Ik geloof in een duidelijk links antwoord op de toenemende ...

roodenwarm.be

Ik geloof in een duidelijk links antwoord op de toenemende ...

houthalen-helchteren.s-p-a.be

Ik geloof in een

duidelijk links

antwoord op

de toenemende

verrechtsing

Alain Yzermans

Drie enthousiaste

schepenen blikken

vooruit op

de toekomst van

Houthalen-

Helchteren

Betaal

niet

te veel

PAGINA

03

Het contract met de

burger zal volledig

uitgevoerd worden. 04

Het leven wordt duurder,

maar wij zorgen

voor tegenwind:

goedkopere energie,

goedkoper gsm’en,

hogere uitkeringen en

samenaankopen waar

iedereen bij wint.

PAGINA

07

PAGINA

Alain

Yzermans

april

2013

heeft zijn schorsing

overleefd

en is er sterker

uitgekomen. Een

openhartig gesprek

met een uitgeruste

en strijdvaardige

burgervader.


02

Edito

Al de derde

keer op rij

werden wij

de grootste

partij van

Houthalen-

Helchteren.

Het doet

me veel plezier dat we opnieuw

deel uitmaken van het bestuur.

Mijn eerste woord van dank gaat

uit naar de vele kiezers die hun

vertrouwen in ons beleid van

de voorbije jaren hebben bevestigd.

Daarnaast ben ik onze

kartelpartners Groen en Plus

heel erkentelijk. Zonder hen

stonden we ongetwijfeld minder

sterk in het College. Ook onze

coalitiepartner CD&V verdient

terecht een woord van dank. De

samenwerking verloopt vlot en

vriendschappelijk. De toekomst

van een stabiel en duurzaam

Houthalen-Helchteren is voor

zes jaar verzekerd.

Als voorzitter ben ik bijzonder

tevreden dat burgemeester

Alain Yzermans sedert 2 april

opnieuw zijn functie opneemt.

Alain is de juiste man op de

juiste plaats.

Onze lokale sp.a-afdeling is

meer dan ooit springlevend en

dynamisch. Dankzij het nieuwe

initiatief Generatie ’18 worden

vandaag al jonge, beloftevolle

kandidaten voorbereid op de

verkiezingen van 2018. Ze leren

argumenteren, doen de nodige

dossierkennis op, volgen mediatraining

en leren zich engageren

in verenigingen. En zo is

het goed, want in de praktijk kan

het socialisme niet anders dan

vanuit de basis vertrekken.

Rudi Gierts, voorzitter sp.a

Houthalen-Helchteren

In dit nummer

Met drie schepenen aan tafel

Een open gesprek over de gezonde financiële situatie

van Houthalen-Helchteren en een blik op de

toekomst.

Betaal niet te veel

Het leven wordt duurder, maar wij zorgen voor

tegenwind:goedkopere energie, goedkoper

gsm’en, hogereuitkeringen en samenaankopenwaar

iedereen bij wint.

PAGINA 03

Op de koffie bij Alain Yzermans

Nieuwe banen creëren en de toenemende armoede

bestrijden: dat zijn de prioriteiten voor

sp.a-groen-plus in Houthalen-Helchteren.

We dichten de gaten

in ons sociaal vangnet

Ingrid Lieten laat rechten automatisch toekennen,

zodat niemand gunstige regelingen

misloopt.

v.u. Frank Vandenhoudt - Guffenslaan 108 - 3500 Hasselt

foto’s - reporters - Jan Locus - Geert Vanden Wijngaert

Tim Dirven - Wouter Rawoens - www.psg.be - sp.a

PAGINA 04

Stad Limburg

“Onze provincie heeft geen grootstad maar besturen

we best als één grote stad.” aldus gedeputeerde

Ludwig Vandenhove.

Die onmisbare

eerste werkervaring

Dankzij Monica De Coninck kunnen schoolverlaters

eindelijk die broodnodige ervaring opdoen.

PAGINA 10

PAGINA 06

PAGINA 07

PAGINA 09

Bespaar fors dankzij samenstroom

Betaal je ook te veel voor gas en elektriciteit? Met de

groepsaankoop groene energie helpt sp.a-Limburg

iedereen aan groene èn goedkopere energie.

PAGINA 12


Contract met

de burger

sp.a-groen-plus is goed op schema in Houthalen-Helchteren.

Zonder enige belastingverhoging wordt geïnvesteerd in armoede,

sociale tewerkstelling, veiligheid en onderwijs.

Armoedebestrijding staat in

Houthalen-Helchteren hoog op de

agenda. ‘Om die problematiek aan

te pakken is het onderwijs onze

eerste prioriteit. Een sterk onderwijsbeleid

garandeert een goede

opleiding, leidt uiteindelijk naar een

degelijke baan en dus ook naar betere

woonomstandigheden. Op die

manier willen we de welvaart van

onze gemeente verbeteren’, vertelt

Mustafa Aytar, schepen van Welzijn

en OCMW-voorzitter.

Op vlak van sociale tewerkstelling

doet Houthalen-Helchteren al het

Wij doen geen loze

beloften. De kiezer

mag ons daar op

afrekenen

mogelijke. ‘De gemeente maakt

jaarlijks 350.000 euro vrij. Het is

belangrijk om daarin te investeren.

Met sociale tewerkstelling leer je

mensen attitudes aan en stoom je

ze klaar voor reguliere tewerkstelling’,

zegt Patrick Pollers, schepen

van Financiën.

‘In ons verkiezingsprogramma

hebben we de burgers heel wat

beloofd’, vult schepen Myriam

Bellio aan. ‘Wij doen geen loze

beloften. De kiezer mag ons daar

op afrekenen. In 2018 zullen wij

alles uitgevoerd hebben wat in ons

contract met de burger staat.’

‘Er staat heel wat op stapel’, concretiseert

Mustafa. ‘De polyvalente

en fanfarezaal in Lillo is goedgekeurd.

Ook de vernieuwing van

jeugdhuis Getwood City is goedgekeurd,

evenals een nieuwe wijkzaal

in Houthalen-Oost. En we zijn nog

heel wat van plan. De inwoners van

Houthalen-Helchteren kunnen op

beide oren slapen.’

03


foto reporters

PAGINA

04

Betaal

niet te veel

Het leven is vorig jaar liefst 2,6 procent duurder geworden.

“Daarom heeft onze ploeg voor wat tegenwind

gezorgd”, zegt sp.a-voorzitter Bruno Tobback. “We

hebben de energie- en de telefonieprijzen bedwongen

en binnenkort gaan de laagste uitkeringen omhoog.

Verder kan iedereen zijn voordeel doen met onze

samenaankopen.”

De voorbije jaren zijn de prijzen voor energie enorm gestegen.

Omdat we niemand in de kou wilden laten zitten,

besloot sp.a-minister van Economie en Consumentenzaken

Johan Vande Lanotte om de energieprijzen in 2012 te

bevriezen. Veel mensen dachten dat de prijzen begin dit

jaar als een raket opnieuw de hoogte zouden ingaan, maar

precies het tegenovergestelde gebeurde.

“Door de prijsblokkering is bij veel mensen de euro gevallen”,

legt Johan Vande Lanotte uit. “Ineens hadden ze

door dat ze al die jaren teveel hadden betaald en gingen

ze op zoek naar een goedkoper alternatief. Doordat we de

opzegvergoedingen schrapten, stapten ze massaal over naar

een andere, goedkopere energieleverancier. De duurdere

leveranciers konden uiteindelijk niet anders dan hun prijzen

ook te laten zakken. Daardoor hebben de meeste gezinnen

veel geld bespaard. Hoeveel precies, verschilt al naargelang

het contract en het verbruik. In elk geval is het gemakkelijk

verdiend geld, dat ze kunnen uitgeven aan andere dingen.”

Goedkoper mobiel bellen

Ook bellen met de gsm maakte Vande Lanotte een stuk

goedkoper door komaf te maken met dure opzegvergoedingen.

“Door de nieuwe telecomwet kan iedereen al na

zes maanden zijn abonnement gratis opzeggen”, legt Vande

Lanotte uit. “Tussen augustus 2012 en januari dit jaar

daalden de prijzen met 10 tot 50 procent. In vergelijking met

de buurlanden springt ons land plots van de duurste naar de

goedkopere landen. Daar doet iedereen die wel eens belt zijn

voordeel mee.”

Uitkeringen omhoog, dokterskosten omlaag

Daarnaast gaan het leefloon en de inkomensgarantie voor


Bruno Tobback Johan Vande Lanotte

ouderen met 2 procent omhoog,

door de tweejaarlijkse aanpassing

aan de gestegen welvaart.

Ook andere uitkeringen stijgen. Zo

nemen de minima van de pensioenen

toe met 1,25 procent en wordt

het vakantiegeld van gepensioneerden

opgetrokken. Ook de

werkloosheidsuitkeringen, ziekte-

en arbeidsongevallenuitkeringen

gaan binnenkort omhoog.

Niets houdt de consument

nog tegen om over te stappen

naar een goedkopere

energieleverancier

“Dokterskosten gaan dan weer

omlaag voor patiënten met een

laag inkomen en mensen met een

chronische ziekte”, zegt sp.avoorzitter

Bruno Tobback. “Zij

betalen bij een doktersbezoek

Het gezin van Johnny

Acke uit Wervik liet

deze winter de

spouw van hun

woning isoleren via

de coöperatie Samen

Sterker. Daardoor

bespaart het ongeveer

15 procent op

zijn stookkosten.

alleen nog het remgeld. Wie naar

het ziekenhuis moet, zal ook geen

ziekenhuissupplementen meer

moeten betalen in twee- of meerpersoonskamers.”

Samenaankopen in de lift

Ten slotte kan iedereen ook

serieus besparen via onze samenaankopen.

“Een paar jaar

terug begonnen we met de eerste

samenaankopen van stookolie”,

vertelt Bruno Tobback. “Omdat die

zo’n succes kenden en de mensen

zoveel korting opleverden, gingen

we ook gas en elektriciteit samen

aankopen. Dat was nog meer

een schot in de roos. Ondertussen

hebben al honderdduizenden

gezinnen via een samenaankoop

energie aangekocht, en zo elk een

paar honderd euro bespaard.

Ondertussen blijven er nieuwe

samenaankopen bijkomen. Zo kan

je nu ook dakisolatie, condensatieketels,

spouwmuurisolatie,

hoogrendementsglas, ja zelfs

brandhout en autoverzekeringen

in groep aankopen. Zo kan

iedereen een serieus pak euro’s

besparen.”

Meer info op

www.samenstaanwesterker.be

www.samenaanhetwerk.be

(vlnr: twee werklui van Isolinvest, Benedikte Van Eeghem (Samen Sterker),

Geert Debie (Impact vzw), Johnny Acke en Stefaan Manderick (Isolinvest))

Geef uw

mening over

Hoe moet het Vlaanderen

van Morgen er uitzien? In

welk Vlaanderen willen we

wonen, werken en leven?

In welk Vlaanderen willen

we onze kinderen zien opgroeien?

Dat zijn maar enkele van de

vragen waar sp.a samen

met u een antwoord op wil

vinden.

Wij kiezen voor een warm

en sociaal Vlaanderen, waar

we samen welvaart opbouwen

en delen. Hoe we dit

concreet zien, kunt u uitgebreid

op onze site lezen.

Geef ons uw mening. Aarzel

niet en laat ons via onderstaande

site weten hoe u

het Vlaanderen van Morgen

ziet.

www.s-p-a.be/vlaanderenmorgen

05


PAGINA

06

Nieuws uit de provincie

Stad Limburg!

Ludwig Vandenhove: “Ik ben voor

meer ondersteuning van en meer

samenwerking met gemeenten,

niet voor verdere fusies.”

“Met de nieuwe opdrachten, die

het provinciale niveau krijgt in

het kader van de interne Vlaamse

staatshervorming, moet de provincie

Limburg zich meer en meer

als stad profileren. Limburg heeft

immers geen grootstad.”, zegt

gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Er zijn de taken, die om efficiëntieredenen

best een ruimer kader

krijgen (bijvoorbeeld intergemeentelijke

samenwerking; provinciaal).

Vervolgens is er de gebiedsgerichte

samenwerking, waarbij het de

bedoeling is om relevante partners

rond de tafel te brengen. En dan is

er nog de ondersteuning van lokale

overheden.

“Die laatste taak is voor mij de belangrijkste

taak van de provincie.”,

Nertsenkweek moet verboden worden

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens steunt de vraag van Gaia om bij milieuvergunningsaanvragen,

die rechtstreeks verband houden met dierenwelzijn, voortaan

ook een dierenwelzijnsadvies te vragen.

Directe aanleiding is de recente discussie

rond de mogelijke komst van een

nertsenkwekerij in Bocholt. De deputatie

verwierp zopas die aanvraag.

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens is tevreden

over de weigering van die vergunning: “Het zou trouwens

beter zijn dat ook België, net zoals een aantal andere Europese

landen, een verbod uitvaardigt op nertsenkwekerijen. sp.a-federaal

volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven heeft hierover

al 2 jaar een wetsvoorstel klaar. Een nerts is geen gedomesticeerd

dier zoals kippen of varkens. Nertsen, die voor de kweek

in kleine draadkooien worden gestopt, gaan aan zelfverminking

dood. Zowel vanuit het standpunt van dierenwelzijn als vanuit

het oogpunt van de leefbaarheid voor de buurt, ben ik daarom

voorstander van een absoluut verbod op nertsenkwekerijen.”

CONTACT: 011/23 70 31 jean-paul.peuskens@limburg.be

aldus Ludwig Vandenhove.

“Vanuit mijn gemeentelijke

bestuurservaring zie ik heel wat

praktische punten, op diverse

beleidsdomeinen, waar de provincie

de Limburgse gemeenten en

steden kan ondersteunen. Ik denk

onder andere aan groepsaankopen,

gezamenlijke contracten voor het

leveren van energie of provinciaal

nieuws verspreiden via de diverse

gemeentelijke informatiebladen

en/of websites.”

CONTACT:

011/23 70 36

ludwig.vandenhove@limburg.be

www.ludwigvandenhove.be


Op de koffie bij Alain Yzermans

We ontmoeten elkaar eind maart bij hem thuis in de Kerkhofstraat.

Ik had een enigszins verslagen en vermoeide Alain Yzermans verwacht,

maar de deur werd geopend door een ontspannen burgemeester

in pantoffels. Hij biedt me meteen een kop koffie aan en

gaat lekker languit zitten.

Wat heeft de drie maanden schorsing

met jou gedaan?

Alain: ‘De eerste weken was ik

zwaar aangeslagen, maar ik heb

me al bij al vrij snel aan de nieuwe

situatie aangepast. Ik ben mijn

politieke tegenstrevers zelfs dankbaar

voor de kwaliteitstijd waartoe

ze me gedwongen hebben. Ik had

ineens veel tijd voor mezelf en mijn

gezin. Tijd ook om me te herbronnen.

Mijn beste vrienden uit onze

kartellijst zijn me blijven steunen

en kwamen vaak op bezoek. Regelmatig

was er diepgaand overleg

met eerste schepen Jef Verpoorten,

die zijn taak goed heeft volbracht.

Tot voor enkele maanden dacht ik

van mezelf dat ik heel dicht bij de

mensen stond. Nu heb ik begrepen

De financiën zijn gezond.

Daarom kunnen

we blijven investeren in

onze wijken.”

dat ik nog meer en vaker tussen de

mensen moet komen. Ik heb mijn

strijdvaardigheid hervonden en

geloof steeds meer in een duidelijk

links antwoord op de toenemende

verrechtsing van onze samenleving.


Wat zijn de belangrijkste lessen

die je uit je geschorste periode

hebt getrokken?

Alain: ‘Zonder mijn aanwezigheid

heeft het nieuwe bestuurscollege

ook stevig werk geleverd. Daarvoor

ben ik mijn collega’s dankbaar. Ik

heb de tijd gehad mijn batterijen

op te laden. Daarnaast heb ik het

drie maanden zonder blackberry

moeten stellen. Dat was een zegen!

Ineens gleed heel veel stress van

me af, omdat ik niet meer 7 dagen

op 7 van ’s morgens tot ’s nachts

bereikbaar was. Een belangrijke les

is dat ik nog meer taken moet leren

delegeren.’

Wat zijn de grote uitdagingen van

het nieuwe bestuur?

Alain: ‘Een degelijk financieel

beleid is de sleutel van succes. In

tegenstelling tot andere Limburgse

gemeenten die een zware schul-

07


08

denberg torsen, kunnen wij blijven

investeren in de wijken. Bovendien

maken we onze eerste verkiezingsbelofte

waar: ondanks de bouw van

het NAC zal dit gemeentebestuur

de belastingen NIET verhogen!

Eén kind op vier wordt in jouw

gemeente in armoede geboren.

Hoe gaan jullie de strijd tegen de

toenemende armoede aanpakken?

Alain: ‘De werkloosheid en de

armoedegraad liggen inderdaad

bijzonder hoog in onze voormalige

mijngemeente. Bovendien

worden enkele honderden gezinnen

rechtstreeks getroffen door de

nakende sluiting van Ford Genk.

Armoedebestrijding is voor ons een

topprioriteit.

De cleantech-campus is in volle

ontwikkeling. Op termijn hopen

we heel wat lokale werklozen naar

een nieuwe baan te begeleiden.

Wij blijven inzetten op de verdere

omvorming van het vroegere mijnterrein

tot een moderne, duurzame

en toekomstgerichte kennis- en

bedrijvenzone.

Op 24 april organiseert sp.a-groenplus

een informatieve en gevarieerde

avond rond het thema kansarmoede.

Door de spontane input

ARMOEDE

ZAAIT UIT

eerste behandeling:

afspraak:

spoedafdeling:

organisatie:

programma:

woensdag 24 april 2013

om 19u stipt

parochiezaal Houthalen-Centrum, Pastorijstraat 11

sp.a-groen-plus

armen en niet-armen onmoeten elkaar.

Een aangrijpende film, boeiende sprekers, workshops,

slotreceptie met een optreden van Marino Punk.

Iedereen is van harte welkom.

van de vrijwilligers van de Sint-Vincentiusvereniging

en de vzw Warm

Hart hoop ik dat OCMW-voorzitter

Mustafa Aytar voldoende bouwstenen

toegereikt krijgt om een stevig

en haalbaar armoedebestrijdingsplan

uit te werken. Armoede is een

onrecht en als socialist wekt het

mijn instinctieve verontwaardiging

op. Daarnaast moeten we ook het

bedrijfsleven stimuleren. Heel wat

bedrijven hebben het moeilijk en

het zijn net de ondernemers die

werk creëren en mensen uit de

armoede kunnen halen.’

V.U.: RUDI GIERTS, MAASVELD 28, 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN


We dichten de gaten

in ons sociaal vangnet

“Nog al te vaak krijgen mensen niet waar ze recht op hebben”,

zegt Ingrid Lieten. “Dat is vooral voor mensen met weinig geld een

probleem. Daarom zorg ik ervoor dat iedereen automatisch de sociale

rechten krijgt waar hij recht op heeft.”

“Niet iedereen kent de weg in de

administratie. Dat is nu eenmaal

zo”, zegt Vlaams minister van

Armoedebestrijding Ingrid Lieten.

“Je kunt moeilijk verwachten dat

iedereen de deur van het stadhuis

platloopt of het lokale informatieblad

van voor naar achter uitpluist.

Daardoor krijgen heel wat mensen

niet de premies waar ze recht op

hebben of lopen ze een gunstige

regeling mis, omdat ze een formulier

vergeten invullen. Het gaat niet

altijd om veel geld, maar in deze

moeilijke tijden kan dit het verschil

betekenen tussen een boterham

met confituur of een boterham met

kaas op het eind van de maand.”

Rechten automatisch toegekend

Daarom zorgt Ingrid Lieten voor

een administratieve vereenvoudiging,

zodat zoveel mogelijk rechten

automatisch toegekend worden.

“Zo heeft een werkzoekende recht

op een terugbetaling van de kosten

voor kinderopvang”, zegt de minis-

We kennen rechten

automatisch toe,

zodat mensen geen

premies of gunstige

regelingen mislopen

ter. “Hiervoor wordt een derdebetalersregeling

uitgewerkt, zodat

deze mensen niet het volledige bedrag

moeten voorschieten. Ook het

inschrijvingsgeld en de studiekosten

worden automatisch betaald.

Daarnaast hebben bepaalde cur-

Ingrid Lieten

Vlaams minister

van Armoedebestrijding

sisten recht op een stimulanspremie

van 1 euro per opleidingsuur.

Bij het openbaar vervoer komt er

dan weer een elektronische kaart

die toegang geeft tot alle vervoermiddelen.

Werkzoekenden kunnen

ook goedkope tickets krijgen voor

sollicitaties.”

“Verder nemen we het woonbeleid

onder handen. Het Agentschap

Wonen werkt aan de vereenvoudiging

van de huursubsidie. Wonen

Vlaanderen ontwikkelt een systeem,

waardoor we mensen met

een lening kunnen contacteren als

ze onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt

worden.”

“In de zorgsector komt een Digitaal

Platform Zorgverzekering. Verder

wordt de gebruikersbijdrage van

gezinszorg of aanvullende thuiszorg

automatisch berekend”, zegt

Ingrid Lieten.

Meer info op

www.ingridlieten.be

PAGINA

09

foto reporters


10

10.000 nieuwe stageplaatsen helpen jongeren aan werk

Die onmisbare eerste werkervaring

“En wat voor ervaring heb je?”

Voor wie pas van school komt, is

dat een van de meest vervelende

vragen bij een sollicitatiegesprek.

Daarom heeft Monica De Coninck

10.000 extra stageplaatsen gecreëerd

- zodat schoolverlaters

eindelijk die broodnodige ervaring

kunnen opdoen.

“Elke jongere wil een mooie toekomst

uitbouwen”, zegt minister

van Werk Monica De Coninck. “De

toekomst begint bij een job. Werken

willen jonge gasten allemaal,

alleen lukt het niet altijd meteen. Vaak krijgen ze te

horen dat ze nog geen ervaring hebben. Maar hoe kan

je nu ervaring opbouwen als je geen werk vindt? Zo

blijven ze met hun kop tegen de muur lopen.”

Eerste werkervaring

Om die cirkel te doorbreken, heeft De Coninck een batterij

maatregelen klaar.

“Jaarlijks komen er 10.000 instapstages voor schoolverlaters

met hoogstens een diploma hoger secundair”,

zegt De Coninck. “Zo kunnen ze een eerste werkervaring

opdoen en is hun cv niet langer blanco. De stages

Monica de Coninck

sp.a

minister van Werk

hoeven ze niet voor niks te doen: ze ontvangen

vervroegd een inschakelingsuitkering,

aangevuld met een uitkering

van de werkgever. Samen is dat goed

voor 898 euro per maand. Ondertussen

kan de werkgever zien welk vlees

hij in de kuip heeft. Al krijgt hij niet zomaar

een goedkope werkkracht: van

de werkgever verwachten we dat hij de

jongere begeleidt en opleidt.”

Daarnaast zorgt de minister ervoor

dat jongeren ook tijdens hun schooltijd

meer stages kunnen doen en dat er

extra lastenverlagingen voor laaggeschoolde

jongeren komen. “Want zij hebben het meeste

moeite om aan een job te geraken”, zegt Monica de

Coninck.

Meer info op

www.samenaanhetwerk.be

Hoe kan je ervaring

opdoen als je geen werk vindt?

HuisKamerdebat

Reserveer jouw huiskamerdebat via

info@s-p-a.be

Wij geven jou graag 250 uur voor

een gesprek over het Vlaanderen

van Morgen.

Aan de keukentafel of in jouw zetel

gaan we met plezier in op al jouw

vragen over onze toekomst.


Professionele vorming

voor nieuwe politici

Generatie ’18 is een politieke academie die toekomstige politici klaarstoomt

voor de verkiezingen van 2018.

Yeter Demirci, voor het eerst gemeenteraadslid, is een

van de tien cursisten. ‘Het is de perfecte manier om je

voor te bereiden op de verkiezingen. Mijn zelfvertrouwen

groeit door deze cursus. Elke lokale afdeling moet zich

laten inspireren door dit initiatief van Alain Yzermans.

Nieuwe politici hebben heel wat begeleiding nodig. Eén

keer per maand wordt een hele avond lesgegeven. We

leren debatteren, krijgen mediatraining en maken kennis

met alle aspecten van de lokale politiek.’

Tussen de mensen

‘t Cabaljon is de culturele vereniging van de vakbondsafdeling in Houthalen-Oost.

‘Onze activiteiten kosten geld,’ licht schepen Myriam Bellio toe. ‘We hebben

recent een eetfeest georganiseerd om onze kas te spijzen.

We mochten bijna 400 gasten verwelkomen op ons

mosselfeest. Verder delen we elk jaar meer dan 1.000

rozen uit aan alle 65-plussers. Ook de 70-jarigen krijgen

een uitnodiging voor de viering van de 90-jarigen in onze

deelgemeente. We kunnen gerust stellen dat de afdeling

Houthalen-Oost fors aan het groeien is. Socialisten moeten

tussen de mensen staan. Ik hoop dat we gelijkaardige

afdelingen in de andere wijken kunnen oprichten.’

Besparen én investeren

Houthalen-Helchteren is op financieel

vlak een van de meest gezonde gemeenten

van Limburg. Er is een veel

lagere schuldenlast dan elders.

Er komt geen belastingverhoging en

niemand wordt afgedankt. Een sterk

en consequent beleid maakt dat mogelijk.

De besparingen zijn in 2007 gestart.

‘Mensen die met pensioen gaan,

worden niet vervangen. We maken

ons personeel flexibeler, waardoor ze

inzetbaar zijn op meerdere vlakken’,

maakt Mustafa Aytar duidelijk.

Het is een jaar van besparingen. Alle

diensten moeten inleveren. Enkel in

het armoedebeleid wordt niet geknipt.

‘Dat is ook niet mogelijk. We weten wat

ons te wachten staat in Limburg. Denk

maar Ford Genk. Die mensen moeten

opgevangen worden. We zoeken via het

SALK² relanceplan extra middelen om

nieuwe jobs te creëren,’ vult Patrick

Pollers aan.

‘Ondanks de besparingen zullen we

de volgende vijf jaar op onze wijken

blijven inzetten. We zullen wijkcomités

oprichten en een budget vrijmaken,

zodat de buurtbewoners inspraak

krijgen in het nemen van bepaalde initiatieven

die ze zelf belangrijk vinden,’

aldus schepen Pollers.

agenda

> WOENSDAG 24 APRIL, 19u.

‘Armoede zaait uit’

parochiezaal Centrum,

Pastorijstraat 11

> ZONDAG 28 APRIL

Algemene ledenvergadering sp.a

Houthalen-Helchteren

De Plas (meer informatie volgt)

> JUNI

Belastingservice Houthalen Centrum

en Houthalen-Oost

(meer info op onze website)

> DONDERDAG 15 AUGUSTUS

Rommelmarkt ’t Meuleke,

John Cuppensplein

Vanaf 9u

COLOFON

Alain Yzermans

Burgemeester (sp.a)

0499 51 17 02

BIJ VRAGEN, CONTRACTEER ONS

GERUST:

Myriam Bellio (Houthalen-Oost)

0499 51 17 09

Patrick Pollers (Centrum en Helchteren)

0499 51 17 68

Mustafa Aytar (Meulenberg)

0499 51 17 05

Guy Lucas (Lillo) - fractieleider

0496 53 14 96


zamelt oude GSM’s in voor een bos

Voor elke GSM planten we een boom in het Limburgse Belbos

Houthalen-Helchteren - De Voorzorg - Rode Kruislaan 20

van 6 tot 17 mei

Eerdere groepsaankopen tonen aan dat samen energie aankopen een besparing tot 25% oplevert voor de

deelnemers. Een onverhoopt succes dat smaakt naar meer. Daarom organiseren we dit voorjaar een nieuwe

samenaankoop.

WEES SNEL EN SCHRIJF JE VRIJBLIJVEND IN TOT 14 MEI!

Bel naar 011/30 10 90 voor meer info, surf naar www.samenstroom.be of stuur onderstaand

inschrijfformulier naar: Samenstroom - Guffenslaan 108 - 3500 Hasselt

Ja, ik sluit me aan bij de groepsaankoop van elektriciteit en/of aardgas (aankruisen a.u.b.)

q aardgas, op basis van een jaarcontract q elektriciteit, op basis van een jaarcontract

Naam: _______________________________________________________________________________________

Adres: _______________________________________________________________________________________

Telefoon: _________________________ E-mail: ____________________________________________________

Aantal gezinsleden: _____ Bent u al ooit overgestapt? q JA q NEE

Huidige energieleverancier: ___________________________

>> Voor de volgende gegevens, zie uw laatste eindfactuur

EAN-nummer ELEK (18 cijfers): _____________ U heeft een dubbele meter: Jaarverbruik ELEK piek: ________kWh

Jaarverbruik ELEK dal: ________kWh

Indien u maar 1 meter heeft: __________ kWh Indien u een exclusieve nachtmeter heeft: _______________ kWh

EAN-nummer AARDGAS (18 cijfers): ____________________

Jaarverbruik AARDGAS: _______________ kWh

Bedrag laatste eindfactuur (incl. BTW): __________________

Vervaldag huidig contract: ___________________________ Handtekening:

Gelieve alle velden in te vullen die op u van toepassing zijn

vanaf 09u00

Ontvangst met sfeermuziek

Straatanimatie

Kinderanimatie

Infomarkt

10u45

Let’s go Urban

11u00

Toespraken

11u30

Optocht

vanaf 13u00

FUNKY D by Domino

JONAS VOORTER

NIGHTTRAIN

Smokkel- en rommelmarkt

Feest van de Arbeid

1 MEI

CENTRUM STOKKEM

Groepsaankoop gas en elektriciteit.

Similar magazines