december 2006

bo.vilvoorde.lcp.be

december 2006

16

Jeugddag

[ Beeldig ]

Op 17 september 2006 vond de jeugddag plaats.

Klein en groot genoten van tal van activiteiten.

[ foto’s Stad Vilvoorde ]

3

[ Proper Vilvoorde

De eerste resultaten ]

Gratis driemaandelijks infomagazine van de stad Vilvoorde • december 2006 - jaargang 9 nr. 4

[ Vilvoordse

Stadskrant ]

4

[ Eindejaar 2006 ]

6

[ 10 jaar stadswacht ]


2

Inhoud

Proper Vilvoorde. De eerste resultaten 3

Stijlvol eindejaar 2006 4-5

10 jaar stadswachten 6-7

Wegwijs in Vilvoorde, jouw stad 8-9

Openbare bibliotheek digitaal

Anderstalige ouders lezen voor

Kraak de Kyoto Code

Zwerfkattencampagne zoekt hulp

Nieuwe steunmuur voor

het station 10-11

Computercursus voor senioren

Eerste seniorengids

monumentenstrijd: het Tuchthuis 12

Subsidie kadervorming voor jongeren

Monitoren gezocht 13

Winterse cultuurkalender

Sportief Vilvoorde 14-15

Beeldig: Jeugddag

Colofon

16 Zalige kerstdagen

en een schitterend oud & nieuw

voor iedereen!

Vilvoordse Stadskrant verschijnt

viermaal per jaar op 16 600 ex.

en is een uitgave van het

Vilvoordse stadsbestuur.

Dit magazine is gedrukt op chloorvrij

gerecycleerd papier.

Redactieadres:

Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 45 55, fax 02 255 45 39

Druk. Imbrechts, Vilvoorde

Verantwoordelijke uitgever:

Jean-Luc Dehaene, burgemeester

Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

Vragen, reacties, voorstellen, ... voor

jouw Vilvoordse Stadskrant

Bel of schrijf naar

Dienst Communicatie,

Evenementen en PR

Stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 45 55, fax 02 255 45 39

[ Voorkrant ]

Gezellig kuieren op de kerstmarkt, cadeautjes kopen tijdens de kerstshopping

en eindeloos plezier maken op de ijspiste… eindejaar in Vilvoorde

krijgt ook dit jaar een gezellig en feestelijk tintje. Je kan trouwens zo maar

eventjes drie weken lang schaatsen op de Grote Markt! Je vindt alle info

over eindejaar in Vilvoorde op pagina 4 en 5.

Ook het nieuwe jaar krijgt een feestelijk tintje… op 7 januari 2007

organiseren we immers voor het tweede jaar op rij een gezellige

nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt. Alle Vilvoordenaren zijn van

harte welkom van 11 tot 13 uur. Met ’n glaasje echte Vilvoordse Juju

zetten we het nieuwe jaar samen in…

In deze Stadskrant blikken we terug op 10 jaar stadswachters en brengen

we verslag uit over de resultaten over de strijd tegen het zwerfvuil. Je vindt

in deze editie ook meer informatie over de Kyoto Code, de zoektocht naar

gemotiveerde monitoren, digitaal reserveren en verlengen van bibliotheekmateriaal

en nog veel meer.

Achteraan vind je zoals steeds de kalender voor de komende maanden.

We wensen je alvast een hartverwarmende kerst en een schitterend oud &

nieuw. Veel feestplezier en heel graag tot volgend jaar, in 2007.

De redactie

Coverfoto:

cc Het Bolwerk werd in september 2006

feestelijk geopend. Het culturele seizoen

kende een wervelende start.

[ foto cover & voorkrant: stad Vilvoorde ]

[ Leven ]

Proper Vilvoorde

Jouw inzet scheelt een hoop.

De eerste resultaten.

Begin dit jaar startte het stadsbestuur met de uitvoering van een ambitieus

actieplan om de verontreiniging van de stad en de overlast door

zwerfvuil en sluikstorten terug te dringen. In een eerste fase richtte dit

plan zich voornamelijk op het stadscentrum en de wijk Houtem.

Er werd gelijktijdig en consequent gewerkt rond drie pijlers, die elkaar

onderling versterken: reiniging, sensibilisering en handhaving.

De eerste pijler betreft de reinigingsactiviteiten

van de verschillende stadsdiensten.

De stad wil zelf een

voorbeeldfunctie vervullen inzake

openbare reinheid. In de eerste plaats

werd de reinigingdienst gereorganiseerd

en uitgebreid met een werkopzichter,

die planning, toezicht, sturing

en motivering van het personeel voor

zijn rekening neemt. Voor het machinale

veegwerk werd een firma aangesteld

die ervoor moet zorgen dat de

twee veegmachines van de stad alle

werkdagen van het jaar bemand zijn.

Alle betrokken diensten werden

samengebracht rond de tafel om

nieuwe duidelijke afspraken te maken

rond de reiniging van straten en pleinen,

van parken en sportterreinen en

om de onderlinge werkplanning beter

op mekaar af te stemmen. In het centrum

en in Houtem werd op wetenschappelijke

basis een nieuw

vuilbakkenplan opgesteld. Alle bestaande

straatvuilbakken werden

verwijderd. Nieuwe, meer opvallende

straatvuilbakken werden geplaatst. Op

de speelpleintjes kwamen kindvriendelijke

vuilbakjes in de vorm van een

beertje. De afspraken met Incovo over

de verwijdering van sluikstorten en de

reiniging van sites rond de glasbollen

werden geactualiseerd. Er werd een

programma van eisen bij herinrichtingswerken

aan het openbaar

domein opgesteld, waarbij onderhoudsvriendelijkheid

centraal staat.

Tijdens de maanden juli en augustus

hebben twee jobstudenten dagelijks

zwerfvuil geruimd in de wijk Houtem.

De tweede pijler betreft communicatie

en sensibilisering. Om de bevolking te

sensibiliseren en ook te betrekken bij

de oplossing van de problemen rond

zwerfvuil en sluikstorten, werden verschillende

acties ondernomen. Een affichecampagne,

persberichten, artikels in

de stadskrant en de wijkkranten, folders,

waarschuwingsborden, stickers op

straatvuilbakken brachten de bevolking

op de hoogte van het actieplan. In de

lente had een geslaagde ‘Lentepoets’

plaats in verschillende straten. Heel wat

jongeren voerden een opdracht uit in

het kader van de actie ‘Blind Date’ en

ook verschillende scholen sprongen

mee op de kar. Ten slotte boden zich

reeds 31 straatvrijwilligers aan, die een

stukje van hun straat mee onderhouden.

De derde pijler van het actieplan betreft

het handhavingsbeleid. Dankzij de

nieuwe wet op de administratieve sancties

kan de stad sinds kort voor een aantal

overtredingen zelf administratieve

boetes en een herstelbelasting opleggen.

Zo kan de stad voortaan een verwaarloosd

privéterrein laten opruimen.

De eigenaar zal naast de administratieve

boete ook de ontruimingskosten

moeten betalen en dat kan flink oplopen.

Deze pijler vroeg vele maanden

van voorbereiding. Eerst moest het politiereglement

worden aangepast en de

herstelbelasting gestemd in de gemeenteraad.

Daarna werden melders en vaststellers

aangeduid binnen de stedelijke

diensten. Zij kregen daarvoor een

gepaste opleiding. Er werden uitgebreide

procedures opgesteld, waarin de

rechten en plichten van eenieder duidelijk

werden omschreven. De effectieve

uitvoering van het handhavingsbeleid

kon starten in de maand juni.

Ondertussen werden reed verscheidene

pv’s opgemaakt voor administratieve

sancties voor verwaarloosde gronden en

voetpaden. Er werden ook al pv’s opgemaakt

voor toepassing van de herstelbelasting

wegens sluikstorten.

En het resultaat ...

Om inzicht te krijgen in de omvang van de

verontreiniging door zwerfvuil werden

door het studiebureau, in samenwerking

met de stadsdiensten 35 plaatsen in de

stad geselecteerd waar de vervuiling erg

zichtbaar was. 25 plaatsen bevinden zich

in het centrum en 10 in Houtem. In april

2005 werden op elk van die 35 plaatsen

7 metingen gedaan, gespreid over 6 dagen

en op verschillende tijdstippen. Deze nulmeting

was gericht op gewoon zwerfvuil,

kleine sluikstorten en hondenpoep.

De aard en de grootte van de vervuiling

werd gemeten volgens een wetenschappelijke

methode die in Nederland werd

ontwikkeld.

Om het effect van de genomen initiatieven

te beoordelen, werd in september 2006 op

dezelfde manier de vervuiling gemeten op

dezelfde 35 meetpunten en op hetzelfde

tijdstip van de week. De gemiddelde

totaalscore van de resultaatmeting in

september 2006 lag ruim 25% lager dan

de nulmeting in april 2005. Per meetdag

lagen de gemiddelde scores van de resultaatmeting

telkens lager dan die van de

nulmeting, op vrijdag en zaterdag zelfs

beduidend lager. Per meetpunt was er

bijna overal een daling van de verontreinigingsscores.

Het aantal erg vervuilde

meetpunten daalden van 14 naar 5. Toch

waren er nog 7 meetpunten waar de

verontreiniging dezelfde was gebleven of

zelfs gestegen.

Het doel is nog niet bereikt

De eerste resultaten bewijzen dat de geïntegreerde

aanpak van de actie ‘Proper

Vilvoorde’ werkt. Nochtans beseffen het

stadsbestuur en de stadsdiensten dat er

nog heel wat inspanningen nodig zullen

zijn om tot een optimaal en blijvend resultaat

te komen. Een echte gedragsverandering

bewerkstelligen bij alle bewoners en

bezoekers van onze stad vergt nu eenmaal

meer tijd en nog meer energie.

De verschillende stadsdiensten hebben

opnieuw de hoofden bij elkaar gestoken

om een vervolg van actieplan op te stellen.

Hierin zullen de drie pijlers aanwezig blijven

en zullen ook de andere wijken van de

stad de nodige aandacht krijgen.

3


4

S

[ Ontspannen ]

tijlvol eindejaar in Vilvoorde ...

De eindejaarsperiode is in zicht. Tijd om lekker ingeduffeld cadeautjes te kopen,

gezellig te flaneren langs de verlichte straten tijdens de kerstshopping, de innerlijke

mens versterken op de kerstmarkt en heerlijk schaatsen op de Grote Markt

… kortom, genieten van een extra gezellig en feestelijk eindejaar.

Feeërieke kerstverlichting

Tijdens de koude winterdagen zorgt de

stad voor warmte in de Vilvoordse straten.

Zo brandt vanaf begin december de feestverlichting

in Vilvoorde.

Je kan ze bewonderen op de Grote Markt,

in de Leuvensestraat, Varkensmarkt,

Guldenschaapstraat, J.B. Nowélei, Lange

Molensstraat, Vlaanderenstraat en de

Mechelsestraat.

Op een 8-tal plaatsen verspreid over de

Vilvoordse wijken staat er een verlichte

kerstboom die voor extra kerstsfeer zorgt.

Hartverwarmende kerstmarkt

en kerstshopping

Tijdens het weekend van 16 en 17

december 2006 organiseren de Actieve

Vilvoordse Handelaars en de

Verenigde Handelaars Leuvensestraat

een kerstshoppingweekend.

Op zondag 17 december 2006 wordt

vanaf 12 uur de Leuvensestraat ook autovrij

gemaakt zodat de liefhebbers ten volle

kunnen shoppen. De handelaars zorgen

voor animatie.

Voor de zesde maal wordt er een kerstmarkt

georganiseerd, deze vind je op 15,

16 en 17 december 2006 op de sfeervolle

Grote Markt. Op 15 december is de kerstmarkt

open van 17 tot 22 uur, op 16 en

17 december van 14 tot 22 uur. Je kan

gezellig kuieren langs een dertigtal kraampjes

met verschillende kerstartikelen, hapjes

en drank.

Tekenwedstrijd

De stad organiseert net zoals vorig jaar in

samenwerking met de handelsvereniging

een wedstrijd voor kinderen tussen 6 en

12 jaar. Het thema van deze wedstrijd is

‘Kerst in Vilvoorde’. De tekeningen worden

opgehangen in de handelszaken van

het centrum zodat kinderen en ouders op

zoek kunnen gaan naar hun tekening tijdens

het shoppingweekend. De prijsuitreiking

voor de winnaars vindt plaats tijdens

de eindejaarsactiviteiten.

De winnaars krijgen een briefje in de bus.

IJspiste

Dit jaar baadt Vilvoorde voor de tweede keer volledig in kerstsfeer met een feeëriek

verlichte ijspiste op de Grote Markt. De organisatie ligt in handen van de vzw

VilvoEvents in samenwerking met de stad Vilvoorde.

De schaatsbaan is dagelijks open van 10 tot 21 uur, met uitzondering van:

• 15 december 2006 van 18 tot 22 uur (officiële opening - geen reservaties)

• 24, 25 en 31 december 2006 van 11 tot 18 uur,

• 1 januari 2007 van 11 tot 18 uur,

• 7 januari 2007 van 11 tot 13 uur.

Een schaatsbeurt (inkom + schaatsen) kost 5 euro, inclusief schaatsen. Breng je je

eigen schaatsen mee dan betaal je 3 euro. De schaatsmeester beslist wanneer de piste

ontruimd moet worden in functie van het weer (regen, sneeuw, ...)

Meer info bij: VilvoEvents, Grote Markt 36, 1800 Vilvoorde

fax 02 253 60 02 - vilvo.events@telenet.be

Nieuwjaarsreceptie voor

alle Vilvoordenaars

Op zondag 7 januari 2007 organiseert

de stad voor het tweede jaar op rij

een nieuwjaarsreceptie voor alle

inwoners van Vilvoorde.

Van 11 tot 13 uur zetten we op de Grote

Markt het nieuwe jaar feestelijk in met

een Vilvoordse Juju. Dit jaar kan je tijdens

de nieuwjaarsreceptie nog genieten van

de ijspiste!

Meer informatie:

- Algemeen:

dienst Communicatie, Evenementen

en PR

stadhuis, Grote Markt

tel. 02 255 45 54, fax 02 255 45 39

- IJspiste:

VilvoEvents

Grote Markt 36, 1800 Vilvoorde

fax 02 253 60 02

e-mail: vilvo.events@telenet.be

- Kerstfeest voor alleenstaanden:

dienst Sociale Zaken

administratief centrum Campion

Leuvensestraat 117

tel. 02 255 46 50

Kerstfeest voor alleenstaanden

Het wordt stilaan een goede traditie, want

reeds voor de vijfde maal op rij organiseert

het stadsbestuur een kerstfeest voor de

Vilvoordse alleenstaande 60-plussers.

De eindejaarsfeesten betekenen, gelukkig,

voor velen een periode van gezelligheid en

feesten. Jammer genoeg is dit niet voor

iedereen weggelegd. Het ‘alleen-zijn’

wordt tijdens deze periode nog eens extra

aangevoeld. Men staat er te weinig bij stil,

maar ook in onze stad wonen heel wat

mensen in eenzaamheid. Ongeveer 5000

Vilvoordenaars wonen en leven alleen. Het

stadsbestuur meent dat ook deze doelgroep

speciale aandacht verdient.

Daarom nodigt het stadsbestuur 240

alleenstaanden uit voor een kerstfeest

waarbij een feestelijke maaltijd en een

goede muzikale omlijsting voor de nodige

warmte en gezelligheid moet zorgen.

Het feest vindt plaats op 25 december

2006 in cc Het Bolwerk van 13 tot 18

uur.

De Vilvoordse service-clubs en tal van

Vilvoordse bedrijven steunen elk jaar deze

actie.

Jij kan dit sociaal initiatief ook steunen

door het kopen van speciale steunkaarten

‘Ik doe mee!’. Je vindt steunkaarten

van 1, 2, 5 en 10 euro bij de dienst

Sociale Zaken, administratief centrum

Campion, Leuvensestraat 117

1800 Vilvoorde, tel. 02 255 46 50.

Een overschrijving kan ook op het nummer

068-2145927-23 met vermelding ‘Ik doe

mee: kerstfeest’

De Vilvoordse alleenstaanden en het

stadsbestuur rekenen op jouw solidariteit!

[ Ontspannen ]

Eindejaarscampagne

“Ligt de roes op de loer,

denk aan veilig vervoer”

Provinciale campagne ter voorkoming van rijden

onder invloed

Op oudejaar 2006 en 1 januari 2007 kan je in de provincie

Vlaams-Brabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus

nemen om veilig te gaan feestvieren. De eindejaarscampagne is

erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen en het gebruik van het openbaar

vervoer aan te moedigen. Je kunt dus de auto rustig laten staan en voluit kiezen voor

veiligheid en comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne ‘Ligt de roes op de

loer, denk aan veilig vervoer’.

Vanaf 22.05 uur vertrekt er ieder uur een bus aan het station van Vilvoorde. Deze bus

brengt je via het Heldenplein en Kassei naar Grimbergen, Beigem en Humbeek. Hou

er wel rekening mee dat de bus tussen 24 en 1 uur ‘s nachts niet rijdt. Met slechts

één ticket kan je echter onbeperkt reizen in de gehele provincie.

De inlichtingen over de haltes en dienstregelingen van de omritten, uitgevoerd door

De Lijn, worden samengebundeld in één brochure. Je vindt deze brochure vanaf midden

december in de autobussen van De Lijn Vlaams-Brabant, in de lijnwinkels, in de

wijkcentra en bij het stadsbestuur. Je kan vanaf dan ook terecht bij De Lijn Vlaams-

Brabant op het centrale infonummer: 070 220 200. Op dit nummer kan je alle

weekdagen terecht van 7 tot 19 uur en tijdens het weekend en feestdagen van

10 tot 18 uur.

Voor informatie over andere omritten en over de plaatselijke initiatieven kan je bellen

naar het provinciebestuur: Erik Asselman, tel. 016 26 78 10.

Meer informatie vind je eveneens op de websites van de provincie Vlaams-Brabant

www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne en van De Lijn www.delijn.be

Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele provincie gerichte

controles zullen uitvoeren.

Kies dus voor BOB of bus !

Bijkomende informatie:

dienst Preventie, administratief centrum Campion

Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 45 70

of bij De Lijn Vlaams-Brabant, tel. 070 220 200

5


6

[ Leven ]

10 jaar stadswacht in Vilvoorde

Reeds 10 jaar zijn de stadswachten actief in Vilvoorde. Ontstaan vanuit het

project ‘observatiewachters’ zijn ze geëvolueerd naar ‘stadswachten’ en met deze evolutie

is ook hun werkingsgebied en takenpakket uitgebreid.

Het 10-jarig bestaan van de stadswachten willen we niet zomaar laten voorbijgaan.

Naar aanleiding van hun 10-jarig bestaan willen we hun vele taken in het licht zetten.

Hoe het begon…

“Willen de stadsparken ten volle hun sociale rol spelen, dan moet iedere

vorm van onveiligheidsgevoel bestreden worden. Lagere en open

beplantingen, betere verlichting, aanleg van speelpleinen en petanquebanen

kunnen daar toe bijdragen. Evenzeer de regelmatige aanwezigheid

van parkwachters. Het stadsbestuur zal tijdens de zomermaanden

beroep doen op observatiewachters, bij voorkeur aangeworven via het

PWA, tot ondersteuning van de parkwachters.”

Het is deze tekst uit het beleidsplan van

de stad Vilvoorde voor de periode 1995-

2000 die de basis vormde voor het project

van de “observatiewachters” in de stad

zoals het werd opgestart in 1996. De

observatiewachters hielden toezicht in de

Vilvoordse parken en openbare domeinen,

met als kerntaken: preventief toezicht

houden, melden en hulpverlenen.

Door het succes van dit project besliste

het stadsbestuur in 1998 om het uit te

breiden naar het project stadswachten.

Belangrijk in deze evolutie was de uitbreiding

van het werkingsgebied. Terwijl de

observatiewachters hoofdzakelijk in de

Vilvoordse parken patrouilleerden, werken

ze sinds 1998 als stadswacht op het ganse

grondgebied van Vilvoorde. Op alle plaatsen

die openbaar domein zijn, wordt er

gepatrouilleerd door de stadswachten:

parken, pleinen, straten,… Een uitbreiding

van het werkingsgebied betekende automatisch

een uitbreiding van het takenpakket.

De nadruk op de kerntaken, toezicht

houden, melden en hulpverlenen werd

wel behouden.

De stadswachten in Vilvoorde worden niet

zomaar de straat op gestuurd. Zij krijgen

bij hun start een basisopleiding, hierin

komen onder andere EHBO, wegcode,

organisatie van het bestuur en communicatie

aan bod. Naast deze basisopleiding

krijgen zij nog bijkomende opleidingen in

functie van hun job.

De stadswachten worden wijkgebonden

ingezet, dit wil zeggen dat iedere wijk

beschikt over een vast team van stadswachten.

Op de laatste pagina van je wijkkrant

kan je steeds zien wie jouw

stadswachten zijn. Momenteel heeft de

stad Vilvoorde 18 stadswachten in dienst.

Wat doen ze?

De stadswachten hebben heel wat taken.

Zij hebben een belangrijke rol in het leefbaar

maken en houden van de wijken.

Gedurende hun patrouille in de wijken zijn

de stadswachten alert voor gebrekkige en

verloederde infrastructuur, verkeersonveilige

situaties, verwaarloosde straten,… en

hebben zij de taak om al deze onregelmatigheden

te melden aan hun wijkmanager.

Een greep uit hun meldingen: sluikstort,

verzakkingen in het voetpad, door onkruid

overwoekerde voetpaden, afgebleekte

verkeersborden, putten in het wegdek,

defecte straatverlichting, achtergelaten

fietsen,…

Zij zijn tevens een aanspreekpunt voor de

burger voor dergelijke meldingen. De

stadswachten noteren de opmerkingen,

klachten, vragen van de burger en zorgen

ervoor dat deze meldingen worden doorgegeven

aan hun wijkmanager, die er op

zijn beurt dan voor zorgt dat de melding

terechtkomt bij de bevoegde dienst.

Zij dienen ook oog te hebben voor alle

vormen van overlast en dit te melden aan

hun wijkmanager. Aan de hand van

problemen gemeld door de stadswachten

[ Leven ]

kunnen er acties opgestart worden in

overleg met de wijkmanager en andere

organisaties en stadsdiensten om aan

deze problemen een oplossing te bieden.

Zij beperken zich echter niet enkel tot het

melden van onregelmatigheden, maar zullen

de burger zelf ook aanspreken rond

bepaalde gedragingen. Zo moeten zij

eigenaars van honden erop attent maken

dat zij verplicht zijn de uitwerpselen van

hun hond weg te nemen, zullen zij de

burger die zijn vuilniszak op een verkeerd

tijdstip buitenzet hierop wijzen,…

De stadswachten hebben verder een rol in

de preventie van criminaliteit. Zij zullen

extra aandacht hebben voor gauwdiefstal

op de markt, op evenementen en tijdens

de koopjesperiode en zullen ze de onvoorzichtige

burger waarschuwen. Zij houden

toezicht op openbare parkeerplaatsen,

verwittigen politie wanneer er achtergelaten

sleutels op wagens worden teruggevonden,

zijn alert voor verdachte

situaties,…

Iets te melden?

Spreek jouw

stadswacht aan!

Er wordt ook samengewerkt met de politie

voor de preventie van autocriminaliteit

en woninginbraak. De actie ‘Leeg- en slotvast’

is intussen al bekend, waarbij een

stadswacht en de wijkagent samen voertuigen

controleren op het leeg en slotvast

zijn van een wagen. Het is ook mogelijk

om als burger afwezigheidstoezicht aan te

vragen terwijl men met vakantie gaat. De

stadswachten zullen dan een extra oogje

in het zeil houden en eventuele onregelmatigheden

telefonisch melden aan de

politie.

Hoewel hun werkingsgebied is uitgebreid,

blijven zij nog hun taak behouden in het

parktoezicht. Zij zullen daarom o.a. toezien

dat de speeltuigen niet gebruikt

wordt door kinderen ouder dan 12 jaar,

of er niet gebarbecued wordt in de

parken, of bestuurders zich reglementair

parkeren,…

Stadswachten worden verder ook ingezet

bij bepaalde evenementen, met een

takenpakket dat heel uiteenlopend kan

zijn: toezicht bij de fietsenstalling,

toezicht houden op de geparkeerde

wagens, verspreiden van sensibiliseringsmateriaal,


Stadswachten worden tevens ingeschakeld

om wijkgebonden informatie te verdelen,

zoals informatie over bepaalde wegeniswerken,

informatievergaderingen, de wijkkranten,…

Verder staan zij als Gemachtigd Opzichter

aan de Vilvoordse scholen. Elke ochtend

zorgen zij aan deze scholen dat de kinderen

veilig de straat kunnen oversteken.

De stadswachten staan tevens steeds klaar

om de burger te helpen. Ken je de weg

niet, wil je het telefoonnummer van een

stadsdienst kennen, heb je een vraag over

een bepaald evenement,…,je kunt altijd

de stadswacht aanspreken.

Kortom, de taken van een stadswacht zijn

uitgebreid en wisselend. Deze mensen zetten

zich mee in om van Vilvoorde een

propere, veilige en leefbare stad te maken,

een stad waar het aangenaam wonen is.

Wil je meer weten over jouw stadswachten?

Neem dan contact op met je wijkmanager

of de dienst Wijkwerking

op het nummer 02 255 46 88.

Wijkmanager Houtem/Peutie

Mark Borremans

0499 51 86 23

Wijkmanager Koningslo/Kassei

Els Bockstael

0499 51 86 24

Wijkmanager Centrum/Broek

Wout Plasmans

0499 51 86 25

Wijkmanager Faubourg/Far-West

Niki Steylemans

0499 51 86 26

7


Stadhuis

>Grote Markt 02 255 45 11

• burgemeester J.L. Dehaene &

• secretariaat burgemeester 02 255 45 01

• schepen A. Absillis 02 255 45 02

• schepen H. Bonte 02 255 45 03

• schepen M. Van Stevens 02 255 45 04

• schepen M. Van Asch 02 255 45 05

• schepen E. De Bock 02 255 45 06

• schepen A. Simoens 02 255 45 07

• schepen G. Ceuppens 02 255 45 08

• stadssecretaris V. Boudry

• dienst Communicatie,

02 255 45 10

Evenementen, PR 02 255 45 53

• dienst Informatica 02 255 45 70

• dienst Personeel 02 255 45 60

• dienst Secretarie 02 255 45 30

[ Wegwijs ]

Stadsdiensten - www.vilvoorde.be

Tuchthuiscomplex

• dienst Leefomgeving

Rondeweg 52

02 255 47 20

• dienst Groenvoorziening

Rondeweg 48

02 255 47 30

• dienst Werken in Eigen Beheer

Rondeweg 4 02 255 47 00

Hier kan je ook terecht bij de

uitleendienst voor allerhande materiaal:

ma, do, vrij: 9 - 12 uur

di, wo: 9 - 12 uur 13.30 - 16 uur

cc Het Bolwerk

> Bolwerkstraat 17

• Cultuurcentrum 02 255 46 90

• dienst Cultuur 02 255 46 91

Administratief centrum Portaels

> Portaelsstraat 7

• dienst Stedelijke Ontwikkeling

02 255 46 00

sectie Ruimtelijke Ordening

en Stedenbouw 02 255 46 01

sectie Huisvesting 02 255 46 06

sectie Lokale Economie 02 255 46 02

• dienst Beheer van de Wegen

02 255 46 41

• dienst Beheer van de Gebouwen

02 255 46 40

8 > Brandweer, Rondeweg 32

9

Stedelijke begraafplaatsen

> Havendoklaan 02 251 08 85

Administratief centrum Campion

> Leuvensestraat 117

• dienst Financiën 02 255 45 50

• dienst Onderwijs 02 255 45 80

• dienst Preventie 02 255 46 88

• dienst Wijkwerking

• stadsontvanger

02 255 46 88

G. Schoovaerts 02 255 45 20

• dienst Bevolking en Burgerlijke Stand

sectie Bevolking 02 255 46 10

sectie Burgerlijke Stand 02 255 46 20

• dienst Jeugd 02 255 46 92

• dienst Maatschappelijke Integratie

02 255 47 55

• dienst Sociale Zaken 02 255 46 50

sectie Lokale Werkgelegenheid

02 255 46 53

• dienst Sport 02 255 47 41

Openbare Bibliotheek

> Grote Markt 9 02 255 46 60

Kinderdagverblijf KaDeeke

> Grote Markt 19 02 255 46 70

> filiaal Houtem 02 252 39 56

Eggenpad 1 fax 02 252 47 35

OCMW

Kursaalstraat 40 02 257 98 11

ma, wo, do: 9-12 uur 13.30-15.30 uur

di: 9-12 uur 13.30-16.30 uur

vrij: 9-12 uur

Diensten

> Inter-Vilvoordse Maatschappij

voor Huisvesting

www.intervilvoordse.org

Parkstraat 115 02 257 11 50

di, wo, vrij: 8.30-17.00 uur

ma, do: 8.30-19.00 uur

> INCOVO, C. Buyssestraat 5

www.incovo.be 02 255 94 70

> Lokale Werkwinkel & PWA

Schapulierenstraat 25 02 255 92 55

Veiligheid

> Lokale Politie Vilvoorde-Machelen

www.pzvima.be

Zennelaan 76 02 255 72 11

noodnummer 101

Openingsuren balie:

ma, do, vrij: 8 - 11.45

di: 8 - 11.45 13 - 18.15 uur

wo: 8 - 11.45 13 - 16.15 uur

www.brandweervilvoorde.be

administratie 02 251 77 78

en 02 251 93 94

Brand, ongevallen, ziekenwagen

noodnummers 100 - 112

[ Wegwijs ]

Wijkcentra

Wijkcentrum Koningslo - Streekbaan 189a 02 267 39 07 - 0499 51 86 24

Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) 02 255 45 75

Wijkcentrum Kassei - Vlierkensstraat 83a 02 253 49 86 - 0499 51 86 24

Wijkmanager: Els Bockstael (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 75

Wijkcentrum Centrum - Parkstraat 28/2 02 253 60 25 - 0499 51 86 25

Wijkmanager: Wout Plasmans (Leuvensestraat 117) of 02 255 45 76

Wijkcentrum Far-West - M. Duchéhof 104a 02 253 93 30 - 0499 51 86 26

Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117) 02 255 46 27

Wijkcentrum Houtem - Eggenpad 1 02 253 73 69 - 0499 51 86 23

Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 02 255 45 74

Dienstencentrum Faubourg - Tulpenstraat 2 02 255 46 27

Wijkmanager: Niki Steylemans (Leuvensestraat 117) 0499 51 86 26

Wijkcentrum Peutie - Aarschotsestraat 124 02 255 45 74

Wijkmanager: Mark Borremans (Leuvensestraat 117) 0499 51 86 23

Openingsuren voor de stadsdiensten

• maandag : 9.00 tot 12.00 uur

• dinsdag : 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 18.30 uur

• woensdag : 9.00 tot 12.00 uur & 13.30 tot 16.00 uur

• donderdag : 9.00 tot 12.00 uur

• vrijdag : 9.00 tot 12.00 uur

Maandag- en donderdagnamiddag telefonisch bereikbaar tussen 13.30 en 16.00 uur.

Voor jouw agenda

De stadsdiensten zijn gesloten op 25 en 26 december 2006 en op 1 januari 2007. Op

2 januari zijn de stadsdiensten geopend van 9 tot 11 uur. De hulpdiensten blijven dag

en nacht bereikbaar.

Het college van burgemeester en schepenen is als volgt samengesteld:

Jean-Luc Dehaene, burgemeester (CD&V)

Albert Absillis, schepen voor Openbare Werken en Burgerlijke Stand (CD&V)

Hans Bonte, schepen voor Sociale Zaken (sp.a)

Magda Van Stevens, schepen voor Milieu en Ontwikkelingssamenwerking (GROEN!)

Marc Van Asch, schepen voor Financiën en Lokale Economie (CD&V)

Ernest De Bock, schepen voor Onderwijs (sp.a)

Anneliese Simoens, schepen voor Cultuur en Jeugd (CD&V)

Guy Ceuppens, schepen voor Sport (sp.a)

Zij zetelen ook in de gemeenteraad samen met:

Alfons Buellens (CD&V), Daniël Bonnevalle (V.B.), Patrick Boone (CD&V),

Johan Claus (VLD), Willy Cortois (VLD), Danny Croon (VLD), Filip De Man (V.B.),

Monique De Marie-Moelants (CD&V), Monique Devuyst (CD&V),

Fatima Lamarti (sp.a), Willy Leemans (CD&V), Eugène Messemaekers (FDF),

Christel Moyson-Herbosch (CD&V), Corinne Olbrechts (VLD),

François Sophie (CD&V), Katrien Vaes (VLD), Eddy Van Calsteren (V.B.),

André Vandenbroeck (VLD), Roland Van Goethem (V.B.),

Alain Van Hende (VLD), Monique Vansantvoort (VLD), Jean Vermote (cDH),

Michaël Verstraeten (VLD).

Meer informatie vind je op www.vilvoorde.be


10

Bibliotheek

De Openbare

Bibliotheek zet een

digitale stap vooruit!

Als bibliotheekgebruiker kan je thuis op je

computer 24 uur op 24 uur opzoeken wat

de bibliotheek in huis heeft via de website

www.bibliotheek.vilvoorde.be. Je vindt er

de volledige catalogus van de bibliotheek

online. Sinds kort kan je via deze website

ook bibliotheekmateriaal, dat uitgeleend

is, online reserveren! Je hoeft hiervoor dus

niet langer naar de hoofdbibliotheek op

de Grote Markt. Je kan online een reserveringsformulier

invullen. Op het ogenblik

dat het uitgeleend materiaal binnenkomt,

krijg je een brief gestuurd met de mededeling

dat het bibliotheekmateriaal voor je

klaarligt.

Je hoeft je ook niet meer te verplaatsen

om de uitleentermijn van uitgeleende

bibliotheekmaterialen te verlengen. Dit

kan nu ook via de stedelijke website. Zo

kan je via je computer de uitleenperiode

van boeken van vier weken nog eens verlengen

met vier weken en de uitleenperiode

van audiovisuele materialen van

twee weken uitbreiden naar vier weken.

Bij de verlenging van audiovisuele materialen

wordt het verschuldigde leengeld

gevraagd bij je eerstvolgend bezoek aan

de bibliotheek.

Wie niet over een computer beschikt, kan

bibliotheekmaterialen elke werkdag van

14 tot 16 uur telefonisch verlengen en

reserveren via het nummer 02 255 46 60.

Meer informatie:

Openbare Bibliotheek

Grote Markt 9, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 46 60

Anderstalige ouders lezen voor

Verhalen vertellen en voorlezen is een microbe: horen voorlezen doet zelf voorlezen.

Voorlezen doet ook zelf lezen. Maar niet iedereen is al gebeten door de

microbe. Zonde, want voorlezen stimuleert de (taal)ontwikkeling en het

vergroot de woordenschat. Samen praten over verhalen en illustraties leert

kinderen omgaan met emoties. Het stimuleert het inlevingsvermogen en de

fantasie. Het maakt van kinderen aandachtige luisteraars. Niets dan goed dus!

Voor meertalige kleuters is het bovendien belangrijk dat ze in beide talen worden voorgelezen.

Ze groeien op met verschillende talen die een plaats moeten krijgen.

Vanuit de vaststelling dat in allochtone gezinnen minder of niet wordt voorgelezen,

werkte de dienst Maatschappelijke Integratie/schoolopbouwwerk een voorleesproject uit.

De kleuters uit een aantal Vilvoordse scholen konden eind vorig schooljaar luisteren naar

verhaaltjes in hun eigen moedertaal. Naast het Nederlands werden verhaaltjes voorgelezen

in het Turks, Arabisch, Frans en Albanees. Anderstalige kinderen hebben zo het

verhaaltje goed begrepen waardoor ze zich in het Nederlandstalige verhaal bij de juf

beter kunnen concentreren op de details en de nieuwe woordenschat.

De reacties zijn unaniem positief!

[ Leven ]

... uit de kleuterklas

• De kleutertjes luisterden geboeid en reageerden enthousiast in hun eigen taal.

• Voor leerkrachten is het een manier om bij ouders het belang van voorlezen te benadrukken.

Ze zien een aantal kleuters herleven. Kleutertjes die tijdens andere voorleesmomenten

zonder de ouders moeilijk te betrekken zijn. Ook achteraf in de klas

kwamen zoveel meer vragen, zelfs van kleuters die anders nooit deelnemen. Nooit

was er tijdens een verhaal zoveel interactie!

• Voor ouders is het een manier om te participeren, om hun taal en cultuur een plaats

te geven op school. Dat is erg belangrijk ivoor de schoolcarrière van hun kinderen.

• Voorlezen voor een groep kinderen is niet vanzelfsprekend. Daarom werden de

voorleesouders twee weken lang opgeleid in het boeiend voorlezen voor een groep

kinderen.

• En eens de eerste zenuwen onderdrukt waren, werd op een gevoelvolle, visueel aantrekkelijke

manier voorgelezen.

• Een geslaagd experiment!

Meer informatie:

dienst Maatschappelijke Integratie/schoolopbouwwerk

administratief centrum Campion, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 47 52

Milieu

De Kyoto Code: kraak je

energiekosten en

bespaar CO2

De Kyoto Code is

een campagne

van het ministerie

van de Vlaamse

Gemeenschap en

de provincie

Vlaams-Brabant die je

op weg helpt om je eigen

energieverbruik aardig terug te schroeven

en heel wat euro’s te besparen. Iets voor

jou?

Deelnemen aan deze campagne kan je

door gedurende minstens 1 maand een

concrete energietip in de praktijk te brengen.

Op de website www.kyotocode.be

lees je hoeveel je daarmee exact bespaart

in euro’s en CO2.

Inschrijven kan je via de website

www.kyotocode.be of per brief aan

Arch’educ, Stationsstraat 70, 1730 Asse

met je naam, adres, telefoon en het aantal

gezinsleden. Nadien ontvang je alle

praktische informatie en kan je verder aan

de slag.

Meer informatie over de campagne:

• Kyoto Infolijn: 0486 88 50 97

en de Kyoto Code website:

www.kyotocode.be

• Ecolife: www.ecolife.be

• Arch’educ: www.archeduc.be;

• Vormingplus Oost-Brabant:

www.vormingplusoostbrabant.be

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Dienst Werken in Eigen Beheer verzekert

permanentie inzake sneeuw- en ijzelbestrijding

langs gemeentewegen.

De wachtdienst is operationeel van vrijdag

3 november 2006 t.e.m. vrijdag 16 maart

2007.

Inwoners melden gevaarlijke situaties aan

de lokale politie Vilvoorde-Machelen op

het centraal nummer: 02 255 72 11.

In toepassing van het politiereglement zijn

inwoners verplicht het voetpad voor hun

woning, eigendom, sneeuw- en ijsvrij te

houden.

Particulieren kunnen wegenzout tegen

kostprijs aankopen in het magazijn van

dienst Werken in eigen Beheer,

Rondeweg 4, 1800 Vilvoorde

Kostprijs: 3 euro per zak van 25 kg

Openingsuren magazijn: zie pag. 8.

[ Leven ]

Zwerfkattencampagne

zoekt hulp

Sinds 2002 loopt in de stad Vilvoorde

een campagne om het aantal zwerfkatten

op een diervriendelijke manier

onder controle te houden.

Met de hulp van vrijwilligers worden de

dieren gevangen in speciale kooien. Zodra

de kat gevangen is, brengt de vrijwilliger

die naar de dierenarts, waarmee de stad

een overeenkomst heeft. De dierenarts

steriliseert de kattinnen en castreert de

katers. Indien de poes er te erg aan toe is,

wordt euthanasie toegepast.

Na een korte herstelperiode, laat de vrijwilliger

de kat terug los in de omgeving

waar ze gevangen werd. Katten zijn

immers territoriumdieren.

Jaarlijks worden ongeveer 100 katten

aldus behandeld van begin maart tot eind

oktober. Als je weet dat elke kattin gemiddeld

2 zwangerschappen per jaar heeft

met telkens 4 kattenjongen, dan kan je

narekenen hoeveel nieuwe zwerfkatten

door deze ingreep worden vermeden…

Deze succesvolle campagne kan echter

niet zonder jouw hulp.

• Iedere katteneigenaar is verantwoordelijk

voor zijn dier en kan er via sterilisatie

of castratie voor zorgen dat het aantal

katten in onze stad niet toeneemt.

• Door je kat een halsbandje om te doen,

voorkom je dat ze per toeval wordt

meegenomen naar de dierenarts.

• Laat je kat niet aan haar lot over wanneer

je op vakantie vertrekt. Zo ontstaat

vaak een nieuwe haard van zwerfkatten.

• Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers

met een groot hart voor katten,

die ons willen helpen om ze te

vangen, naar de dierenarts te brengen

en ze daarna terug los te laten.

Gemaakte onkosten worden vergoed.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen

met de dienst Leefomgeving op

tel. 02 255 47 20

Heb jij last van zwerfkatten in de buurt?

Neem dan contact op met de

dienst Leefomgeving

Rondeweg 48, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 47 20

Station Vilvoorde krijgt

nieuwe steunmuur

Infrabel, de infrastructuurbeheerder van

het Belgische spoorwegnet, is in september

gestart met de versteviging van de

muurgewelven achter het stationsgebouw.

Voor deze aangepaste steunmuur wordt

een nieuwe geplaatst die hetzelfde uitzicht

zal hebben als de huidige. Door te

kiezen voor bouwmaterialen zoals rode

baksteen en blauwe hardsteen zal de

steunmuur ook aansluiten bij de architectuur

van het als monument beschermd

stationsgebouw. Door dit bouwproject

worden de perronsporen geschikt

gemaakt voor treinverkeer met een snelheid

van 160 km/uur. Dit past in de strategie

van Infrabel voor een verhoging van

de capaciteit op het volledige Belgische

spoorwegnet.

Wanneer geen nieuwe steunmuur voor de

bestaande wordt gebouwd, dan zouden

de aanpassingen aan de bestaande muur

zo ingrijpend zijn, dat het spoorverkeer in

het station Vilvoorde voor een lange tijd

moet worden stilgelegd. Daarom kiest

Infrabel voor het bouwen van een nieuwe

muur, die hiervoor 1,8 miljoen euro investeert.

De werkzaamheden zijn eind 2007

klaar.

De fietsenstallingscapaciteit aan de voorzijde

van het station blijft behouden, door

het ter beschikking stellen van een zone

langs het fietspad aan de Benoit

Hanssenslaan. Fietsvoorde blijft de activiteit

van de bewaakte fietsenstalling aan

het station verder zetten.

De werfhinder voor de treinreizigers en de

bewoners uit de omgeving blijft tot een

minimum beperkt. De toegang vanuit het

station naar de perrons blijft gedurende

gans de bouwperiode mogelijk. Ook het

treinverkeer ondervindt geen hinder

omdat de bestaande steunmuur niet

wordt afgebroken.

11


12

[ Leven ]

Sociaal Tuchthuis Subsidie Gezocht ...

Computercursus voor

senioren

In 2007 organiseert stad Vilvoorde samen

met de Centra voor Volwassenonderwijs

computercursussen voor senioren.

Het stadsbestuur organiseert een beginnerscursus

PC en een cursus internet.

De eerste opleiding is bedoeld voor iedereen

die weinig of niets afweet van computers.

Er is plaats voor 28 cursisten (er

zijn 14 computers voorzien).

De tweede cursus is voor iedere senior die

meer wilt halen uit het internet maar al

enige kennis heeft van computergebruik.

Hier is plaats voor 14 cursisten (er zijn 14

computers voorzien).

De cursussen zijn voor iedereen die ouder

is dan 60 jaar en in Vilvoorde woont.

In totaal zijn er 16 lessen van telkens

3 uur.

Deelnemers betalen 26 euro per persoon,

de stad Vilvoorde legt telkens een som bij.

In de prijs zijn cursusboek, verzekering en

studentenkaart inbegrepen.

Data en plaats worden later bepaald.

Voor inschrijvingen of bijkomende informatie:

dienst Sociale Zaken

Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 46 50

Nuttige informatie voor de senioren in 1 handige

gids!

Het Vilvoordse stadsbestuur organiseerde in 2005 een ruime bevraging van de

senioren. Zowat alle aspecten waarmee senioren te maken hebben, kwamen aan

bod.

Er werd onder meer nagegaan in welke mate de Vilvoordse senioren actief blijven in

sport- en culturele verenigingen, hoe men zich verplaatst, of men het ontspanningsaanbod

in de stad kent en of men de weg vindt naar specifieke diensten. De respons

van deze enquête was zeer groot: liefst 2200 senioren bezorgden ons een ingevulde

vragenlijst. De resultaten zijn bijzonder leerrijk en zullen aan de basis liggen van het

toekomstig seniorenbeleid.

Eén conclusie drong zich op: uit de resultaten van de bevraging bleek dat bepaalde

nuttige informatie niet tot bij de senioren geraakt. Daarom heeft het Vilvoords stadsbestuur

alle nuttige informatie samengebracht in een Vilvoordse seniorengids.

Alle namen en adressen van hulpverleners, instanties, seniorenverenigingen en sociaalculturele

organisaties worden toegelicht. Ook heel wat sociale reglementerening

(tariefreducties, sociale voordelen, …) zijn er in opgenomen.

De gids wordt opgestuurd aan alle Vilvoordse 60-plussers en zal 2-jaarlijks worden

bijgewerkt.

De seniorengids kan ook worden opgevraagd bij de dienst Sociale Zaken,

administratief centrum Campion, Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 46 50.

Monumentenstrijd:

stem het Tuchthuis naar

de overwinning!

Het Vilvoordse Tuchthuis is één van de

15 finalisten van Monumentenstrijd.

Begin 2007 barst de volgende fase van

Monumentenstrijd los. Vanaf 15 januari

worden elke week drie monumenten per

provincie voorgesteld in een uitgebreide

reportage.

Op 5 februari is Vlaams-Brabant aan de

beurt, inclusief het Tuchthuis. Mis dus

zeker de reportage over het Tuchthuis

niet! In de daaropvolgende week mag op

een van de drie Brabantse monumenten

gestemd worden. We rekenen alvast zoals

in de eerste fase op de massale steun van

de Vilvoordenaars om de Tuchthuis mee in

Finale te stemmen - mobiliseer ook familie

en vrienden!

Noteer alvast nu reeds het telefoonnummer

0905 56 3 12 en de sms-code

‘STEM 12 naar 3470’.

Op de websites www.vilvoorde.be en

www.monumentenstrijd.be vind je meer

informatie.

Jef Vermassen, peter

van het Tuchthuis

Elk monument wordt gesteund door één

of twee bekende mensen. Het Tuchthuis

heeft als peter Jef Vermassen, één van

Vlaanderen bekendste strafpleiters. Hij

ziet als geen ander het belang in van

deze oude gevangenis en daarom wil hij

graag zijn schouders zetten onder dit

project.

Wordt zeker en vast vervolgd! We houden

je op de hoogte!

Terugbetaling kadervorming

voor jongeren

Veel jongeren uit Vilvoorde zijn in de

vakantie en in de weekends bezig om

activiteiten voor kinderen en jongeren te

organiseren.

Om kinderen en jongeren te begeleiden,

worden tal van vormingen en cursussen

georganiseerd in heel Vlaanderen.

Chiro, Scouts, VDS, Jeugd & Gezondheid,

VFJ… en nog veel andere organisaties

bieden cursussen aan om het attest

“animator in het jeugdwerk” te behalen.

Voor jongeren die deze cursus volgen,

bestaat er een kadervormingsubsidie. Dit

betekent dat je bij het volgen van een

cursus een maximumbedrag van

74,37 euro kan terugkrijgen.

Meer informatie over deze subsidie kan je

krijgen op de dienst Jeugd,

administratief centrum Campion

Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 46 59

monitoren voor speelpleinwerking

Swap en

Buurtsport

Heb jij ook zin in een leuke vakantiejob?

Ben je ouder dan 16 en ga je graag met kinderen

om?

Werk je graag in een enthousiast team?

Dan kan je bij ons reeds boeken voor een

leuke paas- of zomervakantie…

Wat verwachten we van jou?

Speelpleinwerking

SWAP

Buurtsport

[ Jongeren ]

• ervaring in het organiseren van boeiende activiteiten voor

kleuters, lagere schoolkinderen of tieners;

• een pluspunt: student normaalschool of opleiding

kleuterleid(st)er, student pedagogische /sociale wetenschappen,

lichamelijke opvoeding, maatschappelijk assistent, …;

• over een animatorattest beschikken is aanbevolen, maar niet

verplicht;

• reeds 16 jaar geworden zijn;

• verplichte deelname animatorweekend 9-11 maart 2007 of

andere vormingsdagen.

• ervaring in het organiseren van activiteiten voor tieners;

• een pluspunt: student normaalschool of opleiding

kleuterleid(st)er, student pedagogische /sociale wetenschappen,

lichamelijke opvoeding, maatschappelijk assistent, …;

• over een animatorattest beschikken is aanbevolen, maar niet

verplicht;

• reeds 16 jaar geworden zijn.

• ervaring in het organiseren van activiteiten voor tieners;

• sportief aangelegd zijn;

• voeling met voetbal en basketbal;

• reeds 16 jaar geworden zijn.

Kandidaten kunnen inschrijven tot 19 januari 2007 bij middel van een verplicht

inschrijvingsformulier. Het formulier vind je, samen met de voorwaarden, bij de

dienst Personeel, stadhuis, Grote Markt, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 45 60.

Je vindt dit ook op de website www.vilvoorde.be, in de rubriek Vrije Tijd, onder

Jeugd.

Meer informatie: dienst Jeugd, administratief centrum Campion

Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde, tel. 02 255 46 92.

13


14

[ Kalender ]

Winterse cultuuragenda

Beethoven Academie olv Dirk Brossé De Nieuwe Snaar

Avondvoorstellingen

• Nieuwjaarsconcert

BEETHOVEN ACADEMIE

o.l.v. Dirk Brossé, Walstublieft!

zaterdag 6 januari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 25 euro

• ALEX AGNEW - Morimos Solamente

donderdag 25 januari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

• DE MENS - In bed met De Mens

vrijdag 9 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 16 euro

• A. NELISSEN, J. BISCHOPS & M. VAN

DER MAAT- Het Goede Lijf

zaterdag 10 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 15 euro

• PERLES D’AMOUR & OBLOMOW

zondag 11 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 14 euro

• WIM HELSEN - Bij mij zijt ge veilig

woensdag 14 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

• 10 JAAR AMBROZIJN XL- met gastvocalisten

Sylvie Berger, Ludo

Vandeau, Soetkin Collier & Vera

Coomans

vrijdag 16 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 13 euro

• FRANK ADAM

Confidenties aan een ezelsoor

zaterdag 17 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

• DE NIEUWE SNAAR - Helden

vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart

20.30 uur - cc Het Bolwerk - 18 euro

• WOUTER DEPREZ - WAR

donderdag 22 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

• THEATER MALPERTUIS

Mevrouw Appelfeld

vrijdag 23 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

• ARANIS

zaterdag 24 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

• THÉ LAU - Tempel der Liefde

vrijdag 30 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 15 euro

• JEF NEVE TRIO

zaterdag 31 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

• Reductieprijzen voor senioren, jongeren

en groepen.

• Aantrekkelijke abonnementsvoorwaarden:

tot 30 % reductie op de gewone

ticketprijs.

De Mens

Matineevoorstelling

• LEAH THYS & BRIGITTE DE MAN -

Marlene

zondag 25 februari - 15 uur

cc Het Bolwerk - 12 euro

www=woensdagwereldwijd

Een gevarieerd wereldmuziekprogramma.

• DONKEY DIESEL

woensdag 24 januari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

• GJALLARHORN

woensdag 7 februari - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

• OLLA VOGALA KWINTET & GUESTS

woensdag 7 maart - 20.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

• Een www-abonnement voor de 8 concerten

biedt u 50% korting op de

gewone ticketprijs.

• Het cc serveert iedere www-avond om

19.30 uur een maaltijd met wereldingrediënten.

Hiervoor reserveer je vooraf

en betaal je 10 euro bovenop de ticketprijs.

Perles d’Amour

Seniorenvoorstellingen

• JACQUES RAYMOND & INGRIANI

Champagne voor iedereen

dinsdag 9 januari - 14.30 uur

cc Het Bolwerk - 8 euro

• EDDY EN DE SCHELLEKENS

Geen wonder dat ik ween

dinsdag 6 februari - 14.30 uur

cc Het Bolwerk - 8 euro

• ECHT ANTWAARPS TEATER

Amaai mijne rug

dinsdag 6 maart - 14.30 uur

cc Het Bolwerk - 11 euro

Familievoorstellingen

• OKIDOK 2 - HaHaHa

zondag 7 januari - 15 uur

cc Het Bolwerk - vanaf 6 jaar

• TWEELICHT & ZOON

Fleur, of de koorddanseresprinses

zaterdag 27 januari - 15 uur

cc Het Bolwerk - vanaf 5 jaar

• PADARIJS - Kotkotkedèt

zondag 18 februari - 15 uur

cc Het Bolwerk - vanaf 4 jaar

• VIRGA LIPMAN - Het lelijke jonge

eendje

zondag 25 maart - 15 uur

cc Het Bolwerk - vanaf 4 jaar

• Tickets :

kinderen 5 euro - volwassenen 6 euro

• Leden van de gezinsbond genieten een

reductietarief.

• Er wordt gratis kinderopvang voorzien

tijdens de voorstellingen voor te jonge

broertjes en zusjes.

OkidOK 2

[ Kalender ]

Sportief Vilvoorde

Sportkampen

Ook in 2007 zorgt de dienst Sport weer voor keitoffe sportkampen! Voor alle deelnemers

staan er fantastische activiteiten op het programma.

De omnisportkampen staan onder begeleiding van ervaren en gemotiveerde sportmonitoren

en voor de kleutersportkampen werken wij samen met studenten en afgestudeerden

kleuteronderwijs.

Alle onze sportkampen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Een fiscaal

attest wordt naar de belastingplichtige opgestuurd.

Aard Doelgroep Datum

OMNISPORTKAMPEN

Circustechnieken 6-15 jaar 19/02/2007 - 23/02/2007

Acrogym, trampoline en tumbling 02/04/2007 - 06/04/2007

Gezelschapsspelen 02/07/2007 - 06/07/2007

Racketsporten 27/08/2007 - 31/08/2007

KLEUTER-SPORTKAMPEN

Gezonde voeding 3-5 jaar 10/04/2007 - 13/04/2007

Naar het bos 13/08/2007 - 17/08/2007

(behalve op 15/08/2007)

Hocus pocus 29/10/2007 - 02/11/2007

(behalve op 1/11/207)

Seniorenzwemmen

Voor een frisse duik of een gezellig samenzijn met andere senioren kan je elke vrijdag

van 15.30 tot 16.30 uur in het stedelijk zwembad ’t Zeepaardje terecht. Het stedelijk

zwembad is dan uitsluitend open voor senioren!

Lessenreeks countrydans

Het countrydansen wordt steeds populairder. Het grote voordeel is dat je deze vorm van

dansen alleen kan beoefenen en dus niet afhankelijk bent van de medewerking van een

partner. Verder is linedance een gezonde vorm van bewegen, een goede ontspanning

en… last but not least… gewoon leuk om te doen!

Vanaf 24 januari 2007 start de dienst Sport met een nieuwe lessenreeks countrydans.

De lessen country vinden plaats op woensdag van 20 tot 21.15 uur in de polyvalente

zaal van de stedelijke sporthal, Slachthuisstraat, 1800 Vilvoorde.

De volledige lessenreeks bestaat uit 20 lessen en het deelnamegeld bedraagt 70 euro.

Voor bijkomende informatie over deze sportactiviteiten of voor inschrijvingen:

dienst Sport

administratief centrum Campion Leuvensestraat 117, 1800 Vilvoorde

tel. 02 255 47 41, fax 02 255 47 49

15

More magazines by this user
Similar magazines