18.09.2013 Views

Downsyndroom - Linda de Waart

Downsyndroom - Linda de Waart

Downsyndroom - Linda de Waart

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Downportretten

‘Voor ons

is hij de

mooiste,

de liefste

en de

knapste’

Ouders over hun kind met Downsyndroom

Op 21 maart is het World Down Syndrome Awareness Day:

een dag die het Downsyndroom op een positieve manier onder

de aandacht brengt. Helemaal terecht, vinden deze ouders. Want

het Downsyndroom brengt niet alleen zorgen met zich mee,

maar ook zoveel mooie en bijzondere momenten. >

Ouders 59


Meer over

Downsyndroom

Jaarlijks worden in Nederland

ongeveer driehonderd baby’s met

Down geboren. World Down

Syndrome Awareness Day is op

21 maart. Een symbolische datum,

want de oorzaak van Downsyndroom

is het in drievoud

aanwezig zijn van het 21 e chromosoom

in de lichaamscellen.

In 96 van de 100 gevallen ontstaat

de fout tijdens de celdeling bij

de vorming van de ei- of soms

de zaadcel. Deze oorzaak is niet

erfelijk. Bij 4 op de 100 mensen

met Downsyndroom ontstaat het

door een afwijking aan de chromosomen:

translocatie genaamd. En

bij ongeveer 1 op de 100 mensen

met Down is het erfelijk.

Downsyndroom leidt tot de

bekende uiterlijke kenmerken en

een lichte tot ernstige verstandelijke

handicap. Verder is er een

verhoogde kans op lichamelijke

afwijkingen en ziekten. Ongeveer

de helft van de kinderen met

Down wordt geboren met hartafwijkingen.

Meer info: www.downsyndroom.nl

Screenen

of testen?

Hoe ouder de moeder, hoe groter

de kans op een kind met Down.

Vrouwen die een kind krijgen

tussen hun 36 e en 40 e levensjaar

hebben bijvoorbeeld een kans van

3 tot 9 op 1000. Vóór hun 25 e is

die kans kleiner dan 1 op 1000.

Een prenatale screening onderzoekt

hoe groot de kans is op een

kind met Down. De uitslag is een

kansberekening en geeft geen

uitsluitsel of een ongeboren kind

ook daadwerkelijk Down heeft.

Bij een verhoogde kans – 1 op de

200 of groter – komt een vrouw

in aanmerking voor prenatale

diagnostiek. Met een vlokkentest

of vruchtwaterpunctie kan met

zekerheid Downsyndroom worden

vastgesteld. Bij deze tests is er wel

een klein risico op een miskraam.

Zwangere vrouwen van 36 jaar

of ouder, of die een medische

indicatie hebben, kunnen ook

direct kiezen voor prenatale

diagnostiek.

Meer info: www.prenatale

screening.nl

60 Ouders

‘We zagen

onze toekomst

als een film aan

ons voorbijgaan’

Sander van Roon (34) is getrouwd met Miranda (27). Dochter

Eva is tien weken oud. Sander werkt veertig uur per week op een

assurantiekantoor. Miranda is zelfstandig adviseur op het gebied

van huisvesting en organisatie. Ze werkte voor de bevalling

fulltime en begint binnenkort weer voor drie dagen per week.

MIRANDA: TOP C&A

SANDER: BLOES MEXX

EVA: SHIRT EN BROEK HEMA

Downportretten

‘Aan Down gaat

ze niet dood,

maar aan die

hartafwijking kan

ik haar verliezen’

Pascalle Bruens (36) scheidde anderhalf jaar geleden van haar man.

Haar dochter Zana is tweeënhalf. Pascalle is 26 uur per week

opbouwwerkster en bemiddelt tussen gemeente en bewoners. >

PASCALLE: TUNIEK LOLA ISLA IBIZA

ZANA: TOP EN BROEK NOPPIES

Ouders 61


ROBBIE: BROEK NOPPIES

JAN: BROEK C&A

ESTHER: TOP ANA ALCAZAR

‘In het ziekenhuis

kom je

nog veel ergere

dingen tegen’

Esther van Nispen (37) is moeder van de achttien maanden

oude Robbie. Ze woont samen met Jan van Goch (41). Esther

was manager van een kantoor en is nu fulltime moeder. Ze

wil op den duur weer twintig uur per week gaan werken.

Jan is directeur/eigenaar van twee bedrijven en werkt zeven

dagen per week.

TEKST: LINDA DE WAART/FOTO’S: BART BRUSSEE/PRODUCTIE EN STYLING: PAULA SCHOUTEN/HAAR & MAKE-UP: ELLES NIJKAMP EN ASTRID TIMMER

‘Ik ben

niet bang

voor wat

er gaat

komen’

Wendy Verlouw-Reijmers (34)

is getrouwd met Leon (32) en is

vijftien weken zwanger. Hun

dochter Maud is vier en hun zoon

Hidde (16 maanden) heeft Down.

Wendy werkt 16 uur per week op

een adviesbureau voor technisch

advies en training. Haar man werkt

36 uur per week op de treasuryafdeling

van een bank. >

WENDY: VESTJE EN JURK QUEEN MUM

LEON: EIGEN KLEDING

HIDDE: BLOES EN BROEK NOPPIES

MAUD: BLOES BENETTON, BROEK CAKEWALK

Downportretten

62 Ouders Ouders 63


Sander: ‘We merken er nu bar

weinig van dat Eva Down

heeft. Ze kan tot nu toe alles

wat ‘gewone’ kinderen van

haar leeftijd ook kunnen. Ze

heeft wel de hartafwijking AVSD

waarvoor ze over een paar maanden

onder het mes moet. Hoewel de

operatie bijna altijd slaagt, vinden we

het eng. Het idee dat ze in het hartje

van je kind gaan snijden…

Tijdens de zwangerschap kozen we

bewust niet voor een prenatale

screening. Ons kind was – hoe dan

ook – hartstikke welkom. Alleen

tijdens de twintigwekenecho dacht

de echoscopiste kenmerken te zien

die duidden op een chromosoomafwijking.

Onze wereld stortte in

– even maar. Want de volgende dag

maakten twee gynaecologen een

echo en volgens hen was er niets

aan de hand. We hoefden ons niet

ongerust te maken, werd ons op het

hart gedrukt. Gelukkig, want daardoor

hadden we een heerlijke, zorgeloze

zwangerschapstijd. Het had voor

ons ook geen zin om het te weten.

Je kunt je onmogelijk voorbereiden,

want ieder kind met Downsyndroom

is anders.

Toen Eva werd geboren, bleek dat ze

toch Down had. Opnieuw zagen we

onze toekomst als een film aan ons

voorbijgaan. Wat zou ze kunnen? Hoe

ziek zou ze zijn? We kwamen in een

enorm medisch circus terecht – ze

moest op allerlei afwijkingen worden

gecontroleerd. We werden geleefd

en daarnaast moesten we proberen

de nieuwe situatie te accepteren.

Praten heeft ons door die eerste

periode heen geholpen. Ook konden

we met al onze vragen bij de artsen

en verpleegkundigen terecht.

Nu we eraan gewend zijn, kunnen

we ons geen trotsere ouders voorstellen

dan onszelf. We willen vooral

zo positief en vrolijk mogelijk met Eva

omgaan. En als het in de toekomst

ooit minder goed gaat, zien we dat

dan wel weer… Het komt zoals

het komt.’

64 Ouders

Pascalle: ‘Ik heb van andere

ouders gehoord dat hun

wereld instortte toen ze

een kind met Down kregen.

Nou, geloof me: mijn wereld

stortte echt niet in. Ik ben

gewoon heel blij dat ik moeder

ben. Ik ken ook vrouwen bij wie

dat niet lukt.

Oké, kinderen met Downsyndroom

hebben meer zorg en aandacht nodig,

maar je krijgt er veel voor terug. Zana

is vrolijk en overlaadt me met liefde.

Dat ze nooit advocaat zal worden of

kinderen zal krijgen, is nu eenmaal zo.

Ik wil haar vooral stimuleren in wat

ze kan en ondersteunen in wat ze

niet kan. En haar zoveel mogelijk laten

deelnemen aan een normale maatschappij

– mits ze dat aankan en daar

gelukkig mee is. Zo gaat ze naar een

reguliere kinderopvang. Toen ik daar

vertelde dat Zana meer aandacht

nodig heeft, moesten ze eerst kijken

of dat niet een te grote belasting

voor de leidsters was. Het kostte

me veel overredingskracht om een

plaatsje voor haar te krijgen. Knokken

heb ik wel geleerd sinds Zana er is.

Gelukkig heb ik een reguliere basisschool

gevonden waar ze ervaring

hebben met Downkinderen. Daar

kan Zana als ze vier is zonder problemen

naartoe.

Waar ik me wel eens zorgen om

maak, is haar hartje. Ze heeft de hartafwijking

AVSD waaraan ze geopereerd

is. Het gaat heel goed, maar er

zit nog een lekkage. Wanneer in de

toekomst blijkt dat die te groot is,

moet ze nogmaals worden geopereerd.

Aan Downsyndroom gaat ze

niet dood, maar aan die hartafwijking

kan ik haar verliezen. Dat is mijn

grootste angst.

Of ik altijd alleenstaand zal blijven,

weet ik niet. Toevallig heb ik pas

iemand leren kennen en hij vindt het

geen probleem dat Zana Down

heeft. Maar ik wil eerst even kijken

hoe het gaat. Zana is en blijft mijn

nummer één.’

Esther: ‘Het duurde twee jaar

voordat ik zwanger raakte

– Robbie was dus enorm

gewenst. Toch wilden we

weten of er niets ‘mis’ was.

In ons leven paste geen gehandicapt

kind, dachten we. De nekplooimeting

gaf geen verhoogde kans op een kind

met Down. Maar na de bevalling

bleek dat Robbie het tóch had. Ik

geloofde het niet. ‘Ze zijn hartstikke

gek hier,’ zei ik tegen Jan. Zodra ik

besefte dat het waar was, kon ik

alleen maar huilen.

Het eerste halfjaar was zwaar. Robbie

had een darmafsluiting en moest

geopereerd worden. We zaten

wekelijks – soms dagelijks – in het

ziekenhuis. Gelukkig is hij verder

gezond en hoeft hij nu nog maar

eens per half jaar op controle.

Wat we vooral moeilijk vonden, was

dat ons leven er anders ging uitzien

dan we ons hadden voorgesteld.

Bovendien voelde het alsof ik had

gefaald: waarom kon ik geen gezond

kind krijgen? Toch ging op een

gegeven moment de knop om en

konden we genieten van Robbie.

We zijn trots op hem en vieren

elke vooruitgang. Voor ons is hij de

mooiste, de liefste en de knapste.

Net zoals bij ieder ander stel dat hun

eerste kind krijgt.

Zorgen over de toekomst hebben

we wel. Wie zorgt er voor Robbie

als er iets met ons gebeurt? Verder

weten we niet hoe Robbie zich gaat

ontwikkelen. Of hoe gezond hij blijft.

Maar we kunnen het aan. Sinds zijn

komst hebben we flink leren incasseren.

In het ziekenhuis kom je

trouwens nog veel ergere dingen

tegen. Verlamde kinderen of kinderen

met leukemie bijvoorbeeld. Dan denk

ik: ach, Robbie heeft maar één chromosoompje

te veel – in vergelijking

met die kinderen kan hij ontzettend

veel. We streven ernaar dat hij zijn

plekje vindt in de maatschappij en

dat hij geaccepteerd wordt. Niet als

Robbie-met-Down, maar gewoon

als Robbie, punt.’

Wendy: ‘Hidde werd thuis

geboren. Het verbaasde me

dat hij zo anders was dan

onze dochter – veel rustiger.

Ik dacht: zou er iets zijn? De

volgende dag werd mijn vermoeden

in het ziekenhuis bevestigd. Shocking,

maar toch lukte het ons snel om het

een plaats te geven. We waren blij

met Hidde. Net als bij Maud voelde

ik ook voor hem direct onvoorwaardelijke

liefde. We gingen er iets van

maken. ‘Het komt goed,’ zeiden we

tegen elkaar. En het gaat ook goed!

Naast Down heeft Hidde namelijk

geen enkele andere lichamelijke

afwijking. In vergelijking met veel

andere ouders met kinderen met

Downsyndroom hebben wij het

dus makkelijker.

Op een gegeven moment ging het

weer kriebelen: we hebben twee

heerlijke kinderen – we wilden er

nog één! Maar het blijkt dat ik een

risico van één tot twee procent heb

dat het kind weer Downsyndroom

heeft. Desondanks is dit geen reden

om niet voor een derde te gaan.

Ook als-ie Down heeft, is hij net zo

welkom als Hidde en Maud. We

kiezen er dus bewust voor ons niet

te laten testen. En ik moet zeggen:

deze zwangerschap is echt niet

spannender dan de eerste twee.

Ik ben niet bang voor wat er gaat

komen. We verlangen juist naar

dit kind.

Trouwens, een kind met Down geeft

ook iets moois. Doordat Hiddes

ontwikkeling vertraagd is, zijn we ons

bewuster van elk kleine stapje dat

hij in zijn ontwikkeling maakt. Kan hij

iets nieuws, dan is bij ons de euforie

groot. Nu realiseer ik me ook hoe

snel onze dochter eigenlijk was in

haar ontwikkeling en hoe bijzonder

dat is. Het gelukspeil in ons gezin ligt

hoog. Het is een warm nest en daar

mogen we straks ook nog een derde

kindje in verwelkomen.’ ■

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!