18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CASCAR<br />

Alle afgelop<strong>en</strong> carnavalsfeest<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> rij!<br />

En alles wat nog kom<strong>en</strong> gaat...<br />

VARIA November<br />

2009<br />

Jaargang 47<br />

nummer 1<br />

B<strong>en</strong>t u niet geinteresseerd in deze uitgave, geef hem dan a.u.b. aan uw bur<strong>en</strong> of andere belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.


nieuws<br />

kleur<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

n<br />

Ties Bakker is in balans<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Muntz: ‘Lang leve het<br />

9 holes, 9 vrag<strong>en</strong>:<br />

Peter Ros<br />

PRIMEUR: HET AMERSFOORTSE ZZP-KATERN<br />

All Active bureau!’<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Koot <strong>en</strong> Be Pres<strong>en</strong>t: Marree <strong>en</strong> Dijxhoorn breidt<br />

strategisch communicatiebureau uit <strong>met</strong> aanbestedingsrecht<br />

Trouvé richt digitalisering<br />

bedrijfsarchiev<strong>en</strong> in<br />

‘Wie nu niet overschakelt,<br />

redt 2015 niet’<br />

Mijlpaal <strong>voor</strong> WEA Accountants & Adviseurs Martijn Daan<strong>en</strong> gaat <strong>voor</strong> totaalplaat<strong>je</strong><br />

OKTOBER 2009<br />

<strong>De</strong> Meerland<strong>en</strong> Bedrijfsafval<br />

Van<br />

gladheidbestrijding<br />

Robbert Kastercum (Zorg <strong>en</strong> Zekerheid):<br />

fitte werknemers<br />

tot afvalinzameling<br />

<strong>De</strong> onbegr<strong>en</strong>sde ambitie<br />

van Jero<strong>en</strong> Zwinkels<br />

OKTOBER 2009<br />

iDQuest wil<br />

Barth<strong>en</strong> gaat zich profi ler<strong>en</strong><br />

als Riool.nl <strong>en</strong> HuurMaat<br />

<br />

Minder conservatief<br />

dan de concurr<strong>en</strong>tie<br />

Herman krijgt<br />

hoe hij het hebb<strong>en</strong> wil<br />

OKTOBER 2009<br />

D<strong>en</strong> Elz<strong>en</strong> Autoschade<br />

heeft oog <strong>voor</strong> de klant<br />

Plus Autoschade: Invester<strong>en</strong><br />

in allround oppluss<strong>en</strong><br />

Zak<strong>en</strong>magazine <strong>voor</strong> Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn,<br />

Bodegrav<strong>en</strong>, Woubrugge, Ter Aar,<br />

Langeraar, Nieuwkoop<br />

doorbrek<strong>en</strong><br />

in medische wereld<br />

Van der Werff in bestuur Bouw<strong>en</strong>d Nederland<br />

Ties Bakker is in balans<br />

PRIMEUR: HET LOPIKERWAARDSE ZZP-KATERN!<br />

Twee Rabobank<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> sterke regio<br />

9 holes, 9 vrag<strong>en</strong>:<br />

Fons Geurts<br />

SEPTEMBER 2009<br />

“Goed is niet goed g<strong>en</strong>oeg<br />

<strong>voor</strong> Security Nieuwegein”<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Kiremko<br />

sponsort wielerfestijn<br />

‘Nerg<strong>en</strong>s in regio ontmoet <strong>je</strong> zoveel<br />

ondernemers’<br />

Schout<strong>en</strong> & Muis ‘timmert’ aan de weg <strong>De</strong> visitekaart<strong>je</strong>s van Van der Woning & Van Harte<br />

OKTOBER 2009<br />

Kop CascarVaria<br />

is e<strong>en</strong> uitgave van<br />

Carnavalsver<strong>en</strong>iging <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong><br />

Tekst<br />

te Castellum<br />

(Alph<strong>en</strong> a/d Rijn)<br />

Postbus 293, 2400 AG Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

www.cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

46e jaargang<br />

Bestuur:<br />

Voorzitter: Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong><br />

E-mail: <strong>voor</strong>zitter@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

Secretaris: Richard van der Holst<br />

L. Pasteurweg 6<br />

2408 AG Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

Tel: 0172 - 471456 / 06 - 50965735<br />

E-mail: secretariaat@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

P<strong>en</strong>ningmeester: Evelyn Maurer<br />

E-mail: p<strong>en</strong>ningmeester@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

Overige bestuursled<strong>en</strong>:<br />

Frank Verschuur – Presid<strong>en</strong>t<br />

H<strong>en</strong>k Tangerink – Lid van bestuur<br />

Cascarvaria<br />

Redactie <strong>en</strong> vaste medewerkers:<br />

Peggy Hemess<strong>en</strong><br />

H<strong>en</strong>k Tangerink<br />

Frank Verschuur<br />

Tabitha Kabalt<br />

Jordy van de Panne<br />

Evelyn Maurer<br />

e.a.<br />

Advert<strong>en</strong>tie coördinatie:<br />

Jordy van der Panne, Evelyn Maurer e.a.<br />

Fotografie:<br />

Evelyn Maurer e.a.<br />

Realisatie:<br />

GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop<br />

Vormgeving:<br />

CatEye <strong>De</strong>sign, reclame <strong>en</strong> vormgeving<br />

Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Zonder Bosatlas kom <strong>je</strong><br />

altijd bij de Cascarviet<strong>en</strong><br />

Moet Castellum “de Alph<strong>en</strong>se carnavalsplaats van bov<strong>en</strong> de rivier<strong>en</strong> bij uitstek” e<strong>en</strong> plaats krijg<strong>en</strong><br />

in de nieuwe Bosatlas van Nederland? Het antwoord is kort. Het hoeft niet persé. <strong>De</strong> red<strong>en</strong>, wij<br />

hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> moeilijk spreekbaar <strong>en</strong> onbegrijpelijk dialect. Conclusie: Iedere<strong>en</strong> kan ons vind<strong>en</strong>. Je<br />

zet gewoon <strong>je</strong> Tom-Tom aan of <strong>je</strong> spoort via Google Earth naar Avifauna de Hoorn 65, de feestburcht<br />

van de Cascarviet<strong>en</strong>. Dan word <strong>je</strong> tijd<strong>en</strong>s het carnaval naar één van de mooiste feest<strong>en</strong> van<br />

bov<strong>en</strong> de rivier<strong>en</strong> gestuurd.<br />

In Brabant is grote commotie ontstaan over de Bosatlas van Nederland. Dit dikke boekwerk vol thematische<br />

<strong>en</strong> andere kaart<strong>en</strong> versche<strong>en</strong> in oktober 2007. In de rubriek spreektal<strong>en</strong> <strong>en</strong> dialect<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

kaart <strong>met</strong> Brabantse plaatsnam<strong>en</strong> in carnavalstijd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Natuurlijk Oeteldonk (D<strong>en</strong> Bosch) staat<br />

erop, Lampegat (Eindhov<strong>en</strong>) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> heleboel gat<strong>en</strong> <strong>en</strong> donk<strong>en</strong>. Maar, dat heeft m<strong>en</strong>ige carnavalsver<strong>en</strong>iging<br />

in het Brabantse land zeer gekwetst. Volg<strong>en</strong>s de Brabanders ontbrek<strong>en</strong> veel nam<strong>en</strong>. Je vraagt<br />

<strong>je</strong> af waarom alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gedeelte van Brabant in de atlas is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarom niet alle carnavalsplaats<strong>en</strong><br />

van Nederland zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. En zeker die van Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn die tijd<strong>en</strong>s carnaval<br />

haar historische naam van Castellum draagt. Wat te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van Bremspoer<strong>en</strong>gat, Riethov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dorp<br />

in de Kemp<strong>en</strong>. En Krulstarteland (de Mortel), Ulewapperswijk (Neerkant), Bergkneuterrijk (Handel),<br />

Pintewippersrijk (Hapert) <strong>en</strong> Ber<strong>en</strong>land (Hooge Zwaluw<strong>en</strong>). <strong>De</strong> secretaris van het Bremspoer<strong>en</strong>gat is<br />

boos. “Wij bestaan al 44 jaar <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>met</strong> meer dan 150 vrijwilligers om ons jarig jubileum te vier<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dan wordt <strong>je</strong> zo maar van de kaart geveegd” zegt hij.<br />

“Wij hadd<strong>en</strong> niet de pret<strong>en</strong>tie om e<strong>en</strong> volledige kaart <strong>met</strong> alle carnavalsnam<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>” verweert de<br />

directeur van Wolters-Noordhof zich. Voor de leesbaarheid heeft de uitgever keuzes gemaakt. Je vraagt<br />

<strong>je</strong> bij al deze commotie af of die carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> in Brabant wel het recht om recht hebb<strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> plaats<strong>je</strong> te krijg<strong>en</strong> in de nieuwe Bosatlas. Met hun commotie trekk<strong>en</strong> zij misschi<strong>en</strong> wel aandacht<br />

maar ook e<strong>en</strong> iets te grote broek. Zij will<strong>en</strong> in hun vaak onuitspreekbare dialect e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> plek<strong>je</strong><br />

op de carnavalskal<strong>en</strong>der verwerv<strong>en</strong>. Dat is <strong>voor</strong> h<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> wel logisch maar zeker niet <strong>voor</strong> de<br />

beschikbare navigatiemiddel<strong>en</strong> zoals Tom-Tom <strong>en</strong> Google Earth. Vorig jaar probeerd<strong>en</strong> wij als redactie<br />

koers te zett<strong>en</strong> naar Mangelpee<strong>je</strong>nland (Moerstrat<strong>en</strong>) ook zo’n carnavalsgat erg<strong>en</strong>s in Brabant. Onze<br />

vri<strong>en</strong>d Tom raakte volledig uit koers <strong>en</strong> meldde dat wij erg<strong>en</strong>s in de middle of nowhere van de Sahara<br />

zoud<strong>en</strong> uitkom<strong>en</strong> als we toch de route zou volg<strong>en</strong>.<br />

Daarom rad<strong>en</strong> wij iedere<strong>en</strong> aan: kom zonder navigatie naar de feest<strong>en</strong> van de Cascarviet<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat<br />

Brabant links ligg<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> redactie<br />

Lijst ereled<strong>en</strong>:<br />

Jur Blei<strong>je</strong>nberg verdi<strong>en</strong>ste<br />

Klaas de Bruin ere<br />

Lex van d<strong>en</strong> Hoek ere<br />

Ab Kabalt verdi<strong>en</strong>ste<br />

Joel Kalt<strong>en</strong>necker ere<br />

Gerard Kersberg<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>ste<br />

H<strong>en</strong>k Kuntzel verdi<strong>en</strong>ste<br />

Kees Lagerweij † verdi<strong>en</strong>ste<br />

Piet Langhout verdi<strong>en</strong>ste<br />

B<strong>en</strong> te Riele † ere<br />

Kees Roz<strong>en</strong>strat<strong>en</strong> ere<br />

Dick Verkerk ere<br />

Jan Vrisekoop sr. † verdi<strong>en</strong>ste<br />

Enrico Daam<strong>en</strong> Ere<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 3


06 54 615 389<br />

Zilverstraat 118 - 2544 EL D<strong>en</strong> Haag<br />

Ik d<strong>en</strong>k overig<strong>en</strong>s <strong>met</strong> heel veel plezier<br />

terug aan mijn eerste medewerking aan de<br />

spontane act bij de herop<strong>en</strong>ing van het ziek<strong>en</strong>huis<br />

Rijnland. Als daarna gevraagd wordt,<br />

is het moeilijk om e<strong>en</strong> antwoord te gev<strong>en</strong><br />

op de vraag, waarom de Burgemeester <strong>en</strong><br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Voorwoord burgemeester Wim de Gelder<br />

Wat beweegt m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> toch om vele ur<strong>en</strong> te bested<strong>en</strong> aan de <strong>voor</strong>bereiding van Carnaval? Ur<strong>en</strong> bi<strong>je</strong><strong>en</strong> om spontane acts te<br />

bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> <strong>voor</strong> feest<strong>en</strong>, zitting<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere geleg<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>. Vele ur<strong>en</strong> vergader<strong>en</strong>, kleding mak<strong>en</strong>, arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> schrijv<strong>en</strong>,<br />

danspass<strong>en</strong> instuder<strong>en</strong>, decors bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga zo maar door. Er moet<strong>en</strong> toch sterk motiver<strong>en</strong>de kracht<strong>en</strong> in die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

werkzaam zijn die op wat <strong>voor</strong> manier dan ook e<strong>en</strong> belangrijke bijdrage lever<strong>en</strong> aan het slag<strong>en</strong> van dit grandioze <strong>en</strong> <strong>voor</strong><br />

iedere<strong>en</strong> toegankelijke volksfeest? Carnaval overkomt <strong>je</strong>. Je <strong>doe</strong>t het gewoon!<br />

Beschermheer van de Cascarviet<strong>en</strong> zich op<br />

e<strong>en</strong> brancard liet binn<strong>en</strong>rijd<strong>en</strong>? We moet<strong>en</strong>,<br />

d<strong>en</strong>k ik daar niet te diep op in gaan. Zelfs<br />

niet prober<strong>en</strong>. Carnaval overkomt <strong>je</strong>. Je <strong>doe</strong>t<br />

het gewoon! Na bijna e<strong>en</strong> jaar Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong><br />

Rijn, kom <strong>je</strong> tot de ontdekking dat er facett<strong>en</strong><br />

in het Carnaval zijn die niet of nauwelijks<br />

verander<strong>en</strong>. Je komt dan op het terrein van<br />

tradities. Bij de Cascarviet<strong>en</strong> hecht m<strong>en</strong> grote<br />

waarde aan die tradities. Eén van die tradities<br />

is dat de Burgemeester van Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong><br />

Rijn kort na zijn aantred<strong>en</strong> wordt gevraagd<br />

om Beschermheer te word<strong>en</strong>. Dat hij op de<br />

elfde van elfde de stadssleutel van Castellum<br />

overdraagt <strong>en</strong> dat hij zo nu <strong>en</strong> dan acte de<br />

prés<strong>en</strong>ce geeft bij de prachtige feest<strong>en</strong>. Mijn<br />

antwoord was direct ja want: Carnaval overkomt<br />

<strong>je</strong>. Je <strong>doe</strong>t het gewoon! Als <strong>je</strong> e<strong>en</strong> goed<br />

carnavalsfeest wilt neerzett<strong>en</strong> heb <strong>je</strong> e<strong>en</strong><br />

goede organisatie nodig. Er moet<strong>en</strong> regels zijn<br />

om dat feest op e<strong>en</strong> goede wijze te kunn<strong>en</strong><br />

vier<strong>en</strong>. Kortom: <strong>je</strong> hebt e<strong>en</strong> club nodig die<br />

telk<strong>en</strong>s weer het initiatief neemt. Maar, die<br />

ook alles nauwkeurig blijft volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> zo nodig<br />

aanpast aan ontwikkeling<strong>en</strong>. Inmiddels heb ik<br />

goed begrep<strong>en</strong> dat de carnavalsver<strong>en</strong>iging de<br />

Cascarviet<strong>en</strong> in de loop der jar<strong>en</strong> wel <strong>en</strong>kele<br />

verandering<strong>en</strong> heeft ondergaan. Mede dankzij<br />

die verandering<strong>en</strong> is zij uitgegroeid tot e<strong>en</strong><br />

niet meer weg te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging in de<br />

alph<strong>en</strong>se sam<strong>en</strong>leving. Als Beschermheer <strong>en</strong><br />

Burgemeester w<strong>en</strong>s ik de Cascarviet<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

goed carnavalsseizo<strong>en</strong> toe <strong>en</strong> blijf ik ze volg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> daar waar ik kan zal ik acte de prés<strong>en</strong>ce<br />

gev<strong>en</strong>. Want: Carnaval overkomt <strong>je</strong>. Je <strong>doe</strong>t<br />

het gewoon!<br />

Wim de Gelder<br />

Burgemeester van Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn <strong>en</strong><br />

Beschermheer van de Cascarviet<strong>en</strong>.<br />

U b<strong>en</strong>t uitg<strong>en</strong>odigd, wij het<strong>en</strong> u van harte welkom!<br />

Voorwoord door de <strong>voor</strong>zitter Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> temperatuur is nog ongeveer 27 grad<strong>en</strong>.<br />

Iedere<strong>en</strong> zit op het water of in de tuin. Je<br />

krijgt weer het verzoek e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>woord te<br />

schrijv<strong>en</strong>. Aan carnaval d<strong>en</strong>k <strong>je</strong> dan nog lang<br />

niet <strong>en</strong> <strong>je</strong> b<strong>en</strong>t er eig<strong>en</strong>lijk ook niet aan toe.<br />

<strong>De</strong> meeste carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>, zeker bov<strong>en</strong><br />

de rivier<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> nog hun zomer reces. Onder<br />

de rivier<strong>en</strong> is het carnavalsvirus altijd sluimer<strong>en</strong>d<br />

aanwezig. Het eerste dat <strong>je</strong> <strong>doe</strong>t is het<br />

<strong>voor</strong> <strong>je</strong> uit schuiv<strong>en</strong>. Af <strong>en</strong> toe word <strong>je</strong> er aan<br />

herinnerd dat <strong>je</strong> nog wel ev<strong>en</strong> iets op papier<br />

moet zett<strong>en</strong>. Ja, ja dat komt wel!<br />

Als dan de blader<strong>en</strong> beginn<strong>en</strong> te vall<strong>en</strong>, het weer<br />

wordt guurder dan steekt, behalve het Influ<strong>en</strong>za<br />

A virus, ook het carnavalsvirus haar hoofd<strong>je</strong> om<br />

de hoek. Het begint weer te kriebel<strong>en</strong>! <strong>De</strong> eerste<br />

vergadering<strong>en</strong> word<strong>en</strong> belegd <strong>en</strong> zelfs <strong>en</strong>kele<br />

<strong>voor</strong>bereiding<strong>en</strong> word<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong>. Ope<strong>en</strong>s wordt<br />

er druk gezocht naar de nieuwe Prins <strong>en</strong> Page.<br />

<strong>De</strong> hofmaarschalk hoort daar natuurlijk bij. En<br />

wonder bov<strong>en</strong> wonder alle drie zijn snel gevond<strong>en</strong>.<br />

Alle drie ook raz<strong>en</strong>d <strong>en</strong>thousiast. Dat is e<strong>en</strong><br />

goede <strong>voor</strong>bode <strong>voor</strong> weer mooi seizo<strong>en</strong>.<br />

Vorig seizo<strong>en</strong> was in één woord geweldig. Alle<br />

feest<strong>en</strong> overtroff<strong>en</strong> de stoutste verwachtin-<br />

g<strong>en</strong>. Hoogtepunt<strong>en</strong> war<strong>en</strong> het Boer<strong>en</strong>bal <strong>en</strong><br />

de Jubileum avond. Boer<strong>en</strong>bal onderscheidde<br />

zich door het aantal gast<strong>en</strong> (1200) maar ook<br />

door al het werk dat door de verklede groep<strong>en</strong><br />

was gedaan. <strong>De</strong> verwachting<strong>en</strong> zijn ook dit jaar<br />

weer hoog gespann<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> traditie van verklede<br />

groep<strong>en</strong> is gebor<strong>en</strong>! <strong>De</strong> jubileum avond werd<br />

bezocht door 15 gastver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>. Het was e<strong>en</strong><br />

ouderwets gezellige avond <strong>met</strong> e<strong>en</strong> goede sfeer<br />

<strong>en</strong> veel <strong>en</strong>thousiaste gast<strong>en</strong>.<br />

Het kom<strong>en</strong>de seizo<strong>en</strong> verwacht<strong>en</strong> we ook weer<br />

veel van de feestavond<strong>en</strong>. Het wordt e<strong>en</strong> relatief<br />

rustig seizo<strong>en</strong>, <strong>met</strong> minder feestavond<strong>en</strong> <strong>en</strong> dus<br />

des te meer e<strong>en</strong> red<strong>en</strong> om er knalfeest<strong>en</strong> van te<br />

mak<strong>en</strong>. <strong>De</strong> feest<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> slag<strong>en</strong> wanneer<br />

de gast<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> feest van mak<strong>en</strong>. Wij <strong>doe</strong>n<br />

dan ook e<strong>en</strong> beroep op alle Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>; bezoek<br />

nu e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> feestavond van de Cascarviet<strong>en</strong>.<br />

Carnaval in Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn is niet alle<strong>en</strong><br />

polonaise of bloe<strong>met</strong><strong>je</strong>sgordijn! Het zijn grote<br />

feest<strong>en</strong> waarbij er e<strong>en</strong> hoog reünie gehalte is.<br />

Vele Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> ontmoet<strong>en</strong> <strong>elkaar</strong> weer bij de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>, na <strong>elkaar</strong> jar<strong>en</strong> niet te hebb<strong>en</strong><br />

gezi<strong>en</strong>. Ook vorig seizo<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> vel<strong>en</strong> naar mij<br />

toe <strong>en</strong> verteld<strong>en</strong>; “dit had ik niet verwacht wat<br />

e<strong>en</strong> feest, volg<strong>en</strong>d jaar b<strong>en</strong> ik er weer, mag ik<br />

meer vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> mee nem<strong>en</strong>?”<br />

Zoals gemeld het carnavalsvirus heeft haar kop<br />

weer opgestok<strong>en</strong>. Wij hebb<strong>en</strong> er weer zin in! Het<br />

belooft e<strong>en</strong> bijzonder seizo<strong>en</strong> te word<strong>en</strong>. Voor<br />

het eerst e<strong>en</strong> Prins<strong>en</strong>bal niet in Avifauna maar<br />

in het Ashram Theater. Ook <strong>voor</strong> <strong>De</strong> Brugg<strong>en</strong>,<br />

Hooge Burch <strong>en</strong> de alph<strong>en</strong>se s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> we<br />

weer e<strong>en</strong> mooi programma sam<strong>en</strong>stell<strong>en</strong>.<br />

Last but (zeker niet) least de Dinnernight. In<br />

november 2010 lat<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> u weer<br />

verrass<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> geweldige avond die niets <strong>met</strong><br />

carnaval te mak<strong>en</strong> heeft. Nu al zijn de eerste<br />

tafels gereserveerd! Wees dus op tijd <strong>en</strong> zorg er<br />

<strong>voor</strong> dat u niets mist.<br />

<strong>De</strong> feestavond<strong>en</strong> van de Cascarviet<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> traditie; altijd veel plezier <strong>met</strong> e<strong>en</strong> goed <strong>en</strong><br />

onderhoud<strong>en</strong>d programma. Maar de feestavond<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> evolutie doorgemaakt. Nog meer<br />

zijn de avond<strong>en</strong> op de gast<strong>en</strong> afgestemd, <strong>met</strong><br />

nog betere bands meer (alph<strong>en</strong>se) gast<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga<br />

zo maar door. Kom op één van de avond<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

overtuig u van het plezier dat u <strong>met</strong> uw oude<br />

bek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> huidige vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> kunt hebb<strong>en</strong>.<br />

U b<strong>en</strong>t uitg<strong>en</strong>odigd, wij het<strong>en</strong> u van harte<br />

welkom!<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 5


In e<strong>en</strong> Cascarvaria van e<strong>en</strong> paar jaar geled<strong>en</strong> zegt Nico Schoof dat de<br />

band tuss<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> <strong>en</strong> de Geme<strong>en</strong>te best diep gaat. “Die band<br />

is er wel één van plezier <strong>en</strong> <strong>elkaar</strong> niet te serieus nem<strong>en</strong>.” Nico kwam<br />

altijd well dressed <strong>en</strong> <strong>met</strong> Lidy trouw aan zijn zijde, op de feest<strong>en</strong>. En<br />

als hij niet kon kom<strong>en</strong> dan meldde hij zich keurig af. Die afzegging<br />

was meestal bij ons grootste feest ”het Boer<strong>en</strong>bal”. Waarschijnlijk had<br />

hij <strong>voor</strong> die geleg<strong>en</strong>heid ge<strong>en</strong> optimaal kledingstuk. <strong>De</strong> Boer<strong>en</strong>kiel! En als ls<br />

hij er wel één heeft dan draagt hij deze alle<strong>en</strong> op zijn land<strong>je</strong> in Frankrijk. k. Kon<br />

<strong>je</strong> lach<strong>en</strong> <strong>met</strong> de beschermheer? Nico Schoof was ge<strong>en</strong> echte mopp<strong>en</strong>tapper! per! Hij is<br />

zelfs niet in staat zijn aller-laatst gehoorde mop na te vertell<strong>en</strong>. Nico springt ringt niet<br />

hoss<strong>en</strong>d <strong>en</strong> dans<strong>en</strong>d op de tafel of op de dansvloer.<br />

Nico loopt niet <strong>voor</strong>op in de polonaise. Maar hij g<strong>en</strong>iet sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> Lidy in n<br />

stilte. Hij kan lach<strong>en</strong> als er iets te lach<strong>en</strong> valt <strong>en</strong> dat mag volg<strong>en</strong>s hem best<br />

iedere dag, in deze vaak zo serieuze wereld. Ooit zei hij e<strong>en</strong>s dat het <strong>je</strong> toch<br />

e<strong>en</strong> prachtig gevoel geeft als <strong>je</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> plezier ziet belev<strong>en</strong> in het iets <strong>doe</strong>n<br />

<strong>voor</strong> ander<strong>en</strong>. En dat was Nico’s credo of misschi<strong>en</strong> wel zijn lev<strong>en</strong>smoto:<br />

“Doe iets <strong>voor</strong> ander<strong>en</strong> <strong>en</strong> beleef daar plezier aan.” Oud-beschermheer <strong>en</strong> n<br />

oud-burgemeester bedankt.<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Afscheid van e<strong>en</strong> beschermheer<br />

E<strong>en</strong> beschermheer is ge<strong>en</strong> statutair lichaam <strong>en</strong> kan ev<strong>en</strong>min verantwoordelijk word<strong>en</strong> gesteld <strong>voor</strong> het <strong>doe</strong>n <strong>en</strong> lat<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> carnavalsver<strong>en</strong>iging. E<strong>en</strong> beschermheer wordt alle<strong>en</strong> geacht e<strong>en</strong> boegbeeld <strong>en</strong> visitekaart<strong>je</strong> van de ver<strong>en</strong>iging te zijn.<br />

En dat was Nico Schoof, die als burgemeester van Alph<strong>en</strong> aan n d<strong>en</strong> Rijn op 7 november 2008 afscheid nam.<br />

Als vaste gast van onze feest<strong>en</strong> is Nico e<strong>en</strong>maal als Mistery Guest est<br />

binn<strong>en</strong>gehaald in ons onderkom<strong>en</strong> aan de Voorstraat 11. Hij tapte te<br />

sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> Prins Cascar XL volleerd vele biert<strong>je</strong>s. Hij schonk wijnt<strong>je</strong>s es<br />

in <strong>en</strong> serveerde heerlijke hap<strong>je</strong>s. Dat zo aanschouw<strong>en</strong>d leek het er<br />

op dat Nico jar<strong>en</strong>lang bij van der Valk e<strong>en</strong> bijbaant<strong>je</strong> had gehad. d.<br />

Wat wel heel bijzonder was, was dat er ge<strong>en</strong> foto’s zijn gemaakt van an<br />

deze bijzondere gebeurt<strong>en</strong>is. En nog e<strong>en</strong> bijzonderheid was dat Nico co<br />

<strong>voor</strong>afgaand aan zijn nieuwe functie als barkeeper, bij de betreff<strong>en</strong>de de<br />

geme<strong>en</strong>telijke di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> na had lat<strong>en</strong> gaan of de Cascarviet<strong>en</strong> wel<br />

beschikte over alle vergunningseis<strong>en</strong>. En dat tek<strong>en</strong>t Nico Schoof. Hij<br />

was altijd stipt <strong>en</strong> straight. Nu zijn formele functie als Burgemeester ster<br />

<strong>en</strong> Beschermheer t<strong>en</strong>einde is nodig<strong>en</strong> we hem <strong>en</strong> Lidy nog graag e<strong>en</strong><br />

keert<strong>je</strong> uit in ons onderkom<strong>en</strong>. Ongetwijfeld kan dan de foto van Nico<br />

als barkeeper toch nog gemaakt word<strong>en</strong>.<br />

Ridder in de orde der Goudgele Watertor<strong>en</strong>:<br />

Dhr. W. Arlman<br />

Mw. T. Bakhuiz<strong>en</strong>-Duin<br />

Mw. D. Baks-Heus<br />

Dhr. J.C. de Bruin<br />

Dhr. Z. Bruin-Slot †<br />

Dhr. W. <strong>De</strong>kker<br />

Mw. M. van Dijk van Ve<strong>en</strong><br />

Dhr. W. Dijkman Sr. †<br />

Dhr. H. Dirkzwager<br />

Dhr. K. van der Geest †<br />

Dhr. P. Gro<strong>en</strong>hart †<br />

Mw. E. d<strong>en</strong> Hartog †<br />

Dhr. T. d<strong>en</strong> Hartog<br />

Dhr. P. van Heijning<strong>en</strong> †<br />

Dhr. A. Hofland †<br />

Mw. W. Hooftman-Jans<strong>en</strong><br />

Dhr. H.J. Houb<strong>en</strong> †<br />

Mw. C. IJnzonides<br />

Mw. C.L. Kahn<br />

Dhr. J.P. Kalt<strong>en</strong>ecker<br />

Dhr. G. Kalt<strong>en</strong>ecker, sr. †<br />

Mw. T. van Klaver<strong>en</strong><br />

Dhr. P. Kor<strong>en</strong> †<br />

Mw. T. Langeveld-Burema<br />

Dhr. G.A.M. van Leeuw<strong>en</strong> †<br />

Dhr. D. de Looy<br />

Dhr. C.P. Mulder †<br />

Dhr. P. van der Neut †<br />

Dhr. A. van Omm<strong>en</strong><br />

Dhr. A. Paats<br />

Mw. J. van Put<br />

Mw. J.E. Sakko-Sandifort<br />

Dhr. Fr. Schmal<br />

Dhr. N. Schoof<br />

Mw. H. Starr<strong>en</strong>burg<br />

Dhr. L. van der Ve<strong>en</strong><br />

Dhr. D. van der Ve<strong>en</strong>-Meerstadt †<br />

Dhr. J.J. de Vries<br />

Dhr. M. Wortman<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 7


OOK BIJ<br />

KUN JE EEN<br />

FEESTJE<br />

BOUWEN!<br />

Rijnhav<strong>en</strong>kade 2A - 2404HB Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

<strong>De</strong> geme<strong>en</strong>te Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn wil e<strong>en</strong> veelkleurige stad zijn<br />

<strong>en</strong> daar hoort ook e<strong>en</strong> veelkleurige organisatie bij: Jong, S<strong>en</strong>ior,<br />

Allochtoon <strong>en</strong> Autochtoon. Hoewel de geme<strong>en</strong>teraad besloot om 10<br />

stageplaats<strong>en</strong> te realiser<strong>en</strong> <strong>voor</strong> allochtone stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, bleek de praktijk<br />

weerbarstig te zijn <strong>en</strong> werd de <strong>doe</strong>lstelling in 2006 <strong>en</strong> de jar<strong>en</strong><br />

er<strong>voor</strong> maar <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> fractie van deze <strong>doe</strong>lstelling gehaald. In 2007<br />

wordt e<strong>en</strong> pro<strong>je</strong>ctgroep Wereldstagiairs gestart. Souad Habyby nam<br />

<strong>De</strong> Bingo mocht natuurlijk op deze middag ook niet ontbrek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

onder leiding van Prins Cascar de XLIII werd het e<strong>en</strong> bingo om nooit<br />

te verget<strong>en</strong>. Zijn interpretatie van welk rijt<strong>je</strong> nu eerst vol moest <strong>voor</strong><br />

e<strong>en</strong> bingo, zorgt <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> opperste conc<strong>en</strong>tratie <strong>en</strong> iedere<strong>en</strong> heeft<br />

het zo druk <strong>met</strong> kruis<strong>je</strong>s op de juiste plek te zett<strong>en</strong> dat er <strong>voor</strong> niets<br />

anders tijd was. <strong>De</strong> Prins <strong>en</strong> zijn page hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> grote bos bloem<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong> de oudste aanwezige dame.<br />

Zij heeft inmiddels de hoge leeftijd bereikt van 99 jaar. Ook <strong>voor</strong> de<br />

oudste man is er e<strong>en</strong> bos bloem<strong>en</strong>, hij is 92 jaar <strong>en</strong> het echtpaar dat<br />

het langst getrouwd is (62 jaar) wordt ook in het zonnet<strong>je</strong> gezet. Het<br />

popkoor Mikado br<strong>en</strong>gt op e<strong>en</strong> swing<strong>en</strong>de wijze hun lied<strong>je</strong>s, de bezoekers<br />

van de middag kond<strong>en</strong> dit optred<strong>en</strong> zeer waarder<strong>en</strong>. Na e<strong>en</strong> middag<br />

vol “warme” optred<strong>en</strong>s werd de middag afgeslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> ging ieder<br />

huiswaarts, weer de kou, reg<strong>en</strong> <strong>en</strong> sneeuw trotser<strong>en</strong>d, maar <strong>met</strong> e<strong>en</strong><br />

warme herinnering aan de s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>middag.<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

<strong>De</strong> Stadssleutel <strong>en</strong> de Goud<strong>en</strong> Cap <strong>voor</strong> Souad Habyby<br />

Na het in ontvangst nem<strong>en</strong> van de Stadssleutel op de elfde van de elfde is e<strong>en</strong> tweede officiële handeling, het uitreik<strong>en</strong><br />

van de Goud<strong>en</strong> Cap. <strong>De</strong>ze Cap wordt jaarlijks op <strong>voor</strong>spraak van de Burgemeester van Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn uitgereikt aan<br />

e<strong>en</strong> ambt<strong>en</strong>aar die zich verdi<strong>en</strong>stelijk maakt <strong>voor</strong> de Alph<strong>en</strong>se geme<strong>en</strong>schap. Dit seizo<strong>en</strong> werd de Goud<strong>en</strong> Cap uitgereikt<br />

door loco burgemeester Robert Blom aan Souad Habyby. Hierbij e<strong>en</strong> gedeelte uit zijn toespraak.<br />

S<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> carnaval<br />

als wereldstagiair van de afdeling Personeel <strong>en</strong> Organisatie deel aan<br />

deze pro<strong>je</strong>ctgroep. Zij heeft zich ongelooflijk ingezet om zicht te krijg<strong>en</strong><br />

op problem<strong>en</strong> <strong>en</strong> struikelblokk<strong>en</strong> die allochtone leerling<strong>en</strong> in hun<br />

zoektocht naar e<strong>en</strong> stage plek teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>.<br />

Extra indruk maakte Souad tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bezoek van Ella Vogelaar<br />

(Minister van o.a. integratie) aan de Ver<strong>en</strong>iging Ondernemers Alph<strong>en</strong><br />

aan d<strong>en</strong> Rijn in november 2007. Minister Vogelaar b<strong>en</strong>adrukte extra<br />

het belang om kans<strong>en</strong> te bied<strong>en</strong> aan onze jonge allochtone stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>.<br />

Naast 140 ondernemers, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit het onderwijs, war<strong>en</strong> ook<br />

e<strong>en</strong> aantal allochtone stagiairs van de geme<strong>en</strong>te aanwezig. Souad<br />

heeft van deze geleg<strong>en</strong>heid gebruik gemaakt om de ervaring<strong>en</strong> uit het<br />

pro<strong>je</strong>ct wereldstagiairs nog e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong> het voetlicht te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Pet<strong>je</strong> af!<br />

Burgemeester Schoof liet in zijn weblog wet<strong>en</strong> dat hij <strong>voor</strong>al trots was<br />

op Souad omdat haar betoog “<strong>en</strong>ige bijstelling van ev<strong>en</strong>tuele <strong>voor</strong>oordel<strong>en</strong><br />

teweeg heeft gebracht”. <strong>De</strong> geme<strong>en</strong>te vindt het belangrijk maar<br />

<strong>voor</strong>al ook <strong>voor</strong> onze wereldstagiairs dat juist Souad, e<strong>en</strong> dame die e<strong>en</strong>s<br />

zelf als stagiair <strong>en</strong> nu e<strong>en</strong> zeer gewaardeerde collega is. Zij heeft e<strong>en</strong><br />

stimuler<strong>en</strong>de werking gehad op het werv<strong>en</strong> van allochtone stagiairs <strong>en</strong><br />

het <strong>en</strong>thousiasmer<strong>en</strong> van de ondernemers om deze <strong>doe</strong>lgroep e<strong>en</strong> betere<br />

kans te gev<strong>en</strong>. Mede door de inzet van Souad heeft de geme<strong>en</strong>te haar<br />

<strong>doe</strong>lstelling <strong>voor</strong> het aantal stageplaats<strong>en</strong> ruimschoots gehaald.<br />

Zaterdag 21 november 2008 organiser<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> het jaarlijkse s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>carnaval. Sneeuw, reg<strong>en</strong> <strong>en</strong> kou hebb<strong>en</strong> de<br />

ongeveer 150 s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong> getrotseerd. Binn<strong>en</strong> wacht h<strong>en</strong> de warme ontvangst van prins Cascar de XLIII, zijn page Melanie <strong>en</strong><br />

<strong>je</strong>ugdprins Nique <strong>en</strong> zijn page Daisy. Onder de gezellige klank<strong>en</strong> van de muziek van oud prins Cees Kroon wordt e<strong>en</strong> plek<strong>je</strong><br />

gezocht <strong>en</strong> 14.11uur begint de middag. Er wordt g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de optred<strong>en</strong>s van de gardes <strong>en</strong> het Ei br<strong>en</strong>gt e<strong>en</strong> act <strong>met</strong><br />

lied<strong>je</strong>s van to<strong>en</strong>, compleet <strong>met</strong> alles wat er bij hoort <strong>en</strong> er wordt uit volle borst meegezong<strong>en</strong>.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 9


Prins Cascar XLIV bek<strong>en</strong>d<br />

E<strong>en</strong> jar<strong>en</strong>lange traditie is dat de bek<strong>en</strong>dmaking<br />

van de Prins <strong>en</strong> zijn Hofhouding strikt geheim<br />

is. Om de spanning <strong>en</strong> het geheim van Alph<strong>en</strong><br />

er zo lang mogelijk in te houd<strong>en</strong>, maakt e<strong>en</strong><br />

College van zeer wijze mann<strong>en</strong>, onder de naam<br />

Prinskeuzecommissie, regelmatig e<strong>en</strong> aantal<br />

moeilijk te ontwarr<strong>en</strong> spreuk<strong>en</strong> of leuz<strong>en</strong><br />

bek<strong>en</strong>d.<br />

Dit seizo<strong>en</strong> zijn de leuz<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de Prins:<br />

• Hij is zo bek<strong>en</strong>d dat bijna iedere<strong>en</strong> hem<br />

k<strong>en</strong>t.<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Op zaterdagavond 22 november is het tijd<strong>en</strong>s het Prins<strong>en</strong>bal in Avifauna e<strong>en</strong> gezellige drukte. Er zijn verschill<strong>en</strong>de<br />

optred<strong>en</strong>s van o.a. de Mini, Midi <strong>en</strong> Prins<strong>en</strong>garde, oud BZN zanger Jan Keizer, de band Melange, Dj Sander <strong>en</strong> de Dorsvlegels<br />

uit <strong>De</strong>lft.<br />

11-11 baby <strong>De</strong>mi Fay<br />

Dit jaar is onze dochter <strong>De</strong>mi Fay gekoz<strong>en</strong> tot carnavalsbaby<br />

van het seizo<strong>en</strong> 2008-2009. Daan <strong>en</strong> ik vond<strong>en</strong> dit<br />

natuurlijk heel leuk <strong>en</strong> to<strong>en</strong> wij gevraagd werd<strong>en</strong> zeid<strong>en</strong><br />

we gelijk ja.<br />

Twee wek<strong>en</strong> na <strong>De</strong>mi haar geboorte kwam<strong>en</strong> Prins Dick, Page Sv<strong>en</strong>ne,<br />

de Hofmaarschalk <strong>en</strong> P<strong>en</strong>ningmeester <strong>en</strong> Fotograaf Eveli<strong>en</strong> bij ons op<br />

kraamvisite. We kreg<strong>en</strong> allemaal e<strong>en</strong> onderscheiding van het prins<strong>en</strong>paar<br />

<strong>en</strong> <strong>De</strong>mi kreeg e<strong>en</strong> Rabobank rek<strong>en</strong>ing <strong>met</strong> daarop 111,11.<br />

Na e<strong>en</strong> kop<strong>je</strong> koffie legde Eveli<strong>en</strong> de avond vast op foto. <strong>De</strong>mi moest<br />

in het begin wel ev<strong>en</strong> w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> liet goed hor<strong>en</strong><br />

dat haar longet<strong>je</strong>s werk<strong>en</strong>. Maar to<strong>en</strong> ze e<strong>en</strong>maal gew<strong>en</strong>d was lag ze<br />

heerlijk bij iedere<strong>en</strong> in de arm<strong>en</strong> te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van alle aandacht. Wij<br />

vond<strong>en</strong> het e<strong>en</strong> gezellige avond <strong>en</strong> het is leuke ervaring als <strong>je</strong> kind<br />

vlak na de geboorte gelijk al zo in de belangstelling staat. Tot slot<br />

will<strong>en</strong> wij de ver<strong>en</strong>iging bedank<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de mooie cadeaus.<br />

• Handel is zijn specialiteit. Als <strong>je</strong> in zijn hand<strong>en</strong><br />

komt, raak <strong>je</strong> heel wat kwijt.<br />

• Lang verwacht <strong>en</strong> toch gekom<strong>en</strong>.<br />

• Tscheu la Ling was ook zo’n buit<strong>en</strong>speler.<br />

• Hou <strong>je</strong> teg<strong>en</strong>stander altijd achter de bal.<br />

• We houd<strong>en</strong> de og<strong>en</strong> op de bal gericht.<br />

Om elf over ti<strong>en</strong> wordt de spanning extra<br />

opgevoerd, Prins Cascar XLIII <strong>en</strong> zijn gevolg<br />

<strong>doe</strong>n geboeid afstand van hun regeerperiode<br />

<strong>en</strong> de nieuwe Prins wordt onthuld. Het verkiez<strong>en</strong><br />

van de Prins is altijd e<strong>en</strong> zeer goed<br />

Groet<strong>je</strong>s Daan, Tamara <strong>en</strong> <strong>De</strong>mi Fay.<br />

bewaard geheim <strong>en</strong> het was dan ook e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme<br />

verrassing to<strong>en</strong> de kap van zijn hoofd werd<br />

gehaald. Dick Houweling zal nu e<strong>en</strong> jaar lang<br />

als Prins Cascar XLIV Castellum reger<strong>en</strong>. Bij<br />

deze belangrijke taak wordt hij gestaan door<br />

de Page Sv<strong>en</strong>ne Oppelaar <strong>en</strong> de Hofmaarschalk<br />

Ronald Martin.<br />

Dick Houweling (59) is bek<strong>en</strong>d als e<strong>en</strong><br />

Alph<strong>en</strong>s ondernemer o.a. Health Company.<br />

Zijn page Sv<strong>en</strong>ne is in het dagelijks lev<strong>en</strong><br />

de secretaresse van Dick. Ronald Martin is<br />

beroepsmilitair <strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vaste kracht<br />

achter de scherm<strong>en</strong> bij de Cascarviet<strong>en</strong>.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 11


LOPEND BUFFET<br />

elke vrijdag <strong>en</strong> zaterdag van 17.00 tot 21.00 uur<br />

(groep<strong>en</strong> vanaf 20 person<strong>en</strong> ook op andere dag<strong>en</strong>)<br />

Hooftstraat 167<br />

(naast Julianabrug)<br />

2406 GH Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

Doris Wu gastvrouw<br />

E. Ling eig<strong>en</strong>aar<br />

Tel. 0172 47 28 59<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Expositie “44 jaar Cascarviet<strong>en</strong> Alaaf”<br />

Op zaterdag 10 januari 2009 gav<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong>, <strong>met</strong> de op<strong>en</strong>ing van de expositie “Cascarviet<strong>en</strong> 44 jaar Alaaf” het<br />

startschot <strong>voor</strong> het 4 x 11-jarig jubileum. In de Guld<strong>en</strong> Wag<strong>en</strong> van de Historische Ver<strong>en</strong>iging aan de Doelmanstraat<br />

hebb<strong>en</strong> oud Prins XIII Wim Sch<strong>en</strong>s, erelid Klaas de Bruin <strong>en</strong> Gi<strong>en</strong>e te Riele aan de hand van oud foto- <strong>en</strong> filmmateriaal<br />

<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de carnavaleske attribut<strong>en</strong> e<strong>en</strong> prachtig historisch overzicht gemaakt. Wek<strong>en</strong>lang is deze expositie door vele<br />

oud Cascarviet<strong>en</strong> <strong>en</strong> Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> bezocht. <strong>De</strong> op<strong>en</strong>ingshandeling werd verricht door Prins Cascar XL <strong>en</strong> Page Sabrina. Beide<br />

verving<strong>en</strong> de weg<strong>en</strong>s familieomstandighed<strong>en</strong> afwezige Prins Cascar XLIV <strong>en</strong> Page Sv<strong>en</strong>ne. Met het start<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> DVD <strong>met</strong><br />

historische beeld<strong>en</strong> was de op<strong>en</strong>ing van 4 x 11 jaar Cascarviet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> feit.<br />

Cascarviet<strong>en</strong> assister<strong>en</strong> hun Beschermheer bij<br />

de herop<strong>en</strong>ing van het Rijnland Ziek<strong>en</strong>huis<br />

Tijd<strong>en</strong>s het jubileumweek<strong>en</strong>d op zaterdag 24 januari 2009 wordt op geheel carnavaleske wijze Burgemeester <strong>en</strong><br />

Beschermheer van de Cascarviet<strong>en</strong>, Wim de Gelder ligg<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> brancard naar podium gered<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de officiële op<strong>en</strong>ing<br />

van het hernieuwde Rijnland ziek<strong>en</strong>huis.<br />

<strong>De</strong> ontvangst van de vele bezoekers wordt verzorgd door de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>. Buit<strong>en</strong> wordt iedere<strong>en</strong> muzikaal verwelkomd door<br />

Blaaskapel de Blaaskak<strong>en</strong> <strong>en</strong> binn<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> Prins Cascar XLIV <strong>met</strong><br />

zijn gevolg de ontvangst. <strong>De</strong> Kindergarde <strong>en</strong> Midigarde bied<strong>en</strong> alle<br />

bezoekers e<strong>en</strong> welkomstas uit <strong>en</strong> na de officiële op<strong>en</strong>ing dans<strong>en</strong> zij<br />

onder grote belangstelling e<strong>en</strong> fantastische mars. Op initiatief van<br />

Prins Cascar XLIV is Burgemeester Wim de Gelder spontaan bereid<br />

mee te werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> snel bedachte stunt. Hoewel hij pas dinsdag<br />

daaropvolg<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> afspraak heeft <strong>met</strong> de KNO arts in het ziek<strong>en</strong>huis,<br />

werkt hij graag mee om ligg<strong>en</strong>d op e<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>d brancard de ontvangsthal<br />

binn<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 13


Bar<strong>en</strong>d van Zwiet<strong>en</strong><br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> & schilder<strong>en</strong><br />

inlijst<strong>en</strong><br />

hand<strong>en</strong>arbeidmaterial<strong>en</strong><br />

Hooftstraat 139<br />

2406GG Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

tel: 0172 473236<br />

e-mail : info@bar<strong>en</strong>dvanzwiet<strong>en</strong>.nl<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Jubileumuitgave 44 jaar Cascarvaria<br />

Oudste lid Wim Sch<strong>en</strong>s ontvangt eerste exemplaar<br />

Op de vrijdag <strong>voor</strong>afgaande aan het grote jubileumweek<strong>en</strong>d zijn alle (oud) prins<strong>en</strong> (oud) led<strong>en</strong> <strong>en</strong> medewerkers tijd<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

overheerlijk, door het bestuur aangebod<strong>en</strong>, diner verrast <strong>met</strong> e<strong>en</strong> speciale <strong>en</strong> e<strong>en</strong>malige Cascarvaria. Al 44 jaar wordt kort<br />

<strong>voor</strong> aanvang van het carnavalsseizo<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Cascarvaria gepres<strong>en</strong>teerd <strong>met</strong> e<strong>en</strong> terugblik van het afgelop<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

overzicht van activiteit<strong>en</strong> <strong>voor</strong> het kom<strong>en</strong>de seizo<strong>en</strong>. Van alle Cascarvaria’s is e<strong>en</strong> bundeling gemaakt dat e<strong>en</strong> historische<br />

overzicht geeft van het bestaan van de ver<strong>en</strong>iging. <strong>De</strong> <strong>voor</strong>zitter schrijft in het <strong>voor</strong>woord het volg<strong>en</strong>de:<br />

<strong>De</strong> opzet van het Alph<strong>en</strong>s carnaval is altijd<br />

creatief <strong>en</strong> groots geweest. <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong><br />

dank<strong>en</strong> haar bestaan aan haar led<strong>en</strong>,<br />

medewerkers <strong>en</strong> vele vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>. Maar <strong>voor</strong>al<br />

aan e<strong>en</strong> groep<strong>je</strong> betrokk<strong>en</strong> Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong><br />

die hun stadsg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> hét carnaval niet<br />

wild<strong>en</strong> onthoud<strong>en</strong>. Vooral omdat zij van<br />

m<strong>en</strong>ing war<strong>en</strong> dat vergelijkbaar als in het<br />

zuid<strong>en</strong> van het land, er in Alph<strong>en</strong> aan<br />

d<strong>en</strong> Rijn wel e<strong>en</strong>s iets mocht gebeur<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong>malige Burgemeester Bruins Slot had<br />

ge<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel bezwaar. Als het maar net<strong>je</strong>s<br />

bleef. Ook vond hij dat bij de burgerij<br />

de b<strong>en</strong>odigde goodwill gekweekt moest<br />

word<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook bejaard<strong>en</strong>tehuiz<strong>en</strong> moest<strong>en</strong><br />

betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. En dat is allemaal<br />

gelukt!! Natuurlijk heeft de ver<strong>en</strong>iging in<br />

de loop jar<strong>en</strong> wel <strong>en</strong>kele verandering<strong>en</strong><br />

ondergaan. Mede dankzij die aanpassing<strong>en</strong><br />

is zij uitgegroeid tot e<strong>en</strong> niet meer weg<br />

te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> ver<strong>en</strong>iging in de alph<strong>en</strong>se<br />

sam<strong>en</strong>leving. Onlosmakelijk verbond<strong>en</strong><br />

<strong>met</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> zijn de sociale<br />

activiteit<strong>en</strong>. <strong>De</strong> bezoek<strong>en</strong> aan verpleeg-<br />

<strong>en</strong> verzorgingshuiz<strong>en</strong>, psychiatrische<br />

instelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> fruittoer<strong>en</strong> langs<br />

verschill<strong>en</strong>de bejaard<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>. Natuurlijk<br />

de belangrijkste ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> vind<strong>en</strong><br />

plaats rondom het grote carnavalsweek<strong>en</strong>d.<br />

Vele Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong> nog steeds<br />

volop het Prins<strong>en</strong>bal, het Boer<strong>en</strong>bal <strong>en</strong><br />

het gekostumeerde Carnaval. <strong>De</strong> laatste<br />

11 jaar zijn de Cascarviet<strong>en</strong> zeer actief op<br />

het terrein van <strong>en</strong>tertainm<strong>en</strong>t. <strong>De</strong> Dinner<br />

Night shows <strong>met</strong> verschill<strong>en</strong>de showblokk<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door vel<strong>en</strong> gewaardeerd. Het ziet<br />

er naar uit dat Carnaval in de toekomst<br />

in Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn e<strong>en</strong> grandioos<br />

feest blijft. Tradities <strong>en</strong> zeker die van de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>, zijn het waard om gekoesterd<br />

te word<strong>en</strong>.<br />

Was getek<strong>en</strong>d Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong> (<strong>voor</strong>zitter)<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 15


Julianastraat 46 Alph<strong>en</strong> a/d Rijn Tel 0172 - 472135<br />

K<strong>je</strong>ld Bedrijfsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

Koperweg 17<br />

2401 LH Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

e-mail:info@k<strong>je</strong>ldbv.nl<br />

www: www.k<strong>je</strong>ldbv.nl<br />

telefoon: 0172-613403<br />

fax: 0172-614113<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Reünie laat herinnering<strong>en</strong> herlev<strong>en</strong><br />

Zondag 25 januari is het feestweek<strong>en</strong>d afgeslot<strong>en</strong> <strong>met</strong> e<strong>en</strong> grote reünie. Veel prins<strong>en</strong>, pages, (oud-)led<strong>en</strong>, (oud-)<br />

medewerkers, <strong>je</strong>ugdprins<strong>en</strong> <strong>en</strong> -pages, <strong>je</strong>ugdraad- <strong>en</strong> s<strong>en</strong>aatsled<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, bek<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> belangstell<strong>en</strong>d<strong>en</strong> haald<strong>en</strong> <strong>met</strong><br />

<strong>elkaar</strong> herinnering<strong>en</strong> op uit het verled<strong>en</strong>. Oude foto´s, oude films war<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> speciale compilatie van films <strong>en</strong><br />

muziek werd verzorgd door de vorig jaar gestopte Bruine Hoek. Jar<strong>en</strong>lang was dit gezelschap bestaande uit Lex van d<strong>en</strong><br />

Hoek <strong>en</strong> Klaas de Bruin de vaste pres<strong>en</strong>tator<strong>en</strong> van alle muziek tijd<strong>en</strong>s de ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de Cascarviet<strong>en</strong>.<br />

Jubileum week<strong>en</strong>d <strong>met</strong> <strong>voor</strong>proef<strong>je</strong> van de Dinner Night<br />

<strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong> vierd<strong>en</strong> in het week<strong>en</strong>d van vrijdag 23 tot <strong>en</strong> <strong>met</strong> zondag 25 januari het 4 x 11 jubileum op grootste<br />

wijze. Op uitnodiging van het bestuur <strong>en</strong> Prins Cascar XLIV passeerd<strong>en</strong> meer dan 1000 gast<strong>en</strong>, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> (oud) led<strong>en</strong> de<br />

Feestburcht Avifauna. Tuss<strong>en</strong>door op zaterdag verzorgd<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> geheel in stijl de ontvangst bij de op<strong>en</strong>ing van<br />

het ziek<strong>en</strong>huis Rijnland.<br />

Op zaterdag 24 januari vanaf 19.00 uur is de<br />

ontvangst van 15 bevri<strong>en</strong>de carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> uit Amersfoort, <strong>De</strong>lft,<br />

Lar<strong>en</strong> maar ook uit Leuv<strong>en</strong> België. Met<br />

deze ver<strong>en</strong>iging g<strong>en</strong>aamd de Pietermann<strong>en</strong>,<br />

onderhoud<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

goede vri<strong>en</strong>dschapsband. Na e<strong>en</strong> welkomstwoord<br />

van Cascar XLIV word<strong>en</strong> op carnavaleske<br />

wijze de versiersel<strong>en</strong> <strong>en</strong> gesch<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

overhandigd. Om precies 20.49 uur start<br />

het echte jubileumfeest in alle zal<strong>en</strong> van<br />

Avifauna. Het muzikale gedeelte van de<br />

avond wordt op grandioze wijze verzorgd<br />

door de band Total Eclips <strong>met</strong> zanger pres<strong>en</strong>tator<br />

Danny Nicolay. Op speciaal verzoek<br />

van Prins Cascar XLIV gaf Ant<strong>je</strong> Monteiro<br />

e<strong>en</strong> bijzonder gastoptred<strong>en</strong>. <strong>De</strong> eig<strong>en</strong> artiest<strong>en</strong><br />

zoals de “Eig<strong>en</strong> Inbr<strong>en</strong>g” <strong>en</strong> de verschil-<br />

l<strong>en</strong>de dansgardes kreg<strong>en</strong> het <strong>en</strong>thousiaste<br />

publiek bov<strong>en</strong> op de stoel<strong>en</strong>. Maar liefst<br />

drie blaaskapell<strong>en</strong> zorgd<strong>en</strong> er<strong>voor</strong> dat niemand<br />

zich verveelde. Zeer verrass<strong>en</strong>d was<br />

e<strong>en</strong> ingelaste <strong>voor</strong>première van het Spaanse<br />

blok. Dit gedeelte was te zi<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de<br />

Dinner Night shows op vrijdag 3 <strong>en</strong> zaterdag<br />

4 april. <strong>De</strong> dans <strong>en</strong> muziekgroep van de<br />

optred<strong>en</strong>de Cascarviet<strong>en</strong> ontving e<strong>en</strong> lang<br />

staand <strong>en</strong> ovationeel applaus.<br />

advert<strong>en</strong>tie:<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 17


Primera Straver<br />

<strong>De</strong> gemakkelijkste winkel <strong>voor</strong> w<strong>en</strong>skaart<strong>en</strong>,<br />

kansspel<strong>en</strong>, tabak <strong>en</strong> tijdschrift<strong>en</strong><br />

U kunt bij ons ook terecht <strong>voor</strong>:<br />

TICKET BOX<br />

<strong>voor</strong> uw voetbalkaart<strong>en</strong>,<br />

Concert<strong>en</strong>, e.d.<br />

Telefoonkaart<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

stripp<strong>en</strong>kaart<strong>en</strong><br />

Voor al uw<br />

TNT postzak<strong>en</strong>.<br />

Emmalaan 5, 2405 GA Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

Tel. 0172 491378 www. primera.nl<br />

Zonder afspraak. Sorry ladies, JUST MEN!<br />

Jean-Paul<br />

Emmalaan 1<br />

2405 GA Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

T. 0172 497479<br />

OPENINGSTIJDEN:<br />

Dinsdag 08.00 - 17.30 uur<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 08.00 - 17.30 uur<br />

Donderdag 08.00 - 17.30 uur<br />

Vrijdag 08.00 - 20.30 uur<br />

Zaterdag 08.00 - 16.30 uur<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Maandag avond<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 19


<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Carnavalsver<strong>en</strong>iging <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong>


<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

<strong>De</strong> Jeugdprins <strong>en</strong> Jeugdpage,<br />

e<strong>en</strong> prachtig stel<br />

Page Celine hoorde het toevallig via e<strong>en</strong> geheimzinnig telefoont<strong>je</strong> dat ze Page zou word<strong>en</strong>. <strong>De</strong> American Footballer Tobias<br />

hoorde dat hij maar van het jubileumweek<strong>en</strong>d moest g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>. Omdat hij 12 jaar werd moest hij uit de Jeugdraad.<br />

Maar to<strong>en</strong> hem verteld werd dat hij de Jeugdprins zou word<strong>en</strong> was hij in de wolk<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gesprek <strong>met</strong> Jeugdprins Tobias<br />

Zev<strong>en</strong>hov<strong>en</strong> <strong>en</strong> Jeugdpage Celine Graafland.<br />

Celine vertelt dat ze bov<strong>en</strong> op haar kamert<strong>je</strong><br />

e<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>d telefoont<strong>je</strong> opving dat<br />

ze gelijktijdig <strong>met</strong> haar moeder b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

oppakte. Het was Monique die nog het één<br />

<strong>en</strong> ander <strong>met</strong> haar moeder wilde besprek<strong>en</strong>.<br />

Ik hoorde ze zegg<strong>en</strong> dat ze het mij nog<br />

moest vertell<strong>en</strong>. Tot het mom<strong>en</strong>t dat mijn<br />

vader bov<strong>en</strong>kwam <strong>en</strong> vroeg wat ik gehoord<br />

had. Ik zei niets. Kort daarna vertelde<br />

mijn vader <strong>en</strong> moeder mij dat ik de nieuwe<br />

Jeugdpage zou word<strong>en</strong>. Tobias zegt dat to<strong>en</strong><br />

hij in januari thuiskwam van de training<br />

American Football zijn moeder hem vertelde<br />

dat hij door zijn leeftijd uit de <strong>je</strong>ugdraad<br />

moest. Maar ook vertelde ze hem<br />

dat hij de nieuwe Jeugdprins werd. Aan de<br />

<strong>en</strong>e kant vond ik het niet leuk dat ik uit de<br />

Jeugdraad moest maar dat ik Jeugdprins zou<br />

word<strong>en</strong>, vond ik geweldig zegt hij.<br />

Zowel Celine als Tobias vertell<strong>en</strong> beide<br />

<strong>en</strong>thousiast hoe zij de meid<strong>en</strong> van de midigarde<br />

<strong>en</strong> de jong<strong>en</strong>s van de Jeugdraad hebb<strong>en</strong><br />

misleid. Celine vertelde haar vri<strong>en</strong>dinn<strong>en</strong><br />

dat ze door haar <strong>en</strong>kel was gegaan <strong>en</strong><br />

kwam op krukk<strong>en</strong> naar Avifauna. <strong>De</strong> moeder<br />

van Tobias vertelde aan de jong<strong>en</strong>s van de<br />

Jeugdraad dat Tobias plotseling ziek geword<strong>en</strong><br />

was. Tobias verteld dat to<strong>en</strong> hij ’s morg<strong>en</strong>s<br />

uit bed kwam erg z<strong>en</strong>uwachtig was. Om<br />

ongeveer 12.30 uur kwam hij bij Monique<br />

om zich om te kled<strong>en</strong>. Daar<strong>voor</strong> had hij<br />

nog wel ev<strong>en</strong> het boeket opgehaald had dat<br />

hij <strong>voor</strong> zijn page had besteld. Hij bleef<br />

nieuwsgierig naar wie zijn page zou word<strong>en</strong>...<br />

To<strong>en</strong> zij binn<strong>en</strong>kwam dacht hij: Wie<br />

is dat? Celine zegt dat ze na het omkled<strong>en</strong><br />

bij Monique, haar Jeugdprins <strong>voor</strong> het eerst<br />

zag. Ik kon hem niet zegt ze e<strong>en</strong> beet<strong>je</strong> verleg<strong>en</strong>.<br />

Hij is wel grappig <strong>en</strong> aardig, <strong>en</strong> we<br />

hebb<strong>en</strong> het best gezellig. Hij zit naast onze<br />

school op school <strong>en</strong> ik zie hem wel e<strong>en</strong>s<br />

<strong>met</strong> buit<strong>en</strong> spel<strong>en</strong>. Tobias zegt: Haha! Maar<br />

het was snel gezellig <strong>en</strong> ze vond het boeket<br />

erg leuk. Het werd wel heel spann<strong>en</strong>d want<br />

al snel zou iedere<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> dat ik de nieuwe<br />

<strong>je</strong>ugdprins zou zijn! Ook de jong<strong>en</strong>s van<br />

de <strong>je</strong>ugdraad, die dacht<strong>en</strong> dat ik ziek was!<br />

Beide vertell<strong>en</strong> dat het in de watertor<strong>en</strong><br />

warm <strong>en</strong> donker was. Al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>! Celine<br />

vond het <strong>met</strong> e<strong>en</strong> kap over <strong>je</strong> hoofd eig<strong>en</strong>lijk<br />

wel <strong>en</strong>g <strong>en</strong> donker. Tijd<strong>en</strong>s het rijd<strong>en</strong><br />

naar het podium ging<strong>en</strong> we helemaal he<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer.<br />

En dan staan <strong>je</strong> op het podium <strong>en</strong> er wordt<br />

afgeteld? Tobias: Jeet<strong>je</strong> wat had ik e<strong>en</strong><br />

raar gevoel in mijn buik! En al die m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>!<br />

Celine: To<strong>en</strong> werd het echt e<strong>en</strong> beet<strong>je</strong> spann<strong>en</strong>d.<br />

Want daar stond ik dan <strong>met</strong> mijn kap<br />

nog op mijn hoofd. Naast de kinder<strong>en</strong> uit<br />

de kindergarde. Hoe zoud<strong>en</strong> ze reager<strong>en</strong>!<br />

To<strong>en</strong> begon het aftell<strong>en</strong> van 11 naar 0 <strong>en</strong><br />

mijn kap werd van mijn hoofd gehaald door<br />

mijn trainster van de kindergarde. Die had<br />

zo iets van <strong>je</strong> had toch e<strong>en</strong> zere <strong>en</strong>kel? Die<br />

begreep er echt niets van. Mijn familie in<br />

de zaal wist ook van niets. Zelfs mijn broer<br />

Ferry niet. Het was <strong>voor</strong> h<strong>en</strong> wel e<strong>en</strong> hele<br />

verassing.<br />

Wat vond<strong>en</strong> jullie van jullie eerst optred<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s de Kindermiddag? Celine: Heel erg<br />

leuk, de onthulling <strong>en</strong> ook het jurer<strong>en</strong> van<br />

wie het mooist verkleed was. Na de onthulling<br />

moest ik me heel snel omkled<strong>en</strong> omdat<br />

ik wel de mars wilde dans<strong>en</strong> in onze mooie<br />

witte pak<strong>je</strong>s! Ook Tobias zegt dat hij het<br />

leuk vond om de verkleedwedstrijd te jurer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dat hij de polonaise mocht <strong>doe</strong>n.<br />

Wat vond<strong>en</strong> jullie het aller-leukste van het<br />

afgelop<strong>en</strong> seizo<strong>en</strong>? Celine: <strong>De</strong> kindermiddag,<br />

omdat ik to<strong>en</strong> page werd. Het brunch<strong>en</strong><br />

op zondag na de kindermiddag was ook<br />

heel leuk. We hebb<strong>en</strong> ook e<strong>en</strong> hele mooie<br />

boer<strong>en</strong>kiel gekreg<strong>en</strong> <strong>met</strong> onze foto erop. En<br />

de sleutel terug br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> bij de burgermeester,<br />

we ded<strong>en</strong> dat in zijn kantoor. Eig<strong>en</strong>lijk<br />

was alles wel leuk. Tobias: <strong>De</strong> kindermiddag<br />

<strong>en</strong> dan de onthulling <strong>en</strong> de feest<strong>en</strong> die we<br />

gehad hebb<strong>en</strong> in avifauna <strong>en</strong> in het onderkom<strong>en</strong><br />

de kung-fu dans <strong>met</strong> de <strong>je</strong>ugdraad.<br />

Onderscheiding<strong>en</strong> uitdel<strong>en</strong>. Beide hebb<strong>en</strong><br />

erg veel zin in het kom<strong>en</strong>de seizo<strong>en</strong>.<br />

Volg<strong>en</strong>s Celine kom<strong>en</strong> er nog e<strong>en</strong> aantal<br />

leuke feest<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> ze zit nu in de midigarde<br />

<strong>en</strong> is alweer hard aan het train<strong>en</strong> <strong>voor</strong><br />

e<strong>en</strong> nieuwe dans. Tobias heeft er erg veel<br />

zin is <strong>en</strong> hij mag weer terug in de <strong>je</strong>ugdraad<br />

terwijl hij dacht van niet!<br />

Groet<strong>je</strong>s Tobias <strong>en</strong> Celine<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 25


Inbraakbeveiliging<strong>en</strong><br />

Euromarkt 129<br />

Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

Telefoon (0172) 475 219<br />

Erk<strong>en</strong>d beveiligingsspecialist<br />

”gespecialiseerd in montage van drie-punts-slot<strong>en</strong>”.<br />

<strong>De</strong> kluiz<strong>en</strong>specialist van Midd<strong>en</strong>-Holland.<br />

Snelle levering van gecerti?ceerde sluitsystem<strong>en</strong>.<br />

Met gratis Politie-keurmerk<br />

SCHOORSTEENVEEGBEDRIJF<br />

Reinig<strong>en</strong> van<br />

schoorst<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dakgot<strong>en</strong>.<br />

Gespecialiseerd in<br />

het verwijder<strong>en</strong><br />

van kraai<strong>en</strong>nest<strong>en</strong>.<br />

06 53 60 40 79<br />

R.S.J. Kakes<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Boer<strong>en</strong>bal op zaterdag 21 februari 2009<br />

Zijn de boer<strong>en</strong>kiel<strong>en</strong> op hun retour?<br />

Na het grote jubileumfeest op 24 januari was de feestburcht op zaterdag 21 februari opnieuw afgelad<strong>en</strong> <strong>met</strong> feestgangers.<br />

En gezi<strong>en</strong> de vele vrolijke <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>tijdse kostuums hadd<strong>en</strong> deze zin in e<strong>en</strong> onvervalst carnavalsfeest. <strong>De</strong> traditionele<br />

boer<strong>en</strong>kiel was dit jaar duidelijk in de minderheid naast de vele fantasierijke <strong>en</strong> prachtige uitmonstering<strong>en</strong> die deze avond<br />

war<strong>en</strong> te bewonder<strong>en</strong>.<br />

Nadat ’s middags al was afgetrapt <strong>met</strong><br />

e<strong>en</strong> drukbezocht kindercarnaval waar<br />

Tobias Zev<strong>en</strong>hov<strong>en</strong> werd b<strong>en</strong>oemd als<br />

<strong>je</strong>ugdprins <strong>met</strong> Celine Graafland als page<br />

was het ’s avonds tijd <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> groot<br />

feest. Bij <strong>elkaar</strong> war<strong>en</strong> zo’n duiz<strong>en</strong>d feest-<br />

gangers die na 22.11 uur e<strong>en</strong> bomvol programma,<br />

waarbij zij zich heerlijk kond<strong>en</strong><br />

uitlev<strong>en</strong>, kreg<strong>en</strong> <strong>voor</strong>geschoteld.<br />

<strong>De</strong> optred<strong>en</strong>s van de dansgardes, EI<br />

(Eig<strong>en</strong> Inbr<strong>en</strong>g) <strong>en</strong> blaaskapel de<br />

Blaaskak<strong>en</strong> zorgd<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de kortst<br />

mogelijke tijd <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> heerlijk carnavalssfeer<br />

<strong>met</strong> volop meezingers <strong>en</strong> polonaises.<br />

E<strong>en</strong> sfeer waarop moeiteloos werd<br />

ingehaakt door coverband “Vanavond<br />

niet Schat” <strong>en</strong> DJ Sander. Maar ook de<br />

disco in de b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>zaal <strong>en</strong> dit jaar volledig<br />

verzorgd door de medewerkers van<br />

Alph<strong>en</strong>.NU, droeg het nodige bij aan<br />

het feest. Carnavalsvertier dat “<strong>je</strong> <strong>je</strong>zelf<br />

e<strong>en</strong>s anders lat<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> dan normaal”<br />

zoals e<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiaste feest<strong>en</strong>de dame<br />

verwoordde. E<strong>en</strong> bijzonder attractie was<br />

het optred<strong>en</strong> van de bek<strong>en</strong>d theater- <strong>en</strong><br />

musicalster Mariska van Kolck. Haar<br />

medley van bek<strong>en</strong>de Nederlandse lied<strong>je</strong>s<br />

paste naadloos in het feest. Dit feest<br />

<strong>met</strong> minder boer<strong>en</strong>kiel<strong>en</strong> dan <strong>voor</strong>gaande<br />

jar<strong>en</strong>, maar <strong>met</strong> meer vrolijk uitgedoste<br />

<strong>en</strong> prachtige verklede feestgangers <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> grote groep spontane jongelui in de<br />

b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>zaal, was weer e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> onvervalste<br />

carnavalsavond.<br />

Met dank aan Cees Nagtegaal verslaggever<br />

van het Witte Weekblad*.<br />

*Dit artikel is gedeeltelijk overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> uit het<br />

Witte Weekblad van 25 februari 2009<br />

Boer<strong>en</strong><strong>en</strong>bal<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 27


Sterk in<br />

printmedia…<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Louis Pasteurweg 8<br />

2408 AG Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

T 0172 - 49 27 41<br />

F 0172 - 49 25 46<br />

info@castellum.nl<br />

www.castellum.nl<br />

AMIGO<br />

Buffett<strong>en</strong> v.a. € 12.50<br />

Ste<strong>en</strong>grill v.a. € 14.50<br />

B.B.Q. v.a. € 18.50<br />

Gezond<br />

Betaalbaar<br />

Gezellig<br />

Reserver<strong>en</strong>: 0172-430642<br />

Recreatiegebied Zegersloot<br />

Familiecarnaval<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Na het grote jubileumfeest op 24 januari was de feestburcht op zaterdag 21 februari opnieuw afgelad<strong>en</strong> <strong>met</strong> feestgangers.<br />

En gezi<strong>en</strong> de vele vrolijke <strong>en</strong> eig<strong>en</strong>tijdse kostuums hadd<strong>en</strong> deze zin in e<strong>en</strong> onvervalst carnavalsfeest. <strong>De</strong> traditionele<br />

boer<strong>en</strong>kiel was dit jaar duidelijk in de minderheid naast de vele fantasierijke <strong>en</strong> prachtige uitmonstering<strong>en</strong> die deze avond<br />

war<strong>en</strong> te bewonder<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> <strong>je</strong>ugdraad van Elf verzorgde dit keer <strong>voor</strong> de tweede maal e<strong>en</strong> heel mooi optred<strong>en</strong> op het nummer van de animatiefilm Kungfu Panda. Iedere<strong>en</strong><br />

was raz<strong>en</strong>d <strong>en</strong>thousiast <strong>en</strong> de boys kreg<strong>en</strong> dan ook e<strong>en</strong> daver<strong>en</strong>d applaus. <strong>De</strong> kindergarde liet hun mars zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> Karin Klijnoot nam afscheid van<br />

e<strong>en</strong> aantal meis<strong>je</strong>s uit de kindergarde, die er aankom<strong>en</strong>d seizo<strong>en</strong> helaas niet meer bij zijn. Naast deze fantastische optred<strong>en</strong>s war<strong>en</strong> er ook weer<br />

optred<strong>en</strong>s van de Midigarde, de Prins<strong>en</strong>garde, het Ei, de Spatader<strong>en</strong> <strong>en</strong> het Shantikoor. Speciaal op deze dag kwam er iemand auditie <strong>doe</strong>n <strong>voor</strong> de<br />

Prins<strong>en</strong>garde. Dit was niemand minder dan Frank Verschuur. Geheel gehuld in garde t<strong>en</strong>ue kwam hij t<strong>en</strong> tonele <strong>en</strong> liet hij zi<strong>en</strong> wat hij in huis had.<br />

Helaas is hij niet toegelat<strong>en</strong> tot de garde maar de auditie was hilarisch.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 29


www.CVAN OOSTEN.nl<br />

Curieweg 4 - Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn - Tel. 0172 43 41 00<br />

APKREPARATIEONDERHOUD<br />

24 UURS AUTOHULPDIENST<br />

AUTOTRANSPORT<br />

TRANSPORT EN KOERIERSDIENSTEN<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Kindermiddag<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 31


Harold Simonis<br />

Prins H<strong>en</strong>drikstraat 168<br />

2405 AN Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

06 55375499<br />

info@haroldsimonis.nl<br />

Voor al het montage<br />

werk in de keuk<strong>en</strong>.<br />

Tel. +31 (0)6 24 206 149<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Mann<strong>en</strong>- <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>middag!<br />

Erwt<strong>en</strong>soep, Fristi, BBQ <strong>en</strong> Bob de Rooij!<br />

Na het terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van de Stadssleutel is het e<strong>en</strong> goed gebruik dat op de dinsdagmiddag <strong>voor</strong> de afsluiting van het<br />

Carnavalsseizo<strong>en</strong>, de Prins <strong>en</strong> Page e<strong>en</strong> middag organiser<strong>en</strong> <strong>voor</strong> alle mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> de ver<strong>en</strong>iging. Dit jaar<br />

was Brasserie Buur<strong>en</strong> in de Hooftstraat de uitgekoz<strong>en</strong> locatie. Omdat eig<strong>en</strong>aar Sacha al bek<strong>en</strong>d was <strong>met</strong> feest<strong>je</strong>s van de<br />

Cascarviet<strong>en</strong> in zijn zaak, was afgesprok<strong>en</strong>: “Dit jaar ge<strong>en</strong> serp<strong>en</strong>tine <strong>en</strong> confetti”. <strong>De</strong> middag is <strong>voor</strong>al be<strong>doe</strong>ld om onder<br />

het g<strong>en</strong>ot van e<strong>en</strong> drank<strong>je</strong> zoals Fristi <strong>en</strong> andere goede drank<strong>je</strong>s, het hele seizo<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s <strong>met</strong> <strong>elkaar</strong> door te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rustig te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> gezellig sam<strong>en</strong> zijn. Ook traditioneel is het gezam<strong>en</strong>lijk et<strong>en</strong> van erwt<strong>en</strong>soep <strong>met</strong> roggebrood <strong>en</strong><br />

spek. Alom werd lof uitgesprok<strong>en</strong> over deze zeer smakelijke maaltijd.<br />

<strong>De</strong> feitelijke afsluiting van het Carnavalsseizo<strong>en</strong> was ook dit jaar bij de Buur<strong>en</strong>. Dit in teg<strong>en</strong>stelling tot andere jar<strong>en</strong>, dan was de afsluiting in het<br />

eig<strong>en</strong> onderkom<strong>en</strong> aan de Voorstraat. Er werd nog e<strong>en</strong>s g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> heerlijke BBQ <strong>en</strong> Prins Cascar XLIV zorgde <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> waanzinnige verrassing.<br />

Vol spanning wachtte iedere<strong>en</strong> af wat er zou gaan kom<strong>en</strong>, totdat ope<strong>en</strong>s niemand minder dan Bob de Rooij binn<strong>en</strong> kwam. Zoals te verwacht<strong>en</strong><br />

werd de boel aardig op stelt<strong>en</strong> gezet <strong>en</strong> werd e<strong>en</strong> aantal m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> flink in de maling g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Na dit alles was het ook dit jaar weer de tijd <strong>voor</strong><br />

“de Baard<strong>je</strong>s” Willem <strong>en</strong> Louis, om het carnavalsseizo<strong>en</strong> op pass<strong>en</strong>de wijze af te sluit<strong>en</strong>. Terugkijk<strong>en</strong>d op weer e<strong>en</strong> zeer geslaagd seizo<strong>en</strong> ging m<strong>en</strong><br />

onder de ton<strong>en</strong> van het lied the Carnival is over, voldaan naar huis.<br />

Prins Carnaval blijkt Prins Porno<br />

Het meest serieuze feest van het jaar is natuurlijk carnaval. En als organiser<strong>en</strong>de stad kies <strong>je</strong> natuurlijk pas e<strong>en</strong> prins<br />

Carnaval als <strong>je</strong> hem helemaal hebt doorgelicht. Dat war<strong>en</strong> ze in Bonn ev<strong>en</strong> verget<strong>en</strong>. Daar bleek de prins e<strong>en</strong> ware<br />

pornokoning te zijn. En zeg nou zelf, e<strong>en</strong> sekssymbool als symbool <strong>voor</strong> het feest waarop in Duitsland volg<strong>en</strong>s zegg<strong>en</strong> het<br />

meest wordt geketst, gaat toch te ver!<br />

<strong>De</strong> Duitse Carnaval stad Bonn werd kort <strong>voor</strong>dat het carnavalsseizo<strong>en</strong> 2008-2009 van start ging opgeschrikt door e<strong>en</strong> klein schandaalt<strong>je</strong>. Het<br />

kandidaat-prins<strong>en</strong>paar werd ontmaskerd op e<strong>en</strong> pornowebsite. Op deze website werd<strong>en</strong> foto’s van het stel gevond<strong>en</strong> onder de schuilnam<strong>en</strong> Carlos<br />

<strong>en</strong> Peggy. Door dit akkeviet<strong>je</strong> kunn<strong>en</strong> Ernst Ludwig Berg <strong>en</strong> zijn vri<strong>en</strong>din Petra Weck, zoals ze in het echt het<strong>en</strong>, hun eeuwige roem wel verget<strong>en</strong><br />

Alhoewel, eeuwige roem krijg<strong>en</strong> ze nu toch wel, want de foto’s van Carlos <strong>en</strong> Peggy staan gewoon nog op het Internet. Jammer dat <strong>je</strong> moet betal<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong> die shit. Voor de carnavalsstad zat er niets anders op dan e<strong>en</strong> nieuw prins<strong>en</strong>paar aan te duid<strong>en</strong>. Zondags werd het nieuwe koppel, Godesia<br />

Nina <strong>en</strong> Cornelius feestelijk <strong>voor</strong>gesteld. <strong>De</strong> traditie wil dat ze felicitaties krijg<strong>en</strong> van het vorige paar, maar dat is deze keer niet doorgegaan. Het<br />

porno prins<strong>en</strong>paar was niet uitg<strong>en</strong>odigd.<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 33


ALPHEN AAN DEN RIJN<br />

TEL: 0172 65 38 56<br />

Complete feestverzorging !<br />

• Bruiloft<strong>en</strong> • Op<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

• Recepties • Winkelc<strong>en</strong>tra<br />

• Bedrijfsfeest<strong>en</strong> • Party Verhuur<br />

• Ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong> • Geluid- & Licht Verhuur<br />

• Bi<strong>je</strong><strong>en</strong>komst<strong>en</strong> • Catering op locatie<br />

• Ballondecoraties<br />

www.partyregelaar.nl<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

<strong>De</strong> huiz<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> sociale activiteit<strong>en</strong> van de Cascarviet<strong>en</strong><br />

Al jar<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong>afgaand aan de feest<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het carnavalsweek<strong>en</strong>d in februari kom<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> bij h<strong>en</strong>, die door<br />

hun onmogelijkhed<strong>en</strong>, niet in staat zijn zelf naar de feest<strong>en</strong> in Avifauna te kom<strong>en</strong>. Onder de noemer: “Wij hebb<strong>en</strong> iets te<br />

vier<strong>en</strong> ” bezoek<strong>en</strong> zij het Verpleeghuis Oudshoorn in Alph<strong>en</strong> a/d Rijn <strong>en</strong> de instelling<strong>en</strong> de Hooge Burch in Zwammerdam<br />

<strong>en</strong> <strong>De</strong> Ursula in Nieuwve<strong>en</strong>.<br />

Op 4 februari bezocht<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong>,<br />

Verpleeghuis Oudshoorn. Op 12 februari de<br />

Hooge Burch <strong>en</strong> op 18 februari Ursula in<br />

Nieuwve<strong>en</strong>. Drie feest<strong>en</strong>, alle drie verschill<strong>en</strong>d,<br />

maar <strong>met</strong> e<strong>en</strong> <strong>doe</strong>l: de bewoners e<strong>en</strong> gezellige<br />

avond bezorg<strong>en</strong>. Elk feest heeft z’n eig<strong>en</strong><br />

karakter, dat past bij de bewoners <strong>en</strong> hun<br />

mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

In Oudshoorn wordt de avond veelal passief<br />

beleefd, maar de bewoners g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> int<strong>en</strong>s van<br />

het programma. Hun gezicht<strong>en</strong> stral<strong>en</strong> bij de<br />

optred<strong>en</strong>s van de dansgardes <strong>en</strong> de herk<strong>en</strong>ning<br />

is er volop bij de speciaal <strong>voor</strong> hun gemaakte<br />

act van de Eig<strong>en</strong> Inbr<strong>en</strong>g. E<strong>en</strong> avond vol<br />

gezelligheid <strong>en</strong> afleiding.<br />

In de Hooge Burch <strong>en</strong> Ursula is te zi<strong>en</strong> dat de<br />

bewoners daar wek<strong>en</strong> bezig zijn geweest <strong>met</strong> de<br />

<strong>voor</strong>bereiding, de e<strong>en</strong> is nog mooier verkleed<br />

dan de ander <strong>en</strong> dat will<strong>en</strong> ze graag lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

Ook daar wordt g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de optred<strong>en</strong>s van<br />

de dansgardes <strong>en</strong> de Eig<strong>en</strong> Inbr<strong>en</strong>g, alle<strong>en</strong> is dit g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> iets meer opgetog<strong>en</strong> <strong>en</strong> de bewoners <strong>doe</strong>n graag ev<strong>en</strong> mee. Is het feest is Ursula iets<br />

meer uitbundig dan in de Hooge Burch. Maar wat in alle huiz<strong>en</strong> duidelijk is, onder leiding van Prins Cascar <strong>en</strong> zijn gevolg g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> ze allemaal.<br />

Carnaval in Oudshoorn, e<strong>en</strong> feest om te g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>…<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 4 februari bracht<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong><br />

hun jaarlijkse bezoek aan Verpleeghuis<br />

Oudshoorn. Bewoners g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van de optred<strong>en</strong>s.<br />

En g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>doe</strong>n ze…. vertelt e<strong>en</strong> van<br />

de begeleiders.<br />

Iedere<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet op zijn of haar eig<strong>en</strong> manier,<br />

vaak ingetog<strong>en</strong>, maar toch…<strong>De</strong> één tikt <strong>met</strong><br />

zijn voet op de maat van de muziek, de ander<br />

beweegt <strong>met</strong> het hele lichaam of zwaait <strong>en</strong>thousiast<br />

<strong>met</strong> de arm<strong>en</strong>. Er wordt <strong>en</strong>thousiast meegezong<strong>en</strong><br />

<strong>met</strong> de lied<strong>je</strong>s uit de oude doos. <strong>De</strong><br />

jonge artiest<strong>en</strong> van het Ei bracht<strong>en</strong> <strong>met</strong> verve:<br />

We gaan naar de speeltuin.., spring maar achterop…,<br />

Aan de Amsterdamse gracht<strong>en</strong>… <strong>en</strong><br />

Louise zit niet op <strong>je</strong> nagels te bijt<strong>en</strong>, bah wat<br />

vies, <strong>en</strong>zo<strong>voor</strong>t.<br />

<strong>De</strong> polonaise is één van de hoogtepunt<strong>en</strong> van<br />

de avond, bewoners <strong>met</strong> rollaters <strong>en</strong> rolstoel<strong>en</strong>,<br />

gardes <strong>en</strong> de led<strong>en</strong> van de s<strong>en</strong>aat, lop<strong>en</strong> <strong>en</strong> rijd<strong>en</strong><br />

onder aanvoering van Prins Cascar de XLIV<br />

feestvier<strong>en</strong>d door de zaal.<br />

<strong>De</strong> begeleidster vertelt verder dat het soms lijkt<br />

dat er bewoners bij zijn die niet zo g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong>.<br />

Maar dat heeft zo zijn oorzaak zegt zij. <strong>De</strong>ze<br />

avond zijn er ook e<strong>en</strong> aantal bewoners van e<strong>en</strong><br />

psychogeriatrische afdeling. <strong>De</strong>ze bewoners zijn<br />

soms verdwaald in de tijd <strong>en</strong> vaak op zoek naar<br />

iets wat er niet meer is. Ze hebb<strong>en</strong> niets <strong>met</strong><br />

vandaag, kijk<strong>en</strong> niet naar morg<strong>en</strong>, maar wet<strong>en</strong><br />

alles van to<strong>en</strong>… Er is e<strong>en</strong> man, vaak ’s avonds<br />

roep<strong>en</strong>d naar iets vertrouwds, maar deze avond<br />

g<strong>en</strong>iet hij zichtbaar. Als rasechte Rotterdammer<br />

zingt hij uit volle borst mee <strong>met</strong> aan de<br />

Amsterdamse gracht<strong>en</strong>. Hem ernaar vrag<strong>en</strong>d hoe<br />

dat kan als Rotterdammer, was zijn antwoord:<br />

“Alles kan, het is feest!”<br />

<strong>De</strong> dames die <strong>voor</strong> het podium zitt<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

volop. Vooral van de dans van de Prins<strong>en</strong>garde.<br />

En dan kom<strong>en</strong> de verhal<strong>en</strong> van to<strong>en</strong>. Hoe het<br />

was bij DOS <strong>en</strong> Houvast. Het lijkt er op dat ze<br />

weer terug zijn bij het plezier van to<strong>en</strong>. En dan<br />

was er nog de café eig<strong>en</strong>aresse, 1_ jaar geled<strong>en</strong><br />

stond ze nog achter de bar. Nipp<strong>en</strong>d aan haar<br />

wijnt<strong>je</strong> vond ze het geweldig dat het in “dit<br />

café” zo gezellig is. Naast haar zit e<strong>en</strong> moeder<br />

van 12 kinder<strong>en</strong> die na wat aarzeling <strong>en</strong>thousiast<br />

meeloopt <strong>met</strong> de polonaise. Na afloop zegt ze<br />

dat dat niet aan haar kinder<strong>en</strong> verteld mag word<strong>en</strong>.<br />

Ook e<strong>en</strong> moeder had wel e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> geheimp<strong>je</strong>…<br />

Na afloop, bij terugkeer op de afdeling,<br />

was de mijnheer uit Rotterdam zo moe, dat hij<br />

gelijk in bed werd geholp<strong>en</strong>.<br />

To<strong>en</strong> hij in zijn bed lag <strong>en</strong> hem welterust<strong>en</strong> werd<br />

gew<strong>en</strong>st zei hij: ALAAF!<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 35


36<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Diverse acts<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Volksfeest<strong>en</strong>, folklore, tradities <strong>en</strong> oude gebruik<strong>en</strong><br />

Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>!<br />

Om te wet<strong>en</strong> hoe het in jouw wereld is zul <strong>je</strong> ook de andere wereld moet<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>. Met die gedachte in mijn hoofd stev<strong>en</strong>de<br />

ik <strong>met</strong> e<strong>en</strong> vijftal kompan<strong>en</strong>, af richting België. Naar Leuv<strong>en</strong> wel te verstaan. Daar was volg<strong>en</strong>s de overleving nog sprake<br />

van e<strong>en</strong> waar volksfeest. Daar war<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong> nog niet mis te verstane tradities. Daar was het echte Carnaval der<br />

Zott<strong>en</strong> ontstaan. Daar was ook het grote feest in de Rijschool <strong>en</strong> de optocht. Daar war<strong>en</strong> ook de Pietermann<strong>en</strong> als petekind<br />

der Cascarviet<strong>en</strong>. Daar moest ik bij zijn. Ik kan <strong>je</strong> vertell<strong>en</strong>, ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong>. Maar niet van datg<strong>en</strong>e ik gezi<strong>en</strong> heb maar<br />

<strong>voor</strong>al van datg<strong>en</strong>e ik heb beleefd.<br />

Om mij <strong>voor</strong> te bereid<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> dergelijk<br />

bezoek ging ik ev<strong>en</strong> langs Google.<br />

Ik kwam terecht in de historiek van het<br />

Leuv<strong>en</strong>se carnaval. <strong>De</strong> allereerste regel<br />

gaf me al direct hoofdbrek<strong>en</strong>s. “Het is te<br />

begrijp<strong>en</strong> dat er bij de Jaartall<strong>en</strong> led<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> die zich moeilijk naar de geplog<strong>en</strong>hed<strong>en</strong><br />

van de traditie van de ‘Mann<strong>en</strong><br />

van het Jaar’ kond<strong>en</strong> plooi<strong>en</strong>”. K<strong>en</strong>nelijk<br />

gebeurde daar in Leuv<strong>en</strong> in het verled<strong>en</strong><br />

alles in beslot<strong>en</strong> kring. En dan <strong>voor</strong>al<br />

door de gegoede burgerij van de stad.<br />

En daarbij hoorde zeker ge<strong>en</strong> op<strong>en</strong>baar<br />

vertoon <strong>en</strong> uitspatting<strong>en</strong> bij. Die werd<strong>en</strong><br />

niet getolereerd. Vanuit dat gegev<strong>en</strong><br />

ontstond<strong>en</strong> in 1968 de Pietermann<strong>en</strong>.<br />

Zij wild<strong>en</strong> op aang<strong>en</strong>ame wijze leut <strong>en</strong><br />

plezier in de stad br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. Maar ook de<br />

faam van Leuv<strong>en</strong> als ‘Carnavalstad’ hoog<br />

houd<strong>en</strong> in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land <strong>en</strong> zeker<br />

als ‘Europese Carnavalstad’. Zo daar kon<br />

ik het mee <strong>doe</strong>n! Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de<br />

sfeerloze Feest- sporthal <strong>met</strong> meer dan<br />

140 TL buiz<strong>en</strong>. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

ongek<strong>en</strong>d niet geregisseerd <strong>en</strong>tertainm<strong>en</strong>t<br />

dat zijn weerga niet k<strong>en</strong>t. Ik heb<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de ongecompliceerdheid van<br />

de Belg<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het bijzonder tandeloze<br />

vrouw<strong>en</strong>, <strong>met</strong> te korte naveltruit<strong>je</strong>s <strong>en</strong><br />

veel te strakke leggings. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

van mijn kompan<strong>en</strong> die wellicht e<strong>en</strong><br />

beet<strong>je</strong> teleurgesteld, maar <strong>met</strong> wie ik op<br />

straat e<strong>en</strong> heerlijke pint kon vatt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

heerlijk Leuv<strong>en</strong>s stoofvlees kon et<strong>en</strong>. Ik<br />

heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van de barre ell<strong>en</strong>de die er<br />

tijd<strong>en</strong>s de optocht van afdroop. Ik heb<br />

g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> van Prins<strong>en</strong> <strong>en</strong> Prinsess<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de hele zooi eromhe<strong>en</strong>. Zij droeg<strong>en</strong> soms<br />

kostuums die bij de Cascarviet<strong>en</strong> nooit<br />

verhuurd zoud<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. Ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

van de prachtige auth<strong>en</strong>tieke stad<br />

die de stoet verwelkomde als ware het<br />

e<strong>en</strong> echte processie. Helaas het heilige<br />

vuur van carnaval ontbrak zowel overdag<br />

als ’s avonds in alle toonaard<strong>en</strong>. Na<br />

alle verhal<strong>en</strong> van mijn medereisg<strong>en</strong>ot<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zeker die van Cascar de Vijfde, kwam<br />

ik tot besef dat hier e<strong>en</strong> carnavalsver<strong>en</strong>iging<br />

die e<strong>en</strong> grote traditie had in<br />

het Belgische carnaval, uitgezonderd de<br />

optocht <strong>met</strong> zo’n 50 wag<strong>en</strong>s, op sterv<strong>en</strong><br />

na dood is. Ik twijfel of België buit<strong>en</strong> de<br />

grote wielerrondes de ware folklore van<br />

het carnaval dreigt te verliez<strong>en</strong>.<br />

Op basis van mijn mijmering<strong>en</strong> heb ik mij<br />

<strong>voor</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> mij te gaan verdiep<strong>en</strong> in de<br />

Belgische tradities <strong>en</strong> folklore. Wellicht<br />

laat ik mij inschrijv<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> studie<br />

Historische Letterkunde <strong>en</strong> kan over<br />

<strong>en</strong>ige tijd promover<strong>en</strong> aan de Katholieke<br />

Universiteit van Leuv<strong>en</strong>.<br />

Kortom, ik heb g<strong>en</strong>ot<strong>en</strong> maar waar ik het<br />

meeste van g<strong>en</strong>iet is, de wijze waarop wij<br />

Cascarviet<strong>en</strong> in staat zijn om carnaval te<br />

vier<strong>en</strong>. Ik durf te zegg<strong>en</strong> dat als welke<br />

Cascarviet dan ook maar iets negatiefs<br />

durft te zegg<strong>en</strong> over de kwaliteit van<br />

onze prachtige feest<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> week<strong>en</strong>d<br />

verbann<strong>en</strong> moet word<strong>en</strong> naar het Leuv<strong>en</strong>s<br />

carnaval.<br />

Cascar XL<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 37


38<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Prins<strong>en</strong>bal<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

E<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>de middag <strong>voor</strong> de mann<strong>en</strong><br />

van de Jeugdraad<br />

Zaterdag 21 februari is <strong>voor</strong> de mann<strong>en</strong> van de Jeugdraad <strong>voor</strong>al spann<strong>en</strong>d. Voor het eerst e<strong>en</strong> echt optred<strong>en</strong>, <strong>met</strong> e<strong>en</strong><br />

echte g<strong>en</strong>erale repetitie <strong>voor</strong>af. Op e<strong>en</strong> groot podium staan, <strong>met</strong> heel veel licht. Erg veel geluid <strong>en</strong> iedere<strong>en</strong> die verteld wat<br />

<strong>je</strong> wel <strong>en</strong> niet moet <strong>doe</strong>n. Het is eig<strong>en</strong>lijk wel <strong>en</strong>g <strong>en</strong> <strong>voor</strong>al als alle garde meis<strong>je</strong>s kijk<strong>en</strong>. Hellup!!! En dan na e<strong>en</strong> goede<br />

g<strong>en</strong>erale komt het wacht<strong>en</strong>, wacht<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog e<strong>en</strong>s wacht<strong>en</strong>... Dan maar ev<strong>en</strong> wat et<strong>en</strong> <strong>en</strong> nog maar e<strong>en</strong> spellet<strong>je</strong> <strong>doe</strong>n. <strong>De</strong><br />

vraag blijft wel, wie is de nieuwe <strong>je</strong>ugdprins <strong>en</strong> wie wordt zijn page? Het wordt spann<strong>en</strong>d.<br />

Rond 13.00 uur kom<strong>en</strong> de eerste gast<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong>. Opa’s, oma’s, ooms <strong>en</strong> tantes<br />

word<strong>en</strong> gespot. <strong>De</strong> meis<strong>je</strong>s van de gymnastiekver<strong>en</strong>iging<br />

DOS <strong>doe</strong>n hun eerste<br />

dans<strong>je</strong>s. <strong>De</strong> mann<strong>en</strong>, ze moet<strong>en</strong> nog<br />

steeds wacht<strong>en</strong>… Eindelijk om 14.11 uur<br />

gaat het hele circus beginn<strong>en</strong>. Trill<strong>en</strong>de<br />

b<strong>en</strong><strong>en</strong>, e<strong>en</strong> beet<strong>je</strong> kriebels in de buik<br />

<strong>en</strong> z<strong>en</strong>uw<strong>en</strong> die door de keel gier<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

middag wordt geop<strong>en</strong>d door Sam <strong>en</strong> Sam<br />

(Karin <strong>en</strong> Peter). Zij zorg<strong>en</strong> er<strong>voor</strong> dat de<br />

hele zaal zich op lekker zijn gemak voelt<br />

<strong>en</strong> het feest gaat van start. Eindelijk,<br />

de mann<strong>en</strong> mog<strong>en</strong> naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> om de<br />

Watertor<strong>en</strong> naar het podium te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Wie zitt<strong>en</strong> er in?? Jeugdprins Nique <strong>en</strong><br />

page Daisy staan al te wacht<strong>en</strong> om de<br />

scepter over te gev<strong>en</strong>. Er wordt afgeteld<br />

van 11 naar 0. En... Jeugdprins 2009 -<br />

2010 is Tobias Zev<strong>en</strong>hov<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn page<br />

Celine Graafland.<br />

Bij de Jeugdraad is de verbazing groot.<br />

Tobias was dus toch niet ziek, maar staat<br />

hier als de nieuwe Jeugdprins. Geweldig!!<br />

<strong>De</strong> mann<strong>en</strong> zijn erg blij hun grote vri<strong>en</strong>d<br />

weer te zi<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s wordt er flink<br />

gedanst door de kindergardes <strong>en</strong> midigarde.<br />

Ze zett<strong>en</strong> hun beste be<strong>en</strong>t<strong>je</strong> <strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> van het aanwezige publiek e<strong>en</strong><br />

geweldig groot applaus. Het ziet er allemaal<br />

perfect uit. En dan de mann<strong>en</strong>...<br />

groot <strong>en</strong> klein, in stoere judopakk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>met</strong> grote vlagg<strong>en</strong> pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> ze Kung<br />

Fu Panda. Afgevraagd wordt of het allemaal<br />

gelijk ging. Maar e<strong>en</strong> feit is, het zag<br />

er in ieder geval prachtig <strong>en</strong> heel spectaculair<br />

uit. Het publiek gaat volledig uit<br />

zijn dak. <strong>De</strong> mann<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> dubbel <strong>en</strong><br />

dwars van hun succes <strong>en</strong> in de catacomb<strong>en</strong><br />

van Avifauna g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> ze nog lang<br />

na. Het zit er op het was e<strong>en</strong> drukke dag.<br />

Maar één ding is zeker, het was wel e<strong>en</strong><br />

geweldige dag om nooit te verget<strong>en</strong>!<br />

<strong>De</strong> Jeugdraad<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 39


<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Gardes & Jeugdraad<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> oe <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong> elk el<br />

Door het oog van de l<strong>en</strong>s<br />

Hoog <strong>en</strong> machtig<br />

Elk jaar probeer ik, als uw Cascarkiek<strong>je</strong>, te vertell<strong>en</strong> over de wereld die ik graag zie. <strong>De</strong> wereld die ik tijd<strong>en</strong>s de carnaval<br />

zie. Ik neem u graag weer mee door het oog van de l<strong>en</strong>s... <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong> bestond<strong>en</strong> 44 jaar. E<strong>en</strong> bijzondere gebeurt<strong>en</strong>is<br />

om mee te mak<strong>en</strong>. Maar zeld<strong>en</strong> hoor <strong>je</strong> dat e<strong>en</strong> club of ver<strong>en</strong>iging binn<strong>en</strong> de geleder<strong>en</strong> van het carnaval deze verjaardag<br />

kan vier<strong>en</strong>. En daar zijn we trots op <strong>en</strong> terecht!<br />

Zoals bek<strong>en</strong>d hebb<strong>en</strong> we dit 44-ste verjaardagsfeest<strong>je</strong><br />

uitbundig gevierd. In onze feestburcht kwam<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>,<br />

familie, eig<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> heel veel bevri<strong>en</strong>de carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong><br />

bi<strong>je</strong><strong>en</strong> om <strong>met</strong> <strong>elkaar</strong> het glas te heff<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

Cascarviet<strong>en</strong> zoud<strong>en</strong> de Cascarviet<strong>en</strong> niet zijn om deze<br />

geleg<strong>en</strong>heid aan te grijp<strong>en</strong> om de club e<strong>en</strong>s letterlijk in de<br />

spotlights te zett<strong>en</strong> – e<strong>en</strong> mooie pres<strong>en</strong>tatie van C.V. de<br />

Cascarviet<strong>en</strong>…… <strong>en</strong> daarmee kom<strong>en</strong> we dan direct bij mijn<br />

mom<strong>en</strong>t van het seizo<strong>en</strong>.<br />

Stel u zich e<strong>en</strong>s <strong>voor</strong>. <strong>De</strong> Boer<strong>en</strong>kapel staat e<strong>en</strong> flinke<br />

deun weg te spel<strong>en</strong> op de rand van het grote podium. <strong>De</strong><br />

zaal is vol <strong>en</strong> de licht<strong>en</strong> zijn gezellig gedimd. Achter deze<br />

muur van vrolijke not<strong>en</strong>, geheel onttrokk<strong>en</strong> aan het oog<br />

van de zaal, klimm<strong>en</strong> alle Cascarviet<strong>en</strong> het podium op. <strong>De</strong><br />

gardeleiding zet vakkundig iedere<strong>en</strong> op de juiste plek…..<br />

….. ondertuss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> de mann<strong>en</strong> van de OUT midd<strong>en</strong><br />

op de dansvloer <strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de meedein<strong>en</strong>de m<strong>en</strong>igte,<br />

precies op de juiste plek, e<strong>en</strong> ladder neergezet. <strong>De</strong> ladder<br />

is bestemd <strong>voor</strong> mij, uw cascarkiek<strong>je</strong>. Want op het<br />

mom<strong>en</strong>t dat de kapel het podium verlaat, de licht<strong>en</strong> uit<br />

gaan om vervolg<strong>en</strong>s de spots aan te zett<strong>en</strong>, zal ik klaar<br />

moet<strong>en</strong> staan om mijn foto van<br />

het jaar te mak<strong>en</strong>…..<br />

……Enigszins z<strong>en</strong>uwachtig<br />

klim ik <strong>met</strong><br />

mijn flits <strong>en</strong><br />

groothoekl<strong>en</strong>s<br />

de ladder<br />

om hoog.<br />

Mijn favoriete<br />

OUT<br />

medewerker<br />

blijft<br />

gelukkig<br />

onderaan<br />

de ladder<br />

staan<br />

om er<strong>voor</strong><br />

te zorg<strong>en</strong><br />

dat deze niet<br />

omvalt. <strong>De</strong><br />

trap is namelijk<br />

behoorlijk hoog.<br />

Ik kijk naar het<br />

podium… WOUW…. E<strong>en</strong><br />

mooi gezicht vanuit mijn kraai<strong>en</strong>nest. Ik zet me schrap<br />

<strong>en</strong> sta klaar <strong>voor</strong> het mom<strong>en</strong>t der mom<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. <strong>De</strong> kapel<br />

speelt haar laatste ton<strong>en</strong>…….Opzwep<strong>en</strong>de muziek wordt<br />

ingezet……. Je voelt de spanning stijg<strong>en</strong>……. Ik wankel nog<br />

ev<strong>en</strong> op de hoogst sport, maar sta dan echt klaar….. En<br />

dan wordt de zaal donker….. de spots gaan aan…………Dames<br />

<strong>en</strong> her<strong>en</strong>, hier<strong>voor</strong> u staat C.V. <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong>…….Het<br />

gehele Cascarviet<strong>en</strong> servies staat in vol ornaat te stral<strong>en</strong><br />

op het podium. Wat e<strong>en</strong> mooi gezicht. E<strong>en</strong> groot<br />

applaus volgt! ….. <strong>en</strong> ik maak mijn foto der foto’s………..<br />

WOUW…….<br />

……..het mom<strong>en</strong>t is <strong>voor</strong>bij, maar <strong>voor</strong> mij nog niet helemaal.<br />

Nog heel ev<strong>en</strong> kijk ik vanaf mijn ladder de zaal in.<br />

Ik voel me hoog <strong>en</strong> machtig. Heerlijk om vanuit deze<br />

positie de feest<strong>en</strong>de massa te aanschouw<strong>en</strong>…………<strong>en</strong> dan<br />

klauter ik weer naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>. Het magische mom<strong>en</strong>t<br />

is <strong>voor</strong>bij <strong>en</strong> ik verdwijn weer in m<strong>en</strong>igte om nog meer<br />

foto’s te mak<strong>en</strong>……<br />

Veel groet<strong>en</strong>, Uw Cascarkiek<strong>je</strong><br />

40 Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 41


GALERIJ DER PRINSEN EN PAGES<br />

I<br />

II<br />

III<br />

IV<br />

V<br />

VI<br />

VII<br />

VIII<br />

IX<br />

X<br />

XI<br />

XII<br />

XIII<br />

XIV<br />

XV<br />

XVI<br />

XVII<br />

XVIII<br />

XIX<br />

XX<br />

XXI<br />

XXII<br />

42<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Wat <strong>doe</strong>n die Alph<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> in Oeteldonk?<br />

“Dat gaat naar d<strong>en</strong> Bosch toe, zoete lieve Gerrit<strong>je</strong>”, is e<strong>en</strong> oud kinderlied<strong>je</strong>. <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong> gaan op Carnavalsmaandag ook<br />

naar d<strong>en</strong> Bosch. Het grootste <strong>doe</strong>l: veel plezier mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> de grote carnavalsoptocht zi<strong>en</strong>. Over dit laatste had ik (Gerard)<br />

veel gehoord. Dus het werd tijd om dit grootse spektakel e<strong>en</strong>s <strong>met</strong> eig<strong>en</strong> og<strong>en</strong> te aanschouw<strong>en</strong>. Nou e<strong>en</strong> spektakel is het<br />

wel. <strong>De</strong> hele stad is versierd <strong>met</strong> wimpels in rood, wit <strong>en</strong> geel. <strong>De</strong> kleur<strong>en</strong> van “Oeteldonk” zoals D<strong>en</strong> Bosch in carnavals<br />

tijd heet. <strong>De</strong> naam Oeteldonk verwijst mogelijk naar het moeras rondom de stad <strong>met</strong> zandkop<strong>je</strong>s (donk<strong>en</strong>) in het gebied. In<br />

het moeras war<strong>en</strong> veel kikkerpopulaties. Vandaar dat kikkers maar ook andere carnavalsmaskers de stad rijkelijk versier<strong>en</strong>.<br />

Eig<strong>en</strong>lijk zou iedere stad in Nederland op haar eig<strong>en</strong> wijze tijd<strong>en</strong>s het carnaval versierd moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> optocht is e<strong>en</strong> fantastische happ<strong>en</strong>ing.<br />

Ik heb verschill<strong>en</strong>de optocht<strong>en</strong> in Nederland<br />

gezi<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook in België. Maar deze optocht<br />

slaat echt alles. Gelukkig zijn er ook cafés.<br />

Met hoe is het mogelijk e<strong>en</strong> Alph<strong>en</strong>aar als<br />

uitbater! Wij Cascarviet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dan ook<br />

hartelijk welkom gehet<strong>en</strong>. Het grote <strong>voor</strong>deel<br />

van deze kroeg is dat onze groep in ieder<br />

geval tijd<strong>en</strong>s de optocht bij <strong>elkaar</strong> blijft.<br />

Maar aan het einde van de tocht, dan begint<br />

het, dan sl<strong>en</strong>tert de hele m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>massa door<br />

de stad. Hierdoor verliez<strong>en</strong> wij <strong>elkaar</strong> al snel<br />

uit het oog <strong>en</strong> valt onze groep uit <strong>elkaar</strong>.<br />

Cor (bek<strong>en</strong>d van naar links, naar rechts <strong>en</strong><br />

zwaai<strong>en</strong>) <strong>en</strong> ik stortte ons los van de groep<br />

ook in de massa <strong>en</strong> gaan zelf op onderzoek<br />

Albert Winninghof<br />

Aad Klaver †<br />

Frans Houweling<br />

Piet Langhout<br />

Joel Kalt<strong>en</strong>ecker<br />

Piet Schout<strong>en</strong> †<br />

Wim v.d. Dool †<br />

Ri<strong>en</strong> Voets<br />

Gery Engels †<br />

Jan Dr<strong>en</strong>th †<br />

Arie van de Panne †<br />

Koos Ligtvoet<br />

Wim Sch<strong>en</strong>s<br />

Jean Francino<br />

Wim d<strong>en</strong> Hoed<br />

Wim Dijkman<br />

Joop Kasper<br />

Ab Kabalt<br />

Jan Vrisekoop jr.<br />

Dick Bakker<br />

Joop Koeleman<br />

R<strong>en</strong>é van Rutt<strong>en</strong>, sr.<br />

uit. In D<strong>en</strong> Bosch wordt de feestburcht<br />

zoals wij Avifauna noem<strong>en</strong>, “de Resid<strong>en</strong>tie”<br />

g<strong>en</strong>oemd. Ons door de massa manoeuvrer<strong>en</strong>d<br />

staan wij <strong>voor</strong> de Resid<strong>en</strong>tie van Z.K.H. Prins<br />

Amadeiro XXV de Stads Prins van Oeteldonk.<br />

Of het toeval is of niet maar ook deze<br />

beste man is ook e<strong>en</strong> Alph<strong>en</strong>aar. Cor <strong>en</strong> ik<br />

besluit<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> pils<strong>je</strong> <strong>met</strong> hem te gaan<br />

drink<strong>en</strong>. Helaas de drukte belemmert ons<br />

hem te b<strong>en</strong>ader<strong>en</strong>. Dus nem<strong>en</strong> we het pils<strong>je</strong><br />

(<strong>en</strong> meer) <strong>voor</strong> onze eig<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing. Zoals<br />

gebruikelijk bij nicotineverslaafd<strong>en</strong>, ik sta al<br />

maand<strong>en</strong> droog, krijgt Cor de gebruikelijke<br />

aandrang tot e<strong>en</strong> nicotineshot. Teg<strong>en</strong>woordig<br />

is dat bijna e<strong>en</strong> criminele activiteit die uitsluit<strong>en</strong>d<br />

nog buit<strong>en</strong> gepleegd mag word<strong>en</strong>.<br />

Page Gaby<br />

Page Nel<br />

Jeanne Wigman<br />

Marian van Capel<br />

Marja Verboom<br />

Marian Couvee<br />

Gretha Oliemans †<br />

Netty Langhout<br />

Anneke Couvee<br />

Yvonne Dr<strong>en</strong>th<br />

Hilly Vader<br />

Marjo Starr<strong>en</strong>burg<br />

Anneke Kroep<br />

Jeanette Oltshoorn<br />

Anneke van de Panne-van de Kwaak †<br />

Marja Schout<strong>en</strong><br />

Edith v.d. Bosch<br />

Sigrid te Riele<br />

Liselotte Smit<br />

Martine Uitt<strong>en</strong>bogaart<br />

Arina Verkerk<br />

Sigrid Koeleman<br />

Zilver<strong>en</strong> veer:<br />

Adri de Bruin - W<strong>en</strong>tink • Klaas de Bruin • Enrico Daam<strong>en</strong> • Wil Heemskerk • Alex van d<strong>en</strong> Hoek • Mario van Holstein<br />

Kees Lagerweij † • Kees Roz<strong>en</strong>strat<strong>en</strong> • Ton Verhage • Frits Nieste • Dick Verkerk • Wil Verkerk - Knopper • Mariette Verschuur -<br />

de Bruin • Toos van Ve<strong>en</strong> • Anja Britsemmer - de Koker • Karin Klijnoot • Mart Dittmar<br />

XXIII<br />

XXIV<br />

XXV<br />

XXVI<br />

XXVII<br />

XXVIII<br />

XXIX<br />

XXX<br />

XXXI<br />

XXXII<br />

XXXIII<br />

XXXIV<br />

XXXV<br />

XXXVI<br />

XXXVII<br />

XXXVIII<br />

XXXIX<br />

XL<br />

XLI<br />

XLII<br />

XLIII<br />

XLIV<br />

Ab Spierings<br />

Cees Kroon<br />

Jacques van Vliet<br />

Theo Altona<br />

Jim Bonapart<br />

Jur Blei<strong>je</strong>nberg<br />

Willem Arlman<br />

Dick Verkerk<br />

R<strong>en</strong>é van Rutt<strong>en</strong>, jr.<br />

Larry Verschuur<br />

Jos Verkerk<br />

Mart van der Sloot<br />

Peter Ve<strong>en</strong>man<br />

Pierre Captein<br />

Enrico Daam<strong>en</strong><br />

Johnny Burgermeester<br />

Louis Caspers<br />

H<strong>en</strong>k Tangerink<br />

Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong><br />

Hans Beerta<br />

Jan Dirkzwager<br />

Dick Houweling<br />

Omdat het gevaarlijk druk begint te word<strong>en</strong>,<br />

post<strong>en</strong> twee geweldige kleerkast<strong>en</strong> zich <strong>voor</strong><br />

de ingang. Je mag de Resid<strong>en</strong>tie nog wel<br />

uit maar nooit meer in. Het gevolg laat zich<br />

rad<strong>en</strong>, juist ik sta binn<strong>en</strong> op Cor te wacht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hij buit<strong>en</strong> op mij. Hierdoor zijn we veel<br />

<strong>en</strong> veel te laat bij de bus. Lieve vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong><br />

sorry!<br />

Naschrift: Zo als het er nu naar uit ziet gaan<br />

we kom<strong>en</strong>d seizo<strong>en</strong> weer naar D<strong>en</strong> Bosch. Eén<br />

ding is zeker! Ik ga weer mee maar neem in<br />

ieder geval mijn mobiel mee <strong>met</strong> alle nummers<br />

van de hele groep. Dit zal mij niet meer<br />

overkom<strong>en</strong>.<br />

GK<br />

Karin Klijnoot<br />

Saskia Cremers<br />

Mariëtte de Bruin<br />

Karin Altona<br />

W<strong>en</strong>dy Bonapart<br />

Angelique van Oy<strong>en</strong><br />

Marja van Randeraat<br />

Suzanne W<strong>en</strong>tink<br />

Joyce van Rutt<strong>en</strong><br />

Michelle Kersberg<strong>en</strong><br />

Saskia van Leeuw<strong>en</strong><br />

Mirjam Booij<br />

Annemieke Kroon<br />

Sandy Boot<br />

Chantal W<strong>en</strong>tink<br />

Monique Captein-Maurer<br />

Sabrina Montagne<br />

Manon van d<strong>en</strong> Hoek<br />

Neelt<strong>je</strong> Politiek<br />

Monique van Leeuw<strong>en</strong> - Jong<strong>en</strong>eel<br />

Melanie Draaisma<br />

Sv<strong>en</strong>ne Oppelaar<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>De</strong><br />

<br />

Wilg<strong>en</strong><br />

knott<strong>en</strong><br />

<strong>met</strong><br />

wethouder<br />

<br />

500.000 500.000<br />

Verhitte gemoeder<strong>en</strong><br />

bij Cabauw teg<strong>en</strong><br />

Stolwijk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SCHOONHOVEN - Het politie- daarmee korter wordt.<br />

nietiging?bureau<br />

van Schoonhov<strong>en</strong> wordt Maar wat betek<strong>en</strong>t het <strong>voor</strong> <strong>De</strong> Leksteek is b<strong>en</strong>ieuwd naar de<br />

geslot<strong>en</strong> <strong>en</strong> het korps verhuist naar Schoonhov<strong>en</strong>? Neemt het gevoel m<strong>en</strong>ing van lezers in Schoonhov<strong>en</strong><br />

Bergambacht. Red<strong>en</strong> hier<strong>voor</strong> is van onveiligheid in de stad toe? <strong>en</strong> de rest van de Krimp<strong>en</strong>erwaard.<br />

dat het korps, dat in de hele Krim- Zal het crimineler word<strong>en</strong> in de Stuur deze uitsluit<strong>en</strong>d per mail,<br />

p<strong>en</strong>erwaard moet bedi<strong>en</strong><strong>en</strong>, op zilverstad? En is het niet belache- <strong>voor</strong>zi<strong>en</strong> van naam <strong>en</strong> woonplaats,<br />

e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>tralere positie wordt gelijk dat e<strong>en</strong> zo goed als nieuw ge- naar lekstreek@rngnieuwsblad<strong>en</strong>.<br />

huisvest. Op het eerste gezicht e<strong>en</strong> bouw zo maar leeg komt te staan? nl. Ze zull<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>de week in de<br />

logische keuze omdat de aanrijtijd Is er ge<strong>en</strong> sprake van kapitaalver- krant word<strong>en</strong> opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Cafe Restaurant ”DE Loet” www.deloet.nl<br />

Telefoon (0180) 66 15 59<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DINSDAG 21 AUGUSTUS 2007 OPLAGE 30.500 EXEMPLAREN JAARGANG 2, NUMMER 34<br />

AZC BOUWT<br />

AAN EEN NIEUWE<br />

TOEKOMST<br />

OP PAGINA 7<br />

TEAMBUILDING<br />

IS VOOR ARC<br />

VAN ESSENTIEEL<br />

BELANG<br />

OP PAGINA 15<br />

AARLANDERVEEN<br />

RICHT ZICH OP<br />

NEGENDE PLAATS<br />

OP PAGINA 15<br />

KIJK<br />

OP DE ACHTERPAGINA VAN<br />

DEZE KRANT VOOR ONS<br />

WONING<br />

AANBOD!<br />

Foto: Rick Koops/F. Koops Foto’s.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

‘IK BEN GEADOPTEERD EN HEB ER VREDE MEE’<br />

RENNEND NAAR<br />

DE HUTTENBOUW<br />

OP PAGINA 9<br />

Meer informatie: Lopikerplein 2 - Schoonhov<strong>en</strong><br />

<br />

Koloniale meubel<strong>en</strong>, antiek <strong>en</strong><br />

interieur. Kado artikel<strong>en</strong>.<br />

UITVERKOOP<br />

10 - 50 % korting !!<br />

Geop<strong>en</strong>d: Vrijdag <strong>en</strong> Zaterdag<br />

van 11.00 tot 17.00 uur <strong>en</strong> op<br />

afspraak<br />

Kerkweg 85 tel. 0182-362583<br />

BERKENWOUDE<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

PAGINA 3<br />

3 e Pizza GRATIS!! *<br />

* bij afname van 3 pizza’s de 3e pizza GRATIS<br />

Utrechtstraat 96 (Kerk & Zan<strong>en</strong>) ALPHEN A/D RIJN<br />

Actie<strong>voor</strong>waard<strong>en</strong>:<br />

Niet in combinatie <strong>met</strong> andere acties.<br />

Teg<strong>en</strong> inlevering van deze advert<strong>en</strong>tie.<br />

Geldig t/m zondag 26 augustus 2007.<br />

499 555<br />

Prins Bernhardlaan 16m<br />

0172 - 447330<br />

advert<strong>en</strong>tieverkoop@rngnieuwsblad<strong>en</strong>.nl<br />

<strong>De</strong> Alph<strong>en</strong>aar<br />

Gouds Nieuwsblad<br />

Gouwe Koerier<br />

Weekblad <strong>voor</strong> Waddinxve<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> Lekstreek<br />

Alph<strong>en</strong>s Nieuwsblad<br />

Bodegraafs Nieuwsblad<br />

Woerd<strong>en</strong>s Nieuwsblad<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Prins Bernardlaan 16m,<br />

2405 VT Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

Postbus 33, 2400 AA Alph<strong>en</strong> a/d Rijn.<br />

Telefoon 0172 - 44 73 30.<br />

Fax 0172 - 44 73 50.<br />

Bezorging 0900 - 1010107 (10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

DONDERDAG 28 JUNI 2007 35E JAARGANG NR. 9 OPLAGE 48.100 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGION<br />

GRATIS VOORRUIT?<br />

Bel gratis<br />

of zie pagina 26<br />

0800-86677848<br />

<br />

Jouw Stijl van lev<strong>en</strong><br />

HAIRMAXX<br />

Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

Ridderhof 8<br />

(0172) 24 02 06<br />

kappers van nature<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Jan de Bakkerstraat 13/15<br />

3441 ED Woerd<strong>en</strong><br />

Postbus 2130, 3440 DC Woerd<strong>en</strong><br />

Telefoon 0348 - 43 07 20<br />

Fax 0348 - 41 17 60<br />

Bezorging 0900 - 1010107 (10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

Zev<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong><br />

<strong>voor</strong> strat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> riolering<strong>en</strong><br />

ALPHEN - <strong>De</strong> strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> de riol<strong>en</strong> in de geme<strong>en</strong>te Alph<strong>en</strong> zijn<br />

aan e<strong>en</strong> flinke opknapbeurt toe.<br />

Het college trekt bijna zev<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong> euro uit om strat<strong>en</strong> te her-<br />

inricht<strong>en</strong> <strong>en</strong> riolering<strong>en</strong> te vervang<strong>en</strong>.<br />

Door Elia Zweverink<br />

Werkzaamhed<strong>en</strong><br />

M dewerker Politie<br />

‘Ik d<strong>en</strong>k dat ‘ie afgekeurd<br />

Brand laat<br />

chaos achter in<br />

autowerkplaats<br />

Door Arno Mei<strong>je</strong>r<br />

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK -<br />

Vorige week brandde de werkplaats<br />

naast autobedrijf Van<br />

Schie uit. In de werkplaats, door<br />

Van Schie verhuurd aan B-R<br />

word<strong>en</strong> heringericht.<br />

Autoservice van Frans Beel<strong>en</strong><br />

Ook wil de geme<strong>en</strong>te de situatie<br />

<strong>en</strong> Ruud Reumerman, stond<strong>en</strong><br />

rond de voetbalveld<strong>en</strong> van ARC<br />

op dat mom<strong>en</strong>t vier auto’s. <strong>De</strong><br />

aanpakk<strong>en</strong>. Nu wordt er uitslui- Mom<strong>en</strong>teel word<strong>en</strong> er op meer- auto van R<strong>en</strong>é <strong>en</strong> Sylvia Bakker<br />

t<strong>en</strong>d gebruik gemaakt van de dere plaats<strong>en</strong> in Alph<strong>en</strong> druk stond er om te word<strong>en</strong> gekeurd.<br />

Anslag om bij ARC te kom<strong>en</strong>. aan de weg gewerkt, waardoor ,,Maar ik d<strong>en</strong>k dat ‘ie afgekeurd<br />

<strong>De</strong>ze weg wordt afgezet. Er zal strat<strong>en</strong> op<strong>en</strong>gebrok<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> au- is…’’ aldus Sylvia <strong>met</strong> <strong>en</strong>ig ge-<br />

e<strong>en</strong> rechtstreekse afslag van de tomobilist<strong>en</strong> om moet<strong>en</strong> rijd<strong>en</strong>. voel <strong>voor</strong> ironie, terwijl ze haar<br />

Oran<strong>je</strong> Nassauesingel kom<strong>en</strong> op Tijd<strong>en</strong>s spitsur<strong>en</strong> staan er op Chrysler Voyager <strong>met</strong> e<strong>en</strong> be-<br />

de parkeerterrein<strong>en</strong> van ARC. de toegangsweg<strong>en</strong> naar Alph<strong>en</strong> teuterd gezicht bekijkt.<br />

Verder zal ondermeer het Burge- standaard files. Maar uiteinde- <strong>De</strong> werkplaats is één zwartgemeester<br />

Visserpark op de schop lijk, als de weg<strong>en</strong> klaar zijn, blakerde chaos. E<strong>en</strong> kleine week<br />

gaan. <strong>De</strong>ze wordt opnieuw in- wordt de doorstroom juist be- na de brand druppelt er nog<br />

gericht <strong>en</strong> daar zal de riolering vorderd door de verbetering<strong>en</strong> steeds bluswater uit de hoger grote ster door e<strong>en</strong> balk die op auto te kop<strong>en</strong>. ,,Zeker omdat we<br />

vervang<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ook de Vin- aan het strat<strong>en</strong>plan, me<strong>en</strong>t de geleg<strong>en</strong> kantine. Sylvia Bakker de auto is gevall<strong>en</strong>. <strong>De</strong> binn<strong>en</strong>- drie van de vier kinder<strong>en</strong> nog<br />

kebuurt in Zwammerdam zal geme<strong>en</strong>te.<br />

<strong>en</strong> Ruud Reumerman struin<strong>en</strong> kant is beroet. ,,We hebb<strong>en</strong> nog naar drie verschill<strong>en</strong>de scho<br />

rond op de begane grond van wel spull<strong>en</strong> uit de auto gehaald. l<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. We hebbe<br />

de afgrijselijk stink<strong>en</strong>de ruimte. Er lag bij<strong>voor</strong>beeld e<strong>en</strong> Visvin- e<strong>en</strong> tweede auto, maar die<br />

<strong>De</strong> vier aanwezige auto’s hebb<strong>en</strong> der in. Dat is e<strong>en</strong> apparaat waar- t<strong>en</strong> eerste veel kleiner, <strong>en</strong> te<br />

niet in brand gestaan, <strong>en</strong> zi<strong>en</strong> er mee <strong>je</strong> op e<strong>en</strong> boot kan zoek<strong>en</strong> tweede werk ik in Amstelve<strong>en</strong><br />

arbeschadigd naar waar veel vis zit. Dat is Ruud Reumerman heeft het d<br />

di maar hij lijkt ev<strong>en</strong> e<strong>en</strong> auto gele<strong>en</strong>d.<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Noordstraat 13<br />

2411 BG Bodegrav<strong>en</strong><br />

Redactie 0172 - 61 46 75.<br />

Verkoop 0172 - 61 60 05.<br />

Bezorging 0900 - 1010107 (10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

Foto: Joop Mei<strong>je</strong>r<br />

DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2007 35E JAARGANG NR. 16 OPLAGE 14.100 EXEMPLAREN<br />

Magere score digitale<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

Bodegrav<strong>en</strong> <strong>en</strong> Reeuwijk<br />

Door Ad van d<strong>en</strong> Herik<br />

BODEGRAVEN/REEUWIJK -<br />

Vanuit de eig<strong>en</strong> huiskamer e<strong>en</strong><br />

vergunning <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> verbouwing<br />

aanvrag<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> bestemmingsplan<br />

inzi<strong>en</strong> of <strong>met</strong> DigiD<br />

e<strong>en</strong> uittreksel uit het geboorteregister<br />

selecter<strong>en</strong>. Aan dat<br />

ideaalbeeld vol<strong>doe</strong>n Bodegrav<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Reeuwijk niet. Landelijk<br />

gezi<strong>en</strong> scor<strong>en</strong> de twee beoogde<br />

fusiepartners magert<strong>je</strong>s als het<br />

gaat om het digitaal aanbied<strong>en</strong><br />

van di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> om bij<strong>voor</strong>beeld nog niet aangeslot<strong>en</strong> op DigiD.<br />

jonger<strong>en</strong> te betrekk<strong>en</strong> bij de poli- Mocht het in 2010 daadwerkelijk<br />

tiek via digitale di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing tot e<strong>en</strong> fusie kom<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de<br />

(Hyves). E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> weblog <strong>voor</strong> twee geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, dan zal dit op<br />

burgemeester Elzinga kan de di- het gebied van de digitale di<strong>en</strong>stgitale<br />

toegangspoort naar de geverl<strong>en</strong>ing tot verdere optimalime<strong>en</strong>te<br />

nog verder op<strong>en</strong> zett<strong>en</strong>. sering leid<strong>en</strong>, zo verwacht e<strong>en</strong><br />

Of de burger hierop zit te wach- woordvoerster van de geme<strong>en</strong>te<br />

t<strong>en</strong>, is nog maar de vraag. In- Reeuwijk. ,,Wij zijn altijd bezig<br />

woners word<strong>en</strong> zeld<strong>en</strong> direct be- <strong>met</strong> het verbeter<strong>en</strong> van digitale<br />

trokk<strong>en</strong> bij de inrichting van het di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> nu al<br />

digitale loket van de geme<strong>en</strong>te, zo sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> Bodegrav<strong>en</strong> op het<br />

leert landelijk onderzoek. Zowel gebied van communicatie, ICT <strong>en</strong><br />

de website van Bodegrav<strong>en</strong> als Andere Overheid’’.<br />

die van Reeuwijk laat bij<strong>voor</strong>beeld Ook in Bodegrav<strong>en</strong> overheerst<br />

In opdracht van het ministerie ge<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s zi<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> actu- tevred<strong>en</strong>heid over de website,<br />

van Binn<strong>en</strong>landse Zak<strong>en</strong> ondereel klanttevred<strong>en</strong>heidsonderzoek. zeker als die wordt vergelek<strong>en</strong><br />

zoekt Advies Overheid.nl jaar- Dat <strong>doe</strong>t overig<strong>en</strong>s niets af aan de <strong>met</strong> geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> tot 25.000 inlijks<br />

de digitale di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing. goede int<strong>en</strong>tie die de twee partwoners. Inzet van de geme<strong>en</strong>te<br />

Dit gebeurt aan de hand van e<strong>en</strong> ners ton<strong>en</strong>. Zo kunn<strong>en</strong> Reeuwij- blijft om het niveau van de di-<br />

checklist waarbij onderzoekers gekers vanaf 1 oktober zak<strong>en</strong> <strong>doe</strong>n gitale di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing verder op<br />

me<strong>en</strong>telijke websites beoordel<strong>en</strong> <strong>met</strong> hun DigiD, het systeem van te schroev<strong>en</strong>. ,,We gaan in dat<br />

op thema’s als gebruiksvri<strong>en</strong>de- de overheid om elektronisch de kader bij<strong>voor</strong>beeld steeds meer<br />

lijkheid, transparantie, elektroni- id<strong>en</strong>titeit van burgers <strong>en</strong> bedrij- formulier<strong>en</strong> digitaal aanbied<strong>en</strong>,<br />

ijk dt i n organisaties<br />

Sylvia Bakker verm<br />

meer door de APK<br />

Zwammerdamse Kind<br />

‘<strong>De</strong> leukste week v<br />

DONDERDAG 16 AUGUSTUS 2007 22E JAARGANG NR. 42 OPLAGE 33.250 EXEMPLAREN TOTAALOPLAGE REGION<br />

Woerd<strong>en</strong> in<br />

digitale top-30<br />

WOERDEN - Op de ranglijst van digitale geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> staat<br />

Woerd<strong>en</strong> in de top dertig. <strong>De</strong>ze ranglijst maakt zichtbaar hoe<br />

alle 443 geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> prester<strong>en</strong> <strong>met</strong> hun digitale di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing<br />

via het internet. ,,E<strong>en</strong> heel mooie prestatie, helemaal omdat<br />

Woerd<strong>en</strong> vorig jaar nog op positie 282 stond’’, zo reageert de<br />

geme<strong>en</strong>te op haar eig<strong>en</strong> website.<br />

,,Natuurlijk blijft de geme<strong>en</strong>te Woerd<strong>en</strong> op de 29e positie. E<strong>en</strong><br />

nu niet stilzitt<strong>en</strong>: digitale di<strong>en</strong>st- heel nette prestatie. Wij merk<strong>en</strong><br />

verl<strong>en</strong>ing is én blijft volop in dat u het digitale loket steeds<br />

ontwikkeling. <strong>De</strong> monitor is e<strong>en</strong> vaker weet te vind<strong>en</strong>. Gemid-<br />

instrum<strong>en</strong>t van het Ministerie deld vind<strong>en</strong> 250 transacties per<br />

van Binn<strong>en</strong>landse Zak<strong>en</strong> <strong>en</strong> Ko- maand plaats, maar dat aantal<br />

ninkrijksrelaties (BZK) waarmee stijgt snel! Sinds kort maakt de<br />

zij de <strong>voor</strong>tgang van digitale geme<strong>en</strong>te gebruik van DigiD<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing bij geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> (spreek uit: die-gie-dee) waar-<br />

volgt.<br />

mee we uw id<strong>en</strong>titeit ook online<br />

Het gehele jaar door word<strong>en</strong> de kunn<strong>en</strong> vaststell<strong>en</strong>. Hierdoor<br />

prestaties <strong>met</strong> <strong>elkaar</strong> vergele- zult u de kom<strong>en</strong>de tijd steeds<br />

k<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de ranglijst in beeld meer product<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

gebracht. Op dit mom<strong>en</strong>t staat kunn<strong>en</strong> bestell<strong>en</strong> via de site.’’<br />

Vervoersverbod MKZ<br />

g<strong>en</strong>egeerd<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Redactie 0182 - 52 15 63.<br />

Verkoop 0182 - 61 01 03.<br />

Bezorging 0900 - 1010107 (10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

Tractorpulling Montfoort<br />

e<strong>en</strong> zware dobber<br />

Ook de zwaarste categorie, de 8,5 ton Truck klasse, was goed <strong>voor</strong> veel rook, herrie <strong>en</strong> spektakel<br />

Foto: Alex de Kuijper<br />

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2007 14E JAARGANG NR. 43 OPLAGE 33.700 EXEMPLAREN<br />

Zorg<strong>en</strong><br />

Maatregel<strong>en</strong><br />

vervoer van<br />

gevaarlijke stoff<strong>en</strong><br />

Provincie waarschuwt <strong>voor</strong> situatie<br />

goeder<strong>en</strong>spoor binn<strong>en</strong>sted<strong>en</strong><br />

REGIO - <strong>De</strong> provincie Zuid-Holland heeft minister Eurlings<br />

van Verkeer dring<strong>en</strong>d om maatregel<strong>en</strong> verzocht om de veiligheidsrisico’s<br />

op het goeder<strong>en</strong>spoor in Gouda, de Drechtsted<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Rotterdam zoveel mogelijk te beperk<strong>en</strong>. In e<strong>en</strong> brief aan<br />

Eurlings reageert het provinciebestuur op het <strong>voor</strong>lopig uitstel<br />

van activering van de Betuwelijn.<br />

Ro k<br />

Door Marianka Peters<br />

GOUDA - Gouda staat aan de<br />

<strong>voor</strong>avond van de derde editie<br />

van Gouda Culinair, e<strong>en</strong><br />

smaakvol ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t, waaraan<br />

neg<strong>en</strong> Goudse toprestaurants<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> aantal andere<br />

bijzondere deelnemers zich<br />

sam<strong>en</strong> culinair pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.<br />

Het driedaags ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<br />

start vrijdagmiddag 7 september<br />

in het Houtmansplanto<strong>en</strong>.<br />

DJ Marco Bou<br />

draait bij Wa<br />

WOERDEN - Zaterdag 18 au- vele<br />

gustus draait na lange tijd DJ uitga<br />

Marco Bouwman weer bij café draa<br />

Walzicht. Onder het Woerd<strong>en</strong>se ‘Gro<br />

publiek is hij zeker ge<strong>en</strong> onbe- <strong>De</strong>fe<br />

k<strong>en</strong>de, want dit tal<strong>en</strong>t toonde al mix<br />

ger<br />

<strong>en</strong> d<br />

<strong>De</strong><br />

om<br />

WOERDEN - <strong>De</strong> jaarlijkse Woerd<strong>en</strong>se<br />

Taptoe vindt plaats op zaterdag<br />

8 september op het Kerkplein.<br />

Aanvang is om 20.45 uur,<br />

toegang is vrij. Organisator de<br />

Harmonie <strong>De</strong> Vri<strong>en</strong>dschap.<br />

Taptoe 2007<br />

Haak op maatschappelijke<br />

stage<br />

WOERDEN - Wethouder Marjan<br />

Haak (Woerd<strong>en</strong> Betrokk<strong>en</strong>) gaat<br />

stage lop<strong>en</strong>. In augustus <strong>en</strong> september<br />

loopt ze e<strong>en</strong> aantal dag<strong>en</strong><br />

mee <strong>met</strong> maatschappelijke<br />

organisaties in Woerd<strong>en</strong>. Ze wil<br />

tijd<strong>en</strong>s de stages zelf ervar<strong>en</strong> hoe<br />

‘Het wordt steeds mee<br />

Mark Maree van Restaurant de<br />

Zalm, is één van de initiators<br />

van Gouda Culinair. ,,In 2005<br />

Het gevolg van dat uitstel is blijv<strong>en</strong> activering van de Betu- begonn<strong>en</strong> we <strong>voor</strong>zichtig <strong>met</strong><br />

dat Gouda, de Drechtsted<strong>en</strong> <strong>en</strong> welijn <strong>en</strong> heeft de minister ev<strong>en</strong>- één dag op de Markt,’’ vertelt<br />

Rotterdam het int<strong>en</strong>sieve treine<strong>en</strong>s in e<strong>en</strong> brief om maatregel<strong>en</strong> Mark. ,,Op zich was de Markt<br />

transport <strong>met</strong> gevaarlijke stoff<strong>en</strong> verzocht. Dit gebeurde nadat op e<strong>en</strong> prima locatie, maar we wil-<br />

door de binn<strong>en</strong>sted<strong>en</strong> nog <strong>voor</strong> 26 juli in Tilburg e<strong>en</strong> bijna-botd<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> meerdaags eve-<br />

onbepaalde tijd moet<strong>en</strong> acceptesing had plaatsgevond<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> nem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> dan kom <strong>je</strong> klem te<br />

r<strong>en</strong>. <strong>De</strong> provincie vraagt minis- e<strong>en</strong> trein <strong>met</strong> brandbare gas- zitt<strong>en</strong> <strong>met</strong> de war<strong>en</strong>markt <strong>en</strong><br />

ter Eurlings om bij het transport s<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> person<strong>en</strong>trein. Zowel andere zak<strong>en</strong>. Omdat we vo-<br />

<strong>met</strong> gevaarlijke stoff<strong>en</strong> tijdelijk de binn<strong>en</strong>sted<strong>en</strong> in Brabant als rig jaar teg<strong>en</strong> zoveel obstakels<br />

<strong>met</strong> lagere snelhed<strong>en</strong> te rijd<strong>en</strong> Zuid-Holland word<strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> opliep<strong>en</strong>, zijn we van de Markt<br />

<strong>en</strong> in zogehet<strong>en</strong> bloktrein<strong>en</strong>. Bij belangrijk deel verlost van het gevlucht naar het Houtsmans-<br />

e<strong>en</strong> bloktrein word<strong>en</strong> brandbare spoorvervoer van gevaarlijke plantso<strong>en</strong>, waar we het ev<strong>en</strong>e-<br />

BODEGRAVEN - Op zaterdag gass<strong>en</strong> niet meer in combinatie stoff<strong>en</strong> zodra de Betuwelijn in m<strong>en</strong>t kond<strong>en</strong> uitbreid<strong>en</strong> naar<br />

25 augustus wordt in di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>- <strong>met</strong> brandbare vloeistoff<strong>en</strong> ver- gebruik is.<br />

twee dag<strong>en</strong>.’’ Mede dankzij het<br />

c<strong>en</strong>trum Rijngaarde van 09.30 voerd.<br />

Zuid-Holland heeft minister prachtige weer is Gouda Culi- dat betreft zijn we er helemaal dat de b<br />

uur tot 16.30 uur e<strong>en</strong> ruilbeurs<br />

Eurlings verder gevraagd spo<strong>en</strong>air vorig jaar e<strong>en</strong> groot suc- klaar <strong>voor</strong>. Maar natu l<br />

<strong>voor</strong> postzegels, ansichtkaart<strong>en</strong><br />

dig <strong>met</strong> beide provincies in overces geword<strong>en</strong>. ,,En dat smaakt p<br />

n munt<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong>. Er zijn Ook de provincie Noord-Brabant leg te tred<strong>en</strong> om tot structurele natuurlijk naa<br />

uiltafels <strong>en</strong> semi-handelar<strong>en</strong> maakt zich zorg<strong>en</strong> over het uit- oplossing<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>.<br />

oor postzegels, ansichtkaart<strong>en</strong><br />

munt<strong>en</strong> aanwezig. Het adres<br />

Rijngaarde, Rijngaarde 1 te<br />

degrav<strong>en</strong> D<br />

Ruilbeurs<br />

Waterspektakel<br />

REEUWIJK – Op zaterdag 23<br />

augustus wordt in Reeuwijk<br />

<strong>voor</strong> de 23e keer het Waterspektakel<br />

gehoud<strong>en</strong>. <strong>De</strong><br />

organisatie gaat <strong>met</strong> <strong>met</strong> zijn<br />

tijd mee, zodat <strong>en</strong>kele van<br />

de oorspronkelijke onderdel<strong>en</strong><br />

zijn verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. Geblev<strong>en</strong><br />

zijn bij<strong>voor</strong>beeld wel de<br />

jaarmarkt <strong>en</strong> de meerkamp,<br />

maar nieuw is het beachvolleybaltoernooi.<br />

Ook de sloep<strong>en</strong>race, e<strong>en</strong> van<br />

de hoogtepunt<strong>en</strong>, heeft e<strong>en</strong><br />

belangrijke verandering ondergaan,<br />

omdat de finale van<br />

dit spektakel nu later in de<br />

middag wordt gevar<strong>en</strong>.<br />

Het Waterspektakel wordt<br />

afgeslot<strong>en</strong> <strong>met</strong> e<strong>en</strong> var<strong>en</strong>de<br />

optocht over de Reeuwijkse<br />

Plass<strong>en</strong>, waaraan iedere<strong>en</strong><br />

kan deelnem<strong>en</strong>.<br />

Lees meer op pagina 3<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Redactie 0182 - 638222.<br />

Verkoop 0182 - 620626.<br />

Bezorging 0900 - 1010107<br />

(10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

WOENSDAG 8 AUGUSTUS 2007<br />

Uitgever: PCM Lokale Media<br />

Redactie 0182 - 638288.<br />

Verkoop 0182 - 620626.<br />

Bezorging 0900 - 1010107<br />

(10 euroc<strong>en</strong>t p.m.)<br />

Volg<strong>en</strong>s Mark Maree van Restaurant de Zalm zal Gou<br />

word<strong>en</strong>.<br />

WOENSDAG 22 AUGUSTUS 2007 57E JAARGANG NR. 3068 OPLAGE 15.750 EXEMP<br />

ProRail verwijdert in<br />

oktober volkstuin<strong>en</strong><br />

langs spoor<br />

WADDINXVEEN - <strong>De</strong> druiv<strong>en</strong><br />

hang<strong>en</strong> in mooie tross<strong>en</strong><br />

te rijp<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> heel veld<br />

<strong>met</strong> tomat<strong>en</strong>plant<strong>en</strong> staat te<br />

wacht<strong>en</strong> om geoogst te word<strong>en</strong>.<br />

Ev<strong>en</strong> verderop groeit<br />

boer<strong>en</strong>kool <strong>en</strong> andijvie. Maar<br />

daar zal Waddinxv<strong>en</strong>er Dom<strong>en</strong>ico<br />

Gissi (68) weinig van<br />

proev<strong>en</strong>.<br />

In opdracht van vervoerder<br />

ProRail mag hij vanaf 15 oktober<br />

zijn tuint<strong>je</strong> niet meer<br />

op, wordt het tuint<strong>je</strong> verwijderd<br />

<strong>en</strong> kan Gissi fluit<strong>en</strong> naar<br />

zijn zelfgekweekte gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> fruit.<br />

Lees verder op pagina 14<br />

Politie Hollands<br />

Midd<strong>en</strong>: <strong>je</strong>ugd-<br />

overlast grootste<br />

probleem in de regio<br />

Eerste records <strong>voor</strong><br />

jubiler<strong>en</strong>d Plantarium<br />

BOSKOOP - <strong>De</strong> internationale vakbeurs <strong>voor</strong> de boomkwekerij<br />

Plantarium is klaar <strong>voor</strong> de feestelijke 25e editie. <strong>De</strong> eerste<br />

records zijn al binn<strong>en</strong>. Met 276 deelnemers (209 boomkwekerijbedrijv<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> 67 toeleveranciers) is het hoogste deelnemersaantal<br />

ooit bereikt. Onder h<strong>en</strong> zijn 38 buit<strong>en</strong>landse bedrijv<strong>en</strong>, uit<br />

België, China, Duitsland, D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong>, Engeland, Frankrijk,<br />

Ierland, Israel, Italië, Pol<strong>en</strong> <strong>en</strong> Span<strong>je</strong>. Naast het record aantal<br />

deelnemers is er ook het recordaantal van meer dan 100 nieuwighed<strong>en</strong><br />

ingeschrev<strong>en</strong> <strong>voor</strong> de keuring.<br />

REGIO - Jeugdoverlast <strong>en</strong> geweld, waaronder huiselijk geweld<br />

<strong>en</strong> geweld tuss<strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>, lop<strong>en</strong> niet in de pas <strong>met</strong> het positieve<br />

beeld van meer veiligheid. Dat vertelde korpschef Jan<br />

Stik<strong>voor</strong>t in e<strong>en</strong> persconfer<strong>en</strong>tie als toelichting op de eerste<br />

halfjaar cijfers van 2007 van het politiekorps Hollands Midd<strong>en</strong>.<br />

Stik<strong>voor</strong>t startte zijn verhaal dat de criminaliteit nog steeds<br />

daalt, maar ondanks die dal<strong>en</strong>de tr<strong>en</strong>d zijn er dus ook zorg<strong>en</strong>.<br />

Schrale oogst volkstuin<strong>en</strong><br />

BOSKOOP - Door het slechte<br />

weer zijn e<strong>en</strong> hoop gewass<strong>en</strong><br />

op particuliere moestuin<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> volkstuin<strong>en</strong> verpieterd.<br />

<strong>De</strong> oogst van bon<strong>en</strong>, tomat<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> aardbei<strong>en</strong> valt dan ook erg<br />

teg<strong>en</strong> dit jaar.<br />

Lees verder op pagina 3<br />

Plantarium 2007 wordt van lega-kwekers in binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> bui-<br />

22 t/m 25 augustus gehoud<strong>en</strong> t<strong>en</strong>land maar ook op tuinc<strong>en</strong>tra,<br />

Arrangeur Dick Baelde in het Plantarium gebouw op bouwmarkt<strong>en</strong>, bloem<strong>en</strong>handel,<br />

br<strong>en</strong>gt sfeer in Plantarium het International Trade C<strong>en</strong>tre hov<strong>en</strong>iers <strong>en</strong> ook op geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

BOSKOOP - In de vorige Boskoop-Hazerswoude. Planta- <strong>en</strong> instelling<strong>en</strong>.<br />

week nog zo lege hal van rium is de grootste vakbeurs in<br />

Plantarium ligg<strong>en</strong> stapels Europa die uitsluit<strong>en</strong>d aan de<br />

hout<strong>en</strong> wand<strong>en</strong>. Arrangeur boomkwekerijsector is gewijd. <strong>De</strong> keuring van noviteit<strong>en</strong> op<br />

Dick Baelde is druk bezig Het is in de loop van de jar<strong>en</strong> plant<strong>en</strong>gebied op Plantarium<br />

deze wand<strong>en</strong> e<strong>en</strong> plaats te uitgegroeid tot hét Europees staat internationaal in hoog aan-<br />

gev<strong>en</strong>.<br />

ontmoetingspunt <strong>voor</strong> deg<strong>en</strong><strong>en</strong> zi<strong>en</strong> <strong>en</strong> trekt dan ook steeds<br />

Lees verder op pagina 7<br />

die beroepshalve <strong>met</strong> deze sec- meer belangstelling van geretor<br />

te mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>.<br />

nommeerde veredelaars op<br />

Floreant 40 jaar (1)<br />

<strong>De</strong> beurs wordt dinsdagavond boomkwekerijgebied uit bin-<br />

BOSKOOP - <strong>De</strong> fusieclub 21 augustus officieel geop<strong>en</strong>d n<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land. Dit jaar is<br />

BGC Floreant bestaat bestaat door de heer Heemskerk, <strong>voor</strong>- er e<strong>en</strong> grote internationale keu-<br />

kom<strong>en</strong>d seizo<strong>en</strong> veertig jaar. zitter van de Raad van Bestuur ringscommissie, die naast de ge-<br />

Lees verder op pagina 11<br />

van Rabobank Nederland. <strong>De</strong> bruikelijke Nederlandse groep<br />

Rabobank is al jar<strong>en</strong> hoofdspon- deskundig<strong>en</strong> bestaat uit twee<br />

Jeugdoverlast blijft e<strong>en</strong> belang- e<strong>en</strong> probleem van de politie. Alle<br />

rijk aandachtspunt <strong>voor</strong> Politie parti<strong>je</strong>n waaronder de geme<strong>en</strong>te,<br />

Hollands Midd<strong>en</strong>. Want ook uit <strong>je</strong>ugdzorg <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>werkers<br />

de halfjaarcijfers van 2007 blijkt moet<strong>en</strong> hun verantwoordelijk-<br />

dat <strong>je</strong>ugdoverlast is toeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. heid nem<strong>en</strong>”.<br />

Daarom pakt de politie sam<strong>en</strong><br />

<strong>met</strong> ket<strong>en</strong>partners de overlast,<br />

conflict<strong>en</strong> <strong>en</strong> vernieling<strong>en</strong> door<br />

jonger<strong>en</strong> aan. <strong>De</strong> korpschef on- Jan Stik<strong>voor</strong>t lichtte kort de<br />

derstreepte het belang van de aanpak van veelplegers toe. Uit<br />

ket<strong>en</strong>aanpak: ,,Het is niet alle<strong>en</strong> de cijfers blijkt dat de aanpak<br />

vrucht<strong>en</strong> afwerpt. <strong>De</strong> korpschef<br />

gaf aan dat inmiddels 265 geregistreerd<br />

staan binn<strong>en</strong> de regio.<br />

E<strong>en</strong> veelpleger is iemand die<br />

minst<strong>en</strong>s ti<strong>en</strong> keer <strong>met</strong> de politie<br />

in aanraking geweest. Door<br />

informatie over de veelplegers<br />

i <strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

Noviteit<strong>en</strong><br />

Veelplegers aanpakk<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> <strong>met</strong> het OM<br />

31E JAARGANG NR.1605 OPLAGE 9300 EXEMPLAREN<br />

‘Badgast<strong>en</strong>’ <strong>en</strong> ‘Machtige Meid<strong>en</strong><br />

<strong>De</strong> Pippie Langkous-uitdossing mocht ‘<strong>De</strong> Trudies’ niet b t


cascarviet<strong>en</strong><br />

programma<br />

2009-2010<br />

Stadssleutel ophal<strong>en</strong><br />

Wo<strong>en</strong>sdag 11 november 2009 -17.30 uur, Stadhuis<br />

Op<strong>en</strong>ing seizo<strong>en</strong> 2010 – 2011<br />

Zaterdag 14 november 2009 - 20.00 uur, Onderkom<strong>en</strong> “de Brug”<br />

Prins<strong>en</strong>bal<br />

Zaterdag 21 november 2009 – 21.11 uur, Theater Ashram, Marsdiep<br />

Fruhshopp<strong>en</strong> <strong>met</strong> Receptie Prins Cascar XLV<br />

Zondag 22 november 2009 – 15.11 uur, Wiebel Biebel<br />

Sint Nicolaas <strong>voor</strong> kinder<strong>en</strong><br />

Zaterdag 28 november 2009 – 12.30, Onderkom<strong>en</strong> “de Brug”<br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Zaterdag 02 januari 2010 – 16.00 uur, Onderkom<strong>en</strong> “de Brug”<br />

Carnaval verpleeghuis Oudshoorn<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 27 januari 2010 – 19.00 uur<br />

Carnaval Hooge Burch Zwammerdam<br />

Donderdag 04 februari 2010 – 19.30 uur<br />

Carnaval Ursula Nieuwve<strong>en</strong><br />

Wo<strong>en</strong>sdag 10 februari 2010 – 19.00 uur<br />

S<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>carnaval<br />

Vrijdag 12 februari 2010 – 14.11 uur, Feestburcht Avifauna<br />

Kindercarnaval<br />

Zaterdag 13 februari 2010 – 13.49 uur, Feestburcht Avifauna<br />

Boer<strong>en</strong>bal<br />

Zaterdag 13 februari 2010 – 22.11 uur, Feestburcht Avifauna<br />

Familiecarnaval<br />

Zondag 14 februari 2010 – 15.11 uur, Feestburcht Avifauna<br />

Cascarviet<strong>en</strong> naar Oeteldonk (D<strong>en</strong> Bosch)<br />

Maandag 15 februari 2010 – 10.00 uur<br />

Stadsleutel terugbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

Dinsdag 16 februari 2010 – 12.00 uur, Stadhuis<br />

Mann<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>middag<br />

Dinsdag 16 februari 2010 – 14.11 uur<br />

Afsluiting seizo<strong>en</strong><br />

Dinsdag 16 februari 2010 – 21.11 uur, Onderkom<strong>en</strong> “de Brug”

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!