18.09.2013 Views

Deuren en kozijnen HPL - Theuma

Deuren en kozijnen HPL - Theuma

Deuren en kozijnen HPL - Theuma

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Deuren en kozijnen

HPL

High Pressure

Laminate toplaag

Verschillende

kantafwerkingen

mogelijk

Zeer geschikt voor

intensief gebruik

Keuze uit een groot

gamma aan kleuren,

structuren en dessins

Als grootste producent van binnendeuren in de Benelux heeft theumA een naam hoog

te houden. theumA levert als enige een breed en compleet assortiment binnendeuren

en kozijnen die in eigen fabrieken worden geproduceerd. Van een eenvoudige voorbewerkte

deur tot de meest luxueuze afgewerkte deur en kozijn, voor zowel de woning

als de utiliteitsbouw. theumA levert aan klanten in geheel europa en onderhoudt

een intensief contact met de markt. theumA binnendeuren en kozijnen voldoen ruimschoots

aan de strengste eisen op het gebied van milieu, warmte- en geluidsisolatie,

brandwerendheid, comfort en onderhoud.


HPL BINNENDEUREN

Dé functionele en esthetische deur

De Theuma HPL-deur wordt vooral toegepast waar intensief

gebruik en hoge esthetische wensen de basis vormen voor de

deurkeuze. Bijvoorbeeld bij projecten in de utiliteitsbouw. Verkrijgbaar

in een groot gamma aan kleuren, structuren en dessins.

Theuma HPL-deuren kunnen met een breed scala van technische

eigenschappen worden geleverd: brandwerend Rf 1/2h en

Rf 1h, geluidwerend, inbraakwerend. Raadpleeg hiervoor de productdata

bladen.

Een kleurenkaart van de door de diverse fabrikanten van HPL

speciaal voor Theuma geselecteerde collecties zenden wij u op

verzoek gaarne toe.

Proces

De Theuma HPL-deur wordt in 2 persgangen geproduceerd. Na

het zorgvuldig kalibreren van de basisdeur volgt het opbrengen

van een duurzame toplaag. De Theuma HPL-deur kan aan beide

langse zijden en eventueel rondom worden afgewerkt met zichtbare

en overplakte kantlatten in diverse uitvoeringen en houtsoorten.

Uiteraard worden voor alle lijmverbindingen duurzame

systemen toegepast.

Onderhoud

Zie de onderhoudsvoorschriften van de HPL-fabrikanten. Op verzoek

worden deze ter beschikking gesteld

. Kwaliteit en milieu

Door toepassing van een tubespaan vulling in combinatie met

een sterke dekplaat en een toplaag van HPL (High Pressure Laminate)

is deze deur op haar taak voorbereid. Theuma respecteert

het milieu door zuinig en bewust gebruik te maken van hout

en overige grondstoffen.

Kozijnen

Theuma heeft voor zowel opdek- als stompe deuren een fraai

montagekozijn met afgeronde kanten ontwikkeld, aangepast

aan de functionele eigenschappen van de deur. Verkrijgbaar in

verschillende afwerkingen.

De Theuma HPL deur is slechts een van de vele mogelijkheden,

zie voor de overige uitvoeringen de desbetreffende brochures

BEL v 0804

Tel. +32 (0)13 35 12 00

Theuma nv Fax +32 (0)13 31 27 38

Zandstraat 10 e-mail: info@theuma.com

B - 3460 BEKKEVOORT website: www.theuma.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!