeket verdient, en

A en B. Maar alle campagnes hebben met elkaar

gemeen dat zij altijd zijn afgestemd op twee

specifieke doelgroepen: de cultivated performer

en de cosiness seeker. De cultivated performer

is een prestatiegerichte, zelfbewuste vrouw die

ook graag geniet, hoge eisen stelt aan kwaliteit

en hiervoor geld over heeft. De cosiness seeker

zoekt balans tussen werk en privé, activiteiten

richten zich op huis en gezin. Het Bloemen-

bureau richt zich juist op deze groepen omdat de

kans op meer verkoop per geïnvesteerde euro het

grootst is.

aangeven waarom. Hierdoor

denken consumenten heel

bewust na over bloemen en

de emotie die eraan is gekoppeld.

C: verkopen

De campagne moet mensen

aanzetten een bloemist te

bezoeken. De bloemist kan

het extra bezoek verzilveren.

Het Bloemenbureau ondersteunt

de retailers hierbij met

tips en trucs op de actiesite,

waar zij ook campagnemateriaal

kunnen downloaden.

D: duurzame relatie

De website mooiwatbloemendoen.nl

wordt het komende

jaar uitgebouwd tot een

duurzame bloemensite voor

mensen die geïnteresseerd

zijn in bloemen en hun

emoties rond bloemen willen

delen.

8 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


Planten-ABCD

Campagne januari – maart 2010: Een plant geeft meer dan je denkt

Doel: verkoop stimuleren in Nederland, Duitsland en Frankrijk

A: aandacht trekken

Bij de aankoop van een

plant kun je met een krasactie

een reis naar Costa

Rica winnen. Daarnaast

maken consumenten kans

op een plantenpakket

en de dvd Earth. Abri's

en billboards maken de

consument hierop attent.

B: voorkeur kweken

Mensen en planten hebben

elkaar nodig, is de boodschap

van deze campagne.

KOOP KOOP EEN EEN PLANT PLANT

EN EN WIN WIN EEN EEN REIS REIS

NAAR COSTA COSTA RICA RICA

Lelie-ABCD

GA NU NAAR UW BLOEMIST OF TUINCENTRUM

PLANTENAKTIE_ABRI_NL_237x350.indd 1 26-11-09 10:02

A: aandacht trekken

Op de website mooiwatbloemendoen.nl

krijgt

de lelie extra aandacht

tijdens de 'maand van de

lelie'. Via verschillende

uitingen, onder andere in

de bloemenwinkel, zal de

consument naar de site

worden getrokken.

B: voorkeur kweken

Op de actiewebsite wordt

Kamerplanten brengen ons

huis tot leven, geven ons

rust en halen de natuur

in huis. De campagne

speelt dus vooral in op

wat planten je kunnen

brengen. Dat is meer dan

een gevoel.

C: verkopen

De krasactie moet mensen

verleiden een plant te

kopen en die mooie reis

naar Costa Rica te winnen.

Campagne start najaar 2010

Doel: meer beleving en waarde creëren rondom de lelie.

het verhaal van de lelie

verteld. Deze 'story' is de

basis van de campagne.

Bezoekers van de site kunnen

het verhaal met een

muisklik doorvertellen aan

iemand anders en maken

hierbij kans op een prijs.

C: verkopen

Op de actiesite komt

een overzicht van

deelnemende bloemisten.

D: duurzame relatie

Het accent bij deze

campagne ligt op de A en

de C. In het najaar van

2010 zal er voor planten

- net als voor bloemen –

een website zijn om een

duurzame relatie met de

consument op te bouwen.

Deze bloemisten krijgen

campagnemateriaal voor

in de winkel.

D: duurzame relatie

De deelnemers aan de

actie worden via mooiwatbloemendoen.nl

van

volgende acties op de

hoogte gehouden.

Allemaal worden we ongemerkt

wel eens verleid om iets te kopen.

Wanneer en hoe gebeurde dat

voor het laatst?

Marlou Pleunis,

salesmanager bij Green Partners

"Ik was laatst op vakantie in Memphis, Tennessee.

De bakermat van de blues, daar wilde ik altijd

al eens naartoe. Tijdens het winkelen zag ik in

een superkitscherig souvenirwinkeltje een t-shirt

hangen van de befaamde Sun Studio, waar Elvis

zijn eerste platen opnam. Dat heb ik als souvenir

gekocht."

Robbert van Gils,

eigenaar van Pulcher Potcultures

"We zijn volop bezig om ons in de markt te zetten

omdat ik weet dat mensen gevoelig zijn voor reclame.

Maar zelf koop ik alleen iets als ik het écht

nodig heb. Ik koop pas nieuwe werkschoenen als

de oude stuk zijn. Het laatste waarop ik mezelf

getrakteerd heb? Ik zou het niet weten. Ik ben

blijkbaar geen goede consument, haha."

Lobke Samallo,

adjunct-directeur bij Life & Garden

"Bij het blad VT Wonen zat een bijlage met de

complete VT-wonen collectie. Daarin zag ik een

muurornament in de vorm van een zwart hart.

Leek me mooi! Dat hart ben ik in de VT Wonenhoek

van de Bijenkorf gaan bekijken. Daar klopte

het plaatje helemaal: het zag er gelikt uit. Het

hart hangt nu thuis bij me aan de muur."

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 9


De bloemenactie in Italië

is voorlopig al een succes

door de combinatie: specifiek

magazine, specifieke

beurs, internetsite en Facebook.

Bekende bruidsbloemen: de

lelie staat voor deugdzaamheid,

de roos voor liefde,

oranjebloesem voor geluk

en tevredenheid.

Concrete plannen zijn

er nog niet, maar het

Bloemenbureau wil deze

aanpak waarschijnlijk ook

beproeven in andere landen

die nogal ‘bruiloftsminded’

zijn, zoals Duitsland en

Spanje.

Vierduizend reacties op een beursstand,

een facebook-groep over bruidsbloemen

en een internetsite met een storelocator.

Een actie als een olievlek over de Italiaanse

bruidsbloemenmarkt.

Cristina Avancini boft. Zaterdag 24 april stond al

dik omcirkeld in haar agenda als de dag van haar

leven. Haar bruiloft werd extra bijzonder omdat

de Italiaanse toparrangeur Elisabetta Cardani

deze aankleedde met bloemen uit Nederland.

De Italiaanse bruid won de prijs door deelname

aan een wedstrijd op internet. Ze bezocht begin

maart een bruidsbeurs in Milaan, liep langs de

stand van Bloemenbureau Holland, vulde haar

gegevens in en won.

Op de grote dag vergapen de aanwezigen zich

aan de mooie flora. Onder hen wellicht ook

andere toekomstige bruiden, die vervolgens zelf

op zoek gaan naar de bron van die Nederlandse

bloemen. Dat is precies waar het Bloemenbureau

Holland om te doen is: zegt het voort, zegt

het voort. En als het even kan, stuur door die

internetlink naar www.happy-wedding.it. En dan

bestellen maar.

Ingrediënt Bruiloften worden in Italië traditioneel

uitbundig gevierd. Bruidsparen en hun

families geven er veel geld aan uit. Nederland

heeft op bloemengebied een sterke positie in

Italië. Die feiten bij elkaar opgeteld maakten een

poging de moeite waard om een actie te voeren.

"De bruidsmarkt is een interessante deelmarkt

voor ons", stelt marketing director Ed van de

Genugten van het Bloemenbureau. "Er worden

veel bloemen gebruikt. Hoe kunnen wij daar nog

meer uit halen? Hoe kunnen we in het hart van

de doelgroep uitkomen?", vroeg hij zich met zijn

collega's af. "Bloemen doen echt iets met je, dat

Italiaanse

bruiden

vinden

bloemen-

geluk via

Vogue en

Facebook

gevoel willen we overbrengen. Ze moeten niet

het sluitstuk zijn van de begroting, maar een essentieel

ingrediënt voor een onvergetelijke dag."

Om de specifieke doelgroep te bereiken, vond

het Bloemenbureau een goede samenwerkingspartner

in Vogue Sposa. "Bijna negentig procent

van de bruiden leest het blad", weet Sandra van

der Knaap, shopper/trade marketeer bij Bloemenbureau

Holland. De bruidsbloemenactie in

Italië begon vorig najaar met een twee pagina's

grote advertentie in dit blad, met een oplage

van 70.000 stuks.

'Moodfilm' Een maand na de advertentie

staat het Bloemenbureau op een trouwbeurs in

Milaan. Daar doen toekomstige bruiden mee aan

een prijsvraag. In totaal vierduizend bruiden

registreren zich op www.iosposa.it, de website

10 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


“Bloemen doen echt iets

met je, dat gevoel willen

we overbrengen"

van Vogue. Zie daar een waardevolle mailadressendatabase.

In een rap tempo bouwt het

Bloemenbureau aan een groep op de netwerksite

Facebook.

Alle aanmelders krijgen een mail met de vraag of

ze zich bij de Facebook-community van het Bloemenbureau

willen aansluiten. Via deze tussenstap

is de speciaal gemaakte internetsite www.

happy-wedding.it nog maar één klik verder. Daar

kunnen alle toekomstige bruiden ideeën opdoen

bij het zien van een 'moodfilm' die twee minuten

lang om bloemen en emotie draait. Bloemen uit

Nederland passeren in alle kleuren de revue. Nog

een klik verder vinden de bruiden een kwaliteitsbloemist

in de buurt, via de zogeheten store

locator. "We hebben 3.500 Italiaanse kwaliteitsbloemisten

aangeschreven", vertelt Sandra van

der Knaap. "Als zij adverteren op de site, zullen

de bruiden de weg naar hun winkels vinden. En

daarmee naar Nederlands product." Wordt dit een

succes, dan breidt ook het bezoek aan de site

zich als een olievlek uit. Leuke tips doorsturen is

namelijk populair op internet.

Snaar Hoewel het Bloemenbureau nog middenin

de campagne staat, noemt zowel Van

de Genugten als Van der Knaap deze directe

consumentenaanpak succesvol. "Blijkbaar raken

we een gevoelige snaar, als je alleen al kijkt naar

de vierduizend aanmeldingen voor de wedstrijd",

vertelt Ed van de Genugten. "Die aandacht is al

goed, bovendien hebben we nu een database met

waardevolle mailadressen."

Nieuwsgierig? Surf naar www.happy-wedding.it

Italianen geven traditioneel

veel geld uit aan de viering

van het huwelijk.

Een campagne met veel digitale

middelen wil bruiden het

bijzondere effect van Nederlandse

bloemen meegeven.

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 11


Een prijsvraag gaf de Saba-chrysant de aandacht die nodig was voor een succesvolle introducite. Manager Marketing en Sales Bram Vos: "Ongelooflijk hoe snel het kan gaan."

Met het terugdringen van kosten zijn de meeste

kwekers inmiddels wel klaar. Dus zijn nu een

heleboel ogen gericht op veredelaars. Een goed

lopende cultivar waarvoor afnemers hun portemonnee

trekken is een rijk bezit. Ga maar na:

telen kost hetzelfde, terwijl de opbrengsten soms

meer dan verdubbelen.

Alle mooie theorieën ten spijt, is het ook voor de

veredelaars geen uitgemaakte zaak welke cultivar

de hoofdprijs gaat opbrengen. Paul Poelstra en

Sander Clemens van Schreurs Gerbera en Roses in

de Kwakel weten alles af van de hoofdprijs. Met

de grote rode roos Red Naomi! hebben zij een

absolute topper in huis. Ook andere soorten als

Ilios!, Aqua! en Cool Water! zullen veel kwekers

bekend in de oren klinken. Het geheim van 'scoren'

is van veel factoren afhankelijk. Marketing van

nieuwe cultivars helpt, zoveel is voor de mannen

van Schreurs duidelijk.

Vraag creëren Zo probeert het bedrijf zich

onder meer te onderscheiden met zijn producten

door vraag te creëren. "Op het moment dat de

eerste kweker in productie komt en het ras voor

de keten beschikbaar is, voeren we een campagne

Geur moeilijk te

vermarkten

Een bloem die lekker ruikt is

meer waard, zou je denken.

Trendwatchers en andere

experts wijzen vaak op het

belang van dit aspect van

bloemen, vooral van rozen.

Maar: geur levert weinig op.

“Moeilijk te vermarkten”, noemt

Poelstra dat. “De beleving

ervan zit vaak tussen de oren

van de consument. Daarbij is

geur niet zichtbaar en slecht te

herkennen in bloemenwinkel

of schap.”

12 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


Obama naar

Nederland?

Voor één nieuwe soort heeft

Royal Van Zanten de naam

‘Obama’ merkenrechtelijk ge-

registreerd als rasnaam. Zou

het niet heel leuk zijn als

Barack Obama die zelf zou

willen komen dopen in Valkenburg?

Heel leuk natuurlijk.

Maar als hij niet komt? Bram

Vos, lachend: “Desnoods ga ik

wel naar hem toe.”

"Door samen bekendheid te creëren

ontstaat vraag naar de rassen, producten

en concepten van de leden van Dutch Creations."

Paul Poelstra

die voornamelijk op bloemisten mikt", vertelt

Poelstra. "We zijn voor zulke acties lid van

Dutch Creations, een samenwerkingsverband van

vijf veredelaars op het gebied van bloemen en

bloeiende potplanten. Dit verband helpt kwekers

bij hun marketing." Door samen bekendheid te

creëren ontstaat vraag naar de rassen, producten

en concepten van de leden van Dutch Creations,

is de gedachte achter het netwerk. Schreurs presenteert

nieuwigheden zodoende aan een breed

adressenbestand van 45.000 kwekers, handelaren,

bloemisten en andere afzetkanalen.

WK Bloemschikken Aanwezigheid op internationale

handels- en bloemistenbeurzen zorgt voor

nog meer 'buzz' rond nieuwe producten. Poelstra:

"Een mooi voorbeeld is de Interflora Worldcup

2010 in Shanghai, het WK bloemschikken. Dutch

Creations was daar hoofdsponsor. Eenentwintig

topbloemisten uit de hele wereld strijden er om

de titel. En ze gebruiken onze nieuwste producten."

Aanplant op eigen risico In Nederland heeft de

kweker behoefte aan zekerheid. Om daarop in te

spelen heeft Schreurs een nieuwe veelbelovende

roos eerst op eigen risico aangeplant. De meningen

over de White Naomi! zijn eerst gepeild bij

de handel, in samenwerking met commissionair

Hoven en De Mooij. De reacties zijn zo positief,

dat de eerste drie Nederlandse kwekers 'over de

dam' zijn. De marketeers van Schreurs voeren een

bloemistencampagne om de vraag naar het ras

op gang te brengen zodra de rozen beschikbaar

komen.

Buikgevoel Soms is succes gebaseerd op buikgevoel.

In combinatie met een mooie actie leidt dat

dan tot goede prijsvorming. Een voorbeeld daarvan

is de chrysant Saba voor de Russische markt.

Dat voorbeeld speelde bij Royal Van Zanten, een

andere grote Nederlandse veredelaar van diverse

snijbloemen en potplanten. Manager Marketing en

Sales Bram Vos kent het introductieverhaal van

de Saba. "We hebben vooraf geen marktstudie

gedaan bij de selectie van een chrysant als Saba.

Het was een buikgevoel dat wij met één teler

deelden. We dachten wel dat het een chrysant

voor Rusland zou zijn, maar dat moet de praktijk

toch uitwijzen." Bovebo plantte de Saba exclusief,

verkoper Martien Borst werkte actief mee aan

de promotie. De introductie koppelden ze aan

een prijsvraag. Hoofdprijs was een reis naar het

eiland Saba, één van de Nederlandse Antillen in

de Cariben. Dit gaf de noviteit de aandacht die

geleid heeft tot een zeer goede prijsvorming.

"Ongelooflijk zo snel als zoiets kan gaan", zegt

Vos nog steeds enigszins verbaasd. "Na de eerste

snede kwamen we al een bosje tegen in een klein

dorpje in Rusland." Zo kan het dus ook.

Millimeterwerk Vernieuwen is millimeterwerk,

waarbij vernieuwing op basis van consumentenwensen

als laatste in de rij staat. "De cyclus van

een product is veel te lang om snel te kunnen

switchen", stelt Poelstra. Maar hij merkt ook op

dat een nieuwe soort een toegevoegde waarde

moet hebben. "Voor de kweker, maar ook voor

de handel, de bloemist en de consument. Al zijn

productie- en verhandelingseigenschappen de

eerste dingen waar een veredelaar naar kijkt."

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 13


Laagdrempelig, interactief en

praktisch; dat zijn de voornaamste

kenmerken van een nieuwe website

voor bloemisten. Voor de zomer

moet de site ‘in de lucht’ zijn.

De bloemistenwebsite geeft

nieuwe impulsen aan het

collectief. Alle belangrijke

spelers uit de sector zitten

aan tafel. Groenewegen:

"Niet omdat veilingprijzen

onder druk staan of omdat

de sector het nu moeilijk

heeft. Nee, dit gebeurt

vooral vanuit kracht, omdat

het pure noodzaak is als we

ons op de consument willen

richten."

In de nieuwe opzet wordt

alle inhoud op één centrale

plek verzameld. Die content

wordt gebruikt voor

zes doelgroepen-websites:

voor consumenten, voor de

vakpers en voor de drie belangrijkste

verkoopkanalen:

bloemisten, supermarkten

en tuincentra. Er komt ook

een corporate website.

Laagdrempelig, interactief en praktisch.

"Met een dikke streep onder 'praktisch'",

licht shopper/trade marketeer Jeroen

Groenewegen toe. "De bloemist moet

er vaak terugkeren en er vooral dingen

vinden die hem helpen zich te ontwikkelen."

Voor de zomer moet de bloemistenwebsite

van start gaan. De bloemist

krijgt volop gelegenheid om via de site

zijn of haar ervaringen te delen en zo

anderen te inspireren. Andere pluspunten

zijn dat je via de site heel makkelijk,

maar professioneel je eigen winkel- en

promotiemateriaal kunt maken en dat je

er actief kunt 'studeren'. Daartoe dienen

videofilmpjes over onder meer marketing

en communicatie.

Doelgroepgericht Aan een deugdelijke

opzet van deze eerste business to

business-site is het Bloemenbureau veel

Op de bloemistenwebsite komen tips om meer

klanten naar de winkel te halen

Jeroen Groenewegen over nieuw digitaal platform:

'Bloemist kan straks niet meer

zónder onze website'

gelegen, want het is in feite de eerste uit

een compleet nieuwe reeks. Niet langer

landgericht, maar doelgroepgericht. Zo

komen er ook specifieke websites voor

supermarkten en tuincentra. Wat blijft

zijn de verschillende taalversies. Op alle

websites staat de consument centraal.

Dat is immers waar het Bloemenbureau al

haar activiteiten op fundeert; kennis van

de consument en diens shoppergedrag

optimaal benutten om de verkoop van

sierteeltproducten op te stuwen. In dat

kader gebruikt Groenewegen regelmatig

de term 'bruggenbouwer'. Via het web

bruggen bouwen om partijen bij elkaar te

brengen.

Een aantal voorbeelden om dat te

illustreren. Groenewegen: "We vragen

FloraHolland om straks productgegevens

aan te leveren. De veiling is daar specialist

in en weet als geen ander wat te

14 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


koop wordt aangeboden. Samen met de

VBW hebben we ooit de site promotieplein.nl

ontwikkeld. Daar kan de bloemist

in een handomdraai posters, flyers en

dergelijke samenstellen en printen met

ons foto- en campagnemateriaal en in zijn

eigen huisstijl. Dat 'plein' gaan we geschikt

maken voor bloemisten in andere landen

en integreren in de nieuwe site. Zodat je

straks op één plek alle belangrijke content

hebt. Ook 'losse' productensites voor

bepaalde soorten bloemen en planten,

vaak ontwikkeld door ons Projectbureau,

gaan we integreren. Dat moet leiden tot

meer bezoek op onze site. En je slaat

daarmee tegelijk een brug tussen kwekers

en bloemisten."

Aantrekkelijke winkel Als marketeer

bezocht Groenewegen winkels in heel

Europa. Met die ogen bekijkt hij ook het

in aanbouw zijnde digitale platform. "In

feite bouwen we een winkel. Producten

die goed lopen krijgen extra aandacht,

van andere gaan we afscheid nemen. Het

moet een compacte, aantrekkelijke winkel

worden. Met schone paden en een logische

route. Het moet er prettig winkelen zijn,

zodat bloemisten terugkomen voor herhalingsbezoeken.

En het wordt laagdrempelig,

want lang niet alle bloemisten hebben

veel ervaring met internet." In de digitale

strategie is nadrukkelijk vastgelegd dat er

verbinding komt tussen de vaksites voor

bloemisten, supermarkten en tuincentra

én de consumentensites in de voornaamste

exportlanden. Voorheen werden hele

mooie campagnes ontwikkeld, maar lukte

het niet altijd die effectief te vertalen

naar de winkelvloer. "Die link gaan we

veel nadrukkelijker leggen." De techniek

vergemakkelijkt dat ook. Of je nou in

Berlijn zit of in Bergen op Zoom, je kunt

Jeroen Groenewegen: “Nieuwe site helpt campagnes

effectief te vertalen naar winkelvloer.”

straks via dat internationale promotieplein

overal winkelmateriaal downloaden. Winkeliers

die straks gaan meedoen aan onze

acties komen op de 'store locator'. Dat

betekent dat hun adressen zijn te vinden

op onze consumentensites. De bloemist

heeft er dus baat bij mee te doen. En

wij kunnen zo de reclameboodschap nog

beter doorvertalen op winkelvloer. Wat de

consument net gehoord heeft op radio ziet

hij ook meteen terug in de winkel."

Dat 'plein' gaan we geschikt maken voor

bloemisten in andere landen en integreren

in de nieuwe site

Van elkaar leren De website zal meer

aandacht besteden aan marketing. Consumentonderzoek

wordt praktisch bruikbaar

gemaakt voor de bloemist. En er komen

tips hoe je meer klanten naar je winkel

kunt halen en hoe je de klanten beter kunt

'vullen'. Bloemisten kunnen er straks ook

van elkaar leren. Ze kunnen direct feedback

leveren en zelfs filmpjes laden om te

laten zien hoe zij iets hebben aangepakt.

Groenewegen: "Bloemisten zijn ontzettend

benieuwd hoe anderen het doen. Ze

kijken graag over de schutting, vooral om

informatie op te halen. Uitwisselen vinden

ze lastiger. Ze hebben snel het idee dat

ze meer weggeven dan terugkrijgen. Maar

ook daar gaan wij een brug slaan. Wij gaan

namelijk wél weggeven. En ik denk dat op

termijn de bloemisten heus gaan volgen.

Ze beschikken over enorm veel kennis,

als je die bij elkaar brengt ga je met z'n

allen alleen maar méér verkopen. En wat

is er nou leuker dan je collega's hier en

in andere landen te laten zien hoe jij

succesvol inhaakt op een actie? Dat is niet

concurrerend, dat is stimulerend."

De snelheid van internet en het belang

om de diverse verkoopkanalen nauw

te betrekken om zo de boodschap nog

beter over te brengen, leidt vanzelf tot

een andere werkwijze. Jeroen denkt

er bijvoorbeeld over om previews van

beeldmateriaal en van commercials te

plaatsen om zo bloemisten vroegtijdig

bij een campagne te betrekken. Het feit

dat steeds meer bloemenwinkels gebruik

maken van narrowcasting (korte filmpjes

op beeldschermen in de winkel) ziet hij

als een geweldige kans. "Laat vooral onze

reclame ook daar zien. Uitingen op tv, op

de radio, in de tijdschriften, winkelmateriaal;

het moet allemaal in elkaar grijpen

om zodoende elkaar te versterken. Daarbij

gaat ons digitale platform een steeds

prominentere rol spelen."

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 15


Spanje, Polen en Rusland. In die landen concentreert het Bloemenbureau dit jaar de

bloemistenshows. Omdat daar snel resultaat is te verwachten. In gesprek met Sandra

van der Knaap.

Consument centraal

in bloemistenshows

Agenda shows 2010

Rusland

2 april Samara

8 april Moskou

18 april Sint Petersburg

eind mei Kazan

september Moskou

september Ekaterinburg

14-15 oktober Perm

november Sint Petersburg

november Ufa

Polen

9 mei Tychy

10 juni Warschau

oktober Wroclaw

Spanje

mei Barcelona

september Barcelona

september Madrid

Agenda onder voorbehoud

Sandra van

der Knaap:

"Live-actie

heeft veel

impact."

In de nieuwe landenstrategie van het Bloemenbureau

organiseert het shows in minder landen.

In Polen en Rusland zijn echter meer shows

dan voorheen, en in Spanje worden ze anders

aangepakt. Rusland en Polen zijn groeimarkten

voor Nederlands product. De nadruk ligt op verkooptips

en kennismaking met het Nederlandse

assortiment.

Verkoop omhoog Waren shows voorheen mede

gericht op de handel, nu ligt de focus ook hier

op de consument. "Vanuit de lokale consument

bekijken we de bloemenwinkel. "We maken de

bloemist bewust van de verschillende groepen

consumenten die in zijn omgeving rondlopen.

En we laten zien hoe die verschillende groepen

reageren op verschillende winkelpresentaties, en

hoe de bloemist zijn verkopen kan verhogen."

"In veel landen hebben de bloemisten nog een

enorme ontwikkeling door te maken op het

gebied van marketing en andere manieren om

de klant te verleiden. Het maken van bloemwerk

gaat ze vaak goed af, maar het verkopen ervan

is een ander verhaal. In de drie landen hebben

we de verschillende segmenten consumenten

onderzocht. We hebben dat eenvoudig ingedeeld

met een laag, midden en hoog segment. Bij

die categorieën horen een bepaalde levensstijl

en uitgavenpatroon. Wij willen de bloemisten

bewust maken van deze onderverdeling van de

markt. Zodat zij met hun aanbod kunnen inspelen

op een of meerdere van die categorieën."

Honderden bezoekers Op de shows van het

Bloemenbureau komen niet zelden honderden

bezoekers af. De nadruk op de consument betekent

dat de arrangeurs tijdens de shows commerciële

boeketten maken en tonen. Alles om de

winkelbezoeker te verleiden tot een aankoop.

Spanje In Spanje vormen dertig geselecteerde

topbloemisten de afspiegeling en het klankbord

van het bloemistengilde. Zij krijgen uitleg over

marketing en verleiding. Na zes maanden komen

zij weer bij elkaar om te bespreken wat hun

huiswerk voor resultaten heeft opgeleverd.

"Dergelijke acties krijgen veel free publicity.

16 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


We werken daarvoor nauw samen met de vakbladen.

Hopelijk krijgen de acties ook navolging. De

resultaten van dit soort events gebruiken wij als

input voor de activiteiten van volgend jaar."

"De boodschap 'Flowers from Holland naturally'

staat centraal. Wij laten altijd noviteiten zien om

daarmee extra te benadrukken dat Nederland

een vernieuwend, breed en diep assortiment

heeft. Per show is er daarnaast ruimte voor extra

focus op bepaalde productgroepen, zoals de

chrysant of de snijhyacinth. Het is een prachtige

gelegenheid om het product onder de aandacht

te brengen van een grote groep bloemisten."

De nadruk op de consument betekent

dat de arrangeurs tijdens de shows

commerciële boeketten maken

Show = inspiratie Waarom shows? Kan de

informatie niet verspreid per folder of via een

vakblad? Internet?

"Je kunt shows niet vergelijken met andere communicatiemiddelen.

Live-actie heeft veel impact

en er is interactie tussen de Nederlandse arrangeur

en de bezoekers. Bloemisten die een show

bezoeken, komen thuis met heel veel inspiratie.

Zij dragen hun kennis en enthousiasme ook uit.

Bovendien besteden de vakbladen voor bloemisten

in zulke landen vaak heel veel aandacht aan

onze shows, levert het dus veel publiciteit op."

Een show in Samara,

Rusland, begin april.

Bijna honderd vrouwelijke

bloemisten komen

kijken. Dat ze voor een

show soms meer dan

vijfhonderd kilometer

onderweg zijn, maakt

de belangstelling niet

minder.

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 17


Onderweg met het Bloemenbureau

Bij kwekers en groothandels, bij bloemisten en op hoofdkantoren van supermarkten

en tuincentra: de medewerkers van het Bloemenbureau zijn veel op pad. Altijd in de

weer met nieuwe mogelijkheden om de verkoop van bloemen en planten een impuls

te geven. We volgen drie van hen.

Wie Frank Teuber (sr. regiomanager Centraal- en Oost-Europa)

Waar Keulen

Wat juryoverleg verkiezing supermarkt van het jaar 2010

Bloem hoort ook in Duitse supermarkt

Frank Teuber:

"Het vakblad

Lebensmittel

Praxis organiseert

al meer

dan 10 jaar de

verkiezing van

de supermarkt

van het jaar in Duitsland. Meer dan

150 bedrijven hebben zich aangemeld.

Het Bloemenbureau is één

van de sponsors. Zo vestigen we

aandacht op het belang van bloemen

en planten in de supermarkt.

We brengen onze expertise in hoe

je die productgroep aantrekkelijk

presenteert. En we gebruiken de

verkiezing om in tal van supermarkten

consumentenonderzoek

te verrichten. Vooral naar wat

de 'verleiders' in de winkel zijn.

Gijs Kakebeeke: "In de vele

gesprekken die ik voerde op Terra

Bleiswijk viel me één ding op: er is

een grote gezamenlijke behoefte

om bloemisten te helpen. De cash

& carry's doen er van alles aan

om het hun klanten naar de zin te

Is dat prijs? Assortiment? Instoremateriaal

als posters? De wedstrijd

eindigt medio mei, maar met de

resultaten van het onderzoek ga ik

nog tot in het najaar de boer op.

In Nederland zijn bloemen in de

supermarkt iets vanzelfsprekends.

Hier in Duitsland allerminst. Tekenend

was de opmerking van een

aantal juryleden, grote jongens

uit onder meer de frisdrank- en

verpakkingsindustrie. Die vroegen

me ronduit 'Wat doen de bloemen

hier?' Voor mij hét moment om

maar weer eens uit te leggen dat

bloemen ongelooflijk sterk aan

allerlei consumentenbehoeften

appelleren. En hoe je met bloemen

in de supermarkt de koopbeleving

een stuk aantrekkelijker kunt maken.

Consumenten vinden bloemen

Wie Gijs Kakebeeke (regiomanager Noord-Europa)

Waar Terra Bleiswijk

Wat start promotie voorjaarscampagne

Verhalen vertellen

maken en goed naar ze te luisteren.

Hetzelfde merkte ik tijdens

de landelijke Lisianthusdag die

FloraHolland, VBW en LTO organiseerden.

Toen gingen kwekers op

bezoek bij bloemisten. Fascinerend

om te zien hoe partijen van elkaar

en planten prima passen in de

supermarkt. Met onze consumer

insights kunnen we supermarkten

de kans bieden daar nog beter op

in te spelen. De verkiezing vormt

een prachtig podium om die kennis

met andere partijen te delen en zo

de verkoop te stimuleren."

willen leren. Dat is ook wat wij

beogen met onze campagnes die

volledig op de consument gericht

zijn. Met de voorjaarscampagne

in Nederland, België, Frankrijk

en Duitsland willen we een

verkooppiek rond Moederdag

18 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


Wie Jacqueline Doornekamp (projectmanager)

Waar Flora Holland Naaldwijk

Wat perspresentatie zomerbloemenboek

Zomerbloemenboek

Jacqueline Doornekamp:

"Zomerbloemen vormen

een fantastische productgroep

en met het nieuwe

inspiratieboek hebben we

er nu ook krachtig 'ver-

creëren. Door kortingsbonnen bij

een boeket te geven stimuleren

we een bezoek aan de bloemist na

Moederdag. In Bleiswijk presenteerden

we de campagneopzet

voor het eerst. We vroegen de

bloemisten ook om zelf met tips

te komen rondom deze campagne

Vanaf rechts Fedde Jonkman, voorzitter van de

projectgroep Zomerbloemen, Marco van Zijverden

directeur van de Dutch Flower Group en Jacqueline

Doornekamp (Bloemenbureau Holland) bij de

presentatie van PurE summer flowers.

koopgereedschap' voor. 'PurE summer

flowers' heet dat boek. Marco van

Zijverden, CEO van de Dutch Flower

Group, nam het eerste exemplaar in

ontvangst. Dat vond plaats tijdens de

FloraHolland Trade Fair en meer dan

100 kwekers en handelaren waren er

bij.

Het boek is in een oplage van 10.000

stuks gedrukt. Het is primair bestemd

voor de bloemist, die er zijn

vakmanschap mee kan onderstrepen

en er inspiratie uit kan opdoen. Er

en beloonden die met enkele

incentives. Ons motto is immers

creating growth together. Daarbij

hou ik de bloemisten steeds voor

dat ze 'meer verhalen moeten gaan

vertellen'. Geef de consument elke

keer weer een reden waarom hij of

zij naar jouw winkel zou moeten

staan meer dan honderd soorten

zomerbloemen in. Maar het is ook

een geweldig middel voor exporteurs.

Sommigen verkopen ze aan hun

klanten, anderen doen het cadeau bij

een bepaalde besteding. Tijdens de

Trade Fair werd het in flinke aantallen

gekocht door exporteurs en groothandelaren

die het gaan gebruiken

voor de verkoopondersteuning.

Zomerbloemen staan hiermee weer

op de kaart, en dat is precies wat

de initiatiefnemers voor ogen staat.

Dat zijn 250 zomerbloemenkwekers,

dertien veredelaars/vermeerderaars,

FloraHolland en Bloemenbureau

Holland. Bij de voorbereidingen van

dit project hoop je uiteraard op een

succes. Maar dat dit initiatief werkelijk

als een bom zou inslaan, was ook

voor ons een verrassing. Het geeft

extra energie voor de promotietour

voor dit boek, die nog doorgaat tot

aan de zomer. Dan moet alles op zijn

plek vallen. De handel heeft in de

relatieve rustige zomerperiode met

zo'n boek wat extra's te bieden. En ik

weet zeker dat er met zo'n inspirerende

uitgave extra verkoopkansen

voor zomerbloemen ontstaan."

komen! En sta open voor de manier

waarop anderen dat doen. Supermarkten

bijvoorbeeld stoppen niet

voor niets kapitalen in bonusfolders

en ander materiaal. Daarvan kun

je leren hoe belangrijk het is je

boodschap aan de consument keer

op keer te herhalen."

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 19


Service

Projectbureau actueel

Aan 26 projecten werkt het Projectbureau op het

ogenblik. Die allemaal zo vernieuwend, spraakmakend,

baanbrekend en resultaatgericht mogelijk bloemen en

planten bij de consument onder de aandacht brengen.

Op deze plek een actuele greep.

Snijanthurium: weer modern in Duitsland

Bij Duitse bloemisten had de

anthurium te kampen met een

ouderwets imago. In opdracht

van kwekers en veredelaars

voert het Bloemenbureau sinds

vorig jaar actie op de Duitse

markt. De snijanthurium is een

veelzijdig product en kent een

groot assortiment: die boodschap

moet bij de bloemisten

blijven hangen. De promotie

leidde in het eerste jaar al tot

een ommekeer in de houding

van bloemisten, die spraken

van de ‘terugkeer van een

trendy bloem’. Sommige groothandelaren

zagen hun omzet

in het afgelopen kwartaal al

verdubbelen.

Als bron van inspiratie en

informatie voor de Duitse

bloemist is de site www.

anthuriuminfo.com gemaakt.

Per kwartaal worden het

nieuws en de inspiratiethema’s

geactualiseerd.

In 52 filialen van een groothandel

gaf het Bloemenbureau

informatie over de bloem met

een vouwposter. Een aantal

exporteurs heeft deze poster

aan hun klanten gegeven. Met

voorbeeldarrangementen zijn

in de actieperiode 84% meer

stelen verkocht.

Door samen te werken met

bloemistenorganisatie FDF kan

het Bloemenbureau met ruim

7.000 bloemisten communiceren.

Als extraatje leidde de

samenwerking tot publicaties

in Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland,

Nederland, België, het

Verenigd Koninkrijk en Italië.

Ook in het tweede projectjaar

vormt de samenwerking

met de FDF de basis van het

promotieplan. Komend jaar

ontwikkelen Bloemenbureau

en bloemistenorganisatie

meer acties, onder meer met

verzendorganisatie Fleurop

en groothandels. Daarnaast

staat de anthurium op het

lesprogramma bij aankomende

bloemisten.

Bromelia:

verkoopacties

in de zomer

Middenin de zomer loopt de

verkoop van bromelia terug.

Terwijl het juist een plant is

die je kunt associëren met

exotische oorden en vakantie.

Bovendien is het een makkelijke

en sterke plant die weinig

verzorging vraagt. Vandaar

dat het Projectbureau een

promotie heeft ontwikkeld die

de zomerverkopen een impuls

wil geven. In de week van 14

juni houdt het Projectbureau

diverse activiteiten rondom

het vakantiethema in Nederland,

Duitsland, Frankrijk

en Engeland. De promotie

behelst ook een uitdaging om

de handel een actie te laten

ontwikkelen met hun klanten.

Voor de beste actie is een

geldprijs beschikbaar om deze

samen met de promotiecommissie

uit te voeren.

Freesia:

geluisterd naar

Russische bloemist

Begin april is de nieuwe

freesiacampagne gepresenteerd

op het

bloemistenevent van het

Bloemenbureau in Moskou.

Half april gebeurde dat

op zo’n zelfde event

in St. Petersburg. De

campagne omvat 1.500

promotiepakketten voor

bloemisten in Rusland. In

deze zogenaamde Point of

Sale-pakketten vinden de

bloemisten een inspiratiebrochure

over het product,

een overzicht van het

assortiment, een poster en

boeketkaartjes die zij aan

hun klanten kunnen uitdelen.

Uit onderzoek kwam

naar voren dat bloemisten

specifiek behoefte hadden

aan meer productinformatie

over de freesia. Met het

samenstellen en uitgeven

van dit pakket heeft het

Projectbureau geluisterd

naar de wensen van de

bloemisten in Rusland. Het

is opgebouwd rond de voor

de Russische markt belangrijke

thema’s verjaardag,

bruiloft, eerste schooldag,

Moederdag, Nieuwjaar,

Valentijn en Pasen

20 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


Service

Avalanche+ als VIP-merk

Wat is de overeenkomst tussen het huwelijk van prins Willem Alexander met prinses Máxima en Frans Bauer

met zijn Mariska? In elk geval de rozen die beide gebruikten: op beide bruiloften schitterde de Avalanche+.

Wat goed is voor prinsen en sterren, is

dat voor consumenten ook. Vandaar dat

veredelaars en kwekers van de grootbloemige

Nederlandse roos Avalanche+

en het Bloemenbureau de komende

tijd Avalanche+ speciaal onder de

aandacht brengen. Avalanche+, the

beauty of roses luidt de slogan. Met

een speciaal ontworpen stijlvol logo

komt de tekst terug op labels die elke

ruiker met Avalanche+ moeten gaan

vergezellen. De labels verwijzen naar

Agenda

Marja de Graaf (administratief medewerkster/huisvrouw,

Hazerswoude)

“Als ik een tuincentrum binnenloop en ik snuif de

geur op van al die planten dan geeft me dat een

gelukkig gevoel en dan koop je makkelijk! We hebben

dus veel planten in huis en ik vind het leuk daar

goed voor te zorgen. Oude blaadjes verwijderen,

dompelen… elke week ben ik daar toch minstens drie

kwartier mee bezig.”

de website www.avalancheroses.com,

waar wetenswaardigheden en inspiratie

in vijf talen zijn gebundeld.

De campagne benadrukt de goede

eigenschappen van de roos. Ze hebben

lange, sterke stelen, minder doorns dan

andere grootbloemige rozen, ze komen

altijd uit en bloeien een week of twee.

De speciale aandacht is bedoeld om

van de Avalanche+ een merk te maken.

Onder bloemisten is de Avalanche+ al

een begrip. Nu is de consument aan de

beurt. Als consumenten vragen naar

deze grootbloemige roos, blijft de prijs

van de bloem op peil in de bloemenwinkel,

en dus voor de kweker. De

campagne duurt drie jaar en is in 2009

van start gegaan.

Bloemisten kunnen de kaarten bestellen

of ophalen bij de groothandel.

Kijk verder op www.avalancheroses.com

Wat Waar Wanneer

• 65ste Canadian Tulip Festival Ottawa, Canada 7 – 24 mei

• Moederdag o.m. Nederland 9 mei

• Hemelvaartsdag o.m. Nederland 13 mei

• Pinksteren o.m. Nederland 23 - 24 mei

• Chelsea Flower Show Londen 25 – 29 mei

• Examenuitslagen voortgezet onderwijs Nederland vanaf 15 juni

• Vaderdag o.m. Nederland 20 juni

• Internationale Floriculture Expo Miami Beach, Florida 22 – 25 juni

• Varend Corso Westland Westland 30 juli - 1 augustus

• 25ste Nationale Zomerbloemententoonstelling Naaldwijk 12 - 15 augustus

• Maria Hemelvaart o.m. Frankrijk, Italië 15 augustus

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 21


Service

Toparrangeurs.nl

De naam laat er geen enkel misverstand

over bestaan; de website toparangeurs.nl

belooft wat. Hier is de crème

de la crème van de Nederlandse arrangeurs

te vinden.

Toparrangeurs.

nl bundelt

een selecte

groep van 27

arrangeurs. Ze

hebben ieder

de hele wereld

afgereisd om

bloemistenshows, trainingen, demonstraties

en workshops te geven. De afgelopen

vijftien jaar deden ze dat veel en vaak

voor Bloemenbureau Holland. Maar aan

die activiteit is een einde gekomen nu

het Bloemenbureau veel nadrukkelijker

op de consument focust. Directeur Ivo

Brautigam bracht het nieuws zelf in een

speciale bijeenkomst. Daar werd geslikt.

Veel arrangeurs werkten al jaren voor

Bloemenbureau Holland. Als 'ambassadeurs

in den vreemde' werkten ze hard

om de Nederlandse sierteelt over de

gehele globe aan de man te brengen.

Uniek kenniscentrum Toparrangeurs

gaan echter niet bij de pakken neerzitten.

Met hulp van het Bloemenbureau hebben

ze hun eigen website in het leven geroepen.

Daarop staat van elke arrangeur een

kort profiel plus vermelding van zijn of

haar specialisaties. Nederlandse exporteurs

en groothandelaren of een veiling

die hier of over de grens een deskundige

en ervaren arrangeur nodig heeft kan op

deze site z'n slag slaan. Arrangeur Geert

Maas treedt op als woordvoerder van de

groep en hoopt dat de 'B.V. Nederland'

snel de weg naar hen weet te vinden.

Maas: "Hier is een ongekende hoeveelheid

kennis en vakmanschap bijeengebracht.

Geen landen of instantie die daaraan kan

tippen."

Colofon Bloemenbureau|Blad is een

uitgave van Bloemenbureau Holland en

wordt mede mogelijk gemaakt door het

Productschap Tuinbouw. Het verschijnt

elk kwartaal.

Contact met Bloemenbureau Holland is

op verschillende manieren mogelijk:

T (071) 565 95 65 | F (071) 565 95 55

| E info@flowercouncil.org

| www.flowercouncil.org

Adres hoofdingang: Schipholweg 1,

2316 XB Leiden.

Wie met de auto komt kan beter navigeren

op Anthony Fokkerweg, en vervolgens

de slagboom bij het Golden Tulip hotel

passeren.

• Hoofdredactie: Arthur Schiphorst •

Coördinatie en eindredactie: Francine

van Wijk (Bloemenbureau), Maters&

Hermsen Journalistiek • Ontwerp &

vormgeving: www.eenop1.nl • Teksten:

Bernadette Bijman, Ton van der Vliet en

Maters & Hermsen Journalistiek •

Fotografie: Bloemenbureau Holland,

Franco Milani, Freelensmedia, Henk de

Graaf Fotografie, Hollandse Hoogte •

Druk: Drukkerij Artoos

Woonplant van de maand niet te stuiten

In de Dikke Van Dale ontbreekt het woord 'woonplant'.

Voor veel Nederlanders is het al een begrip.

De woonplant van de

maand bestaat sinds 2005

en is een gewaardeerd

pr-instrument. Elke

maand opnieuw wordt op

grote schaal informatie

en fotomateriaal over een

geselecteerde plant verspreid.

Het doel is mensen

te laten herontdekken

dat planten en mensen

elkaar nodig hebben, dat

een plant je natuurlijke

bondgenoot is en dus meer

dan een interieurartikel.

Hierbij wordt het brede

en diepe assortiment getoond.

Voor veel redacties

van kranten, tijdschriften

en huis-aan-huisbladen is

het welkome kopij. Opvallend

veel Nederlandse

bloemisten gebruiken het

materiaal in nieuwsbrieven

voor hun klanten (google

maar eens op 'woonplant

van de maand').

Extra groot bereik krijgt

de woonplant in ons land

via de samenwerking met

het RTL4 programma

Eigen Huis & Tuin. Het

programma (uitzending

op zaterdag, herhaling op

zondag) is ieder weekend

goed voor ongeveer een

miljoen kijkers. Alleen

al in Nederland gaat de

maandelijkse informatie

over de woonplant naar

85 journalisten, 300

redacties van huis-aanhuisbladen

en ook nog

eens 300 websites. In

2009 leverde dat voor

bijna € 800.000,- aan

free publicity op.

De Guzmania is Woonplant

van de Maand in mei.

22 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org


De zomerbloemenkweker

Kees en Marjoleen Dogge:

Altijd in de grond aan het wroeten

Als mensen dagelijks

met bloemen werken,

zien zij dan nog het

bijzondere van hun

waar? “Ons bedrijf is

ontstaan uit liefde voor

het vak”, zeggen Kees en

Marjoleen Dogge

van kwekerij Landjuweel

in Steenbergen.

Kees en Marjoleen Dogge:

"Kweken wat je mooi vindt,

maar óók om te verkopen."

Kees: "Mijn vader werkte vroeger als boerenknecht. Als klein

jongetje ging ik altijd met hem mee, ik was een echt vaderskindje.

Ik was vaker op de boerderij te vinden dan thuis. Op

zaterdag deed hij vaak de boerderijtuin en dan hielp ik hem

mee. Omdat ik altijd in de grond aan het wroeten was, kreeg

ik op één van die boerderijen een eigen tuintje. Toen ik wat

ouder werd, nam ik een volkstuintje en voor ik het wist had ik

er zeven!"

Marjoleen: "Toen ik Kees leerde kennen was hij nog monteur.

Ik werkte als offsetdrukker. Maar het kweken zit hem in hart

en nieren. Als bijbaan kweekte Kees Dahlia's. Dat bedrijf ging

failliet en toen is hij bloemenzaad gaan kweken. Maar daar viel

ook geen droog brood mee te verdienen."

Kees: "Toen zijn we in de snijbloemen begonnen. Onze hoofdtak

is Solidago, Veronica, Lycimachia en Malus. In de zomer werk

ik voor mezelf, dan loop ik altijd met vuile handen rond. In de

winter heb ik er een baan bij in de tuinbouw, voor een loonbedrijf.

Als de winter ten einde loopt en de zon gaat schijnen, dan

begint het weer te kriebelen. Eind februari ga ik thuis weer aan

het werk. De Malusappeltjes en de bramen terugsnoeien, en al

het onkruid weg zien te krijgen voordat het seizoen begint."

Marjoleen: "Kees doet het land, ik neem "de schuur" voor mijn

rekening. Ik doe de administratie, zorg voor de koffie en maak

de karren klaar voor de veiling. Als ik bij de eindcontrole een

slecht blaadje of een geknakte bloem zie, haal ik die eruit."

Kees: "Je moet een liniaal over de kar kunnen leggen. De

mensen die minder secuur zijn, krijgen op de veiling dezelfde

behandeling als wij. Dat vind ik wel eens jammer."

Marjoleen: "Ons bedrijf is uit liefde voor het vak ontstaan. Maar

daarmee alleen red je het niet. Je kunt wel bloemen kweken die

je mooi vindt, maar het moet ook verkocht worden. Omdat we

ver van de veiling afzitten, kijken we bijvoorbeeld kritisch naar

de transportkosten. We hebben veel bloemen waarvan er veel in

een emmer passen."

Kees: "Helaas hebben de meeste bloemisten alleen de

standaard-zomerbloemen in hun assortiment, zoals chrysanten,

rozen en gerbera's. Terwijl er wel 160 soorten zomerbloemen

zijn. Het product mag meer gepromoot worden. Daarom werken

we met collega's in de promotiewerkgroep voor zomerbloemen."

www.flowercouncil.org Mei 2010 Bloemenbureau|Blad 23


Voorjaarscampagne

Wat?

Wat voorheen de Moederdagcampagne

was, is dit jaar uitgesmeerd over een

periode van zes weken. De campagne

stumuleert consumenten om ook na

Moederdag een fijne bos bloemen te

kopen. Bloemisten hebben de promotiepakketten

massaal in huis gehaald.

Waar?

De campagne loopt in vier landen:

Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Werd voorheen noodgedwongen slechts

een deel van Duitsland bestreken, nu

is daar landelijke dekking. Onder meer

radiocommercials maken deel uit van de

campagne. Alleen in Nederland hangen

ook campagneposters in abri’s.

Meer…

Meer over deze campagne op de

pagina’s 6 en 7

24 Bloemenbureau|Blad Mei 2010 www.flowercouncil.org

Similar magazines