Van Duits naar EngEls - Noorderkerk Amsterdam

noorderkerk.org

Van Duits naar EngEls - Noorderkerk Amsterdam

Brengen de Angelsaksische theologen iets anders dan

hun collega’s in continentaal Europa? Regelmatig klinken

er kritische geluiden over de hedendaagse theologie

in Nederland en Duitsland. Wim H. Dekker schreef

onlangs: “Wie de catalogi van theologische uitgeverijen

doorneemt, bemerkt dat theologische reflectie stil lijkt te

staan. Theologische universiteiten geven geen impulsen

meer aan kerken die aanzetten tot reflectie op de inhoud

van het geloof. Het theologische debat is verstomd.”

(Wapenveld, april 2011). En Huib Marchand schreef over

de beweging “van Duits naar Engels”. Waren eerst de

Duitse en Nederlandse exegeten toonaangevend in zijn

boekenkast, vanaf de jaren negentig beheersten theologen

uit de Angelsaksische wereld het veld van de exegese.

Marchand: “Tot op vandaag staan de Duitse exegeten

naar mijn besef met de mond vol tanden. Terwijl James

Dunn c.s. volgens mij maar een ding doen: zij vertellen

het Bijbelverhaal weer met aandacht voor de historische

context. Daarmee geven ze het zijn eigenheid terug en

krijgt de Schrift de prioriteit in de verkondiging, waaraan

de kerk sterk behoefte heeft.” (Kontekstueel, maart 2011).

Ik spreek over deze toenemende interesse voor Angelsaksische

theologen met Bart Wallet – historicus en

hebraïcus aan de UvA en woonachtig in Amsterdam.

Hij heeft zich de afgelopen jaren uitgebreid beziggehouden

met de ‘postliberals’, een verzamelnaam voor een

deel van de genoemde theologen uit de VS. In een serie

JAARGANG 46 • NUMMER 2 • MEi 2011

vAN dUits NAAR ENGEls • PAGiNA 2

interviews die hij samen met Herman Paul houdt voor

het opinieblad ‘Wapenveld’, zijn inmiddels onder andere

Hays en Hauerwas aan het woord geweest. Waarom

deze aandacht?

Uit het door Wallet en Paul gehouden interview met

Hays blijkt dat deze Amerikaanse theoloog het als zijn

taak ziet om het Bijbelse verhaal terug te winnen voor het

onderwijs en de verkondiging van de kerk. Hays wil de

kerk helpen om zich door het Bijbelse verhaal opnieuw te

laten vormen. De manier waarop hij dat doet, wordt duidelijk

in zijn boek ‘The Moral Vision of the New Testament’,

dat helaas niet in Nederlandse vertaling beschikbaar

is. Hays zoekt in dat boek naar een manier waarop

de boodschap van het Nieuwe Testament kan worden

gebruikt bij de beantwoording van ethische vragen die

nu, anno 2011, spelen. Vragen naar de houding van christenen

ten opzichte van geweld en pacifisme (nogal actueel

gezien Irak, Afghanistan, Libië!!), echtscheiding,

homoseksualiteit, etnische diversiteit en abortus komen

aan de orde. Vragen waarop van de christelijke kerk een

antwoord wordt verwacht, niet alleen van de ‘buitenwereld’

ook van gemeenteleden zelf.

De ‘postliberals’ lezen de Bijbel als een product van gemeenschapsvorming

op verschillende tijden en plaatsen.

Er is in de canon sprake van verschillende perspectieven,

van verschillende auteurs. Maar dat neemt niet weg

dat het ‘grote verhaal’, de ‘rode lijn’ door de Bijbel, het

Bijbelse verhaal van schepping, zonde, verlossing en vol-

More magazines by this user
Similar magazines