16.09.2013 Views

Vragenlijst Olympische Spelen antwoorden.pdf - Welkom op ...

Vragenlijst Olympische Spelen antwoorden.pdf - Welkom op ...

Vragenlijst Olympische Spelen antwoorden.pdf - Welkom op ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1) Wanneer waren de eerste moderne <strong>Olympische</strong> <strong>Spelen</strong>?<br />

a) 1896 c) 1920<br />

b) 1933 d) 1964<br />

2) Hoeveel <strong>Olympische</strong> sporten zijn er bij de zomerspelen in Londen?<br />

a) 21 c) 36<br />

b) 45 d) 72<br />

3) In 1924 deed de jongste deelnemer ooit mee aan de <strong>Olympische</strong> spelen, hoe oud was zij?<br />

a) 10 c) 11<br />

b) 12 d) 13<br />

4) Wat is de minimale leeftijd voor deelname tegenwoordig<br />

a) 14 c) 15<br />

b) 16 d) 17<br />

5) Waar staan de kleuren van de 5 <strong>Olympische</strong> ringen voor?<br />

a) Dit zijn de primaire kleuren<br />

b) Deze kleuren komen voor in de Romeinse vlag<br />

c) Deze kleuren komen voor in de vlaggen van alle landen die meedoen<br />

d) Die staan voor de 5 continenten van de wereld<br />

6) Wie heeft de vlag ontworpen?<br />

a) Julius Ceasar c) Koning Willem V<br />

b) Prins Willem Alexander d) Baron de Coubertin<br />

7) Op de eerste editie van de <strong>Olympische</strong> <strong>Spelen</strong>, 2000 jaar geleden gehouden, mochten alleen<br />

mannen mee doen, hoe konden ze dit controleren?<br />

a) De deelnemers waren allen naakt.<br />

b) Net als de Schotten, droegen de deelnemers een rok, zonder onderbroek. Voor de wedstrijd<br />

werd eronder gekeken.<br />

c) Er werd een dna-test afgenomen.<br />

d) In de hals werd gekeken naar de adamsappel.<br />

8) Hoe zwaar zijn de zwaarste medailles ooit?<br />

a) 125-260 gram zomerspelen Atlanta c) 300-426 gram zomerspelen Bejing<br />

b) 400-516 gram winterspelen Vancouver d) 480-600 gram winterspelen Lillehammer<br />

9) Hoeveel medailles heeft Nederland in totaal gehaald <strong>op</strong> alle spelen bij elkaar?<br />

a) 129 c) 332<br />

b) 567 d) 812


10) Wanneer deed Nederland voor het eerst mee aan de <strong>Olympische</strong> <strong>Spelen</strong>?<br />

a) 1900 c) 1910<br />

b) 1920 d) 1930<br />

11) In welk jaar waren de <strong>Olympische</strong> Zomerspelen in Amsterdam, Nederland?<br />

a) 1912 c) 1920<br />

b) 1928 d) de spelen zijn nog nooit in Nederland geweest<br />

12) Waar komt het <strong>Olympische</strong> vuur vandaan?<br />

a) Amsterdam c) Athene<br />

b) Rome d) Olympia<br />

13) Welke twee Nederlanders hebben de meeste <strong>Olympische</strong> Medailles voor Nederland<br />

gewonnen?<br />

a) Erica Terpstra en Sjoukje Dijkstra c) Inge de Bruin en Anky van Grunsven<br />

b) Sven Kramer en Anton Geesink d) Olga Commandeur en Dennis van der Geest<br />

14) Hoeveel Medailles hebben zij gewonnen?<br />

a) 5 c) 7<br />

b) 6 d) 8<br />

15) In welk jaar haalde Nederland <strong>op</strong> 1 dag de meeste medailles en hoeveel?<br />

a) 1928, 7 medailles c) 1970, 9 medailles<br />

b) 1956, 8 medailles d) 2008, 10 medailles<br />

16) Wat betekend IOC<br />

a) Internationale <strong>Olympische</strong> Club c) Internationaal <strong>Olympische</strong> Commissie<br />

b) Internationaal Olympisch Comité d) Informatie Olympisch Centrum<br />

17) In welk land zullen de zomerspelen van 2016 gehouden worden?<br />

a) Amsterdam, Nederland c) Tokio, Japan<br />

b) Stockholm, Zweden d) Rio de Janeiro, Brazilië<br />

18) Hoe gaat het Olympic Park in 2013 na aflo<strong>op</strong> van de spelen in Londen heten?<br />

a) Prince Charles Olympic Park c) London Olympic Park<br />

b) Queen Elisabeth Olympic Park d) Prince William Olympic Park<br />

19) Wat was de bijnaam van Fanny Blankers Koen?<br />

a) Snelle Nellie c) De rennende moeder<br />

b) De vliegende huisvrouw d) Speedy Fanny<br />

20) Met welke sport heeft Nederland de meeste medailles ooit gehaald??<br />

a) Schaatsen c) Zwemmen<br />

b) Hockey d) Judo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!