Jaarverslag 2011 - Rom D

rom.d.nl

Jaarverslag 2011 - Rom D

hhhI

JAARVERSLAG ROM-D GROEP 2011- BLADZIJDE 3

ji’ ROM-D

g.onafr Qrn

Oreflztedn

DE ROM-D IN EEN OOGOPSLAG

ONZE MISSIE

ONZE VISIE

Het stimuleren van de economie en het bevorderen van de

werkgelegenheid in de DRECHTSTEDEN dmv. risicodragend

De ROM-D ziet grote meerwaarde in:

ontwi kkelen, herontwikkelen en financieren van bedrijfsterreinen

bundeling van regionale expertise,

• regionale spreiding van risico’s

(beschikbaarheid van regionaal risicokapitoal) en

• samenwerking met private partijen

ONS PROFIEL

• Van en voor de regio

• Servicegericht naar opdrachtgevers en afnemers

• Daadkrachtig met oog voor de stakeholders

ONZE AANPAK

• Bundelen van regional e capaciteiten en kennis met de markt tot

één team

• Kapitalisatie uit eigen revolving fund (ROM-D Capital)

• Aantrekken vreemd vermogen via gemeenten of gemeentelijke

garanties met contragarantie van de ROM-D en BNG

• Deskundig

• Betrouwbaar

• Transparant

• Financiële kracht

Afnemers (kianten) faciliteren in maatwerk: flexibele oplossingen

en meedenken m.b.t. financiering

ONZE ACTIVITEITEN

Op verzoek van de regio maakt de ROMD business cases van

gebiedsontwikkelingen

ONZE SUCCESFACTOREN

• De ROM-D sluit samenwerkingsovereenkomsten met de regio,

• De uitvoering is op basis van een van tevoren overeengekomen

gemeenten en marktpartijen.

business case waarvan financiering is verzekerd

• Het aantrekken van eigen vermogen van ROMD

• De kapitaalinzet wordt getoetst door een eigen investment

committee

Capital en BNG Gebiedsontwikkeling en vreemd vermogen van

Bank (Lb.v. de projecten)

* Via de PPS-samenwerking met BNG Gebiedsontwikkeling en BNG

• Het uitvoeren van gebiedsontwikkelingen

Bank heeft de ROM-D toegang tot aanvullend eigen en vreemd

vermogen

ot

cbs-

Voor identificatiedo&ejrder

Behorend bit cortroevercIaring d d [D ‘)

i,

Similar magazines