UITTREKSEL COURSE MANUAL

rsm.nl

UITTREKSEL COURSE MANUAL

Tentamendata BKB1014

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan “(Show) Exams” aangevinkt staat.

Regulier tentamen = vrijdag 7 december 2012 van 09.30-12.30 uur (in het Mgebouw).

Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 2

november 2012 t/m donderdag 29 november 2012.

HERtentamen= maandag 1 juli 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

maandag 29 mei 2012 t/m zondag 23 juni 2013.

Tentameninzage en herbeoordeling

Bij de bekendmaking van resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt

van de inzage van het tentamen.

Bodemregeling

Volgens het examenreglement Business Administration (artikel 5.2 punt 4), geldt dat:

“Indien een examenonderdeel wordt beoordeeld op basis van meer dan één tentamen

geldt een bodemregel: er wordt geen eindcijfer voor het vak berekend indien één der

deeltentamens lager dan een 4.5 is. Tentamens die slechts eenmaal per studiejaar

afgelegd kunnen worden, zoals doorgaans bij practica, cases en groepswerk het geval is,

zijn uitgesloten van deze bodemregel.”

Voor het bedrijfsonderzoek geldt geen bodemregeling, maar voor het MC tentamen is een

minimum van 4.5 vereist.

Geldigheidsduur deelcijfers

Mocht je de cursus dit jaar niet voldoende afsluiten, dan kunnen de deelcijfers (= 50 %

cijfer eindverslag of 50 % cijfer van MC tentamen) boven een 5.5 worden meegenomen

naar volgend studiejaar. De deelcijfers blijven dus in totaal twee aaneengesloten

studiejaren geldig. Het is niet mogelijk om het bedrijfsonderzoek over te doen in hetzelfde

academische jaar.

Recidivisten

Recidivisten kunnen cijfers van 2011-2012 ‘meenemen’ naar dit academisch jaar. Het

betreft dan het deelcijfer (50%) van het m.c. tentamen of het deelcijfer van het eindverslag

(50% inclusief de deelopdrachten) mits dit een 5,5 of hoger is.

Collegeschema

Een gedetailleerd overzicht van de hoorcolleges, werkgroepen en deadlines is te vinden in

de uitgebreide Course Manual die op Blackboard zal verschijnen.

7

More magazines by this user
Similar magazines