Burgerkrant augustus 2006 - Open VLD Putte

putte.openvld.be

Burgerkrant augustus 2006 - Open VLD Putte

Lokaal nieuws

Op de praatstoel

met de VLD-schepenen

p2 en 3

Voorstelling nieuwe

VLD-kandidaten

Jean-Pierre Pelgrims,

Ingrid Aerts-De Wandeleer en

Maria De Vries

p 4

De Putse

sportkampioenen

regionaal nieuws

Nieuwe

website

wwwvldputte.be

p 9

VLD-nieuwtjes uit uw regio

p.6 en 7

Nationaal nieuws

Hardwerkende Vlaming krijgt

jobkorting en schoolpremie p.5

Inburgeringsdecreet leert

nieuwkomers Nederlands p.8

Betere afspraken

bij

werken

p12

de Burgerkrant

www.vldputte.be

Actie

Putte Proper

Begin 2004 lanceerde de gemeente Putte een

campagne om de gemeente een properder

uitzicht te geven. Deze campagne kreeg de

naam “Putte Proper” mee. “Doel was om

het totaalbeeld van de gemeente te wijzigen.

Vuile straten en pleinen in de gemeente stimuleren

het vandalisme en verhogen ook het

onveiligheidsgevoel. Propere straten en

pleinen zorgen ervoor dat bewoners

graag wonen in hun gemeente.

Voor het gemeentebestuur is de

netheid van de gemeente een

belangrijke opdracht. Daarom

eeN OPeN

eN BreDe kIJk

OP uW streek

van Putte

Onder impuls van burgemeester Gysbrechts

en schepen timmermans loopt

in onze gemeente al enkele jaren de

actie “Putte Proper”. De straten kregen

hierdoor een netter aanzicht, bushokjes

en de signalisatie langs de weg werden

vernieuwd en ga zo maar door. Om deze

actie nogmaals extra onder de aandacht te

brengen en om de bewoners nog extra te

stimuleren, kreeg elke Puts gezin eind juni

een gratis emmer thuisgeleverd door de

VLD-partijleden. “Onze “blauwe emmer” staat symbool voor Putte Proper en is een nuttig

en bruikbaar geschenkje. samen met onze inwoners willen wij als VLD graag verder werken

aan een mooie, nette en aangename gemeente”, vertelt burgemeester Peter Gysbrechts.

plande de gemeente een grote schoonheidsoperatie,

en noemde deze “Putte Proper”, legt

burgemeester Gysbrechts uit.

Reeds meer dan 2 jaar wordt er hard gewerkt

rond het thema Putte Proper. Dankzij het

feit dat deze actie een naam kreeg, is er ook

een attitude-wijziging opgetreden, zowel

bij de administratie, als bij de bevolking.

Slordige, vuile zaken zoals verroeste

straatnaamborden, aftandse bus-

Gratis hokjes of vuile straten verdwijnen

blauwe emmer meer en meer uit het straatbeeld

als symbool van Putte en haar deelgemeenten.

Putte Proper”

Hierdoor gaan de vuile zaken meer

opvallen en worden ze ook sneller

gesignaleerd. Door het signaleren

wordt er sneller ingegrepen en zo heeft

men een dubbel effect.

>> Lees verder op pagina 3


2

Onder het bewind van de VLD is de voorbije zes jaar in Putte en de deelgemeenten knap werk

geleverd. Ondanks een grondige sanering van de gemeentelijke financiën werd er aardig wat

geïnvesteerd met een nieuwe polyvalente zaal, heleboel vernieuwde straten en een sterk verbeterde

communicatie met de bevolking als voornaamste blikvangers. “Putte staat weer op de

kaart en daar mogen wij best fier op zijn”, stellen VLD-schepenen Werner Timmermans, Frank

Dockx en André uytterhoeven in koor. De Burgerkrant zat met hen op de praatstoel.

VLDschepenen

blikken terug

op voorbije

zes jaar

Putte staat weer op de kaart

Burgerkrant: Schepenen, de voorbije

zes jaar is er in Putte aardig wat

werk verricht. de man in de straat is

duidelijk tevreden over de voorbije

legislatuur. Wat waren voor jullie

beleidsdomeinen de belangrijkste verwezenlijkingen?

Werner: “De sport neemt een

belangrijke plaats in in onze Putse

gemeenschap. Het is dan ook een enorm

aangenaam beleidsdomein om te hebben.

Ik denk dat we op sportief vlak zware

inspanningen hebben geleverd. Zo was

er de komst van de nieuwe sporthal,

kregen we een ultra-moderne fitness met

professionele begeleiding en hebben we

in Grasheide een Finse piste ingericht.

De organisatie van de kleutersportdagen

en de scholenveldlopen mocht gezien

worden. Meest in het oog springend was

uiteraard de komst van de Ronde van

België, die zowel op sportief als organisatorisch

vlak een schot in de roos was.”

“Op vlak van wegenwerken is de lijst

eindeloos. Ik zet graag de belangrijkste

op een rijtje met de herinrichting van de

Vogelstraat, Heissteenweg en Koningsbaan,

Pachtersdreef, de wissel in Beerzel

en ga zo maar door. We probeerden alle

werken in ruim overleg te doen met de

omwonenden om de hinder tot een minimum

te beperken. Ik wil hierbij graag

nogmaals onze inwoners bedanken voor

het geduld dat ze op dat vlak soms aan de

dag moesten leggen. Ook de komst van

een nieuwe polyvalente zaal is een extra

troef voor onze gemeente. De zaal is

een pareltje en vele organisatoren lopen

er storm voor. De faciliteiten met ruime

parking zijn dan ook uniek.”

Frank: “Op financieel vlak is uiteraard

de grootste verdienste dat we er in

geslaagd zijn de schuldenlast in onze

gemeente met maar liefst 5,7 miljoen

euro te doen dalen. Dat hebben we vooral

te danken aan een gezond en doordacht

financieel beleid, waarbij we echter

nooit de nodige investeringen uit de

weg zijn gegaan. Op economisch vlak

was er uiteraard de afschaffing van de

belasting op drijfkracht, waarmee we

een duidelijk signaal geven dat we een

bedrijfsvriendelijk beleid voeren met als

hoofdbetrachting voor zoveel mogelijk

werkgelegenheid in Putte te zorgen. De

verdere ontwikkeling van de KMO-zone

past ook in dit plaatje. Op communicatief

vlak stond de burger steeds centraal. De

infobladen werden in een nieuw kleedje

gestoken, er kwamen informatieborden

in het straatbeeld, de website werd

vernieuwd, er kwam een nieuwe huisstijl

met een nieuw logo om de uniformiteit te

verbeteren en via infoavonden probeerden

we onze burgers zo nauwkeurig

mogelijk te informeren en inspraak te

geven. Voor de landbouw hebben we een

landbouwloket opgericht, op dat ogenblik

uniek in onze regio.”

andré: “Er ging bijzonder veel aandacht

naar de senioren in onze gemeente.

Zo werd er een seniorenadviesraad

opgericht om de oudere bevolking ook

inspraak te bezorgen in ons beleid. Met

de seniorensportdag en de cardiofitness

kregen onze senioren ook de kans om

zich sportief uit te leven. Ook niet te

vergeten zijn de seniorenuitstapjes en

–namiddagen die telkens weer op veel

bijval mogen rekenen. We organiseerden

ook computer- en internetlessen voor

onze oudere bevolking. Vergeten we ook

niet het verkeersproject 55+ wat een geweldig

succes was. Op toeristisch gebied

koppelden we ons los van Heist-op-den-

Berg om een meer Puts gericht toeristisch

beleid te kunnen voeren. De geplande

komst van de bezoekerstoren op Beerzelberg

en het nieuwe fietsknooppuntennetwerk

zullen op dat vlak het toerisme

in onze gemeente een extra impuls geven,

waar uiteraard onze middenstanders alleen

maar beter kunnen van worden. De

aangepaste wandelroutes zijn een schot in

de roos.”

“Ook de jeugd werd niet vergeten. De

alom gekende en geprezen Roefeldag

is bijzonder populair bij onze jongeren.

We organiseerden een indoor-Winterkermis

die een massa volk lokte en onze

traditionele Zomerkids waren een succes.

Belangrijk was ook dat we alle gemeentelijke

diensten die met jeugd te maken

hebben, gecentraliseerd hebben in één

dienst zodat het heen en weer geloop

voor de ouders definitief achter de rug is.

Voor de allerjongsten kwamen er onder

meer achter het gemeentehuis nieuwe

speeltoestellen.

Burgerkrant: Wat was voor jullie de

grootste voldoening van de voorbije

legislatuur?

Werner, Frank, andré (in koor):

“Dat we voor de mensen iets konden

doen. Dat we voor hen klaar stonden en

nog steeds staan om hen vooruit te helpen.

Je doet niet aan politiek voor jezelf

maar voor de Puttenaars. Zij staan centraal

in ons beleid. We geloven ook sterk

dat ze ons op 8 oktober zullen belonen

voor het geleverde werk. Putte leeft weer,

Putte staat weer op de kaart.”

Met andere woorden netheid en properheid

is het handelsmerk van de gemeente Putte.

Als beleidspartij in Putte wilde de VLD

graag nog een tandje bijsteken om de actie

Putte Proper nogmaals extra onder de

aandacht te brengen. “Wij zijn overladen

geweest met positieve reacties op onze emmers.

Het is voor onze partij een hart onder

de riem te weten dat onze acties gewaardeerd

worden”, besluit een tevreden Peter

Gysbrechts.

Om alles nog even op een rijtje te zetten

sommen we voor u graag nogmaals de

acties op in het kader van het project Putte

Proper:


VLD houdt

Putte Proper

>> Vervolg van pagina 1

Vernieuwen bushokjes

Aankoop van een nieuwe veegmachine

Herinrichten oefenterrein Klein Boom

Bewegwijzering; maken bewegwijzeringplan

en vernieuwen

Vernieuwen van alle straatnaamborden

Vernieuwen signalisatieborden

Opmaak zoneringsplanVernieuwen

signalisatieborden

Catalogus standaard straatmeubilair

Maken gecoördineerd verkeersreglement

Verfraaien vuile hoekjes

- Uitvoeren diverse onderhoudswerken

- Maken poorteffecten

zone 30, 50 en 70

- Diverse kleinere wegenwerken en

parkeergelegenheden

3


Ingrid

De Wandeleer-

Aerts

Putte levendig houden”

Nadat haar man Chris jarenlang

politiek actief was, acht de 39-jarige

Ingrid De Wandeleer-Aerts nu de

tijd rijp om haar eerste politieke

stappen te zetten. Ingrid heeft

samen met haar man in Grasheide

een eigen zaak in columbariumnissen.

Ze is ook heel sportief

aangelegd. Zo speelt ze wekelijks

haar wedstrijdjes bij badmintonclub

klein Boom en staat Ingrid als

afgevaardigde langs de lijn bij de

veteranen van sv Grasheide. Ingrid

staat gekend als hevig supporter

van sk Lierse en maakt deel uit

van supportersclub Beerzel Dorp.

Ze werkte ook jarenlang mee in de

organisatie van de Jas Gasfeesten.

“Ik heb mijn handen vol, maar nu

ik van de VLD kans krijg, wil ik me

graag ten volle politiek engageren.

Zo vind ik bijvoorbeeld een veilig

fietspadenbeleid in onze gemeente

van bijzonder belang. Ook voldoende

en eigentijdse sportmogelijkheden

voor jong en oud verdienen in

onze sportieve gemeente de nodige

aandacht. Op politiek vlak mogen

we uiteraard onze aandacht voor

de deelgemeenten niet verliezen”,

besluit Ingrid De Wandeleer-Aerts.

4

Nieuwe kandidaten VLD Putte

Maria De Vries

“speciale aandacht voor

bejaarden”

Andere nieuwkomer in het Putse

politieke leven is de 44-jarige

Maria De Vries uit de Mechelbaan

in Peulis. Na een aantal

gesprekken met enkele mensen

van de VLD was Maria, die moeder

is van één dochter sanne, er

helemaal overtuigd om zich ten

volle te engageren voor haar

gemeente en in het bijzonder de

deelgemeente Peulis. Maria is

al reeds vele jaren de drijvende

kracht achter de damesploeg

volleybal van de kWB en speelt

nog wekelijks competitie. Ze is

geboren en getogen in Peulis,

wat maakt dat ze het plaatselijke

dorpsleven er door en door

kent.

“Het is vanzelfsprekend dat

ik het sportgebeuren in onze

gemeente een warm hart toedraag.

Dan denk ik in het bijzonder

aan het voorzien van de

nodige faciliteiten. Ook vind ik

persoonlijk de aandacht voor de

bejaarden en de bejaardenhulp

in het bijzonder van uitermate

groot belang in een gemeente.

Ik merk bij mijn eigen ouders

hoe belangrijk de steun aan bejaarden,

op welk vlak ook, is”,

besluit Maria De Vries.

Jean-Pierre

Pelgrims

“Met oog voor het jeugdgebeuren”

Met de 39-jarige Jean-Pierre

Pelgrims uit Putte heeft de VLD

iemand met een rood-geel hart in

haar rangen. Jean-Pierre is voorzitter

van Club 25, de gekende

socio-club van kV Mechelen en

dus vaak Achter De kazerne terug

te vinden om zijn club te steunen

waar hij maar kan. Hij heeft

ook een eigen zaak. Als consulent

biedt hij zowel commerciële als

administratieve steun aan zelfstandigen.Jean-Pierre

is reeds 11

jaar getrouwd met elke en samen

hebben ze met kristina, Melissa

en Claudia drie schattige dochters.

“Mijn ganse leven ben ik al politiek

geïnteresseerd geweest,

maar nu is de tijd rijp om er ook

effectief mijn eerste stappen in

te zetten. Als voormalig lid van

jeugdhuis De kaktus ligt de jongerenproblematiek

in het algemeen

me bijzonder aan het hart.

Beroepsmatig kan ik alleen maar

pleiten voor voldoende steun aan

onze middenstanders. Zij houden

onze gemeente levendig. tenslotte

verdient ook het sportgebeuren

de nodige aandacht”, besluit Jean-

Pierre.


De gemeente Putte telt 2 autonome gemeentebedrijven . Deze bedrijven voeren beide een

volledige boekhouding los van de gemeentelijke boekhouding. Het autonome gemeentebedrijf

Privé domein staat voornamelijk in voor de exploitatie van de sporthal en het gemeenschaps-

centrum ( inclusief polyvalente zaal). In de nabije toekomst zal ook het nieuwe sportcomplex

van Beerzel hieronder vallen.

AGB’s steunen Putse financiën

Het autonome gemeentebedrijf Publiek zal

zich vooral inlaten met het beheer van de

brandweerkazerne en het nieuw administratief

centrum.

“Financieel is er een sterke binding tussen

de drie partijen: Gemeente-AGB Privé

en AGB Publiek. Zo zijn er een aantal

leasingcontracten, huurovereenkomsten en

leningsovereenkomsten. Het geheel wordt

sluitend gemaakt door dat de gemeente een

financiële bijdrage levert aan beide AGB’s”,

legt schepen van Financiën Frank dockx

uit.

Frank Dockx:

“Wij zijn de eerste

Vlaamse gemeente die

deze unieke financiële

constructie van 2 AGB’s

heeft gerealiseerd.”

sportkampioenen in de kijker

Weer heel wat sportkampioenen waren aanwezig op

de jaarlijkse kampioenenviering. Voor de eerste maal

werd deze georganiseerd in de polyvalente zaal van het

gemeenschapscentrum klein Boom.

Dat sport op nr. 1 staat de laatste jaren is duidelijk te

merken. steeds meer clubs hebben een vertegenwoordiging

in de sportraad (53 leden) en het sportgebeuren

leeft duidelijk in de gemeente Putte. Ronde van België,

cardiofitness, start-to-run, … zijn enkele voorbeelden

waar de Putse burger een goede respons op geeft.

Vandaar dat voor het huldigen van de kampioenen het

De gemeente Putte laat zich

in deze materie bijstaan

door het revisorenkantoor

De Roover & co. Zij hebben

ervoor gezorgd dat wij als

gemeente Putte erin geslaagd

zijn deze constructie tot een

goed einde te brengen. “Van

bij de start hebben zij stap voor

stap ons schitterend begeleid

en alle instanties (Vlaamse Gemeenschap,

BTW, …) kunnen

overtuigen. Zonder meer kan gezegd

worden dat het hier over financiële spitstechnologie

gaat. Wij zijn de eerste Vlaamse

gemeente die deze unieke constructie van

2 AGB’s heeft gerealiseerd. Het is zeker

geen eenvoudige materie, maar nu alles in

werking komt zijn de eerste concrete resultaten

al zichtbaar in de rekeningen.”, aldus

Frank Dockx

Cijfers die boekdelen spreken

- de BTW op de sporthal werd volledig

door de BTW-administratie terugbetaald:

415.511 euro

- voor de polyvalente zaal

is er een BTW-besparing

geweest van 526.622 euro

- via de kwartaalaangifte

werd er een 80.000 euro

gerecupereerd.

Het voordeel van de AGB’s

is dus tot op heden reeds

méér dan 1 miloen euro.

“Ook dit AGB-verhaal

bewijst de slagkracht van

dit bestuur. Ik zou dan in het bijzonder het

kantoor De Roover & co evenals onze eigen

mensen dewelke hieraan meewerken nog

eens willen bedanken. Enig minpunt in dit

verhaal is de houding van de CD&V-oppositie.

In plaats van op een constructieve

manier mee te werken, trachten zij een negatief

beeld op te hangen rond dit gebeuren.

En dit ondanks feit dat zij de voordelen van

het AGB-verhaal erkennen. De bewijzen

dat deze AGB-operatie wel degelijk in het

voordeel was van de Putse belastingbetaler

staan nu zwart op wit”, besluit een tevreden

schepen Frank Dockx.

gemeentehuis te klein werd. schepen van sport, Werner

timmermans, stelde daarom voor de polyvalente

zaal om te toveren een kampioenentempel.

Maar liefst 176 kampioenen werden gehuldigd door

het gemeentebestuur. Alle laureaten ontvingen uit de

handen van de schepen van sport Werner timmermans

een trofee voor hun verdienstelijkheden.

Eén van de sportfiguren, namelijk Nick van Extergem,

sprong dit jaar extra in de kijker en ontving hiervoor de

trofee Bronzen Putteling (zie elders in dit nummer).

9


10

De Bronzen Putteling gaat dit jaar naar de jonge mindervalide basketballer

Nick Van Extergem uit Peulis. Een bijzonder geëmotioneerde Nick mocht de

trofee ontvangen uit handen van burgemeester Peter Gysbrechts.

Bronzen Putteling voor Nick Van extergem

Nick is iemand die enorm houdt van sport

en meer in het bijzonder van basketbal.

Nick kwam op 11-jarige leeftijd na een

zwaar verkeersongeval in een rolstoel

terecht. Na maanden in het ziekenhuis

verbleven te hebben, hoorde Nick de fatale

diagnose : Ruggenmergbreuk ter hoogte

van de borst met tachtig procent invaliditeit

tot gevolg. Na de lange periode in het ziekenhuis

startte Nick met dagelijkse kiné om

zijn spieren niet te laten verstijven.

Daar zijn ouders vroeger tegen de grens met

Bonheiden woonden, begon Nick met zijn

vrienden te basketten op 6-jarige leeftijd bij

“Basket Bonheiden” en dit met groot succes.

Nick was een gedreven basketter. Na

zijn ongeval bleef hij trainen in Bonheiden

met zijn makkers, daar hij nog te klein was

om te spelen in een rolstoelbasketploeg. Via

intensieve fitness probeert Nick alvast stevige

bovenarmspieren te ontwikkelen, want

die zijn voor rolstoelbasket onontbeerlijk.

Project Van der Borght in de startblokken

Zoals aangekondigd in één van de vorige Burgerkranten

houdt de VLD woord om jullie de laatste stand van

zaken te geven omtrent het Project Van der Borght. Na

een lange, doch erg belangrijke ‘ontwerpfase’, gezien de

omvang van het dossier, staat het project in de startblokken

voor de uitvoering van de bouw van 16 nieuwe

woongelegenheden in de bestaande infrastructuur van

het mooie en rustige domein Van der Borght.

Voor de verwervingvan het domein werden deze subsidies

reeds verworven; voor de bouwfase werden ze

Vorig jaar stelde de dokter vast

dat Nick zijn rug scheef begon

te groeien en moest hij terug

geopereerd worden.

Nu een jaar later zou Nick terug

willen basketbal spelen. Hij heeft

reeds contact met de rolstoelbasketploeg

“Antwerp Players” die

wekelijks 2x trainen en 1x per

week een wedstrijd spelen. Nick

zou in september aansluiten bij

de Antwerp Players en organiseert

op 2 september in Bonheiden

een Benefiet waar een match

rolstoelbasket op het programma

staat en waar ook de Antwerp

Giants (1ste klasse) komen spelen tegen een

Nederlandse topploeg.

“Inzet voor de sport en zijn wil om ondanks

alles te blijven sporten. Daarom vinden wij

deze jongeman een absoluut voorbeeld naar

gedrevenheid en sportinzet toe, net zoals

VOORGEVEL

zijn idool en lotgenoot Marc Hermans”,

aldus burgemeester Peter Gysbrechts, die

zijn speech afsloot als volgt: “Nick, jij bent

een verdiende bronzen Putteling, en een

voorbeeld van karakter en gedrevenheid

voor alle sporters hier bij ons!”

vastgesteld en eveneens toegekend. Qua verantwoording

staat het buiten kijf dat er nog steeds een grote

nood is aan sociale huisvesting binnen onze gemeente.

Eens de zekerheid omtrent de noodzaak en de financiële

haalbaarheid van het project, werd via een openbare

aanbesteding een kandidaat ontwerper gezocht, die

enerzijds de huidige site Van der Borght zoveel mogelijk

in haar oorspronkelijke vorm diende te behouden,

en anderzijds een ‘eigentijdse’ gemengde woningvorm

voor bejaarden en sociale huisvesting voor gezinnen

diende te creëren.

“een belangrijke voorwaarde die de VLD bij aanvang

van dit project had gesteld, was de kinderopvang met

bijhorende speelruimte en de tuin van het domein, die

evenals het karakter van Van der Borght, dienden te

worden gevrijwaard”, stelt OCMW-fractieleider Paul

Van Hoof.

Het architectenbureau dat de opdracht kreeg toegewezen,

heeft alle plannen klaar en de goedkeuring hiervan

werd inmiddels bekomen bij de de hogere instanties.

eerstdaags worden de openbare aanbestedingen geevalueerd

en dan kan het bouwen ervan aanvatten.

kortom, het domein Van der Borght zal binnenkort een

nieuw leven krijgen.

Putte haalt subsidies

Reeds meer dan een jaar zijn de voorbereidingen

voor de bouw van een bezoekerstoren

op Beerzelberg bezig. Verschillende

werkgroepen, plaatsbezoeken,

gesprekken, … vonden er de voorbije

maanden plaats. Zo bracht een bezoek aan

een soortgelijk project in Sint-Truiden

heel wat helderheid in het dossier. Ook

de verschillende contacten met de verantwoordelijken

van de provincie hebben

ervoor gezorgd dat de bevoegde minister

Bourgeois,het project “Bezoekerstoren”

als één van de grootste projecten dit jaar

financieel zal ondersteunen. Met ruim

300.000,00 euro steunt de Vlaamse overheid

dan ook de bouw van deze toren.

“ Met dit project willen we alleszins het

aantal toeristen in onze landelijke gemeente

verhogen. Met verschillende andere

trekpleisters in de onmiddellijke en

nabije omgeving en een ideaal inrijpunt

voor het fietsknooppunten-netwerk hebben

we alle troeven in handen voor een

degelijke toeristische attractie in Putte”,

aldus een tevreden schepen van toerisme

andré Uytterhoeven.

Het valoriseren van Beerzelberg in

cultuurhistorisch, natuureducatief en landschappelijk

opzicht, met name het extra in

de kijker stellen van het hoogste punt van

de provincie Antwerpen is eveneens een

extra troef. Immers zonder enige natuurhistorische

waarde van Beerzelberg te

vernietigen, zal het geheel een eigentijdse

indruk geven aan dit park. “De toren zal

ingeplant worden tussen de bomen, zodat

de rest van Beerzelberg nog steeds vrij

en toegankelijk zal zijn. Gezinnen met

“Gezinnen met kinderen en de plaatselijke

jeugdverenigingen zullen naar

hartelust verder kunnen genieten van

de open ruimte op Beerzelberg”

binnen voor bezoekerstoren

kinderen en de plaatselijke jeugdverenigingen

zullen naar hartelust verder

kunnen genieten van de open ruimte op

Beerzelberg ”, dit zonder een verharde

weg en zonder GSM-mast benadrukt

burgemeester Peter Gysbrechts.

Uiteraard wordt deze toren geplaatst in

functie van het strategisch

plan voor toerisme van

de Antwerpse

Kempen. Zo wordt er o.a. extra aandacht

besteed aan het aspect duurzaamheid in

de materiaalkeuze. Ook de relatie met de

routegebonden recreatie is erg belangrijk

voor deze locatie. Langs de nieuwe

bezoekerstoren passeren immers de Tuindersroute,

het fietsknooppunten netwerk,

het Jozef Weynspad en de

Groentenstreekroute.

Met Beerzelberg hebben wij een uniek stukje natuurgebied dat we

voor de toekomst met alle middelen willen behouden, maar ook

vooral “beschikbaar” willen houden voor onze bevolking. een realistisch

natuurbeleid is hier op zijn plaats, een samengaan tussen natuur

en mensen met respect. De natuur dient beschermd, wandelaars

moeten kunnen genieten en jongeren moeten er kunnen spelen!

Deze bezoekerstoren kan aan dit alles een meerwaarde geven.

11


Burgemeester Gysbrechts wil betere afspraken bij werken

Werken provincie (N15) en

omliggende gemeenten

Iedereen die in augustus via of vanuit Putte naar Mechelen

reed, moet heeft ze wel gezien, de wegeniswerken. De werken

op het grondgebied van de gemeente Putte aan de N15 werden

uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur. “De planning

van deze werken was door ons gekend”, aldus burgemeester

Gysbrechts.

“Echter de concrete informatie kwam bij aanvang slechts bij

mondjesmaat binnen en strookte niet geheel met de informatie

van de lokale politie Bodukap zodat alles nog eens nagekeken

diende te worden.”Enige tijd terug kon er dan een brief bezorgd

worden aan de bewoners van betrokken straten en ook op de

gemeentelijke website werd de beschikbare informatie gepubliceerd.”

Bij het einde van het bouwverlof werd dan vastgesteld dat er zowel

in Bonheiden als in O. L. Vrouw Waver werken werden opgestart,

van deze laatste was Putte zelfs totaal niet op de hoogte!

Gevolg was natuurlijk dat er langs daar géén omleidingen

mogelijk waren, extra problemen , extra ongenoegen enz…Volgens

burgemeester Gysbrechts volkomen begrijpelijk! Iedereen

zit “muurvast” en is vooral niet voldoende geïnformeerd.

Werken Houwstraat uitgesteld

“De werken in de Houwstraat werden uitgesteld”, aldus Peter

Gysbrechts, omdat het anders voor zowel alle autobestuurders

(omleiding) als voor de bewoners onmogelijk zou zijn hun weg

9000 EUR

voor Putse

scholen!

BAL VAN De

BurGeMeester

Burgemeester Peter Gysbrechts overhandigde

aan de 6 Putse basisscholen de

opbrengst van het Bal van de Burgemeester

van 18 maart jl. Niet minder dan 1.500

aanwezigen beleefden een mooie avond in

de nieuwe polyvalente zaal van het gemeenschapscentrum.

De opbrengst, 9.000

euro, wordt verdeeld onder de zes aanwezige

directeurs.

nog te vinden in de wirwar van omleidingen. “Ook wij hadden

liever deze noodzakelijke en beloofde werken aan de bewoners

van de Houwstraat nu uitgevoerd. Wij hebben deze mensen van

de situatie op de hoogte gebracht en zullen starten na de huidige

werkzaamheden en na afspraak met de reeds aangestelde aannemer

die zijn agenda diende aan te passen.”

“Ik betreur dat er nu zovele werken rondom ons gebeuren waar

wij als gemeente geen vat op hebben”, aldus burgemeester Gysbrechts,

“en ik kan enkel vaststellen dat Bonheiden en Katelijne

gewoon verder werken ondanks de werken aan de provinciebaan”

Als gemeente nam Putte zijn verantwoordelijkheid en

maatregelen waar mogelijk.

Afsprakencode en onderlinge

meldingsplicht

“Deze problemen zullen zeker door mij op de agenda van de

conferentie van burgemeesters voor ons arrondissement worden

geplaatst. Ook zal de burgemeester een schrijven richten aan

de bevoegde minister. Een afsprakencode en melding is een

absolute noodzaak om overlast tot een minimum te beperken en

vooral om de mensen duidelijk en tijdig de juiste informatie te

kunnen bezorgen. Uiteraard brengen werken altijd overlast mee,

je kan nu éénmaal geen weg herstellen of aanleggen zonder

eerst op te breken en af te werken, maar niet alles hoeft op hetzelfde

ogenblik te gebeuren!”, besluit burgemeester Gysbrechts

Nr 4 - 2006 - uitgave van de VLD Putte - Verantwoordelijke uitgever : Peter Gysbrechts

Similar magazines