2012 - Nummer 3 - OSD signaal

osdsignaal.nl

2012 - Nummer 3 - OSD signaal

HÉT MAGAZINE VOOR ONDERNEMEND SCHOUWEN-DUIVELAND

OSDprofiel

NR

IN DIT NUMMER O.A.

JONG OSD LUSTRUM BIJEENKOMSTEN

INNOVATIEVE ONDERNEMERS BEZOEKEN NEMAG

NETWERKEN HOORT BIJ HET ONDERNEMERSCHAP...

LIEVER PARTNER MET DE KLANT DAN UITVOERDER

RUILEN VAN MENU EN KOKEN OP ZEE...

3 - 2012


Uitgave:

Ondernemerskring Schouwen-Duiveland

Postbus 187, 4300 AD Zierikzee

Redactie:

M. (Margo) Lemsom-van Gelderen

J.I. (Inge) Heuff

COLOFON

N.E. (Nini) Soeters-Schot

M. (Menno) Suur

H. (Hans) Beljaars

Secretariaat:

Postbus 187, 4300 AD Zierikzee

info@osdsignaal.nl

OSD-Profiel wordt toegezonden aan

de leden van OSD en voorts aan onder

meer de werk gevers verenigingen,

bestuurlijke en ambtelijke instanties van

gemeente en provincie en bibliotheken.

Realisatie:

buro111

Jannewekken 2, 4301 HH Zierikzee

0111-454141, info@buro111.nl

www.buro111.nl

Als Zeeuwse bank geloven wij in de

kracht van het collectief. Juist voor

ondernemers in onze regio.

Daarom delen we graag onze kennis en

know how met u. Brengen we ondernemers

met elkaar in contact. En komen

we met oplossingen die niet alleen

vandaag, maar ook morgen waardevol

zijn. Dat is de gedachte. Dat is het idee.

De zeekerheid van

een Zeeuwse bank.

inhoud

Voor een afspraak met Karin (Private banking), Daniël (Verzekeren) of André (Groot zakelijk)

belt u met telefoonnummer (0113) 24 80 00.

www.rabobank.nl/oosterschelde

Rabobank. Een bank met ideeën.

VOORZITTERSPROFIEL 3

BESTUURSPROFIEL 4

LEDENPROFIEL

Nieuwe leden 5

JONG OSD PROFIEL

Jong OSD-lustrumbijeenkomsten 6

IPC PROFIEL

Innovatieve ondernemers bezoeken Nemag 7

PROFIELGESPREK

Netwerken hoort bij het 9

ondernemerschap...

BEDRIJFSPROFIEL

Liever partner met de klant 13

dan alleen uitvoerder

ONDERWIJSPROFIEL

Een flitsend recreatieprogramma 16

heb je niet zomaar...

ONDERNEMERSPROFIEL

Ruilen van menu en koken op zee... 19

ACTUEEL

N59, economische navelstreng... 21

GEMEENTEPROFIEL

Informatiebijeenkomst over overvallen 23

en agressie

V.l.n.r. Miranda Nieuwenhuijse, Karin Jumelet,

Daniël van der Vliet, André Smit, Bianca Visser


Alleen maar

lasten verzwaren,

is niet de weg

Beste ondernemers,

Het blijven voor veel ondernemers moeilijke

tijden en een echte verbetering is niet in

zicht. Ik blijf dan ook bij mijn stelregel dat

innovatie helpt om ons verder te ontwikkelen

en sterker door deze periode te komen.

Als de politiek hier ook aan meewerkt, kan

het nog goed komen. Uit de lichaamstaal

van Mark Rutte en Diederik Samsom, bij

de presentatie van het deelakkoord over de

wel

WWW.HEIJMANSBOUWZEELAND.NL

NIEUWBOUW | VERBOUW | RENOVATIE & RESTAURATIE |

SERVICE & ONDERHOUD | VASTGOEDONTWIKKELING

kom

begroting van 2013, valt op te maken dat

het met de chemie tussen de heren wel

goed zit. Of dat tot een goed eindresultaat

gaat leiden, is nog even afwachten. Het

deelakkoord bevat wat mij betreft iets te

veel valse noten.

Uiteraard is het positief dat de forensentaks

geschrapt wordt. Wel ben ik kritisch

dat de dekking wordt gezocht in de vorm

van een hogere assurantiebelasting. Dat

legt de rekening opnieuw bij de burgers en

bedrijven. Bovendien wordt een bedrag van

649 miljoen euro lastenverlichting voor bedrijven

geschrapt, de compensatie voor de

hogere zorgpremie. En dat terwijl het

overheids tekort ruimte biedt om deze

lastenver zwaringen voor 2013 achterwege

te laten. Alleen maar lasten verzwaren als

manier om de tegenstellingen te overbruggen,

is niet de weg die de onderhandelaars

zouden moeten kiezen.

GRIJPSKERKE

T 0118-595 900

BURGH-HAAMSTEDE

T 0111-651 710

De gemeente Schouwen-Duiveland heeft

zijn financiële zaken goed op orde, lees ik

op 10 oktober in de PZC. We praten zelfs

over een overschot van 4,2 miljoen. De Wet

werken naar vermogen kan deze oorlogskas

wel eens gaan aantasten. Mijn mening

is dat wij als ondernemers een bijdrage

moeten gaan leveren om de mensen die

tussen wal en schip dreigen te raken, te

helpen in onze bedrijven. Dit is een maatschappelijk

probleem waar we met zijn allen

een bijdrage aan moeten leveren.

Ondernemend Schouwen-Duiveland piept

en kraakt hier en daar wat in zijn voegen,

toch heb ik goede hoop dat we al worstelend

uit deze crisis komen.

Ik wens u veel wijsheid en nieuwe inzichten

om uw onderneming verder te ontwikkelen.

Met vriendelijke groeten,

Olivier Verwest,

Uw voorzitter

1 nov. - 1 apr.: 13-17 uur

1 apr. - 1 nov.: 11-17 uur

(maandag gesloten)

2

Meer dan 3500 m tentoonstelling

www.watersnoodmuseum.nl

Weg van de Buitenlandse Pers 5,

Ouwerkerk. Tel 0111-644382

VOORZITTERSPROFIEL

3


4

BESTUURSPROFIEL

Politiek debat uitgesteld

Na het zomerreces is het rustig geweest

vanuit het bestuur van de OSD. We waren

volop bezig met de voorbereiding van een

politiek debat op de dag van de Kamerverkiezingen,

12 september. Het was de

bedoeling dat de ondernemers in debat

zouden gaan met lokale politieke vertegenwoordigers.

Jammer genoeg kon het politieke

debat geen doorgang vinden. De gemeenteraadsleden

konden niet aanwezig

zijn in verband met hun beslommeringen

rondom de landelijke verkiezingsdag. Maar

wat in het vat zit, verzuurt niet.

Bouwbedrijf Boogert

Als ik dit schrijf, wordt er nog hard gewerkt

aan het jaarlijkse uitje van 25 oktober. Als u

dit leest, is dat al geweest en bent u hopelijk

meegegaan.

Maandagavond 26 november houden we

onze najaarsvergadering. Het bestuur zal

de plannen voor het komende verenigings-

La dolce vita

In Bestuursprofiel informeren wij u

over de activiteiten en resultaten van de

Ondernemerskring Schouwen-Duiveland.

Meer nieuws op www.osdsignaal.nl.

Volop genieten van de goede dingen van het leven. Dan moet je hoofd vrij zijn van financiële zaken.

Het is goed om te weten dat de specialisten van DRV met hun no-nonsense aanpak sterke

sparringpartners zijn. Zodat ú zakelijk en privé kunt blijven genieten.

Omdat vrijheid telt.

de ondernemer telt

jaar presenteren. We zijn dit jaar welkom

op de nieuwe locatie van Bouwbedrijf Boogert

in Oosterland. Ons oud-bestuurslid

heeft ons een uitgebreide rondleiding beloofd,

zodat we nu eindelijk kunnen gaan

zien wat er zich binnen in het imposante

gebouw afspeelt. Het aanvangstijdstip en

de agenda van die avond worden nog bekend

gemaakt.

Walkin-Talkin

De Walkin-Talkin bij Café De Biet in Zierikzee,

op 26 september, voorzag wederom in

een behoefte. We krijgen positieve reacties

op deze informele borrel. U ontvangt via de

de ondernemer telt

mail altijd de uitnodiging voor deze bijeenkomst,

maar ik wijs u er nogmaals op dat

de data al vast staan en dat alleen de locatie

wisselt. Op de website kunt u ook de

actuele informatie vinden.

Nini Soeters,

Secretaris

26 november

is onze najaarsvergadering

DRV Accountants

& Adviseurs

Vestiging Zierikzee

Karnemelksvaart 2

Telefoon 0111-417155

zierikzee@drv.nl

www.drv.nl

110284


p


Transnorm System

GmbH

Transnorm System GmbH

is een toonaangevende

fabrikant van highperformance

modules voor

materialen en materialen

afhandeling systemen

(voor box-, bak-, pakketen

bagagetoepassingen).

Het team Benelux bestaat

uit drie personen: Sylvia

Zenden, Patrick Linssen

en Peter van der Klooster.

Peter van der Klooster

Grachtweg 23B, 4301 KJ

Zierikzee, T: 06 51845278

www.transnorm.com

peter.vanderklooster@

transnorm.de

P Newmills

Interieurprojecten

Oprichter en eigenaar van

Newmills Interieurprojecten

is Mariska Ek. Newmills biedt

scherpe analyses en zorg -

vuldig onderzoek als ondersteuning

bij nieuwbouw en

verbouw; van conceptontwikkeling

en vormgeving tot het

operationeel tot een goed

einde brengen van een project.

Samenwerking, betrokkenheid,

flexibiliteit en slag vaardigheid

zijn de kenmerken.

Mariska Ek

Schaardijk 5, 4303 AP

Zierikzee, T: 06 13522781

www.newmills.nl

info@newmills.nl

óók ontwikkelaar van

samanzonnepanelen.nl

C O N C E P T & C R E A T I E

Buro111 is het bureau voor alle

vormen van communicatie. Met stevige wortels

in de provincie maar met een landelijk bereik en

uitstraling. Herkenbaar alsook onderscheidend.

Vragen? Informeer naar de mogelijkheden

van onze webwinkelmodule .

M A R K E T I N G S T R A T E G I E

Jannewekken 2, Zierikzee | +31 (0)111 45 41 41 | buro111.nl

O F F - & O N L I N E C O M M U N I C A T I E


p

p

LEDENPROFIEL

Nieuwe

leden

Windpark Zierikzee

Windpark Zierikzee heeft

als oogmerk het realiseren

en exploiteren van een wind -

park met drie windmolens

in de Gouweveer-polder

bij Zierikzee.

David Mol

Langstraat 76,

3256 AM Achthuizen

T: 0187 631877

promill@planet.nl

Multi Medio

Hans Bos van Multi Medio uit

Bruinisse richt zich volledig

op de betoninjectie en

betonreparatie in de

bouwchemie, met als

specialisatie ondergrondse

bouwkuipen. Hij is betrokken

bij grote infrastructurele

P

Color Glo Zeeland

Deze franchiseformule richt

zich op herstel van interieurschade.

Ronald Middelhoek

kan schade aan de bekleding

van auto’s en boten herstellen

en vlekken verwijderen,

maar ook het bankstel dat de

kat onder de nagels heeft

genomen of de vergadertafel

die beschadigd is.

Ronald Middelhoek

Kraaijensteinweg 118,

4328 RD Burgh-Haamstede

T: 06 15083058

www.colorglo.nl

middelhoek@colorglo.nl

werken in Nederland, België,

Frankrijk en Engeland.

Hans Bos

Meekrapstraat 24

4311 ER Bruinisse

T: 06 27861715

h.m.bos@multimedio.nl

5


JONG OSD PROFIEL

6

Jong OSD

lustrum

bijeenkomsten

Bedrijfsbezoeken in Bruinisse

Op 12 september kwam JOSD bijeen voor

de derde ALV van 2012. Dit keer streken wij

neer in de jachthaven van Bruinisse, waar

ons eerst een rondleiding te wachten stond

bij Nova Yachting met als gastheer de heer

Hameeteman. Een inspirerende persoon

die ons een kijkje gaf in de keuken van pleziervaart.

Na het zien van diverse prachtige

zeil- en motorjachten liet hij ons toch een

beetje vertwijfeld achter met de woorden

‘wellicht tot ziens’. Al denkend ‘na een aantal

jaren hard werken, geld verdienen en

sparen zullen we hem wellicht nog een

keer zien’ wandelden we naar ons volgende

bedrijfsbezoek: Eco Scooter Zeeland.

Direct werd duidelijk dat deze producten

meer binnen ons budget vallen. Eco Scooter

verhuurt en verkoopt scooters, fietsen,

skateboards, enz. die elektrisch worden

aangedreven. Nadat enkele JOSD-ers zich

op één van deze apparaten hadden gewaagd,

vervolgden wij onze weg naar Brasserie

Sailors Inn. Daar werden we hartelijk

ontvangen door gastvrouw mevrouw Verloo

en het personeel.

Hoe kom je over?

Tussen de gangen door was het podium

voor onze gastspreekster van vanavond,

Coby Kalis van Deeltalent. In haar presentatie

over dominant, sociaal en afstandelijk

gedrag draaide het om effectief gedrag op

de werkvloer en naar de klanten en waarom

het slim is om als ondernemer, manager

of werknemer professioneel gedrag te

vertonen. Effectieve communicatie heeft

alles met gedrag van mensen te maken.

We praten, vergaderen en overleggen heel

wat af onder werktijd. Maar hoe tevreden is

de klant eigenlijk over de samenwerking?

Het belang om dit na te gaan en om onderscheid

te kunnen maken tussen rationele

en relatiegerichte mensen, tussen intro-

vert en extravert gedrag, levert bewezen

omzet op, aldus Coby Kalis.

De avond werd besloten met een korte en

effectieve ALV en natuurlijk het netwerken,

maar rond 22.30 uur gingen de meesten

huiswaarts. De uitslag van de verkiezingen

waren tenslotte in aantocht.

Lustrum

Zaterdagavond 6 oktober was het zo ver.

JOSD vierde zijn eerste lustrum op gepaste

wijze. De Lustrumcommissie, bestaande

uit Jan Deurloo, Krista van Nes, Ellen van

Velthoven en Menno Suur wist een passende

locatie te vinden in strandrestaurant

Our Seaside bij Renesse. Voor een goed

JOSD-feest waren verder een goede dj en

vertier voor degenen die wat minder lichtvoetig

zijn nodig. Daarom huurden wij een

roulettetafel met bijbehorende croupier.

Met Rob Rameau, eigenaar en gastheer

van Our Seaside, werden onze wensen voor

deze avond besproken. Hij heeft ons in de

uitvoering niet teleurgesteld!

De entree was prachtig aangegeven door

meerdere kaarsen en welkomstborden

voor JOSD. De gasten werden onthaald

met een welkomstcocktail en 1 dollar voor

de roulettetafel. Op de tafels stonden kleine

hapjes gereed. De dj zette in met rusti-

Menno Suur

Op heel Schouwen-

Duiveland was

geen oppas meer

te krijgen

ge muziek. Rond 22.00 uur waren alle gasten

met partner aanwezig en was het tijd

voor een speech van de voorzitter. Hierin

werden de oprichters van JOSD - Huig

Bode, Martin Bouwman, Anton Krijnse

Locker, Rob van Oost, Gilbert Heeg en Corstiaan

de Vries – vermeld. Corstiaan werd

postuum bedankt voor zijn grote bijdrage

aan het succes van JOSD.

Toen JOSD werd opgericht stond gezelligheid

bovenaan. Nu, vijf jaar later, is het

fantastisch om te zien dat deze gezelligheid

heeft geleid tot samenhorigheid onder

de jonge ondernemers, die bereid zijn om

van elkaar te leren en om elkaar - waar nodig

- met raad en daad bij te staan.

Na het officiële gedeelte werd er weer verder

gefeest. Een aantal ontpopte zich als

ware Las Vegas gokkers en waren niet weg

te slaan bij de roulettetafel. Dat de fiches

onbeperkt werden verstrekt, zal daar ongetwijfeld

mee te maken hebben gehad. Ook

op de dansvloer werden we door een aantal

leden positief verrast. Ik vermoed dat sommigen

van hen de volgende dag spierpijn

hebben gehad. Rond 23.00 uur stond er nog

een satébuffet op ons te wachten en gedurende

de avond werden we uitstekend verzorgd

door het personeel van Our Seaside.

Dat we met JOSD-ers te maken hebben,

hebben we wel gemerkt. En nee, niet vanwege

de uitbundig feestvierende leden,

maar rond 01.00 uur liep het feest ten einde.

Een aantal was al druk bellend met hun

oppas om te zeggen dat ze nu toch echt

naar huis kwamen. Volgens mij was er op

Schouwen-Duiveland geen oppas meer te

krijgen op zaterdag 6 oktober.

En zo liep een geslaagd feest ten einde. Op

naar het volgende lustrum!

Menno Suur, Voorzitter JOSD


IPC-PROFIEL

In januari 2013

is het driejarige

IPC-project

afgerond Innovatieve ondernemers

bezoeken

Nemag 7

Het OSD IPC-project ‘SD Innovatiekracht’ nadert zijn afronding die op 12 januari 2013

een feit is. Voorafgaand aan deze datum zijn er nog wat administratieve stappen te

nemen. Er wordt echter ook tijd vrijgemaakt om bij elkaar ‘in de keuken’ te kijken.

Op donderdag 27 september verzamelden

zich daarom zo’n 18 enthousiaste ondernemers

van het IPC-project SD Innovatiekracht

aan het begin van de middag bij

Nemag in Zierikzee. De middag werd gevuld

met een interessant programma. Allereerst

werden de deelnemers kort bijgepraat over

de laatste fase van het IPC-project. Vervolgens

was het woord aan Michel Corbeau,

general manager bij Nemag. Nemag produceert

enorme grijpers voor de overslag

van bulkgoederen en de offshore. Hij presenteerde

een interessant verhaal over de

geschiedenis en het succes van dit internationaal

opererende familiebedrijf.

Grijpgedrag

Volgend op deze bedrijfstoelichting, kreeg

Stef Lommen het woord. Stef is promovendus

aan de TU Delft en sinds twee jaar verbonden

aan Nemag, waar hij een nieuwe

methode ontwikkelt die het ontwerpen van

grijpers en het grijpgedrag verbetert, de

zogenoemde Discrete Elementen Methode

(DEM). Met behulp van dit model wordt het

grijpgedrag gesimuleerd op de computer.

Begin oktober staat er bij Nemag een proef

gepland waarin de simulatie in het echt

wordt uitgeprobeerd. Hieruit moet blijken

of het ontwerp in de praktijk gaat werken.

Laatste bijeenkomst

Na een zeer interessante rondleiding door

enthousiaste medewerkers van Nemag,

werd de middag afgesloten met een hapje

en drankje. Uit de reacties van de aanwezigen

te merken was de middag bij Nemag

zeer geslaagd.

De bijeenkomst was de laatste in een reeks.


8

Projectadviseur Petra van der Zande zal

met de betrokken ondernemers nog de

laatste puntjes op de administratieve i gaan

zetten voordat in april 2013 de totale eindrapportage

van alle deelnemende ondernemers

wordt ingediend bij Agentschap NL.

Voor vragen over het verdere verloop van

het OSD IPC-project SD Innovatiekracht,

kunnen ondernemers terecht bij de projectadviseurs

van Van BijenGelders. Zij zijn te

bereiken via ipcproject@vanbijengelders.nl

of telefonisch: 033 2530800. Ook voor nieuwe

innovatieve initiatieven of WBSO-trajecten

kunt u contact met hen opnemen.

Accountants, fiscalisten,

bedrijfs- en organisatieadviseurs

Aan de basis van een goed advies

staat een goede samenwerking.

Schipper Accountants is in staat het persoonlijke contact van

een lokaal kantoor te combineren met de professionaliteit en

deskundigheid van een grote dienstverlener.

Kantoor Zierikzee: Gouwepoort 4, 4301 RZ Zierikzee

Kantoren: Goes, Made, Middelharnis, Oud-Beijerland, Rijen,

Rotterdam, Terneuzen, Tholen, Vlissingen, Zierikzee en Zundert

Ondernemen doe je samen

John Swaanen en Jozé van de Sande

Wilt u meer weten over wat we voor u

kunnen betekenen, bel dan

0111 43 99 43 of kijk op

www.ondernemendoejesamen.nl


Netwerkcontacten

moet je wel warm

houden

Netwerken

hoort bij het ondernemersschap,

maar je moet wel kiezen...

De vier gesprekspartners zijn duidelijk goed

van de tongriem gesneden en hebben hun

verhaal (en mening) klaar. Iedereen is het

erover eens dat netwerken bij het ondernemerschap

hoort. Welke netwerken, tegenwoordig

is er keuze te over, daarover

verschillen wel de meningen.

‘Rete’ commercieel

Ralph Ranshuijsen noemt meteen heel enthousiast

BNI, een Amerikaans netwerkconcept

waarbij regionale groepjes (chapters)

elke week met elkaar ontbijten en

ondertussen omzet genereren. “Oneerbiedig

gezegd is dit rete commercieel, maar

voor ons als verhuizers heel effectief. Het

gaat om gunnen, aan elkaar denken en

doorverwijzen. Er is exclusiviteit per branche

en je zit aan tafel met allerhande ondernemers.

Ik haal daar veel goede contacten

en opdrachten uit, ook vanuit andere

chapters. Maar het moet je wel liggen en

het kost een paar centen, 800-900 euro

plus het wekelijkse ontbijt.”

Twitter, tweet en retweet

De gesprekspartners luisteren geïnteresseerd,

maar reageren wat sceptisch op dit

concept. De Amerikaanse commerciële insteek

ligt hun duidelijk minder. Twitteren,

daar is iedereen wel actief in. “Ik twitter over

de winkel”, vertelt Miranda van de Klooster.

“Als elders bijvoorbeeld een populaire game

uitverkocht is en wij hebben nog exemplaren

op de plank liggen, maak ik daar een tweet

over. Dat doe ik ook als er nieuw speelgoed

uitkomt. Ik weet niet of dit daadwerkelijk

klanten trekt, maar het kan geen kwaad. Dit

moet waarschijnlijk ook nog groeien.”

Jaap Roskam is een actieve twitteraar en

retweet ook veel berichten. “Wat er voorbij

komt over Zierikzee en relevant is, zet ik

door. Ik heb inmiddels ruim duizend volgers,

dus dat begint nu effect te krijgen.

Twitter is heel drempelverlagend.”

Norbert Clarijs ziet Twitter vooral als een

berichtengenerator. “Je merkt dat verschillende

stromen zich ontwikkelen bij

Twitter. Het is een beetje als LinkedIn. Dat

was eerst eigenlijk alleen een adresboek.

Nu is het veel actiever met verschillende

groepen waarbinnen activiteiten ontstaan.”

“Je moet bij Twitter echt goed oppassen wat

je tweet”, vindt Ranshuijsen. “Als je over een

klant iets meldt, dan moet die klant dat wel

weten en erachter staan. Ik heb uit Twitter

overigens nog nooit werk weten te halen.”

Gerichte benadering

LinkedIn vindt Ranshuijsen interessanter.

“Daar zoek ik gericht naar mensen en hun

groepen. Ik ga in relevante groepen zitten,

antwoord op hun berichten. Zo leer ik mensen

kennen. Net als bij alle andere netwerkgroepen

geldt ook voor LinkedIn dat je de

contacten warm moet houden. Dat werkt.”

Ook Clarijs gebruikt LinkedIn heel gericht

om mensen te benaderen, bijvoorbeeld

voor zijn nieuwe bedrijf in Zwitserland. “Ik

ben kritisch in wie ik als contact benader

en wie ik in mijn netwerk wil hebben. Als je

iedereen toelaat, wordt je account een

soort vergaarbak.” Daar is Ranshuijsen het

niet mee eens. “Elk contact heeft potentie.

Je weet nooit wie je nog eens nodig hebt.”

Het gesprek gaat over de benaderwijze van

SOCIALE MEDIA

is een zakelijk georiënteerd

sociaal netwerk voor vakmensen.

Het belangrijkste doel is geregistreerden

gebruik te laten maken van elkaars zakelijke

netwerk. Dit gebeurt door contacten te

leggen met anderen die je vertrouwt.

gebruik je op de

computer of smartphone om snel korte

berichten uit te wisselen met andere

gebruikers (twitteren). Als je geregistreerd

staat, kun je gebruikers volgen en

gebruikers kunnen jou volgen.

gebruikers maken

profielen met persoonlijke informatie aan

en delen hun interesses en activiteiten met

anderen (vrienden). Bedrijven die veel

contact hebben met consumenten hebben

vaak een bedrijfspagina op Facebook.

Wat is:

PROFIELGESPREK

Het onderwerp voor dit Profielgesprek is netwerken; de mensen aan tafel weten daar

wel raad mee. Terwijl de koffie nog geschonken wordt en de laatste deelnemer binnenstapt,

is het gesprek al volop aan de gang. Tijd voor de gespreksleider om even in te

grijpen, het verloop iets meer te structureren en vooral ook om snel de meeste

relevante zaken van die eerste minuten te noteren.

Open Coffee

Dit zijn regelmatig gehouden informele

bijeenkomsten in de ochtend voor iedereen.

De gemeenschappelijke factor is de behoefte

aan het vergroten van je netwerk en kennis

delen onder het genot van een kopje koffie.

Een laagdrempelige bijeenkomst aan het eind

van een werkdag op wisselende locaties op

Schouwen-Duiveland voor de leden van Jong

OSD en OSD. Doel is informeel elkaar een

keer per kwartaal te ontmoeten en bij te praten.

9


10

Twitter is

drempelverlagend

OM DE JA VOOR UW

PLAN TE VINDEN,

KIJKEN WE VERDER

DAN CIJFERS

Dat is fi nancieren anno nu

Als ondernemer zit u vol plannen. Waar liggen groei- en overnamemogelijkheden?

Daarover denkt de relatiemanager van ABN AMRO

graag met u mee. Daarbij kijken we niet alleen naar cijfers uit het

verleden. Uw relatiemanager kijkt vooral naar de mogelijkheden voor

uw plannen van morgen. En om die te realiseren gaat hij samen met

u altijd op zoek naar de ja voor een fi nanciering. Kennismaken?

Neem dan contact op met Kees Verkaart, Havenpark 7 in

Zierikzee of bel 0111 - 410401.

nieuwe contacten via LinkedIn. Clarijs

heeft gemerkt dat als mensen hem niet

kennen, zij zijn uitnodiging nog wel eens

als spam aanduiden. “Dat is onhandig want

dan kan krijg ik een waarschuwing en wordt

mijn account tijdelijk geblokkeerd. Aan de

andere kant kan ik het me wel voorstellen.

Ik probeer mensen nu eerst persoonlijk en

dan via LinkedIn te benaderen. Ook mijn

mailtjes stel ik anders op.”

Op zijn actie voor de herinrichting van

’t Sas in Zierikzee kreeg Clarijs wel veel positieve

reacties. “Maar goed, in de Linked Ingroep

Schouwen-Duiveland kennen mensen

me waarschijnlijk beter dan in Zwitserland.”

Het echte contact

Jaap Roskam merkt op dat al het netwerken

via internet ten koste gaat van het

echte contact. “Je moet elkaar toch ook

kunnen zien en spreken, een echte ontmoeting

hebben.” Dat is precies ook de

aanleiding van dit Profielgesprek. Want afgezien

van de sterke groei van sociale media,

groeien de netwerkbijeenkomsten als

paddenstoelen uit de vochtige herfstbodem.

Bijvoorbeeld de Open Coffee’s, Wal-

kin-Talkin van de OSD, borrels van Ondernemers

voor Ondernemers Zierikzee, de

bedrijfsbezoeken van Jong OSD en nieuwe

algemene ondernemersnetwerken zoals

het Zeeland Businessnetwerk. En dan zijn

er ook netwerken die al jaren goed draaien,

denk aan het Ondernemersnetwerk voor

Vrouwen in Zeeland en branchenetwerkgroepen

als CommunicatieNet Zeeland.

Als je wilt, kun je geregeld meerdere netwerkbijeenkomsten

per week volgen. Wie

heeft daar tijd voor en zin in?

Overdag of ’s avonds?

“De opzet van de Open Coffee, ’s ochtends,

bevalt mij wel”, zegt Ranshuijsen. “Ik ben

’s avonds al zo vaak weg, dit is onder werktijd.

Dan plan ik dat gewoon in. En die contacten

kunnen altijd weer tot opdrachten leiden.”

Van de Klooster: “Voor de detailhandel ligt

dat anders, veel eigenaren werken mee,

die hebben overdag echt niet altijd tijd.”

Clarijs noemt als nadeel dat er veel dienstverlenende

bedrijven op de netwerkbijeenkomsten

rondlopen. “Banken, makelaars,

accountantsbureaus. Niks ten nadele van

deze mensen, maar zij zijn manager, geen

Een goede relatie,

daar tekenen

wij voor

Havenpark 21, 4301 JG Zierikzee, Postbus 60, 4300 AB Zierikzee

T 0111 415 051, F 0111 413 655, notarissen@andriessenzonnevylle.nl

www.andriessenzonnevylle.nl


ondernemers. De echte ondernemer mis

ik vaak. En wat is het effect?”

Meten is beslissen

Dat laatste is voor Ranshuijsen bepalend:

“Je moet het effect altijd meten. En als het

niets oplevert, moet je niet meer gaan. Ik

houd bij wie ik ontmoet heb en of dat – na

verloop van tijd – nog resultaat heeft gehad.

Ik drink ook nooit alcohol tijdens netwerkbijeenkomsten.

Je hebt er soms ondernemers

tussen zitten die als een ‘balletje’

weggaan. Niet bepaald reclame voor je ondernemerschap.”

De afweging voor deelname aan netwerkbijeenkomsten

ligt volgens de Held op

Sokken juist in wat je eruit haalt. “Adverteren

kost een smak geld en netwerken kost

veel tijd. Dat is ook geld, maar veel persoonlijker

besteed. Want als je een goed en

actief verhaal hebt, haal je er meer uit dan

bij een advertentie. Overigens is mijn ervaring

dat in Rotterdam wel zakelijker wordt

genetwerkt dan hier.”

Vrijblijvend of verplichtend

In Zierikzee is sinds enige tijd een netwerkborrel

opgetuigd voor alle Zierikzeese

ondernemers, Ondernemers voor Ondernemers

Zierikzee. “We wilden elkaar informeel

kunnen ontmoeten, je hoeft er ook

geen lid van te zijn”, vertelt Van de Klooster.

“De enige ‘eis’ is dat je in Zierikzee werkt.

De belangstelling is groot en heel divers,

veel breder dan alleen de detailhandel.”

“Dit initiatief kreeg veel positieve reacties”,

vult Roskam aan, hij heeft de bijeenkomsten

bezocht om nieuwe contacten te leggen.

“En dat kan Zierikzee wel gebruiken.”

Clarijs en Ranshuijsen vinden zo’n opzet

wat te vrijblijvend. Ranshuijsen: “Dat geldt

ook voor de Open Coffee en de Walkin-Talkin.

De kunst van het netwerken is het

warm houden van contacten. Als je een paar

keer niet gaat, wordt het contact te oppervlakkig.

Met verplichte opkomsten en interessante

activiteiten als bedrijfsbezoeken,

zoals Jong OSD doet, krijg je meer binding.”

“Dat zie je ook bij serviceclubs als de Rotary”,

vult Clarijs aan. “Niet alleen mag je niet te

vaak missen, ook pak je samen projecten

op. Zo leer je elkaar ook op een andere manier

kennen. Daar hecht ik wel waarde aan.”

En terwijl iedereen zijn spullen pakt om

weer aan het werk te gaan, vliegt er nog

een tip over de tafel, bestemd voor de gemeente:

“Beter en vaker netwerken zou

veel goed doen”.

WIE ZATEN ER AAN TAFEL?

M Miranda van de Klooster

Eigenaar van de Intertoys speelgoedwinkel

in Zierikzee, zeven werk nemers. Gaat als lid

naar (netwerk)bijeenkomsten van de OSD,

ZZ Neptunes, franchisevereniging van Intertoys.

Is mede-initiatiefnemer van Ondernemers voor

Ondernemers (OVO) Zierikzee. Sociale media:

Twitter en Yammer (bedrijfstwitter, in dit geval

binnen Intertoys); Facebook alleen privé.

M Norbert Clarijs

Mede-eigenaar van Precisiewerk Zierikzee

en Precisiewerk Swiss, precisiegieterij die

half fabricaten maakt voor productiemachines

in de breedste zin van het woord, 25 werknemers.

Gaat als lid of bestuurslid naar

(netwerk)bijeenkomsten van de OSD, MKB

Zeeland, Metaalunie Zeeland, Rotary,

Watersportvereniging Zierik zee. Sociale media:

Whatsapp zakelijk en privé, LinkedIn en een

slapende Facebookpagina voor het bedrijf.

Je LinkedIn-adresboek

kan snel

een vergaarbak

worden

m Jaap Roskam

Zedenrechercheur, in zijn vrije tijd bevlogen

promotor van Zierikzee via www.zierikzeemonumentenstad.nl.

Met zijn stichting

– met ANBI status – probeert hij alles wat er

in Zierikzee gebeurt, te binden. De website

heeft gemiddeld 500 unieke bezoekers per dag.

Bezoekt netwerkbijeenkomsten die relevant

kunnen zijn voor zijn site want is voor informatie

afhankelijk van anderen. Sociale media:

Twitter met Facebook daaraan gekoppeld,

privé niets.

m Ralph Ranshuijsen

Held op sokken en verhuis adviseur bij

Flakkeever huizers, zeven vestigingen,

35 mensen waaronder 23 verhuizers.

Gaat naar netwerkbijeenkomsten van alle

ondernemers verenigingen waar de diverse

vestigingen bij zijn aangesloten, en de

BNI chapter. Sociale media: Twitter en

LinkedIn; Facebook alleen privé.

11


12

KWALITEIT IS ONZE BASIS

Postbus 1, 4456 ZG Lewedorp

Nieuwe Kraayertsedijk 37, Lewedorp

Tel. (0113) 61 55 00

Fax. (0113) 61 27 64

Lid van

Bouwend

Nederland

utiliteitsbouw

industriële bouw

woningbouw

restauratie

www.fraanje.com

NIEUWE

NAJAARSCOLLECTIE

NU IN DE WINKELS EN

ONLINE OP OMODA.NL

• TRENDY MERKSCHOENEN

• GRATIS BEZORGD EN RETOUR

• NIET GOED, GELD TERUG

• 30 DAGEN ZICHTTERMIJN

• LEVERING 1 À 3 WERKDAGEN

CONVERSE • PANTOFOLA D’ORO • GEOX • REHAB • GIORGIO • FLORIS VAN BOMMEL • DIESEL


Daniël Lodders

We willen graag

de beste zijn in

kwaliteit en service

Het ruim negentigjarige bedrijf staat midden

in de moderne tijd. Met een aparte divisie

Duurzame Energie en een site voor zonnepanelen

– www.samanzonnepanelen.nl met

een webshop – speelt de Saman Groep in op

de nieuwste ontwikkelingen. Daniël Lodders:

“Een aantal jaren geleden constateerden

we dat klanten graag comfort hebben,

maar dat dit wel energiezuiniger mag. Wij

hebben verschillende mogelijkheden in

onze dienstverlening opge nomen waarbij

we nadrukkelijk inzetten op kwaliteit en

service. We willen niet de goedkoopste zijn,

wel de beste.”

Duurzame oplossing

Wie wat aan zijn energierekening wil doen

of zijn CO 2 uitstoot wil verminderen, kan bij

Saman Duurzame Energie terecht voor

windenergie, hout(pellets)gestookte cvketels,

ledverlichting, zonneboilers, zonnepanelen

en warmtepompen. “Op het gebied

van zonnepanelen zijn wij de laatste

jaren enorm gegroeid”, vertelt Lodders. “In

Zeeland hebben wij circa 60 procent van

het marktaandeel in handen, voor heel Nederland

is dat 2,5 procent. En dat groeit

nog steeds.”

Saman Duurzame Energie koopt A-kwaliteit

zonnepanelen grootschalig in om ze

voor een scherpe prijs te kunnen leveren,

inclusief maatwerkoplossingen en service.

“Voor al onze dienstverlening geldt dat we

veel waarde hechten aan een duurzame

relatie met onze klant. Wie voor zijn zon-

nepanelen een snelle prijsknaller zoekt,

moet niet bij ons zijn. Wie service en een

zorgeloos onderhoud wil, kan bij ons terecht.

Daar komt bij dat we een installatiebedrijf

zijn. We hebben alle kennis in huis

om de klant de duurzame oplossing te adviseren

die het beste bij zijn situatie past.”

Overschot

Volgens Lodders kijkt de consument tegenwoordig

vooral naar het rendement op

de investering en is hij genegen om energie

te besparen via zonnepanelen. “De laatste

subsidiepot is nog niet leeg. Enerzijds omdat

de prijzen van de panelen aanzienlijk

gedaald zijn door een overschot op de

BEDRIJFSPROFIEL

Saman Groep sinds 2008 – 40 medewerkers,

inclusief 10 mensen op kantoor – Zierikzee – werkgebied

regionaal – voor zonnepanelen Zuidwest-Nederland.

Liever partner met de klant

dan alleen uitvoerder

De Saman Groep is een van die familiebedrijven die zich goed door de crisis

weten te slaan. Hoewel de familie Saman sinds 1985 niet meer aan het roer staat,

wil algemeen directeur Daniël Lodders de naam zeker niet veranderen.

“Saman heeft een goede naam opgebouwd, die is waardevol. Wel hebben we

de verschillende divisies om praktische redenen als groep gebundeld.”

markt. China blijft panelen produceren,

maar de vraag blijft achter. Dat komt vooral

omdat in België en Duitsland de subsidies

zijn afgeschaft en daarmee de vraag sterk

is afgenomen. Daar profiteren we in Nederland

van. Anderzijds doen minder consument

en een beroep op de subsidie omdat

zij de eigen investering niet kunnen

opbrengen. Omdat de prijzen laag liggen,

kunnen wij als extra service een financiering

aanbieden.”

Heel veel zonnepanelen

In 2012 verkoopt en installeert Saman

Duurzame Energie naar verwachting vijf

keer zoveel zonnepanelen als in 2011, namelijk

10.000. Door fiscale maatregelen

komt nu vooral de zakelijke markt, dit jaar

goed voor 4.000 panelen, sterk op. “Dat

aantal heeft ook te maken met oppervlaktes”,

legt Lodders uit. “Gemiddeld heeft

een woonhuis aan twaalf panelen genoeg.

Voor bedrijven begint het vaak pas bij twintig

panelen. We hebben echter ook wel

schuine en platte daken met 500 zonnepanelen

bedekt.”

Winst voor bestaande bouw

Als energiebezuiniger is de warmtepomp

nog minder algemeen. Maar volgens de directeur

zit daar veel toekomst in. “De

warmtepomp, met aardwarmte als bron,

wordt vooral bij nieuwbouw toegepast. Die

installatie is bij bestaande bouw vaak niet

mogelijk. Nu is er de warmtepomp die de

13


14 buitenlucht als bron gebruikt. Dat biedt

veel perspectief voor energiewinst in de

bestaande bouw en die markt is oneindig

veel groter dan de nieuwbouw.”

Constructie

Met al die nieuwe ontwikkelingen, Saman

Duurzame Energie is ook actief in de ledverlichting,

zou je bijna vergeten dat het

bedrijf groot is geworden als constructiebedrijf

en in de installatietechniek en elektra.

Lodders: “Onze oorsprong ligt in de

constructie. Net als veel andere construc-

Hooggetalenteerd

kind?

Dit zijn een aantal kenmerken van

hoog getalenteerde kinderen:

• onderpresteren (in een neerwaartse lijn)

• zeer wisselende (school)prestaties

• een fi losofi sche kijk op de wereld “heeft

de wereld altijd al bestaan?”

• willen weten hoe iets werkt en waarom

dingen zo zijn

• een rijke fantasie en een groot

voorstellingsvermogen

• speelt graag met oudere kinderen

• een groot gevoel voor humor en snapt

“grote-mensen-grapjes”

• wil niet dat u kindertaal tegen

hem of haar gebruikt

• gedraagt zich thuis ‘anders’ dan

op school; zeer stil en verlegen

of juist onhandelbaar

• een sterk rechtvaardigheidsgevoel,

raakt van slag als iets niet eerlijk is

• (al jong) een opvallend grote

woordenschat

• een sterk geheugen

• vroeg bezig met cijfers en/of letters

tiebedrijven uit die tijd ging Saman zich

door de groeiende vraag naar centrale verwarmingssystemen

ook op de installatietechniek

richten en vervolgens op elektra.”

Nog steeds verricht Saman Constructie

het kleinere constructiewerk zoals trappen

en hekwerken, dakspanten, bordessen en

maat werk constructies voor de machinebouw.

Deze divisie is vaak ondersteunend

aan Saman Elektra of Saman Installatie.

“Al met al is Saman Constructie voor het

bedrijf als vanouds een belangrijk onderdeel.”

Zijn deze punten herkenbaar? Vraag vrijblijvend

een informatiepakket aan!

Obase verwelkomt Leonardo onderwijs op Schouwen-Duiveland.

De onderwijs vorm die hoogbegaafde (wij spreken liever van

hoog getalenteerde) kinderen tot twaalf jaar de kans geeft zich te

ontplooien in een uitdagende en stimulerende omgeving. Speciaal

opgeleide docenten dagen de kinderen vijf dagen in de week uit,

en begeleiden ze met behulp van materialen, methodieken en

werkvormen volledig toegesneden op hoogbegaafdheid.

Op de website www.obase.nl/leonardo kunt u een meer informatie

vinden over hoogbegaafdheid en kunt u tevens een informatiepakket

aanvragen.

Technische oplossing

Ook op het gebied van de installatietechniek

en elektra zet Lodders vooral in op

advisering, maatwerk, service, beheer en

onderhoud. “Of het nu om een kleine vakantiewoning

gaat of om een groot zakelijk

project, het liefst kies ik voor een langlopende,

duurzame relatie. Grootschalig seriematig

werk is niet onze kernactiviteit.

Liever zitten wij met de opdrachtgever aan

tafel om gezamenlijk tot een totaalpakket

voor de beste technische oplossing te komen,

die past bij de vraag. Onze ambitie is

obase


We hebben alle

kennis in huis

voor de beste

duurzame

oplossing

leidend te zijn in de ontwikkelingen op ons

vakgebied in brede zin.”

Interne organisatie

Ook het werkgebied vraagt om een diversiteit

aan diensten en kennis, domweg omdat

er geen grote klanten zijn die veel van

hetzelfde zoeken. “Dat betekent niet alleen

dat onze medewerkers breed inzetbaar zijn

en we veel specialisten in dienst hebben,

maar ook dat we een goede interne organisatie

hebben om het werk te structureren

en deze mensen aan te sturen. Daarom

hebben we relatief veel mensen op kantoor

werken.”

Opdrachtgevers stellen steeds meer eisen.

Zij willen snel en efficiënt geïnformeerd

worden over de bestellingen en uitvoering.

“Ook dat heeft invloed op onze organisatie.

Engelse Kade 2 Zierikzee • Postbus 2 4300 AA Zierikzee

Tel.: 0111 - 41 51 51 • Fax: 0111 - 41 22 44/41 48 22

E-mail: zierikzee@vpva-advocaten.nl

www.vpva-advocaten.nl

We proberen die informatie zo goed en zo

snel mogelijk te geven. Onze klanten waarderen

dat.”

Warme douche

Dit weet Lodders onder meer doordat bij

elke factuur een kaartje met een antwoordnummer

zit. Hierop kan de klant aangeven

of hij een ‘warme’ of ‘koude’ douche met de

HIERBIJ GEEF IK DE SAMAN GROEP EEN

WARME OF KOUDE DOUCHE!

Naam:

Telefoon:

E-mail:

Datum:

WARME DOUCHE

IK BEN TEVREDEN OVER:

KOUDE DOUCHE

IK BEN ONTEVREDEN OVER:

SAMAN LUISTERT NAAR UW WARME OF KOUDE DOUCHE

GRAAG WIL IK DAT U TELEFONISCH CONTACT MET MIJ OPNEEMT

Saman Groep ervaren heeft. “We krijgen

ongeveer vijf procent van die kaartjes retour.

De opmerkingen zijn vaak verhelderend,

soms confronterend. Dat laatste is

niet erg, we leren er altijd van.”

www.samangroep.nl

www.autoschadeteam.nl

15


ONDERWIJSPROFIEL

16

flitsend Een recreatieprogramma

heb je niet zomaar...

De prachtige kracht van

natuursteen

Het mooiste materiaal voor

uiteenlopende toepassingen:

gedenkstenen vloeren trappen

dorpels vensterbanken stoepen tafels

grote variatie in kleur en tekening onverslijtbaar

TIMMERMAN

NATUURSTEEN

VIERBANNENSTRAAT 1 - NIEUWERKERK

TELEFOON (0111) 641798

NIEUWE CROOSWIJKSEWEG 66B - ROTTERDAM

TELEFOON (010) 4136910

RIJKSSTRAATWEG 35 - HELLEVOETSLUIS

TELEFOON (0181) 337395

BERKELSEPOORT 31B - BERKEL EN RODENRIJS

TELEFOON (010) 5110337

Campings en bungalowparken doen geregeld een beroep op de studenten van

CIOS Goes-Breda. Deze middelbare beroepsopleiding wordt vaak gezien als een

pretstudie voor jongeren die van sport houden. Pret staat inderdaad centraal bij de

opleiding SRT – Sportieve Recreatie en Toerisme. En daar wordt hard voor gewerkt.

Die pret verzorgen deze studenten in de

vorm van recreatie- en animatieprogramma’s

voor hotels, campings en bungalowparken.

De vakantieganger is bereid om

behoorlijk wat geld uit te geven, maar verwacht

daar een leuk, afwisselend en professioneel

activiteitenaanbod voor terug. Die

We hebben

goede contacten

met een aantal

recreatiebedrijven

op Schouwen

professionaliseringsslag wordt door steeds

meer recreatiebedrijven op Schouwen-Duiveland

en elders in Zeeland gemaakt.

“We hebben goede contacten met een aantal

recreatiebedrijven op Schouwen, al mogen

dat er altijd meer zijn”, vertelt Flory Luke.

Samen met Corine Haak is zij docent bij het


Na het vierde jaar

stroomt 60 procent

van de studenten door

naar het hbo; 20 procent

(gemiddeld tien mensen)

kiest voor de recreatiesector,

20 procent vindt ergens

anders een baan.

studieprofiel Manager Sportieve Recreatie en

Toerisme en Sportleider Recreatie bij het CIOS

Goes-Breda. “Onze studenten volgen een gedegen

opleiding waarvoor veel eigen initiatief,

flexibiliteit en creativiteit wordt gevraagd. Vanaf

het eerste jaar worden ze getraind om onder

diverse omstandigheden vakantiegangers

een leuk en actief programma aan te bieden.”

Complexe opdrachten

De stages nemen een belangrijke plaats in bij

de opleiding. In de praktijk valt nu eenmaal

het meest te leren. Allerlei vormen van entertainment

komen voorbij: hotels, dagrecreatie,

evenementen, maar ook scholen en de welzijnssector.

In het derde jaar worden er al pittige eisen aan

de studenten gesteld. De leerlingen die niveau

4 volgen moeten bijvoorbeeld een circusdag

organiseren met leerlingen uit alle groepen

Audiovisuele

dienstverlening

voor o.a.:

• Presentaties

• Congressen

• Standbouw

• Vergaderingen

• Open dagen & openingen

• Bedrijfsevenementen

Wilt u weten wat wij

voor u kunnen betekenen,

neem dan geheel vrijblijvend

contact met ons op:

van een basisschool. “Dat is een complexe opdracht

omdat er leerlingen van verschillende

leeftijden meedoen, maar ook ouders en andere

schoolvrijwilligers. Structuur, organisatievermogen,

improvisatie, samenwerking en

kennisoverdracht, het komt allemaal voorbij.”

In de zomer lopen de studenten stage bij bungalowparken

en campings, ook op Schouwen.

“We werken voor deze stageplaatsen nauw samen

met de Animatie Compagnie, Roompot

en TOP-Recreatie.”

Bedrijfsopdrachten

Voor de vierdejaarsstudenten hebben de

docenten altijd behoefte aan projectaanvragen

vanuit de recreatiebedrijven. “De eindexamenkandidaten

moeten aantonen dat ze

problemen kunnen oplossen – wat doe je

als te veel kinderen zich voor een activiteit

hebben ingeschreven – dat ze voor specifieke

doelgroepen een programma kunnen

opstellen of met ideeën komen voor een

vraag uit het bedrijfsleven.”

De studenten zijn breed inzetbaar voor projecten

en kunnen tal van activiteiten ontwikkelen

en aanbieden, ook buiten het hoogseizoen

om; bijvoorbeeld om de omzet van

de horeca in het voorseizoen te verhogen, of

om goed geoutilleerde zwembaden van

campings of bungalowparken bij inwoners

te promoten.

Pro Sound productions

Wevershoek 22, 4301 BN Zierikzee

Telefoon: 0111-414841

I www.prosoundproductions.nl

E info@prosoundproductions.nl

Goede resultaten

Het CIOS zou graag nog meer inbreng van de

bedrijven krijgen. “De recreatieondernemer

moet er wel rekening mee houden dat het

stagiaires zijn met een eindexamenopdracht.

Er is begeleiding en sturing vanuit het bedrijf

nodig. Maar als de samenwerking tussen

student en bedrijf goed wordt vormgegeven,

kunnen er mooie resultaten worden geboekt.

Zo draait de Kinderkampeerwereld komend

seizoen met een verhaallijn rond hun personage

Aartje Twinkel dat door één van onze

studenten is ontwikkeld. Kortom, met een

goede opdracht kan de ondernemer er echt

wat aan overhouden.”

www.ciosgoesbreda.nl

17


18

ADVERTORIAL

Pro Sound productions

zet standbouw

in ander licht

Ruim tien jaar geleden begon Pro Sound productions als jong bedrijf met het verzorgen

van drive-in shows op bruiloften, feesten en partijen. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid

tot een servicegerichte onderneming en houdt het zich bezig met het verhuren

en verkopen van professioneel licht, geluid en beeld.

Met een ruime ervaring in het leveren van

oplossingen voor onder andere corporate

events, horeca, detailhandel, organisaties,

festivals en particulieren is Pro Sound

productions een volwaardige speler in zijn

marktsegment geworden. Deze ervaring

laat zich niet opsluiten in Zeeland alleen.

Pro Sound heeft de laatste jaren op meerdere

locaties in Europa zijn expertise

kunnen inzetten bij het leveren van maatwerk

voor verschillende nationale en internationale

bedrijven. Hierbij kan gedacht

worden aan de Zeelandhallen in

Goes, de Jaarbeurs te Utrecht en Ahoy

Rotterdam. Maar op internationaal gebied

is het bedrijf ook flink aan de weg aan het

timmeren. Zo hebben ze onder andere al

projecten gerealiseerd in de Kortrijk XPO

te België, in Montluçon te Frankrijk en op

een congres in Barcelona, Spanje.

Audiovisuele dienstverlening voor

o.a.: presentaties, congressen, standbouw,

vergaderingen, open dagen

& openingen, bedrijfsevenementen.

Pro Sound productions

Wevershoek 22, 4301 BN Zierikzee

Telefoon: 0111-414841

I www.prosoundproductions.nl

E info@prosoundproductions.nl

Uitvaartvakbeurs 2012 Gorinchem

Service, flexibiliteit en creativiteit

Standbouw is een traject dat onderverdeeld kan worden in verschillende fasen, waar een

aantal aspecten bij komt kijken. Pro Sound heeft zich, bij de beursstands die het realiseert

voor zijn clientèle, erin gespecialiseerd om betrokken te zijn bij elk afzonderlijk aspect.

Met een team van ervaren mensen streeft Pro Sound naar een optimaal resultaat waarbij

service, flexibiliteit en creativiteit hoog in het vaandel staan. In deze betrokkenheid staat

samenwerking met de cliënt centraal. Door te luisteren naar de wensen van de cliënt en hier

tijdens het gehele traject op in te spelen zorgen zij ervoor dat het eindresultaat door niemand

zomaar voorbijgelopen wordt.

Gespecialiseerd materieel

De groei die Pro Sound heeft doorgemaakt heeft geresulteerd in de aanschaf van speciaal

materieel waardoor er een breed assortiment aan licht, geluid en beeld ingezet kan worden

bij standbouw. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan energiezuinige en gespecialiseerde

beursverlichting en een grote verscheidenheid aan truss, om ervoor te zorgen dat elk

ontwerp gerealiseerd kan worden. Door het uitgebreide assortiment en de samenwerking

met toegewijde leveranciers en partners kan Full Service standbouw geleverd worden.

Full Service standbouw

De realisatie van beursstands behelst niet alleen het opbouwen van de truss-constructie

ingericht met het nodige licht en geluid. Tegenwoordig is ook de inrichting van een beursstand,

bijvoorbeeld het plaatsen van wanden, tapijt, reclamebanners en meubilair, steeds

meer geïntegreerd in de werkzaamheden die horen bij de realisatiefase. Deze vorm van

standbouw wordt Full Service standbouw genoemd. Om Full Service standbouw te kunnen

bieden is Pro Sound een wederzijdse samenwerking met Expo Service Zeeland aangegaan.

Dit bedrijf is gespecialiseerd in Full Service standbouw en bouwt stands op beurzen en evenementen

in Europa. Ieder van de twee partners verzorgt haar deel van de stands. Pro Sound

levert de truss-constructie voorzien van licht, geluid en beeld, en Expo Service Zeeland

voorziet de stand van de volledige inrichting en reclamebanners. Pro Sound bouwt dan

ook regelmatig naar volle tevredenheid voor Expo Service Zeeland. “Sinds enige jaren maken

wij met regelmaat gebruik van de diensten van Pro Sound. Het is een betrouwbare, flexibele

en meedenkende partner die keer op keer waarmaakt wat wordt toegezegd”, aldus Erwin

Hofstede van Expo Service Zeeland.

Kortom, voor al uw corporate events heeft Pro Sound de juiste techniek in huis.


Het succes

smaakt

naar meer

Ruilen van menu

en koken op zee...

Bart De Bree, mede-eigenaar en chef-kok

van Hostellerie Schuddebeurs, ruilde een

week lang met chef-kok Maurice Mulder

van de Oesterbeurs in Yerseke. “Ruilen is

een groot woord, we hebben onze menu’s

met receptuur en werkwijze geruild”, vertelt

De Bree. “We kookten dus gewoon in onze

eigen keuken.” Beide restaurants eindigden

in de regionale top 5 van de Restaurantweek.

De ruil tussen Hostellerie Schuddebeurs

en de Oesterbeurs was een maandje

ONDERNEMERSPROFIEL

Creativiteit en vernieuwing zijn essentieel om lastige tijden het hoofd te bieden.

Ook voor de horeca geldt dit. Twee restaurants op Schouwen-Duiveland wisten

onlangs de pers te halen met een verrassende ‘move’.

later met de winnende menu’s en voor de

schappelijke menuprijs die ook in de Restaurantweek

werd gehanteerd.

Vertrouwen

Om zo’n ruil te doen is vertrouwen heel belangrijk,

meent De Bree. “Ik ken Maurice al

langer, hij is ook lid van de Kring van

Zeeuwse Kreeft. Als ik met mijn gezin lekker

en ontspannen uit eten wil, gaan we heel

vaak naar de Oesterbeurs. Dus eigenlijk

19


20

laat ik mijn gasten proeven wat ik lekker

vind als ik uit eten ga. De klanten hebben

dat enorm gewaardeerd. Ik heb heel veel

positieve reacties gekregen.”

Wat De Bree nog het meest ingrijpende

vond, waren de menukaartjes op zijn tafels.

“Want die hadden we ook overgenomen. Nu

stond opeens de naam van de Oesterbeurs

pontificaal op tafel. Dan wordt de ruil voor

iedereen opeens heel erg zichtbaar.”

Wildmenu

Het succes smaakt naar meer; waarschijnlijk

ruilen Mulder en De Bree in 2013 opnieuw

hun menu’s. “We kijken nu ook binnen

de Kring van de Zeeuwse Kreeft naar

een mogelijke samenwerking in wildmenu’s.

Er zijn hier genoeg damherten beschikbaar.

Dat wordt dan voor najaar 2013.”

Koken op zee

De Holland Amerika Lijn (HAL) verzorgt tijdens

de zeedagen een afwisselend programma.

Dit seizoen zijn tien leden van Euro-Toques

gevraagd kookdemonstraties en

havens en steden op

rijafstand

Grote diversiteit

aan bedrijven

Snelle

glasvezelverbinding

STAALWEG, RUIMTE VOOR BRUISEND ONDERNEMEN

Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of uw bedrijf verplaatsen?

Informeer dan eens naar de mogelijkheden op bedrijventerrein de Straalweg in Zierikzee

Meer informatie www.schouwen-duiveland.nl of (0111) 452 000

een workshop te geven. Piet en Anja

Scheermeijer van Restaurant de Zeelandbrug

bij Zierikzee mochten met hun souschef

Johan van Schelven de spits afbijten.

Half september scheepten zij in Rotterdam

in op het luxueuze cruiseschip MS Rotterdam.

Zes dagen later gingen zij weer van

boord in Barcelona. “Het was geweldig,

vooral de workshop was een succes”, vertelt

Anja Scheermeijer. “Die stond geheel in

het teken van mossels. We hebben natuurlijk

met de mensen gekookt, maar ook een

film over de mosselkweek laten zien. De belangstelling

was veel groter dan het aantal

plaatsen. Jammer genoeg bood het programma

geen ruimte om nog één of twee

workshops te doen.”

Het echtpaar heeft zijn best gedaan om

Zeeuwse producten en Schouwen-Duiveland

bij de opvarenden op de kaart te zetten.

“En dat werkt, we hebben onlangs passagiers

van de MS Rotterdam in ons restaurant

mogen ontvangen, zij waren nieuwsgierig

geworden.”

uw bedrijf hier?


De aanhouder

wint

RUIM BAAN

VOOR RUIM BAAN ONZE

EILANDEN!

VOOR ONZE

EILANDEN!

DE TOEKOMST VAN

GOEREE-OVERFLAKKEE

DE TOEKOMST VAN

EN GOEREE-OVERFLAKKEE

SCHOUWEN-DUIVELAND

GAAT EN SCHOUWEN-DUIVELAND

OVER DE N59

GAAT OVER DE N59

Het is duidelijk dat er in Zeeland steeds meer

draagvlak komt voor maatregelen die de

doorstroming tussen het Hellegatsplein en

Zierikzee bevorderen. Leek het er ooit op dat

die verbetering ‘trekken aan een dood paard’

was, om een OSD-voorzitter te citeren, gebleken

is dat de aanhouder wint. De OSD heeft

vanaf zijn oprichting in 1989 de toegankelijkheid

van Schouwen-Duiveland, via de N57 en

N59, als speerpunt staan. Na bijna 25 jaar

lijkt daar iets meer beweging in te komen.

Convenant

Die beweging ontstond in 2009 vanuit het

convenant dat de OSD met de gemeente en

de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland

heeft afgesloten. De betere doorstroming

is een van de beleidsdoelstellingen die

daaruit voortkomen. Opnieuw werden de

schouders onder dit onderwerp gezet, mede

door de KvK, en nu breder gedragen. Contacten

met de gemeenten en het bedrijfsleven

op Goeree-Overflakkee werden opnieuw

aangehaald, er kwam een Bestuurlijk Overleg

N59 en in mei vorig jaar konden de gedeputeerden

van beide provincies de flyer ‘Ruim

Baan voor onze Eilanden!’ in ontvangst nemen.

Onder druk van de Tweede Kamer

heeft minister Schultz van Haegen inmiddels

de verdubbeling van de N59 tussen het

Hellegatsplein en Bruinisse opgenomen in

haar plannen; deze staat op de agenda van

(grote) infrastructurele werken voor 2020.

Onderzoek en onderbouwing

Een jaar later, in juni 2012, dienden vrijwel

alle politiek partijen in de Provinciale Staten

De toekomst van Schouwen-Duiveland

en Goeree-Overflakkee rijdt over de N59

(behalve GroenLinks en ChristenUnie) een

motie in waarin Gedeputeerde Staten opgeroepen

wordt om, op basis van een visie, de

aanpak van de N59 te bepleiten bij de minister

en de Tweede Kamer. “Ondertussen was ook

duidelijk dat de gemeente Schouwen-Duiveland

wilde meebetalen aan een onderbouwing

van de noodzaak”, vertelt Jan Bruurs, manager

regiostimulering bij de KvK Zuidwest-

Nederland. “Bucks Consultants International

heeft de opdracht gekregen om te onder zoeken

wat de sociaaleconomische effecten zijn en

deze te kwantificeren: Wat levert de betere

bereikbaarheid op, wat gaat het ons kosten

en wat kost het als we niets doen. Dat onderzoek

met advies moet eind 2012 klaar zijn.”

Gemeente Schouwen-Duiveland en de provincie

Zeeland steken elk 10.000 euro in dit

onderzoek, dat 40.000 euro kost. De KvK betaalt

de ander helft. De uitkomsten moeten

ACTUEEL

MEI 2011

MEI 2011

economische

N59,

navelstreng tussen noord en zuid

In mei 2011 presenteerden belanghebbenden langs de N59 hun boodschap

aan de gedeputeerden van Zeeland en Zuid-Holland: De verbetering van de

doorstroming van de N59 is noodzakelijk voor de economische vitaliteit en

leefbaarheid van Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Nu, ruim een jaar later, de stand van zaken.

BURGH-HAAMSTEDE

RENESSE

OUDDORP

ZIERIKZEE

BROUWERSHAVEN

GOEDEREEDE

de onderbouwing geven voor de prioriteitstelling

bij het ministerie van Infrastructuur

en Milieu en bij de provincie Zuid-Holland.

Tot Bru

Bruurs: “De aanpassingen, in de vorm van

verbreding en/of het opheffen van knelpunten

bij kruisingen, liggen vooral op het

grondgebied van Goeree-Overflakkee. Op de

Grevelingendam wordt wel gedacht aan een

wisselstrook, maar bij Bruinisse houdt het

op.” De aanpassingen bij Oosterland staan los

van de beoogde verbeterde doorstroming die

het Bestuurlijk Overleg N59 voorstaat. Die

zijn, volgens Bruurs, tekenend voor hoe aanpassingen

langs de N59 tot nog toe verlopen.

“Er is geen integrale oplossing, er wordt hier

en daar een lokaal probleem opgelost. Het is

de vraag of je stoplichten op een doorgaande

provinciale weg nog zou moeten willen.”

BRUINISSE

BRUINISSE

DIRKSLAND

N59

2020

MIDDELHARNIS

OUDE-TONGE

21


22

Voordelig tanken met

de BP Mol Localcard

De voordelen van de BP Mol Localcard:

- Tankgemak met één tankpas op 20 tankstations

- Tanken met korting, zonder geld op zak

- 24-uurs tankservice

Mol Schuddebeurs BV, Kloosterweg 11a,

4317 NE Noordgouwe, tel.: 0111-453330, fax 0111-453345

www.mol-olie.nl - info@mol-olie.nl

Vikorn vitaminebrood

is een bron van:

Vol vitamines, maar

ook hartstikke lekker!

Vezels

Vitamine B1

Vitamine B2 De naam zegt het al: Vikorn vitaminebrood zit vol vitamines. Maar

wist je dat Vikorn vooral wordt gekocht omdat het gewoon hartstikke

Vitamine B12 lekker is?* Wist je trouwens ook dat niet ieder brood vitaminebrood 2010

mag heten? Volgens EU wet- en regelgeving moet je wetenschappelijk

Vitamine C

bewijzen dat toegevoegde stoffen kunnen worden opgenomen in je Zeelandia

IJzer lichaam. Vikorn bewijst het: het is hartstikke gezond en lékker!

www.vikorn.nl *consumentenonderzoek

Voor elkaar. Dat is Zeeuwland.

Samen werken aan plezierig wonen.

Méér dan zomaar het verhuren,

onderhouden, verbeteren en vernieuwen

van haar woningen op Schouwen-Duiveland.

Zeeuwland wil het verschil maken.

In wonen en leven. Ambities realiseren door

dichtbij klanten en hun wensen te staan.

Zeeuwland zorgt er, met veel passie en moed

vanuit openheid, respect en betrokkenheid,

voor dat iedereen goed, betaalbaar

en duurzaam kan wonen. In een fijne

woonomgeving, die bovendien bijdraagt aan

ontmoeting en sociale verbondenheid. Daar

staat en gaat Zeeuwland voor. Voor elkaar!

Ontdekken hoe Zeeuwland de komende jaren, met elkaar én voor elkaar, ambitieus werkt

aan plezierig wonen? Kijk op: www.zeeuwland.nl

Kerkhof 1, 4301 BZ Zierikzee. Telefoon 0111 418080


Bijeenkomst

26 november

gemeentehuis

Zierikzee

Er zijn tal van mogelijkheden om het een

overvaller lastig(er) te maken. Maar het is

ook belangrijk om als ondernemer en personeel

goed te handelen als u overvallen

wordt. Wat moet u wel doen en wat zeker

niet? En hoe gaat u om met een bezoeker die

zich agressief gedraagt? Hoe voorkomt u dat

de zaak escaleert?

Al dit soort zaken komt aan bod tijdens de

bijeenkomst ‘Een overval en/of agressieve

klanten, het zal je maar overkomen’.

Persoonlijke bedreiging is heel ingrijpend

Voor alle ondernemers

Deze bijeenkomst, die om 18.30 uur begint,

is bedoeld voor alle ondernemers en hun

medewerkers op Schouwen-Duiveland, van

horeca, recreatie en detailhandel tot zzp-ers

en productiebedrijven; overvallers komen

namelijk overal.

Bij de voorbereiding van deze bijeenkomst

bleek dat Schouwen-Duivelandse ondernemers

ook steeds vaker te maken hebben

met agressieve ‘klanten’. Daarom zal dit onderwerp

nadrukkelijk aan de orde komen.

De bijeenkomst op 26 november wordt u

aangeboden door de gemeente Schouwen-

Duiveland, Ondernemerskring Schouwen-

Duiveland, RECRON Schouwen-Duiveland,

Koninklijke Horeca afdeling S-D, provincie

Zeeland, Kamer van Koophandel, Regiopolitie

Zeeland en het Regionaal Platform

Criminaliteitspreventie Zeeland.

GEMEENTEPROFIEL

Informatie bijeenkomst

over overvallen en agressie

Los van de financiële schade is een overval met persoonlijke bedreiging

erg ingrijpend en emotioneel voor de ondernemer en zijn/haar personeel.

Het is daarom nodig om nog beter te kijken hoe u als ondernemer de kans

op een overval kunt verkleinen.

Vooraf aanmelden

Deelname is gratis (maximaal vijf deelnemers

per bedrijf).

U dient zich wel vooraf aan te melden via

mevrouw A. Ilmer:

anita.ilmer@schouwen-duiveland.nl.

Voor meer informatie over dit onderwerp

kunt u terecht bij Huig Bode, bedrijfscontactfunctionaris.

Doorkiesnummer 0111 452444,

e-mail: huig.bode@schouwen-duiveland.nl.

Programma

18.30 uur Ontvangst in het gemeentehuis in Zierikzee.

19.00 uur Opening door burgemeester Gerard Rabelink.

19.15 uur Ontwikkelingen rondom overvallen en geweld in Zeeland door

Johan Kasse, Regiopolitie Zeeland.

19.35 uur Interview met een ondernemer die een overval heeft meegemaakt.

19.45 uur Presentatie door Fred Stuij, adviseur criminaliteitspreventie.

21.15 uur Sluiting.

21.20 -22.00 uur Informatiemarkt rond het thema ‘Veilig Ondernemen op

Schouwen-Duiveland’ en netwerkborrel.

Enkele cijfers

Tot en met september 2012 zijn er in

Zeeland 32 (gewapende) overvallen gepleegd.

Dat is meer dan één per week.

Over heel 2011 zijn er 28 overvallen geregistreerd,

in 2010 35 en in 2009 34

overvallen.

23


WEA IS MEER...

In praktijk zien we dat ondernemers afgeremd worden door de enorme lading regeltjes en

voorschriften die aan hun activiteit verbonden is. WEA is een organisatie van samenwerkende

accountants en belastingadviseurs, die als missie heeft u zo veel mogelijk rompslomp uit handen

te nemen en tegelijkertijd te zorgen dat uw bedrijfsvoering aan de wettelijke vereisten voldoet.

Zodat u kunt doen waar u goed in bent.

WEA is meer dan uw accountant en belastingadviseur. Wij kunnen u van dienst zijn op

veel vakgebieden, in elke levensfase van uw persoonlijke leven of van uw onderneming.

U bent niet ‘zomaar een klant’, u telt mee.

WEA ZEELAND Goes Middelburg Zierikzee Oostburg Sas van Gent Hulst

www.weazeeland.nl

More magazines by this user
Similar magazines