18.09.2013 Views

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

Feesten doe je met en voor elkaar - De Cascarvieten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nieuws<br />

kleur<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

n<br />

Ties Bakker is in balans<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Muntz: ‘Lang leve het<br />

9 holes, 9 vrag<strong>en</strong>:<br />

Peter Ros<br />

PRIMEUR: HET AMERSFOORTSE ZZP-KATERN<br />

All Active bureau!’<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Koot <strong>en</strong> Be Pres<strong>en</strong>t: Marree <strong>en</strong> Dijxhoorn breidt<br />

strategisch communicatiebureau uit <strong>met</strong> aanbestedingsrecht<br />

Trouvé richt digitalisering<br />

bedrijfsarchiev<strong>en</strong> in<br />

‘Wie nu niet overschakelt,<br />

redt 2015 niet’<br />

Mijlpaal <strong>voor</strong> WEA Accountants & Adviseurs Martijn Daan<strong>en</strong> gaat <strong>voor</strong> totaalplaat<strong>je</strong><br />

OKTOBER 2009<br />

<strong>De</strong> Meerland<strong>en</strong> Bedrijfsafval<br />

Van<br />

gladheidbestrijding<br />

Robbert Kastercum (Zorg <strong>en</strong> Zekerheid):<br />

fitte werknemers<br />

tot afvalinzameling<br />

<strong>De</strong> onbegr<strong>en</strong>sde ambitie<br />

van Jero<strong>en</strong> Zwinkels<br />

OKTOBER 2009<br />

iDQuest wil<br />

Barth<strong>en</strong> gaat zich profi ler<strong>en</strong><br />

als Riool.nl <strong>en</strong> HuurMaat<br />

<br />

Minder conservatief<br />

dan de concurr<strong>en</strong>tie<br />

Herman krijgt<br />

hoe hij het hebb<strong>en</strong> wil<br />

OKTOBER 2009<br />

D<strong>en</strong> Elz<strong>en</strong> Autoschade<br />

heeft oog <strong>voor</strong> de klant<br />

Plus Autoschade: Invester<strong>en</strong><br />

in allround oppluss<strong>en</strong><br />

Zak<strong>en</strong>magazine <strong>voor</strong> Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn,<br />

Bodegrav<strong>en</strong>, Woubrugge, Ter Aar,<br />

Langeraar, Nieuwkoop<br />

doorbrek<strong>en</strong><br />

in medische wereld<br />

Van der Werff in bestuur Bouw<strong>en</strong>d Nederland<br />

Ties Bakker is in balans<br />

PRIMEUR: HET LOPIKERWAARDSE ZZP-KATERN!<br />

Twee Rabobank<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> sterke regio<br />

9 holes, 9 vrag<strong>en</strong>:<br />

Fons Geurts<br />

SEPTEMBER 2009<br />

“Goed is niet goed g<strong>en</strong>oeg<br />

<strong>voor</strong> Security Nieuwegein”<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Kiremko<br />

sponsort wielerfestijn<br />

‘Nerg<strong>en</strong>s in regio ontmoet <strong>je</strong> zoveel<br />

ondernemers’<br />

Schout<strong>en</strong> & Muis ‘timmert’ aan de weg <strong>De</strong> visitekaart<strong>je</strong>s van Van der Woning & Van Harte<br />

OKTOBER 2009<br />

Kop CascarVaria<br />

is e<strong>en</strong> uitgave van<br />

Carnavalsver<strong>en</strong>iging <strong>De</strong> Cascarviet<strong>en</strong><br />

Tekst<br />

te Castellum<br />

(Alph<strong>en</strong> a/d Rijn)<br />

Postbus 293, 2400 AG Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

www.cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

46e jaargang<br />

Bestuur:<br />

Voorzitter: Peter Bar<strong>en</strong>ts<strong>en</strong><br />

E-mail: <strong>voor</strong>zitter@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

Secretaris: Richard van der Holst<br />

L. Pasteurweg 6<br />

2408 AG Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn<br />

Tel: 0172 - 471456 / 06 - 50965735<br />

E-mail: secretariaat@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

P<strong>en</strong>ningmeester: Evelyn Maurer<br />

E-mail: p<strong>en</strong>ningmeester@cascarviet<strong>en</strong>.nl<br />

Overige bestuursled<strong>en</strong>:<br />

Frank Verschuur – Presid<strong>en</strong>t<br />

H<strong>en</strong>k Tangerink – Lid van bestuur<br />

Cascarvaria<br />

Redactie <strong>en</strong> vaste medewerkers:<br />

Peggy Hemess<strong>en</strong><br />

H<strong>en</strong>k Tangerink<br />

Frank Verschuur<br />

Tabitha Kabalt<br />

Jordy van de Panne<br />

Evelyn Maurer<br />

e.a.<br />

Advert<strong>en</strong>tie coördinatie:<br />

Jordy van der Panne, Evelyn Maurer e.a.<br />

Fotografie:<br />

Evelyn Maurer e.a.<br />

Realisatie:<br />

GHS uitgeverij bv, Nieuwkoop<br />

Vormgeving:<br />

CatEye <strong>De</strong>sign, reclame <strong>en</strong> vormgeving<br />

Alph<strong>en</strong> a/d Rijn<br />

<strong>Feest<strong>en</strong></strong> <strong>doe</strong> <strong>je</strong> <strong>met</strong> <strong>en</strong> <strong>voor</strong> <strong>elkaar</strong><br />

Zonder Bosatlas kom <strong>je</strong><br />

altijd bij de Cascarviet<strong>en</strong><br />

Moet Castellum “de Alph<strong>en</strong>se carnavalsplaats van bov<strong>en</strong> de rivier<strong>en</strong> bij uitstek” e<strong>en</strong> plaats krijg<strong>en</strong><br />

in de nieuwe Bosatlas van Nederland? Het antwoord is kort. Het hoeft niet persé. <strong>De</strong> red<strong>en</strong>, wij<br />

hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> moeilijk spreekbaar <strong>en</strong> onbegrijpelijk dialect. Conclusie: Iedere<strong>en</strong> kan ons vind<strong>en</strong>. Je<br />

zet gewoon <strong>je</strong> Tom-Tom aan of <strong>je</strong> spoort via Google Earth naar Avifauna de Hoorn 65, de feestburcht<br />

van de Cascarviet<strong>en</strong>. Dan word <strong>je</strong> tijd<strong>en</strong>s het carnaval naar één van de mooiste feest<strong>en</strong> van<br />

bov<strong>en</strong> de rivier<strong>en</strong> gestuurd.<br />

In Brabant is grote commotie ontstaan over de Bosatlas van Nederland. Dit dikke boekwerk vol thematische<br />

<strong>en</strong> andere kaart<strong>en</strong> versche<strong>en</strong> in oktober 2007. In de rubriek spreektal<strong>en</strong> <strong>en</strong> dialect<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

kaart <strong>met</strong> Brabantse plaatsnam<strong>en</strong> in carnavalstijd opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Natuurlijk Oeteldonk (D<strong>en</strong> Bosch) staat<br />

erop, Lampegat (Eindhov<strong>en</strong>) <strong>en</strong> e<strong>en</strong> heleboel gat<strong>en</strong> <strong>en</strong> donk<strong>en</strong>. Maar, dat heeft m<strong>en</strong>ige carnavalsver<strong>en</strong>iging<br />

in het Brabantse land zeer gekwetst. Volg<strong>en</strong>s de Brabanders ontbrek<strong>en</strong> veel nam<strong>en</strong>. Je vraagt<br />

<strong>je</strong> af waarom alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> gedeelte van Brabant in de atlas is opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarom niet alle carnavalsplaats<strong>en</strong><br />

van Nederland zijn opg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. En zeker die van Alph<strong>en</strong> aan d<strong>en</strong> Rijn die tijd<strong>en</strong>s carnaval<br />

haar historische naam van Castellum draagt. Wat te d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> van Bremspoer<strong>en</strong>gat, Riethov<strong>en</strong> e<strong>en</strong> dorp<br />

in de Kemp<strong>en</strong>. En Krulstarteland (de Mortel), Ulewapperswijk (Neerkant), Bergkneuterrijk (Handel),<br />

Pintewippersrijk (Hapert) <strong>en</strong> Ber<strong>en</strong>land (Hooge Zwaluw<strong>en</strong>). <strong>De</strong> secretaris van het Bremspoer<strong>en</strong>gat is<br />

boos. “Wij bestaan al 44 jaar <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>met</strong> meer dan 150 vrijwilligers om ons jarig jubileum te vier<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> dan wordt <strong>je</strong> zo maar van de kaart geveegd” zegt hij.<br />

“Wij hadd<strong>en</strong> niet de pret<strong>en</strong>tie om e<strong>en</strong> volledige kaart <strong>met</strong> alle carnavalsnam<strong>en</strong> te mak<strong>en</strong>” verweert de<br />

directeur van Wolters-Noordhof zich. Voor de leesbaarheid heeft de uitgever keuzes gemaakt. Je vraagt<br />

<strong>je</strong> bij al deze commotie af of die carnavalsver<strong>en</strong>iging<strong>en</strong> in Brabant wel het recht om recht hebb<strong>en</strong> om<br />

e<strong>en</strong> plaats<strong>je</strong> te krijg<strong>en</strong> in de nieuwe Bosatlas. Met hun commotie trekk<strong>en</strong> zij misschi<strong>en</strong> wel aandacht<br />

maar ook e<strong>en</strong> iets te grote broek. Zij will<strong>en</strong> in hun vaak onuitspreekbare dialect e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> plek<strong>je</strong><br />

op de carnavalskal<strong>en</strong>der verwerv<strong>en</strong>. Dat is <strong>voor</strong> h<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> wel logisch maar zeker niet <strong>voor</strong> de<br />

beschikbare navigatiemiddel<strong>en</strong> zoals Tom-Tom <strong>en</strong> Google Earth. Vorig jaar probeerd<strong>en</strong> wij als redactie<br />

koers te zett<strong>en</strong> naar Mangelpee<strong>je</strong>nland (Moerstrat<strong>en</strong>) ook zo’n carnavalsgat erg<strong>en</strong>s in Brabant. Onze<br />

vri<strong>en</strong>d Tom raakte volledig uit koers <strong>en</strong> meldde dat wij erg<strong>en</strong>s in de middle of nowhere van de Sahara<br />

zoud<strong>en</strong> uitkom<strong>en</strong> als we toch de route zou volg<strong>en</strong>.<br />

Daarom rad<strong>en</strong> wij iedere<strong>en</strong> aan: kom zonder navigatie naar de feest<strong>en</strong> van de Cascarviet<strong>en</strong> <strong>en</strong> laat<br />

Brabant links ligg<strong>en</strong>.<br />

<strong>De</strong> redactie<br />

Lijst ereled<strong>en</strong>:<br />

Jur Blei<strong>je</strong>nberg verdi<strong>en</strong>ste<br />

Klaas de Bruin ere<br />

Lex van d<strong>en</strong> Hoek ere<br />

Ab Kabalt verdi<strong>en</strong>ste<br />

Joel Kalt<strong>en</strong>necker ere<br />

Gerard Kersberg<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong>ste<br />

H<strong>en</strong>k Kuntzel verdi<strong>en</strong>ste<br />

Kees Lagerweij † verdi<strong>en</strong>ste<br />

Piet Langhout verdi<strong>en</strong>ste<br />

B<strong>en</strong> te Riele † ere<br />

Kees Roz<strong>en</strong>strat<strong>en</strong> ere<br />

Dick Verkerk ere<br />

Jan Vrisekoop sr. † verdi<strong>en</strong>ste<br />

Enrico Daam<strong>en</strong> Ere<br />

Cascarvaria 2009 / 2010 - Jaargang 46, nummer 1 3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!