EEN FAUST - Theater Schrift Lucifer

theaterschriftlucifer.nl

EEN FAUST - Theater Schrift Lucifer

FAUST:

Goed, als dat is wat je wilt.

Maar laat het bij die onzin blijven.

MEFISTOFELES:

Bloed is een heel bijzonder vocht.

FAUST:

Ik zal ons bondgenootschap niet verbreken.

Ik ben geen haar beter dan jij.

De grote geest heeft mij versmaad.

De natuur bleef een gesloten boek voor mij.

Mijn denkwerk heeft nergens toe geleid.

Laten we ons liever storten in zinnelijkheid,

In hartstocht, in de maalstroom van de tijd.

MEFISTOFELES:

Er is geen grens die dwingt of bindt.

Je kunt van alles proeven en proberen.

Pakken waar je zin in hebt.

FAUST:

Proeven, proberen, dat interesseert mij niet.

Ik wil de roes, het allerwreedst genot,

Verliefde haat en hartverkwikkend leed.

En ook de pijn sluit ik niet buiten.

Ik wil het hoogste en het laagste grijpen.

Het wel en wee van heel de mensheid,

Al die zelven met mijn eigen zelf omsluiten.

En net als zij uiteindelijk ten onder gaan.

MEFISTOFELES:

Je kunt mij op mijn woord geloven

- Ik loop tenslotte al wat eeuwen mee -

Maar wat jij wilt, dat totale,

Dat houdt God voor zichzelf alleen.

Die zit daar eeuwig in zijn luister,

Mij laat hij zitten in zijn duister,

En jij moet ’t doen met dag en nacht.

FAUST:

Toch wil ik ‘t!

MEFISTOFELES:

Dat zal wel, maar helaas,

Je blijft uiteindelijk altijd wie je bent.

Niets aan te doen.

FAUST:

Het blijft dus alles zinloos wat ik wilde.

Ik ben geen millimeter opgeschoten.

Het al, ’t oneindige, ‘t universum blijft gesloten.

MEFISTOFELES:

Mijn beste vriend, iets minder somber.

Kom op! Natuurlijk: kop en kloten,

Handen voeten, dat zijn wij.

Maar wat de zaak genietbaar maakt,

Is toch zeker ook van mij?

Als ik zes paarden kopen kan

Dan ben ik voortaan degene

Met een vermogen van zes pk

En draaf ik op 24 benen.

Kom mee, de wereld in!

FAUST:

Wat zou ik daar nog doen?

MEFISTOFELES:

We gaan gewoon!

Dit hier is niet uit te houden.

Je bent toch niet geschapen

Om jezelf en je studenten

Zo zinloos ’t leven zuur te maken?

Ik hoor er trouwens eentje op de gang.

FAUST:

Ik breng ’t niet meer op om hem te zien.

Theater Schrift Lucifer #12, najaar 2012 15

More magazines by this user
Similar magazines