Glimmer'lei - September 2009 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei - September 2009 - Glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

27e jaargang – nummer 7 – september 2009

Quintusbos: aandacht voor de vogels

Door door Jitske Bruinenberg

Dit voorjaar liep ik ’s ochtends vroeg in het Quintusbos.

Een man met hoed staat roerloos in het bos, met

verrekijker en spiedend naar de boomtoppen. Normaal

gesproken kom ik zo vroeg zelden iemand tegen. Als

ik dichterbij kom herken ik Yzaak de Vries. Op mijn

vraag wat hem zo vroeg naar dit bos brengt legt hij

me uit dat hij de roekennesten en de reigernesten telt.

Dat doet hij de laatste jaren elk jaar samen met Piet

Glas. Nu Piet inmiddels boven de 80 is, niet meer zo

goed ter been en zijn gehoor het laat afweten, doet

Yzaak het min of meer alleen. Ze tellen niet alleen de

nesten, maar inventariseren alle broedvogels van het

Quintusbos.

Meer dan 25 jaar onderzoek aan de broedvogels

in het bos

Het inventariseren van broedvogels gebeurt heel systematisch.

Er wordt een keer of 10 tussen februari en juni rond

zonsopgang een rondgang door het bos gemaakt– volgens

een vaste route en volgens een vaste methodiek wordt alles

van de vogels vastgelegd aan geluiden en gedrag. Door

de systematische aanpak kunnen de verschillende jaren en

de waarnemingen van verschillende vogelaars vergeleken

worden. Zo hebben zij, ook samen met andere mensen, over

de laatste 25 jaar veel informatie over de broedvogels in het

Quintusbos verzamelt. Het geeft een goed beeld welke vogels

waar in het bos broeden en hoe dit in de loop van de jaren

verandert.

Dit werk is ook onderdeel van een groot project van het

SOVON (Vogelonderzoek Nederland), waarin de gegevens

over broedvogels in bossen gedurende vele jaren verzameld

worden. Zo weten wij hoe het met de broedvogelpopulaties

in Nederland gaat. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken of en hoe

de klimaatsverandering effect heeft op de vogelsoorten.

Uitkomsten

Een artikel over 20 jaar broedvogels van dit landgoed in “de

Grauwe Gors” (2009), geschreven door beide mannen, laat

zien welke vogels in het bos broeden. In totaal broeden er

meer dan 30 verschillende soorten en dat is best veel.

Voor de liefhebbers: bijzondere vogels, zoals de bosuil, appelvink,

fluiter, wielewaal en grauwe vliegenvanger broeden

hier ook af en toe. Het ene jaar wel het andere niet.

Yzaak weet te melden dat de kolonie roeken na een forse piek

in 1996 nu weer afneemt naar het niveau van 1990. Het blijkt

een landelijke trend te zijn. Dit zal een aantal buurtbewoners

zeer plezier doen, lijkt me.

En de reigerkolonie heeft zich de laatste jaren fors uitgebreid.

Ik vraag aan Yzaak of hij een idee heeft wat de invloed van

het huidige renovatieproject van het Quintusbos op de broedvogels

zal zijn. Natuurlijk zullen er direct na het omzagen van

bomen en weghalen van onderbegroeiing minder broedvogels

zijn, maar hoe het zich zal herstellen kan hij niet zeggen.

Maar dat er nu veel meer ruimte wordt gegeven aan de grote

eiken in het bos vindt hij positief: “ Uit onderzoeken blijkt dat

op en rond eiken er een grote rijkdom is aan verschillende

soorten dieren, veel groter dan bij beuken bijvoorbeeld. Zoals

meer soorten insecten en kleine zoogdieren. En dat is weer

goed voor de broedvogels” vertelt hij me.

Persoonlijk vind ik het nog steeds heel jammer dat alle klimop

langs de hoofdlaan uit de eiken verwijderd is. Het maakt het

bos spannender, vind ik. Maar ik geloof Yzaak direct als hij

opmerkt dat wanneer je de klimop vrij laat groeien tot ver in

de boomtop uiteindelijk de eik daaronder lijdt. De eik krijgt

daardoor bovenin minder licht en groeit dus wat minder

goed. Overigens vormt klimop geen enkele bedreiging voor

deze bomen.

Glimmer’lei - September 2009 1


De vogelaars

Zowel Yzaak de Vries als Piet Glas

zijn al jaren actieve vogelaars: veel

buiten op pad met de verrekijker

en altijd speurend naar vogels.

Beiden systematisch in het vastleggen

van hun waarnemingen.

Ze doen het als hobby. Yzaak

naast zijn werk bij biologie van de universiteit van Groningen,

waar hij o.a. al jaren werkt in het onderzoek in het Drentse

Aa gebied.

Onlangs ben ik bij Piet Glas op bezoek gegaan. Ik vind het

bijzonder dat hij al 25 jaar elk voorjaar nauwgezet de broedvogels

in dit bos in kaart heeft gebracht. Helaas kan hij het

nu lichamelijk niet meer doen.

Hij vertelt me dat hij als bioloog op een laboratorium van de

medische faculteit van de universiteit van Groningen heeft

gewerkt. Maar zijn hart lag altijd bij de biologie in het veld en

vooral de vogels. Dus was hij naast zijn werk heel vaak buiten

te vinden, speurend naar vogels.

Bijvoorbeeld in het gebied van de Dollard. In de jaren 70 heeft

hij samen met anderen veel gegevens verzameld over de wadvogels.

Mede op grond van deze gegevens heeft het kabinet

destijds besloten om het buitendijkse kanaal in de Dollard

niet door te laten gaan: pas op het laatste moment was het

kabinet ervan te overtuigen hoe waardevol dit natuurgebied

is. De ouderen onder ons kunnen zich de acties tegen de

Dollard plannen vast nog herinneren.

Maar terug naar het Quintusbos

Op mijn vraag van welke vogels hij het meest enthousiast

wordt noemt hij de boomklever en de boomkruiper. Grappige

en levendige vogels zijn het, altijd scharrelend op de stammen

van oude bomen. De boomklever is net een kleine specht,

maar is het niet. Want hij hakt niet zijn nest in een boom uit,

maar zoekt een bestaande holte of nestkast. Met klei maakt

hij het gat van de holte precies op maat.

En hij kan iets wat spechten niet kunnen: op zijn kop langs de

stam naar beneden lopen. Als een specht dat probeert valt

hij naar beneden. Maar boomklevers kunnen dat doordat ze

handige grijpvoeten hebben met 2 tenen naar voren, maar

ook 2 naar achteren.

Maar het zijn ook prachtige vogels om te zien met hun blauwe

rug en roze borst en buik.

Het ontdekken van zeldzame vogels, zoals de appelvink, is

voor mensen zoals Piet en Yzaak natuurlijk ook een prachtige

gebeurtenis.

Het verhaal van de mezen en de rupsen

We praten over koolmezen, die veel in dit bos voorkomen.

We komen op de vraag of mezen de rupsenplaag in de eiken

ook helpen bedwingen.

Dit jaar is het weer een interessante vraag: oplettende boswandelaars

zal het opgevallen zijn dat de eikenbomen eerst

in het voorjaar prachtig in blad stonden en plotseling daarna

bijna kaal werden. Als je goed luisterde hoorde je een tikkende

regen van rupsenpoepjes op het pad . En als je niet oplette,

landden de rupsen massaal in je haar en op je kleren. Want

wat doen die rare rupsen als ze alle bladeren opgegeten hebben

en honger krijgen? Ze spinnen een lange draad en laten

zich gewoon zakken in de hoop op de wind meegenomen te

worden naar een nieuwe boom met veel fris groen blad.

Piet vertelt hoe hij vroeger als onderzoeker heeft meegewerkt

aan een onderzoek over de relatie tussen koolmezen

en rupsen. Hoeveel rupsen eten de mezen nu eigenlijk als ze

jongen hebben en eten ze zoveel dat ze de rupsen daarmee

in toom houden?

Hij vertelt dat de invloed van de mezen niet zo groot is. Alle

paren hebben namelijk een vast territorium, waarbinnen geen

andere mezen mogen komen en dit heeft een bepaalde afmeting.

Dus in een bos passen bijvoorbeeld maar 20 paren.

Ze krijgen natuurlijk wel veel jongen, vetgemest met rupsen.

Maar het volgende jaar moeten de jonge mezen om te broeden

uitwijken naar de randen van het bos of naar plekken waar

nauwelijks rupsen zijn.

2

Beukenlaan 28,

9756 BG Glimmen,

Groningen

Telefoon:

050-4061872

Mobiel:

0620401603

E-mail:

INFO@TCSGLIMMEN.COM

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Telefoon:

050 - 4090045

Mobiel:

06 - 516 06 781

E-mail:

info@jordanvandijken.nl

www.jordanvandijken.nl

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Postadres:

Markeweg 17a,

9756 BZ Glimmen

Advertenties en

administratie:

Rijksstraatweg 32,

9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail:

glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging:

Monica Nienhuis

Redactie:

Inge Bakker,

Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg,

Kirsten Pebesma en

Gert Nienhuis

Fotograaf:

Willem Bakker en

Carolien de Klein

Aanleveren kopij:

bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór:

6 oktober.

Verspreidingsweek: 43.

Glimmer‘lei downloaden:

www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl

Voor contact mét of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen met Herman Bakker,

tel: (050) 4061666.

Makelaars & taxateurs in

• woonhuizen

• appartementen

• (woon)boerderijen

Rijksstraatweg 233, Haren,

telefoon 050-534 45 33

• (rijks)monumentale en

historische panden.

e-mail: info@alfredbakker.nl

www.alfredbakker.nl

September 2009 - Glimmer’lei


Maar de natuur heeft een andere oplossing voor dit probleem:

de enorme rupsen bevolking wordt in toom gehouden door

sluipwespen. Het zijn heel kleine wespen (beslist niet de bekende

geel zwarte, die ons nu lastig vallen…). Ze gaan in het

voorjaar op zoek naar rupsen en als ze er één vinden, boren

ze een gaatje in zijn rug en leggen snel eitjes onder zijn vel.

Na een tijdje komen er larfjes uit de eitjes en, hongerig als ze

zijn, eten ze de rups van binnen uit langzaam op, terwijl de rups

gewoon blijft doorleven. Als de larfjes klaar zijn met groeien,

kruipen ze door het vel weer naar buiten en verpoppen zich.

De rups is inmiddels leeggegeten en gestorven.

Ik heb dit wel es gezien bij rupsen van koolwitjes op de koolplanten

en het is een heel raar gezicht: je ziet de rups raar

spartelen, zijn vel scheurt open en er komen in korte tijd een

hele serie gele gesponnen bolletjes naar buiten. En na een

tijdje komen er weer nieuwe sluipwespen uit de bolletjes.

Dit jaar in juni konden we zien hoe de eiken weer groen werden.

De overblijvende rupsen waren klaar met groeien en

verpopten zich. De rest was gestorven of opgegeten.

Gelukkig hebben veel boomsoorten, zoals de eik, de eigenschap

om dan nog een 2e keer nieuwe takken met bladeren

te vormen, het zogenaamde Sint-Janslot. Met een beetje een

mooie nazomer halen ze de schade door de rupsen wel weer

in. Bomen gaan gelukkig niet dood door rupsenplagen.

Tot slot

Het is niet gelukt om dit voorjaar de broedvogels in het Quintusbos

systematisch in kaart te brengen. Bij mijn wandelingen

in het bos is me opgevallen dat in het middengebied, waar het

meest gezaagd en gesnoeid is, weinig vogels te horen waren,

maar des te meer aan de randen van het bos.

Deze herfst en winter wordt het noordelijke deel van het bos

onderhanden genomen. Maar minder ingrijpend dan tot nog

toe. Veel onderbegroeiing zoals hulst blijft staan. Hier en daar

worden bomen omgezaagd om andere bomen de ruimte te

geven.

Verrassend is ook het plan om ook enkele bomen te ringen:

dat wil zeggen een ring van bast rond de stam wegsnijden

waardoor de boom doodgaat, maar gewoon blijft staan.

Deze dode bomen geven aan vogels zoals spechten een

prachtkans om holen te maken en om voedsel te vinden in

het dode hout.

De komende jaren zal het onderzoek naar de broedvogels

in het Quintusbos doorgaan. We kunnen dan ontdekken wat

de gevolgen van het ingrijpen in het bos op de broedvogels

is. Hoe lang het duurt voor de broedvogels terugkeren naar

hun plekken in het bos. Of er ook soorten verdwijnen of er

bij komen.

Het bos kan armer aan vogels worden, maar misschien juist

ook wel rijker. Wie zal het zeggen.

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69

Pakket halen uit Haren, meldt het!

U kent het wel; u verwacht een pakketje, maar uiteraard komen ze die

nét bezorgen als u niet thuis bent. Dus u vindt een afhaalbericht in de

bus met de mededeling dat u het pakket af kunt halen bij TNT. Op zich

niets mis mee ware het niet dat wanneer u in het 9756 postcodegebied

woont, u het pakketje af hoort te halen bij het TNT-servicepunt in Glimmen

(Flora & Fauna). Maar vaak blijkt

dat dit niet het geval is en moet men

naar de Bruna in Haren. Dit is niet de

bedoeling van TNT! Dus is het recent

voorgekomen of komt het voor dat u

uw pakket af moe(s)t halen in Haren,

wilt u het dan a.u.b. melden bij Flora

& Fauna (tel: 4061490 of e-mail: fenf@

gmx.net), dan kan de rayonmanager

van TNT er werk van maken zodat u

uw pakket gewoon in eigen dorp kunt

halen. Alvast bedankt…

U2-dienst in Glimmen!

Op de zondagmorgen 27 september a.s. wordt om 10.00 uur een U2dienst

gehouden met de titel “It`s a beautiful day”.

Deze bijzondere dienst wordt gehouden in de Trefpuntkerk aan de Nieuwe

Schoolweg in Glimmen.

In plaats van gebruikelijke liederen staan bekende nummers van de Ierse

rockband U2 en de inhoud hiervan centraal.

Er worden in de dienst dus ook alleen maar U2 liederen gezongen en

beluisterd. De teksten van U2 nummers vinden vaak hun oorsprong

vanuit Bijbelteksten.

Bono, de leadsinger van U2, trok als popster langs de groten der aarde

in een pleidooi voor “coexist”, waarmee hij een boodschap verkondigde

van wereldwijd samenwerken aan vrede en vrijheid.

Iedereen, jong en oud, met vrienden, ouders, grootouders, is van harte

welkom om deze bijzondere bij te wonen.

VERLOREN!

Beste Glimmenaren,

Wie heeft gevonden: een door onze vrienden uit Amstelveen op 15 augustus

rond 12.00 uur verloren fototoestel, klein, zilverkleurig, in zwart

foedraal? Vermoedelijk verloren aan de Vogelzangsteeg ter hoogte van

nr. 14 te Noordlaren, aan de rand van de Appelbergen. De goudeerlijke

vinder kan het toestel naar de Blankehoeve brengen (waar onze vrienden

die week hadden gelogeerd) of naar het politiebureau te Haren, of

contact opnemen met ons: familie Schoorel te Annen, tel. 0592 271427.

Bij voorbaat dank!

A.F. Schoorel

Glimmer’lei - September 2009 3


De Meent op de goede weg

Na de vakantie zijn we op de

Meent weer een nieuw schooljaar

ingegaan.

We kijken nog even terug naar

vorig schooljaar…

De school stond geruime tijd in

de steigers vanwege de verbouwing,

maar het resultaat is er ook naar: meer ruimte, meer

kleur, licht en nieuw meubilair.

Na de verbouwing moest de Meent nog enkele tegenslagen

doorstaan: het vertrek van de directeur en de leerkracht van 7/8.

Dat heeft op ons kleine team een behoorlijke impact gehad.

Door de schouders er flink onder te zetten, zijn we dit schooljaar

met frisse moed begonnen.

Nu met de adjunct directeur Gerda Bieleveld, nu als waarnemend

directeur. Zij is net als de Interne Begeleidster, Marian

de Jong, nu ook de hele week aanwezig. Zij geven naast hun

taken ook twee dagen les in de groep. Zo ontstaat er nog

meer binding met de kinderen en is er meer continuïteit en

rust binnen de school gekomen.

We hebben dit schooljaar ingezet op het invoeren van nieuwe

methoden.

‘Het Veilig Leren Lezen’ in groep 3 is in de nieuwste versie

inmiddels opgestart. De vernieuwing van onze taalmethode

volgt in de komende maanden. De reden voor vernieuwing is,

dat het taalonderwijs verouderd was en het niveau van de taalscores

op sommige punten beneden het vereiste zat. Daarom

start het team ook een 3 jarige cursus PAL-project op.

PAL staat voor Preventieve Aanpak Leesbevordering. Een

project, dat direct toegepast wordt in de praktijk van groep

3 en in de kleutergroep.

Als openbare school hebben wij de taak om ook onze kinderen

te laten kennismaken met de diverse wereldgeloven. Voor de

lessen godsdienst en HVO zijn er twee methodes binnen de

school gehaald.

“Wat geloof jij?”en “Wij geloven” worden bovendien ook door

de groepsleerkrachten van de bovenbouw gebruikt.

Aan het welbevinden van de kinderen en de veiligheid op

school heeft de Meent een hoge prioriteit gegeven. Naast de

wekelijkse lessen uit de methode “Kinderen en hun sociale

talenten” wordt er ook gewerkt met een leerlingvolgsysteem

ten aanzien van de sociale competenties van ieder kind. Zo

kunnen ouders en leerkrachten deze competenties goed

volgen. We gaan er van uit, dat een kind kwalitatief beter

leert als het kind goed in zijn vel zit. Onderzoek heeft dit ook

aangetoond.

4

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied

van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn:

Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

H.P. Steenhuis is o.a. dealer van:

Om de veiligheid op het plein te borgen, lopen we met twee

mensen op het plein.

Met de inrichting van het plein met veel speelmogelijkheden,

willen we voorkomen dat er door samen spelen geen kinderen

worden buitengesloten.

Zo kunnen kinderen schaken op grote schaakborden, knikkeren,

basketballen, voetballen en binnenkort ook korfballen

en “Twister” spelen.

Door de komst van de Buitenschoolse Opvang “Harlekijn” lijkt

de school steeds meer een buurtfunctie te vervullen.

Een school met bijna 80 leerlingen, die ook door kinderen uit

Yde, Onnen en Haren wordt bezocht.

Een kleine dorpsschool heeft zeker zijn charme en kracht:

kleinere groepen en waar veel aandacht is voor ieder kind.

WOON-ZORG CENTRUM

ERASMUSHEEM

Zoekt enthousiaste VRIJWILLIGERS

voor het begeleiden van een:

U treft het bij TOTAL

Aanhanger verhuur

Sparen voor mooie kado’s

Ook nachtautomaat

Openingstijden: ma. t/m vr. 6.30 - 22.00 uur

zaterdag 8.00 - 20.00 uur

zondag 9.00 - 20.00 uur

C. Annen

Groningerstraat 126

8493 TB De Punt

Tel. (050) 406 15 00

Onze slogan van onze

visiedag luidt nog steeds

“Vanuit balans meer kans”.

Gerda Bieleveldwaarnemend

directeur

KOOKGROEP op de woensdagmorgen

BLOEMSCHIKGROEP op de donderdagmorgen

SJOELCLUB op de maandagmiddag

SCHILDERGROEP op de maandagmorgen

HANDWERKGROEP op de dinsdagmorgen

EN HET OPZETTEN VAN EEN NATUURPROJECT

Voor inlichtingen kunt u vragen naar:

Paula Nieborg ( Activiteitenbegeleidster)

Erasmusheem

Erasmuslaan 23

9752 PE Haren

tel: 050-5344800

mail: erasmusheemreceptie@heymansstichting.nl

Wij accepteren:

Eurocard

Travelcard

Visa

Bank/Giropas

Dinnersclub

American

Expres

September 2009 - Glimmer’lei


September 2009:

20 10.00 Trefpunt Ds. E. Overeem

Heilig Avondmaal

27 10.00 Trefpunt Dhr Weemstra U2 dienst

Oktober 2009:

4 10.00 Trefpunt Themadienst

Taizé

11 10.00 Bartholomeus Mw. ds. F. Karelse

19.00 Trefpunt Dhr. K. Oosterhuis

18 10.00 Trefpunt Mw. ds. F. Karelse

Bevestiging afscheid

ambtsdragers

25 10.00 Trefpunt Dhr. Le Pair

Haren FM

Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

Sinds januari 2009 is Haren FM de lokale publieke radiozender in de

gemeente Haren. Zij verzorgt radio-uitzendingen voor Haren,

Glimmen, Onnen en Noordlaren.

Lokaal nieuws is een heel belangrijk onderdeel van onze uitzendingen

en inmiddels weten vele instanties, verenigingen en

belangengroepen ons te vinden. Hebt u nieuws, tips of andere

informatie die u via uw eigen lokale radio “wereldkundig” wilt maken

of wilt gebruiken om extra ondersteuning of aandacht te

vragen, schroomt u dan niet uw berichten te sturen naar redactie@haren.fm.

Wij zien uw nieuws met belangstelling tegemoet!

Haren FM is de lokale publieke radiozender van de gemeente

Haren en te ontvangen in de ether op 107 FM, via de kabel op

105.5 en wereldwijd via www.haren.fm/stream.html. Voor meer

informatie over Haren FM kunt u ook terecht op www.haren.fm

Huidige expositie in het dorpshuis

van Saskia de Boer

Saskia de Boer is dichter en fotograaf. Dichten is zoeken naar

woorden en haar foto’s zijn met licht geschreven. Landschappen,

natuur en vergankelijkheid zijn onderwerpen die steeds terugkeren.

In haar foto’s wordt een tijdloze stilte vastgelegd, soms met een

verborgen boodschap of de gelaagdheid van een gedicht. Deze

foto’s maken zichtbaar waar velen al ziende aan voorbijgaan.

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van 1/4 tot 1/10) vrijdags van 10.00 tot 16.00

en zaterdags van 9.00 tot 13.00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

Wie helpt???

Optreden JETSET

op 3 oktober

Het V.v.V heeft kunnen

regelen, dat de top

100 band JETSET op

zaterdag 3 oktober in

het dorpshuis speelt,

dit is het uitgestelde

optreden van 30 april

2009.

De kaarten die daarvoor

al verkocht waren,

zijn 3 oktober ook

geldig.

De zaal is open om 20.00 uur en we sluiten om 01.00 uur.

De kaarten kosten € 7,50.

De voorverkoopadressen zijn: Flora en Fauna, Total de Punt,

Vincent en Gea, Dorpshuis en Henk Wildeboer.

Enne, kijk ook eens op www.jetsetonline.nl en kijk eens waar

de hoofdfoto gemaakt is… Jawel, in Glimmen…op ons eigen

viaduct… Zo zie je maar…

Toneelvereniging Glemmini bestaat bijna 25 jaar en in die 25

jaar is er een hoop verandert.

Zo zijn ze 25 jaar geleden begonnen met negen mensen, nu

is de groep achttien man en vrouw sterk.

De uitvoering werd 25 jaar geleden tussen eigengemaakte gordijnen

in de gymzaal gehouden, nu staan we op een prachtig

podium in de grote zaal.

Zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Maar er is eigenlijk één ding dat niet verandert is in al die 25

jaar en dat is ons logo.

Wij als toneelvereniging vinden dat het daar nu wel tijd voor

wordt, een ander logo!!!

Nu is onze vraag aan iedereen die dit leest, en het leuk vindt,

om een eigentijds en passend logo voor onze vereniging te

maken. Voor het mooiste ontwerp hebben we een prijs.

Ontwerpen kunnen tot 20 december gestuurd worden naar:

toneel@tcsglimmen.com.

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Rietdekkersbedrijf

J. VOS

Al meer dan 30 jaar

vakmanschap

Alle rietdekkerswerkzaamheden

Ook voor reparatie

en onderhoud

* Boerderijen * Bungalows

* Villa’s * Molens

* Recreatiebungalows

Oude Boerenweg 11 - Glimmen

tel./fax (050) 406 20 39

Glimmer’lei - September 2009 5


Graven orgelbouwers

Van Oeckelen hersteld

De Stichting Groningen Orgelland draagt samen met

de cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande en

de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen zorg

voor het herstel van de op het kerkhof te Noordlaren

gelegen graven van de beroemde Groninger orgelbouwersfamilie

Van Oeckelen.

In 2009 bestaat de Stichting Groninger Orgelland 40 jaar.

Deze vereniging met meer dan duizend donateurs viert haar

lustrum met enkele activiteiten. Onder meer wil zij aandacht

geven aan de beroemde Groninger orgelbouwerfamilie Van

Oeckelen.

Petrus van Oeckelen (1792-1878) was de grondlegger van het

beroemde orgelmakersbedrijf Van Oeckelen dat in Glimmen

was gevestigd. Zijn zonen Cornelis Aldegundis en Antonius

zetten het bedrijf aan de Rijksstraatweg 12 aldaar voort tot

1915. Het bleef tot 1933 onder leiding van een meesterknecht

bestaan. Het bedrijf Van Oeckelen zette de rijke orgelambacht

traditie die in Groningen bestond voort en het domineerde

vele decennia lang de orgelbouw in deze provincie. Niet alleen

kwantitatief, met een productie van ongeveer 100 orgels, maar

ook kwalitatief behoort Van Oeckelen zeker tot de grootste

orgelmakers van de 19 e eeuw.

Als eerbetoon aan de familie zal de Stichting Groninger

Orgelland in samenwerking met de Protestantse gemeente

Noordlaren Glimmen hun graven in Noordlaren herstellen. De

restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage

Sporten bij SV Glimmen:

ook weer in het seizoen

2009/2010

De (meeste) sportactiviteiten van SV Glimmen zijn inmiddels

weer gestart. Wil je meedoen, kom dan gerust eens kijken bij

één van deze activiteiten. Dit kan op de volgende dagen en

tijden (met uitzondering van de schoolvakanties):

- zaalvoetbal op maandag van 21.30 uur tot 22.30 uur

(start 26 oktober)

- badminton op dinsdag van 20.45 uur tot 22.15 uur

- gymgroep 1 (4 en 5 jarigen) op woensdag van

13.00 uur tot 13.45 uur

- gymgroep 2 (6 jarigen) op woensdag van 13.45 uur

tot 14.30 uur

- gymgroep 3 (7 en 8 jarigen) op woensdag van 14.30 uur

tot 15.15 uur

- bodyline op woensdag van 20.00 uur tot 21.00 uur

GOED VERZORGD BETER GEVOEL

Rijksstraatweg 90

Glimmen

050 - 406 41 35

profeel-mammacare.nl

6

Speciaalzaak in

borstprothesen,

lingerie

en badkleding

“Vakkundig

en betrokken”

van het monumentenfonds van de Vereniging Stad en Lande.

Zo worden de letters en de symbolen op de zerken die vrijwel

zijn weggesleten weer hersteld.

Dit herstel past bij de inzet om door onderhoud en restauratie

de monumentale begraafplaats in Noordlaren zorgvuldig te

beheren en te behouden. Onlangs nog is het buitenhek uit

1871, met behulp van donateurs, weer in oude staat hersteld

en ook hebben verschillende families het onderhoud aan oude

graven zelf weer ter hand genomen.

Na het herstel van de graven Van Oeckelen in augustus, zal

de Stichting Groninger Orgelland in de kerk van Noordlaren

- in deze kerk is ook een Van Oeckelen orgel geplaatst - in

een special programma een hommage aan de orgelbouwers

brengen.

Voor nadere informatie:

- Stichting Groninger Orgelland

(de heer E. Pol fam.pol@home.nl);

- Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen

(dhr. J. van Dijk, 050 – 534 4743,

(anneke.vandijk@home.nl);

- Cultuurhistorische Vereniging Stad en Lande

(dhr. R.Olivier, oswemden@xteph.net).

Postgiro: 1806645 t.n.v. SGO Winsum (GN)

Bank rek. nr.:66.99.14.509 t.n.v. SGO Winsum (GN)

Duitsland: Sparkasse Leer-Weener Konto-Nr. 2055747 BLZ 28550000

Oostenrijk:Sparkasse Feldkirch Konto-Nr. 0000-752550 BLZ 20604

Internet: www.groningenorgelland.nl

e-mail: info@groningenorgelland.nl

- damesvolleybal op donderdag van 20.00 uur

tot 21.15 uur

- herenvolleybal op donderdag van 21.15 uur tot 22.30 uur

Bij alle sporten, maar met name voor badminton en bodyline,

zijn nieuwe leden hartelijk welkom!

Alle sporten vinden plaats in de sportzaal van De Groenenberg.

De gym/turngroep voor kinderen vanaf 9 jaar is nog niet

gestart, daar deze groep momenteel erg klein is en er (nog)

geen leiding is voor deze groep.

Andere sporten kunnen, bij voldoende belangstelling, ook

door SV Glimmen opgestart worden. Zijn er ideeën? Laat het

ons weten!

Voor meer informatie over de sporten van SV Glimmen kun je

contact opnemen met het secretariaat via info@svglimmen.nl

of tel. 06-20213126 (Leontine Bakker).

Meerweg 11 - 9752 JA Haren

tel. (050) 534 40 82

Oogmeting

Oogdrukmeting

Contactlens-aanpassing

Hoortoestellen

brillen en contactlenzen

September 2009 - Glimmer’lei


TORION nieuws en oproep

- Leeskringen in Haren

Torion (voorheen Stichting Welzijn Ouderen Haren) gaat in september

wederom van start met de leeskringen. Komend seizoen worden

de volgende vijf boeken gelezen en in een groep van maximaal 15

personen besproken onder leiding van een deskundige,

Mw. F. Zeller.

Dit seizoen wordt er gelezen

Tim Krabbé - Marte Jacobs

Marjolein Februari - De literaire kring

Cees Nootenboom - Allerzielen

Gerbrand Bakker - Boven is het stil

Thomas Lieske - Dünya

Op 11 december zal er voor de deelnemers van de Leeskringen

een literaire filmochtend worden georganiseerd. De film “The boy in

the striped pyjamas”, naar het gelijknamige boek van John Boyne

zal gezamenlijk kunnen worden bekeken.

Voorafgaand zal mw. F. Zeller een inleiding houden.

- Cursussen Conversatie Engels en Spaans

Torion gaat in september ook weer van start met een cursus conversatie

Engels en Spaans op verschillend niveau. Van beginners

tot ver gevorderd.

De nadruk ligt op het verbeteren van de spreekvaardigheid en het

vergroten van de woordenschat, zodat u in het dagelijkse leven de

Engelse taal in praktijk kunt brengen.

Cursussen worden gegeven op maandagmiddag, dinsdag- en

woensdagochtend en starten in de week van 21 september a.s.

Locatie: Ons Centrum, Kerkstraat 2, Haren

De cursussen bestaan uit 26 lessen van 1,5 uur.

- Torion zoekt voor het project Vrijwilligers en Dementie dringend

vrijwilligers.

Een oudere die aan dementie lijdt, heeft veel hulp nodig om thuis

te kunnen blijven wonen. Partners en mantelzorgers willen graag

gebruik maken van de mogelijkheid om de zorg over een dementerende

partner of familielid een paar uurtjes over te dragen op

een vrijwilliger.

Door af en toe even de vrijheid te hebben om met een gerust hart de

deur achter zich dicht te trekken, houden zij de zorg langer vol.

Voor de vrijwilliger is het fijn om te weten dat je veel kunt betekenen

voor zowel de dementerende als voor zijn of haar familielid.

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kunt u contact opnemen

met Torion, telefoon 534 41 73, bereikbaar op werkdagen van 9.00

– 13.00 uur of per e-mail: info@torion.nl.

Informatie over Torion is ook te lezen op www.torion.nl

Voor de laatste

ontwikkelingen en trends

in interieur en

woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren

Tel. (050) 534 48 19

Nieuws van de Vrouwen

van Nu afdeling Glimmen

Het nieuwe seizoen van onze afdeling gaat weer van start.

Op donderdag 24 september a.s. zijn Hans en Ina Kramer uit

Gieten bij ons te gast.

Ze vertellen en laten ons zien hoe het is om op de fiets door

Alaska te trekken.

Wel even wat anders dan een tochtje langs de Drentse A.

Als er dames in Glimmen zijn die deze tocht van Hans en Ina

ook willen volgen, kom gerust langs. De avond begint om

19.45 in “De Groenenberg”.

Wie weet tot ziens!

Het bestuur.

*** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO

SMID

GLIMMEN

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

Glimmer’lei - September 2009 7


Zomer 2009

door Bé Zwart

De scholen zijn weer begonnen. De vakantie is voorbij. De

zomer van 2009 ligt al weer achter ons en de herfstmaand

september is al weer begonnen.

Juli was erg nat met 117 mm. Met een gemiddelde van 18.1

graden was juli iets boven het gemiddelde. Toch was het niet

slecht. Er waren achtentwintig dagen van meer dan twintig

graden, tien van meer dan vijfentwintig en een tropische dag.

In figuur 1 zie je hoe juli 2009 zich verhoudt tot de warmste

en koudste juli sinds 1997.

Figuur 1

8

Juli vanaf 1997 2009 2006 2000

gemiddeld maximum 23,7 29,1 19,1

gemiddeld 18,1 21,9 15,1

gemiddeld minimum 12,5 14,7 11,6

Augustus was met 18.4 graden gemiddeld. Ook de neerslag

van 70 mm. is gemiddeld. De zomer die in juli niet echt op

Figuur 3

Rijksstraatweg 32 - 9756 AG GLIMMEN

tel: 050-4061490 - E-mail: fenf@gmx.net

(Tevens TNT-Postkantoor zónder wachttijden!)

gang kwam begon op de 4 e toen het langzamerhand steeds

warmer werd met een naar het oosten gedraaide wind. Op 20

augustus kon waarnemend weervrouw Gineke Kolkman bijna

een warmterecord noteren. Het werd maar liefst 35.1 graden.

Dat was net een halve graad te weinig om de 35.6 van 12 augustus

uit de boeken te verdrijven. Op Terschelling was het die

dag met 29 graden en een windkracht vier heerlijk vertoeven.

In Zuid Limburg werden de nachten tropisch, bij ons werd het

gelukkig koeler. Met negenentwintig warme, dertien zomerse

en drie tropische dagen kwamen we er in Glimmen niet slecht

vanaf. In figuur 2 zie je verschillen met de warmste en koudste

augustus sinds 1997.

Figuur 2

Augustus vanaf 1997 2009 2005 1997

gemiddeld maximum 24,8 20,9 26,1

gemiddeld 18,4 16,3 20,6

gemiddeld minimum 12 11,7 15,2

In figuur 3 kun je cijfers van deze zomer vergelijken met die

van andere jaren. Zo is aan de gemiddelde temperaturen te

zien dat de zomer van 2009 gemiddeld warm is geweest. De

zomer van 2006 springt er wel uit in positieve zin.

zomers

vanaf

1997 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 gemiddeld

Gemiddeld

maximum

Gemiddelde

23,1 23 22,3 24,2 21,7 22 24,9 23,7 23 21 22,6 21 23,5 22,4

temperatuur

Gemiddeld

17,4 17,6 17,4 18,4 16,7 17,4 19,1 18,8 17,7 16,3 17 16,3 18 17,5

minimum

Aantal dagen

11,4 12,2 14 12,7 11,5 12,5 13,2 13,9 15,9 11,6 11,4 11,9 12,6 12,7

> 20 graden

Aantal dagen

72 79 71 69 56 60 81 75 66 55 68 49 83 68,0

> 25 graden

Aantal dagen

28 25 16 42 20 22 39 28 27 9 23 13 29 24,7

> 30 graden

Aantal dagen

4 6 1 15 3 6 12 6 6 3 6 2 8 6,0

onweer

Neerslag

12 8 15 11 4 8 5 11 14 4 14 11 3 9,2

in mm. 241,6 234,9 355 256,6 246,5 362,2 118,6 276 303,1 199,7 234,2 356,5 240,3 264,4

MultiCopy en Zodiak Grafisch Bedrijf

voor het verzorgen van al uw drukwerk:

Drukwerk

waaronder ook

vierkleuren drukwerk

Printwerk

ook voor al uw

kleurenprintwerk

Verder verzorgen wij ook het opmaken van:

periodieken,visitekaartjes, mailings,

huisstijl, etc. etc.

Sinds 3 november 2008

in samenwerking met:

E-mail: info@zodiak.nl E-mail: multicopy@rengerspark.multicopy.nl

Gebroeders Wrightlaan 2 - 9615 TN Kolham

Postbus 307 - 9600 AH Hoogezand

Telefoon: 0598 - 39 42 42 - Telefax: 0598 - 39 30 34

September 2009 - Glimmer’lei


Straatspeeldag 1 juli 2009

Na kort overleg en even brainstormen hadden we besloten dat het er

toch nog maar van moest komen! Zo gezegd, zo gedaan.

Op 1 juli was het dan zover. Dankzij een groot aantal sponsoren konden

wij weer een prachtige straatspeeldag organiseren.

De hele Beukenlaan was omgetoverd in één groot luchtkussen spektakel.

Als je tussen het springen door even de tijd kon vinden dan was daar een

suikerspin, zakje chips en een ijsje.

Ook de geweldige limonadekabouter had het erg druk. En natuurlijk

ontbrak ook dit jaar de koffiecorner niet. Hier konden de ouders en andere

belangstellenden tegen een kleine vergoeding (wat ook weer in de

straatspeeldag pot komt) een lekker kopje koffie of thee met een plak

cake nuttigen.

Groot succes was ook de zeskamp met de waterspelen. Het weer zat

erg mee dus nat worden was niet erg.

Door het enthousiasme van de vele sponsoren gaan wij er van uit dat wij

zo’n festijn volgend jaar zeker weer kunnen realiseren.

Er zijn al enkele sponsoren die hebben toegezegd ons te zullen ondersteunen.

Zoals wij niet zonder sponsoren kunnen, kunnen wij ook zeer zeker niet

zonder alle spontaan aangeboden hulp van mensen die zonder blikken of

blozen de mouwen opstropen en ons de helpende hand toe reiken!

Want wij kunnen het met z’n tweeën wel bedenken en we komen ook

een heel eind met de uitvoering van onze plannen, maar zonder al die

enthousiaste spontane hulp kunnen we toch echt niet!!!!

Dus voor alle spontane helpersen sponsors: BEDANKT!!!! En wellicht

tot volgend jaar!

Het LIMO- team, Linda en Moniek

Binnen- en buitenschilderwerk

Wandafwerking

Isolerende beglazingen

Houtrotherstel

GLIMMEN: Zuidlaarderweg 3, 9756 CE

Tel. (050) 406 23 15, Fax (050) 406 15 68

HAREN: Onnerweg 69, 9751 VC

Tel. (050) 534 82 68, Fax (050) 402 87 56

Stratenvolleybaltoernooi

van SV Glimmen

Het komt er weer aan: het traditionele

en gezellige stratenvolleybaltoernooi

van SV Glimmen.

Het toernooi vindt dit jaar in de herfstvakantie voor de 25 e keer plaats.

Het toernooi kan alleen succesvol zijn wanneer er zich weer voldoende

teams aanmelden!

De voorrondes vinden plaats van maandag 19 t/m donderdag 22 oktober.

Afhankelijk van het aantal deelnemende teams is het echter mogelijk dat

niet op alle genoemde dagen een voorronde zal plaatsvinden.

In de finaleronde op vrijdag 23 oktober zullen de beste 6 teams uit de

voorronden meedoen.

De wedstrijden vinden iedere speelavond plaats tussen 19.00 uur en

22.30 uur.

Per team moeten er minimaal twee vrouwen in het veld staan!

Heb je al eens eerder meegedaan, dan wordt je ook dit jaar vast weer

benaderd door je ‘straathoofd’. Weet je niet wie je straathoofd is, neem

dan contact op met ondergetekende.

Ook nieuwe teams zijn uiteraard van harte welkom!

De straathoofden zorgen er voor dat het team van hun straat, buurt etc.

wordt aangemeld bij de stratenvolleybalcommissie . De inschrijving sluit

op maandag 5 oktober a.s.

Aanmelding van de teams kan bij Gerard ten Napel:

schriftelijk: Da Costalaan 7, Haren

per telefoon: 050-5340990

per e-mail: stratenvolleybalglimmen@planet.nl)

OPROEP VOOR HONDENLIEFHEBBERS

Aan de Kastanjelaan 15 in Glimmen woont Bo, hij is een gecastreerde

Tibetaanse Terriër van 11 jaar jong en heeft verlatingsangst.

Nu mijn kinderen ouder zijn en veel meer weg zijn dan thuis, ben ik wat vrijheid

kwijt.

Daarom ben ik op zoek naar iemand die de zorg voor Bo wil delen.

Hierbij denk ik uiteindelijk aan 5 ochtenden of 5 middagen per week.

Het is voor Bo belangrijk dat je een rustig persoon bent en woont in een

rustige omgeving en zonder kleine kinderen. En dat je hem dus niet alleen

laat.

Kom gerust eens langs, ‘s morgens tussen 11 en 12 en ‘s middags tussen

5 en 6 zijn we meestal wel thuis, om te zien wat mogelijk is en of het klikt.

Ook kunt u mij mailen voor meer info of het maken van een afspraak.

Mijn e-mailadres is atwind@live.nl.

Met vriendelijke groet, Ankie Wind

OPROEP VOOR GLIMMENLIEFHEBBERS

Bijna 2 jaar woon ik hier alweer en met nog altijd veel plezier.

Er zijn veel activiteiten voor jong en oud en voor elk wat wils, en toch ook

kun je hier genieten van de rust en wandelen in zelfs 2 bossen in de buurt.

En als het donker is kun je vaak genieten van een prachtige hemel met heel

veel sterren.

En zelfs is er nog een “van alles te koop” winkel aan de Rijksstraatweg, de

Flora en Fauna.

Welk dorp kan tegenwoordig nog trots zijn op zo’n winkel? De meesten redden

het niet tegen de “grote concurrenten”. Daarom een oproep aan ons allen:

Koop je dagelijkse boodschappen bij hen, zodat het blijft bestaan en het verswaar

weer meer kan uitbreiden.

Het kost soms wellicht wat meer maar bedenk wel; het is een goede investering

voor in de toekomst, want als we ouder zijn qua leeftijd is het wel heel

fijn als we onze boodschappen op loop/fietsafstand kunnen doen toch? En

onze dagelijkse beweging houden we daarmee ook maar weer mooi op peil.

Met vriendelijke groet, Ankie Wind

Rijksstraatweg 205 - 9752 BH HAREN - Tel.: (050) 534 40 13

E-mail: info@boomker.nl - www.boomker.nl

Glimmer’lei - September 2009 9


10

Familie Kleibak neergestreken in Glimmen

Zoals u in het juni-nummer kon lezen had de familie Kleibak besloten met hun camper de vakantie in

Glimmen door te brengen. Zoals u op de bijgaande foto`s kunt zien is ze dat méér dan prima bevallen. Zo

waren ze te vinden bij de schuimparty in het jeugdhonk, bij de straatspeeldag en natuurlijk in Paviljoen

Appelbergen, waar ze er zo`n feest en bende van gemaakt hadden dat mevrouw Kleibak moest helpen

schoonmaken, terwijl meneer Kleibak met een smoes het bos in werd gestuurd en vervolgens een

aantal uren spoorloos was, en pas weer opdook toen het werk gedaan was…

Naar eigen zeggen was hij op zoek gegaan naar een permanenter onderkomen in Glimmen, én met

succes, want ondertussen heeft de familie Kleibak hun camper verkocht en wonen ze nu bij ons in

het dorp in een héél klein huisje… We zijn bang dat we nog veel van hun gaan horen de komende

tijd…

September 2009 - Glimmer’lei

More magazines by this user
Similar magazines