In dit nummer o.a.: - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

vso.sliedrecht.nl

In dit nummer o.a.: - Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

In dit nummer o.a.:

Uitgelicht: Theo Wor

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

Jaargang 21, nr. 1 – februari 2012

Inrichten is een groeiproces…

Univé Alblasserwaard en Univé Rivierenland bundelen de krachten

Gemeente over toekomst Sliedrechts bedrijfsleven

Van den Herik Groep snelle groeier

Wim de Jong verlaat VSO bestuur

Kraaijeveld levert twee fikse lieren aan Dockwise

Actie Rotary Sliedrecht en Lions Club Alblasserwaard

Bart van Roosendaal, beste ondernemer Drechtstreek 2011

Kunstgrasveld wekt energie op


Zakelijkheden

In andere handen

Wijngaarden Veilig Goed is begin

dit jaar overgegaan in andere handen.

De nieuwe eigenaar is Dick Verheij

van Verheij Integrale Groenzorg aan

de Kweldamweg. Dagelijkse aansturing

is in handen van André Hokken

en Cees Adriaanse. Dick Verheij is

algemeen directeur. Overige informatie

(adres e.d.) blijft hetzelfde.

Nieuw lid

Als nieuw lid is de afgelopen

periode ingeschreven:

Verheij Bestratingen & Infra BV,

Prisma 89, 3364 DJ Sliedrecht, 0184

433095, www.verheijsliedrecht.nl.

Bedrijfseigenaar is B. Verheij.

Contactpersoon is Dick Ruiter,

dick@verheijsliedrecht.nl.

De feestcommissie is druk bezig om weer een

aantrekkelijk programma te maken. Om de bijzonder

feestelijke dag van september 2011 op zijn

minst te evenaren, zijn er intussen reeds diverse

plannen en afspraken gemaakt.

Verhuisd

Ardventure Reclame, tot eind vorig

jaar gevestigd aan de Leemansstraat,

is verhuisd naar Galvanistraat l-9,

3316 GH Dordrecht, 078 – 3030070.

Jaarlijks VSO-uitje op zaterdag 8 september

Op het luxe rijnschip VistaPrima

dat afgemeerd lag in de haven

van Sliedrecht werden de gasten

welkom geheten door de

kapitein en het voltallige bestuur

van de VSO.

Voorzien van een glas prosecco konden

de VSO leden en hun partners

daarna het comfortabele en luxueuze

interieur van de feestzaal in zich

opnemen. Zitjes, zitbanken, een

mooie bar met dansvloer, alles bij

elkaar maakte, dat iedereen zich

direct thuis voelde in de aangename

sfeer die het geheel uitstraalde.

Na de Nieuwjaarstoespraak door de

voorzitter Piet van Es was het tijd

voor het walking dinner. Een formule,

die er voor zorgde dat men niet

aan een zitplaats gebonden was en

iedereen met iedereen een gesprek

kon aanknopen. De bediening zorgde

voor geregelde aanvoer van lekkere

gerechtjes en drankjes en de DJ Ab

Valk zorgde er met zijn muziek voor,

dat de sfeer in de loop van de avond

Noteer de datum 8 september 2012 alvast in uw agenda

en houdt die middag en avond vrij. De uitnodiging kunt U

in het voorjaar tegemoet zien.

Namens de feestcommissie, Leen de Groot

Nieuwjaarsbijeenkomst 14 januari 2012

steeds losser werd en de dansvloer

volstroomde. De laatste bezoekers

vertrokken pas in de kleine uurtjes.

Veel bezoekers, die wij achteraf over

deze nieuwe accommodatie op de

VistaPrima in de haven van Sliedrecht

spraken, waren bijzonder positief en

vonden dit geslaagde Nieuwjaarsfeest

voor herhaling vatbaar.

VistaPrima op het eerste gezicht

prima bevonden.

Leen de Groot


Uitgelicht: van

Inrichten is een groeiproces…

Actualia sprak met Theo Wor,

commercieel directeur van De

Heer Kantoor- en zorginrichters.

Theo is een geboren en getogen

Sliedrechter, en werkt sinds

10 jaar bij De Heer.

Theo, hoe ben je hier terecht gekomen?

Was inrichten altijd al jouw

droombaan?

Ik ben er eigenlijk gewoon ingerold.

Na de MULO heb ik de horeca vakschool

gedaan, maar ik was er al snel

achter dat daar mijn plaats niet was.

Bij toeval ben ik al 40 jaar geleden

in de meubel- en inrichtingsbranche

terechtgekomen.

Ongeveer 13 jaar geleden werd ik

benaderd door Bert de Heer. Hij had,

en heeft, een softwarebedrijf waar

hij onder andere ook aan zorginstellingen

zijn diensten levert. Het leek

hem een goede combinatie om daar

een meubeltak bij te ontwikkelen, en

zo zijn we dit bedrijf gaan opbouwen.

We zijn begonnen in Ridderkerk, en

ongeveer zeven jaar geleden hebben

we dit pand aan de Trapezium in

Sliedrecht betrokken.

Het lijkt een rare combinatie, software

en meubels. Kun je dat toelichten?

Het is niet zo vreemd als het klinkt,

De Heer Kantoor- en zorginrichters.

wij leveren bijvoorbeeld bedden waar

een systeem aan gekoppeld is zodat

zorginstellingen in een meldkamer

kunnen zien of een cliënt een epileptische

aanval krijgt. Dan is het handig

als alles in elkaar past en gemakkelijk

kan worden geïnstalleerd.

De zorg is wel onze grootste opdrachtgever

waar we de complete

kantoorinrichting en meubels van

bijvoorbeeld bejaardencentra leveren,

maar we doen nog veel meer. We

hebben vier takken: zorg, kantoren,

onderwijs en cultuur. We richten

bijvoorbeeld culturele centra in,

kerkgebouwen, onderwijsinstellingen,

we mogen de verbouwde Rabo Bank

inrichten. VAF Instruments in Dordrecht

behoort tot onze klanten, en

zo kan ik nog wel even doorgaan. We

werken niet alleen regionaal, we hebben

klanten door het hele land.

Wat vind jij het leukste aan je vak?

Ons motto is: ‘Inrichten is een groeiproces’

en zo is het ook. We leveren

een totaalontwerp, inclusief kleuren

en inrichtingsvoorstellen, vloeren,

wanden, gordijnen en lampen. Dat

zijn mooie projecten waar we alle

creativiteit in kwijt kunnen. Zo’n project

zie je groeien van een paar ruwe

schetsen naar een complete nieuwe

werkplek. Ik ben pas tevreden als we

aan de verwachtingen van de klant

hebben voldaan, en als je dan jaren

later weer terug mag komen weet

je dat je het goed hebt gedaan. Het

werk is ook heel divers. Doordat we

vier verschillende takken van sport

hebben, kom je bij veel verschillende

bedrijven en instellingen.

Hoe kom je aan nieuwe klanten?

In de zorg werkt dat door middel van

mond tot mond reclame. Zorginstellingen

gaan bij elkaar kijken voordat

een project wordt gestart. Als we

ergens aan de verwachtingen hebben

voldaan, horen andere instellingen

daarvan en komen ze al snel bij ons

terecht. Daarnaast hebben we natuurlijk

onze contacten met bouwbedrijven,

we werken samen met architecten

en we houden de berichten over

nieuwe bouwprojecten nauwlettend in

de gaten.

Zou je je kinderen dit werk

aanbevelen?

Ja. Sterker nog, een van mijn vier

kinderen is de creatieveling en die

werkt hier ook.

Loes Beenhakker


Univé Alblasserwaard en Univé

Rivierenland bundelen de

krachten om hun klanten in

de toekomst nog beter van

dienst te zijn.

Beide organisaties hebben geconstateerd

dat de financiële wereld

steeds complexer wordt. Tevens

neemt de wet- en regelgeving vanuit

de overheid steeds meer toe. Sinds

1 januari 2012 gaan de organisaties

samen verder onder de naam Univé

Rivierenland. Een toepasselijke naam,

aangezien alle kantoren rondom de

grote rivieren zijn gevestigd.

Het nieuwe bestuur, bestaande uit de

heer van Vuren en de heer van Dalen,

is enthousiast over de nieuwe organisatie.

“Er werken ruim 110 medewerkers

die 60.000 klanten met 170.000

verzekeringen bedienen”, vertellen

de beide bestuurders. “We zijn door

de fusie nog beter in staat om alle

klanten een goede dienstverlening

te blijven bieden. Ten slotte doen we

er alles aan om ook in 2012 weer

verkozen te worden tot de meest

klantvriendelijke én beste zakelijke

verzekeraar van Nederland!”

Voor de klanten verandert er door

de fusie weinig. Het nieuwe Univé

Eén adres voor

al uw reclame

Wat is er nu handiger dan een creatief en veelzijdig reclamebureau ‘om de

hoek’? Eén adres waar u terecht kunt met al uw opdrachten groot of klein.

Impuls Publiciteit is een fullservice reclamebureau dat

werkt voor een brede groep klanten. Van non-profi t

instellingen en lokale overheden tot ondernemers en

industriële bedrijven.

Wij ontwerpen huisstijlen, websites, brochures, folders,

beletteringen, advertenties en nog veel meer. Altijd met

de ziel van uw bedrijf en de creativiteit van ons.

Bel gerust voor vrijblijvend advies of kom gewoon langs.

Telefoon 0184 750 750

Rivierenland staat zoals altijd dicht

bij de klant. Het blijft mogelijk om financiële

zaken te regelen via internet,

de telefoon of middels een afspraak

op kantoor of bij de klant thuis. Het

hoofdkantoor is gevestigd in Sliedrecht.

Naast Sliedrecht heeft de nieuwe

organisatie ook vestigingen in Dordrecht,

Druten, Geldermalsen, Gorinchem,

Ridderkerk en Werkendam.

Naast verzekeringen kunnen klanten

bij Univé Rivierenland ook terecht

voor hypotheken en pensioenen.

Afspraak

maken bij

Impuls Publiciteit

0184 750 750

www.impulspubliciteit.nl


Eind vorig jaar was de jaarlijkse

begrotingsbijeenkomst van het

college van B & W van Sliedrecht

en het bedrijfsleven. De portefeuillehouders

vertelden aan de

hand van de nieuwe begroting

over onderwerpen, die belangrijk

zijn voor het bedrijfsleven en de

werkgelegenheid in Sliedrecht.

De volgende items kwamen aan

bod: 1 De economische visie; 2

De ontwikkelingsvisie Kerkbuurt;

3 De ontwikkelingen rond woonboulevard

Sliedrecht; 4 De regionale

bedrijventerreinstrategie;

5 Het Recreatief Knooppunt.

De economische visie

In overleg met het bedrijfsleven en

andere stakeholders is een economische

visie gemaakt, die op 29 november

2011 door de raad is vastgesteld.

In de visie staan de volgende ambities.

Internationaal gezien: een toplocatie

voor cluster maritieme industrie.

Op nationaal niveau: poort van de

Randstad/Poort van de mainport aan

de A15.

Voor de regio: zowel het regionale

centrum voor perifere detailhandelsvestiging

als een centrum voor

zorginstellingen. Op regionaal niveau

moeten afspraken worden gemaakt

tussen zorginstellingen en bedrijven

en onderwijsleerbedrijven over onder

meer de realisatie van vakonderwijs,

verbeteren imago en de beloningsstructuur.

Tenslotte lokaal: aantrekkelijke

woon- en werkgemeente met

passend voorzieningenniveau.

Elk van deze ambities is nader uitgewerkt.

De raad heeft de ambities vastgesteld

als kaders. Hierbij stelt de

raad de voorwaarden dat de ambities

in overleg met de Commissie Economische

Ontwikkeling Sliedrecht op

haalbaarheid moeten worden uitgewerkt.

De raad verwacht in het derde

kwartaal van 2012 voorstellen.

Kerkbuurt

De raad heeft ingestemd met: Het

rapport ‘Sliedrecht, Toekomstvisie

Kerkbuurt’ en met de voorgestelde

vervolgstappen in de memo ‘Vervolgstappen

Centrumvisie Kerkbuurt’

en hiervoor het benodigde krediet

van 35.000 euro ter beschikking te

stellen.

De Kerkbuurt vormt het historische

hoofdwinkelcentrum van Sliedrecht,

maar boet echter in aan uitstraling

vanwege toenemende leegstand en

achterstallig of achterblijvend onderhoud

aan panden en een teruglopende

ruimtelijke kwaliteit. Het hiervan

afgeleide probleem van teruglopende

werkgelegenheid en het vraagstuk

van openbare orde en leefbaarheid,

zijn zaken die de gemeente primair

raken. Om die reden is het initiatief

genomen om een ontwikkelingsvisie

te laten opstellen voor de Kerkbuurt.

Adviesbureau BRO uit Vught heeft

opdracht gekregen om de problematiek

te analyseren en in beeld te

brengen. Bij deze studie zijn ondernemers,

bewoners en eigenaren bij het

proces betrokken. Via een enquête

hebben bewoners en ondernemers

gereageerd op de gepresenteerde

analyse van de problematiek en aangegeven

welke problemen zij zien en

welke mogelijke oplossingen. BRO

heeft deze input meegenomen in het

verdere proces. Dit heeft geleid tot

een ‘Toekomstvisie Kerkbuurt’.

De raad stemde op 29 november

2011 in met de Kerkbuurtvisie en de

vervolgstappen. Een daarvan is de

herontwikkeling van de westkop/Carrousel

en omgeving tot aantrekkelijke

entree van het centrum. Hierbij wordt

ruimte gezocht voor meer grootschalige

winkels en sub-trekkers in aantrekkelijkere

setting.

Woonboulevard

De gemeente doet er alles aan om

met instemming van de provincie en

regio de woonboulevard

Sliedrecht te ontwikkelen tot

een volwaardige woon-

boulevard voor de regio.

Een groot knelpunt hierbij

is de toegestane branchering.

Door uitsluitend

vast te houden aan het

concept wonen en in

en om het huis, is

er sprake van een

te eenzijdig aanbod,

dat leidt tot

een afname van het

bezoekersaantal. Dat wordt nog

meer versterkt doordat in aangrenzende

regiogemeenten als

Barendrecht en Breda wel een

uitgebreid pakket aan branches is

toegestaan.


In overleg met de regio Drechtsteden

wordt vanwege de actualisatie

van het perifere detailhandelsbeleid

onderzocht in hoeverre we tot een

verantwoorde brancheverbreding

kunnen komen.

Terreinstrategie

In regionaal verband is een bedrijventerreinstrategie

vastgesteld. Inzichtelijk

is gemaakt welke bedrijventerreinen

op de korte en middellange

termijn beschikbaar zijn en voor

welke bedrijfsdoeleinden. Sliedrecht

valt onder de zogenaamde Merwedezone,

samen met Papendrecht

en Dordrecht. Regionaal vindt een

afstemming van uitgifte van terreinen

plaats, waarbij voor Sliedrecht de

locaties van de huidige sportvelden

aan de Sportlaan en De Driehoek

een rol spelen. Daarnaast speelt

Stationspark 2 als gedeeltelijk nog

uit te geven kantorenlocatie een

belangrijke rol. Binnen de regio is het

streven om de huidige bedrijven zo

veel mogelijk te faciliteren en nieuwe

bedrijven binnen te halen. Heel

belangrijk is de economische agenda

Zuidvleugel. De Zuidvleugel is een

sterke op de wereld georiënteerde

regio, die een forse bijdrage levert

aan de economie van Nederland en

DDreklame is een familiebedrijf, opgericht in

1979 in Sliedrecht. Het werk bestaat uit het

(conceptmatig) bedenken, produceren en monteren

van decoratieve en functionele reclameuitingen.

Wagenparken, gevel- en lichtreclames,

vlaggen/banieren en raamvisuals zijn maar een

kleine greep uit het assortiment.

Onlangs heeft DDreklame geïnvesteerd in een vlakbedprinter.

Een printer die direct op plaatmaterialen print.

Het is dus niet meer nodig om eerst op folie te printen

en daarna te plakken. Dit scheelt tijd en geld. Buiten

het internationale vestigingsklimaat

van de Randstad, waaronder de

Drechtsteden. Elf sectoren worden in

het programma nader uitgewerkt.

Recreatief Knooppunt

Een Recreatief Knooppunt tussen

de Kweldamweg, Provinciale weg,

de Betuwelijn en de Zwijnskade is

voor de provincie geen bespreekbare

optie.

Een locatie die wel scoort is het Middelblok

dat ligt tussen de provinciale

weg, de Parallelweg, de Tolsteeg

en de Middelwetering. In dit meer

versnipperde gebied is de kans voor

de ontwikkeling van een Recreatief

Knooppunt een voor de provincie

bespreekbare optie.

Na besluitvorming door de provincie

kan dat op termijn leiden tot het verplaatsen

van de sportvelden naar het

landelijk gebied. Dit biedt mogelijkheden

voor de ontwikkeling van een

bedrijfsterrein op de huidige locatie

van de sportvelden. Bestuurlijk wordt

er hard aan getrokken om samen met

de regio en provincie tot concrete

besluitvorming te komen.

de prijs zijn er nog meer voordelen: geen kans op

lospeuteren van de sticker, krasvast, maximaal formaat

van 3 x 2 meter en een zeer fijne resolutie van hoge

fotokwaliteit. Een aantal voorbeelden van materialen die

door DDreclame beprint kunnen worden: schuimpvc,

(glashelder) acrylaat, karton, alucobond maar ook laptops,

mousemats, houten panelen en zelfs deuren. De

professionele afwerkstraat (diverse zaag- en freesmachines)

die achter de printer staat, maakt het mogelijk

tot het maken van displays, borden in contouren,

standaards, 3D bebording etc.

Meer info op: www.ddreklame.nl


Business Event

Merwestroom op 4 juni 2012

De organisatie Network Business Events is gestart met de voorbereidingen om maandag

4 juni 2012 het eerste Business Event Merwestroom* tot in de puntjes voor te bereiden.

Het Business Event Merwestroom

biedt een podium aan ondernemers

en bedrijven die zich weten te onderscheiden

op basis van expansie,

innovatie, duurzaamheid of bijvoorbeeld

maatschappelijke betrokkenheid.

Hardwerkende ondernemers die

het verdienen om in de schijnwerpers

te worden gezet. De aansprekende

formule geeft daar alle ruimte voor.

Niet in de laatste plaats omdat het

evenement lokaal en regionaal gericht

is, maar tegelijkertijd zeer breed in

de betreffende samenleving wordt

gedragen.

Het Business Event Merwestroom

wordt breed ondersteund door de gemeenten

Graafstroom, Hardinxveld-

Giessendam en Sliedrecht, Kamer

van Koophandel en de verschillende

ondernemersverenigingen en bedrijvenkringen

uit de eerdergenoemde

gemeenten, waaronder Ondernemers

vereniging Graafstroom, Bedrijfskern

Hardinxveld, Ondernemend Hardinxveld,

Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen

en Ondernemersvereniging

Kerkbuurt. Door effectieve bundeling

van krachten is er geen ongewenste

versnippering meer van activiteiten.

Een totale profilering van het ondernemerschap

in de ‘Merwestroom’

is daarvan het resultaat! Er zullen

veel ondernemers uit de gemeenten

Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam

en Sliedrecht in Partycentrum

De Lockhorst aanwezig zijn om het

programma bij te wonen.

In het officiële programma wordt de

‘Ondernemer van het Jaar’ bekendgemaakt

in drie verschillende categorieen:

Starter van het jaar / Ondernemer

van het jaar MKB en Detailhandel /

Ondernemer van het jaar Industrie en

Dienstverlening. Per categorie worden

drie bedrijven genomineerd.

Rabobank Merwestroom stelt nog

een speciale Rabo Award, met als

thema Innovatie, beschikbaar voor de

genomineerden. Na de uitreiking van

de Awards is er alle ruimte om elkaar

in een feestelijke en culinaire sfeer te

ontmoeten, contacten te vernieuwen

of te leggen. De ervaringen tot nu toe

laten zien dat hier verrassende zaken

uit voortkomen voor Businesspartners

en bezoekers. Netwerken en deel

uitmaken van netwerken is immers

van belang voor ondernemers.

Rabobank Merwestroom is trotse

hoofdsponsor van het Event. Volgens

Diederik van Splunter, Manager Groot

Zakelijk bij Rabobank Merwestroom,

past het Event erg goed bij de visie

van de bank: “Samen bereiken we

meer dan alleen. Deze coöperatieve

gedachte is altijd onze basis gebleven;

als je samenwerkt, versterk je

elkaars kracht. Het stimuleren van

lokaal ondernemerschap hoort hierbij.

Dit doet de Rabobank landelijk met

bijvoorbeeld de Herman Wijffels Innovatieprijs.

Met het Business Event

Merwestroom komt dit ook op lokaal

en regionaal niveau tot uiting.”

Voor algemene informatie en verdere

informatie ten aanzien van het voordragen

van kandidaten kunnen belangstellen

contact opnemen met de

organisatie Network Business Events

via het telefoonnummer 0318-658740

of per e-mail info@nbe.nu.

Of check de website: www.nbe.nu.

* Merwestroom betreft het werk-

gebied van Rabobank Merwestroom.

Dit bestaat uit de gemeenten Graafstroom

(exclusief deelgemeente

Goudriaan), Hardinxveld-Giessendam

en Sliedrecht.


Prins Aanneming Maatschappij,

de Holding maatschappij van

de Herik Groep, heeft op eind

vorig jaar de FD Gazellen Award

voor een 2e plaats in de categorie

grote bedrijven in ontvangst

mogen nemen en is daarmee

een van de drie snelst groeiende

bedrijven in de regio Zuid- en

Noord-Holland.

De FD Gazellen Awards worden

jaarlijks uitgereikt aan organisaties

die gemiddeld een omzetgroei van 20

procent hebben gerealiseerd over de

afgelopen drie jaar. De overige criteria

om voor een nominatie in aanmerking

te komen zijn: een ononderbroken

omzetgroei, gezonde resultaten

en een positieve waardering voor de

jaarrekening en het betaalgedrag.

Door krachten te bundelen en samen

te werken met zelfstandig werkende

Van den Herik-Sliedrecht breidt

zijn activiteiten uit in de markt

van opsporen van explosieven.

Met de overname van Saricon

voegt zij ingenieursbureau

diensten toe aan haar bestaande

activiteiten in de uitvoering van

projecten op het gebied van explosieven

opsporing.

De overname van ingenieursbureau

Saricon past in de plannen van Van

den Herik om zijn activiteiten in deze

nichemarkt binnen de GWW sector

te verbreden. De bestaande business

unit OCE (opsporen conventionele

explosieven) en Saricon vullen elkaar

goed aan; klanten kunnen worden

bediend vanaf de adviesfase tot aan

de uitvoeringsfase, hierbij zal de

onafhankelijkheid van het ingenieursbureau

ten opzichte van de uitvoering

van werken gewaarborgd blijven.

Saricon is een Nederlands ingenieursbureau

dat zich specialiseert in

de opsporing van achtergebleven

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Speerpunten zijn advies,

integrale veiligheid, vooronderzoek,

archeologie, geologie, opleidingen en

projectbegeleiding.

zusterbedrijven binnen de Herik

Groep is in de afgelopen drie jaar een

omzetgroei van 39 procent gerealiseerd,

wat ons op een mooie 2e

plaats heeft gebracht.

Tot de Herik Groep behoren waterbouwbedrijf

Van den Herik uit Sliedrecht,

wegenbouwbedrijf Jaartsveld

uit Varsseveld en Schouls uit Leiden

dat actief is in civiele betonbouw.

Van Den Herik-Sliedrecht

neemt Saricon over

Aanvullend hierop beschikt Saricon

over een radarsysteem waarmee nondestructief

en kosteneffectief bodemonderzoek

kan worden uitgevoerd.

Een bijzonder pluspunt van Saricon is

het enorme luchtfotoarchief waarover

men beschikt voor het doen van historisch

onderzoek.

Van den Herik-Sliedrecht neemt

Saricon over van Monshouwer

beheer. Van den Herik-Sliedrecht is

een waterbouwbedrijf dat sinds ruim

25 jaar een business unit heeft dat

gespecialiseerd is in het opsporen

van explosieven. Nadat uit historisch

onderzoek is gebleken dat de kans

op aanwezigheid van niet gesprongen

explosieven in een bepaald stuk

(water)bodem reëel is, worden door

middel van detectietechnieken de

objecten in kaart gebracht. Met beveiligd

materieel worden de objecten

vervolgens benaderd en verwijderd.

Beide bedrijven zijn gecertificeerd volgens

BRL-OCE (Beoordelingsrichtlijn

voor het Procescertificaat Opsporen

Conventionele Explosieven) en zijn

aangesloten bij de Vereniging voor

Explosieven Opsporing (VEO).


Na negen jaar trouwe dienst, het

statutair maximum, verlaat Wim

de Jong ons bestuur. Met zijn

diploma HTS Werktuigbouw op

zak begon Wim zijn loopbaan

met een klein jaartje IHC de

Klop om daarna vanaf mei 1972

tot aan zijn pensioen in 2009 in

dienst te treden bij DJPS.

Wim maakte vanaf 1998 deel uit van

de directie en was van 2002 t/april

2009 algemeen directeur. Naast zijn

directiewerkzaamheden was hij de

specialist in (scheeps-)pijpleiding-

materialen en eindverantwoordelijk

voor de Prefab. Vanaf 2009 is hij nog

altijd actief als Technisch adviseur en

Commissaris.

Het in 1951 opgerichte DJPS is een

begrip in de regio en een oer solide

familiebedrijf. Ooit hadden alle negen

kinderen van de 2e generatie aan-

delen in het bedrijf. Dagelijkse leiding

is nu in handen van de derde generatie:

Arie Gzn en Wim JCzn, van

oorsprong montagespecialisten. Twee

van de vier kinderen van Wim zijn ook

werkzaam in managementfuncties

binnen DJPS.

Privé

Als eerste noem ik zijn lieve vrouw

Corrie, altijd aan zijn zijde bij officiële

en feestelijke gelegenheden. Thuis

zijn rots in de branding, manager van

een gezin met vier kinderen, waarvan

zij de jongste met veel extra aandacht

liefde en geduld, een net zo’n

fijne jeugd heeft kunnen geven als

de andere drie. Wim is de man van

de gezelligheid, de kwinkslag en de

ondeugende maar toch beschaafde

rijmen. Positief en bedachtzaam een

sfeermens die kan genieten van de

mooie dingen in het leven.

Tot zijn hobby’s behoren: Klassieke

auto’s en het maken van gezellige

meerdaagse toertochten met deze

oldtimers. Wim heeft een brede

belangstelling voor geschiedenis en

oude culturen maar weet ook wat

mooie wijnen en goede whisky’s zijn.

Hij heeft ook een passie voor oude

wapens zoals zwaarden maar had

hier nog onvoldoende tijd voor.

VSO

Toen Wim gevraagd werd voor het

bestuur van de VSO vroeg hij eerst

om een proeftijd van 2 maanden.

Niets proeftijd, het werden negen

jaren, drie keer drie, als bestuurslid

van 2003-2012.

Volgens Wim genoeglijke jaren waar

in soms boeiende zaken aan de orde

kwamen zoals: De ontwikkeling van

Het Plaatje, ooit begonnen als Shipping

Valley heeft tot zijn grote verbazing

na ruim tien jaar nog steeds niet

zijn beslag gekregen. Er schijnt nu

eindelijk toch schot in te komen en

we hopen ook als VSO bestuur op

een goede en voorspoedige afloop.

Wim prijst de goede relatie van de

VSO met het Gemeente bestuur in

zijn ogen een goede zaak die naar hij

hoopt nog lang voortduurt en de re-

gelmatige samenwerking met de KvK

in diverse werkgroepen, heeft hij ook

als zeer interessant ervaren. Hiervoor

dankt hij in het bijzonder de dames

Alize de Snoo en Ingrid Stiemsma.

Ten slotte vindt Wim de belangeloze

inzet van het VSO bestuur, wel of niet

gewaardeerd, in vele zaken echt wel

het vermelden waard. Dit met als beloning

eenmaal per maand een gratis

lunch met croquet, waar Ad Riebergen

zo gek op was. (En die soms nog

aan Wim zijn neus voorbij ging?) Wim

was bij de VSO aanspreekpunt voor

bedrijven Molendijk en Industrieweg/

Kerkerak. Daarnaast zette Wim zich

actief in om de schooljeugd enthousiast

te maken voor de technische beroepen

als bestuurslid van ‘Vrienden

van de Grienden’. We zullen Wim

zeker gaan missen in ons bestuur.

Zijn bekwaamheid en bedachtzaamheid

maar ook zijn humor en positieve

gezelligheid.

Wim van Wijngaarden

Wim de Jong (links)


10

Kraaijeveld levert twee

Eerder dit jaar gingen twee

speciale Kraaijeveld ankerlieren

vanuit de Rotterdamse haven op

transport naar Korea. Bestemd

voor de Vanguard, een nieuw te

bouwen halfafzinkbaar zwareladingschip

van Dockwise.

Op zich niet zo bijzonder, ware het

niet dat de lieren nogal fors aan de

maat waren en een bijzondere positie

krijgen op de Vanguard. Kees Kraaijeveld,

directeur van Machine- en

Lierenfabriek C. Kraaijeveld in

Sliedrecht, stelt: “Op de een of andere

manier wordt het allemaal groter

wat we bouwen en meer op maat

gesneden, ingewikkelder ook.”

De afmetingen van de lier bedragen

4,5 meter lang, 4,5 meter breed en 4

meter hoog; het gewicht bedraagt

90 ton en is geschikt voor een kettingdiameter

van 157 mm, de grootste

kettingmaat die bestaat. Kraaijeveld

leverde behalve de twee lieren

ook de hydraulische aandrijving en de

kettingstoppers. Aangezien het schip

een korte levertijd heeft, moesten de

lieren ook in korte tijd geleverd worden.

“Omdat wij de engineering en

productie zelf in huis hebben, konden

wij ook een korte levertijd aanbieden,

ook dankzij onze nieuwe assemblagehal

hoefden we geen nee te

verkopen. Kenmerkend van het schip

is, dat het grote laaddek doorloopt

tot aan de boeg. Het gevolg is dat er

fikse lieren aan Dockwise

“Ze worden steeds groter en ingewikkelder”

weinig hoogte beschikbaar is voor de

lier. Bovendien komen de lieren, als

het schip half afgezonken is tijdens

laden en lossen, grotendeels onder

water. De lieren zijn daarom zo ontworpen

dat zo veel mogelijk onderdelen,

zoals remmen en koppelingen

in een droge ruimte zitten en dus niet

met zeewater in aanraking komen.”

Expertise

Opvallend aan de Vanguard, dat

door Hyundai Heavy Industries in

Korea wordt gebouwd, is dat het

laaddek over de volle scheepslengte

doorloopt en stuurhuis aan de

stuurboordzijde heeft. Het schip valt

in de nieuwe categorie type 0, wat

aangeeft dat het om een compleet

nieuwe klasse zwareladingschepen -

laadvermogen meer dan 110.000 ton

- gaat. “Dat het om dit speciale schip

gaat, maakt het voor ons nog meer

bijzonder. We bestaan dit jaar 85 jaar

en elke keer vinden nieuwe klanten

zoals Dockwise ons bedrijf en maken

we bijzondere opdrachten zoals deze,

waar we onze expertise kunnen aantonen.

Geen standaard oplossingen,

maar klussen die inspanning vereisen,

vooral ook omdat de keuringsinstanties

steeds strengere condities

stellen.”

Werk genoeg

De lieren voor Dockwise zijn niet de

grootste tot nu toe, die eer kwam te

beurt aan de lier voor de Zwerver

III die eerder vorig jaar werd geleverd

aan Scheepswerf Kooiman in

Zwijndrecht. Het bijzondere aan deze

dubbele ankerbehandelings/sleeplier

is dat de kraanfundatie geïntegreerd

is in de lier zelf, dit spaart daardoor

veel dekruimte en versterkingen

onderdeks.

Nieuwe opdrachten onder andere

voor waterbouwer Van Oord en

het Australische Riverwijs Marine

maken duidelijk dat er nog steeds

voldoende vraag is naar de lieren van

Kraaijeveld. “Aan het laatste bedrijf

hadden we al vier exemplaren van

onze speciale SafeWinch geleverd,

en we kregen een vervolgopdracht

voor nog eens twee. De SafeWinch is

ontworpen voor sleepboten om veilig

te werken en sleepdraden te sparen.

De SafeWinch werd bekroond met

de Sea Trade Award en de Maritime

Innovation Award. We zitten goed in

het werk, maar er worden meer eisen

gesteld aan je improvisatievermogen

en creatieve calculaties, want er is

wel meer concurrentie. Dat houdt ons

ook scherp.”


COLUMN!

Reizen

Reizen is een voorrecht dat is toebedeeld aan slechts een klein deel

van de mensheid. Ik ben mij erg bewust van de verantwoordelijkheid

van dat privilege, dus ik laat geen gelegenheid voorbijgaan om mijn

rugzak te pakken en op het eerste het beste vliegtuig te springen op

weg naar verre avonturen.

Zo heb ik al gezeild tussen de ijsschotsen van Antarctica en heb ik de blauwvoet Janvan-Gent

op de Galapagos-eilanden de blauwe nagellak op mijn tenen laten zien. Ik heb

mij door een woestaantrekkelijke inboorling laten rondvaren in een uitgeholde boomstam

door de Okavanga-Delta in Botswana, heb een fietstocht van 1.000 kilometer door de

bergen van China gemaakt waar in de meeste hotels in het grote hotelboek mijn naam

werd overgeschreven als ‘de burgemeester van Geldermalsen’. Ik heb een lipschoteltje

van een lokale Ethiopiër gekregen dat mij met speekseldraden en al werd aangereikt en

waarvoor in ruil mijn fototoestel werd begeerd, en heb nog een handvol van dat soort

prachtige en wonderlijke bestemmingen bezocht, maar daar gaat dit stukje niet over.

Neemt u het aan van een geoefend reiziger, ‘by far’ het vreemdste avontuur dat iemand

kan meemaken is overstappen in Amerika. Dat lijkt een bijzondere bewering, maar dat is

het niet. Je komt niet zó maar Amerika binnen. Om over te stappen in de United States

of America op een vlucht naar een volgend continent dient u de volledige immigratieprocedure

te doorlopen. Een procedure compleet met pasfoto’s, vingerafdrukken,

intimiderende fouilleringen door forse vrouwen die vreselijk onderbetaald uit hun

lusteloze ogen kijken, en een lange lijst met hoogst opmerkelijke vragen die onderweg in

het vliegtuig al dient te worden ingevuld.

De lijst begint altijd met de vraag: sex? Waarop ik standaard ‘no thanks’ antwoord. Kom

op zeg, ik heb haast. Mijn volgende vlucht vertrekt binnen drieëneenhalf uur en ik moet

nog vijf kilometer in de rij staan. Nadat ik mijn naam en geboortedatum heb ingevuld

volgt de vraag of ik mogelijkerwijze, bewust of onbewust, al dan niet vrijwillig tijdens de

Tweede Wereldoorlog aan enige vorm van genocide heb meegewerkt? Hebben ze daar

geen geschiedenisboeken? Ik ben geboren in 1963, dat heb ik net ingevuld!

Volgende vraag: bent u van plan om tijdens uw verblijf in de USA een terroristische

aanslag te plegen? Zo ja, dan kan de toegang tot de USA u ontzegd worden en dient u

zich vooraf bij het consulaat in uw thuisland te vervoegen. Heeft iemand die vraag ooit

met JA beantwoord? Ik zie me al staan op het consulaat. “Goedemiddag, ik wil graag

een aanslag plegen in de US A, maar nou willen ze mij niet toelaten. Kunt u mij wellicht

helpen?”

Ook leuk, ‘Vervoert u in uw bagage massavernietigingswapens dan wel levende slakken?’

Ik vraag me dan af of je in een broodtrommeltje wel dóde slakken zou mogen

meenemen, maar er is geen ruimte voor vrije interpretatie van de vragen, laat staan voor

een gezellige briefwisseling. En als je dan na zo’n hele lijst met de meest wonderlijke

vragen eindelijk wordt toegelaten, mag je direct het land weer uit, en begint de hele

procedure van vooraf aan, zij het in omgekeerde volgorde. Kennen ze daar het begrip

‘in transit’ niet? Nooit verder dan de douane geweest trouwens, het lijkt me niks, dat

Amerika, mij te gevaarlijk.

Reizen is een voorrecht, en ik doe het graag. Ik zoek alleen nog iemand die tijdens mijn

afwezigheid tegen een redelijke vergoeding mijn vijf katten liefdevol zou willen verzorgen.

Ze verharen wel erg, en soms komt er ‘s nachts eentje op uw gezicht liggen, maar

verder zijn ze heel lief.

Reageren? Mail naar: L.Beenhakker@plastirol.com

Actie Rotary

Sliedrecht en

Lions Club

Alblasserwaard

Al sinds jaar en dag organiseren

Rotary Sliedrecht en Lions

Alblasserwaard gezamenlijk

activiteiten voor fundraising.

Alweer twee en half jaar geleden,

maar nog vers in het geheugen, het

spectaculaire Monaco aan de Merwede

op het terrein bij De Lockhorst.

Vorig jaar gehouden in de kartbaan in

Gorinchem, minder spectaculair maar

niet minder succesvol. En andere

activiteit die iedere twee jaar weer

terugkomt is het Midzomernacht diner

met kunstveiling, dit jaar op 23 juni.

En natuurlijk het jaarlijks Rotary-Lions

golftoernooi.

Dit golftoernooi kent vele VSO-leden

als deelnemer, men denke ondermeer

aan Hoek en Blok, Van der Leun,

DRV, Bakker Sliedrecht en de Rabo

Bank. De laatste editie bracht 14.000

euro op. En hoewel we in Nederland

in een crisis zitten is het toch vaak

lastig om een bestemming te vinden

voor dit soort opbrengsten en in het

buitenland is er met relatief weinig

geld veel te bereiken. Nadeel van

bestedingen in het buitenland is dat

het moeilijk controleerbaar is en nog

wel eens in de verkeerde zakken

verdwijnt.

Uiteindelijk werd besloten deze

14.000 euro te besteden aan een

weeshuis in China. Martin den

Breejen, een prominent Rotary lid,

zou voor de uitvoering zorgen. Zijn

jongste, geadopteerde, dochter heeft

daar in haar eerste levensjaar enige

tijd gezeten. Bijkomstig voordeel is

dat Martin den Breejen al zo’n acht

jaar zaken doet in China.

“De bedoeling is dus niet dat we daar

14.000 euro zomaar los gaan storten”

aldus Martin. “Grote kans dat

11


1

het verkeerd terechtkomt”. Besloten

werd om eerst te inventariseren wat

er nodig was. Jo Li, een goede vriendin

van Martin, en werkzaam bij IHC

Hytop in Sjanghai, wilde meewerken

en ging als eerste naar het weeshuis

toe. Een hele reis nog, het ligt in de

stad Hengyang in de provincie Hunan

(1000 kilometer ten zuidwesten van

Sjanghai ). Er werd een inventarisatie

Voetbalvereniging Sliedrecht

krijgt een wereldprimeur. De club

wordt een beetje energiebedrijf,

want er komt een kunstgrasveld

op panelen, die kunnen

worden omgedraaid. Aan die

andere kant zitten zonnecollectoren,

om energie

op te wekken.

De vinding is van het bedrijf Sublean

in Sliedrecht. Het bedrijf is op een

steenworp afstand gevestigd van het

sportpark De Lockhorst. Directeur

Peter van Dommele is niet toevallig

ook de voorzitter de voetbalclub:

“Tsja, als je zoiets wilt uitproberen,

dan doe je dat natuurlijk ‘t liefst bij je

eigen club. In de zomer ontwikkelen

we een prototype en volgend jaar

moet er een soort Cruyff Court liggen

bij de club”.

Problemen

Bij de ontwikkeling van het energieopwekkend

kunstgrasveld moeten

allerlei probleempjes getackeld worden.

“Bijvoorbeeld de naden, tussen

de panelen, die moeten goed aanslui-

gedaan en daar kwam een hele lijst

uit. Van luiers tot toestellen om de

lichamelijk mindervaliden meer bewegingsmogelijkheden

te geven. Er

waren ook niet alleen kinderen meer.

Vroeger werden de gezonde kinderen

geadopteerd en de minder (zowel

verstandelijk als lichamelijk) valide

kinderen bleven achter en werden

groter natuurlijk.

Begin januari ging Martin den Breejen

zelf ook nog naar het weeshuis om de

situatie op te nemen. “Het was een

droefgeestig geheel, echter met zeer

positief in gestelde staf.” De lijst met

spullen wordt nu besteld en als alles

compleet is bij het weeshuis afgeleverd

waarna Martin in maart weer

afreist of het ook werkelijk aangekomen

is.

ten. En de rubber korreltjes, waarmee

kunstgras wordt ingestrooid, zouden

er uit vallen als je het veld omdraait.

Daarvoor moeten dus sprietjes gemaakt

worden, waar de balletjes aan

vast blijven zittten. Maar daar komen

we wel uit”, zegt Van Dommele.

Investering terugverdienen

Sublean heeft als innovatiebedrijf veel

ervaring met het dubbel tot soms wel

vier keer gebruiken van oppervlakken.

“Denk aan daken en muren, bekleed

met zonnepanelen”, zegt de directeur,

“dat soort investeringen verdient zich

al in vijf jaar terug. Met die velden

zal de terugverdientijd langer zijn,

maar ik ben er van overtuigd dat een

sportclub met zo’n 4D-veld geld gaat

verdienen. Zeer welkom in tijden van

teruglopende inkomsten”.

Energie

De hoeveelheid opgewekte energie

van zo’n 4D-veld is volgens de

bedenkers voldoende om honderden

gezinnen de hele week van stroom te

voorzien. “En natuurlijk de club zelf”,

vult Van Dommele aan. Het concept

Tot slot wil Martin nog even kwijt:

”We zijn nu alweer begonnen met het

organiseren van de volgende editie

van het golftoernooi, dus hou je mailbox

in de gaten.”

Kunstgrasveld wekt energie op

kan worden uitgebreid

met bijvoorbeeld

lucht-

zuivering om de

uitstoot van CO2

te verminderen:

“Da’s handig, hier

langs de rijksweg

A15. Maar je kunt

er ook regenwater

mee opvangen

en opslaan voor later gebruik”.

Internationale belangstelling

De vindingen van Sublean trekken

wereldwijd belangstelling. Zo heeft

het bedrijf ideeën hoe de Kuip kan

worden omgebouwd tot een stadion

dat tevens energiebedrijf en

reclame-object is. Bij de Amsterdam

Arena liggen zelfs al concrete plannen

klaar. En ook in Quatar, waar het

WK voetbal gehouden wordt, zijn

de innovatieve ideeën uit Sliedrecht

doorgedrongen. “Er kan zoveel, het

enige dat in de weg staat zijn wijzelf”,

besluit Van Dommele.

(Bron: RTV Rijnmond)


Bart van Roosendaal

beste ondernemer Drechtstreek 2011

De Kamer van Koophandel Rotterdam heeft op

dinsdag 10 januari Roosendaal Technisch

Uitzendbureau uit Sliedrecht uitgeroepen tot

beste onderneming van 2011 in de Drechtstreek.

Ruim 600 enthousiast meelevende mensen,

waaronder veel personeelsleden van de

genomineerde bedrijven, waren aanwezig bij

de uitreiking van de felbegeerde Ondernemersprijs

Drechtstreek in Schouwburg Kunstmin in

Dordrecht.

De jury, die bestond uit directeuren van gerenommeerde

bedrijven in de Drechtstreek, koos de drie genomineerden

uit ruim vijftig aanmeldingen. Door middel van videopresentaties

en interviews met de directeuren van alle drie

de genomineerde bedrijven Gebroeders Klink Holding

uit Dordrecht, VMB Besturingstechniek uit Hendrik-Ido-

Ambacht en Van Roosendaal Technisch Uitzendbureau

uit Sliedrecht, werd gestreden om de Ondernemersprijs

Drechtstreek 2011.

De jury had er vooraf ook al een hele dag voor uitgetrokken

om de drie bedrijven te bezoeken. Uit het juryrapport

blijkt onder meer dat Bart van Roosendaal met grote

ambitie en plannen de toekomst tegemoet gaat. De jury

is onder de indruk van de sterke groei, die in korte tijd is

gerealiseerd. Bart van Roosendaal heeft de controle over

zijn onderneming en beheerst de sterke groei. Hij onderscheidt

zich volgens de jury door het aantrekken en behouden

van vakbekwaam personeel in een markt waarin

een grote krapte is. Hij weet wat de wensen van werkgevers

zijn en speelt hier met zijn personeel uitstekend

op in. En nog een sterk punt: van Roosendaal Technisch

uitzendbureau behoort tot de 20 procent van alle uitzendbureaus,

die volledig gecertificeerd zijn.

Over de toekomst is van Roosendaal optimistisch. “Sectoren

als metaal, olie, gas en bagger, zullen goed blijven

draaien, want de vergrijzing leidt tot personeelstekorten.

En het zijn branches waarin Nederland gewoon goed is.

Uiteraard ben ik zeer trots en blij dat wij de prijs hebben

gewonnen. Over de uitzendbranche hangt vaak een negatieve

schaduw en met deze prijs wil ik graag laten zien dat

wij alles keurig volgens de regels doen. We richten ons

op het leveren van gekwalificeerd technisch personeel in

specifieke branches en dan met name in de metaalindustrie.

Voor de 185 mensen, die we hebben uitgezonden, is

het winnen van deze prijs natuurlijk een enorme opsteker.”

De winnaar van vorig jaar, directeur De Haas van Auto

Indumij voorspelde in zijn speech aan de winnaar Van

Roosendaal, dat hij een vloed van positieve publiciteit over

zich heen zou krijgen en dat is inmiddels bewaarheid.

Ontzettend veel persoonlijke reacties, krantenartikelen,

op het internet (typ: “Bart van Roosendaal op Google en

hij staat bovenaan) en uiteraard ook de felicitaties van

de voorzitter van de VSO Piet van Es tijdens het Nieuwjaarsfeest

op 18 januari 2012 voor ons VSO-lid Bart van

Roosendaal, beste ondernemer Drechtstreek 2011.

Leen de Groot

1


1

Visscher Scheepsreparatie

levert eerste Volvo Penta D13 MG

generatorset

Op het moment dat we bij

Visscher Scheepsreparatie aan

de Industrieweg in Sliedrecht

binnenstappen, wordt er een

Volvo Penta D13 generator

afgeleverd.

Samen met een nabehandelingsunit

van STT Emtec – ook van Zweedse

origine – moet dat een schone

combinatie opleveren. We spreken

directeur-eigenaar Theo de Paus en

Anne-Marie Baan.

Om een schip nog schoner in emissies

te krijgen, kan een motor worden

uitgerust met de STT Emtec SCR

en POC-systeem. Door dit SCR

systeem wordt de NOx nog verder

verlaagd met 70 tot 90 procent en

de POC filter vermindert de PM met

nog eens 40 procent. Deze nieuwe

D13 is schoon, maar ook enorm

zuinig. Een heel goede optie van de

schipper om hiervoor te kiezen. Theo:

“We zijn al jarenlang dealer van Volvo

Penta, maar onze positie is anders

dan die van andere inbouwers. We

zijn de enige Volvo Penta dealer die

levert, inbouwt en service verleent.

We kunnen ook nog eens uit voorraad

leveren. Volvo Penta is voor ons

belangrijk, maar we verrichten deze

activiteiten ook voor andere merken.”

De range van de Volvo Penta voortstuwingsmotoren

zit tussen de 121

pk tot en met 750 pk. De range van

generatorsets van Volvo Penta loopt

van 88 tot en met 596 kVa. De sets

zijn zowel met keel cooling , radiateurkoeling

als met heat exchanger

leverbaar.

Amice

“Een andere klus, waar we momenteel

mee bezig zijn, betreft ook een

“We leveren, bouwen in en verlenen service”

Volvo Penta motor. Het gaat om een

hermotorisering van het drogeladingschip

Amice. De Deutz, die ruim

30 jaar dienst heeft gedaan, wordt

vervangen door een D16, 550 pk.”

Anne-Marie Baan vult aan: “We

leveren niet alleen schone motoren,

maar we werken zelf ook heel netjes.

Dat is onze kracht en hier staan we

om bekend. We vissen allemaal in

dezelfde vijver en we willen allemaal

graag aan het werk blijven. Je moet er

dus meer voor doen en wat vaker op

pad gaan om werk binnen te halen.

Gelukkig hebben we ook een trouwe

klantenkring.”

Jubilea

Vaste en trouwe klanten zijn belangrijk

in onzekere tijden, maar dat geldt

eveneens voor vast en betrouwbaar

personeel. Cees Visscher startte

in 1982 zijn bedrijf. In 2004 trad hij

om gezondheidsredenen terug en

deed de zaak over aan schoonzoon

Theo de Paus. Samen met Anne-

Marie Baan van de administratie en

bedrijfsleider Bert de Haas vormen

zij het driemanschap dat het reilen

en zeilen op de werf regelt. Dat het

een vaste ploeg is – spreek maar van

onze harde kern – blijkt wel uit het

aantal jubilarissen. Vorig jaar waren

dat er zelfs vier: twee medewerkers

die al 25 jaar in dienst zijn en twee

die er de helft daarvan op hebben

zitten. Bert de Haas en

Anne-Marie Baan zijn

in 2013 25 jaar in

dienst , waarna ook Theo zelf zijn 25

jarig jubileum hoopt te vieren.

Boven de waterlijn

Theo de Paus vervolgt: “Hermotoriseringen

is voor ons het hoofddoel,

maar we doen ook veel ijzerwerk. In

principe doen we alle werkzaamheden

boven de waterlijn. We hebben

hier plaats genoeg in de haven, schepen

tot en met 135 meter zijn voor

ons geen probleem. Ook belangrijk

is de goede samenwerking met onze

buren, zoals Machine- en Lierenfabriek

C. Kraaijeveld en Scheepswerf

L.J. Boer Sliedrecht. En daarnaast

met andere bedrijven, die actief zijn in

deze sector, zoals Koedood Dieselservice

in Hendrik-Ido-Ambacht en

J.C. Terlouw in Rotterdam. Het is een

kwestie van elkaar wat gunnen, leven

en laten leven.

Een ‘ons-kent-ons’ mentaliteit en dat

bevalt ons heel erg goed. We hebben

hier zelfs een aantal keren een schip

afgebouwd, zoals de Franca, Carina,

Anda en kort geleden de Oostzee.

Maar het belangrijkste voor ons is

nog steeds om te allen tijde klaar

te staan voor onze klanten. We zijn

gebleven wie we zijn en daar zijn we

blij mee en trots op.”

Theo de Paus bij een Volvo Penta


Duurzaamheidscentrum Weizigt

lanceert het Bedrijvenplatform

MVO Drechtsteden voor bedrijven

met ambities op het terrein

van Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO) en

duurzaamheid.

Het platform richt zich op netwerken

en het delen van kennis en ervaringen

van bedrijven in de Drechtsteden.

Op 8 maart om 19.30 uur wordt het

bedrijvenplatform officieel gelanceerd

met een inspirerend programma in

Duurzaamheidscentrum Weizigt in

Dordrecht. Het definitieve programma

met meer informatie over de topsprekers

wordt later bekend gemaakt.

Informatie over het Bedrijvenplatform

Met ingang van 15 februari 2012 is Fulco Vrooland

bij IHC Merwede in dienst getreden als directeur

verkoop bagger.

is vanaf 15 februari te lezen op de

website van Duurzaamheidscentrum

Weizigt: www.weizigtnmc.nl en de

website Dordt Duurzaam: www.

dordtduurzaam.nl. Via deze websites

kunnen belangstellenden zich ook

inschrijven voor de startbijeenkomst

van het Bedrijvenplatform MVO

Drechtsteden.

Voor meer informatie over het

Bedrijvenplatform MVO Drechtsteden

kan contact opgenomen worden met

Sander Verschuren, Adviseur Duurzaamheid

bij Duurzaamheidscentrum

Weizigt via s.verschuren@dordrecht.

nl of telefonisch via 078-770 44 17.

Adres Duurzaamheidscentrum

Weizigt: Van Baerleplantsoen 30 in

Dordrecht.

Nieuwe directeur

verkoop bagger

voor IHC Merwede

Hij volgt daarmee Arie Korevaar op. Fulco Vrooland begon

zijn loopbaan bij Tsuji Heavy Industries in Japan, waar hij 10

jaar werkzaam is geweest en uiteindelijk verantwoordelijk was

voor de complete sales en marketing.

Dit middelgrote bedrijf produceerde marine equipment met

wereldwijde export. Vanaf 2009 was de heer Vrooland werkzaam

bij Sasebo Heavy Industries in Japan, een beursgenoteerde

scheepswerf. Voor Sasebo heeft hij in China samenwerkingsverbanden

met de grootste scheepsbouwgroepen

opgezet. Fulco Vrooland beschikt dientengevolge over een

uitgebreide kennis van de markten waarin IHC Merwede

opereert.

1


1

De inleverdatum voor het volgende nummer van

VSO Actualia is 15 mei 2012.

Hebt

Deadline

u iets te melden over uw bedrijf of hebt u

ander nieuws, laat dit even weten aan het

secretariaat of de eindredactie.

Aanlevering van kopij (tekst en foto’s apart)

bij voorkeur digitaal naar: info@vso-sliedrecht.nl

jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl.

Samenstelling bestuur:

P.J. van Es, voorzitter

W. van Wijngaarden, vicevoorzitter

B.L. Groenendijk, secretaris

M.W.B. van Roosendaal, penningmeester

J.W. de Jong, bestuurslid

J. Visser, bestuurslid

G. den Dunnen, bestuurslid

D. van Splunter, bestuurslid

L. de Groot, bureausecretaris

VSO-secretariaat

Prisma 100, 3364 DJ Sliedrecht

Postadres: Postbus 192, 3360 AD Sliedrecht

Tel.: 0184 - 43 54 10

E-mail: info@vso-sliedrecht.nl

www.vso-sliedrecht.nl

Vergaderschema

Bestuursvergaderingen en

Ledenbijeenkomsten V.S.O. 2012

26.03.2012 Jaarvergadering VSO bij UNIT-4

02.04.2012 Bijeenkomst met ondernemersvereniging

Hardinxveld-Giessendam

23.04.2012 Bedrijfsbezoek bij Omnis-IT

Hardinxveld-Giessendam

04.06.2012 Verkiezing ondernemer van het jaar

Merwestroom Lockhorst Sliedrecht

08.09.2012 Jaarlijks VSO-uitje

De uitnodigingen voor deze en volgende bijeenkomsten

worden u zoals de laatste keren ook al is gebeurd in

het vervolg per e-mail toegezonden. De inschrijving is

vergemakkelijkt via een op de VSO-website geïntegreerd

aanmeldingsformulier. De stukken voor de jaar-

vergadering ontvangt u vooraf schriftelijk per post.

Maandelijkse vergaderdata bestuur VSO

07.03.2012 12.00 uur bestuur VSO

04.04.2012 11.30 uur bestuur VSO

+ gemeente-

vertegenwoordigers

09.05.2012 12.00 uur bestuur VSO

27.06.2012 12.00 uur bestuur VSO

05.09.2012 12.00 uur bestuur VSO

03.10.2012 11.30 uur bestuur VSO

+ gemeentevertegenwoordigers

07.11.2012 12.00 uur bestuur VSO

12.12.2012 12.00 uur bestuur VSO

Colofon

VSO-Actualia is een uitgave van de Vereniging

Sliedrechtse Ondernemingen, die drie keer per jaar

verschijnt in een oplage van 225 exemplaren.

De redactiecommissie bestaat uit: W. van Wijngaarden,

D.G. Pellikaan, L. Beenhakker, M. den Breejen,

J. Kraaijeveld en L. de Groot

Redactie: To The Point

Dalem Donk 49, 4207 XE Gorinchem

Tel.: 0183 - 69 96 38

E-mail: jacq.kraaijeveld@tekstbureautothepoint.nl

Druk en layout:

Drukkerij Van den Dool

Industrieweg 4, 3361 HJ Sliedrecht

More magazines by this user
Similar magazines