Handleiding Magister (sep 2012) - Picasso Lyceum

picassolyceum.nl

Handleiding Magister (sep 2012) - Picasso Lyceum

Handleiding Magister (versie voor ouders/leerlingen: Picasso Lyceum sep. 2012)

Inloggen

Als eerste logt u in de Web-Portal van Magister in. U komt hier via de website van school,

www.picasso-lyceum.nl. U kiest hier rechts bovenin de rode balk voor ‘Inloggen’ en

vervolgens voor ‘Magister WEB-Portal’ (in het midden van uw scherm).

U komt in het volgende scherm:

Hier voert u rechts, in het groene kader Inloggen, uw gebruikersnaam, wachtwoord en

beveiligingscode in. De beveiligingscode is niet hoofdlettergevoelig. Wanneer u de eerste keer

inlogt, kunt u uw wachtwoord aanpassen naar een voor u makkelijk te onthouden combinatie.

1


In het volgende scherm dat verschijnt, kiest u voor het tabblad ‘Magister M5’.

De eerste keer dat u inlogt, zal u worden gevraagd om Microsoft Silverlight te installeren. Dit

neemt de eerste keer enige tijd in beslag.

Mocht Magister M5 niet direct openen dan werkt wellicht wel de toetscombinatie Ctrl

(ingedrukt houden) en dan op de button Magister M5 klikken.

Mocht er een pop-up scherm verschijnen met de vraag schijfruimte verhogen dan klikt u op

Nee en kunt u gewoon doorgaan.

Het volgende (nieuwe) scherm verschijnt: rechts bovenin ziet u staan: mijn kind en vervolgens

de naam van uw zoon/dochter. Mocht u meerdere kinderen op school hebben dan kunt u met

het zwarte driehoekje dat achter de naam van uw kind staat wisselen van kind.

Agenda

Cijfers

Aanwezigheid

Mijn instellingen

Administratie: E-mailadres

en mobielnummer

Uw gegevens bekijken en / of aanpassen

Picasso Lyceum 2 Magister


Het is erg belangrijk dat wij uw huidige e-mailadres hebben. Correspondentie, maar ook uitnodigingen

voor de rapportavonden, worden uitsluitend nog per e-mail verstuurd. Wij vragen u dan ook om dit na

de eerste keer inloggen meteen aan te passen. U doet dit door te klikken op de knop Mijn instellingen

en dan op de knop Bewerken (het rode vakje linksboven met het witte pijltje) te drukken, onder het

kopje E-mailadres uw gegevens in te vullen en vervolgens dit op te slaan via de knop Opslaan (het

oranjevakje met het witte V teken). Uw mobiele nummer kunt u ook in dit scherm invullen en wijzigen.

Mochten uw gegevens wijzigen, vragen wij u dit ook direct in magister aan te passen.

Bewerkknop (rood) en Opslaanknop

(oranje met wit v teken)

Uw e-mailadres invoeren

Picasso Lyceum 3 Magister


De agenda

Kiest u voor het icoontje met de Agenda dan zal het volgende scherm verschijnen:

Van links naar rechts horizontaal:

In de bovenste balk ziet u de week en de dagen die de agenda aangeeft.

In de tweede balk ziet u 2 blauwe vakjes met witte pijltjes. Met deze pijltjes kunt u van week

wisselen. Het oranje vak is weer om de informatie te verversen. Met de knop Vandaag (het

huisje) gaat u altijd terug naar de dag van vandaag. Met de knop Agendaweergave (het

zwarte driehoekje) kunt u uw weergave wisselen. U kunt hier kiezen om de agenda per dag,

per werkweek, per week, per maand of per jaar te zien.

Met de knop Lijst krijgt u een overzicht met daarin de uren.

Het meest rechtse knopje (met de gekleurde vierkantjes en strepen) geeft de Legenda aan

waarin de uitleg staat over de verschillende afbeeldingen die u in de agenda ziet.

Picasso Lyceum 4 Magister


Cijferinzage

Kiest u in de linker kolom voor het icoontje met de 10 (Cijfers) dan zal het cijferoverzicht van

uw zoon en/of dochter verschijnen. Het scherm ziet er uit als volgt:

Van links naar rechts horizontaal:

Allereerst ziet u weer 3 icoontjes:

Het eerste, oranje, icoontje is om het scherm te verversen. Als u bijvoorbeeld een andere

cijferperiode selecteert en het programma niet meteen reageert, kunt u hier gebruik van

maken.

Het tweede icoontje is het Microsoft Excel teken. Als u hierop klikt kunt u bijvoorbeeld de

cijfers opslaan in Excel op uw eigen computer.

Het derde icoontje is een afbeelding van een printer (afdrukken). Via deze knop kunt u een

uitdraai maken van de cijfers van uw zoon en/of dochter.

Naast deze 3 icoontjes ziet u de lesperiode en opleiding die uw kind op dit moment volgt.

Vervolgens ziet u een icoontje met afwisselend ABC of 123 . Als u hierop klikt, verschijnt er

eventuele informatie over de kolomkop of kolomnummer.

Hiernaast staat een trechter (Filteropties) die standaard op actieve cijferperiode staat. Drukt u

op de trechter dan kunt u kiezen om alleen de berekende kolommen te bekijken, dit zijn

kolommen die bestaan uit meerdere onderliggende cijfers zoals bijvoorbeeld een

rapportkolom. U kunt ook kiezen voor alle cijfers. Hier kunt u alle behaalde cijfers van uw kind

zien.

Op de volgende horizontale lijn vindt u de cijferperiodes. In de onderbouw zijn dit per 1 tot en

met per 4, dit is periode 1 tot en met 4. U ziet rap 1 tot rap 6. Dit zijn de rapportcijfers per

periode. U ziet in de bovenbouw vt 3 of vt 4, dit zijn de voortgangstoetsen in het 3 e of 4 e

leerjaar. U ziet se 3 of se 4. Dit zijn de kolommen van het programma van toetsing en

afsluiting (PTA). U ziet de se kolom. Dit is het gemiddelde schoolexamencijfer.

Picasso Lyceum 5 Magister


Op de volgende horizontale lijn ziet u vak en docent en vervolgens het kolomnummer. De

omschrijving die bij de kolommen hoort vindt u onderaan de pagina. Hier ziet u de

omschrijving en de weging van de kolom. Ook kunt u zien wanneer het cijfer is ingevoerd en

door wie.

Aanwezigheid

Kiest u in de linkerkolom voor het icoontje Aanwezigheid dan kunt u de

absenties van uw kind bekijken.

We beginnen weer links bovenaan (horizontaal)

Eerst weer het oranje verversingsteken, de printknop en de exportknop. Hiernaast vindt u

de legendaknop met vierkantjes en streepjes. Als u hierop drukt verschijnt de legenda in

beeld met daarin de uitgebreide omschrijving van de afkortingen in het Aanwezigheidsoverzicht.

Daarnaast vindt u de huidige lesperiode. Wanneer u op het zwarte driehoekje klikt,

kunt u ook de voorgaande periodes zien.

Op de volgende regel ziet u absenties. Hier ziet u wanneer uw kind niet aanwezig of te laat is

geweest. U ziet de dag en het uur. In de legenda kunt u terugvinden waar de afkorting voor

staat. Bij statistiek krijgt u doormiddel van een staafdiagram te zien of de absenties geoorloofd

waren. Dit overzicht is per maand. De taartdiagram toont u de verhoudingen van de absenties

(bijvoorbeeld ziek, te laat enz.).

Helemaal onderaan de pagina vindt u een lijst met de absenties per soort en of ze geoorloofd

of ongeoorloofd zijn.

Picasso Lyceum 6 Magister


Het lezen van nieuwsbrieven en andere school gerelateerde zaken.

In de startbalk bovenaan uw scherm staat nog de beginpagina open. Als u hier kiest voor het

tabblad ‘Info’ verschijnt verticaal onder andere de knop Picasso Lyceum. Klik met de muis

op deze knop en er verschijnt een menu met onder andere een overzicht van verzonden

brieven, de nieuwsbrieven en de Magister handleiding.

Einde handleiding.

Picasso Lyceum 7 Magister

More magazines by this user
Similar magazines