EEN FAUST - Theater Schrift Lucifer

theaterschriftlucifer.nl

EEN FAUST - Theater Schrift Lucifer

FAUST:

(declameert)

‘Elke heerschappij verschrompelt

Door uw charmes overrompeld.

Zelfs de warme zon verkwijnt

Waar een Helena verschijnt.

Rijkdom straalt uit uw gezicht

Geen and’re schat heeft zo’n gewicht.’

HELENA:

Ik moet u iets vragen. Komt u naast mij zitten.

Hier. Deze lege plek vraagt om een man

En verzekert mij van de mijne.

FAUST:

Laat mij hier eerst u op mijn knieën huldigen.

Laat mij uw hand, die mij een plaats gunt aan uw zijde, kussen.

Sta toe dat ik uw rijk mag meebesturen dat zijn grens niet kent.

HELENA:

Alles wat ik hier zie en hoor is wonderlijk.

Ik ben zò verbaasd, ik wil van alles vragen.

Zoals u sprak daarnet, kunt u me dat verklaren?

Het klonk zo vreemd en vriendelijk.

Het was alsof het ene woord zich aan het ander hechtte.

Heeft één zo’n woord het oor bereikt

Dan volgt een ander dat het eerste liefkoost.

Zo zou ik ook wel willen leren spreken.

FAUST:

Als rijm bij ‘t spreken u al behaagt,

Dan zal ons zingen u pas echt verrukken.

Oefening is al wat wordt grevraagd:

Om de beurt een zin, dan gaat het lukken:

‘Het hart dat van verlangen overstroomt,

Ziet om en vraagt zich af...

HELENA:

... Wie hetzelfde droomt.

FAUST:

Het maalt niet om toekomst of verleden.

Want het geluk...

HELENA:

...Ligt enkel in het heden.

FAUST:

Dat is de grootste schat, bezit en pand;

Geschonken nu en altijd...

HELENA:

...Door mijn hand.

(zij denkt na)

Ik voel mij zo ver weg en toch dichtbij,

Hier ben ik! Hier! zeg ik maar al te blij.

FAUST:

Ik snak naar adem, ik beef, stamel een woord.

Dit is een droom, vergaan zijn dag en oord.

HELENA:

Ik voel mij uitgeput en toch: een nieuwe vrouw,

Met jou verbonden, aan jou, onbekende, trouw.

FAUST:

Denk niet na over het vreemde lot.

Bestaan is plicht; daarna zijn we kapot.

GEDROCHT:

(stormt tevoorschijn)

Tortelen en rijmelen,

Zoetjes zuchten en zwijmelen

Daarvoor is het nu geen tijd.

Hoor je geen wapengekletter

Geen woest trompetgeschetter?

Hier wacht je een wilde strijd.

Menelaos komt met drommen

Tegen de burcht opgeklommen,

Theater Schrift Lucifer #12, najaar 2012 70

More magazines by this user
Similar magazines