Verslag Downloaden

kansendoetinchem.nl

Verslag Downloaden

Achterhoeks innovatiecentrum

¡¢

£¡¤

¥¡¦§§¡¤

¨©©


¨

¨


Herbestemming Ketelhuis

1 Inhoudsopgave


Inhoudsopgave


Legenda

Bebouwing bestaand

Te slopen bebouwing

Voetpad

Weg

Gras

Spoor

Wadi / vijver

Fietspad

Voet-/ etspad

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

P

P

P

P

P

Meters

0 20 40 60 80

Herbestemming Ketelhuis

2 Terugkoppeling Masterplan

P

Schaal 1:2000


Legenda

Bebouwing bestaand

Te slopen bebouwing

Voetpad

Weg

Gras

Spoor

Wadi / vijver

Fietspad

Voet-/ etspad

Bestaande bomen

Nieuwe bomen

P

P

P

P

P

Meters

0 20 40 60 80

Herbestemming Ketelhuis

2 Terugkoppeling Masterplan

P

Schaal 1:2000


Herbestemming Ketelhuis

3 Concept: Lopende bandOntwerpuitgangspunten


&


Herbestemming Ketelhuis

3 Concept: Lopende bandOntwerpuitgangspunten


&


Herbestemming Ketelhuis

4 Definitief Ontwerp


Herbestemming Ketelhuis

4 Definitief Ontwerp


Herbestemming Ketelhuis

5 Detaillering


¡

¢££
¤
¤


¥


¦
§¨©££¥

¨©££


¡

¤


¡
¡©¢£¨©

¦¢¥

¢¡¡


£¨£§
¡¨©


§


¤


§


Herbestemming Ketelhuis

6 Bouwfysica


Het ketelhuis en de congresruimtes hebben met hun grote

vloeroppervlak(ca. 1400m 2 ) en inhoud (ca.4500 m 3 )

een behoorlijke stookvoorziening nodig om alle

vertrekken te verwarmen. Voorschrijdend inzicht

in de energievoorraad en milieuproblematiek, doet

besluiten om hier te kiezen voor een energiezuinige

installatie. De bodemwarmtewisselaar is

onderdeel van een dergelijke installatie. De

leidingen die verticaal in de grond worden

aangebracht gaan tot een meter of 70

diep. Hier wordt de warmte/kou van het

grondwater afgegeven aan de door de buizen

lopende vloeistof (glycol + water). De warmte of kou

wordt uiteindelijk aan het gebouw afgegeven door

middel van vloerverwarming. Het ventileren van de

woning zal via een mechanisch ventilatiesysteem,

gecombineerd met een warmte

terugwin unit, plaatsvinden. De kanalen hiervan

zullen aan het plafond bevestigd worden en het

industriële karakter van het gebouw benadrukken.

Om het aanzicht van de monumentale gevel te

bewaren, maar deze ook te laten voldoen aan de

normen van het bouwbesluit wordt deze

nageïsoleerd. Het enkelglas zal worden vervangen door

dubbelglas. Dit is mogelijk vanwege de grote

sponninggrootte in de roedes. De roedes

zelf vormen nu nog een directe koudebrug.

Door deze in te pakken met een hoogwaardig

isolatiemateriaal, aerogel (Rockwool), is

deze koudebrug te verhelpen. De dikte van de

roedes zal met 10mm toenemen en kan met verf

worden afgewerkt. De 10mm aerogel isolatie staat

gelijk aan de isolatiewaarde van 40mm steenwol.


Herbestemming Ketelhuis

7 Materialisatie


Herbestemming Ketelhuis

7 Materialisatie


Herbestemming Ketelhuis

8 Constructie


Herbestemming Ketelhuis

8 Constructie


9. Bronvermelding

&

Bijlages

Herbestemming Ketelhuis


http://www.doetinchem.nl

http://www.welke.nl/photo/motiongietvloeren/Motion-Gietvloer-in-zandkleur

http://ickowicz.org

http://www.ruimtelijkeplannen.nl

http://www.vloerenvanstaal

http://www.ecal.nu

http://www.aardwarmtesystemen.nl/?gclid=CLjT7KTUxq0CFYpO3godSx79iA


UP

Schaal 1:100

1

BB

19487

Begane grond

N

3000

1

AA

6000


UP

Schaal 1:100

DN

Eerste verdieping

N


UP

Schaal 1:100

DN

Tweede verdieping

N


Zuid-west gevel


Noord-oost gevel


Noord-west gevel


Zuid-oost gevel


Doorsnede AA’

Schaal 1:100

4-

---

-1

---

-5

---

-2

---


Doorsnede BB’

Schaal 1:100

-2

---

-5

---

-1

---

-3

---

-4

---


Schaal 1:5


Schaal 1:10


Schaal 1:10


Schaal 1:5


Schaal 1:1


Constructie

Mechanica-schema kopgevel

S8 = 2.3m

S9 = 5.76m


Belastingen

Permanente belasting op staaf S9:

Eigen gewicht:

- Staalplaat dakbedekking = 0.15 KN/m 2

- Isolatie 120mm = 0.120*0.25(KN/m 3 ) = 0.03KN/m 2

- Gewapend beton 150mm (per 100mm 2.4 KN/m 2 ) = 1.5*2.4=3.6KN/m 2

- Cementdekvloer 30mm = 0.6KN/m 2

Eigen gewicht totaal = 4.38KN/m 2

Rustende belasting:

4.38KN/m 2 *5.76m = 25.228KN/m

Eigen gewicht staaf S9 (HD260*142) = 1.392KN/m

Permanente belasting: 25.228KN/m + 1.392KN/m = 26.6208 KN/m

Veiligheidscategorie 3 geeft veiligheidsfactor: Permanente belasting = 1.2 dus,

26.6208KN/m*1.2 = 31.94496KN/m Breedte tussen kolommen = 0.6m dus

31.94496KN/m*0.6 = 19.166976KN ≈ 19.2KN

Veranderlijke belasting NEN6702 1.0KN/m 2

1.0KN/m 2 *5.76m = 5.76KN/m

Veiligheidsfactor veranderlijke belasting = 1.5 en de breedte is weer 0.6m, dus:

5.76KN/m*1.5*0.6 = 5.184KN ≈ 5.18KN

Sneeuwbelasting NEN6702 0.56KN/m 2

0.56KN/m 2 *5.76 = 3.2256KN/m 2

Veiligheidsfactor bijzondere belasting = 1.0 en de breedte is weer 0.6m, dus:

3.2256KN/m 2 *1.0*0.6 = 1.93536KN ≈ 1.94KN

Totaal S9: 19.166976KN + 5.184KN + 1.93536KN =26.286336KN ≈ 26.3KN

Permanente belasting op staaf S6:

Eigen gewicht:

- Isolatie 120mm = 0.120*0.25(KN/m 3 ) = 0.03KN/m 2

- Gewapend beton 150mm (per 100mm 2.4 KN/m 2 ) = 1.5*2.4=3.6KN/m 2

- Cementdekvloer 30mm = 0.6KN/m 2

Eigen gewicht totaal = 4.23KN/m 2


Rustende belasting:

4.23KN/m 2 *5.76m = 24.3648KN/m

Eigen gewicht staaf S9 (HD260*142) = 1.392KN/m

Permanente belasting: 24.3648N/m + 1.392KN/m = 25.7568 KN/m

Veiligheidscategorie 3 geeft veiligheidsfactor: Permanente belasting = 1.2 dus,

25.7568KN/m*1.2 = 30.90816KN/m Breedte tussen kolommen = 0.6m dus

30.90816KN/m*0.6 = 18.544896KN ≈ 18.5KN

Veranderlijke belasting NEN6702 1.0KN/m 2

3.0KN/m 2 *5.76m = 17.28KN/m

Veiligheidsfactor veranderlijke belasting = 1.5 en de breedte is weer 0.6m, dus:

17.28KN/m*1.5*0.6 = 15.552KN ≈ 15.5KN

Totaal S6: 18.544896+15.552=34.096896KN ≈ 34.1KN

Permanente belasting op staaf S1:

Eigen gewicht:

- Isolatie 120mm = 0.120*0.25(KN/m 3 ) = 0.03KN/m 2

- Gewapend beton 150mm (per 100mm 2.4 KN/m 2 ) = 1.5*2.4=3.6KN/m 2

- Cementdekvloer 30mm = 0.6KN/m 2

Eigen gewicht totaal = 4.23KN/m 2

Rustende belasting:

4.23KN/m 2 *5.76m = 24.3648KN/m

Eigen gewicht staaf S9 (HD260*142) = 1.392KN/m

Permanente belasting: 24.3648N/m + 1.392KN/m = 25.7568 KN/m

Veiligheidscategorie 3 geeft veiligheidsfactor: Permanente belasting=1.2 dus,

25.7568KN/m*1.2=30.90816KN/m Breedte tussen kolommen = 0.6m dus

30.90816KN/m*0.6=18.544896KN ≈ 18.5KN

Veranderlijke belasting NEN6702 1.0KN/m 2

3.0KN/m 2 *5.76m = 17.28KN/m

Veiligheidsfactor veranderlijke belasting = 1.5 en de breedte is weer 0.6m, dus:

17.28KN/m*1.5*0.6 = 15.552KN ≈ 15.5KN


Totaal S1: 18.544896+15.552=34.096896KN ≈ 34.1KN

Windbelasting van rechts:

prep = Cdim*Cindex*pw

prep = Windbelasting in KN/m 2

Cdim = factor voor afmeting van het gebouw, 0.97

Cindex = Windvormfactor, 0.8

pw = Extreme stuwdruk afhankelijk van locatie en hoogte, 0.46

prep = 0.97*0.8*0.46 = 0.35696 KN/m 2

Oppervlakte geveldeel A = 6.9*0.6 = 4.14m 2

prep*A = 0.35696 KN/m 2 *4.14m 2 = 1.4778144KN/m 2 ≈ 1.48KN

Toetsen op knik

Sterkte

De drukstaaf is geschematiseerd als zijnde één met een dubbele inklemming. Er geldt:

l=2.3m en N=F=48.1KN ((26.3KN/2)+(34.1KN/2)+(4.6m vierkantstaal van 50*50mm =

4.6*0.192602KN/m) = 48.1260332KN ≈ 48.1KN). De staalsoort is S235. De

staafdoorsnede is afhankelijk van de sterkte en weerstand tegen knik. Om voldoende

‘knikreserve’ te hebben wordt gerekend met de gereduceerde vloeispanning 0.75*fy,d.

De vloispanning voor S235 is: fy,d=235N/mm 2 . Hieruit volgt de eis voor de minimale

oppervlakte voor de doorsnede: A≥48126/(0,75* fy,d) = 273 mm 2 .

Knik

De kniklengte is afhankelijk van de aansluitingen van de staafuiteinden. In dit geval

hebben we te maken met een dubbele inklemming. Hiervoor geldt dat de kniklengte lbuc

= l/2.

lbuc = 2.3m/2 = 2300mm/2 = 1150mm.

Keuze voor een profiel: vierkante koker: lbuc/23=d → d = 50mm, dus een kokerprofiel

van 50*50mm voldoet. Nu de wanddikte nog bepalen, dit kan met het zojuist berekende

minimale oppervlak van de profieldoorsnede. Voor een wanddikte van 3.2mm is het

profieldoorsnede oppervlak al groter dan 273mm 2 , namelijk 594mm 2 . Vanwege

architectonische overwegingen heb ik een keuze gemaakt voor een profiel met rechte

hoeken om de abstractie van de gevel extra tot uitdrukking te laten komen. Dit is

vierkantstaal met eenzelfde afmeting van 50*50mm.


Resultaten matrix

Doorbuiging liggers

De doorbuiging van de liggers mag volgens NEN6702 niet meer bedragen dan 0.04*l

voor het dak en 0.03*l voor de vloeren. De doorbuiging van dakligger S9 die door Matrix

is berekend, bedraagt 0.0096m dit is kleiner dan 0.004*5.76m = 0.02304m, dus de

dakligger voldoet.

Voor de vloerligger is de door Matrix berekende waarde 0.0113m dit is kleiner dan

0.003*5.76 = 0.01728m en voldoet dus ook.

Doorbuiging kolommen

Voor de kolom geldt ook dat de doorbuiging niet meer mag bedragen dan 0.004*l. De

doorbuiging van de kolom S8 die door Matrix is berekend, bedraagt 0.0260m-0.0230m

= 0.003m dit is kleiner dan 0.004*2.3=0.0092, dus de kolom voldoet.


Mechanica-schema langsgevel

S72 = 0.6m

S1 = 2.3m

Permanente belasting op staaf S1:

Eigen gewicht staaf S122 (UNP240) = 0.32558KN/m

Permanente belasting: 0.32558KN/m

Last: 0.32558KN/m*0.6m = 0.195348KN

Veiligheidscategorie 3 geeft veiligheidsfactor: Permanente belasting=1.2 dus,

0.195348KN *1.2 = 0.2344176KN ≈ 0.23KN

Windbelasting

prep = Cdim*Cindex*pw

prep = Windbelasting in KN/m 2

Cdim = factor voor afmeting van het gebouw, 0.97

Cindex = Windvormfactor, 0.8

pw = Extreme stuwdruk afhankelijk van locatie en hoogte, 0.46

prep = 0.97*0.8*0.46 = 0.35696 KN/m 2


Oppervlakte geveldeel A = 5.76*0.6 = 39.744m 2

prep*A = 0.35696 KN/m 2 *39.744m 2 = 14.187018KN/m 2 ≈ 14.2KN

Resultaten matrix

Doorbuiging liggers

De doorbuiging van de liggers mag volgens NEN6702 niet meer bedragen dan 0.04*l

voor het dak en 0.03*l voor de vloeren. De doorbuiging van dakligger S122 die door

Matrix is berekend, bedraagt 0.0002m dit is kleiner dan 0.004*0.6m = 0.0024m, dus de

dakligger voldoet.

Voor de vloerligger is de door Matrix berekende waarde 0.0002m dit is kleiner dan

0.003*0.6 = 0.018m en voldoet dus ook.

Doorbuiging kolommen

Voor de kolom geldt ook dat de doorbuiging niet meer mag bedragen dan 0.004*l. De

doorbuiging van de kolom S73 die door Matrix is berekend, bedraagt 0.0206m-0.0183m

= 0.0023m dit is kleiner dan 0.004*2.3=0.0092, dus de kolom voldoet.


Bijlagen

Oplegreacties kopgevel


Staafkrachten momentenlijn kopgevel


Oplegreacties langsgevel (90 graden gedraaid)


Staafkrachten momentenlijn kopgevel (90 graden gedraaid)

More magazines by this user
Similar magazines