Winter 2012 - Ons Huis

onshuis.com

Winter 2012 - Ons Huis

Ons Huis maakt

de singel nog mooier

> pagina 4

Korting op

HEMA de musical

> pagina 5

De top 5 energievreters

> pagina 7

winter 2012

nieuws van Ons Huis

Bewust omgaan

met energie loont

steeds meer

> pagina 2

De mooiste schaatsplekjes

rondom Enschede

> pagina 6

wonen doen we samen


aan het woord

Beste mensen,

Voor u ligt de gloednieuwe versie

van In Huis, waarin u leest over

huren, wonen en Ons Huis. We hebben

gekozen voor een nieuwskrant, omdat

we denken dat veel huurders dat waarderen.

We hopen u een leuk en interessant

blad te bieden, want we hebben best

veel te vertellen.

‘ Wij hebben onze

koers uitgezet en voor

de komende jaren

houdt dit in dat de

aandacht minder uit

zal gaan naar nieuwbouw

en meer naar

verdere verbetering

van onze bestaande

woningen.’

Zo hebben we op de drempel naar het

nieuwe jaar een Ondernemingsplan

vastgesteld voor 2013 tot en met 2017,

waarin we niet afwachten wat er allemaal

op ons af komt in deze onzekere tijden.

Wij hebben onze koers uitgezet en

voor de komende jaren houdt dit in

dat de aandacht minder uit zal gaan

naar nieuwbouw en meer naar verdere

verbetering van onze bestaande woningen.

Dat doen we bovendien in nauw

overleg met onze huurders.

Ook het streven naar energiebesparing,

het op peil houden van onze financiële

gezondheid, nog klantvriendelijker werken

en verdere professionalisering zijn

belangrijke uitgangspunten. Wij bieden

u een persoonlijke benadering, maar

ook betrouwbaarheid en zekerheid voor

uw woonsituatie.

Meer weten over ons Ondernemingsplan?

Ga naar www.onshuis.com

Ik hoop dat u deze vernieuwde In Huis

met plezier zult lezen. In het voorjaar

van 2013 gaan we ook onze website

vernieuwen; niet om het vernieuwen

zelf, maar om informatie nog beter

beschikbaar en vindbaar te maken.

We houden u op de hoogte!

Voor nu wens ik u alvast fijne feestdagen

en een mooie jaarwisseling.

Graag tot ziens in 2013!

Ben Meijer

> wonen doen we samen

Besparen? Daar steekt

Ons Huis veel energie in!

De afgelopen tien jaar zijn de

energiekosten van een gemiddeld

gezin verdubbeld. Bewust

omgaan met energie loont dus steeds

meer en ook Ons Huis investeert flink in

het verduurzamen van woningen. Zowel

om de energiekosten voor huurders te

beperken, als om het milieu te sparen.

Bestaande woningen

Ons streven is dat in 2020 vrijwel al

onze woningen energielabel A, B of C

hebben. Dat is een van de maatregelen

om 15% gas te besparen ten opzichte

van 2008. Dit doen we door woningen

te isoleren en HR++ glas te plaatsen

evenals energiezuinige cv­ketels en

andere installaties, deels gesub sidieerd

door de Provincie Overijssel en de

gemeente Enschede. We bekijken per

woning of complex welke maatregelen

we treffen; het gaat er ook om dat ze

bijdragen aan het wooncomfort van

onze huurders, zoals een gezond binnenklimaat.

U bent aan zet

Alleen technische ingrepen zijn niet

genoeg. Echt besparen lukt alleen door

rekening te houden met energieverbruik.

Ons Huis wil huurders daarbij

ondersteunen en daarom stellen wij een

energie consulent aan, die u persoonlijk

en gericht kan adviseren op het gebied

van energiebesparing. Wij hopen zo

samen met u nog eens 5% gas te

besparen. Te zijner tijd laat deze consulent

van zich horen!

‘ We streven ernaar dat

onze nieuwbouwprojecten

vanaf

2015 100% energie ­

neutraal zijn.’

Ons streven is dat in

2020 vrijwel al onze

woningen energielabel

A, B of C hebben. Dat

is een van de maatregelen

om 15% gas te

besparen ten opzichte

van 2008’

Nieuwbouw

Voor nieuwbouw gelden strenge normen

op het gebied van energiezuinigheid.

Ons Huis voldoet niet alleen aan de

wettelijke eisen, maar doet ook het

nodige extra. Zoals duurzame energieopwekking

uit hernieuwbare bronnen,

bijvoorbeeld door het plaatsen van

zonnecollectoren in het nieuwbouwproject

Velve­Lindenhof. We streven

ernaar dat onze nieuwbouwprojecten

vanaf 2015 100% energieneutraal zijn.

Win met het Klimaatstraatfeest!

U kreeg kort geleden een brief over het

HIER Klimaatstraatfeest. Wij ondersteunen

deze grootste en leukste energiebesparingwedstrijd

van Nederland.

Uw straat kan ook meedoen! Het idee is

simpel: bespaar samen met uw buren

zoveel mogelijk energie en maak kans

op een van de tien fantastische straatfeesten

of een van de andere prijzen!

Kijk op www.klimaatstraatfeest.nl en

meld u aan!

> buurtinitiatief > geplande werkzaamheden

Hebt u ook een goed

idee voor uw buurt? Ga

naar jijmaaktdebuurt.nl

Binnen hele korte tijd stroomden

tientallen prachtige ideeën binnen

van wijkbewoners uit de hele

stad, om hun buurt te verbeteren. Van

een buurtfeest tot een kunstgrasveld

en van een actieplan tegen zwerfvuil

tot een computercursus voor senioren.

Onder het motto ‘Jij maakt de buurt’

kunnen bewoners en ondernemers

uit Enschede via wijkbeheerplannen

en wijkbudgetten zelf bepalen wat er

moet gebeuren om hun eigen buurt

veiliger, gezelliger, schoner en actiever

te maken. Want wie weet er nou beter

waar het in een buurt aan schort dan de

bewoners?

Wijkbeheerplannen

De wijkbeheerplannen gaan over het

onderhoud en de inrichting van de

openbare ruimte. Waar de gemeente

die plannen eerst zelf maakte, kunnen

buurtbewoners er nu actief in meedenken.

Peter Dijkstra, Projectleider

wijkbeheerplannen bij de gemeente

Enschede: ‘We vragen via een enquête,

buurtwandelingen en buurtgesprekken

wat mensen mooie en minder mooie

plekken in hun wijk vinden. De respons

daarop is groot en vaak kunnen we

met kleine aanpassingen een plein of

groenstrook al heel mooi opknappen.

We doen het dus samen met bewoners

en ondernemers en daarom heet het

project ‘Jij maakt de buurt’. We maken

in overleg een plan van aanpak voor

vier jaar, kijken wat het kost en wie wat

gaat doen. Niet alleen met bewoners,

maar ook met de scholen, verenigingen

Aantal personen: 2

Bereidingstijd: 15 minuten

Wat moet erin:

­ 6 ­ 7 ons klapstuk

­ 1 ongerookte boerenmetworst

en/of een verse worst

­ 4 ­ 5 grote aardappels,

in kleine blokjes

­ 1 kilo snijbonen, in kleine stukjes

­ 1 grote prei, in ringen

­ 1 zak soepgroenten

­ 3 ­ 4 Maggiblokjes

­ zout, peper en nootmuskaat

Klaarmaken:

Breng het vlees aan de kook in een

grote pan water met zout en schuim

het af. Voeg de snijbonen (humkes)

toe met wat peper en laat het ca. één

uur zachtjes koken, met het deksel op

de pan. Daarna de prei, aardappels

en soepgroenten toevoegen. Breng

het geheel weer aan de kook en laat

het nog een uur zachtjes koken. Haal

vervolgens het vlees uit de pan, snij

het in stukjes en voeg het weer aan

de rest toe. Breng het op smaak met

de Maggiblokjes en nootmuskaat.

Eet smakelijk!

Geplande onderhoudswerkzaamheden

2013

Het cluster Vastgoedbeheer maakt jaarlijks een overzicht van geplande onderhoudswerkzaamheden.

Naast het reguliere onderhoud bij een reparatieverzoek

of een verhuizing, werkt Ons Huis aan een aantal projecten.

Voorafgaand aan de werkzaamheden ontvangen de betrokken huurders een brief van

Ons Huis, waarin we aankondigen wanneer de werkzaamheden starten. In deze brief

staat ook vermeld wie contactpersoon voor het betreffende werk is en welk bedrijf de

werkzaamheden gaat uitvoeren.

appartementen

2

3

> recept

Winterrecept: Humkessoep

Populair Twents streekgerecht

en bedrijven in een buurt. Tot nu toe is

voor dertien buurten in Enschede een

wijkbeheerplan gemaakt.’

Wijkbudgetten zijn

helemaal van en voor u

Waar de gemeente vanuit haar wettelijke

taken en verantwoordelijkheden

vooral het initiatief neemt bij de wijkbeheerplannen

­ die echt over onderhoud

en beheer gaan ­ kunnen wijkbewoners

zelf hun idee indienen voor het wijkbudget.

Elke wijk heeft zo’n budget, te

besteden aan gezelligheid, activiteiten

of andere goede plannen. Zoals de aanschaf

van defibrillators om mensen met

hartproblemen te helpen of een BBQ

voor een hele flat. Peter: ‘De impact

in wijken is echt groot. Mensen leren

elkaar kennen en gaan samen voor

een goed idee. Het noaberschap waar

Twente bekend om staat is gaan leven,

middenin de grote stad!’

Hebt u ook een goed idee?

Ga naar www.jijmaaktdebuurt.nl of

neem contact op met de gemeente

via 053 ­ 4817600.

Kijk voor het volledige overzicht op www.onshuis.com.

Complexnr. Projectnaam Werkzaamheden

Diverse Actualisatie energielabels Het actualiseren van energielabels van ca. 1480 woningen.

Diverse Cv­ketel vervanging Het vervangen van de cv­ketels.

10 70 woningen Elferink Buitenschilderwerk.

11 122 woningen Varvik Het repareren en wapenen van de scheuren in alle buitengevels.

32 42 woningen ‘t Ribbelt Buitenschilderwerk.

35/36 46 + 18 woningen

Blijdensteinlaan/

De Vluchtestraat

46 18 woningen

H.B. Blijdensteinlaan

(KvW)

52 24 woningen

Brammelerstraat

Het aanbrengen van nieuwe vloercoating op de balkons van de

woningen aan de De Vluchtestraat en op de vloeren van de balkons

en galerijen van de woningen aan de H.B. Blijdensteinlaan.

Het vervangen van het tapijt in de gangen en de traphal van de

De Vluchtestraat en de traphal van de H.B. Blijdensteinlaan.

Bijwerken binnenschilderwerk in de gangen en traphallen.

Aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen op de daken.

Het vervangen van de cv­ketel in het ketelhuis.

Bijwerken buitenschilderwerk van de 6 woningen op de bovenste

verdieping van het gebouw.

Het vervangen van de dakbedekking en het aanbrengen van

veiligheidsvoorzieningen op de daken.

56 36 woningen Esprie Het uitvoeren van diverse reparaties aan de achtergevel van het

gebouw.

60 57 woningen

Dollardstraat

61 88 woningen

Van Ostadestraat

106 39 woningen

De Bleekerij

Uitvoeren diverse reparaties aan de verhoogde galerijvloer.

Het vervangen van de entreemat.

Het herbestraten van het terrein aan de achterzijde van het gebouw.

Het schoonmaken van het

mechanische ventilatiesysteem.

Het vervangen van de dakbedekking en het aanbrengen van

veiligheidsvoorzieningen op de daken.

Het vervangen van dakbedekking en het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen

op de daken.

Buitenschilderwerk houten delen.

Een greep uit de lopende nieuwbouwprojecten

Projectnaam Inhoud Huidige stand

van zaken

Nieuwbouw Akkerstraat,

Enschede

Nieuwbouw Willem

Wilminkplein, Enschede

Nieuwbouw Waalstraat,

Enschede

Nieuwbouw Van Deinselaan,

Enschede

Nieuwbouw hoek Lelie­/

Minkmaatstraat in de Laares

Nieuwbouw en renovatie

appartementen Walstraat

Realisatie 77 huurappartementen

met

parkeerkelder en commerciële

ruimte op de

begane grond (groot

deel van de appartementen

huur onder

toeslaggrens en klein

aantal boven deze

grens van ca. € 665,­)

Nieuwbouw van 28

huurappartementen

met huur boven

ca. € 665,­

Realisatie woonzorgcomplex

met

27 appartementen,

12 zit­slaapkamers

en 6 gemeenschappelijke

ruimten

Nieuwbouw 74 huurappartementen

en

een 1 e lijns medisch

gezondheidshoes

Realisatie 24 appartementen

voor

Leger de Heils

Nieuwbouw 2

apparte menten,

een kleine winkel en

renovatie 8 bestaande

Ruwbouw parkeerkelder,

begane grond en

1 e verdieping is af. Nu

verder met de volgende

verdiepingen. Start

verhuur appartementen

binnen enkele maanden

via www.onshuis.com

Gebouw is in ruwbouw

bijna op de dakhoogte.

Nagenoeg gereed.

Aveleijn krijgt eind

december de sleutel.

Huurcontracten partners

gezondheidshoes

getekend. Start bouw

voorjaar 2013

Gebouw is uit de

steigers en de afwerking

is gaande.

Bouwvergunning is

aangevraagd en

voorbereiding loopt.

Oplevering

Eind 2013

Eind 2013

dec 2012

Eind 2014

Begin 2013

Prognose start

uitvoering voorjaar

2013 en oplevering

3 e kwartaal 2013

Aan deze overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.

De planning en werkzaamheden kunnen nog wijzigen.


wonen doen we samen > vraag het aan Ons Huis

> burenhulp

Het duurt even, maar dan heb je ook wat

De singel wordt

nóg mooier

De datum van oplevering werd circa 4 weken uitgesteld, maar het resultaat is er

dan ook naar. De renovatie van 20 woningen aan de Laaressingel is zo grondig

aangepakt, dat er zo goed als nieuwe woningen staan. Geïsoleerd volgens de

eisen van deze tijd, voorzien van nieuwe keukens, badkamer, toilet, uitbouwen, ramen,

deuren, een nieuwe schuimbetonvloer en vrij van gebreken. Want in de woningen ­

gebouwd rond 1926 ­ doken hier en daar onverwachte tegenvallers op.

‘ Het is toch wel

moeilijk om iedereen

tevreden te houden,

maar volgens mij

hebben de mensen

van Ons Huis hun

best gedaan.’

Bertus de Bruijn, een van de huurders:

‘We zouden op 15 oktober de sleutel

krijgen, maar dat is 8 november geworden.

Daar kon Ons Huis weinig

aan doen, want er moest eerst extra

asbest verwijderd worden. Later bleek

dat bepaalde funderingen ook opnieuw

gestort moesten worden en dan loop

je zo weken achter. Ik zit in de bewonerscommissie

en wij zijn steeds goed

op de hoogte gehouden. Ik ben ook

veel op de bouw geweest om foto’s

te maken, omdat we straks een boek

willen samenstellen en dan heb je wel

een overzicht van alle werkzaamheden

nodig. De jongens van de bouw vonden

het altijd prima als ik ergens naar

binnen wilde om te fotograferen. Als ik

voor mezelf moet spreken vind ik: we

zijn goed behandeld. Ik heb van sommige

mensen ook wel minder positieve

reacties gehoord, maar daar kan ik weinig

over zeggen. Het is toch wel moeilijk

om iedereen tevreden te houden,

maar volgens mij hebben de mensen

van Ons Huis hun best gedaan.’

‘ De huurders hadden

alle begrip voor de

vertraging, maar

wilden wel graag met

Kerst weer thuis zijn.’

George ter Horst, projectopzichter

bij Ons Huis:

‘Er is inderdaad veel meer gebeurd dan

in eerste instantie de bedoeling was,

ik kan er wel een boek over schrijven.

Maar ik begrijp ook de emotie die erbij

komt kijken als je verwacht naar huis

terug te kunnen en het wordt uitgesteld.

De huurders hadden alle begrip voor de

vertraging, maar wilden wel graag met

Kerst weer thuis zijn. Helaas kunnen

door onze complete aanpak twee huurders

pas terug in het nieuwe jaar.’

Vraag:

‘ Hoe gaat Ons Huis

om met overlast?’

> energiebesparing

Overlast

Nederland is een dichtbevolkt land en

soms zijn leefgeluiden van de buren

goed hoorbaar. Vervelend wordt het

als u veelvuldig en langdurig last ondervindt.

Ons Huis vindt het belangrijk

dat iedereen prettig kan wonen.

Daarom is het goed om te weten wat

u zelf kunt doen en wat u van ons kunt

verwachten.

Wat kunt u doen?

Een vriendelijk gesprek onder buren

werkt vaak het best. Grote kans dat

uw buren niet beseffen dat u last van

hen hebt. Vaak zullen zij bereid zijn

rekening met u te houden wanneer u

uw klacht bespreekbaar maakt.

Wat kunt u van Ons Huis

verwachten?

Ons Huis kan een klacht niet voor u,

maar wel samen met u oplossen.

Komt u er dus onderling niet uit?

Maak dan schriftelijk melding van uw

klacht bij Ons Huis.

Voor informatie of advies kunt u ook

telefonisch contact opnemen via

053 48 48 900.

Nooit weg: handige tips

om energie te besparen

Onze afdeling Technische service

voert veel reparaties uit. Bij het

vervangen van materialen of

apparatuur, letten zij goed op het

energie verbruik hiervan. Daarnaast

kunnen ze huurders simpele tips geven

om energie te besparen:

Energie besparen tijdens het koken

­ Kook groentes in een snelkookpan,

dat is veel voordeliger.

­ Zet pannen goed op het fornuis en

gebruik een pan waar het eten precies

inpast.

Energie besparen met de

wasmachine/droger

­ Draai geen halve wasjes, maar stop

de wasmachine goed vol.

­ Als u een wasdroger gebruikt is het

belangrijk om uw was eerst goed te

centrifugeren, zodat de droger sneller

klaar is.

Energie besparen met lampen

­ Lampen met een dimmer gebruiken

ook stroom als ze uit zijn. Haal de

stekker uit het stopcontact of zet er

een aan­ en uitschakelaar tussen.

­ Laat buitenlampen niet onnodig

branden.

Energie besparen met de koelkast

­ Laat minimaal tien centimeter vrij tussen

de muur en de achterkant van de

koelkast. Zo kan de warmte makkelijk

achter de koelkast weg.

­ Ontdooi producten in de koelkast.

De kou die tijdens het ontdooien

vrijkomt wordt door de koelkast

gebruikt, die dan zelf even minder

hoeft te koelen.

Winterkost voor

uw ‘buitenburen’

Strenge vorst of sneeuwval kan

zorgen voor langdurige voedselschaarste

onder vogels, met als

gevolg dat ze verzwakken. Hun stofwisseling

raakt verstoord waardoor ze

meer kans hebben op ziekten. Bovendien

is er tijdens de korte dagen minder

tijd om voedsel te zoeken, terwijl ze

veel calorieën nodig hebben om op

temperatuur te blijven. U kunt helpen

door bij te voeren. Maar houd daarbij

wel een aantal zaken in de gaten.

Voederen

Het voederen is pas echt nodig als het

langdurig vriest of sneeuwt. U kunt

kleine stukjes oud brood, pinda’s, stukjes

appel, appelschillen en klokhuizen

neerleggen, maar niet te veel tegelijk.

Dat trekt alleen maar muizen, ratten

en katten aan. Voer bij voorkeur in de

ochtend. Na een lange en koude nacht

kunnen de vogels wel een goed ontbijt

gebruiken. Ook de namiddag is een

prima tijdstip, want zo komen vogels de

nacht goed door.

Voer niet te vroeg in het jaar, want dat

verleidt de vogels om niet naar het

zuiden te trekken. Strooi het voer op

een voedertafel, maar strooi ook op de

grond. Het is belangrijk het voeren in

HEMA de musical speelt zich af

in een doorsnee filiaal van een

doorsnee Nederlandse stad.

De mede werkers lijken zo uit uw eigen

HEMA te zijn weggelopen. Hoe verschillend

deze collega’s ook zijn, samen zijn

ze één team, door dik en dun. Acteurs

zijn o.a. Joep Onderdelinden, Anne­mieke

Ruyten en Laus Steenbeeke.

maart weer gelijkmatig af te bouwen

om te voorkomen dat de vogels uw

voer aan hun jongen geven. De jongen

kunnen pinda’s en zaden niet verteren

en daarnaast is het voor hen te eenzijdig.

Gebruik ook geen

metalen drinkbakjes,

want daar kunnen de

vogels aan vastvriezen.

Drinkwater

Zet ook als het vriest water neer, maar

zorg er wel voor dat u het regelmatig

ververst. Let op dat vogels niet in het

drinkbakje kunnen badderen. Ze lopen

dan het risico dat hun veren bevriezen

met het gevaar van onderkoeling. U

kunt dit voorkomen door bijvoorbeeld

de drinkbakjes af te dekken met gaas.

Gebruik ook geen metalen drinkbakjes,

want daar kunnen de vogels aan

vastvriezen. Ook kan het helpen om het

drinkbakje op een windvrije plek neer te

zetten. Geef geen lauw water en voeg

geen suiker of zout toe aan het water.

We wensen de vogels in uw tuin een

prettige winter!

Met korting naar

een musical?

Hema de worst Musical

Dinsdag 22 januari 2013

Woensdag 23 januari 2013

Donderdag 24 januari 2013

Korting

€ 7,50 korting per persoon op de

basisprijs van rang 1 en 2, exclusief

servicekosten en reserveringskosten.

Geef bij uw bestelling via

www.wilminktheater.nl de kortingscode

onshuis door.

> dat verdient een bloemetje

In elke uitgave van In Huis staat een huurder centraal die zich inzet voor zijn of haar buurt.

‘ Meneer de Vries heeft ‘wonen doen we samen’

hoog in het vaandel staan.’

Meneer de Vries, huurder van een appartement in Hof Vogelsanck is een bezige bij. En

hoewel het winter is, houdt hij bepaald geen winterslaap. Integendeel, door het weer

is hij soms extra druk. Zo houdt hij de zoutvoorraad van het complex op pijl en maakt

hij de entree en andere looproutes sneeuwvrij. Ook zorgt hij ervoor dat de verlichting

in de algemene ruimtes tijdig wordt vervangen. Meneer de Vries heeft ‘wonen doen we

samen’ hoog in het vaandel staan. Ons Huis bedankt hem daarom met een bloemetje.

Ook anderen worden bedankt!

Er zijn verschillende huurders die zich belangeloos inzetten voor hun buurt of complex.

Kent u iemand die een bloemetje verdient? Laat het ons weten via

inhuis@onshuis.com.

> van onze huurders

Heerlijk boerderij winkeltje

midden in Enschede

Bij Zorgboerderij De Viermarken

runnen de cliënten een gezellige

boerderijwinkel. Hier vindt u allerlei

verse seizoensproducten, deels van

eigen land. Alles is eerlijk, gezond en

intens van smaak. Maar dat is niet de

enige reden om deze plek te ontdekken.

Biologisch en met zorg bereid

Het terrein van De Viermarken telt 20

hectare en daarop is een complete

boerderij in bedrijf. Er zijn koeien, scharrelkippen

en er is een grote moestuin

voor de groenteteelt. Kim Bruinenberg,

een van de vier werkbegeleiders: ‘Iedereen

is welkom om hier gewoon eens

een kijkje te nemen, dat kan elke werkdag.

Voor kinderen is het bijvoorbeeld

fantastisch om een boerderij te verkennen.

En mensen zien precies waar hun

groente vandaan komt. We bezorgen

ongeveer 70 vaste groentepakketten

per week, waar we regel matig ‘vergeten’

groenten in doen, zoals pastinaak.

Daar geven we dan ook een lekker

recept bij, zoals stamppot!’

‘ Alles is met veel

aandacht en liefde

gemaakt.’

Beroemde appeltaart

en mooie accessoires

Jan komt wekelijks een aantal dagdelen

naar De Viermarken en werkt in

de winkel. Hij vertelt: ‘Ik wilde graag iets

doen, niet werkeloos thuis zitten met

m’n uitkering. Werken in de winkel leek

me wel wat en ik vind het hier erg leuk.

We hebben niet alleen eetbare producten,

maar op de boerderij worden ook mooie

accessoires gemaakt. Zoals eekhoornhuisjes

en kussens. Alles met veel

aandacht en liefde gemaakt.’

Op warme dagen staat buiten een uitnodigend

terrasje. Als u een kopje

koffie of thee gaat drinken dan kunnen

we u aanraden: probeer de zelfgemaakte

appeltaart erbij! Voor meer info kijkt u

op www.viermarken.nl.

4 5


etrokkenheid maatschappij > seizoen

Medewerkers Ons Huis

steunen

Serious Request 2012!

Let’s hear it for the babies!

Het zal u niet ontgaan zijn. Eind december staat Het Glazen Huis van 3FM Serious

Request op de Oude Markt. Drie DJ’s sluiten zich hier op om geld op te halen

voor Het Rode Kruis. Dit jaar vraagt 3FM Serious Request aandacht voor de

allerkleinsten. Miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te overleven.

Overal in Enschede duiken initiatieven op om geld in te zamelen. Allerlei scholen,

bedrijven en verenigingen organiseren acties om dit goede doel te steunen. Ook de

medewerkers van Ons Huis willen financieel een steentje bijdragen.

Een zelfgemaakt kerstdiner

Om medewerkers te danken voor hun inzet, organiseert Ons Huis elk jaar een gezellig

kerstdiner op een leuke locatie. Dit jaar doen we het anders!

We creëren onze eigen kerst en maken zelf ons kerstdiner klaar. Het geld dat we op

deze manier uitsparen, gaat naar het goede doel. Elke medewerker kan voor een hapje

of drankje zorgen, van hartige taart tot custard pudding en van wijn tot frisdrank.

Ter afsluiting houden we een bingo. Het bedrag dat de verkoop van de bingokaarten

opbrengt, doneren we ook aan 3FM Serious Request. En omdat een bingo niet zonder

prijzen kan, brengen de medewerkers zelf leuke prijsjes in.

Wellicht hoort u op 3FM het geldbedrag van de medewerkers van Ons Huis

voorbij komen!

Kijk voor meer informatie op www.seriousrequest.3fm.nl

> werken doen we samen

Doorgewinterde wijkbeheerder Rob Eitink:

‘ Ik heb meer met de zomer’


M

et het winterseizoen heb ik niet

zoveel. Je gaat van huis weg

in het donker, en komt thuis

in een donker huis. Als ik eenmaal met

pensioen ben, ga ik mooi overwinteren

in Spanje of Griekenland. Ik heb meer

met de zomer. Maar eerst nog een paar

jaar ertegenaan, want zover is het nog

lang niet!’

Het werk verandert

Rob is sinds deze zomer wijkbeheerder

van de Enschedese wijken Wesselerbrink,

Helmerhoek en van de Bleekerij

in Boekelo. Hij werkt zo’n 18 jaar bij

Ons Huis. ‘Nu de winter er weer aan

komt verandert mijn werk inhoudelijk,

maar de woonomgeving blijft centraal

staan. Waar ik tijdens de andere seizoenen

bijvoorbeeld druk ben met het

groen, ligt de focus in de winter meer

op verlichting in de trappenhuizen, het

voorkomen van bevriezing van buitenleidingen

en extra ondersteuning van

seniorencomplexen bij bijvoorbeeld

sneeuwval. In de winter beïnvloedt het

weer mijn werk. Ik houd teletekst dan

ook nauwlettend in de gaten. Als ik zie

dat het nachten achtereenvolgend zal

De mooiste schaatsplekjes

rondom Enschede

Elk seizoen heeft zo z’n charme. ’s Winters bindt jong en oud in Twente de ijzers

onder, zet een paar wankele stappen en glijdt weg

over het ijs. Een mooie locatie maakt het schaatsen nog leuker. Daarom

hebben we een paar aanraders voor u op een rij gezet:

Indoor

IJsbaan Twente

Colosseum 90, Enschede

Zie www.ijsbaan­twente.nl

Outdoor Enschede

IJsbaan

Grolsch Winter Wonderland

Stationsplein, Enschede centrum

Delden

IJsbaan van IJsclub Delden

Bornsestraat 5

Landgoed Twickel

Glanerbrug

IJsbaan IJsclub Glanerbrug

Middenweg 15, Enschede

Zie www.ijsclubglanerbrug.nl

Haaksbergen

IJsbaan IJs­ en Skeelerclub Haaksbergen

(IJSCH)

Scholtenhagenweg 40C

Zie www.ijsch.nl

gaan vriezen, maak ik mijn borst nat.

Want naast de werkzaamheden die ik

bij bewoonde complexen uitvoer, houd

ik ook de leegstaande panden in de

gaten. Als er een nieuwe huurder in

de woning komt, kun je ‘m niet in een

steenkoud huis welkom heten. En bovendien

kun je lekkende leidingen door

de vrieskou ook niet riskeren.’

‘ Als ik zie dat het

nachten achtereenvolgend

zal gaan

vriezen, maak ik mijn

borst nat.’

Een warme samenwerking

De wijkbeheerders van Ons Huis gaan

lekker warm op pad. Ze trotseren de

kou gewapend met goede Thermokle­

Hengelo

IJsbaan Hengelose IJsclub

Van Alphenstraat 17

Zie www.hijc.nl

Lonneker

IJsbaan IJsclub Lonneker

Spolminkkamp 45

Losser

IJsbaan IJsclub Losser

Nilantspad 3

Zie www.ijsclublosser.nl

Oldenzaal

IJsbaan Oldenzaalse IJsclub

Het Hulsbeek

Zie www.oijc.nl

Waarschuwing voor natuurijs!

De Nederlandse Schaatsbond heeft

veilig schaatsen op natuurijs hoog in

het vaandel staan. Zij weten dat er jaarlijks

mensen gewond raken, soms met

ernstige afloop. Houd u daarom aan

bepaalde regels als u gaat schaatsen

op natuurijs en voorkom verdrinking!

Kijk voor meer informatie op

www.schaatsen.nl.

ding en een auto waarvan de accu

regelmatig wordt gecontroleerd. Rob:

‘Ik ben een echte koukleum, maar

dat neemt niet weg dat ik mijn werk

’s winters nog steeds hartstikke leuk

vind. Ook in de winter weten de mensen

mij te vinden, en ik hen. Vaak helpen

buurtbewoners ons ook bij gladheidbestrijding

en sneeuwruimen. Wonen

doen we ook in de winter samen.’

Tips van Rob:

- Koppel uw buitenkraan af. Dit voorkomt

bevriezing van leidingen, waardoor

leidingen kapot kunnen gaan.

- Zet de verwarming in elke ruimte

minimaal op stand 1. Zo blijft uw

huis gelijkmatig warm en voorkomt

u dat de verwarming uitvalt.

- Zet bij vorst toch de ramen af en

toe op een kiertje, zodat er ook in

de winter goed geventileerd wordt.

> samenwerken

Bijzondere samenwerking voor Velve-Lindenhof

Ons Huis en

De Woonplaats

delen het Hart

H

et voorlopige ontwerp van het

Hart van de Wijk voor Velve­

Lindenhof werd door iedereen

goed ontvangen: de wijkbewoners, de

gemeente, de gebruikers en natuurlijk

de beide woningcorporaties die het

pand gaan bouwen. Zij verzorgen straks

ook de verhuur van de ruimtes en dat

is best bijzonder. Niet alleen dat een

woningcorporatie eigenaar is van een

(brede) schoolgebouw en multifunctionele

ruimten, maar ook dat Ons Huis en

De Woonplaats sámen die rol vervullen.

‘ tot nu toe verloopt

alles heel positief en

kunnen we van elkaar

leren.’

Zowel De Woonplaats als Ons Huis

heeft veel huurders in Velve­Lindenhof.

De wijk is ingrijpend vernieuwd en al in

het Wijkactieplan uit 2007 was er sprake

van een nieuwe brede school: het Hart

van de Wijk. Hans Kamphuis, manager

Vastgoed bij Ons Huis: ‘Ons Huis doet

normaal gesproken niet de exploitatie

(en activering)van een brede schoolgebouw

of sportvoorzieningen. Wij hebben

veel klanten in deze wijk, en in het

kader van de zogenoemde Vogelaarwijk

zien wij het als een pilotproject.

De Woonplaats heeft ervaring met het

exploiteren van een brede schoolgebouw

en wij hebben besloten om dit

samen met hen op te pakken. Dat is

een goede beslissing gebleken, want

tot nu toe verloopt alles heel positief en

kunnen we van elkaar leren.’

De zogenaamde ‘kiss & ride’ strook naast het gebouw.

‘ Ook bij andere

betrokke nen, zoals

Alifa en de scholen,

hebben we meer

draagvlak gecreëerd

doordat we dit

samen realiseren.’

‘ Een groot voordeel

van deze ontwikkeling

is dat we samen

werken aan wijkverbetering

en dat

het voor de bewoners

niet uitmaakt waar

ze klant zijn.’

Wij vinden dit belangrijk

Het Hart van de Wijk brengt voor de

bewoners veel voordelen met zich mee.

Er komen onder andere twee basisscholen,

een kinderopvang en een

kinderfysiotherapeut. Menno van der

Veen, programmamanager Vastgoedontwikkeling

bij De Woonplaats: ‘Een

groot voordeel van deze ontwikkeling

is dat we samen werken aan wijkverbetering

en dat het voor de bewoners

niet uitmaakt waar ze klant zijn. Ook

bij andere betrokkenen, zoals Alifa en

de scholen, hebben we meer draagvlak

gecreëerd doordat we dit samen

realiseren. We zeggen ermee: dit is heel

belangrijk en dat vinden wij allemaal.’

Het uiteindelijke resultaat is een Hart

van de Wijk dat elke bewoner in Velve­

Lindenhof iets te bieden heeft. Hans

Kamphuis: ‘Het kostte meer overleg dan

als wij alleen een gebouw ontwikkelen,

maar het mag er dan ook zijn.’

> bewustwording energie

De top 5

energievreters

Dagelijkse gebruiksvoorwerpen kunnen

enorme energievreters zijn. Onze afdeling

Tech nische service zet de top 5 voor u

op een rij:

1 Wasdroger

Een wasdroger is heel fijn, zeker in ons

wisselvallige klimaat. Maar zo’n droger

verbruikt op jaarbasis al gauw 90 euro

aan stroom.

2 Thuistap

Het is een graag geziene gast op feestjes:

de thuistap of beertender. Doordat

de tap voortdurend een vaatje koud

moet houden, loopt het stroomverbruik

flink op. Bij sommige modellen kan dat

ruim 110 euro per jaar kosten; evenveel

als het elektriciteitsverbruik van twee

moderne koelkasten!

3 Koelkast of vriezer

met C label

Een koel­vriescombinatie met energielabel

C verbruikt al gauw 120 euro aan

elektriciteit per jaar, terwijl een vergelijkbaar

exemplaar met energielabel A++

nog geen 50 euro verbruikt.

4 Televisiescherm

Een groot plasmascherm kost ongeveer

90 euro per jaar aan stroom, tegenover

35 euro voor een (zuinig) LCD­scherm.

5 Waterbed

Het waterbed is de laatste jaren populair

geworden. De hoeveelheid water en het

soort verwarmingselement in de bedden

verschilt per type. Daardoor is ook

de hoeveelheid elektriciteit die nodig is

om het water op temperatuur te houden

verschillend en liggen de kosten tussen

70 en 260 euro per jaar.

6 7


werken doen we samen

‘ Samen één doel: zo snel en goed

mogelijk dit project af ronden.’

Projectleider Martijn Brummelhuis bij aannemer Van Wijnen

Op 1 november opende

Dille&Kamille haar deuren. De

inspirerende woonwinkel met

onmisbare basics en puur­voor­de­heb

dingen heeft ruimte gehuurd in ‘Nouverture’,

de nieuwe invulling van de voormalige

Twentse Schouwburg Enschede.

Van Wijnen en Ons Huis werken samen

aan de verbouwing van de schouwburg.

Een kopstuk in deze projectorganisatie

is Martijn Brummelhuis, projectleider

bij Van Wijnen en de schakel tussen

‘zijn’ team (op de bouw en kantoor) en

Ons Huis: Net na de bouwvak van 2012

begon ik op dit project dat al in volle

gang was, dus ik had wel wat inwerktijd

nodig. Maar ik was al snel op de hoogte

van zowel de schriftelijke als de mondelinge

afspraken. Dankzij de medewerking

van Ons Huis en de kennis die ik al

van deze organisatie heb (Martijn was

in 2008 werkvoorbereider bij de nieuwbouw

van Nijstadsweide), werkten we

al snel weer als een team. Samen één

doel: zo snel en goed mogelijk dit project

afronden.’

> huurders denken mee

Huurders adviseren Ons Huis

Het was een afspiegeling van het

huurdersbestand van Ons Huis;

de eerste Huurders Advies Groep

bestond uit twaalf mensen van jong

(24 jaar) tot ouder (84 jaar) en afkomstig

uit alle stadsdelen van Enschede. Het

onderwerp was: de communicatie

vanuit Ons Huis. De HAG­leden waren

het unaniem eens: die kan zeker beter!

4 bijeenkomsten

In een viertal sessies is er onder leiding

van de Woonbond gebrainstormd over

hoe Ons Huis bijvoorbeeld internet kan

inzetten voor haar klanten. Daarnaast

is er gesproken over de informatie die

klanten van Ons Huis belangrijk vinden

en hoe men deze informatie het liefst

ontvangt. Verder kwam de overdracht

‘ Elk project levert

zorgen op, maar dan

in positieve zin. Je

gaat de uitdaging aan

om de gemaakte

afspraken na te komen

en zet je daar

volledig voor in. Die

zorgen maken je

gemotiveerd en tonen

je betrokkenheid.’

Veel betrokkenheid

Het project krijgt vanuit verschillende

hoeken veel aandacht. De gemeente

bedacht in 2008 Gouden Regels voor

deze locatie en het kerkbestuur houdt

de realisatie van de aan de pastorie

grenzende Theatertuin in de gaten.

Ondernemers, verenigd in de FCE, letten

op de komst van nieuwe ondernemers

en ook de huurders van

van informatie aan klanten die (nog)

geen internetaansluiting hebben aan bod.

Tijdens de vierde bijeenkomst mocht

Ons Huis het advies van de HAG in

ontvangst nemen. In een eerste reactie

gaf Ons Huis aan onder de indruk te

zijn van het geleverde werk. Het heeft

veel nieuwe inzichten en inspiratie

opgeleverd waar Ons Huis inmiddels

hard mee aan de slag is gegaan. Een

van de adviezen betreft het ontwikkelen

van een nieuwe website, die voor iedereen

goed toegankelijk moet zijn. In de

lente van 2013 staat de oplevering van

deze nieuwe website gepland. De HAG

krijgt vooraf gelegenheid om de site te

testen.

Hoogwaerd ­ het appartementencomplex

dat aan de Walstraat wordt

gebouwd ­ blijven graag betrokken.

‘Er zijn zoveel partijen binnen dit project,

dat ook nog eens midden in de

stad ligt. Er wordt gebouwd op een

zichtlocatie en in iemands achtertuin.

Al met al maakt dat het tot een project

met een uniek karakter. Voor mij in het

bijzonder, aangezien ik nu kan werken

in en aan mijn eigen stad.’ Martijn is

enthousiast over de gezamenlijke drive

om de schouders eronder te zetten en

prioriteiten te stellen. ‘Elk project levert

zorgen op, maar dan in positieve zin. Je

gaat de uitdaging aan om de gemaakte

afspraken na te komen en zet je daar

volledig voor in. Die zorgen maken je

gemotiveerd en tonen je betrokkenheid;

ze horen bij mijn werk.’

Nu in het nieuws

Inmiddels zijn drie ruimten in Nouverture

verhuurd. Bedrijfsmakelaar Post Jr doet

in deze weerbarstige tijd hard z’n best

nog meer ondernemers te vinden en

dat verloopt moeizaam.

Elf van de achttien appartementen in

Hoogwaerd zijn inmiddels verhuurd.

De eerste huurders krijgen begin 2013

de sleutel van hun nieuwe woning.

Kijk voor meer informatie op

www.nouverture.nl en www.hoogwaerd.nl

of like Nouverture op Facebook via

www.facebook.com/nouverture.

Het hele advies, inclusief de schriftelijke

reactie van Ons Huis leest u op

www.onshuis.com/hag.

> huuraanbod

Op zoek

naar een

woning?

Kijk op onze

website!

Sinds 1 februari 2012 staat ons

actuele huuraanbod op

www.onshuis.com. Na registratie

kunt u hier als woningzoekende

reageren op woningen.

Het is daarbij belangrijk om te weten

dat wij in eerste instantie selecteren

op de huidige woonduur. Dit aan de

hand van de datum waarop de huidige

woning is betrokken. Degene met de

langste woonduur, krijgt als eerste de

kans om de woning te huren.

Ons aanbod wisselt dagelijks. Voor

meer informatie neem contact op met

de afdeling verhuur via 053 4848 900

of mail naar verhuur@onshuis.com.

Colofon

Redactie

Medewerkers Ons Huis

Woordhuis, Mieke Lenting

Concept en realisatie

Neerlandsvlak.nl, Zutphen

Fotografie

Beeldvlak, René Fokkink

Drukwerk

Drukkerij Asbreuk, Enschede

Druk­ en zetfouten voorbehouden. Aan

de teksten in deze krant kunnen geen

rechten worden ontleend.

Eeftinksweg 50

7541 WE Enschede

Postbus 1305

7500 BH Enschede

t 053 48 48 900

e InHuis@onshuis.com

www.onshuis.com

8 wonen doen we samen

More magazines by this user
Similar magazines