UITTREKSEL COURSE MANUAL

rsm.nl

UITTREKSEL COURSE MANUAL

BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek

coördinator: Dr. I.M. Bogenrieder 6 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit twee theoretische onderzoeksgebieden: organisatietheorie en -

verandering. Parallel aan de hoorcolleges krijgen studenten in groepen de opdracht om

een bedrijfsonderzoek uit te voeren. In het eerste gedeelte van de hoorcolleges worden

de belangrijkste onderwerpen binnen de organisatietheorie besproken; met name de

onderwerpen: organisatiestructuur en –omgeving. In het tweede gedeelte van de

hoorcolleges wordt organisatieverandering besproken. Er zal inzicht worden gegeven in

de noodzaak van organisationele verandering, organisatiediagnose en in de verschillende

methoden en stappen om verandering daadwerkelijk te realiseren.

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Wetenschappelijk schrijven, Analytisch denken, Interviewen en Groepswerk /

groepsdynamiek.

Opdracht

Bedrijfsonderzoek: Je voert in teams van 4 een bedrijfsonderzoek uit. Als team kies je een

organisatie (overheid of privaat, profit of non-profit) waarvan je een analyse maakt

gebaseerd op de theoretische concepten uit de hoorcolleges.

Tijdens het college vinden twee keer werkgroepen plaats, waarvoor je je als team via SINonline

eenmalig inschrijft. Het nut van de werkgroepen bestaat uit twee elementen:

1. ‘Moeilijke’ onderwerpen in een deelopdracht, zoals die uit het deelverslag naar

voren komen worden onderling bediscussieerd en verduidelijkt

2. u krijgt inhoudelijk feedback op ieder deelopdracht; deze inhoudelijke feedback

bestaat zowel uit schriftelijk als ook mondeling commentaar

Op woensdag 19 september 2012 is er de mogelijkheid om bij coördinator te checken of

het gevonden bedrijf geschikt is, indien hierover twijfel bestaat. Deze check is mogelijk bij

I. Bogenrieder (T8-24) tussen 12.00 en 17.00 of je kunt een e-mail sturen naar

otdba@rsm.nl

Inschrijvingen

Om tot een team te komen zijn er meerdere mogelijkheden:

1. je vormt een team met andere studenten die u kent

2. op blackboard wordt een site geopend (onder ‘discussion forum’) waarin je jouw

gegevens bekend maakt om zodoende andere teamleden te vinden.

3. mochten deze twee opties niet tot een team leiden, dan kun je je van 10 t/m 16

september inschrijven op SIN-online. Er wordt dan door het Programma Management

een team samengesteld. Op woensdag 19 september 2012 wordt de lijst met

samengestelde teams op blackboard bekend gemaakt.

5

More magazines by this user
Similar magazines