UITTREKSEL COURSE MANUAL

rsm.nl

UITTREKSEL COURSE MANUAL

BKB0013 Operations Research en Modelbouw

coördinator: dr. E. van der Laan 6 ECTS

Colleges

De hoorcolleges dienen om de basisbegrippen te introduceren en te illustreren middels

toepassingen.

In de werkcolleges worden oplossingen van opdrachten uit het oefenprogramma

interactief geoefend en besproken. De opdrachten betreffen voor een deel oude

tentamenopgaven. Een belangrijke stap bij elke oefening is de modelformulering

("modelontwerp"). Omdat ook het tentamen een sterk beroep doet op deze vaardigheid

("begrijpen is niet voldoende") wordt sterk aangeraden om van de mogelijkheden van het

werkcollege gebruik te maken.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Analytisch denken, Modelleren en Statistische analyse en/of econometrische

vaardigheden.

Spreekuur

Een gesprek met de docenten kan plaatsvinden volgens afspraak met het secretariaat van

de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen: mevrouw C. Eiting,

tel. 010 - 4082315 dan wel rechtstreeks bij de betreffende docent via e-mail:

rkuik@rsm.nl / elaan@rsm.nl.

Verplichte literatuur

Als verplichte literatuur geldt:

Tekst en Aantekeningen ORMO - Deel I - (syllabus uitgave) Synopsis Operations

Research en Modelbouw -modelleren met kansprocessen- (syllabusuitgave

Erasmusshop augustus 2012, verschijnt ook via de ORMO-webstek). De 2011

editie kan blijven worden gebruikt.

Geselecteerde hoofdstukken uit Hillier & Hillier, Introduction to Management

Science: A Modeling and Case Studies Approach with Spreadsheets, 4th edition,

Mcgraw Hill. De geselecteerde hoofdstukken worden tegen gereduceerde prijs

aangeboden als custom boek via Studystore (ISBN 978-112-121739-3).

De (hoor- en instructie) collegestof maakt samen met de verplichte literatuur de

tentamenstof.

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een schriftelijk open-vragen, open-boek tentamen, aangevuld met een

gedeelte multiple choice vragen.

Voor het gehele tentamen kan maximaal 100 punten worden gescoord, waarbij 55/54

punten de scheidslijn vormt tussen geslaagd (55 punten = eindcijfer 6) en niet geslaagd

(54 punten = eindcijfer 5).

3

More magazines by this user
Similar magazines