17.09.2013 Views

Wat vind jij daar nou van? - Blixum

Wat vind jij daar nou van? - Blixum

Wat vind jij daar nou van? - Blixum

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Wat</strong> <strong>vind</strong><br />

<strong>jij</strong><br />

<strong>daar</strong><br />

<strong>nou</strong> <strong>van</strong>?<br />

Allochtone en autochtone jongeren<br />

over partnerkeuze en seksualiteit


De Rutgers Nisso Groep ontwikkelt in opdracht <strong>van</strong> ZonMw een website<br />

voor en met jongeren met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse<br />

achtergrond. De website gaat over relaties, partnerkeuze en seksualiteit.<br />

Om een beter beeld te krijgen <strong>van</strong> de doelgroep heeft de Rutgers Nisso<br />

groep in 2004 een vragenlijst afgenomen onder een aantal jongeren.<br />

Zij waren <strong>van</strong> Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse en Nederlandse<br />

herkomst. In deze brochure <strong>vind</strong> je een korte samenvatting <strong>van</strong> de meest<br />

opvallende resultaten <strong>van</strong> het onderzoek.<br />

Wie deden er mee?<br />

* 729 jongeren tussen de 11 en 29 jaar oud.<br />

* 20% jongens en 80% meisjes.<br />

* 10% <strong>van</strong> de jongeren was <strong>van</strong> Turkse herkomst, 12% <strong>van</strong> Marokkaanse<br />

herkomst, 13% <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst en 65% <strong>van</strong> Nederlandse<br />

herkomst.<br />

* Zij waren gemiddeld 17,4 jaar oud.<br />

* 45% <strong>van</strong> alle jongeren is niet gelovig, 22% is Islamitisch, 19% is<br />

Christelijk, 10% is Hindoeïstisch en 4% heeft een ander geloof.<br />

* Tweederde <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst is niet gelovig.<br />

Van de groep jongeren <strong>van</strong> Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse<br />

herkomst is de grote meerderheid wel gelovig.<br />

* 89% volgt een opleiding.<br />

* 51% <strong>van</strong> hen heeft geen baan, 38% werkt parttime en 11% werkt<br />

fulltime.<br />

* 34% heeft een vaste relatie.


Praten over seks<br />

Binnen de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse cultuur rust er een taboe<br />

op het praten over seks. Veel jongeren krijgen weinig of geen seksuele voorlichting<br />

<strong>van</strong> hun ouders. Wij vroegen ons af hoeveel seksuele voorlichting de<br />

jongeren hebben gekregen, <strong>van</strong> wie zij voorlichting hebben gekregen, en hoe<br />

vaak zij met hun ouders en hun vrienden over seks praten:<br />

Seksuele voorlichting<br />

* Meisjes krijgen meer voorlichting dan jongens.<br />

* 10% <strong>van</strong> de jongens heeft niet of nauwelijks voorlichting gekregen;<br />

bij meisjes is dit maar 3%.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst krijgen de meeste voorlichting <strong>van</strong><br />

1) school 2) hun moeder en 3) vrienden.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst krijgen alleen veel voorlichting<br />

<strong>van</strong> 1) school en 2) vrienden.<br />

Met je ouders over seks praten<br />

* Jongeren praten niet zo vaak met hun ouders over verliefdheid en seksualiteit.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst praten minder met hun ouders<br />

over het gebruiken <strong>van</strong> condooms om te voorkomen dat je een soa<br />

oploopt dan jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

* Bijna een kwart <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst zou wel<br />

vaker met zijn of haar ouders over seks willen praten. Voor jongeren <strong>van</strong><br />

Marokkaanse herkomst is dat 19%, voor jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst<br />

17%, en voor jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst maar 9%.<br />

Met je vrienden over seks praten<br />

* Met vrienden praten jongeren ook niet zo veel over seks. Zij praten er wel<br />

vaker met vrienden over dan met hun ouders. Er wordt (vooral door meisjes)<br />

wel heel veel over verliefdheid gepraat.<br />

* Maar 10% <strong>van</strong> alle jongeren zou vaker met vrienden over seks willen praten.<br />

Er zijn geen verschillen tussen jongeren <strong>van</strong> Turkse, Marokkaanse,<br />

Hindoestaanse en Nederlandse herkomst.


Kennis over veilig vrijen, soa en HIV<br />

Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst krijgen minder seksuele voorlichting<br />

dan jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst. Daardoor hebben zij vaak een<br />

kennisachterstand op het gebied <strong>van</strong> veilig vrijen, soa en HIV. We hebben<br />

aan de hand <strong>van</strong> twaalf vragen getest hoe groot de kennis <strong>van</strong> de jongeren<br />

eigenlijk is.<br />

Wie scoorden het best?<br />

1. Jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst<br />

(gemiddeld 74% <strong>van</strong> de vragen goed).<br />

2. Jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst<br />

(gemiddeld 66% <strong>van</strong> de vragen goed).<br />

3. Jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst<br />

(gemiddeld 58% <strong>van</strong> de vragen goed).<br />

4. Jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst<br />

(gemiddeld 56% <strong>van</strong> de vragen goed).<br />

* Meisjes (71%) scoorden beter dan jongens (64%).<br />

* Jongeren die veel voorlichting <strong>van</strong> hun ouders en <strong>van</strong> school gekregen<br />

hebben scoorden beter dan jongeren die maar weinig voorlichting hebben<br />

gekregen.


Ervaring met seks<br />

Wij waren benieuwd naar de seksuele ervaringen <strong>van</strong> jongeren.<br />

De resultaten kun je zien in de tabel hieronder.<br />

Hoeveel procent <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> 18 jaar of ouder heeft vóór het<br />

18e jaar al zijn of haar eerste seksuele ervaring gehad?<br />

Percentages per manier <strong>van</strong> vrijen (J = jongen, M = meisje).<br />

Nederlands Turks Marokkaans Hindoestaans Totaal<br />

J M J M J M J M J M<br />

1. Tongzoenen<br />

80% 95% 44% 56% 58% 41% 68% 76% 66% 73%<br />

2. Elkaar strelen onder de kleren<br />

57% 85% 44% 25% 42% 21% 64% 51% 54% 55%<br />

3. Vrijen zonder kleren aan<br />

50% 74% 33% 14% 25% 16% 44% 33% 41% 43%<br />

4. Geslachtsgemeenschap<br />

37% 66% 28% 8% 33% 9% 52% 22% 39% 36%<br />

5. Vingeren<br />

40% 78% 28% 8% 42% 9% 44% 37% 39% 44%<br />

6. Aftrekken<br />

47% 73% 33% 11% 8% 14% 40% 31% 37% 41%<br />

7. Pijpen<br />

37% 54% 17% 8% 17% 7% 24% 16% 26% 29%<br />

8. Beffen<br />

33% 52% 17% 11% 17% 5% 8% 18% 20% 28%<br />

9. Anale seks<br />

3% 12% 6% 8% 8% - 12% - 7% 6%<br />

Vreemdgaan<br />

* Driekwart <strong>van</strong> alle jongeren is nog nooit vreemdgegaan, en een kwart<br />

<strong>van</strong> hen is een of meerdere keren vreemdgegaan.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst gaan net zo vaak vreemd als<br />

jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

* Jongens gaan net zo vaak vreemd als meisjes.


Bedrogen... en dan??<br />

* 52% <strong>van</strong> de jongeren zou de relatie verbreken als hij of zij erachter zou<br />

komen dat de partner is vreemdgegaan.<br />

* 20% zou de relatie alleen verbreken als de partner verder is gegaan dan<br />

alleen tongzoenen.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> Nederlandse en Hindoestaanse herkomst antwoordden<br />

relatief vaker dat zij de relatie alleen zouden verbreken als hun partner<br />

verder is gegaan dan alleen tongzoenen. Jongeren <strong>van</strong> Turkse en<br />

Marokkaanse herkomst antwoordden juist vaker dat zij de relatie sowieso<br />

zouden verbreken.<br />

Betalen voor seks?<br />

* 85% <strong>van</strong> de jongens heeft nog nooit een bezoek gebracht aan een<br />

prostituee, 5% één keer en 10% meerdere keren.<br />

* Er zijn geen verschillen tussen jongens <strong>van</strong> Nederlandse herkomst en<br />

jongens <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst.<br />

Met of zonder condoom?<br />

* 60% <strong>van</strong> de jongeren denkt dat hij/zij altijd een condoom zou gebruiken<br />

als hij/zij met iemand naar bed zou gaan. 5% denkt meestal niet of nooit<br />

een condoom te gebruiken.<br />

* Het werkelijke condoomgebruik <strong>van</strong> jongeren laat iets heel anders zien:<br />

14% <strong>van</strong> de jongeren die al geslachtsgemeenschap hebben gehad, heeft<br />

<strong>daar</strong>bij nog nooit een condoom gebruikt. Maar 27% heeft altijd een condoom<br />

gebruikt, 25% heeft meestal een condoom gebruikt, en 34% heeft<br />

af en toe een condoom gebruikt. Jongeren zijn dus wel <strong>van</strong> plan om<br />

condooms te gebruiken, maar <strong>daar</strong> komt in de praktijk vaak weinig <strong>van</strong><br />

terecht.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst verschillen niet <strong>van</strong> jongeren <strong>van</strong><br />

Nederlandse herkomst wat betreft hun intentie om condooms te gebruiken,<br />

wat zij <strong>van</strong> condooms <strong>vind</strong>en en hoe vaak zij condooms gebruiken.<br />

Een vrouw mag in geen enkele situatie abortus plegen<br />

MEE EENS zegt:<br />

* 15% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

* 11% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

* 2% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

* 2% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

“Abortus moet in elke situatie mogelijk zijn, want als een vrouw een kind niet wil,<br />

hoe goed gaat ze er dan voor zorgen? Ik <strong>vind</strong> kindermishandeling/verwaarlozing<br />

erger dan het afbreken <strong>van</strong> een zwangerschap/jong leven.”<br />

(Meisje <strong>van</strong> Nederlandse herkomst, 27 jaar)


Seks voor het huwelijk<br />

Volgens de Islam mag je pas geslachtsgemeenschap hebben als je getrouwd<br />

bent. Ook binnen het Hindoeïsme en het Christendom is seks voor het<br />

huwelijk niet toegestaan. Man en vrouw horen als maagd het huwelijk in te<br />

gaan. Wij vroegen de jongeren naar hun mening over seks voor het huwelijk:<br />

Seks op het eerste afspraakje, mag dat?<br />

JA zegt:<br />

20% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

16% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

7% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

5% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

Seks na een relatie <strong>van</strong> een maand, mag dat?<br />

JA zegt:<br />

45 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

22 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

13 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

8 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

Seks als je verloofd bent, mag dat?<br />

JA zegt:<br />

65 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

59 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

22 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

18 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

Mag je alleen seks hebben als je getrouwd bent?<br />

JA zegt:<br />

16 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

40 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

75 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

77 % <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

“Seks is bij Hindoestanen nog steeds een taboe. Iedereen doet maar alsof<br />

hij/zij nooit aan seks denkt enzo. En de meisjes moeten altijd maagd zijn.”<br />

(Meisje <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst, 18 jaar)<br />

“Iedereen heeft een eigen manier <strong>van</strong> leven en wanneer ze aan seks beginnen,<br />

<strong>daar</strong> moet je ze altijd vrij in laten, <strong>daar</strong> heeft niemand iets mee te maken.”<br />

(Jongen <strong>van</strong> Nederlandse herkomst, 22 jaar)


Dezelfde seksuele vrijheid voor meisjes als voor jongens?<br />

Binnen de Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse cultuur zie je vaak dat<br />

meisjes maagd moeten blijven tot het huwelijk, terwijl jongens veel meer vrijheid<br />

krijgen om te experimenteren voordat zij getrouwd zijn. In veel families<br />

is de maagdelijkheid <strong>van</strong> de dochters namelijk heel belangrijk voor de eer <strong>van</strong><br />

de familie. Wij waren benieuwd of jongeren het hier mee eens zijn, of dat zij<br />

<strong>vind</strong>en dat meisjes dezelfde seksuele vrijheid moeten hebben als jongens:<br />

* Over het algemeen <strong>vind</strong>en jongeren dat meisjes evenveel seksuele vrijheid<br />

moeten hebben als jongens.<br />

* Wel <strong>vind</strong>en relatief meer jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst dat het voor<br />

meisjes belangrijker is dan voor jongens om maagd blijven tot het huwelijk.<br />

* Ook <strong>vind</strong>en relatief meer jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst dat jongens<br />

meerdere seksuele relaties tegelijk mogen hebben, maar meisjes<br />

niet.<br />

Hoe denken jongeren over homoseksualiteit?<br />

* Jongeren denken over het algemeen niet negatief over homo’s en homoseksualiteit.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> Turkse en Marokkaanse herkomst zijn iets minder positief<br />

over homoseksualiteit dan jongeren <strong>van</strong> Nederlandse en Hindoestaanse<br />

herkomst.<br />

* Jongens zijn iets minder positief dan meisjes.<br />

“Dat het geloof homoseksualiteit afkeurt, wil niet zeggen dat wij deze<br />

groep niet mogen respecteren of niet in hun waarde mogen laten.<br />

Het is niet aan ons om hen te beoordelen.”<br />

(Meisje <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst, 27 jaar)<br />

Hoe ziet de ideale partner eruit?<br />

Moet je toekomstige partner er vooral aantrekkelijk uitzien, of <strong>vind</strong> je het<br />

belangrijker dat je goed met hem of haar kunt praten? Moet hij of zij dezelfde<br />

etnische herkomst en hetzelfde geloof hebben als <strong>jij</strong>zelf? Of wil je het<br />

liefst een partner met een goede opleiding en een goede baan?


<strong>Wat</strong> <strong>vind</strong>en jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst belangrijk?<br />

1. Dat je elkaar kunt vertrouwen.<br />

2. Dat je <strong>van</strong> elkaar houdt.<br />

3. Dat je goed met elkaar kunt praten.<br />

4. Dat je zelf goed past binnen de familie <strong>van</strong> je partner.<br />

5. Dat je partner goed binnen jouw familie past.<br />

<strong>Wat</strong> <strong>vind</strong>en jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst belangrijk?<br />

1. Dat je <strong>van</strong> elkaar houdt.<br />

2. Dat je elkaar kunt vertrouwen.<br />

3. Dat je goed met elkaar kunt praten.<br />

4. Dat je partner aantrekkelijk is.<br />

5. Dat je zelf goed past binnen de familie <strong>van</strong> je partner.<br />

“Er is maar een ding belangrijk voor mij en dat is dat hij moslim moet zijn,<br />

verder maakt het mij geen fluit uit waar hij <strong>van</strong>daan komt, wat hij is,<br />

enzovoort.” (Meisje <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst, 26 jaar)<br />

Kies je zelf of kiezen je ouders?<br />

Gedwongen uithuwelijking komt binnen de Turkse, Marokkaanse en<br />

Hindoestaanse gemeenschap in Nederland niet zo vaak meer voor. Toch<br />

hebben ouders vaak nog wel invloed op met wie hun zoon of dochter gaat<br />

trouwen. Wij vroegen de jongeren hoeveel invloed hun ouders hebben op<br />

hun partnerkeuze:<br />

* Jongeren ervaren vrij veel vrijheid bij het kiezen <strong>van</strong> een partner.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst ervaren wel minder vrijheid<br />

dan jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

* Jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst ervaren de minste vrijheid bij<br />

het kiezen <strong>van</strong> een partner. Op de vraag of zij zouden kunnen weigeren<br />

als hun ouders een partner voor hen hebben uitgekozen, antwoordde<br />

bovendien maar 56% <strong>van</strong> hen “Ja, want mijn ouders laten mij vrij in mijn<br />

keuze”. Voor jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse (69%), Turkse (80%) en<br />

Nederlandse (84%) herkomst liggen deze percentages veel hoger.


Ruzie met je ouders over partnerkeuze<br />

Partnerkeuze kan een bron <strong>van</strong> ruzie tussen ouders en kinderen zijn. Een<br />

kwart <strong>van</strong> alle jongeren die meededen aan het onderzoek heeft wel eens ruzie<br />

met zijn ouders gehad over partnerkeuze. Meisjes hebben <strong>daar</strong> vaker ruzie<br />

over dan jongens. Jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst hebben er even<br />

vaak ruzie over als jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.<br />

<strong>Wat</strong> gebeurt er als je ouders je vriend of vriendin absoluut<br />

niet geschikt voor jou <strong>vind</strong>en?<br />

* Dan raden mijn ouders mij aan om het contact met mijn vriend(in) te<br />

verbreken, denkt 53% <strong>van</strong> alle jongeren.<br />

* Ik zou mijn ouders nooit tussen mij en mijn partner in laten komen,<br />

denkt 43% <strong>van</strong> de jongeren.<br />

* Dan verbieden mijn ouders me om nog verder contact te hebben met<br />

mijn vriend(in), denkt 28% <strong>van</strong> de jongeren. Relatief meer jongeren <strong>van</strong><br />

niet-Nederlandse herkomst denken dit.<br />

* Dan laten mijn ouders dit niet aan mijn merken, denkt 25% <strong>van</strong> de<br />

jongeren.<br />

* Dan begin ik geen relatie met deze persoon, denkt 18% <strong>van</strong> de jongeren.<br />

Relatief meer jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst denken dit.<br />

* Dan verbreken mijn ouders het contact met mij, denkt 6% <strong>van</strong> de jongeren.<br />

Relatief meer jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst denken dit.<br />

* Dan verbreek ik het contact met mijn ouders, denkt 4% <strong>van</strong> de jongeren.<br />

“Als ik al een vriend heb en ze verbieden mij dat dan doe ik<br />

dat echt niet ... ik ga dan voor mijn vriend!”<br />

(Meisje <strong>van</strong> Turkse herkomst, 17 jaar)<br />

“Ik zou koste wat het kost weigeren, ook al zou<br />

ik ervoor weg moeten lopen.”<br />

(Meisje <strong>van</strong> Nederlandse herkomst, 12 jaar)<br />

Wil je later trouwen?<br />

JA, ik wil later zeker trouwen zegt:<br />

* 57% <strong>van</strong> alle meisjes.<br />

* 44% <strong>van</strong> alle jongens.<br />

* 69% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Marokkaanse herkomst.<br />

* 60% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Turkse herkomst.<br />

* 58% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst.<br />

* 51% <strong>van</strong> de jongeren <strong>van</strong> Nederlandse herkomst.


Een partner uit het land <strong>van</strong> herkomst?<br />

De meeste in Nederland geboren jongeren met een Turkse en Marokkaanse<br />

achtergrond kiezen er uiteindelijk voor om te trouwen met een partner uit<br />

het land <strong>van</strong> herkomst. Deze huwelijken worden ook wel ‘importhuwelijken’<br />

genoemd. Wij vroegen ons af of jongeren <strong>van</strong> niet-Nederlandse herkomst<br />

inderdaad het liefst zouden willen trouwen met een partner uit het land <strong>van</strong><br />

herkomst, en wat volgens hen de voordelen en nadelen <strong>daar</strong><strong>van</strong> zijn:<br />

Zou je willen trouwen met een partner uit het land <strong>van</strong> herkomst?<br />

Ja, zeker, zegt 13% <strong>van</strong> de jongeren.<br />

Waarschijnlijk wel, zegt 18%.<br />

Waarschijnlijk niet, zegt 21%.<br />

Zeker niet, zegt 23%.<br />

Dat weet ik nog niet, zegt 25%.<br />

Voordelen:<br />

* Je hebt dezelfde culturele achtergrond en gewoonten.<br />

* Je begrijpt elkaar beter.<br />

* Je hebt dezelfde herkomst en hetzelfde geloof.<br />

* De omgang met ouders en schoo<strong>nou</strong>ders gaat gemakkelijker.<br />

* Een partner uit het land <strong>van</strong> herkomst is beter te vertrouwen.<br />

* Hij of zij is vaak erg <strong>van</strong> je afhankelijk.<br />

Nadelen:<br />

* Er komt veel administratieve rompslomp en geregel bij kijken.<br />

* Het duurt lang voordat iemand helemaal geïntegreerd is in de<br />

Nederlandse samenleving.<br />

* Hij of zij moet een nieuwe taal leren.<br />

* Je hebt een andere manier <strong>van</strong> denken en andere gewoonten.<br />

* Je kan communicatieproblemen krijgen.<br />

“Stel ze trouwt alleen om paspoort te krijgen. Stel ze krijgt<br />

heimwee en wil terug naar het land <strong>van</strong> herkomst.<br />

Stel ze kan zich niet aanpassen.”<br />

(Jongen <strong>van</strong> Hindoestaanse herkomst, 20 jaar)


Meer weten?<br />

Kijk op http://partnerkeuze.rng.nl of www.rng.nl.<br />

Je kunt <strong>daar</strong> ook de brochure (bij)bestellen of gratis downloaden.<br />

Tekst: Tessa Kraemer, Esther <strong>van</strong> Driel en Yvonne <strong>van</strong> der Sluis.<br />

Op basis <strong>van</strong> onderzoek <strong>van</strong>: Tessa Kraemer en Charles Picavet.<br />

Met dank aan alle jongeren die aan het onderzoek meegewerkt hebben.<br />

De Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum<br />

seksualiteit, heeft brochures<br />

over onder andere seksualiteit,<br />

ongesteld zijn, het maagdenvlies,<br />

zaadlozing, homoseksualiteit<br />

en voorbehoedmiddelen.<br />

Ze zijn te bestellen op de<br />

website <strong>van</strong> de Rutgers Nisso<br />

Groep: www.rng.nl. Het is ook<br />

mogelijk een bestelformulier op<br />

te vragen per e-mail: rng@rng.nl<br />

Vormgeving: Studio 12, Leiden<br />

© 2005 Rutgers Nisso Groep<br />

Alle rechten voorbehouden<br />

www.rutgersnissogroep.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!