Views
5 years ago

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... - Favv

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ... -

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Directie-generaal Controlebeleid Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten (S2) Tel. 02 211 85 95 Fax 02 211 86 30 De belangrijkste taken van de Directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten bestaan erin een juridisch kader vast te leggen waarbinnen de operatoren die actief zijn in hun respectievelijke sector hun werkzaamheden kunnen uitbouwen met inachtneming van de veiligheid van de voedselketen en van de gezondheid van de dieren. De directie staat voor zijn sector ook in voor het uitstippelen van een efficiënt controlebeleid en het uitwerken van bestrijdingsprogramma’s en een controleprogramma, die gesteund zijn op een wetenschappelijke basis en uitgewerkt zijn volgens de meest recente riscio-analyses. Titularis Telefoon Directie Dr. Pierre Naassens 02 211 86 42 Directiesecretariaat Mevr. Kathleen Sonck 02 211 85 95 Sectie dierengezondheid Sectiehoofd Dr. Jozef Hooyberghs 02 211 85 98 Secretariaat Mevr. Yamina Matmati 02 211 85 96 Secretariaat Mevr. Steffi De Vos 02 211 85 94 Coördinatie, sectoroverleg, rapporten EU (SCOFCAH), ziekte van Aujeszky Epizoötische ziekten, blauwtong, klassieke varkenspest, aviaire influenza, ziekten wilde dieren, rabiës Enzoötische ziekten,rapporten OIE, EFSA zoönosen Dr. Jozef Hooyberghs 02 211 85 98 Dr. Michael Vandecan 02 211 85 89 Dr. Luc Vanholme 02 211 85 87 Salmonella, zoönosen Dr. Katie Vermeersch 02 211 85 88 Identificatie en registratie van de dieren (paardachtigen), vervoer van de levende dieren, ziekten van paardachtigen, ziekten van aquacultuurdieren, residu's (inbegrepen in producten dierlijke oorsprong), Codex, ICCV : interdepartementale coördinatiecel voor de controle van de voedselveiligheid. Identificatie en registratie van dieren, epidemiologische bewaking, diergeneesmiddelen, DGZ-ARSIA, Sanitel – VERVOER – SANITEL – handelsverkeer, Diergeneeskundige begeleiding Kunstmatige inseminatie, embryotransplantatie, TSE, dierlijke bijproducten Dr. Chantal Rettigner 02 211 85 85 Dr. Herman Vanbeckevoort 02 211 85 86 Dr. Paul De Winter 02 211 85 83 Bijen, TSE Dr. Bénédicte Verhoeven 02 211 85 84

Gedachtenwisseling met het Federaal Agentschap voor Nucleaire ...
Beknopte versie - Favv
Samenvatting 2TJH D3 - Federaal Agentschap voor Nucleaire ...
Nationaal - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Belgoprocess - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Jaarverslag 2011 - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Het radiologisch toezicht in België - Federaal Agentschap voor ...
van de inspecteur en controleur - Favv
lto rapport long term operation - Federaal Agentschap voor ...
Samen beschermen - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Doel - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Het radiologisch toezicht in België - Federaal Agentschap voor ...
Computercriminaliteit Veilig surfen! - Federale politie
Globaal Plan voor Nucleaire Veiligheid 2006–2010 - Federaal ...
Registratie bij FAVV Het FAVV (Federaal Agentschap voor de ... - Base
Autocontrole - Favv
OP WEG NAAR EEN DRIESTERREN AGENTSCHAP - Federaal ...
Stand van zaken brucellose 2012 - Favv
Het kernproces van het Belgische Federaal Agent- schap ... - Favv
19085789 - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen ...
Bijkomende proef m Voor het Federaal Agentscha mende ... - Favv
JAARveRSLAG - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
De fod Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en ...