Nieuwjaarsreceptie 2013.pdf - Open Vld

openvld.be

Nieuwjaarsreceptie 2013.pdf - Open Vld

1

Beste vrienden,

2013 wordt geen gemakkelijk jaar.

We leven in onzekere en moeilijke tijden.

Speech Nieuwjaarsreceptie 2013

Gwendolyn Rutten

Bozar, 26 januari

Maar juist in deze tijd is er behoefte aan een partij die laat zien dat ze zelfvertrouwen heeft.

Die gelooft in vooruitgang.

En optimisme uitstraalt.

Het draait dit jaar om de economie.

Om groei.

En om werk.

Dat is de essentie.

Dat is waar liberalen goed in zijn.

En precies daarom is een liberale partij in deze tijd héél hard nodig.

U kent onze recepten :

Hervormen,

Méér vrijheid,

Méér optimisme.

Méér geloof in vooruitgang.

Wij zijn de partij van vrijheid en vooruitgang.

En dus lopen wij – zeker in tijden van crisis - voorop.

Wij tónen de weg.

Wij nemen ánderen op sleeptouw.

Wij / zetten / het land / in beweging.


2

Beste vrienden,

Op 15 november vorig jaar vierden we in alle stilte een bijzondere verjaardag.

De 20ste verjaardag van de Vlaamse Liberalen en Democraten – de partij van de burger.

We zijn opgericht om het land uit de stilstand en de impasse te halen.

En daarom zijn we een partij die nooit tevreden kan zijn met het status-quo,

Die de motor van verandering moet zijn.

Er is altijd wel iemand die een reden heeft om de dingen te laten zoals ze zijn.

Daar bestaat zelfs een woord voor : conservatisme.

Hervormingen afwijzen, of erger nog, uitstellen.

Tegen beter weten in.

Zelfs tegen de belangen van mensen in.

Dat leidt tot stilstand.

Of ruziemaken.

Zonder hervormingen,

zonder beslissingen van de politiek

zijn de mensen de klos.

Zodat je hoog zwanger op de wachtlijst van de crèche moet gaan staan.

Zodat je tiener in de waterval van het middelbaar onderwijs blijft steken,

omdat er van hervormingen niks in huis komt.

Zodat elk project, of het nu een brug, een school of een extra rijstrook is

Blijft steken in procedures en papier.

Zodat je moet verhuizen – of bij nacht en ontij in de rij moet aanschuiven - om je kind naar

school te laten gaan.

Er zijn ook dit jaar weer plaatsen te kort op 1 september, en dat is een echte schande.

Conservatief is ook al wie vrijheid, úw vrijheid - wil beperken.

Die niet kan verdragen dat mannen met mannen

En vrouwen met vrouwen samenleven.

Die vindt dat jij het recht niet hebt om je leven zelf te beëindigen.

Die u bovenop de miserie van een echtscheiding


3

Nog eens extra laat betalen.

Die u verbiedt om met sneeuwballen te gooien

Of zich zelfs moeit met de muziek waar u naar luistert.

Beste vrienden,

Bij de start van dit jaar doe ik een oproep aan al wie wil hervormen.

We hebben meer progressieve krachten en minder conservatisme nodig.

Bij de vakorganisaties bijvoorbeeld.

Ik reken er op dat ze de kant kiezen van verandering en vooruitgang

In plaats van te blijven steken in gevechten van een vorige eeuw.

Hoe leg je uit aan de jonge gast die aan het bouwen is,

En die het geld echt nodig heeft,

Dat hij de overuren die hij klopt, niet in centen krijgt uitbetaald?

Hoe leg je uit

aan een jong gezin

dat méér werken tijdens het jaar

en minder

tijdens de schoolvakanties

niet mag –

Omdat de sociale partners geen akkoord kunnen bereiken

Dat kàn je niet uitleggen.

Daar kan je alleen iets aan doen.

Het is tijd dat vakbonden en werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen

In het algemeen belang.

In plaats van alleen in eigenbelang.

Ja, het sociaal overleg verdient nog een kans.

Maar het moet vooral ook kansen geven :

De arbeidsmarkt vrij maken

Wie wil werken, laten werken

En de ouderwetse discriminaties tussen arbeiders en bedienden opheffen.


4

Dames en heren,

Beste vrienden,

De 21ste eeuw wordt ook de eeuw van het vrije individu.

Een paar jaar geleden koos Time Magazine ondubbelzinnig voor het individu als persoon van het

jaar.

De cover was een spiegel, waarin je jezelf kon zien.

De boodschap was even helder als geniaal :

De toekomst , die draait om u!

De toekomst, dat bent u!

Precies dat wordt de boodschap van het ideologisch congres dat we later dit jaar organiseren.

Waar we op zoek gaan naar antwoorden op nieuwe vragen.

Over grondrechten en privacy

in het digitale tijdperk.

Over nieuwe gezinnen, samenleven,

familie en erfrecht.

Over werken, leven en leren, in de geglobaliseerde wereld en in Europa.

Over de eeuw van de stad.

Kortom, over het liberalisme in de 21ste eeuw.

Beste vrienden,

Een partij zonder ideeën is als een relatie zonder liefde

Ze is er wel maar je wordt er niet warm van.

Daarom wordt 2013 het jaar waarin we opnieuw de ideeënpartij van Vlaanderen worden.

Dat geldt in de eerste plaats op het vlak van de fiscaliteit.

Weet U,

arbeid is duur, te duur.

En daardoor vernietigen we werk

In plaats van zuurstof te geven aan de economie.

En ons belastingsysteem is complex, te complex.


5

Dat is niet rechtvaardig en werkt contraproductief.

Wij willen een belastingsysteem met minder tarieven,

Maar ook met minder aftrekposten.

We werken onze visie uit voor alle belastingen – en dat zijn er veel.

Te veel.

Te veel belastingen voor mensen en ondernemingen,

Te veel belastingen op consumptie en vrije tijd.

Te veel belastingen op Vlaams en op federaal niveau.

Met een eenvoudiger systeem kunnen we de belastingen verlagen.

Dat hebben we in het verleden al bewezen, en dat zullen we opnieuw doen.

Beste Vrienden,

Ik stel vast dat de Vlaamse fiscale autonomie vandaag amper wordt gebruikt.

Dat is zonde.

Een moderne Vlaamse fiscaliteit zou

werken opnieuw aantrekkelijk kunnen maken.

En als het al niet voor iedereen kan, dan minstens toch voor knelpuntberoepen.

We hebben verplegers, lassers en technische mensen nodig, broodnodig.

En toch,

toch zijn er vandaag wachtlijsten,

wachtlijsten om een opleiding te mogen volgen.

We moeten juist méér inzetten op scholing en knelpuntberoepen.

Dus waarom geven we mensen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, geen korting op

hun personenbelasting?

Een jobkorting?

De fiscaliteit moet ook mee met zijn tijd;

Een paar weken geleden stond het land in rep en roer over de stichting van Koningin Fabiola.

De stichting is ondertussen opgedoekt,


6

En haar dotatie zal worden ingekort.

Maar de kernvraag achter deze hetze – gaat veel verder.

En is veel essentiëler.

Waarom verzinnen mensen constructies om erfbelastingen te ontwijken?

Dat is de vraag.

Omdat de tarieven te hoog en onrechtvaardig zijn.

En omdat je in dit land te weinig kan beslissen over je eigen vermogen.

Denk er maar eens over na.

We mogen kiezen over het einde van ons eigen leven en dat is een goede zaak

Mogen we dan ook kiezen wat er na dat leven met onze eigendom gebeurt.

Om die reden maakt Annemie werk van een hervorming van het erfrecht.

Twee eeuwen geleden waren er bijvoorbeeld geen scheidingen,

geen nieuw samengestelde gezinnen,

geen pleeggezinnen,

geen holebi-huwelijken.

Het rechtssysteem zit vol onrechtvaardigheden en discriminaties

En dat halen wij er uit.

Als we het erfrecht hervormen, moeten ook de successierechten volgen.

Vandaag zijn die complex en onrechtvaardig.

Laten we daarom doen,

Wat we eerder al gedaan hebben met de schenkings- en registratierechten :

vereenvoudigen.

Keep it simple!

Dat is ons idee.

In plaats van drie categorieën, nog slechts één.

Eenzelfde tarief, ongeacht wie uw erfenis krijgt.

Beste vrienden,

De staatshervorming biedt nog tal van mogelijkheden om te hervormen en te vernieuwen.


7

Het woonbeleid,

de energie-economie,

de arbeidsmarkt en ook de kinderbijslag

Het kan toch niet de bedoeling zijn om al die bevoegdheden over te dragen

En er vervolgens niks mee te doen?

Als het over kindergeld gaat, bijvoorbeeld,

Gaan we toch niet alleen de kassa of het briefpapier veranderen?

Laten we het systeem zèlf verbeteren.

Vandaag is de regel : hoe meer kinderen, hoe hoger het kindergeld.

Waarom draaien we dat niet om?

Op die manier krijgt u meer kindergeld voor uw eerste kind

Op die manier krijgen mensen meer geld op het moment waarop ze het meest nodig hebben.

Als ze jong zijn en veel kosten hebben.

Kindergeld hervormen.

Knelpuntvacatures invullen.

Successierechten eerlijker maken.

Dat zijn 3 voorstellen om het jaar mee te beginnen

3 voorstellen die gaan om u:

Uw kinderen

Uw werk

Uw geld

De politiek moet zich aanpassen aan uw leven,

En een nieuw kader maken voor de toekomst.

Dat is ook onze opdracht in de federale regering.

Wij zitten niet in de regering om het land bij elkaar te houden.

We zitten in de regering om het land in beweging te krijgen

Om voor u te werken.

Zonder de hemel te beloven

nemen we ook

moeilijke maatregelen


8

Omdat ze economische groei mogelijk maken

Omdat u van de politiek oplossingen verwacht

U vraagt dat we u bij deze moeilijke oefening zo min mogelijk zullen raken

En ik begrijp die vraag.

Daarom zullen we ons nog harder verzetten tegen belastingen voor wie werkt

Of tegen BTW-verhogingen.

Daarom doen we wat moet en besparen we verder

Daarom houden we ons aan de Europese afspraken.

Daarom hervormen we de werkloosheid.

Hoe langer iemand werkloos blijft, hoe minder uitkering ‘ie krijgt

Daarom doorbreken we het monopolie op de energiemarkt.

En geven we de macht aan consumenten.

Daarom pakken we de verspilling aan,

Ook in gevoelige sectoren zoals de gezondheidszorg

– zonder te raken aan de portemonnee van patiënten.

Daarom zetten wij

niet onszelf,

maar de staat op dieet.

Elk jaar verkleint het staatsapparaat met 1500 ambtenaren.

Zo wordt de federale overheid efficiënter .

En daarom, ik was het bijna vergeten

Splitsten wij / Brussel / Halle / Vilvoorde.

Beste vrienden

Wij zetten het land in beweging,

vaak tegen de stroom in.

Maggie De Block kan er van meespreken.

Toen Maggie De Block één jaar geleden aan haar opdracht begon,


9

geloofde buiten ons haast niemand in haar kansen.

Vandaag

bewijzen de feiten en cijfers zwart op wit

dat de kordate,

maar ook menselijke en rechtlijnige aanpak van Maggie wèrkt.

Maggie,

Jij pakt misbruiken aan.

Je zorgt ervoor dat het verhaal van asielzoekers die op hotel verblijven voorgoed verleden tijd is.

Valse huwelijken zijn niet langer een reden om naar ons land te komen.

En kinderen mogen niet worden ingezet om de wet te overtreden.

Jij hebt de asiel carrousel stilgelegd.

Met je kennis als dokter, doorprikte je het medisch misbruik in asieldossiers.

Maar je hebt ook aandacht voor de fierheid van mensen – want ook wie arm is, komt graag

goed voor de dag.

Maggie, op asiel en migratie ben jij de verandering.

Annemie Turtelboom,

Een minister van Justitie die voor het eerst sinds jaren

niet alleen rekening houdt met wat er in ouderwetse wetboeken staat,

maar ook en vooral met wat er in de harten van mensen leeft.

Annemie,

jij bent niet alleen een straffe madam,

je zet ook in op straffen en strafuitvoering;

Je zorgt er met enkelbanden voor dat ook lage straffen worden uitgevoerd.

Zodat slachtoffers - ook van zogenaamd ‘kleine’ criminaliteit - weer vertrouwen krijgen in ons

rechtssysteem

Zodat recht en rechtvaardigheid weer in elkaars verlengde liggen.

Na jaren praten, pas jij de wet Lejeune aan.

Zodat zware criminelen niet sneller op vrije voeten zijn

dan de wonden van de slachtoffers kunnen genezen.


10

Je bouwt en opent ook nieuwe gevangenissen

en leidt met je hervormingen Justitie van de 19de recht naar de 21ste eeuw;

Annemie, op justitie zet jij de dingen in beweging.

En dan is er Alexander

De Croo,

Mijn voorganger en vandaag onze pensioenminister en vice-premier,

Hij staat misschien wel voor de grootste uitdaging van allemaal.

De vergrijzing.

Met Alexander – en voor hem Vincent – is het pensioenbeleid

van praten naar daden gegaan.

In plaats van een groenboek of een witboek, is er nu een wetboek.

Een wetboek dat mensen na hun 60ste niet afdankt maar bedankt.

Niet betuttelt, maar aanmoedigt.

De mogelijkheid geeft om bij te verdienen.

Onbeperkt.

Eindelijk!

Alexander,

Voor jou staat de idee centraal dat werken moet lonen.

Dat wie werkt, meer pensioen moet overhouden dan wie nooit gewerkt heeft.

Alexander, zowel in het kernkabinet als op pensioenen

Realiseer jij onze ideeën.

En uiteraard vergeet ik ons Brussels ketje niet: Guy Vanhengel.

Die vanuit zijn befaamde buikgevoel

Elke dag opnieuw

Liberale recepten toepast in onze hoofdstad.

De stad dat is het liberalisme in de praktijk

Waar je jezelf moet kunnen zijn

Waar het altijd een beetje chaos is

Maar het ook bruist van leven


11

Guy, jij creëert in Brussel meer plaatsen in het Nederlandstalige onderwijs.

Je hervormt de successierechten.

En je haalt de begrotingsdoelstellingen sneller dan verwacht.

Guy, wij zullen Brussel nooit loslaten.

En jij maakt in Brussel het verschil.

Beste vrienden,

Voor ik afsluit nog een woord van dank.

U bent het, die het voorbije jaar tijdens de verkiezingen

Voor onze ideeën in de weer bent geweest.

U hebt campagne gevoerd

U bent de straat op getrokken

U hebt uw stad, gemeente en provincie in beweging gezet

En we zouden hier vandaag niet met zoveel zelfvertrouwen staan

Zonder jullie allemaal.

Aan elk van u zeg ik

Ik ben fier op u.

Dank u wel!

2013 wordt het jaar waarin we weer fiere liberalen zijn.

Waarin we opnieuw onbeschaamd trots zijn.

Op onze liberale overtuiging.

Op ons optimisme.

Op onze ideeën.

Op onze mensen.

En op onze partij.

Ik dank u.

Alleen het gesproken woord telt!

More magazines by this user
Similar magazines