De Herculaan 3 - Hercules

usvhercules.nl

De Herculaan 3 - Hercules

OFFICIEEL ORGAAN VAN DE USV HERCULES

deherculaan

94 e JAARGANG - N U M M E R 3 - HERFST 2009

Samenwerking Hercules

en TRIAS met Blessure

Preventieplan

Burgemeester van Tuindorp

uitgeschreven

De visie van Rob Wolsleger,

hoofd jeugdopleidingen


Ben jij ook fan van FC Utrecht en

jonger dan 18? Dan is de Rabo

FC Utrecht Rekening iets voor jou.

Bij het openen van deze rekening krijg je een mooie voetbal cadeau. Maar de Rabo FC Utrecht

Rekening biedt meer. Je afschriften kun je namelijk bewaren in je eigen Rabo FC Utrecht

afschriftenmapje.

Alléén voor echte fans: De Rabo FC Utrecht

Rekening met gratis Rabo FC Utrecht voetbal!

Kijk voor meer info op www.rabobank-utrecht.nl


In dit nummer:

Samenwerking Hercules

en TRIAS met Blessure

Preventieplan 4

Verenigingsmanager

Mark Maas kan niet stil

zitten 8

Burgemeester van

Tuindorp uitgeschreven 12

De visie van Rob

Wolsleger, hoofd jeugdopleidingen

16

Het sorry-gehalte van

Dames 1 20

Colofon

Medewerkers

Nils de Kruijff

Frans Stalenhoef

Hans Veldman

Reinier van de Vrie

Sanne van Griensven

Maarten van Zwetselaar

Paul Haars

Jan van der Galie

Ton van Rietbergen

Advertentie en sponsorzaken

Piet van Veen

telefoon 030 2202268

Mobiel 0651 450731

p.vanveen@casema.nl

Ledenadministratie

Mevr. M. van Geelen

Kloostertuin 8

3994 ZJ Houten

usv.hercules@hccnet.nl

Telefoon 06 13086620

Bereikbaar maandag t/m donderdag

Hommage aan

een Herculaan

Voor mij staat het als

de spreekwoordelijke

paal boven water dat

de persoon waarover ik

het in dit stukje wil hebben

absoluut niet zit te

wachten op dit of enig

ander eerbetoon. Hij

doet gewoon zijn ding,

zoals hij dit altijd al gedaan heeft en zoals hij dit naar ik hoop nog lang

zal blijven doen. Hij is een man met een sterke wil, een duidelijke mening

en een scherp verstand. Naast deze eigenschappen beschikt hij over een

uitstekend verbaal vermogen en een uitstekende pen. Wij hebben vaak van

zijn ongeëvenaarde speeches mogen genieten en zijn stukken en stukjes

verschijnen al jaren in de diverse Hercules periodieken. Zonder zijn bezieling

zou deze Herculaan dan ook niet in deze vorm voor u liggen. Hij is al jaren

actief binnen de vereniging, hij organiseerde lang geleden al zomerkampen

voor de kids, was jeugdbegeleider bij zowel voetbal als tennis, spreekstalmeester

en alles organisator bij lustra, schreef doorwrochte verhandelingen

over sponsorbeleid, bracht adviezen uit met betrekking tot verbouwingen

en was een veel gelezen en door sommigen zelfs gevreesde columnist van

de Herculaan. Het zal inmiddels iedereen wel duidelijk zijn dat ik het over

Frans Stalenhoef heb.

Onlangs heeft Frans te kennen gegeven niet langer voorzitter en trekker te

kunnen zijn van de Hercules Zaken Sociëteit. Deze organisatie is door hem

zelf rond de eeuwwisseling in het leven geroepen en fungeert als netwerk

voor professionals binnen Hercules: een maandelijkse bijeenkomst van

vrienden van Hercules waarbij het doel is elkaar en elkaars specifieke kwaliteiten

te leren kennen. Gelukkig hebben we in Frans Herber een waardig

opvolger weten te vinden, maar de oude meester zal zeker gemist worden.

Er wordt nu driftig nagedacht hoe we via de HZS het grote potentieel van

onze leden in de leeftijd van 25 tot 45 jaar bij de vereniging kunnen betrekken.

Op deze leeftijd heeft men het immens druk met van alles en nog

wat, maar uit eigen ervaring weet ik dat het zowel nuttig als leuk kan zijn

vrijblijvend met elkaar van gedachten te wisselen en nuttige contacten te

leggen binnen de Hercules community. Het idee van Frans Stalenhoef staat

nog steeds recht overeind, het wordt echter wel tijd dat de “jeugd” het

stokje eens overneemt. Voelt u zich aangesproken en heeft u ideeën, laat dit

dan weten aan ondergetekende via de mail voorzitter.hb@usvhercules.nl

Gelukkig blijft Frans doorgaan met het maken van deze prachtige Herculaan,

waarvoor hij en zijn hele team alle lof verdienen. Hulde.

Boudewijn van der Pols, voorzitter USV Hercules.

3


4

Veel blessureleed te voorkomen

Samenwerking

Hercules en TRIAS met

Blessure Preventieplan

“Iedere trainer wil blessures voorkomen.

Niets zo vervelend als om een speler niet te

kunnen opstellen omdat hij geblesseerd is”,

zegt (sport)fysiotherapeut René van Engelen

van TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie.

Sporters zelf willen natuurlijk ook niet gehinderd

worden door blessures. Met enige inspanning

is veel blessureleed te voorkomen.

Reinier van de Vrie

Maar al te vaak krijgt René van

Engelen jonge voetballertjes op zijn

spreekuur met blessures die met wat

simpele oefeningen te voorkomen

waren geweest. Van Engelen is als

bijna afgestudeerd sportfysiotherapeut

verbonden aan TRIAS, waarmee

Hercules een samenwerkingsrelatie

heeft. De fysiotherapeuten van TRIAS

begeleiden bijvoorbeeld de zaterdagen

zondagselectie bij trainingen en

wedstrijden. De trainers en spelers

van die teams zijn ondertussen wel

vertrouwd met aandacht voor het

voorkomen van sportblessures. Bij de

jeugdteams is dat nog niet het geval

Van Setten Kwadraat, Wilgenkade 23, 3992 LL Houten, Telefoon (030) 634 40 70

E-mail: info@vansettenkwadraat.nl, www.vansettenkwadraat.nl

en ontstaan er onnodige blessures.

Hercules en TRIAS vonden het daarom

tijd voor een gerichte aanpak.

Van Engelen stelde een Blessure Preventieplan

op, waarmee hij trainers

probeert te interesseren voor en begeleiden

bij de preventie van blessures

bij de jeugdvoetballers (A tot en met

F). Sommige trainers waren tot nu toe

niet eens op de hoogte van het TRIAS

spreekuur waar ze hun spelers naar

toe kunnen laten gaan voor een gratis

advies. Een advies dat teruggekoppeld

wordt aan de trainers, zodat zij er hun

voordeel mee kunnen doen in trainingen.

Met het plan hoopt TRIAS wat

meer aan de weg te timmeren.

Om hoeveel blessures bij Hercules

gaat het eigenlijk? Van Engelen kan

geen cijfers geven over de Herculesspelers,

omdat die (nog) niet worden

bijgehouden. Maar hij heeft niet de

indruk dat de cijfers afwijken van het

HOOG VOLUME

KLEINE OPLAGE

DTP

MAILEN

PERSONALISEREN

DRUKKEN

PRINTEN

KOPIEREN

ZWARTWIT

KLEUR


landelijk gemiddelde onder voetballers.

Op zijn spreekuur komt hij de

nodige verzwikte enkels, verdraaide

knieën en spierblessures (vooral in

bovenbenen) tegen. Ook klachten rond

het heupgewricht in de lies, bekken of

lage rug komen regelmatig voor. Bij de

oudere jeugd in de puberteit ontstaan

er vaker blessures, omdat ze fors groeien,

op een groter veld gaan spelen en

het spel veel meer fysiek wordt.

Belangrijkste oorzaken

(verergering) blessures:

- Onvoldoende warming up

- Verkeerde kleding en onvoldoende

beschermende middelen.

- Slechte trainingsopbouw.

- Gebrekkig accommodatie.

- Geen fair play.

- Ontbreken van medische verzorging.

Geen rondjes

Zeker jonge voetballertjes knallen

het liefst direct tegen een bal, vaak al

voordat de officiële training is begonnen.

Een goede warming up is echter

het belangrijkste middel om blessures

te voorkomen, zegt Van Engelen. Hij

denkt daarbij zeker niet aan de traditionele

rondjes rond het veld. “De

trainer kan dan wel de pionnetjes uitzetten,

maar een echte warming up is

het niet. Jonge voetballers vinden het

vaak ook niet leuk.” Waar het wel om

gaat is dat de juiste spieren goed worden

losgemaakt en gestrekt, en dat er

bewegingen worden geoefend die veel

in het voetbal voorkomen. Dit soort

oefeningen kan vaak al in combinatie

met de bal.

Vervolgens komen de stabiliteitsoefeningen

om spieren goed te leren

gebruiken en controle te krijgen over

het hele lichaam. Op één been staan

met de ogen dicht is bijvoorbeeld een

Een goede warming up

is het belangrijkste

middel om blessures te

voorkomen

goede oefening. Bij elkaar duurt de

warming up ongeveer tien tot vijftien

minuten. Aan het einde van de training

of een wedstrijd moet een cooling

down gebeuren om onder meer

hart, longen, bloedsomloop en spieren

weer naar een ruststand te krijgen.

Ook hiervoor zijn (andere) strekoefeningen

weer heel geschikt. Maar Van

Engelen geeft toe dat de cooling down

ook bij topsporters niet erg populair is.

Trainers en coaches hebben verder een

belangrijke taak om te signaleren dat

voetballers slechter gaan bewegen

of oefeningen minder krachtig gaan

doen. Daar kan een fysieke oorzaak

aan ten grondslag liggen. Een simpele

oefening kan dan soms al een blessure

voorkomen.

5


6

Kunstgrasschoenen

Verkeerd schoeisel en geen bescher-

mende kleding zijn een tweede oor-

zaak van blessures. Voor kunstgras zijn

voetbalschoenen met veel kleine noppen

het meest geschikt. Op echt gras

zijn schoenen met langere noppen

weer beter. Het profiel van de schoenen

moet passen bij de ondergrond.

Iedere Herculesvoetballers zou dus

minimaal over twee soorten voetbalschoenen

moeten beschikken.

Van Engelen beseft ook wel dat dat

voor jonge spelers vaak wat veel is gevraagd.

Wat in ieder geval heel belangrijk

is, is dat de schoenen goed passen

en niet op de groei worden gekocht.

Scheenbeschermers zijn uiteraard een

must. Kleding om de spieren warm te

houden in de winter is ook belangrijk.

Te vaak ziet Van Engelen jongetjes en

meisjes in de korte broek lopen terwijl

het te koud is.

Slechte velden, tochtige onverwarmde

kleedkamers of een slechte begaan-

baarheid tussen accommodatie en

speelveld kunnen ook blessures veroorzaken.

Bij Hercules is dit gelukkig

niet aan de orde, zegt Van Engelen.

Op de vijfde plaats van het ontstaan

van blessures staat fair play of eigenlijk

het ontbreken daarvan. “Er wordt

wel wat lacherig over fair play gedaan

in de voetbalwereld, maar om blessures

te voorkomen is het belangrijk

dat er fair en sportief wordt gespeeld.

Trainers moeten daar ook aandacht

voor hebben.”

En tot slot kan medische verzorging

ertoe bijdragen dat blessures worden

voorkomen of verergeren. Met TRIAS

heeft Hercules daar een begin mee

gemaakt. “Het mes snijdt aan twee

kanten”, zegt Van Engelen. “Hercules

is daarbij gebaat en wij natuurlijk

ook.” Het advies tijdens het spreekuur

is gratis, maar mocht er behandeling

nodig zijn, dan wordt deze gedeclareerd

bij de ziektekostenverzekeraar

van de betreffende speler. Die behandeling

kan bij TRIAS locatie Hercules of

elders plaatsvinden.

Alle lagen

Wat gaat er nu verder concreet gebeuren?

Van Engelen heeft een groot

aantal trainers al geïnformeerd over

preventie en ze met oefeningen laten

ervaren wat het inhoudt tijdens een

training. Ze moeten weten waarom ze

welke oefeningen moeten doen, wat

het effect ervan is en op welk moment

ze nuttig zijn.

De trainers die hij sprak zijn in ieder

geval erg enthousiast. Maar hij heeft

nog niet alle trainers, stagiaires en

ouders gesproken die trainingen geven.

Hij legt het hun graag uit. Als het

nodig is gaat hij bij de trainingen kijken.

Blessurepreventie moet echt tot

alle lagen in de club doordringen wil

het effect hebben. Gelukkig is de nieuwe

jeugdcoördinator Rob Wolsleger

ook enthousiast.

En kunnen de ouders ook nog wat

doen? Die hebben invloed op de aanschaf

en het gebruik van kleding en

beschermingsmaterialen. En verder

moeten ze signaleren of hun kind niet

wordt overbelast en moeten ze eventuele

blessures zien te herkennen.

Draagvlak

“Het moeilijkste is om draagvlak te

creëren”, zegt Van Engelen.

Communicatie is daarin een sleutelbegrip.

Van Engelen is dan ook blij dat

het er nu via de Herculaan ook aandacht

aan wordt besteed.

Heel enthousiast is Van Engelen over

de trainers en coaches van de D-selectie.

TRIAS heeft voor en na de vakantie

het gewicht, de lengte en het vetpercentage

van de spelers gemeten. Deze

gegevens zijn van belang om onder

andere de groei te bepalen. Aan de

hand van de resultaten kunnen de trainingen

eventueel worden aangepast

en de spelers - tijdelijk - meer of minder

worden belast, bijvoorbeeld omdat

ze een groeispurt doormaken. Maar

om dat voor alle teams voor elkaar te

krijgen is nog toekomstmuziek, zegt

Van Engelen. “Belangrijk is dat eerst de

basis goed is.”

En na de voetballertjes komen de andere

sporters aan de beurt.

Sportfysiotherapeutisch spreekuur

Iedere maandagavond is er sport-

fysiotherapeutisch vanaf 19.00

uur bij TRIAS locatie Hercules, in

de fitnessruimte. Om wachttijden

te voorkomen vooraf wel graag

telefonisch een afspraak maken.

Telefoon: 030-2660662.


Improving your

performance

WWW.HOTITEM.NL

Particulier kwaliteitsonderwijs in

Utrecht, Den Haag en Amsterdam

andere opzet;

grotere tekst

Nestwarmte en structuur

U zoekt een school waar betrokkenheid en individuele

hulp worden geboden, zodat het zelfvertrouwen van

uw kind wordt versterkt. Kleine klassen (gemiddeld

8 kinderen per klas), huiswerkdiscipline en een vleugje

humor doen de rest.

Doelgerichtheid en uw kind

Waar voorheen doelloos gescharrel was, ontstaat een

stevige, actieve werkhouding. Vrolijkheid keert terug.

De toekomst wordt weer bespreekbaar.

‘Twee jaar in één’ Vmbo-t,

Havo, Vwo en slagen!

Stebo is een topinstituut, waar men het beste in uw kind

naar boven brengt. Onze examenresultaten behoren tot

de beste in het particulier onderwijs

Stebo Utrecht

t (030) 231 54 60

Stebo Den Haag

t (070) 314 28 88

Onze opleidingen

– ‘Twee jaar in één’ voor Vmbo-t,

Havo en Vwo

– Tweejarig Havo en Vwo

– Topklas®: toptalent gáát voor

de acht gemiddeld en

vrije plaatsing voor

geneeskunde

– Junior College vanaf de

brugklas

Aan kleinschalig particulier onderwijs

zijn hoge kosten verbonden. Een eerste

kennismaking kost uiteraard niets en

blijkt vaak inspirerend te werken.

Stebo Amsterdam

t (020) 573 60 20

Kijk voor meer informatie op onze website: www.stebo.nl

WIJ MAKEN

OFFICIËLE PASFOTO’S

Uw geneesmiddel, onze zorg.

Tevens groot assortiment

homeopathie en antroposofie.

Biltstraat 100, 3572 BJ Utrecht

www.apotheekkoert.nl

e-mail: apotheekkoert@ezorg.nl

tel. 030-2718585 fax 030-2716324

79


8

Hercules heeft sinds 1 april een verenigingsmanager

in de persoon van Mark Maas. De

voormalige jeugdvoorzitter voetbal legde zijn

taken als bestuurslid technische zaken neer,

omdat hij vanaf nu als werknemer in dienst

is van Hercules.

Nils de Kruijff

Nieuwe verenigingsmanager

borrelt van de ideeën

Mark Maas

kan niet stil

zitten

De Herculaan sprak met Mark Maas

over zijn nieuwe functie. Maar wie

denkt dat Maas gestopt is met plan-

nenmakerij heeft het mis. Een jeugd-

competitie voetbal op zondag, zomer-

jeugdkampen, een mediacommissie, een

adoptieplan van andere clubs om de

wachttijden weg te werken en een jeu

de boules afdeling. Maas wil het alle-

maal. ,,Want als er geen doelstellingen

meer zijn dan houd ik ermee op.’’

Hoe bevalt je nieuwe baan?

Goed. In het begin ben ik wel zoekende

geweest. Het is een nieuwe functie,

dus je moet het in het begin allemaal

zelf gaan invullen. Maar de tijd was

er wel rijp voor bij Hercules om een

verenigingsmanager voor 20 uur per

week aan te stellen. Een vereniging als

Hercules met ruim 2500 leden is een

bedrijf. Ik had er tijd voor. Hercules

kreeg de mogelijkheid om deels met

gemeentesubsidie een verenigingsmanager

aan te stellen. Het is een

pilotproject waar meer Utrechtse verenigingen

aan meedoen. De subsidie

loopt naar verwachting een keer af en

dan zullen we het als Herculanen zelf

moeten bekostigen.’’

Contributie verhogen?

Dat zit er wel in. Ik zou het geen

schande vinden. Bij Kampong betaalt

ieder lid 10 euro bovenop zijn contributie

voor de federatie. Daar kunnen

ze net die extra dingen voor doen

die nodig zijn. Ik zou het bij Hercules

helemaal niet gek vinden om selectiespelers

bijvoorbeeld 50 euro extra per

jaar te laten betalen.’’

Meen je dat?

,Ja, ik meen het. Selectiespelers maken

veel meer gebruik van de accommodatie,

de trainers en het materiaal

dan niet selectie-leden. Dan is het

toch niet onredelijk dat ze wat extra

betalen. Ik had laatst een discussie

met een moeder van een jeugdlid die

in een lager team speelde. Ze vond

het zo duur bij Hercules. Ik heb haar

voorgerekend dat ieder sportmoment

van haar zoon bij Hercules haar slechts

twee euro kost. Dat valt toch mee.’’

Wat doet een verenigingsmanager bij

Hercules?

,,Ondersteuning van het complexbeheer,

het vrijwilligersbeleid en ondersteuning

van de sponsorcommissie. Ik

ben aanspreekpunt voor de gemeente.

Verder houd ik me bezig met wat

ondesteuning van het materiaalbeheer.

Dat klinkt misschien wat abstract,

maar in de praktijk is het onder meer

mijn taak om ervoor te zorgen dat al

die gouden vrijwilligers in de week-


enden zoals Gea Engelbart, Fred Kok,

Lex de Bruin en al die anderen hardwerkende

leden dit werk op een goede

en prettige manier kunnen blijven

doen. Alles in samenspraak met het

hoofdbestuur.’’

Wat kunnen we concreet al zien op

Hercules van de verenigingsmanager?

,,Schone wc’s, kleedkamers en

bestuurs/commissie kamers. Sinds een

paar weken maakt het schoonmaakbedrijf

Klus OK in de weekeinden om

de twee uur de toiletten schoon. Je

ziet die jongens hier het hele weekend

rondlopen. Het is nog maatschappelijk

ondernemen ook, want dat zijn mensen

die “even” de weg kwijt waren en

via deze job weer terugkeren in het

maatschappelijk leven. Voorts de ver-

nieuwde Beeldkrant met veel up-todate

informatie.

Iets anders: ik werk aan de komst van

een jeu de boulesafdeling bij Hercules.

Die bak bij de fietsenstalling ligt daar

natuurlijk helemaal verkeerd. We denken

nu aan een baan op de plek van

het champions league veldje. Ik denk

dat we daar bij Hercules wel animo

voor krijgen.’’

Dat betekent nog meer groei. Moeten

we dat willen?

,,Ik ben het met Boudewijn van der

Pols eens, die eerder dit jaar in De

Herculaan aangaf dat kwaliteit boven

kwantiteit moet gaan. Kwaliteit dat is

in mijn optiek op een veilige, ontspannen

manier sporten en genieten in een

fijne sfeer. Op goede velden en banen.

In schone kleedkamers. Zo’n jeu de

boules afdeling past nog wel binnen

de mogelijkheden. Een ander verhaal

is het voetbal. Daar moeten we niet

meer willen groeien. We hebben het

nu hartstikke mooi op de rit staan.

Alle selectieteams spelen op een hoog

niveau, je ziet weer jeugdspelers

doorstromen in de hogere seniorenselectieteams,

we hebben goed opgeleide

trainers, maar op zaterdag is het

erg vol. Ik heb daar wel een oplossing

voor. Trek wat (pupillen)jeugd uit de

zaterdagcompetitie en laat ze op zondag

voetballen. Op die dag is er ruimte

genoeg. Ik zie wel mogelijkheden in

een jeugdcompetitie voor een paar

elftallen op zondag. Te denken valt aan

clubs die net als Hercules ook met de

beschikbare ruimte op zaterdag moeten

schipperen. De Meern, Kampong,

UVV, Sporting, VVIJ. Die hebben daar

ook wel oren naar. In het begin zal het

misschien wat weerstand oproepen bij

ouders, maar dat hadden we ook met

de champions league voor de jeugd

op zondag. Nu vinden die ouders dat

ideaal. Niet meer die drukte op het

complex en ze hebben de hele zaterdag

en zondagmiddag voor zichzelf.’’

In het AD/UN lanceerde je laatst een

merkwaardig plan. Hercules moet de

voetbalclub DMC gaan adopteren. Wat

worden we daar wijzer van?

,,Ik denk dat het goed is om het een en

ander te nuanceren. Er zitten meerdere

kanten aan dit verhaal. Hercules heeft

een wachtlijst van meer dan 300 jongens

en meisjes die staan te trappelen

om te beginnen. De andere kant is

dat wij een maatschappelijke functie

hebben in dit deel van de stad en tegelijkertijd

een voorbeeldfunctie voor

andere verenigingen. Heel veel clubs

zijn geïnteresseerd hoe wij de zaken

hier hebben neergezet qua organisatie.

Die drie aspecten kun je combineren

om een probleem op te lossen en een

andere vereniging te helpen. Ik kom

zelf van DMC (voorheen Domstad ’60)

en ken de voorzitter goed. Als wij nou

eens een paar elftallen met wachtlijs-

9


10

ters van ons bij DMC (achter het stadion)

laten voetballen, dan werken we

de wachtlijst weg en zorgen we dat

DMC een betere bezetting van zijn

velden heeft. Natuurlijk zorgen we dan

ook voor kader.’’

Geloof je echt dat dit een oplossing is?

Die mensen op de wachtlijst hebben

bewust gekozen voor Hercules en niet

voor DMC.

,,Dat is waar, maar ze willen wel voetballen.

Dan is het weliswaar niet de

club van de eerste keuze, maar ze kunnen

wel aan de bak.’’

En dan mogen ze na een paar jaar weer

terug naar Hercules, de vereniging

waar ze zo graag lid van zijn?

,,Zover heb ik het nog niet uitgewerkt.

Maar dat zijn zaken die je moet bestuderen.

Ook de vraag of ze dan onder

de vlag van DMC of van Hercules

voetballen. Ik begrijp de afhoudende

reacties wel, maar je moet niet verge-

ten dat we nu ook al twee studentenelftallen

zijn kwijtgeraakt aan DMC.

Die zijn daar gaan spelen, omdat ze

het idee hebben daar meer welkom te

zijn, de contributie is lager en het bier

is er goedkoper. Dat speelt allemaal

mee.’’

Je stipt het al even aan: een deel van

de studenten keren Hercules de rug

toe, omdat ze ondersneeuwen in het

selectiegeweld en te weinig aandacht

krijgen. Moeten we niet zuiniger

omgaan met onze lagere elftallen?

,,Zeker. Dat is ook een van mijn speerpunten

voor de komende jaren. We

moeten die studentenelftallen en

andere lagere teams ook laten merken

dat we blij met ze zijn. Misschien is er

de laatste jaren wat teveel gekeken

naar de selecties. Wim Snooy heeft

zich overigens wel altijd sterk gemaakt

voor de lagere elftallen. Geef die jongens

een net ballen en een paar

emmers bier na afloop en zorg dat ze

kunnen trainen. Dat moeten we goed

in de gaten houden.’’

We hebben het nu vooral over voetbal.

Hoe is je binding als verenigingsmanager

met de andere sporten?

,,Die is goed. Ik ben natuurlijk van huis

uit een voetbalman, maar ook met de

andere afdelingen lopen de contacten

uitstekend. Met de badmintonafdeling

ben ik nu de speedbadmintontak aan

het opzetten. Die badmintonners zijn

trouwens echt een aanwinst voor

Hercules. Zeer betrokken leden. Met

de cricketafdeling gaan we zoveel

mogelijk jeugdleden van Hercules

screenen. Dus ook voetballertjes om

te kijken wie geschikt zou zijn en

behoefte heeft om te gaan cricketen.

Het is dus niet alleen voetbal waar ik

me mee bezig houd. Laatst hadden we

op Hercules het All Stars Tournament.

Een prachtig jeugdvoetbaltoernooi

met honderden voetballertjes die op

de zaterdag en zondag op Hercules

waren. De cricketafdeling had eigenlijk

nog recht op de velden, maar in goed

overleg hebben we het toch kunnen

regelen. Dan zie je dat het de goede

kant op gaat. Als ik dan ook nog zie

dat er behalve voetballertjes ook nog

op alle tennisbanen voor de finales

van de clubkampioenschappen wordt

gespeeld, er ook een cricketwedstrijd

gelijktijdig is en alles gaat prima met

elkaar dan ben ik tevreden.’’

We hebben het tijdens het interview

ook nog gehad over mediacommissies,

jeugdkampen en andere projecten die

in de koker zitten van Maas. Te veel om

allemaal in deze Herculaan aan bod

te laten komen. Waar komt die drive

vandaan?

,,Ik heb van huis uit meegekregen

dat sporten fijn en gezond is. In mijn

werkzame leven heb ik geleerd dat

als je A zegt je ook B moet zeggen.

Bij TNT ben ik geschoold in de Sales

& Marketing. Later heb ik mijn eigen

bedrijf opgezet en dat heb ik inmiddels

weer verkocht, waardoor ik deels een

rentenierend bestaan kan leiden.

Dat betekent niet dat ik in een luie

stoel ga zitten. Ik vind het heerlijk om

doelstellingen te hebben en daarvoor

te gaan. Zonder doelstellingen zou ik

er meteen mee ophouden.’’


Samen sterker!

GARAGE AUTOWEERD

HET VERTROUWDE ADRES VOOR UW AUTO

Communicatie die contacten legt, een site die hanteerbaar

en effectief is én blijft, perfect en betaalbaar drukwerk. Dat

vraagt om veelzijdige specialisten. Praktisch en creatief. Met

ervaring en marktkennis. Individuele capaciteiten in een

hecht team. Voorzien, volledig in visuele communicatie.

T 030 63 55 950

www.voorzien.nl

DAIHATSU CUORE

De zuinigste benzine-auto ter wereld

50% korting op

motorrijtuigenbelasting

zakelijk rijden

met slechts 14% bijtelling

LEVERBAAR VANAF 8.199,- INCL. BTW

AUTOWEERD BV: DAIHATSU-DEALER, GESPECIALISEERD IN FRANSE MERKEN

APK-ONDERHOUD-REPARATIES ALLE MERKEN

AUTOWEERD UTRECHT WEERDSINGEL OZ 42, TELEFOON 030-2717334 WWW.AUTOWEERD.NL

VERGADERCENTRUM

VREDENBURG 19

● In het centrum van Utrecht op 3

minuten loopafstand van Utrecht C.S.,

diverse parkeergarages in de naaste

omgeving, 25 praktische en eigentijdse

zalen.

● Toegankelijk voor invaliden.

● PERSOONLIJKE BENADERING

STAAT VOOROP.

Vredenburg 19

3511 BB Utrecht

Telefoon 030 2310068

Fax 030 2313234

E-mail: info@vredenburg19.nl

www.vergadercentrumvredenburg.nl


12

Toen uw reporter als cricketer van het destijds niet

onvermaarde 3e ergens midden jaren ’80 binnenkwam

bij Hercules, hadden we scorer Hans Pieters senior en

de hond van Bas Verhoeven als trouwe supporters. Als

iemand anders kwam kijken was dat dermate bijzonder,

dat ik het niet meer dan logisch vond dat -toen er

bij de tweede of derde thuiswedstrijd opeens een wat

ouder heerschap met bourgondisch uiterlijk en een

lange groene loden jas zijn fiets tegen het hek zette, ik

door enthousiaste teamgenoten aan hem werd voorgesteld.

Het bleek te gaan om “De Burgemeester van

Tuindorp” die “ooit naar de uitwedstrijd van het Eerste

Cricketelftal bij Rood en Wit in Haarlem is geweest- op

zijn fiets!”. “Maarten van Zwetselaar!” stelde hij zich

voor. Hij praatte ietwat deftig, en sprak het uit met

trots. Het leek me een heer van stand.

Maarten

van Zwetselaar

stopt na 15 jaar

‘Oldtimers

Corner’

Burgemeester

van Tuindorp

uitgeschreven

HV

De Herculaan

Bekende Herculanen zijn er in drie

soorten: grote sporters, grote bobo’s

en een wat onopvallendere groep: van

die mensen die er gewoon eigenlijk

altijd zijn, meestal al tientallen jaren

lang. Als de vereniging ze nodig heeft

zijn ze er, en daartussenin drinken ze

hun biertje, spelen ze hun potje of

kijken ze hun wedstrijdje. Maarten van

Zwetselaar (61) behoort bij uitstek tot

de laatste groep.

Voor de jongere generatie zal hij ‘die

wat oudere man aan de hoek van de

bar’ zijn, steevast met zijn biertje met

een glas water ernaast. Af en toe komt

er een soort snuifdoosje tevoorschijn

met een voorraadje gedraaide shaggies.

Al pratend of luisterend draaien

de vingers ondertussen nieuwe voor-


aad bij elkaar. Sinds het rookverbod bij

Hercules moet hij ze buiten oproken.

Waarschijnlijk het grootste onrecht

dat hem in zijn inmiddels 36 jaren

Hercules is aangedaan.

De oudste Herculesleden herinneren

zich wellicht nog hoe hij in de jaren

’70 namens de Clubavond Commissie

maandenlang als een Sponsorcommissie

avant la lettre de Hercules

middenstanders afstruinde “om geld

en prijzen bijelkaar te bietsen voor de

kienavond”.

Het schrijven voor De Herculaan begon

in 1994, toen Jan van der Burg senior

stopte met De Oldtimer, de rubriek

over het wel en wee van oudere

Herculanen. “Grootste bezwaar van de

oude rubriek vond ik dat je jezelf gaat

herhalen als je elke 5 of 10 jaar over

dezelfde mensen schrijft. Dat is iets

waar ik trouwens nu zelf ook tegenaan

loop”.

Met fris elan volgden in de begintijd,

eerst onder de naam Oral History (OH),

later Mythen en Moderne Sagen en

sinds enige tijd de Oldtimers-Corner,

na vaak langdurige zoektochten in het

archief zeer lezenswaardige themaafleveringen

die niet alleen de Hercules

CV van bepaalde personen belichtten,

maar vooral stukken geschiedenis van

de vereniging als geheel. De pachters,

de oorlogsjaren, de zwerftocht van

Hercules langs diverse sportaccommodaties

in de stad, de geschiedenis van

het Vaandel, van alles kwam aan bod.

De erg prettige samenwerking met

Donald Noorhoff en het archief dat hij

beheerde leverde vaak onderwerpen

op voor nieuwe artikelen. Toch ben je

op een gegeven moment door je onderwerpen

heen”.

Zijn komst legde de redactie geen

windeieren, want dankzij Maarten

werd de rest van de redactie uitgenodigd

door Klaas Kamphuis in België.

Klaas was oud-hoofdredacteur, vond

het leuk gaan met De Herculaan maar

Maarten was eigenlijk het enige redactielid

die hij kende. Zeker zo memorabel

als de zeer gastvrije ontvangst

door het echtpaar Kamphuis was de

rit er naar toe en terug, met vader en

zoon Eikenaar als piloot en co-piloot,

in hevig debat over welk knopje van

het huurbusje nu waar precies voor

diende.

“Het moeilijkste voor De Herculaan

zijn de In Memoriams. Daarop krijg je

overigens wel de meeste reacties, over

je andere stukken hoor je niet zoveel

terug”.

In het verlengde daarvan ligt ook waar

hij het meest kwaad om is geweest:

“Er was iemand uit het voetbalbestuur

overleden. Ik heb 5 of 6 mensen benaderd

die met hem gewerkt hadden

om iets te schrijven, maar kreeg van

allemaal nul op het rekest. Terwijl ze

wisten dat ik niet met die vent door

één deur kon! Dan hoor je achteraf dat

je zo mooi kunt schrijven over iemand

aan wie je zo’n hekel had…”

De redactievergaderingen waren

vroeger entertainment. Het vullen van

de Herculaan ging echter steeds moeizamer

en ook de vergaderingen werden

steeds zakelijker. Tegenwoordig kunnen

ze me trouwens niet kort genoeg

duren in verband met dat rookverbod”

Het rookverbod leidde er ook toe dat

hij stopte in het bestuur van de Klaverjasafdeling.

“Het kaarten stamt al uit

de Club Avond Commissie tijd. Ik ben

een recreatieve kaarter hoor, geen

prestatie kaarter, absoluut niet. Ik heb

jarenlang met heel veel plezier met

Cock Flad geklaverjast. En met Cees

Schriek gebridged. Het slaat eigenlijk

terug op waarvoor ik lid van Hercules

geworden ben: als lid van een gezelligheidsvereniging”

De Burgemeester van

Tuindorp

“Die bijnaam dateert van begin jaren

’80. Een vriend van mij had Café

Blaucapel. Ik hielp daar achter de bar,

en rond Koninginnedag bij de diverse

festiviteiten: kruiwagenraces, kanovaren

in de sloot aan de Jordanlaan…

De fietsenrally van de Winkeliersvereniging

Tuindorp startte ook voor de

deur maar die ging niet door wegens

het slechte weer. Melkman Co Baas

(vader van Jacco) en Groentenman

Chiel de Groot bleven desondanks

toch hangen in het café. Ik heb met

een megafoon die ik geleend had van

Hercules commentaar gegeven over

het één en ander. De volgende dag

kwam Co Baas aan de deur bij mijn

moeder: “We hebben zó gelachen om

de Burgemeester!”. Sinds toen was ik

de Burgemeester van Tuindorp. Van die

bijnaam kom je natuurlijk nooit meer

af”.

13


14

Enige jaren geleden was hij in de

running voor een tweede burgemeesterspost:

de Nachtburgemeester van

Utrecht. “Ja. Derde Plaats. Ik kwam er

pas laat achter dat ik genomineerd

was, en ben toen nog wel een week

gaan lobbyen. In Café De Body Talk

-waar ik natuurlijk veel potentiële

aanhang had, had ik een poster opgehangen.

Maar de portier zat in het

kamp van (latere winnaar) Cees van

Leeuwen, en die heeft de poster snel

weer weggehaald” kijkt Maarten

lachend terug.

Carrière

Als derde van zes kinderen werd

Maarten in 1948 geboren in De Bilt.

Pa was directeur bij Aimée Bonna

Draineringsbuizen.

De jonge Maarten hockeyde bij

Voordaan. “Ik sprak het altijd uit als

Véurdaan. Ik was een snelle linksbuiten.

Ik had altijd ruzie met de midvoor

omdat ik meer scoorde dan hij. Ik ben

echter nooit verder gekomen dan het

jeugdelftal omdat ik al snel moest

gaan werken”. De schoolcarrière van

Maarten was namelijk geen al te

lange. “Ik was van allerlei scholen afgetrapt.

Ik was vervelend en nam de lessen

van de leraren over”. De rebel ging

werken bij Boekhandel Van Rossum in

Utrecht, achter het Stadhuis. “Ook op

zaterdagmiddag, dus dat was einde

sportcarrière”. Als latere werkgevers

volgden nog de Openbare Bibliotheek

in Soest en de Medische Faculteit van

de Universiteit van Utrecht “als bibliothecaris

en medisch documentalist”.

Zijn voorkeur voor gezelligheid mondde

uit in een fraaie palmares aan

stamkroegen: “Eerst rondom het Lucas

Bolwerk, van de Lucas Bar, Potdeksel,

Lange Juffer tot Schele Cats en de

Wittevrouwenpoort. Jan van de Leur

stond daar achter de bar en er kwamen

veel Herculanen. In die tijd ging

ik wel eens cricket kijken, Hercules

speelde toen in de Hoofdklasse. Cees

van Wijk had altijd al gezegd “Jij wordt

lid van Hercules”. Op mijn 25e, op mijn

verjaardag, mocht ik bij 2e secretaris

“Het moeilijkste voor De Herculaan zijn

de In Memoriams. Daarop krijg je overigens

wel de meeste reacties, over je andere stukken

hoor je niet zoveel terug”.

Arie Bosma komen en werd ik lid”.

Uit die tijd stamt ook de vermaarde

fietstocht naar Haarlem: “Ik had tot

’s nachts laat gewerkt in een café in

een werfkelder aan de Oude Gracht,

en ging daarna nog even een biertje

drinken bij opruimende collega’s in De

Luifel. Om kwart over vier ’s ochtends

kwam de zon al op, maar er reden nog

geen treinen naar Haarlem op dat uur.

Dus toen dacht ik: dan maar op de

fiets!”.

Een rijbewijs heeft hij niet. “Ik heb

nooit echt rijles gehad. Ik heb één keer

bij een broer in de auto geoefend maar

als ik met de rechtervoet de koppeling

moest bedienen, stuurde ik ook

automatisch die kant op. Gelukkig was

Overvecht toen nog in aanbouw, dus

we hadden de ruimte”.

Hij heeft ook geen auto nodig. “Een

heer heeft geen haast!. Toen ik met de

trein van Overvecht naar mijn werk in

Soest moest, weigerde ik ook te gaan

rennen voor een trein die bijna weg

ging. Al stond die conducteur nog zo

te roepen dat ik op moest schieten.

Dan nam ik wel de volgende trein van

een half uur later”.

“Henk Meenken heeft zich nog wel

een tijdje opgedrongen als mijn privé

chauffeur in de tijd dat ik elftalleider

was van het 12e met jongens als Paul

Schriek, Harry Daudey, Martin en Jan

Meenken. Henk wilde er ook bij horen

en kwam mij dan ophalen. Mijn moeder

heeft hem toen de les gelezen: “Als

hij eindelijk een keertje níet van plan

is naar de kroeg te gaan, moet jij hem

niet komen ophalen!”.

Het is dus altijd bij maximaal twee

wielen gebleven. Voorafgaand aan de

fiets was er de solex, en na de fiets

volgde de Spartamet. Deze bleek naarmate

de thuisreis later aanvaard werd,

af en toe behoorlijk instabiel. “Nou

ja, ik uhh neem nu nog wel eens een

taxi”.

Na de tijd aan het Lucas Bolwerk tijd

volgden nog vele gezellige uurtjes

in Café Blauwcapel, De Viersprong

(“daar woonde ik naast, dat was mijn

huiskamer. Het heet nu De Tent. Ik

kom er nog steeds wel”) en de laatste

tijd in Bar Bistro Voordorp in de

Romerostraat. “Ach, het houdt wel

een beetje op dat kroeggebeuren”. De

kroegtijger van weleer zucht.

De liefde

Hij is verrast door het onderwerp.

“Liefde? Ik??” en na een korte denkpauze:

“Liefde heb ik niet te bieden!”. Aan

niemand? “Ach, meestal onbereikbaar”.

Relaties? “Nooit langer dan een nacht.

Dat vind ik lang genoeg”.

Maarten is homo, en hoewel hij er niet

mee te koop loopt, maakt hij er ook

geen geheim van. Homos (cq. lesbos,

stel je voor dat we de dames tekort

doen) zijn in de sportwereld nog een

taboe. Ook op Hercules? Statistieken

variëren, maar uitgaand van een vrij

conservatief geschatte 1 op 15 zouden


er op 2200 Herculanen en -lienen zo’n

150 rond moeten lopen. Ongeveer één

per team. Uw toch immer opmerkzame

Herculaanreporter kan er 2 of 3

noemen, en ook Maarten komt niet

veel verder. Dat lijkt de stelling te bevestigen.

Glimlachend: “Ik zie Tuithof

nog lachend en met de duimen

omhoog achter de bar staan op de

Nieuwjaarsreceptie, toen ik met mannen

en jongens danste. Voor mij was

dat normaal!”

Heeft hij zelf wel eens mensen het

hoofd op hol gebracht dat hij weet?

“Vroeger was ik best in trek bij de

meisjes hoor!” klinkt het strijdlustig.

“Ik had bij elke nieuwe LP van de

Beatles die uitkwam (“Daarna is er

geen goede muziek meer gemaakt”)

een ander meisje. Ter illustratie dat ik

best populair was. Toen ik zo tussen de

15 en de 20 was wisselde ik regelmatig

van partner”. Wederom een glimlach.

“Dat is wél heel lang geleden”.

De liefde bracht ook de poëet in

Maarten boven. “Je hebt mooie gedich-

ten gemaakt toch?” vraagt uw repor-

ter, niet geheel vrij van voorkennis

over een pikant gedicht dat buiten de

bedoeling van de dichter om de kroeg

rond ging. Een blik van Maarten naar

de reporter, een buldererende lach, nog

een blik, nog een bulderende lach. Dan

toch maar antwoord. “Voor die jongen

is het bij één gedicht gebleven!” klinkt

het schaterlachend. “Ik heb daarna nog

wel commentaar van vrouwen gehad:

GVD, zo mooi heb je over mij nog nooit

geschreven!”

De toekomst

Maarten snijdt zelf zijn toekomstplannen

aan. “Ik ben van plan het archief

dat ik op mijn computer heb opgeslagen

te ordenen. Daar ben ik nog wel

een half jaartje mee bezig. Dat wil ik

dan overdragen aan de secretaris van

de vereniging, maar het liefst aan een

opvolger. Ik zou niet weten wie dat zou

moeten worden, nee”.

“Een redactioneel gastoptreden in de

toekomst? Ik sluit het niet uit maar

dan beloof ik teveel denk ik. Ik moet

nu een beetje mezelf in acht nemen.

De laatste twee nummers lukte het

gewoon niet. Dan beloof ik wel dingen

maar raak ik alleen maar in de stress”.

Maarten is met zijn 61 lentes bij de

fysio op de loopband gesignaleerd.

“Ze noemen het fysiotherapie, ik noem

het zelf gewoon sportschool” lacht hij

minzaam. “Ik loop bij de neuroloog,

bewegen gaat moeizamer, concentreren

achter de PC is moeilijk. Hersenscan,

MRI, maar de artsen kunnen

niets vinden. Daar ben ik onzeker door

geworden”

Maarten’s gezondheid staat hem niet

meer toe De Herculaan te verrijken

met kleurrijke verhalen uit de wat

oudere doos. Dat heb je dan te accepteren.

Ik hoop dat zijn gezondheid hem nog

lang toe laat om Maarten van

Zwetselaar te zijn. Een heer van stand.

En een kleurrijke bovendien.

NEFKENS UTRECHT IS VERHUISD!

WAT IS NIEUW?*EN WAT BLIJFT?

NEFKENS

Utrecht (Leidsche Rijn)


U BENT VAN HARTE WELKOM BIJ

NEFKENS UTRECHT,


Utrecht

A2

Nieuwegein

A12

Utrecht

Centrum

A27

Houten

A2 afslag 6: De Wetering

Bunnik

15


16

De visie van Rob Wolsleger,

het nieuwe hoofd jeugdopleidingen

Wanneer ik op het Hercules-complex arriveer,

zie ik Rob druk gebarend op veld 7 staan. Om

hem heen probeert iedereen zijn aandacht

te trekken en dat zal de rest van de avond

zo blijven. Trainers lopen af en aan. Velen

van hen komen zich afmelden (“Studiereis,

meneer.”), terwijl andere jongens zich juist

aanmelden. Steeds weer klinkt de heilige

vraag die bij elke club centraal staat: “Waar

zijn de sleutels van het materiaalhok?”

Ton van Rietbergen

Het zal weinig Herculanen zijn ontgaan

dat Mark de Horn, zijn voorganger,

deze zomer de club heeft verlaten.

Mark heeft namelijk alleen al door zijn

overstelpende hoeveelheid mailtjes

(management by email), een onuitwisbare

indruk gemaakt op althans

de computer van de gemiddelde

Herculaan. Wat dit betreft kiest zijn

opvolger Rob Wolsleger (57) voor een

relaxtere aanpak, want veel mail hebben

we van hem nog niet gezien.

Sommige mailjunks hebben daar wat

moeite mee, maar anderen vinden

Wat levert PSV

het weldadig rustig. Maar wie is deze

Rob Wolsleger eigenlijk? Nadat ik mijn

vraag gesteld had, ontstak hij in een

monoloog, die mij voor het eerst in

mijn reporterscarriere het zwijgen

oplegde. Daarom een integraal verslag:

Elke F-pupil heeft inmiddels

half Europa al gezien

‘Van huis uit ben ik keeper. Ik zat bij

Velox net achter Harry Suvee. Dat was

toen wel betaald voetbal. Al moet je je

bij dat ‘betaald’ wat anders voorstellen

dan tegenwoordig. Schimmige enveloppen

en gevulde koeken, dat was het

wel zo’n beetje. Het mooiste uit die

tijd vond ik een trip met de A-junioren

naar Brussel. Daar hebben we nog in

het Heizelstadion gespeeld. Vooral

mooi was dat van al die zestienjarigen

er maar één een paspoort had. De rest

moest allemaal zo’n kaart aanvragen

om naar het buitenland te mogen,

want daar kwam je in die tijd niet.

Tegenwoordig heeft elke F-pupil half

Europa gezien. Dat zijn toch dingen

waar je mee te maken hebt. Net zoals

iedereen tegenwoordig in van die

dikke, gesponsorde jassen loopt en

bijna elk team een eigen sponsor

heeft’.

‘Voetballen is natuurlijk het mooiste

wat er is. As je dat niet meer kan, dan

zoek je iets wat er het meeste op lijkt.

En dat is dus trainer. Zo ben ik het vak

eigenlijk ingerold. Net als de jeugd bij

Hercules nu doet, hielp ik als junior de

legendarische keeper Piet Kraak al bij

de jeugdtrainingen. Inmiddels werk ik

als docent bij de KNVB en verder ben

ik ook nog trainer bij Rohda ‘76 in

Bodegraven en gastdocent bij Frans

Hoek, de fameuze keeperstrainer, met

inmiddels zijn eigen voetbalschool. In

die laatste functie heb ik ook veel besprekingen

met allerhande keeperstrainers

van de eredivisie. Op zo’n bijeenkomst

wordt veel geroepen, maar

het is niet altijd even zinnig. Dan flitst

wel eens door mijn hoofd: we hebben

nog nooit zo veel keepertrainers gehad

als nu, maar waar zijn onze topkeepers?

Persoonlijk vind ik het vreemd dat zo’n

keeper steeds helemaal apart wordt

ingeschoten. Keepers zijn natuurlijk


Hercules nu eigenlijk op?

wel vaak vreemde volgels (en dat

hoort ook zo volgens Jan Mulder en

consorten), maar het is toch idioot dat

een keeper een half uur eerder komt

dan de rest, zich vervolgens in het

zweet werkt en dan weer verdwijnt als

de spelers komen? Hoe kan zo iemand

nu inspelen op zijn verdedigers?

Nee, ik vind dat spelers en keeper

gezamenlijk moeten trainen. Wat dat

betreft vind ik het Hercules-model

waarbij in de F’jes en E’tjes nog geen

vaste doelman hebben zo slecht nog

niet. Al moet je een uitzondering

maken voor ‘die gek die geboren is met

handschoenen’. Maar verder is mijn

stelling dat ‘vervroegde specialisatie

leidt tot eenzijdigheid’.

Bij het betaalde voetbal zien

ze mij niet meer

‘Gek is dat ik als keeper helemaal niet

speciaal op keepers let. En als je vraagt

wie mijn favoriete spelers zijn in de

eredivsie kan ik daar niet eens op antwoorden.

Ik zie heel weinig wedstijden

op tv. Ik ben bijna alle avonden weg,

gelukkig zie ik mijn vrouw overdag

nog wel eens, en ook op zondag kijk

ik maar mondjesmaat naar betaald

voetbal. Naar wedstrijden van BVO’s

(betaald voetbal organisaties) ga ik

sowieso niet meer. Dat je al maanden

van te voren je kaartje moet halen en

een clubcard moet hebben stuit mij

tegen de borst. Zelfs voor Utrecht-NEC

en Utrecht-Sparta moet je van alles

regelen. Ik wil spontaan kunnen gaan,

en anders ga ik niet. Wel kom ik nog

wel eens bij Elinkwijk en ik zal nu ook

bij Hercules 1 gaan kijken’.

‘Tja, over die samenwerking met PSV

heb ik me wel verbaasd. Begrijp me

goed, PSV heeft een uitstekende jeugdopleiding

en ik zie best dat PSV baat

heeft bij de samenwerking met

Hercules. Hun scouts loeren gewoon

op een paar grote talenten en proberen

deze in te rekenen, maar wat heeft

Hercules er precies aan? Ik wil nu proberen

om onze trainers daar te laten

bijscholen of hun trainers hier naartoe

te halen. Wellicht kunnen we ook iets

doen met video. Bijvoorbeeld hun

apparatuur en mensen eens inzetten

om bij ons opnamen te maken. Bij de

KNVB hebben we wel eens discussies

gehad of dat gesleep met kinderen

nu wel zo zinvol is, maar het eindigt

altijd met de dooddoener ‘als wij het

niet doen, doen de anderen het wel’.

17


18

Selectie is een momentopname

‘Dat selecteren begint ook steeds

vroeger. Gekscherend zeggen we wel

dat binnenkort de eerste embryo’s

zullen worden gescout. En zo’n

vreemde gedachte is dat niet want in

de DDR ging het vroeger zo. ‘Jij bent

lekker lang, dus dat wordt basketbal of

volleybal. Jij bent klein, dan is hockey

welicht wat voor jou’. Of ze baseerden

hun oordeel op de spiermassa van een

kind. Vervolgens was het een kwestie

van een beetje duwen en trekken,

want ze waren daar ver hoor, en zo

haalden ze de grote prijzen. Selectie

is natuurlijk toch een heet hangijzer.

Ook bij Hercules. Ik hoor toch van

veel mensen bij de club dat wie start

in de F1 bij wijze van spreken vanzelf

uitkomt in de A1. Dat is natuurlijk niet

goed. Selectie is een momentopname.

De deur moet altijd openblijven. Een

vorm van gezonde druk is heel goed en

ik zal dan ook proberen het systeem

van interne scouting te verbeteren. Al

blijft het zeker in de F natuurlijk een

zaak van de ouders en het kind waarin

ze willen spelen’.

‘Die techniektaining, dat is ook zoiets.

Vroeger bestond dat niet en was

kappen/draaien gewoon een onderdeel

van de training. Inmiddels wordt

er bijna dagelijks wel zo’n school

gestart. Allemaal volgens de methode

Wiel Coerver en René Meulensteen

(techniektrainer bij Manchester

United). Maar als je dan aan zo iemand

vraagt wie Wiel Coerver eigenlijk was

en hoeveel topvoetballers hij heeft

opgeleid wordt het stil. Kijk jij weet

dat natuurlijk wel Ton, maar veel succes

heeft Wiel niet gehad tijdens zijn

trainerscarrière. Maar goed, hij kwam

wel met een methode om voetballers

beter te maken. Dat moet je hem nageven’.

‘Voor de training werkt Hercules met

jeugdspelers en CIOS-mensen. Dat

is een leuk maar kwetsbaar model.

Dat heb ik wel ondervonden bij de

start van de WOMI. Ik heb me toen

laten verleiden om een week eerder

te starten en dat ging de eerste keer

best goed. Maar toen de opkomst bij

de volgende training zo groot was

dat we de spelers over twee velden

moesten spreiden en er ook nog een

viertal trainers niet kwam opdagen

hadden we een probleem. Lastig blijft

ook dat de een het beter in de vingers

heeft dan de ander. Rob, toont nu een

impostante hoeveelheid flipovers. Kijk

deze oefeningen waarin je als speler

voor moet bewegen, van de bal af of er

naartoe, hebben geen zin. Tenminste

als je het zonder tegenstander doet.

Want zo iemand maakt alleen zo’n

actie als hij er het nut niet van inziet.

Je moet altijd wedstrijd-echt trainen.

Dus met tegenstanders. En je moet

ervoor zorgen dat er voldoende balcontact

is. Euvel bij beginnende trainers is

dat ze vaak aarzelen om in te grijpen.

Je start met 5 tegen 4, dat gaat goed,

maar dan komen er nog 5 bij en speel

je ineens 7 tegen 6. Dan kun je de

groep beter splitsen. Ook de ruimte

van het veld wordt vaak onvoldoende

benut. Dan staan ze allemaal in zo’n

klein hoekje terwijl er ruimte genoeg

is. Het veld groot maken bij balbezit

en klein maken als de bal bij de tegenstander

is, daar draait het allemaal om.

Of niet soms, Ton?’

Het zit tussen de oren

‘Kreten als ‘het is allemaal faalangst’

of ‘het zit tussen de oren’ vind ik ook

zo mooi. Want wat heb je nu aan zo’n

conclusie? Daar kun je niks mee. Goed

kijkend naar de betreffende speler

vallen vaak toch andere dingen op.

Spelers schieten te vlug of te traag.

Kijken helemaal niet waar de keeper

staat of zo, en dat is wel trainbaar.

Met scheidsrechters bemoei ik me

ook nooit. Dat kan ik toch niets aan

veranderen. Wel zou ik er zeker bij

lagere teams voor zijn om de sliding te

verbieden en buitenspel af te schaffen,

want daar gaan uiteindelijk alle discussies

over. Maar of je dit ook in de

top moet doen? Ik ben er nog niet uit’.

‘Bij Hercules wil ik zo veel mogelijk het

goede behouden en vooral stappen

zetten bij het verbeteren van de training

en trainers. Ik zou graag een

maandelijkse keepersinstuif voor jongens

met keepersinteresse organiseren

en ook wil ik de interne scouting verbeteren.’

Ons nieuwe hoofd jeugdopleiding zal

zich dus niet hoeven vervelen. Zeker

als je je bedenkt dat er in de 70 minuten

dat ik hem heb mogen aanhoren,

maar liefst 8 mensen binnenliepen om

van alles en nog wat te vragen. En raad

eens wat? Bijna alle vragen gingen

over sleutels!


HAIRSTYLING & SKINCARE

Adelaarstraat 86 - 3514 CJ Utrecht - Tel. 030 2717159


Sedert 1935

JAC. BOSTELAAR V.O.F.

Steenweg 21-23 Utrecht

VOOR AL UW ENGELSE EN

AMERIKAANSE

LEVENSMIDDELEN

Tel. + Fax 030 - 2314186

De (ver)bouw van onze accommodatie

is gerealiseerd doorVAN OOYEN BOUW

te Lichtenvoorde

Atria

MAKELAARDIJ

makelaardij in onroerende goederen bv

Maliebaan 51 - Postbus 14027 3508 SB Utrecht

Telefoon 030 234 04 34

www.atria.nl

BINNEN- EN BUITENSCHILDERWERK

GLAS I WANDAFWERKING

Utrecht 030 - 29 40 739

Harmelen 0348 - 44 69 60

Wijk bij Duurstede 0343 57 70 81

info@decaes.nl

www.decaes.nl


20

‘Het sorry-gehalte is

soms te hoog’

Paul Haars

Een kijkje achter de schermen

bij de voetbalvrouwen

In de machowereld van het voetbal zijn het

de mannen die op de voorgrond treden. Dat

is bij Hercules niet anders. Toch wint het

vrouwenvoetbal binnen de vereniging steeds

meer aan populariteit. Trainer Jack Appel:

,,Meiden trainen is dankbaar werk.’’

Over vrouwensporten worden soms

niet de meest flatteuze opmerkingen

gemaakt. Laat staan als het gaat over

damesvoetbal. Op de vraag waarom

hieraan geen aandacht wordt besteed

in zijn blad, antwoordde VI-hoofdredacteur

Johan Derksen jaren geleden:

,,We schrijven toch ook niet over

blaasvoetbal.’’ Deze oneliner tekent de

cynische benadering die vrouwenvoetbalsters

zo nu en dan ten deel valt.

Tegenwoordig hoeft er echter niet

meer geringschattend over deze sport

te worden gedaan. Het Nederlands

vrouwenvoetbal is namelijk de snelst

groeiende teamsport in ons land.

De KNVB telt momenteel meer dan

honderdduizend voetbalsters. In 2007

ging bovendien de Eredivisie voor

vrouwen van start. Een nieuwe mijlpaal

werd afgelopen zomer bereikt

toen het Nederlands Elftal op het EK

pas in de halve finale strandde. Dit duel

trok liefst 1,7 miljoen televisiekijkers.

Booming

In navolging van de landelijke trend

is vrouwenvoetbal ook bij Hercules

‘booming’. Vijf jaar geleden werd er

mee begonnen op voorspraak van

voorzitter Boudewijn van der Pols. Om

zijn serieuze plannen te onderstrepen,

stelde hij gediplomeerd trainer Jack

Appel aan.

De oud-oefenmeester van Elinkwijk 2

en Hercules Zaterdag 1 vertelt dat hij

in het begin een flinke pas op de plaats

heeft moeten maken. ,,Ik maakte de

overstap van mannenselectievoetbal

naar het coachen van meisjes die

amper tegen een bal hadden getrapt.’’

Met de meisjes A1 keerde Appel terug

naar de basis. ,,Ik moest ze leren trappen

en passen. Dat vergt erg veel

geduld. In het eerste jaar kregen we

een keer met 15-0 op ons donder. Zie

dan de boel maar eens te motiveren.’’

Achteraf bezien zijn het aanpassingsproblemen

geweest. Want inmiddels

hebben Appel en zijn trouwe assistent

Jeroen Verhoeven de meisjes aardig

aan het voetballen gekregen. Twee

seizoenen geleden wist Appel met zijn

team kampioen te worden en naar

de 2e klasse te promoveren. Hierin

eindigde de debutant als tweede. Nu

(red. 18-10-09) bezet de MA1 opnieuw

de tweede stek. Ook met zijn andere

elftal, de Dames 1, heeft Appel inmiddels

succes geboekt. Afgelopen seizoen


Trainer Jack Appel

werd het vlaggeschip kampioen in de

Vijfde Klasse.

Over het niveau van met name de

Meisjes 1 is Appel zeker niet ontevreden.

,,Er loopt genoeg talent rond. Met

Felicia Mulder hebben we een speelster

die ook uitkomt voor het KNVB

selectieteam. Ze is pas veertien jaar,

maar kan makkelijk meekomen met

haar vier jaar oudere teamgenoten.’’

Appel voorziet een mooie toekomst

voor zijn pupil. ,,Ze scoort aan de lopende

band. Alleen fysiek komt ze nog

iets te kort. Maar aan haar overzicht

en techniek kun je zien dat ze heel ver

kan komen.’’

Ook in de breedte heeft het vrouwenvoetbal

zich bij Hercules volop ontwikkeld.

Inmiddels zijn er binnen de

vereniging zes meisjesteams, één

damesteam, een pupillenteam en vijf

zaalvoetbaldamesteams actief.

Buitenbeentje

Rijst de vraag hoeveel groeipotentie er

nog aanwezig is. Zowel op kwalitatief

als kwantitatief vlak. Zoals bekend zit

Hercules niet ruim in de velden. Een

lijvig beleidsplan zoals bij de jeugd is

bovendien niet opgesteld voor de

vrouwen- en meisjesafdeling.

Toch is er aan visie en ambitie geen

gebrek. Aan enthousiasme trouwens

ook niet. Appel heeft er de mond vol

van. ,,Vrouwen en meiden trainen is

dankbaar werk. Ze zijn ontzettend

leergierig. Het leukste is dat je op ze

kunt vertrouwen. Ze komen niet zoals

mannen met een klote-smoesje aanzetten

als ze niet kunnen trainen. Je

krijgt echt het gevoel dat ze vooruitgaan

en dat er voetbal in komt.’’

Om die reden heeft Appel voor de

meiden een extra training ingelast.

Op vrijwillige basis gaat hij iedere vrijdagavond

met ze aan de slag. ,,Omdat

een uur trainen per week nu eenmaal

te weinig is’’, vertelt hij. Uiteindelijk

moeten de meiden doorstromen naar

Dames 1. Appel: ,,We moeten ervoor

zorgen dat talenten binnenboord blijven

en in de senioren niet overstappen

naar clubs als Saestum.’’

Dat kan alleen als de benadering van

het voetbal serieus blijft. Want heel

soms bestaat bij Appel de indruk dat

de vrouwenvoetbaltak binnen Hercules

een buitenbeentje is. ,,Ondanks de

steun van Boudewijn (voorzitter red.)

is het soms moeilijk om dingen gedaan

te krijgen. Zo krijgen de meisjes bij

wedstrijden altijd de kunstgrasvelden

toegewezen. Om ze vaker op natuurgras

te laten spelen, overwegen we om

de meisjes op zondag te laten spelen.’’

Ilonca Vaantjes, Dorien Mintjes en Tsjitske Vos, speelsters van Dames 1.

Hoog sorry-gehalte

Eens zien hoe de dames zelf tegen

hun sport aankijken. Voelen zij zich

soms achtergesteld en miskend? En

klopt het wat mannen beweren over

vrouwenvoetbal? Dat er geen tempo

in zit. En dat het er veel te soft aan toe

gaat?

We vragen het Tjitske Vos, Ilonca

Vaantjes en Dorien Mintjes. De speelsters

van Dames 1 zijn na de training

blijven hangen in het paviljoen. Hun

beschouwingen zitten vol zelfspot. Zo

zegt tweedejaars Herculien Mintjes

het niet zo erg te vinden dat haar team

op de kleine postzegel moet trainen.

,,Dan krijgen wij de bal tenminste ook

eens naar de overkant van het veld’’,

grapt ze.

De spelopvatting verschilt niet zo veel

in vergelijking met die van de mannen,

stelt Vos. ,,We gaan ook voor de winst,

al is het sociale aspect bij ons belangrijker.

’’ Van een afgestemde tactiek is

volgens Vaantjes echter geen sprake.

,,We spelen niet met vaste patronen en

posities. Iedereen is multifunctioneel

inzetbaar.’’

21


22

Op zoek naar meer verschillen tussen

de mannen en vrouwen komt Mintjes

tot de volgende constatering. ,,Het

sorry-gehalte gehalte bij de vrouwen is

soms te hoog.’’ Die sportieve houding

heeft zijn voordelen, weet Vaantjes.

,,Schwalbes zul je bij ons niet tegenkomen.’’

Thee en chocola

Als Dames 1 op een druilerige ochtend

aantreedt tegen Odysseus, wordt duidelijk

wat Mintjes bedoelt met een

‘hoog-sorry gehalte.’ In negentig minuten

worden slechts zeven(!) overtredingen

gemaakt. Een ongekend laag aantal.

Twee hiervan zijn niet eens het

gevolg van grof spel, maar van een

handsbal en gevaarlijk spel.

Trainer Jack Appel, die Dames 1 normaal

gesproken alleen traint, meldt

zich halverwege de eerste helft langs

de zijlijn. Hij coacht als een gentleman.

Zijn kritiek is louter opbouwend. Met

de arbitrage bemoeit hij zich niet.

,,Koud hè, schreeuwt Jack naar zijn

Natuurlijk

Mitland beschikt over een modern bowlingcentrum

met 9 bowlingbanen. Het Music Thrill Vision

system zorgt voor een swingende combinatie van

beeld en geluid. Er zijn arrangementen mogelijk

met steengrill of een à la carte diner in het restaurant

aan het water van fort de Bilt. ’s Zomers kan

er ook gegeten worden op de prachtige terrassen.

Voor een drankje of een eenvoudige maaltijd kan

men terecht in onze brasserie. Door de gunstige

keepster die nog niets te doen heeft

gehad.’’ Voor trainersbegrippen is Appel

bijzonder vriendelijk in de benadering

van zijn spelers. In de rust vertelt hij

waarom. ,,Bij vrouwen moet je alert

zijn op wat je zegt. Je moet zaken meer

met de mantel der liefde bedekken.’’

Het beter spelende Hercules trekt in

de laatste tien minuten de winst naar

zich toe. Ilonca Vaantjes is matchwinner.

Ze bekroont een mooie rush met

een doelpunt. Waar mannen zich na de

wedstrijd vaak te goed doen aan een

vette hap, komen bij de vrouwen de

zelfgesmeerde boterhammen op tafel.

Ook gaat er een doos met chocolaatjes

rond en wordt er thee gedronken.

Een clichébeeld? Volgens Tjitske Vos

niet. ,,Die chocolaatjes heb ik niet

eerder gezien. En we drinken heus wel

een wijntje na de wedstrijd, maar daar

is het nu nog te vroeg voor.”

ligging van Mitland dichtbij de A27 en draadloos

internet in het hele gebouw, is de brasserie de

geschikte plek om onderweg zakelijk af te spreken.

Voor meer informatie over Mitland of reserveringen,

bel 030-2715824 of bekijk onze website:

www.mitland.nl

Mitland hotel/bowling/restaurant,

Ariënslaan 1, 3573 PT Utrecht


Sportfysiotherapeutisch spreekuur

bij Hercules

Iedere maandagavond vanaf 19.00 uur

Fysiotherapie bij Hercules

Olympische sporters helpen wij op weg!

Waarom zou u met minder

genoegen nemen?

Erkend faciliteit Utrecht Topsport en

Officieel supplier van het Olympisch Steunpunt Midden Nederland

Iedere maandagavond

GRATIS sportspreekuur.

Bel voor een afspraak:

030-2660662.

Praktijkadres bij Hercules:

Voorveldselaan 2 3573 PV Utrecht

Telefoon: 030-2660662

info@triasfysiotherapie.nl

23


DE VOORZET VAN VERHOEVE

Verhoeve, inmiddels bekend bij Hercules: ‘van de

viltjes, reclameborden en shirts’. Maar wie of wat is

Verhoeve precies? Tijd voor een nadere

kennismaking met Verhoeve en regiodirecteur Steven

Beekhuis, opvolger van Vincent Brink.

Over Verhoeve

Verhoeve staat al sinds 1986 met beide benen op de

grond. Gestart als administratiekantoor in Leusden, is

Verhoeve inmiddels uitgegroeid tot een krachtige

regionale speler in advies en detachering van

professionals op drie verschillende vakgebieden:

financieel, technisch en HRM.

Verhoeve & regionale sponsoring

De geografische focus van Verhoeve ligt hierbij in de

regio's Arnhem, Leusden, Utrecht, Zwolle en Den

Bosch. Behalve vestiging van regiokantoren in deze

plaatsen, toont Verhoeve zich ook sterk verbonden

met de omliggende regio. Dit komt tot uiting in het

sponsorbeleid, waarin sportsponsoring en het

ondersteunen van maatschappelijke projecten niet

incidenteel maar structureel ingezet worden. Zo

sponsoren zij in Leusden de jeugd van Roda ’46, het

Arnhemse ESA, VV Berkum in Zwolle en Hercules.

Verhoeve kiest er bewust voor om niet de eerste

elftallen te sponsoren, die toch al in de spotlights

staan, maar zich juist te richten op de echte helden

van de club: de jeugdelftallen en vrijwilligers.

Verhoeve & Hercules

In Utrecht is actief gezocht naar een sportvereniging

die qua uitstraling en uitgangspunten bij Verhoeve

past. Zowel Verhoeve als Hercules staan voor een

cultuur van persoonlijke aandacht, no-nonsense,

vrijheid van beweging en respect voor elkaar.

Zodoende werden in 2006 de eerste contacten tot

samenwerking gelegd. Vervolgens werden alle

vrijwilligers en de betreffende jeugdelftallen in het

nieuw gestoken en zijn er herkenbare borden,

vlaggen en bierviltjes.

Inmiddels zijn we twee jaar verder. Sponsoring houdt

Verhoeve niet op bij de inzet van middelen en

het creëren van naamsbekendheid. Het gaat óók om

persoonlijke betrokkenheid en verankering in de

regio. Verhoeve zet deze lijn dan ook voort en

verlengde onlangs het sponsorcontract. “We willen

nog meer ons gezicht laten zien” zegt Steven

Beekhuis, regiodirecteur Utrecht. “Ons uitgangspunt

is niet alleen commercieel, maar zeker ook

maatschappelijk, een rol te vervullen in de regio

Utrecht. We hebben collega’s die zelf, of wiens

kinderen, bij Hercules voetballen. Met onze

aanwezigheid tonen we aan iedereen dat we het ook

écht waardevol vinden om zowel onze collega’s als

de club te steunen. En dat draagt bij aan ons imago

en de profilering van Verhoeve”.

Verhoeve & de toekomst

“Regionaal ondernemerschap biedt grote voordelen”,

vervolgt Steven. “Zo zijn wij als eerste op de hoogte

van lokale marktontwikkelingen, waardoor we snel en

adequaat inspelen op vragen vanuit het plaatselijke

bedrijfsleven. Ons relatiebestand is breed: profit en

non-profit, van MKB tot multinational. Dankzij de

ruime ervaring en achtergrond van onze consultants

zijn we -letterlijk- van alle markten thuis. De kwaliteit

zit in onze manier van werken: iedere organisatie is

uniek, ongeacht de branche of sector. We investeren

in onze opdrachtgevers. Door persoonlijke

betrokkenheid en écht te luisteren brengen we de

uitdaging goed in kaart”.

Steven gaat verder: “In Utrecht gaat het goed, we

groeien. Om deze groei te blijven realiseren hebben

we inmiddels een ruimer en meer aansprekend pand

in Utrecht Rijnsweerd betrokken. Langs de A28 dus

ook dichterbij bij Hercules. Dit onderkomen is volledig

in Verhoeve stijl ingericht, waarbij zelfs een heuse

grasmat niet ontbreekt. De link met voetbal is dus

onlosmakelijk en letterlijk “gelegd”. We hopen op

wederom een sportief en gezellig voetbalseizoen met

Verhoeve langs de lijn.

Uiteraard is één ieder ook welkom in ons nieuwe

pand op de Euclideslaan voor een kop koffie en

rondleiding”.

Euclideslaan 201, 3584 BS Utrecht. Tel.: 030-2548100

utrecht@verhoeve.com

More magazines by this user
Similar magazines