december 2012 - UiT in regio Kortrijk

uitinregiokortrijk.be

december 2012 - UiT in regio Kortrijk

gratis

gratis tickets

www.UiTinregiokortrijk.be

jaargang 12 - nr 6

November - December 2012


UiT MET KINDEREN

COLOFON

UiT in regio Kortrijk is een uitgave van de gemeenten Anzegem,

Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen,

Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem.

Verantwoordelijke uitgever: Christine Depuydt - André Devaerelaan 62, 8500 Kortrijk

Eindredactie: Arvid Waelkens en Marnix Theys

Coördinatie: Marnix Theys - p.a. Stadhuis Kortrijk, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk

tel 056/27.74.30 - fax 056/27.74.09 - e-mail: secretariaat@uitinregiokortrijk.be

Kalenderinfo: UiT in Kortrijk - Schouwburgplein 14, 8500 Kortrijk

tel 056/23.98.55 - fax 056/23.98.58 - e-mail: uit@kortrijk.be

Cover illustratie: Wim Vandersleyen

Vormgeving: www.wimvandersleyen.com

Druk: Drukkerij Drukta, Heule

Opname kalendergegevens:

Deadline: maandag 3 december 2012

Surf naar www.UiTdatabank.be, vraag uw login en paswoord en voeg uw evenement toe.

Volgende verschijningsdatum: vrijdag 28 december 2012

UiT in Regio Kortrijk is partner van het UiTnetwerk,

een landelijk netwerk voor cultuur- en vrijetijdsinformatie.

Met de medewerking van:

Hallo, ik ben Vlieg. Ben je 12 jaar of jonger?

Vlieg dan samen met mij naar pagina 54 en vind er tal

van superleuke activeiten op jouw maat! Je kan me ook

volgen op vliegUiTinregiokortrijk.be!

Beste lezer,

OPINIE

Deze agenda is alweer aan de laatste tweemaandelijkse editie toe. Zes nummers lang probeerden

we u te gidsen langs het cultuuraanbod van deze regio.

De novembermaand is boekenmaand. De modale (West-)Vlaming is misschien geen groot

hongerig boekendier meer en een boekhandel moet al eens iets meer doen dan vroeger om

boekenwurmen aan zich te binden, maar lezen is nog altijd daar en smaakmakend.

In deze regio hebben we trouwens een aantal goede auteurs. In februari 2013 brengt Eveline

Vanhaverbeke uit Wevelgem haar nieuwe roman uit. Jong en veelbelovend talent. Koen D’haene,

eveneens uit Wevelgem, is alweer aan het schrijven en schrappen. En ik vergeet een paar anderen.

Een eresaluut trouwens aan Willy Spillebeen. De Menenaar was één van de gangmakers van het

wereldrecord ‘schrijven’ dat Menen in oktober behaalde.

Het zou een uitstekend idee zijn om per week één dag voor te behouden voor Het Boek. In

allerlei vormen. De kabelmaatschappijen slaan ons sinds dit najaar om de oren met programma’s

die we opnemen omdat we ze niet tegelijk kunnen zien en dan toch niet meer kijken. Tussen het

kaf zou het koren – een leuk boekenprogramma - niet misstaan. Het kan speels of gewaagd,

laagdrempelig of erudiet. Is dit trouwens geen taak van de openbare omroep?

Lees in dit verband in deze agenda ook het stuk over de Harelbeekse bibliotheek. Of wil je het

speelser met het verhaal van de Sint? Beide zijn tradities. En ik zie ze nog niet gauw verdwijnen.

Veel leesgenot

Kris Vanhee, Hoofdredacteur

Inhoudstafel

KijKen en luisteren

Harelbeekse bib bestaat 30 jaar 4

Root - Muzikaal experiment in een grenzeloos muziekuniversum 18

UiTfilm 38

Doen

Lekker UiT in Brasserie Stefanie's 40

Vormingplus - Edward Hopper en de moderne grootstad 44

BezoeKen

UiTblinker - Spontane emoties op de gevoelige plaat 46

UiT in de Eurometropool - Louvre Lens 50

uit met KinDeren

Nu het aftellen naar 6 december is begonnen… 56

UiT interview - Sinterklaas en kerstman 58


4

Harelbeekse bib

bestaat dertig jaar

‘Méér dan ooit klantgericht werken’

Tekst: Bernard Vancraeynest

Foto’s: Patrick Holderbeke

Op 1 juni 1982 trad Jan Van Herreweghe,

thans 54, in dienst van de stad Harelbeke

waar hij werd aangesteld als bibliothecaris.

Zijn missie? De Stedelijke

Openbare Bibliotheek opstarten.

Dertig jaar later is die opdracht méér

dan volbracht. De culturele duizendpoot

die Van Herreweghe is, leidt vandaag

in zijn eigengereide stijl, een bib

die scoort tot ver buiten de eigen regio.

Zijn passie leverde hem de bijnaam Jan

Bib op. We haalden Jan Bib even weg

van tussen de boekenrekken voor een

gesprek.

Bibliothecaris was aanvankelijk

niet het beroep waarvoor je in de

wieg gelegd was. Lapte men je op

je zeventiende, tijdens de moderne

humaniora in Gent, zelfs geen

herexamen Nederlands aan het been?

“Als sportief jongentje was boeken lezen in

die periode absoluut niet aan mij besteed.

Ik koesterde geen belangstelling voor literatuur.

Ik koerste, voetbalde, deed aan atletiek

… Door dat herexamen werd ik verplicht

om vijf boeken te lezen, ze samen te vatten

en té becommentariëren. We woonden toen

in Melle. Mijn vader stak bij dat herexamen

een hand toe. Eén van die boeken was ‘De

Bende van Jan de Lichte’ van Louis Paul

Boon. Ik werd er danig door overdonderd en

de leesmicrobe heeft zich vervolgens in mijn

lichaam genesteld. Opgescheept met dergelijke

leeswoede, besefte ik dat ik niet naar de

universiteit moest trekken want dat ik onvoldoende

tijd zou vrij maken om te blokken. Ik

koos uiteindelijk voor een opleiding boekhouden

omdat mijn vader dat vak doceerde.”

Toch zou de pure boekenliefde

het uiteindelijk winnen van het …

boekhouden ?

“Inderdaad. In 1978 was toen ook het

decreet in opmaak dat stipuleerde dat elke

*** KIJKEN * LUISTEREN ***

*** KIJKEN * LUISTEREN ***

gemeente op haar grondgebied een openbare

bibliotheek van neutrale strekking

moest oprichten. Gebeten door de boekenmicrobe

trok ik naar de bibliotheekschool in

Antwerpen. In 1981 behaalde ik uiteindelijk

het diploma van gegradueerde in de bibliotheekwetenschappen

en kwam zo vanaf 1982

als bibliothecaris in Harelbeke terecht.”

Zitten er ook saaie kantjes

vast aan jouw job?

“Zeker en vast. Denk maar aan de boekhouding,

het strakke budgetbeheer en aan

de vele regeltjes van de dossiervorming die je

moet volgen om hier iets te verkrijgen. Het is

soms een calvarieweg! Mijn levensmotto

luidt dan ook: Het menselijk tekort bij een

teveel aan papier!”

Klantgericht werken

Worden vandaag nog evenveel

boeken gelezen als voorheen?

“Het maximum aantal uitleningen dat we,

medio de jaren negentig, behaalden was

245.000. De bib telde toen zo’n 6500 lezers.

Ik zal mij al gelukkig prijzen als we eind 2012

nog de 200.000 uitleningen halen en 5000

lezers. In de non-fictie heb je op vandaag

haast geen bib meer nodig. Op internet kun

je nu alles vinden wat je maar van dienst kan

zijn. Lezen vergt nog altijd een inspanning.

Daar moet je tijd voor vrij maken en velen

brengen die inspanning niet meer op.”

Hoe moet de bib van de toekomst

er uitzien?

“Hoewel een bib een non-profitbedrijf is,

moet ze zich vandaag herprofileren en zich

méér dan ooit klantvriendelijk opstellen.

Dat kan door een gesprek aan te gaan met

de bezoekers en te vragen naar waar ze

precies op zoek zijn. Het Delphi-project dat

nu binnen Regio Dertien wordt ontwikkeld,

vormt daar een uitstekende aanzet toe.

Naast auteurs horen ook kunstenaars hier

thuis. Zo gaan we volgend jaar in mei en

juni een totaalproject opzetten rondom

Panamarenko.”

Vlucht regenwormen

Een bib oogt bloedernstig. Kan hier

ook al even gelachen worden?

“Zeker. Sommige klanten durven wel eens

de titel van een boek dat ze wensen te ontlenen

verhaspelen. Eentje vroeg jaren geleden:

"Hebben jullie het boek Een vlucht regenwormen

van Maarten ’t Hart?"

Sommigen laten nogal wat spulletjes

achter in een boek dat ze hebben

ontleend?

“En of! Ooit heb ik eens een verzameling

van zo’n vreemde ‘bladwijzers’ aangelegd en

die thuis, per onderwerp, in mappen gesorteerd:

bidprentjes, liefdesbrieven, bankbiljetten,

spoorkaartjes, de pil, toegangstickets…

Tot een belastingbrief toe! Ik koppelde er

gelijk een sociologische studie aan vast:

wie is de lezer die in een boek strookjes

toiletpapier achterlaat? Enz.”

In het kader van dertig jaar bib werkte het

eigen personeel een feestprogramma uit met

tal van leuke activiteiten en verwenmomenten.

In de bib staat ook een felicitatiewall en een

muur der herinneringen.

Info: www.bibliotheekharelbeke.be

5


6

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

DONDERDAG 1 NOVEMBER

MUZIEK

Brussels Youth Jazz Orchestra - Jong jazztalent

van België en omstreken brengt hedendaagse

composities die worden aangebracht door

internationale gastdirigenten. - 20u - CC De Steiger

Menen - € 12 / 11 - org. CC De Steiger -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

THEATER

De Zingende Sterren - We zien oes peire - blijspel

van Anne Bohez in een regie van Jan Callens - 17u

- CC De Schakel Waregem - € 9 - org. Koninklijk

Cabaretgezelschap De Zingende Sterren -

056/61.01.50 - www.dezingendesterren.be

HUMOR

David Galle - Warhoofd - stand-up comedian

geboren in Menen en getogen in Wervik op zoek

naar nieuwe, hilarische horizonten - 20u15 -

GC Spikkerelle Avelgem - € 13 / 12 - org. Dienst

Jeugd en Cultuur Avelgem - 056/65.30.90 -

www.uitinavelgem.be

VRIJDAG 2 NOVEMBER

MUZIEK

Kojoko in vuur en vlam - Jaarconcert van het

Kortrijks jongerenkoor Kojoko met prachtige, zelfs

6-stemmige arrangementen, pittig begeleid door

piano, drum en contrabas. - 20u - Concertstudio

Kortrijk - € 10 / 8 - org. Kojoko - www.kojoko.be

Yevgueni - Welkenraedt - 20u15 - CC Guldenberg

Wevelgem - € 18 / 16 - org. CC Wevelgem -

056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

THEATER

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 9 - org. Koninklijk Cabaretgezelschap

De Zingende Sterren - 056/61.01.50 -

www.dezingendesterren.be

Toneelgezelschap Klakkeboem - Het Sprookje

Van De Hebberigste Heks - Komisch sprookje over

doorzettingsvermogen, slimheid, wilskracht én

hebberigheid. - 20u - Parochiaal Centrum

Zwevegem-Knokke - € 7 / 5 - org. Toneelgezelschap

Klakkeboem vzw - 0497/47.38.28 -

www.klakkeboem.be

Toneelgroep Kohané - Ontkoppeld - theatervoorstelling

van Neil Simon - 20u -

Gemeenschapscentrum Den Tap - org. Toneelgroep

Kohané - 051/30.81.00 - www.kohane.be

HUMOR

Freddy De Vadder - In den beginne was er …

Freddy! - Freddy De Vadder maakt een eigenzinnige

remix van z’n eerste twee voorstellingen. - 20u15 -

Schouwburg Kortrijk - org. vzw Piekenwulf -

056/23.98.55 - www.comedyshows.be

FILM

Alegria - fantastisch in beeld gebrachte film met Cirque

du Soleil in de hoofdrol - 20u - amba-amba Desselgem

- € 5 - org. amba-amba - www.amba-amba.be

ZATERDAG 3 NOVEMBER

MUZIEK

Soulvision - optreden n.a.v. de jaarlijkse Feesteloop

- 18u45 - GC Spikkerelle Avelgem - org. No Limit

Team - www.feesteloop.be

Paul Severs / Laura Lynn / Alwin / Mathias Lens

- 4de schlageravond - 19u - OC De Stekke Moorsele

- € 17 / 11 - org. - 0474/21.96.09

Kojoko in vuur en vlam - zie vrijdag 2 november -

20u - Concertstudio Kortrijk - € 10 / 8 - org. Kojoko

- www.kojoko.be

Isbells / Mad About Mountains - Isbells is puur

Belgisch, een dromerige folky popband met ongerept

talent. - 20u - De Kreun Kortrijk - € 11 / 14 / 17 -

org. De Kreun - www.dekreun.be

THEATER

Theater FroeFroe - Josette - Een voorstelling voor

kleuters vanaf 3 jaar met net dat tikkeltje meer

inventiviteit die de voorstelling doet uitstijgen tot

een theaterfeest. - 16u - Schouwburg Kortrijk - € 6 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

Braakland/ZheBilding - Hebzucht - Hebzucht

vertelt de klassieke rise & fall van een imperium.

Maar aan het eind van deze tragedie, gaan de

personages niet dood. Ze cashen hun geld en zoeken

dekking in de plooien van de geschiedenis. - 20u15

- CC De Steiger Menen - € 12 / 11 - org. CC

De Steiger - 056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 20u - CC De Schakel - € 9

- org. Koninklijk Cabaretgezelschap De Zingende

Sterren - 056/61.01.50 - www.dezingendesterren.be

Marks Amateur Toneel - t Is in de valieze! - boulevard-komedie

waarin de personages verstrikt raken

in een web van leugens, intriges en persoonsverwisselingen

- 20u - OC Marke - org. Marks Amateur

Toneel - 056/21.57.33 - www.mat-online.be

Toneelgezelschap Klakkeboem vzw - Het Sprookje

Van De Hebberigste Heks - zie vrijdag 2 november -

20u - Parochiaal Centrum Zwevegem-Knokke -

€ 7 / 5 - org. Toneelgezelschap Klakkeboem vzw -

0497/47.38.28 - www.klakkeboem.be

Toneelgroep Kohané - Ontkoppeld - zie vrijdag 2

november - 20u - Gemeenschapscentrum Den Tap

Lendelede - org. Toneelgroep Kohané - 051/30.81.00

- www.kohane.be

Vernieuwd Gents Volkstoneel - Stemmen - 20u15

- € 18 / 16 - CC Guldenberg Wevelgem - org. CC

Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

HUMOR

Freddy De Vadder - In den beginne was er …

Freddy! - zie vrijdag 2 november - 20u -

Gemeentelijk Theatercentrum Zwevegem

- € 14 - org. vzw Piekenwulf - 070/22.31.97 -

www.comedyshows.be

PARTY

Woeps Boem Party - 20u - Malpertus Heestert -

€ 2 / 5 - org. Chiro Heestert - www.chiro-heestert.be

ZONDAG 4 NOVEMBER

MUZIEK

Andrea Voets / Arthur Klaassens - Kasteelconcert

- ongewone combinatie van hobo en harp - 11u -

't Kasteel Heule - € 7 - org. OC De Vonke -

056/24.06.20 - www.heule.be

Het West-Vlaams Accordeonorkest - Gevarieerd

muzikaal vuurwerk, gekleurd met solisten en

sfeervolle beelden n.a.v. het 40 jarig bestaan. - 15u

- GC Forum Wervik - € 8 / 6 - org. Het West-Vlaams

Accordeonorkest - 056/31.28.01 - www.wvao.be

Living Roots - Muzikaal collectief dat klassiekers uit

de muziekgeschiedenis weer tot leven brengt met

special guests Raf Walschaert (Kommil Foo), Gert

Bettens (K's Choice), Brahim en Tom Theunis

(Ambrozijn). - 18u - Schouwburg Kortrijk

- € 20 / 18 / 15 - org. Basketclub Kortrijk Sport CB

- 056/23.98.55 - www.livingroots.be

Lotus Plaza / Cloud Nothings - 20u - De Kreun

Kortrijk - € 17 / 13 / 10 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

THEATER

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 17u - CC De Schakel

Waregem - € 9 - org. Koninklijk Cabaretgezelschap

De Zingende Sterren - 056/61.01.50 -

www.dezingendesterren.be

Marks Amateur Toneel - t Is in de valieze! -

zie zaterdag 3 november - 18u - OC Marke

- org. Marks Amateur Toneel - 056/21.57.33 -

www.mat-online.be

MAANDAG 5 NOVEMBER

MUZIEK

Shabazz Palaces / Thee Satisfaction - 20u -

De Kreun Kortrijk - € 9 / 12 / 15 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

FILM

Tot Altijd - Film gebaseerd op het leven van Mario

Verstraete, de MS patiënt die een jarenlange strijd

voerde voor de euthanasiewetgeving. - 20u - € 5 -

CC De Schakel Waregem - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

DINSDAG 6 NOVEMBER

MUZIEK

Purity Ring - Purity Ring is het futuristische pop

project van Corin Roddick en Megan James. Het

electropopduo werd gevormd toen beide bandleden

nog deel uitmaakten van het Canadese

Indierockproject Gobble Gobble. - 20u -

De Kreun Kortrijk - € 10 / 7 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

7


© dirk leunis

8

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

01.

01. DE NIEUWE SNAAR

7 NOVEMBER - CC HET SPOOR HARELBEKE

02. ZORNIK

8 NOVEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

03. ANTON WALGRAEVE

8 NOVEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

04. LUCAS DE MAN

9 NOVEMBER - BUDASCOOP KORTRIJK

03.

02.

04.

Patrick Riguelle - Un Premier Amour - Selectie

liederen die maar liefst een kleine eeuw omvat, van

de frivoliteit van Josephine Baker over de romantiek

van Jean Sablon tot de poëtische tragiek van Noir

Désir. - 20u30 - Avenue De Polka Wevelgem - org.

Avenue De Polka - www.facebook.com/Stinstage

WOENSDAG 7 NOVEMBER

MUZIEK

De Nieuwe Snaar - Koñec - afscheidstournee

- 20u - CC Het Spoor Harelbeke - € 17 / 15 / 13 -

org. CC het SPOOR Harelbeke - 056/73.34.20 -

www.cchetspoor.be

Moon Duo / Carlton Melton - 20u - De Kreun

Kortrijk - € 13 / 10 / 7 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

DONDERDAG 8 NOVEMBER

MUZIEK

Anton Walgrave - As You Are - Singer-songwriter

Anton Walgrave grasduint in zijn oeuvre en brengt

o.a. de 11 pareltjes die hij verzamelde op zijn laatste

album As You Are. - 20u - CC De Schakel Waregem

- € 12 - org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

Jo Lemaire - Je ne regrette rien - Jo & Edith,

Lemaire & Piaf. In een vorig leven moeten het zussen

geweest zijn. Zelfde stemtimbre, zelfde intensiteit en

uitstraling op het podium, zelfde levenservaringen.

Men zou haast in reïncarnatie gaan geloven. - 20u

- Kubox Kuurne - € 8 - org. Vrijetijdsdienst Kuurne -

056/36.20.50 - www.kuurne.be

Café Chantant - Laila Amezian - Belgisch-

Marokkaanse zangeres die in de loop der jaren haar

eigen vocale stijl ontwikkelde. Hierbij krijgt haar

Magrebijnse achtergrond een ruimere dimensie.

Laila presenteert ons een intieme proeverij van

poëtische pareltjes waarin stem en vertolking op de

voorgrond komen. - 20u15 - OC De Vonke Heule -

org. OC De Vonke - 056/24.06.20 - www.heule.be

Zornik - Less > More - Ontdek de ingetogen en

beklijvende kant van Zornik en laat je verrassen door

een muzikaal en visueel innemende show met zowel

nieuwe songs als de talrijke bekende hits. - 20u15

- Schouwburg Kortrijk - € 25 / 23 / 22 / 20 / 17 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

THEATER

Bad Van Marie - Het Gastgezin - Theater in een

gastgezin waarbij de grenzen afgestast worden

tussen wat echt is, wat gespeeld is en wat echt

gespeeld is. - 20u - € 10 - CC De Schakel Waregem

- org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

DANS

Double Bill - Peter Savel / Albert Quesada - Fairy

Queens / Ensemble - Twee jonge choreografen in

een langdurig traject samen met jonge amateurdansers.

Het resultaat wordt gepresenteerd in een

´double bill´. - 20u15 - Budascoop Kortrijk -

€ 9 / 7 / 5 - org. Passerelle vzw - 056/25.50.77

- www.passerellevzw.be

VARIA

Stef Wijnants - Sportstories - Stef ontvangt 3

columnisten, storytellers, die de sportwereld een

warm, kritisch en humoristisch hart toedragen. -

20u15 - CC De Steiger Menen - € 15 / 13 - org. CC

De Steiger - 056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

VRIJDAG 9 NOVEMBER

THEATER

Bad Van Marie - Het Gastgezin - zie donderdag 8

november - 20u - CC De Schakel Waregem - org. CC

De Schakel - www.ccdeschakel.be

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 9 - org. Koninklijk Cabaretgezelschap

De Zingende Sterren - 056/61.01.50 -

www.dezingendesterren.be

Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst - Oh la

la Duchesse - komedie van Christian Derycke in een

regie van Eric Meirhaeghe - 20u15 - Concertstudio

Kortrijk - € 10 - org. Taal en Kunst - 056/23.98.55

- www.taalenkunst.be

Lucas De Man - Wij Varkenland - 30 jaar is Stijn

Anton Maria Vanakker. 30 jaar waarvan 12 on the

road van stad naar stad. En nu na 12 jaar komt hij

terug naar zijn geboortestreek, naar West-Vlaanderen.

Zijn moeder is overleden, zijn vader en zijn broer

blijven achter. Stijn keert terug naar de boerderij

waar hij opgroeide. Een theatermonoloog van Lucas

De Man - 21u - Budascoop Kortrijk - org. Buda

Kunstencentrum - www.budakortrijk.be -

www.wijvarkenland.be


10

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

Muziek Lod & De Werf - De ongelooflijke

veranderingen van meneer Afzal (over zijn glazen

been wordt niet gesproken) - Dit komische en

groteske politiek luisterspel heeft nu een volwaardige

theaterversie verteld door Josse De Pauw en

muzikaal begeleid door Kris Defoort. - 20u15 -

Theater Antigone Kortrijk - € 15 / 13 - org. Theater

Antigone - 056/24.08.87 - www.antigone.be

Toneel Isegrim - Sporen - familiekroniek met bittere

ondertoon van Roland Delannoy - 20u - Zaal Stella

Maris Kortrijk - € 9 / 8 - org. Toneel Isegrim Kortrijk

- 0479/61.25.98 - www.isegrim.be

DANS

Double Bill - Peter Savel / Albert Quesada -

Fairy Queens / Ensemble - zie donderdag

8 november - 20u15 - Budascoop Kortrijk -

€ 9 / 7 / 5 - org. Passerelle vzw - 056/25.50.77

- www.passerellevzw.be

FILM

Rabbit Hole - Over een koppel dat het verlies

van een kind tracht te verwerken. - 20u30 - CC

Guldenberg Wevelgem - € 5 - org. Filmforum De

Betere Film Wevelgem - 056/21.26.96

ZATERDAG 10 NOVEMBER

MUZIEK

Raw Rock 'n' Roll Nite - State of Time / Godspeed /

Blackup / The Perfect Tool (VS) - Concertavond n.a.v.

vijf jaar Rock 'n' Roll Rebel met jonge straffe live acts

voor de liefhebbers van postrock, stoner, punk en

indie. Afterparty met dj Gaby Decraene - 18u - Tap

Moen - org. rock 'n' roll rebel -

www.rockandrollrebel.be

Michiel Hendryckx & The Dark Rumours

- spannende wisselwerking tussen beeld, verhaal

en muziek - 20u - GC Forum Wervik - € 14 -

056/95.24.17 - www.wervik.be

Il Fondamento - Franse Muziek aan het hof van

Dresden - De Franse muziek van de 18de eeuw werd

uitgevoerd aan het hof van de hertogen van Saksen.

Maar niet zomaar. De originele composities werden

aangepast aan de mogelijkheden van de ensembles,

kleine retouches werden aangebracht volgens hun

persoonlijke smaak. Ontdek deze nuances! - 20u15

- Concertstudio Kortrijk - € 18 - org. Schouwburg

Kortrijk - 056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

THEATER

Bad Van Marie - Het Gastgezin - zie donderdag 8

november - 20u - CC De Schakel Waregem - € 10

- org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 9 - org. Koninklijk Cabaretgezelschap

De Zingende Sterren - 056/61.01.50 -

www.dezingendesterren.be

Lucas De Man - Wij Varkenland - zie vrijdag 9

november - 20u15 - Budascoop Kortrijk - org. Buda

Kunstencentrum - www.budakortrijk.be -

www.wijvarkenland.be

Marks Amateur Toneel - t Is in de valieze! -

zie zaterdag 3 november - 20u - OC Marke

- org. Marks Amateur Toneel - 056/21.57.33 -

www.mat-online.be

Muziek Lod & De Werf - De ongelooflijke

veranderingen van meneer Afzal (over zijn glazen

been wordt niet gesproken) - zie vrijdag 9 november

- 20u15 - Theater Antigone Kortrijk - € 15 / 13 - org.

Theater Antigone - 056/24.08.87 - www.antigone.be

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 20u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8 - org.

Toneel Isegrim - 0479/61.25.98 - www.isegrim.be

DANS

Double Bill - Peter Savel / Albert Quesada

- Fairy Queens / Ensemble - zie donderdag 8

november - 20u15 - Budascoop Kortrijk -

€ 9 / 7 / 5 - org. Passerelle vzw - 056/25.50.77

- www.passerellevzw.be

PARTY

La Nuit d'Ambiance 2012 - Niet te missen feestje

boven op de berg in Sellewie! Goede muziek, lekkere

cocktails, veel sfeer en dé paal! - 21u - 't Heem

Chiro Sellewie Deerlijk - € 3 / 5 - org. Chiro Sellewie

- www.chirosellewie.be

ZONDAG 11 NOVEMBER

THEATER

De Zingende Sterren - We zien oes peire - zie

donderdag 1 november - 17u - CC De Schakel

Waregem - € 9 - org. Koninklijk Cabaretgezelschap

De Zingende Sterren - 056/61.01.50 -

www.dezingendesterren.be

Lucas De Man - Wij Varkenland theatersolo -

zie vrijdag 9 november - 14u - Budascoop Kortrijk

- org. Buda Kunstencentrum - www.budakortrijk.be

- www.wijvarkenland.be

Marks Amateur Toneel - t Is in de valieze! - zie

zaterdag 3 november - 18u - OC Marke - org. Marks

Amateur Toneel - 056/21.57.33 - www.mat-online.be

Spettatori Movement Theatre (It) - Spettatori -

Spettatori is niet-verbaal bewegingstheater met

dans, clownerie en livemuziek. Aan de ingang van

het theater proberen enkele bezoekers binnen te

raken. Ze willen assisteren bij de voorstelling van die

avond, maar dat loopt niet helemaal zoals voorzien.

Wanneer ze eindelijk binnenraken, blijkt niets te zijn

wat het lijkt. Uit pure wanhoop beginnen ze dan

maar elkaar en de ruimte te ontdekken. - 20u15 -

CC Guldenberg Wevelgem - € 12 / 10 / 8 - org. CC

Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VARIA

Sinterklaasshow - Drie spetterende shows. Wil je

weten hoe het grote feest wordt voorbereid? De Sint

en zijn Pieten lichten alvast een tipje van de sluier.

Verwacht je in elk geval aan de nodige fratsen

van de Pieten. En kom luisteren naar de spannende

verhalen van de Sint. - 14u & 15u30 & 17u -

Schouwburg Kortrijk - € 2,5 - org. -

www.kortrijk.be/sinterklaas

DINSDAG 13 NOVEMBER

THEATER

Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst - Oh la

la Duchesse - zie vrijdag 9 november - 20u15 -

Concertstudio Kortrijk - € 10 - org. Taal en Kunst -

056/23.98.55 - www.taalenkunst.be

WOENSDAG 14 NOVEMBER

MUZIEK

Joe Jackson + The Bigger Band ft. Regina Carter

- De Britse zanger Joe Jackson treedt op met zijn

Bigger Band en speelt een selectie uit zijn nieuwe

album ‘The Duke’ waarop hij bekende nummers van

Duke Ellington op eigen wijze heeft gearrangeerd.

Uiteraard zullen zijn bekende hits niet ontbreken. -

20u - De Kreun Kortrijk - € 35 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

Danças Occultas - Een uniek kwartet dat publiek

over de gehele wereld met verbazing vervult en hen

verleidt met de klank van het diatonische accordeon.

De dialoog tussen muziek en internationale culturen

werd nooit zo treffend in muzikale composities

gegoten. - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 18 / 6 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

THEATER

Vernieuwd Gents Volkstheater - Stemmen -

Jo Van Damme schrijft andermaal een theatertekst

voor zijn favoriete gezelschap. - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 18 - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

LEZING

Carl Berteele - Veldrijden - pikante, verrassende

en fel gesmaakte verhalen over het veldrijden -

20u15 - OC De Stekke - € 5 - org. CC Wevelgem

- 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VARIA

Week van de Smaak - Een combinatie van lekker

eten, heerlijke muziek en amuzante toneelstukje.

Dit jaar wordt het de smaak van thuis. - 18u15 -

CVO Avelgem - € 6 - org. conservatorium Avelgem -

conservatorium@avelgem.be

DONDERDAG 15 NOVEMBER

MUZIEK

Paul Michiels - The lonesome dreamer - ingetogen

overzicht van Paul’s uitgebreide repertoire - 20u15

- CC De Steiger Menen - € 12 / 11 - org. CC De

Steiger Menen - 056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

Fonkelend Jong Talent - Stephanie Proot (piano),

Claire Dassesse (viool), Aurore Dassesse (cello),

Charles Dekeyser (bas), Anne-Sophie Sevens

(mezzosopraan) met muziek van J. Brahms, A.

Arensky, W.A. Mozart, C. Saint-Saëns en H. Berlioz.

- 20u - Concertstudio Kortrijk - € 15 - org. Euterpe

vzw - 056/21.79.66 - www.euterpevzw.be

Geef zelf je activiteit in !

uitDataBanK.Be

11


12

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

Marc Ribot's Ceramic Dog + Support - Ribot was

voorheen al de rechterhand van o.a. John Zorn en

Tom Waits en werkte mee aan films en choreografieën

(waaronder een stuk van Wim Vandekeybus).

Bij Ceramic Dog krijgt hij het gezelschap van bassist

Shazad Ismailly en drummer Chess Smith. - 20u -

De Kreun Kortrijk - € 21 / 18 / 15 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

HUMOR

Joost Van Hyfte - Kok - In een tijd waarin

kookprogramma’s welig tieren en kookboeken

sneller over de toonbank vliegen dan zoete broodjes

op een suikerfeest, vindt Joost van Hyfte het hoog

tijd om af te rekenen met keukenmythes die

hardnekkiger standhouden dan het sex-appeal van

Sergio Herman. De ex-restauranthouder doet dit

door u-op een bedje van flauwekul een nieuw genre

te presenteren: culinaire comedy! - 20u15 -

Schouwburg Kortrijk - € 15 / 12 - org. Schouwburg

Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

LEZING

Michel Wuyts - Koers & Sentiment - laat je een

avond lang onderdompelen in de wereld van de

fiets - 20u - OC Marke - € 6 / 4 - org.

Ontmoetingscentrum Marke - 056/24.08.20 -

www.marke.be

De muze van… - Nic Balthazar - Nic vertelt, aan de

hand van beelden en muziekfragmenten, wat hem

raakt, inspireert, waar zijn engagementen liggen …

- 20u - CC De Schakel Waregem - € 5 - org. CC De

Schakel - www.ccdeschakel.be

VARIA

NEXT - Ragnar Kjartansson - The End - De IJslandse

kunstenaar Ragnar Kjartansson laat vijf projecties

met elkaar echoën. Hijzelf en muzikant Davíð Þór

Jónsson verschijnen met berenmuts en telkens een

ander instrument in spectaculaire sneeuwlandschappen.

Samen vormen de vijf schermen één gelaagde

partituur, waarbinnen het zalig verdwalen is. - tot

01/12/12 - Budafabriek Kortrijk - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - Mette Ingvartsen - The Artificial nature

project - Opening festival NEXT met het laatste van

vier werkstukken waarin fenomenen en sensaties

van de natuur worden onderzocht. De dans muteert

alle materialen in verschillende vormen zodat zowel

de dansers als de toeschouwers terecht komen in

een zwerm insecten, een zandstorm, een abstracte

installatie, enz. - 20u15 - Budascoop Kortrijk - € 14 /

7 - org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

NEXT - Naoko Tanaka - Die Scheinwerferin - Een

lamp, een laken en een pop. Veel meer heeft de

Japanse beeldende kunstenares / performer Naoko

Tanaka niet nodig om je mee te zuigen in een

fascinerend, bizar en visueel magisch droombeeld

vol verrassende geluiden. Een fictieve reis naar haar

innerlijke zelf, vol onderdrukte herinneringen tussen

schijn en zijn. - 20u15 - Budatoren Kortrijk - € 9 / 7

- org. NEXT Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - Jefta van Dinther/ Minna Tiikkainen/ David

Kiers - Grind - Fel en flikkerend licht, meedogenloze

technobeats en een lichaam dat lijkt op te gaan in

vibratie. Met simpele elementen slaat Grind

hardhandig onze greep op de werkelijkheid onderuit.

Zie ik wat ik zie? Is deze ruimte rekbaar? Een hevige,

indrukwekkende voorstelling die twijfelt tussen licht

en donker. - 21u15 - Budascoop Kortrijk - € 9 / 7 -

org. NEXT Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

VRIJDAG 16 NOVEMBER

MUZIEK

Het Mechels Kamerorkest / Kamerkoor Vivente

Voce - Het Requiem van Mozart - 20u - Sint-

Martinuskerk Avelgem - € 25 - org. Marnixring De

Vlaschaard Avelgem-Zwevegem - 056/64.40.15

Wouter Vercruysse - Folies de Flandre - Cellist

Wouter Vercruysse vroeg aan twee bevriende

componisten, Armand Coeck en Robrecht Kessels,

om elk 3 werken te schrijven waarin de cello een

prominente rol speelt. Bovendien komt Wouter

Vercruysse voor het eerst zelf naar buiten met eigen

composities, een triptiek getiteld ‘Folies de Flandre’.

Zo maar even negen wereldcreaties op één cd! - 20u

- St-Ritakerk Harelbeke - € 14 / 12 / 10 - org. CC het

SPOOR Harelbeke - 056/73.34.20 - www.cchetspoor.be

Chain and the Gang + Holograms - Funky,

stripped-down versie van indiepop, funk, garage

punk en lo-fi experimentalisme. - 20u - De Kreun

Kortrijk - € 13 / 10 / 7 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

© kerstin schroth

01. NAOKO TANAKA

15 NOVEMBER - BUDATOREN KORTRIJK

02. METTE INGVARTSEN

15 NOVEMBER - BUDASCOOP KORTRIJK

03. RAGNAR KJARTANSSON

15 NOVEMBER - BUDAFABRIEK KORTRIJK 01.

03.

02.


14

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

THEATER

Theatergezelschap Tope - De flat van Jet -

moderne komedie, met slaande deuren, spel en

overspel en vooral veel misverstanden - 20u - GC

Spikkerelle Avelgem - € 7 - org. Theatergezelschap

Tope - 0474/05.36.29 - www.tope.be

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 20u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8 - org.

Toneel Isegrim - 0479/61.25.98 - www.isegrim.be

Toneelgroep De Vlaschaard - Bommen in de barak

- Remi en Mariette wonen in een eerder bouwvallig

pandje met een tuintje. Ze leven er rustig en gelukkig

en hebben vele vrienden. Misschien wel wat 'rare

vogels', maar o zo gezellig. Tot een aannemer zijn

oog laat vallen op dat plekje en dit met alle (louche)

middelen wil verwerven. Maar dat is buiten Remi,

Mariette en hun vrienden gerekend. Wie trekt aan

het langste eindje? - 20u - Dorpsheem De Linde

Ingooigem - € 7 - org. vzw Toneelgroep De

Vlaschaard - 056/77.72.86 -

www.vlaschaard-ingooigem.be

Toneelkring Pogen - Het blijft in de familie -

komische thriller - 20u - CC Guldenberg Wevelgem

- org. - 0474/38.42.62 - www.toneelkringpogen.be

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes -

Gnuiven om de herkenbaarheid van kleine en grote

angsten in de wachtkamer van de dokter. Gniffelen

om het meekijken in de discretie van de operatiezaal.

Maar vooral hartelijk lachen om komische

toestanden in een spetterend blijspel van Alan

Bleasdale, naar degelijk Engels recept. - 19u30 -

Gemeentelijk Theatercentrum Zwevegem -

€ 10 / 8 - org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15

- www.zwevegemsteater.be

L'Optimiste en Paolino & Co - Le Placard -

Aangrijpende comédie humaine zonder woorden.

Een kast is hun gevangenis en hun toevluchtsoord.

Deze grappige personages worden meegesleurd in

een draaikolk van het absurde. Met hun verlangen

om te ontsnappen, hun verlangen om te blijven, hun

angsten, verveling en frustraties. - 20u15 - OC De

Stekke Moorsele - € 12 / 10 / 8 - org. CC Wevelgem

- 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VARIA

NEXT - Mette Ingvartsen - The Artificial Nature

Project - zie donderdag 15 november - 20u15 -

Budascoop Kortrijk - € 14 / 12 / 7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - Naoko Tanaka - Die Scheinwerferin -

zie donderdag 15 november - 20u15 - € 9 / 7 -

Budatoren Kortrijk - org. NEXT Kunstenfestival

- www.nextfestival.eu

NEXT - Jefta van Dinther / Minna Tiikkainen / David

Kiers - Grind - zie donderdag 15 november - 21u15

- Budascoop Kortrijk - € 9 / 7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

PARTY

Was het nu '60-'70-'80-'90-'00 of '10-Fuif

- Grasduinen in 50 jaar popgeschiedenis ter ere van

50 jaar jeugdhuizen in Vlaanderen. - Jeugdcentrum

De Brug Zwevegem - € 2 / 4 - org. Jeugdhuis De Harp

ZATERDAG 17 NOVEMBER

MUZIEK

Tim Nash - vierde countryavond - 19u - Feestzaal

St. Paulus Zwevegem - € 5 - org. Culturele Centrale

Zwevegem

J Daneels - Love Song - Vierde orgelconcert met

Belgian Brass solisten, Els Mondelaers (zang),

Mathias Coppens (orgel), Hannes Verstraete (hoorn)

en vocaal ensemble The Chamber Singers n.a.v.

het Festival Fantastique - 20u - Sint Augustinuskerk

Stasegem - € 12 / 10 - org. Concertvereniging

Stasegem - 056/25.96.07

THEATER

Kinderkoor Klik-Klaks - Residentie Musica gaat op

reis - muzikaal verhaal van Jan Coeck - 18u - OC De

Vonke Heule - € 8 / 5 - org. Kinder- en Jeugdkoor

Klik-Klaks - www.klik-klaks.be

Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst - Oh la

la Duchesse - zie vrijdag 9 november - 20u15 -

Concertstudio Kortrijk - € 10 - org. Taal en Kunst -

056/23.98.55 - www.taalenkunst.be

Theatergezelschap Tope - De flat van Jet - zie

vrijdag 16 november - 20u - GC Spikkerelle Avelgem

- € 7 - org. Theatergezelschap Tope - 0474/05.36.29

- www.tope.be

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 20u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8

- org. Toneel Isegrim Kortrijk - 0479/61.25.98 -

www.isegrim.be

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes

- zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8 -

org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

Toneelgroep De Vlaschaard - Bommen in de barak

- zie vrijdag 16 november - 20u - Dorpsheem De

Linde - € 7 - org. vzw Toneelgroep De Vlaschaard

Ingooigem - 056/77.72.86 -

www.vlaschaard-ingooigem.be

Toneelkring Pogen - Het blijft in de familie -

zie vrijdag 16 november - 20u - CC Guldenberg

Wevelgem - org. Toneelkring Pogen - 0474/38.42.62

- www.toneelkringpogen.be

PARTY

Magic of the 80's - Nacht vol visuele flashbacks,

passie, nostalgie en ambiance op beste classics

uit de jaren 80 met top Dj’s Reagen & Gorbatjov. -

20u30 - Transfo Zwevegem - org. Z-events -

www.z-events.be

ZONDAG 18 NOVEMBER

MUZIEK

Euregio Jeugdorkest - ruim 70 getalenteerde

jongeren tussen 14 en 24 jaar afkomstig uit het

zuidelijk deel van Nederland, het noordelijk deel van

België en het Ruhrgebied. - 15u - CC De Steiger

Menen - € 12 / 11 - org. CC De Steiger -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

Peter Verhoyen - Colors of the Wind - De Vlaamse

harmonieorkesten zijn een kweekvijver voor

aankomend muziektalent. Bij Peter Verhoyen was

dat niet anders. Hij was jaren lid van de Koninklijke

Harmonie Eendracht Kortrijk-Aalbeke. Na een

optreden als solist met de harmonie van zijn jeugd,

groeide het idee om een cd uit te brengen met

repertoire voor fluit, piccolo en harmonieorkest. -

11u - € 8 / 6 - Concertstudio Kortrijk - org. Kortrijks

Conservatorium - reservaties@jeugdenmuziekkortrijk.be

THEATER

Theatergezelschap Tope - De flat van Jet - zie

vrijdag 16 november - 18u - GC Spikkerelle Avelgem

- € 7 - org. Theatergezelschap Tope - 0474/05.36.29

- www.tope.be

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 15u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8 - org.

Toneel Isegrim - 0479/61.25.98 - www.isegrim.be

Toneelgroep De Vlaschaard - Bommen in de barak

- zie vrijdag 16 november - 18u - Dorpsheem

De Linde Ingooigem - € 7 - org. vzw Toneelgroep

De Vlaschaard Ingooigem - 056/77.72.86 -

www.vlaschaard-ingooigem.be

Toneelkring Pogen - Het blijft in de familie -

zie vrijdag 16 november - 17u - CC Guldenberg

Wevelgem - org. Toneelkring Pogen - 0474/38.42.62

- www.toneelkringpogen.be

CIRCUS

Cirque Circulaiere - Fernando’s Intermezzo’s -

Geïnspireerd op het traditionele circus met zijn alom

bekende elementen, brengt Benjamin Rummens een

cross-over show met veel magie. - 16u - CC Het

Spoor Harelbeke - org. CC Het Spoor - 056/73.34.20

- www.cirque-cirqulaire.be

LITERATUUR

Het Penhuis - Gastheer Hub L.M. Hermans ontvangt

A.L. Snijders - 10u30 - Oranjerie Broelmuseum

- org. Stedelijke Bibliotheek Kortrijk - 056/23.98.55

- www.schouwburgkortrijk.be

MAANDAG 19 NOVEMBER

MUZIEK

Happy Afternoon - met gastoptreden van Bandit en

dansgelegenheid met Dj Roan - 12u - Vijverhof

Wevelgem - € 33 - org. Vijverhof - 056/41.15.04

- www.vijverhof.be

VARIA

Boterhammen in de bib - Philip Van Outrive: De

allerlaatste getuigen van WOI - 12u15 - Bibliotheek

Kortrijk - € 5 - org. Bib Kortrijk - 056/26.06.00 -

www.vormingplusmzw.be

15


© gilles de schrijver

© kirchner

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

01. DAVE ST. PIERRE

20 NOVEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

02. A COMING COMMUNITY

21 NOVEMBER - BUDASCOOP KORTRIJK

03. HET KIP

21 NOVEMBER - CC GULDENBERG WEVELGEM

01.

02.

03.

© reinout hiel

FILM

Les neiges du Kilimanjaro - Film rond het thema

sociale ongelijkheid en solidariteit. - 20u - € 5

- CC De Schakel Waregem - org. CC De Schakel

- www.ccdeschakel.be

DINSDAG 20 NOVEMBER

MUZIEK

Lisa Del Bo - De Gouden klassiekers - 14u30 - € 6

- Gemeenschapscentrum Den Tap Lendelede -

org. Cultuurdienst Lendelede - 051/31.58.70

On stage with … - Sarah Yu Zeebroek (Hong Kong

Dong) - Sarah Yu Zeebroek kennen we eerst vooral

als frontlady van 't zotte gezelschap Hong Kong

Dong, het muzikaal vehikel waarmee ze samen met

broer Boris kan loos gaan. Sarah heeft echter nog

veel meer dan muzikale troeven, denk maar aan

haar sterk grafisch werk. - 20u - De Kreun Kortrijk -

org. De Kreun - www.dekreun.be

THEATER

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes -

zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8 -

org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

DANS

Dave St. Pierre - Creation 2012 - Een verpletterende

ode aan de plotse ‘coup de foudre’, de alles

verterende verliefdheid die alle andere gevoelens

doet vervagen. Het menselijk lichaam wordt getoond

in al zijn glorie, lelijkheid en kwetsbaarheid in een

geslaagde symbiose tussen dans, theater, video

en muziek. Weinig taboes blijven overeind en dat

gebeurt met verve en humor. - 20u15 - Schouwburg

Kortrijk - € 20 / 18 / 7 - org. Schouwburg Kortrijk -

056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 21 NOVEMBER

THEATER

Het KIP - Gepokt en gemazeld, gezalfd en

geslagen … - rauwe komedie die niemand

onberoerd laat over koppels en alle aangename en

minder aangename kanten ervan - 20u15 - CC

Guldenberg Wevelgem - € 10 / 8 - org. CC Wevelgem

- 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VARIA

NEXT - Pieter Ampe / Guilherme Garrido / Hermann

Heisig / Nuno Lucas - A Coming Community - Met

een kamerscherm, een ventilator, wat kostuums, een

ballon en een drumstel tonen vier losgeslagen zielen

wat een groep mensen tot een gemeenschap maakt.

In een amusante stoet van hilarische en bevreemdende

scènes stelt zich de vraag: is het belangrijker

erbij te horen of wil ik liever mezelf blijven? - 20u15

- Budascoop Kortrijk - € 14 / 12 /7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - Miguel Gutierrez (VS) - Heavens what have

I done - De New Yorkse Bessie Award Winner Miguel

Gutierrez is een uitzonderlijk podiumbeest. Vergezeld

van de stem van sopraan Cecilia Bartoli schetst hij

het ontstaansproces van zijn grappige, niet-gesubsidieerde

en ontroerende performance over de klim

naar de top, de hypocrisie in een labiele wereld,

kunstkritiek en hevige verlangens. - 21u30 -

Budascoop Kortrijk - € 9 / 7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

DONDERDAG 22 NOVEMBER

MUZIEK

King King - 20u15 - CC De Steiger Menen -

€ 10 - org. CC De Steiger Menen - 056/51.58.91 -

www.ccdesteiger.be

VARIA

NEXT - Miguel Gutierrez - Heavens what have I done

- zie woensdag 21 november - 21u15 - Budascoop

Kortrijk - € 9 / 7 - org. NEXT Kunstenfestival -

www.nextfestival.eu

VRIJDAG 23 NOVEMBER

MUZIEK

O de Vie - Ierse avond met aangepaste proevertjes

- 20u - De Noote Kuurne - € 8 / 5 - org. Davidsfonds

Kuurne - 056/35.77.88

Jungle by Night + Support - 20u - De Kreun

Kortrijk - € 13 / 10 / 7 - org. De Kreun -

www.dekreun.be

Geef zelf je activiteit in !

uitDataBanK.Be

17


Muzikaal experiment

in een grenzeloos

muziekuniversum

Stijn Vanhoorne

root is een experimenteel muziektrio

rond toetsenist Dominique Vantomme

(Toots Thielemans, Vaya Con Dios,

Axelle Red, …).

De klankenmeester op Fender Rhodes

en Wurlitzer keys laat zich op Agree to

Disagree voortreffelijk bijstaan door de

ritmetandem Mirko Banovic (bassist

van Arno en Arsenal) en Geert Roelofs

(drums). De tweede plaat, Agree to

Disagree, is een vernuftig muzikaal

experiment dat door de grensverleggende

improvisatie van trio zich als

een oorworm in het oor nestelt.

de volledige plaat op in twee dagen, waarbij

we enkel analoge instrumenten gebruikten.

Aangezien deze plaat zo organisch is ontstaan

en we am per werkten met overdubs,

kunnen we live ook volledig ons ding doen,

zonder te hoeven werken met tracks die

meelopen, of ons hoofd te moeten breken

over welke lijnen we live zullen spelen en

welke niet. De klank die de cd weergeeft,

is ook wat de mensen horen als ze ons live

komen ontdekken.

De vele stijlen in Agree to Disagree

vormen één perfecte harmonie bij

het beluisteren van het album. Is het

*** KIJKEN * LUISTEREN ***

18 19

Jullie debuutplaat vertrok vanuit de

jazzrock of fusion (denk aan Chick

Corea of Mahavishnu Orchestra) en

kreeg een flinke scheut 70’s psychedelica

(denk aan Frank Zappa), funk

(denk aan Miles Davis of Herbie

Hancock) en elektronische samples.

Agree to Disagree klinkt eigentijdser

met ritmische partijen die aanleunen

bij drum ’n bass en jungle. Is dit de

evolutie die jullie met Agree to

Disagree willen maken?

Dominique Vantomme: De evolutie die

we doormaakten met onze tweede plaat is

sterk beïnvloed door de manier waarop we

live spelen. Het grote verschil met de eerste

plaat is dat we – naast 'echte' songs – nu

veel meer ruimte namen voor vrije improvisaties.

Agree to disagree is een organische

plaat geworden, waarbij we één verhaal

vertellen. Er komt een waaier aan klanken

en ritmische structuren voorbij, waarbij de

eigenheid van elk van ons als muzikant

centraal staat. Ik vond het ook erg belangrijk

om alles realtime in te spelen. We namen

streven naar harmonie tussen vele

uitersten en stijlen jullie handelsmerk?

Dominique Vantomme: root is een

project van drie goede vrienden die elkaar

al vele jaren kennen. Het feit dat we naast

het podium ook een goede band hebben,

komt root alleen maar ten goede. We

brengen elk onze eigen achtergrond en

(muzikale) ervaringen en voorkeuren mee.

Onze interesses lopen enorm uiteen; van

jazz naar pop, tot funk en rock, drum ’n

bass tot zelfs klassieke muziek. Al sinds ons

eerste optreden blijkt deze smeltkroes van

stijlen wonderwel goed te werken.

We hebben veel respect voor elkaars eigenheid

en muzikale creativiteit en root is

de perfecte uitlaatklep om al onze stijlen

te bundelen tot één harmonisch geheel.

De nieuwe plaat bevat beklijvende

minimalistische composities met

nummers als Bilulykke, The World of

Ashkenaz en Greetings from Béram

Sowe die zo uit een soundtrack

weggeplukt lijken. Zijn films en

*** KIJKEN * LUISTEREN ***

soundtracks een inspiratiebron voor

de muzikale experimenten?

Dominique Vantomme: Films zijn niet

direct een inspiratiebron voor deze composities,

eerder momenten en plaatsen waar

we verbleven of speelden. Ik neem de luisteraar

graag mee op een muzikale reis via

klanken, ritmes, soundscapes, enz. Het is

één van mijn dromen om ooit een soundtrack

of filmscore te componeren. De magie,

het imaginaire van het medium film spreken

me enorm aan. Ik denk dat we met root

perfect in staat zijn om bepaalde moods te

creëeren die binnen een film of soundtrack

zouden passen.

House Najat is een verrassende track

met de Berberse (keel)zang in het

nummer. Is dit het ultieme experiment

om ook wereldmuziek in jullie

fusion project te verwerken?

Dominique Vantomme: In 2014 start

een productie i.s.m. VZW Trefpunt in

Gent. De bedoeling is om de muziek van

root te laten samensmelten met Marokkaanse

muziek; een culturele kruisbestuiving

tussen Marokko en root, zeg maar.

Naar aanloop – en ter voorbereiding – van

deze tour, gingen we al een paar keer naar

Marokko. We speelden er concerten, maakten

er muziek met lokale muzikanten en

Marokkaanse zangers. House Najat is een

riad in Marrakesh in de Medina waar ik

Aziz Arradi (de Berberse zanger) ontmoet

heb en samen met hem heb gemusiceerd.

In juni 2014 geven we het startschot van

onze tour met een concert in het Anti

Atlasgebergte. Het is een project dat mij

nauw aan het hart ligt en waar we heel

intens rond werken. Dat deze invloeden

uiteindelijk hun weg vonden in Agree to

disagree was bijna een logisch gevolg.

De nummers van Agree to Disagree

bevatten, op House Najat na, geen

vocals. Live on stage nodigt root

gastmuzikanten uit de hiphop en de

rap/reggae uit. Een live concert is een

experimentele trip met ruimte voor

improvisatie voor zowel muzikanten

als publiek. Willen jullie die muzikale

grenzen en uitersten on stage nog

verder verleggen dan in het album?

Dominique Vantomme: Ja, absoluut!

Live blijft root een grotere experimentele

ervaring dan op cd. Bij de eerste noot start

een muzikale reis, waarbij we lang niet

altijd kunnen voorspellen waar het ons zal

brengen of hoe lang de reis zal duren.

Het is fijn om deze reis met het publiek te

maken, zij maken hoe dan ook deel uit van

de live elementen die ons inspireren en

leiden. Binnen eenzelfde concert kan root

uiteenlopende paden bewandelen: van

minimalistische ballads, naar groove songs

en vrije improvisaties. Soms nemen we een

cover song en bewerken we die tot het een

echt root song wordt. Alles is mogelijk, we

gaan niets uit de weg. The sky is the limit.


20

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

THEATER

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 20u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8 - org.

Toneel Isegrim - 0479/61.25.98 - www.isegrim.be

Toneelgroep De Vlaschaard - Bommen in de barak

- zie vrijdag 16 november - 20u - Dorpsheem De

Linde Ingooigem - € 7 - org. vzw Toneelgroep De

Vlaschaard - 056/77.72.86 -

www.vlaschaard-ingooigem.be

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes -

zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8 -

org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

HUMOR

Ygor - Ygor wil een pony - Na een nachtje stappen

met de maten in het bruisende nachtleven van zijn

geboortestad Poperinge, nam Ygor een resoluut

besluit: ‘Ik wil een pony’, sprak Ygor. Hij nam inktpot

en ganzenveer, streek z ’n snor met duim en

wijsvinger, en schreef z ’n tweede voorstelling, op

een mooi stuk perkament. - 20u15 - CC De Steiger

Menen - € 10 / 9 - org. CC De Steiger - 056/51.58.91

- www.ccdesteiger.be

Jonas Van Thielen - De Leeuw van Vlaanderen -

Jonas speelt solo in één uur tijd de volledige film na.

- 20u - CC De Schakel Waregem - org. CC De

Schakel - www.ccdeschakel.be

FILM

Oranges and Sunshine - Over kinderhandel in de

vorige eeuw in Engelang en Australië. - 20u30 -

CC Guldenberg Wevelgem - € 5 - org. Filmforum

De Betere Film - 056/21.26.96

VARIA

NEXT - Muziek Lod & Fabrice Murgia - Ghost Road

- In Ghost Road verbeeldt Fabrice Murgia de beroemde

maar in onbruik geraakte Route 66, met zijn

onbevolkte steden, achtergelaten huizen en

verroeste tankstations. Op scène staat een oudere

vrouw die zichzelf filmt. Ze is er als enige achtergebleven.

Haar stad is verlaten, zijzelf blijft ontzield

achter. Ze gaat op zoek naar de redenen van dit

verval en van haar eenzaamheid. - 20u30 - Theater

Antigone Kortrijk - € 14 / 12 / 7 - org. Schouwburg

Kortrijk - 056/23.98.55 - www.nextfestival.eu

ZATERDAG 24 NOVEMBER

MUZIEK

Filet Pur - jaarlijks indoor DJ-festival - 21u -

't Arsenaal Marke - € 2 - org. Oink! Events

Altra Voce Kortrijk / Chorale Caecilia / La

Passione - Oratorium Paulus van Felix Mendelsohn

Bartholdy - Eerste grote werk van Mendelsohn.

Hij koos voor het dramatische leven van de apostel

Paulus en slaagde er in deze compositie door het

gebruik van monumentale fuga’s, aangrijpende

solomelodieën, plechtige koralen, indrukwekkende

orkest- en koorpartijen tot een muzikaal hoogtepunt

te brengen. - 20u15 - Sint-Elooiskerk Kortrijk - € 23

- org. Altra Voce - 0473/92.19.28 - www.altravoce.be

THEATER

Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst - Oh la

la Duchesse - zie vrijdag 9 november - 20u15 -

Concertstudio Kortrijk - € 10 - org. Taal en Kunst

- 056/23.98.55 - www.taalenkunst.be

Toneel Isegrim - Sporen - zie vrijdag 9 november

- 20u - Zaal Stella Maris Kortrijk - € 9 / 8

- org. Toneel Isegrim Kortrijk - 0479/61.25.98 -

www.isegrim.be

Toneelgroep De Vlaschaard - Bommen in de barak

- zie vrijdag 16 november - 20u - Dorpsheem

De Linde Ingooigem - € 7 - org. vzw Toneelgroep

De Vlaschaard Ingooigem - 056/77.72.86 -

www.vlaschaard-ingooigem.be

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes -

zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8

- org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

Ensemble Leporelle - Twee meisjes en een schurk

- Het verhaal van twee Griekse prinsessen, de

gezusters Procne en Filomela. Een ballade over lust,

liefde en dodelijke wraakzucht. - 20u15 -

Ontmoetingscentrum d'Iefte Deerlijk - € 12

- org. d'Ieftescheute - www.dieftescheute.be -

www.dieghesellendeerlijk.be

't Arsenaal - Rosie en Moussa, de brief van papa

- Ijzersterke familievoorstelling waarin acteurs en

muzikanten leuke teksten en aanstekelijke deuntjes

op het publiek loslaten. - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 12 / 5 - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

HUMOR

Piet De Praitere - Had ik maar bij de Beatles

gespeeld - Een mix van stand-up en

Facebookstatussen, doorweven met flarden van

De Praitere zijn gitaar. Via Google translation, live on

stage, mikt Piet op een heuse doorbraak in China,

India en zelfs de Macedonische comedymarkt.

Wat wil een mens nog meer? Een boek? Dat is te

koop na de voorstelling en in de betere boekhandel.

- 20u15 - CC Guldenberg Wevelgem - € 12 / 10 - org.

CC Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

LITERATUUR

De Ochtendstond - Een auteur, een boek en een

koffiekoek - Een auteur over zijn of haar boek aan

het woord. Deze keer ontvangen we Ilse Van Den

Daele of Linda ’t Kindt. - 9u - Vormingplus Kortrijk

- € 12 / 9 / 7 - org. Vormingplus - 056/26.06.00 -

www.vormingplusmzw.be

PARTY

Gold Party - 50 jaar De Jager - 20u30 - Studio

Essevee Waregem - € 10 / 8 - org. VBS De Jager -

http://go.to/jager

VARIA

NEXT - Jan Fabre / Troubleyn - The Power of

Theatrical Madness - In De macht der Theaterlijke

Dwaasheden herneemt Jan Fabre een cult-voorstelling

waarmee hij dertig jaar geleden het Vlaamse

theater voorgoed op de wereldkaart plaatste.

Met een betoverend minutieuze reeks beelden,

een weergaloze cast van 15 performers en een heel

eigen radicaliteit stelt hij in een vier uur durend

schouwtoneel het theater als medium in vraag. U kan

vrij de zaal binnen en buiten. - 18u - Schouwburg

Kortrijk - € 20 / 18 / 7 - org. NEXT Kunstenfestival

- www.nextfestival.eu

ZONDAG 25 NOVEMBER

MUZIEK

Superior Dance Band - De Superior Dance Band

bestaat 30 jaar! Hun nieuwe cd verschijnt binnen

enkele weken! New Orleans-muziek van de bovenste

plank …. Kom en luister in première naar deze

dansbare muziek! - 19u - Grote Zaal Mozaïek Kortrijk

- € 5 - org. Superior Jazzclub Kortrijk -

www.superiordanceband.be

Koor Qui-Vive à table - Muzikale brunch met een

gevarieerd aanbod aan muziek met een special

act van de mannelijke koorleden. Deze keer is er

samenwerking met Frank Van Erum, gekend van

het duo Gino Sancti, waardoor het optreden weer

gekruid zal worden met de nodige dosis humor.

Na het concert kan u aanschuiven aan een uitgebreid

buffet. - 11u - Theaterzaal De Hoop Waregem -

org. Qui-Vive - www.koorqui-vive.be

THEATER

Ensemble Leporelle - Twee meisjes en een schurk

- zie zaterdag 24 november - 18u -

Ontmoetingscentrum d'Iefte Deerlijk - € 12 -

org. d'Ieftescheute - www.dieftescheute.be -

www.dieghesellendeerlijk.be

Koninklijk Toneelgezelschap Taal en Kunst - Oh la

la Duchesse - zie vrijdag 9 november - 14u45 -

Concertstudio Kortrijk - € 10 - org. Taal en Kunst -

056/23.98.55 - www.taalenkunst.be

De Kolonie MT - Lap - Lap gaat over onze eigen

plek in de wereld. De lap grond die met ons

meegroeit. Over wie er mag komen en wie niet en

waarom. Over alles wat we er durven, bedenken

of doen. - 15u - CC De Steiger Menen - org. CC

De Steiger - 056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

VARIA

NEXT - Jan Fabre / Troubleyn - The Power of

Theatrical Madness - zie zaterdag 24 november

- 16u - Schouwburg Kortrijk - € 20 / 18 /7 - org.

NEXT Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

DINSDAG 27 NOVEMBER

VARIA

NEXT - Veli Lehtovaara & Maria Ferreira Silva - Light

as a feather, Green as an apple - Een danser uit

protestants Finland en een danseres uit katholiek

Portugal blazen op een verrassende en grappige

manier het stof weg van een aantal vermolmde

iconografische beelden uit het christendom. Met veel

respect, maar zonder schroom. Een alternatieve mis,

een lichtvoetig kortverhaal. - 19u30 - Schouwburg

Kortrijk - € 9 / 7 - org. Schouwburg Kortrijk -

056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

21


22

KIJKEN & LUISTEREN

NEXT - International Institute of Political Murder -

Hate Radio - Het is amper te begrijpen dat tijdens de

Rwandese genocide van 1994 de populaire pop- en

sportzender Radio Mille Collines onomwonden kon

oproepen tot moord. Hate Radio is een reconstructie.

Overlevenden van de genocide staan mee op scène

en laten voelen hoe snel de mens mee te trekken is

in inktzwarte denkbeelden… - 20u15 - € 14 / 12 / 7

- Budascoop Kortrijk - org. NEXT Kunstenfestival

- www.nextfestival.eu

WOENSDAG 28 NOVEMBER

THEATER

Jongerenwerking Theater Antigone - Pier -

Wegens succes hernomen! Pier is ne rare gast.

Een stil water met ne diepe grond. Dat moeten ze

allemaal gedacht hebben toen ze hem den eerste

keer zagen. Tekst en regie van Jan Sobrie - 20u15

- Theater Antigone Kortrijk - € 10 / 5 - org. Theater

Antigone - 056/24.08.87 - www.antigone.be

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes -

zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8 -org.

Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

Hopla - Hoplahop - Willen jullie een dag meemaken

uit uit het leven van Hopla en zijn vriendjes ? Dat kan

! Het populairste konijntje van televisie Hopla bestaat

10 jaar en dat wordt gevierd met een leuke

voorstelling speciaal voor de allerkleinsten. - 15u -

Kubox Kuurne - € 8 - org. Vrijetijdsdienst Kuurne -

056/36.20.50 - www.kuurne.be

NTGent - Een lolita - Els Dottermans speelt een

vrouw die terugkijkt op haar verboden relatie als jong

meisje met een oudere meneer. Frank Focketyn

speelt een oudere man die terugkijkt op een even

schuldige als paradijselijke tijd. - 20u15 -

CC Guldenberg Wevelgem - € 16 / 14 - org. CC

Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VARIA

NEXT - Veli Lehtovaara & Maria Ferreira Silva - Light

as a Feather, Green as an Apple - zie dinsdag 27

november - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 9 / 7 -

org. NEXT Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - International Institute of Political Murder -

Hate Radio - zie dinsdag 27 november - 20u15 -

€ 14 / 12 / 7 - Budascoop Kortrijk - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

DONDERDAG 29 NOVEMBER

THEATER

Jongerenwerking Theater Antigone - Pier - zie

woensdag 28 november - 20u15 - Theater Antigone

Kortrijk - € 10 / 5 - org. Theater Antigone -

056/24.08.87 - www.antigone.be

VRIJDAG 30 NOVEMBER

THEATER

Jongerenwerking Theater Antigone - Pier - zie

woensdag 28 november - 20u15 - Theater Antigone

Kortrijk - € 10 / 5 - org. Theater Antigone -

056/24.08.87 - www.antigone.be

Theater Kunst en Eendracht Waregem -

Eenakterfestival - drie eenakters: Van den hond

van Jan Eelen, Mouchette van Arne Sierens en

Poezemuis van Dario Fo - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 8 / 6 - org. AIF, Multiculturele Federatie

van Zelforganisaties - 056/61.57.58

Zwevegems Teater - Mannen onder het mes

- zie vrijdag 16 november - 19u30 - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 10 / 8 -

org. Zwevegems Teater - 0471/17.77.15 -

www.zwevegemsteater.be

HUMOR

Wouter Deprez - hier is wat ik denk - try-out van

zijn nieuwe voorstelling - 20u15 - GC Spikkerelle

Avelgem - € 16 / 15 - org. Dienst Jeugd en Cultuur

Avelgem - 056/65.30.90 - www.uitinavelgem.be

FILM

Incendies - Over een broer en zus, op zoek naar het

mysterieuze verleden van hun overleden moeder. -

20u30 - CC Guldenberg Wevelgem - € 5 - org.

Filmforum De Betere Film - 056/21.26.96

VARIA

NEXT - A Two Dogs Company / Kris Verdonck - M, a

reflection - Een reflectie over onze primaire behoefte

aan een vijand, aan De Ander met wie we niet samen

kunnen leven, maar zonder wie leven even

© dimitri van zeebroeck

03.

© daniel seiffert

KIJKEN & LUISTEREN

01. NTGENT

28 NOVEMBER - CC GULDENBERG WEVELGEM

02. KRIS VERDONCK

30 NOVEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

03. HATE RADIO

27 NOVEMBER - BUDASCOOP KORTRIJK

01.

02.


© patrick daenen

24

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

03.

01. FIELDWORKS, NOTHING FOR SOMETHING

1 DECEMBER - BUDASCOOP KORTRIJK

02. DE KOLONIE MT

1 DECEMBER - OC D'IEFTE DEERLIJK

03. KARL VANNIEUWKERKE

1 DECEMBER - CC GULDENBERG WEVELGEM

04. JEF NEVE

2 DECEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

04.

© jesse willems

01. 02.

© danny willems

onmogelijk is. De acteur gaat een gesprek aan met

zijn spiegelbeeld. In onze spektakelmaatschappij zijn

het ‘echte’ en het ‘fake’ onlosmakelijk met elkaar

verbonden. - 20u15 - € 14 / 12 / 7 - Schouwburg

Kortrijk - org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

NEXT - Andros Zins-Browne - Welcome To The

Jungle - Wees welkom in een levende installatie en

baan jezelf een weg naar het einde. Op je tocht word

je begeleid door geuren, mist, wind en temperatuurschommelingen.

Deze vreemde, grillige spiegelomgeving

lijkt niet langer aan de wetten van de natuur

te beantwoorden… Waar stopt het lichaam en waar

begint de weerspiegeling? En wie is wie eigenlijk?

- 18u45 - Budascoop Kortrijk - € 9 / 7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

ZATERDAG 1 DECEMBER

MUZIEK

Sonic City 2012 - vijfde editie van het festival. Het

concept blijft onveranderd. Een curator stelt de line

up van het festival samen. Dankzij dit concept wordt

elke editie van Sonic City uiteraard totaal anders.

Een nieuwe look, een ander perspectief, verrassende

keuzes en een enorme muzikale diversiteit. - 13u

- De Kreun Kortrijk - € 43 / 40 / 37 - org. De Kreun -

www.soniccity.be

THEATER

De Kolonie MT - Lap - zie zondag 25 november

- 18u - Ontmoetingscentrum d'Iefte Deerlijk -

org. d'Ieftescheute - 056/71.89.81 -

www.dieftescheute.be

Theater Kunst en Eendracht Waregem -

Eenakterfestival - zie vrijdag 30 november - 20u -

CC De Schakel Waregem - € 8 / 6 - org. AIF,

Multiculturele Federatie van Zelforganisaties -

056/61.57.58

Karl Vannieuwkerke - Helden in de sport -

Humoristische, historische en muzikale trip door de

geschiedenis van de sport. Van Muhammad Ali over

John Mc Enroe tot Tiger Woods en veel meer. -

20u15 - CC Guldenberg Wevelgem - € 20 / 18 - org.

CC Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

HUMOR

Ygor uit Poperinge - Ygor wil een pony - zie vrijdag

23 november - 20u - Gemeentelijk Theatercentrum

Zwevegem - € 16 / 14 - org. Culturele centrale

Zwevegem

DANS

Zullen we eens volks gaan dansen? - avondje

volksdansen om vergeten danspasjes op te frissen

- 20u - Sint Pieterszaal Kuurne - € 6 - org. HDECY

VARIA

NEXT - Kom.Post - La fabrique du commun - Het

collectief Kom.post is overal op NEXT. Achter de

schermen, in de zalen, in foyers en cafés. Het kijkt,

luistert, brengt in kaart, brengt samen. Ze plaatsen

makers, organisatoren, toeschouwers en technici bij

elkaar aan tafel. Waar klinkt het, waar botst het?

Wat wordt er gezegd? En waarom? - 15u -

Budafabriek Kortrijk - org.NEXT Kunstenfestival -

www.nextfestival.eu

NEXT - Andros Zins-Browne - Welcome To

The Jungle - zie vrijdag 30 november - 18u45 -

Budascoop Kortrijk - € 9 / 7 - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

NEXT - Heine Avdal & Yukiko Shinozaki - Fieldworks

& nothing's for something - Avdal & Shinozaki

scoorden de jongste jaren hoog op de internationale

scène met hun fascinerende, bevreemdende

voorstellingen in semipublieke ruimtes als hotels of

kantoorgebouwen. Via kleine verschuivingen in de

realiteit creëren ze een absurde wereld. Nu gaat de

trip naar de wereld van de makers zelf: een theater.

- 20u15 - Budascoop Kortrijk - € 14 / 12 / 7 -

org. NEXT Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

ZONDAG 2 DECEMBER

MUZIEK

Das Pop - Collectie bekende en minder bekende

popsongs, in een nieuw akoestisch jasje. - 20u -

CC De Schakel Waregem - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

Jef Neve Trio - Sons of the New World - uitzonderlijk

concert n.a.v. de nieuwe CD. Voor Sons of the New

World schreef Jef Neve 12 nieuwe composities

waarin hij zijn eigen interpretaties van deze

turbulente tijden tracht weer te geven: de Arabische

25


26

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

revolutie, het Pukkelpop-drama, veranderingen van

het klimaat, de wereldwijde economische crisis. Ook

benieuwd? - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 21 /

19 / 6 -org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

La Petite Bande - Bachcantates - barokorkest van

wereldformaat o.l.v. Sigiswald Kuijken - 15u -

Sint-Amanduskerk Zwevegem - 0474/96.42.37

Kasteelconcert - Kamermuziekensemble Het

Collectief - Brussels ensemble met intrigerende

eigen sound door een heterogene mix van blazers,

strijkers en piano. Vergeten meesterwerken van o.a.

Boruslav Martinu en E. Schulhoff voor viool en cello.

- 11u - 't Kasteel Heule - € 7 - org. OC De Vonke -

056/24.06.20 - www.heule.be

Sonic City 2012 - zie zaterdag 1 december - 13u

- De Kreun Kortrijk - € 43 / 40 / 37 - org. De Kreun -

www.soniccity.be

THEATER

Hopla - Hoplahop - zie woensdag 28 november -

14u30 - CC Guldenberg - € 9 - org. CC Wevelgem

- 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

MAANDAG 3 DECEMBER

FILM

Hysteria - Smaakvolle op feiten gebaseerde

kostuumfilm - 20u - CC De Schakel Waregem -

org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

DINSDAG 4 DECEMBER

MUZIEK

Pieter Matthys - Nederlandstalige songs over liefde,

lust, geluk en verdrietig wezen en zijn dagdagelijkse

bestaan als postbode. Als een bescheiden onemanband

speelt en zingt hij live verschillende gitaarritmes

en melodieën boven elkaar in. - 20u - Avenue De

Polka Wevelgem - org. Avenue De Polka -

www.facebook.com/Stinstage

Het Zesde Metaal - Ploegsteert - Wannes Capelle &

Roos Rebergen - In Ploegsteert graaft Wannes nóg

dieper in hart en hoofd, zowel bij zichzelf als bij zijn

publiek. En met zijn schier onuitputtelijke arsenaal

aan dichterlijke vondsten zorgt hij ervoor dat een

glimlach uiteindelijk altijd de bovenhand haalt.

De liedjes zijn speciaal gearrangeerd voor viool,

altviool, cello en contrabas. - 20u - CC Het Spoor

Harelbeke - € 14 / 12 / 10 - org. CC Het Spoor -

056/73.34.20 - www.cchetspoor.be

WOENSDAG 5 DECEMBER

MUZIEK

Hooverphonic - Sit down and listen 2 Hooverphonic

- 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 30 / 28 / 27 / 25 /

22 - org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

Nomad Swing & The Dipsy Doodles -

Swingzapoppin - Zin in een muzikale terugreis in de

tijd? Laat je meevoeren naar de sfeer van de Savoy

Ballroom en de Cotton Club uit de jaren ’30 - ’40. -

14u30 - OC Marke - € 8 - org. Ontmoetingscentrum

Marke - 056/24.08.20 - www.marke.be

Janne & Brent Vanneste - Broer en zus samen op

het podium. Janne als singer-songwriter gewapend

met haar piano en Brent (Steak Number Eight) op

gitaar. - 20u15 - OC De Stekke - € 10 / 8 - org. CC

Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

DONDERDAG 6 DECEMBER

MUZIEK

Hooverphonic - Sit down and listen 2 Hooverphonic

- zie woensdag 5 december - 20u - CC De Schakel

Waregem - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

Sharon Van Etten + Support - Amerikaanse

singer-songwriter uit Brooklyn, New York. Als tiener

zong ze in een koor en doorheen haar studententijd

ontpopte ze zich stilaan maar zeker tot volwaardige

songschrijver. - 20u - De Kreun Bissegem -

€ 13 / 10 / 7 - org. De Kreun - www.dekreun.be

HUMOR

Freddy Devadder - In den beginne was er Freddy -

zie vrijdag 2 november - 20u15 - CC De Steiger

Menen - € 15 / 13 - org. CC De Steiger -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

© koen keppens

01. HOOVERPHONIC

5 DECEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

02. JANNE EN BRENT VANNESTE

5 DECEMBER - OC DE STEKKE MOORSELE

01.

02.

© eva vlonk

27


28

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

01.

© jean leclerc

02.

01. FRIED BOURBON

8 DECEMBER - KAPEL TER RUSTE DEERLIJK

02. SALVA SANCHIS

8 DECEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

03. GUGA BAUL

8 DECEMBER - CGKR FORUM WERVIK

04. VERRE VRIENDEN

8 DECEMBER - THEATERCENTRUM ZWEVEGEM

03.

04.

© stef depover

© pieter verhaeghe

VRIJDAG 7 DECEMBER

MUZIEK

Maggid - Modern Times live - Modern Times is

misschien wel de meest iconische van Charlie

Chaplins fi lms. Tijdloze visuele humor gaat hand in

hand met niet mis te verstane maatschappijkritiek.

Maggid begeleidt dit meesterwerk met originele

muziek van Klaas Van Heddeghem, in combinatie

met improvisatie. - 20u15 - GC Spikkerelle Avelgem

- € 11 / 10 - org. dienst jeugd en cultuur Avelgem -

056/65.30.90 - www.uitinavelgem.be

Accordeonfestival Avelgem - Een grensoverschrijdend

muzikaal feest in het hartje van Avelgem, waar

alle genres en culturen elkaar ontmoeten rond het

feestinstrument bij uitstek! - GC Spikkerelle Avelgem

- www.avelgem.be/accordeonfestival

THEATER

Toneelhuis - De man zonder eigenschappen III:

De Misdaad - In De Misdaad legt Guy Cassiers een

fascinerend landschap van de ziel bloot. De

bewerking door Yves Petry vertelt twee verhaallijnen

naast en door elkaar: dat van de schrijver Musil en

zijn geliefde Herma, en dat van de moordenaar

Moosbrugger en een anonieme prostituee. - 20u15

- Schouwburg Kortrijk - € 15 / 12 - org. Schouwburg

Kortrijk - 056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

HUMOR

Ongericht Enthousiasme - Ongericht Enthousiasme

- Verfrissend, flitsend en absurd zapcabaret. - 20u15

- OC De Stekke Moorsele - € 12 / 10 - org. CC

Wevelgem - 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

ZATERDAG 8 DECEMBER

MUZIEK

Eva De Roovere - Mijn huis intiem - Eva speelt in

een kleinere bezetting en dus blijft alles eerlijk en

recht voor de raap. Zonder pretentie. Een beetje

stoer, maar toch sexy. - 20u15 - OC Marke - € 15 -

org. OC Marke - 056/24.08.20 - www.marke.be

Fried Bourbon - Gravy Train - Fried Bourbon staat

bekend om zijn originele benadering die niet alleen

vakmanschap maar ook een dosis authenticiteit

uitstraalt. Ze passeren oude grindwegen, verlaten

kerkhoven en bouwvallige shacks. - 20u15

- Kapel ter Ruste Deerlijk - org. d’Ieftescheute

- 056/71.89.81 - www.dieftescheute.be

Accordeonfestival Avelgem - zie vrijdag

7 december - GC Spikkerelle -

www.avelgem.be/accordeonfestival

THEATER

‘t Arsenaal & Malpertuis - Verre Vrienden -

Komedie over vriendschap, frustraties en de

zoektocht naar geluk. Een fatale ontmaskering van

burgerlijke relaties. Een fijnmazig web van leugens,

overspel en hypocrisie. Een topper van Alan

Ayckbourn, één van de grootste Britse komedieschrijvers

van de 20ste eeuw. - 20u - Gemeentelijk

Theatercentrum Zwevegem - € 13 / 12 / 11 -

org. Gemeenschapscentrum Zwevegem -

www.zwevegem.be/cultuur

HUMOR

Jakop Ahlbom (NL) - Vielfalt! - Jakop Ahlbom

creëert beelden die een unieke, filmische sfeer in het

theater brengen. Het publiek wordt meegevoerd van

dansante duetten naar komische acts en van trucs

naar pure slapstick. - 20u15 - Schouwburg Kortrijk

- € 15 / 12 - org. Schouwburg Kortrijk -

056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

Guga Baul - Maestroloog - Guga schept een parallel

universum waarin de BV’s misschien dezelfde zijn,

maar zichzelf overstijgen. Als Guga in de huid kruipt

van Sergio Herman of Alex Agnew, verheft hij

bewonderen tot een heuse stiel. Die stiel bestaat erin

zichzelf te verplaatsen in het denken van de meester

en zodoende zijn gedragingen en stem over te

nemen. - 20u - GC Forum Wervik - € 10 - org. GC

Forum - 056/95.24.17 - www.wervik.be

DANS

Salva Sanchis / Yutaka Oya - Salva Sanchis danst

een solo en wordt daarbij begeleid door pianist

Yutaka Oya. Het resultaat is een geslaagd huwelijk

tussen hedendaagse dans en modern klassieke

muziek. - 20u - CC De Schakel Waregem -

org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

ZONDAG 9 DECEMBER

MUZIEK

Accordeonfestival Avelgem - zie vrijdag

7 december - GC Spikkerelle Avelgem -

www.avelgem.be/accordeonfestival

29


30

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

DINSDAG 11 DECEMBER

LEZING

Kris De Smet - Het verhaal van De Nieuwe Snaar -

Kris vertelt hoe het boek tot stand kwam en dist

sappige verhalen en anekdotes op uit het rijke

tourneeleven van De Nieuwe Snaar. Hij illustreert

het geheel met een aantal beelden en acts uit het

onuitputtelijke repertoire dat in al die jaren werd

opgebouwd. - 20u15 - CC Guldenberg Wevelgem -

org. CC Wevelgem - 056/43.34.95 -

www.ccwevelgem.be

WOENSDAG 12 DECEMBER

MUZIEK

JazzLab Series - Kirsten Cornwell (VS) - Omringd

door het kruim van de Belgische jazzmuzikanten

brengt de Australisch-Belgische jazzvocaliste Kirsten

Cornwell een persoonlijke selectie van Duke Ellington

nummers in een nieuw, fris kleedje. - 20u15 - € 11 /

6 - Concertstudio Kortrijk - org. Schouwburg Kortrijk

- 056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

THEATER

Marleen Merckx & Kris Baert - Doe het zo zacht je

kan - de mooiste liefdesgedichten en liedjes uit de

Lage Landen over graag zien en graag gezien

worden - 14u30 - CC Guldenberg Wevelgem -

€ 10 / 8 - org. CC Wevelgem - 056/43.34.95 -

www.ccwevelgem.be

HUMOR

Freddy De Vadder - In den beginne was er …

Freddy! - zie vrijdag 2 november - 20u15 - € 14 -

OC De Stekke Moorsele - org. vzw Piekenwulf -

056/43.34.95 - www.comedyshows.be

DONDERDAG 13 DECEMBER

MUZIEK

Berlaen & Maaike Cafmeyer - Berlaen live is

onweerstaanbaar. Samen met Maaike Cafmeyer

brengt hij bedrieglijk simpele meezingers in zijn

eigen dialect. - 20u - CC De Schakel Waregem -

org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

Café Chantant - Minata - Minata werd geboren in

Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en is haar 18-jarige

leeftijd in België. Ze danst, componeert, zingt en

speelt gitaar. Zachte melodieën en blues wiegen

het publiek tussen Euopa en Afrika. Haar muziek is

krachtig door haar eenvoud en poëzie en doen aan

Tracy Chapman denken. - 20u15 - OC De Vonke

Heule - org. OC De Vonke - 056/24.06.20 -

www.heule.be

Roland Tchakounté - 20u15 -

CC De Steiger Menen - org. CC De Steiger -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

On Stage With … - Luc & Eppo Janssen - Vader

en zoon Janssen babbelen over muziek en vertellen

verhalen en anekdotes. Zoveel muziekgeschiedenis

in één familie, het is een zeldzaamheid. Luc Janssen

is zowat de Vlaamse John Peel en zoon Eppo is één

van de drijvende krachten acher Pukkelpop. - 20u

- De Kreun Kortrijk - org. De Kreun -

www.dekreun.be

Strograss - the world is one big hill - Strograss stelt

z’n debuutalbum voor, met originele songs en

instrumentals, bijeengeschreven en gearrangeerd

door de voltallige band. Een subtiele verweving van

authentieke rootsmuziek met poëtisch-fi losofi sche

en sociaal bewogen teksten. - 20u15 - GC

Spikkerelle Avelgem - € 8 / 7 - org. Dienst Jeugd

en Cultuur Avelgem - 056/65.30.90 -

www.uitinavelgem.be

THEATER

Mandragora - Kerst & eindejaarsverhalen -

Een voorstelling door twee acteurs in een mix van

Kerst- en eindejaarsverhalen. Speciaal voor deze

periode van het jaar. - 14u - St-Pieterszaal Kuurne

- 056/35.69.60

HUMOR

Bart Cannaerts - Waar is Barry? - Tweede avond -

vullende voorstelling van Bart. Hij vertelt verhalen

over alles en zingt liedjes over niets. Je mag er wel

van uitgaan dat je dit heel erg graag wilt zien -

20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 15 / 12 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

01.

01. BERLAEN & CAFMEYER

13 DECEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

02. MARLEEN MERCKX & KRIS BAERT

12 DECEMBER - CC GULDENBERG WEVELGEM

03. KIRSTEN CORNWELL

12 DECEMBER - CONCERTSTUDIO KORTRIJK

© jazzlab series

03.

02.

31


32

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

© archief roland desmet - rodeden

01.

01. GIOVANNI

18 DECEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

02. LAZARUS

15 DECEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

03. ORQUESTA TANGUEDIA

14 DECEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

02.

03.

VRIJDAG 14 DECEMBER

MUZIEK

Orquesta Tanguedia - Alfonsina - Een concert door

6 topmuzikanten waarbij de grenzen tussen klassiek,

folk, jazz en tango vervagen. - 20u - CC De Schakel

Waregem - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

Geike - theatertour - Geike Arnaert maakte meer

dan 10 jaar naam als de stem van Hooverphonic.

Ze brengt haar CD for the beauty of confusion, een

meeslepend album, met hart- en zielverwarmend op

het podium. - 20u15 - GC Spikkerelle Avelgem - € 19

/ 18 - org. Dienst jeugd en cultuur Avelgem -

056/65.30.90 - www.uitinavelgem.be

THEATER

De Toneelmakerijk & Firma Rieks Swarte (NL)

- Pinokkio (8+) - Eigentijdse versie van de beroemde

klassieker van Carlo Collodi. Een feestelijke levensles

over een houten jongen in een absurde wereld.

In een hilarische zoektocht ontdekken zeven acteurs

hoe het is om Pinokkio te zijn. - 19u - Schouwburg

Kortrijk - org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

't Arsenaal & Malpertuis - Verre vrienden -

zie zaterdag 8 december - 20u15 - CC De Steiger

Menen - € 12 / 11 - org. CC De Steiger Menen -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

HUMOR

Guga Baùl - Guga - zie zaterdag 8 december - 20u

- Hoeveschuur - € 8 - org. Vrijetijdsdienst Kuurne -

056/36.20.50

FILM

La guerre est déclarée - Over het optimisme van

een jong koppel tegenover de ziekte van hun zoontje.

- 20u30 - CC Guldenberg Wevelgem - € 5 -

org. Filmforum De Betere Film - 056/21.26.96

ZATERDAG 15 DECEMBER

MUZIEK

The Kyteman Orchestra - De Nederlander Colin

Benders is populair in eigen land. In 2009 wordt hij

onder pseudoniem Kyteman in Nederland uit het

niets plots heel populair. Met het Kyteman's HipHop

Orkest brengt hij het album The Hermit Sessions uit,

aanstekelijke pop met invloeden uit hiphop en jazz.

- 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 21 / 18 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

THEATER

Lazarus / Olympique Dramatique - Niets is

onmogelijk - In Niets is onmogelijk vullen de twee

gezelschappen Lazarus en Olympique Dramatique

elkaar wonderwel aan. - 20u - CC De Schakel

Waregem - org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

Jonas Van Thielen - Live Achievement -

Theatermaker en acteur Jonas Van Thielen brengt

hulde aan een fantastisch persoon … zichzelf!

Hij toont zich als één van de meest baanbrekende

figuren uit de hedendaagse theaterkunst. Een

voorbeeld voor veel beginnende artiesten en een

kleurrijk figuur. - 20u15 - OC De Stekke Moorsele

- € 12 / 10 - org. CC Wevelgem - 056/43.34.95

- www.ccwevelgem.be

MAANDAG 17 DECEMBER

FILM

The Angel’s Share - Sociaal drama van Ken Loach

rond de vraag of Robbie op het rechte pad zal blijven

of zal vervallen in oude gewoonten. - 20u -

CC De Schakel Waregem - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

DINSDAG 18 DECEMBER

THEATER

Cie Cecilia - Giovanni - Sabine wordt in 1951

geboren en groeit op in het wielermilieu. Ze wordt

verliefd op Jempi Monseré, de meest beloftevolle

renner die België ooit heeft gekend. Als Jempi in

1968 trouwt, is Sabine er het hart van in en trouwt

ze dan maar met Guido. Giovanni wordt een

tragikomedie in een feestelijk kleedje en gaat over

gezinspatronen, angst, whisky, culturele bekrompenheid

en verloren altruïsme. - 20u15 - Schouwburg

Kortrijk - € 15 / 13 / 6 - org. Schouwburg Kortrijk -

056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

33


34

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

WOENSDAG 19 DECEMBER

THEATER

Compagnie Cecilia - Giovanni - zie dinsdag 18

december - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 15 / 6

- org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

Kaatjes Tralalaatjes Theatershow ! - 13u30 &

15u30 - Gemeentelijk Theatercentrum Zwevegem -

€ 12 - org. Jeugddienst Zwevegem

HUMOR

Kommil Foo - Breken - Kommil Foo zoals we ze

kennen: een mix van ontroering, humor, muzikaliteit

en absurde beeldtaal. - 20u - CC De Schakel

Waregem - € 22 - org. CC De Schakel -

www.ccdeschakel.be

DONDERDAG 20 DECEMBER

MUZIEK

De Nieuwe Snaar - Koñec - Afscheidstournee van

De Nieuwe Snaar - 20u15 - CC Guldenberg

Wevelgem - € 24 / 22 - org. CC Wevelgem -

056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

THEATER

Compagnie Cecilia - Giovanni - zie dinsdag 18

december - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 15 / 6

- org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

HUMOR

Kommil Foo - Breken - zie woensdag 19 december

- 20u - CC De Schakel Waregem - € 22 - org. CC De

Schakel - www.ccdeschakel.be

Comedytrack* - Ygor / Lankmoed - Topcomedy in

de sfeervolste comedyclub van de regio. We onthalen

je in stijl met een maaltijd en verrassen je met een

line-up van gevestigde waarden en jong cabaret- en

comedytalent. - 20u15 - € 25 (incl. maaltijd) / € 15

(line-up) - Concertstudio Kortrijk - org. Schouwburg

Kortrijk - 056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

Geef zelf je activiteit in !

uitDataBanK.Be

VRIJDAG 21 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - Totaalspektakel vol

harige humor, stomende danspassen en huizenhoge

kapsels. Het verhaal van de jonge, meer-dan-volslanke

Tracy Turnblad voert u mee naar de

swingende sfeer van de sixties, waar de sociale

buitenbeentjes hun dromen waarmaken. - 20u -

€ 14 / 10 / 7 - CC Het Spoor Harelbeke - org. Arte del

Sueño vzw - www.haarlak.be

Christoff en Live orkest - Kerstconcert - Christoff

brengt sfeervolle kerstliederen en eigen diepzinnige

liedjes - 20u - Sint Antoniuskerk Ingooigem - € 35

- org. Yvegem Sportief - 0485/53.59.65

THEATER

De Spelerij - vrijdag - Een brandend actueel sociaal

drama uit de jaren '60. Theaterstuk van Hugo Claus

met o.a. Mathias Sercu. - 20u15 - GC Spikkerelle

Avelgem - € 14 / 13 - org. Dienst Jeugd en Cultuur

Avelgem - 056/65.30.90 - www.uitinavelgem.be

Compagnie Cecilia - Giovanni - zie dinsdag 18

december - 20u15 - Schouwburg Kortrijk - € 15 / 6

- org. Schouwburg Kortrijk m.m.v. CC Guldenberg

Wevelgem - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

HUMOR

Kommil Foo - Breken - zie woensdag 19 december

- 20u - CC De Schakel Waregem - € 22 - org. CC De

Schakel - www.ccdeschakel.be

De Nieuwe Snaar - Koñec - zie donderdag 20

december - 20u15 - CC Guldenberg Wevelgem

- € 24 / 22 - org. CC Wevelgem - 056/43.34.95

- www.ccwevelgem.be

ZATERDAG 22 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

HUMOR

Adriaan Van den Hoof - Hoogspanning - Met het

enthousiasme van de zalm die onvermoeibaar

stroomopwaarts naar zijn geboorteplek zwemt en de

01. LANKMOED

20 DECEMBER - CONCERTSTUDIO KORTRIJK

02. YGOR

20 DECEMBER - CONCERTSTUDIO KORTRIJK

03. KOMMIL FOO

19 DECEMBER - CC DE SCHAKEL WAREGEM

03.

01.

02.

35

© phile deprez


36

KIJKEN & LUISTEREN KIJKEN & LUISTEREN

zelfrelativering van een gecastreerde dekstier

hanteert Adriaan als geen ander de gave van het

woord. Vertellen om te ontroeren, te lachen en heel

af en toe eens na te denken. - 20u15 - Schouwburg

Kortrijk - € 15 / 12 - org. Schouwburg Kortrijk -

056/23.98.55 - www.schouwburgkortrijk.be

Piv Huvluv - Speeltijd - Piv speelt met jeugdherinneringen,

hilarische anekdotes en persoonlijke

verhalen met als hamvraag: Stoppen we met spelen

omdat we ouder worden, of worden we ouder omdat

we stoppen met spelen? In een vingerknip neemt hij

je mee naar de zolder, thuis bij een vriendinnetje, de

muziekschool … waar spelen ongeremd mogelijk

was. - 20u15 - CC Guldenberg Wevelgem - € 12 / 10

- org. CC Wevelgem - 056/43.34.95 -

www.ccwevelgem.be

ZONDAG 23 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

DINSDAG 25 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

WOENSDAG 26 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

DONDERDAG 27 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

VRIJDAG 28 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

ZATERDAG 29 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

ZONDAG 30 DECEMBER

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

WOENSDAG 2 JANUARI

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

DONDERDAG 3 JANUARI

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

Music Hall - Suske en Wiske on tape - Reeds vijftien

jaar draaien Suske en Wiske mee in het musicalcircuit

met een vijftal grote musicals en enkele kleinere

theaterproducties. 2013 is het honderdste

geboortejaar van Willy Vandersteen. Daarom is er uit

het enorme repertoire aan liedjes een selectie

gemaakt waarmee Suske, Wiske en Lambik gaan

rond toeren. - 14u - Gemeentelijk Theatercentrum

Zwevegem - € 6 - org. Gemeenschapscentrum

Zwevegem - 056/76.55.70

VRIJDAG 4 JANUARI

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

ZATERDAG 5 JANUARI

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

VARIA

Knetter 2013 - Kerstboomverbranding - hapjes

en de drankjes, straattheater, muziek, dans en

vooral … gezelligheid - 18u - Nieuwe markt

Wevelgem - org. Jeugdraad -

www.wevelgem.be/jeugd

ZONDAG 6 JANUARI

MUZIEK

Arte del Sueño - Hairspray - zie vrijdag 21

december - 15u & 20u - CC Het Spoor Harelbeke -

€ 14 / 10 / 7 - org. Arte del Sueño vzw -

www.haarlak.be

THEATER

4hoog - Zap zapper zapst - Wat gebeurt er als een

beeld de taal overdondert? Dans je er om heen of

loop je weg? Bert praat. Katja danst. Kris maakt.

Spelen doen ze alle drie. Een spel op de grens

tussen taal, beweging en beeld in een sprankelende

wereld waarin elk kind een stuk van zichzelf herkent.

- 15u00 - Schouwburg Kortrijk - € 6 -

org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

37


* UiTfilm * UiTfilm *

KIJKEN & LUISTEREN

KIJKEN & LUISTEREN

Beyond the hills

Hannes Dedeurwaerder

IJzingwekkend:

dat is het woord dat

voor dit soort films

lijkt uitgevonden.

Beyond the Hills

speelt zich af in het

onder gesneeuwde,

onderkoelde én

orthodoxe Roemenië.

De jonge Aline

doet er in een van

alle beschaving afgesneden dorp verwoede pogingen om haar

vriendin Voichita uit de klauwen van haar ultragelovige familie

te rukken. Een orthodoxe priester herkent in de verwoede

pogingen van Aline de hand van de duivel, en probeert het

meisje te onderwerpen aan exorcisme, om de kwade geesten uit

te drijven.

Denk hierbij niet meteen aan films als The Exorcist: Beyond

the Hills is ten eerste gebaseerd op waargebeurde feiten, en ten

tweede zoekt de film op geen enkel moment de sensatie op.

Integendeel, regisseur Cristian Mungiu pakt uit met lange,

statische shots, die het stilstaande leven op het Roemeense

platteland perfect evoceren.

De film gooide hoge ogen op verschillende festivals: zo won

Beyond the Hills de prijs voor beste scenario op het prestigieuze

filmfestival van Cannes. De beide hoofdrolspeelsters mochten

de prijs voor beste actrice delen.

Die erkenning is niet echt een verrassing, als je weet dat

regisseur Mungiu ook verantwoordelijk was voor het ijzingwekkende

abortusdrama 4 Months, 3 Weeks and 2 Days.

In tijden van jachtige verhaaltempo’s, snelle montages en

uitzinnige explosies is Beyond the Hills een verademing. Geen

licht verteerbare hap, maar wel een film die gegarandeerd op

uw maag blijft liggen.

Programma

• JAGTEN

• ALL YOU NEED IS LOVE

• BEYOND THE HILLS

• DANS LA MAISON

• AMOUR

• THE BROKEN CIRCLE

BREAKDOWN

• 11 FLOWERS

• THE AMBASSADOR

Ontbijtfilms:

• LOTTE EN DE

MAANSTEEN (6+)

• SWCHWRM (9+)

Voor het volledige

programma:

www.budakortrijk.be

Skyfall

Hannes Dedeurwaerder

De intussen 23e Bond-film heeft heel wat voeten in de aarde

gehad, en was er ei zo na nooit gekomen wegens problemen met

de studio. Maar Hollywood is even onvoorspelbaar als Belgisch

weer, en ziedaar: Skyfall is een feit. Wat de filmfans het meest

fascineert, is de keuze voor de regisseur. Sam Mendes is vooral

bekend van het betere drama, zoals American Beauty, Road to

Perdition, en Revolutionary Road. Wat zal hij aanvangen met

’s werelds bekendste en meest iconische spion?

In elk geval niet besparen op spectaculaire actie, want die is

weer overvloedig aanwezig. Zo passeert er een stunt waarbij een

kraan een trein aanvalt, zijn we getuige van een adembenemende

vliegtuigcrash, en ontploft het hoofdkwartier van M op nogal

drastische wijze. Naar goede gewoonte is er ook weer een

geschifte booswicht, ditmaal in de vorm van Javier Bardem,

die zowaar een nog onnozeler kapsel torst dan in No Country

for Old Men. Maar de dreiging die hij er toen mee uitstraalde,

doet hij hier nog eens in veelvoud over.

Skyfall, opnieuw met Daniel Craig en vrouwelijk schoon in

de hoofdrol, heeft alles in huis om een Bond-klassieker te worden.

Bovendien werd het scenario, in tegenstelling tot het nogal

zware Quantum of Solace, geïnjecteerd met een flinke scheut

humor – vooral dan dankzij de jonge Q die hier zijn opwachting

maakt. Beter maken ze zomerblockbusters niet !

Voor het volledige

programma:

www.kinepolis.be

Programma

• ARGO

• TANGO LIBRE

• A PLACE BEOND THE PINES

• SINISTER

• KILLING THEM SOFTLY

• TWILIGHT 4:

BREAKING DAWN - PART 2

• OFFLINE

• THE HUNT

• THE BIG WEDDING

• REALITY

• TROUBLE WITH THE CURVE

• THERESE D.

• STAR 80

• BEYOND THE HILLS

• RISE OF THE GUARDIANS 2

• PREMIUM RUSH

• POPULAIRE

• WRECK-IT RALPH

• SPARKLE

• THE HOBBIT: AN UNEX-

PECTED JOURNEY

• HERE COMES THE BOOM

• I, ALEX CROSS

• K3 BENGELTJES

• LOVE IS ALL YOU NEED

• THIS IS 40

• LIFE OF PI

• HOTEL TRANSYLVANIA

• BRASSERIE ROMANTIEK

• USHI MUST MARRY

• NIKO 2: FAMILY AFFAIRS

• HET BOMBARDEMENT

• ERNEST & CELESTINE

• JACK REACHER

• PITCH PERFECT

• L’HOMME QUI RIT

• THE IMPOSSIBLE

* UiTfilm * UiTfilm *


40

Lekker UiT in

Brasserie Stefanie’s

Naast de vele gastronomische restaurants

in de regio Kortrijk vinden we er

steeds meer bistro’s en brasseries die

het culinair anders aanpakken. In het

jongste jaar openden een pak trendy

zaken de deuren in Kortrijk. Lekker UiT

ging tafelen bij Brasserie Stefanie’s op

de Veemarkt, één van die nieuwkomers.

Lieven Vanmarcke

© patrick holderbeke

Brasserie Stefanie’s wil een gat opvullen in

Kortrijk. “In Gent, Antwerpen of Brussel

vind je trendy bistronomie, maar hier niet.

Vandaar onze keuze om in Kortrijk te

starten.” Nu, ver hoefde Stefanie Huysman

daarvoor niet te gaan, want ze is van Kuurne.

Na haar opleiding in Spermalie werkte ze in

de bakkerij van haar ouders. Haar vader is

op pensioen, maar met heel veel plezier

draait hij mee in de brasserie. Hij zorgt er

voor dagverse producten. En bij Brasserie

Stefanie’s hoef je niet per se te tafelen, je kan

er ook binnen voor een drankje. Zo krijgt

iedereen die een koffietje gaat drinken bij

Stefanie’s er een lekker mousseje (mignardise)

bij geserveerd.

In het restaurant herkennen we de hand

van de bakker bij het mandje lekker bruinbrood

dat we bij de fingerfood geserveerd

krijgen. In Brasserie Stefanie’s kan je geen

menu en zelfs geen voorgerecht kiezen, maar

een voortreffelijk glaasje cava en heel klassieke

hapjes (feta, zwarte olijven en schijfjes

worst) krijg je wel. Klassiek, maar alles van

goede kwaliteit, ook de boter en de olijfolie

die erbij op tafel gezet worden. Dat er geen

menu aangeboden wordt, is een bewuste

keuze. Stefanie: “Wij willen weg van de

kaas- en garnaalkroketten. We mikken op een

trendy middengroep. Geen sterrenniveau,

wel betaalbare originele en trendy gerechten.

Ons concept ligt hierin dat onze klanten

verkiezen één volwaardig maar verfijnd

gerecht te nuttigen, boven het urenlang

tafelen. Vandaag kan je in een bistro of

brasserie met waarden en normen soms

beter en fijner eten dan in sommige zaken

die zichzelf restaurant noemen.” Dat wilden

wij wel eens uittesten.

** lekker UiT **

** lekker UiT **

In Brasserie Stefanie’s eet je op de eerste

verdieping in een strak designinterieur.

Visueel boeiend is dat er aan de voorkant

een open ruimte gelaten is tussen de twee

verdiepingen zoals bij een mezzanine.

De barokke luchter zorgt boven en beneden

voor sfeer. Wij hadden ook een mooie uitkijk

op de kruin van een Christusdoornboom op

de Veemarkt.

Brasserie Stefanie’s speelt met taal. Bij de

‘Sneukelinge ten huize bereid’ vind je bijvoorbeeld

‘taart van de juffen Tattin’. Die

speelsheid zit ook in de kaart die tegelijk

klassiek en avontuurlijk oogt, met een

serieuze ‘touch’ wereldkeuken. Naast rundstartaar,

osso bucco, pladijsfilet en konijn

met pruimen, prijken gelakte yellowfin

tonijn, kipfilet Louisiana en een spiesje van

nobachi-garnalen met oosters parfum.

Op een iPad lees je nog een reeks suggesties.

Wij kiezen de rundstartaar en ‘Vers uit de

zee’, de dagcreatie van chef Francis Verbaeys.

Er is geen wijnarrangement, maar je kan een

vijftal wijnen per glas bestellen. De wijnkaart

is heel internationaal en er wordt vrij hoog

gemikt. We gokken dat de Portugese Douro

‘Allez Santé 2008’ van het gerenommeerde

huis Niepoort (€ 27) zou kunnen passen bij

rundstartaar en vis in saus.

De handgesneden rundstartaar is van

uitstekende kwaliteit. Niet te fijn gesneden,

vers, pittig gekruid en vergezeld van enkele

zuurtjes. Bij de mooie portie vlees krijgen we

een fris gemengd slaatje en een dot wasabimayonaise,

een oosterse smaaktoets die het

klassieke gerecht iets extra geeft. De Dourowijn

is een zeer aangename compagnon door

zijn kruidig karakter. Maar de wijn heeft

genoeg fruit, finesse en soepele tannines

om ook te passen bij ‘Vers uit de zee’.

Het vispannetje met enkele mooie stukken

vis (zalm, tong en pladijs) in een rijke vissaus

wordt gecombineerd met beetgare groenten.

Een gerecht dat niet alleen qua smaak goed

zit, het oogt ook heel fraai.

‘De beste Dame Blanche van ’t stad’,

daaraan kan je niet weerstaan! Niet dat we

veel dame blanche eten in ’t stad, maar de

versie van Brasserie Stefanie’s mag er zeker

zijn. Huisbereid ijs en een volle, bittere

chocoladesaus, zo zou elke dame blanche

moeten zijn.

Brasserie Stefanie’s is een zaak waar

klasse gerechten geserveerd worden. Klassieke

bereidingen met verse producten en af en

toe een twist van de chef. Maar dat heeft

natuurlijk een prijs. Met zijn tweeën betaalden

we € 98,20. Het enthousiasme van

Stefanie Huysman en haar echtgenoot Dante

Deleu krijg je er gratis bovenop.

Info: www.brasserie­stefanies.be

41


42

DOEN DOEN

DONDERDAG 1 NOVEMBER

CURSUS

Word radiotechnicus - De technicus begrijpt als

geen ander hoe stem en muziek in de ether

belanden en kan ingrijpen als er iets verkeerd loopt

in deze keten. Het is de technicus die zorgt dat er

geluid uit de radio blijft komen. - 3 sessies tot

17 november - 9u - Quindo Kortrijk - org. Quindo

- www.radiocentrum.be - www.quindo.be

ZONDAG 4 NOVEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

Indian summer in Bergelen - 9u30 - Provinciedomein

Bergelen Gullegem - org. - 056/24.99.92

- www.west-vlaanderen.be/domeinen

VARIA

Het oog van de meester - Jan Wouter Hespeel &

Randoal Sabbe - MuZeumZondag - Gratis toegang

tot het Broelmuseum. Kunstenaars laten je kijken

door 'Het oog van de meester'. Je wandelt samen

met de kunstenaar door het museum en staat stil bij

eigen werk. De kunstenaar vertelt ook waarom

bepaalde werken uit de museumcollectie hem of

haar sterk aanspreken. - 11u30 - Broelmuseum

Kortrijk - € 4 - org. Broelmuseum -

www.broelmuseum.be

MuZeumZondag - Kunst en kitsch - antiekevaluatie

- Laat gratis enkele stukken uit je collectie

bespreken en evalueren door deskundigen.

- 14u - Oranjerie Broelmuseum Kortrijk -

org. - www.vriendenmuseakortrijk.be

MAANDAG 5 NOVEMBER

CURSUS

Hoe speel je een theatertekst? - In vier stappen

onderzoek je aan de hand van een concrete

theatertekst hoe een tekst verschillende betekenissen

genereert afhankelijk van de speelstijl, het spel,

de setting, … - 4 maandagen - 19u30 - Theater

Antigone Kortrijk - € 50 - 056/26.06.00 -

www.vormingplusmzw.be

DINSDAG 6 NOVEMBER

CURSUS

Van neostijlen tot postmodernisme: meubel- en

interieurgeschiedenis van 1850 tot heden

- vierdelige reeks - 19u - CC De Schakel Waregem

- € 40 - org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

WOENSDAG 7 NOVEMBER

CURSUS

De actuele Belgische kunstscene - zesdelige reeks

- 19u30 - CC De Schakel Waregem - € 73 - org.

CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

DONDERDAG 8 NOVEMBER

CURSUS

De boeiende wereld van de beeldende kunsten

- Ontdek de kunstenaar in jezelf in deze vijfdelige

reeks. - 19u30 - CC De Schakel Waregem - € 60 -

org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

Kunst in Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw

- Je wandelt doorheen het Vlaamse kunstlandschap

vanaf 1800 tot 1945. - 4 donderdagen - 19u30 -

GC Forum Wervik - 056/95.24.17 - www.wervik.be

VRIJDAG 9 NOVEMBER

CURSUS

Workshop Disco Swing - 5 lessen telkens op

vrijdag - 20u - Topform Gullegem - org. Dansclub

Dance & Glitter - 0486/53.73.67 -

www.dance-glitter.be

ZONDAG 11 NOVEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

Wandel-mee-Dag - Wandel mee doorheen

Spiere-Helkijn en het Land van Mortagne. Afstanden

van 6, 10 of 16 km. - 12u - Sporthal Michelsberg

Spiere-Helkijn - org. Gemeente Spiere-Helkijn -

www.spiere-helkijn.be

Op stap in het glooiend landschap rond Kooigem

- 14u30 - Kerk Kooigem - org. Natuurpunt Kortrijk -

056/20.05.10 - www.natuurpuntkortrijk.be

WOENSDAG 14 NOVEMBER

CURSUS

Dat kan ik ook! - beknopte handleiding voor de

omgang met moderne en actuele kunst - 2 woens -

dagen - 19u30 - CC De Steiger Menen - org. CC

De Steiger - 056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

VARIA

Dar Es Salaam - Huis van de Vrede - Drie gespreksavonden

over islam, moslims en het samenleven in

een multiculturele en multireligieuze wereld.

Elke avond heeft een ander thema. Een deskundige

gastspreker geeft een inleiding en daarna komen ook

lokale moslims getuigen en is er ruimte voor gesprek

en uitwisseling. - 19u30 - St. Jozefschool Kortrijk -

€ 5 - 056/26.06.00 - www.vormingplusmzw.be

ZONDAG 18 NOVEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

Stap mee tegen diabetes - Vrij starten voor 5, 7

of 12 km langs de mooie en rustige Avelgemse

wandelwegen. - 8u - Sportcentrum Ter Muncken

Avelgem - 056/64.72.51

CURSUS

Workshop theater met kinderen - Improviseer,

fantaseer, vertel, speel en leer op een boeiende

manier met een publiek om te gaan. Drie uur krijg

je oefeningen op maat, waar we jouw spelplezier

proberen aan te wakkeren. - 14u - Theater Antigone

Kortrijk - org. Theater Antigone - 056/27.08.87 -

www.antigone.be

DONDERDAG 22 NOVEMBER

CURSUS

Workshop imitatietheater - Jonas Van Thielen -

Jonas van Thielen leert je interessante scènes

naspelen - 18u30 - CC De Schakel Waregem -

org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

ZONDAG 2 DECEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

Wat dobbert er op de plas? - Overwinterende

watervogels in beeld - 9u - Provinciedomein De

Gavers Harelbeke - 056/24.99.92 - www.gavers.be

Geleide wandeling - thema: winter in de Groene

Long - 9u30 - Natuur Educatief Centrum Het Slot

Groene Long Kuurne - org. Natuurpunt De Vlasbek

Vzw - 056/70.14.07 - http://janusfoto.wordpress.com

VARIA

Het oog van de meester - Ronny Delrue - zie

zondag 4 november - 11u30 - Broelmuseum Kortrijk

- € 4 - org. Broelmuseum - www.broelmuseum.be

WOENSDAG 5 DECEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

Paddenstoelen in het Leiebos - Afspraak langs de

Leie nabij fabriek Alpro. - 13u30 - Leiebos Wevelgem

- org. Mycologia Zuid-West-Vlaanderen -

056/35.43.64 - www.mycologia.tk

VRIJDAG 7 DECEMBER

VARIA

Ijspret in het stadspark van Waregem - 600 m²

schaatsplezier voor jong en oud op de overdekte

ijspiste in Park Baron Casier, feeërieke kerstverlichting,

winterse lekkernijen en neuswarmertjes - tot 6

januari - Park Baron Casier Waregem - € 3 -

org. Stadsbestuur Waregem - 056/62.12.39 -

www.waregem.be/ijspiste

WOENSDAG 19 DECEMBER

LEZING

Avondlezing over autisme en schilderskunst - Had

Warhol autisme? Aan de hand van schilderijen van

bekende kunstenaars gaan we na wat autisme heeft

betekent in hun schilderijen. - 20u - Ondernemerscentrum

Kortrijk - www.autismecentraal.com

ZONDAG 23 DECEMBER

WANDELEN EN FIETSEN

mountainbike Winter-Krieretocht - Afstanden van

22, 28, 44, 53, 65 en 74 km. Gratis fietsparking,

douches en afspuitplaats. Ruime bevoorradingen!

- 8u - Ter Streye Sint-Denijs - org. Krierecrossers

- www.krierecrossers.be

43


44

Edward

Hopper en

de moderne

grootstad

Inschrijven op voorhand via

www.vormingplusmzw.be

of 056-260 600

Voor het volledige (regionale)

programma: www.vormingplusmzw.be

Vormingplus schenkt aan de eerste

15 bellers een kortingsbon van € 5

(geldig voor de hier vermelde activiteiten

en t.e.m. 26 december 2012).

Dit najaar organiseert het Grand Palais in

Parijs een grote retrospectieve over het werk

van Edward Hopper. Hopper wordt

beschouwd als één van de voornaamste

vertegenwoordigers van het Amerikaanse

realisme uit het interbellum. Hij was de

poëet van de grootsheid, de leegte en de

uitgestrektheid van zijn vaderland. Hij

schilderde het barre landschap van New

England, maar vooral ook het vereenzaamde

leven van de grootstad. Hij schilderde

hotels, stations, auto’s, en had een voorkeur

voor de publieke plaatsen waar vreemden

samenkwamen, zoals theaters, cinema’s,

restaurants en kantoren. Hij benadrukt de

leegte en de eenzaamheid. Het leven in de

grootstad was voor hem een leven in de

anonimiteit.

David Vergauwen (Amarant) biedt op 12

december inzicht in de veranderingen in de

maatschappij tijdens het interbellum; over

het leven in de grootstad, en de sociale

verarming die er het gevolg van was. Naast

Hopper zijn ook dichter W.H. Auden en

componist Leonard Bernstein onze

voornaamste gidsen.

Tip: op maandag 17 december onderzoekt

Gerrit Vosters (FilmStof) het oeuvre van

regisseur Alfred Hitchcock en de invloed

die Hopper hierop uitoefende.

Praktisch:

Edward Hopper en de moderne grootstad

woensdag 12 december 2012 (10u-16u30)

€ 24,5 (€ 30 in combinatie met Hitchcock)

The Director’s Cut: Alfred Hitchcock

maandag 17 december 2012 (19u-21u30)

€ 10 (€ 30 in combinatie met Edward

Hopper)

* doen * doen * doen * doen *

* doen * doen * doen * doen *

De komende maanden

bij Vormingplus

TITEL DATUM UUR ¤ SESSIES

Ontdekken wie je echt bent vr 2 nov 9u30 90 6

De beste apps voor je smartphone of tablet ma 5 nov 19u 8 1

Hoe speel je een theatertekst? ma 5 nov 19u30 50 4

Overgangsrituelen van elders en hier ma 5 nov 19u30 5 1

Photoshop: professionele beeldmanipulatie di 6 nov 19u 65 5

Ctrl-PC: bestanden, mappen en opslagmedia wo 7 nov 9u 16 2

Anders leren denken wo 7 nov 19u30 65 5

Habermas en het neo-marxisme wo 7 nov 19u30 8 1

De banken en de crisis do 8 nov 19u30 10 1

Kruidig én gezond de winter door do 8 nov 19u30 14 1

De invloed van angst op de gezondheid vr 9 nov 19u 38 3

Picasa: Beheer je digitale fotocollectie ma 12 nov 13u30 16 2

Je fiscale en sociale dossiers online raadplegen di 13 nov 9u30 16 2

Sociale zekerheid op een kruispunt di 13 nov 14u30 3 1

Omgaan met rouw en verlies bij kinderen

en jongeren di 13 nov 19u30 12 1

Levensbeschouwelijke diversiteit

in het onderwijs wo 14 nov 19u30 5 1

Internetdaten: een weg naar zelfkennis

en relatie-opbouw wo 14 nov 19u30 38 3

Kwaadheid als bron van energie do 15 nov 9u30 30 2

Portretschilderen do 15 nov 19u 85 5

Stel je vraag aan de garagist! za 17 nov 10u 8 1

Digidokter: Mijn PC hapert - wat nu? zat 17 nov 10u 0 1

De allerlaatste getuigen van WOI ma 19 nov 12u15 5 1

Kies de juiste PC: laptop of tablet ma 19 nov 19u 8 1

Gitaar voor gevorderden di 20 nov 19u30 65 5

Ctrl-PC: efficiënt en doelgericht op het web woe 21 nov 9u 16 2

Hoe suikerziekte voorkomen ? do 22 nov 19u30 12 1

De ochtendstond: Mijn kind is hooggevoelig za 24 nov 9u 12 1

Vrolijk gezond! wo 28 nov 19u30 45 3

Kerstballen breien wo 28 nov 19u30 18 1

Je eigen fotoalbum, kalender en wenskaartje do 29 nov 13u30 8 1

Van discussie naar dialoog do 29 nov 19u30 25 2

Bouw een eigen website voor je vereniging ma 3 dec 19u 15 3

Google toepassingen: Gmail, Agenda & Drive ma 3 dec 13u30 24 3

De kracht van vergeven ma 3 dec 19u 38 3

Ctrl-PC: muziek beheren met iTunes wo 5 dec 9u 16 2

Relaxatie met kinderen wo 5 dec 14u 20 1

Creatief met één flits do 6 dec 15u 38 3

Lightroom workshop: reisfoto’s bewerken do 6 dec 19u 38 3

Kopen en verkopen op het web di 11 dec 19u 8 1

Edward Hopper en de moderne grootstad wo 12 dec 10u 24,5 2

Kies de juiste smartphone za 15 dec 9u30 8 1

De kat als Zenleraar za 15 dec 9u30 30 2

The Director’s Cut: A. Hitchcock ma 17 dec 19u 10 1

Digidokter: videotelefoneren met je (klein)kinderen za 22 dec 10u 0 1

Vakantiecursus fotografie wo 26 dec 10u 75 6

45


46

Spontane emoties op

de gevoelige plaat

Stijn Vanhoorne

© dieter procureur

Kunstfotograaf en vormgever Dieter

Procureur uit Wervik is gefascineerd

door beelden. Vier jaar geleden werd hij

door fotografiemicrobe gebeten door

een eenvoudige pocket camera. Dieter

genoot een opleiding beeldende kunst

aan Sint-Lucas Gent. Zijn artistieke

achtergrond was een extra drijfveer om

zijn creativiteit in de edele kunst van de

fotografie te uiten.

Fascinatie door beeld

Tijdens de optredens van Stinstage vzw,

een muziekplatform voor nationale en

internationale beloftevolle (podium)kunstenaars,

zette Dieter zijn eerste stappen in de

concertfotografie. Zijn fotowerk geniet

groeiende belangstelling van bands, muziek-

en fotografieliefhebbers. Zo volgden nieuwe

vrijblijvende opdrachten voor concertfotografie

in muziekclub De Kreun en festivals

als Rat Rock en Dranouter Aan Zee. “De

optredens van Stinstage gaan altijd door in

karaktervolle locaties met fotogenieke

interieurs. Ik kan op zo’n locatie mijn creativiteit

botvieren tijdens het shooten van een

band. Zo ontmoette ik via Stinstage comedian

Piv Huvluv na een try-out van zijn

nieuwe zaalshow Speeltijd in Avenue De

Polka in Wevelgem. Piv Huvluv had oog voor

mijn fotowerk. Hij vroeg om enkele zaalshows

te fotograferen en we trokken zelfs

* bEzOEKEN * bEzOEKEN * bEzOEKEN *

* bEzOEKEN * bEzOEKEN * bEzOEKEN *

voor een voorstelling in combinatie met

een shoot naar de gevangenis in Turnhout”,

vertelt Dieter.

Een concertfotograaf luistert en groeit

mee naar de hoogtepunten in een concert.

Toch zijn verschillende technische aspecten

bepalend om goed concertfoto’s te maken.

‘De podiumbelichting is in vele gevallen

bepalend. In grote clubs en op festivalpodia

hang je af van een aantal elementen waar

weinig tot geen controle over is. Ik heb de

werking van mijn camera tot in de kleinste

details uitgeplozen. Die technische bagage is

noodzakelijk om mijn creativiteit volledig te

laten openbloeien. Concertfotografie is veel

meer dan fotogenieke artiesten die hun ding

doen op een podium”, besluit Dieter.

Uitzinnige menigte en

karakterkoppen

Tijdens fotoshoots op Rat Rock in Harelbeke

raakte Dieter in de ban van de karakteristieke

en kleurrijke festivalgangers. ‘Ik maakte

bewust de omgekeerde beweging en richtte

de lens op het publiek. De metamorfose die

festivalgangers maken is fascinerend. Heel

vaak gedragen mensen zich uitzinniger dan

in het dagelijks leven. Dat contrast inspireert

me mateloos en zo begon ik spontaan de

menigte op de gevoelige plaat vast te leggen.”

“Op grote evenementen ben ik op zoek

naar spontane emoties. Dit is het grote

verschil met een geënsceneerde fotoshoot op

locatie of in een studio. Een spontane emotie

is moeilijker te bereiken tijdens een fotosessie.

Mijn foto’s schetsen de spontane ongedwongen

sfeer op een festival of tijdens een

concert. Een emotie in beeld brengen is

aartsmoeilijk. Bepaalde emoties, zoals verdriet

of agressie, willen mensen soms liever

niet op een foto vereeuwigd zien. Ook sportwedstrijden

en betogingen zijn een prachtig

toneel om spontane emoties in beeld te

brengen”, legt Dieter gepassioneerd uit.

Als fotograaf stel ik me zoveel

mogelijk onzichtbaar op en

laat ik de massa spontaan hun

ding doen.

Fundamentele eigenheid

Kunstfotograaf Dieter Procureur ontwikkelde

een eigen stijl: “Ik krijg steeds meer

opdrachten waarbij ik specifiek gevraagd

word voor mijn eigen stijl. Die eigenheid is

onmisbaar om als fotograaf uit te blinken.”

Grijstinten keren repetitief terug in al zijn

foto’s. Als grafisch ontwerper en fotograaf

geeft Dieter zijn foto’s extra vorm. Fotograferen

is en blijft de kunst, maar foto’s softwarematig

bewerken is een even grote kunst.

“Ik kan mijn artistieke grenzen nog meer

verleggen door een eigen ‘touch’ toe te

voegen aan mijn foto’s, maar ik blijf trouw

aan de originaliteit van een beeld en mijn

eigen herkenbare stijl”, schetst Dieter.

Zijn digitale online portfolio is een interactief

uitwisselingsplatform om erkenning te

krijgen en zijn herkenbare stijl te bevestigen.

Het opende reeds vele deuren naar nieuwe

interessante opdrachten. Dieter droomt van

een overzichtstentoonstelling met eigen werk

waarin zijn stijl en artistieke vrijheid in de

spotlights staan.

http://www.facebook.com/dieter.procureur

47


48

bEzOEKEN bEzOEKEN

DONDERDAG 1 NOVEMBER

Internationale ruilbeurs voor numismatiek en

archeologie - 8u - Cultureel Centrum Het Spoor

Harelbeke - org. Numismatica Zuidwest - Vlaanderen

- www.egmp.be

Tentoonstelling van vogels - OC De Kappaert

Zwevegem - tot 4 november - gietje@skynet.be

Tentoonstelling najaar 2012 - keramiek en

zilverjuwelen van Gudrun Soen, schilderijen van

Nadine Callebaut, schilderijen en sculpturen van

Jenny Verplanke, keramiek van Marleen Vansteenvoort,

buitenbeelden van Carlos Caluwier en potstructuren

van Dirk Obin. - Kunsthuis ApART Gullegem - tot 11

november - org. Kunsthuis ApART - 0474/22.27.34

- www.kunsthuisapart.be

3x WEV: Philip Moerman, Karen Dewaele en Ann

Tijtgat - Drie kunstenaars met Wevelgemse wortels

tonen hun werk. - OC de Cerf Gullegem - tot 14

november - org. CC Wevelgem - 056/43.34.95 -

www.ccwevelgem.be

Interieur 12 - Projectroom Troika - Het Brits

collectief Troika met de kunstenaars Eva Rucki,

Conny Freyer en Sebastien Noel, presenteert de

designinstallatie Architecture of Light die de kijker

centraal stelt. - Paardenstallen Broelmuseum Kortrijk

- tot 18 november - org. Stichting Interieur -

056/27.77.80 - www.interieur.be

Wat weeft in mij? - Abstracte weefkunst uit de

Maghreb in relatie tot hedendaagse dans en kunst.

Met werk van o.a. Bart Vandevijvere, Satoru Hoshino,

Anita Evenepoel en Pé Vermeersch. - Radikale Harten

Galerij Kortrijk - tot 18 november - org. Radical

Hearts vzw - 056/21.21.97 - www.radicalhearts.com

Vierjaarlijkse prijs Vormgeving van de provincie

West-Vlaanderen - Derde uitgave van deze prijs

voor alle disciplines binnen vormgeving met werk

van drie laureaten: Jürgen Maelfeyt, Jan Wouter

Hespeel & Randoald Sabbe en Dirk Wynants. -

Broelmuseum Kortrijk - tot 2 december -

www.west-vlaanderen.be/vormgeving

Bruthaus fase 1 - opening toonruimte - meeting

point tussen vrije en toegepaste kunst met werk

van Lieven Nollet, Thomas Sweertvaegher, Caroline

Vincart, Margot Martens en Luc De Backer. -

Bruthaus Waregem - tot 8 december - org. Bruthaus

- www.bruthaus.be

Re-Opening - Hedendaagse kunst van over de hele

wereld n.a.v de vernieuwing en uitbreiding van de

gallerij. - Deweer Gallery Otegem - tot 9 december

- org. Deweer Gallery - 056/64.48.93 -

www.deweergallery.com

Herfsttentoonstelling - architecturale sculpturen

van Franky Derijcke en werk op papier van Els

Vekeman - Stedelijke Kunstacademie Waregem

- tot 15 december - org. Stedelijke Kunstacademie -

056/61.48.50 - www.academiewaregem.be

ZONDAG 4 NOVEMBER

Muzeum Zondag - Operatie Filippina - 10u -

Kortrijk 1302 - 056/27.78.50 - www.kortrijk1302.be

VRIJDAG 9 NOVEMBER

Gouden Varken - multimediale installatie n.a.v Wij

Varkenland - Budafabriek Kortrijk - tot 11 november

- org. Buda Kunstencentrum - www.wijvarkenland.be

- www.budakortrijk.be

ZATERDAG 10 NOVEMBER

Tweedehandsbeurs van speelgoed - 14u - OC De

Kappaert Zwevegem - org. Femma - 0497/30.65.83

Tentoonstelling 50 jaar Sueva Zwevegem

- Kennismaking met keramiek, schilderkunst en

pottendraaien én met de kunstenaars. - OC De Brug

Zwevegem - tot 18 november - org. Hobbyclub Sueva

- www.sueva.be

Menen schrijft - Expo met focus op de vele bekende

en onbekende Menenaars die boeken gepubliceerd

hebben. Vanzelfsprekende namen als Willy Spillebeen

en Jozef Deleu komen aan bod, maar ook vele

onbekende namen. - CC De Steiger Menen -

tot 24 november - org. CC De Steiger Menen -

056/51.58.91 - www.ccdesteiger.be

ZONDAG 11 NOVEMBER

Ruil- en verkoopbeurs voor kweekvogels - 7u -

Gemeenschapscentrum Den Tap Lendelede

- org. KVL Lendelede - 051/31.00.04

ZATERDAG 17 NOVEMBER

Brody Neuenschwander - bezoek het atelier van de

bekende kalligraaf - 14u - CC De Schakel Waregem

- org. CC De Schakel - www.ccdeschakel.be

Eurodogshow 2012 - Internationale hondententoonstelling

- 10u - Kortrijk Xpo - tot 18 november -

www.eurodogshow.be

DONDERDAG 22 NOVEMBER

NEXT - Denicolai & Provoost / Transquinquennal -

Let’s Religion - Is de religieuze wereld nog

geïnteresseerd in kunst? Officiële en niet-officiële

religies gaven een opdracht aan kunstenaars

Denicolai & Provoost en het theatercollectief

Transquinquennal. Het resultaat is een beurs waar

je als toeschouwer doorheen wandel - Budafabriek

Kortrijk - tot 24 november - org. NEXT

Kunstenfestival - www.nextfestival.eu

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Portfolio - De jaarlijkse tentoonstelling van

eindwerken van de Vlaamse ontwerphogescholen.

Door de jaren heen is dit evenement uitgegroeid tot

een vaste waarde in Vlaanderen. - Paardenstallen

Broelmuseum Kortrijk - tot 6 december -

www.optimo.be - www.broelmuseum.be

VRIJDAG 23 NOVEMBER

Joost Demuynck - Bright lights, big cities -

Fotografietentoonstelling over de tweestrijd individu

en maatschappij. - OC de Cerf Gullegem - tot 12

november - org. CC Wevelgem - 056/43.34.95 -

www.ccwevelgem.be

ZATERDAG 24 NOVEMBER

Boekenbeurs - 10u - Sint-Jan Berchmanscollege

Avelgem - tot 25 november - org. Boekenbeurscomité

SJB Avelgem - www.sjb-avelgem.be

ZONDAG 25 NOVEMBER

Antiek & Rommelmarkt - 9u30 - Porseleinenhal

Wevelgem - 09/380.45.05 - www.hobby13.be

ZATERDAG 1 DECEMBER

De Vierschaere - Jaarlijkse tentoonstelling met

werk van de schildersgilde De Vierschaere. -

CC De Schakel Waregem - tot 9 december

- org. Schildersgilde De Vierschaere - 056/60.01.19

ZONDAG 2 DECEMBER

Vincent Dendievel - Expo van kleurrijke reisfoto’s

over Bangkok, Cambodja en Nepal. - GC Spikkerelle

Avelgem - tot 28 december - org. Dienst Jeugd en

Cultuur Avelgem - 056/65.30.90 -

www.vincentdendievel.com

49


50

Louvre

Lens

Een Louvre van glas

en licht in de mijnstreek

Bart Noels

* bEzOEKEN * bEzOEKEN * bEzOEKEN *

Eind dit jaar opent in het midden van

de Noord-Franse mijnstreek het Louvre

Lens. Twee jaar nadat het Pompidou

museum in Metz opende wordt nu ook

Lens op de culturele kaart gezet.

Het Louvre Lens is een symbool voor

Frankrijk en voor een streek in permanente

reconversie. Het museum wil de

rijke collectie buiten de Parijse muren

brengen, maar wil ook regionaal

functioneren als plek van ontmoeting.

In de eerste tentoonstelling krijgen

bezoekers meteen meer dan tweehonderd

stukken uit het Louvre te zien.

Acht jaar geduld

Het Louvre Lens opent op 12 december de

deuren voor het publiek, een paar dagen na

de plechtige inhuldiging op 4 december.

Ruim acht jaar hebben ze in het Noorden

gewacht op hun Louvre. Lange jaren van

politiek getouwtrek, gedurfde architectuurkeuzes

en en met een stevig bouwprogramma.

Maar het wachten loont de moeite.

Het museum is een project van de regering

Raffarin. De toenmalige minister van

Cultuur wilde de grote Parijse culturele

instellingen decentraliseren. Geen nieuwe

gedachte, want al bij de opening van het

Louvre in 1793 pleitte de overheid er voor

dat “de collecties en kennis de hele Natie

moesten dienen”. Net zoals bij het museum

Pompidou moest het Louvre geen gewone

reizende collectie, maar een aparte vestiging

krijgen. En liefst ver van Parijs.

Impuls voor de mijnstreek

Zes steden stelden zich kandidaat voor het

nieuwe Louvre, maar het is uiteindelijk Lens

die de buit binnen haalde. Lens, of all places.

Midden de mijnstreek, sedert de sluiting van

de mijnen in een permanente reconversie.

Enkel de gelijknamige voetbalclub deed bij

velen een belletje rinkelen. Althans, dat was

toen de perceptie over de regio.

Maar in die periode had Rijsel het Noorden

al op de culturele kaart gezet met de

voorbereidingen van de culturele hoofdstad

2004. En was het al een tijdje duidelijk voor

de Franse beleidsmakers dat er in Le Nord

heel wat dynamiekte vinden was. Niet toevallig

had men bijvoorbeeld in Tourcoing al

Le Fresnoy neergepoot, en moest men nu

ook de mijnstreek een impuls kunnen geven.

Het Louvre Lens is pal op een voormalige

mijnsite gebouwd. Schacht 9 en 9 bis waren

tot ver in de twintigste eeuw het decor van

noeste arbeid. In 1960 sloten de mijnen en

werd het braakliggend terrein stilaan een

grote groene zone, met er rond nog negen

mijnwerkersbuurten. Voor heel wat buurtbewoners

is de komst van het Louvre naar

Lens een vorm van erkenning van wat Lens

ooit economisch ooit betekende, en in de

toekomst nog kan betekenen. Bij de bouw

van het museum willen de architecten zelfs

een stuk van de oude schacht renoveren.

In 2005 werd het architectenbureau

gekozen dat het Louvre Lens mocht bouwen.

Het werd een Japans bureau: Sanaa,

dat samenwerkt met het Amerikaanse

architecten bureau, Imrey/Culbert en de

Franse landschapsarchitecte Catherine

Mosbach. De gebouwen met een opper-


52

Louvre Lens


LA DAME TOUY

LE 28 JUILLET

vlakte van maar liefst 28.000 vierkante meter

zijn voornamelijk lichte glazen structuren,

met een monumentale ingang en grote

transparante ruimtes die de collectie tot

haar recht moeten brengen. Maar liefst 150

miljoen euro pompten de Fransen in het

project, waarbij de regio Nord-Pas de Calais

het grootste budget inbracht.

Collectie van het Louvre

Het Louvre Lens is geen bijgebouw van

de Parijse mastodont, het is een volwaardig

museum dat volop wil inzetten op activiteiten,

tijdelijke tentoonstellingen, lezingen en

educatie. Bedoeling is dat mensen weer leren

kijken naar kunst, en begrijpen wat ze zien.

Daarvoor wordt alles uit de kast gehaald,

van informatica tot publieksbegeleiding.

Maar tegelijk is het geen museum dat een

vaste collectie heeft in magazijnen. Hoewel:

restauraties voor het Louvre zullen ook

plaats vinden in Lens, waarbij je als bezoeker

over de schouder mag mee kijken.

Acht afdelingen van het Parijse Louvre

leveren kunstwerken voor Lens: Oosterse

* bEzOEKEN * bEzOEKEN * bEzOEKEN *

Oudheid, Egyptische Oudheid, Griekse,

Etruskische en Romeinse Oudheid, Kunst

van de Islam, Kunstvoorwerpen, Grafische

kunst, Beeldhouwkunst en Schilderkunst.

Dit zorgt ervoor dat je in het Louvre Lens

alle technieken en alle perioden zal kunnen

bekijken via beelden, schilderijen en andere

kunstwerken, van 4000 voor Christus tot de

negentiende eeuw.

Een reis door de tijd

Trekpleister in het nieuwe museum wordt

een collectie die de rijke collectie van Parijs

aanschouwelijk wil maken in een tijdlijn.

Meer dan tweehonderd objecten, uit alle

periodes. Die worden in één van de vijf

ruimtes gepresenteerd, zodat je een reis door

de tijd kan maken, van de geschiedenis van

de imperia in het Midden Oosten, Egypte,

het Griekse en Romeinse Rijk, de Islam tot

in Europa. 120 meter topkunst. Elk jaar wil

men een stukje van deze tijdlijn vervangen,

zodat trouwe bezoekers ook regelmatig

nieuwe werken zien.

Het Louvre Lens kiest er voor om stukken

multidisciplinair samen te zetten, los van

vorm, los van de creatieperiode. Voor de

opening van het Louvre Lens laat Parijs

meteen een pak topstukken overkomen.

Bijvoorbeeld het overbekende symbolische

“La Liberté guidant le peuple” van

Delacroix, maar evengoed werk van

Botticelli, Pérugin, Raphaël, Goujon,

Le Greco, Rubens, Poussin, Rembrandt,

La Tour, Le Lorrain, Goya en Ingres.

Daarnaast wil het nieuwe museum twee

keer per jaar een tijdelijke tentoonstelling

maken. Als start van het Louvre Lens wordt

de Renaissance belicht. Ook die tentoonstelling

haalt een topcollectie van Parijs

naar Lens.

Het Louvre Lens ligt op 65 kilometer

van Kortrijk. Het museum is open

vanaf 12 december, alle informatie op

www.louvrelens.fr

foto’s gebouw: © sanaa / imrey culbert / catherine mosbach

foto’s kunst: 'le 28 juillet. la liberté guidant le peuple (28 juillet 1830)' van eugène delacroix. © musée du louvre / erich lessing

'la dame touy, supérieure du harem du dieu min' © musée du louvre / christian décamps

53


54

UiT MET KINDEREN UiT MET KINDEREN

ZATERDAG 3 NOVEMBER

THEATER

Theater FroeFroe - Josette - Een voorstelling voor

kleuters vanaf 3 jaar met net dat tikkeltje meer

inventiviteit die de voorstelling doet uitstijgen tot een

theaterfeest. - 16u - Schouwburg Kortrijk - € 6 - org.

Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

ZONDAG 18 NOVEMBER

CURSUS

Workshop theater met kinderen - Improviseer,

fantaseer, vertel, speel en leer op een boeiende

manier met een publiek om te gaan. Drie uur krijg je

oefeningen op maat, waar we jouw spelplezier

proberen aan te wakkeren. - 14u - Theater Antigone

Kortrijk - org. Theater Antigone - 056/27.08.87 -

www.antigone.be

WOENSDAG 28 NOVEMBER

THEATER

Hopla - Hoplahop - Willen jullie een dag meemaken

uit uit het leven van Hopla en zijn vriendjes ? Dat kan

! Het populairste konijntje van televisie Hopla bestaat

10 jaar en dat wordt gevierd met een leuke

voorstelling speciaal voor de allerkleinsten. - 15u -

Kubox Kuurne - € 8 - org. Vrijetijdsdienst Kuurne -

056/36.20.50 - www.kuurne.be

ZONDAG 2 DECEMBER

THEATER

Hopla - Hoplahop - zie woensdag 28 november -

14u30 - CC Guldenberg - € 9 - org. CC Wevelgem

- 056/43.34.95 - www.ccwevelgem.be

VRIJDAG 7 DECEMBER

VARIA

Ijspret in het stadspark van Waregem - 600 m²

schaatsplezier voor jong en oud op de overdekte

ijspiste in Park Baron Casier, feeërieke kerstverlichting,

winterse lekkernijen en neuswarmertjes - tot 6

januari - Park Baron Casier Waregem - € 3 - org.

Stadsbestuur Waregem - 056/62.12.39 -

www.waregem.be/ijspiste

VRIJDAG 14 DECEMBER

THEATER

De Toneelmakerijk & Firma Rieks Swarte (NL)

- Pinokkio (8+) – Eigentijdse versie van de beroemde

klassieker van Carlo Collodi. Een feestelijke levensles

over een houten jongen in een absurde wereld. In

een hilarische zoektocht ontdekken zeven acteurs

hoe het is om Pinokkio te zijn. - 19u - Schouwburg

Kortrijk - org. Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be

WOENSDAG 19 DECEMBER

THEATER

Kaatjes Tralalaatjes Theatershow ! - 13u30 &

15u30 - Gemeentelijk Theatercentrum Zwevegem

- € 12 - org. Jeugddienst Zwevegem -

DONDERDAG 3 JANUARI

MUZIEK

Music Hall - Suske en Wiske on tape - Reeds vijftien

jaar draaien Suske en Wiske mee in het musicalcircuit

met een vijftal grote musicals en enkele kleinere

theaterproducties. 2013 is het honderdste

geboortejaar van Willy Vandersteen. Daarom is er uit

het enorme repertoire aan liedjes een selectie

gemaakt waarmee Suske, Wiske en Lambik gaan

rond toeren. - 14u - Gemeentelijk Theatercentrum

Zwevegem - € 6 - org. Gemeenschapscentrum

Zwevegem - 056/76.55.70

ZONDAG 6 JANUARI

THEATER

4hoog - Zap zapper zapst - Wat gebeurt er als een

beeld de taal overdondert? Dans je er om heen of

loop je weg? Bert praat. Katja danst. Kris maakt.

Spelen doen ze alle drie. Een spel op de grens tussen

taal, beweging en beeld in een sprankelende wereld

waarin elk kind een stuk van zichzelf herkent. -

15u00 - Schouwburg Kortrijk - € 6 - org.

Schouwburg Kortrijk - 056/23.98.55 -

www.schouwburgkortrijk.be Nu het aftellen naar 6

december is begonnen…

© bert smets

01.

01. HOPLA

28 NOVEMBER - KUBOX KUURNE

02. PINOKKIO

14 DECEMBER - SCHOUWBURG KORTRIJK

02.

© esther de boer


56

Nu het aftellen naar

6 december is begonnen…

Kinderen welkom in ateliers van de Sint

Tekst : Bernard Vancraeynest - Foto's : Lien Vanden Broucke

Spannend! Even wachten. Nog enkele

nachtjes slapen. Bijna is het zo ver …

6 december, voor menig kind dé allerleukste

dag van het jaar: het feest van

Sinterklaas. Dan heerst er in het Huis

van de Sint een drukte van belang. Dat

bevindt zich nu op een nieuwe locatie:

de NMBS loods gelegen Magdalenastraat

48 in Kortrijk. Binnenin wordt

getekend, gedrukt, geknutseld, geproefd,

geknipt, verpakt en gezakt. Heel wat

werkuren moeten nog worden verzet

opdat 6 december opnieuw voor elk kind

een prachtig feest zou worden.

Sinterklaas houdt er de touwtjes strak in de

hand. Dat is ook nodig. Ondeugend als ze

kunnen zijn, kennen Pieten nu eenmaal heel

wat dingen die ze een stuk leuker vinden dan

werken: gekke kuren uithalen op het dak van

de loods, aan de chocolade knabbelen, de

nieuwste speelgoedtreintjes uitproberen …

Maar op die manier geraken al die speelgoedzakken

in geen geval tijdig gevuld. Sinterklaas

zorgt er voor dat de Pieten niet van het

werk worden afgeleid. Zo is de stapel met

verlanglijstjes van de kinderen al wat minder

hoog geworden.

Sinds jaren ontvangt de Sint brieven van

kinderen die in zijn speelgoedfabriek wel

eens op bezoek willen komen. Of de stal

van Slechtweervandaag eens grondig willen

uitmesten. Sinterklaas is daar eerder terughoudend

voor. Want welke gekke kuren

durven Pieten al niet uit te halen als ze de

kinderen zien. De Sint en zijn schare Pieten

kijken alvast uit naar jullie komst. Vooraf

reserveren hoeft niet.

Speciale deur

Om die reden ook ontwierp de Sint in zijn

werkplaats een bijzondere deur waarop staat

te lezen ‘Alleen voor Pieten en Sinterklaas’.

Na rijp beraad besloot de Sint er nu iets aan

te doen: voor de allereerste keer mogen

zowel kinderen als hun pa en ma een kijkje

komen nemen in de ateliers van de Sint.

Na een grondige controle worden ze meegenomen

voor een exclusieve rondleiding.

Ze betalen 1 euro.

Openingsuren: 9u30-12u en 13u-17u.

Méér info: www.huisvandesintkortrijk.be

UiT MET KINDEREN

Blijde intrede

Sinterklaas noteerde alvast in zijn boek dat

hij op zondag 11 november om 11 uur per

schip zijn intrede maakt aan de Leieboorden

in Kortrijk. Kinderen (+4) en hun ouders

verwelkomen hem in stijl aan het Budapark

(IJzerkaai).

Sinterklaasshow

Eenmaal bekomen van zijn vermoeiende

bootreis, zakt de Sint ook op zondag

11 november – om 14u, 15u30 en 17u –

af naar de Schouwburg. De kleurrijke

Sinterklaasshow wordt alvast een fijne

belevenis. Reserveren via UiT in Kortrijk

(056 / 23 98 50) is dan ook aangeraden.

Méér info: www.kortrijk.be/sinterklaas

57


Sinterklaas en

Kerstman

Nobele onbekenden maar ook illustere

namen zoals een – voor de vuist weg

- Toon Hermans, Godfried Bomans,

Michail Gorbatsjov, Herman van Veen,

Freek de Jonge, Jozef Luns, Wilfried

Martens…. wist ik de voorbije dertig

jaar al eens voor een interview te strikken.

Nooit evenwel waren mijn zenuwen

strakker gespannen dan toen ik, rillend

58 59

Samen in Begijnhofpark!

Bernard Vancraeynest

van de vrieskou, mijn cassetterecorder

in de hand, oog in oog kwam te staan

met Sinterklaas en… ‘zijn eeuwige

rivaal’ de olijke Kerstman.

Het had wat voeten in de aarde gehad voor

het zover was. Het is alom geweten dat de

twee kindervrienden niet zo flink met elkaar

kunnen opschieten. Beiden hielden eerst de

boot af omdat ze het zelf zo ‘druk-drukdruk’

hadden. Ze eisten aanvankelijk elk hun

eigen, exclusief verhaal. Ze wilden de tekst

nalezen voor hij naar de drukker ging. En

waar ze dat nodig achtten zouden ze passages

schrappen.

“In de stad Sint-Niklaas, daar wil ik nog

me nog wel es laten zien maar in het wat

hautaine Kortrijk. Vergeet het maar! Veel te

veel dikke nekken”, sakkerde de Sint. “Sinds

ik in Spanje door een gunstige wind heb te

horen gekregen dat ze in Kortrijk weldra het

ziekenhuis Sint-Niklaas met de grond gelijk

zullen maken, kunnen ze het op hun buik

schrijven”, zo hield hij de Leieboot af. “Over

mijn lijk”, brieste hij. Waarna de heilige man

UiT MET KINDEREN

op zijn woorden terug kwam toen ik er hem

op attendeerde dat de commerciële omroep

vtm vorig jaar, uitgerekend in die stad, een

kerstparade had gehouden. “Dan toch maar

liever Kortrijk”, klonk het geforceerd vriendelijk.

Alhoewel! Ook de Kerstman hield

zich op de vlakte. “Je beseft toch dat Sinterklaas

en ik niet de beste maatjes zijn! Samen

op één foto? Ligt moeilijk!” “Als ik kom, dan

hoop ik op sneeuw want ik breng mijn

arrenslee en rendieren mee”, zo kwam de

Kerstman uiteindelijk op zijn beurt over de

Leiebrug. En zorg er voor dat mijn dieren

tijdens het interview in jullie landelijke enclave

in een behoorlijke stal terecht kunnen.

Liefst niet in de buurt van die schimmel

waarmee mijn concurrent, zwaaiend met zijn

staf, steevast de straten onveilig maakt.

En vraag hem gelijk dat hij zijn schare zwarte

zenuwpieten ver uit de buurt houdt!”

Er kwam, zoals zo vaak in dit gekke land,

een compromis uit de bus. Beiden deden wat

water in de wijn en toonden zich bereid om

mij op een rustbank in het Begijnhofpark te

woord te staan. “Daar spelen ze bij tijd en

wijlen toch al klassieke deuntjes”, opperde

de Sint. “Om de hangjongeren weg te houden!

Maar dat zijn ook mijn vrienden! En woont

in het begijnhof, hier vlakbij, ook niet die

andere grijsaard, Sigiswald Kuijken? Deze

met zijn altviool? Het kan uiteindelijk nog

een ludieke nacht worden!”

Tegen de gemaakte afspraken in verscheen

de Kerstman die bewuste avond té

laat op het appel. “Het is wel anders geweest”,

sakkerde Sinterklaas, “Hoewel hij

zich pas na 5 december mag laten zien,

speelde hij het klaar om de bloedgevers in

Ursel zelfs al op 27 september een stuk

snoep toe te steken. Die gluiperd!”

Toen de Kerstman, zijn rode wollen muts

met pompon en een witte boord op het

hoofd, eindelijk in het park zijn opwachting

maakte, schudden ze elkaar diplomatisch de

hand. Ik kon meteen een zee van vragen op

hen afvuren: wie van beiden nu, met voorsprong,

voor de allerkleinsten de meest

populaire was. Of er niet dringend een

meldpunt moet worden opgericht voor té

vroege kerstuitingen. Waarom de Sint zich

uitsluitend door gitzwarte knechten laat

omringen en nooit door mooie meiden.

Waarom het speelgoed uitgerekend via de

schoorsteen in de huiskamers wordt gedropt

terwijl de kinderen vol onschuld aan het

slapen zijn. Vanwaar de Kerstman zijn zo

geforceerde lach ‘Jo-hohoho’ haalt? Of

Pieten nog wel kinderen in de zak durven

stoppen … Of chocoladeletters nog altijd in

trek zijn? Of de Sint die leuke liedjes nog uit

het hoofd kent … Of hij al eens verliefd is

geweest? Of in zijn kleerkast méér dan één

mantel en mijter steekt? “Hoor de wind

waait door de bomen”, neuriede de Sint,

vermoeid maar voldaan, bij het afscheid.

Waarna ze elkaar nog es diep in de ogen keken.

Om ieder opnieuw zijn eigen weg te gaan!


DE MEEST BUITENGEWONE EN STRAFFE VOORSTELLINGEN

UIT ALLE HOEKEN VAN DE WERELD IN JOUW STAD EN REGIO!

70 VOORSTELLINGEN 2 WEKEN 14 LOCATIES

11 STEDEN 38 GRATIS BUSSEN

MET O.A. JAN FABRE PIPPO DELBONO ABATTOIR FERMÉ

DAVE ST-PIERRE METTE INGVARTSEN KASSYS

More magazines by this user
Similar magazines