Views
4 years ago

UITERART - Raads - gemeente Hellendoorn

UITERART - Raads - gemeente Hellendoorn

UITERART - Raads - gemeente

UITERART Kunsthandel-advies-uitleen Constantijnstraat 17,7442 NC Nijverdal Grifthoek 158, 3514JK Utrecht Tel. 030 6913252; 0623202382 e-mail: ekelenkamp@hetnet.nl Utrecht, 12 februari 2011 Aan de gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn Willem-Alexanderstraat 7 7440AENUVERDAL. 11INK01578 CC: burgemeester en wethouders der gemeente Hellendoorn. GEMEENTE HELLENDOORN Behand.: WfriH 15 FEB 2011 A/B Stuk iTrefw.; I^gftft^ i^'-V Werkpr., Kopie aan: 'iW/CfeWjVWÏ , l/VO" Archief D / N.^écks /Xl Verir: Betreft: verzoek om aanpassing van de Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn. Geachte raad, Op 27 juli 2010 heb ik een verzoek ingediend om zes keer per jaar op zondag mijn galerie te mogen openen voor het publiek. Hiervoor is ontheffing nodig op grond van de plaatselijke Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn. Dat verzoek is op 6 oktober 2010 door het college van burgemeester en wethouders afgewezen. Vervolgens is het daartegen door mij ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaard bij besluit van 10 februari 2011. Opmerkelijk en teleurstellend is dat het college in zijn brief van 10 februari slechts volstaat met een verwijzing naar het advies van de commissie voor de bezwaarschriften. Ik heb n.l.in mijn bezwaarschrift tal van beleidsmatige aspecten naar voren gebracht waar de commissie niet over gaat (toerisme, recreatie, situatie in ander gemeenten in Nederland, enquête die ik gehouden heb, enz.). Daar is totaal niet op ingegaan. Daarnaast constateer ik dat de commissie (en dus ook B en W die zich aansluiten bij de motiveringen van de commissie) wel erg makkelijk kjw

Broederenklooster - Structuurplan.pdf - Raad Zutphen - Gemeente ...
Inwonerjaarverslag 2011 - Gemeente Waalwijk
bijlage - Gemeente Waalwijk
OT BW nr. 5 - raad Tytsjerksteradiel - Gemeente Tytsjerksteradiel
Jaarverslag gemeenteraad 2012 - Gemeente Schiedam
Offertetemplate TRITEL recto-verso - De Vlaamse Hoge Raad voor ...
Stappenplan en kritiek tijdpad voor gemeenten ! - Koepel Wmo-raden
Aanvraagvoorwaarden registratie Gastouderbureau - Gemeente ...
Handreiking 'Gesprek tussen burger en gemeente' - CG-Raad
27 juni 2012 - Gemeente Papendrecht
Gebruiksvoorwaarden Gymzalen - Gemeente Best
Download - Gemeente Deventer
Download - Gemeente Deventer
Brandweer Deventer zet deuren open voor publiek - Gemeente ...
Download - Gemeente Deventer
Burgemeester - Gemeente Keerbergen
Burgerjaarverslag 2002 - Gemeente Hoorn
WIE BESTUURT DE GEMEENTE ? - Gemeente Dordrecht
7 november 2012 - Gemeente Papendrecht
Download - Gemeente Deventer
13 juni 2012 - Gemeente Papendrecht
Werken met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening - Gemeente ...
'Landvast Lessen'. - Gemeente Alblasserdam
Gemeente Alphen-Chaam Bestemmingsplan 'Kom Chaam 2005'
Jaarverslagkrant 2012 - Gemeente Venlo
Inwonerjaarverslag 2012 - Gemeente Waalwijk
Evaluatie raadsenquête Vastgoed - Gemeente Haarlem
ProDemos-Wie bestuurt de gemeente-mei 2012.pdf